Sunteți pe pagina 1din 19

Studiu de caz

- -
Continut
1.Trsturilejunimismului

2.CriticismulJunimist

3.Membriijunimiisicontributiafiecaruiainjunime

4.ImportantajunimiisialuiTituMaiorescuinepoca

5.MihaiEminescu

6.IonLucaCaragiale
1.TrasaturileJunismului
Junimeaafostuncurentculturaliliterar,darioasociaieculturalnfiinatlaIasin
anul1863.
SocietateaJunimeaaluatfiinlaIasinanul1863,dininiiativaunortinerirentoridela
studiidinstrintate,nfruntecuTituMaiorescu,PetreP.Carp,VasilePogor,Iacob
NegruzziiTeodorRosseti.

Scopulrevistei
1.rspndireaspirituluicritic;
2.ncurajarealiteraturiinaionale;
3.neatrnareaintelectualapoporuluiromn;
4.originalitateaculturiiialiteraturiiromne;
5.creareaiimpunereavalorilornaionale;
6.educareaoamenilorprincultur(culturalizareamaselor),eforturilelor7.ndreptndu-
sesprereceptareaiinelegereaculturiidectrepopor;

Uncurentliteraresteadeseoriosimplconstrucieistoric,rezultatulnsumriimai
multoropereifiguri,atribuitedecercettoriacelorainruririisubsumateacelorai
idealuri.Multvremedupceoameniiicreaiilelorauncetatsocupescenaepociilor
irsunetullors-astins,istoriciidescoperfiliaiiiafiniti,grupndninteriorulaceluiai
curentoperecreatenneatrnareipersonaliticarenus-aucunoscutsaucares-au
pututopune.
FrndoialcnuacestaestecazulJunimii.Sarcinaistoriculuicareipropunes
studiezedezvoltareaacestuiimportantcurentesteuuratdefaptulcncdelanceput
elsesprijinpeconsensulmaimultorvoineicatottimpuloputernicpersonalitatel
domin.nafardeaceasta,Junimeanuestenumaiuncurentculturaliliterar,dario
asociaie.
Eansnualuatnatereprintr-unactformal(asemeneaAcademieiRomne,
ntemeiatcamnaceeaivremenBucureti)inus-ameninutduplegileexterioare,
daracceptatealetuturorcorpurilorconstituite.Junimean-afostattosocietate,cto
comunitatedeintereseculturaledarisocio-politice.
Apariiaeisedatoreazafinitiiviuresimitedintrepersonalitilentemeietorilor.Ea
semenineapoioperioadndelungatprinfunciuneaatraciilorirespingerilorcare
alctuiesccaracteristicamoduluideatriiasedezvolta.Vecheadevizfrancezpotrivit
creia"Intrcinevrea,rmnecinepoate"esteiaceeapecareasociaiaieeanao
adoptpentrusine.
Desigur,nunumaiinstinctulvieiimenineunitateaJunimiindecursulexistenteiei.
Asociaiadoretes-ideaooarecarebazmaterialioanumitordinesistematica
lucrrilor,ctignoimembri,sengrijetedeformareanoilorgeneraiiipoartpolemici
colective.DarpestetotceconstituienviaJunimea,produsuldeliberatalvoineidea
seorganiza,pluteteduhuluneinelegericomuneasocietii,aculturii,aliteraturii,iar
dintisarcinaistoriculuiestes-lextragis-laratelucrndnopereioameni.

