Sunteți pe pagina 1din 103

Mark Twain

AVENTURILE
LUI
HUCKLEBERRY FINN
Persoanele care vor ncerca s !seasc o "#s$i%icare aces$ei &oves$iri vor %i 'a$e n "#'eca$( &ersoanele care vor ncerca s i'en$i%ice o )oral in c#&rins#l
ei vor %i s#r!*i#ni$e( &e+rsoanele care vor ncerca s,i !seasc vreo in$ri! an#)e vor %i )&#-ca$e+
.in ordinul autorului
CAPITOLUL I
N,ave/i 'e #n'e s -$i/i cine sn$0 'ac n,a/i ci$i$ car$ea Aventurile lui Tom Sawyer
1
'ar n,are a %ace+
Car$ea a %os$ scris 'e 'o)n#l Mark Twain0 iar cele is$orisi$e n,$r,nsa sn$ n )are &ar$e a'evra$e+ A )ai
1&#s -i 'e la el0 &e ici &e col0o 2 ia0 o ni)ica $oa$ 2 3'ar0 n'eo4-$e0 $o$ ce s&#ne e a'evra$+ C#i n# i se
n$)&l s )in$ 'in cn' n cn'5 Poa$e 'oar ) $#-ii Poll60 v'#vei .o#!las sa#0 cine -$ie0 l#i Mar6
7
+
In car$e era vor4a -i 'e Poll60 )$#-a l#i To)0 -i 'e Mar60 -i 'e v'#va .o#!las 2 si0 &rec#) v,a) )ai
8is0 n a%ar 'e #nele l#cr#ri $rase 'e &r0 car$ea s&#nea a'evr#l a'evra$+
Ia9: c#) se is&rvea car$ea; To) si+c# )ine a) !si$ 4anii asc#n-i 'e $l*ari n &e-$er -i ne,a)
)4o!/i$+0 Ne,a) ales %iecare c# c$e sase )ii 'e 'olari 'e a#r+ Un )#n$e 'e 4ani0 cn' i &#neai #n#l
&es$e al$#l+ <#'ele T*a$c*er i,a l#a$ si i,a &#s s cloceasc 'o4n'0 c$e #n 'olar &e 8i0 -i as$a $o$ an#l0 va
s 8ic o !r)a' 'e 4ani0 c# care n# )ai -$iai ce s %aci+ V'#va .o#!las ),a n%ia$0 "#rn'#,-i s %ac
'in )ine =#n o) /ivili8a$1+ )i venea $are !re# s s$a# $oa$ vre)ea n cas0 'in &ricina v'#vei care era
!roa8nic 'e a-e8a$ -i 'e $i&icar n $o$ ce %cea+ .e,aia0 cn' n,a) )ai &#$#$ s ra4'0 a) s$ers,o+ Mi,a)
&#s 8'ren/ele alea vec*i -i ),a) )#$a$ iar n &olo4oc0 4#c#ros c,s slo4o'+ .ar To) >aw6er ),a 'i4cii
si )i,a 'a$ 'e ves$e c are 'e !n' s &#n &e roa$e o 4an' 'e *o/i0 n care0 'ac ),a- n$oarce 0la v'#v
-i ),a- %ace 4ia$ 'e $rea4( as &#$ea in$ra -i e#+
?
Ro)an &#4lica$ 'e M+ Twain n ?@AB0 ai cr#i eroi sn$ To) >aw6er si H#ckle4err6 Finn+
7
Persona"e ale ro)an#l#i Aventurile lui Tom Sawyer,

A-a c ),a) n$ors0 c#) ),a v8#$0 v'#va a nce&#$ s 4oceasc0 8icn' c,s o 4ia$ oaie r$ci$ si
)#l$e al$ele0 ce,i 're&$ %r nici o r#$a$e 'in &ar$e,i+ A&oi ),a vr$ iar-i n *ainele alea noi0 n care ),
a&#ca# n'#,-elile -i ) si)/ea) ca,n c*in!i+ Ci a$#nci vec*ea &oves$e a,nce&#$ 'in no#+ Cn' v'#va
s#na clo&o/el#l &en$r# cin0 $re4#ia s 'a# %#!a n#)ai'ecD$ si0 o'a$ a-e8a$ la )as0 n,avea) voie s nce&
s )nnc; $re4#ia s a-$e&$ &n ce v'#va0 c# 4r4ia n &ie&$0 4la!oslovea 4#ca$ele0 c# $oa$e c n# le
li&sea ni)ica0 a$$a 'oar c %iecare %el era !$i$ n al$ vas+ Cn' le &#i &e $oa$e n$r,o s$rac*in0 e al$ceva; se
a)es$ec n$re ele0 se %ac )ai 8e)oase -l /i,e )ai )are 'ra!#l s le )nnci+
.#& cin0 v'#va -i l#a car$ea -i nce&ea s ) 'scleasc 'es&re Moise -i cos#le/#l 'e &a&#r
?
+ La,
nce&#$ ar'ea) 'e ner4'are s -$i# ce,i c# 1el0 'ar cn' a) a%la$ c Moise r&osase 'e )#l$0 n# ),a) )ai
sinc*isi$ 'e el0 &en$r# c0 n$re noi %ie vor4a0 n#+ &rea ) 'a# n vn$ '#& i )or/i3+
E'a$0 cn' a) vr#$ s %#)e8 -i e# &i&0 i,a) cer#$ voie v'#vei+ .ar /i,ai !si$F Gicea c n#,i %r#)os0 c,i
#n o4icei )i$ocnesc si c,ar $re4#i s ) las 'e %#)a$+ A-a,s #nii oa)eni+ >e a&#c s &one!reasc ni-$e
l#cr#ri 'e care n,a#1 *a4arF V'#va i $o$ ''ea 8or c# Moise0 #n ce$/ean care nici )car n#,i era r#' -i
care0 %iin' )or$0 n# )ai &#$ea %i 'e %olos ni)n#i( n sc*i)40 ) nvin#ia n$r,#na 'e o $rea4 care0 orice
s,ar 8ice0 $o$ e 4#n la ceva+ Un'e )ai &#i c -i v'#va $r!ea $#$#n &e nas0 'ar &as 'e,i s&#ne ceva0 ea
cic avea 're&$#l+
>or,sa0 )iss Ha$son0 o %a$ 4$rn0 c# oc*elari &e nas -i ca) s%ri"i$0 care 'e c$eva 8ile venise s s$ea la
ea0 ),a ncol/i$ a&oi c# #n a4ece'ar+ M,a canoni$ a-a ca) #n ceas0 &n,a &o$oli$,o v'#va+ Era) la ca&$#l
r4'rilor+ E or n$rea! '#& aceea ),a) &lic$isi$ 'e )oar$e0 si)/ea) c nne4#nesc+ Miss Ha$son )
cic,lea )ere#; =H#ckle4err60 ia,/i &icioarele 'e,acolo10 =H#ck,0 le4err60 n# $e !*e4osa0 s$ai 're&$1+ Ci
'#& #n )in#$ nce&ea iar; =H#ckle4err60 n# )ai csca -i n# $e )ai n$in'e a-a+ .e ce n#,ncerci s $e &or/i
ca l#)ea51
?
E le!en' a )i$olo!iei 4i4lice &oves$e-$e c Moise0 '#& ce s,a nsc#$0 a %os$ &#s n$r,#n cos#le/ cr#ia i s,a 'a$ 'r#)#l
&e Nil+ Cos#le/#l -i co&il#l a# %os$ !si/i 'e %iica %araon#l#i+
8
Cn' a nce&#$ s,)i vor4easc 'es&re ia'0 i,a) s&#s cins$i$ c )i,a- 'ori s %i# acolo+ As$a a scos,o 'in
sri$e0 )car c n,o s&#sese) c# r#$a$e+ N# voia) 'ec$ s &lec 2 ori#n'e0 n#)ai s &lec( 'orea) o
sc*i)4are0 'e orice %el+
Mi,a 8is a$#nci c n# se ca'e s vor4esc a-a0 c ea n,ar %i s&#s nicio'a$ #na ca as$a -i c0 n ce,o &rive-$e0
va %ace $o$#l ca s a"#n! n rai+ C$ 'es&re )ine0 soco$in' c n#,i nici o sco%al s ) '#c n$r,#n loc #n'e
o s vin -i ea0 ),a) *o$Dr$ s n#,)i 'a# silin/a s,o nso/esc+ Fire-$e c n# i,a) s&#s,o0 ca s n,o a// -i
)ai )#l$ 2 ar %i %c#$ !l!ie+
Miss Ha$son i $o$ ''ea nain$e c# rai#l+ A-a,i era %el#l; cn' nce&ea s,i $#r#ie !#ri/a n# era c*i& s,o
o&re-$i+ In rai 2 8icea ea 2 oa)enii n,a# al$ $rea4 'ec$ s se &li)4e $oa$e 8i#lica -i s cn$e la *ar%0 n
vecii vecilor+ .#& &rerea )ea0 n# era cine -$ie ce &rico&seal0 ns n# i,a) s&#s ni)ic+ A)0 n$re4a$,o
n#)ai0 ce cre'e; To) >aw6er ar &#$ea ni)eri si el n rai5 Fire-$e c n#F )i,a rs&#ns ea+ M,a) 4#c#ra$
'in cale,a,%ar; n# 'e al$a0 'ar voia) s %i# )&re#n c# To)+
Miss Ha$son ),a $o$ 4$#$ la ca&0 &n,a) si)/i$ c o4osesc -i ) a&#c s$ena*oria0 n c#rn' a# %os$
c*e)a/i n cas ne!rii -i0 '#& r#!ci#ne0I$oa$ l#)ea s,a '#s la c#lcare+ M,a) s#i$ n o'aia )ea0 c# #n
ca&$ 'e l#)inare n )n( l,a) &#s &e )as0 ),a) a-e8a$ &e #n sca#n ln! %ereas$r -i a) ncerca$ s )
!n'esc la ceva vesel0 'ar 'e!ea4a+ M si)/ea) a$$ 'e s$in!*er0 nc$ )ai c,a- %i vr#$ s )or+ >$elele
s$rl#cea# -i %r#n8i-#l co&acilorJ %re)$a, "alnic+ .e 'e&ar$e se a#8ea /i&$#l #nei 4#%ni/e0 4ocin' &ese)ne
vre#n )or$+ P,or) o ci#,vic a nce&#$ s crie si ,#n cine s #rle0 se)n c cineva avea s )oar+ Iar
vn$#l )i $o$ -o&$ea ceva la #rec*e si0 ne&rice&n' ce,)i s&#ne0 ) $recea# %iori reci+ .ins&re &'#re se
a#8i a&oi 8!o)o$#l &e care,l s$rnes3c s$ri!oii cn' vor s ne s&#n ce a# &e s#%le$ -i n# se &o$ %ace n/ele-i(
ne!sin'#,-i $i*n n )or)n$0 sn$ nevoi/i s c#$reiere 'r#)#rile si s se $n!#ie noa&$e 'e noa&$e+ Era)
a$$ 'e a4$#$ -i 'e n%rico-a$0 nc$ $are a- %i vr#$ s a) &e cineva ln! )ine+ C#rn'0 #n &ian"en nce&# s
)i Kse ca/re 0&e #)r( i,a) %c#$ vn$ -i a &ica$ $a)an n %lacra l#)inrii+ Pn s,a&#c e# s ) )i-c0 se
-i )is$#ise+ C$ia) c e se)n r# -i c,)i a'#ce nenoro,
cire 2, n,avea) nevoie ca cineva s )i,o s&#n+ Ci ),a c#&rins #n $re)#rici0 'e era ci$ &e,aci s,)i ca'
/oalele 'e &e )ine+ M,a) sc#la$ -i a) ocoli$ 'e $rei ori sca#n#l0 %cn'#,)i cr#ce 'e %iecare 'a$+ A&oi )i,
a) le!a$ c,#n ca&$ 'e a/ o -#vi/ 'e &r0 ca s al#n! vr"i$oarele+ .ar n# &rea avea) e# ncre'ere ,n
c*es$ia as$a+ Ase)enea vr"i are ros$ s le %aci cn' &ier8i o &o$coav !si$0 &e care voiai s,o a$rni
'eas#&ra #-ii0 'ar n,a) a#8i$ nc &e ni)eni s s&#n c n %el#l s$a ai &#$ea sc&a 'e !*inion0 '#& ce,ai
o)or$ #n &ian"en+
M,a) a-e8a$ iar0 $re)#rn' ca var!a0 -i )i,a) scos l#lea#a+ Ac#) n# era &ri)e"'ie s a%le v'#va0 %iin'c
n $oa$ casa 'o)nea o lini-$e 'e )or)n$+ .#& n# -$i# ci$ vre)e0 a) a#8i$ c#) 4a$e orolo!i#l $r!#l#i
2 4an!F 4an!F 2 'e 'o#s&re8ece ori0 a&oi s,a lsa$ 'in no# $cerea0 )ai a'nc 'ec$ nain$e+ .ar n
c#rn' a) a#8i$ $rosnin' o crean! #n'eva n 'esi-#l co&acilor 2 ceva se )i-ca &e,acolo+ A) s$a$ a-a0
%r s cli&esc0 $r!n' c# #rec*ea+ A) 'esl#-i$ c# !re# #n )ie#na$0 colo "os+ >$ra-nicF A) )ie#na$ si e#
nce$i-or 'e $o$0 a) s$ins l#)inarea -i a) sri$ 'e &e %ereas$r &e aco&eri-#l -o&ron#l#i+ .e,acolo ),a)
lsa$ n "os si ),a) s$rec#ra$ $r- &rin$re co&aci+ To) >aw6er era0 %ire-$e0 acolo+ M a-$e&$a+
CAPITOLUL II
A) &orni$ $i&$il s&re )ar!inea !r'inii v'#vei0 &e o &o$ec &ier'#$ &rin$re co&aci0 a&lecn'#,ne ca s
n#Lne lovi) c# ca&#l 'e cren!i+ Toc)ai cn' $recea) &rin %a/a 4#c$riei0 ),a) )&ie'ica$ 'e o r'cin
si a) c8#$ c# 8!o)o$+ Ne,a) !*e)#i$ la &)n$0 /inn'#,ne rs#%larea+ <i)0 ne!r#l cel )are al
'o)ni-oarei Ha$son0 -e'ea n &ra!#l 4#c$riei 2 l ve'ea) 4ine0 %iin'c n s&a$ele l#i &&ia o l#)in+
>,a ri'ica$ si0 n$in8ri'#,-i !$#l0 a asc#l$a$ ca) #n )in#$(3a&oi a s$ri!a$;
2 Cine,acolo5
A )ai $ras &#/in c# #rec*ea0 a&oi a &orni$ $i&$il si s,a o&ri$ c*iar al$#ri 'e noi+ Mai c,a) %i &#$#$ s,I
a$in!e) c# )ina+ A) s$a$ a-a n# -$i# c$e )in#$e0 %r
?M
s 8ice) nici =&is10 si &e 'eas#&ra )ai era) si li&i/i #n#l 'e al$#l+ M a&#case o )ncri)e #n'eva0 &e la
!le8n0 'ar n#,n'r8nea) s ) scar&in+ Pe #r) a nce&#$ s ) )nnce #rec*ea0 a&oi s&inarea0 $oc)ai
n$re #)eri+ >i)/ea) c )or 'ac n# ) scar&in+ .e,a$#nci a) 4!a$ 'e sea) 'e )#l$e ori c 'ac $e a%li
n$r,o socie$a$e si)an'icoas sa# la vreo n)or)n$are 2 sa# 'ac $e '#ci la c#lcare cn' n# /i,e so)n 2
va s 8ic 'ac $e a%li n$r,#n loc #n'e n# se c#vine s $e scar&ini0 $a)an 3a$#nci $e,a&#c )ncri)ea n$r,o
)ie 'e loc#ri 'eo'a$+
.#& #n $i)&0 <i) s&#se;
2 Hei0 cine,acolo5 Un'e e-$i5 >,)i sar oc*ii 'ac n,a) a#8i$ ceva+ A*a0 -$ie <i) ce,i 'e %c#$0 sa'e
aici0 &n,a#'e iar 8!o)o$#3+
Ci se a-e8 &e &)n$0 al$#ri 'e noi+ -i re8e) s&inarea 'e #n $r#nc*i 'e co&ac -i,-i n$inse &icioarele0
)ai,)ai s ),a$in!+ nce&# s ) )nnce nas#l a-a 'e $are0 c,)i ''#r lacri)ile+ .ar nici !n' s )
scar&in+ A&oi )ncri)ea $rec# n nri -i 'e,acolo )ai 'e&ar$e+ N# )ai -$ia) ce s %ac ca s s$a# loc#l#i+
Ca8na as$a a /in#$ vreo sase,sa&$e )in#$e0 'ar ,)ie )i s,a &r#$ o ve-nicie+ Ac#) ) )nca n vreo
#ns&re8ece loc#ri 'eo'a$+ >i)/ea) c n# )ai &o$ s ra4' nkri o cli&0 'ar ),a) *o,$r$ s,ncerc -i )i,
a) ncle-$a$ %lcile+ Toc)ai a$#nci <i) nce&# s rs#%le !re#0 a&oi s s%orie+ Parc )i s,a l#a$,o &ia$r 'e
&e ini)F
To) )i %c# se)n0 -#iern' &rin$re 'in/i0 -i nce&#r) s ne $r) a)n'oi 'e,a 4#-ilea0 c# vreo 8ece &a-i
)ai ncolo+ To) se o&ri si,)i -o&$i c ar %i nos$i) s,l le!) &e <i) 'e co&ac+ N# era) 'e aceea-i &rere;
'ac se $re8ea5 Ar %i %c#$ $r4oi -i a$#nci s,ar %i 4!a$ 'e sea) c %#!ise) 'e,acas+ .#& #n $i)&0 To)
)i s&#se c n,are 'es$#le l#)inri -i c se '#ce n 4#c$rie s )ai -$er&eleasc vreo c$eva+ I,a) 8is c n,
are ros$ s ncerce 2 'ac se $re8ea <i) -i venea '#& noi5 .ar To) 8icea c %ace s ncerc)0 a-a c ne,
a) %#ri-a$ n 4#c$rie -i a) &#s rnna &e $rei l#)inri0 &en$r# &la$a crora To) ls &e )as #n 4n#/ 'e
cinci cen/i+ A&oi a) ie-i$+ M $recea# n'#selile 'e ner4'are+ .ar /i,ai !si$ ca To) s &leceF Ninea
)or/i- s se $Drasc &n la loc#l #n'e se a%la <i)0 ca s,i )ai "oace #n ren!*i+ Poa$e #n'e era) sin!#r0 iar
n "#r era a$$a lini-$e0 )i s,a &r#$ l#n! a-$e&$area+
??
n'a$ ce To) s,a n$ors0 a) l#a$,o &e &o$ec0 'e,a l#n!#l !ar'#l#i ce )&re")#ia !r'ina0 si nce$,nce$
a) a"#ns n cre-$e$#l 'eal#l#i &ovrni$0 &es$e 'r#) 'e cas+ To) )i &oves$i c#) i scosese &lria l#i <i)
-i o a!/ase 'e o crac 'eas#&ra l#i+ <i) se )i-case ni/el0 ns n# se $re8ise+ A 'o#a 8i0 <i) avea s se la#'e
la $oa$ l#)ea c %#sese %er)eca$ 'e ni-$e vr"i$oare care,l n,clecaser -i c#$reieraser c# el n$re!
/in#$#l0 a'#cn,'#,l '#& aoeea la loc s#4 co&ac -i a$rnn'#,i &lria 'e o crean!0 ca s,i ara$e c# cine
av#sese 'e,a %ace+ .#& nc o 8i0 <i) avea s s&#n c vr"i$oarele i se #rcaser n crc si,l clriser
&n *$,'e&ar$e0 la New Erleans+ .e la o 8i la al$a0 <i) l#n!ea cl$oria0 a"#n!n' c# vre)ea s s&#n c
vr"i$oarele l &#r$aser &rin n$rea!a l#)e0 c,l sleiser 'e &#$eri -i,i nvine/iser s&inarea+ <i) era a$$ 'e
)n'r# 'e ce &/ise0 c nici n# se )ai #i$a la ceilal/i ne!ri+ Venea# s,i asc#l$e &oves$ea ne!rii 'in
)&re"#ri)i -i n# era al$#l )ai ves$i$ ca el n $o$ /in#$#l+ Ne!rii veni/i 'e 'e&ar$e r)nea# c# !#ra csca$0
)s#rn'#,l c# &rivirea 'in ca& &n,n &icioare ca &e n# -$i# ce )in#n/ie+ Ne!rii -$ia a# o4icei#l s s$ea
&e n$#neric n 4#c$rie0 ln! %oc#l 'in va$r0 si s s&oroviasc 'es&re vr"i$oare+ .e c$e ori vre#n#l 'in
ei nce&ea s vor4easc0 'n'#,si aere c -$ie $o$0 <i) i re$e8a vor4a; +
2 H)F Ce -$ii $# 'es&re vr"i$oare5 Iar ne!r#l c# &ricina %cea %e/e,%e/e si $re4#ia s se a-e8e #n'eva0 )ai
n %#n'+
<i) n,avea s se )ai 'es&ar$ nicio'a$ 'e 4n#/#l acela 'e cinci cen/i0 &e care -i,l le!ase c# o s%oricic n
"#r#l !$#l#i+ Gicea c,i #n $alis)an &e care i,l ''#se 'iavol#l c# )na l#i0 s&#nn'#,i c &oa$e lec#i c# el
&e oricine -i c &oa$e c*e)a vr"i$oarele 'e c$e ori voia0 'ac -o&$ea vreo 'o# vor4#li/e $alis)an#l#i+ N#
s&#nea ns nicio'a$ care era# vor4#li/ele+ Venea# la el ne!ri 'in $oa$e col/#rile /in#$#l#i si,i 'r#ia# $o$
ce avea# la ei0 n#)ai s le ara$e 4n#/#l 'e cinci cen/i+ .ar se %erea# s,l a$in!0 -$iin' c ns#-i 'iavol#l l
/in#se n )n+ .e cn' l v8#se &e 'iavol -i %#sese clri$ 'e vr"i$oare0 <i) n# )ai )#ncea a&roa&e
'eloc+
Cn' a) a"#ns c# To) &e c#l)ea 'eal#l#i0 ne,a) ar#nca$ &rivirea s&re $r!#l 'in vale0 #n'e cli&ea# $rei,
&a,$r# l#)ini/e0 &ese)ne n o'ile c# oa)eni 4olnavi+ .ea,
?7
s#&ra noas$r0 s$rl#cea 4ol$a ns$ela$0 iar "os0 ln! $r!0 -er&#ia %l#vi#l0 la$ 'e vreo )il0 !ro8av 'e lini-$i$
-i )re/+ Co4orn' 'eal#l0 ne,a) n$lni$ c# <oe Har&er0 Ben Ro!ers -i al/i 'o",$rei 4ie/i care se
asc#nseser n $4cria vec*e+ A) 'e8le!a$ o 4arc si,a) &orni$ la vale &e %l#vi#0 vreo 'o# )ile -i
"#)$a$e0 &n la s$ir,4i$#ra cea )are 'in coas$a 'eal#l#i0 #n'e a) -i $ras la )al+
A) in$ra$ n$r,#n &ilc 'e $#%e0 #n'e To) ne,a &#s &e %iecare s "#r) c,o s &s$r) $aina0 a&oi ne,a ar$a$
o v!#n n coas$a 'eal#l#i+ T#%i-#rile era# )ai 'ese acolo+ A) a&rins l#)inrile si ne,a) $r$ &e 4rnci
n v!#n0 cale 'e vreo 'o# s#$e 'e )e$ri0 &n a) 'a$ 'e lar!+ To) nce&# s cerce$e8e loc#rile , 'e
$recere -i c#,rn' se vr s#4 #n &ere$e n care n,ai %i 8is c,i vreo cr&$#r+ Ne,a) $r$ '#& el &n oe,a)
a"#ns n$r,#n %el 'e c*ilioar i!rasioas -i rece0 #n'e ne,a) si o&ri$+
2 Ac#) 2 nce&# To) 2 o s n%iin/) o 4an' 'e $l*ari -i o s,o 4o$e8) =Ban'a l#i To) >aw6er1+
To/i cei3ce vor s in$re n 4an' $re4#ie s 'e&#n "#r)n$#l -i s,l se)ne8e c# sn!ele lor+
V8n' c $c/i vor0 To) scoase 'in 4#8#nar o %oaie 'e *r$ie &e care scrisese "#r)n$#l -i nce&# s ni,l
ci$easc+ Gicea a-a 2 c %iece 4ia$ $re4#ie s %ie cre'incios 4an'ei si s n#,i 'ea nicio'a$ n vilea!
secre$ele( c 'ac cineva %cea vre#n r# #n#i )e)4r# al 4an'ei0 oricare al$ )e)4r# al ei0 cr#ia -e%#l i
&or#ncea s,l o)oare &e $iclos c# %a)ilie c# $o$0 era 'a$or s se s#&#n0 neavn' voie s )nnce0 nici s
'oar) &n n#,i #ci'ea &e $o/i -i n# le cres$a &e &ie&$ c$e o cr#ce 2 se)n#l 4an'ei+ Nici #n s$rin n#
&#$ea %olosi aces$ se)n0 iar 'ac n'r8nea s,l %oloseasc0 $re4#ia "#'eca$0 si a 'o#a oar 2 o)or$ &e loc+
Iar 'ac vre#n )e)4r# al 4an'ei $r'a secre$ele ei0 $re4#ia s i se $aie !$#l0 iar ca'avr#l l#i #r)a s %ie ars
-i cen#-a 2 )&r-$ia$0 iar n#)ele $r'$or#l#i #r)a s %ie -$ers 'e &e lis$0 c# sn!e0 -i n# )ai &#$ea %i
&o)eni$ nicio'a$ 'e c$re )e)4rii 4an'ei0 %iin' 4les$e)a$ -i sor$i$ #i$rii &en$r# vecie+
To/i 4ie/ii s&#ser c,i #n "#r)n$ ne)ai&o)eni$ 'e %r#)os -i,l n$re4ar &e To) 'ac,l $icl#ise sin!#r+
2 In &ar$e 2 rs&#nse el 2 iar res$#l l,a) l#a$ 'in cr/ile c# &ira/i si c# *o/i( orice 4an' care se res&ec$
are #n "#r)n$ ca s$a+
?O
C/iva -i ''#r c# &rerea c ar %i 4ine ca %a)iliile 4ie/ilor care ar $r'a secre$ele 4an'ei s %ie o)or$e+
2 B#n i'eeF nc#viin/ To) si a'#! c# &laiva8#l -i &reve'erea as$a+
2 .ar ce ne %ace) c# H#ck Finn0 c n,are %a)ilie5 n$re4 Ben Ro!ers+
2 Pi0 n,are $a$5 8ise To) >aw6er+
2 .a0 are $a$0 n#)ai c 'e la o vre)e n# )ai e 'e !si$+ Pe vre)#ri venea 4ea$ )or$ n $4crie si se
c#lca ln! &orci0 'ar 'e,#n an si ceva n,a )ai %os$ v8#$ &e,a,colo+
>e a&#car s 'es&ice %ir#l n &a$r# &e c*es$ia asia -i era# c$ &e,aci s ) scoa$ 'in 4an'0 s#4 c#vn$ c
%iecare )e)4r# $re4#ie s ai4 o %a)ilie sa# &e cineva care s &oa$ %i o)or$0 al$)in$eri n,ar %i 're&$
&en$r# ceilal/i+ Tcea# $o/i0 4#i)ci/i0 nes$iin' c#) s,o scoa$ la ca&$+ Era) !a$a s &ln!0 cn' 'eo'a$
)i 'e$e n !n' c 'o)ni-oara Ha$son se &o$rivea 'e )in#ne; la nevoie0 &#$ea# s,o o)oare &e ea+
2 .a0 )er!e+ E,n re!#lF s&#ser 4ie/ii+ H#ck &oa$e in$ra n 4an'+
A&oi %iecare -i n/e& 'e!e$#l c# #n ac0 ca s ai4 c# ce iscli+ Mi,a) &#s si e# se)n#l &e *r$ie+
2 Ci,ac#) 2 8ise Ben Ro!ers 2 s ve'e) c# ce,o s se n'ele$niceasc 4an'a noas$r5
2 N#)ai c# "a%#ri -i o)or#ri 2 rs&#nse To)+
2 .ar ce,o s "e%#i)5 Case0 vi$e0 sa#+ ++
2 Fleac#riF > %#ri vi$e sa# al$e l#cr#ri 'e,as$ea nP e "a%0 ci !inrie 2 s&#se To) >aw6er+ Noi n# sn$e)
!inari0 noi $re4#ie s l#cr) n s$il )are+ >n$e) $l*ari 'e 'r#)#l )are+ P#r$) )-$i0 o&ri) 'ili!en$e -i
$rs#ri &e -osea0 o)ori ) oa)enii si le l#) ceas#rile -i 4anii+
2 E )#sai s,i o)or)5
2 Fire-$e0 e )ai 4ine a-a+ Unii eQ&er/i sn$ 'e al$ &rere10 'ar n'eo4-$e se 8ice c,i )ai 4ine s,i
o)ori 0&e $o/i0 a%ar 'e ia &e care &#$e) s,i a'#ce) n &e-$er ca &ri8onieri0 &n vor %i ranso)a/i
?
+
2 Ce )ai e si as$a5
2 N# -$i#+ .ar a-a se o4i-n#ie-$e0 a) ci$i$ n cr/i+ Ci se n/ele!e c $re4#ie s %ace) -i noi la %el+
?
EQ&resie s$lci$ 'e la c%ivn$#l %rance8 ranonner a rsc#)&ra Rn+$+S
2 .ar c#) &#$e) s,o %ace)0 'ac n# -$i) 'es&re ce,i vor4a5
2 La nai4a0 n# &rice&e/i c e o4li!a$or5 N# v,a) s&#s c a-a scrie n cr/i5 N# c#)va vre/i s3 %ace/i al$%el
'ec$ scrie n cr/i0 0ca s,nc#rca/i l#cr#rile5
2 E #-or 'e 8is0 To) >aw6er0 'ar c#) nai4a s %ie ranso)a/i in'ivi8ii0 'ac n# -$i) 'es&re ce,i vor4a5
As$a a- vrea s -$i#+ .ar $# ce cre8i c,ar &#$ea s %ie5
2 Ha4ar n,a)+ .ar s,ar &#$ea s nse)ne c,i /ine) &ri8onieri &n )or+
2 A-a )ai )er!e0 n# e r#+ .e ce n,ai s&#s,o 'in ca&#l loc#l#i5 li /ine) &ri8onieri &n ce,i rans3o)ea8
)oar$ea( n#)ai c &n,a$#nci a# s ne o$rveasc via/a0 a# s ne &a&e $oa$ )ncarea -i,a# s ncerce
)ere# s %#!+
2 Mai las,o,ncolo0 Ben Ro!ersF C#) s %#! cn' sn$ &8i/i 'e #n !ar'ian0 !a$a s $ra!,n ei la cea )ai
)ic )i-care5
2 Un !ar'ian5 As$a,i &rea 'e $o$+ C#) a'ic0 cineva s s$ea aici $oa$ noa&$ea0 %r s,nc*i' oc*ii0 ca s,
i &8easc5 Ce $)&enieF N,ar %i )ai 4ine s &#n careva )na &e,#n cio)a! -i s,i ranso)e8e 'e c#)
sosesc5
2 N#0 %iin'c as$a n#,i scris nicieri+ Asc#l$0 Ben Ro!ers0 ai 'e !n' s %aci c#) scrie la car$e0 ori 4a5
Ce0 /i nc*i&#i c ia care a# scris cr/ile n# -$i# ce,i 4ine -i ce n#,i 4ine s %aci5 N# c#)va cre8i c &o/i
s,i nve/i $#5 Te,nseli+ N#0 a)ice0 o s,i ranso)) c#) scrie la car$e+
2 Bine0 %ie+ .ar e#0 #n#l0 8ic c,i o ne!*io4ie+ Ia s&#ne0 o)or) -i %e)eile5
2 Asc#l$0 Ben Ro!ers0 'e,a- %i a!ea)i# ca $ine0 as $cea c*i$ic+ > o)ori %e)eile5 Ce i'eeF Ni)eni n,a
v8#$ n cr/i #na ca as$a+ Le a'#ci n &e-$er -i $e &or/i c#viincios c# ele+ Ci nce$#l c# nce$#l le ca8i c#
$ronc -i ele n# vor s se )ai n$oarc acas+
2 .ac a-a s$a# l#cr#rile0 n# )ai a) ni)ic 'e 8is0 'ar s -$ii c )are 4rn8 n# e+ n c#rn' &e-$era
noas$r o s !ea) 'e %e)ei -i 'e $o$ %el#l 'e /i&i care a-$ea&$ s %ie ranso)a/i0 iar &en$r# noi0 $l*arii0 nici
n,o s )ai %ie loc+ .ar ',i nain$e+ E# a) is&rvi$+
In vre)ea as$a0 &ric*in'el#l 'e To))6 Barnes a'or)ise+ Cn' l $re8ir0 era ,a-a 'e s&eria$0 nc$ nce&# s
?T
?:
48ie0 s&#nn' c vrea acas la ))ica -i c s,a s$#ra$ 'e *o/ie+
nce&#r s,l ia n 4-clie0 s$ri!n'#,i; =>#!aci#leF1 .e neca80 &ici#l ne a)enin/ c o s 'ea &e %a/ $oa$e
secre$ele0 'ar To) i 'r#i cinci cen/i ca s,si /in !#ra+ .#&,aceea ne s&#se0 c e $i)&#l s &lec) -i c
s&$)Dna vii$oare o s ne n$lni) 'in no#0 ca s "e%#i) -i s ornor) niscaiva oa)eni+
Ben Ro!ers s&#se c n# &oa$e &leca 'e,acas 'ec$ '#)inica0 a-a s ar %i )ai 4ine s nce&e) '#)inica
vii$oare+ To/i ceilal/i %#r 'e &rere c n# se ca'e s svr-i) ase)enea is&rvi '#)inica+ C*es$ia era
l)#ri$ A r)as s$a4ili$ s ne n$lni) c$ )ai c#rn' ca s *o$r) o 8i+ A&oi0 '#& ce l,a) ales &e To)
>aw6er c&i$an -i &e <oe Har&er a!*io$an$ al 4an'ei0 a) &leca$ acas+ TVl,a) c/ra$ &e aco&eri-#l
-o&ron#l#i -i ),a) s$rec#ra$ &e %ereas$r n ca)era )ea0 $oc)ai cn' se l#)ina 'e 8i#+ Hainele )ele noi,
no#/e era# soioase -i &line 'e noroi+ Iar e# era) )or$ 'e o4oseal+
CAPITOLUL III
A 'o#a 8i 'i)inea/0 'o)ni-oara Ha$son )i,a $ras o s&#neal s$ra-nic 'in &ricin c,)i )#r'rise)
*ainele(0 v'#va ns n# ),a )#-$r#l#i$0 ci )i le,a c#r/a$ 'e noroi -i 'e &e$e+ Prea a-a 'e a)r$0 c )i,
a) &#s n !n' s ) &or$ ca #n )iel#-el c$va vre)e0 'ac,oi &#$ea+ A&oi 'o)ni-oara Ha$son ),a l#a$ n
ia$ac#l ei -i a,nce&#$ s se roa!e0 'ar -i rcea !#ra L'e &o)an+ Gicea c 'ac a) s ) ro! n %iecare 8i0
a# s )i se )&lineasc $oa$e 'orin/ele+
Ni,ai !si$F A) ncerca$ e#0 n#,i vor40 -i,o'a$ ),a) ales c# o #n'i/0 n#)ai c era %r crli!e+ N,avea)
ce %ace c# ea 3%r crli!e0 a-a c a) ncerca$ 'e vreo $rei,&a$r# ori s cer crli!e0 'ar 'e!ea4a0 n# c&$)
nirnc+ n$r,o 4#n 8i0 a) r#!a$,o &e 'o)ni-oara Ha$son s ncerce ea &en$r# )ine+ Mi,a rs&#ns c,s #n
n$r#+ N# )i,a 8is nicio'a$ 'e ce -i nici ac#) n#,s '#)eri$+
?B
E'a$ ),a) '#s n &'#re si )i,a) 4$#$ ca&#l s &rice& c#) 'evine ca8#l+ .ac #n o) 2 )i 8icea) 2
&oa$e &ri)i orice ar cere n$r,o r#!ci#ne0 a$#nci 'e ce n#,si reca&$ 'iacon#l Hinn 4anii &ier'#/i c#
&orcii &e care i,a c#)&ra$5 .e ce v'#va n#,si &ri)e-$e na&oi $a4ac*era 'e ar!in$ ce i,a %os$ %#ra$5 .e
ce 'o)ni-oara Ha$son n# &#ne &ic 'e carne &e ea5 N# 2 )i,a) 8is e# 2 $oa$e as$ea,s )o%$#ri+
M,a) '#s s,o n$re4 &e v'#v0 care ),a l)#ri$ c &rin r#!ci#ne se &o$ c&$a ='ar#ri s&iri$#ale+1
V8n' c n# &rice& 'es&re ce,i vor4a0 )i,a s&#s c $re4#ie s a"#$ &e al/ii si s a) )ere# !ri" 'e ei0 %r
s ) !n'esc nici o cli& la )ine+ Prin$re =al/ii1 se n#)r %ire-$e -i 'o)ni-oara Ha$son0 )i 8icea) e#+
M,a) '#s 'in no# n &'#re -i iar )i,a) s%re'eli$ creierii ceas#ri n -ir0 'ar 'e!ea4a0 n# ve'ea) nici #n
%olos &en$r# )ine0 ci 'oar &en$r# al/ii+ Pn3la #r) ),a) *o$rD$ s *#,)i )ai 4a$ ca&#l -i s,)i v' 'e,aie
n;ele ca -i )ai,nain$e+
.in cn' n cn'0 v'#va ) l#a 'eo&ar$e -i,)i vor4ea 'es&re &ronia cereasc0 a-a 'e %r#)os0 c,)i lsa
!#ra a&+ .ar a 'o#a 8i00 'o)ni-oara Ha$son -i vra nas#l -i s$rica $oa$ $rea4a+ A) a"#ns s cre' c or %i
%i
(
n' 'o# &ronii( #n ne&rico&si$ ar avea #n noroc !ro8av c# &ronia v'#vei0 'ar ar %i vai 'e via/a l#i 'ac,ar
nc&ea &e )na &roniei 'o)ni-oarei Ha$son+
.#& )#l$ c*i48#ial0 )i,a) 8is c n,ar %i r# s %i# ocro$i$ 'e &ronia v'#vei 2 c# voia ei0 4inen/eles+
M n$re4a) ns ce %olos ar $ra!e &ronia as$a 'e &e #r)a #n#ia a$D$ 'e ne-$i#$or -i 'e necio&li$ ca )ine+
Ba4acii3 n# se ar$ase 'e &es$e #n an si n#,i '#cea) 'eloc 'or#l0 4a c*iar ) si)/ea) 'es$#l 'e 4ine %r
el+ N# )ai voia) s,l v'+ .e c$e ori era $rea8 si se,n$)&la s &#n !*eara &e )ine ) co$ono!ea+ .e
aceea ) o4i-n#ise) s %#! n &'#re cn' l -$ia) &rin &rea")+ Ca) &e vre)ea aceea oa)enii &oves$ea#
c se necase n %l#vi#0 c# vreo 'o#s&re8ece )ile )ai s#s 'e or-el+ Cel &#/in a-a 8icea l#)ea+ Cic
neca$#l era 'e,#n s$a$ c# el0 &#r$a ni-$e 8'ren/e si avea #n &r l#n!,l#n!0 $a)an ca 4a4ac#3+ .ar %a/a i,era
'e nerec#nosc#$0 %iin'c s$$#se &rea )#l$ n a&0 nc$ nici n# )ai a'#cea c# o %a/ o)eneasc+ L#)ea
s&#nea c &l#$ise &e s&a$e0 l scoseser 'in a& -i,l n!ro&aser &e )al+ .ar n,a) av#$
2 Aventurile lui Huckleberry Finn
17
&ar$e de lini-$e &rea )#l$ vre)e0 %iin'c -$ia) c #n 4r4a$ )or$ n# &l#$e-$e &e s&a$e0 ci &e 4#r$+ Era)
si!#r c n# %#sese 4a4ac#3 ci o %e)eie )4rca$ n s$raie 4r4$e-$i+ Ci iar ),a )4ol'i$ $ea)a0 !n'in'#,
) c 4$rin#l o s se,n$oarc n$r,o 4#n 8i0 c# $oa$e c $are,as %i vr#$ s n# )ai vin+
Vre)e 'e o l#n ne,a) $o$ "#ca$ 'e,a $l*arii0 a&oi \ ),a) lsa$ &!#4a-0 ca -i ceilal/i 'e al$%el+ N#
"e%#ise) -i nici n# o)orse) &e ni)eni0 ne l#'a) n#)ai+ Cn' -i cn' o 84#!*ea) 'in &'#re -i ''ea)
nval as#&ra &orcarilor sa# as#&ra &rec#&e/elor care,si '#cea# 8ar8a, ' val#rile la &ia/0 'ar n,a) ca&$#ra$
nicio'a$ ni)ic+ To) >aw6er 8icea c &orcii,s =lin!o#ri10 iar na&ii -i celelal$e le!#)e 2 ="#vaer#ri1+ Ne
n$orcea) la &e-$er si &al, " vr!ea) 'es&re is&rvile noas$re0 'es&re oa)enii &e care,i " o)orse) sa# i
nse)nase) c# &ece$ea 4an'ei+ E# #n#l 3 n# ve'ea) nici #n %olos n $oa$e as$ea0 n$r,o 8i0 To) $ri)ise #n
4ia$ s aler!e &rin $r! c# #n cio)a! a&rins 2 8icea c,i #n =slo!an1
?
Rera se)nal#l 'e a'#nare a
4an'eiS+ A&oi ne n-$iin/a c iscoa'ele i a'#seser n $ain ves$ea c a 'o#a 8i #n )are convoi 'e,
ne!#/$ori s&anioli -i 4o!$a-i ara4i0 avn' o ncrc$#r 'e 'ia)an$e0 va &o&osi n valea 'e ln!
&e-$er0 )&re#n c# 'o# s#$e 'e ele%an/i0 sase s#$e 'e c)ile si &es$e o )ie 'e ca$ri0 si c# o escor$ 'e
n#)ai &a$r# s#$e 'e sol'a/i+ Gicea c o s %ace) o =a)4#sca'1
7
0 c o s,i o)or) &e $o/i si c o s,i
&r')+
To) ne &or#nci s ne l#s$r#i) s4iile -i &#-$ile si s %i) !a$a+ A-a era To); n# s,ar %i nc#)e$a$ s &ra'e
nici )car #n car c# na&i0 'ar /inea )or/i- s ai4 s4iile -i &#-$ile c#r/a$e &en$r# a$ac0 c# $oa$e c n# era#
'ec$ ni-$e 4ie$e cio)e!e -i co8i 'e )$#r+ P#$eai s le %reci &n,/i ie-ea s#%le$#l0 c $o$ n# era# 4#ne 'e
ni)ic( 'oar s %aci %oc#l c# eleF
E# -$ia) c n# &#$e) veni 'e *ac #nei ase)enea ar)a$e 'e s&anioli -i ara4i0 'ar voia) s v' c)ilele -i
ele%an/ii0 a-a nc$ si)4$0 a 'o#a 8i0 a) %os$ la &os$#l )e#0 n =a)4#sca'1+
?
.e %a&$0 n li)4a en!le8 c#vn$#l nsea)n s$ri!$ 'e l#&$0 lo8inc+
2
Ac/i#ne 'e l#&$ eQec#$a$ &rin s#r&rin'ere0 c# e%ec$ive )ici+
?@
Cn' a) a#8i$ co)an'a0 ne,a) n&#s$i$ 'in &'#re -i,a) c&4or$ n %#! &ovrni-#l+ Ci ce s ve8i5 Nici
&icior 'e s&aniol0 'e ara40 'e c)il 33sa# 'e ele%an$+ N# era# 'ec$ ni-$e elevi 'e la -coala 'e '#)inic n
eQc#rsie0 si nc ni-$e elevi 'in clasa I+ I,a) &#s &e %#! -i i,a) #r)ri$ &n la &e-$er0 'ar n,a) ca&$#ra$
'ec$ ni-$e !o!--i -i &#/in )a!i#n+
Ben Ro!ers0 )ai norocos0 a &#s )na &e o &&#- +'e cr&0 iar <oe Har&er &e o car$e 'e r#!ci#ni -i &e #n
a4ece'ar+ >,a ivi$ ns 'ascl#l si ne,a sili$ s,o l#) la !oan -i s ls) 4al$ $oa$ &ra'a+ N,a) v8#$ nici
#r) 'a 'ia)an$e0 'ar cn' i,a) cer#$ soco$eal l#i To) >aw6er0 )i,a rs&#ns c era# acolo s#)e'enie 'e
'ia)an$e0 &rec#) -i ara4i0 ele%an/i -i c$e -i )ai c$e+
2 A$#nci 2 8ic e# 2 'e ce n# le,a) &#$#$ ve'ea -i noi5
2 .ac n,ai %i a$$ 'e a!ea)i# 2 )i,a s&#s el 20 -i ai %i ci$i$ car$ea Don Quijote, ai %i -$i#$ %r s ) )ai
n$re4i+
Toa$e as$ea 2 8icea el 2 sn$ roa'ele )a!iei+ Cic ar %i %os$ acolo s#$e 'e sol'a/i0 si ele%an/i0 -i co)ori0 -i0
a-a )ai 'e&ar$e( 'ar '#-)anii no-$ri0 &e care,i n#)ea )a!icieni0 &re%c#ser $oa$e as$ea0 n#)ai 'in
r#$a$e0 n$r,o eQc#rsie 'e elevi ai #nei -coli 'e '#)inic+
2 Bine0 %ie 2 i,a) 8is e# 2 'ar ce ne,)&ie'ica s,i a$ac) &e )a!icieni5
2 E-$i #n &ros$ 2 ) re&e8i el+ N# -$ii c #n )a!ician &oa$e c*e)a o s#)e'enie0 'e s&iri'#-i care $e,ar
%ace &ra% c$ ai 4a$e 'in &al)e5 >&iri'#sii sn$ nal/i ca ni-$e co&aci -i !ro-i c$ ni-$e 4iserici+
2 Bine0 4ine 2 a) s$r#i$ e# 2 'ar ce,ar %i 'ac a) c*e)a -i noi n a"#$or ni-$e s&iri'#-i5 Eare n,a)
&#$ea s,i sno&i) &e ilal/i5
2 .e #n'e s %aci ros$ 'e ei5
2 N# -$i#+ .a3 ia c#) %ac ros$5
2 Aia %reac o la)& vec*e 'e cosi$or sa# #n inel 'e %ier -i a$#nci s&iri'#-ii vin re&e'e,re&e'e0 nvl#i/i
n$r,#n nor 'e %#)0 c# $#ne$e si %#l!ere,0 -i %ac ce li se &or#nce-$e+ Pen$r# ,ei e %loare la #rec*e s s)#l!
#n $#rn si s,l $rn$easc n ca&#l #n#i 'irec$or 'e scoal 'e '#)inic sa# n ca&#l )ai -$i# e# c#i+
2 Ci cine,i &#ne a-a &e roa$e5
?U
2 C#) cine5 Al care %reac la)&a sa# incl#V+ >&i,ri'#-ii l asc#l$ or4e-$e -i $re4#ie s,i n'e&lineasc $oa$e
&or#ncile+ .ac le s&#ne s cl'easc 'in 'ia)an$e #n &ala$ l#n! 'e &a$r#8eci 'e )ile -i s,l #)&le c# !#) 'e
)es$eca$ sa# )ai -$i#,e# ce0 si s,i a'#c &e %iica )&ra$#l#i C*inei ca s ,se nsoare c# ea0 s&iri'#-ii n,a#
nco$ro -i,i n'e&linesc &or#nca &n,0a 'c+#a Wi0 nain$e 'e rsri$#l soarel#i+ Ci n a%ar 'e as$a0 $re4#ie s care
&ala$#l n orice loc 'in /ar ar 'ori s$&n#l ,lor+ Ac#) ai &rice&#$5
2 E# cre' c,s ni-$e 8ev8eci c n#,si &s$rea8 &ala$#l0 n loc s #)4le ca ne4#nii c# el n c3rc+ Pe le!ea )ea0
'ac,a- %i n loc#l lor0 l,a- lsa s cra&e &e l 'e,ar ncerca s ) scoa$ 'in ros$#rile )ele0 %recn' o ra4l 'e
la)&+
2 Ce $o$ vor4e-$i0 H#ck Finn5 N# &rice&i c vrn',nevrn' ai %i sili$ s vii0 'ac )a!ician#l %reac la)&a5
2 Ce5 > ) sileasc &e )ine0 1care,s nal$ c$ #n &o) si !rc+s c$ o 4iseric5 Ei 4ine0 s 8ice) c,a- veni03
'ar l,as sili e# s va' s$ele ver8iF
2+ Pros$iiF Nie 'e!ea4a,/i vor4e-$e o)#30 H#ck+ E-$i #n n$r#+ Ha4ar n,ai 'e ni)ic+ i
M,a) !n'i$ 'o#,$rei 8ile la a%acerea as$a si,n cele 'in #r) ),a) *o$r$ s v8 c#, oc*ii )ei 'ac e ceva
serios sa# n#+ A) %c#$ ros$ 'e o la)& vec*e 'e cosi$or -i 'e #n inel 'e %ier0 ),a) '#s o# ele n &'#re -i le,
a) %reca$ -i rslreca$0 &Dn )i,a ie-i$ s#%le$#l0 8icn'#,)i c,)i voi cl'i #n &ala$ -i,l voi vin'e+ .ar 'e!ea4a0
n# s,a ar$a$ nici #n '#*+ A$#nci )i,a) 'a$ sea)a c $oa$ c*eK$ia era 'oar o )inci#n 'e,a l#i To) >aw6er+
Poa$e c,n )in$ea l#i ara4ii -i ele%an/ii $ria# aievea+ E#0 #n#l0 n# v8#se) ns 'ec$ ni-$e elevi 'e la -coala 'e
'#)inic+
CAPITOLUL IV
Ei0 si,a-a $rec#r vreo $rei,&a$r# l#ni+ Ac#)0 iarna era n $oi+ In $o$ aces$ rs$i)& ),a) '#s n %iece 8i la scoal
si a"#nsese) s c#nosc 4#c*iile0 s ci$esc si s scri# ni/el#-0 4a c*iar -$ia) &e 'ina%ar $a4la n)#l/irii
20
&n la -ase ori -a&$e $rei8eci -i cinci+ Cre' c n,a- %i in s$are nicio'a$ s )er! )ai 'e&ar$e c*iar 'e,ar %i s
$riesc o ve-nicie+ N# &rea se li&e-$e ari$)e$ica 'e )ine+
La nce&#$ n# &#$ea) s#%eri -coala0 'ar c# vre)ea ),a) o4i-n#i$+ .e c$e ori ) si)/ea) o4osi$ &es$e )s#r0
$r!ea) la %i$0 iar 4$aia &e care o ncasa) a 'o#a 8i )i %cea 4ine -i n nviora+ A-a nc$0 c# c$ ) '#cea)
)ai 'es la scoal0 c# a$$ rni se &rea )ai #-or+ nce&#se) c*iar s ) o4i-n#iesc c# %el#l 'e a %i al v'#vei0
care n# ) )ai sco$ea 'in sri$e+ Ce ) scia )ai )#l$ era c $re4#ia s loc#iesc n$r,o cas -i s 'or) in$r,#n
&a$0 'ar nain$e 'e a se %i rci$ vre)ea0 o $#lea) 'in cn' n cn' 'e,acas -i 'or)ea) n &'#re0 a-a0 ca s )
)ai o'i*nesc -i e# oleac+
Vec*ile a&#c$#ri )i &lcea# )ai )#l$0 se,n/ele!e0 'ar nce&#se) s &rin' !#s$ si &en$r# cele noi0 a-a0 &#/in$el+
V'#va 8icea c )er! nce$0 'ar si!#r0 &e calea cea 4#n si c n#,i )ai e r#-ine c# )ine+
In$r,o 'i)inea/0 la &rn8i-cr0 )i s,a n$)&la$ s rs$orn solni/a+ A) n$ins i#$e )na '#& ni/ic sare ca >,X
ar#nc &es$e #)r#l s$in!0 &en$r# a al#n!a &ia8a rea0 'ar +'o)ni-oara Ha$son )i,a l#a$,o nain$e -i ),a a&#ca$
'e 4ra/0 8icn'#,)i;
2 Las )na0 H#ckle4err60 nen'e)na$ic#leF
V'#va a &#s o vor4 4#n &en$r# )ine0 'ar era) si!#r c as$a n#,i 'es$#l ca s al#n!e nenoroc#l+ .#& )as
a) &leca$ nec"i$ -i s&eria$0 n$re4n'#,) ce,o s )i se n$)&le -i cn' an#)e+ Te &o/i %eri 'e #nele nenorociri0
'ar n# 'e o nenorocire ca as$a+ A-a c n,a) )ai ncerca$ ni)ic si,a) #)4la$ 'e colo &n colo0 c$rni$ si c#
oc*ii la &n'+
M,a) '#s n !r'ina 'in %a/a casei -i ),a) c/ra$ &e &rlea8#l !ar'#l#i l )are 'e #l#ci+ P)n$#l era aco&eri$
c# #n &os&ai 'e 8&a' &roas&$0 n care se 8rea# #r)e 'e &a-i+ Venea# 'ins&re &ie$rrie si se o&rea# &#/in n
're&$#l &rlea8#l#i0 a&oi $recea# 'e,a l#n!#l !ar'#l#i+ C#rios l#cr# c 'r#)e/#l n# in$rase0 '#& ce se nvr$ise
a$$a &rin %a/a &rlea8#l#i+ N# &#$ea) &rice&e 'e ce+ M !n'ea) s ) ia# '#& #r)ele &a-ilor0 'ar ),a) o&ri$
s le cerce$e8 )ai n$i+ La nce&#$ n,a) 4!a$ 'e sea) ni)ic0 ns c#rn' a) 'esl#-i$ n clc,
7?
I'.
$#ra &icior#l#i s$n! o cr#ce %c#$ 'e ni-$e /in$e )ari0 &ese)ne ca s,al#n!e 'iavolii+
In cli&a #r)$oare0 co4ora) n %#! 'eal#l+ M #i$a) 'in cn' n cn' na&oi0 'ar n,a) v8#$ &e ni)eni+
Ci,a-a0 n$r,#n s#%le$0 a) a"#ns la "#'ele T*a$c*er+
2 Ce,i c# $ine0 4ie$e 2 )i s&#se el 2 ce !%i a3-a5 Ai veni$ s,/i ncase8i 'o4n'a5
2 N#0 'o)3le+ + + .a3 ce0 a) ceva 'e l#a$5
2 >i!#r 3c 'a0 asear /i,a sosi$ 'o4n'a &e "#)$a$e 'e an0 &es$e o s#$ cinci8eci 'e 'olari+ E a'evra$
avere &en$r# $ine+ N,ar s$rica s /i,i &#n laolal$ c# ceilal/i -ase )ii 'e 'olari0 al$)in$eri i c*el$#ie-$i+
2 N#0 'o)n#le 2 i s&#n e# 2 n# vrea# s,i c*el$#iesc+ N# vrea# s,i ia# nici &e -$i3a0 nici &e ceilal/i
-ase )ii+ Vrea# s,i l#a/i '#)neavoas$r0 vi,i 'a# &e $a/i+
<#'ele &r# #i)i$+ >e ve'ea c n# &rice&e ni)ic+
2 A'ic0 ce vrei s s&#i0 4ie$e5
2 N# ) n$re4a/i0 v ro!+ A-a,i c,i l#a/i5
2 Bine( 'ar n# &rice&+ Ce s,a n$)&la$5 3
2 V ro!0 l#a/i,i -i n# ) )ai n$re4a/i ni)ic0 n# ) sili/i s v s&#n )inci#ni+ >e !n'i #n &ic0 a&oi
ros$i ;
2 A*a0 )i se &are c,a) !*ici$+ Vrei s,)i vin8i averea $a0 n# s )i,o 'ai+ As$a e+
M8!li ceva &e o *r$ie0 reci$i ce scrisese si,)i s&#se;
2 Ui$e0 a) scris =n co)&ensa/ie1+ As$a nsea)n c /i,a) c#)&ra$ $o$#l -i /i,a) ac*i$a$+ Ui$e #n 'olar
&en$r# $ine+ Ci ac#) iscle-$eF
A) iscli$ si a) &leca$+
<i)0 ne!r#l 'o)ni-oarei Ha$son0 avea #n !*e)o$oc 'e &r0 )are c$ #n &#)n0 care %#sese scos 'in al
&a$r#lea 4r'*an al #n#i 4o#+ C#,!*e)o$cc#l s$a <i) %cea %ar)ece+ >&#nea c n#n$r#l l#i ar sl-#i
#n '#* a$o$-$i#$or+ In seara aceea ),a) '#s la el -i i,a) s&#s c 4a4ac#3 se n$orsese 'in no#0 i v8#se)
#r)ele &a-ilor &e 8&a'+ Voia) s a%l# ce,avea 'e !n' -i c$ $i)& va r)Dne+ <i) scoase !*e)o$oc#l si,i
-o&$i ceva0 a&oi l ar#nc &e &o'ea+ Y*e)o$oc#l c8# ca o &ia$r %r s se ros$o!oleasc )ai )#l$ 'e,o
&al)+ <i) )ai ncerc o 'a$ -i nc,o 'a$ 2 'ar n 8a'ar+ A$#nci n,!en#nc*e0 -i li&i #rec*ea 'e
!*e)o$oc -i asc#l$+ .e!ea4a+ Cic !*e)o$oc#l n# voia s vor4easc+ Uneori 2
22
) l)#ri el 2 n# sco$ea o vor4 'ac n#,i ''eai 4ani+ I,a) s&#s a$#nci c a) #n %ir%iric vec*i -i cal&0
care n,avea nici #n &re/0 %iin'c s#4 ar!in$ se ve'ea ara)a 2 -i c*iar si a-a n# l,ar %i &ri)i$ ni)eni; era
a$$ 'e l#s$r#i$0 c &rea #ns#ros -i as$a,l ''ea 'e !ol+ RN,avea) 'e !n' s,i s&#n ni)ic 'es&r,e 'olar#l
&e care )i,l ''#se "#'ec$or#l+S N#,i cine -$ie ce 2 i,a) 8is 2 'ar &oa$e c !*e)o$oc#l n,o s 4a!e 'e
sea) -i o s,l &ri)easc+ <i) )irosi 4n#/#l0 l )#-c0 l %rec -i,)i s&#se c va %ace a-a %el nc$
!*e)o$oc#l s crea' c,i 4#n+
E s ia #n car$o% 'e Irlan'a0 o s,l 'es&ice -i,o s vre 4n#/#l n#n$r#0 lsn'#,l acolo $oa$ noa&$ea+ A
'o#a 8i 'i)inea/a n,o s i se )ai, va' ara)a si n,o s )ai %ie #ns#ros0 a-a c l,ar &ri)i oricare o) 'in
$r!0 'ar)i$e o )in!e 'e &r+ C$ia) -i e# -)ec*eria c# car$o%#l0 'ar o #i$ase)+ 1
<i) &#se 4n#/#l s#4 )in!ea 'e &r0 n!en#nc*e -i asc#l$ 'in no#+ .e 'a$a as$a 2 )i 8ise el 2 )in!ea
e,n $oane 4#ne0 -i 'ac vrea#0 o s,)i !*iceasc $o$ vii$or#l+
2 .,i nain$eF l n'e)nai e#+
Min!ea i vor4i l#i <i)0 iar <i) )i s&#se $o$#l )ie;
2 Taic,$#0 4$rn#30 nc n# -$ie ce vrea0 ac#3 i vine s &lece0 ac#3 vrea iar s r)n+ Al Tnai 4#n I#,,cr#,
i s s$ai lini-$i$ -i s,l la-i &e 4$rn s %ac ce vrea+ .eas#&ra l#i 84oar 'oi n!eri; #n#,i al40 al$#3 ne!r#+
Al4#,l n'ea)n s %ac 4ine o /r0 'ar &,or) vine ne!r#3 -i s$ric $o$+ Ni)eni n# &oa$e -$i care n!er o
s,avin! &n3la #r)( c# $ine ns $o$#,i c$ se &oa$e 'e 4ine+ Te a-$ea&$ )#<$e neca8#ri0 'ar si )#l$e
4#c#rii n via/+ Ai s s#%eri 'e c$eva ori0 -i,ai s ca8i si la &a$0 'ar ai s $e scoli sn$os+ Prin via/a $a $rec
'o# %e$e+ Una,i 4laie0 al$a,i oac*e-+ Una,i 4o!a$0 ailal$ srac+ T# o iei 'e nevas$ )ai n$i &e aia
srac0 a&oi &e aia 4o!a$+ Ai !ri" s $e %ere-$i 'e a& c$ se &oa$e )ai )#l$+ Ci %ii c# oc*ii,n &a$r#0 %iin'c
/i,e scris s )ori s&n8#,ra$+
Cn' n noa&$ea aceea ),a) s#i$ n o'aia )ea -i a) a&rins l#)inarea0 la l#)ina ei l,a) 8ri$ &e 4a4ac#3 n
carne, si oaseF
23
CAPITOLUL
Inc*ises3e) #-a+ n$orcn' ca&#l0 l,a) 8ri$+ .e cn' ) -$i# )i,a %os$ %ric 'e el+ a$$ 'e 8'ravn ) 4$ea+
Ci,ac#) )i,era $ea)0 'ar n$r,o cli& ),a) '#)eri$ c n,avea) 'e ce( la,nce&#$0 &arc )i s,a $ia$
rs#%larea0 v8n'#,l acolo &e nea-$e&$a$e0 'ar <#& cea 'in/ii $resrire0 ca s 8ic a-a0 )i,a3n 'a$ sea)a c
'e 'a$a as$a s&ai)a )ea n,avea nici #n $e)ei+
Ba4ac#3 era o) la a&roa&e cinci8eci 'e ani 2 -i,-i ar$a vrs$a+ C*ica l#i nclci$ -i slinoas i a$rna &e
%r#n$e0 nc$ i &#$eai ve'ea &rin$re -#vi/e0 ca &rin$r,#n %r#n8i-0 oc*ii s$rl#ci$ori+ Avea #n &r ne!r#0 %r
nici #n %ir cr#n$0 la %el ca -i %avori/ii,i l#n!i -i nclci/i+ E4raiii 2 a$$ c$ i se ve'ea# 2 n,avea# nici o
c#loare+ Era# al4i0 'e #n al4 ne%iresc care $e n%iora0 'e /i se n,crncena,carnea &e $ine0 #n al4 'e 4roasc0
'e 4#r$ 'e &e-$e0 iar n loc 'e *aine0 &#r$a ni-$e %len'#ri+
Ce'ea &icior &es$e &icior -i &r) !*ea$a r#&$ a cel#i 'e 'eas#&ra i se ve'ea# 'o# 'e-$e &e care -i le )i-ca
'in cn' n cn'+ Plria,i 8cea &a &o'ea 2 o &lrie vec*e0 nea!r0 c# %#n'#l sco4i$ ca #n ca&ac+
>$$ea) -i ) #i$a) la el+ M &rivea -i el0 0'e &e sca#n#l ni/el#s a&leca$0 pe care -e'ea+
P#nn' l#)inarea &e )as0 a) 4!a$ 'e sea) c !ea)#l era 'esc*is+ >rise 'esi!#r &e %ereas$r0
'e &e aco&eri-#l -o&ron#l#i+ .#& ce ) )s#r 4ine 'in $l&i ,&n,n cre-$e$ )i s&#se;
2 Haine scro4i$e0 ai5 Cre8i c e-$i cineva0 ai5
2 Poa$e c s3n$0 &oa$e c n#+
2 Las !#raF .e cn' a) &leca$0 ai s$rns ceva &o'oa4e &e $ine0 'ar $e &#n e# c# 4o$#l &e la4e0 %ii &e &ace+
>e 8ice c ai si i'#ca/ie0 -$ii s scrii0 s ci$e-$i+ + + Ac#3 /i,oi %i nc*i&#in' c e-$i )ai 'i*ai ca $ac,$#0 %iin'c
el n# -$ie0 ai5 Las3 c,/i sco$ e# !r!#nii 'in ca&F Cin3 /i,a 'a$ voie s $e /ii 'e $oa$e )o%$#rile as$ea5 Cin3
/i,a s&#s c,s 'e nas#l $#5
2 V'#va+ Ea )i,a s&#s+
2 V'#va5 Ai5 Ci cine i,a 8is v'#vei c &oa$e s,si vre nas#3 #n'e n#,i %ier4e oala5
2 N# i,a 8is ni)eni ni)ic+
2 La3s3 c,o nv/ e# )inI$e+ Asc#l$0 40 s $e la-i 'e -coala aia+ Le,ar$ e# lor s )ai nve/e #n !olan s,si
'ea aere %a/ 'e $ac,s# -i s %ac &e !ro8av#l c# el+ > n# $e )ai &rin' c,/i &ier8i vre)ea la -coala aia0
c,/i &#n &ielea &e 4/+ M,$a n# -$ia s ci$easc si nici s scrie+ La %el $o$ nea)#l $#+ Ci e# $o$ a-a+ N#)ai
$# $e,ai !si$ )ai c# )o/+ C# )ine n#,/i )er!e0 a#8i $#5 Hei0 ia 'esc*i'e car$ea0 s $e,a#' -i e# ce -$iiF
A) l#a$ o car$e -i a) nce&#$ s ci$esc o is$orie 'es&re !eneral#l Has*in!$on
?
si 'es&re r84oi+ .#&
c$eva cli&e0 4a4ac#3 )i s)#lse car$ea 'in )n -i,o a8vrli c$ 1colo+
2 V8 c -$ii s ci$e-$i+ N#,)i venea s cre' cn' )i,ai s&#s+ Asc#l$ ac#3F > $e la-i 'e %ara%as$c#rile
as$eaF N#,/i )ai 'a# voie+ > -$ii c sn$ c# cRc*ii &e $ine0 4o4oc#le0 si 'ac $e )ai &rin' &e la scoal0 $e 4a$
'e $e r#&+ Te &o)ene-$i c )ai a"#n!i -i 4isericos+ Halal 'e3a-a %i#F
A&oi0 l#n' 'e &e )as o &o8 al4as$r -i !al4en n%/isn' ni-$e vaci -i #n &s$or0 se 4#r8#l#i;
2 As$a ce )ai e5
Z 2 Mi,a# 'a$,o la -coal0 %iin'c )i,a) nv/a$ 4ine lec/iile+ E r#&se n 4#c/i si,)i s&#se;
2 E s,/i 'a# e# ceva )ai 4i)0 o 4$aie sor c# )oar$ea+ Mai 4o)4ni a-a c$eva cli&e0 a&oi ros$i;
2 E-$i 'i$a)ai 'o)ni-or#l0 ai5 Ia $e #i$+ + + &a$0 cear-a%#ri0 o!lin'0 covora- &e &o'ea0 -i $ac,$# $re4#ie s
'oar) c# &orcii n $4crie+ Halal 'e a-a %i#F .ar las0 n,avea $# !ri"0 $e lec#iesc e# 'e %#)#rile as$ea0 /i
le sco$ e# 'in ca&+ Ni s,a '#s34#*#3 c e-$i 4o!a$+ Asa,iF Ia 8i,)i si )ie c#) 'evine1 c8#35
23 Min$e cin3 /i,a s&#s+
2 Asc#l$0 40 ai !ri" c#) vor4e-$i c# $ac,$#+ .es$#l a) r4'a$0 n# ) a/l/a+ .e 'o# 8ile 'e cn' #)4l#
&rin $r!0 n,a#' al$a 'ec$ c e-$i 4o!a$+ Acela-i l#cr# l,a) a#8i$ si &n &r/ile 'in "os#l %l#vi#l#i+ .e,aia am
veni$+ >,)i 'ai )ine 4anii0 a) nevoie 'e ei+
2 N,a) nici #n 4an+ Z
?
