Sunteți pe pagina 1din 14

PROIECT TEMATIC

NIVEL I
GRUPA MIC/MIJLOCIE
DUMBRAVA MINUNAT
1
ARGUMENT
Odat cu descoperirea primilor dinozauri la nceputul secolului al XIX-lea, scheletele lor
fosilizate au devenit puncte majore de atracie n toate muzeele din lume. Dinozaurii au devenit
ntr-o foarte scurt perioad de timp parte esenial a culturii globale a omenirii, devenind etrem
de populari, mai ales n r!ndul copiilor. "n sf!rit, ei au devenit parte integranti din multe cri i
filme renumite, aa cum ar filmul #urassic $ar%. &oile descoperiri tiinifice privitoare la dinozauri
sunt permanent aduse n centrul ateniei generale de ctre mijloacele de informare n mas.
'ermenul (dinozaur( este utilizat de asemenea frecvent pentru a desemna n general
reptile preistorice, aa cum ar fi pelicozaurii, dimetrodonii, pterozaurii cu aripi, pleziozaurii,
mozazaurii i ihtiozaurii acvatici, dei din punct de vedere tiinific aceste animale nu au fost
dinozauri propriu-zii.
)opiii sunt fascina*i de lumea uria+elor reptile. Ori de c!te ori au ocazia vorbesc, +i
mpt+esc unii altora cuno+tin*ele, se entuziasmeaz de nout*ile pe care le afl.
2
PROIECT TEMATIC
Tema anual : CUM ESTE/A OST !I VA I AICI PE PM"NT#
Su$%ema & %ema '(%m)n**+ : DINO,AURII - O LUME DISPRUT#
NIVEL I &./u(a m*0/m*1l20*e Dum$/a3a m*nuna%+
SCOPUL PROIECTULUI:
)ultivarea curiozit*ii +i a interesului pentru cunoa+terea +tiin*ific.
,ormarea deprinderii de a apela la mijloace diverse de informare-cr*i, internet. pentru
o ob*ine informa*ii despre un subiect de interes personal sau de grup.
OBIECTIVE DE REERIN4:
DOMENIUL !TIIN4E:
/ recunoasc +i s descrie verbal +i0sau grafic anumite schimbri +i transformri din
mediul nconjurtor nainte de apari*ia omului, pe baza unor eperien*e proprii.
/ cunoasc elemente componente ale dinozaurilor precum ale mediului natural n care
au trit0au disprut pe0de pe $m!nt , pozi*ion!nd elementul uman ca parte integrant a
mediului.
/ comunice idei, impresii pe baza celor observate.
/ numere de la 1 la 2 recunosc!nd grupele cu 1-2 obiecte +i cifrele corespunztoare.
/ compun numere n contetul 1 3 2.
/ identifice pozi*ia unui obiect ntr-un +ir utiliz!nd numeralul ordinal.
DOMENIUL LIMB !I COMUNICARE:
/ participe la activit*ile de grup, inclusiv la cele de joc, at!t n calitate de vorbitor, c!t
+i n calitate de auditor.
/ audieze cu aten*ie un tet, s re*in ideile acestuia +i s demonstreze c l-a
n*eles.
/-+i mbog*easc vocabularul activ +i pasiv pe baza celor acumulate +i s utilizeze un
limbaj oral corect din punct de vedere gramatical.
/ gseasc ideea unui tet, urmrind indiciile oferite de imagini.
s alctuiasc propozi*ii simple si dezvoltate cu cuvantul dat
DONEMIUL OM !I SOCIETATE:
/ efectueze opera*ii simple de lucru cu materiale din natur +i sintetice
/ fie capabil s realizeze lucrri practice inspirate din natur +i via*a cotidian,
valorific!nd deprinderile de lucru nsu+ite.
/ cunoasc +i s respecte normele necesare integrrii n via*a social, precum +i reguli
de securitate personal4 s aprecieze n situa*ii concrete unele comportamente +i atitudini
n raport cu norme prestabilite +i cunoscute
3
DOMENIUL ESTETIC !I CREATIV:
/ eerseze deprinderile tehnice specifice modelajului n redarea unor teme plastice.
/ recunoasc elemente ale limbajului plastic +i s diferen*ieze forme +i culori n
mediul nconjurtor.
/ utilizeze un limbaj adecvat cu privire la diferitele activit*i plastice concrete
/ asocieze mi+crile sugerate de tetul c!ntecului cu ritmul acestuia
/ eprime prin mi+care starea sufleteasc creat de muzica audiat.
/ eprime ntr-un joc impresia muzical.
DOMENIUL PSI5O6MOTRIC:
/-+i formeze o *inut corporal corect -n pozi*ia st!nd, +ez!nd +i n deplasare..
/ eecute corect ac*iunile motrice nv*ate, n condi*ii variate.