2.CriticismulJunimist
2.Membriijunimiisicontributiafiecaruiainjunime

3.ImportantajunimiisialuiTituMaiorescuinepoca
Activitateamebrilorincadruljunimii
inprimalucrare,Maiorescupledeazpentruscrierea
fonetic,susinndideea,novatoarepentruvremea
aceea,cscriereatrebuiesreflecteschimbrile
survenitenevoluiasunetelorlimbii.Respingealfabetul
chirilic,susinndfolosirealiterelorlatine.Argumenteaz
iprobeaznecesitateambogiriilimbii,peciexterne,
prinintroducereaneologismelor,combtnd,nacelai
timp,calcullingvisticitendineledestricarealimbii
(Neologismele).
Ideile,privindprocesuldedesvrirealimbiiromne
literare,emisedeTituMaiorescu,suntlargreceptate,
nct,nanii1880-1881,AcademiaRomninsuete
acesteprincipii,contribuindastfel,nmodefectiv,la
unificarealimbiiromnemoderne.
ncelelaltelucrri,Maiorescufundamenteazteoreticconcepteleesteticei
direciilecriticiiliterare.PorninddelaesteticaluiHegel,nlucrareaOcercetare
criticasuprapoezieiromne(1867),elconchidecfrumosulesteideea
manifestatnmateriesensibil,deundeartelesedifereniazntreele,pornindde
lamaterialulprincareseconcretizeazideea.Muzica,depild,sebazeazpe
sonuri,ntimpcesculpturasereflectprinpiatr,lemnsaualtemateriale.
Realiznd,ntr-unanumefel,deosebireadintreformaifondulopereiliterare,
Maiorescustabilete,pentruprimaoar,conceptele:condiiamaterialicondiia
idealapoeziei,demonstrndc,nucuvintele,ncazulliteraturii,reprezint
materialulei,ciimaginilecesenascnminteanoastrcuajutorullor.

TituMaiorescu(1840-1917),criticliterarsiesteticianafostcelmaiimportantmembru
fondatoralsocietatiiliterareJunimea.Maiorescuadeclansatoviolentacampanie
impotrivadirectieivechiinculturasiliteratura.PrimulstudiuvafiOcercetarecritica
asuprapoezieiromanedeal1867.ElvafiurmatdeAsuprapoezieinoastre
populare,LimbaromanainjurnaleledinAustria,Incontradirectieideaziincultura
romana,Directianouainpoeziasiprozaromana.Studiilevorfirenumiteinanul
1874,intr-oprimaeditiedeCritice.

Inarticolulsau,Ocercetarecriticaasuprapoezieiromane,Maiorescuafirmaca
poezia,catoatearteledealtfel,exprimafrumosul,spredeosebiredestiintacarese
ocupadeadevar.Ceamaiimportantadeosebiredintreadevarsifrumosesteca
adevarulcuprindenumaiideipecandfrumosulcuprindeideisensibile.Primaconditie,
daroconditieindispensabila,esteconditiamaterialacareindiferentadacaestepoezie
epica,liricasaudramaticatrebuiesatrezeascainminteaauditoriuluiimaginisensibile,
concretecaresaemotionezecititorul.

Frumosulnuesteoideeteoretica,sioideeimbracatainformasensibilasitocmaide
aceeacuvantulpoetictrebuiesareproducaaceastaforma.Prinurmare,unsirde
cuvintecarenusuntdecatnotiunireci,abstracte,fieeleoricatdebinerimate,dacanu
transmitsentimente,nusuntpoeziiciuntipdeprozarimata.

Conditiamaterialaestecreatadeurmatoarelemijloace:primulmijlocestealegereacuvantului
celmaiputinabstract,aldoileamijlocestefolosireaadjectivelor,adverbelor,indouacuvinte,
aleepitetelorornante,altreileamijlocdearealizaaceeasiconditiesuntpersonificarile
obiectelorpreaabstracteprecumsiacalitatilorsiactiunilor.Alpatruleamijlocpentruaajungela
acelasirezultatilreprezintafolosireacomparatieisimetaforei.
Adouaconditiecarenutrebuiesalipseascadintr-opoezieesteconditiaideala,aceasta
conditieestereprezentatadesentimentesipasiuni.Prinurmare,iubirea,ura,tristetea,bucuria,
disperarea,maniasuntobiectelefolositedepoeti;invatatura,principiilemorale,politicasunt
obiectelestiinteidarniciodataaleartelor.
Poeziatrebuiesacuprindaideicuinceputsisfarsitsisadeaastfelosatisfactieespiritului
omenesc.
Poetultrebuiesaexprimesentimenteumane,aflatelinsusisubinfluentalor.Intredeosebirirle
caredistingafectiuneaingeneraldecelelaltestarialecugetuluiomenescsepotexemplifica
urmatoarele:omarerepeziciuneamiscarilorideilor,caexempluelocventestespaima
carestrabateminteacuosumedeniedeideiatuncicandosimtimsioaltadeosebireo
reprezintaextragereaobiectelorsubinfluentasetimentelor.Scopulcelordouaconditiinueste
aceladeacreapoeti,cideaneferide"falsi"poeticarepretindcastiusacreeze.Primulscopal
articoluluiesteaceladeaajutapoetiiinascutisaisiperfectionezefeluldeascrieiaraldoilea
scopalarticoluluiesteaceladeaajutapubliculsaisideaseamacaresuntpoeziicuadevarat
pretioase.Aceastacriticaurmarestesacureteliteraturadefalsipoetipentrua-iajutapecei
tinerisaaleagadoarlucrurilebunedintrecutsisaisiindreptegreselile.