Con'#c$or al ar)a$elor a)ericane n $i)&#l r84oi#l#i &en$r# in'e&en'en/+ .#& nc*eierea r84oi#l#i0 a %os$ ales
&ri)#l &re-e'in$e al >$a$elor Uni$e0 n$re ?A@U si ?AUA+
7T
7:
2 Min/iF >n$ la "#'ele T*a$c*er+ .#,$e -i ia,i0 )i $re4#ieF
2 N,a) nici #n 4an0 8#+ n$rea4,l -i &e "#'ele T*a$c*er0 o s,/i s&#n la %el+ +
2 Bine0 o s ) '#c e# s,i cer+ l %ac e# s )i,i 'ea0 n# $e $e)eF Ia 8i0 c/i 4ani ai 0n 4#8#nar5 .,incoa3F
2 N,a) 'ec$ #n 'olar0 'ar )i $re4#ie s+ + +
2 N# ) &rive-$e &en$r# ce,/i $re4#ie0 ',l ncoa3F l l# -i,l )#sc0 s va' 'ac n# era %als0 a&oi ,)i
s&#se c se '#ce n $r! s c#)&ere ni-$e rac*i# 2 cic n# 4#se $oa$ 8i#a+ Cn' a"#nse &e aco&eri-#l
-o&ron#l#i0 -i vr 'in no# ca&#l &e %ereas$r si,nce&# s ),n"#re c,s %an'osi$ -i,ncerc s %i# )ai 4rea8
ca el+ Ci cn' cre'ea) c &lecase0 -i 4! iar ca&#l &e %ereas$r0 ca s,)i 8ic s n# #i$ ce,)i s&#sese
'es&re -coal 2 c,)i ara$ el )ie 'ac n# ) las 'e ea+ Z
A 'o#a 8i se '#se0 4ea$,$#r$0 la "#'ele T*a$c*er -i se r/oi la el0 ncercn' s,i s$oarc 4anii+ Nei84#$in'0J
se "#r c,o s,l 'ea n "#'eca$+
<#'ele si v'#va cer#r $ri4#nal#l#i s ) scoa$ 'e s#4 ari&a l#i 4a4ac#3 -i s ) 'ea n !ri"a #n#ia 'in ei+
.ar c#) "#'ec$or#l a4ia venise n locali$a$e -i n#,I c#no-$ea &e 4a4ac#30 *o$r c $ri4#nal#l n# are
c'erea s se a)es$ece n ase)enea $re4#ri -i c0 &e c$ se &oa$e0 %a)iliile n# $re4#ie 'es&r/i$e( n ce,I
&rive-$e 2 8icea el 2 n,ar vrea s s)#l! #n co&il 'e ln! $a$l s#+
<#'ele T*a$c*er si v'#va n,a# )ai av#$ nco$ro si 0s,a# lsa$ &!#4a-i+
B$rn#l s,a 4#c#ra$ 'e n,a )ai &#$#$ si )i,a 8is c ) nvine/e-$e n 4$i 'ac n#,i %ac ros$ 'e ceva3
!olo!ani+ A) )&r#)#$a$ $rei 'olari 'e la "#'ele T*a$c*er0 iar 4a4ac#3 i,a 4#$ -i a #)4la$ a&oi &rin $o$
$r!#l cn,$n'0 n"#rn' 'e )a)a %oc#l#i si 4$n' 'ara4ana n$r,o $in!ire0 &n la )ie8#l no&/ii+ L,a# &rins
-i l,a# 4!a$ la rcoare0 iar a 'o#a 8i l,a# a'#s la $ri4#nal0 #n'e,a %os$ osn'i$ la o s&$)n nc*isoare+
El ns 8icea c,i )#l/#)i$0 %iin'c,i s$&n &e %i,s#0 -i c o s,i ara$e el l#i+
Cn' ie-i 'in &#-crie0 "#'ec$or#l l no# i %!'#i c,o s %ac o) 'in el+ l c*e) la el acas0 i ''#
*aine noi -i c#ra$e -i,l a-e8 la )as laolal$ c# %a)ilia l#i0 'i)inea/a0 la &rn8 -i seara+ Parc era &inea l#i
.#),
26
ne8e#0 n# al$ceva+ In &ri)a 8i0 '#& cin0 l l# 'eo&ar$e -i,i vor4i 'es&re c#)&$are -i al$e ase)enea
l#cr#ri0 &n ce l#i 4a4ac#3 i ''#r lacri)ile si nce&# s s&#nLc %#sese c# a'evra$ $iclos -i,-i irosise
via/a0 'ar c 'e,aci nain$e o s,ncea& o via/ no# -i,o s a"#n! #n o) 'e care n,o s,i )ai %ie ni)n#i
r#-ine0 'ac "#'ec$or#l o s,l a"#$e si n,o s,l 'is&re/#iasc+ <#'ec$or#l i rs&#nse c l,ar &#&a &en$r#
vor4ele as$ea0 si nce&# s 48ie -i el0 -i nevas$,sa+ Ba4ac#3 le )ai s&#se c a %os$ $oa$ via/a #n nen/eles0
iar "#'ec$or#l l cre8# &e c#vn$+ +
2' Un o) 'ec8#$ ca )ine 2 a'#! 4$rn#l 2 are nevoie 'e n/ele!erea se)enilor si+
<#'ec$or#l 8ise; =A-a eF1 -i iar-i i84#cnir n &lns+ nain$e 'e a se '#ce la c#lcare0 4$rn#l se ri'ic si le
n$inse0 )na0 s&#nn';
2 Ui$a/i,v la )na as$a0 'o)nilor -i 'oa)nelor0 s$rn!e/i,o n )inile voas$reF A %os$ cn'va ))a #n#i3
&orc0 'ar ac#) n# )ai e0 ac#) e )na #n#i o) care a nce&#$ o via/ no# si care )ai 4ine )oare 'ec$ s
'ea na&oi+ Nine/i )in$e c#vin$ele as$ea0 n# #i$a/i c e# le,a) ros$i$+ Ac#) e o )na c#ra$+ >$rn!e/i,o %r
%ricF
Ii s$rnser )na -i &lnser a&oi n cor+ Ba0 nevas$a "#'ec$or#l#i i,o -i sr#$+ .#&,aeeea0 4$rn#l iscli
#n "#r)n$ 2 )ai 4ine 8is0 &#se 'e!e$#l+ <#'ec$or#l s&#se c era cel )ai nl/$or )o)en$ 'in c$e
$rise0 sa# ceva ase)n$or+ A&oi l 4!ar &e 4a4ac#3 n$r,o nc&ere %r#)oas0 &e care o /inea# &en$r#
oas&e/i+ .ar n $oi#l no&/ii0 4$rn#l#i i se %c# o se$e !ro8av0 ie-i &e aco&eri- si se ls "os &e #n s$l&+
A"#ns n $r!0 -i sc*i)4 /oalele noi &en$r# o va'r 'e vin0 a&oi se n$oarse -i &e$rec# o noa&$e 'e &o)in+
>&re 8i# ie-i 'in no#0 4ea$ ca #n l#$ar0 al#nec 'e &e aco&eri- -i,-i r#&se 4ra/#l s$n! n 'o# loc#ri+ l
!sir a&roa&e /ea&n0 n 8orii 8ilei+ Iar cn' 'esc*iser #-a ca)erei 'e oas&e/i0 $re4#ir s %ac son'a"e0
nain$e 'e a &#$ea navi!a &rin ea+
<#'ec$or#l#i i,a ca) sri$ )#-$ar#l+ Gicea c 4$rn#l &oa$e %i n're&$a$ cel )#l$ c# #n !lon$e 'e &#-c0
'ar n# al$)in$eri+
7A
CAPITOLUL
VI
n+ c#rn' 4$rn#l se &#se iar-i &e &i'oare -i nce&# s aler!e &e la $ri4#nal0 ca s,l sileasc &e "#'ele
T*a$,c*er sD,i 'ea 4anii+ >e /in# -i 'e )ine0 v8n' c n# ) las 'e -coal+ De vreo 'o# ori i84#$i s ),
n*a/e -i ) 4$# )r+ C# $oa$e as$ea0 ),a) '#s )ai 'e&ar$e la -coal0 ocolin'#,l sa# l#n',o la !oan cn'
l 8rea)0 nain$e n# &rea,)i &lc#se s ) '#c la -coal0 'ar ac#) /inea) )or/i- s ) '#c0 ca s,i %ac n
neca8 $a$ii+
Proces#l la era o &oves$e l#n!0 &rea c n,a# s,l )ai #rneasc nicio'a$+ .e aceea0 'in cn' n cn'
)&r#)#$a) 'oi,$rei 'olari 'e la "#'ele T*a$e*er -i,i ''ea) l#i 4a4ac#30 ca s n# ) 4a$+ .e c$e ori
&#nea )na &e 4ani se,)4$a0 si 'e c$e ori se,)4$a %cea $r4oi &rin $r!+ Ci 'e c$e ori %cea $r4oi era
4!a$ la rcoare+ + + Via/a as$a i se &o$rivea 'e )in#ne0 &arc era an#)e croi$ &en$r# el+
.e la o vre)e ns nce&#se s se /in scai 'e v'#v00 nc$0 n$r,o 4#n 8i0 ea i s&#se c 'ac n# se
as$)&r0 o s %ie vai -i a)ar 'e el+ >cos 'in sri$e0 4a4ac#3 i rs&#nse c,o3 s,i ara$e el cine,i
s$&n#l l#i H#ck Finn+ Ci n$r,o 8i0 n &ri)var0 ) &n'i0 &#se )na &e )ine si ) '#se c# 4arca
vreo $rei )ile n s#,s#l a&ei0 $recn' &e cellal$ )al0 'ins&re Illinois0 n$r,#n loc )&'#ri$ si &#s$i#0 #n'e
n# se a%la 'ec$ +o coli4 3 vec*e 'e le)n0 )&re")#i$ 'e co&aci a$$ 'e 'e-i0 nc$0 'ac n# -$iai #n'e e0 n#
''eai 'e ea+
>$$ea )ai $o$ $i)&#l c# )ine0 a-a c n# )i se ivea nici cel )ai )ic &rile" s,o -$er! 'e,acolo+
Loc#ia) ar*n'oi n coli4a aia0 iar noa&$ea 4a4ac#3 nc#ia ,n$o$'ea#na #-a -i,si &#nea c*eia s#4 ca&+
Avea o &#-c0 &e care cre' c,o %#rase( $ria) 'in &esc#i$ -i vna$+ Uneori ) nc#ia -i se '#cea &n la
'e4arca'er 2 c# vreo $rei )ile )ai "os+ Era acolo o '#!*ean0 #n'e n sc*i)4#l &e-$el#i -i vna$#l#i
c&$a0 rac*i#0 l +a'#cea acas se,)4$a -i0 cn' era c# c*e%0 ) sno&ea n 4$i+
N# '#& )#l$ vre)e v'#va a%l #n'e sn$ si $ri)ise #n o) 'e,al ei s ) sca&e+ Ba4ac#3 ns l &#se &e
%#! c# &#-ca+ Ca) &e vre)ea aceea nce&#se) s ) o4i-n#iesc c# no#a )ea via/ -i c*iar )i &lcea0
4inen/eles0 n a%ar 'e 4$i+ Trn'vea) $oa$ 8i#lica -i
28
era $are 4ine+ >$$ea) c# 4#r$a la soare0 %#)a) $a4ac0 &esc#ia) si ni)eni n# ) silea s ci$esc sa# s
nv/+ A-a $rec#r 'o# l#ni0 'ac n# si )ai )#l$+ Hainele 'e &e )ine era# %er%eni/ si &line 'e "e!+ N#
&#$ea) &rice&e c#) 'rac#3 'e,)i &lc#se a$$a n casa v'#vei0 #n'e $re4#ia s ) s&l0 s )nDnc 'in
%ar%#rie0 s ) &ie&$n0 s ) '#c la c#lcare si s ) scol la ore %iQe0 s s$a# $oa$ vre)ea c# nas#l n car$e
-i0 colac &es$e &#&80 s )ai3 n'#r si -cielile 'o)ni-oarei Ha$son+ N,as )ai %i vr#$ s ),n$orc
nicio'a$ acolo0 n casa v'#vei nce$ase)0 s n"#r 'in &ricin c ei n#,i &lcea+ .ar ac#) n"#ra) ca la
#-a cor$#l#i 2 4a4ac#3 n,avea ni)ic )&o$riv+ Ce )ai $#ra,v#ra0 $ria) 4ini-or n &'#rea ceea+
C# vre)ea ns0 4a4ac#3 se nv/ase s &#n ca) &rea 'es )na &e 4$0 a-a c n# )ai &#$ea) r4'a+ Era)
n#)ai vn$i+ A%ar 'e as$a0 o4i-n#ia 1s &lece, )ere#0 l,sn'#,) nc*is n coli4+ E'a$ ),a nc#ia$
n#n$r# si a li&si$ vreo $rei 8ile+ Mi,a %os$ !ro8av 'e #r$+ Cre'ea) c s,a neca$ si c n,o s )ai ies
nicio'a$ 'e,acolo+ Yn,'#l s$a ) n!ro8ea+ M *o$ri s ca#$ #n )i"loc 'e eva'are+ Mai ncercase) e#
'e )#l$e ori s ies 'in coli40 'ar 'e!ea4a+ Prin %eres$r#ica aia s$ri)$ n,ar %i &#$#$ $rece nici )car
#n cine0 iar *orn#l era &rea n!#s$ ca s ) &o$ c/ra &rin el+ U-a era %c#$ 'in 4lni !roase 'e s$e"ar+
Ba4ac#3 avea $o$'ea#na !ri" ca n li&sa l#i s n# lase n#n$r# vre#n c#/i$ sa# ceva ase)n$or0
Cerce$ase) 'e s#$e 'e ori nc&erea0 $o$ n,avea) ce %ace si n %el#l s$a )i $recea $i)&#l+ .ar 'e as$ 'a$0
n s%r-i$0 a) !si$ ceva; #n %ers$r# vec*i0 r#!ini$ -i %r )iner+ F#sese asc#ns n$re !rin' si
c&riorii aco&eri-#l#i+ A) l#a$ %ers$r#l0 l,a) #ns -i ),a) &#s &e l#r cr#+ La #n ca&$ al coli4ei0 n
s&a$ele )esei0 era o cer! vec*e0 4$#$ c# c#ie n &ere$e0 ca s n# s#%le vn,$#l &rin cr&$#ri0 si s s$in!
l#)inarea+ M,3a) vr$ sub )as0 a) ri'ica$ cer!a -i a) nce&#$ s $ai c# %ers$r#l0 n 4#-$ean#l !ros 'e la
$e)elie0 o !a#r c$ s ) &o$ s$rec#ra a%ar+ Trea4a as$a )i,a l#a$ )#l$ vre)e0 'ar a&roa&e c
is&rvise)0 cn' 'eo'a$ a) a#8i$ rs#nn' n &'#re &#-ca l#i 4a4ac#3+ A) n'e&r$a$ $oa$e #r)ele
$r#'ei )ele0 a) &#s la loc cer! -i a) asc#ns %ers$r#l0 n c#rn' se ivi -i 4a4ac#l+ Ca 'e o4icei0 ,n# era n
a&ele l#i+ Gicea c %#sese n $r!0 #n'e $oa$e )er!ea# ana&o'a+
7U
Avoca$#l i s&#sese c ar c-$i!a &roces#l -i ar c&$a 4anii0 'ac ia s,ar *o$r o'a$ s,l ncea&0
n#)ai c scornea# o s#)e'enie 'e c*ic*i/e ca s,l a)ne )ere#0 iar "#'ele T*a$c*er se &rice&ea la
ase)enea l#cr#ri+ Pe 'eas#&ra0 oa)enii s&#nea# cWo s )ai %ie #n &roces0 ca s %i# l#a$ 'e ln! 4a4ac#3 si
'a$ n !ri"a v'#vei0 oare 'e 'a$a as$a o s c-$i!e &roces#l+ Ves$ea asia n# )i,a &lc#$ 'eloc0 %iin'c n#
voia) n r#&$#3 ca&#l#i s ) )ai n$orc n casa v'#vei0 #n'e avea) 'e n'#ra$ a$D$ea c*in#ri -i #n'e
$re4#ia s %i# civili8a$0 c#) s&#nea '#)neaei+
B$rn#l nce&# s n"#re vr$os( n"#r &e cine vrei si &e cine n# vrei -i0 ca s %ie si!#r c n# i,a sc&a$
ni)eni0 o l# 'e la ca&$ si is&rvi c# o n"#r$#r0 ca s 8ic a-a0 c#&rin8$oare0 &o)enin' o )#l/i)e 'e
oa)eni al cror n#)e n#,l -$ia -i crora le s&#nea =c#) nai4a,i c*ea)1+ Ci ',i -i ',i c# n"#r$#rile+
2 Tare,as vrea s,o v8 &e v'#v c &#ne )na &e $ineF #r) el0 a'#!in' c,o s %ie c# oc*ii,n &a$r# -i c0
'ac a# s ncerce s vin '#& )ine0 o s3 ) asc#n' in$r,#n loc &e care,l -$ia n#)ai el0 c# vreo -ase,
-a&$e )ile )ai 'e&ar$e0 #n'e &#$ea# s cra&e c#$n'#,) -i $o$ n# )i,ar 'a 'e #r)+
C*es$ia as$a ),a ca) $#l4#ra$0 'ar '#& c$eva cli&e Z ),a) lini-$i$0 !n'i*'#,) c )#l$ n,o s )3ai %ac
e# &#rici ln! '#)neal#i0 ca s,i 'a# &rile"#l s $reac la %a&$e+ B$rn#l ) $ri)ise s sco$ 'in 4arc
l#cr#rile &e ,care le a'#sese 'in $r!+ A'#sese #n sac 'e vreo cinci8eci 'e % #n /i 'e )lai0 o *alc 'e
slnin0 alice0 o &losc c# rac*i#0 #n $er%elo! si 'o# !a8e$e0 4#ne 'e %olosi$ ca %#l$#ial0 -i ni-$e cl/i+ .#&
ce,a) '#s, #n $rans&or$ n coli40 ),a) n$ors -i ),a) a-e8a$ &e 4o$#l 4rcii0 cas ) o'i*nesc ni/el#-+
Era) *o$r$ s,o -$er! n &'#re0 l#n' o# )ine &#-ca si niscaiva #n'i/e+ Fire-$e0 n,avea) 'e !n' s )
s$a$ornicesc #n'eva0 ci voia) s,o ia# ra8na &rin /ar0 #)4ln' )ai )#l$ noa&$ea -i $rin' 'in vna$ -i
&esc#i$0 n %el#l s$a &#$ea) a"#n!e 'es$#l 'e 'e&ar$e ca s n#,)i )ai 'ea 'e #r) nici 4a4ac#30 nici
v'#va+ M !n'ea) s $ai 4#-$ean#l 'e la $e)elie -i s,o -$er! c*iar n noa&$ea aia0 'ac 4a4ac#3 s,ar
c*erc*eli n'ea"#ns2 si %r 'oar -i &oa$e c,avea s se c*ere*eleasc+ Era) a-a 'e c#%#n'a$ n !n'#ri0
nc$ n,a) 4!a$ 'e sea) c 84ovise) ca) )#l$i-or+ .eo'a$ a) a#8i$
30
!las#l 4$rn#l#i0 care ) n$re4a 'ac,a) a'or)i$ sa# 'ac n# c#)va ),a) neca$+
Pn,a) cra$ $oa$e l#cr#rile n coli40 s,a %c#$ n$#neric0 n vre)e ce e# &re!$ea) cina0 4$rn#l )ai
$r!ea c$e,o '#-c( ncl8in'#,se0 nce&# 'in no# s n"#re+ >e )4$ase n $r! -i 8c#se $oa$ noa&$ea
n$r,#n -an/0 a-a c ac#) ar$a ca vaiI'e l#)e+ Era &lin 'e noroi 'in cre-$e$ &n,n $l&i0 s "#ri c,i A'a)0
3n# al$aF .e c$e ori i se #rca rac*i#l la ca&0 se a&#ca s n"#re
s$&nirea+
2 Ci s )ai 8ici c as$a,i +s$&nireF nce&# el+ Pi0 #i$,$e la ea si 8i c# ce sea)n+ Ce %el 'e le!e,i aia
care,i !a$a s r&easc #n %i# 'e la $ac,s# care ,a %c#$ -i s,a c8ni$ s,l creasc &e c*el$#iala l#i5F .a0
$a)an cn' %i#l s$a a a"#ns si e$ o) n $oa$ %irea si,ar &#$ea s )#nceasc si s ncea& s,si a"#$e
&rin$ele ca s se *o'ineasc -i el0 vine le!ea -i se a)es$ec,n cior4+ Ci cic as$a,i s$&nireF .a3 s$ai0
c 0n#,i a"#n!e a$D$+ Le!ea l s&ri"in &e 4osoro!#3 la 'e T*a$c*er0 "#'ele0 ca s ) &oa$ "e%#i &e )ine 'e
av#$#3 )e#+ Fr#)oas le!e0 n,a) ce 8iceF E le!e care sile-$e &e #n ce$/ean care are &es$e sase )ii 'e
'olari s $riasc n$r,#n 4or'ei ca s$a si,l las s #)4le n ni-$e 8'ren/e care n# le,ai &#ne 1 nici &e,o
vi$F Cic as$a,i s$&nireF C# o s$&nire ca as$a n# &oa$e in$ra o)#,n 're&$#rile l#i+ Uneori )i vine s,
o -$er! &en$r# $o$'ea#na 'in /ara as$a+ .a0 le,a) si s&#s,o+ I,a) $rn$i$,o n o4ra8 l#i T*a$c*er+ M,a
a#8i$ o !r)a' 'e l#)e -i n,a# 'ee$ s,o s&#n si la al/ii+ =Pen$r# 'oi cen/i 2 le,a) 8is 2 a- $#li,o 'in
/ara as$a 4les$e)a$ si n# ),as )ai n$oarce n vecii vecilor+1 C*iar as$ea a# %os$ vor4ele0 -i le,a) )ai
8is; =Hei0 #i$a/i,v la &lria )ea 2 'ac a-a ceva se )ai c*ea) &lrie 2 %#n'#l i,e !#ri$0 iar res$#l
)i a"#n!e &n s#4 4r4ie( as$a n# )ai e &lrie0 ci 4#rlan 'e so4+ Ci0 ) ro!0 cine &oar$ ase)enea
&lrie5 Un o) ca )ine0 care,a- %i &rin$re i )ai 4o!a/i oa)eni 'in $r!0 'ac,as &#$ea s,)i ca&$
're&$#rile+ Halal s$&nire0 n,a) ce 8iceF Hei0 asc#l$,aiciF Era o'a$ #n ne!r# li4er 'e &rin E*io
?
0 #n
)#la$r# c# &ielea al40 s "#ri c,i al4+ P#r$a o c)a- al4
2 n,a) v8#$ n ,via/a )ea #na )ai al4 2 si avea o &lrie &e cins$e+ Haine )ai %r#)oase ca ale l#i n#
-$i#
i >$a$ n nor',es$#l >$a$elor Uni$e+
31
s %i av#$ al$#3 n $o$ $r!#3 la+ Mai avea -i #n ceas 'e a#r c# ln/i-or0 -i #n 4as$on c# )ci#lie 'e ar!in$0 n,
$r,#n c#vn$ era l )ai !ro8av na4a4 'in $o$ /in#$#l+ Ci ce cre8i c s&#nea l#)ea5 Cic era &ro%esor la
#niversi$a$e0 c vor4ea o s#)e'enie 'e li)4i -i -$ia c$e,n l#n -i,n s$ele+ .ar as$a n,ar %i ni)ic+ Cic la el0
acolo0 avea 're&$ 'e vo$+ As$a le,a &#s ca&ac la $oa$e+ Ce,o s,a"#n! /ara as$a5 )i,a) 8is e#+ Era 8i 'e
ale!eri si ) !n'eara s ) '#c s vo$e8 -i e#0 )car c era) &rea a%#)a$ ca s,)i $rsc &icioarele &n,
acolo+ Cn' a) a#8i$ ns c n /ara as$a e #n s$a$ n care ne!r#l la are voie s vo$e8e0 ),a) lsa$ &!#4a-+
Le,a) s&#s c e# #n#3 n# )ai vo$e8 c$e 8ile oi avea+ C*iar a-a le,a) s&#s0 'e %a/ c# $o/i+ .in &ar$ea )ea
&oa3 s se '#c /ara 'e r&0 c e# n# )ai vo$e8 c$ oi %i -i,oi $ri+ .a3 s %i v8#$ ce aere -i ''ea ne!r#l
laF Pi0 'ac n# l,a- %i )4rDnci$0 nici n# s,ar %i 'a$ la o &ar$e ca s ) lase s $rec+ Le,a) 8is lora; ia
s&#ne/i,)i0 'e ce n#,i scos la vn8are ne!r#3 s$a5 Ci ce cre8i c )i,a# rs&#ns5 He0 cic n# &oa$e %i vn'#$
&n n# )&line-$e -ase l#ni 'e -e'ere n s$a$#l 3 la -i c &n,a$#nci ) Hi are+ Po%$i) o )os$rF Ci,a$#ncea
2 8ic 2 ce s$&nire )ai e -i aia0 care n# &oa$e vin'e #n ne!r# li4er 'ecD$ '#& ce s$ -ase l#ni n$r,#n
s$a$5 E s$&nire care se cre'e s$&nire -i,-i 8ice s$&nire si,-i ' aere 'e s$&nire0 cn' $re4#ie s,
a-$e&$e -ase l#ni ca s &oa$ &#ne )na &e #n &e8even!*i 'e ne!r# li4er0 &e,#n 'iavol $#ci#ri# n
c)a- al40 &e,#n 4a!a4on$ -i,#n+ + +
Ba4ac#3 se a&rinsese n a-a *al0 c0 ne)ai4!n' 'e sea) #n'e,l '#c &icioarele0 se )&ie'ic 'e
4#$oia-#l c# slnin si c8#0 "#lin'#,-i /#rloaiele+ >%r-i$#l 'isc#rs#l#i a %os$ 'e,o n%lcrare
ne)ai&o)eni$; #n &o$o& 'e n"#r$#ri0 )ai ales )&o$riva ne!r#l#i -i a s$&nirii0 'ar si a
4#$oia-#l#i0 'in cn' n cn'+ nce&# s /o&ie &rin o'aie ca ,#n a&#ca$0 /inn'#,se cn' 'e,o !le8n0
cn' 'e aialal$0 -i &n3 la #r) $rase 'eo'a$ c# s$n!#l #n -#$ !ro8av 4#$oia-#l#i+ I'eea n,Wa %os$
&rea 4#n0 %iin'c s,a ni)eri$ sa loveasc $oc)ai c# &icior#l ncl/a$ c# !*ea$a r#&$0 'in care,i ie-ea#
a%ar 'o# 'e-$e+ >coase #n #rle$ 'e /i se %cea &r#l )ci#c s,l a#8i0 -i se $vli &e "os0 /inn'#,se 'e
'e-$ele lovi$e -i n"#rn' )ai vr$os ca oricn'+ Cel &#/in a-a )i 8ise c*iar '#)neal#i '#& aceea+ Cic 'e
'a$a as$a l n$rec#se &nD si &e )o-
32
>ow4err6 Ha!an0 &e care,l a#8ise n"#rn' n 8ilele cn' )o-#l era n &#$ere+ E# soco$ ns c se l#'a
n#)ai+
.#& cin0 4a4ac#3 l# &losca0 s&#nn' c are,n ea rac*i# &en$r# 'o# 4e/ii3 -i,#n 'eliri#) $re)ens+
Folosea $o$'ea#na c#vn$#l s$a+ n !n'#l )e# )i 8icea) c n$r,o or o s %ie 4ea$ )or$ si a$#nci a) s
&o$ -$er&eli c*eia sa# a) s $ai c# %ers$r#l 4#-$ean#l la 2 #na 'in 'o#+ B# ce 4#0 a&oi se n$inse &e
&$#r+ .ar noroc#l %#!ea 'e )ine; 4a4ac#3 n# 'or)ea a'nc( se %r,)n$a n so)n0 !e)ea0 )or)ia -i Rse
s#cea 4a &e,o &ar$e0 4a &e cealal$+ Pn3 la #r) ),a a&#ca$ o &iro$eal 'e n,a) )ai &#$#$ /ine oc*ii
'esc*i-i -i &n s -$i# ce,i c# )ine0 a) a'or)i$ 4#-$ean0 c# l#)inarea a&rins al$#ri+
N# -$i# c$ a) 'or)i$0 'ar 'eo'a$ a) a#8i$ #n /i&$ !ro8av si ),a) $re8i$+ Ba4ac#3 srea ca #n s)in$i$ &rin
nc&ere0 #rln' c,i )&res#ra$ 'e -er&i3 -i c i s3e ncolcesc &e &icioare+ Ni&a -i &,or) srea ca ars0
8icin' c #n -ar&e,l )#-case 'e %alc+ E# ns n# ve'ea) nici #n -ar&e+ .eo'a$ nce&# s aler!e n "#r#l
)esei 84ie,rn'; =Ia,l 'e &e )ineF Ia,l 'e &e )ine1F M )#-c 'e !$F1 N,a) &o)eni$ &rivire )ai sl4a$ic
la #n o)+ N# $rec# )#l$ si se &r4#-i &e &o'ea0 !%in' os$eni$( a&oi nce&# s se 'ea 'e,a '#ra c# o i#/eal
ne)ai&o)eni$0 i84in' c# &icioarele n 'rea&$a -i,n s$n!a0 4$n' aer#l c# )Dinile -i rcnin' c,i *r/#i$
'e 'iavoli0 nce$#l c# nce$#l se &o$oli -i o cli& r)ase ne)i-ca$0 !e)n'+ A&oi se lini-$i 'e,a 4inelea+
A#8ea) c#c#velele si l#&ii #rln' n &'#re+ Era o lini-$e n%rico-$oare+ Ba4ac#3 8cea n$r,#n col/+ n
c#rn' se ri'ic n ca&#l oaselor -i $rase c# #rec*ea+,A&oi ros$i c# !las s$ins;
2 B#,*#,*#0 vin )or/ii0 4#,*#,*#0 vin '#& )ine0 'a3 n# ) '#c c# eiF Ui$e,iF N# ),a$in!e/i0 n# ),
a$in!e/iF <os la4eleF Nii0 ce reci sn$F Fie,v )il 'e #n 4ie$ &c$os0 lsa/i,l n &aceF
nce&# s se $rasc n &a$r# la4e0 )ilo!in'#,se s lFe lsa$ n &ace+ A&oi se nveli n &$#r0 se ros$o!oli
s#4 )as3a vec*e 'e 4ra' si i84#cni n &lDns0 l a#8ea) c#) &ln!e s#4 &$#r+ [
Pes$e c$eva cli&e ie-i 'e s#4 )as0 sri n &icioare -l0 8rin'#,)0 se re&e8i la )ine ca #n a&#ca$0 nce&#
s ) %#!reasc &rin coli40 c# c#/i$#l n )n0 8icn'#,)l c,s n!er#l )or/ii si c,o s ) o)oare ca s
n# )ai vin nicio'a$ la el+ +
3 Aventurile Iui Huckleberry Fina
33
L,a) r#!a$ sD,)i 'ea &ace -i i,a) s&#s c,s H#ck0 n# cine cre'e el0 'ar l,a a&#ca$ #n rs sl4a$ic -i0 rcr
,nin' -i n"#rn' a)arnic0 a #r)a$ s ) %#!reasc+ Toc)ai cn' ) &re!$ea) s ) s$recor &e s#4
4ra/#l l#i0 ),a n*/a$ 'e !#ler#l *ainei0 're&$ n$re #)eri+ Cre'ea) c )i,a s#na$ ceas#l+ .ar a)
le&'a$ *aina c# i#/eala %#l!er#l#i -i a) sc&a$+ Pes$e c$eva cli&e0 ne)ai,&#$n'#,se /ine &e &icioare 'e
o4oseal0 4a4ac#3 se &r4#-i c# s&a$ele la #-0 cic s se o'i*neasc ni/el ca s ) &oa$ o)or '#& aia+
P#nn'#,-i c#/i$#l s#4 ca&0 )i 8ise c $ra!e #n &#i 'e so)n ca s )ai &rin' &#$eri -i &,or) )i,ara$ el
)ie+
A a'or)i$ 'e!ra4+ M,a) s#i$ a$#nci &e sca#n#l la c# %#n'#l s&ar$ -i0 %r 8!o)o$0 a) &#s )na &e &#-c+
A) )&ins ver!ea#a s v' 'ac,i ncrca$0 a&oi a) a-e8a$ &#-ca &e 4#$oi#l 'e s%ecl0 c# /eava n're&$a$
s&re 4a4ac#30 si a) s$a$ la &n'0 c# oc*ii &e el+ Nii0 ce nce$ a $rec#$ vre)ea n noa&$ea aceea0 a-a0 &e
$c#$e+3
CAPITOLUL
vn
2 >coalF Ce %aci acolo5
A) 'esc*is oc*ii -i ),a) #i$a$ )&re"#r0 ncercn' s,)i 'a# sea)a #n'e ) a%l#+ .or)ise) a'nc -i
ac#) soarele rsrise+ Ba4ac#3 s$$ea a&leca$ 'eas#&ra )ea; &rea )a*)#r -i c*iar 4olnav+
2 Ce,%aci c# &#-ca5 )i 8ice+
Mi,a) 'a$ sea)a c n# /inea )in$e ce %c#se noa&$ea0 a-a c i,a) s&#s;
2 A,ncerca$ cineva s in$re -i,a) s$a$ la &n'+
2 .e ce n# ),ai $re8i$5
2 A) vr#$0 'ar n,a) i84#$i$ s $e #rnesc+
2 Bine0 4ine+ a n# )ai &lvr!i a$$a( )ai 4ine '#,$e 'e ve8i 'ac n# s,a &rins vre#n &es$e n #n'i/e0 c
)i,e %oa)e+ Vin -i e# n#)ai'ec$+
A 'esc#ia$ #-a0 iar e# a) l#a$,o la %#! s&re )al+ A) 8ri$ ni-$e cioa$e -i &lavii care &l#$ea# la vale -i )i,
a) 'a$ sea)a c a&ele nce&#ser s creasc+
34
M !n'ea) ce 4ine,as '#ce,o 'ac,a- %i ac#) n $r!+ Vii$#ra 'in i#nie )i a'#cea $o$'ea#na noroc0 %iin'c
'e c#) nce& s creasc a&ele0 vin la vale o s#)e'enie 'e 4#-$eni -i 'e &l#$e 2 #neori c$e,o '#8in 'e
4#-$eni 'eo'a$ 2 -i n# /i se cere 'ec$ s n$in8i )na '#& ei -i s,i vin8i a&oi c*eres$e!iilor sa# la
"oa!r+
Mer!ea) &e )al n s#s0 &n'in' c# #n oc*i &e 4a4ac#3 -i c# cellal$ a&a r#l#i0 ca s v' ce )ai a'#ce
vii$#ra+ .eo'a$ a) 8ri$ o l#n$re0 o %r#)#se/e 'e l#n$re0 l#n! 'e vreo &a$r# )e$ri( &l#$ea &e creas$a
val#rilor0 ca o ra/+ A) sri$ ca o 4roasc n a&0 c# ca&#l n "os0 a-a )4rca$ c#) era)0 si a) no$a$ 're&$
s&re ea+ M a-$e&$a) 0s %ie cineva c#lca$ n l#n$re( )#l/i %ac a-a 'ina'ins0 ca s $e &cleasc0 si cn'
8ici c,ai $ras l#n$rea la )al0 ia se ri'ic 'e &e %#n'#l ei -i,/i ri' n nas+ .a3 'e 'a$a as$a
v
n,a %os$ a-a+ .e
4#n sea) c era o l#n$re l#a$ 'e &#*oi+ M,a) s#i$ n ea si a) a'#s,o la )al+ )i 8icea) c 4a4ac#3 o s
%ie $are )#l/#)i$ cn' o ve'ea,o; %cea 8ece 'olari &e &#/in+ Cn' a) a"#ns la ,/r)0 4a4ac#3 nc n# se
8rea0 )&in!n' l#n$rea n$r,o sco4i$#r n!#s$0 n&'i$ 'e ier4#ri -i slcii0 )i,a 'a$ n !n' s,o asc#n'
acolo0 ca a$#nci cn' o %i s %#!0 n loc s,o ia# &rin &'#re0 s ) las c# l#n$rea vreo cinci8eci 'e )ile )ai
la vale si ) s$a$ornicesc acolo0 %r s ) canonesc a$$a #)4ln' &e "os
?
+
Era) 'es$#l 'e a&roa&e 'e coli4 si )i se &rea )ere# c,l a#' &e 4a4ac#3+ Pn la #r) $o$ a) asc#ns
l#n$rea0 'ar cn' a) ie-i$ 'in asc#n8$oare si ),a) #i$a$ &rin$r,0#n 'esi- 'e slcii0 l,a) 8ri$ &e 4a4ac#3 &e
&o$ec; oc*ea\ o &asre c# &#-ca+ Va s 8ic n# v8#se ni)ic+ Cn' s,a a&ro&ia$0 a) av#$ !ri" s )
!seasc sco/n' o #n'i/+ M,a l#a$ la +ros$ c 'e ce ) )ocosesc0 'a3 i,a) 8is c a) c8#$ n a& -i c 'e,
aia a) 84ovi$+ C$ia) e# c,o s va' c,s #' leoarc -i,o s ncea& s ) 'escoas+ n #n'i/e se
&rinseser vreo cinci 4i4ani+ I,a) l#a$ -i ne,a) '#s acas+
.#& )as ne,a) $olni$ s $ra!e) #n &#i 'e so)n0 c era) a)n'oi ca) o4osi/i+ M !n'ea) c0 'e,as
&#$ea !si vre#n )i"loc 'e a,i )&ie'ica &e 4a4ac#3 -i &e v'#v s se ia '#& )ine0 ar %i c# )#l$ )ai
si!#r 'ec$ 'ac ),a- 4i8#i 'oar &e noroc#l3'e,a a"#n!e 'es$#l 'e 'e&ar$e &n s 4a!e ei 'e sea) c,a)
$#li$,o+ C 'eF cine -$ie ce se &oa$e n$)&laF
35
.in &ca$e0 n#,)i $recea &rin )in$e ni)ic+ .#& c$va $i)&0 4a4ac#3 9,e sc#l ca s )ai 'ea &e3
!$ o !lea$ " 'e a&a -i,)i s&#se;
2 Al$ 'a$0 cn' o veni careva s 'ea $rcoale &e,aici0 s ) scoli0 a#8i5 E)#l la n,a veni$ c# !n' 4#n
n,; coace0 l )&#-ca) e#0 %ir,ar al 'rac#l#iF Al$ 'a$ s ) scoli0 a#8i5
Ci se c#lc la loc+
Vor4ele l#i )i,a# 'a$ $a)an i'eea &e care,o c#$a)0 " .e 'a$a as$a 2 )i,a) 8is 2 ni)n#i n,o s,i $reac
" &rin ca& s se ia '#& )ine+
Pe la a)ia8L0 a) ie-i$ a)n'oi 'in coli4 -i,a) l#a$,E- &e )al n s#s+ 3 1 A&a venea ca) re&e"or0 crn'
c# ea o s#)e'enie 'e 4#$#ci+ .eo'a$0 se ivi o &l#$; no# 4#-$eni s$rns le!a/i+ Ne,a) '#s c# 4arca0 a)
&rins,o -i a) $ras,o la rnal+ A&oi ne,a) a-e8a$ s &rn8i)+ Ericine a%ar 'e 4a4ac#3 ar %i a-$e&$a$ $oa$ 8i#a
ca s )ai &rin' ceva 4#$#ci+ .ar el n#+ No# 4#$#ci i era# 'e a"#ns si /inea )or/i- s se '#c c# ei n
$r!0 s,i vn'+
Pe la vreo $rei -i "#)$a$e0 ) nc#ie si &orni c# 4arca0 $r!n' '#& el &l#$a+ .#& soco$elile )ele0 n,
avea s se )ai n$oarc n seara aceea+ A) a-$e&$a$ s se n'e&r$e8e 4ine0 a&oi a) scos %ers$r#l -i ),a)
&#s iar &e l#cr#0 la 4#$#c#l acela+ Ba4ac#3 n,a"#nsese nc la /r)#l cellal$0 c e# -i ie-ise) &rin
!a#r0 a%ar 'in coli4+ Barca si &l#$a &rea# ac#) c$ #n &#nc$ *$,'e,&ar$e &e a&+
A) l#a$ sac#l c# )lai si l,a) cra$ ,n loc#l #n'e asc#nsese) l#n$rea+ A) 'a$ la o &ar$e ier4#rile -i cr,
cile si l,a) a-e8a$ n l#n$re0
La %el a) %c#$ -i c# *alca 'e slnin0 si c# &losca 'e rac*i#+ A) l#a$ $oa$ ca%ea#a0 $o$ 8a*r#l -i $oa$e ,
aii,3 cele &e care le,a) )ai !si$ n coli40 a&oi a) l#a$ cl/ii0 W o !lea$0 #n &olonic -i o can 'e
$inic*ea0 %ers$r#l < )e# vec*i0 'o# &$#ri0 o $i!aie si #n i4ric 'e ca%ea+ A) ] )ai l#a$ -i ni-$e #n'i/e0
c*i4ri$#ri -i al$e )r#n/i-#ri0 n$r,#n c#vn$0 $o$ ce avea #n &re/ c$ 'e )ic+ Ce )ai0 a) !oli$ coli4a+ A- %i
vr#$ si #n $o&or0 'a3 n# era nici #n#l0 a%ar3 'e l 'e la !r)a'a 'e le)ne0 &e care avea) 'e !n' s,l las 2
-$i# e# 'e ce+
n s%r-i$0 a) '#s &#-ca0 -i c# as$a 4as$a+
36
To$ s$rec#rn'#,) &rin 'esc*i8$#r si $irn' a%ar a$$ea l#cr#ri0 rscolise) 4ini-or &)n$#l n loc#l
acela+ A) &resra$ 'eas#&ra ni/ic /arin0 ca s asc#n' c$ 'e c$ #r)ele 'e &a-i si $alas#l+ A&oi a) a-e8a$
4#$#c#l la loc0 &#nn'#,i 'oi 4olovani 'e'es#4$ si &ro&$in'#,l c# nc #n#l0 cci ac#) era ca) n'oi$ -i n#
&rea a"#n!ea &n la &)n$+ .e la &a$r#,cinci &a-i0 'ac n# -$iai 'inain$e0 n# 4a! ai 'e sea) c %#sese
$ia$ c# %ers$r#l( -i a&oi0ZZera n s&a$ele coli4ei; cine s,si vre nas#l &e,acolo5
Pn la l#n$re0 &)n$#l era aco&eri$ c# iar40 a-a c n# se ve'ea0 nici o #r)+ M,a) )ai #i$a$ o 'a$ s )
ncre'in/e8+ .e &e )al )i,a) ar#nca$ &rivirile s&re %l#vi#+ Nici o &ri)e"'ie+ Mi,a) l#a$ &#-ca -i ),a)
'#s n &'#re s vne8 niscaiva &sri0 cn'0 ce s ve8i0 'a# 'e #n &orc sl4a$ic+ Porcii %#!i/i 'e la %er)ele
'in &rerie se sl4$icesc re&e'e &rin cocla#rile as$ea+ L,a) o)o,r$ -i l,a) cra$ &n la coli4+
A&oi a) l#a$ $o&or#l -i,a) %r)a$ #-a n 4#c/i+
A) $r$ &orc#l n#n$r#0 l,a) cra$ &n a&roa&e 'e )as -i i,a) $ia$ !$i/a c# $o&or#l0 lsn'#,l #n $i)&
s sn!ere8e &e &)n$+ Gic &)n$0 %iin'c &e "osL era &)n$ 4$$ori$0 n# '#-#)ea+ A) l#a$ #n 3sac
vec*i -i l,a) #)&l#$ c# &ie$roaie0 c$e a) &#$#$ s car0 l,a) a-e8a$ ln! &orc -i l,a) $r$ a&oi a%ar &rin
&'#re0 &n la )al0 -i 8'#&F c# el n a&+ Ci '#s a %os$+
>e ve'ea li)&e'e c ceva %#sese $r$ &e &)n$+ Ce n,a- %i 'a$ s %ie 'e %a/ -i To) >aw6erF C$i# c i,ar %i
"ilc#$ o is$orie ca as$a+ Ci ce 'e %loricele i,ar )ai %i &#s0 c# nc*i&#irea l#iF Ni)eni n#,3l n$rece &e To)
>aw6er n ase)enea $re4#ri+
La #r)0 )i,a) s)#ls c$eva %ire 'e &r0 le,a) li&i$ 'e )#c*ea $o&or#l#i0 &e care,l )#iase) 4ine n sn!e0
-i a) a8vrli$ $o&or#l n$r,#n col/+ A&oi a) l#a$ &orc#l n 4ra/e0 l,a) aco&eri$ c# *aina Rca s n# )ai &ic#re
sn!eS -i a"#n!n' la )al0 ceva )ai "os 'e coli40 l,a) ar#nca$ n a&+ Mi,a veni$ o i'ee; ),a) '#s la
l#n$re0 a) l#a$ sac#l c# )lai si %ers$r#l -i e,a) a'#s n coli4+ A) &#s sac#l la loc#l #n'e s$$ea 'e
o4icei si i,a) !#ri$ %#n'#l c# %ers$r#l0 c n# era# c#/i$e -i %#rc#li/e 2 4a4ac#3 %olosea n#)ai 4ricea!#l
cn' &re!$ea )ncarea+ A) $r$ a&oi sac#l vreo s#$ 'e &a-i &e &)n$#l aco&eri$ +c# iar4 -i &rin 8voi#l
'e slcii0 la rsri$ 'e coli40
37
&in la )ar!inea #nei "a&se
?
Ia$ 'e vreo cinci )ile -i &lin 'e &&#ris -i 2 la vre)ea lor 2 -i 'e ra/e+ n
&ar$ea cealal$0 "a&- se &rel#n!ea n$r,o !rl0 l#n! 'e vreo c$eva )ile0 care se &ier'ea #n'eva0 n# -$i#
#n'e0 n#)ai n )a$ca %l#vi#l#i n#+
Mlai#l c#rse0 lsn' o 'r &n la "a&-+ A) a8vr,li$ acolo si iocila l#i 4a4ac#30 a-a0 ca 'in n$)&lare+
A&oi a) le!a$ c# o s%oar !#ra sac#l#i0 ca s n# )ai c#r!0 si l,a) '#s na&oi la l#n$re0 )&re#n c#
%ers$r#l+J
In$re $i)& se ca) n$#necase0 a-a c ),a) '#s c# l#n$rea ceva )ai la vale -i,a) asc#ns,o s#4 ni-$e slcii+
As$e&$n' s rsar l#na0 a) &ri&oni$ l#n$rea 'e #n $r#nc*i 'e salcie0 a) n%#leca$ ceva si ),a) $olni$ ca
s %#)e8 o &i& -i s c*i48#iesc la #n &lan 'e 4$aie+
=Va s 8ic a-a 2 )i s&#nea) 2 a# s se ia '#& #r)ele lsa$e 'e sac#l c# 4olovani0 &n,a# s a"#n! la
)al0 a&oi a# s rscoleasc %l#vi#l ca s 'ea 'e )ine+ Pe #r) a# s se ia '#& 'ra 'e )lai &n la "a&-
-i,a# s,o &orneasc la vale0 &rin !rla ceea0 ca s,i &rin' &e $l*arii care ),a# o)or$ -i a# &r'a$ coli4a+
N,a# s,)i ca#$e o ve-nicie *oi$#l n %l#vi#0 a# s os$eneasc re&e'e0 -i n,a# s,-i )ai 4a$ ca&#l s 'ea 'e
)ine+ Min#na$F Po$ &o&osi ori#n'e &o%$esc+ M !n'esc c ins#la <ackson ar %i #n loc 'es$#l 'e &rielnic+
E c#nosc n'ea"#ns 'e 4ine0 si,a&oi n# calc nici 'rac#3 &e,acolo+ Un'e )ai &#i c noa&$ea a- &#$ea
$rece c# 4arca &e )al#l cellal$0 ca s 'a# o rai$ &rin $r! -i s +%ac ros$ 'e $o$ ce,)i $re4#ie+ .a0 ins#la
<ackson e loc#l cel )ai &o$rivi$+1
Era) )or$ 'e o4oseal0 a-a c0 &n s &rin' 'e ves$e03 a) a'or)i$+ Cn' ),a) $re8i$0 n,a) )ai -$i#$ #n'e
) a%l#+ M,a) ri'ica$ -i ),a) #i$a$ n "#r0 ni$el#s ca) s&e,+ ria$+ A$#nci )i,a) a)in$i$ #n'e ) !sea)+
Fl#vi#l &rea la$ 'e c$eva )ile+
L#na s$rl#cea a-a 'e $are0 c a- %i &#$#$ s n#)r 4#-$enii ne!ri care l#neca# lin &e %ir#l a&ei0 la s#$e 'e
)e$ri 'e )al+ Pes$e $o$ 'o)nea o lini-$e 'e )oar$e -i &rea s %ie $r8i#0 )irosea a $r8i#+ A/i &rice&#$ ce
vrea# s s&#n 2 n# !sesc c#vin$ele cele )ai ni)eri$e+
A) csca$ a'nc -i ),a) n$ins s ) 'e8)or/esc+ Cn' s 'e8le! l#n$rea si s,o &ornesc0 a) a#8i$ #n
8!o)o$ 'e&ar$e &e %l#vi#+ A) $ras c# #rec*ea si ),a) '#,
?
E 4al$ )ai &#/in n$ins
)eri$ re&e'e+ Era scr/i$#l acela "alnic &e care,l %ac n no&/ile lini-$i$e vslele ce se +rs#cesc n
s$ra&a8ane
?
+ Privin' &rin$re cren!ile slciilor0 a) v8#$ 'e&ar$e &e a& o V#n$re+ N,a- %i &#$#$ s&#ne c/i
oa)eni era# n ea+ >e a!ro&ia re&e'e si0 cn' a a"#ns n 're&$#l )e#0 a) v8#$ c n# era 'ec$ #n o)+ =Te
&o)ene-$i c,o %i 4a4ac#31 2 )i,a) s&#s,2 'e-i n#,l a-$e&$a) s soseasc a$$ 'e c#rn'+ C#ren$#l &#r$
l#n$rea ceva )ai "os 'e loc#l #n'e ) a%la)( 'e,acolo o &orni s&re )al0 le!nn'#,se &e a&a lini-$i$+
Trec#se a$$ 'e a&roa&e 'e )ine0 c l,a- %i &#$#$ a$in!e c# &a$#l &#s$ii &e cel 'in l#n$re+ N# )ai nc&ea
nici o n'oial+ Era 4a4ac#3 si0 '#& %el#l n care )n#ia vslele0 n# &rea 'eloc 4ea$+
N,a) )ai s$a$ &e !n'#ri; n cli&a #r)$oare vslea) la vale0 lini-$i$ 'ar re&e'e0 n #)4ra /r)#l#i+ A)
&l#$i$ a-a vreo 'o# )ile si "#)$a$e0 a&oi ),a) a4$#$ #n s%er$ 'e )il sa# &oa$e si )ai )#l$ s&re )i"loc#l
%l#vi#l#i0 ca s ocolesc 'e4arca'er#l0 'e #n'e &#$ea s ) va' careva -i s ) s$ri!e+ M,a) vr$ &rin$re
&lavii0 a&oi ),a) $olni$ &e %#n'#l l#n$rei -i a) lsa$,o s &l#$easc0 n Z voie+ >$) a-a l#n!i$ si )
o'i*nea) $r,!n' 'in l#lea -i #i$n'#,) la cer#l %r &ic 'e nor+ Ce a'nc &are cer#l cn' s$ai c#lca$ &e
s&a$e0 n 4$aia l#niiF N# 4!ase) nicio'a$ 'e sea) &n,a$#nci+ Ci 3ce 'esl#-i$ se a#' &e a& $oa$e
8!o)o$ele n no&/i ca as$eaF A#8ea) ce s&#n oa)enii la 'e4arca'er+ E ,vor4 n#,)i sc&a+ Un#l 8icea c
'e,ac#,nain$e 8ilele a# s %ie )ai l#n!i -i no&/ile )ai sc#r$e+ Al$#l s&#se c0 '#& &rer rea l#i0 noa&$ea as$a
n# era 'in$re alea sc#r$e+ A)n'oi i84#cnir n rs0 a&oi l 'e-i ''#se &rerea o )ai s&#se o 'a$ -i iar se
&ornir &e rs+ P,or) l $re8ir &e #n al $reilea si,i s&#ser -i l#i0 ns cellal$ n# rse0 ci se 4#r8#l#i la ei;
=Ia )ai lsa/i,),n &aceF1
Al 'in$i 8ise a&oi c are 'e !n' s,i &oves$easc -i neves$i,sii 2 %r n'oial c,o s,i &lac si ei+ .ar 2
a'a,ose el 2 !l#)a as$a e,#n %leac &e ln! cele &e care i le s&#sese el &e vre)#ri+
A) )ai a#8i$ &e cineva 8icn' c,i a&roa&e ora $rei -i c n'"'#ie-$e ca0 n cel )#l$ o s&$)n0 s rsar
-i soarele+ A&oi vor4ele s,a# 'e&r$a$ si n# le,a) )ai
?
C#i 'e le)n %iQa$ &e )ar!inea 4rcii0 'e care se lea! vsla+
38
OU

&#$#$ 'esl#-i0 a#8ea) 'oar #n -#-o$i$0 c#r)a$ n rs$i)&#ri 'e c$e #n *o*o$ 'e rs/ 'ar &arc venea 'e
'e&ar$e+ Lsase) c# )#l$ n #r) 'e4arca'er#l+ Ri'icn,'#,) n &icioare0 )i,a rsri$ n %a/0 c# vreo
'o# )ile si "#)$a$e )ai la vale0 ins#la <ackson( aco&eri$ 'eW o &'#re 'eas0 se ri'ica se)ea/ n
)i"loc#l a&ei0 )$*,oas -i nea!r0 ca #n va&or c# l#)inile s$inse+ Li)4a 'e nisi& n# se 8rea0 o
n&'iser a&ele+
N# )i,a $re4#i$ )#l$ ca s,a"#n! la ea+ Lsn'#,) n voia c#ren$#l#i0 a) ocoli$ re&e'e ca&#l ins#lei -i0
in$rn' n a&a lin 'e ln! /r)0 a) co4or$ n &ar$ea 'ins&re Illinois+
A) $ras l#n$rea n$r,o 'es&ic$#r a'nc a )al#l#i0 &e care o -$ia)0 -i,a) 'a$ la o &ar$e cren!ile slciilor0
ca s &o$ &$r#n'e acolo+ A&oi )i,a) &ri&oni$ l#n$rea; ni)eni n,ar %i &#$#$ s,o va'+
M,a) '#s la ca&$#l ins#lei si ),a) a-e8a$ &e,o 4#$#r#!+ .e acolo a) &rivi$ n voie %l#vi#l cel )are0 &e
care l#neca# 4#-$eni ne!ri( c# vreo $rei )ile )ai "os se ve'ea $r!#-or#l0 #n'e cli&ea# c$eva l#)ini/e+ E
&l#$ ci$ $oa$e 8ilele0 c# #n %elinar n )i"loc0 venea nce$ la vale0 c# vreo )il )ai s#s+ E ve'ea) c#)
l#nec a!ale -i0 cn' a a"#ns n 're&$#l )e#0 a) a#8i$ &e cineva s$ri,!n'; =Ai 'e la &#&aF Cr)i/i,o s&re
'rea&$aF1 A) a#8i$ vor4ele as$ea 'e &arc,a- %i %os$ ln! cel care le ros$ise+ Cer#l nce&#se s se l#)ine8e+
A) in$ra$ n &'#re -i ),a) c#lca$ ca s $ra! #n &#i 'e so)n nain$e 'e &rn8i-or+
CAPITOLUL VIII
En' ),a) 'e-$e&$a$0 soarele se nl/ase a$$+'e s#s &e cer0 nc$ a) soco$i$ c era $rec#$ 'e o&$+ Tolni$ &e
iar40 ia #)4r0 ),a) lsa$ n voia !n'#rilor+ H#8#rea) 'e 4ine si era) )#l/#)i$+ <#r,)&re"#r era# ni-$e
co&aci #ria-i0 s#4 care 'o)nea n$#neric#l0 n# ve'ea) +soarele 'ec$ &rin vreo 'o#,$rei cr&$#ri+ Pe
&)n$0 n loc#rile #n'e se cernea l#)ina &rin %r#n8i-0 s$rl#cea# 4n#/i 'e soare -i 4n#/ii se )i-ca# #-or
2 va s 8ic &e
40
s#s a'ia #n vn$icel+ .o# veveri/e se a-e8ar &e o crac @rii nce&#r s $#r#ie la )ine0 &rie$enoase+
M si)/ea) s$ra-nic 'e 4ine si )i,era lene s ) scol ca s,)i &re!$esc ceva 'e)ncare+ Era) c$ &e ce
s a/i&esc 'in no#0 cn' 'eo'a$ )i s,a &r#$ c a#' #n 4#4#i$ #n'eva0 n s#s#l a&ei+ M,a) &ro&$i$ n coa$e
si,a) $ras c# #rec*ea+ N,a $rec#$ )#l$ -i,a) a#8i$ iar 4#4#i$#l0 n$r,o cli& era) n &icioare -i &rivea)
&rin$r,o 4or$ 'in %r#n8i-+ Ci0 ce s+ ve8i5 Pe a&0 ca) n 're&$#l 'e4arca'er#l#i0 &l#$ea #n )Kr 'e %#)+ Era
acolB -i va&or#l0 &lin 'e oa)eni+ A) &rice&#$ ce se,n$)&l+ B#)F F#)#l al4 /sni 'in coas$a vas#l#i+
Pas)i$e0 $r!ea# c# $#n#l n a&0 ncercn' s,)i a'#c *oi$#l la s#&ra%a/+
Mi,era o %oa)e 'e l#&0 'ar ),D) !n'i$ c n,are ros$ s a&rin' %oc#l0 %iin'c ia ar %i &#$#$ s va' %#)#l+
A) r)as &e loc0 &rivin' norii 'e %#) si asc#l$n' 4#4#i$#rile $#n#l#i+ Fl#vi#l0 la$ 'e o )il n loc#l acela0
e !ro8av 'e %r#)os
?
n$r,o 'i)inea/ 'e var0 a-a nc$ ) !n'ea) c,o s &e$rec 'es$#l 'e 4ine0 &rivin'#,i
c#) )i ca#$ r)-i/ele &)n$es$i+ N#)ai 'e,a- %i av#$ si ceva 'e)ncareF .eo'a$ )i,a) a)in$i$ c
oa)enii 'e &rin &ar$ea loc#l#i avea# o4icei#l s #)&le c# ar!in$ vi# 4#c/i 'e &ine si s le ar#nce n a&0
%iin'c ele se '#c 'e,a 're&$#l la *oi$#rile lor neca/i0 si,acolo r)n+ Ce )i,a) 8is e#+5 Ia s ) #i$ c#
4!are 'e sea)( 'e,oi ve'ea vreo 4#ca$ 'e &ine &l#$in' &e,a&roa&e0 le ar$ e# lor cine sn$+ M,a) '#s
&e )al#l 'ins&re Illinois0 ca s,)i ncerc noroc#l0 -i n# )i,a &r#$ r#; &e a& &l#$ea #n co'r# 'e &ine+
Era c$ &e ce s,l &rin' c# #n 4/0 'ar )i,a al#neca$ &icior#l -i &inea si,a v8#$ 'e 'r#)+ n loc#l acela
c#ren$#l a&ei se a&ro&ia cel )ai )#l$ 'e )al+ N# $rec# )#l$ -i se ivi o al$ 4#ca$+ .e 'a$a as$a a) av#$
noroc+ A) &esc#i$,o0 i,a) scos 'o&#l si 4#l!ra-#l 'e ar!in$ vi# -i )i,a) n%i&$ 'in/ii n ea+ Era o %ran8el
'in alea &e care le )nnc 4o!$a-ii0 n# vreo $#r$ 'e+ )lai oarecare+ t
Mi,a) ales #n loc-or &rin$re co&aci si ),a) a-e8a$ &e #n 4#-$ean0 )#scn' 'in 4#ca$a 'e &ine si #i$in'#,
) &lin 'e )#l/#)ire la va&ora-+ .eo'a$ )i $rec# &rin )in$e c v'#va0 &as$or#l sa# )ai -$i# e# cine s,
a# r#!a$ ca 4#ca$a as$a 'e &ine s a"#n! la )ine0 si #i$e c,a veni$ -i ),a !si$+ =E %i ceva a'evra$ n
c*es$ia as$a 2 )i 8icea)+ Cn' se roa! #n o) ca3 v'#va sa# ca &as,
T?
$or#l0 $r#c#l se &rin'e0 %iin3c,s oa)eni c#)seca'e0 'ar c# #n#l ca )ine n# )er!e+ ++1
Mi,a) a&rins o &i& -i a) %#)a$ c# &o%$0 s$n' )ai 'e&ar$e la &n'+ Va&ora-#l &l#$ea n voia a&ei -i )
!n'ea) c,o s a) &rile"#l s v' cine e &e 4or'0 cn' o s a"#n! n 're&$#l )e#0 , &e #r)ele 4#c/ii 'e
&ine+ C#) a) v8#$ c se a&ro&ie0 a) s$ins &i&a si0 '#cn'#,) pe )al0 n loc#l #n'e &esc#ise) &inea0
),a) a-e8a$ in s&a$ele #nei 4#$#r#!i0 n$r,#n l#)ini-+ Prin crcna 4#$#r#!ii se ve'ea 4ine+
Ac#) va&ora-#l era a$$ 'e3 a&roa&e 'e )al0 nc$ oa)enii ar %i &#$#$ s co4oare ar#ncn' o &#n$e 'e scn,
'#ri+
Pe 4or' se a%la# )ai $o/i c#nosc#/ii; 4a4ac#30 "#'ele T*a$c*er0 Beck6 T*a$c*er0 <oe Har&er0 To) >aw6er -i
)$#-,sa Poll60 4$rna0 c# >i' si c# Mar60 -i )#l/i al/ii+ To/i vor4ea# 'es&re o)or0 'ar c&i$an#l le $ie
vor4a;
2 Ac#) %i/i c# +oc*ii n &a$r#+ C#ren$#l se a&ro&ie cel )ai )#l$ 'e ins#l n loc#l s$a -i s,ar &#$ea ca
$r#&#l s i se %i nc#rca$ &rin$e ier4#ri0 ln! )al+ Cel &#/in a-a n'"'#iesc+
E# #n#l era) 'e al$ &rere+ >e n!*es#ia# c# $o/ii0 a&lecn'#,se &es,$e &ara&e$0 're&$ n %a/a )ea0 %r s
scoa$ o vor4,-i c# oc*ii la &n'+ Ii ve'ea) c$ se &oa$e 'e 4ine0 ns ei n,avea# c#) s ) va'+
C&i$an#l s$ri!;000P8eaF1 -i $#n#l slo4o8i o !*i#lea 're&$ s&re )ine0 'e ) as#r8i c# 'e$#n$#ra -i
a&roa&e c ) or4i c# %#)#l+ Cre'ea) c s,a 8is c# )ine+ > %i %os$ o !*i#lea a'evra$0 soco$ c oa)enii
ar %i !si$ *oi$#l &e care,l c#$a#+ .ar0 slav .o)n#l#i0 a)1 sc&a$ nev$)a$+ Va&ora-#l -i #r)
'r#)#l0 &ierin' 3'#& #n " co$ al ins#lei+ .in cn' n cn' a#8ea) 4#4#i$#rile $#, < n#l#i0 'in ce n ce
)ai 'e&r$a$e0 &n ce '#& vreo or n# le,a) )ai a#8i$+ Ins#la era l#n! 'e vreo $rei )ile+ )i <nc*i&#ia)
c0 a"#n!n' la ca&$#l ei0 se lsaser &!#4a-i+ .ar n,a %os$ a-a+ A# ocoli$ &icior#l ins#lei si a# l#a$,o
n s#s0 &e 4ra/#l 'ins&re Misso#ri0 )rin' &resi#nea si $r!n' c# $#n#l 'in cn' n cn'+ M,a) '#s n
cealal$ &ar$e a ins#lei0 oa s,i &o$ &rivi+ Cn' a# a"#ns
?
n %a/a ca&#l#i ins#lei0 a# nce$a$ s $ra!+
Va&ora-#l s,a n're&$a$ s&re )al#l 'ins&re Misso#ri0 #n'e oa)enii a# 'e4arca$ si s,a# risi&i$ &e la ve$rele
lor+
42
Ei0 ac#) era) si!#r c,a) sc&a$+ P#$ea) s "#r c n,o s )ai vin ni)eni s ) ca#$e+ Mi,a) scos
ca$ra%#sele 'in 4arc -i )i,a) n"!*e4a$ o $a4r &e cins$e n ini)a &'#rii+ A) l#a$ &$#rile -i )i,a)
n$oc)i$ 'in ele #n %el 'e cor$0 s#4 care s,)i &o$ &#ne l#cr#rile0 ca s n# le #'e &loaia+ A) &esc#i$ #n
4i4an si l,a) 'es&ica$ c# %ers$r#l+ >&re sear a) a&rins %oc#l0 ca s,)i &re!$esc cina+ A&oi a) &#s o
#n'i/0 ca s &rin' niscaiva &e-$e &en$r# a 'o#a 8i 'i)inea/a+
Cn' s,a n$#neca$0 ),a) a-e8a$ ln! %oc -i )i,a) a&rins l#lea#a+ Era) )#l/#)i$+ .ar n c#rn' ),a)
si)/i$ $are sin!#r -i0 ca s,)i al#n! #r$#l0 ),a) '#s
?
&e )al -i ),a) a-e8a$ acolo asc#l$n' cli&oci$#l a&ei
si n#,)rin' s$elele0 4#-$enii -i &l#$ele0 care venea# la vale+ A&oi ),a) '#s la c#lcare+ N# se a%l )i"loc
)ai 4#n ca s,/i o)ori $i)&#l cn' /i,e #r$+ Al$)in$eri0 /i vine s,/i iei l#)ea,n ca&+
Trec#r a-a $rei 8ile si $rei no&/i0 #na la %el ca cealal$0 %r nici o sc*i)4are+ A &a$ra 8i ),a) '#s s
cerce$e8 ins#la+ Era) s$&n#l ei0 era a )ea0 ca s 8ic a-a0 -i voia) s,o c#nosc &e 'e,a,n$re!#l( 'ar )ai c#
sea) voia) s,)i $reac $i)&#l+ A)3!si$ o s#)e'enie 'e %ra!i co&/i0 %ra!e8i0 -i a!#ri'0 si 8)e#r
ver'e0 +4a c*iar )#re care nce&#ser s se coac+ Toa$e a# s %ie n c#rn' 4#ne 'e )nca$0 )i 8icea)+
A) *oinri$ a-a &rin &'#re0 &n a) a"#ns n$r,#n loc care n# )i se &rea a %i &rea 'e&ar$e 'e &icior#l
ins#lei+ L#ase) c# )ine &#-ca0 'ar n#)ai ca s ) a&r0 n# ca s vne8( avea) 'e !n' s vne8 ceva
,cn' ),oi n$oarce+ Ci c#) )er!ea) e# a-a0 o'a$,)i iese n cale #n -ar&e )are0 'e era c$ &e ce s calc
&e el+ .i*ania se s$rec#r &rin$re ier4#ri -i %lori 2 e# '#& ea0 ca s,o &rin'+ Aler!a) &rin &'#re0 cn'0
'eo'a$0 a) 'a$ &es$e cen#-a #n#i %oc care )ai %#)e!a nc+
A) si)/i$ c,)i sare ini)a 'in &ie&$+ N,a) )ai &ier'#$ vre)ea s ) #i$ n+ "#r#l )e# si0 /inn' )na &e
$r!aci0 a) l#a$,o la %#! 'e,a,n'ra$elea0 n vr%#l &icioarelor+ .in cn' n cn' ) o&rea) o cli& n
'e+si- -i $r!ea) c# #rec*ea0 'ar !%ia) a-a 'e $are0 c n# )ai &#$ea) a#8i ni)ic al$ceva+ F#!ea) &#/in -i
iar+ )D o,&rea) s,asc#l$0 si #i$e,asa0+ 'e n# -$i# c$e ori+ Cn' 8rea) o 4#$#r#! )i se &rea c,i #n o)+
Cn' vre#n vreasc
43
$rosnea1s#4 &icioarele )ele0 ) si)/ea) ca #n o) cr#ia i s,ar %i s)#ls #n &l)n -i n# )ai &oa$e s
rs#%le+
A) a"#ns na&oi la $a4r0 ca) &lo#a$ -i c# ini)a c$ #n &#rice+ .a,)i s&#nea) +c n#,i 6re)e 'e &ier'#$0
a-a c )i,Ka) cra$ iar $o$ cala4alc#l n l#n$re ca s,l asc#n'0 a&oi a) s$ins
?