CE !TIU COPIII CE DORESC S ALE
4
INVENTAR DE PROBLEME
Dinozaurii nu mai eist
"i cunoa+tem din cr*i +i ca jucrii
5rau mai mari dec!t oamenii
5rau puternici +i fioro+i
)!nd au trit dinozaurii6
)are era alctuirea unui dinozaur6
)u ce se hrneau dinozaurii6
)um +i ngrijeau puii6
De ce erau a+a de periculo+i dinozaurii
carnivori6 De ce migrau6
)are era modul de atac +i aprare al
dinozaurilor6
)uriozitti despre dinozauri6 )el
mai...6 -clasificri.
)um au disprut dinozaurii6
De unde se cunosc at!tea lucruri despre
dinozauri6
a. Colul tematic copiii aduc materiale +i le vor observa, vor discuta despre ele +i le vor
a+eza n una din cele trei ere a dinozaurilor triasic, jurasic, cretacic.
b) Calendarul naturii, prin a+ezarea unui dinozaur mascot care va marca zilele
proiectului +i jetonul specific fenomenului din zi.
c )Programul zilnic -activit*ile zilnice illustrate prin simboluri specifice.
d) Cutia cu noutti: materiale aduse de copii +i de educatoare pe parcursul derulrii
proiectului.
e) Cutia cu ntrebri: la care educatoarea va rspunde pe loc sau va cere timp pentru
documentare.
BIBLIOTEC ARTE CONSTRUC4II
5
CENTRUL TEMATIC
CENTRE DE INTERES !I MATERIALE LA
DISPO,I4IA COPIILOR
5nciclopedii cu
dinozauri4
imagini cu dinozauri4
)D7 8"n lumea
dinozaurilor9, :$uii
dinozaurilor9, :Dino9
#etoane4
aluat pentru modelaj4
plan+ete4
m+ti cu dinozauri4
foarfeci, lipici4
autocolant4
culori, carioci4
acuarele, pensule4
nisip colorat4
coli, carton4
lego
dinozauri mulaje
cuburi cu imagini ale
dinozaurilor,
masini de teren
-necesare cerceta-
torilor. omuleti lego
eploratori
!TIIN4E JOC DE ROL JOC DE MAS
5nciclopedii 7
8;ie*uitoare ale
trecutului9, 8"n lumea
dinozaurilor9 , :<
ntreb de ce9,
:)uriozit*i din lumea
animalelor9
fi+e 3 labirint4
,ilme documentar5
<+ti - dinozauri.
=up pentru cercetat
/iluete de dinozauri4
Diverse obiecte de
mbrcminte 4
#oc de mas7 Din
jumtate 3 ntreg4
/iluete de dinozauri +i
palmieri
$uzzle4
'ablou cu peisaj din
#urassic, cretacic4

