Sunteți pe pagina 1din 9

COMISIA PENTRU

ASIGURAREA SI
EVALUAREA CALITATII
RAPORT DE ACTIVITATE
AN SCOLAR 2013/2014
Comisia Pentru Asigurarea si Evaluarea Calitatii in anul scolar 2013/2014, are
urmatoarea componenta:
-prof. Constantinescu Adrian Dinu-coordonator,
-prof. Pirvan Nina-responsabil,
-prof. Ghizdareanu Nuti-membru,
-prof. Vocheci Madalina-reprezentant F.S.L.I,
-prof. Scarlat Octavia-membru,
-Badea Ionut-reprezentant Consiliul Local,
-Alexe Didona- reprezentant parinti,
-Gavrila Ionut-reprezentant elevi,
-Manucu Mariana-reprezentant al Mediului de Afaceri.
Aceasta componenta a fost aprobata in Consiliul Profesoral din 29 octombrie
2012, in baza cererilor cadrelor didactice si modificata ulterior la inceputul
anului scolar urmator pentru reprezentantul parintilor, al elevilor si al mediului
de afaceri.

S-au stabilit responsabilitatile fiecarui membru dupa cum urmeaza:
-d-ul director Constantinescu Adrian- coordoneaza intreaga activitate a comisiei.
-d-na prof. Pirvan Nina, monitorizeaza intreaga activitate a comisiei si elaboreaza
raportul de autoevaluare;
-d-na prof. Ghizdareanu Nuti , centralizeaza rezultatele chestionarelor, asigura
informatizarea datelor comisiei,
-d-na prof . Vocheci Madalina, intocmeste procesele verbale ale sedintelor comisiei,
intocmeste si gestioneaza documentele, monitorizeaza activitatea de pregatire
suplimentara a elevilor.
-d-na prof. Scarlat Octavia, verifica portofoliile profesorilor, elaboreaza chestionare si
fisele de lucru ale comisiei.
Buna colaborare cu comunitatea locala este asigurata de d-ul Badea Ionut, d-na
Popa Ileana asigura colaborarea cu Consiliul Reprezentativ al Parintilor, iar din partea
Mediului de Afaceri d-na Manucu Mariana.
In data de 29 octombrie 2013, s-a validat Raportul de Autoevaluare I nterna
(RAEI) unitatilor IPT, pe anul scolar 2012/2013. Monitorizarea a fost efectuata
de o comisie formata din d-nele profesoare Piperea Aurelia si Fierastrau Ana-
Maria, pentru perioada de la 01.09.2012 pana la 01.09.2013.
Constatarile au fost urmatoarele:
-exista RAEI 2012-2013 si RAEI partea I si III 2013-2014;
-documentele sunt intocmite corect;
-exista Plan de Imbunatarire a Calitatii Educatiei pentru anul scolar 2013-2014;
-calificativele au fost acordate conform standardelor de calitate;
Recomandarile facute au fost:
-pastrarea componentei comisiei CEAC, pentru eficientizarea activitatii;
-atentie sporita la acordarea calificativelor;
-completarea bazei de date.
Avand in vedere si recomandarile comisiei au fost planificate
activitatile pentru anul scolar 2013/2014.
-intocmirea planului operational;
-stabilirea stilurilor de invatare pentru elevi;
-planificarea pe programe de invatare;
-portofoliile cadrelor didactice;
-portofoliile elevilor;
-observarea lectiilor si completarea fiselor de observare;
-monitorizarea frecventei participarii la programele de
invatare;
-monitorizarea completarii cataloagelor scolare;
-raportul anual de evaluare interna a calitatii educatiei;
-raport de autoevaluare semestrial;
-elaborarea planului de imbunatatire, sortarea, pastrarea si
verificarea materialelor si dovezilor;

S-au aplicat chestionare elevilor, parintilor, si cadrelor didactice
In urma aplicarii chestionarelor de evaluare a satisfactiei
beneficiarilor indirecti( parinti) , de evaluare pentru cadrele didactice, de
urmarire a eficacitatii predarii , de comunicare cu cadrele didactice, s-au
propus masurile ce se impun a fi adoptate, pentru imbunatatirea
procesului instructiv-educativ in scoala noastra.

Pe parcursul anului scolar 2013-2014 au fost asistati un numar de
8 profesori .
Puncte tari:
-Profesorii asistati si-au atins obiectivele propuse pentru ora de curs, au
adaptat metodele de predare pentru un colectiv de elevi neomogen.
Puncte slabe:
Interesul slab al elevilor in desfasurarea/participarea la ora de curs.
Insuficienta materialelor didactice.

Pe parcursul semestrului I au fost prelucrate de profesorii
diriginti Normele de Protectia Muncii , de I giena si Normele
PSI si chestionarele privind stilurile de invatare, existand
proces verbal intocmit pentru fiecare colectiv al clasei.
Comisia CEAC s-a intrunit in data de 16.10.2013, pentru
elaborarea strategiei de evaluare a calitatii.
La 15 octombrie 2013, am finalizat RAEI pe aplicatie , in
format electronic, pentru anul scolar 2012-2013, fiind ultimul
an in care s-a mai completat astfel, urmand a se completa pe
noua Aplicatie, ARACIP.
In cursul semestrului I comisia a intocmit documentele
raportului de evaluare interna in vederea autorizarii,
urmand, ca pe semestrul II dosarul sa fie depus la ARACIP,
pentru specializarea COMERT ( tehnician in activitati de
comert tehnician in achizitii si contractari).

Pentru anul scolar 2013/2014, aplicatia RAEI a fost
modificata, noutatile constand in faptul ca documentele
scolii sunt introduse in aplicatie sub diferite forme
( xls, pdf, word, etc);
1.Documente de nfiinare
2.Documente de funcionare i resurse materiale
3.Resurse umane
4.Oferta educaional i rezultate educaionale
5.Documente financiare
6.Planificare intern
7.Sistemul de management al calitii

Comisia
CEAC