%oc#l -i,a) )&r-$ia$
cen#-a0 ca s &ar c,i r)as 'e la #n %oc 'e $a4r 'e ac#) #n an+ Cn' a) is&rvi$0 ),a) c/ra$ n$r,#n
co&ac+ Cre' c,a) s$a$ acolo vreo 'o# ceas#ri0 'a3 n,a) v8#$ -i n,a) a#8i$ ni)ic0 )car c )i se
&rea c a#' -i v' c$e -i )ai c$e+ C#) n# &#$ea) r)ne $oa$ via/a n co&ac0 ),a) 'a$ "os0 'ar n,a)
ie-i$ 'in 'esi-#l &'#rii -i a) s$a$ $o$ $i)&#l c# oc*ii n &a$r#+ C$ 'es&re )ncare0 n,a) !si$ 'ec$ ni-$e
%ra!i si r)-i/ele )esei 'in 'i)inea/a a!eea" #
>&re sear ),a a&#ca$ o %oa)e !ro8av+ Cn' s,a n$#neca$ 'e,a 4inelea0 nain$e s rsar l#na0 a)
&orni$ c# 4arca s&re )al#l 'ins&re Illinois+ A) vsli$ a-a ca la vre#n s%er$ 'e )il0 a) $ras la )al0 a) in$ra$
n &'#re -i )i,a) &re!$i$ cina+ M *o$rse) s r)n $oa$ noa&$ea acolo0 cn'0 'eo'a$0 a)
a#8i$ $ro&o$ 'e co&i$e -i Z !las#ri o)ene-$i+ Mi,a) cra$ la i#/eal $oa$e 4oar%ele n l#n$re0 a&oi ),a)
$r$ &rin &'#re s v' ce se,n$)&l+ N# $rec# )#l$ -i a#8ii &e cineva s&#nn';
2 Ar %i )ai 4ine s &o&osi) aici0 n#)ai s !si) #n loc 4#n+ Caii sn$ is$ovi/i+ Hai s ve'e)+
N,a) )ai a-$e&$a$+ A) sri$ n 4arc -i,a) vssli$ &nD la vec*i#l loc+ A) le!a$ 4arca -i ),a) l#n!i$ n ea0
ca s 'or)+
N,a) 'or)i$ cine -$ie ce0 ) )#ncea# $o$ %el#ri 'e !n'#ri+ .e c$e ori ) $re8ea)0 )i se0 &rea
c ) s$rn!e cineva 'e !$+ >o)n#l n# )i,a &rii$ 'eloc0 n !n'#l )e# )i 8icea); =N# )ai )er!e
a-a+ Tre4#ie s a%l# cine )ai e &e ins#l a%ar 'e )ine+ .ac n#0 ),a) '#s 'rac#l#i1+ M,a) si)/i$
cevaJ)ai 4ine '#& ce,a) l#a$ *o$rrea as$a+ A) &#s )na &e vsl -i,a) 'es&rins l#n$rea 'e /r)0
lsn',o s &l#$easc la vale0+ &rin$re #)4re+ L#na s$rl#cea -i 'incolo 'e #)4re era l#)in / ca 8i#a+
A&roa&e o or a) &l#$i$ a-a0 n$r,o $cere 'e&lin+ To$#l 'or)ea+ A"#nsese) a&roa&e 'e &icior#l ins#lei0
cn' nce&# s 4a$ #n vn$icel rece care ncre/ea a&a 2 se)n c noa&$ea era &e s%r-i$e+ A) cr)i$ l#n$rea
s&re /r)+ C# &#-ca la #)r ),a) %#ri-a$ a&oi n &'#re+ M,a) a-e8a$ &e #n 4#-$ean si ),a) #i$a$ &rin
44
%r#n8i-+ Ve'ea) c#) sc&a$ l#na -i c#) n$#neric#l nvl#ie %l#vi#l0 ca o &$#r+ E %sie al4 'e l#)in
se ivi n c#rn' 'eas#&ra co&acilor; se cr&a 'e 8i#+ Mi,a) l#a$ &#-ca si a) &orni$ $i&$il s&re loc#l 'e
$a4r &e care,l v8#se) n a"#n0 o&rin'#,) 'in 'o# n 'o# )in#$e ca s $ra! c# #rec*ea+ .ar n#
!"ea) loc#l+ To$ c#$n' a-a0 )i s,a &r#$ c 8resc n 'e&r$are0 &rin$re co&aci0 #n %oc+ A) &orni$ n$r,
acolo c# 4!are 'e sea)+ M,a) a&ro&ia$ %r 8!o)o$ si0 ce,)i v8#r oc*ii5 Un o) s$$ea $olni$ &e
&)n$0 a&roa&e 'e %oc0 c# ca&#l nveli$ n$r,o &$#r+ Mie0 s )i se %ac Q#0 n# al$aF 3 M,a) &i$i$ na&oia
#n#i $#%i-0 ca la vreo sase &a-i 'e el0 %r s,l sl4esc 'in oc*i o cli&+ >e l#)ina 'e 8i# 'e,a 4inelea+ n
c#rn' o)#l nce&# s cas$e si s se n$in'0 'n' la o &ar$e &$#ra; ei 4ine0 era <i)0 ne!r#l 'o)ni-oarei
Ha$sonF V,nc*i&#i/i ce 4ine )i,a &r#$ c,l v'F
2 Hei0 <i)F a) s$ri!a$ e#0 si $#-$iF a%ar 'in $#%i-+ <i) sri n &icioare -i se 4ol'i la )ine0 4#i)ac+ A&oi
c8# "n !en#nc*i0 -i )&re#n )inile -i 4ol4orosi;
2 N# ) oro&siF Toa$ via/a ),a) &#r$a$ 4ine c# s$ri!oiiF Mor/ii )i,a# %os$ 'ra!i $o$'ea#na -i,a) %c#$
$o$ ce,a) &#$#$ &en$r# ei+ n$oarce,$e n a&a 'e #n'e,ai veni$ -i n#,l nenoroci &e 4ie$#l <i)0 care /i,a %os$
$o$'ea#na &rie$enF
N# )i,a $re4#i$ )#l$ vre)e ca s,l %ac s &ricea& c n# )#rise)+ Era)0 nes&#s 'e +4#c#ros s,l v' &e
<i)+ Ac#) n# )ai era) sin!#r+
2 N# )i,e $ea) c,o s $e '#ci s s&#i #n'e ) a%l# 2 i,a) 8is+
0In $i)& ce,i vor4ea)0 el s$$ea si se *ol4a la )ine0 %r s scoa$ o vor4+
2 Ac#3 s,a l#)ina$ 'e 8i# 2 i 8ic+ Hai s )nc)+ A&rin'e %oc#lF Z
2 La ce 4#n s %aci %oc#l0 cn' n,ai 'e !$i$ 'ec$ %ra!i -i al$e #sc$#ri5 .ar v' ,c $# ai o &#-c+ Poa$e
!si) ceva )ai 4#n 'ec$ %ra!ii+
2 C#) a-a0 $# n# )ncai 'ec$ %ra!i -i #sc$#ri5
2 Al$ceva n,a) !si$+
2 .e cn' e-$i $# &e ins#l0 <i)5
2 A) sosi$ n noa&$ea cn' ai %os$ o)or$ $#+
2 C#)0 'e,a$$a vre)e5
2 .a0 8#+
2
;
Ci ,'e,a$#nci $e,ai *rni$ 'oar c# #sc$#rile as$ea5
T:
2 .a0 8#+
2 Ci e-$i li*ni$0 a-a,i5
22 Cre' c,as %i n s$are s )nnc #n cal n$re!+ .a3 $# 'e cn' e-$i &e ins#l5
2 .in noa&$ea n care,a) %os$ o)or$+
2 N# se &oa$eF .a3 'in ce,ai $ri$5 A0 'a0 $# ai o &#-c+ B#n l#cr# o &#-c+ Vnea8 $# ceva0 -i <i) %ace
%oc#l+
Ne,a) '#s )&re#n la loc#l #n'e lsase) l#n$rea -i0 n vre)e ce el %cea %oc#l n$r,o rari-$e n&'i$ 'e
iar40 e# a) 0 a'#s 'in l#n$re )lai#l0 *alca 'e slnin0 ca%ea#a0 i4ric#l0 $i!aia0 8a*r#l -i cnile 'e
$inic*ea+
<i) n#,-i )ai venea n %ire v8n' $oa$e as$ea; era si!#r c la )i"loc e o vr"i$orie+
A) &esc#i$ #n 4i4an )ricel0 &e care <i) l,a c#r/a$ c# c#/i$#l l#i -i l,a %ri&$+
Cn' )asa a %os$ !a$a0 ne,a) a-e8a$ &e iar4 -i,a) nce&#$ s )n3c) 4#ca$ele cal'e 'e la %oc+ <i)
n%#leca 'e 8or0 %iin' li*ni$ 'e %oa)e+ .#& ce ne,a) n'o&a$0 ne,a) $olni$ &e iar40 c# 4#r$a la soare+
.#& #n $i)&0 <i) ) n$re4;
2 Asc#l$0 H#ck0 s&#ne,)i $# )ie0 cine,a %os$ o)o,r$ n coli40 'ac n# $#5
I,a) &oves$i$ a$#nci $oa$ $r-enia -i <i) o !si !ro8av0 8icea c nici To) >aw6er n,ar %i &#$#$ $icl#i #n
&lan )ai s$ra-nic ca al )e#+
2 .ar $#0 <i)0 c#) 'e,ai a"#ns aici0 c#) ai veni$ &e11 ins#l5
E cli& $c#0 $#l4#ra$+ A&oi 8ise;
2 Mai 4ine n# s&#n+
2 .e ce0 <i)5
2 C$ie <i) 'e ce+ .a3 'ac,/i s&#n0 H#ck0 $# n#,l &,r-$i &e <i)5
2 > ) ia 'rac#3 'ac s&#n0 <i)F 3 # ,
Bine0 $e cre' &e c#vn$0 H#ck+ A%l c <i) a %#!i$F
2 <i)F N# se &oa$eF
2 Ai s&#s c n# ) &rs$i0 -$ii 4ine c,ai s&#s as$a0 H#ckF
2 I,a'evra$0 /i,a) s&#s c n,a) s $e &rsc si a) 0+ s ) /in 'e c#vn$+ > )or0 'ac n#F E s 8ic
l#)ea c,s #n a4oli/ionis$
?
$iclos -i,o s ) 'is&re/#iasc %iin',
?
Par$i8an al a4olirii sclaviei ne!rilor+
46
c n,a) s#%la$ o vor40 'a3 n#,)i &as+ N,a) s s&#n ni)n#i si0 oric#)0 $o$ n# ) )ai n$orc acolo+ Hai0
&o,
ves$e-$e,)i $o$F
2 Ui$e c#) a %os$+ >$&na0 va s 8ic 'o)ni-oara Ha$son0 ) ciclea si ) canonea n$r#na0 'ar )i
8icea )ere# c n,o s ) vn8 la vale0 la Erleans
?
+ n$r,o 8i ns a) 8ri$ #n ne!#s$or 'e sclavi n cas la
ea si ),a) si)/i$ $are &ros$+ In$r,o noa&$e0 $r8i#0 ) %#ri-e8 + e# la #-0 care #- n# era nc*is 'e $o$0 -i o
a#' &e s$,&n c,i s&#ne v'#vei c n# vrea s,l vn8 &e <i) la Erleans0 'ar c is&i$a,i )are0 +cci ar
c&$a &en$r# )ine o&$ s#$e 'e 'olari0 c avere+ V'#va a ncerca$ s,o n'#&lece s n# ) vn80 'ar e# n,
a) s$a$ s,a>c#l$ !e )ai s&#ne+ A) s&la$ re&e'e &#$ina+
A) co4or$ 'eal#l n %#!a )are0 c# !n'#l s %#r o 4arc #n'eva0 &e )al0 )ai s#s 'e $r!0 'a3 )ai era#
oa)eni &e,acolo -i a$#nci ),a) asc#ns n 'o!ria 'r&na$ 'e ln! r#0 as$e&$n' s &lece $o/i+ A)
r)as acolo $oa$ noa&$ea+ Mere# $recea c$e cineva+ Pe la -ase 'i)inea/a0 4rcile a# nce&#$ s &lece0 iar
la o&$ sa# no# $o/i care,a# $rec#$ c# 4arca &oves$ea# c#) 4a4ac#3 $# a veni$ n $r! s s&#n c $# ai
%os$ o)or$+ Brcile era# &line 'e 'o)ni -i 'oa)ne care se '#cea# s va8 loc#l+ Unii se o&rea# la )al0
ca s se o'i*neasc nain$e 'e a $rece 'incolo+ .in vor4a lor0 <i) a a%la$ $o$ 'es&re o)or+ Yro8av 'e
r# i,a &r#$ c $# e-$i )or$0 'ar ac#3 <i) e vesel+ Ei0 -i,Wa) s$a$ $oa$ 8i#a n 'o!rie0 &e $ala-+ Era)
%l)n'0 'ar n# )i,era %ric0 %iin'c -$ia) c s$&na -i v'#va $re4#ia# s )ear!0 '#& &rn8i-or0 la
o n$r#nire reli!ioas -i,a# s r)ie $oa$ 8i#a acolo0 cre8n'+ c <i) e '#s c# vi$ele la &-#ne0 'in 8ori
&n seara $r8i#0 a-a c &n,a$#nci n,a# s,)i si)$ li&sa+ ^ilal/i servi$ori n,a# s 4a!e nici ei 'e sea)0
%iin'c a4ia a-$ea&$ ca 4$rnele s &lece 'e,acas0 ca s,o $#leasc si ei+ Ei0 -i cn' s,a n$#neca$0 a)
&orni$,o n l#n!#l )al#l#i -i,a) )ers 'o# rnile si ceva0 &n,acolo #"i'e n# )ai sn$ case0 -i )i,a) 8is a-a;
=.ac ncerc s )er! )ai 'e&ar$e &e "os
?
0 cinii a# s,)i a'#l)ece #r)a( 'ac %#r o 4arc si $rec 'incolo0
a# s va8 c 4arca li&se-$e -i,a# s -$ie #n'e s,l ca#$e &e <i)1+
?
Re%erire la New Erleans0 #n'e se a%la #n %oar$e ac$iv $r! 'e sclavi0 #n#l 'in$re cele )ai )ari 'in l#)e+
47
A-a c )i,a) 8is; E &l#$ )i $re4#ie )ie+ Pl#$a n# las #r)e+
.eo'a$0 v8 e# c &e a& vine o l#)in+ In$r# n a&0 c# o scn'#r n %a/0 -i no$ )ai )#l$ 'e
"#)3a$e 'r#) s&re )al#l cellal$0 cn' ) &o)enesc &rin$re o s#)e'enie 'e 4#-$eni+ A) no$a$ c#
ca&#,n a&0 con$ra c#ren$#l#i0 ca s,a"#n! )ai a&roa&e 'e &l#$+ Cn' &l#$a a %os$ lin! )ine0 a) no$a$ &n3
la &ar$ea 'in'r$ -i a) a!/a$,o+ Pe cer $recea $oc)ai #n nor -i era n$#neric+ M,a) s#i$ &e &l#$ -i ),a)
n$ins+ Ea)enii era# 'e&ar$e &e r#0 #n'e 8rise) l#)ina+ A&ele cresc#ser -i c#ren$#l era 4#n0 a-a c
a) soco$i$ c &e la &a$r# 'i)inea/a o s,a"#n! c# vreo 'o#8eci -i cinci 'e )ile )ai la vale -i,o s no$ 'e,
acolo &n la )al#l 'ins&re Illinois0 #n'e,o s ) asc#n' n &'#re+
.a3 <i) n,a av#$ noroc+ Cn' a) a"#ns a&roa&e 'e ca&$#l ins#lei0 a) 8ri$ #n o) c# #n %elinar+ N,
avea ros$ s,I a-$e&$0 a-a c a) sri$ n a& -i,a) no$a$ s&re ins#l+ >oco$ea) c &o$ $ra!e ori#n'e la )al0
'ar )al#l era &rea s$ncos+ A) no$a$ )ai 'e&ar$e0 &n,a) !si$ #n loc 4#n0 $a)an n cel3lal$ ca&$ al
ins#lei+ Acolo a) in$ra$ n &'#re0 *o$r$ s n# )ai &#n nicio'a$ &icior#l &e o &l#$ c$ vre)e &l#$a-ii a#
s se %/ie a-a0 c# %elinar#l0 'e colo &n colo+ Avea) la )ine o &i&0 ni/ic )a*orc -i c$eva c*i4ri$#ri
#sca$e0 asc#nse n -a&c0 a-a c n#,)i &sa+
2 Ci,n $o$ $i)&#l s$a n,ai )nca$ carne0 nici &ine5 .e ce n,ai &rins )car ni-$e 4roa-$e /es$oase5
2 C#) s le &rin'5 N# se ca'e s &#i )na &e ele -i nici s le love-$i c# o &ia$r+ Ci,a&oi0 cine,ar &#$ea s
le &rin8 noa&$ea5 C 'oar n# era s ),ar$ &e )al 8i#a5
2 As$a a-a,i+ Fire-$e c $re4#ia s s$ai $oa$ 8i#a asc#ns n &'#re+ Ai a#8i$ c#) $r!ea# c# $#n#l5
2 .a0 -i -$ia) c &e $ine $e ca#$+ I,a) 8ri$ cn' $recea# &3e,aici+ >$$ea) la &n' n $#%i-+
Ni-$e &srele se >&ro&iar 'e noi0 84#rn' c$e &#/in si a-e8n'#,se a&oi &e &)n$+ <i) 08icea c s$a,i
se)n 'e &loaie+ Z Z
<i) s&#nea c 'e o4icei e se)n 'e &loaie cn' 84oar a-a &#ii 'e !in0 'ar soco$ea c e la %el -i c#
&srelele+
Tare,a- %i vr#$ s &rin' vreo c$eva0 'ar <i) n# ) ls+ Gicea c,ar a'#ce )oar$e+ Cic $aic,s# 8cea
o'a$
T@
4olnav si cn' #n#l 'in$r,ai l#i a &rins o &asre0 $aic,s# a rn#ri$0 '#& c#) &rorocise 4#nic,sa+
<i) )ai s&#nea c n# se ca'e s n#)eri 4#ca$ele &e care le !$e-$i &en$r# )as0 %iin'c si as$a a'#ce
4elele+ To$ a-a0 'ac sc#$#ri %a/a 'e )as '#& as%in/i$+ Iar 'ac )oare #n &riscar0 $oa$e al4inele l#i $re4#ie
s %ie n-$iin/a$e &n,a 'o#a 8i0 nain$e 'e rsri$#l soarel#i0 al$)in$eri se s%ri"esc0 n# )ai &o$ )#nci -i &ier+
<i) 8icea c al4inele n#,i n/ea& &e ne!*io4i0 'ar c#) s,l cre' cn' e# ns#)i le scise) 'e,a$$ea ori si
n# ),)&#n,seser nicio'a$5
.e #nele 'in &ove-$ile as$ea a#8ise) -i e#0 'a3 n# c*iar 'e $oa$e+ <i) c#no-$ea %el 'e %el 'e se)ne+ Gicea c
le -$ie a&roa&e &e $oa$e+ I,a) s&#s c )ie )i se &are c $oa$e se)nele sn$ 4elalii si l,a) n$re4a$ 'ac n#
c#)va s*$ -i se)ne 4#ne+
2 Foar$e &#/ine 2 )i,a rs&#ns el 2# si n# a"#$ la+ ni)ic+ La ce 4#n s -$ii c ai noroc5 Vrei c#)va s,l
al#n!i5 .ar 'ac ai &r &e 4ra/e si &e &ie&$0 s$a,i se)n c,a"#n!i+ 4o!a$+ Un se)n ca s$a e 4ine s,l -$ii0
%iin'c n# se,)&line-$e 'ec$ %oar$e $r8i#+ Ci %iin' srac )#l$a vre)e0 _`ar &#$ea s,/i &ier8i c#ra"#l si s,/i
%aci sea)a0 'ac n,ar %i se)n#l s,/i s&#n c,ai s,a"#n!i 4o!a$ o'a$ si,o'a$+ , ,3
2 T# ai &r &e 4ra/e -i &e &ie&$0 <i)5
2 .e ce n$re4i0 n# ve8i c a)5
2 Ei0 si e-$i 4o!a$5 \
2 N#0 'ar a) %os$ 4o!a$ o'a$ -i a) s )ai3%i#+ E'a$ a) av#$ &ai3-&e 'olari0 'ar a) %c#$ s&ec#l -i i,a)
$o&i$ &e $o/i+
2 C# ce,ai %c#$ s&ec#l0 <i)5
2 A) nce&#$ c# vi$ele+
2 Ce %el 'e vi$e5
2 Pi0 alea corn#$e+ A) vr$ 8ece 'olari n$r,o vac+ .a3 n# )ai 4a! e# 4ani n vi$e nicio'a$F Vaca aia a
Cr&a$ c*iar s#4 oc*ii )ei+
2 Ci,ai &ier'#$ i 8ece 'olari5
2 N#0 n# &e $o/i+ A) &ier'#$ n#)a3 no#+ A) vn'#$ &ielea -i se#l vacii &en$r# #n 'olar si 8ece cen/i+
2 Va s 8ic0 /i,a# r)as cinci 'olari si 8ece cen/i+ Ai )ai %c#$ a%aceri c# ei5
4 Aventurile ui Huckleberry Finn ! 4"
2 .a+ l -$ii &e ne!r#3 la olo! 'e,#n &icior0 al I#3 4$rn#3 Bra'is*5 Ei 4ine0 -i,a n"!*e4a$ o 4anc 8icn'
c cine &#ne #n 'olar &ri)e-$e &a$r# la s%r-i$#l an#l#i+ To/i ne!rii s,a# &rins0 'a3 n,avea# cine -$ie ce
ca&i$al+ N#)ai e# avea) ceva )ai )#l/i 4ani0 a-a c i,a) cer#$ s,)i 'ea o 'o4n' )ai )are( 'ac n#0
'esc*i' -i e# o 4anc+ Ne!r#3 la voia0 %ire-$e0 s %ac )i)a3 el a%aceri+ Gicea c 'o# 4nci e &rea )#l$ -i
c 'ac a- &ri)i s,i 'a# cinci 'olari0 o s,)i &l$easc $rei3-3cinci la s%r-i$#l an#l#i+ A) &ri)i$0 soco$in'
c $rei3-3cinci 'e 'olari sn$ #n ca&i$al n#),ai 4#n 'e %c#$ a%aceri+ Mai era &e,acolo #n ne!r#0 &e n#)e
Bo40 care &#sese )na &e,o &l#$ %r -$irea L#3 s$&n#,s#+ A) c#)&ra$ &l#$a 'e la el0 %!'#,in'#,i
s,i 'a# $rei3-3cinci 'e 'olari la s%r-i$#l an#l#i+ .ar cineva a %#ra$ &l#$a c*iar n noa&$ea aa -i a 'o#a $i
ne!r#3 c# #n &icior )i,a 8is c 4anca a 'a$ %ali)en$+ A-a c ni)eni n,a )ai v8#$ vre#n 4an+ + 2 .ar c#
i 8ece cen/i ce,ai %c#$0 <i)5
2 A-0 %i vr#$ s,i c*el$#iesc0 'ar a) visa$ c $re4#ie s,i 'a# #n#i ne!r#0 &e n#)e Bala)0 8is si )!ar#3 I#3
Bala)0 #n &ros$ 'e n,are &erec*e0 ns norocos 'in %ire0 n# ca )ine+ Vis#l )i,a 8is s,i 'a# l#i Bala) la
cei 8ece cen/i0 iar el o s )i,i s&oreas+ Bala) a l#a$ 4anii
Q
-i0 cn' s,a '#s la 4iseric0 l,a a#8i$ &e &as$or
s&#nn' c cine ' 4ani la sraci0 ' c# )&r#)#$ I#3 .#)ne8e# -i ca&$ na&oi 'e o s#$ 'e ori )ai )#l$+
Bala) a 'a$ a$#nci i 8ece cen/i la sraci si +a a-$e&$a$
R
s va' ce iese+
2 Ci ce,a ie-i$ <i)5
2 N,a ie-i$ ni)ic+ N,a %os$ c*i& s,)i reca&$ 4anii0 -i nici Bala) la n,a %os$ n s$are+ .e,aci,nain$e n#
)ai 'a# nici #n 4an c# )&r#)#$#1 %r 8lo!+, Pas$or#3 8icea c o s c&$) 'e,o s#$ 'e ori )ai )#l$F
.ac a- c&$a na&oi )car i 8ece cen/i0 as 8ice 4o!'a&ros$e -i,a- %i )#l/#)i$+
2 Las0 <i)0 n# $e nec"i0 %iin'c $o$ ai s %ii $# 4o!a$ o'a$> -i o'a$F
2 .a+ Ci,a&oi c*iar -i,ac#) sn$ 4o!a$0 cn' s$a# s ) !n'es3C; sn$ s$&n &e )ine ns#)i0 -i &re/#iesc
c&$ s#$e 'e 'olari+ Bine,ar %i 1s a) a$/ia 4ani0 nici 1n# )i,as a'ori )ai )#l/iF
50
CAPITOLUL IX
M 4$ea !n'#l s )ai v' o 'a$ #n loc 'in ini)a ins#lei0 &e care,l 'i4#ise) n $i)&#l *oinrelilor )ele+
A) &orni$ )&re#n c# <i) si,a) a"#ns c#rn'0 %iin'c ins#la n# er )ai la$ 'e #n s%er$ 'e )il si )ai
l#n! 'e $rei )ile+ Z
Loc#l c# &ricina era #n 'eal l#n! -i &ovrni$0 nal$ 'e vreo &a$r#8eci 'e &icioare+
Ne,a %os$ !re# al 'rac#l#i s a"#n!e) &e c#l)e0 %iin'c 'r#)#l #rca &ie&$i-0 &rin$re $#%e 'ese+ Ne,a) $r$
si ne,a) c/ra$ noi a-a0 &n ce,a) 'a$0 $oc)ai n vr%0 'e,o &e-$er )are0 sco4i$ n s$nc0 -i c#
'esc*i8$#ra ns&re &ar$ea Illinois#l#i+ Pe-$era era lar!0 c$ 'o#,Trei nc&eri0 si <i) &#$ea s$a n &icioare
n#n$r#+ In$re + &ere/ii ei era rcoare0 n# !l#)+ <i) voia sa ne+a'#ce) n#)ai'ec$ $o$ cala4alc#l n
&e-$er0 'ar i,a) 8is
?
c n,are ros$ s ne c/r) )ere# &n,acolo+
<i) 8icea c 'e,a) a'&os$i l#n$rea n$r,#n loc 4#n si,a) cra cala4alc#l n &e-$er0 ne,a) &#$ea asc#n'e
acolo la ca8 c,ar veni cineva &e ins#l0 -i,a$#nci n# ne,ar )ai 'a 'e #r) 'ec$ c# co&oii+ A%ar 'e as$a0
8icea el0 &srelele a# ves$i$ &loaie+
2 Ce0 vrei s ni se #'e l#cr#rile5
Ne,a) n$ors a-a'ar la l#n$re si,a) a'#s,o ca) n 're&$#l &e-$erii0 a&oi a) cra$ $oa$e l#cr#rile s#s+ .#&
aia a) 'i4#i$ o asc#n8$oare &en$r# l#n$re0 n 'esi-#l 'e slcii+ In #n'i/e se &rinseser n$re $i)& c/iva
&e-$i+ I,a) scos -i0 '#& ce,a) &#s #n'i/ele la loc0 a) nce&#$ s ne &re!$i) )asa 'e &rn8+
Y#ra &e-$erii era 'es$#l 'e lar! ca s &o/i vr &e,acolo #n &olo4oc0 n$r,o &ar$e a in$rrii era 3#n %el 'e
&ra!0 $oc)ai 4#n &en$r# va$r+ A) %c#$ 3%oc#l -i ne,a) !$i$ &rn8#l+
A) n$ins &$#rile n c*i& 'e covor si ne,a) a-e8a$ la )as0 '#& ce,a) cra$ l#cr#rile n %#n'#l &e-$erii0
ca s ne %ie la n'e)n+
Ir c#rn' se %c# n$#neric -i nce&# s $#ne -i s %#l!ere+ Va s 8ic &srelele av#seser 're&$a$e+ >e &orni
o &loaie !ro8av si #n vn$ ne)ai&o)eni$+ Era #na 'in %#r$#nile alea care se s$rnesc vara+ .in &ricina
4e8nei0 $o$#l n
:?
"ar &rea vin$ 2 o %r#)#se/eF Ploaia era a$$ 'e 'eas0 c la 'oi &a-i )ai ncolo co&acii &rea# %#)#rii -i
nel,ci/i ca o &n8 'e &ian"en+ Cn' -i cn' o &al 'e vn$ ncovoia co&acii0 n$orcn' %r#n8ele &e %a/a lor
al4icioas+ A&oi se s$rnea o vol4#r !ro8av0 care s)#cea cren!ile0 'e,ai %i 8is c,-i %rin! 4ra/ele ca
ni-$e ne4#ne+ Ci 1'eo'a$0 n 4e8na as$a vn$ se ivea o %-%%e 'e l#)in0 care,/i 'e8vl#ia o cli&
vr%#rile co&acilor 84$n'#,se n %#r$#n0 c# s#$e 'e &a-i )ai 'e&ar$e 'ec$ i v8#sesi &n a$#nci+
.ar &es$e,o cli& era iar n$#neric ca,n ia'0 -i a#8eai Z c#) se 'e8ln/#ie $#ne$#l0 c# #n 4#4#i$ as#r8i$or0
*#,lin' -i &ornin' 'e,a ros$o!ol#l &e 4ol$0 s&re 4#ric#l &,)n$#l#i+ Parc s,ar %i 'a$ 'e,a '#ra ni-$e
4#$oaie !oale &e o scar l#n!0 l#n!0 -$i/i0 'in$r,alea care $rosnesc c# 8!o)o$ )are+
0 2 E s$ra-nic0 <i)0 ce 8ici5 N,a- sc*i)4a loc#l s$a &en$r# ni)ic n l#)e+ Ia )ai ',)i o 4#ca$ 'e &e-$e
si ni-$e )lai cal'F
2+Fr <i)0 $# n,ai %i ac#) aici+ Ai %i colo "os0 n &'#re0 %r )ncare -i &e "#)$a$e neca$+ G# a-a0 &#i,
-or#le+ Yinile -$i# cn' &lo#0 -i &srelele $o$ a-a+
Vre)e 'e 8ece,'o#is&re8ece 8ile0 a&ele %l#vi#l#i s,a# $o$ #)%la$ -i &n3 la #r) a# 'a$ nval &es$e
)al#ri+ A&a $recea 'e,#n )e$r# n loc#rile )ai "oase ale ins#lei si &e )al#l 'ins&re Illinois+ In &ar$ea aceea
a&a a"#nsese la$ 'e c$eva )ile0 'ar n &ar$ea 'ins&re Misso#ri era la %el 'e la$ ca,n$o$'ea#na +2 o
"#)$a$e 'e )il 2 %iin'c acolo )al#l e ca #n &ere$e nal$0 'e s$nc+
Gi#a ne &li)4a) c# l#n$rea &rin ins#l0 n &'#re era $are rece -i n$#neric0 c*iar cn' 'eas#&ra s$rl#cea
soarele+ Trecea) &rin$re co&aci0 'ar n #nele loc#ri lianele era# a$$ 'e 'ese0 nc$ $re4#ia s ne n$oarce)
-i s,o l#) &rin al$ &ar$e+ la+ %iece co&ac 'o4or$ 'e %#r$#n0 se aci#aser ie&#ri0 -er&i si al$e "i!nii+ .#&
o 8i,'o# 'e la &o$o&0 se )4ln8iser n$r,a$$ 'in &ricina %oa)ei0 c &#$eai s $e a&ro&ii 'e ele -i s le
)n!i0 'ac voiai 2 a%ar 'e -er&i si 'e /es$oase0 care srea# n#)ai'ec$ n a&+ .eal#l n care se a%la
&e-$era noas$r era &lin 'e ase)enea li!*ioane+ > %i vr#$0 a) %i &#$#$ %ace ros$ 'e o )ena"erie n$rea!+
In$r,o noa&$e a) !si$ #n ca&$ 'e &l#$ &e cins$e 2 'in 4#-$eni 'e 4ra'+ Avea vreo 'o#s&re8ece &icioare
l,
:7
/i)e si vreo +cincis&re8ece l#n!i)e0 -i se ri'ica 'eas#&ra a&ei c# vreo -ase,-a&$e 'e!e$e+ Era o &#n$e
8'ravn0 'e n'e"'e+ Gi#a se,n$)&la s ve'e) &l#$in' &e a& 4#-$eni0 'ar i lsa) ia $reac+ N# ne ar$a)
&e l#)in+
n$r,o noa&$e0 c# &#/in nain$e s se cra&e 'e 8i#0 &e cin' ne a%la) a&roa&e 'e ca&$#l ins#lei0 a) v8#$
venin' &e a&0 'ins&re a&#s0 o csoaie 'e le)n0 c# 'o# ca$#ri0 a&leca$ n$r,o rin+ LA) vsli$ s&re ea -i
a) in$ra$ n#n$r#0 c/rn'#,ne &n la %ereas$ra 'e la ca$#l 'e s#s+ .ar era nc &rea n$#neric ca s
ve'e)0 a-a c a) le!a$ l#n$rea -i ne,a) a-e8a$ n ea0 a-$e&$n' s se l#)ine8e+
>,a %c#$ l#)in &n s,a"#n!e) noi la ca&$#l ins#lei+
Ui$n'#,ne &e %ereas$r0 a) 8ri$ #n &a$0 o )as0 'o# "il/#ri si o !r)a' 'e 4oar%e 8vrli$e &e &o'ea+ Pe
&ere/i a$rnD#00 *aine0 n$r,#n col/0 &e &o'ea0 8cea o )o!l'ea/a care a'#cea a o)+ J
2 M0 la 'e coloF l s$ri! <i)+
.ar )o!l'ea/a n# se #rni+ A$#nci s$ri!ai -i e#+
2 E)#3 n# 'oar)e0 e )or$ 2 )i s&#se <i)+ T# r)i aici0 <i) se '#ce s va8+
>e '#se0 se a&lec 'eas#&ra )o!l'e/ei0 o &rivi c# l#are,a)in$e -i s&#se;
2 E )or$0 8#+ Ci !ol0 &e 'eas#&raF L,a# )&#-ca$ &e la s&a$e+ >oco$ c,a )#ri$ 'e 'o#,$rei 8ile+ Vino0
H#ck0 'a3 n# $e #i$a la %a/a l#i0 c vise8i #r$+
N# ),a) #i$a$ 'eloc+ <i) ar#ncase &es$e )or$ ni-$e 8'ren/e0 'ar n# era nevoie0 %iin'c $o$ n,avea) c*e% s
) #i$+ Pe &o'ea era# risi&i$e vrai-$e o )#l/i)e 'e cr/i 'e "oc0 soioase -i vec*i0 ni-$e clon'ire !oale 'e
rac*i# -i 'o# )-$i 'e s$o% nea!r+ Pere/ii era# )n"i/i c# cele )ai ne!*ioa4e c#vin$e si 'esene )8!li$e
c# cr4#ne+
Pe &ere/i a$rna# 'o# roc*ii "er&eli$e -W "e!oase0 'e s$a)40 o 4one/ic 'e soare0 ceva r#,%rie %e)eiasc0
&re,+c#) si c$eva *aine 4r4$e-$i+
A) ncrca$ $o$#l n l#n$re0 c# !n'#l c s,ar &#$ea s ne %ie 'e %olos+ Pe &o'ea 8cea o &lrie vec*e 'e
&ai0 4ie/easc+ A) l#a$,o si &e,as$a+ Mai era si o s$icl n care %#sese criava la&$e si care era as$#&a$ c#
#n 'o& 'e cr&0 #n %el 'e 4i4eron &en$r# s#!aci+ A) + %i l#a$ noi si s$icla0 'a3 era, s&ar$+ A) )ai !si$ -i
#n scrin vec*i0 ros 'e vre)e0 -i #n0 c#%r c# 4ala)alele r#&$e+
Era# 'esc*ise0 'ar n,avea# ni)ic 'e &re/ n ele+ .#& %el#l c#) $%!eau )&r-$ia$e l#cr#rile0 ne,a) 'a$
sea)a c oa)enii se 8oriser s %#! si n# &#$#ser s ia c# ei 'ec$ o )ic &ar$e 'in 4oar%e+
A) )ai 'i4#i$ o lan$ern vec*e 'e $inic*ea0 #n c#/i$ 'e 4#c$rie0 %r )ner0 #n 4ricea! &a$en$ no#,
no#/0 care n orice &rvlie se vin'ea c# 'oi cen/i0 o !r)a' 'e l#)inri 'e se#0 #n s%e-nic 'e cosi$or0 o
&losc0 o can 'e $inic*ea0 o nvei$oare vec*e 'e &a$0 )inca$ 'e -oareci0 #n sc#le/ c# ace0 4ol'#ri0 a/ si
al$e sc#le 'e c#s#$0 ni/ic cear 'e al4ine0 o 4ar' -i c$eva c#ie0 o $%n,'i/D !roas ci$ 'e!e$#l )e# )ic0 c#
ni-$e crli!oaie !ro, Z 8ave0 #n s#l 'e &iele 'e c&rioar0 o 8!ar' 'e &iele0 o &o$coav si ni-$e s$icl#/e c#
'oc$orii %r nici o e$ic*e$3 &e ele+ Yn' s &lec)0 a) !si$ si o /esal 4#nicic0 iar <i) a 'i4ci$ #n arc#-
ra4la!i$ 'e vioar si #n &icior 'e le)n( i &lesniser c#relele0 'ar al$)in$eri era #n &icior 'es$#l 'e 4#n0
)car c era &rea l#n! &en$r# )ine -i &rea sc#r$ &en$r# <i)+ A) c#$a$ 'e ne,a ie-i$ oc*ii0 'ar n,a)
&#$#$ !si -i &erec*ea &icior#l#i+
Una &es$e al$a0 a %os$ o &ra' %r#)oas0 &e le!ea )eaF Cn' a) ie-i$ a%ar0 a) v8#$ c ne
'e&r$ase) c# " vre#n s%er$ 'e )il 'e ins#l -i se %c#se 8i# 'e,a 4i, l nelea+ L,a) &#s &e <i) s s$ea
l#n!i$ n l#n$re -i l,a) aco&eri$ c# &$#ra0 al$%el s,ar %i v8#$ 'e la o &o-$ c,i ne!r#+ A) vsli$ s&re )al#l
'ins&re Illinois0 'ar c#ren$#l ne,a '#s c# vreo "#)$a$e 'e )il )ai la vale++ A) l#a$,o na&oi &rin a&a
lini-$i$ 'e ln! /r) -i a) a"#ns c# 4ine acas0 %r nici o nc#rc$#r+ N# ne v8#se ni)eni+
CAPITOLUL
Tare,a- %i vr#$0 '#& )asa 'e 'i)inea/0 s vor4esc 'es&re )or$ -i sD,)i 'a# c# &res#&#s#l c#) 'e,a %os$
o)or$0 'ar <i) n,avea c*e%0 8icea c as$a a'#ce !*inion si c0 &e 'eas#&ra0 s,ar &#$ea ca )or$#l s se )ai
%ac si s$ri!oi si s ne 'ea $rcoale+ Cic )or/ii nen!ro&a/i se %ac s$ri!oi )ai lesne ca i care 8ac %r#)#-el
n
54
)or)in$ele lor+ Mi s,a &r#$ c are 're&$a$e0 a-a c n,a) )ai s&#s ni)ic+ .ar !n'#rile n#,)i ''ea# &ace
-i ar'ea) 'e ner4'are s a%l# cine,l o)orse &e o)#l la -i 'e ce+ +
To$ sco$ocin' &rin 4oar%ele %#r!si$e0 a) 'a$ &es$e o&$ 'olari 'e ar!in$0 c#s#/i n c&$#-eala #n#i &al$on
vec*i+ <i) era 'e &rere c oa)enii care loc#iser n casa aia %#raser &al$on#l0 cci 'ac ar %i +-$i#$ c era#
4ani n el0 n# l,ar %i lsa$ acolo+ I,a) 8is c0 '#& )ineJ $o$ ia l+o)orser -i &e )or$0 'ar <i) n# voia
s=vor4easc 'es&re as$a+
2 T# cre8i c,a'#ce !*inion5 l,a) n$re4a$+ .ar ce,)i s&#se-i alal$ieri cn' a) a'#s
?
&ielea 'e -ar&e
!si$ n cre-$e$#l 'eal#l#i5 Mi,ai 8is c n#,i &e l#)e nenorocire )ai )are ca aceea care $e &as$e cn' &#i
)na &e o &iele 'e -ar&e+ Ui$e ce nenorocire ne,a a'#sF A) !si$ $oa$e l#cr#rile as$ea0 4asca o&$ 'olari+
E*ei0 <i)0 )car 'e,a) avea &ar$e n %iece 8i 'e,o nenorocire ca as$aF
2 Las0 &#i-or#le0 lasF N# $e cre'e $# &rea !ro8av+ Vine+ Nine )in$e ce,a s&#s <i)0 vineF
Ci a'evra$ c,a veni$+ <i) )i s&#sese as$a )ar/i+ Ei 4ine0 vineri '#& &rn8 s$$ea) $olni/i n iar40 &e
c#l)ea 'eal#l#i+ Mi se is&rvise $#$#n#l+ M '#c e# n &e-$er s ia# ni/el $#$#n si n#n$r#0 ce v'5 Un
-ar&e c# clo&o/eiF L,a) o)or$ si ),a) !n'i$ s,i "oc #n ren!*i l#i <i); a+) a-e8a$ -ar&ele &e &$#ra l#i0
n a-a %el ca s &ar vi#+ >&re sear #i$ase) c# $o$#l 'e -ar&e -i cn' <i) s,a $rn$i$ &e &$#r0 &erec*ea
-ar&el#i0 %#ri-a$ '#& l )or$0 l,a +)#-ca$ &e <i) $a)an n cli&a cn' e# a&rin'ea) o l#)inare+
<i) a sri$ ca ars -i l 'in/ii l#cr# &e care l,a) v8#$ la l#)ina l#)inrii a&rinse a %os$ li!*ioana; $oc)ai se
&re!$ea s )#-$e a 'o#a oar+ C$ ai cli&i a) o)or$,o c# #n 4/0 iar <i) a &#s re&e'e )na &e &losca c#
rac*i# a l#i $aic,)e# -i a,nce&#$ s 4ea+ &
Era 'esc#l/ si -ar&ele l )#-case c*iar 'e clci+ Ci $oa$e as$ea 'in &ricin c #i$ase)0 ca #n n$r# ce sn$0
c0 a$#nci c*' o)ori #n -ar&e0 &erec*ea l#i, vine si!#r s se ncolceasc n "#r#l l#i )or$+
<i) ),a r#!a$ s re$e8 ca&#l -ar&el#i -i s,l a8vrl0 a&oi s,l "#&oi 'e &iele -i s,i &#n la %ri&$ o 4#ca$ 'e
ca)e+ L,a) asc#l$a$+ <i) a n!*i/i$W %ri&$#ra0 8icn' c as$a o s,i a"#$e s sa vin'ece+ A&oi ),a &#s s sco$
clo,
55
&o/en -ar&el#i -i s i,i le! la nc*eie$#ra )inii+ Cic -l as$a a"#$+
A) l#a$ &,or) 4ini-or -er&ii -i i,a) ar#nca$ ci$ colo n$r,#n $#%i-0 %iin'c n,a- %i vr#$ ca <i) s 4a!e 'e sea)
c $o$#l se n$)&lase 'in vina )ea+
<i) s#!ea )ere# 'in &losc+ .in cn' n+ cn'0 l a&#ca# n4'ile -i se 8vreolea #rln'; 'ar 'e c$e
ori -i venea ni/el n %ire0 $r!ea iar la )sea+ La4a &icior#l#i i se #)%lase 'es$#l 'e $are0 la %el -i /#rloi#l0 'ar
+nce$#l c# nce$#l 4#$#ra nce&# s l#cre8e0 a-a nc$ )i 8icea) c,o s se vin'ece+ C$ 'es&re )ine0 s %i %os$
n loc#l l#i <i)0 ),a- %i lsa$ )ai 'e!ra4 )#sca$ 'e #n -ar&e0 'ec$ s 4ea# 'in rac*i#l l#i 4a4ao#3+
Ci a-a a 8c#$ <i) &a$r# 8ile -i &a$r# no&/i+ A&oi #)%l$#ra a 'a$ na&oi; <i) &#$ea iar s #)4le+ .#& $oa$e cele
n$D)&la$e0 ),a) *o$r$ s n# )ai &#n nicio'a$ )na &e o &iele 'e -ar&e+ <i) 8icea c,i si!#r c 'e,aci,nain$e
o s,l cre';
2 Cn' a$in!i #n -ar&e0 4elea#a,i a-a 'e )are0 c Z s,ar &#$ea ca neca8#rile noas$re s %ie a4ia la,nce&#$+
Gicea c el0 #n#l0 )ai 'e!rea4 ar &rivi 'e,o )ie 'e ori &es$e #)r#l s$n! la l#n no#0 'ec$+ s &#n )na &e,
o &iele 'e -ar&e0 nce&#se) s,i 'a# 're&$a$e0 )car c a) %os$ $o$'ea#na 'e &rere c $re4#ie s %ii 'in
cale,a%ar 'e, nesoco$i$ -i 'e n$n! ca s &rive-$i l#na no#a &es$e #)r#l s$n!+ Mo- Hank B#nker a %c#$,o
o'a$ -i s,a l#'a$ c# as$a( 'ar n,a# $rec#$ nici P'oi ani si0 )4$n'#,se0 )o-#l a c8#$ 'in $#rn#l 'e
s$ra"+ Pra%#l s,a ales 'e el; l,a# c#les 'e+&e "os0 l,a# a-e8a$ n$re 'o# #-i 'e )a!a8ie0 ca n$r,#n sicri#0 -
a-a l,a# n!ro&a$+ E# n,a) %os$ 'e %a/0 'ar )i,a s&#s
?
4a4ac#3+ In $o$ ca8#l0 nenorocirea l,a lovi$ n#)ai
%iin'c &rivise l#na &es$e #)r#l s$n!0 ca #n 8ev8ec ce era+
Gilele $recea# #na '#& al$a+ Ince$,nce$0 %l#vi#l in$r iar n vec*ea l#i )a$c+ A 'in$i !ri" a noas$r a %os$ s
a!/) n$r,#n crli! )are #n ie&#roi "#&#i$0 n c*i& 'e )o)eal; a-a a) &rins o na)il 'e,so)n c$ #n o) 'e
)are0 l#n! 'e #n s$n"en -i !re# 'e vreo s#$ 'e ocale+ N,avea) c#) s,l scoa$e)0 'e 4#n sea) c ne,ar %i
$ri$ &n,n Illinois+ Ne,a) a-e8a$ si a) a-$e&$a$ &rivin' c#) se 84a$e -i se s)#ce-$e0 &n s,a '#v la %#n'+ A)
!si$ n 4#r$a l#i #n nas$#re 'e ala)0 #n !o!oloi ro$#n' ca o )in!e -i $o$ %el#ri 'e res$#ri++++ <i) a 'es&ica$
!o!o,:B
loi#l c# $o&or#l -i a !si$ n#n$r# #n )osor+ <i) era 'e &rere c 8c#se )#l$ vre)e n 4#r$0 'e se aco&erise
a-a si se ro$#n"ise ca o )in!e+ Cre' c era cel )ai )are &e-$e care s3,a &rins, vreo'a$ n Mississi&&i+ <i)
s&#nea c n via/a l#i n# v8#se #n#l )ai !ro8av+ Ar %i av#$ &re/ )are ,la $r!+ >o)nii -$ia #ria-i se vn' la
kilo!ra) n &ia/ -i $oa$ l#)ea c#)&r; carnea li,e al4 ca nea#a -i,i n#)ai 4#n 'e %ri&$+
, A 'o#a 8i 'i)inea/a i,a) s&#s l#i <i) c )i s,a ca) #r$ -i c a) c*e% s ) )ai )i-c &#/in+ M 4$ea !n,'#l
s 'a# o rai$ &n 'incolo0 ca s v' si e# ce se )ai n$)&l+
L#i <i) i,a &lc#$ i'eea )ea0 'ar 8iceWa c $re4#ie s )er! noa&$ea -i s %i# c#+ oc*ii n &a$r#+ >e )ai !n'i ce
se )ai !n'i0 -i,)i s&#se c n,ar %i r# s ) )4rac ca %a$0 &#nn' &e )ine ceva 'in 4#len'rele &e care le
!sise) n csoaie+ B#n i'ee+ A) l#a$ #na 'in roc*iile alea 'e s$a)40 a) sc#r$a$,o -i0 '#& ce )i,a) s#%leca$
&an$alonii &n la !en#nc*i0 ),a) vr$ n ea+ <i) )i,a &rins,o la s&a$e n co&ci0 )i venea 'es$#l 'e 4ine+ Mi,
a) &#s 4one/ica -i a) le!aL,o s#4 4r4ie+ Ac#30 'e,ar %i vr#$ careva s,)i va' %a/a0 $re4#ia s se #i$e ca &rin,
$r,#n 4#rlan 'e so4+ <i) 8icea c n,o s ) rec#noasc ni)eni0 nici )car 8i#a,n a)ia8a )are+ Toa$ 8i#lica
),a) vn8oli$ c#Ws$raiele alsa &e )ine0 ca s ) 'e&rin' c# ele0 -i c# nce$#l a) i84#$i$0 'ar <i) 8icea c n#
&rea #)4l# ca o %a$ -i c #na,'o# )i ri'ic roc*ia0 ca s 4a! )na n 4#8#nar#l &an$alonilor+ A) /in#$ sea)
'e as$a si a %os$ ceva )ai 4ine+
Cn' s,a lsa$ n$#neric#l0 a) &orni$ c# l#n$rea 'e,a l#n!#l )al#l#i 'ins&re Illinois+ A) $rec#$ 'incolo0 ni/el )ai
"os 'e 'e4arca'er0 'ar c#ren$#l ),a '#s &n la )ar!inea $r!#l#i+ A)J le!a$ l#n$rea -i a) &orni$,o &e )al+ In$r,
o cs#/0 care n# )ai %#sese loc#i$ 'e )#l$ vre)e0 ar'ea o l#)in si ) n$re4a) cine s,o %i aci#a$ acolo+ M,
a) %#ri-a$ &n laW,%ereas$r -i ),a) #i$a$ n,iin$r#+ La o )as 'e 4ra'0 &e care ar'ea o l#)inare0 -e'ea o
%e)eie 'eJ vreo &a$r#8eci 'e ani -i )&le$ea la ciora&+ Fa/a ei n#,)i &rea c#nosc#$+ .a 4#n sea) c era o
s$rin0 %iin'c &e localnici i -$ia) &e $o/i+ Noroc#l )e#0 cci nce&#se) s,)i &ier' c#ra"#l; )i8era $ea) s
n# ) rec#noasc oa)enii '#& !las+ Fe)eia
57
as$a0 c*iar 'ac n# era n $r!#-or 'ec$ 'e 'o# 8ile0 &#$ea s,)i s&#n $o$ ce voia) s -$i#0 a-a c,a) 4$#$
n #-0 %!'#in'#,)i s n# #i$Lc,s %a$+
c
A P I T E L U
#I
2 In$rF ros$i %e)eia+
A) in$ra$+ 3 ,
2 Ce8i "os+ M,a) a-e8a$+
M )s#ra 'in ca& &n,n &icioare0 c# ni-$e oc*i )ici0 scn$eie3$ori+
2 C#) $e +c*ea)5 ) n$re4 ea+
2 >ara* Hillia)s+
2 Un'e loc#ie-$i5 Pe,aici0 &e,a&roa&e5
2 N#0 $#-ic+ La Bcokerville0 c# vreo -a&$e )ile )ai la vale+ A) veni$ &e "os -i,s )oar$ 'e
o4oseal+
2 Ci %l)n'0 soco$+ >$ai sW/i ca#$ ceva 'e )ncare+
2 N#0 )$#-ico0 n# )i,e %oa)e+ Mi,a %os$ a-a 'e %oa)e &e 'r#)0 c ),a) o&ri$ la o %er)0 c# vreo
'o#,$rei )ile )ai "os+ Ac#) n#,)i )ai e %oa)e+ .e,aia a) n$Dr8ia$ a$$a+ M)ic e 4olnav0,n#
)ai ave) 'e nici #nele n cas -i,a) r)as -i %r 4ani0 'e,aia a) &leca$0 s,i s&#n l#i nenea A4ner
Moore+ M)ica )i,a 8is c s$ $oc)ai n cellal$ ca&$ al $r!#l#i+ N,a) )ai %os$ +nicio'a$ &e,acolo+ l
c#noa-$e/i5
2 N#0 nc n,a) a"#ns s,i c#nosc &e $o/i+ N#,s nici 'e 'o# s&$)ni aici+ Pn la ca&$#l $r!#l#i e cale
l#n!+ Mai 4ine r)i aici &es$e noa&$e+ >coa$e,/i 4o,ne/ica+ J
2 N#0 n#0 ) o'i*nesc &#/in -i &e #r) )i v' 'e 'r#)+ N# )i,e %ric )ie 'e n$#neric+
Fe)eia )i s&#se ns c n# ) las s &lec sin!#r -i c 4r4a$,s# $re4#ie s soseasc n$r,o or,'o# -i c,
o s )ear! el c# )ine+ A&oi nce&# s s&oroviasc 'es&re 4r4a$,s# si 'es&re nea)#rile ei 'in s#s#l -i
'in "os#l %l#vi#l#i0 &oves$in'#,)i c#) le )ersese 'e 4ine )ai 3nain$e -i c#) %c#ser &ros$ia s se )#$e n
$r, ` !#l s$a0 n loc s se )#l/#)easc c# ce avea# 2 si
:@
',i0 -i ',i0 %el 'e %el 'e is$orii 'e,as$ea0 &n ce ),a c#&rins $ea)a c %c#se) e# o &ros$ie0 venin' n casa
ei0 ca s a%l# ce se )ai n$)&l n $r!+ .ar n# $rec# )#l$ -i,nce&# s vor4easc 'es&re 4a4ac#3 si 'es&re
o)or0 -i,a$#nci a) lsa$,o c# 'ra! ini) s $rncneasc0 )i vor4i )ai n$i 'es&re )ine -i 'es&re To)
>aw6er0 c#) !sise) noi cele 'o#s&re8ece )ii 'e 'olari Rla ea a"#nseser 'o#8eci 'e )iiS0 a&oi 'es&re
4a4ac#3 2 ce &ra)a$ie eraF 2 -i 'es&re )ine 2 ce &e8even!*i era)F 2 -i &n la #r) a"#nse la
n$)&larea c# o)or#l+
2 Cine,i %&$a-#l5 o n$re4ai e#+ La Hookerville a) a#8i$ o )#l/i)e 'e 8von#ri 'es&re n$)&larea as$a0
'ar n# -$i) cine l,a o)or$ &e H#ck Finn+
2 E*ei0 cre' c )#l$ l#)e 'e &e,aici ar vrea s -$ie cine l,a o)or$+ Unii cre' c c*iar 4$rr)l
Finn+ + + L2 N#0 8#5
2 Mai $o/i cre'ea# a-a la nce&#$+ B$rn#l nici n#,-$ie c era c$ &e ce s %ie lin-a$+ .ar &n seara
oa)enii si,a# sc*i)4a$ &rerea si,a# a"#ns s crea' c %&$a-#l a %os$ #n ne!r# %#!ar0 &e n#)e
<i)+
2 Pi0 el+ + +
M,a) o&ri$0 8icn'#,)i c,i )ai c#)in$e s $ac+ Ea -i #r) vor4a0 %r s %i 4!a$ 'e sea) c s&#sese)
ceva+
2 Ne!r#l a %#!i$ c*iar n noa&$ea n care a %os$ o)or$ H#ck Finn+ Pe ca&#l l#i s,a &#s #n &re/; $rei s#$e 'e
'olari+ Iar &e cel al 4$rin#l#i Finn0 'o# s#$e+ .#)neal#i a veni$ n $r! a 'o#a 8i '#& o)or0 a &oves$i$ $o$
si s,a '#s c# ilal/i &e va&ora- s ca#$e *oi$#l0 'ar n#,)ai'ec$ '#& aia a s$ers,o+ >eara0 cn' a# vr#$ s,l
lin-e8e0 ia,l 'e #n'e n#,i+ A 'o#a 8i0 a%ln' c ne!r#l %#!ise si c n# )ai %#sese v8#$ 'in saara cri)ei0 'e
la orele 8ece0 $oa$ l#)ea a 'a$ vina &e el+ Ci ia$ c n 8i#a #r)$oare 4$rn#l Finn s,a ar$a$ 'in no#( s,a
'#s la "#'ele T*a$c*er -i s,a )ilo!i$ 'e el ca s,i 'ea 4anii0 c vrea s,l ca#$e &e ne!r# &rin $o$ Illinois#l+
<#Q$ele i,a 'a$ ceva 4ani si Finn s,a )4$a$ c*iar n seara aia -i &e #r) s,a &li)4a$ &n '#& )ie8#l
no&/ii n $ovr-ia a 'oi s$rini 'e-#c*ea/i0 c# care a si &leca$ '#& aceea+ .e a$#nci n# s,a )ai ar$a$ -i
l#)ea nici n# se,as$ea&$ s,l va'0 &n ce l#cr#rile n,a# s se )ai lini-$easc &#/in0 %iin'c ac#) oa)enii
sn$ si!#ri c
:%S
el -i,a ornor$ 4ia$#l si c,a nc#rca$ l#cr#rile n a-a %el0 ca l#)ea s crea' c 4an'i/ii a# %c#$,o0 iar el s
&#n )na &e 4anii l#i H#ck0 %r a,-i )ai &ier'e vre)ea &e la "#'ec/i+ L#)ea 8ice c ar %i n s$are 'e a-a
ceva+ Mare &i-ic*er e Finn s$aF .ac n# se n$oarce &n,n$r,#n an0 a sc&a$+ N# sn$ 'ove8i con$ra l#i0
as$a e+ Pn,a$#nci0 l#cr#rile a# s se lini-$easc0 iar el o s &#n )na &e 4anii l#i H#ck %r nici o 4$aie 'e
ca&+
2 .a0 )$#-ica0 e# iot a-a cre'+ N# v' 'e ce n,ar %i a-a+ Ci,ac#30 n# )ai cre'e ni)eni c ne!r#,i
#ci!a-#l5
2 Ei0 )ai sn$ 'es$#i care cre' =as$a0 'ar ne!r#l o s %ie &rins n c#rn' si &oa$e c,l vor sili s s&#n
a'evr#l0 'e %ric+
2 C#) a-a0 $o$ )ai e #r)ri$5+
2 .a3 ne-$i#$oare )ai e-$iF Cre8i c $rei s#$e 'e 'olari se !sesc n %iece 8i -i &e $oa$e 'r#)#rie5 Unii 8ic
P c ne!r#l n# se a%l &rea 'e&ar$e+ Ci e# $o$ a-a cre'0 'a3 n,a) s&#s,o ni)n#i+ Ac#) c$eva 8ile
s$$ea) 3'e vor4 c# 'oi 4$rni care loc#iesc n 4araca 'e al$#ri+ .in$r,#na,n$r,al$a0 )i,a# s&#s c n#
&rea )er!e ni)eni &e ins#la aia 'e 'incolo0 'e,i 8ice <ackson+ =N# loc#ie-$e ni)eni acolo51 8ic e#+ =N#0
ni)eni10 8ic eb N,a) )ai s&#s ni)ic0 'ar a) c8#$ &e !n'#ri+ Mi se &r#se )ie c,a) v8#$ %#) n
&ar$ea aceea0 ca) &e la ,ca&$#l ins#lei0 c# o 8i,'o# )ai nain$e+ N# ),as )ira ca ne!r#l s se asc#n'
acolo0 )i,a) 8is+ In $o$ ca8#l0 %ace s $e os$ene-$i s cerce$e8i la %a/a loc#l#i+ .e,a$#nci n,a) )ai
v8#$ %#) -i se &rea &oa$e s %i &leca$ 2 'ac o %i %os$ c*iar el+ Br4a$#,)e# o s 'ea o rai$ &e ins#l0
)&re#n c# nc cineva+ A %os$ &leca$ &e %l#vi# n s#s0 'ar s,a n$ors a8i si i,a) &oves$i$ $o$0 n'a$ ce l,a)
v8#$0 ac#3 'o# ceas#ri+
Mie0 s,)3i vie r#0 n# al$a+ Parc s$$ea) &e !*i)&i+ >i)/ea) nevoia s %ac ceva c# )inile+ A) l#a$ #n
ac 'e &e )as -i a) ncerca$ s 4a! a/ n el+ .ar )i $re)#ra# )inile -i n# i84#$ea) s ni)eresc !a#ra
ac#l#i+
Cn' %e)eia a)#/i0 ri'icai oc*ii si v8#i c se #i$ /in$ la )ine si,)i 8)4e-$e n$r,#n c*i& ci#'a$+ A)W
&#s la loc ac#l -i a/a -i ),a) &re%c#$ c ) in$eresea8 $o$ ce,)i s&#sese ea+ La 're&$ vor4in'0 ) -i
in$eresa+ 2 Trei s#$e +'e 'olari 2 8ic e# 2 e o avere0 n# !l#)+ Bine,ar %i s,i &oa$ c&$a ))ica+
>o/#l )a$ale se '#ce acolo c*iar la noa&$e5
60 :
2 .a0 'a+ >,a '#s n $r! c# o)#l 'e, care,/i vor4ea)0 ca s %ac ros$ 'e o 4arc si s )ai )&r#)#$e o
&#-c 'e #n'eva+ A# s &lece '#& )ie8#l no&/ii+
2 Eare n,ar ve'ea )ai 4ine 'ac,ar a-$e&$a &n )ine 'i)inea/5
2 .a0 'ar n,ar ve'ea oare si ne!r#l )ai 4ine5 P#& )ie8#l no&/ii0 'e 4#n sea) c ne!r#l o s 'oar)0
iar ei a# s,l &oa$ c#$a n voie &rin &'#re0 'ac si,o %i %c#$ vre#n %oc 'e $a4r &e,acolo+ C# c$ va %i
)ai n$#neric0 c# a$$ vor &#$ea c#$a )ai 4ine0 %r,ca el s,i si)$+
2 La as$a n# ),a) !n'i$0 ce,i 're&$+ Fe)eia ) &rivea )ere# n %el#l acela ci#'a$0 si se,n,/ele!e c n#
) si)/ea) 'eloc la lar!#l )e#+
2 C#) s&#neai c $e c*ea)0 %e$i/o5 ) n$re4 ea &es$e c$eva cli&e+
2 M+ + + Mar6 Hillia)s+
.ar &arc ,)ai nain$e n# s&#sese) Mar60 ci >ara*0 'ac n# ),nsel+ N,a) )ai ri'ica$ &rivirea+ M
si)/ea) ncol/i$ si )i,era $ea) s n#0 )i se c#noasc &e %a/+ A- %i vr#$ ca %e)eia s )ai s&#n ceva+ .e
ce $cea0 'e,aia ) si)/ea) )ai s$in!*eri$+ .eo'a$ )i 8ice;
2 .r!#/0 )i se &are c s&#sese-i c $e c*ea) >ara*0 cn' ai in$ra$ &e #-+
2Z A0 'a0 )$#-ico0 a-a,i+ >ara* Mar6 Hillia)s+ >ara* e n#)ele )e# 'in$i0 'ar #nii )i s&#n >ara*0 al/ii
Mar6+
2 A*a0 care va s 8ic a-a s$a# l#cr#rile+
2 .a0 )$#-ico+
Ac#) ) si)/ea) ceva )ai 4ine0 'ar oric#) as %i vr#$ s %i# al$#n'eva0 nc n# era) n s$are s,i n%r#n$
&rivirea+ Fe)eia nce&# 'eo'a$ s se vaie$e0 ce vre)#ri !rele sn$ -i c$ 'e s$r)$ora/i $riesc0 c#) se
&li)4 -o4olanii &rin o'aie ca la ei acas0 si,asa )ai 'e&ar$e+ Ac#) ) si)/ea) iar n a&ele )ele+ Avea
're&$a$e n &rivin/a -o4olanilor+ Una,'o#0 ve'eai c$e #n#l sco/n'#,si 4o$i,sor#l 'in$r,o !a#r 'in col/#l
nc&erii+ Fe)eia 8icea c $re4#ie s ai4 $o$'ea#na ceva la n'e)n0 ca s a8vrle '#& ei cn' era
sin!#r0 al$)in$eri n#,i ''ea# &ace+ )i ar$ o ver!ea 'e &l#)4 c# #n no' la ca&$ si,)i s&#se c 'e
o4icei /in$ea 4ine c# ea0 'ar -i scrn$se )na c# o or,'o# )ai nain$e si n# -$ia 'ac ac#) o s )ai &ea$
/in$i 4ine+ A-$e&$ $o$#-i #n &rile" si 8vrrF ar#nc ver!ea#a '#& #n -o4olan0 'ar n#,l ni)eri -i scoase #n
B?