$entru a stabili direc*iile de dezvoltare ale proiectului, copiii au spus ceea ce +tiu despre
dinozauri +i ceea ce doresc s afle despre ace+tia. "ntrebrile copiilor au fost grupate pe
probleme, realiz!ndu-se astfel harta proiectului.
6
DESCREIEREA PROIECTULUI
In urma discu*iilor libere +i a eperien*ei copiilor legate de acest subiect s-a trecut la
stabilirea unor obiective care s-i ajute n aflarea a c!t mai multor adevruri legate de acest
subiect.
>v!nd in vedere obiectivele propuse,s-au planificat +i organizat activit*i,s-au pregtit
diverse materiale didactice pentru centrele de activitate.
"n fiecare zi s-au organizat con*inuturile ntr-un scenariu care s permit realizarea obiectivelor
n manier integrat.
In derularea acestui proiect au fost implica*i +i prin*ii copiilor din grup,care au contribuit cu
materiale necesare amenajrii centrului tematic. Informarea prin*ilor s-a realizat printr-o
scrisoare afi+at la avizierul grupei. Implicarea copiilor +i a prin*ilor n derularea acestui
proiect a fost benefic pentru to*i, deoarece prin*ii particip!nd la amenajarea centrelor, au
cunoscut mai bine activitatea din grdini* +i au dezvoltat o rela*ie mai str!ns cu educatoarea +i
ceilal*i prin*i.
,iecare contribu*ie notabil la derularea proiectului a fost rspltit cu puncte consemnate n
oglinda proiectului. =a sf!r+itul sptm!nii c!+tigtorii au primit diplome, intr!nd n cursa
pentru c!+tigarea cupelor :)5= <>I ?@& )O$I=9 +i :)5= <>I ?@& $ABI&'59 pentru
anul +colar n curs.

Dragi prini,
Grupa mic/mijloci !D"MBRAVA MIN"NAT#$
%a &rula,
'n prioa&a (( ) (*+,-+.,(-,
proic/ul /ma/ic
7
DINO,AURII - O LUME DISPRUT#
O 7n%)m(la/e ne(/e38u% a a9u' 7n 9*'0u:*a ./u(e* 'u$*e0%ul
DINO,AURII; C2(*** au a/%a% a%)% 9e mul% *n%e/e' <* a%)% 9e mul%
en%u8*a'm 7n0)% =2%/)/ea 9e a 7n3:a 9e'(/e a0e<%*a a >2'% lua% 7n
unan*m*%a%e <* a0lama% 0u u/ale 0a/e au a%/a' a%en:*a 7n%/e.** ./9*n*:e;
!%*u 0 au mul%e 0un2<%*n:e <* ma%e/*ale *n9*3*9uale 9e'(/e a0e'%
'u$*e0% 9e2a/e0e e'%e >2a/%e mul% me9*a%*8a% <* la n2*? *a/ 02(*** 'un% >2a/%e
*n%e/e'a:* 9e a0e'%e 3*e:u*%2a/e;
A0ea'% %em 2 32m a$2/9a (/*n me%29e 9e 022(e/a/e (en%/u a
'*'%ema%*8a *n>2/ma:**le %u%u/2/ 7n%/6un 'en' un*%a/ <* 0)% ma* '(e0*>*0
3)/'%e* <* (2'*$*l*%:*l2/ 9e 7n:ele.e/e: 7n3:a/e (/*n 022(e/a/e <* 120?
2$'e/3/* '(2n%ane <* 9*/*1a%e? 02n3e/'a:** eu/*'%*0e? e@(e/*men%e? (23e'%*/*
a'%>el 7n0)% 02(*** '6<* 7m$2.:ea'0 0al*%a%*3 <* 0an%*%a%*3 0un2<%*n:e
9e'(/e a0e'% 'u$*e0%;
In a0e'% 'en'? 3 /2. ' 9*'0u%a:* 0u 02(*** 9e'(/e a0e'% 'u$*e0%? '
le 9a:* *n>2/ma:** 02/e0%e? (e 0a/e ' le 7m(/%<ea'0 <* 0el2/lal:* 02(** 9*n
./u(? 0)% <* ma%e/*alele 0a/e ' >*e a9u'e 9e 02(*** 9umnea32a'%/ la
./9*n*:;
E9u0a%2a/ea ./u(e*
!* 02(*** ./u(e*