InarticolulnumitComediiled-luiI.L.Caragiale,Maioresculanseazaideeacavaloareaunei
operenuareniciolegaturacucalitateaumanasicavaloareauneiopereconstaincapacitatae
dearidicacititoruldinlumeaincaretraiestesisailpurificeprinarta.TituMaiorescuafirma
desprecomediileluiI.L.Caragialecasuntlucrarioriginalesicapuninscenastereotipuriumane
dinviatanoastrasocialasiledezvoltatrasaturilecaracteristice,cuobiceiurilelor,culimbajullor
sisuntpuseinsituatiilealesedeautor.

ACTIVITATEACREATOARETITUMAIORESCU
Principalelevolume:
-CRITICE,1874;LOGICE,1876,CRITICE,vol.I,II,III,1892-1893
NSEMNRIZILNICE,vol.IIII,1937-1939
Reluri:
-CRITICE,I,II,1973;JURNALIEPISTOLAR,I1976-1978
Studiidespre:
a)limb:
-Desprescrierealimbeiromne,1866
-LimbaromnnjurnaleledinAustria,1868
-Beiadecuvinte,1873
-RaportcetitnAcademiaRomn,asupraunuinouproiectdeortografie(sesiuneageneraldela
1880).
-Neologismele,1881
-Oratori,retoriilimbui,1902
b)literatur:
-Asuprapoezieinoastrepopulare,1868
-0cercetarecriticasuprapoezieinoastredela1867
-Direcianounpoeziaiprozaromn,1872
-Comediiled-lui1.LCaragiale,1885
-Poeiicritici,1886
-Eminescuipoeziilelui,1889
c)cultur:
-ncontradirecieideastzinculturaromn1868
PROBLEMATICA(UNIVERSUL)LUITITUMAIORESCU
-ortografiafonetica
-Imbogatireavocabularuluicuneologisme
-Combatereastricatorilordelimba
-relevareavaloriiliteraturiipopulare
-combatereamediocritatii
-sustinereanoilorvalori(Eminescu,Caragialeetc.)
-promovareaunorideiesteticeclasice
-teoria,,formelorfarafond"caprincipiudecriticaaprocesuluidemodernizare

TRASATURIARTISTICEALEOPEREILUITITU
MAIORESCU
-stildeidei
-argumentatieiogica
-ironie
-intuitiecritica
-spiritsintetic
-simtalvalorilor
-limbajcriticeievat
-causticitate
-stiloratoric