/i&$0 a-a 'e $are o '#rea 4ra/#l+ A&oi ) r#! s ncerc e# 'a$a vii$oare+ >e,n/ele!e c voia) s,o -$er!
nain$e 'e a se n$oarce 4r4a$,s#0 'ar n,avea ros$ s ) 'a# n vilea!+ A) &#s )na &e ver!ea -i,a)
a8vrli$,o n cel 'in$i c*i/can care si,a ar$a$ 4e/i-or#l+ .e,ar %i s$a$ loc#l#i0 ar %i %os$ vai 'e ca&#l l#i+
Fe)eia )i,a 8is c,a %os$ o lovi$#r s$ra-nic si c0 '#& &rerea ei0 ,&e,al 'oilea a) s,l ni)eresc 'in &lin+
>,a sc#la$ si s,a '#s '#& ver!ea#a 'e &l#)40 &e care,a a'#s,o na&oi0 )&re#n c# o "#r#4i/ 'e a/+ M
r#! a&oi s,o a"#$ s 'es%-oare a/a+ A) n$ins a)n'o# 4ra/ele si ea )i,a n%-#ra$ "#r#4i/ &e )ini0
#r)n' s s&oroviasc 'es&re $re4#rile ei si ale l#i 4r4a$,s#+ .eo'a$ ns se o&ri -i,)i s$ri!;
2 Ia sea)a la -o4olaniF Mai 4ine /ine ver!ea#a &e !en#nc*i0 s,o ai la n'e)n+
Ci n aceea-i cli& )i +ar#nc ver!ea#a n c&oal+ A) s$rns !en#nc*ii0 n vre)e ce ea 'a nain$e c# vor4a+
.ar '#& #n )in#$0 )i l# "#r#4i/ -i ) &rivi 're&$ n oc*i0 %r r#$a$e;
2 Hai'e0 s&#ne,)i care /i,e n#)ele a'evra$5
2 Ce,e0 ce,e,a/i s&#s0 )$#-ico5
2 Care,i n#)ele $# a'evra$5 Bill To) sa# Bo45 Ia 8i5
Cre' c $re)#ra) ca %r#n8a n vn$ si 8# 'ac -$ia) ce s %ac+
2 M$#-ico 2 a) n!i)a$ e# n cele 'in #r)+ V ro! s n# v 4a$e/i "oc 'e o 4ia$ %e$i/+ .ac v
s$n"e,nesc0 a) s +++
2 N#0 n,ai s+++ >$ai "os -i r)i #n'e e-$i+ N,a) s,/i %ac nici #n r# si nici n,a) s s&#n ni)n#i+ .ar
Z'e8vl#ie,)i $aina0 c# $oa$ ncre'erea+ A) s,o &s$re8 -i0 )ai )#l$ 'ec$ a$$0 a) s $e,a"#$+ Ci 4r4a$#,
)e# la %el0 'ac vrei+ Ce )ai ncolo,ncoace0 e-$i #n #cenic %#!ar0 n#,i a-a5 N# %ace ni)ic+ + + N#,i nici o
!ro8vie+ >e ve'e c s$&nii s,a# &#r$a$ r# c# $ine -i $e,ai *o$r$ s,/i iei $l&-i/a+ .#)ne8e# s $e ai4
n &a80 co&ile0 n,a) s $e 'a# n vilea!+ Hai0 &oves$e-$e,)i $o$0 %ii 4ia$ c#)in$e+ J
I,anWs&#s a$#nci c,)i 'a# sea)a c n,are nici #n ros$ s )ai )in$0 a-a c o s,i )r$#risesc $o$W n#)ai s
se /in 'e c#vn$+ Ci,a) nce&#$ s,i &oves$esc c &rin/ii )ei a# )#ri$ -i c le!ea ),a 'a$ &e )na #n#i
4$r$n 8!rci$0 s$&n#l #nei %er)e a-e8a$e la vreo $rei8eci 'e
02
/)le 'e&r$are 'e %l#vi#0 -i c 4$rn#l s$a s,a &#r$a$ a-a 'e r# 1c# )ine0 c n,a) )ai &#$#$ n'#ra -i0
n$r,o 4#n 8i0 cn' &lecase 'e,acas &e vreo 'o# 8ile0 )i,a) l#a$ ini)a,n 'in/i -i,a) %#!i$0 )4rcn'#,
) n$r,o roc*ie vec*e 'e,a %iic,sii+ A) s$r4$#$ $rei8eci 'e )ile n $rei no&/i0 %iin'c #)4la) n#)ai
noa&$ea0 iar 8i#a s$$ea) asc#ns si 'or)ea)+ Pinea -i carnea &e care le l#ase) 'e,acas n$r,o 4occel#/
)i,a# a"#ns &en$r# $o$
'r#)#l+
2 N'"'#iesc 2 a) nc*eia$ e# 2 c #nc*i#,)e# A4ner Moore o s ai4 !ri" 'e )ine0 'e,aia a) veni$
aici0
n Yos*en+
2 Yos*en0 ai 8is0 co&ile5 Pai s$a n#,i Yos*en0 ci >$+ Pe$ers4#r!0 Yos*en e c# vreo 8ece )ile )ai s#s+
Cin
%
/i,a 8is c,i Yos*en5
2 Un o) &e care l,a) n$lni$ a8i 'e 'i)inea/0 n 8ori0 $oc)ai cn' in$ra) n &'#re0 c s 'or) oleac+
Mi,a s&#s c la rscr#ce $re4#ie,s,o ia# la 'rea&$a si '#& vreo cinci )ile a) s,a"#n! la Yos*en+
2 >e ve'e c,o %i %os$ 4ea$+ Ni,a s&#s $oc)ai &e 'os+
2 E 're&$ c &arc era 4ea$0 'ar ac#) n,a) ce,i %ace+ Tre4#ie s &lec+ A"#n! e# la Yos*en &n,n 8ori+
2 >$ai o cli&F A) s,/i &re!$esc ceva 'e )ncare+ + Poa$e c,o s ai nevoie+
)i &re!$i ceva 'e,ale !#rii0 a&oi ) n$re4;
2 Ia s&#ne0 cn' o vac s$ c#lca$0 &e care &ar$e se scoalF Rs&#n'e re&e'e0 %r s $e !n'es$i+ Care
&ar$e se ri'ic n$i5
2 Par$ea 'ina&oi0 )$#-ico+
2 .ar la #n cal5
2 Par$ea 'inain$e+
2 Pe care &ar$e a co&ac#l#i cres$e )#-c*i#l5
2 Pe &ar$ea 'ins&re )ia8noa&$e+
2 .ac cincis&re8ece vaci &asc &e o )!#rW c$e 'inele r#)e! c# ca&e$ele n$oarse n aceea-i &ar$e5
2 Toa$e cin3s&e0 )$#-ico+
2 Bine0 v' c ai $ri$ *$r,a'evr la /ar+ Cre'ea) c iar ncerci s ) '#ci 'e nas+ Ci,ac#30 c#) $e
c*ea) 'e,a'evra$elea5
22 Yeor!e Pe$ers0 )$#-ico+
+++ 2 Bine0 ve8i 'e,l /ine )in$e0 Yeor!e+ Ai %i n s$are s,l #i/i si s,)i 8ici la &lecare c $e c*ea)
AleQan'er0 ca &,or) s,)i s&#i0 ca s sca&i0 c 'e %a&$ $e c*ea)
63
Yeor!e AleQan'er+ Ve8i0 n# $e a&ro&ia 'e %e)ei n roc*ia 0 as$a vec*e 'e s$a)4+ .oar 4r4a/ii $e,ar &#$ea
l#a 're&$ l %e$i/0 'ar n# &rea se)eni0 s -$ii+ Mi 4ia$#le0 cn' vrei 3 s &#i a/ n ac0 n# verii c# ac#l &n,
n 're&$#l %ir#l#i0 ci ( /ine ac#l /ea&n -i ca#$ s vri a/a n !a#r+ A-a o4is, ', n#iesc %e)eile0 n#)ai
4r4a/ii %ac &e 'os+ nc ceva; cn'
,a8vrli n$r,#n -o4olan sa# n )ai -$i# e# ce0 ri'ic,$e n vr%#l &icioarelor0 '#,/i )Dna 'eas#&ra ca&#l#i Ci$
&o/i Z )ai s$n!aci -i ar#nc al$#ri c# vreo 'oi )e$ri+ A8vrle c# 4ra/#l /ea&n0 'in #)r0 'e &arc,ai avea
acolo #n -#r#4 -i i,ai rs#ci+ A-a %ac %e$ele0 n# ca 4ie/ii0 care ar#nc 'in nc*eiel$#ra )i3nii -i 'in co$0
/inn'#,-i 4ra/#l n$r,o &ar$e+ Ci0 /ine )in$e0 cn' o %a$ ncearc s &rin' ceva 3 n &oal0 'es%ace
!en#nc*ii0 n#,i s$rn!e0 c#) i,ai s$rns $# en' ai &rins ver!ea#a 'e &l#)4+ Te,a) )irosi$ c e-$i 4ia$ n
cli&a cn' a) v8#$ c#) &#i a/a n ac+ To$ ce,a) nscoci$ '#& aia a %os$ 'oar ca s ) ncre'in/e8 c n#
!re-esc+ Ci,ae#)0 '#,$e la #nc*i#,$#0 >ara* Mar6 +Hillia)s Yeor!e AleQan'er Pe$ers0 iar 'ac 'ai 'e
4#cl#c &e
Z'r#)0 $ri)i$e vor4 'oa)nei <#'i$* Lo%$#s0 a'ic )ie0 si,o s %ac $o$ ce &o$ ca s $e sca&+ la,o &e )al0 e l
)ai 4#n 'r#)( -i a 'o#a oar cn' ai s,o &orne-$i ra8na0 ia,/i " !*e$e si ciora&i+ .r#)#l e &lin 'e &ie$re
si $are ) $e) c,ai s,a"#n!i la Yos*en c# &icioarele *arcea,&arcea+
A) )ers &e )al vreo cinci8eci 'e &a-i0 a&oi ),a) %#ri-a$ &n la loc#l #n'e lsase) l#n$rea0 ceva )ai
"os 'e cs#/+ A) sri$ n l#n$re si,a) l#a$,o re&e'e 'in loc+ A) vsli$ la 'eal0 &n a) a"#ns n 're&$#l
ins#lei0 a&oi a) &orni$ s&re ea+ Mi,a) scos 4one/ica 2 ac#) n# )ai avea) nevoie 'e o4loane+ Ca) &e la
"#)$a$ea 'r#)#l#i0 a) a#8i$ 4$ile ornic#l#i 'in $r! si ),a) o&ri$ s le,asc#l$; s#ne$#l venea s$ins
&es$e a&0 'ar li)&e'e0 #ns&re8ece 4$i+ Cn' a) a"#ns la ins#l0 n,a) s$a$ s ) o'i*nesc0 c# $oa$e c,)i
ie-ise s#%le$#l0 ci a) l#a$,o re&e'e &rin &'#re0 &n la loc#l #n'e %c#se) &o&as &ri)a oar+ C#) a)
a"#ns acolo0 a) a&rins %oc#l &eWo )ovili$ nal$ si #sca$+
A&oi ),a) n$ors la l#n$re si,a) vsli$ 'in rs&#$eri s&re loc#l nos$r#0 c# o )il si "#)$a$e )ai la vale+
A) sri$ 'in l#n$re si,a) l#a$,o la !oan &rin$re co&aci0 s#in' 'eal#l &n la &e-$er+ <i) 'or)ea 4#-$ean0
l#n!i$ &e "os+
BT
2 >coal re&e'e0 <i)F i,a) s$ri!a$0 8!l/#n'#,l+ N,ave) nici o cli& 'e &ier'#$+ >n$ &e #r)ele noas$reF
<i) n# ),a n$re4a$ ni)ic0 o vor4 n,a scos0 'ar '#& %el#l n care a )#nci$ n "#)$a$ea 'e ceas care,a
#r)a$0 )i,a) 'a$ sea)a c$ era 'e s&eria$0 n$r,o "#)$a$e 'e or $o$ av#$#l nos$r# era &e &l#$ si &l#$a s$a
!a$a s,o &orneasc 'in asc#n8$oarea ei 'e s#4 slcii0 nain$e 'e $oa$e a) s$ins %oc#l n &e-$er si '#&
aceea n,a) )ai a&rins nici o l#)ini/+ M,a) '#s c# l#n$rea ceva )ai ncolo 'e )al si,a) &rivi$+ .ar c*iar
'e,ar %i %os$ &rin &rea")
Zin va&or0 $o$ n# l,as %i &#$#$ 8ri+ cci n# &rea ve8i )are l#cr# la l#)ina s$elelor+ A) #rni$ &l#$a si,a)
&orni$ la vale0 &e n$#neric0 'incolo 'e &icior#l ins#lei0 %r s scoa$e) o vor40 n$r,o $cere 'e&lin+
C A$P I T O L U L #II
A4ia ca) &e la #n# noa&$ea a) lsa$ n #r) ins#la+ Pl#$a l#neca $are nce$0 ca #n )elc+ Avea) 'e !n'0
'ac se ivea vre#n va&or0 s sri) n 4arc -i s vsli) s&re )al#l 'ins&re Illinois+ Noroc c n# s,a ivi$ nici
#n va&or0 %iin'c n# ne !n'ise) s &#ne) n 4arc nici &#-ca0 nici #n'i/a si nici ceva 'e,ale !#rii+
F#sese) &rea 8ori/i ca s ne !n'i) la a$$ea l#cr#ri 'eo'a$+ Eric#)0 n,a) c*i48#i$ 4ine &#nn' $o$
cala4alc#l &e &l#$+
)i %cea) soco$eala c 'ac oa)enii ia a# s vin &e ins#l0 a# s !seasc %oc#l a&rins 'e )ine -i,a#
s,l a-$e&$e acolo $oa$ noa&$ea &e <i)+ N# -$i# ce,or %i %c#$0 'ar ne,a# lsa$ n &ace+ Ci 'ac c#)va %oc#l
a&rins 'e )ine n# i,a '#s 'e nas0 n#,i vina )ea+ E# #n#l a) %c#$ $o$ ce )i,a s$a$ n &#$in/ ca s,i
)4ro4o'esc+
Cn' 3a nce&#$ s )i"easc 'e 8i#0 a) &o&osi$ &e #n !rin' la #n co$ al %l#vi#l#i0 &e &ar$ea Illinois#l#i+
A) $ia$ c# $o&or#l ni-$e cren!i 'e rcni$ si,a) aco&eri$ &l#$a c# ele0 a-a %el ca 'e 'e&ar$e s &ar #na c#
)al#l+ Pe !rin'#rile as$ea0 rc*i$ele cresc 'ese ca 'in/ii !re4lei+
Mal#l 'ins&re Misso#ri era )#n$os0 iar cel 'ins&re Illinois era aco&eri$ 'e &'#ri0 si c#) n loc#l la
canal#l $recea 'e,a l#n!#l )al#l#i 'ins&re Misso#ri0 n# ) $e,
: 2 Aven$#rile l#i H#ckle4err6 Finn
65
)ea) c,o s 'ea vre#n va&or &es$e noi+ A) s$a$ acolo < $oa$ 8i#lica0 #i$n'#,ne la &l#$ele -i vasele care
co4ora# &e canal -i la va&oarele care $recea# n s#s0 &rin )i"loc#l a&ei0 l#n'#,se 'e &ie&$ c# ea+ I,a)
&oves$i$ l#i <i) ce s&ai) a) $ras c# &alavra!ioaica aia+ <i) 8icea c,i )are 0 *o/o)an -i c 'e,ar %i
&orni$ ea ns-i &e #r)ele noas, i $i e0 n,ar %i s$a$ s %e #i$e la #n %oc 'e $a4r0 ci ar %i a'#s 'e 4#n sea)
#n cine c# ea+
2 .a3 ce0 n# &#$ea s,i s&#n l#i 4r4a$,s# s a'#c #n cine5 l,a) n$re4a$ e#+
<i) )i,a rs&#ns c ar 4!a )na,n %oc c %e)eia s,a !n'i$ la $rea4a as$a $oc)ai cn' oa)enii se1
&re!$ea# s &lece -i c s,or %i '#s 'esi!#r &rin $r! s %ac ros$ 'e,#n cine -i 'e,aia a# )ai 84ovi$0
al$)in$eri n,a) %i noi aici &e #n !rin'0 c# vreo -ais&re8ece,-a&$es&re8ece )ile+ )ai "os 'e $r! 2 as0 'e
#n'eF a) %i 'in no# n $r!#l la a%#risi$+
I,a) 8is c &#/in )i &as 'e ce n,a# &#s )na &e noi0 $o$#l e c n# ne,a# n*/a$+
Cn' a nce&#$ s se,n$#nece+ ne,a) scos ca&#l 'in 'esi-#l 'e rc*i$e si,a) &rivi$ n $oa$e &r/ile+ N# se
8rea + ni)ic+ <i) a 'es&rins ni-$e 4#l#)aci 'e 'eas#&ra &l#$ei -i l a n"!*e4a$ #n )ic wi!wa)
?
0 ca s
ave) #n'e ne a'&os$i &e vre)e &loioas sa# &e ar-i/ -i ca s ne %eri) 4oar%ele 'e #)e8eal+ <i) a
)e-$eri$ si,#n %el 'e &o'in0 c# c$eva &al)e )ai nal$ ca &l#$a0 a-a c ac#) &$#rile si celelal$e l#cr#ri
era# %eri$e 'e val#rile s$rni$e 'e va&oare+
Ta)an n )i"loc#l wi!wa)#l#i a) 4$$ori$ #n s$ra$ 'e n)ol0 !ros 'e cnci,sase 'e!e$e0 n$rin'#,l &e 'e
)ar!ini0 ca s n# >e risi&easc( n va$ra as$a &#$ea) a,&rin'e %oc#l &e vre)e #)e' sa# %ri!#roas0 %r s
%i) v8#/i 'e a%ar+
A) )ai )e-$eri$ si o cr) 'e re8erv0 ca s,ave)0 'ar vre#na 'in celelal$e s,ar %i s%r)a$ c#)va 'e
vre#n 4#-$ean sa# al$ceva+ A) !si$ a&oi #n /r#- c# crcna0 $oc)ai 4#n ca s,a$rn) 'e el %elinar#l0 &e
care $re4#ia s,l a&rin'e) 'e c$e ori ve'ea) vre#n va&or venin' la vale0 ca s n# ne 'ea &es$e ca&+ Pen$r#
va&oarele care )er!ea# n s#s0 n# era nevoie s,l a&rin'e)0 '+ec$ 'ac le s$$ea) c#)va n cale cn'
voia# s =$ransverse8e1 2 c#) se 8ice( a&ele era# nc 'es$#l 'e )ari0 aco&erin' &e
?
Cor$ al in'ienilor 'in A)erica 'e Nor'+
aloc#ri )al#rile )ai "oase0 a-a c va&oarele care )er!ea# n s#s n# $recea# $o$'ea#na &rin canal0 ci c#$a#
a&a )ai lini-$i$ 'e lin! /r)+
n noa&$ea #r)$oare0 a) )ers vreo -a&$e,o&$ ceas#ri0 lsn'#,ne n voia c#ren$#l#i0 care !onea !u &es$e
&a$r# )ile &e or+ Pesc#ia)0 )ai s$$ea) 'e vor4 -i 'in cn' n cn' no$a) ca s n,a'or)i)+
Yro8av l#cr# e s &l#$e-$i a-a la vale &e #n ase)enea r# )are -i lini-$i$0 s$n' l#n!i$ &e s&a$e0 c# oc*ii la
s$ele( a&roa&e c n# c#$e8a) s vor4i) $are0 iar cn' ne venea s r'e)0 c*ico$ea) n%#n'a$0 'ar -i as$a se,
n$)&la %oar$e
rar+
A) av#$ &ar$e 'e o vre)e s$ra-nic -i n,a) &/i$ ni)ic0 nici n noa&$ea aceea0 nici n no&/ile #r)$oare+
In %iecare noa&$e $recea) &e lin! $r!#ri0 #nele coco/a$e &e c$e o coas$ 'e 'eal0 ca ni-$e sal4e 'e l#)ini+
N# 'esl#-eai nici o cas+ In$r,a cincea noa&$e0 a) $rec#$ &rin %a/a ora-#l#i >ain$ Lo#is+ Prea c n$re!
&)n$#l e l#)ina$+ La noi0 >$+ Fe$ers4#r!0 se 8icea c n >ain$ Lo#is $riesc 'o#8eci,$rei8eci 'e )ii1 'e
oa)eni0 clar n,a) cre,8#$,o nicio'a$ &n n noa&$ea aia lini-$i$0 cn'0 &e la ora 'o#0 a), v8#$ a$$a
s$ra-nic risi& 'e l#)in+ N# se a#8ea ns nici #n 8!o)o$+ Toa$ l#)ea 'or)ea+
)i l#ase) o4icei#l ca n %iecare sear0 &e la ceas#rile 8ece0 s ) s$recor &e )ai0 n vre#n s$#c0 ca s
c#)&r 'e 8ece,cincis&re8ece cen/i %in0 slnin sa# al$e )erin'e+ Uneori l#a) -i c$e #n &#i 'e !in0
care n# s$$ea c#)in$e n &oia$+
Ba4ac#3 8icea n$o$'ea#na; =N# &ier'e nicio'a$ oca8ia s iei #n &#i( 'ac n,ai $# nevoie 'e el0 !se-$i
lesne,&e cineva care are nevoie0 -i,o %a&$ 4#n n# se #i$ nicio'a$1+ .e cn' l -$i#0 n,a) &o)eni$
nicio'a$ ca 4a4ac#3 s n,ai4 c*iar el nevoie 'e &#i#l c# &ricina0 'ar 'e 8is0 a-a 8icea+
n #nele 'i)ine/i0 nain$e 'e rsri$#l soarel#i0 ) %#ri-a) &e o!oare si )&r#)#$a) #n *ar4#80 #n &e&ene
!al4en0 #n 'ovleac0 #n -$i#le$e 'e &or#)4 sa# al$e $r#%an'ale 'e,as$ea+
Ba4ac#3 o4i-n#ia s s&#n c n#,i nici #n &ca$ s iei c# )&r#)#$ 'ac3ai 'e !n' s 'ai na&oi o'a$ si,
o'a$+ .ar v'#va 8icea c n#,i 'ec$ o *o/ie asc#ns s#4 #n n#)e %r#)os si c #n o) cins$i$ n,ar %ace i)a
ca as$a+ <i) era 'e &rere c -i v'#va -i 4a4ac#3 avea# 're&$a$e
67
-i, c0 'ac s$) s ne !n'i)0 cel )ai 4ine ar %i s -$er!e) 'e &e lis$ 'o#,$rei $r#%an'ale -i s n# le )ai
l#) nicio'a$ c# )&r#)#$0 soco$in' c a$#nci n,ar )ai %i nici #n &ca$ 'ac,a) )&r#)#$a 'in celelal$e+
A) s$a$ 'e vor4 'es&re as$a o noa&$e n$rea!0 n vre)e ce &l#$a l#neca la vale0 -i rie,a) $o$ %r)n$a$
'ac s ren#n/) la *ar4#"i0 la can$al#&i0 la 8)o-i sa# la al$ceva+ C$re 8i# a) a"#ns la o 'e8le!are
'es$#l 'e 4#n; ne,a) *o$r$ s ren#n/) la )ere &'#re/e -i la ananasi+ nain$e 'e a l#a *o$rrea
as$a0 n# &rea av#sese) lini-$e0 'ar ac#) ne si)/ea) c# c#!e$#l )&ca$+ E#0 #n#l0 era) c*iar )#l/#)i$
'e *o$rrea l#a$0 %iin'c )erele &'#re/e sn$ rele la !#s$0 c$ 'es&re ananasi0 -$ia) c n,a# s se
coac 'ec$ &es$e 'o#,$rei l#ni+
.in cn' n cn' )ai )&#-ca) c$e o &asre care se a&#ca s se scoale &rea 'evre)e 'i)inea/a sa# n# se
'#cea la $i)& la c#lcare seara+ Una &es$e al$a0 o '#cea) )&r$e-$e0 ce s 8ic+
n$r,a cincea noa&$e 'e cn' $rec#se) 'e >ain$ Lo#is s,a s$rni$ o %#r$#n n&rasnic+ Era '#& )ie8#l
no&/ii0 nce&# s $#ne -i s %#l!ere -i se &orni s &lo# c# !lea$a+ Ne,a) a'&os$i$ n wi!wa)0 lsn'
&l#$a s se 'esc#rce sin!#r+ Cn' sca&r c$e #n %#l!er ve'ea) n %a/a noas$r %l#vi#l #ria-0 s$r"#i$ 'e o
&ar$e -i 'e al$a 'e &onoare nal$e -i s$ncoase+ $ 2 Hei0 <i)0 #i$e coloF
Era #n va&ora- care se ciocnise 'e,o s$nc+ Ne n're&$a) c*iar n$r,acolo+ La l#)ina %#l!erelor l,a) v8#$
li)&e'e; se lsase n$r,o rn si o &ar$e 'in &#n$ea 'e s#s r84ea 'eas#&ra a&ei+ >e 'esl#-ea 4ine &n -i cea
)ai )ic sco$; lin! clo&o$#l )are se &#$ea ve'ea #n sca#n0 'e s&ra$#l cr#ia a$rna o &lrie &onosi$+
Pier'#$ n noa&$e &e o %#r$#n ca as$a0 c# a$$a $ain n "#r0 a) si)/i$ ce,ar si)/i oricare al$ 4ia$ 'e vrs$a
)ea vD8n' e&ava aia "alnic0 ncre)eni$ n )i"loc#l %l#vi#l#i+ Voia) s ) #rc &e &#n$e -i s,o cerce$e8
ni/el#-0 ca s v' 'es&re ce,i vor4a+
2 Hai s ne s#i)0 <i)F v .ar <i) nici n# voi s,a#' la,nce&#$;
2 <i) n# &#ne &icior#l &e e&av+ Ne )er!e 'es$#l 'e 4ine0 -i n,are ros$ s is&i$i) r#l0 vor4a scri&$#rii+
Mai )#l$ ca si!#r c &e &#n$e,i #n &a8nic+
2 Pe 'rac# &a8nicF Ce s &8easc5 .#ne$a si $i)oneria5 Cre8i c cineva -i,ar &ri)e"'#i via/a &en$r# o
'#,ne$ -i,o $i)onerie0 &e o noa&$e ca as$a0 cn' va&or#l s$ s se s%r)e si s se sc#%#n'e 'in$r,o cli&
n$r,al$a5
La as$a <i) n# )ai av# ce s rs&#n' si nici n,a ncerca$+
2 Un'e )ai &#i c a) &#$ea )&r#)#$a niscaiva I#,0 cr#-oare 'e &re/ 'in ca4ina c&i$an#l#i+ B#noar
$ra4#,ce0 &#n r)-a! c sn$ acolo 'e,alea 'e cinci cen/i 4#ca$a0 4ani !*ea/+ C&i$anii 'e va&oare sn$
$o$'ea#na 4o!a/i( &ri)esc o lea% 'e -ai8eci 'e 'olari &e l#n -i cn' vor #n l#cr#0 n# se #i$ la &re/+ Ba!
o l#)inare n 4#8#nar0 <i)+ N,a) as$)&r &n n# ') o rai$ &e vas+ Cre8i $# c To) >aw6er ar &ier'e o
oca8ie ca as$a5 Pen$r# ni)ic n l#)e+ El ar 8ice c,i o aven$#r -i s,ar s#i &e e&av0 s -$ie 'e 4ine c
)oare0 n ce =s$il )are1 ar )ai l#cra el -i ce aere -i,ar 'aF Ai cre'e c,i Cris$o%or Col#)4 'esco&erin'
l#)ea 'e a&oi+ Nii0 ce n,a- 'a s %ie si To) >aw6er aiciF
<i) a )ai 4o)4ni$ ni/el0 'ar s,a s#&#s+ A$$a 'oar0
8icea c $re4#ie s vor4i) c$ )ai &#/in -i c$ )ai nce$+
Un %#l!er ne 'e8vl#i 'in no# e&ava0 $oc)ai la $i)& ca
s ne &#$e) a!/a 'e 4i!a
?
'e la $ri4or' si s le!) &l#$a
J 'e ea+
n &ar$ea aceea &#n$ea era %oar$e nclina$+ Ne,a) %#ri-a$ &e &#n$e n "os0 &n la 4a4or'0 s&re $i)onerie0
cl,cn' c# 4!are 'e sea) si n$in8n' )inile ca s ne %eri) 'e o'!oane0 cci era o 4e8n 'e ne&$r#ns+
C#rn' a) 'a$ &es$e 4or'#ra l#)ina$or#l#i si ne,a) c/ra$ &e el+ nc #n &as si a) %i a"#ns n %a/a #-ii
ca4inei c&i$an#l#i0 care era 'esc*is+ .ar0 .#)ne8e#leF In %#n'#l cori'or#l#i a) 8ri$ o l#)in -i n
aceea-i cli& ni s,a &r#$ c a#8i) ni-$e voci n4#-i$e+
<i) )i -o&$i c se si)$e $are &ros$ -i c,ar %i )ai 4ine s ne n$oarce)+ 00BineF1 i,a) s&#s0 'ar cn' s
&orni) na&oi s&re &l#$0 a) a#8i$ #n !las c,inn'#,se;
2 N#0 n#0 v ro!0 %ra/ilorF <#r ca n,a) s s&#n ni)icF J Al$cineva ros$i0 'es$#l 'e $are;
2 Min/i0 <i) T#rnerF Ne,ai )ai $ras cla&a o 'a$+ Te,ai o4i-n#i$ s ceri )ai )#l$ 'ec$ /i se c#vine -i &n,
? Macara ins$ala$ &e 4or'#l navelor+
BU
ac#3 /i,a )ers0 /i ''ea) c$ voiai0 ca s n# ne 'ai 'e !ol+ .a3 ac#3 /i s,a n%#n'a$+ <avr scr4oasF N,ai
&erec*e 'e $iclosF + + 3
<i) se si cr4nise s&re &l#$0 'ar e# )#rea) s v' ce,o s )ai #r)e8e0 )i %cea) c#ra"0 s&#nn'#,)i
c To) >aw6er n,ar 'a na&oi $oc)ai ac#)( ei 4ine0 nici e# n,a) s &lec+ R)n s v' ce se n$)&l+ M,
a) $r$ 'e,a 4#-ilea &rin n$#neric0 &n ce n$re )ine -i %#n'#l cori'or#l#i n,a )ai r)as 'ec$ o ca4in
-i,a$#nci a) 8ri$ 'eo'a$ #n o) n$ins &e &o'ea0 c# )Dinile si &icioarele le!a$e( 'eas#&ra l#i s$$ea#
a&leca/i 'oi !eala/i 2 #n#i /inea n )n #n %elinar or40 iar cellal$ #n,&is$ol n're&$a$ s&re ca&#l cel#i 'e
&e &o'ea+
2 Ce /i,a- )ai %ace 'e &e$recanie 2 ros$i cel c# &is$ol#l 2 a-a ai )eri$a0 &orc#leF
E)#l 'e &e &o'ea se 8vrcoli -i !e)#;
2 N#0 Bill0 n# %ace #na ca as$aF N,o s )ai,s&#n ni)n#i ni)icF
La vor4ele as$ea0 o)#l c# %elinar#l nce&# s r';
2 Cre' -i e#F n via/a $a n,ai s&#s ceva )ai a'e6ra$F Pes$e c$eva cli&e0 i84#cni;++
2 A#8i,l c#) se )ilo!e-$eF Ci cn' $e !n'e-$i c 'e n#,l &rin'ea) -i,l le!a)0 ne c#r/a &e a)n'oiF Ci
&en$r# ce0 ) ro!5F Pen$r# o ni)ica $oa$+ Pen$r# c ne l#a) sW noi 're&$#l nos$r#0 ',aia+ .ar %ii &e &ace0
<i) T#rner0 n,o s )ai a)enin/i $# &e ni)eni+ Ter)in c# &is$ol#l la0 BillF
1 2 N#0 <ake Packar'F +s&#se Bill+ E# 8ic s,l o)or)+ Ce( el n# l,a o)or$ &e )o- Ha$%iel' $o$ a-a5 Ce0
n,o )eri$5
2 .ar e# n# vrea# s,l o)or)0 a) e# )o$ivele )ele+
2 .#)ne8e# s $e 4inec#vn$e8e &en$r# vor4ele as$ea0 <ake Packar'F N,a) s $e #i$3 c$ oi $riF 4i!#i
o)#l 'e &e &o'ea+
Packar' n#,l l# n sea)( -i a!/ %elinar#l 'e #n c#i si &orni s&re loc#l #n'e ) a%la) e#0 %cn'#,i
se)n l#i Bill s,l #r)e8e+ M,a) 'a$ na&oi c# vreo c/iva &a-i0 c$ a) &#$#$ 'e re&e'e0 'ar va&or#l era a$$
'e a&leca$0 c n,a) &rea av#$ s&or+ Ca s n# 'ea &es$e )ine -i s ) &rin'0 ),a) $r$ &n n$r,o ca4in
'e &e &#n$ea 'e s#s+ In'ivi'#l venea c# &a-i )ari &rin n$#neric+ Cn' Packar' a"#nse n %a/a ca4inei n
care ) a%la)0 s&#se;
2 Aici0 vino,ncoace+
70
Ci in$r c# Bill '#& el+
.ar &n s in$re0 e# ) -i !*e)#ise) &e &a$#l 'e s#s -i,)i )#-ca) 'e!e$ele c ) asc#nsese) $oc)ai n
ca4ina aia+ Cei 'oi nce&#r s s&oroviasc0 &ro&$in'#,si )inile 'e )ar!inea &a$#l#i+ N#,i ve'ea)0 'ar
-$ia) #n'e se a%l0 '#& '#*oarea 'e rac*i# &e care o rs,&n'ea#+ In cli&ele acelea )i,a &r#$ 4ine c n#
4ea) -i e# rac*i#+ .ar c*iar 'e,as %i 4#$0 $o$ n,ar %i &#$#$ s ) si)$0 %iin'c nici n# )ai rs#%l) 'e
%ric+ Ci a&oi0 c#) s )ai rs#%li cn' a#8i ase)enea l#cr#ri5
Vor4ea# re&e8i$ -i n -oa&$+ Bill voia s,l o)oare &e
T#rner;
2 A s&#s c ne $oarn si,o s,o %ac+ C*iar 'e i,a) 'a si &ar$ea noas$r0 ac#) $o$ 'e!ea4a ar %i '#& %el#l
c#) ne,a) &#r$a$ c# el+ >#$ la s#$ c ne ' n vilea!+ Asc#l$0 e# 8ic s,l scoa$e) 'in circ#la/ie+ + 2
Ci e# la %el 2 s&#se Packar'0 %oar$e lini-$i$+
2 La 'rac#30 nce&#se) s cre' c n# vrei + + + A$#nci0 e,n re!#l+ Hai s,is&rvi) c# elF
2 >$ai o cli&0 n,D) $er)ina$F Asc#l$,)+ Ylon/#l e 4#n0 n# 8ic n#0 'ar sn$ si )i"loace )ai &#/in
!l!ioase ca s sca&i 'e cineva0 'ac n,ai nco$ro+ Cre' c n,are nici #n ros$ s aler!i '#& -$rean!0 'ac,i
&o/i veni 'e *ac n$r,al$ c*i& care,i $o$ a-a 4#n0 -i n &l#s n# $e &oa$e 4!a la a&+ Es$e5
2 Asa,i+ .ar ce,ai s )ai scorne-$i5
2 Ui$e ce 8ic e#; ') o rai$ si ve'e) 'ac n,a) #i$a$ ni)ic &rin ca4ine0 &,or) o -$er!e) la )al ca s,
asc#n'e) &ra'a+ .#& aia0 a-$e&$)+ M,a- )ira ca e&ava as$a s n# se '#c la %#n'0 n cel )#l$ 'o#
ceas#ri+ Price&i5 E s se,nece -i n,o s %ie ni)eni 'e vin0 n a%ar 'e el+ E# 8ic c,i )#l$ )ai 4ine a-a0
'ec$ s,l o)or)+ >n$ con$ra o)or#l#i a$$a vre)e c$ se &oa$e si %r+ N,are nici #n ros$0 -i nici n# se
ca'e+ N,a) 're&$a$e5
2 .a0 cre' c ai+ .ar 'ac va&or#l n# se '#ce la %#n'5
2 > a-$e&$) 'o# ore si s ve'e)+ Ce ne cos$5
2 Bine0 %ieF Hai'e)F
A# ie-i$ a)n'oi+ A) sri$ "os0 scl'a$ n +s#'ori reci0 -i,a) &orni$,o 'e,a 4v$-ilea+
Era n$#neric 4e8n+ 00<i)F1 a) -o&$i$ e# 2 si <i) )i,a rs&#ns c# #n !ea)$0 'e la 'oi &a-i+
A?
2 Re&e'e0 <i)0 n#,i $i)& 'e &ier'#$F N# )ai !e)e ca &ros$#3F Colo0 &e &#n$e0 e o 4an' 'e #ci!a-i si
'ac n,o s le !si) 4arca si n,o s,i ') 'r#)#l la vale0 ca s n# )ai ai4 c# ce &rsi e&ava0 #n#l 'in ei
are s i3ie la )are anan!*ie+ .ar 'ac,o s,o !si)0 a$#nci a# s %ie c# $o/ii la )are anan!*ie0 si -eri%#l o s
&#n )na &e ei+ Re&e'e0 n# )ai s$aF M '#c s ca#$ la 4a4or'0 $# '#,$e la,$ri4or'+ Urc,$e &e &l#$ -i+++
2 E0 .#)ne8e#leF Un'e,i &l#$a5 N# )ai eF >,a 'e8le!a$ sin!#r si s,a '#s0 iar noi a) r)as aiciF
CAPITOLUL &'
Mi s,a $ia$ rs#%larea -i era c$ &e ce s le-in+ > %ii &ri8onier &e,o e&av0 c# o 4an' ca as$aF .ar n# era
vre)e s )iorli+ Tre4#ia !si$ 4arca0 ac#) avea) si noi nevoie 'e ea+ Tre)#rn' -i cln/nin' 'in 'in/i0
a) co,4or$ la 4a4or'0 -i 'e acolo &arc a $rec#$ o s&$)n &in3 ce,a) a"#ns la &#&a+ Acolo0 nici #r) 'e
4arc+ <i) )i 8ise c n# &oa$e s )ear! )ai 'e&ar$e0 %iin'c i s,a# )#ia$ &icioarele 'e %ric+
2 Hai'e0 )i-c,$eF i,a) rs&#ns+ .ac r)ne) &e
e&av0 s,a 8is c# noiF
Ne,a) $ri$ )ai 'e&ar$e0 &e n$#neric+ A) l#a$,o &rin
s3&a$ele '#ne%$ei -i 'e,acolo ne,a) $ri$ 'e,a 3l#n!#l l#)ina$or#l#i0 'in 84rea n 84rea0 %iin'c )ar!inea
l#)ina$or#l#i era n a&+ Cn' a) a"#ns lin! #-a cori'or#l#i0 a) v8#$ 4arca+ A4ia se 8rea0 'ar era acolo+
A) rs#%la$ #-#ra$0 n$r,o cli& a- %i %os$ n 4arc0 'ar 'eo'a$ #-a se 'esc*ise+ Un#l 'in $l*ari -i scoase
ca&#l0 la vreo 'oi &a-i 'e )ine+ Cre'ea) c )i,a s#na$ ceas#l+ .ar la si,a vi,r$ ca&#l na&oi0 s$ri!n';
2 Hei0 Bill0 ia %elinar#l s$a a%#risi$0 s n#,l )ai v'F
A8vrli #n sac n 4arc0 a&oi sri -i el n ea si se a-e8+ Era Packar'+ A&oi ie-i Bill -i sri si el n 4arc+
Packar' s&#se c# !las -o&$i$;
2 Ya$aF .,i 'r#)#lF Z .e is$ovi$ ce era)0 a4ia ) )ai &#$ea) /ine 'e 84relele l#)ina$or#l#i+
2 >$ai ni/elF 8ise Bill+ L,ai c#$a$ &rin 4#8#nare5
2 N#+ Nici $#5
72
2 N#+ A$#nci )ai are nc,n 4#8#nar &ar$ea l#i 'e 4ani+
2 Hai na&oiF N,are nici #n ros$ s l#) &ra'a -i s ls) 4anii+
2 Ce 8ici0 n,o s )iroas ce &#ne) la cale5
2 >,ar &#$ea+ In $o$ c8#30 $re4#ie sD,i l#) 4anii+ HaiF
Ie-ir 'in 4arc -i in$rar n ca4in+ U-a se nc*ise c# 8!o)o$0 'e la sine0 cci vas#l era nclina$ n &ar$en
aia+ n$r,o "#)$a$e 'e sec#n' era) n 4arc0 iar <i) se &rvli0 '#& )ine+ A) $ia$ &ar)a c# c#/i$#l -i
'#-i a) %os$F
Fr s ne a$in!e) 'e vsle si %r s scoa$e) o vor4 sa# )car o -oa&$0 a4ia r-#%ln'0 a) &l#$i$ re&e'e0
n$r,o $cere 'e )oar$e0 &n ce,a) $rec#$ 'e 84a$#ri si+ 'e &#&a vas#l#i+ Pes$e c$eva sec#n'e era) c# vreo
s#% 'e )e$ri )ai "os 'e e&av care0 n c#rn'0 se )is$#i c# $o$#l n 4e8n+ Era) salva/i+
.#& ce ne,a) 'e&r$a$ c# vreo $rei,&a$r# s#$e 'e )e$ri0 a) 8ri$ #n %elinar licrin' o cli& n #-a
cori'or#l#i si ne,a) 'a$ sea)a s 4an'i/ii v8#ser c 4arca li&se-$e si nce&#ser s &ricea& c era#
ac#) n aceea-i oal c# <i) T#rner+
<i) s,a a-e8a$ la vsle -i a) &orni$ n c#$area &l#$ei noas$re+ A4ia a$#nci a) nce&#$ s ) !n'esc la
in'ivi8ii ia 2 nain$e n# av#sese) $i)&+ M !n'earn c$ 'e !roa8nic $re4#ie s %ie0 c*iar &en$r# ni-$e
4an'i/i 'e $ea&a lor0 s se &o)eneasc n$r,o ase)enea 'an'ana+ .ac a"#n! -i e# 4an'i$ n$r,o 4#n 8i 2
ce,a- 8ice a$#nci s &/esc la %el5 I,a) s&#s l#i <i);
2 La cea 'in$i l#)in &e care,o 8ri)0 $ra!e) la )al c# o s#$ 'e )e$ri )ai "os0 sa# )ai s#s 'e ea0 n$r,
#n loc #n'e s $e &o/i asc#n'e c# 4arca0 iar e# ) '#c s le 'a# 'e ves$e oa)enilor0 o s scornesc e# ceva0
ca s &orneasc '#& 4an'i/ii ia -i s,i sca&e 'e 4elea+ .#& aia n,a# 'ec$ s,i si s&n8#re0 'ac,a-a li,e
scris+
.in &ca$e0 $o$#l a c8#$ 4al$0 %iin'c n c#rn' s,a &orni$ iar %#r$#na0 )ai avan ca oricn'+ Plo#a c#
!lea$a0 si n# se 8rea nici o l#)in0 nicieri+ Pese)ne c $oa$ l#)ea 'or)ea+ L#neca) la vale0 c# oc*ii
'#& l#)ini -i '#& &l#$a noas$r+ .#& n# -$i# c$ vre)e &loaia con$eni0 'ar norii r)seser &e cer -i
%#l!erele se /inea# lan/+ La l#)ina lor0 a) 8ri$ 'eo'a$ n %a/a noas$r o
73
)o!l'ea/ nea!r0 -i a) &orni$ in$r,ac4lo+ lilra &l#$a+ Nii0 ce ne,a) )ai 4#c#ra$ cn' ne,a) v8#$ iar-i &e
4or'#l eiF n aceea-i cli&0 a) 8ri$ o l#)in &e )al#l 're&$0 ceva )ai ncolo+ I,a) 8is l#i <i) c ) '#c
s v' ce e+ Barca era &e "#)$a$e &lin c# &ra'a l#a$ 'e 4an'i/i 'e &e e&av+ A) !r)'i$ $o$#l &e &l#$
si i,a) s&#s l#i <i) s )ear! la vale vreo 'o# )ile -i a4ia '#+&D aia s a,&rin' %elinar#l0 si s n#,l
s$in! &n ),n$orc+ A&oi a) &#s )na &e vsle -i,a) &orni$ e# 4arca s&re l#)ina aia+ A&ro&iin'#A)0 a)
8ri$ al$e l#)ini0 vreo $rei,&a$r#0 &e o coas$ 'e 'eal+ >e ve'e c era #n sa$+ M,a) a&ro&ia$ 'e raal0 ca) n
're&$#l &ri)ei l#)ini0 -i a) lsa$ 4arca s l#nece` %r s )ai vslesc+ .eo'a$%e a) 8ri$ #n %elinar a!/a$
'e ca$ar!#l #n#i 4ac c# 4or'a"#l '#4l#+ M,a) n,vr$i$ n "#r#l l#i ca s,l 'esco&r &e &a8nic+ M,n$re4arn
&e #n'e,o %i 'or)in'+ Pn3 la #r) l,a) !si$; )o/ia &e #n 4#$#c0 la &rova0 c# ca&#l n$re !en#nc*i+ M,a)
s#i$ &e &#n$e0 l,a) 4$#$ 'e c$eva ori &e #)r -i,a) nce&#$ s ) s)iorci+
A $resri$ s&eria$0 'ar0 v8n'#,)0 a nce&#$ s cas$e0 s,a n$ins -i,a&oi ),a n$re4a$;
2 Ei0 ce,i c# c# $ine5 N# )ai &ln!e0 &#i#leF Ce,ai &/i$5
2 Ta$a0 )a)a0 s#rioara si+++ A) i84#cni$ n &lns+
2 Hai'e0 las0 n#,/i )ai &#ne a$$a+ la ini)+ To/i ave) neca8#ri0 'a3 ai s ve8i c,o s %ie 4ine &n3 la #r)+
.ar ce,a# &/i$5
2 >n$+ + + srr$+ ++ sn$e/i &a8nic#l 4ac#l#i5
2 .a 2 rs&#nse el ncn$a$+ E# sn$ c&i$an#l -i &a$ron#l0 sec#n'#l si &ilo$#l0 &a8nic#l -i -e%#l 'e
ec*i&a"+ CD$eo'a$ sn$ si ncrc$#ra0 si &asa!erii+ N#,s e# a-a 4o!a$ ca <i) Horn4ack0 4$rn#l0 -i nici a-a
'e !alan$on c# $oa$ l#)ea0 ca s,ar#nc 4anii n 'rea&$a -i,n s$n!a0 c#) %ace el+ .a3 i,a) s&#s,o 'e,o )ie
'e ori; n# )i,as sc*i)4a loc#l c# al l#i &en$r# ni)ic n l#)e %iin'c &en$r# )ine via/a a'evra$ e via/a 'e
)arinar+ Nici s ),a#reasc n,as s$a ca el la 'o# &o-$e 'e ora-0 #n'e n# se,n$)&l nicio'a$ ni)ic+ N#0
n,as sc*i)4a c# el nici &en$r# $o/i 4is$arii l#i0 4a c*iar 'e )i,ar 'a si 'e 'o# ori &e,a$$+ I,a) 8is +++
2 Li s,a n$D)&la$ o nenorocire si +++
2 C#i5 ) n$rer#&se el+
74
2 Ta$ii0 )a)ei0 sor,)ii -i 'o)ni-oarei Hooker+ .ac a/i vrea s v '#ce/i c# 4ac#l &n,acolo+
2 Pn,acolo5 .a3 #n'e sn$5
2 Pe e&av+
2 Care e&av5
2 N#,i 'ec$ #na+
2 N# c#)va e vor4a 'e =Hal$er >co$$15
2 .a+
2 .#)ne8e#leF .ar ce ca#$ acolo5
2 N# s,a# '#s 'ina'ins+ ,
2 Te cre' si e#+ .ar0 &en$r# n#)ele l#i .#)ne8e#0 'ac n# se car re&e'e 'e,acolo0 s,a 8is c# eiF C#)
nai4a s,a# 4!a$ n$r,%#n 4#cl#c ca s$a5
2 > ve'e/i c#) a %os$+ .o)ni-oara Hooker D,a '#s n vi8i$ la ni-$e c#nosc#/i n &ar$ea 'e s#s a $r!#l#i +
+ +
2 A*a0 la .e4arca'er#l l#i Boo$*+ Gi )ai 'e&ar$e+
2 >,a '#s n vi8i$ acolo -i s&re sear a &leca$ c# ne!resa ei &e 4ac#l $ras 'e cai0 c# !n'#l s )ie la
&rie$ena ei0 'o)ni-oara +++ n# )ai -$i# c#) ai 8ice+ Pe 'r#) 3i s,a &ier'#$ cr)a si c#ren$#l i,a s#ci$ si i,a
$r$ la vale vreo 'o# )ile0 c# &#&a nain$e0 &n s,a# ciocni$ 'e e&av+ Cr)aci#l0 ne!resa -i caii s,a#
neca$0 'ar 'o)ni-oara Hooker a sc&a$0 a!/ri'#,se 'e e&av+ Ca la vreo 'o# ore '#& ce s,a n$#neca$0
a) sosi$ si noi c# 4arca noas$r+ .ar a-a era 'e n$#neric0 c n,a) 4!a$ 'e sea) e&ava0 &n n# ne,a)
ciocni$ -i noi 'e ea+ A) sc&a$ c# $o/ii03 a%ar 'e Bill H*i&&le+ Ce 4ia$ 4#n eraF Mai 4ine ),neca) e# n
loc#l l#i00 8#F
2 >%in$e >isoeF N,a), )ai &o)eni$ #na ca as$aF Ci,a$#nci ce,a/i %c#$5
2, A) s$ri!a$ 'e ne,a ie-i$ s#%le$#l0 'ar a&a e,asa la$ &e,acolo0 c n# ne,a a#8i$ ni)eni+ T$ic# a 8is c
#n#l 'in$re noi $re4#ie s )ear! la )al s cear a"#$or+ Fiin' sin!#r#l care -$i# s no$0 )i,a) 1l#a$ ini)a
n 'in/i+ .o)ni-oara Hooker )i,a s&#s c 'ac n# !sesc re&e'e a"#$or0 s vin aici -i s,l ca#$ &e #nc*i#l
'#)neaei0 c el o s ne scoa$ 'in nc#rc$#r+ A) a"#ns la )al c# vreo )il )ai "os -i 'e,a$#nci ) $o$
nvDr$ 'e3colo &n colo0 ncercn' s 'a# 'e #n#3 )ai ini)os0 'a3 $o/i )i,a# s&#s; 00Ce0 &e,o noa&$e ca as$a
si c# #n c#ren$ ca s$a5 E ne4#nie c#ra$+ .#,$a la 4acF1 .ac )a$ale a/i vrea s v '#ce/i -i s +++
75
2 C#) s n# vrea#0 si!#r c as vrea0 'ar cine 'rac#3 o s ) &l$easc &en$r# $rea4a as$a5 Cre8i c $$ic#
$# + + +
2 N,ave/i nici o !ri"+ .o)ni-oara Hooker )i,a s&#s s&ecial c #nc*i#,s# Horn4ack + ++
2 Mii 'e 'raciF Ala,i #nc*i#,s#5 Asc#l$0 o &orne-$i s&re l#)ina aia3-i cn' a"#n!i acolo0 o iei s&re a&#s+
La vre#n s%er$ 'e )il 'e,acolo0 'ai 'e #n *an+ In$ri n#n$r# -i ceri s $e '#c la <i) Horn4ack+ >
iscleasc '#)neal#i o &oli/+ Ci ve8i0 n# 84ovi0 c 'e,a4ia a-$ea&$ s a%le ves$ea+ >&#ne,i c &n,a"#n!e
el n $r!0 i,o sca& &e ne,&oa$,sa+ Hai0 '#,$eF M '#c s,l $re8esc &e )ecanic+
M,a) &re%c#$ c &ornesc s&re l#)ina aceea0 'ar0 'e c#) s,a n$ors c# s&a$ele0 a) l#a$,o na&oi -i ),a)
vr$ n 4arc+ .#& ce,a) scos a&a 'in ea0 a) lsa$,o s &l#$easc vre#n s%er$ 'e )il n a&a lin 'e lin!
)al0 -i ),a) asc#ns '#& ni-$e -le&#ri ncrca$e c# c*eres$ea+ N# ),a) lini-$i$ &n n,a) v8#$ 4ac#l
#rnin'#,se+ Una &es$e al$a0 era) )#l/#)i$ c,)i ''#se) a$$a os$eneal &en$r# 4an'a aia+ N# )#l/i ar %i
%c#$,o+ Tare,a- %i vr#$ s a%le si v'#va 'es&re %a&$a )ea+ Cre' c ar %i %os$ )n'r 'e )ine0 v8n'#,)
c,i a"#$ &e $iclo-ii ia0 %iin'c &ersoanele %ilan$roa&e0 'e %el#l v'#vei0 se n'#io-ea8 l )ai )#l$ 'e
soar$a #nor ase)enea &ra)a$ii+ In c#rn' se ivi -i e&ava0 l#necn' %#)#rie la vale+
M,a# $rec#$ %iori0 'ar ),a) s$&ni$ -i,a) &orni$ s&re ea+ In$rase r# la a&F Mi,a) 'a$ sea)a n#)ai'ec$
c n# &rea sn$ sor/i s %i r)as careva n via/+
M,a) nvr$i$ n "#r#l ei0 s$ri!n' 'in cn' n cn'0 'ar n,a) &ri)i$ nici #n rs&#ns+ Era o $cere 'e
)or)n$+ Mi se r#&ea ini)a 'e $l*arii ia0 'ar n# cine -$ie ce0 %iin',c,)i 8icea) c 'ac ei a# %os$ n
s$are s,n'#re #na ca as$a0 &o$ s,n'#r si e#+
V8n' c se a&ro&ie 4ac#l0 a) vsli$ s&re lar!0 ca s ) las '#s 'e c#ren$+ Cn' a) soco$i$ c,s 'e a"#ns
'e 'e&ar$e0 a) lsa$ vslele -i ),a) #i$a$ na&oi+
Bac#l se,nvr$ea n "#r#l e&avei0 n c#$area r)-i/elor 'o)ni-oarei Hooker( c&i$an#l soco$ea0 &ese)ne0
c #nc*i#l ei0 Horn4ack0 o s %ie 4#c#ros s le ai4+ .ar n c#rn' se ls &!#4a- -i 4ac#l &orni s&re )al+
C$ 'es&re )ine0 )i,a) v8#$ 'e $rea4 -i,a) n$ins,o la vale+
A $rec#$ o ve-nicie &n a) 8ri$ %elinar#l l#i <i)( licrea &arc la o 'e&r$are 'e o )ie 'e )ile+ Cn' a)
r
a"#ns la &l#$0 cer#l nce&#se s se l#)ine8e &#/in s&re rsri$+ Ne,a) n're&$a$ s&re #n os$rov0 a) asc#ns
&l#$a0 a) sc#%#n'a$ 4arca0 ne,a) c#lca$ -i,a) 'or)i$ 4#-$ean+
CAPITOLUL #IV
.#& c$va vre)e0 ne,a) $re8i$ si ne,a) a&#ca$ s cerce$) &ra'a %#ra$ 'e 4an'+ A) !si$ o !r)a'
'e !*e$e0 *aine0 &$#ri si al$e 4#len're0 #n $eanc 'e cr/i0 #n oc*ean -i $rei c#$ii c# $ra4#ce+ n via/a )ea n#
%#sese) a-a 'e 4o!a$0 nici e#0 nici <i)+ Tra4#cele era# clasa,n$i+ Toa$ '#&,a)ia8a a) lenevi$ &rin
&'#re0 s$3n' la $ai%as+ Ba ),a) #i$a$ -i &rin cr/ile alea+ Ce )ai0 a) &e$rec#$ 'e )in#neF
I,a) &oves$i$ l#i <i) ce s,a n$)&la$ &e e&av -i &e 4ac+ Toa$e as$ea 2 i,a) s&#s 2 sn$ aven$#ri+ .ar <i)
)i,a 8is c s,a s$#ra$ 'e aven$#ri -i )i,a &oves$i$ c#) era s )oar 'e %ric a$#nci cn' e# ),a) asc#ns n
ca4in si el s,a $r$ na&oi0 ca s se #rce &e &l#$ -i n,a )ai !si$,o+ Cre'ea c i,a s#na$ ceas#l0 n orice ca80
%iin'c ori se,neca0 ori era salva$ 'e la nec0 -i,a$#nci salva$or#l l,ar %i $ri)is na&oi acas0 ca s &oa$ &#ne
)na &e reco)&ens+ Ci '#& aceea0 si!#r c 'o)ni-oara Ha$son avea ,s,l vn' n )ia88i+ G# c,avea
're&$a$e0 )ai $o$'ea#na avea el 're&$a$eF Pe le!ea )ea0 avea #n ca& 'eose4i$ 'e is$e/ &en$r,#n ne!r#F
I,a) ci$i$ l#i <i) )#l$e &ove-$i 'es&re re!i0 '#ci0 con/i si al/i no4ili 'e,s$ia0 n care se ar$a c$ 'e %is$ic*i#
se )4rca# ei -i ce 'e %asoane %cea#0 -i 8icea# #n#L al$#ia; =Maies$a$ea voas$r10 =L#)in/ia voas$r10
=EQcelen/a voas$r1 -i a-a )ai 'e&ar$e00 n loc s,-i 8ic ='o)3le1+ <i) csca ni-$e oc*i c$ ce&ele+
2 Nici n# -$ia) c,s a$/ia re!i &e l#)eF N,a) a#8i$ 'e nici #n#30 a%ar 'e re!ele >olo)n0 4$rn#30 si 'e
re!ii 'in cr/ile 'e "oc0 'ar &e,-$ia n#,i &o$ &#ne la soco$eal+ C$ cs$i! #n re!e5
2 C$ cs$i!35 Pi0 'ac vor0 cs$i! -i,o )ie 'e 'olari &e l#n+ Poa3 s ia c$ &o%$esc+ To$#,i al lor+
2 As$a,i !ro8avF Ci ce li se cere s %ac0 H#ck5
76
77
2 Ni)icF Ce $o$ vor4e-$i5 >$a# &e $ron0 as$a %ac+
2 N#0 8#5F
2 G# a-aF Tn'lesc $oa$ 8i#lica+ .oar 'ac,i r84oi0 se '#c -i ei s va'+ .ar al$)in$eri0 s$a# c# 4#r$a ia
soare sa# vnea8 c# -oi)ii si+++ >s$F N,ai a+#8i$ #n 8!o)o$5
Ne,a) '#s s ve'e)0 'ar ne,a) n$ors re&e'e0 %iin'c n# era 'ec$ *#r#i$#l #n#i va&or c# 84a$#ri0 care
$rec#se 'e #n co$ al %l#vi#l#i+
22 .a 2 #r)ai e#+ Ci c$eo'a$0 cn' se &lic$isesc 'e )oar$e0 se ia# n 4e/e c# Parla)en$#l+ Ci 'ac ia
%ac &e ne4#nii0 re!ele le $aie ca&#l0 ncolo0 )ai $o$ $i)&#l se,nvr$es$e,&rin *are)+
22 Prin ce5 C#) ai s&#s5
2 Hare)+ ' "
Ce,i aia *are)5
2 Loc#l #n'e se /in neves$ele+ N,ai a#8i$ nicio'a$ 'e #n *are)5 Avea -i >olo)on #n#l+ Ala /inea vre#n
)ilion 'e neves$e+
2 .a0 'a0 a-a,iF Ui$ase)+ Un *are) e #n soi 'e *an+ n o'aia co&i"or e )are $)4l#F Ci neves$ele se
cear$ n$r#na0 s&orin' +!l!ia+ Ci )ai 8ic #nii c >olo)n ar %i %os$ l )ai n/ele&$ o) 'in l#)eF .a3 e#
#n#l n# cre' c #n o) n/ele&$ ar 'ori s s$ea )ere# n$r,#n 4ala)#c+ E c# ne&#$in/+ Un o) n/ele&$ si,ar
cl'i o %4ric#/ c# )#l$e ca8ane0 iar cn' ar 'ori s se o'i*neasc0 ar nc*i'e %D4ric#/a0
2 Bine0 4ine0 'ar e# /i s&#n c,a %os$ l )ai n/ele&$ 'in$re oa)eni+ A-a )i,a s&#s si v'#va0 8#F
2 P#/in i &as I#3 <i) ce s&#ne v'#va0 la n,a %os$ o) n/ele&$+ Avea ni-$e a&#c$#ri #r$e0 L c#) n,a)
)ai &o)eni$+ Ai a#8i$ $# 'e &r#nc#l la &e care >olo)n er( c$ &e,aici s,l $aie n 'o#5
2 .a0 )i,a &oves$i$ v'#va $oa$ $r-enia+
2 Ei0 ce 8ici5 Ai )ai &o)eni$ a-a ceva5 Ui$e,aici &#/in+ Ve8i 4#$#r#!a aia5 > 8ice) c,i &ri)a %e)eie0
iar $#0 ailal$ %e)eie+ <i) e >olo)n+ Ci 'olar#l s$a e &r#nc#3+
ZCi $# vrei co&il#30 -i ea vrea co&il#3+ Ce %ac e# a$#nci5 M '#c &rin vecini0 a%l# al c#i e 'olar#3 -i,l 'a# c#i
i se c#vine0 n$re!0 a-a c#) $re4#ie s %ac orice o) c# sca#n la ca&5 .a3 'e #n'e0 ia# 'olar#30 l r#& n
'o#0 si,/i 'a# /ie "#)3a$e -i celeilal$e %e)ei "#)3a$e+ A-a a vr#$ s %ac -i >olo)n +c# co&il#3+ Ci,ac#)0 $e
n$re4 e# &e $ine; la
+ ce 4#n "#)3a$e *r$ie0 n# &o/i c#)&ra ni)ic c# ea+ Ci la
78
ce 4#n "#)3a$e co&il5 <i) n# ' 'oi 4ani &e,#n )ilion
'e "#)3a$e co&ii+
2 .,o 'rac#l#i0 <i)0 n,ai n/eles $lc#l &oves$ii0 ai
oi)eri$,o ca n#ca,n &ere$eF
2 Cine0 e#5 Ve8i,/i 'e $rea4F N#,)i vor4i )ie 'e $l3c#rile $aleF <i) &rice&e cn' ceva are,o noi)0 'ar
%a&$a0 as$a n,are nici o noi)+ Cear$a n# era &en$r,o "#)3a$e co&il0 ci &en$r#,#n co&il n$re!+ Ci cine cre'e
c e,n s$are s &o$oleasc c,o "#)3a$e co&il o cear$ &en$r#,#n co&il n$re!0 n,are 'es$#l )in$e,n ca&+ N#,
)i )ai vor4i 'e >olo)n+ H#ck+ C$i# e# c$e &arale %aceF
2 Mi0 <i)0 /i s&#n e# c n,ai n/eles &oves$ea+
2 .,o 'rac#l#i 'e &oves$eF C$i# e# ce -$i#0 -i &o/i s ) cre8i cn' /i s&#n c la )i"loc e ceva )#l$ )ai
a'nc+ E vor4a 'e cre-$erea &e care,a &ri)i$,o >olo)n la+ Ia #n o) care are,#n co&il sa# 'oi+ Cre8i c
o)#l la ar %ace risi& 'e co&ii5 N# i,ar 'a )na+ El -$ie sD,i &re/#,iasc+ .ar ia #n o) care are,n cas vreo
cinci )ilioane 'e co&iiF As$a,i al$ cci#l+ E)#l la /i,ar $ia n 'o# #n co&il ca &e,o &isic+ To$ i,ar
r)ne a$/ia co&iiF Un co&il,'oi )ai )#l$ sa# )ai &#/in e #n %leac &en$r# >olo)n0 l#a,l,ar nai4aF
N,a) )ai v8#$ ne!r# ca s$aF .ac,-i vra el ceva n ra&0 n# era c*i& s i,o )ai sco/i+ N,a) &oMeni$
ne!r# s %ie )ai &orni$ n con$ra l#i >olo)on
(
2 -i 'oar c#nosc 'es$#iF V8n' c n#,l &o$ clin$i0 a) a'#s
vor4a 'es&re al/i re!i0 lsn'#,l &e >olo)on
I,a) vor4i$ 'es&re L#'ovic al sai3s&elea0 c#) i $ia,ser %ran/#"ii ca&#l ac#3 n# -$i# c$ $i)&( si 'es&re
4ie/a-#l l#i0 .el%in#l0 care $re4#ia s,a"#n! -i el re!e0 'ar l,a# &#s la &o&real0 -i #nii s&#n c,acolo a -i 'a$
or$#3
&o&ii+
2 Vai0 src#/#3 'e elF
2 .ar al/ii 8ic c,a ie-i$ 'in nc*isoare -i c,a veni$ la
noi0 n A)erica+
2 BravoF .ar s,o %i si)/i$ ca) sin!#r0 aici0 src#/#30
%iin3c la noi n#,s re!i0 n#,i a-a0 H#ck5
2 A-a,i+
2 As$a,nsea)n c n#,-i &oa$e %ace nici o si$#a/ie+
C#) o s se 'esc#rce5
2 C$i# si e#5 Unii 'in ei in$r n &oli/ie0 al/ii nva/ &e oa)eni s vor4easc %ran/#8e-$e+
2 .a3 ce0 H#ck0 %ran/#"ii n# vor4esc la %el ca noi5
AU
"
2 N#0 <i)0 n,ai n/ele!e o 4oa4 'in ce vor4esc ei0 nici #n e#vin/el+
2 >,)i sar oc*ii 'ac &rice& ce s&#iF C#) a-a0 H#ck5
2 N# -$i# c#)0 'a3 a-a e+ A) &rins e# 'in$r,o car$e ceva 'in &sreasca lor+ nc*i&#ie,/i c vine #n#l la
$ine si,/i 8ice; =Parlei v# %ransei51 T# ce,ai 8ice5
2 N,a- 8i5e ni)ica+ I,a- 'a #na &es$e 4o$0 4ine,n/eles 'ac la n,ar %i al4+ <i) n# ' voie #n#i ne!r# s,i
vor4easc a-a #r$F
2 Ve8i,/i 'e $rea40 n#,i nici o vor4 #r$F As$a nsea)n; 00C$ii s vor4e-$i %ran/#8e-$e51
2 Ci,a$#nci 'e ce n,o s&#ne &e -lea#5
2 Ba $oc)ai c,o s&#ne0 n %el#l l#i0 &e %ran/#8e-$e+
2 E,#n %el cara!*ios0 ce )aiF Nici n# vrea# s )ai a#' 'es&re as$a+ N,are nici ca&0 nici coa'+
2 Asc#l$0 <i)+ E &isic vor4e-$e ca3 noi5
2 N#0 &isica n#+
2 .ar o vac5
2 N#0 nici ea+
2 Pisica vor4e-$e ca vaca -i vaca vor4e-$e ca &isica5
2 N#0 nu vor4e-$e+
2 Va s 8ic,i 're&$ -i %iresc s vor4easc %iecare al$%el5
2 Ba 4ine c n#F
2 Ci,a$#nci n#,i 're&$ si %iresc ca &isica -i vaca s vor4easc al$)in$eri 'ec$ noi5
2 >i!#r+
2 Pi a$#nci 'e ce n#,i 'ai $# voie %ran/#8#l#i s vor4easc al$%el 'ec$ noi5 Ia l)#re-$e,)0 c#) vine
$rea4a as$a5
2 H#ck0 es$e &isica o)5
2 N#+
2 A$#nci c#) ar &#$ea vor4i ca #n o)5 Es$e vaca o)0 sa# es$e vaca &isic5
2 N#0 nici #na0 nici al$a+
Z 2 A$#nci n#,i $rea4a ei s vor4easc0 nici ca #n o)0 nici ca o &isic+ Es$e %ran/#8#l o)5
2 .a+ 4ine -i l)#re-$e,) $# &e )ineF
2 Ei 4ineF A$#nci 'e ce n# vor4e-$e ca #n o)5 F
BO
&!#4a-+
CAPITOLUL #V
Ne %cea) soco$eal c ne,ar )ai $re4#i vreo $rei no&/i ca s,a"#n!e) la Caro
?
