Sunteți pe pagina 1din 1

Not de constatare i evaluare a pagubei

Nota de constatare si evaluare a pagubei nr. 166 din data de 11.03.2014


Vazand procesul-verbal nr. 33 din data de 05.03.2014 intocmit de Bogos Florin n calitate de
administrator.
Avand in vedere dispozitiile art. 154 alin. (3) si urm. din Codul muncii , republicat,
Angajatorul SC. Vanbet SRL. cu sediul in Gara-Banca,Vaslui, inregistrat la Registrul
Comertului cu nr. . 737/41/327 C.U.I. Ro137208552 , reprezentat legal prin Bogos Florin
emite urmatoarea:

N O T A :

1. In perioada 05.03.2014 s-a constatat producerea unei pagube in valoare de 3000 lei
reprezentand eroarea de calclul realizat n calculul contabil. Calculul pagubei s-a facut asa
cum rezulta din actul de constatare anexat prezentei.
2. Pentru producerea pagubei este vinovat salariatul/a Arsenie Elena angajat/a pe functia de
economist- contabil care, in perioada analizata era responsabil cu inerea evidenei actelor i a
contabilitii bugetului societii conform fisei postului, anexa la CIM.
3. Avand in vedere ca paguba produsa de salariat este in valoare de 3000 lei, fiind mai mica
decat echivalentul a 5 salarii minime brute pe economie, angajatorul este de acord ca paguba
sa fie recuperata cu acordul salariatului.
5. Recuperarea contravalorii pagubei se va putea face in mod esalonat, prin plata lunara de
catre salariat a unei sume de pana la 500 lei incepand cu ziua urmatoare expirarii celor 30 de
zile de la comunicarea prezentei, pana la acoperirea integrala a contravalorii pagubei
prevazute la pct. 1.
6. Suma de plata lunara pentru recuperarea pagubei a fost calculata astfel incat ratele lunare sa
nu fie mai mari de o treime din salariul lunar net si fara sa depaseasca impreuna cu celelalte
retineri pe care le-ar avea cel in cauza jumatate din salariu.
Drept pentru care astazi 11.03.2014 s-a emis prezenta nota de constatare si evaluare a pagubei
produse de salariatul Arsenie Elena.


Angajator
Sc. Vanbet SRL.

Salariat: Arsenie Elena
Semnatura

S-ar putea să vă placă și