<etode de nv*are prin cooperare7
nv*area prin descoperire +i cooperare,
brainstorming-ul de grup +i individual
<etode interactive de grup7
eplozia stelar,
ciochinele,
interviul
Observa*ia,
)onversa*ia euristic,
5plica*ia,
Demonstra*ia,
5eci*iul,
#ocul,
8
MATERIALE :
5nciclopedii cu dinozauri4
imagini cu dinozauri4
)D7 8"n lumea dinozaurilor9, :$uii dinozaurilor9,
:Dino9
#etoane4
5nciclopedii 7 8;ie*ui-toare ale trecutului9, 8"n
lumea dinozaurilor9
,i+e 3 labirint4
,ilme documentare
Dinozauri mulaje
)uburi cu imagini ale dinozaurilor,
#oc de mas7 Din jumtate 3 ntreg4
/iluete de dinozauri +i palmieri
$uzzle4
'ablou cu peisaj din #urassic
<+ti - dinozauri.
=up pentru cercetat
/iluete de dinozauri4
Diverse obiecte de mbrcminte 4
UMANE:
)opii
5ducatoare
$rin*i
?unici
,ra*i +i surori
DE TIMP :
O /A$'A<C&A
11 3 12.<>B'I5.DE1F
LUNI? AA;MARTIE;BCAD
INT"LNIREA DE DIMINEA4:
Em(/%<*/ea 0u 0e*lal:*: Bine ai venit, n lumea dinozaurilor!
De832l%a/ea em(a%*e*: )inci minute tu, cinci minute euG
Ru%*ne: icrobii, zboar prin aer!! "deprinderea de a folosi batista)
T/an8*:*a: Himnastica de nviorare
ACTIVITATE INTEGRAT: B*ne a:* 3en*% 7n lumea 9*n28au/*l2/F &A;L;A;
A
GA;D;E;+
A0TIVIT#1I LIBER ) ALE2E3
!TIIN4E: Dinozaurii-specii +i mod de via*.
CONSTRUC4II: 8Iantier arheologic7 n cutarea dinozaurilor9
JOC CU ROL: 8In epedi*ie7 lumea disprut a dinozaurilor9
A0TIVIT#1I PE DOMENII E4PERIEN1IALE3
DOMENI"L 5TIIN1E3
9
VI,IONARE VIDEO: #$%&'() #'*+ ,'(-.$/0. " documentar BBC .C'1(C1)
2 P1 /01%1 ,'(-3$/0'%-0!
DOMENI"L E2TETI0 5I 0REATIV3
MODELAJ: TE5NICI DE MODELAJ COMBINATE: 2,'(-3$/0'
ACTIVIT4I DE DE,VOLTARE PERSONAL:
JOC DE MI!CARE : 9;in dinozauriiG

MAR4I? AB;MARTIE;BCAD
ENT"LNIREA DE DIMINEA4:
Em(/%<*/ea 0u 0e*lal:*: ,ino, dinozaur curajos
De832l%a/ea a$*l*%:*l2/ 9e 02mun*0a/e: 8"mi plac0nu mi plac dinozaurii pt. c...9
Ru%*ne7 2Cuvinte fermecate! "deprinderea de a folosi formule de politee)
T/an8*:*e: > venit +i o broscut7
-Jop srind mereu,
-Dac-ave*i un loc la centre
<-am g!ndit s stau +i eu.9
ACTIVITATE INTEGRAT: P/*e%enul n2'%/u? D*n2 &A;L;A;
A
G A;D;E;+
A0TIVIT#1I LIBER ) ALE2E3
10
BIBLIOTECA: 8)itim9 imagini despre dinozauri
ARTE: D5/5&7 )olorm imagini cu dinozauri
JOC DE MAS: $uzzle -dinozauri.
A0TIVIT#1I PE DOMENII E4PERIEN1IALE3
DOMENIUL LIMB !I COMUNICARE: POVESTEA EDUCATOREI
8$ovestea lui Dino9
http700KKK.zapacita.ro06pL2MD
ACTIVIT4I DE DE,VOLTARE PERSONAL:
ACTIVITATE OP4IONAL: En lumea m*nuna% a 0u3*n%el2/
/A 8,>)5<9 O $O;5/'5 D5/$B5 DI&ON>@BI
POVESTE CREAT DE COPII &9u( un <*/ 9e *lu'%/a:**+