0 la ca&$#l Illinois#l#i0
acolo #n'e r#l E*io se vars n Mississi&&i+ Ta)an acolo voia) noi s,a"#n!e)+ Ne !n'ea) s vin'e)
&l#$a si s &orni) &e E*io n s#s c# va&or#l0 &n n s$a$ele li4ere
7
0 #n'e,a) %i sc&a$ n s%rsi$ 'e !ri"i+
n noa&$ea #r)$oare+s,a lsa$ cea/+ Ne,a) *o$r$ s %ace) &o&as &e,o ins#li/0 %iin'c n,avea nici
#n ros$ s &l#$i) &rin cea/+ .ar cn' ),a) '#s c# 4arca s ca#$+ vre#n $r#nc*i 'e care s le! %rn!*ia0 a)
v8#$ c &e ins#li/ n#,s 'ec$ ni-$e co&cei+ A) &e$rec#$ %rn!*ia n "#r#l #n#ia care cre-$ea c*iar la
)ar!inea )al#l#i r&os0 'ar &l#$a0 )ina$ 'e c#ren$0 veni a-a 'e re&e'e0 c s)#lse co&cel#l c# r'cini
c# $o$ -i l#nec la vale+ Cea/a se %cea $o$ )ai 'eas -i ),a c#&rins o s%r-eal si,o s&ai)0 c,a) r)as
ncre)eni$ vreo "#)$a$e 'e )in#$+ Iar cn' ),a) #i$a$0 &l#$a n# )ai era+ N# se ve'ea ni)ic 'e la vreo
'o#8eci 'e )e$ri ncolo+ A) sri$ n 4arc0 ),a) re&e8i$ s&re cr) -i a) &#s )na &e vsl0 ncercn'
s`cJ #rnesc+ .ar n# se #rnea+ In !ra40 #i$ase) s,o 'e8le!+ M,a) ri'ica$ s,o 'e8le!0 'ar a-a 'e $are )i
$re)#ra# )inile0 c n# &#$ea) %ace )ai ni)ic c# ele+
Cn' a) i84#$i$ s #rnesc 4arca 'in loc0 a) Z l#a$,E3 re&e'e la vale0 'e,a l#n!#l ins#li/ei+ Pe ln!+ )al0 a
)ers c#) a )ers0 'ar ins#li/a n,avea nici -ai8eci 'e )e$ri l#n!i)e0 -i cn' a) $rec#$ 'e ea0 ),a) &o)eni$
n$r,o,cea/ al4 -i 'eas0 'e n,a) )ai -$i#$ nco$ro ) n're&$+ M,a) !n'i$ c n,are nici #n ros$ s
vslesc+ La si!#r c,a- ni)eri n )al0 n vre#n 4anc 'e nisi& sa# n vreo s$nc+
? Era- 'in s$a$#l Illinois0 a-e8a$ &e Mississi&&i+ Illinois#l era #n#l 'in$re s$a$ele n care sclavia era a4oli$+ A"#ns aici0 <i)
ar
(i %cs$ salva$+
7 Re%erire la s$a$ele 'in Nor'0 #n'e sclavia #sese 'es%iin/a$+
! 2 Aven$#rile l#i H#ckle4err6 Fir+n ! <
1Mai 4ine a-$e&$ -i las 4arca s l#nece la vale0 c# $oa$e c,i $are !re# s s$ai c# 4ra/ele ncr#ci-a$e &e,o
vre)e ca as$a+ .in cn' n cn' *#lea) -i ci#lea) #rec*ile+ .e #n'eva0 'e 'e&ar$e0 a) a#8i$ 'eo'a$
#n %el 'e1 c*io$ -i )i,a veni$ iar ini)a la loc+ A) &orni$ re&e'e s&re &ar$ea 'e #n'e venise c*io$#l0 c#
#rec*ea la &n'+ Cn' l,a) a#8i$ rs#nn' a 'o#a oar0 )i,a) 'a$ sea)a c n# )er!ea) n$r,acolo0 ci )ai
la 'rea&$a+ Cn' l,a) a#8i$ a $reia oar0 ) a%la) la s$in!+ N# ) a&ro&ia) 'e%el0 %iin'c )
nvr$ea) &e loc0 iar c*io$#l rs#na )ere# 'in %a/+ Bine,ar %i %os$ s,i 'ea &rin !n' $on$#l#i l#ia s 4a$
)ere# 'ara4ana n$r,o $in!ire0 'a3 /i,ai !si$ s,i $reac l#i &rin ca& a-a cevaF Tcerile 'in$re c*io$e
) 8&cea#+ .ar n,avea) nco$ro0 i ''ea) nain$e c# sr!+ N# $rec# )#l$ si a#8ii c*io$#l n s&a$ele )e#+
M 8&cise) 'e $o$+ N# s$ri!a <i)K ci al$cineva( sa# $e &o)ene-$i c se rs#cise 4arca+
A) lsa$ vsla+ C*io$#l se a#8i 'in no#0 $o$ n s&a$ele )e#0 'ar n$r,al$ loc+ -i sc*i)4a )ere# loc#l0 iar e#
i rs&#n'ea) 'e %iece 'a$+ Cn' l,a) a#8i$ iar in %a/a )ea0 a) &rice&#$ c 4arca %#sese rs#ci$ 'e c#ren$
-i c se &rea &oa$e +s %i s$ri!a$ a-a c*iar <i)+ n# vre#n al$ &l#$a-+ Nicio'a$ n,a) %os$ n s$are s 'esl#-esc
!las#l c#iva care s$ri! n cea/0 %iin'c &e o cea/ ca as$a n# &o/i s $e,ncre8i nici oc*ilor0 nici #rec*ilor+
C*io$ele n# )ai con$enea#+ Pes$e c$eva cli&e ),a) &o)eni$ s#4 #n )al r&os0 aco&eri$ c# co&aci nal/i si
%#)#rii ca ni-$e nl#ci+ C#ren$#l ) a8vrli s&re s$n!a0 &rin$re o s#)e'enie 'e cio$#ri care !e)ea#
s)#ci$e 'e a&ele re&e8i+
r$$r,o cli& se %c# 'in no# lini-$e0 iar cea/a al4#rie )i se &r# si )ai 'eas+ >$$ea) ne)i-ca$ -i asc#l$a)
c#) )i 8vcnea ini)a+ G# c 4$ea 'e o s#$ 'e ori &n3 s rs#%l# o 'a$+
A$#nci ),a) lsa$ &!#4a-+ C$ia) ce se n$)&lase+ Mal#l la r&os era al #n#i os$rov -i <i) $rec#se n
&ar$ea cealal$++N# era #n &la#r &e care s,l &o/i ocoli n 8ece )in#$e+ Era 'i$a)ai ins#la0 c# o &'#re
'eas pe ea+ > $o$ %i av#$ o l#n!i)e 'e cinci,sase )ile si o l/i)e 'e &es$e,o "#)$a$e 'e )il+
A) s$a$ ne)i-ca$ vre#n s%er$ 'e ceas0 c# #rec*ile ci#li$e+ Barca0 %ire-$e0 &l#$ea c# &a$r#,cinci )ile &e or0
'ar n$r,o oca8ie ca as$a nici n#,/i 'ai sea)a c $e '#ce+ N#
82
si)/i c 8aci ca #n )or$ &e a&0 iar cn' vre#n %lec#-$e/ 'e r!lie l#nec &e lin! $ine0 n# $e !n'es$i c $#
$rec ,a-a 'e i#$e0 ci,/i 8ici0 c# rs#%larea $ia$; =.oa)neF .a1 i#$e )ai %#!e cio$#l s$aF1 .ac cre'e/i
c#)va0 c n#,i !roa8nic 'e #r$ s r$ce-$i sin!#r &e,o noa&$e ca
n
as$a &rin cea/0 v s%$#iesc s ncerca/i
si voi o 'a$0 -i,o s
ve'e/i ce,nsea)n+
A) $o$ *#li$ e#0 &re/ 'e vreo "#)$a$e 'e ceas si &n la #r) a) a#8i$ #n rs&#n,0 'e 'e&ar$e+ A)
+ncerca$ s ),n're&$ n$r,acolo0 'ar 's+rea4aF A$#nci )i,a) 'a$ sea)a c ni)erise)0 n$r,#n c#34 &e
&la#ri; 'e o &ar$e si 'e al$a se 8rea0 $#l4#re0 ci$e,#n cri)&ei( &e,aloc#rea n# ) 'es&r/ea 'e ele 'ec$ #n
-an/ n!#s$+ C*iar cn' n# le ve'ea)0 -$ia) c,s acolo '#& cloco$#l a&ei care i84ea n vreasc#rile -i`n
ier4#rile #sca$e ce a$rna# &e )al#ri+ Ur)rea) n#c s#ne$ele &e care le a#8ea) n$re aces$e ,)al#ri0 'ar
),a) lsa$ re&e'e &!#4a-( era ca o !oan0 '#& nl#ci+ N,a) )ai &o)eni$ s#ne$ s se %/ie a-a0 'in$r,#n
loc n al$#l0 c# a$$a re&e8ici#ne+
.e vreo &a$r#,cinci ori a $re4#i$ s ) 'e&r$e8 'e,)al n !ra40 ca s n# 'a# c# 4arca 'e vre#n &la#r -i
s, clin$esc 'in loc+ )i 8icea) c si &l#$a $re4#ie s >P )&o$)oleasc n )al 'in cn' n cn'0 al$)in$eri
s,ar %i 'e&r$a$ &rea )#l$ ca s )ai &o$ a#8i s$ri!$ele0 %iin'c &l#$a )er!ea ceva )ai i#$e ca 4arca )ea+
n s%rsi$+ )i s,a &r#$ c sn$ iar n lar!0 'ar n,a) )ai a#8i$ nici #n c*io$0 'e nicieri0 )i nc*i&#ia) c
<i) s,o %i ciocni$ 'e vre#n cio$ si s,o %i '#s &e co&c+ Mor$ 'e o4oseal0 ),a) l#n!i$ n 4arc0 *o$r$ s n#
) )ai 84#ci#) a$$a+ Fire-$e0 n# voia) s a'or)0 'ar era) a$$ 'e os$eni$0 c n# ),a) &#$#$ )&o$rivi
so)n#l#i+ 00A+nr + s 'or) ie&#re-$e0 n#)ai &#/in1 2 )i,a) 8is+ Cre' ns c a %os$ #n so)n n $oa$
le!ea0 'eoarece cn' ),a) $re8i$0 'eas#&ra )ea s$rl#cea# s$elele0 cea/a s5 risi&ise ZT 4arca in$ra0 c#
&#&a nain$e0 n$r,#n co$ )are al %l#vi#l#i+ La nce&#$ n,a) -$i#$ +#n'e ) a%l#+ Cre'ea) c Z] vise8+ Cn'
)i,a) a'#s a)in$e 'e cele n$)&la$e0 )i s,a &r#$ c $rec#se o s&$)n 'e a$#nci1+ In loc#l acela0
%l#vi#l era !ro8av 'e lar! si a)n'o# )al#rile era# aco&eri$e 'e &'#ri nal$e -i 'ese+ La l#)ina
s$elelor &rea# ca ni-$e 8i'#ri+ Privin' 'e&ar$e0 n "os#l %l#vi#l#i0 a) 8ri$ #n &#nc$ ne!r# &l#$in' &e a&+
A) &orni$ n$r,acolo+ Cn' s ) a&ro&ii0 v' ns c n# era# 'ec$ 'oi
83
4#-$eni le!a/i laolal$+ A) ,8ri$ a&oi al$ &#nc$ si ),a) l#a$ '#& el( a&oi al$#l( 'e 'a$a as$a ni)erise)
4ine+ Era &l#$a+ Cn' ),a) a&ro&ia$ 'e ea0 l,a) 8ri$ -i &e <i); Z'or)ea c# ca&#l n$re !en#nc*i si c#
4ra/#l 're&$ a$rna$ 3,'eas#&ra cr)ei+ Ailal$ vsl era %r)a$0 iar &l#$a era &lin 'e %r#n8e -i cren!i
a)es$eca$e c# )l+ Prea s %i $rec#$ &rin ncercri !rele+
A) le!a$ 4arca -i ),a) l#n!i$ &e &l#$0 're&$ s#4 nas#l l#i <i)+ A&oi a) nce&#$ s casc si s,)i n$in'
4ra/ele s&re el0 s&#nn';
2 Hei0 <i)0 'a3 ce a) a'or)i$5 .e ce n# ),ai $re8i$5
2 .oa)ne0 .#)ne8e#leF T# e-$i0 H#ck5 N# e-$i )or$5 N# $e,ai neca$5 Te,ai n$ors5 Prea e %r#)os ca s
%ie a'evra$0 &#i-or#leF Las,l &e <i) s te &riveasc -i s $e &i&ie0 al$%el n# cre'e+ N#0 n# e-$i )or$F Te,ai
n$ors vi# -i $ea%r0 acela-i H#ck+ + + acela-i+ ++ .o)n#3 %ie l#'a$F
2 Ce,i c# $ine0 <i)0 ai 4#$5
2 B#$5 Care 4#$5 Cre8i c,)i ar'ea s 4ea#5
2 A$#nci 'e ce vor4e-$i n 'o'ii5
2 C#) a'ic0 vor4esc n 'o'ii5F
2 Pi0 'e ce 8ici c ),a) n$ors -i,)ai -$i# e# ce0 'e &arc,a- %i %os$ &leca$5
2 H#ck0 H#ck Finn0 #i$,$e n oc*ii rnei0 #i$,$e n oc*ii )eiF3N,ai %os$ $# &leca$5
2 E#0 &leca$5F Ce $o$ n'r#!i acolo5 N,a) %os$ &leca$ nicieri+ Un'e s ) %i '#s5
2 Asc#l$0 H#ck0 aici n#,i l#cr# c#ra$F .ac <i) n# e <i)0 a$#nci3cine e5 .ac <i) n#,i aici0 a$#nci #n'e,
i5 As$a vrea# s -$i#F
2L E li)&e'e c e-$i aici0 <i)0 'ar cre' c $e,ai ca) scrn$i$ la ca&+
2 <i) scrn$i$ la ca&5 Bine0 ia rs&#n'e,)i )ie; e a'evra$ c ai &leca$ c# %rn!*ia,n 4arc s le!i &l#$a 'e
ins#li/5
2 .a3 'e #n'eF Ce ins#li/5 N,a) v8#$ nici o ins#li/+ +
2 N,ai v8#$ nici o ins#li/5 .a30 ia Ps&#ne0 n# s,a s)#ls %rn!*ia si n,a &orni$ &l#$a la vale0 &e a&0 lsn,
'#,$e &e $ine c# 4arca n cea/5
2 Care cea/5
2 Cea/a0 cea/a aia care,a s$a$ $oa$ noa&$ea+ Ci n,ai s$ri!a$ $#0 si n,a) s$ri!a$ e#0 &n,a) r$ci$ a)n'oi
&rin$re ins#li/e -i ne,a) &ier'#$ #n#l 'e cellal$0 %r s
84
-$i) #n'e sn$e)5 Ci n# ),a) ciocni$ e# 'e,a$$ea ins#li/e0 'e era s ),nec -i s ) &r&'esc5
Rs&#n'e,)i0 H#ck0 a'evra$ sa# n#5
2 As$a,i &rea 'e $o$0 <i)F A%l c n`a) v8#$ nici cea/0 nici ins#li/e0 nici &ri)e"'ii0 ni)ic 'in $oa$e as$ea+
A) s$a$ $oa$ noa&$ea aici c# $ine si a) &lvr!i$ &n,ac#3 vreo 8ece )in#$e0 cn' ai a'or)i$+++ si cre' c si
e# a),a/i&i$+ N,ai av#$ vre)e s $e,)4e/i0 a-a c se ve'e
c,ai visa$+
2 C#) &oa$e s,vise8e cineva a$$ea l#cr#ri n#) a3 n
8ece )in#$e5
2 La nai4aF To$#-i ai visa$0 %iin'c ni)ic 'in $oa$e
as$ea n# s,a n$)&la$ aievea+
2 .ar0 H#ck0 -$i# 4ine c +++
2 Po/i s -$ii &n &oi)ar/i+ >#i$ si!#r c,ai visa$0 %iin'c n# ),a) )i-ca$ 'eW aici+
<i) r)ase $c#$ vreo cinci )in#$e0 )#nci$ 'e !n'#ri0
a&oi s&#se;
2 Bine0 %ie0 s 8ice) c,a) visa$0 H#ck+ .ar s+) ia nai4a 'ac s$a n,a %os$ l )ai !ro8av vis 'e care a)
av#$ vreo'a$ &ar$eF N,a) )ai visa$ nicio'a$ #n vis care s ) o4oseasc a$$aF
2 E si %iresc0 se,n$)&l ca visele s %ie #neori o4osi$oare+ .ar s$a n,a %os$ vis o4i-n#i$+ Poves$es$e,)i,l0
<i)F <i) se &#se &e l#cr# si,)i &oves$i $o$#l 'e,a % ir,a,&r0 n$oc)ai c#) se n$)&lase0 )ai n%lorin'#,le
&e ici &e colo+ A&oi )i s&#se c,i )#sai s 3=$l)ceasc1 vis#l0 %iin'c0 'e 4#n sea)0 era vin se)n
&en$r# noi+ Gicea c cea 'in$i ins#li/ era #n o) care ne voia 4inele0 'ar c#ren$#l era #n o) care voia s
ne n'e&r$e8e 'e el+ C*io$ele era# se)ne care ne venea# 'in cn' n cn' -i 'ac n# c#$a) s le
n/ele!e) n#)ai'ec$0 ne,ar %i a'#s nenorocire0 n loc s ne %ereasc 'e ea+ P#$re8irea aceea 'e &la#ri era#
neca8#rile ce ne a-$e&$a# 'in &ar$ea #nor oa)eni crco$asi -i ri0 'ar 'ac ne ve'ea) 'e $rea4 -i n# le
rs&#n'ea)0 sc&) 'e ei si ie-ea) 'in cea/0 a"#n!n' la li)an0 a'ic n s$a$ele li4ere0 #n'e n# ne )ai
a-$e&$a# nici #n %el 'e neca8#ri+
Cn' ) n$orsese) la &l#$0 cer#l era ca) n$#neca$0
'ar ac#) se nsenina iar+
2 Pn,aici0 $l)cirea $a n#,i rea +++ .ar as$a ce )ai nsea)n0 <i)5 Ci i,a) ar$a$ %r#n8ele -i !#noaiele 'e
&e
85
&l#$ -i l#)in+
vsla s%r)a$0 care se ve'ea# 4ine ac#)0 &e
<i) se #i$ Ia ele0 a&oi Ia )ine si iar la ele+ Yn'#l c visase0 &#sese n$r,a%c$a s$D&nire, &e )in$ea l#i0 c
n# &#$ea s -i,l )ai scoa$ 'in ca&0 &en$r# a lsa %a&$ele sa se a-e8e la loc#l lor0 a-a c#) se &e$rec#ser0
Cn' se '#)eri00 se #i$ n oc*ii )ei0 %r s 8in4easc0 )i s&#se;
2 Vrei s -$ii ce nsea)n5 Ui$e c,/i s&#n; cn' <i) n,a )ai &#$#$ 'e o4oseal '#& a$$a $r#' si s$ri!$e0
a a,'or)i$0 'ar c# ini)a s%-ia$0 %iin'c l,a &ier'#$ &e H#ck( nici n#,i )ai &sa ce se,n$)&l c# sine -i c#
&l#$a+ Ci cn' s,a $re8i$ -i l,a v8#$ iar aici &e,H#ck $ea%r0 I#3 <i) i,a# 'a$ lacri)ile -i era !a$a,!a$a s
ca',n !en#nc*i -i s sr#$e, &icioarele I#3 H#ck 'e a$$a %ericire+ .ar $#0 $# n# $e !n'es$i 'ec$ s,/i 4a/i
"oc 'e 4ie$#3 <i) c# )inci#nile $aleF Ui$e colo0 !#no3i#3 laF Cine,si 4a$e "oc 'e,#n &rie$en Z -i,-i r'e 'e el0
$o$ !#noi es$e+
Ci s&#nn' as$a0 se ri'ic0 &orni nce$0 s&re wi!wa) si in$r n#n$r# %r s )ai scoa$ o vor4+ .ar era 'e
a"#ns+ M %c#se s ) si)$ a$$ 'e r#-ina$0 nc$ )ai c,as %i %os$ 3n s$are s,i sr#$ &icioarele0 ca s,-i ia
vor4\ na&oi+
Mi,a $re4#i$ vre#n s%er$ 'e ceas &n s ) *o$rsc s ) '#c -i s )3 #)ilesc n %a/a l#i+ .ar a) %c#$,o
-i nicio'a$ n# )i,a &r#$ r#+ .e,a$#+nci n# i,a) )ai "#ca$ nici #n rene*i -i n# i ,a- %i "#ca$ nici &e,s$a0
'e,a- %i -$i#$ c,o s,-i &#n a$$a la ini)+
CAPITOLUL #VI
A) 'or)i$ a&roa&e $oa$ 8i#a0 iar s&re sear a) &orni$0 n #r)a al$ei &l#$e0 #na ne)ai&o)eni$ 'e l#n!0
care nain$a nce$ ca i) alai+ Avea la %iecare ca&$ c$e &a$r# vsle )ari si cre' c &e 4or'#l ei era# &e &#/in
$rei8eci 'e oa)eni0 n )i"loc se ve'ea# cinci wi!wa)#ri ci$ $oa$e 8ilele0 'e&r$a$e #nele 'e al$ele0 n$re ele
ar'ea #n %oc+ La #n ca&$ si la cellal$ avea c$e #n ca$ar!+ Era o &l#$ &ri)a,n$i+ Mare l#cr# s %ii &l#$a-
&e o nav ca as$aF
C#ren$#l ne,a '#s n$r,#n co$ a'nc al %l#vi#l#i+ Cer#l no&$a$ic se ca) nnorase0 si se %c#se cal'+ Fl#vi#l
era %oar$e la$ si &e a)n'o# )al#rile se n$in'ea# &'#ri 'ese( n# se 8rea nici o rari-$e si nici o l#)in+
A) nce&#$ s vor4i) 'es&re Cairo si ne n$re4a) 'ac o s -$i) cn' o) $rece &rin 're&$#l l#i+ E# 8icea)
c n,o s ne ') sea)a0 %iin'c a#8ise) c n#,i 'ec$ #n s$#c c# vreo, '#8in 'e Pase0 -i 'ac 'in
n$)&lare n,ar %i l#)ina$e0 c#) era s -$i)+ c $rece) &e ln! o a-e8are o)eneasc5 <i) )i,a rs&#ns c
o s -$i) si!#r0 %iin'c acolo cele 'o# r#ri se #nesc+ Ce ne %ace) ns 2 i,a) 8is e# Z2 'ac o s ni se
&ar c,$rece) &e ln! ca&#l, #n#i os$rov0 -i o s in$r) iar n al4ia acel#ia-i r#5 Yn'#l s$a l,a ca)
$#l4#ra$ &e <i)0 si &e )ine la %el+ Ce,i 'e %c#$5 Prerea )ea era c,ar %i )ai 4ine s vsli) s&re )al 'e
n'a$ ce 8ri) o l#)in0 acolo le,a) s&#ne oa)enilor c vine si $a$a '#& noi0 c# #n 4arca8 &lin 'e
)ar%0 -i c0 nec#noscn' nc loc#rile0 vrea s a%le c$ )ai e &n la Cairo+ <i) )i 8ise c,i o i'ee 4#n+
Pn #na al$a0 a) %#)a$ o &i&
$ i,a) a-$e&$a$+ N,avea) al$ceva 'e %c#$ 'ec$ s 'esc*i'e) 4ine c*ii0 ca n# c#)va s $rece) &e
ln! $r!#sor %r0 s,l ve'e)+ <i) s&#nea c are el #n se)n '#& care o s -$ie si!#r #n'e se a%l; 'ac o
s se si)$ li4er n cli&a aceea0 nsea)n c la,i $r!#-or#l0 iar 'ac n#0 nsea)n c,a +ni)eri$ iar n$r,#n
/in#$ al sclaviei si c s,a s%r-i$ c# orice Rn'e"'e 'e li4er$a$e+ .in cn', n cn'0 srea n &icioare0
]s$ri!n';
2 N,o %i acolo5
l .ar n# era+ Era# 'oar nl#ciri0 sa# lic#rici0 a-a c se 1a-e8a iar la &n'0 ca si )ai3nain$e+ <i) 8icea c
$re)#r si,l a&#c %ier4in/elile0 s$iin'#,se a-a 'e a&roa&e ,'e li4er$a$e+ Voi 3s v s&#n c si e# $re)#ra) -i
avea) %ier4in/eli n#)ai a#8in'#,l0 %iin'c nce&#se) s ) o4i-n#iesc c# !n'#l c e ca si li4er 2 si0 la
#r)a #r)elor0 a c#i era vina5 A )ea0 %ire-$e+ N#,)i &#$e+a) lini-$i c#!e$#l( )i -$ia) c#)+ Ci 'in &ricina
as$a0 nici so)n#l n# se )ai li&ea 'e )ine+ N# &#$ea) s$a loc#l#i o cli&+ Pn,a$#nci n#,)i ''#se) sea)a
ce %acF Ac#) n/ele!ea)+ Ci ) ar'ea ca #n %oc0 'in ce n ce )ai $are+ ncerca) s ) ncre'in/e8 c n#
sn$ e# 'e vin0 &en$r# c n# e# l n'e)nase) &e <i) s %#! 'e la s$&n#l s# le!i#i$+ .ar 'e!ea4a0
con-$iin/a n# se lsa -i,)i s&#nea 'e %iece 'a$;
87
86
=Pi0 -$iai &rea 4ine c %#!e ca s,-i 'o4Dn'easc li4er$a$ea -i $e &#$eai '#ce n#)ai'ecl$ la )al s,l 'ai n
vilea!1+ As$a ca) a-a era0 -i n# &#$ea) c# nici #n c*i& s ) s$recor+ Aici era 4#4a+ Con-$iin/a,)i 8icea;
=Ce r# /i,a %c#$ /ie 4ia$a 'o)ni-oar Ha$son0 ca s,l la-i &e ne!r#l ei s %#! s#4 nas#l $#0 %r s sco/i
o vor45 Ce /i,a c-#na$ &e 4ia$a %e)eie ca s $e &or/i a-a #r $ c# ea5 .oar $e,a nv/a$ car$e0 sraca0 /i,a
ar$a$ c#) se c#vine s $e &or/i n l#)e -i /i,a vr#$ n#)ai 4inele+ Ni)ic al$cevaF1
.e la o vre)e )i,era a-a 'e r#-ine0 c,)i venea s,)i ia# l#)ea,n ca&+ U)4la) 'e colo &n colo &e
&l#$0 %cn'#,)i ini) rea0 iar <i) #)4la -i el %r as$)&r '#& )ine+ Nici #n#l 'in noi n# &#$ea s$a
loc#l#i+ .e c$e ori l ve'ea) /o&in' si,l a#8ea) s$ri!n'; =Ui$e CairoF )r &arc,)i $recea #n "#n!*i &rin
ini) -i,)i s&#nea) c0 'e,ar %i n$r,a'evr Cairo0 a- )#ri 'e r#-ine+
<i) vor4ea $are $o$ $i)&#l0 n vre)e ce e# /inea) s%a$ c# )ine ns#)i+ Gicea c l 'in/ii l#cr# &e care o s,
I %ac o'a$ a"#ns n$r,#n s$a$ li4er0 va %i s &#n 4ani 'eo&ar$e0 %r s c*el$#iasc nici )car o lscaie -i0
cn' o s ai4 'es$#le+&arale0 o s,si rsc#)&ere nevas$a0 sclav la o %er) 'e ln! casa 'o)ni-oarei
Ha$son+ .#& aia a# s )#nceasc a)n'oi ca s,-i rsc#)&ere cei 'oi co&ii0 si 'ac s$&n#l lor n,o s
vrea s,i vn'0 a# s &#n &e #n a4oli/ionis$ s,i r&easc+
)i n!*e/a sn!ele n vine cn' a#8ea) ase)enea vor4e0 nain$e vre)e0 <i) n,ar %i c#$e8a$ nicio'a$ s
vor4easc a-a+ Ce sc*i)4are &e el 'e cn' se soco$ea ca -i li4erF Vor4a 8icalei 'in 4$rni; =.,i ne!r#l#i
#n 'e!e$0 si,/i ia $oa$ )naF1
Ia$ #n'e ),a '#s nec*i48#in/a0 ) !n'ea) e#+ Ne!r#l s$a0 &e care &o$ 8ice c -i e# l,a) a"#$a$ s %#!0
vine ac#) -i,)i s&#ne ver'e n o4ra8 c o s,-i %#re co&iii 'e la #n o) &e care nici )car n#,l c#nosc -i
care n# )i,a %c#$ nicio'a$ vre#n r#+
M '#rea s,l a#' &e <i) vor4in' as$%el+ C#) 'e n#,i era r#-ine5 Con-$iin/a nce&# s ) scie )ai r# ca
ori,cn'0 &n ce n,a) rnai &#$#$ n'#ra -i i,a) s&#s0 ca s,o lini-$esc;
=Las3 &e )ine0 n#,i &rea $r8i#F M '#c la )al cn' oi ve'ea &ri)a l#)in si,l 'a# n vilea!F1 .#& aia ),
a) si)/i$ 4ine0 %erici$ -i #-or ca #n %#l!+ Toa$ $#l4#,
88
rrea &ieri ca &rin %ar)ec+ Era) c# oc*ii,n &a$r#0 'oar,'oar voi 8ri o l#)in0 si ini)a,)i cn$a 'e 4#c#rie0
n c#rn' a) 8ri$ o l#)in+
2 A) sc&a$0 H#ck0 a) sc&a$F s$ri! <i)+ >ri n s#s si /o&ieF As$a,i sc#)&#l0 4#n#l )e# Cairo0 slav
.o)n#l#i0 ini)a,)i s&#ne c sl$a es$eF
2 M '#c c# 4arca s v'0 <i)+ >,ar &#$ea s n#
%ie
.in$r,o sri$#r0 a %os$ n 4arc0 a 'e8le!a$,o0 si,a a-$ern $i $ s#r$#c#l vec*i &e %#n'0 ca s a) &e ce s ),
ase80 -i )i,a 'a$ vsla+ C#) ) 'e&r$a)0 l,a) a#8i$ s&#nn';
2 C#rn',c#rn'0 <i) o s c*i#ie 'e 4#c#rie si,o s s&#n c,i 'a$ores$e $o$#3 l#i H#ck+ .ac <i) e li4er0
as$a,i )#l/#)i$ I#3 H#ck+ <i) n# $e #i$ &e $ine0 e-$i l )ai 4#n &rie$en a I#3 <i)0 sin!#r#3 &rie$en a I#3 <i)F
Vslea) 'e 8or0 c# !n'#l s ) '#c s,l 'a# n vilea!0 'ar cn' l,a) a#8i$ vor4in' a-a )i s,a n)#ia$
ini)a+ A) lsa$,o )ai )oale c# vsli$#l0 ne)ais$iin' 'ac
's% %i# sa# n# 4#c#ros c &ornise)+ Cn' a)+ a"#ns la vreo cinci8eci 'e )e$ri )ai "os 'e &l#$0 i,a) a#8i$
iar !las#l;
2 Ui$e,l &e H#ck0 4#n#3 )e# H#ck0 sin!#r#3 'o)n
,al4 care,si /ine %!'#iala 'a$ I#3 <i)F
M,a c#&rins o s%rseal+ .ar )i,a)+8is; =Tre4#ie s,o %ac0 n,a) nco$roF Ac#) e &rea $r8i# ca s )ai 'a#
na&oi1(
n cli&a aceea v8#i o 4arc0 n care era# 'oi oa)eni nar)a/i+c# &#-$i+ >e o&rir+ M o&rii -i e#+ Un#l 'in
ei
8ise;
2 Ce,i acolo5 +
2 E &l#$ 2 8ic+
2 E-$i 'e &e ea5
2 .a0 'o)3le+
2 Mai sn$ si al/i oa)eni acolo5
2 N#)ai #n#l0 'o)3le+
2 Asc#l$0 a8i noa&$e a# %#!i$ cinci ne!ri 'e &e &lan$a/ia 'e,acolo0 'e '#& co$#l a&ei+ E)#l $# e al4 ori
ne!r#5
N,a),rs&#ns n#)ai'ec$+ A) ncerca$ e#0 'ar n#,)i venea# c#vin$ele+ A- %i vr#$ s,)i ia# ini)a,n 'in/i
si s s&#n $o$0 'ar &arc era) o cr&0 n,avea) c#ra" nici c$ #n ie&#re+ >i)/ea) c )i se )oaie
4ala)alele+ =A"#n!e0 n# $e )ai s$r'#i a$$a13 )i,D) 8is si le,a) s&#s &e ners#%la$e;
@U
2 E al4+
2 Mai 4ine ne '#ce) s ne ncre'in/)+
2 .a0 'a0 '#ce/i,v0 c e -i $$ic# acolo -i &oa$e,)i a"#$a/i s $ra! &l#$a &n la )al0 #n'e se ve'e l#)ina
aia+ T$ic#,i 4olnav0 si ))ica0 si Mar6,Ann $o$ a-a+
2 Ei0 'rcia 'rac#l#iF >n$e) !r4i/i0 4ie$e+ .ar v' c,i ca8iil s veni) c# $ine+ Hai0 vsle-$e0 s &orni)F
A) a&#ca$ vsla -i ei &e,ale lor+ Pes$e c$eva cli&e le,a) s&#s;
2 > -$i/i c $$ic# o s v %ie %oar$e rec#nosc$or+ To/i i &e care i,a) r#!a$ s ),a"#$e s $ra! &l#$a la )al
a# -$ers,o0 -i sin!#r n# &o$+
2 Ur$ 'in &ar$ea lorF H)F Ci ca) ci#'a$F Ia 8i0 4ie$e0 'a3 ce,i c# $aic,$#5
2 E +++ e +++ n#,i cine -$ie ce+
>e o&rir 'in vsli$+ Era) %oar$e a&roa&e 'e &l#$ ac#)+
2 M 4ie$e0 $# )in/iF )i 8ise #n#l 'in$re ei+ Ce, c# $a$,$#5 >&#ne,ne &e -lea#0 si o s %ie )ai 4ine 'e
$ine+
2 .a0 'o)3le0 a) s+v s&#n0 'ar v ro! 'in s#%le$0 n# ne lsa/iF +++ E +++ 'o)nilor0 $re4#ie 'oar s ne
$ra!e/i0 v,ar#nc e# %rn!*ia0 a-a c n# )ai e nevoie s v a&ro&ia/i 'e &l#$0 v ro!++ +
2 na&oi0 <o*n0 na&oiF rcni #n#l 'in$re ei+ Ci nce&#r s se 'e&r$e8e+
2 N# $e a&ro&ia0 4ie$e0 s$ai acolo #n'e e-$i0 c s$ai 4ine+ .raceF Te &o)ene-$i c vn$#l ne,a $rn$i$ 4oala,
n o4ra"iF M 4ie$e0 'ac -$ii c $aic,$# e 4olnav 'e vrsa$0 'e ce n# ne,ai s&#s 'in ca&#l loc#l#i5 Vrei s
se )oli&seasc $oa$ l#)ea5
I,a) rs&#ns0 s)iorcin';
2 Ba0 &n,ac#3 le s&#nea) la $o/i0 'ar o L#a# n'a$ la sn$oasa -i ne lsa# a-a+
2 Bie$#l 4ia$F Are si el 're&$a$e+ Ni se r#&e ini)a 'e $ine0 'ar ve8i c noi0 noi++ + la nal4aF n,ave) c*e% s
ne )oli&si) 'e vrsa$ n/ele!i5 Ascnl$0 $e,nv/ e# ce s %aci; n# $e,a&#ca s $ra!i sin!#r &l#$a la )al0 c o
&r&'e-$i+ C# vreo 'o#8eci 'e )ile )ai Ia vale0 &e )al#l s$n!0 e,#n or-el+ Ai s,a"#n!i acolo c# )#l$
'#& rsri$#l soarel#i+ Cn' o s ceri a"#$or0 s le s&#i oa)enilor c ai $i a# !#$#rai -i %ier4in/eal+ N# %i
&ros$0 n#,i )ai lsa &e oa)eni s !*iceasc 'es&re ce e vor4a+ Noi vre) s,/i %ace) #n 4ine0 a-a c %ii si $#
4ia$ 'e $re+a4 -i '#,$e
T
#n'e /i,a) ar$a$+ N,are s,/i %oloseasc la ni)ic 'ac,ai s 'e4arci acolo #n'e se ve'e l#)ina aia0 n#,i
'ec$ #n 'e&o8i$ 'e le)ne+ Ia 8i0 $aic,$# e srac0 asa,i5`Ci )ai are -i !*inion '#& c$ se ve'e+ Na0 #i$e c
&#n o &ies 'e 'o#8eci 'e 'olari &e scn'#ra as$a( ia,o cn' o a"#n!e n 're&$#l $#+ M 'oare,n s#%le$ c
$re4#ie s $e &rsi)0 'ar &e le!ea )eaF c# vrsa$#l n#,i 'e !l#)i$0 &rice&i5
2 A-$ea&$ ni/el0 Parker 2 s&#se cellal$+ P#ne -i &ol#l s$a &e scn'#ra0 'in &ar$ea )eaI Noroc 4#n0
4ie$eF F c#) /i,a s&#s 'o)n#l Parker -i n,o s,/i &ar r#+
2 .a0 'a0 4ie$e0 '#,$e c# .#)ne8e#F .ac ve8i c#)va vre#n ne!r# %#!ar0 cere a"#$or si n*a/,l0 $e )ai
ale!i si c# ceva 4ani+
2 C# 4ine0 'o)3le+ .ac,)i iese,n cale vre#n ne!r# n#,l las e# s sca&e0 %i/i &e &aceF
Ci s,a# '#s0 iar e# ),a) #rca$ la loc &e &l#$0 r#-ina$ -i nec"i$0 %iin'c -$ia) &rea 4ine c svDr-ise) o
%a&$ rea -i,)i ''ea) sea)a c oric$ ),a- %i s$r'#i$0 $o3$ 'e!ea4a ar %i %o-$i )ai 4#n n# era c*i& s )
%ac+ Vai 'e l care n# se,nva/ 'e )ic s se &oar$e c#) $re4#ieF Cn' e &#s la,ncercare0 se )oaie ca o
cr&0 %iin'c ni)ic n#,i
' $rie+
+ Yn'in'#,) )ai a'nc0 )i,a) 8is; 00Ia s$ai ni/el0 s 8ice) c %ceai 4ine 'ac,l &rai &e <i)0 cre8i c $e
si)/eai )ai #-#ra$5 .a3 'e #n'e0 $o$ r# al 'rac#l#i $e,ai %i si)/i$0 ca -i,ac#)+ A$#nci0 )i,a) 8is e#0 ce ros$
are s,3$wIe/i s $e &or/i Ci#) $re4#ie0 cn' ca s $e &or/i r# n# e !re# 'e%el -i rs&la$a,i aceea-i51 A)
r)as &a%+ N# )ai -$ia) ce s,)i rs&#n'+ A-a c ),a) *o$rD$ s n# ) )ai %r)n,$ -i 'e,aici nain$e s
) &or$ $o$'ea#na c#) )i,o veni )ai la n'e)Dn+ A) in$ra$ n wi!wa)0 'ar <i) n# era acolo+ M,a)
#i$a$ n "#r0 <i) nicieri+
2 Hei0 <i)F a) s$ri!a$+
2 Aici0 H#ckF Aia s,a# cra$5 N# vor4i a-a $areF ] >e 4!ase n a&0 s#4 vsla 'in s&a$ele &l#$ei; n# i se
33ve'ea 'ec$ nas#l+ L,a) lini-$i$0 s&#nn'#,i c $i&ii n# se )ai 8rea#+ <i) se s#i &e &l#$ si,#r);
2 2 A) asc#l$a$ $o$ si,a) sri$ n a&0 *o$r$ s no$ &n3 la )al 'ac ia vin ncoace+ .#& ce,ar %i
&leca$ ) n$orcea) e# na&oi la &l#$+ .oa)neF c#) i,ai )ai '#s 'e nas+ H#ckF Yro8av &clealF L,ai
sc&a$ &e &r3ie$e,n#3 $#,<i)0 iar el n# 3$e #i$ cD$ o $riF
U?
UM
.#& aia a) vor4i$ 'es&re 4anii 3&e care,i c&$ase)+ Era o s#) %r#)#-ic 2 #n &ol 'e cci#l+ <i) era
'e &rere c ac#) &#$ea) l#a va&or#l -i c 4anii a# s ne a"#n! &n o s sosi) #n'eva n s$a$ele li4ere0
nc 'o#8eci 'e )ile 2 8icea el 2 e o ni)ica $oa$ &en$r# &l#$a noas$r0 'ar $are,a- %i vr#$ s %i a"#ns
o'a$ la li)anF
n 8ori a) %c#$ &o&as+ <i) asc#nse c# )are !ri" &l#$a0 a&oi -i &e$rec# 8i#a %cn' 4a!a"ele -i &re!$in'
$oa$e cele0 &en$r# a &rsi &l#$ri$#l+
In noa&$ea aceea0 &e la vreo 8ece0 a) 8ri$ l#)inile #n#i $r!0 n %#n'#l #n#i co$ al %l#vi#l#i0 &e &ar$ea
>i$n!+ M,a) '#s c# 4arca s v' ce era+ Ceva )ai ncolo a) 'a$ 'e o l#n$re n care -e'ea #n &escar+ M,
a) a&ro&ia$ si i,a) 8is;
2 Nene0 ora-#l la e Cairo5
2 Cairo5 .a3 'e #n'eF Ai c&ia$5 1 2 .a3 ce ora- e0 nene5
2 .ac vrei s -$ii0 '#,$e -i a%lF .ac )ai s$ai aici si,)i >a/i ca&#l0 /i $ra! #na 'e,ai s ) &o)ene-$i
$oa$ via/a+
M,a) n$ors la &l#$+ <i) se ar$ !ro8av 'e 'e8a)!i$0 'ar l,a) )4r4$a$0 s&#nn'#,i c $r!#l #r)$or
o s %ie ne!re-i$ Cairo+
Pn a 'o#a 8i n 8ori a)3 )ai $rec#$ &rin %a/a #n#i or-el si ) &re!$ea) s ) '#c iar s v' ce e0 'ar F
<i) ),a o&ri$ ar$n'#,)i c era &e #n 'eal -i a)in$in,'#,)i c la Cairo e -es+ Ui$ase) ++ +
Pes$e 8i a) r)as &e #n !rin'0 n# 'e&ar$e 'e )al#l s$n!+ nce&#se) s in$r# la 4n#ieli0 -i <i) $o$ a-a+
2 Te &o)ene-$i 2 i 8ic 2 c,n noa&$ea aia c# cea/a a) $rec#$ 'e CairoF
2 > n# )ai vor4i) 'es&re as$a0 H#ckF Bie/ii ne!ri n,a# nicio'a$ noroc+ C$ia) e# c &ielea aia 'e -ar&e
are s ne )ai a'#c !*inionF
2 As vrea s n# %i v8#$ nicio'a$ &ielea aia0 <i)+ Ce 4ine era 'ac n#,)i c'ea# oc*ii &e eaF
2 T# n,ai nici o vin0 H#ck0 %iin'c n# -$iai+ A-a c n#,/i )ai %ace sn!e r#F
Cn' s,a l#)ina$ 4ine 'e 8i#0 ne,a) 'a$ sea)a c ne a%l) in a&a li)"&e'e a %i#l#i E*io -i c 'e &ar$ea
ailal$
c#r!ea# a&ele $#l4#ri ale 4$rn#l#i Mississi&iF A-a'ar00 a'io CairoF
Ne,a) a-e8a$ s ne s%$#i)+ N,avea nici #n ros$ s ne '#ce) la )al+ Ci s &orni) c# &l#$a na&oi0 se,
n/ele!e,c n,avea) c#)+ N# ne r)nea 'ec$ o cale; s a-$e&$) &n seara si s ne ncerc) noroc#l0
n$orcn'#,ne c# 4arca+ A) 'or)i$ $oa$ 8i#a n$r,#n 'esi-0 ca s )ai &rin'e) &#$eri+ .ar seara0 cn' ne0,
a) n$ors la &l#$0 ce s ve8i5 Barca ia,o 'e #n'e n#,iF
+ M#l$ +vre)e n,a) scos o vor4+ Ce era s %i 8is51 C$ia) a)n'oi &rea 4ine c $o$ &ielea -ar&el#i ne
%c#se 4#ca$a si 'e 'a$a as$a+ La ce 4#n s )ai vor4i)5 Ar %i inse)na$ s,ar#nc) vina as#&ra al$c#iva -i
as$a ne,ar %i a'#s iar !*inion 2 -i n# s,ar )ai %i is&rvi$ c# !*inioanele+ Mai 4ine $cea)+
Cn' ne,a )ai veni$ ini)a la loc0 ne,a) s%$#i$ ce,arJ %i )ai 4ine s %ace) -i ne,a) 'a$ sea)a c n# era
'ec$ o ie-ire; s &#rce'e) c# &l#$a la vale &n ni s,o ivi &rile"#l s c#)&r) o 4arc -i s,o &orni)
na&oi c# ea0 n s#s#l a&ei+ N,avea) 'e !n' s )&r#)#$) vre#na0 a-a c#) ar %i %c#$ 4a4ac#30 %iin'c
ne $e)ea) s n# se ia careva '#& noi+
Cn' s,a n$#neca$0 a) &orni$ c# &l#$a+ Cei care nc n# s,a# ncre'in/a$ c,i ne4#nie c#ra$ s &#i )na &e,
o &iele 'e -ar&e0 '#& $o$ ce ne,a c-#na$ no# &ielea aia 'e -ar&e0 a# s se ncre'in/e8e ac#)a0 v8n' ce
ne,a )ai %c#$+
C$ia) c loc#l #n'e se c#)&r 4rci se a%l #n'eva00 'incolo 'e sc*ela 'e &l#$e 'e lin! )al+ .ar n $rei
ore -i ceva n,a) v8#$ nici #n %el 'e sc*el+
>e n$#necase 'e,a 4inelea; era o 4e8n s,o $ai c# c#/i$#l 2 $o$ ce &oa$e %i )ai r#0 a%ar 'e cea/+ Pe,o
noa&$e ca as$a0 n# ve8i la 'oi &a-i si nu &o/i 'esl#-i ni)ic &e a&a %l#vi#l#i+ Era $r8i# si lini-$e+ .eo'a$ a)
8ri$ #n va&or care venea la 'eal+ A) a&rins %elinar#l0 cre8n' c ia a# s 4a!e 'e sea)+ .e o4icei0
va&oarele care )er!ea# la 'eal n# $recea# &e ln! noi0 ci c#$a# a&a lin 'e s#4 )al#rile s3$ncoase( 'ar n
no&/i ca as$ea0 ele se l#a# 'e &ie&$ c# %l#vi#l0 $recn' c*iar &rin )i"loc#l l#i+
li a#8ea) c#) calc a&a0 'ar n# l,a) v8#$ 'ec$ cn' a %os$ a&roa&e 'e $o$+ Venea n$ins s&re noi+
Va&oarele a# o4icei#l s$a; ncearc s va' &n #n'e &o$ s se
UO
"'i
a&ro&ie %r s $e a$in!+ C$eo'a$0 roa$a /i s%ar) o vsl" si a$#nci &ilo$#l scoa$e ca&#l a%ar -i r'e
cre8n'#,se )are &i-ic*er+ A-a'ar0 venea 're&$ s&re noi0 iar noi ne n,% c*i&#ia) c o s $reac ra8an$0 'ar
la &arc n,avea 'e,;( loc, 'e !n' s vire8e+ Era o na)il 'e va&or -i )er!ea i#$e ele $o$0 ca #n nor ne!r#
ncon"#ra$ 'e roi#ri 'e lic#rici+ .eo'a$ rsri 'in 4e8n0 )$*los si n%rico-$or0 c,o )#l/i)e 'e !#ri 'e
ca8ane0+ 'esc*ise -i ro-ii c;i ni-$e li)4i 'e %oc0 si c#,o e$rav
?
c$ $oa$e 8ilele0 a$rnn' 're&$ 'eas#&ra
3Ca&e$elor noas$re+ Cineva rcni la noi0 a&oi rs#nar clo&o$ele 'e alar)L &en$r# o&rirea )a-inilor0
n"#r$#rile se a)es$ecar c# -#ier#l a4#r#l#i si0 n vre)e ce <i) srea n$r,o &ar$e -i e# n cealal$0
va&or#l i84i 'in &lin &l#$a0 $recn' &es$e ea+
M,a) sc#%#n'a$ n a& c# !n'#l s a"#n! la %#n'0 cci o roa$ 'e vreo 8ece )e$ri era !a$a,!a$a s $reac
&es$e )ine -i,)i 8icea) c ar %i )ai 4ine s,i %ac loc0 s n# se,nc#rce+ .e o4icei sn$ n s$are s r)n s#4
a& #n )in#$ -i "#)$a$e+ A&oi ),a) sl$a$ re&e'e la %a/a a&ei
Z si)/ea) c ),n4#-+ A) ie-i$ &n la s#4s#ori -i )i,a) s#%la$ a&a 'in nri0 ca s &o$ $ra!e aer n &ie&$+
Era
Z#n c#ren$ n&rasnic 2 va&or#l -i &#sese 'in no# n )i-care )a-inile0 la 8ece sec#n'e '#& ce le o&rise+
Ce le &as va&orenilor 'e &l#$a-i5F .in &ricina n$#neric#l#i0 n#,l )ai ve'ea)0 l a#8ea) 'oar c#)
4r8'ea8 a&a %l#vi#l#i+
A) s$ri!a$ =<i)1 'e vreo 8ece ori0 'ar n,a rs&#ns ni)eni+ A) a&#ca$ a$#nci o scn'#r0 'e care )
lovise) &e cn' =clca) a&a10 -i a) &orni$ s&re )al )&in!n',o nain$ea )ea+ C#ren$#l $r!ea ns c$re
)al#l s$n!; ni)erise)0 a'ic0 n$r,#n soi 'e va' l#n! -i &ie8i- 2 s $o$ *i av#$ vreo 'o# )ile+
A $rec#$ )#l$ vre)e &n s,l s$r4a$0 'ar a) a"#ns
Zc# 4ine -i ),a) c/ra$ &e )al+ N# ve'ea) )ai ni)ic( ),a) $r$ or4e-$e &e #n &)n$ &ie$ros0 cale 'e
vre#n s%er$ 'e )il+ .eo'a$ ),a) &o)eni$ n %a/a #nei case 4$rne-$i0 n$oc)i$ 'in c$e 'o# rn'#ri 'e
4rne+
H !n'ea) s,o -$er! i#$e 'e acolo0 'ar o *ai$ 'e cini se n&#s$i s&re )ine0 )rin' si l$rn'( a) s$a$
loc#l#i0 n,avea ros$ s ) )i-c+
?
To$ali$a$ea &ieselor care alc$#iesc 4o$#l #nei cor4ii Rn+$+S
CAPITOLUL #VII
N# $rec# nici #n )in#$ -i0 'e la o %ereas$r0 cineva s&#se %r s,si scoa$ ca&#l;
2 A"#n!e0 4ie/iF Care,i acolo5
2 E#+
2 Care e#5
2 Yeor!e <ackson0 'o)3le+
2 Ce &o%$e-$i5
2 Ni)ic0 'o)3le0 n# vrea# 'ec$ s,)i v' 'e 'r#)00
'ar n# ) las cinii+
2 .e ce 'ai $rcoale casei0 noa&$ea0 la ora as$a0 ai5
2 N# ''ea) $rcoale0 'o)3le0 a) c8#$ 'e &e &#n$ea
va&or#l#i+
2 N# 8#0 ai c8#$5 Ia %ace/i &#/in l#)in0 s,l vc
la %a/F C#) 8iceai c $e c*ea)5
2 Yeor!e <ackson+ >n$ #n 4ie/a-0 n# ve'e/i5
2 Asc#l$a0 'ac s&#i a'evr#l0 n,are0 'e ce s,/i %ie $ea)0 n,o s,/i %ac ni)eni r#+ .ar n# ncerca s $e
)i-$i0 s$ai acolo #n'e e-$i+ Hei0 ia sc#la/i,i &e Bo4 -i &e To) si a'#ce/i %lin$eleF Yeor!e <ackson0 n# )ai e
ni)eni
c# $ine5
2 N#0 'o)3le0 n#,i ni)eni+
A) a#8i$ %or%o$ &rin cas si,a) 8ri$ o l#)in+ E)#l &e la %ereas$r rcni;
l 2 Be$s60 neroa' 34$rn ce e-$i0 car,$e c# l#)na,%ea aiaF Ai c&ia$5 P#ne,o &e &o'ea0 n 'os#l #-ii+
Bo4 -i To)0 'ac sn$e/i !a$a0 l#a/i,v loc#rile+
2 >n$e) !a$a+
2 Ia 8i0 Yeor!e <ackson0 i c#no-$i &e >*e&*er'soni51
2 N#0 'o)3le0 n via/a )ea n,a) a#8i$ 'e ei+
2 Poa$e c,i a-a c#) s&#i0 'ar s,ar &#$ea s si )in/i+ &n$e/i !a$a5 Ia %,$e,ncoa30 Yeor!e <acksonF
Ba! 'e sea)0 n# aler!a0 vino nce$ 'e $o$F .ac e careva c# c$ine0 s s$ea #n'e e0 'ac se,ara$0 l
c#r/)+ Hai0 vinoF KI# $e !r4i0 )&in!e0 #-a &#/in0 a$$ c$ s $e s$recori n,
an$r#0 asc#l/i5
]]+ N,a) aler!a$+ > %i vr#$ si n,as %i %os$ n s$are+ Fcea) c$e #n &as si ) o&rea)+ N# a#8ea) nici #n
8!o)o$0 n#)ai $ici$#l ini)ii )ele+ Cinii $cea# ca -i oa)enii0 'ar se /inea# scai 'e )ine+ Cn' a) a"#ns
la cele $rei $re&$e 'e le)n ale &ra!#l#i0 a) a#8i$ c#) cineva 'esc*i'e #-a
U:
c# c*eia0 a&oi $ra!e 8vor#l -i 'r#!#l 'e %ier+ A) &#s )na &e #- -i a) )&ins,o nce$i-or+ + + nce$i-or0
&n cn' cineva )i s&#se;
2 A"#n!e0 vr,/i ca&#l n#n$r#+
L,a) asc#l$a$0 c# $oa$e %c ) $e)ea) c )i,l $aie+
Pe &o'ea era o l#)inare+ Vre#n s%er$ 'e )in#$ ),a) #i$a$ la ei si ei la )ine; era# $rei !li!ani0 c# %lin$ele
n're&$a$e as#&r,)i0 'e )i se $iase rs#%larea+ Cel )ai n vrs$ 'in$re ei0 #n#l c# &r#l cr#n$0 s $o$ %i
av#$ vreo -ai8eci 'e ani0 ilal/i 'oi &rea# 'e vreo $rei8eci 'e ani0 4a c*iar )ai )#l$+ To/i $rei era# c*i&e-i
-i 4ine le!a/i+ Mai era acolo si o %e)eie %r#)oas0 c# &r#l cr#n$ -i0 n s&a$ele ei0 'o# %e$e0 'ar &e as$ea
n# le ve'ea) &rea 4ine+
2 Bine0 e,n re!#l+ In$rF )i &or#nci 4$rn#l+ C#) a) in$ra$0 4$rn#l nc#ie #-a0 $rase 8vor#l si
,'r#!#l0 a&oi le s&#se lor 'oi $ineri s se a&ro&ie c# %lin$ele+ To/i Z $rei $rec#r n$r,o sal )are0 c#
'#-#)ea#a +aco&eri$ c# o scoar/ no#0 si se a'#nar n$r,#n col/0 'e&ar$e 'e %eres$rele 'in %a/+ RPe 'e
l$#ri n# era# 3%eres$re+S Ri'icar l#)inarea -i0 '#& ce rn cerce$ar c# l#are,a)in$e0 s$ri!ar n$r,#n !las;
2 N#,i 'in nea)#l >*e&*er'sonilor0 n,are ni)ic 'in (>*e&*er'soni n el+
A&oi 4$rn#l )i 8ise c n'"'#ie-$e c n,a) s )
,s#&r 'ac,o s ) ca#$e 'e ar)e( n# voia s,)i %ac nici #n r#0 voia 'oar s se ncre'in/e8e+ N#,)i
sco$oci 4#8#narele0 le &i&i 'oar &e 'ina%ar si,)i s&#se c e,n re!#l+ .#& aia0 ) &o%$i s ) si)$ ca la
)ine acas
,-i s,i &oves$esc $o$ ce )i se n$)&lase+
2 .ar vai0 >a#l 2 i $ie vor4a 4$rna 2 4ie$#l 4ia$ e #' leoarcF Te &o)ene-$i c i,o %i si %oa)e5
2 Ai 're&$a$e0 Rac*el0 #i$ase)+ B$rna c*e) a$#nci o ne!res;
2 Be$s60 '#,$e si a'#,i re&e'e ceva 'e)ncare0 sr)an#l 'e elF Hei0 %e$elor0 #na 'in voi s se '#c s,l
$re8easc &e B#ck s,i s&#n +++ aF #i$e,l c vine+ B#ck0 ia,l &e 4ie/a-#l s$a s$rin0 a"#$,l s,-i scoa$
*ainele #'e -i ',i ni-$e *aine 'e,ale $ale0 #sca$e+
B#ck &rea ca) 'e vrs$ )ea0 vreo $reis&re8ece,&ai,s&re8ece ani0 )car c era ceva )ai voinic ca )ine+
N,avea &e el 'ec$ o c)a- -i &r#l i era $are ci#%#li$+
In$r cscn' -i %recn'#,se la oc*i c# o )in( c# cealal$ $r!ea '#& el o %lin$+
2 N#,i nici #n >*e&*er'son &e,aici5 n$re4 el+ i rs&#nser c se s&eriaser 'e!ea4a+
2 .e,ar %i veni$ niscaiva0 &#nea) e# )na &e #n#lF To/i nce&#r s r'+
2 .a3 nce$ $e )ai )i-$i0 B#ckF s&#se Bo4+ Ar %i av#$ $i)& s ne scal&e8e &e $o/i &n,ac#)aF
2 Pi 'ac n,a veni$ ni)eni s,)i s&#nF As$a n# se %ace+ To$'ea#na sn$ lsa$ 'eo&ar$e -i n,a&#c 0s v'
ni)icF
2 N#,i ni)ic0 %i#le 2 s&#se 4$rn#l+ Ai s ve8i 'es$#le la vre)ea $a0 %ii &e &aceF Ac#) '#,$e si % a-a
c#) /i,a s&#s )aic,$aF
Cn' a) a"#ns s#s n ca)era l#i0 )i,a 'a$ o c)a- scor/oas0 o "ile$c - ni-$e n'ra!i 'e,ai l#i+ In vre)e
ce ) )4rca)0 ),a n$re4a$ c#) ) c*ea)0 'ar n,a) a&#ca$ s,i rs&#n'0 c a si nce&#$ s,)i
&oves$easc 'es&re o !ai/ si #n ie&#ra-0 &e care,i &rinsese n &'#re c# 'o# 8ile n #r)+ M,a n$re4a$
a&oi 'ac -$i# #n'e se a%la Moise cn' s,a s$ins l#)inarea+ I,a) rs&#ns c n# -$i#+ N,a#8ise) 'es&re a-a
ceva &n,a$#nci+
2 .ar !*iciF s$r#i el+
2 C#) o s !*icesc 'ac n,a) )ai a#8i$ nicio'a$
'es&re as$a
2 .a3 ce0 n# &o/i s !*ice-$i5 E #-or0 )F
2 Care l#)inare5
2 Erice l#)inare+
2 N# -$i# #n'e era Moise+ Gi $#F
2 Ei0 #n3 s %ie5 Era an n$#neric+ As$a,i $o$F
2 .ac -$iai0 a$#nci 'e ce ),ai n$re4a$5
2 Ce 'rac#F N# ve8i c,i o !*ici$oare5 Ia 8i0 c$ ai s s$ai aici5 > r)i la noi0 a#8i5 > ve8i ce,o s
&e$rece)F Ccoala,i nc*is ac#)+ Ai vre#n cine5 E# a) #n#3 care sare n a& -i,/i a'#ce s#rcelele &e care
le ar#nci+ Tie,/i &lace s $e &ie&$eni c# crare la )i"loc '#)inica -i s $e 'ic*ise-$i5 Mie0 n#0 'ar ) sile-$e
)aic,)ea+ La nai4a c# n'ra!ii -$ia vec*i+ Ar $re4#i s,i )4rac0 'a3 e a-a 'e cal'0 c n# &rea a) c*e%+
E-$i !a$a5 n re!#l+ Hai'e0 )#si#F
<os )i &re!$iser ni-$e $#r$e 'e )lai0 carne rece0 #n$ -i s)n$n 2 n via/a )ea n,a) )nca$ ceva )ai
4#n+ B#ck0 )aic,sa -i $o/i ceilal/i 2 a%ar 'e ne!resa+
A 2 Aven$#rile l#i H#ckle4eir6 Finn
UA
'care &lecase0 )i 'e cele 'o# %e$e 2 %#)a# ni-$e &i&e 'e &&#-oi+ F#)a# si ) 'escosea#0 iar e#
n%#leca) -i le rs&#n'ea)+ Fe$ele era# n%-#ra$e n $ar$ane0 iar+cosi/ele le c'ea# &n )ai "os 'e #)eri+
V8n' e# c n#,)i 'a# &ace c# n$re4rile lor0 le,a) s&#s #r)$oarea &oves$e; E#0 $aic,)e# si $oa$
%a)ilia $ria) la o )ic %er) n %#n'#l Arkansas#l#i
?
+ n$r,o 4#n 8i0 sor,)ea Mar6,Ann %#!i ca s se
)ri$e c# #n#l -i n# se )ai a#8i ni)ic 'es&re ea+ Bill &orni s,o ca#$e -i n# se )ai a#8i ni)ic nici 'es&re el0
iar To) si Mor$ )#rir -i r)sei 'oar e# si c# $aic,)e#0 care a"#nsese ca o #)4r 'in &ricina a$$or
neca8#ri+ Cn' )#ri si el0 a) l#a$ &#/in#l care )ai r)sese 2 %iin'c %er)a n# era a noas$r 2 si,a)
&leca$ c# va&or#l n s#s &e %l#vi#+ Pe 'r#) a) c8#$ &es$e 4or' -i a-a a) a"#ns aici+ .#& ce )i,a#
asc#l$a$ &oves$ea0 )i,a# s&#s c &o$ r)ne la ei c$ &o%$esc0 nce&#se s se l#)ine8e 'e 8i#0 a-a c $oa$
l#)ea se '#se la c#lcare+ E# -i B#ck a) 'or)i$ n acela-i &a$+ Cn' ne,a) $re8i$ 'i)inea/a0 *o&F )i
#i$ase) n#)ele+ M,a) canoni$ vre#n ceas s,)i a'#c a)in$e0 si cn' s,a $re8i$ B#ck0 l,a) n$re4a$;
2 T# -$ii car$e0 B#ck5
2 .a 2 rs&#nse el+
2 P#n r)-a! c n# -$ii c#) se scrie n#)ele )e#0
2 P#n r)-a! &e ce vrei c -$i#+
2 Bine0 s $e ve'e)+
2 Y,e,o,r,!,e %%,a,Q,o,n0 &o%$i)F
2 Bine0 ai c-$i!a$0 'ar 8# n# $e,a- %i cre8#$ n s$areF N#,i #n n#)e #-or0 s,l s&#i 4#c*e c# 4#c*e0 a-a0
'in$r,o 'a$0 %r s,l nve/i+
A) scris n#)ele &e o *r$i#/0 n $ain+ M !n'ea) c s,ar &#$ea ca 'a$a vii$oare s ) &#n careva s i,l
s&#n -i voia) s,l &o$ ros$i &e ners#%la$e0 ca si c#) a- %i %os$ nv/a$ c# el+
Era o %a)ilie $are si)&a$ic -i avea# -i o cas &e cins$e+ N# )ai v8#se) nicio'a$ la /ar o cas ca as$a0
a$$ 'e ar$oas si c# a$$a =s$il1 n ea+ U-a 'e la in$rare n# avea ivr 'e %ier sa# #n#l 'e le)n c# c#rel#- 'e
&iele0 ci o cla)& 'e ara) care se rs#cea0 c#) a# casele 'e la ora-+ n salona- n# era nici &o)eneal 'e
&a$ 2 si,n c$e salona-e 'e la ora- n# !se-$i &a$#riF n$r,#n
l >$a$ 'in s#'#l >$a$elor Uni$e+
#n!*er se a%la #n c)in )are0 c# #n &ra! 'e cr)i8i ro-ii0 !ro8av 'e c#ra$e; le s&la# c# a& si le %reca#
$o$ c# o cr)i'+ C$eo'a$ le s&oia# c# o vo&sea ro-ie 'e,i 8icea ne!r# 'e >&ania0 $a)an a-a c#) se
o4i-n#ie-$e -i
la ora-+
C)in#l avea ni-$e !r$are #ria-e0 care &#$ea# s /in #n 4#-$ean n$re!+ Pe consol0 la )i"loc0 se a%la o
&en'#l0 &e s$icla creia era 8#!rvi$0 n &ar$ea 'e "os0 #n ora-+ Iar ]n )i"loc avea #n cerc#le/ n c*i& 'e
soare0 si ve'eai c#) lln s&a$ele l#i se 4l4ne-$e li)4a &en'#lei+ Era o &lcere &s,i asc#l/i 4$ile+
C$eo'a$0 '#& ce vre#n ceasornicar a)4#lan$ venea s,o c#re/e si s,o 'ic*iseasc0 era n s$are s s#ne 'e o
s#$ cinci8eci 'e ori n -ir0 %r s o4oseasc+ Ya8'ele n,ar %i vn'#$,o &en$r# ni)ic n l#)e+ .e o &ar$e si
'e al$a a &en'#lei s$$ea c$e #n &a&a!al )are0 %c#$ &arc 'in $i4isir si colora$ 'e,/i l#a oc*ii+ Ln! #n#l
'in &a&a!ali era o &isic 'e %aian/0 iar ln! cellal$ 2 #n c/el0 $o$ 'e %aian/+ Cn' i a&sai0 sco$ea# #n
/i&$0 'ar %r s 'esc*i' 4o$#l3 si %r s,-i sc*i)4e n%/i-area+ Ni&e$ele ie-ea# 'e #n'eva 'e 'e'es#4$0 n
s&a$ele lor a$r,na# 'o# evan$aie %c#$e 'in &ene 'e coco- sl4a$ic+ Pe o )as0 n )i"loc#l nc&erii0 se
ve'ea #n &aner %r#)os0 'e %aian/0 ncrca$ c# )ere0 &or$ocale0 &iersici -i s$r#!#ri0 )#l$ )ai ro-ii0 )ai
!al4ene -i )ai ar$oase ca alea a'evra$e+ N# era# a'evra$e0 %iin'c ici,colo0 &e #n'e se scoro"iser0 se
ve'ea cre$a al4 'in care era# %c#$e+ Masa era a-$ern#$ c# o )#-a)a 'e $oa$ %r#)#se/ea0 colora$ , &e
)ar!ini0 n )i"loc#l creia #n v#l$#r -i 'es%-#ra ari&ile ro-,al4as$re+ Gicea# c o &ri)iser $oc)ai 'in
P*ila'el&*ia+ Mai era# si ni-$e cr/i0 rn'#i$e %r#)os n %iece col$ al )esei+ Una 'in ele era o 4i4lie )are0
'e %a)ilie0 &lin c# &o8e+ Al$a era CaGea pelerinului
1
, o car$e 'es&re #n#l care,si &rsise %a)ilia0 nai4a
-$ie 'e ce+ .in cn' n cn'0 ci$ea) -i e# &#/in 'in car$ea as$a+ Era in$eresan$0 'ar
ca) !reoaie+
E al$ car$e era E%ran'a prieteniei
2
c# )#l$e l#cr#ri %r#)oase -i &oe8ele+ Poe8elele ns n# le ci$ea)+ Mai
era#
? Ro)an ale!oric al l#i <o*n B#n6an0 n care scrii$or#l0 &re'ica$or &#ri$an0 &re8in$ #n $a4lo# necr#/$or al )orav#rilor
aris$ocra/iei ,'in $i)&#l Res$a#ra/iei >$#ar/ilor+
7
An$olo!ie &o&#lar 'e vers#ri -i &ro80 &#4lica$ n ?@MO+
UU
98
acolo -i Dis!ursurile lui +en,y -lay
1
-i .edi!ina de /amilie 'e 'oc$or#l Y#nn
7
0 o car$e n care &#$eai a%la
$o$ ce $re4#ie s %aci la ca8 'e 4oal sa# )oar$e+ .e ase)enea0 o car$e 'e r#!ci#ni 2 -i )#l$e al$ele0 n
"#r#l )esei era# n-ira$e "il/#ri %alnice -i $rainice0 n# 'in alea c# %#n'#l lsa$ sa# s&ar$0 care sea)n c#
ni-$e co-#ri vec*i+
Pe &ere/i a$rna# $a4lo#ri0 )ai ales &o8e 'e,ale l#i Has*in!$on -i La Fa6e$$e
O
-i 'e,ale re!inei sco/iene
Mar60 scene 'e 4$lii0 -i #n#l care se n#)ea Semlnarea De!laraiei de ndependen%0" Era# -i #nele 'e le
8icea# =sc*i/e10 &e,care le %c#se c# )na ei0 &e cn' avea 'oar cincis&re8ece ani0 #na 'in %e$e0 care
)#rise+ >e 'eose4ea# 'e $oa$e $a4lo#rile &e care le v8#se) vreo'a$; era# )#l$ )ai ne!re ca alea
o4i-n#i$e+ Una n%/i-a o %e)eie 8vel$0 )4rca$ n$r,o roc*ie nea!r0 c# $alia s$rns la s#4s#ori si c#
)necile n%oia$e ca ni-$e ver8e+ P#r$a o &lrie )are ca o lo&a$ 'e cr4#ni si #n vl cerni$( !le8nele
s#4/iri si al4e i,erD# n%-#ra$e n &an!lic#/e ne!re0 iar &icior#-ele i,era# ncl/a$e n &an$o%iori 'e aceea-i
c#loare0 )ic#/i ca ni-$e "#crii+ >$$ea !n'i$oare0 c# co$#l 're&$ re8e)a$ &e #n )or)n$0 s#4 o salcie
&ln!$oare0 iar n )na ailal$0 care,i a$Drna 'e,a l#n!#l $r#&#l#i0 /inea o 4a$is$ al4 si o !en$#/+
.e'es#4$#l &ic$#rii s$$ea scris; 12ai, n,a) s te mai v%d ni!iodat%3)
Al$ &o8 n%/i-a o %a$ $nr0 c# &r#l &ie&$na$ n s#s si s$rns n$r,#n coc c,#n &ie&$ene nal$ c$ #n
s&$ar 'e sca#n+ Pln!ea n$r,o n%ra) -i n cealal$ )na /inea o &sric )oar$0 eare 8cea &e s&a$e0 c#
!*er#/ele,n aer+ .e'es#4$ scria; 12ai, n'am s% mai aud ni!iodat% did!ele'i !iripit4)
Mai era o &o80 n care o 'o)ni-oar c# o4ra"ii -iroin' 'e lacri)i s$$ea la %ereas$r0 c# oc*ii la l#n+ n$r,o
)na /inea o scrisoare 'es%c#$0 &ece$l#i$ n$r,#n col/ c# cear
?
