Sunteți pe pagina 1din 2

1.

Sa se calculeze suma numerelor intregi, astfel: se va scrie o functie de


sumare a doua numere intregi.

#include<stdio.h>
int suma (int x, int y)
{
int s;
s=x+y;
return s;
}
void main()
{
int a,b;
printf("dati a: "); scanf("%d",&a);
printf("dati b: "); scanf("%d",&b);
int c;
c=suma(a,b);
printf("Suma este: %d\n",c);

getchar();
int k;
scanf("%d", k);
}
2. Sa se calculeze suma numerelor intregi, astfel: se citesc doua numere de la
tastatura si se calculeaza suma lor.

#include<stdio.h>
void main()
{
int a,b;
printf("Introduceti a=");
scanf("%d", &a);
printf("Introduceti b=");
scanf("%d", &b);
printf("Suma a+b=%d\n", a+b);

getchar();
int k;
scanf("%d", &k);
}