COMEDIILEDOMNULUII.L.CARAGIALE(1885)
TITUMAIORESCU

-RecunoasteoriginalitateacomediilorluiCaragialeLucrareadomnuluiCaragialeesteoriginala,
comediilesalepunpescenacatevatipuridinviatanoastrasocialadeastazi.
-NeagaimplicareapoliticidepartidCacipentruoriceomcuminteasanatoasaesteevidentcao
comedienuarenimicafacecupoliticadepartid.
-PunelaindoialasituatiilesiexistentacaracterelortipicepersonajelorluiCaragialesustinandca
elearpuneinpericolmoralitatea:existaacestetipuriinlumeanoastra?Suntadevarateaceste
situatii?Dacasunt,atuncidelaautoruldramatictrebuiesaceremnumaicasanileprezinteinmod
artistic,iarvaloarealormoralaesteafaradinchestie.
-Punelaindoialasistatutuldeoperaacomedieipoeziilecuintentiipoliticeactuale,odelelazile
solemne,compozitiileteatralepentruglorificaridinasticeetc.Suntosimulareaartei,darnuarta
adevarata.
-Trivialitateaosustineprinesecultranspuneriipubliculuiinlumeaceocreeaza,afirmandca
dacapseudoartistulramaneelinsusiinaceastalumederand,dacaelinsusinuestecuprinsde
inspirareaimpersonalasiprinurmarenunepoatetransportanicipenoiinlumeacurataafictiunilor,
atunciseintelegecalucrareasapoatesafietriviala,indecenta,lasciva,dupacumiiestefelulsau
tinta.
-Admiteuniversalitateatipurilor.
-Sereproseazafaptulcaoperelesalesunttriviale,imoralesicaceirainusuntpedepsitiinfinal.
-Artaareomisiunemorala?Da.Maiorescuafirmacaeaareomisiunemoralainsainsensul
treziriiuneiemotiiestetice.
-Oricepiesadeteatrucuevidentatendintamoralizatoarearfiimoralainintelesulartei.
-OperaluiCaragialetrezesteemotiiputernicesiastfelsepoatevorbidemoralitateaarteilui
Caragiale.

Bibliografie:

BaltagCezar,TituMaiorescusauverticalitateaculturii,n
Academicanr.9(21),1992.
BejatMarianGenezapsihologieicatiinexperimentaln
psihologie,edituradidacticipedagogic,Bucureti1972
MaiorescuTituScrieridintineree,EdituraDacia,Cluj
Napoca,1981.
MaiorescuTituOpsihologieempiricnlimbaromn,n
Convorbiriliterare,1881
MaiorescuTituCercetripsihologice,ngrijireaediiei,studio
introductiveinotedeViorelIulianTnase,edituraunivers
encyclopedic,Bucureti1999.
NicolaeManolescuContradicialuiMaiorescued.
HumanitasBucureti200
TituMaiorescudinCriticeEdEminescu1978.

5.MihaiEminescu

6.IonLucaCaragiale

MihaiEminescu
MihaiEminescu(nscutMihailEminovici)(n.15ianuarie1850,
Botoani-d.15iunie1889,Bucureti)afostunpoet,prozatori
jurnalistromn,socotitdecititoriiromniidecriticaliterarpostum
dreptceamaiimportantvocepoeticdinliteraturaromn.
[1]

ReceptivlaromantismeleeuropenedesecolXVIIIiXIX,i-aasimilat
viziunilepoeticeoccidentale,creaiasaaparinndunuiromantism
literarrelativntrziat.nmomentulncareMihaiEminescua
recuperattemeletradiionalealeRomantismuluieuropean,gustul
pentrutrecutipasiuneapentruistorianaional,creiaadoritchiar
s-iconstruiascunPantheondevoievozi,nostalgiaregresivpentru
copilrie,melancoliaicultivareastrilordepresive,ntoarcerean
naturetc.,poeziaeuropeandescopereaparadigmamodernismului,
prinCharlesBaudelairesauStephaneMallarme,bunoar.Poetul
aveaobuneducaiefilosofic,operasapoeticfiindinfluenatde
marilesistemefilosoficealeepociisale,defilosofiaantic,dela
HeraclitlaPlaton,demarilesistemedegndirealeromantismului,de
teoriileluiArthurSchopenhauer,ImmanuelKant(dealtfelEminescua
lucratovremelatraducereatratatuluiacestuiaCriticaraiuniipure,la
ndemnulluiTituMaiorescu,celcareiceruses-iiadoctoratuln
filosofialuiKantlaUniversitateadinBerlin,plannefinalizatpnla
urm)ideteoriileluiHegel.
Rdcinaideologicprincipalagndiriisaleeconomicesau
politiceeraconservatoare;dealtfelpoetulafostofigurmarcanta
acestuipartidpolitic,iarprinarticolelesalepublicatemaialesn
perioadancarealucratlaTimpulareuits-ideranjezepeciva
lideriimportanidinacestmarepartidcareaulansatsloganul,celebru
nepoc,Iamaioprii-lpeEminescusta!.Publicisticaeminescian
ofercititorilororadiografieavieiipolitice,parlamentaresau
guvernamentaledinaceaepoc;nplusziaristuleralanevoiei
cronicarliterarsauteatral,scriadespreviaamondensaudespre
evenimentedemaimicimportan,fiindunveritabilcronicaral
momentului.