+enry -lay, o) 'e s$a$ a)erican0 #n#l 'in$re con'#c$orii 1 &ar$i'#l#i w*i! R?AAA2?@:7S+
7
5eor6e 5unn, )e'ic a)erican0 a#$or al )ai )#l$or vol#)e 'e &o&#lari8are R?A:B2?@?7S+
O
.%rie 7osep8 de 9a :ayette, +!eneral -i o) &oli$ic %rance80 &ar$ici&an$0 al$#ri 'e coloni-$ii a)ericani0 la r84oi#l 'e
in'e&en'en/+ In $i)&#l Revol#/iei France8e a %c#$ &ar$e 'in &ar$i'#l li4eral,)onar*is$ R?A:A2?@OTS+
J Ac$ &rin care0 la T i#lie ?AAB0 cele $reis&re8ece colonii a)ericane sdi# 'eclara$ in'e&en'en$e -i li4ere 'e orice ol>li!a/ii
%a/ 'e coroana en!le8+
?MM
nea!r0 -i a&sa &e 4#8e #n )e'alion le!a$ 'e #n ln/i-or+ .e'es#4$ scria; 1;i te'ai dus3 Da, vai, te'ai
dus4) Po8ele era#0 cre'0 %r#)oase ,'ar e# n# &rea ) ''ea) + n vn$ '#& ele 2 ) a&#ca# &an'aliile
cn' le &rivea) )ai ales cn' n# er+a) n a&ele )ele+ Toa$ l#)ea era )*ni$ c 3%a$a )#rise0 %iin'c
nce&#se si al$e sc*i/e 'e,as$ea si se &#$ea ve'ea 21'in c$e %c#se 2 ce !eni# &ier'#ser+ .ar "#'ecin'
'#& !#s$#rile ei0 soco$ c se si)/ea )ai 4ine n ci)i$ir+
Cn' c8#se la &a$0 %a$a $oc)ai l#cra la cel )ai )re/ $a4lo# al ei 2 a-a 8icea# ri%'ele( cic n
r#!ci#nile ei cerea 8i si noa&$e s,i %ie 'a$ s $riasc &n ce,o s,l $er)ine+ .ar n,a av#$ noroc+ Ta4lo#l
n%/i-a o %a$ $nr0 )4rca$ n$r,o roc*ie l#n! -i al40 re8e)n'#,se 'e &ar)acl#l #n#i &o'e/0 !a$a,
!a$a s sar "os0 c# &r#l 'es&le$i$ &e #)eri0 c# lacri)i &e o4ra"i si c# oc*ii la l#n+ .o# 4ra/e i se
ncr#ci-a# &e &ie&$0 'o# 4ra/e era# n$inse -i al$e 'o# se nl/a# s&re l#n; voise0 &as)i$e0 +s va' care
&erec*e 'e 4ra/e se &o$rive-$e )ai 4ine0 -i,a&oi s le -$ear! &e celelal$e0 'ar0 c#) s&#nea)0 )#rise nain$e
'e a se *o$r -i ac#) $a4lo#l a$rna 'eas#&ra &a$#l#i ei a-a c#) era0 si0 la %iece ono)as$ic a %e$ei0 %a)ilia
l )&o'o4ea c# %lori+ .e o4icei ns0 era asc#ns '#& o &er'el#/+ .#'#ia 'in $a4lo# avea #n c*i& 'es$#l
'e &lc#$0 n#)ai c0 '#& &rerea )ea0 'in &ricina a$$or 4ra/e0 &rea se)na c,#n &ian"en+
Fa$a as$a av#sese -i,#n al4#) &e cn' era n via/( li&ea n al4#)#l ei %er&are si an#n/#ri 'es&re acci'en$e
si ca8#ri 'e 4oal l#n!0 l#a$e 'in 1<!8iul biseri!ii)" Pe )ar!inea lor o4i-n#ia a&oi s scrie &oe8ele0 'in
ca&#l ei+ Poe8elele era# !ro8ave+ Ia$ ceW scria0 'e &il'0 'es&re #n 4ia$0 &e n#)e C$e%an Pan >$rec*e0
care c8#se n$r,#n &#/ -i se necase;
O*+ lui C$e%an Pan >$rec*e0 r&osa$ n$r# .o)n#l
.urit'a ;te/an dup% boal%,
*n!et de tot, *n su/erin%3
;i plinsu'i'au, !u'amar%" jale,
=rietenii, a sa /iin%3
>u4 C$e%an Pana Stre!8e'avu
< alt% soart%, mai !umplit%"
?M?
De?i *l pl*/iser%, el nu .uri de moarte'obi?nuit%" >'avea ni!i tuse m%6%reas!%, ;i ni!i pojar, ni!i oreion,
>'au !ute$at s%'i p*n6%reas!% Al /runii sale s/*nt amvon" >u, inima nu i'a /ost /r*nt@ .e,#n ne*mp%rt%?it
amor" >i!i !rampele /%ptura s/*nt% >u'i dobor*r%, prin omor" <, nu4 -i as!ultai, pl*n6*nd, 9a !e v% spun
de trista'i soart%A Bl t*n%r a murit, !%$*nd ntr'o /int*n%" -rud% soart%4 9'au s!os a/ar', l'au de?ertat, Dar
are prea t*r$iu, o, vai4 -%!i su/letu'i s'a *n%lat Spre *ndelun6 r*vnitul rai"
.ac E))eline Yran!er%or' $icl#ia ase)enea &oe8ele nain$e 'e a )&lini &ais&re8ece ani0 ne &#$e)
nc*i&#i ce,ar %i a"#ns ea s scrie c# $i)&#l+ B#ck 8icea c sor,sa era n s$are s,/i $rn$easc o &oe8ie
c$ +ai 4a$e 'in &al)e+ Nici n# s$$ea s se !n'easc+ >cria #n s$i*, si0 'ac )i,i &#$ea !si ri)a0 l -$er!ea
-i &#nea la re&e8eal al$#l n loc0 a&oi i 'a,nain$e+ N,avea s#4iec$e &re%era$e+ P#$ea scrie 'es&re orice,i
cereai0 n#)ai $ris$ s %ie+ .e+ c$e ori )#rea vre#n 4r4a$0 vreo %e)eie sa# vre#n co&ila-0 ea -i venea c#
=o)a!i#l1 ei0 nain$e 'e a li se %i rci$ $r#&#l+ A-a le 4o$e8ase ea0 =o)a!ii1+ Vecinii avea# o vor4; cic
n3$i venea 'oc$or#l0 '#& aia E))eline si la #r) 'ricar#l0 care n# se ar$a nicio'a$ nain$ea ei+ E
sin!#r 'a$ s,a n$)&la$ s vina1 'ricar#l nain$ea ei0 n$r,o 8i cn' E))eline 84ovise &rea )#l$ c#$n'
o ri) la *#)ele r&osa$#l#i0 #n an#)e H*is$ler+ .#& aceas$ n,$)&lare0 E))eline nWa )ai %os$
aceea-i+ N# s,a &lns nicio'a$0 'ar a lovi$,o lin!oarea -i )#l$ n,a )ai $ri$+
>rc#/a 'e eaF .e c$e ori n# ),a) #rca$ n o'i/a ei0 ca s ci$esc 'in al4#)#l l vec*i0 cn' &o8ele ei )
sco$ea# 'in sri$e -i )i,era neca8 &e ea+
Mi,era 'ra! 'e $oa$ %a)ilia 2 'e )or/i -i 'e vii 'eo&o$riv 2 si n,a- %i vr#$ s ne 'es&ar$ ni)ic+ Bia$a
E))eline0 c$ %#sese n via/0 scrisese &oe8ii 'es&re $o/i )or/ii
?M7
si n# )i se &rea 're&$ ca ac#)0 cn' )#rise0 s n# se !seasc ni)eni s,i %ac -i ei o &oe8ea+ A)
ncerca$ s s$orc 'in )ine #n vers,'o#0 'ar 'in &ca$e n,a ie-i$
ni)ic+
E'aia E))eli\ei era &s$ra$ n$r,o c#r/enie 'e,svr-i$0 c# $oa$e l#cr#rile rn'#i$e a-a c#) i &lcea ei
s le ai4 cn' $ria+ N# 'or)ea ni)eni ccolo0 B$rria se n!ri"ea ea ns-i 'e o'aie0 'e-i avea o )#l/i)e
'e ser, + i$ori ne!ri+ >e '#cea 'eseori acolo0 'e o4icei ca s coas Ki s ci$easc 'in 4i4lie+
"l <os0 n salona-0 %eres$rele era# aco&eri$e c# ni-$e &er%i'ele !ro8ave; al4e0 c# &ic$#ri &e ele0 n%/isin'
cas$ele Z3)4rca$e n ie'er 'e s#s &n "os0 &rec#) si cire8i 'e vi$e '#se la a'&a$+ Mai era acolo -i #n
)ic &ian 'e &e vre)#ri0 n care cre' ra vrser ni-$e $in!iri+ Ce &#$ea %i )ai %r#)os 'ec$ s le a#8i &e cele
'o# %e$e cn$n' la &ian#l la >,a rupt ultimul lan sa# B$lia de la =ra6a34 Pere/ii $#$#ror nc&erilor
era# $enc#i/i+ Mai n %iece o'aie C l se a%la# covoare0 iar casa era vr#i$ %r#)os &e 'ina%ar+ 'j l Era o
cl'ire c# 'o# ari&i0 'es&r/i$e &rin$r,o c#r$e l * )are0 &ar'osi$ -i aco&eri$+ Uneori0 la &rn80 se &#nea
I l )asa acolo 2 era #n loc rcoros -i &lc#$+ Nici c se
II &#$ea )ai 4ine+ Ci )ncarea era s$ra-nic+ Un'e )ai &#i W c se servea# ni-$e &or/iiF
CAPITOLUL bVIII
Colonel#l Yran!er%or' era0 ve'e/i '#)neavoas$r0 #n !en$le)an 'in ca& &n n &icioare0 ca -i ceilal/i 'e
al$%el+ Era0 c#) s,ar 8ice0 'e nea) 4#n0 -i as$a,i )are l#cr# la oa)eni0 ca -i la cai0 '#& c#) s&#nea
v'#va .o#!las0 'es&re care n# -$i# s %i $!'#i$ cineva c %cea &ar$e 'in 4oieri)ea $Dr!#l#i nos$r#+ Ci
4a4ac#3 $o$ a-a 8icea0 )car c el0 #n#l0 n# era )ai 'e nea) 'ec$ #n co$oi
"an!*inos+
Colonel#l Yran!er%or' era %oar$e nal$ si 8vel$ -i avea o %a/ s)ea'0 ni/el#s oac*e-0 %r &ic 'e ro-ea/+
>e 4r4ierea c# !ri" n %iece 'i)inea/+ >#4 #n nas se)e/ avea ni-$e nri -i ni-$e 4#8e s#4/iri 'e $o$+ Iar
s#4 s&rn,
?MO
cenele,i !roase sc&ra# 'oi oc*i ne!ri ca $ci#nele0 a-a 'e n%#n'a/i n !vane0 c &arc $e &rivea 'in
'o# v!#ni+ Avea o %r#n$e nal$0 iar &r#l l#i s#r si /e&os i a$rna &n &e #)eri+ Minile i era# l#n!i -i
s#4/iri+ N# era 8i 'e la .#)ne8e# n care s n#,si &#n o c)a- c#ra$ si #n cos$#) 'e &n8 al40 'e,/i
l#a oc*ii+ .#)inicile &#r$a o re'in!o$ al4as$r c# nas$#ri 'e ala)+ U)4la c# #n 4as$on 'e )a*on0 c#
)ci#lie 'e ar!in$+ N,avea ni)ic %is$ic*i# sa# /i&$or n )4rc)in$e+ Ci era 4#n ca &inea l#i .#)ne8e#
2 si)/eai as$a si 'e,aia aveai ncre'ere n el+ CD$eo'a$ 8)4ea -i a$#nci era o &lcere s $e #i/i la el+ .ar
cn' se nl/a ca o &r"in -i 'e s#4 s&rncene nce&ea# s,i sca&ere %#l!ere0 /i venea s $e ca$ari n$r,#n
co&ac si s a%li )ai $r8i# ce,i c-#nase+
N,avea nevoie s,-i 'ea os$eneala s a)in$easc oa)enilor c#) se c#vine s se &oar$e0 %iin'c %iecare -$ia
s %ie c#viincios 'e %a/ c# el+ Ci $#$#ror le &lcea s,l ai4 n &rea")+ Mai $o$'ea#na era ca o ra8 'e
soare( #n'e era el0 &arc se nsenina+ .ar cn' se asc#n'ea '#& nori se %cea n$#neric 4e8n c$eva cli&e
2 -i era 'e a"#ns0 Z %iin'c '#& aia o s&$)n &#$eai %i si!#r c l#cr#rile a# s )ear! iar-i s$r#n+
Cn' co4ora 'i)inea/a0 )&re#n c# 4$rna0 $oa$ %a)ilia se sc#la n &icioare -i le s&#nea =4#n 8i#a1 si
ni)eni n# se a-e8a la loc 'ec$ '#& ce se a-e8a# ei+ A&oi To) -i Bo4 se '#cea# la #n '#l&ior c# -i&#ri0
a)es$eca# ni-$e 4#$#ri n$r,#n &a*ar -i i,l n$in'ea#0 iar el l /inea n )n si a-$e&$a &n ce To) si Bo4
-i #)&lea# -i ,ei &*relele si %cea# o &lecci#ne s&#nDn'; =Res&ec$ele noas$re0 'o)n#le si 'oa)n1+
A$#nci 'o)n#l -i 'oa)na le rs&#n'ea# a4ia nclinn'#,se; =M#l/#)i)10 -i $#s$rei 4r4a/ii se a&#ca# s
4ea+ Bo4 si To) $#rna# a&oi o lin!#r 'e a& &es$e08a*r#l -i &ic#l 'e rac*i# sa# 'e ci'r# r)as &e %#n'#l
&a*arelor lor -i ni le ''ea# )ie -i l#i B#ck0 ca s 4e)0 cic0 -i noi n sn$a$ea,4$rnilor+
Bo4 e
r
a )ai )are ca To)+ A)in'oi era# ni-$e vl"!ani c*i&e-i0 s&$osi0 c# %e/ele arse 'e soare0 c# o claie
'e &r ca &ana cor4#l#i0 si c# oc*ii ne!ri ca &ana cor4#l#i+ Ca si $a$l lor0 era# )4rca/i n &n8 al4 'in
ca& &n n &icioare -i,&#r$a# &ana)ale c# 4or#ri lar!i+
.#'#ia C*arlo$$e avea 'o#8eci -i cinci 'e ani0 era nal$0 >e)ea/ -i cili4ie0 'ar 4#n ca &inea cal'0 ,
n#,i srea /an'ra+ Cn' se )nia ns avea ni-$e &riviri care $e,n!*e/a#0 lei$ c#,ale l#i $a$,s#0 si era
%r#)oas %oc( .#'#ia >o%ia0 sor,sa0 era -i ea %r#)oas0 'ar al$%el 'ec$ ea+ Era 4lin'a si s#av ca o
&or#)4i/+ A4ia )&linise
'o#8eci 'e ani+
Fiecare )e)4r# al %a)iliei avea cD$e #n servi$or ne!r#0+
c*iar si B#ck+ Mi se ''#se -i )ie #n ne!r#0 care o '#cea
3 )&r$e-$e0 %iin'c e#0 #n#l0 n# &rea era) nv/a$ s )
las sl#!ri$( n sc*i)40 ne!r#l l#i B#ck a&roa&e c n,avea
vre)e s,si $ra! s#%le$#l+
Ca) as$a era $oa$ %a)ilia ac#)0 'ar cn'va n#)rase )ai )#l/i oa)eni0 si an#)e nc $rei %eciori0 care
%#seser ornor/i0 si E))eline0 care r&osase+
B$rn#l s$&nea n# -$i# ci$e %er)e si &es$e o s#$ 'e ne!ri+ Cn' -i cn' &o&osea# acolo c$e #n &lc 'e
oa)eni clri sosi/i 'e la 8ece,cincis&re8ece )ile 'e&r$are0 si vre)e 'e cinci,sase 8ile o '#cea# n$r,o
&e$recere0 &rin )&re"#ri)i si &e %l#vi#+ Gi#a0 4enc*e$#ia# -i 'n/#ia# "&rin &'#re0 iar seara ''ea# 4al#ri
acas+ Mai $o/i era# r#4e'enii 'e,ale %a)iliei+ Br4a/ii venea# $o$'ea#na c# ar)e+ L#)e 4#n0 ce s )ai
vor4i)F
Pe a&roa&e )ai *l'#ia #n nea) 'e no4ili0 vreo cinci,sase %a)ilii0 care )ai $oa$e &#r$a# n#)ele 'e
>*e&*er',son+ Era# $o$ a$$ 'e cili4ii0 4o!a/i si se)e/i ca si nea)#l Yran!er%or8ilor0 >*e&*er'sonii -i
Yran!er%or8ii se %olosea# 'e acela-i 'e4arca'er0 care se a%la c# vreo 'o# )ile )ai s#s 'e casa noas$r+
Cn' ) '#cea) #neori acolo c# oa)eni 'e,ai no-$ri0 ve'ea) o s#)e'enie 'e >*e&*er'soni clri &e
caii lor %r#)o-i+
n$r,o 4#n 8i0 cn' era) c# B#ck n &'#re0 la vin,$oare0 a) a#8i$ $ro&o$#l #n#i cal+ Toc)ai $recea)
'r#)#l+ 2 Re&e'eF )i 8ise B#ck+ Asc#n'e,$e n $#%i-F .#& ce ne,a) asc#ns0 a) &rivi$ &rin %r#n8i- n
&'#re+ N# $rec# )#l$ si #n $nr c*i&e-0 ca) )ili$ros0 se a&ro&ie c# cal#l n 4#ies$r#0 -i /inea %lin$a la
o4lnc+ II )ai 8rise) c# si nain$e+ Era $nr#l Harne6 >*e&*er',son+ .eo'a$0 )i v"i &e ln! #rec*e #n
!lon$e &orni$ 'in /eava %lin$ei l#i B#ck0 -i &lria l#i Harne6 c8# la &)n$+ Aces$a &#se )na &e %lin$ -i
veni clare 're&$ s&re loc#l #n'e ne,asc#nsese)+ .ar noi n,a) 84ovi$ nici o cli&+ A) l#a$,o la !oan
&rin &'#re+ N# era o &'#re 'eas( 'e 'o# ori0 n$orcn'#,) ca s ) %eresc 'e !loan/e0 l,a) v8#$ &e
Harne6 oc*in'#,l &e B#ck+ A&oi
?M:
?MT
l,a) v8#$ c#) se n$oarce &e aceea-i &o$ec0 'e 4#n sea) ca s,-i ia &lria+ N# ne,a) o&ri$ 'in %#!
&n acas+ Cri' ne v8#0 oc*ii 4$rn#l#i sc&rar o cli& 2 cre' c 'e &lcere 2 a&oi se nsenin &#/in
-i s&#se0 oarec#) c# 4ln'e/e n !las;
2 N#,)i &lace s $ra!i 'in#n$r#l #n#i $#%i-+ .e ce n,ai ie-i$ &e &o$ec0 4ie$e5
2 >*e&*er'sonii n,a# o4icei#l s$a0 $a$+ Ei n# sca& nicio'a$ ase)enea &rile"#ri+
n $i)& ce B#ck &oves$ea ce se,n$)&lase0 '#'#ia C*arlo$$e -i /inea ca&#l s#s ca o re!in0 nrile i se
#)%la#0 iar oc*ii i scn$eia#+ Ceilal/i 'oi %ra/i &rea# c$rni/i si n# sco$ea# o vor4+ .#'#ia >o%ia &lise0
'ar cn' a%l c o)#l n# %#sese rni$0 se )4#"ora iar la %a/+
.e n'a$ ce l,a) &#$#$ $ra!e 'eo&ar$e &e B#ck Rs#4 co&aci0 ln! ni-$e &$#le 'e &or#)4S0 l,a) n$re4a$;
2, Voiai s,l o)ori0 B#ck5
2 Ba 4ine c n#F
2 .a3 ce /i,a %c#$5
2 Cine0 el5 N# )i,a %c#$ nin%icF
2 A$#nci 'e ce voiai s,l o)ori5
2 Pi #i$e,asa0 'in &ricina 'i*oniei+
2 Ce,i aia 'i*onie5
2 M0 'a3 'in ce %#n' 'e l#)e ai ie-i$ c n# -$ii ce,i aia o 'i*onie5
2 N,a) )ai a#8i$ &n,ac#3F >&#ne,)i $#F
2 Ei 4ine 2 nce&# B#ck 2 o 'i*onie e ca) a-a; Un o) are o soco$eala c,#n al$#l si,l o)oar+ A$#nci
%ra$ele l#ia l o)oar &e el+ A&oi ceilal/i %ra/i0 'e o &ar$e -i 'e al$a0 se 4a$ n$re ei+ P,or) -i vr nas#l -i
verii lor -i nce$#l c# nce$#l %iecare 'in ei e o)or$ -i a$#nci 'i*onia s,a $er)ina$+ .ar /ine )#l$ 'e $o$ si
)er!e al 'ra,e#l#i 'e nce$+
2 .ar 'i*onia as$a a voas$r /ine 'e )#l$0 B#ck5
2 H)F Cre' -i e# A nce&#$ ac#3 $rei8eci 'e ani sa# ca) a-a ceva+ N# -$i# ce nen/ele!ere a %os$ la )i"loc0
&,or) s,a lsa$ c# &roces+ ^l care,a &ier'#$ &roces#3l,a )&#-ca$ &e l care l,a cs$i!a$+ Ericare,ar %i %c#$
la %el s %i %os$ n loc#l l#i+
2 .a3 ce nen/ele!ere a %os$0 B#ck5 Pe c*es$ia vre#nei )o-ii5
2 To$ ce se &oa$e0 n# sn$ si!#r+
%c0 2 Ci cine,a $ras )ai n$i5 Un Yran!er%or' sa# #n
/]>*e&*er'son5
2 .e #n'e vrei s -$i#5 E $are )#l$ 'e,a$#nciF
l 2 N# -$ie ni)eni5
l 2 Ba 'a0 $$ic# cre' c -$ie0 ca -i ceilal/i 4$rni 'in
" %a)ilie0 'ar nici ei n,a# *a4ar &e ce c*es$ie s,a &orni$0
cear$a+
2 .a3 ia 8i0 B#ck0 a# %os$ o)or/i )#l/i5
2 .a+ A# %os$ ceva n)or)n$ri+ .ar n# $o$'ea#na se las c# o)or+ T$ic# are ci$eva !loan/e n el0 'a3
ri#,i &as0 c $o$ n,are el cine -$ie ce !re#$a$e+ C$ 'es&re Bo40 l,a# ca) scri"eli$ c,#n "#n!*er0 iar To) a
%os$ rni$ o 'a$
sa# 'e 'o# ori+
2 An#l s$a a %os$ o)or$ careva0 B#ck5
2 .a+ Un#l 'e,al nos$r# -i #n#l 'e,al lor+ Ac#) vreo $rei+l#ni0 vr#l )e# B#'0 care avea &ai3-&e ani0
$recea clare &rin &'#re0 &e )al#l cellal$+ N# era nar)a$0 $),&i$#lF In$r,#n loc &#s$i#0 a#'e el $ro&o$ 'e
cai n s&a$ele l#i -i 'eo'a$ l ve'e &e )o- Bal'6 >*e&*er'son care,l #r)rea c# %lin$a n )n si c# c*ica,
i al4 %l#$#rn' n vn$+ Ci,n loc s sar 'e &e cal si s se,asc#n' n$r,#n $#%i-0 B#' si,a 8is c la n,o s,l
a"#n! 'in #r)+ .ar 4a4alc#3 l,a %#!ri$ a-a vreo cinci,sase )ile0 si se $o$ a&ro&ia 'e el+ Pn3 la #r)0
v8n' B#' c $o$#l e,n 8a'ar s,a o&ri$ -i s,a n$ors0 ca s n# %ie )&#-ca$ &e la s&a$e0 ),n/ele!i0 iar )o-#l
a $ras n el -i l,a c#r/a$+ N#)ai c n# s,a 4#c#ra$ el &rea )#l$ 'e noroc#l s$a0 %iin'c n,a $rec#$ nici o
s&$)n -i ai no-$ri i,a# %c#$ 'e &e$recanie+
2 Ce las si )o-#l la0 B#ckF
2 N,a- cre'e c era las+ .a3 'e #n'eF Prin$re >*e,&*er'soni n,ai s !se-$i nici #n las+ >i nici &rin$re
Yran,!er%or8i+ E'a$0 4$rn#l la a %os$ a$aca$ 'e $rei Yran!er,%or8i0 'a3 le,a /in#$ &ie&$ "#)a$e ceas -i i,a
4$#$ &n3 la #r)0 )car c 1ei era# clri+ Mos#3,a 'escleca$0 s,a asc#ns '#& o s$iv 'e le)ne -i si,
a &#s cal#l n %a/0 ca s,l %ereasc 'e !loan/e+ Yran!er%or8ii0 care r)seser clri0 s,a# nvr$i$ n "#r#l
4$rn#l#i0 $r!n' n$r#na n el+ .ar nici el n# s,a lsa$ )ai &re"os+ B$rn#l si cal#l l#i a# a"#ns acas
ci#r#i/i si sc*ilo'i/i ca vai 'e ca&#l lor0 'ar &e ,Yran!er%or8i a# $re4#i$ s,i '#c al/ii0 &e s#s+ Un#l ''#se
or$#3 &o&ii0 iar al$#l a cr&a$ a 'o#a 8i+ N#0 %r/ioare0 a%l 'e la )ine c,-i &ier'e vre)ea 'e &o,
?MA
?MB
)an l 'e ca#$ la-i &rin$re >*e&*er'soni+ N# se na-$e a-a sc#l n nea)#l lor+
.#)inica #r)$oare ne,a) '#s c# $o/ii la 4iseric0 &e cai0 %iin'c era ca) 'e&ar$e0 la vreo $rei )ile 'e
cas+ Br4a/ii0 &n si B#ck0 a# l#a$ c# ei %lin$ele0 iar n 4iseric le,a# /in#$ n$re !en#nc*i sa# re8e)a$e 'e
&ere$e0 ca s le ai4 la n'e)n+ >*e&*er'sonii $o$ a-a+
Pre'ica n,a %os$ cine -$ie ce0 ia acolo ni-$e &oves$i 'es&re i#4irea a&roa&el#i si al$e ase)enea &arascovenii
nesra$e+ Toa$ l#)ea a 8is ns c a %os$ o &re'ic %ain -i n 'r#) s&re cas n# s,a vor4i$ 'ec$ 'es&re
as$a+ La $o/i le $#r#ia !#ra 'es&re cre'in/0 'es&re %a&$e 4#ne0 'es&re *ar#l '#)ne8eiesc0 'es&re
an$e&re'es$inare si )ai -$i# e# ce0 nc$ ) !n'ea) c# "ale; )ai rar o '#)inic &lic$icoas ca as$a+ Ca)
la vreo or '#& &rn80 a/i&iser c# $o/ii0 #nii n "il/#rile lor0 al/ii &rin o'i+ nce&#se) s ) ca)
&lic$isesc+ B#ck 'or)ea $olni$ &e iar40 lne #n '#l#+ M,a) '#s n o'aia noas$r0 c# !n'#l s $ra! -i e#
#n &#i 'e so)n+ .r!la-a +'o)ni-oar >o%ia s$$ea n #-a o'ii ei0 care era al$#ri 'e,a noas$r+ C#)
) v8#0 ) $rase n#n$r#0 nc*ise #-a nce$i-or -i ) n$re4 'ac /in la ea+ I,a) rs&#ns c 'a+ A&oi )
n$re4 'ac vrea# s,i %ac #n 4ine0 'ar %r s s&#n ni)n#i+ I,a) 8is c vrea#0 )i s&#se a$#nci c si,a
#i$a$ 4i4lia n 4iseric0 n$re al$e 'o# cr/i0 -i ) roa! s ) '#c n$r,asc#ns acolo si s i,o a'#c na&oi0
%r s s#%l# ni)n#i o vor4+ A) &ri)i$+ M,a) s$rec#ra$ a%ar -i a) &orni$ >&re 4iseric+ Acolo n# )ai
era ni)eni0 n a%ar 'e vreo 'oi,$rei &orci0 care &$r#nseser n#n$r#0 !sin' #-a 'esc#ia$+ Vara0 &orcii
se3 'a# n vn$ '#& &ar'oselile 'e le)n0 %iin'c /in rcoare+ A/i 4!a$ 'e sea) c )ai $o/i oa)enii se '#c
la 4iseric 'oar 'e3 nevoie0 n vre)e ce &orcii se '#c 'e &lcere5
=E %i ceva la )i"loc 2 )i 8icea)+ N#,i %iresc ca o %a$ s $re)#re a$$a &en$r# o 4i4lieF1 A) sc#$#ra$
car$ea si0 ce s ve8i0+'in ea c8# #n 4ile/el &e care cineva scrisese c,#n &laiva8; =.o# si "#)$a$e+1 A)
)ai cerce$a$ e#0 'ar n,a) )ai !si$ ni)ic+ N# &rice&ea) ce,i c# 4ile/el#l0 a-a c l,a) &#s la <oc n car$e -i
),a) n$ors acas+ .o)ni-oara >o%ia0 care ) a-$e&$a n &ra!#l o'ii ei0 ) $rase n#n$r# si nc*ise #-a+
A&oi %r#n8ri car$ea &n !si 4ile/el#l+ C#) l ci$i0 se l#)in la %a/ -i0 &n s ) '#)eresc0 ) l# n
4ra/e -i ) s$rnse $are0 8icn'#,)i c,s
?M@
cel )ai 4#n 4ia$ 'in l#)e -i s n# s&#n ni)n#i #n'e a) %os$+ >e a&rinsese la %a/ -i oc*ii i s$rl#cea#0
ce )ai0 ,era !ro8av 'e %r#)oas+ A) r)as #l#i$+ Cn' )i,a) +veni$ n %ire a) n$re4a$,o ce,i c#
4ile/el#l la+ =L,ai ci$i$51 ,) l# ea la ros$+ I,a) rs&#ns c n#+ A$#nci ) n$re4 'ac -$i# s ci$esc+ I,
a) rs&#ns c -$i# 'oar 4#c*iile )ari+ Rs#%l #-#ra$ -i0 l)#rin'#,) c 4ile/el#l n#,i 'ec$ #n se)n 'e
car$e0 )i s&#se c ac#) &o$ s ) '#c
la "oac+
A) l#a$,o nce$i-or s&re r#0 !n'in'#,)D la cele n,$)&la$e+ C#rn'0 a) 4!a$ 'e sea) c ne!r#l )e#
) #r)re-$e+ Cn' casa n# se )ai 8ri0 -i ro$i o cli& &rivirile0 a&oi veni n %#! si,)i s&#se;
2 .o)n#3 <or"0 vino n 4al$0 s,/i ar$ #n c#i4 )are
'e -er&i+
=C#rios l#cr# 2 )i,a) 8is+ Mi,a )ai s&#s,o -i ieri+ >,ar c#veni s -$ie c ni)n#i n#,i &lac -er&ii n a-a
*al0 nc$ s #)4le '#& ei+ .ar ce,o %i #r)rin'51
2 Bine0 ia,o 3nain$eF i,a) s&#s+
M,a) /in#$ '#& el vreo "#)$a$e 'e )il( a&oi a l#a$,o &rin 4al$ si,a )ai )ers nc vreo "#)$a$e 'e
)il0 c# &icioarele,n a& &n la !le8ne+ A) a"#ns la #n )ic !rin' #sca$ si &lin3 'e co&aci0 $#%i-#ri -i liane+
Ne!r#l
)i s&#se;
2T, Mai )er!i c/iva &a-i0 'o)n#3 <or"+ Acolo es$e+ E# i,a) v8#$ -i n# )ai vrea# s,i v'+
Ci )erse +)ai 'e&ar$e0 &n ce &ieri '#& ni-$e
co&aci+
To$ #)4ln'0 a) 'a$ 'e o &oieni/ )are c$ #n ia$ac si )&res#ra$ 'e liane0 n )i"loc#l ei 'or)ea #n o)
2 .#)ne8e#leF era 4#n#l )e# < i)F
L,a) $re8i$0 %iin' si!#r c n,o s,si crea' oc*ilor cn' ),o ve'ea iar-i0 'ar nici vor4 'e a-a ceva+
A&roa&e c i,a# 'a$ lacri)ile 'e 4#c#rie0 ns )ira$ n# era+ Mi,a &oves$i$ c n noa&$ea aia a no$a$ '#&
)ine( )i a#8ise s$ri!$ele0 'ar n# c#$e8ase s rs&#n'0 'e $ea) s n# %ie &rins -i '#s 'in no# n ro4ie+
2 M,a) "#li$ si n,a) &#$#$ no$a re&e'e0 'e,aia a) r)as )#l$ n #r)a $a+ Cn' $# ai ie-i$ 'in a&0 )i,a)
8is 3c,o s $e a"#n! &oa$e &e )al0 %r s $e s$ri!0 'a3 cn' a) v8#$ casa aia0 a) )ers )ai nce$+ Era) &rea
'e&ar$e ca s,a#' vor4ele lora0 si )i,era %ric 'e cini+ Cn' s,a %c#$ iar lini-$e0 a) -$i#$ c $# e-$i n cas0
a-a c a) in,
?MU
$ra$ n &'#re0 ca s,a-$e&$ &n,a 'o#a 8i+ In sori0 a) v8#$ ni-$e ne!ri0 care se '#cea# la c)&+ Ei ),a# a'#s
in loc#l s$a0 #n'e cinii n# ) &o$ )irosi0 'in &ricina a&ei+ Noa&$ea0 ne!rii )i,a'#e+ 'e )ncare -i,)i
s&#n ce )a
%ace H#ck+
2 .e ce n# i,ai 8is l#i <ack al )e# s ),a'#c aici
)ai c#rn'0 <i)5
2 N,avea ros$ s $e c*e) nain$e 'e,a &#$ea %ace ceva+ .ar ac#)0 $o$#,i 4ineF C#) a &#$#$0 <i) a
c#)&ra$ oale00 si cr$i/i0 -i )ncare0 -i,a 'res &l#$a noa&$ea0 cn' + ++
2 Care &l#$0 <i)5
2 Pl#$a noas$r a vec*e+
2 N# c#)va vrei s s&#i c &l#$a noas$r n,a %os$ %c#$ /n'ri5
2 N#0 n,a %os$+ A %os$ ea r# &ara'i$0 )ai ales la #n ca&$0 'ar &a!#4a n#,i )are0 'ec$ c ni s,a# &ier'#$
)ai $oa$e l#cr#rile+ .ac n# ne ''ea) a-a la %#n' -i n# no$a) s$i4 a&0 si 'ac n,ar %i %os$ a-a n$#neric0
iar noi n,a) %i %os$ a-a s&eria/i0 si,asa n$%le/i0 a) %i &#$#$ sc&a si &l#$a+ .a3 -i,a-a e 4ine0 %iin'c ac#)
&l#$a,i ca no#,no#/0 -i,ave) -i,o !r)a' 'e l#cr#ri noi n loc#l lora
&ier'#$e+
2 .ar0 <i)0 c#) 'e,ai &#s iar1 )ina &e &l#$5 Ai
&rins,o5
2 C#) s &rin8i o &l#$ n &'#re5 Ni-$e ne!ri a# !,si$,o &e o s$nc0 n co$#3 r#l#i0 si,a# asc#ns,o n$r,o
!rl0 s#4 slcii+ Pe #r)0 s,a# cion'ni$ a$$a &en$r# ea0 c a) &rins 'e ves$e c#rn' -i a$#nci i,a) )&ca$
&e $o/i0 8i,cn'#,le c &l#$a n#,i a lor0 ci a l#i <i) -i H#ck+ =Ce0 vre/i s )nca/i &a&ar &en$r# c,a/i "e%#i$
#n $nr !en$le)an al451 P,or) le,a) 'a$ 8ece cen/i 'e cci#l si,a# %os$ %oar$e )#l/#)i/i+ Gicea# c n,ar
%i r# s 'i4#ie c$ )ai )#l$e &l#$e0 ca s %ie si )ai 4o!a/i+ Ne!rii -$ia,s $are 4#ni c# )ine -i n# $re4#ie s
le cer 'e 'o# ori ceva0 c,)i 'a# n#)ai'ec$+ <ack s$a e #n ne!r# c#)seca'e -i )are &i-ic*er+
2 .a0 a-a,i+ Nici n# )i,a s&#s c e-$i aici+ Mi,a 8is s vin s,)i ara$e o !r)a' 'e -er&i 'e 4al$+ .ac
se,n$)&l ceva0 el n#,i a)es$eca$ c# ni)ic+ Poa$e s s&#n c n# ne,a v8#$ nicio'a$ )&re#n0 si c*iar
a-a e+
N#3 vrea# s vor4esc )#l$ 'es&re cele n$)&la$e n 8i#a #r)$oare+ A) s %i# %oar$e sc#r$( M,a) $re8i$ n
8eri -i ) &re!$ea) s ),n$orc &e &ar$ea ailal$ si
s,)i v' 'e so)n0 'ar a) 4!a$ 'e sea) c n "#r era o $cere neo4i-n#i$+ N# se si)/ea nici o )i-care+
Pe #r) a) v8#$ c B#ck n# era acolo+ Mira$ 'in cale,a%ar0 ),a) sc#la$ 'in &a$ si a) co4or$+ N# se
ve'ea /i&enie 'e o)0 nicieri+ Era o lini-$e 'e )or)n$+ La %el si a%ar+ =Ce s
%ie51 ) n$re4a)+
Ln! s$iva 'e le)ne0 a) 'a$ &es$e <ack al )e#+
2 Ce se,n$)&l &e,aici5 8ic e#+ El0 'e colo;
2 N# -$i/i0 'o)3 <or"5
2 N#0 n# -$i#+ 1
2 Miss >o%ia a %#!i$F G# a-aF A %#!i$ noa&$ea0 ni)eni n# -$ie cn'+ A %#!i$ s se )ri$e c# $nr#l la
Harne6 >*e&*er'son0 a-a se s&#ne+ Fa)ilia a 4!a$ 'e sea) a4ia ac#3 "#)3a$e ceas -i 'e,a$#nci n,a
&ier'#$ vre)ea0 8#+ N,a) &o)eni$ oa)eni s se nar)e8e -i s,ncalece )ai i#$e+ C#coanele s,a# '#s s
'ea 'e ves$e la r#'e0 iar >a#l0 4$rn#3 -i 4ie/ii a# &orni$ clri0 c# %lin$ele0 &e )ai n s#s0 ca s,l &rin8 &e
$n%#3 la -i s,l o)oare nain$e ca el s $reac r#l c# '#'#ia >o%ia+ E s
%ie $)4l# )are0 8#F
2 H)F B#ck a &leca$ %r s ) $re8easc+
2 N#,i 'e )irare+ N,a# vr#$ s $e a)es$ece -i &e )a$ale+ .o)3 B#ck -i,a ncrca$ %lin$a -i,a 8is c ori
&#ne )na &e #n >*e&*er'son0 ori se c#r/+ Acolo,s a$/ia >*e&*er'soni0 c &#ne -i el )na &e #n#30
'ac,are noroc+ A) l#a/,o la %#! &e crarea 'e &e )al+ .eo'a$ a) a#8i$ )&#-c$#ri0 #n'eva0 'e&ar$e+
Cn' a) a"#ns n a&ro&ierea ca4anei -i a s$ivei 'e le)ne 'e ln! 'e4arca'er0 ),a) %#ri-a$ &rin$re
co&aci -i $#%i-#ri &n )i,a) !si$ #n loc 4#n si ),a) c/ra$ n$r,o rc*i$0 'e #n'e &#$ea) &rivi %r s
%i# v8#$+ N# 'e&ar$e 'e asc#n8$oarea )ea era o s$iv nal$ 'e le)ne0 n$i ),a) !n'i$ s ),asc#n' n
s&a$ele ei0 'ar &oa$e c,i )ai 4ine c n,a) %c#$,o+
In %a/a ca4anei se,nvr$ea# vreo &a$r#,cinci oa)eni clri0 84iern' -i n"#rn' 'e )a)a %oc#l#i si,ncercn'
8a'arnic s se a&ro&ie 'e 'oi 4ie/i asc#n-i n'r$#l s$ivei 'e le)ne 'e ln! 'e4arca'er+ .e c$e ori
vre#n#l 'in ei ncerca s se a&ro&ie 'e s$iv0 venin' 'ins&re )al0 cei 'oi 4ie/i $r!ea# as#&ra l#i0
'in'r$#l s$ivei0 #n'e se !*e)#iser s&a$e,n s&a$e ca s se a&ere si 'in$r,o &ar$e
-i 'in cealal$+
n c#rn'0 clre/ii nce$ar s se )ai ro$easc si s
???
??M
s$ri!e -i &ornir s&re ca4an+ A$#nci #n#l "an 4ie/i se ri'ic -i oc*i 4ine &e 'eas#&ra !r)e8ii %e le)ne; #n#l
'in c3re/i se &rvli 'in -a+ ^ilal/i 'escalecar0 l apu!ar% &e rni$ -i se n're&$ar c# el f&re ca4an0 n
aceea-i cli& ns0 4ie/ii o l#ar la !oanI-i &n s 4a!e 'e sea) clre/ii0 ei -i %c#ser "#)$a$e 'in 'r#)#l
ce,i 'es&r/ea 'e co&ac#l n care ) coco/ase)+ V8n'#,i0 iVal/i srir &e cal -i /#-$iF '#& ei+
>e a&ro&ia# re&e'e0 'ar i 'oi avea# #n avans &rOa )are ca s )ai &oa$ %i a"#n-i 'in #r)+ Bie/ii era# a;#)
ln! s$iva 'e le)ne 'in %a/a co&ac#l#i )e#+ >e asc#nser n'r$#l ei0 a-a c ac#) iar s$$ea# )ai 4ine ca
#r)ri$orii lor+ Un#l 'in 4ie/i era B#ck0 iar lial$ #n %lc# s#4/irel0 'e vreo no#s&re8ece ani+
Clre/ii se,#ivlr$ir ce se,nvr$ir0 a&oi -i v8#r 'e 'r#)+ .e n'a$ ce n# s,a# )ai 8ri$0 l,a) s$ri!a$ &e B#ck+
A#8in'#,)i !las#l0 B#ck n# -$ia ce s cre+a'+ Prea )ira$ 'in cale,a%ar+ n cele 'in #r) )i s&#se s %i# c#
oc*ii,n &a$r# si s,i 'a# 'e ves3$e cn' clre/ii se vor ivi 'in no#+ .e 4#n sea) c &#nea# ceva la cale -i c n,
avea# s 84oveasc )#l$+ As %i 'a$ orice s n# )ai %i# n rc*i$a aia0 'ar n# n'r8nea) s co4or+ B#ck nce&#
s 84iere -i s n"#re0 8icn' c el si vr#,s# <oe Rs$a era cellal$ 4ia$S n# nc*eiaser nc soco$elile &e 8i#a
aceea+ Mi,a )ai 8is c $aic,s# -i cei 'oi %ra/i %#seser o)or/i0 la %el -i vreo 'oi,$rei 'in 3$a4ra '#-)an+ Cic
>*e&*er'sonii le n$inseser o c#rs+ B#ok s&#nea c $aic,s# si i 'oi %ra/i ar %i $re4#i$ s a-$e&$e sosirea
r#'elor0 %iin'c a-a >*e&*er'sonii era# &rea $ari+ L,a) n$re4a$ ce se n$D)&lase c# $Dnr#l Harne6 -i c#
3'o)ni-oara >o%ia( )i,a rs&#ns c $rec#ser &e )al#l cellal$ si sc&aser+ Mi,a &r#$ $are 4ine+ .ar s,l
%i+v8#$ &e B#ck c#) s&#)e!a 'e ci#' c n# i84#$ise s,l o)oare &e Harne6 n 8i#a n care $rsese n elF Era
ceva ne)ai&o)eni$F
.eo'a$ se a#8i &ocF &ocF &ocF Clre/ii se %#ri-aser &rin &'#re si venea# ac#) &e la s&a$ele lor0 %r cai+
Bie/ii0 rni/i a)n'oi0 o l#ar la !oan s&re %l#vi# -i se ar#ncar n a&+ In $i)& ce no$a# la vale0 ilal/i aler!a#
&e )al $r!n' '#& ei -i #rin';
2 Moar$e lorF N#,i lsa/iF
>i)/ea) c )i se %ace r# si era c$ &e ce s ca' "os+ N,a) 'e !n' s &oves$esc $o$ ce s,a,n$)&la$0 'e $ea)
??7
s n# )i se %ac iar-i r#+ Mai 4ine n,as )ai %i a"#ns la )al n noa&$ea aia 'e &o)in0 'ec$ s v' ase)enea
!ro8viiF N,a) s le &o$ #i$a nicio'a$+ M #r)resc -i,n visF
A) r)as n co&ac &n a,nce&#$ s se,n$#nece+ Mi,era %ric s co4or+ .in cn' n cn' a#8ea) )&#-c$#ri0
'e&ar$e n &'#re+ .e vreo 'o# ori a) v8#$ )ici ce$e 'e oa)eni nar)a/i &n,n 'in/i0 $rccn' n !oana cailor0
'incolo 'e ca4an+ =Va s 8ic 2 ) !n'ea) 2 4$lia n# s,a is&rvi$ nc+1 Era) $ re a4$#$ si,)i &#sese)
n !n' s n# ) )ai a&ro&ii nicio'a$ 'e casa aia0 n# 'e al$a0 'a3 ) si)/ea) ni/el#s vinova$ si e#+ Ac#) )i
''ea) sea)a c n 4ile/el#l ce,l a'#sese) scria c '#'#ia >o%ia #r)a s se n$lneasc c# Harne6 #n'eva0 la
ora 'o# -i "#)$a$e0 ca s %#! c# el+ Ci ) !n'ea) c,ar _E $re4#i$ s,i &oves$esc $a$l#i >o%iei 'es&re 4ile/el
si 'es&re &#r$area ei ci#'a$( &oa$e c,a$#nci ar %i nc#ia$,o n o'aie,-i &r&'#l s$a n,ar )ai %i av#$ loc
nicio'a$+
Zn cele 'in #r)0 a) co4or$ 'in asc#n8$oare si ),a) $ri$ ni/el &e )al#l a&ei0 &n ce a) 'a$ 'e cele 'o#
$r#&#ri care 8cea# ln! )al+ Le,a) $ras a%ar0 le,a) aco&eri$ %e/ele -i a) -$ers,o c$ a) &#$#$ )ai i#$e+ Mi,a#
'a$ lacri)ile cn' a`n aco&eri$ %a$a l#i B#ck0 n# 'e al$a00 'ar se &#r$ase %r#)os c# )ineF
In$re $i)& se n$#necase+ N# ),a) a&ro&ia$ 'e cas0 ci a) l#a$,o &rin &'#re s&re 4al$+ V8n' c <i) n# era
&e !rin'0 a) 84#!*i$,o s&re !rl0 croin'#,)i 'r#) &rin,$r,e slcii; ar'ea) 'e ner4'are s ) s#i &e &l#$ -i s
sca& o'a$ 'e loc#l la 4les$e)a$+ .ar &l#$a n# era acolo T Nii0 ce s&ai) a) $rasF A $rec#$ a&roa&e #n )in#$
&n s,)i vin n %ire+ A) nce&#$ s s$ri!( #n !las )i rs&#nse0 la vreo 'o#8eci 'e &a-i 'e )ine;
T, .#)ne8e#leF T# e-$i0 H#ck5 N# %ace 8!o)o$F
Era !las#l l#i <i) -i ) 4#c#ra) 'in cale,a%ar s,I a#'+ A) )ai aler!a$ &#/in &e )al si,a) sri$ &e &l#$+ <i)
) l# n 4ra/e -i ) s$rnse la &ie&$0 %erici$ c ) ve'e+
2 .o)n#3 s $e 4inec#vn$e8e0 4ie$eF Era) si!#r c $# iar ai )#ri$+ <ack a veni$ aici si )i,a s&#s c,ai %os$
)&#-ca$0 %iin3c n# $e,ai )ai n$ors acas+ Era) "5a$a s &lec c# &l#$a &n3 la ca&$#3 !rlei ca s,o ia# 'in loc
n'a$ ce vine <ack si,)i s&#ne c $# c*iar ai )#ri$+ .oa)ne0 ce 4ine c $e,ai n$ors0 H#ckF
, Aventurile lui Huckleberry Fin-
2 .a 2 i rs&#nsei 2 4ine c s,a is&rvi$+ N,a# s3 ) !seasc -i,a# s,-i nc*i&#ie c a(n %os$ o)or$
si c ),a '#s a&a la vale+ Colo s#s3 e ceva care,o s,i %ac s crea' as$a+ N# )ai s$a0 <i)0 ',i 'r#)#l c$
&o/i )ai re&e'eF
M,a) si)/i$ la lar!#l )e# a4ia cn' &l#$a a a"#ns c# vreo 'o# )ile )ai "os0 &e Mississi&&i+ A$#nci a)
seos %elinar#l -i l,a) a!/a$0 soco$in'#,ne 'in no# li4eri -i la a'&os$+ C#) n# )ai &#sese) ni)ic n !#r
'e ieri0 <i) )i a'#se ni-$e $#r$e 'e )lai c# s)n$n -i o cos$i/ 'e &orc c# var8 -i ver'e/#ri( ni)ic n#,i
)ai 4#n &e l#)ea as$a cn' e 4ine !$i$+
A) &e$rec#$ 'e )in#ne0 n%#leen' si s&orovin' c# <i)+ Era) %erici$ c sc&ase) 'e 'i*oniile alea+ C$
'es&re <i)0 n# )ai &#$ea 'e 4#c#rie c sc&ase 'e 4al$+ A)n'oi era) 'e &rere c n#,i &e l#)e cas )ai
4#n ca &l#$a+ In al$e loc#ri oa)enii $riesc n!*es#i/i0 claie &es$e !r)a'0 'ar &e o &l#$ e c# $o$#l
al$%el++Te si)/i slo4o' -i la lar!#l $#+
CAPITOLUL #I#
Trec#r vreo 'o#,$rei 8ile+ Mai 4ine 8is se sc#rser 2 a$$ 'e lini-$i$e0 senine -i %r#)oase a# %os$+ Ia$
c#) ne,a) &e$rec#$ vre)ea+ Prin &r/ile acelea0 %l#vi#V era !ro8av 'e )are0 s $o$ %i av#$ o )il -i
"#)$a$e lr!i)e+ Noa&$ea &l#$ea)0 iar 8i#a s$$ea) asc#n-i+ C#) )i"ea 'e 8i#0 ne o&rea) -i &ri&onea)
&l#$a 2 'e o4icei n a&a lini-$i$ 'e ln! #n os$rov+ Ysea) acolo 3rc*i$e -i slcii0 $ia) niscaiva cren!i
-i aco&erea) &l#$a+ A&oi &#nea) #n'i/ele0 in$ra) n a& si no$a)0 ca s ne )ai rcori)+ .#& aia0 ne
a-e8a) &e %#n'#l nisi&os 2 n loc#rile #n'e a&a ne venea &n la !en#nc*i 2 -i a-$e&$a) rsri$#l+ N# se
a#8ea nici #n 8!o)o$0 $o$#l era $c#$0 'e &arc ar %i 'or)i$ n$rea!a l#)e+ Cn' si cn' se a#8ea 'oar
orci$#l 4roa-$elor+ Pri)#l l#cr# &e care,l 8reai cn' /i ar#ncai oc*ii &es$e n$in'erea a&elor era %-ia
n$#neca$ a &'#rilor 'e &e cellal$ )al+ Al$ceva
??T
n# &#$eai 'esl#-i+ A&oi &e 4ol$a cer#l#i se ivea #n 84en!*i,al40 care cre-$ea 'in ce n ce+ n 'e&r$a$e
%l#vi#l ser li)&e8ea0 iar a&a n# )ai era nea!r0 ci cen#-ie0 nce&eai s ,8re-$i ni-$e &e$e %#)#rii0 care
&l#$ea# &e a&+ Era# $o$ %el#l 'e va&ora-e+ Mai ve'eai -i ni-$e '#n!i ne!re 2 &l#$ele+ Uneori a#8eai
scr/i$#l #nei lo&e/i sa#30 lar) 'e !las#ri nvl)-i$e( era a$$ a lini-$e0 c s#ne$ele se a#8ea# 'e *$ 'e
'e&ar$e+
N# $recea )#l$ si 8reai &e a& o 'r0 si0 '#& c#),,ar$a0 /i ''eai sea)a c acolo,i o s$Dnc 'e care se,
s&r!ea# val#rile 'e lsa# 'ra aia+ Ve'eai &e #r) c#rrr cea/a se ri'ic 'e &e a& n vl$#ci0 'e8vl#in'
&rivirilor %l#vi#l -i 8area 'e %oc a rsri$#l#i+ Pe )al#l cellal$00 la 1)ar!inea &'#rilor0 se 'esl#-ea a$#nci
o ca4an0 'e 4#n sea) #n 'e&o8i$ c$e c*eres$ea0 'in care ni-$e *o/o)ani %#raser c$ &#$#ser0 s$iv#in'
res$#l le)nelor n a-a %el0 nc$ &rin 'esc*i8$#rile 'in$re ele ar %i nc&#$ -i #n cine+ A&oi se s$rnea 'in$r,
acolo o 4oare &lc#$00 care $e,nviora -i,/i #)&laa nrile c# )ires)ele '#lci ale co&acilor si %lorilor+ E
're&$ c #neori a'#cea -i c$e oJ '#*oare !rea 'e &e-$e &#$re'0 'e,/i venea s,/i iei l#,)ea,n ca&+ .a3 &,
or) se %cea 8i# 'e,a 4inelea0 $oa$e,cele r'ea# n soare -i &srelele ciri&ea# 'e 8or+ N# se )ai 8rea
nici o 'r 'e %#)+ Ne '#cea) -i sco$c,a) niscaiva &e-$i 'in cei &rin-i n #n'i/e0 -i ne ncro&ea)(
&r)8isor#l+ .#& aceea ne #i$a) la a&a &#s$ie -i lenevea) a-a &n ne %#ra so)n#l+ Ne $re8ea) a&oi %r
s -$i) 'e ce0 -i ne #i$a) s ve'e)+ Uneori 8rea)1J#n+ va&or care venea la 'eal0 Z *#r#in' &e ln!
cellal$ )al0 'ar a-a 'e +'e&ar$e03 c n# &#$eai s&#ne 'es&re el 'ec$ c are roa$a la s&a$e sa# n$r,o la$#r+
Vre)e 'e,o or '#& aceea n,a#8eai -i n# ve'eai ni)ic 2 o &#s$ie$a$e %r )ar!ini0 n s%r-i$0 se 8rea *$,
'e&ar$e o &l#$ &e care vre#n co4li8an s&r!ea le)ne0 '#& o4icei#l &l#$a-ilor( ve'eai c#) l#ce-$e $o&or#l
care i84ea0 'ar n,a#8eai ni)ic( a&oi ve'eai c#) se ri'ic iar -i a4ia cn' se a%la 'in no# 'eas#&ra ca&#l#i0
a#8eai i84i$#ra 2 &ocF G!o)o$#l 84ovise ni/el#- 'eas#&ra a&ei &n3 s,a"#n! la noiF Ci #i$e,asa ne
&e$recea) 8i#a0 lenevin' -i asc#l,$n' lini-$ea+
E'a$ se ls o cea/ 'eas -i &e $oa$e &l#$ele si 4rcile oa)enii nce&#r s 4a$ $o4a n $inic*ele0 ca s n#
??:
'ea &es$e ei vre#n va&or+ E )a*#n
?
sa# M &l#$ $rec# a$#nci a$$ 'e a&roa&e 'e noi0 c a) &#$#$ 'esl#-i
vor4ele0 s#'l)ile si rse$ele oa)enilor0 %r s,i ve'e) 'eloc+ Ni :0e %cea &r#l )ci#c0 8# a-aF Parca
$recea# nl#ci &rin v8'#*+ <i) 8icea c*iar c,s s$ri!oi+
2 Ve8i,/i 'e $rea4 2 i,a) s&#s+ Un s$ri!oi n,ar $i ce =Ma)a ei 'e cea/F1
.e c#) se,n$#neca0 o &ornea)+ Cn' a"T)!ea) n )i"loc#l r#l#i0 lsa) &l#$a s l#nece n, voie0 a&oi )
a&rin'ea) l#lelele si ne 4lcea) &icioarele n a&0 vor,14in' 'es&re c$e,n l#n -i,n s$ele+ >$$ea)
'es&#ia/i 8i -i noa&$e R4ine,n/eles0 cn' ne ''ea# &ace /n/ariiS0 %iin'c s$raiele noi &e care )i le ''#ser
i 'in nea)#l l#i B#ck era# &rea %r#)oase ca s ) si)$ 4ine n ele0 -i,a&oi n# &rea,)i &lcea )ie \s
#)4l# n/oli$+ Uneori se n$)&l ca $o$ r#l s %ie al nos$r# ceas#ri n$re!i0 n 'e&r$are se 8rea# )al#rile
si os$roavele+ Cn' si cn' licrea c$e o l#)in; cine -$ie0 &oa$e era vreo l#)inare ce &l&ia n %eres$r#ica
vre#nei ca4ane+ Al$eori ve'eai &e n$ins#l a&ei o l#)in a&rins &e,o &l#$ sa# n$r,o )a*#n0 si venea
'in$r,acol& 8von 'e scri&c sa# 'e cn$ec++ > $o$ $rie-$i &e,o &l#$F .eas#&ra noas$r se n$in'ea cer#l
s&#8i$ 'e s$ele( s$$ea) $olni/i &e s&a$e -i le &rivea)0 n$re4n'#,ne 'ac le %c#se cineva 'ina'ins sa#
era# acolo 'in$o$'ea#na+ <i) 8icea c le %c#se cineva0 'ia3 e# soco$ea) c era# 'e cn' l#)ea acolo 2
&rea era# )#l$e ca s %i av#$ cineva vre)e s le %ac+ <i) -i ''# c# &rerea c le,o %i o#a$ l#na+ Ei0 a-a
)ai )er!ea0 a-a c n,a) )ai 8is ni)ic+ La #r)a #r)elor0 $o$ ce se &oa$e+ Ce0 n# v8#se) e# )ai 'e)#l$ o
4roasc0 le,&'n' a&roa&e $o$ a$$ea o#5
Ne #i$a) -i la s$elele care c'ea#0 #r)rin'#,le 'ra 'e l#)in+ <i) 8icea c s$elele c8$oare se s$ricaser
-i ',aia era# a8vrli$e 'in c#i4+
E 'a$ sa# 'e 'o# ori &e noa&$e 8rea) c$e #n va&or l#necn' &rin 4e8n -i slo4o8in' 'in cn' n cn' &e
co-#ri o &loaie 'e s$ele care c'ea# n a&+ Era o )in#n/ieF A&oi va&or#l &ierea '#& #n co$ al %l#vi#l#i0
l#)inile n# i se )ai 8rea# si *#r#i$#l con$enea+ Pes$e a&e se a-$ernea 'in no# lini-$ea+ Ci ia$ c )#l$
vre)e '#& ce va&or#l &ierise0 val#rile s$rni$e 'e el a"#n!ea# &n3 la
Cal#& )ic c# &n8e+
??B
noi0 ,*#r'#c*' #n &ic &l#$a0 si '#&,aceea n# )ai a#8ea) nici #n 8!o)o$0 a%ar 'oar 'e orci$#l
4roas$elor+
.#& )ie8#l no&/ii0 cei 'e &e #sca$ se '#cea# la c#lcare -i a$#nci0 vre)e 'e 'o#,$rei ceas#ri0 )al#rile r,
)nea# ne!re0 n# se )ai 8rea nici o l#)in n %eres$rele caselor+ L#)inile alea era# ceasornic#l nos$r#;
cn' se ivea cea 'in/ii0 nse)na c 'i)inea/a,i a&roa&e0 a-a c ne c#$a) #n co$lon0 n care s ne &#$e)
asc#n'e c# &l#$a+
In$r,o 'i)inea/0 &e la cn$$ori0 a) !si$ o 4arc si ),a) '#s c# ea la )al+ N# era 'e&ar$e0 'oar vreo 'o#
s#$e3 as )e$ri0 'ar $re4#ia s $reci &rin$r,o 4#l4oan+
,A"#ns la )al0 a) l#a$,o n s#s cale 'e vreo )il0 &e o !rl s$r"#i$ 'e o &'#re 'e c*i&aro-i( voia) s
v' 'e n#,s &e,acolo niscaiva %ra!i+ Toc)ai cn' $recea) &rin,$r,#n %el 'e va'0 a) 8ri$ 'oi oa)eni care
co4ora# n !oana )are &o$eca+ 00>,a 8is +c# )ineF1 ),a) !n'i$0 %iin'c 3ori 'e c$e ori ve'ea) &e cineva
aler!n'0 )i nc*i&#ia) c alear! '#& )ine sa# '#& <i)+ M &re!$ea) s,)i ia# $l&-i/a00 'ar ia
era# &rea a&roa&e ac#) -i se r#!a# 'e )ine s le vin n a"#$or+ Gicea# c sn$ #r)ri/i0 'e-i n# %c#ser
ni)n#i nici #n r#( 3'#%+D ei !onea0 cic0 o cea$ 'e oa)eni c# cini+ Ninea# )or/i- s sar n 4arc0 'a3 n#
i,a) lsa$+
2 >$a/i0 n# sri/iF N# se,a#' nc nici cinii0 nici caii oa)enilor+ Mai ave/i vre)e s )er!e/i &rin 'esi-0 ca
s ie-i/i la !rl ceva )ai ncolo( !,or) veni/i ncoace &rin a& -i v s#i/i n 4arc+ In %el#l s$a cinii a# s
v &iar' #r)a+
Mi,a# asc#l$a$ &ova/a+ .e n'a$ ce s,a# s#i$ n 4arc0 a) &orni$ c# ei 3s&re ins#li/a noas$r+ .#& vreo
cinci,8ece )in#$e se a#8ir 'e 'e&ar$e l$r$#ri -i s$ri!$e+ Ur)ri$orii se a&ro&ia# 'e !rl0 'ar n#,i
&#$ea) ve'ea+ Prea c se o&riser c$eva cli&e ca s cerce$e8e ,'e "#r,)&re"#r+ .e&r$n'#Ane0 a4ia )ai
a#8ea) lar)a+ Cn' a) in$ra$ n )a$ca %l#vi#l#i0 lsn' n #r) a$$a &'#re0 n,a) )ai a#8i$ ni)ic 2
&es$e $o$ era lini-$e+ A) vsli$ s&re ins#li/ -i ne,a) asc#ns n 'esi-#l 'e rc*i$e+ Pri)e"'ia $rec#se+
Un#l 'in %#!ari avea vreo -a&$e8eci 'e ani0 &oa$e -i )ai )#l$+ Era c*el4os -i avea %avori$e cr#n$e+ P#r$a o
&lrie &onosi$0 o c)a- al4as$r 'e ln0 slinoas0 -i
??A
l
ni-$e n'ra!i al4a-$ri 'e 'ril0 "er&eli/i0 vri/i 'e,a 're&$#l n 4ocanci+ Mai avea -i o &erec*e 'e !*e$re
)&le$i$e 2 4a n#0 n,avea 'ec$ #na+ Pe 4ra/ i a$rna #n !*eroc "er&eli$0 $o$ 'e 'ril0 c# nas$#ri l#s$r#i/i0 'e
ala)+ A)n,'oi '#cea# c$e o $rais$ )are0 &n$ecoas -i )nca$ 'e )olii+
Cellal$ avea vreo $rei8eci 'e ani -i era )4rca$ la %el 'e %is$ic*i#+3
.#& ce a) )4#ca$ ceva0 ne,a) a-e8a$ la vor4 -i )i,a) 'a$ sea)a n#)ai'ec$ c i 'oi n# se
c#no-$ea#,
2 Ce &/i-i5 l n$rea4 c*el#l &e cellal$+
2 Vin'ea) #n ar$icol care scoa$e &ia$ra 'e &e 'in/i+ ++ -i nc c#) o )ai scoa$e0 c# s)al/ c# $o$0 8#F >,a
n,$)&la$ ns s 84ovesc o noa&$e )ai )#l$ 'ec$ se c#venea+ Toc)ai ) &re!$ea) s 'is&ar0 cn' $e,
a) n,$lni$ n &ar$ea ailal$ a $r!#l#i+ Mi,ai 8is c e-$i+ #r)ri$ si ),ai r#!a$ s $e a"#$ s sca&i 'in
nc#rc$#r+ Ni,a) rs&#ns a$#nci c -i e# sn$ la s$r)$oare si /i,a) &ro&#s s,0o -$er!e) )&re#n+ Asi$a,i
$oa$ &oves$ea+ .ar )a$l#/ ce,ai &/i$5
2 Pi0 s ve8i+ .e vreo s&$)n era) acolo n$r,o )isie 'e &ro&a!an' con$ra alcool#l#i+ M#ierile0 si
alea $inere -i alea 4$rne0 n# )ai &#$ea# '#& )ine0 %iin'c,i )#-$r#l#ia) !ro8av &e 4e/ivani0 8# a-a0 -i
n# le l#a) )ai )#l$ 'e cinci,sase 'olari &e sear0 8ece cen/i 'e cci#l0 iar co&iii si ne!rii &e 'ai4o"+
A%acerea a )ers s$r#n $o$ $i)&#l0 &n asear0 cn' n# -$i# cine,a rs,&n'i$ 8von#l c $ra! la )sea &e
asc#ns0 ca s,)i $reac vre)ea+ A8i,'i)inea/ ),a $re8i$ #n ne!r# -i )i,a 8is c oa)enii se s$rn! &e
$c#$e0 c# cini si c# cai0 si c n$r,o "#)$a$e 'e ceas3 a# s %ie !a$a -i,a# s &orneasc '#& )ine ca s ),
n*a/e+ >i 'e,a# s &#n )na &e )ine0 a# s ) $vleasc,n ca$ran -i n %#l!i -i a# s ) &li)4e &rin $r!0
clare ,&e,o &r"in+ N,a) )ai s$a$ s,)i 4ea# ca%el#/a0 )i $rec#se %oa)ea+
2 Asc#l$0 4$rneF s&#se cellal$+ Ce,ai 8ice s ne asocie)5 Ne,a) &o$rivi 'e )in#ne+
2 N# 8ic 4a+ n ce 4ran- l#cre8i+ + + 'e o4icei5
2 .e )eserie sn$ $i&o!ra%+ M oc#& ni/el si c# *a&#rile+ P,or) sn$ -i ac$or 'e $ea$r#0 )ai ales $ra!e'ian+
??@
La o a'ic0 sn$ *i&no$is$
?