MIERCURI? AD;MARTIE;BCAD
ENT"LNIREA DE DIMINEA4:
Em(/%<*/ea 0u 0e*lal:*: ,ino, ,ino444
Mana.emen%ul 7n3:/** (/*n 120: 8)ontinu povestea...lui Dino9
Ru%*ne: 5(u trage cu urec6ea la ce discut cei mari! "deprinderea de a nu trage cu urec6ea la
discuiile adulilor)
T/an8*:*e: ?at din palme7 clip, clip, clip.
De lec*ii sunt pregtitG
A0TIVIT#1I LIBER ) ALE2E3
11
!TIIN4E: )uriozit*i din lumea dinozaurilor
JOC CU ROL: De-a dinozaurii
BIBLIOTECA: $ovestim despre dinozauri
A0TIVIT#1I PE DOMENII E4PERIEN1IALE3
DOMENIUL !TIIN4E: ACTIVITATE CU MATERIAL INDIVIDUAL:
)O<$@&5B5> II D5/)O<$@&5B5> &@<5B5=OB
- n intervalul 1-2.
DOMENIUL ESTETIC !I CREATIV: DEPRINDERI RITMICE: >/O)I5B5>
<II)ABII )@ BI'<@= II '5X'@= )C&'5)@=@I
#O) <@NI)>=7 8)!ntecul dinozaurilor9
http700KKK.Ooutube.com0Katch6vLrs)P1$IHcmEQfeatureLrelated
ACTIVIT4I DE DE,VOLTARE PERSONAL:
JOC DISTRACTIV: Dino +i tiranozaurul

JOI? AH;MARTIE;BCAD
ENT"LNIREA DE DIMINEA4:
Em(/%<*/ea 0u 0e*lal:*: ,inozauri, prieteni!
Lua/ea 9e0*8**l2/: ;reau... mi permi*i6
Ru%*ne: 5Bine ai venit la noi! "deprinderea de a se ridica n picioare la intrarea unei persoane
n sala de grup)
T/an8*:**: @nu, doi, trei bobocei,
;-aduna*i, v numra*i
/ta*i cumin*i +i lini+ti*i
$entru lec*ii pregti*i.
ACTIVITATE INTEGRAT: Pe u/mele 9*n28au/*l2/ &A;L;A;
A
G A;D;E;+
12
A0TIVIT#1I LIBER ) ALE2E3
JOC DE MAS: #ocul umbrelor
CONSTRUC4II: )uibul dinozaurilor
ARTE: MODELAJ: <odelm dinozauri
A0TIVIT#1I PE DOMENII E4PERIEN1IALE3
DOMENIUL OM !I SOCIETATE: LECTUR DUP IMAGINI
=a <uzeul de Itiin*e ale &aturii
COLAJ DIN 5"RTIE &(/*n m2%2%2l*/e+
Dinozauri
ACTIVIT4I DE DE,VOLTARE PERSONAL:
EURITMIE : Dansul dinozaurilor pe 8)!ntecul dinozaurilor9

VINERI? AI;MARTIE;BCAD
ENT"LNIREA DE DIMINEA4:
Em(/%<*/ea 0u 0e*lal:*: 7ntrecerea dinozaurilor! "diferite criterii)
Me9*e/ea 02n>l*0%el2/: ,otograful -conflicte dictate de interese comune.
Ru%*ne: 5$8a e8ti tu, a8a sunt eu!"deprinderea de a accepta diversitatea)
T/an8*:*e: =um o crticic nou
Ii-nv*m, desenm,
"n lini+te lucrm.
A0TIVIT#1I LIBER ) ALE2E3
BIBLIOTECA: Hhici, ghicitoarea meaG -compuse de copii despre dinozauri.
JOC DE MAS: #ocul umbrelor -dinozauri.
CONSTRUC4II: )uiburi de dinozauri
13
A0TIVIT#1I PE DOMENII E4PERIEN1IALE3
DOMENIUL PSI5O - MOTRIC: DEPRINDERI MOTRICE: 'B>/5@ >$=I)>'I;: <ers
cu ocolire de obstacole, mers n echilibru pe suprafa* nalt de D2 cm, alergare cu
pornire +i oprire la semnal, alergare cu genunghii ridica*i, alergare cu ocolire de
obstacole
19erciii educaie fizic
Brae scurte : brae lungi
Barza;ntr;un picior
)<ndcelul rsturnat
=ocuri educaie fizic
=-C: ,inozaurii sportivi la concurs
=-C 01%$>$01: *elefonul fr fir
ACTIVIT4I DE DE,VOLTARE PERSONAL:
PERSPICACITATE: =abiritul dinozaurilor

14