Eminescuafostactivnsocietateapolitico-literarJunimea,ialucratcaredactor
laTimpul,ziaruloficialalPartiduluiConservator.
[2]
Apublicatprimulsupoemla
vrstade16ani,iarla19aniaplecatsstudiezelaViena.Manuscriselepoetului
MihaiEminescu,46devolume,aproximativ14.000defile,aufostdruiteAcademiei
RomnedeTituMaiorescu,nedintadin25ianuarie1902.
[3]
Eminescuafostinternat
n3februarie1889laspitalulMrcuadinBucuretiiapoiafosttransportatla
sanatoriulCaritas.ndatade15iunie1889,njurulorei4dimineaa,poetulamuritn
sanatoriuldoctoruluiuu.n17iunieEminescuafostnmormntatlaumbraunuitei
dincimitirulBelludinBucureti.Afostalespost-mortem(28octombrie1948)membru
alAcademieiRomne.
ntr-unregistrualmembrilorJunimiiEminescunsuii-atrecutdatanateriica
fiind20decembrie1849,iarndocumentelegimnaziuluidinCernuiundeastudiat
Eminescuestetrecutdatade14decembrie1849.Totui,TituMaiorescu,nlucrarea
Eminescuipoeziilelui(1889)citeazcercetrilenacestsensaleluiN.D.Giurescu
ipreiaconcluziaacestuiaprivinddatailoculnateriiluiMihaiEminescula15
ianuarie1850,nBotoani.Aceastdatrezultdinmaimultesurse,printrecareun
dosarcunotedesprebotezuridinarhivabisericiiUspenia(Domneasc)dinBotoani;
nacestdosardatanateriiestetrecutca15ghenarie1850,iarabotezuluiladata
de21naceeailun.Datanateriiesteconfirmatdesoramaimareapoetului,
AglaeDrogli,carenssusinecloculnateriitrebuieconsideratsatulIpoteti

IonLucaCaragiale
Problemamoralitiiarteieste
definitnComediiled-luiI.L.
Caragiale.Operndcuelemente
specificeanalizeiesteticei
tiinifice,criticularatcarta
devinemoralprinpropriasa
valoareesteticinicidecumprin
ideilemoralepecareleconine.

Bibliografie
ManolescuNicolae,Istoriacriticaliteraturiiromne,Piteti,EdituraParalela45,2008
ZiguOrnea,Junimismul,Bucureti,EditurapentruLiteratur,1966
ZiguOrnea,Junimeaijunimismul,Bucureti,EdituraMinerva,1998
TudorVianu,'Junimea'nIstorialiteraturiiromnemoderne,deerbanCioculescu,Tudor
Vianu,VladimirStreinu,EdituraDidacticiPedagogic,1971
GeorgeClinescu,Junimea.Momentul1870.EpocaluiCarolI,nIstorialiteraturiiromnede
leoriginiipnnprezent,ed.aII-arevzutiadugitdeAlexandruPiru,Bucureti,
EdituraMinerva,1985
SorinAlexandrescu,'Junimea,discurspoliticidiscurscultural',nPrivindnapoi,
modernitatea,Bucureti,EdituraUnivers,1999
EugenLovinescu,TituMaiorescu,studiumonografic,(I-II,1940),
EugenLovinescu,T.Maiorescuicontemporaniilui(I-II,1943-1944)
EugenLovinescu,T.Maiorescuiposteritatealuicritic,(1943);
NicolaeManolescu,ContradicialuiMaiorescu,Bucureti,EdituraCarteaRomneasc,
1970;ed.aII-a,EdituraCarteaRomneasc,1993;ed.aIII-a,Bucureti,EdituraHumanitas,
2000
ConstantinSchifirne,Formelefrfond,unbrandromnesc,EdituraComunicare.ro,2007