-i %renolo!
7
+ .a# lec/ii 'e can$o si !eo!ra%ie0 a-a 'in cn' n cn'0 &en$r#
varia/ie0 )ai /in si con%erin/e #neori0 e*eiF %ac o s#)e'enie 'e l#cr#ri0 ori,ce,)i &ic la n'e)n0 n#)ai
)#nc s n# %ie+ .ar )a$ale c# ce $e oc#&i5
2 Pe vre)#ri0 a) %os$ 'o%$or+ A) l#cra$ )#l$ n 4ran-a as$a+ Al )ai 4ine ) &rice& s &#n )inile &e ca&
lora lovi/i 'e 'a)4la0 'e cancer sa# 'e al$e 4ole-,ni/e+ M &rice& -i la !*ici$0 cn' a) &e cineva care s
a%le 'inain$e c$e ceva 'in via/a clien$#l#i+ La nevoie0 sn$ -i &re'ica$or0 -$i# s &#n &e roa$e o n$r#nire
reli!ioas0 -i o %ac -i &e )isionar#l+
E vre)e $c#r a)n'oi+ A&oi l )ai $nr nce&# s o%$e8e;
2 Vai0 ce,a) a"#nsF
2, Ce $e vaie/iF n$re4 c*el4os#l+
2 Cn' ) !n'esc ce via/,a) '#s0 ca ac#
?
s ) n"osesc c# o ase)enea $ovr-ieF
Ci nce&# s,-i -$ear! col/#l oc*i#l#i c# o cr&+
2 Ba$,$e .#)ne8e#F Ce0 n# /i,e 'es$#l 'e 4#n $ovr-ia )ea5 se s#)e/i c*el#l0 c# ar/a!+
2 Ba 'a0 e 'es$#l 'e 4#n &en$r# #n#3 ca )ine+ Asa,)i $re4#ie+ Fiin'c 'e ce,a) 'ec8#$ a-a0 cn' era)
a-a 'e s#s5 .in ca#8a )ea+ .#)neavoas$r n,ave/i nici o vin0 'o)nii )ei0 n#0 'e&ar$e 'e )ine ase)enea
!n,'#ri+ PN# 'a# vina &e ni)eni+ A-a,)i $re4#ie+ Fac,se voia l#)ii s$eia &c$oase+ .ar -$i# #n l#cr#;
#n'eva s,o )ai !si o !roa& -i &en$r# )ine+ .,i 3nain$e0 l#)e03 n# $e lsa0 ia,)i $o$#l0 $o$#l0 &e i 'ra!i0
av#$#l0 ia,)i $o$#l0 'ar )or)n$#l /i#0 &e s$a n# )i,l &oci l#a+ In$r,o 4#n 8i0 a) s ) l#n!esc n !roa&
si,a) s #i$ 'e $oa$e0 iar 4ia$a,)i ini) 8'ro4i$ o s se o'i*neasc -i ea n s%rsi$F
Ci 8icn' aces$ea0 -i s$ers3e iar oc*ii+
2 La nai4a c# ini)a $a 8'ro4i$F ros$i c*el#l+ Ce $o$ i 'ai 8or c# ea5 Noi n# $i,a) %c#$ ni)ic+
1
In vre'ea n care %e -etrece ac.iunea/ nu'er0)i e%cr0ci -retin*eau c+ -ractic+ 1i-n0ti%'ul/ -r0v0cn* a*ic+ 0
%tare a%e'+n+t0are cu %0'nul/ n ti'-ul c+reia ac.iunile celui 1i-n0ti2at %nt %u-u%e v0in.ei 1i-n0ti2at0rului3 4ai
tr2iu5/ 1i-n02a a nce-ut %+ (ie (0l0%it+ %i n 'e*icin+3
* Fren0l06ia e 0 te0rie i*eali%t+/ c0n(0r' c+reia calit+.ile -%71ice ale 0'ului -0t (i recun0%cute *u-+3 c0n(0r'a.ia
craniului3
11"
2 C$i# c n# )i,a/i %c#$ ni)ic+ N# 'a# vina &e voi0 'o)nilor+ Mi,a) %c#$,o c# )ina )ea0 'a0 c# )na )eaF
.e,Oia e 4ine c s#%r00 e %oar$e 4ine -i nici n# ) &ln!F
22 .a3 ce,/i %c#-i0 nane5 Ce,ai %os$ 'e n# )ai e-$i5
2 Vai0 n,o s3 ) cre'e/i+ A-a e l#)ea0 n# cre'e nicio'a$+,.ar ce con$ea85 N#,)i &asF Taina na-$erii )ele+
2 Taina na-$erii $ale5 Vrei s s&#i c+ + +
2 .o)nii )ei 2 8ise cellal$0 %oar$e serios 2 a) s v,o 'e8vl#i0 cci si)$ c &o$ avea ncre'ere n
1'#)neavoas$r+ Ei 4ine0 a%la/i3c sn$ '#ceF
La a#8#l aces$or c#vin$e0 V#i <i) i se 4#l4#car oc*ii -i erei c si )ie $o$ a-a+
2 N#0 e c# ne&#$in/F i84#cni c*el#l+
2 Ba '3aF >$r4#nic#l )e#0 %ecior#l l )are al '#cel#i ,'e Bri'!ewa$er0 a e)i!ra$ n /ara as$a ca) &e la s%r-i$#l
veac#l#i $rec#$0 ca s res&ire aer#l c#ra$ al li4er$/ii+ >,a cs$ori$ aici si0 la )oar$ea sa0 a lsa$ #n %i#+ Prin$ele
l#i a )#ri$ ca) n aceea-i vre)e+ Al 'oilea %ecior al r&osa$#l#i '#ce a &#s )na &e $i$l#rile 'e no4le/e -i &e
)o-iile l#i0 nesoco$in' &e a'evra$#l '#ce0 &e,a$#nei #n &r#nc+ E# ) $ra! 'e,a 're&$#l 'in &r#nc#l la+ >n$
a'evra$#l '#ce 'e Bri'!ewa$er+ Ci ia$,) ac#) &rsi$0 "e%#i$ 'e n$insele )ele )o-ii0 &ri!oni$ 'e oa)eni0
'is&re/#i$ 'e l#)ea *a&sn0 #)4ln' n 8'ren/e0 $r#'i$0 c# ini)a 8'ro4i$a si n"o+sin'#,) n $ovr-ia #nor
r#%c$ori &e o &l#$F
L#i <i) i se %c# )il 'e el+ Ci )ie la %el+ A) ncerca$ noi s,l o!oi)0 'ar ne,a 8is c e,n 8a'ar0 c,i n veci
ne)n!ia$+ .ac i,a) rec#noa-$e $i$l#l0 as$a ar %i &en$r# el cea )ai )are )n!iere+ I,a) rs&#ns c o s i,l
rec#noa-$e)0 n#)ai s ne s&#ie n ce %el+ Ne,a ar$a$ c $re4#ie s,i %ace) $e)enele cn' i vor4i) si s,l l#)
c# =al$e/10 =s$&ne1 sa# =eQcelen/1+ N# se s#&r c*iar 'ac,i s&#nea) =Bri'!ewa$er10 %iin'c0 ori,sici$0 s$a,
i #n $i$l#0 n# #n n#)e oarescare+ Ne,a )ai 8is c #n#l 'in noi $re4#ie s,l serveasc la )as -i s,i %ac $oa$e
*a$r#rile+
Toa$e as$ea n# er,a# )are l#cr#0 a-a c i,a) %c#$ &e
&lac+ La &rn80 <i) s$$# n &rea")a l#i -i,l servi0 vor4in,
'#,i ca) a-a; =Al$e/a voa,s$r 'ore-$e 'in %el#l s$a sa#
3'in %el#l la51 >e ve'ea li)&e'e c <i) era ncn$a$ 'e
$rea4a, as$a+
?7M
B$rn#l ns era ca) )a*)#r 0si n# sco$ea o vor4( se ve'ea c,l scie rs%/#l 'e care se 4#c#ra '#cele
nos$r#+ Ci &arc &#nea ceva la cale+ .eo'a$0 '#& &rn80 s&#se; + 0 Z
+ 2 Asc#l$0 Bil!ewa$er
?
0 )i &are r# 'e $o$ &en$r# '#)nea$a0 'a3 s n# cre8i c n#)ai )$l#/ ai av#$
neca8#ri 'e,as$ea+
+ 2 N# 8#53
2 Ba c*iar a-a+ N# e-$i sin!#r#3 care $e,a# l#cra$ al/ii ca s,/i ia loc#3F
2 N# ),nne4#niF
2 N# n#)ai na-$erea )a$ale e nvl#i$ n $ain+ >i 8icn' aces$ea0 .#)ne8e#leF nce&# s 48ie+
2 Asc#l$0 ce vrei s s&#i5
2 Bri'!ewa$er0 &o$ avea ncre'ere,n '#)nea$a5 n$re4 4$rn#l0 s#s&inn'+
2 Pn la )oar$eF rs&#nse cellal$0 a&#cn' )ina 4$rn#l#i -i s$rn!in'#,i,o c# &#$ere+ >&#ne,)i care ii,e
$aina0 vor4e-$eF g
2 Bri'!ewa$er0 e# sn$ r&osa$#3 .el%inF V nc*i&#i/i ce oc*i a) %c#$ e# -i <i)+
2 Ce,ai 8is c e-$i5 4i!#i '#cele+
2 .a0 a)ice0 'in &ca$e a-a e+ Ai n %a/a )a$ale &e 4ie$#l .el%in 'is&r#$0 &e L#'ovic al -a&3s&elea0 %ecior#l l#i
L#'ovic al sai3-&elea -i al Mriei An$oaine$a+
2 .#)nea$a5 La vrs$a '#)iiale5 Ve8i,/i 'e $rea4F Vrei s s&#i c e-$i )&ra$#l Carol cel Mare0 r&osa$#3+
Tre4#ie c ai &e &#/in sase,-a&$e s#$e 'e aniF
2 .in &ricina neca8#rilor0 Bri'!ewa$er0 n#)ai neca,8#rile,s 'e vin0 ele )i,a# al4i$ &r#l -i ),a# %c#$ s
c*elesc a-a 'e $i)&#ri#+ .a0 'o)nilor0 n %a/a oc*ilor '#)neavoas$r se a%l n &an$aloni al4a-$ri 'e 'ril si n
)are )i8erie &ri4ea!#30 s3#r!*i#ni$#3 si !re# ncerca$#
?
re!e al Fran/eiF
Ci nce&# s 4oceasc a-a 'e $are0 c e# -i <i) n# )ai -$ia) ce s %ace)( ne era )il0 'ar $o$o'a$ ne &rea 4ine
si era) )n'ri c,l avea) &rin$re noi+
A) ncerca$ s,l o!oi) si &e el0 la %el c#) o!oise) si &e '#ce0 ceva )ai 3nain$e+
?
n li)4a en!le80 Bri'!ewa$er nsea)n a& s$$#$ 'in cala #n#i va&or Rn+$S+
?7?
2 .e!ea4a v os$eni/i 2 8ise el 2 n#)ai )oar$ea ) )ai &oa$e o!oi0 ca s se is&rveasc o'a$ c# $oa$e
neca8#rile+ To$#-i0 'ac s$a# s ) !n'esc0 ) si)$ ceva )ai #-#ra$ cn' oa)enii 3) $ra$ea8 &o$rivi$
ran!#l#i )e#0 n!en#nc*in' n %a/a )ea0 s&#nn'#,)i =)aies$a$e1 servin'#,) l 'in$i la )as si
a-e8n'#,se &e sca#n n#)ai c# n!'#in/a )ea+
<i) -i c# )ine a) nce&#$ s,i s&#ne) =)aies$a$e1 -i s,i %ace)3$o$ %el#l 'e *a$r#ri; la )as r)nea) n
&icioare &n ce ne s&#nea c &#$e) s ne,a-e8)+ Toa$e as$ea i &riir nes&#s 'e )#l$0 as$%el nc$ se
nveseli si &r# )ai )#l/#)i$+ .ar '#cele l &rivea ca) c*iors; n# &rea 'eloc 4#c#ros 'e ceea ce se
n$)&l0 c# $oa$e c re!ele era &rie$enos c# el -i 8icea c s$r4#nic#l '#cel#i -i $o/i ceilal/i 'oici 'e
Bri'!ewa$er %#seser %oar$e s$i)a/i 'e $aic,s#0 care,i &ri)ea a'eseori n &ala$+ .#cele r)ase ns )#l$
vre)e &osac+ La #n )o)en$ 'a$0 re!ele i s&#se;
2 n $o$ c8#30 s -$ii Bri'!ewa$er0 c o s )ai s$) )#l$ vre)e )&re#n &e &l#$a as$a+ Ce ros$ are s %ii
4os#)%la$5 Ne,a) o$rvi$ via/a+ Ce,s e# 'e vin c n# rn,a) nsc#$ '#ce -i ce e-$i )$l#/ 'e vin c n#
$e,ai nsc#$ re!e5 .e ce s,/i )ai %aci sn!e r#5 .evi8a )ea e; ia l#cr#rile a-a c#) sn$ -i $ra!e c$ )ai
)#l$e %oloase 'e &e #r)a lor+ Ci,a&oi0 n#,i c*iar a-a 'e r# aici( *a,leal,i 4erec*e$ si via/a,i #-oar+ Hai0
%,$e,ncoa30 4a$e la4a0 '#ce0 s %i) &rie$eniF
+.#cele &ri)i0 s&re 4#c#ria )ea -i a l#i <i)+ Ni s,a l#a$ o &ia$r 'e &e ini)0 %iin'c al$%el0 c# o '#-)nie
ca as$a ar %i %os$ o nenorocire+ Pe,o &l#$0 )ai &res#s 'e orice0 $re4#ie ca $o$ o)#l s %ie )#l/#)i$ si s se
&oar$e 4ine c# ilal/i+
N# )i,a $re4#i$ )#l$ ca s,)i 'a# sea)a c )incino-ii -$ia n# era# nici re!i0 nici '#ci0 ci ni-$e &o$lo!ari
'e rn'+ .ar n,a) s&#s ni)ic si nici n,a) lsa$ s se va' c -$i#+ A) &s$ra$ $aina &en$r# )ine 2 e l )ai
4#n )i"loc ca s sca&i 'e $)4l# -i 'e 4#cl#c+ N,avea# 'ec$ s ne cear s le s&#ne) re!i -i '#ci 'ac
3'e as$a a$rna lini-$ea %a)iliei+ A) soco$i$ c n,are ros$ s,i s&#n nici l#i <i)0 )ai 4ine s n# -$ie+ A$$a
l#cr# a) nv/a$ -i e# 'e la $aie,)e#0 c l )ai 4#n )i"loc ca s,o sco/i la ca&$ c# ase)enea oa)eni e s,i
la-i n voia lor+
CAPITELUL bb
Ne &#ser o s#)e'enie 'e n$re4ri+ Voia# nea&ra$ s -$ie 'e ce aco&erea) &l#$a c# cren!i si 'e ce 8i#a
s$$ea)0 n loc s ne ve'e) 'e 'r#)+ N# c#)va <i) e #n ne!r# %#!ar5
E#0 'e colo;
2 .oa)ne %ere-$eF A/i )ai v8#$ vre#n ne!r# s %#! s&re )ia88i5
2 N# &rea 2 nc#viin/ar ei+
n $o$ c8#30 $re4#ia s l)#resc l#cr#rile n$r,#n %el+
2 Ai )ei 2 nce&#i e# 2 loc#ia# n "#'e/#l Pike 'in Misso#ri0 acolo ),a) nsc#$ si e#+ A# )#ri$ $o/i
a%ar 'e )ine0 'e $aic,)e# -i 'e %ra$e,)e# Ike+ Ba4ac#3 si,a &#s a$#nci n !n' s 'es%ac !os&o'ria -i s
se '#c s s$ea &e ca&#l I#3 #nc*i,)e# Ben0 care3 are #n &e$ic 'e )o-ie &e )al#l %l#vi#l#i0 c# vreo
&a$r#8eci -i &a$r# 'e )ile )ai "os 'e New Erleans+ Ba4ac#3 era srac li&i$ &)n$#l#i -i &e 'eas#&ra )ai
era -i n!lo'a$ n 'a$orii+ .#& ce le,a &l$i$0 n,a# )ai r)as 'ec$ vreo -ais&re8ece 'olari0 4a-ca ne!r#l
nos$r# <i)+ C# averea as$a n,a) %i &#$#$ )er!e nici &e "os0 'ar)i$e s %ace) c# va&or#l 'r#)#l s$a 'e
&es$e o )ie &a$r# s#$e 'e )ile+ Ei0 si,asa0 n$r,o 4#n 8i0 ca) &e vre)ea cn' cresc#ser0 a&ele0 4a4ac#3 av#
noroc#l s !seasc &l#$a as$a+ Ce ne,a) 8is noi5 Hai s )er!e) o# ea &n3la New Erleans+ N#)ai c
noroc#l $a$ii n,a /in#$ )#l$+ n$r,o noa&$e0 #n va&or a 3$rec#$ &es$e04o$#l &l#$ei noasi$re+ A) sri$ c# $o/ii n
a&0 s#4 roa$a va&or#l#i+ E# -i c# <i) a) ie-i$ $e%eri0 'ar 4a4ac#30 care era ca) a%#)a$0 -i Ike0 care n,avea
'ec$ &a$r# ani-ori0 n,a# )ai ie-i$+ E 8i,'o# '#& aceea0 a) av#$ )#l$ 'e %#rc c# oa)enii care venea# c#
4rcile ca s )i,l ia &e <i)0 soco$in'#,l #n ne!r# %#!ar+ .e,aia n# )ai &l#$i) 8i#a+ Noa&$ea n# se lea!
ni)eni 'e noi+
2 Las3 &e )ine 2 s&#se '#cele+ Aran"e8 e# ceva ca s &#$e) &l#$i si 8i#a 'ac vre)+ A) s ) !n'esc
si,a) s !sesc e# #n clenci+ .ar a8i o s %ie la %el ca3nain$e( n# 'e al$a0 'ar n,ave) nici, #n in$eres s
$rece) 8iiia,n a)ia8a )are
(
&rin %a/a or-el#l#i 'e colo+ N,ar %i 'eloc sn$os+
?77
?7O
>&re sear vre)ea se &oso)ori+ Mirosea a &loaie+ ] F#l!erele s%-ia# &oalele cer#l#i0 iar
%r#n8i-#l nce&#se s %rea)$e+ Ce )ai0 se ves$ea o vre)e $are #r$+
.#cele -i re!ele se a&#car s ne +cerce$e8e wi!wa,)#S0 ca s va' ce %el 'e c#lc#-#ri ave)+ Al )e# era
#n )in'ir 'e &aie0 'ar era a#r &e ln! &a$#l l#i <i)0 care era %c#$ 'in coceni 'e &or#)4+ Cn' $e c#lci &e,
#n &a$ ca s$a0 n# se &oa$e s n#,/i in$re,n coas$e vre#n cocean0 iar cn' 'ai s $e n$orci &e,o &ar$e0
&n#sele #sca$e nce& s %-ie 'e &arc $e,ai ros$o!oli &e,#n )al'r 'e %r#n8e ve-$e'e0 -i,a$#nci $e $re8e-$i+
.#cele *o$r s se c#lce n &a$#l )e#0 'ar re!ele se )&o$rivi+ 2 Cre'ea) c 'eose4irea 'e ran!+ o s $e
%ac s,/i 'ai sea)a c n# se c#vine ca e# s 'or) &e #n &a$ 'e coceni+ F 4ine0 al$e/0 -i c#lc,$e )$l#/
n el+
Pe )ine si &e <i) ne $rec#r n'#-elile0 'e $ea) c cei 'oi a# s se cioroviase 'in no#+ .ar &es$e c,
$eva cli&e0 ne veni ini)a la loc0 a#8in'#,l &e '#ce;
Z2 >oar$a 'es$in#l#i )e# e s %i# ve-nic s$rivi$ n noroi s#4 clci#l 'e %ier al $iraniei+ Nenoroc#l )i,a
8'ro4i$ s#%le$#l0 ,a$$ 'e se)e/ o'inioar+ Po%$i)0 ) s#&#n+ As$a )i,e #rsi$a+ >in$ sin!#r &e l#)e0 n#,)i
r)ine 'ec$,s#%erin/a+ Voi -$i s,o n'#r+
Cn' se n$#nec 'e,a 4inelea0 a) 'a$ 'r#)#l &l#$ei+ Re!ele ne &or#nci s n,o a4a$e) 'in s%or#l ,a&ei si s
n# a&rin'e) nici o l#)in0 &n ce nWo) lsa )#l$ n #r) or-el#l+
C#rn' a) 8ri$ #n -ira! 'e l#)ini 2 era or-el#l 2 -i,a) lsa$ &l#$a s,al#nece a-a vreo "#)$a$e 'e )il+
Cn' a) a"#ns c# vreo $rei s%er$#ri 'e )il )ai "os0 a) a!/a$ %elinar#l0 la ve'ere+
Pe la 8ece seara se &orni &loaia0 c# ni-$e vn$oase , si ni-$e $rsne$e ne)ai&o)eni$e+ Re!ele ne &or#nci la
a)n'oi s s$) 'e ve!*e &n s,o )ai n're&$a vre)ea+ .#&,aceea0 se %#ri- )&re#n c# '#cele n wi!,
wa)0 ca s 'oar)+ Car$#l )e# nce&ea a4ia la )ie8#l no&/ii0 'ar n,as %i in$ra$ n#n$r# c*iar 'e,as %i av#$
&e ce s 'or)( n# 'e al$a0 'a3 n,ai n $oa$e 8ilele &rile"#l s3 ve8i o %#r$#n ca as$a+ Nii0 c#) )ai #rla vn,
$#lF n %iecare cli& /-nea c$e #n %#l!er0 care l#)ina cres$ele val#rilor0 vreo "#)3a$e )il "#r,)&re"#r0 -i,/i
'e8vl#ia os$roavele %#)#rii &rin si$a &loii -i co&acii care se %rn!ea# s#4 s)#ei$#rile vn$#lni+ .eo'a$
a#,
8eai; 4#)F si $#ne$#l se ros$o!olea 4ol4orosin' &rin v8'#*0 &,or) sca&r iar #n %#l!er si iar $eva$#r+
Uneori venea c$e #n val0 )ai,)ai s ) )$#re 'e &e &l#$0 'ar n#,)i &sa0 $o$ n,avea) nici o /oal &e
)ine+
C# s$ncile n# &rea avea) 4$aie 'e ca&0 %iin'c la l#)ina %#l!erelor care n# )ai con$enea# le &#$ea) 8ri
la $i)& ca s le ocoli)0 s$rec#rn'#,ne &e ln! ele+
Pe la )ie8#l no&/ii0 cn' )i veni rn'#l s s$a# 'e ve!*e0 era) a-a 'e a'or)i$0 nc$ <i) )i s&#se c s$
el n loc#l )e#0 &ri)a "#)$a$e+ B#n#l )e# <i)F To$'ea#na se &#r$a a-a+
M,a) %#ri-a$ a-a'ar n wi!wa)0 'ar v8n' c n,a) loc 'e &icioarele re!el#i -i,ale '#cel#i0 ),a) c#lca$
a%ar+ N#,)i &sa 'e &loaie0 %iin'c era cal' si val#rile se )ai &o$oliser+ Pe la vreo 'o#0 ns0 nce&#r
iar-i s creasc+ <i) ''# s ) c*e)e0 'ar se r8,!n'i0 v8n' c n#,s c*iar a-a 'e )ari ca s %ac vrea
s$ricci#ne+ N#)ai c se ca) n-elase n &rivin/a as$a0 %iin'c n# $rec# )#l$ -i #n val #ria- ) ar#nc &es$e
4or'+ <i)0 s se &r&'easc 'e rs0 n# al$a+ N,a) )ai &o)eni$ ne!r# s ri'a a-a #-or ca el+
L,a) sc*i)4a$ n car$0 iar <i) se c#lc si nce&#( n#)ai'eci$ s $ra! la a!*ioase+
C#rn'0 %#r$#na se &o$oli 'e,a 4inelea+ C#) a) 8ri$ cea 'in$i l#)in &e )al0 l,a) $re8i$ -i ne,a) a&#ca$
a)n'oi s vr) &l#$a n$r,o asc#n8$oare+
.#& !#s$area 'e 'i)inea/0 re!ele scoase '"n 4#8#nar ni-$e cr/i 'e "oc soioase si nce&# s "oace $a4ine$
c# '#cele0 &e cinci &arale &ar$i'a+ Cn' se &lic$isir0 se *o$rr s n$oc)easc =#n &lan 'e 4$aie1+ .#cele
sco$oci &rin $!ir/a l#i -i scoase 'in ea #n $eanc,'e a%i-e )ici0 $i&ri$e0 &e care nce&# s le ci$easc c# !las
$are+
Un#l 'in a%i-e s&#nea c =Ves$i$#l 'oc$or Ar)Dn' 'e Mon$al4an0 'e la Paris10 va /ine =o con%erin/ 'es&re
-$iin/a %renolo!iei10 n loc#l c#$are0 n 8i#a -i l#na c#$are0 in$rarea 8ece cen/i0,-i c =va n$oc)i %i-e 'e
carac$er0 la &re/#l 'e 'o#8eci si cinci 'e cen/i 4#ca$a1+
.#3cele ne l)#ri c el era 'oc$or#l 'e Mon$al4an+ Pe,#n al$ a%i-0 el era =Cele4r#l $ra!e'ian s*akes&ea,
, ?7:
YarrickW"#nior0 'e la $ea$r#l .r#r6 Lane
7
'in Lon'ra1+ In al$ele a&rea s#4 n#)e 'i%eri$e -i svr,sea %el 'e
%el 'e )in#ni; !sea a& -i a#r c# o =4a!*e$ )a!ic10 al#n!a ='#*#rile rele1 si a-a )ai 'e&ar$e+
2 .ar 2 8ise ei 2 a)or#l )e# cel 'in$i -i 'e &e #r) e )#8a $ea$r#l#i+ Asc#l$0 )ria $a0 $e,ai s#i$
vreo'a$ &e,o scen5
2 N# ,[2 rs&#nse re!ele+
2 A$#nci0 a%l 'e la )ine0 re!e 'e$rona$0 c &n,ai P %ii )ai 4$rin c# $rei 8ile0 ai s $e s#i+ n cel 'in$i $r!
)ai 'e 'oa)ne,a"#$ care ne,o ie-i n cale0 nc*i,rie) o +sal si "#c) scena '#el#l#i 'in =Ric*ar' al TH,
lea10 -i scena 4alcon#l#i 'in =Ro)eo si <#lie$a1+ Ce 8ici 'e as$a5
2 Ce s 8ic5 Fao orice0 n#)ai &arale s ias0 Bri'!e,wa$er+ .ar /i s&#n 're&$0 n# ) &rice& 'eloc la
ac$or,lc -i n,a) &rea #)4la$ &e la $ea$r#+ Era) &rea )ic Pn' $aic,)e# a'#cea ac$ori la &ala$+ Cre8i c,ai
&#$ea s ),nve/i5
2 E si)&l# ca 4#n 8i#aF
2 A$#nci0 s,a %c#$+ To$ avea) e# &o%$ 'e ceva )o#+ Hai s,nee&e) c*iar ac#)+
.#cele l l)#ri cine era Ro)eo -i cine <#lie$a -i,i s&#se c 'e o4icei el l "#ca &e Ro)eo0 a-a c re!ele
&#$ea %i <#lie$a+
2 .ar0 '#ce0 'ac 8ici c <#lie$a,i o %e$i-can0 n# Zcre8i c %avori/ii )ei cr#n/i si c*elia as$a a# s &ar
Pca) nelaloc#l lor5
2 .a3 'e #n'eF > n,ai nici o !ri"+ Mocr/anii ia nici n,a# s 4a!e 'e sea)+ ,Un'e )ai &#i c,ai s3 %ii 0
cos$#)a$0 ceea ce sc*i)4 $o$#l+ <#lie$a s$ la 4alcon -i se #i$ la l#n0 nain$e 'e,a )er!e la c#lcare+ E n
c)a- 'e noa&$e si &oar$ &e ca& o 4one/ic &lisa$+ Ui$e cos$#)ele &en$r# rol#ri+
>coase 'o#D,$rei cos$#)e 'in &n8 'e &er'ele 2 ais$ea cic era# ar)#rile midivale &en$r# Rc*ar' al III,
lea -i cellal$ $i& 2 a&oi o c)a- l#n! 'e noa&$e 'in &n8 al40 si o 4one$ &lisa$+ V8n' c re!ele,i
)#l/#)i$0 '#cele -i scoase car$ea -i ci$i rol#rile c# #n
?
.avi' Yarrick %#sese n reali$a$e #n )are ac$or en!le80 c#nosc#$ )ai ales &en$r# crea/iile l#i n 'ra)ele s*akes&eareane
d?A?A2?AAUS+
8
Cele4r# $ea$r# lon'one80 n$e)eia$ n secol#l al bVII,<ea+
?7B
!las )re/0 #)%ln'#,se n &ene si sc*i)onosin'#,se00 ca s,ara$e c#) $re4#ie "#ca$+ A&oi i ''# re!el#i
car$ea0 s3&#nn'#,i s,-i nve/e rol#l &e 'ina%ar+
C# vreo $rei )ile )ai la vale era #n $r!#sor &ri8,]] ri$+ .#& &rn80 '#cele ne n-$iin/a c nscocise ceva H
ca s &#$e) &l#$i -i 8i#a0 %r nici o &ri)e"'ie &en$r# H <i)+ Ur)a s se '#c n $r!#sor ca s &re!$easc
$o,33 $#l+
Re!ele se *o$r s,l nso/easc0 n# 'e al$a0 'ar voia
s va' 'ac,i ros$ 'e vreo &rico&seal &e acolo+ Ci
J %iin'c ni se is&rvise ca%ea#a0 <i) )i 8ise c,ar %i
4ine s )er! si e# c# ei0 ca s %ac ros$ 'e ni-$e ca%ea+
Cn' a) a"#ns n $r!#sor0 n# se 8rea nici /i&enie 'e o)+ Uli/ele era# &#s$ii -i $c#$e0 ca,n 8i 'e '#)inic+
Un ne!r# 4olnav0 care se &r"ea la soare n$r,o c#r$e 'osnic0 ne s&#se c $oa$ l#)ea0 a%ar 'e i &rea
$ineri0 &rea 4olnavi sa# &rea 4$rni0 era '#s la o n$r#nire reli!ioas0 oin'eva n &'#re0 la vreo 'o# )ile
'e,acolo+
Re!ele l n$re4 ca) &e #n'e vine -i se *o$r s se '#c la n$r#nire ca s va' 'ac,i ros$ 'e vreo n,
vr$eal+ P#$ea) veni -i e# 'ac voia)+
.#cele c#$a o $i&o!ra%ie0 n cele 'in #r) a) !si$ #na; era o c*ic*inea/ 'eas#&ra #n#i a$elier 'e $),
&lrie+ TD)&larii si $i&o!ra%ii &lecaser la n$r#nire - lsaser #-ile 'esc*ise0 n nc&erea )#r'ar era #n0,
$al)es,4al)e- ne)ai&o)eni$+ Pe &ere/i se ve'ea# &e$e 'e cerneal -i a%i-e n%/i-n' cai si ne!ri %#!ari+
.#cele -i scoase *aina si ne s&#se c ac#) are $o$ ce,i $re4#ie0 a-a c a) &orni$ c# re!ele s&re n$r#nirea
reli!ioas+
A) a"#ns n$r,o "#)$a$e 'e ceas0 leoarc 'e s#'oare0 %iin'c era o 8&#-eal !ro8av+ A) !si$ n &'#re
vreo )ie 'e oa)eni 'in $r!#sor -i 'in )&re"#ri)i+ Unii 'in$re ei s$r4$#ser vreo 'o#8eci 'e )ile ca s,
a"#n! acolo+
P'#rea !e)ea 'e cr#/e -i 'e cai care )o8olea#,%in 'in c*ilnele cr#/elor 4$n' 'in co&i$e ca s,al#n!e
)#-$ele+ Ea)enii n"!*e4aser ni-$e '#!*ene 'in 4#,l#)aci aco&eri/i c# cren!i0 n '#!*enele as$ea
vin'ea# li)ona'a0 $#r$ '#lce0 &e&eni0 &or#)4 $nr -i al$e 4#n$/i+
?75
Pen$r# &re'ici &re!$iser $o$ ni-$e *ar'#!*ii 'e,as$ea0 n#)ai c era# ceva )ai )ari si n#n$r# o !r)a'
'e oa)eni+ Bncile era# %c#$e 'in ni-$e lo4'e &ro&$i$e &e c$e &a$r# /r#-i n%i&/i n !#ri an#)e $ia$e+
>&$are n,avea#+ Ai care &re'ica# s$$ea# &e ni-$e &o'ini nal$e0 n %#n'#l '#!*enelor"+ Fe)eile &#r$a#
&lrii 'e soare0 roc*ii 'e &n8 ie%$in sa# 'e 4#)4ac( 'oar vreo c$eva 'in$re alea )ai $inere avea# roc*ii
'e s$a)4+
Unii %lci era# 'esc#l/i0 iar cl/iva co&ii n,avea# &e ei 'eei$ o c)-#ic 'e &n8+ Mai $oa$e 4$rnele
)&le$ea#0 iar %lcii %cea# oc*i '#lci %e$elor+
n &ri)a '#!*ean n care a) in$ra$0 &re'ica$or#l $oc)ai nce&ea o crr$are+ , J
Cn$ )ai n$i 'o# an$i%oane0 &e care $oa$ l#)ea le n!n c# evlavie+ Ni,era )ai )are 'ra!#l s,i a#8iF
Ura# )#l/i si cn$a# c# a$$ osr'ieF
.#& ce is&rvir0 &re'ica$or#l )ai cn$ 'o# ir)oase0 iar ei le n!nar si &e as$ea 2 -i #i$e,a-a )ere#+
Ea)enii era# 'in ce n ce )ai ns#%le/i/i si cn$a# $o$ )ai $are0 'ar &in3 la #r) #nii nce&#r s )or)ie0
iar al/ii s 84iere+
A$#nci &re'ica$or#l -i nce&# &re'ica0 'a3 c# %oc0 n# a-a+ Trecea 'e la #n ca&$ la cellal$ al &o'inei0 a&oi
se a&leca s&re )#l/i)e0 4l4nin'#,si 4ra/ele -i rcnin' c$ l /inea !#ra+ Cn' -i cn'0 -i ri'ica 'eas#&ra
ca&#l#i 4i4lia0 o 'esc*i'ea si 84iera nvr$in',o n 'rea&,ia -i,n s$in!;
2 Ia$ -ar&ele viclean 'in &#s$ieF Privi/i,l si $e,Z)e/i,v &en$r# via/a voas$rF La care oa)enii,
rs&#n'ea#;
2 >lav /ie0 .oa)neF A,a,),i,nF
Iar 'ns#l i ''ea nain$e0 n vre)e ce oa)enii se $n!#ia#0 !e)ea#0 si 8icea#; =a)in33+
2 Veni/i0 veni/i0 la s$rana &oci/ilorF Veni/i0 voi0 &c$o-ilor Ra)inFS0 voi0 cei 4olnavi -i s#%erin8iF Ra)inFS
Veni/i0 olo!ilor0 sc*ilo8ilor -i or4ilorF Ra)inFS+ Veni/i0 sr)anilor -i oro&si/ilor care n *#l $ri/i Ra,a)inF3S
Veni/i $o/i cei ce sn$e/i os$eni/i0 &n!ri/i si n'#rera/iF Veni/i c# s#%le$#l &oci$ si ini)a s)er,i$F Veni/i c#
8'ren/ele0 c# &ca$ele -i c# )#r'ria voas$rF A&a c#r/i,$oare e %r 4ani0 iar v)ile v8'#*#l#i sn$
'esc*ise0
12D
in$ra/i -i *o'ini/i,vF Ra,a)inF >lav /ie0 .oa)ne0 alel#iaFS
Ci ',i si ',i0 $o$ a-a+ N#)ai c 'in &ricina !e, ,)e$elor si s$ri!$elor n# se )ai &#$ea n/ele!e
ni)ic 'in
&re'ic+
.in $oa$e &r/ile se ri'ica# oa)eni care,-i %cea# loc c# coa$ele -i c# &#)nii &rin )#l/i)e0 ca s,a"#n! ia
s$rana &oci/ilor+ Ci cn' $o/i &oci/ii0 c# o4ra"ii -iroin' 'e lacri)i0 se s$rnser 4#l#c n %a/a &o'inei0
nce&#r s cn$e0 s #rle si s se $vleasc &e "os ca ni-$e a&#ca/i+
n$r,aces$ea0 re!ele se si &#sese &e $rea4( 84iern' )ai $are ca $o/i0 -i croi 'r#) s&re &o'in0 iar
&re'ica$or#l l r#! s vor4easc )#l/i)ii+ N# se ls )#l$ r#!a$ si nce&# s le s&#n c,i 'e )eserie &ira$
-i c %c#se sl#"4a as$a vre)e 'e $rei8eci 'e ani( n Ecean#l
In'ian+
2 Ec*i&a"#l )e# 2 #r) el 2 a %os$ cs&i$ &ri)vara $rec#$0 n$r,o 4$lie !ro8av+ .e,aia ),a)
n$ors acas0 ca s ca#$ al/i oa)eni0 'ar0 )#l/#)i$ .o)n#l#i0 asear a) %os$ "e%#i$ -i 'a$ "os 'e &e
cora4ie0 %r,o l/caie+ Ac#3 sn$ %erici$+ In via/a )ea n,a) %os$ )ai 4#c#ros0 %iin'c ) si)$ al$
o) si %iin'c a4ia ac#) -$i#+ ce,i %ericirea+ A-a srac c#) sn$0 a) s &ornesc 'e n'a$ na&oi s&re
Ecean#l In'ian; a) 'e !n' s,)i &e$rec res$#l 8ilelor ncercn' s,i a'#c &e &ira/i &e calea cea
4#n+ Ni)eni n#,i )ai ni)eri$ &en$r# o $rea4 ca as$a0 cci c#nosc $oa$e 4an'ele 'e &ira/i 'in Ecean#l
In'ian si0 c# $oa$e c0 neavn' #n s%an/0 o s,)i $re4#iasc )#l$ vre)e &n3 s,a"#n! acolo0
$o$ a) s,a"#n!0 si 'e c$e ori a) s conver$esc vre#n &ira$0 a) s 8ic; => n#,)i )#l/#)e-$i )ie0
cci n,a) nici #n raerii$( )#l/#)es$e,3Le i#4i/ilor $i se)eni 'in Poke,3 viile03 %ra/ilor si
4ine%c$&rilor nea)#l#i0 &rec#) -i sc#)&#l#i &re'ica$or 'e,acolo0 l )ai 4#n &rie$en al
&ira/ilorF1
Ci 8icDn' aces$ea0 i84#cni n &lns o 'a$ c# $o/i ceilal/i+
.eo'a$ cineva s$ri!;
2 > %ace) o c*e$F E c*e$0 %ra/ilorF
Vreo sase in-i se re&e8ir0 !a$a,!a$a s ncea& c*e$a0
'ar al$cineva s&#se;
H 2 Mai 4ine s $reac el &e la $o/i c# &lriaF
U
Aventurile lui Huckleberry Finu
?7U
2 > $reac0 s $reacF 8iser $o/i ceilal/i0 n ca& c# &re'ica$or#l+
Re!ele &orni c# &an$a*#8a &rin )#l/i)e0 -$er!n'#,-i lacri)ile0 4inec#vn$n' n 'rea&$a -i,n s$n!a -i
)#l/#)in' $#$#rora &en$r# 4#n$a$ea ce,o ar$a# sr)anilor &ira/i 'in Ecean#l In'ian+ C$e o %e$i-can
n#rlie venea la el c# lacri)i n oc*i -i,l r#!a s,i 'ea voie s3,l &#&e0 ca sa n#,l #i$e nicio'a$+ P#-la)a#a
n# 8icea n#0 4a &e c$e #nele le sr#$a -i le )4r/i-a 'e cinci,sase ori+ l r#!ar s )ai s$ea o s&$)n n
$r!#-or; $o/i voia# s, !8'#iasc 2 ar %i %os$0 cic0 o )are cins$e &en$r# ei+
.ar el le 8ise c0 'in &ca$e0 n# le &oa$e n'e&lini 'orin/a0 %iin'c n$r#nirea avea s ia s%r-i$ c*iar n 8i#a
aceea si0 &0e 'eas#&ra0 ar'ea 'e ner4'are s,a"#n! n Ecean#l In'ian ca s,si )&lineasc 'a$oria %a/ 'e
&ira/i+
.e n'a$ ce ne,a) n$ors la &l#$0 re!ele nce&# s n#)ere 4ni-orii+ >$rnsese la #n loc o&$8eci -i -a&$e
'e 'olari si -a&$e8eci -i cinci 'e cen/i0 4a-ca o va'r 'e rac*i#0 &e care o !sise s#4 o cr#/0 cn' se
n$orcea &rin &'#re+
2+ Una &es$e al$a 2 s&#se el 2 'e cn' sn$ e# )isionar0 n,a) av#$ o 8i )ai 4#n ca as$a+ Erice s,ar Wiee0
&ira/ii,s )ai 'i*ai 'eo$ &a!inii0 cn' e vor4a s )4ro4o'e-$i c# ei o n$r#nire reli!ioas+
C$ 'es&re '#ce0 &n la n$oarcerea re!el#i0 se /in#se $are %#'#l c# is&rvile l#i0 'ar ac#) nce&# s,o lase
)ai )oale+ N#,i vor40 n# s$$#se nici el c# )inile,n sn+ >e a-e8ase n $i&o!ra%ia aia si &ri)ise o
co)an' 'e la 'oi /rani care,i ''#ser &a$r# 'olari ca s le $i&reasc ni-$e a%i-e &en$r# caii lor %#ra/i+
Pri)ise -i o co)an' 'e 8ece 'olari &en$r# an#n/#ri la 8iar0 'ar %iin'c oa)enii &l$ea# 'inain$e0 le %c#se
ra4a$ si,ncasase &a$r# 'olari+
Un a4ona)en$ &e #n an la 8iar cos$a 'oi 'olari0 'ar '#cele n# se s%iise s &ri)easc $rei a4ona)en$e a
"#)$a$e 'olar 4#ca$a0 c# con'i/ia s i se &l$easc &e loc+ Ea)enii ar %i vr#$ s,i &l$easc a4ona)en$ele
n le)ne -i cea&0 '#& o4icei#l &)n$#l#i0 'ar el le nc*isese !#ra s&#nn'#,le c a4ia c#)&rase %ir)a
-i c ie%$inise c$ &#$#se &re/#l0 c# !n'#l s l#cre8e n#)ai con$ra 4ani &e-in+
In s%r-i$0 scrisese c# )na l#i o &oe8ioar 'e $rei s$i*#ri0 '#ioas si )elancolic0 in$i$#la$; 1<, lume
!rud%,
?OM
sarm%'mi $drobita inimioar%'") -i o lsase0 !a$a c#leas0 s&re a %i $i&ri$ n 8iar0 %r nici o $aQ+
Una &es$e al$a0 a!onisise no# 'olari si "#)$a$e si s&#nea c &en$r# o sin!#r 8i 'e l#cr# n# era 'eloc r#+
Ne ar$ a&oi #n al$ a%i-0 &e care,l $i&rise &e !ra$is0 %iin'c era &en$r# noi+ Avea &e el &o8a #n#i ne!r#
%#!ar0 care &#r$a &e #)r o 4occea &rins 'e #n 4/0 iar 'e'eJ s#4$ scria; =7MM 'olari reco)&ens1+
Era vor4a 'e <i) si,i ''ea c*iar $oa$e se)nal)en$ele0 ar$n' c %#!ise iarna $rec#$ 'e &e &lan$a/ia >$+
<ace#es0 a%la$ c# vreo &a$r#8eci 'e )ile )ai "os 'e New Erleans0 si c &ornise0 'e 4#n sea)0 s&re
)ia8noa&$e+ Mai 8icea c oricine,l va &rin'e -i,l va $ri)i$e na&oi va &#$ea ncasa reco)&ensa -i
c*el$#ielile 'e 'r#)+
2 nce&n' 'e )ine 2 s&#se '#cele 2 &#$e) &l#$i \ si 8i#a0 'ac vre)+ C#) ve'e) c se a&ro&ie
careva0 l le!) &e <i) 'e )ini si 'e &icioare0 l 4!) n wi!,wa) si le ar$) a%i-#l s$a0 8icn' c l,a)
&rins #n'eva &e r# -i0 neavn' 4ani 'e va&or0 a) )&r#)#$a$ &l#$a as$a 'e la ni-$e &rie$eni si ac#) ne
'#ce) n >#'0 ca s,nca,s) reco)&ensa+ Fire-$e c l#i <i) i,ar s$a -i )ai 4ine n lan/#ri -i c$#-e0 'a3 n#
s,ar &o$rivi c# &oves$ea c sn,$e) sraci+ Prea ar se)na lan/#rile c# ni-$e !i#vaeri,cale+ Cel )ai ni)eri$
l#cr# e %rn!*ia0 $re4#ie s res&ec$) re!#la celor $rei #ni$/i0 c#) 8ice) noi n $ea$r#+
A) %os$ c# $o/ii 'e &rere c '#cele,i $are 'e-$e&$ -i ca 'e aci,nain$e &#$ea) &l#$i si 8i#a %r nici o $ea)+
Ne !n'ea) c,ar %i 4ine ca n noa&$ea aia s ne 'e&r$) c$ )ai )#l$ 'e $r!#-or0 ca s sc&) 'e
$r4oi#l &e care avea# s,l s$rneas3c is&rvile %c#$e 'e '#ce n $i&o!ra%ia 'e acolo+ .#& aia0 &#$ea)
&l#$i lini-$i/i la
vale+
Pn la 8ece seara a) s$a$ asc#n-i0 %r s scoa$e) o vor4+ A&oi a) 'a$ 'r#)#l &l#$ei0 'e&r$n'#,ne 'e
$r!#-or+ A4ia cn' aces$a n# se )ai 8ri0 a) a&rins %elinar#l+
La &a$r# 'i)inea/a0 cn' veni s ) scoale ca s,l n,0 loc#iesc n car$0 <i) )i s&#se;
2 H#ck0 $# cre8i c,o s )ai n$lni) -i al/i re!i &s r#)5
2 Cre' c n# 2 i rs&#nsei+
?O?
2 A$#nci e 4ine+ Un#,'oi )ai )er!e0 'a3 n# )3ai )#l/i+ Re!ele s$a,i 4ea$ $or$0 -i '#cele n#,i )ai
4rea8+ ?
, A) a%la$ c <i) l r#!ase &e re!e s vor4easc %ran/#8e-$e0 ca s,a#' si el c#) s#n0 'ar re!ele,i s&#sese
c0 %iin' 'e a$$a a)ar 'e vre)e n /ara as$a si $recn' &rin a$$ea neca8#ri0 #i$ase li)4a+
CAPITOLUL ##I
, >oarele rsrise0 'ar noi ne,a) #r)a$ 'r#)#l %r s ne o&ri)+ Re!ele -i '#cele se ar$ar n cele
'in #r)+ P Prea# %rn$i 'e o4oseal0 'ar0 '#& ce s,a# scl'a$ n r#0 s,a# )ai nviora$+
.#& &rn8isor re!ele se a-e8 n$r,#n col/ al &l#$ei0 i-i scoase !*e$ele0 -i s#)ese n'ra!ii -i,-i vr
&icioarele in a&0 ca s,i %ie )ai &lc#$+ A&oi -i a&rinse l#lea#a -i se a&#c s,/i nve/e &e 'ina%ar rol#l
'in =Ro)eo -i <#,lie$a1+
Cn' soco$i c,i in$rase 4ine,n c&/n0 nce&# s re&e$e )&re#n c# '#cele+ .#cele $re4#i s,l nve/e 'e
8eci 'e ori3c#) s ros$easc %iece $ira'Ic#) s s#s&ine -i c#) s,-i '#c )na la ini)+ .#& #n $i)&0 se
ar$ )#l/#)i$0 'ar /in# s a'a#!e;
2 N# $re4#ie s r!i ca #n 4ivol cn' s&#i =Ro)eoF1 Tre4#ie s,l ros$e-$i c# 4ln'e/e0 '#ios -i c# s3%rseal
n !las0 #i$e,asa; =Roo,)eoF1 Price&i5 N# #i$a c <#lie$a e o co&ili$ '#lce si sc#)&+ + + n# &oa$e s 84iere
a-a0 ca #n )!ar+
>coaser a&oi 'o# s4ii l#n!i0 &e care '#cele le )e-$erise 'in$r,o scn'#r 'e s$e"ar0 -i nce&#r s re&e$e
scena '#el#l#i+ .#cele 8icea c el e Ric*ar' al III,lea+ Era o &lcere s,i ve8i /o&in' -i nvr$in'#,se &e
&l#$+ N#,+1 )ai c n# $rec# )#l$ -i re!ele se &o$icni -i c8# n a&+ .#& aia se a-e8ar s se o'i*neasc
-i,si &oves$ir o s#)e'enie 'e &/anii care li se n$)&laser o'inioar0, &e %l#vi#+
.#& &rn80 '#cele s&#se;
2 Asc#l$0 Ca&e/in#le0 $re4#ie s %ace) 'in n#)r#l nos$r# #n s&ec$acol clasa #na+ .e,aia cre' c,ar %i
4ine
s )ai &re!$i) ceva+ In $o$ c8#30 ne $re4#ie ceva &en$r#
4is#ri+
2 Ce,s alea 4ic#ri0 Bri'!ewa$er5
.#cele l l)#ri+
12 A) !si$ 2 s&#se el a&oi+ A) s le 'anse8 nvr,$i$a sco/ian0 sa# r#)4a )arinarilor+ Iar )$l#/0
*)++ + s$ai ni/el++ +a0 a) !si$0 ai s reci/i )onolo!#l l#i Ha)le$+
2 Ce0 c#)5
2 Monolo!#l l#i Ha)le$0 c#)0, n#,l -$ii5 C*es$ia a )ai cele4r 'in >*akes&eareF E s#4li)0 &e onoarea
)ea c,i s#4li)+ Ri'ic sala n &icioare+ N#,l a) n car$e0 n,a) la )ine 'ec$ #n vol#)0 'ar cre' c &o$ s
)i,l rea3,)in$esc+ A) s ) &li)4 ni/el ca s v' 'ac &o$ s,l rec*e) 'in 4eci#rile a)in$irii+
Ci nce&# s #)4le 'e colo &n colo0 c# o )#$r n!n'#ra$0 ncre/in'#,si 'in cn' n cn' %r#n$ea0 ceva
'e s&eria$+ A&oi nl/ 'in s&rncene0 -i '#se )na la %r#n$e si se cl$in !e)n'+ N# $rec# )#l$ -i nce&#
s s#s&ine0 4a c*iar vrs o lacri)+ Fcea s,l ve8i0 8#
a-aF
n cele 'in #r) -i a'#se a)in$e si ne r#! s %i)
a$en/i+
L#n'#,si aer#l cel )ai no4il c# &#$in/0 n$inse #n &icior0 -i 'es%c# lar! 4ra/ele si &rivi s&re cer0 c# ca&#l
'a$ &e s&a$e+
nce&# a&oi s scrsneasc 'in 'in/i0 s se scl)4ie -i s ai#re8e0 n $o$ $i)&#l )onolo!#l#i n# nce$ o
cli& s 84iere0 #)%ln'#,si &ie&$#l -i %/in'#,se )ai a4i$ir ca $o/i ac$orii +&e care i,a) v8#$ vreo'a$+
la$a )onolo!#l0 &e care l,a) nv/a$ 'es3$#l 'e lesne00 n $i)& ce,l re&e$a c# re!ele;
A %i sa# a n# %i0 s$a,i &#)nal#l Ce sc*i)4 l#n!a via/,n$r,o n&as$( Cci cine,ar '#ce !re#l0 &in3 ce 'e
.#nsinane s,o a&ro&ia
&'#rea0
Cn' $ea)a 'e ceva,#l ce vine '#& )oar$e Uci'e so)n#l %r 'e &ri*an0 A 'o#a cale,a Firii )in#na$e0
Fcn'#,ne )ai 4ine s a8vrli) s!ea$a &rea cr#n$ei noas$re +soar$e0
.ec$ s c#$) al$a &e care n,o c#noa-$e)+
?OO
?O7
> ne o&ri) o cli& la as$ )e'i$a/ie; E0 'e,ai &#$ea &e .#ncan s,l $re8e-$i0 lovin'#,lF Cci cine,ar vrea
s,n'#re al Ti)&#l#i 'is&re/ si,a sale vice0
Fr'ele!ea $iran#l#i0 ocrile $r#%a-#l#i0 A le!ilor 84av si lini-$ea ce &oa$e '#rerea s3 aline0 In$r,#n
&#s$i# 'e )oar$e si,n )ie8#l no&/ii0 cn' n s$raiele,i %#ne4re0 $o$ casc ci)i$ir#l5 .ar ne'esco&eri$#l /in#$
'e #n'e cl$or#l n veci n# se n$oarce0 n l#)e,si rs&n'e-$e )ias)a Ci 'e,aceea0 c#loarea *o$rrii0 ca
)/a 'in 8ical Ve!*ea$ e c# !ri"+
Iar norii ce soo4oar +&e,a noas$re co&eri-#ri >e 8&cesc si &leac 'e,a,n'oaselea0 &ier8n' + C*iar
n#)ele 'e %a&$+
.e8no')n$#l s$a e 'e 'ori$ %ier4in$e+ .ar s$ai ni/el+ E%elia0 %r#)oaso0 N#0 n# 'esc*i'e,a $ale )asive
%lci 'e )ar)#r+ Te '# la )ns$ire0 %e$i/o0 *ai0 $e carF1
?
B$rn#l#i i &lc# )#l$ $ira'a as$a -i,o nv/
re&e'e &e 'e ros$+ Ai %i 8is c s3e nsc#se an#)e &en$r# ea+ Era o &lcere s,l ve8i c#) se 84#ci#) si se
%oie-$e0 n%ier,4n$a$ la c#l)e( cn' a"#n!ea la #l$i)ele c#vin$e0 se $vlea &e "os0 n# al$a+ La &ri)a oca8ie0
'#cele $i&ri ni-$e a%i-e+ .o#,Trei 8ile '#& aia0 &l#$a a %os$ &en$r# noi #n a'evra$ $ea$r#+ To$ $i)&#l
avea) '#el#ri si re&e$i/ii 2 c#) s&#nea '#cele0 n$r,o 'i)inea/0 c# )#l$ '#& ce in$rase) n s$a$#l
Arkansas0 a) a"#ns n a&ro&ierea #n#i $r!#sor n$r,#n co$ )are al r#l#i+ Ne,a) o&ri$ c# vreo $rei s%er$#ri
'e )il )ai s#s 'e $r!#sor0 la vrsarea #n#i r#le/ aco&eri$ 'e c*i&aro-i+ Ne,a) s#i$ n 4arc0 $o/i a%ar 'e
<i)0 -i ne,a) '#s s3 ve'e) 'ac,i ros$ s ') s&ec$acol#l n $r!#l acela+
Ni)erise) $oc)ai 4ine+ In '#&,a)ia8a aia0 #r)a s soseasc acolo o $r#& 'e circ -i nce&#ser s vin
'e &rin )&re"#ri)i oa)eni clri sa# n $o$ %el#l 'e cr#/e *o'oro!i$e+
Circ#l #r)a s &lece )ai 'e&ar$e0 n aceea-i sear0 a-a c s&ec$acol#l nos$r# &ica la $anc+ .#& ce '#cele
n,c*irie sala "#'ec$oriei0 ne,a) '#sRc# $o/ii &rin $r! s li&i) a%i-ele0 &e care se &#$ea ci$i;
?
A)es$ec$#r 'e vers#ri 'in 'i%eri$e &iese ale l#i >*akes,&eare0 ci$a$e %r nici o noi)+
?OT
FE>TIVAL >HAKE>PEARE FFF
A$rac/ie #nicF E sin!#r searF
Tra!e'ienii c# ren#)e )on'ial+ .avi' Yarrick,"#nior 'e la Tea$r#l .r#,r6 Lane 'in Lon'ra0 -i E')#n' Kean
l,
senior 'e la
$ea$r#l re!al 'in Ha6)arke$
7
si 'e la $ea$rele 'in H*i$ec*a&el0 P#','in! Lane0 Picca'ill6 RLon'raS si 'e la Tea$rele Re!ale
'e &e Con$inen$+
In s#4li)#l lor s&ec$acol >*akes,
&earian+
>cena 4alcon#l#i 'in
REMEE CI <ULIETA FFF Ro)eo +++++ .l+ Yarrick <#lie$a +++++ .l+ Kean asis$a/i 'e $oa$ $r#&aF Cos$#)e noi0 'ecor#ri
noi0 aran"a)en$e
noiF
Ca s#&li)en$;
Pasionan$#l0 sen8a/ional#l0 8!#'#i$or#l
.UEL 'in
RICHAR. al III,lea FFF Ric*ar' al III,lea ++++ .l+ Ya$rick Ric*)on' +++++ .l+ Kean Al 'oilea s#&li)en$ Rla cererea
!eneralS >emuritorul monolo6 al lui +amlet +3+3+3 In$er&re$a$ 'e il#s$r#l KeanF OMM 'e re&re8en$a/ii consec#$ive la ParisF E
sin!#r re&re8en$a/ie as$,sear0 'in ca#8a #nor #r!en$e an!a"a)en$e n E#ro&aF
In$rarea 7: cen/i 2 Co&iii -i servi$orii ?M cen/i
.#& aia a) 'a$ o rai$ &rin $r!#sor+ Mai $oa$e '#,!*enele si casele era# ni-$e 'r&n$#ri0 c# &ere/ii
&#$re8i0 'e le)n0 care n# c#nosc#ser nicio'a$ 8#!rveala+ >e,nl/a# la $rei,&a$r# &icioare 'eas#&ra
&)n$#l#i0 &e #n %el 'e ca$ali!e0 ca s n# in$re la a& cn' se revars %l#vi#l+ Pe ln! %iecare cas era c$e
o !r'ini/0 n care
?
E')#n' Kean )#rise n ?@OO+
7
Cele4r# $ea$r# lon'one80 n$e)eia$ n secol#l al bVII,lea+
138
n# ve'eai ns 'ec$ 4lrii0 %loarea,soarel#i0 )or)ane 'e cen#-0 !*e$e sclcia$e0 s$icle s&ar$e0 8'ren/e -i
%el 'e %el 'a $inic*ele+ Ul#cile era# n"!*e4a$e 'in r8lo!i 'e $oa$e )ri)ile0 4$#/i alan'ala -i a&leca/i n
$oa$e &r/ile+ Por/ile a$rna# n$r,o sin!#r 4ala)a 2 'e &iele+ Unele 'in #l#ci %#seser vr#i$e cn'va0 'ar
'#cele 8icea c as$a $re4#ie s %i %os$ &e vre)ea l#i Col#)4+ Prin !r'ini ve'eai &orci si oa)eni care,i
%#!rea#+ J
Toa$e '#!*enele era# n-ira$e &e o sin!#r #li/0 n %a/a %iecreia era c$e o a&r$oare 'e &Dn8 al40 'e
s$l,&#l creia /ranii -i &ri&onea# caii+ >#4 aces$e a&r$ori se ve'ea# l8i !oale &e care,-i %cea# veac#l
o )#l/i)e 'e 'er4e'ei+ >cri"elea# l8ile c# 4ricea!#l0 )es$eca# $#$#n0 csca# si se n$in'ea# n$r#na 2 ce
)ai0 o !a-c 'e &#-la)aleF Mai $o/i &#r$a# &lrii !al4ene0 'e &ai0 )ari c$ o #)4rel0 'a3 n,avea# &e ei
nici *aine0 nici &ie&$are0 -i 8icea# #n#l al$#ia Bill0 B#ck0 Hank0 <oe sa# An'6 -i vor4ea# c# !las $r!na$
-i lene-0 n"#rn' 'e )a)a %oc#l#i+ .e %iece s$l& al a&r$oarelor era re8e)a$ c$e #n !olan 'in -$ia0 care
n#,-i sco$ea# )inile 'in 4#8#nare 'ec$ ca s,-i vre,n !#r #n '#)ica$ 'e $#$#n sa# ca s se scar&ine+
Trecn' &e ln! ei0 n,a#8eai 'ec$ 6or4e 'e,aces$ea;
2 Ar'e,)i #n c*i-$oc0 Hank+
2 Canei+ N,a) 'ec$ #n#3+ Cere,i I#3 Bill+
Bill ori i ''ea0 ori l )in/ea0 8icn'#,i c n# )ai are+ M#l$e 'in *ai)analele as$ea n,a# o &ara c*ioar -i
nici )car o %oaie 'e $#$#n+ .#*nesc &e veresie0 l a#8eai &e c$e #n#l 8icn';
2 <ack0 %,$e,ncoa3 c,o %oaie( a'inea#ri i,a) 'a$ l#i Ben T*o)son a 'in #r) care,o avea)+
Minci#ni ',as$ea n# se &rin' 'ec$ la #n s$rin0 'ar c#) <ack n# era s$rin0 i $i!eaA
i ''#-i o %oaie0 ai5 As$a s i,o s&#i I# )#,$#3F F 4ine -i ',)i na&oi $#$#n#l care /i l,a) 'a$0 La%e
B#ckner0 -i,o s,/i )&r#)#$ &,or) o $on,'o#0 %r 'o4n'+
2 Ba )ai 'e#n8i /i,a) 'a$ ceva na&oi+
2 .a0 )i,ai 'a$ vreo -ase %oi+ Te -$i# e#F Iei )&r#)#$ $#$#n 'e &rvlie -i 'ai na&oi )a*orcF
T#$#n#l 'e &rvlie se vin'e n &$ra$e ne!re0 &resa$e0 'ar *ai)analele as$ea )es$ec )ai )#l$ %oi cre/e0 ',
alea care cresc &e c)&+ Cn' )&r#)#$3 o %oaie0 n# s$a# s,o
?OB
$aie c,#n c#/i$0 ci si,o vr n$re 'in/i -i $ra! 'e ea c# a)n'o# )inile0 &n se r#&e,n 'o#+ Al care a 'a$
$#$#n#l se #i$ c# "ale la ce i,a )ai r)as si s&#ne $ios;
2 Asc#l$0 ',)i )ie )es$ec#s#l si o&res$e,/i $# res$#l+
Toa$e #li/ele $r!#l#i era# &line 'e !lo'0 #n !lo' ne!r# ca s)oala0 n care &icior#l se sc#%#n'a #neori &n
la /#rioaie+ Pes$e $o$ #)4la# ra8na &orcii0 !ro*in'+ C$e,o scroa% !lo'#roas se ivea n ca&#l #li/ei0
nso/i$ 'e o 'roaie 'e !o'aci0 si $recea 're&$ &rin )i"loc0 iar oa)enii $re4#ia# s,i %ac loc( se l#n!ea
acolo si ''ea s s#! !o'acilor0 nc*i8Dn' oc*ii 'e &lcere si )i-cDn' 'in #rec*i0 c# o )#$r %erici$ 'e
&arc ar %i &ri)i$ lea% &en$r# $rea4a as$a+
Un#l 'in 'er4e'ei s$ri!a a$#nci;
2 >o &e ea0 n,o lsa0 Le#leF Ci,a$#nci0 3scroa%a o l#a la !oan0 !#i/n' a)arnic0 ncol/i$ 'e #n '#l# sa#
'oi0 c# o *ai$ n$rea! 'e "i!o'ii &e #r)ele lor+ To/i 'er4e'eii se ri'ica# n &icioareL ca s &riveasc si
%cea# )are *a80 ncDn$a/i 'e *r)laie+ >e n$orcea# a&oi la loc#rile lor si a-$e&$a# s se ncaiere cDinii+
Ni)ic n#,i nviora -i n#,i %ericea )ai )#l$+ Poa$e 'oar cn' #n!ea# c# !a8 #n cine 'e &ri&as si,i ''ea#
%oc0 sa# cn' i a$rna# 'e coa' o $inic*ea -i,l %#!ra# &n,i ie-ea s#%le$#l0 s se )ai %i 4#c#ra$ a-a0
Pe )al#l %l#vi#l#i era# ni-$e )a!*erni/e lsa$e n$r,o rn0 !a/a,!a$a s se &rvale+ Ea)enii se )#$aser
'in ele+ Mal#l %#sese )nca$ 'e a&e -i &e s#4 $e)eliile; al$or case0 care ac#) a$rna# n !ol+ Mai loc#ia
$o$#-i c$e cineva n ele0 'ar era &ri)e"'ie+ Uneori se n$)&la s se s#r&e o 4#ca$ 'e &)n$ c$ o cas+
Al$eori0 vara00 se n,r#ia n a& c$e o li)4 'e &)n$0 l#n! 'e #n s%er$ 'e )il+ Un $r!#sor ca s$a
$re4#ie s se $ra! )ere#0 n'r$0 %iin'c a&a,l )acin %r nce$are+
Mai r)sese &#/in &n la a)ia8 si #li/ele0 !e)ea# 'e cr#/e si cai0 care n# )ai con$enea# s soseasc+
Fa)ilii n$re!i se os&$a# n cr#/e0 c# )erin'ea a'#s 'e acas0 'e la /ar+ M#l/i $r!ea# la )sea+ A)
%os$ 'e %a/ la vreo $rei ncierri+ .eo'a$ a) a#8i$ &e cineva s$ri!Dn';
2 (Ui$e,l si &e )o- Bo!!sF Vine 'e la /ar s,si ia &or/ia 3'e 4#$#r0 ca,n %iecare l#n+ Ia &rivi/i,l0 4ie/iF
?OA
l
.er4e'eii &rea# ncn$a/i0 &ese)ne ca era# o4i-n#i/i s %ac *a8 &e soco$eala l#i Bo!!s+
2 Tare,a- vrea s -$i# &e cine,o s o)oare 'e 'a$a as$a 2 s&#se #n#l 'in ei+ .e i,ar %i o)or$ &e $o/i ia
'e,i a)enin/ 'e 'o#8eci 'e ani ncoace0 ac#3 i,ar )er!e ves$ea n $oa$ /ara+ 3 Al$#l s&#se;
2 Tare,a- vrea ca )o- Bo!!s s ),a)enin/e -i &e )ine( as -$i a$#ncea c n,a) s )or nici &es$e,o )ie 'e
ani+F
Bo!!s se ivi n $rea&'#l cal#l#i0 rcnin' si c*i#in' ca o &iele ro-ie+
2 Face/i loc0 40 c,s c# ca&sa &#s si,a) a#8i$ c sicriele or s se sc#)&eascF
Era 4ea$ -i se 4l4nea n sa+ Prea $rec#$ 'e cinci8eci 'e ani si,avea o %a/ ro-ie ca %oc#l+ To/i l l#a# n
rs&r -i se s$r)4a# la el0 iar Bo!!s le rs&#n'e c le,ara$ el lor0 c ni)eni nWo s sca&e0 'ar c ac#) n,
are vre)e0 %iin'c a veni$ n $r! an#)e ca s,i 84oare creierii colonel#l#i >*er4#rn+ =n$i carnea &,or)
cior4a0 as$a )i,e 'evi8aF1 s&#nea el+
V8n'#,)0 se a&ro&ie 'e )ine -i,)i 8ise;
2 .e #n'e vii0 4ie$e5 Te sa$#ra-i 'e via/0 ai5 Ci &orni )ai 'e&ar$e+ Mi se %c#se ini)a c$ #n &#rice0 'ar
#n#) lini-$i;
2 N# $e $e)eF A-a,i el cn' se,)4a$+ E,#n &ros$nac 4$rn0 'a3 n# !se-$i n $o$ Arkansas#l s#%le$ )ai
4#n ca al l#i+ Bea$ sa# $rea80 n,ar o)or nici o )#sc+
Bo!!s se+o&ri nain$ea celei0)ai )ari &rvlii 'in $r! si0 '#& ce se a&lec s &riveasc &e s#4 &oalele
a&r$oarei0 nce&# s s$ri!e;
2 F,$e,neoa0 >*er4#rnF Te,as$ea&$ o)#3 &e care l,ai "ec)ni$+ Pe $ine $e ca#$0 cine0 -i,a) s,/i vin e# 'e
*acF
n vre)e ce,i ''ea nain$e o# !#ra ocDrn'#,l &e >*er4#rn n %el si c*i&0 #li/a se #)&l#se 'e oa)eni0 l
asc#l$a# si se &r&'ea# 'e rs+
In c#rn' ie-i 'in '#!*ean #n 4r4a$ 'e vreo cinci8eci si cinci 'e ani0 /an/o- -i sclivisi$ ca ni)eni al$#l 'in
$r!+ M#l/i)ea se ''# na&oi ca s,i %ac loc0 iar el )erse + lini-$i$ +c/iva &a-i -i s&#se;
2 >n$ s$#l 'e $oa$e as$ea0 'ar a) s ra4' &n3 la ora #n#+ Ba! 'e sea)0 &n3 la #n#0 nici o cli& )ai
)#l$+
?O@
.ac '#& aia )ai cr$e-$i ceva )&o$riv,)i0 s -$ii c &#n )na &e $ine c*iar 'e $e,ai '#ce la ca&$#l
&)n,$#l#i+
Ci 8icn' aces$ea se n$oarse n '#!*ean+ M#l/i)ea ncre)enise+ N# )ai r'ea ni)eni ac#)+ Bo!!s ''#
&in$eni cal#l#i si &orni0 n"#rn'#,l &e >*er4#rn c$ l /inea !#ra+ A"#ns n ca&$#l #li/ei0 se n$oarse si se
o&ri iar n %a/a '#!*enei0 n"#rn' n$r#na+ C/iva se )4#l8ir n "#r#l l#i -i ncercar s,l &o$oleas0 'ar
'e!ea4a0 i ar$ar c &n3 la ora #n# )ai era# 'oar vreo cincis&re8ece )in#$e -i,i s&#ser c $re4#ie s
&lece acas 'e n'a$+ .ar -i rcea# !#ra 'e &o)an+ Bo!!s i ''# nain$e c# n"#r$#rile+ A&oi $rn$i
&lria n !lo' -i $rec# &es$e ea clare( '#& c$eva cli&e se n&#s$i iar n l#n!#l #li/ei0 c# &le$ele,i cr#n$e
%l#$#rn' n vn$+ C/iva ncercar s se a&ro&ie 'e el si s,l 'ea "os 'e &e cal0 ca s,l &oa$ nc*i'e #n'eva0
&n si,o veni n %ire+ .ar n# i84#$ir+
I A"#ns0 la ca&$#l #li/ei0 Bo!!s se n$oarse n !oana cal#l#i -i nce&# iar s,l %ac al4ie 'e &orci &e
>*er4#rn+
2 C#$a/i,o &e %iic,saF s$ri! cineva+ Re&e'e0 a'#ce,]/i,oF Pe ea o )ai asc#l$ 'in cn' n cn'+ N#)ai ea
e,n Rs$are s,l n'#&lece+
Un o) ''# %#!a s,o ca#$e+ C$ 'es&re )ine0 a) )ai )ers3 c/iva &a-i n "os#l #li/ei si ),a) o&ri$+ .#&
vreo cinci,8ece )in#$e Bo!!s se ivi iar0 'ar %r cal+ Venea $a)an s&re )ine0 cl$in)'#,se &e &icioare si
c# ca&#l !ol0 a'#s 'e 'oi &rie$eni care,l /inea# %iecare 'e c$e #n 4ra/+ N# sco$ea o vor40 'ar &rea
$#l4#ra$+ Ac#) n# se )ai lsa $r$0 &arc se !r4ea -i el+
2 Bo!!sF se a#8i #n !las+
M,a) n$ors s v' cine,l s$ri!ase; era colonel#l >*er4#rn+ >$$ea lini-$i$ n )i"loc#l #li/ei0 /inn' n )na
'rea&$ #n &is$ol c# /eava n're&$a$ s&re cer+ n aceea-i cli& a) 8ri$ o %a$ care se a&ro&ia n %#!0
ns3o/i$ 'e 'oi in-i+ Bo!!s -i cei 'oi &rie$eni ai si se n$oarser s va' cine s$ri!ase( cn' v8#r &is$ol#l0
cei 'oi se %erir n l$#ri0 n $i)& ce /eava &is$ol#l#i co4ora nce$ si si!#r s&re /in$+
2Z .#)ne8e#leF N# $ra!eF se )ilo!i Bo!!s0 ri'icn,'#,-i )inile 'eas#&ra ca&#l#i+
.ar n aceea-i cli& se a#8i o 'e$#n$#r+ Era &ri)#l !lon$e( Bo!!s se cl$in0 4$n' aer#l c# 4ra/ele+
PocF ,&ornise al 'oilea !lon$e+ Bo!!s se &r4#-i &e s&a$e0 !reoi
?OU
-i /ea&n0 c# 4ra/ele n$inse+ Fa$a scoase #n /i&$+ >e re&e8i s&re $a$l ei -i i se ar#nc la &icioare0 &ln!n';
2 Vale#0 l,a o)or$0 l,a o)or$F
Ea)enii se )4#l8ea# n "#r#l lor0 )4rncin'#,se si n$in8n'#,si !$#rile ca s va' ce se n$)&l0 n
vre)e ce i 'in )i"loc ncerca# s,i 'ea n'r$0 s$ri!n'#,le;
2 na&oi0 na&oiF Are nevoie 'e aerF
Colonel#l >*er4#rn a8vrli c$ colo &is$ol#l -i0 rs#,cin'#,se &e clcie0 &lec+
Ea)enii l '#ser &e Bo!!s n$r,o '#!*ean )ic 2 s&i/eria+ M#l/i)ea se n!*es#ia la %el ca,nain$e 2
&rea c $o$ $r!#sor#l ie-ise &e #li/+ C# c*i# c# vai )i,a) !si$ -i e# #n loc-or n %a/a !alan$ar#l#i0 'e
#n'e &#$ea) ve'ea 4ine+ l n$inser &e &o'ea -i,i &#ser s#4 ca& o 4i4lie c$ $oa$e 8ilele0 a&oi i as$ern#r
&e &ie&$ o al$ 4i4lie0 lar! 'esc*is+ Prin c)a-a r#&$ se ve'ea !a#ra #n#i !lon$e+ Bo!!s *oreai 'e vreo,
'o#s&re8ece ori( 'e o$e ori $r!ea aer n &ie&$0 4i4lia sl$a0 si co4ora la loc cn' rs#%la+ Pe #r) r)ase
ne)i-ca$; )#rise+ Ea)enii o $raser 'e ln! )or$ &e %a$0 care &ln!ea si se cina+ > $o$ %i av#$
-ais&re8ece ani0 Z sr)ana( era $are 'r!la-0 'ar !roa8nic 'e &ali' si s&eria$+
In o#rn' se s$rnse acolo $o$ or-el#l+ Ea)enii se )&in!ea#0 se,n!*ion$ea# si se,)4rncea#0 'ornici s
a"#n! la vi$rin ca s &riveasc0 'ar cei care oc#&aser loc#ri n %a/ n# voia# s "ren#n/e la ele+ Cei 'in
s&a$ele lor le $o$ s$ri!a#;
2 A"#n!e c$ a/i &rivi$0 %ra/ilorF N#,i %r#nos -i n#,i 're&$ s s$a/i n#)ai voi acoloF Mai lsa/i -i &e al/ii0
$oa$ l#)ea are 're&$#l s &riveasc0 n# n#)ai voiF
Era o *r)laie ne)ai&o)eni$0 a-a c a) s$ers,o0 'e $ea) s3 n# se lase c# 4$aie+ Uli/ele era# &line 'e
oa)eni0 care )ai 'e care )ai n%ier4Dn$a/i+ Cei ce %#seser 'e %a/ la o)or &oves$ea# c#) se nl$)&lase(
n "#r#l %iecr#ia 'in$re ei se si$rnsese roa$ s#)e'enie 'e oa)eni care asc#l$a#0 l#n!in'#,si !$#rile+ Un
l#n!an cos$eliv0 c# c*ic si c#,o cci#la al4 /#!#ia$ 'a$ &e cea%0 + nse)na &e &)n$0 c,W#n $oia! c#
)iner#l n'oi$0 loc#rile #n'e s$$#ser Bo!!s -i >*er4#rn+ Ea)enii se /inea# '#&3 el0 #r)rin'#,i
)i-crile -i 'n' 'in ca& n se)n c &rice&+ A&oi se a&leca#0 c# )inile n -ol'0 ca s va' se)nele %c#$
'e la c# $oia!#l+
Cn' a"#nse n loc#l #n'e s$$#se >*er4#rn0 l#n!an#l -i n're&$ s&inarea0 )4/osn'#,se0 se ncr#n$ -i,
-i $rase cci#la &e oc*i+ =Bo!!sF1 s$ri! el0 co4orn' nce$ $oia!#l+ A&oi0 c# #n =&ocF1 se cl$in si '#&
nc #n =&ocF1 se &r4#-i &e s&a$e+ Cei care v8#ser $r-enia 8icea# c $a)an a-a se,n$)&lase+ .re&$
rs&la$0 c/iva scoaser ni-$e clon'ire 'in 4#8#nar si,l cins$ir+
.#& c$eva $i)&0 cineva s&#se c >*er4#rn ar $re4#i s %ie lin-a$+ In c$eva cli&e $oa$ l#)ea %# 'e aceea-i
&rere+ A$$a le,a %os$+ Urln' ca ni-$e s)in$i/i0 o 84#!*ir ns%cn' n 'r#) $oa$e %rn!*iile 'e r#%e &e care
ie !sir0 ca s ai4 c# ce s,l s&n8#re &e >*er4#rn+
CAPITOLUL
##II
>e n&#s$ir s&re casa l#i >*er4#rn0 84iern' -i c*i#in' ca &ieile ro-ii0 !a$a,!a$a s calce,n &icioare &e
oricine li s,ar %i ivi$ n cale+ Era ceva 'e s&eria$0 n %r#n$ea !loa$ei aler!a# o 'roaie 'e co&ii0 /i&n' c$ i
/inea !#ra -i,n,cercn' s se 'ea la o &ar$e+ La %eres$re se s$rnser ciorc*ine ca&e$e 'e %e)ei( n co&aci se
c/raser o s#)e'enie 'e 4ie/i ne!ri0 iar &e '#& !ar'#ri0 n l#n!#l #li/ei0 s$$ea# si &rivea# al/i %lci -i
%e$e0 care,o l#a# la !oan si se $#&ila# cn' !loa$a se a&ro&ia 'e ei+ M#l$e %e)ei si %e$e &l*!ea# -i /i&a#0
n!ro8i$e+
Ylo$a se s$rnse 4#l#c n %a/a !ar'#l#i casei l#i >*er4#rn0 % cn' #n $r4oi 'e n#,/i )ai &#$eai a#8i nici
!n'#,rile+ =>&ar!e/i !ar'#l0 %ra/ilorF1 s$ri!ar c/iva+ A&oi se a#,T 8ir $rosne$e -i &ri$#ri si !ar'#l se
&r4#-i+ Cei 'in %a/ se ros$o!olir &es$e el0 ca #n val0 'n' 4#8na n o!ra'a n# &rea nc&$oare+
n cli&a aceea0 >*er4#rn se ivi n cer'ac0 /inn' n )n o %lin$ c# /eava '#4l+ R)ase acolo0 lini-$i$ -i
se)e/0 %r s scoa$ o vor4+ Yl!ia se &o$oli0 iar val#l se $rase ni/el na&oi+ >*er4#rn s$$ea neclin$i$ -i
se #i$a la ei n $cere+ Tcerea as$a $e sco$ea 'in )in/i+ >*er4#rn -i &li)4a $ac$icos &rivirile &es$e )#l/i)e
si,n loc#l #n'e si le o&rea0 oa)enii ncerca# s,l n%r#n$e0 'ar se lsa#
?T?
?TM
0 &!#4a-i n#)ai'ec$0 co4orn'#,-i &leoa&ele si &rivin' c*ion'ors+
>*er4#rn nce&# 'eo'a$ s r'0 'ar n$r,#n %el ci#'a$0 ne&lc#$0 care $e %cea s scrD-ne-$i0 'e &arc,ai %i
)#sca$ 'in$r,o &ine &lin c# nisi&+ A&oi ros$i rar si c# 'is&re/;
2 Va s 8ic0 a-a5 V,a veni$ c*e% s lin-a/i &e careva5 > )ori 'e rs0 n# al$aF V nc*i&#i/i c ave/i 'es$#l
c#ra" ca s lin-a/i #n 4r4a$5 Fiin'c3 sn$e/i n'ea"#ns 'e vi$e"i ca s v le!a/i 'e ni-$e 4ie$e )#ieri &rsi$e
si s le $vli/i n ca$ran si,n %#l!i0 cre'e/i c,o s v )ear! s v a$in!e/i -i 'e #n 4r4a$5F Hai'a,'eF Un
4r4a$ sa'ea n,are 'e ce s se $ea) nici 'e 8ece )ii 'e,al'e voi0 c$ vre)e n# lovi/i &e la s&a$e si )ai e -i
l#)in &e,a,%ar+ C$i# e# ce v &oa$e &ieleaF M,a) nsc#$ -i a) cresc#$ aici0 n >#'0 si a) #)4la$ -i &rin
Nor'0 a-a c ) ca) &rice& la oa)eni+ Mai $o/i sn$ ni-$e %rico-i+ Ai 'in Nor' se las clca/i n &icioare 'e
&ri)#l veni$ -i &,or) se '#c acas -i se roa! .o)n#l#i s le 'ea *ar#l r4'rii0 n >#'0 #n 4r4a$0 #n#l
sin!#r0 a o&ri$ 8i#a,n a)ia8a )are o 'ili!en$ &lin 'e oa)eni si i,a "e%#i$ &e $o/i+ Ya8e$ele v $o$ s&#n
c sn$e/i vi$e"i nevoie,)are si v,a in$ra$ n ca& c sn$e/i )ai 4re"i ca al/ii0 cn'0 'e %a&$0 sn$e/i $o/i o a&
si,#n &)n$+ .e ce n#,i s&n8#r &e #ci!a-i "#ra/ii vo-$ri5 Fiin'c li,e $ea) ca n# c#)va s &ri)easc
noa&$ea #n !lon/ n cea% 'e la &rie$enii #ci!a-ilor+ Ci a# 're&$a$e s se $ea)( 'e,aia "#ra/ii i ac*i$
n$o$'ea#na &e #ci!a-i+ Ei0 -i,n$r,o noa&$e se !se-$e #n 4r4a$ care se '#ce nso/i$ 'e vreo s#$ 'e %rico-i
si,l lin-ea8 &e ne$re4nic+ R# a/i %c#$ c n,a/i a'#s c# voi )car #n 4r4a$( -i,n al 'oilea rn'0 r# a/i
%c#$ c n# v,a/i &#s )-$ile si n,a/i veni$ &e n$#neric+ A/i a'#s c# voi o "#)$a$e 'e 4r4a$0 &e B#ck
Harkness0 -i 'ac n# l,a/i %i av#$ nici &e,s$a0 v,a/i %i &ier'#$ Pvre)ea s&oro,vin' 'e,a s#r'a+ N# &rea
avea/i c*e% s veni/i ncoace0 a-a,i5 E)#l 'e rn' n# $ra!e la *ar/ si la &ri)e"'ie+ Ci voi asi"'erea+ .ar
cn' o "#)$a$e 'e o) ca B#ck Hark,ness3 s$a se a&#c s s$ri!e; 00Linsa/i,lF Linsa/i,lF1 vi,e %ric s 'a/i
na&oi0 ca n# c#)va s se va' c sn$e/i ni-$e la-i0 -i,a$#nci #rla/i ca 4e8)e$icii0 v a$rna/i 'e &#l&ana
neis&rvi$#l#i si veni/i valvr$e"0 "#rn' c,o s %ace/i si,o s 're!e/i+ E L!loa$ e $o$ ce &oa$e %i )ai vre'nic
'e &lns+ Iar0 ar)a$a ce,i5 To$ o !loa$0 care se l#&$
?T7
l 3
#m
n# %iin'c oa)enii ei ar %i c#ra"o-i 'in %ire0 ci %iin'e,s )#l/i0 si %iin'c li,e %ric 'e o%i/eri+ .ar o !loa$
care n,are nici #n 4r4a$ n %r#n$ea ei e -i )ai vre'nic 'e &lns+ Ci,ac#)0 *ai0 l#a/i,v clciele la s&inare
-i cra,/i,v acas0 $r$#rilorF Aici0 n >#'0 'ac vrei s lin-e8i &e cineva0 n# se &oa$e 'ec$ &e n$#neric0 o#
Z)-$i &e o4ra"i si s#4 co)an'a3#n#i 4r4a$+ Cra/i,v -i l#a/i c# voi -i "#)$a$ea 'e o) care v,a a'#sF
nc*eie el ri'icn' a)enin/$or %lin$a0 c# 'e!e$#l &e $r!aci+
Ea)enii se ''#r n#)ai'ec$ na&oi0 risi&in'#,se care nco$ro+ B#ck Harkness se $ra n #r)a $#$#ror0 c#
o )#$r &lo#a$+ C$ 'es&re )ine0 as %i &#$#$ s )ai s$a#0 'a3 n,a,vea) nici #n c*e%+
M,a) '#s la circ -i ),a) $o$ nvr$i$ &e,acolo0 &n,a $rec#$ &a8nic#l 2 -i,a$#nci0 /#s$iF ),a) s$rec#ra$ &e
s#4 cor$+ Avea) la )ine &iesa 'e #n &ol -i ceva )r#n/i-0 'ar ) !n'ea) c n# s$ric s &s$re8 4anii0
%iin'c nicio'a$ n# -$ii ce /i se &oa$e n$)&la cn' $e a%li 'e&ar$e 'e cas0 &rin$re s$rini+ Eric$ 'e
&rev8$or ai %i0 $o$ n#,i 'es$#l+ N# 8ic0 %ace s c*el$#ie-$i 4anii &e circ0 cn' n,ai nco$ro0 'a3 n,are nici #n
ros$ s %ii )n s&ar$+
Era #n circ n $oa$ le!ea+ >,i3%i v8#$ &e ar$i-$iF Cn' a# in$ra$ n aren0 n,a) &o)eni$ ceva )ai %r#)os;
venea# clri0 &erec*i,&erec*i0 c$e #n 'o)n -i,o 'oa)n0 co$ la co$( 4r4a/ii0 vreo 'o#8eci la n#)r0
&#r$n' 'oar i8)ene -i $rico#ri0 clrea# 'esc#l/i si %r scri0 c# )i,nile li&i$e3'e coa&se+ Fe)eile0
%r#)oase %oc0 se)na# c# ni-$e re!ine si &#r$a# roc*ii sc#)&e0 4#csi$e c# 'ia)an$e+ Cine -$ie c$e
)ilioane 'e 'olari cos$a# roc*iile as$eaF n via/a )ea n,a) v8#$ ceva )ai !ro8av+ Rn' &e rn' s,a#
ri'ica$ n &icioare &e cai -i,a# nce&#$ s se nvr$ n "#r#l arenei0 n)l'iin'#,se c# !ra/ie+ Br4a/ii0 nal/i
-i 8vel/i0 -i a&leca# #-or ca&e$ele s#4 &n8a cor$#l#i0 iar %e)eile0 c# roc*ii 'e )$ase ce li se n%oia# n
"#r#l coa&selor ca &e$alele $ran'a%irilor0 &rea# ni-$e #)4rele )in#na$e+ Aler!a# 'in ce n ce )ai re&e'e0
'ansn' -i ri'icn' n aer cn' #n &icior0 cn' cellal$0 n $i)& ce caii se a&leca# $o$ )ai )#l$0 iar s$aros$ele
$r#&ei se nvr,$ea )ere# n "#r#l s$l&#l#i 'in )i"loc#l arenei0 &lesnin' 'in 4ici#-ca -i s$ri!n'; HiF HiF n
s&a$ele l#i0 clovn#l %cea %el 'e %el 'e !*i'#-ii0 care )ai 'e care "nai ns$r#-nice+
?TO
C#rn'0 $o/i clre/ii slo4o8ir */#rile+ Fe)eile -i li&ir )linele 'e coa&se0 iar 4r4a/ii -i ncr#ci-ar 4ra,
/ele &e &ie&$+ > %i v8#$ ce se )ai a&leca# caiiF Ci,a-a0 #n#l '#& al$#l0 in$ra# n aren -i ie-ea#0 '#& ce
%cea# o &lecci#ne !ro8av n %a/a s&ec$a$orilor0 care a&la#'a# nne4#ni/i 'e &lcere+
Pe arena circ#l#i se svrsea# a'evra$e )in#ni+ P#4lic#l se $vlea 'e rs &rivin' n8'rvniile clovn#l#i0
care n,avea as$)&r+ N,a&#ca 4ine s$aros$ele s,i s&#n o vor40 c el i -i $rn$ea n o4ra8 #na 'in !l#)ele
l#i %r &erec*e+ N# &#$ea) &rice&e c#) nai4a,i $recea# &rin ca& a$$ea 'eo'a$ si c#) 'e le 4ro'ea a-a 'e
re&e'e -i a-a 'e 4ine+ Mie n# )i,ar %i $rec#$ &rin ca& a$$ea !l#)e nici n$r,#n an n$re!+
.#& c$va $i)&0 #n 4e/iv ncerc s in$re n aren0 8icn' c vrea -i el s clreasc0 cic se &rice&ea 'e
)in#ne+ .e!ea4a ncercar s,l e&reasc0 nici n# voia s a#'+ Re&re8en$a/ia nce$ase 'in &ricina l#i+
>&ec$a$orii nce&#r s,l *#i'#iasc -i s,si r' 'e el+ >cos 'in %ire0 4e/ivan#l %c# !l!ie0 n$r$n'#,i -i
)ai )#l$ &e s&ec$a$ori+ C/iva 'in$re ,ei Z se ri'icar 'e &e 4nci -i se re&e8ir s&re aren0 s$ri!n'; =.a/i,i
#naF A%ar c# elF1 Vreo 'o# )#ieri nce&#r s /i&e+ A$#nci s$aros$ele $r#&ei se si)/i 'a$or s ros$easc #n
)ic 'isc#rs30 8icn' c s&er c s&ec$acol#l n# va )ai %i $#l4#ra$ -i c 'ac 4e/ivan#l %!'#ie-$e s n# )ai
%ac scan'al0 o s,i 'ea voie s,ncalece0 n#)ai s se &oa$ /ine &e cal+ P#4lic#l nc#viin/ r8n'0 iar
8#r4a!i#l se s#i &e #n cal0 care n#,)ai'ec$ nce&# s sar -i s 'ea 'in co&i$e0 $rn' '#& el 'oi !r"'ari ai
circ#l#i care i se a!/as3er 'e */#ri0 ca s,l o&reasc+ Be/ivan#l se a$rnase 'e !rea4n#l ani)al#l#i -i0 la
%iece sri$#r0 &icioarele i se 4l4nea# n aer+ >&ec$a$orii0 care se ri'icaser 'e la loc#rile lor0 acla)a# 0-i
r'ea# c# lacri)i+
R n cele 'in #r)0 n ci#'a !r"'arilor care $o$ $r!ea# 'e3 */#ri0 cal#l sc& 'in s$rnsoare si &orni
valvr$e" "#r,)&re"#r#l arenei0 c# n$r#l la a!/a$ 'e !rea4n#l l#i0 4l4nin'#,si &Dn la &)n$ cn'
#n &icior0 cn' cellal$+ + P#4lic#l s nne4#neasc0 n# al$a+ =e )ine ns $rea4a as$a n# ) n'e)na 'eloc
s r'+ Tre)#ra) &en$r# via/a l#i+ .eo'a$ ns 4e/ivan#l se o&in$i0 a&#c */#rile si sri n &icioare &e
s&inarea cal#l#i03 a&oi ''# 'r#)#l */#rilor -i rD)ase a-a0 n vre)e ce cal#l !onea
?TT
ca $#r4a$+ >e /inea 're&$ -i c# a$$a #-#rin/0 'e &arc n via/a l#i n# &#sese rac*i# n !#r+ Fr ves$e0
nce&# s,-i s)#l! /oalele 'e &e el0 a8vrlin'#,le n aer0 'e se %c# n$#neric+3 Una &es$e al$a0 le&' vreo
-a&$es&re8ece rn'#ri 'e *aine+ Ac#) &rea 8vel$ -i c*i&e-0 )4rca$ n$r,#n cos$#) %ain si &es$ri/ 'e,/i l#a
oc*ii+ .#& ce,si 'o)oli ar)sar#l c# &leasna 4ici#l#i0 sri "os0 %c# o &lecci#ne 'e $oa$ %r#)#se/ea -i
&orni /o&in' s&re ves$iar0 n vre)e ce s&ec$a$orii #rla# 'e &lcere si #i)ire+
> %i v8#$ ce )#$r a %c#$ s$aros$ele $r#&ei cn' -i,a 'a$ sea)a c %#sese '#s 'e nas 2 -i nc 'e #n#l 'in
oa)enii l#iF C)ec*er#l la scornise $o$#l 'in ca&#l l#i0 %r s s&#n ni)n#i o vor4F .re&$ s s&#n0 n#,
)i venea nici )ie la soco$eal c ) &rinsese)0 'ar -$i# c n,a- %i vr#$ s %i# n &ielea s$aros$el#i nici
&en$r# o )ie 'e 'olari+
Pe le!ea )ea0 or %i %iin' &e l#)e circ#ri )ai 'e soi ca s$a0 'ar e# #n#l n# le,a) v8#$ &n,ac#)+ Eric#)W
&en$r# )ine era #n circ !ro8av -i ori 'e c$e ori )i,o )ai ie-i n cale0 s,a asi!#ra$ 'e #n clien$+
In aceea-i sear a) 'a$ -i noi o re&re8en$a/ie+ N,a veni$ )#l$ l#)e0 'oar vreo '#8in 'e &ersoane 2 c$
Zs,/i sco/i c*el$#ielile+ A# rs $o$ $i)&#l0 sco/n'#,l 'in sri$e &e '#ce+ N#,i vor40 s&ec$a$orii n,a# av#$
r4'are s s$ea &n la s%rsi$ si,a# &leca$ c# $o/ii0 a%ar 'e #n 4ie/a- care a'or)ise+ .#cele 8icea c
4'ranii -$ia 'in Arkansas n#,s n s$are s,l !#s$e &e >*akes&eare si c le $re4#ie c# $o$#l al$ceva 2 ni-$e
co)e'ioare ie%$ine0 4a &oa$e c*iar ceva -i )ai r#+ =C$i# e# care,i !en#l lorF1 s&#se el+
A 'o#a 8i 'e 'i)inea/ '#cele %c# ros$ 'e ni-$e coli )ari 'e *r$ie 'e )&ac*e$a$ -i 'e ni/ic vo&sea
nea!r -i )8!li c$eva a%i-e &e care le li&i &e 8i'#rile caselor 'in $r!+ Pe3 a%i-e scria;
IN >ALA <U.EC^TERIEIF
N#)ai $rei seriF F F Tra!e'ienii 'e ren#)e )on'ial
.AVI. YARRICK,<UNIER -i
E.MUN. KEAN,>ENIER .e la $ea$rele 'in Lon'ra -i 'e &e Con$inen$
?M 2 Aven$#rile l#i H#ckle4err6 Finn
145
8!#'#i$oarea lor $ra!e'ie1 YIRAFA REYELUI
sa#
MINUNEA REYEA>CAFFF Cin8eci 'e cen/i in$rarea
In "os#l a%i-#l#i s$$ea scris c# li$ere #ria-e;
INTRAREA FEMEILER CI CEPIILER INTERGI>A 2 .ac nici c*es$ia as$a n# i,o a'#ce n sal0 se
c*ea) c e# n# c#nosc Arkansas#lF s&#se '#cele+
CAPITOLUL ##III
.#cele -i re!ele se canonir $oa$ 8i#a s n"*e4e8e o scen0 o cor$in si o ra)& 2 a'ic #n -ir 'e
l#)inri0 n sc*i)40 n seara aceea sala se #)&l# vr%0 e$ ai 4a$e 'in &al)e+ Cn' v8# c n# )ai nca&e
ni)eni0 '#cele &lec 'e la #-a 'e in$rare -i $rec# &rin c#lise n scen+ Pro/&in'#,se n %a/a cor$inei0 ros$i o
sc#r$ c#vn$are n care,si l#' )ar%a0 8icn' c $ra!e'ie sen8a/ional ca as$a n# s,a v8#$ nc &e l#)e+
.#& ce $rncni 'es&re &ies -i 'es&re Kean,senior0 care "#ca rol#l l )ai &rinci&al0 '#cele ri'ic cor$ina0
$a)an n cli&a cn' soco$i c E#4lic#l e a//a$ la c#l)e -i n# )ai &oa$e 'e ner4'are+ n cli&a #r)$oare
a&r# -i re!ele0 $rn'#,se n &a$r# la4e0 !ol,&#sc -i vo&si$ 'in ca& &n,n &icioare n $oa$e c#lorile
c#rc#4e#l#i+ Ci+ + + 'ar )ai 4ine s ls) res$#l n%/i-rii sale+ Ar$a ceva 'e s&eria$0 'ar -i !ro8av 'e
cara!*ios+ Ea)enii se &r&'ea# 'e rs+ Cn' is&rvi c# scl)4ielile si se ros$o!oli a%ar 'in scen0
s&ec$a$orii a&la#'ar si 84ierar a-a 'e $are0 c re!ele $re4#i s se n$oarc si s,o ia 'e la,nce&#$0 n# o 'a$0
ci 'e 'o# ori+ Ci o vac s,ar %i $vli$ 'e rs v8n' !i#)4#-l#c#rile $on$#l#i l#ia 4$rn+
n cele 'in #r)0 '#cele $rase cor$ina si0 '#& ce se nclin n %a/a &#4lic#l#i0 s&#se c 'in &ricina
an!a"a)en$elor #r!en$e &en$r# $ea$r#l .r#r6 Larie 'in Lon'ra0 #n'e s,a# si vn'#$ $oa$e 4ile$ele0 )area
$ra!e'ie avea s )ai %ie "#ca$ 'oar 'e 'o# ori n locali$a$e+
?TB
.#& ce )ai %c# o &lecci#ne0 le s&#se c n ca8 c a i84#$i$ s,i 'is$re8e si s,i nve/e c$e ceva0 le,ar
r)ne n'a$ora$ 'ac ar 4inevoi s,-i n'e)ne &rie$enii s vin si ei la s&ec$acol+
Vreo 'o#8eci 'e voci 84ierar;
2 Ce0 s,a -i $er)ina$5 As$a,i $o$5
2 .a 2 rs&#nse '#cele+
A #r)a$ o $eva$#r ne)ai&o)eni$+
2 Ne,a# $ras &e s%oarF #rla# s&ec$a$orii0 sco-i 'in )in/i+ A&oi se ri'icar n &icioare -i se re&e8ir s&re
scen si s&re ves$i/ii $ra!e'ieni+
.ar #n !li!an c*i&e- sri 'e &e o 4anc -i rcni )ai $are ca $o/i;
2 Fra/ilor0 s$a/i ni/elF Vrea# s v s&#n 'oar o vor40 REa)enii se o&rir s,asc#l$e+S A-a,i0 a) %os$ $ra-i &e
s%oar0 si,nc c#)F .ar n,are ros$ s,a"#n!e) 'e rs3#l $r,!#l#i -i s n# ne &#$e) s&la 'e r#-inea as$a c$
o) $ri+ E# 8ic s &lec) n lini-$e 'e,aici -i s le vor4i) -i ce,+ lorlal/i 'es&re s&ec$acol0 ca s vin si ei+
A-a0 o s %i) c# $o/ii n aceea-i oal+ N#,i )ai c#)in$e a-a5
2 A-a,i0 asa,iF Are 're&$a$e "#'eleF s$ri!ar ceilal/i n$r,#n !las+
2 A$#nci0 ,a-a r)ne+ N# s&#ne/i ni)n#i c,a) %os$ $ra-i &e s%oar+ .#ce/i,v acas -i s%$#i/i3 &e %iecare
s vin s va' $ra!e'ia+
A 'o#a 8i0 $o$ $r!#l n# vor4i 'ec$ 'es&re %r#)#se/ea s&ec$acol#l#i0 iar seara0 sala se #)&l# 'in no# &n la
re%#8 si &#4lic#l n!*i/i !l#soa0 la %el ca la &ri)a re,<&re8en$a/ie+
.#& s&ec$acol0 ),a) n$ors c# re!ele -i c# '#cele ]-i,a) cina$ &e &l#$( ca) &e la )ie8#l no&/ii0 i 'oi ne
% &or#ncir0 )ie si l#i <i)0 s &orni) c# &l#$a la vale -i % s,o asc#n'e) c# vreo 'o# )ile )ai "os 'e $r!+
A $reia sear0 sala se #)&l# -i )ai vr$os0 'e 'a$a as$a P c# oa)enii care v8#ser s&ec$acol#l n &ri)ele
'o# seri+ ]A%ln'#,) la in$rare0 ln! '#ce0 a) 4!a$ 'e sea) c $o/i cei,care in$ra# avea# 4#8#narele
4#r'#-i$e sa# asii c#n'ea# s#4 *ain ceva ce n# )irosea 'e loc a o'icolon0 ]]ci )ai 'e!ra4 a o# cloci$e0
var8 s$rica$ -i al$e alea+ P#$ea) s "#r c,n sal in$raser -i ni-$e &isici )oar$e 2 le -$i# e# 4ine )iros#l+
> $o$ %i %os$ vreo -ai8eci -i &a$r# 'e 4#c/i+
M,a) s$rec#ra$ n sal0 'ar n,a) &#$#$ r)ne )ai
?TA
)#l$ 'e #n )in#$( a)es$ec#l 'e '#*ori era &rea $are &en, ] $r# nas#l )e#+
Cn' v8# c sala era ar*i&lin0 '#cele ''# c/ival !olo!ani #n#i %lc#0 r#!n'#,i s,i /in &#/in loc#l la "
#-0 a&oi &orni s&re ie-ire+
E# '#& el+ Cn' a) a"#ns a%ar0 )i 8ise0 &e n$#neric;
2 la,o la &icior &n ie-i 'in $r! -i &,or) $#le-$e,o la &l#$0 nc*i&#ie,/i c $e %#!re-$e 'iavol#l0 a#8i5
A) l#a$,o la %#!0 iar el ),a #r)a$+ A) a"#ns )&re#n la &l#$0 n )ai &#/in 'e 'o# sec#n'e0 &l#$a &orni
la vale0 s&re )i"loc#l r#l#i+ Era o noa&$e n$#necoas -i lini-$i$+ Ni)eni n# sco$ea o vor4+ M !n'ea)
c nenoroci$#l la 'e re!e are ac#) 'e %#rc c# &#4lic#l+ Cn' colo0 &es$e c$eva cli&e l v8#i $rn'#,se
a%ar 'in wi!,wa)+
2 Ei0 c#) a )ers $rea4a 'e 'a$a as$a0 '#ce5 n$re4 el+
Nici n# ''#se &rin $r!0 &e8even!*i#l+
A) a&rins %elinar#l a4ia cn' a) a"#ns c# vreo 8ece )ile )ai "os 'e $r!+ Ne,a) a-e8a$ s cin)0 iar
'#cele -i re!ele s,a# $vli$ 'e rs0 a)in$in'#,-i 'e %es$a &e care3 le,o "#caser $r!ove/ilor+
2 Ce )oco%aniF Ce $e)4eliF s&#nea '#cele+ P#$ea) s3 "#r c &ri)a serie o s,-i /in !#ra ca s,i 4a!e si
&e ilal/i la a&+ Ci -$ia) c a $reia sear a# 'e !n' s ne #)%le0 soco$in' c le,a veni$ -i lor rn'#l+ Ce n,a-
'a s le v' )#$rele0 ac#3 c le,a veni$ rn'#lF A- 'a arici$ ca s v' si e# ce,a# s %ac+ Te &o)ene-$i c,a#
s $ra! #n c*e%0 c &rovi8ii si,a# a'#s 'es$#leF
In cele $rei seri0 &o$lo!arii a!onisiser &a$r# s#$e -ai8eci -i cinci 'e 'olariF In via/a )ea n,a) v8#$ a$$a
4ne$ s$rns c# "a&ca n %el#l s$a+
.#& ce a'or)ir si,nee&#r s $ra! la a!*ioase0 <i) r#&se $cerea;
2 Asc#l$0 H#ck0 &e $ine n# $e )ir c#) se &oar$ re!ii -$ia5
2 N# ) )ir 'eloc+
2 .e &e0 H#ck5
2 Pi0 a-a li,e %irea+ Cre' c $o/i sn$ la %el+
2 Bine0 H#ck0 'ar re!ii -$ia ai no-$ri sn$ ni-$e &ra)a$ii0 8#F
2 As$a 8ic si e#+ JPe c$e -$i#0 $o/i re!ii sn$ ni-$e &ra)a$ii+
?T@
2 G#5
2 N,ai 'ec$ s ci$e-$i 'es&re ei n orice car$e 'e is$orie0 si,o s,/i 'ai sea)a+ Ui$,$e la Henric al o&$#lea
?
(
al nos$r#,i #n n!er &e ln! la+ Ui$,$e -i la Carol al 'oilea0 la L#'ovic al &ais3&elea0 la L#'ovic al
cin3-&elea0 la laco4 al 'oilea0 la E'#ar' al 'oilea0 la Rie*ar' al $reilea si la al/i0 &a$r#8eci 'e re!i0 -i la $oa$e
*e&$ar*iile saQone0 care,a# %c#$ a$$a $r4oi &e vre)#ri+ Nii0 s,l %i v8#$ &e Henric al o&$#lea cn' era
%lc#F Era o !r'in 'e 4ia$0 n# al$aF N# $recea 8i %r s,-i ia o nevas$ si,a 'o#a 8i &or#ncea s i se $aie
ca&#l0 c# ne&sarea c# care ar %i cer#$ ni-$e "#)ri+ Gicea; =A'#ce/i,o &e Nell Yw6nn<1 I,o a'#cea#00 iar a
'o#a 8i 'i)inea/a s&#nea; =Tia/i,i ca&#lF1 Ci i,l $ia#+ =A'#ce/i,o &e <ane >*oreF1 8icea el+ Ci ea,
venea+ 00Tia/i,i ca&#lF1 s&#nea3el0 a 'o#a 8i+ Ci,i,l $ia#+ =C*e)a/i,o &e %r#)oasa Ro8a)#n'a1 2 -i
%r#)oasa Ro8a)#n'a se n%/i-a n#)ai'ec$+ A 'o#a 8i 'i)inea/a re!ele s$ri!a; =Tia/i,i ca&#lF1 Le silea
&e %iecare 'in ele s,i s&#n c$e o &oves$e si n# s,a lsa$ &n n,a s$rns o )ie -i #na 'e &oves$i 'in as$ea0
&e care le,a &#s &,or) n$r,o car$e 'e,i 8icea 7ude!ata de apoi
2
" .re&$ s,/i s&#n0 )ai &o$rivi$ n#)e nici
c se &#$ea+ M <i)0 $# n#,i c#no-$i &e re!i0 'a3 e# i -$i# 4ine; Bo-oro!#3 s$a al nos$r# e #n#l 'in$re i )ai
'e $rea4 re!i 'in $oa$ is$oria+ Ui$,$e la Henric la+ n$r,o 4#n 8i i se n8re-$e '#)neal#i s se,
ncon$re8e c# /ara noas$r+ Ci ca cre8i c %ace5 i ' c#)va 'e -$ire ca s,i lase $i)& s se &re!$easc5 .a3
'e #n'eF Ho'oronc,$ronc0 a8vrle,n )are $o$ ceai#l 'e &e cor4iile 'in &or$#l Bos$on
O
0 i $ra!e o 'eclara/ie
'e in'e&en'en/ -i,-i &o%$e-$e '#-)a,
?
In $o$ &asa"#l care #r)ea80 H#ck a)es$ec n c*i& %an,]$e8is$ %ic/i#nea c# reali$a$ea is$oric0 &#nn' &e sea)a re!ilor ci,
a/ %el 'e %el 'e n8'rvnii+
7
.e %a&$0 -artea 7ude!%ii de apoi e $i$l#l cr/ii n care Isn$ conse)na$e re8#l$a$ele recens)n$#l#i &o&#la/iei 'in An,
alia0 e%ec$#a$ n ?M@B+
O
E vor4a 'e #n#l 'in inci'en$ele care a# &reci&i$a$ r84oi#l 'e in'e&en'en/ '#s 'e cele ?O colonii en!le8e 'in A)erica 'e
Nor' )&o$riva Me$ro&olei( &en$r# a &ro$es$a )&o$riva #nei 'eci8ii l#a$e 'e aceas$a n ?AAO c# sco&#l 'e a )en/ine o $aQ
as#&ra ceai#l#i i)&or$a$0 #n !r#& 'e &a$rio/i a)ericani0 'e!*i8a/i n in'ieni0 a nvli$ &e #n vas al co)&aniei en!le8e a
In'iilor0 ancora$ n ra'a &or$#l#i Bos$on0 -i a ar#nca$ n )are $oa$ ncrc$#ra+
?TU
n#l s vin0 'ac,i ' )na+ A-a l#cra '#)neal#i0 n# ''ea nicio'a$ r!a8 a'versar#l#i+ Pe $a$,s#0 '#cele
'e Hellin!$on0 nce&#se s,l ca) 4n#iasc 'e ceva+ .a3 cre8i c i,a s&#s,o sa# c i,a cer#$ soco$eal5 .a3
'e #n'eF L,a neca$ ca &e,#n &isoi0 n$r,#n &olo4oc c# &osirc+ Ce cre8i c %cea cn' careva -i #i$a 4anii
ln! el5 i -$er&elea n#)ai'ec$+ > 8ice) c,l &l$eai &en$r# o $rea4 oare-care -i se n$)&la s n# $e /ii
'e ca&#l l#i; %cea $o$#l &e 'os+ Cn' 'esc*i'ea !#ra0 era "ale; 'ac n,o nc*i'ea re&e'e la loc0 )inci#nile
ie-ea# 4#l#c0 #na '#& al$a+ Ve8i ce %el 'e &'#c*e era Henric la5 > %i %os$ el n loc#l s$or 'oi0 le,ar %i
$ras $r!ove/ilor o &cleal -i )ai si+ N# 38ic c,ai nos$ri,s ni-$e )iel#-ei0 %iin'c0 'ac s$ai s le "#'eci
is&rvile0 n#,s 'eloc ni-$e )iel#-ei0 'ar &e lDn! %la sn$ a#r+ Ce )ai ncolo,ncoaee0 re!ii sn$ re!i si
$re4#ie s le,n!*i/i c$e #nele+ To/i sn$ ni-$e &ra)a$ii+ .eI a-a a# %os$ cresc#/i0 ce s le %aciF
2 .ar 4ine0 H#ck0 as$a &#$e al 'rac#l#iF
2 To/i &#$ la %el0 <i)+ N,ai ce,i %ace+ Is$oria n# ne ara$ c#) &oa$e %i sc*i)4a$ +)iros#l re!ilor+
2 .#cele )ai )er!e0 oarec#)+ + +
2 .a0 #n '#ce e al$ceva+ .a3 n#,i cine -$ie ce 'eose4ire+ As$a al nos$r# n#,i &rea 'e soi+ Cn' se,)4a$0
nici c# l#&a n# l,ai &#$ea 'eose4i 'e,#n re!e+
2 > -$ii0 H#ck0 c,s s$#l 'e ei0 )i s,a #r$ s,i $o$ v'+
2 Ci )ie la %el0 <i)+ .ar c# -$ia n,ave) nco$ro+ Tre4#ie s ne a)in$i) c sn$ ce sn$ si s,i r4')+
C$eo'a$01 as vrea s,a#' 'e,o /ar care,a sc&a$ 'e re!iF
La ce 4#n s,i s&#n l#i <i) c -$ia n# era# re!e -i '#ce sa'ea5 Ar %i %os$ 8a'arnic+ Ci a&oi0 n$re noi %ie
vor4a0 -$ia n# se 'eose4ea# c# ni)ic 'e i a'evra/i+
M,a) '#s la c#lcare si <i) n# ),a sc#la$ cn' )i,a veni$ rn'#l s s$a# 'e ve!*e+ .e la o vre)e %cea
'es$#l 'e 'es $rea4a as$a+ Cn' ),a) $re8i$ n 8ori0 -e'ea acolo c# ca&#l n$re !en#nc*i si se cina a)arnic+
M,a) %c#$ c n# 4a! 'e sea)+ C$ia) e# ce,l 'oare; se !n,'ea la nevas$ -i la co&ii0 care r)seser *$,
'e&ar$e+ I se r#&ea ini)a 'e 'or#l lor+ N# )ai %#sese nicio'a$ a$$ 'e 'e&ar$e 'e,ai l#i0 -i sn$ si!#r c
/inea la ei la %el ca oa)enii al4i+ Poa$e s vi se &ar c#rios0 'ar e# #n#l a-a soco$+ I se n$)&la 'eseori s
se vicreasc -i s o%$e8e0 )ai ales noa&$ea0 cn' cre'ea c 'or)+ l a#8ea)
?:M
s&#nn'; =>r)ana )ea Li8a4e$*F Bie$#3 )e# <o*nn6F >rc#/ii 'e voiF E $are !re#F N,o s v )ai v'
&oa$e nicio'a$0 nicio'a$F1
<i) s$a era #n ne!r# $are 'e $rea4+
Fr s vrea#0 a) a'#s vor4a 'e nevas$,sa si 'e co&ii0 iar el )i,a rs&#ns;
2 Mi,e ini)a a-a !rea %iin'c )ai a'inea#ri a) a#8i$ ceva &e )al#3 llal$0 #n 8!o)o$0 o i84i$#r0 care
)i,a a)in$i$ 'e 8i#a cn' ),a) &#r$a a-a #r$ c# Li8a4e$*+ Ea avea 'oar &a$r# ani-ori0 cn' a c8#$ 4olnav
'e scarla,$in+ A %os$ !re# 4olnav0 'ar s,a %c#$ 4ine( -i n$r,o 8i0 cn' se,nvr$ea &rin o'aie0 i,a) 8is;
=nc*i'e #-aF1 Ea a s$a$ &e loc si s,a #i$a$ la )ine0 8)4in'+ A$#nci a) s$ri!a$ la ea0 scos 'in sri$e; =Ce0 n,
a#8i5 nc*i'e #-aF1 .ar ea n# s,a )i-ca$0 si,a #r)a$ s 8)4easc0 iar e# %ier4ea)+ =Ti,ar$ e# /ieF1 i,a)
s$ri!a$ si i,a) 'a$ #na n ca&+ Fe$i/a a c8#$ la$0 iar e# ),a) '#s n o'aia 'e,al$#ri0 -i,a) s$a$ acolo vreo
8ece )in#$e+ Cn' ),a) n$ors0 #-a $o$ 'esc*is -i %e$i/a,n )i"loc0 c# oc*ii n "os -i c# %a/a scl'a$,n
lacri)i+ Plin 'e ci#'0 a) &orni$ s&re ea0 'ar a$#nci R#-a se 'esc*i'ea 'in a%arS0 c*iar n cli&a aia vn$#l a
$rn$i$ #-a n s&a$ele ei 2 $roscF si0 'oa)ne0 %e$i/a n# s,a )i-ca$ 'in loc+ A) si)/i$ c,)i iese s#%le$#3 si+++
si+ + + n# )ai -$i# ce,a) si)/i$+ M,a) $r$ a%ar0 $re)#rn' $o$0 a) ocoli$ casa -i,a) 'esc*is #-a nce$0 a&oi
a) vr$ ca&#l n #-0 na&oia %e$i/ei0 si,a) s$ri!a$ 'eo'a$ la ea0 $are 'e $o$0 'ar ea n# s,a clin$i$ 'in locF E0
H#ck0 a) &lns a$#nci n *o*o$e -i,a) l#a$,o n 4ra/e si a) 8is; =>rc#/a 'e ea0 .#)ne8e# s,l ier$e &e
4ie$#3 <i)+ cci el n#,-i iar$ c$ o $riF1
.a0 H#ck0 %e$i/a era s#r' -i )#$ ca o s$an 'e &ia$r0 iar e# ),a) &#r$a$ a-a #r$ c# eaF
CAPITOLUL ##IV
A 'o#a 8i0 s&re sear0 ne,a) o&ri$ n )i"loc#l rD#l#i0 s#4 #n )ic os$rov aco&eri$ 'e slcii0 'e #n'e se ve'ea
c$e #n $r!#sor &e %iece )al+ Re!ele -i '#cele se a&#car %+ $icl#iasc #n &lan &en$r# cele 'o# $r!#soare+
<i) i
?:?
s&#se '#cel#i c n'"'#ie-$e c $rea4a as$a n,o s le ia 'eci$ c$eva ore0 %iin'c $are se &lic$isea si se
c*in#ia cn' era nevoi$ s 8ac n wi!wa)0 le!a$ c# o %#nie+ In,$r,a'evr0 cn' l lsa) sin!#r0 $re4#ia s,l
le!)0 al$)in$eri0 'ac,ar %i 'a$ cineva &es$e el0 slo4o' si nenso/i$ 'e ni)eni0 l,ar %i l#a$ la oc*i+ .#cele
rec#nosc# -i,i %!'#i c,o s nscoceasc el ceva ca s,l sc#$easc 'e c*in#l s$a+
.#cele era $are is$e/ la )in$e0 a-a c nscoci 'e!ra4 ceva+ l )4rc &e <i) n cos$#)#l re!el#i Lear R#n
*ala$ l#n! 'e s$a)40 o &er#c al4 si %avori$e 1'in &r 'e calS+ P,or) l# %ar'#l 'e $ea$r# -i,i vo&si l#i
<i) o4ra"ii0 )inile0 #rec*ile -i !$#l0 %cn'#,i,le al4as$re,vi,ne/ii0 n$oc)ai ca ale #n#i o) neca$ 'e vreo
no# 8ile+ .e cn' sn$ n,a) v8#$ ceva )ai n!ro8i$or+ .#cele l# a&oi $4li/a -i scrise &e ea;
=Ara& 4olnav0 'ar ne&ri)e"'ios 'ac,i lsa$ n &ace1+
B$# n c#ie $4li/a 'e o si&c0 &e care o n%i&se n %a/a wi!wa)#l#i+ <i) era )#l/#)i$+ Gicea c,i )#l$ )ai
4ine ias0 'ecl$ s s$ea le!a$ >n" %iece 8i si s $re)#re ca var!a 'e c$e ori a#8ea vre#n 8!o)o$; i se &rea
c $rec ani &n ne,n$orcea) s,l 'e8le!)+ .#cele,i s&#se s s$ea lini-$i$ si,l s%$#i ca la ca8 'e,-i 4a!
cineva nas#l &e,acolo0,s ias 'in wi!wa) -i s se scl)4ie &#/in0 sco/n' #n #rle$,'o#0 ca o
sl4$ici#ne( )#sa%irii ne&o%$i/i a# s se cr4neasc )ai )#l$ ca si!#r0 lsn'#,l n &la$a .o)n#l#i+
;
>oco$eala era %oar$e 4#n+ E# ns cre' c #n o) c# sca#n la ca& nici n,ar )ai3%i a-$e&$a$ s,l a#' #rln';
<i) ar$a ca #n )or$0 4a c*iar )ai #r$0 &e le!ea )eaF
Po$lo!arii ia avea# 'e !n' s ncerce 'in no# =Min#nea re!easc1 ce le a'#sese a$$ea &arale0 'ar &n3 la
#r) se r8!n'ir0 8i cn' c,ar %i &ri)e"'ios
?
0 'eoarece n$re $i)& ves$ea se &#$ea l/i &n,aici+ N# !sir
ns ceva )ai 4#n0 i0ar '#cele s&#se c se re$ra!e &en$r# o or,'o#0 ca s,si %r)n$e creierii0 'oar,'oar o
!si ceva &o$rivi$ &en$r# $r!#sor#l 'e &e )al#l 'ins&re Arkansas+ C$ 'es&re re!e0 s&#se c se '#ce n
cellal$0 $r!#sor0 %r nici #n &lan 'e 4$aie0 'ar ncre'in/a$ c &ronia 2 )ai 4ine 8is 'iavol#l 2 o s,i
ara$e calea cea )ai ni)eri$+
n $r!#l #n'e ne o&rise) #l$i)a oar0 ne c#)&rase) c# $o/ii *aine noi+ Re!ele -i le )4rc &e,ale sale
-i,)i
?:7
s&#se s ),n/olesc si e#+ >e,n/ele!e c l,a) asc#l$a$+ Re!ele -i l#ase #n cos$#) ne!r# si ar$a ac#)
%erc*e- si s&la$ei+ N#,)i nc*i&#ia) c *aina &oa$e sc*i)4a a-a 'e )#l$ #n o)+ nain$e ar$a ca #n
4osoro! r&ci#!os0 'ar ac#)0 cn' -i sco$ea &lria no# si al4 'e &sl si %cea o &lecci#ne0 8)4in'0
&rea a$$ 'e no4il0 4#n -i c#cernic0 c,ai %i "#ra$ c sc&ase 'e,a 're&$#l0 'in Arca l#i Noe0 sa# c,i )o-
Levi$ic#s
?
n carne -i oase+ <i) c#r/ 4arca0 iar e# ) a-e8ai la vsle+ C# vreo $rei )ile )ai s#s 'e $r! se
8rea #n va&or )are0 care $rsese la )al 'e vreo 'o# ore0 ca s ncarce ni-$e )ar%+
2 C# /oalele as$ea &e )ine 2 )i s&#se re!ele 2 ar %i )ai 4ine s se crea' c vin 'e la >ain$ Lo#is sa#
'e la Cincinna$i0 sa# 'in$r,al$ ora- )are+ .#,) la va&or0 H#ckle4err6+ E s sosi) c# el n $r!+
N# $re4#ia s ) roa!e 'e 'o# ori ca s )er! c# va&or#l+ A) a'#s 4arca la )al0 c# vreo "#)$a$e 'e )il
)ai s#s 'e $r!0 a&oi a) l#a$,o n l#n!#l )al#l#i r&os0 &rin a&a lin+ 3C#rin'0 a) $rec#$ &e ln! #n %lc#
c# o n%/i-are co&ilroas0 care -e'ea &e,#n 4#$#c -i,-i -$er!ea1 n'#seala 'e &e o4ra"i0 c era o ar-i/ 'e
$e $o&eai+ Al$#ri 'e,el se ve'ea# 'oi 'esa!i c$ $oa$e 8ilele+
2 E&res$e,aiciF )i &or#nci re!ele0 nco$ro )er!i0 4ie$e5 l n$re4 el &e %lc#+
2 La va&or+ M '#c la Erleans+
2 >#i,$e,aiciF 8ise re!ele+ >$ai ni/el0 vale$#l )e# o s $e,a"#$e s,/i cari sacii+ A'ol%0 '#,$e -i a"#$,i &e
1'o)n#3 2 a'#! el0 n$oren'#,se s&re )ine+
Ci,a-a a) &orni$ $#s$rei+ Flc#l n# )ai -$ia c#) s ne )#l/#)easc+ Gicea c,i al nai4ii 'e !re# s #)4li
c# cala4alc#l n s&a$e &e,o vre)e ca as$a+ l n$re4 &e re!e nco$ro se '#ce0 iar el i rs&#nse c venea 'e
la3 'eal si c se o&rise 'e 'i)inea/ n cellal$ $r!0 iar ac#) se '#cea la %er)a #n#i+ vec*i &rie$en0 c#
c$eva )ile )ai s#s+
2 Cin' v,a) v8#$ 2 i s&#se %lc#l 2 ),a) !n'i$; =Na0 iac$,l si &e 'o)n#3 Hilks0 era c$ &e ce s
&ice la $anc1+ .a3 &,or) )i,ani 8is; =N# cre' s %ie el0 c 'ac,ar %i0 n,ar )er!e,n s#s#3 a&ei1+ Asa,i c n#
sn$e/i '#)neal#i5
2 N#)ele )e# e Blo'!e$$+ AleQan'er Blo'!e$$0 )ai 4ine 8is0 c#viosia0 sa AleQan'er Blo'!e$$0 cci sn$
#n#l
?
Levi$ic#l e #na 'in cr/ile Vec*i#l#i Tes$a)en$0 'ar H#ck o con%#n' c# #n &ersona" 4i4lic+
?:O
'in sl#"i$orii &rea &leca/i ai .o)n#l#i+ As$a n# ) )&ie'ic s,)i &ar r# c 'o)n#l Hilks n,a sosi$ la
$i)&0 'ar n'"'#iesc c n# &ier'e ni)ic &rin aceas$ n$r,8iere+
2 .e &ier'#$0 n# &ier'e nici o avere0 &en$r# c oric#) $o$ o s,i &ice l#i0 n,a) e# !ri" 'e,as$a0 'ar a &ier,
'#$3&rile"#l s,l )ai va' &e %ra$e,s# Pe$er n via/+ >,ar &#$ea s n#,i &ese0 cine -$ieF .a3 %ra$e,s# ar %i 'a$
orice ca s,l va' nain$e 'e a,si 'a '#*#l+ In #l$i)ele $rei s&$)ni n,a vor4i$ 'ec$ 'es&re as$a0 n#,l
v8#se 'in co&ilrieF C$ 'es&re cellal$ %ra$e0 Hillia)0 &e la n# l,a v8#$ nicio'a$+ Ala,i s#r'o,)#$ -i n,
are )ai )#l$ 'e $rei8eci,$rei8eci si cinci 'e ani+ >in!#rii 'in %a)iliei care,a# *l'#i$ &n loc#rile as$ea a#
%os$ Yeor!e -i Pe$er+ Yeor!e era cs$ori$0 'a3 si el -i nevas$,sa -i,a# 'a$ s#%le$#3 an#3 $rec#$+ Harve6 -i
Hillia) sn$ sin!#rii care,a# )ai r)as+ Ci c#) v s&#sei0 n,a# sosi$ la vre)e+
2 Le,a $ri)is vor4 careva5
2 Pi0 si!#rF Ac#3 o l#n,'o#0 cn' Pe$er a c8#$ n$iasi 'a$ la &a$+ Gicea a$#nci c n,are s se )ai
scoale+ C$i/i0 era ca) 4$rior0 iar %e$ele l#i Yeor!e era# &rea $inere ca s,i /in $ovr-ie0 a%ar 'e Mar6
<ane0 ro-covana+ .e,aia0 '#& )oar$ea l#i Yeor!e -i,a neves$e,sii0 a r)as ca) sin!#r si n# &rea )ai avea
c*e% 'e via/+ .ar $n"ea s,i va' &e Harve6 -i &e Hillia)0 n# 'e al$a0 'a3 era 'in$re i care,n# le vine #-or
s,-i %ac $es$a)en$#l+ A lsa$ o scrisoare &en$r# Harve60 n care,i s&#ne #n'e,a asc#ns1 4anii -i c#) vrea
s,-i )&ar$ res$#3 averii0 ca s n# '#c li&s 'e ni)ic %e$ele l#i Yeor!e0 n# 'e al$a0 'a3 Yeor!e n# le,a
lsa$ nici o le/caie+ Al$ceva n a%ar 'e rva-#l la n,a vr#$ s scrie+
2 Ci ce cre8i0 'e ce n,o %i veni$ Harve65 Un'e s$ c# casa5
2 E*ei0 $a)an n An!lia0 la >*e%%iel'+ E &as$or acolo+ N,a &#s nicio'a$ &icior#3 n /ara as$a+ nain$e0 n,a
&rea av#$ vre)e0 si &oa$e c n,o %i &ri)i$ nici scrisoarea+
2 Ce &ca$ c n,a )ai a&#ca$ s,-i va' %ra/ii0 4ie$#l 'e elF Ci 8ici c )er!i la Erleans5
2 Ba c*iar -i )ai 'e&ar$e+ Mierc#rea vii$oare3 &lec c# va&or#l la Rio 'e <aneiro+ A) #n #nc*i acolo+
?:T
2, E o cl$orie ca) l#n!0 'ar o s,/i &lac+ Ci )ie )i,ar &lcea+ Ia s&#ne0 Mar6 <ane e cea )ai )are5
.ar alelal$e ce vrs$ a#5
2 Mar6 <ane are no#s&3ce ani0 >#8ana0 are cin3-&e0 iar <oanna vreo &ai3s&e+ As$a )&ar$e &o)eni la sraci
-i are o 4#8 'e ie&#re+
2 >rc#/eleF >in!#re &e l#)ea as$a *ainF
2 P#$ea sa le %ie -i )ai r#+ B$rn#l Pe$er avea )#l/i &rie$eni -i,a# s ai4 ei !ri" s n# li se,n$)&le
ni)ic r# %e$elor+ E acolo Ho4son0 &rea$#3 4a&$is$0 'iacon#3 Lo$ Hove60 &,or) Ben R#cker -i A4ner
>*ackle%or'0 si Levi Bell0 avoca$#30 &,or) 'oc$or#3 Ro4inson0 -i neves$ele lor0 v'#va Bar$le6 -i+++ 'a0 o
)#l/i)e 'e &rie$eni+ .a3 c# -$ia Pe$er era &rie$en la $oar$ -i &o)enea #neori 'e ei n scrisorile sale0 a-a c
Harve6 o s -$ie 'e #n'e s,-i alea! &rie$enii0 cn' o s soseasc aici+
B$rn#l l $o$ 'esc#s# &e %lc#0 &n cn' aces$a -i 'e-er$ n$re! sac#l+ Pe8even!*i#l voia s -$ie $o$ ce
se n$)&l n $r!#l la a%#risi$; si ce,i c# %a)ilia Hilks0 -i ce )eserie av#sese Pe$er R%#sese $4carS0 -i c#
ce se n'ele$nicise Yeor!e Rla %#sese '#l!*erS0 si ce,nvr$es$e Harve63Rs$a era &as$or re%or)a$S0 -i c$e -i
)ai
Q
c$e0 'e n# )ai is&rvea0 n cele 'in #r),l n$re4;
2 .a3 'e ce voiai s $e '#ci &e "os &n la va&or5
2 Fiin3c,i #n va&or )are0 care )er!e la Erleans0 si )i,era $ea) c n,o s o&reasc aici+ Va&oarele )ari
n# o&resc cn' le %l#ieri+ Alea 'in Cincinna$i o&resc0 'ar s$a,i 'in >ain$ Lo#is+
2 Ia s&#ne0 Pe$er Hilks era 4o!a$5
2 .a0 'a0 avea ceva avere+ Avea case si &)n$ -i #)4l vor4a c,ar %i asc#ns &e #n'eva vreo $rei,&a$r#
)ii 'e 'olari 4ani !*ea/+
2 Cn' 8ici c,a )#ri$5
2 N,a) 8is0 'a3 a )#ri$ asear+
2 3l n!roa& )ine0 'e 4#n sea)+
2 .a0 &e la a)ia8+
2 Mare nenorocire0 'a3 ce s,i %aci5 Mai 'evre)e sa# )ai $r8i# $o/i s%r-i) a-a+ To$#l e s %ii &re!$i$+
Ar#nci )ori c# c#!e$#l )&ca$+
2 Asa,i,0 'o)3le+ E l )ai 4ine+ To$ a-a,)i 8icea -i )aic,)ea+
Cn' a) a"#ns3 la va&or0 era a&roa&e !a$a c# ncrcarea0 a-a c n c#rn' &orni0 ns %r noi+ Pli)4area
?::)ea a c8#$ 4al$0 %iin'c re!ele -i sc*i)4ase !n'#l+ .#& ce &lec va&or#l0 re!ele )i &or#nci s
vslesc cale 'e nc o )il0 &n la #n loc &#s$i#( cn' a) a"#ns acolo0 sri &e 0)al si,)i 8ise;
2 . %#!a na&oi si a'#,)i,l &e '#ceF A'#,)i si !ea)an$anele alea noi+ .ac s,a '#s c#)va &e
)al#l ce,++""" lli$0 '#,$e acolo -i a'#,l ncoace+ >&#ne,i s lase $o$#l0%" orice,ar %i+ Hai0 )iscW$eF
A) &rice&#$ e# ce &#nea la cale0 'a3 n,a) scos vor40 %ire-$e+ .#& ce ),a) n$ors c# '#cele0 a)
asc#nsW 4arca0 iar ei s,a# a-e8a$ &e +#n 4#-$ean -i re!ele i,a &oves$i$ 'e,a %ir,a,&r $o$ ce,i s&#sese %lc#l
la0 %r s #i$e nici #n c#vin/el+ >e silea $o$ $i)&#l s vor4easc la 0 %el ca #n en!le8 ,sa'ea -i 8# c
&en$r# #n )oco%an ca el n# era r# 'eloc+ N,a- %i n s$are s,l i)i$ si nici n#,ncerc+ .a3 8#0 era 'es$#l 'e
4ine+
2 Ce,ai 8ice ca $# s %ii la s#r'o,)#$0 Bri'!ewa$er5 ii n$re4 el 'eo'a$+
2 Las3&e )ineF 8ise '#cele -i,i )r$#risi+,c "#case cin'va &e scen rol#l #n#i s#r'o,)#$+
A-$e&$ar a&oi s se iveasc #n+ va&or+ Pe ,la vreo cinci '#&,a)ia80 $rec#r &rin %a/a noasi$r 'o#
va&ora-e0 'ar n# &rea# s vin 'e 'e&ar$e+ In cele 'in #r) se ivi #n va&or )are si,i %c#r se)n+ E 4arc
veni s ne ia -i ne s#ir) &e 4or'+ Va&or#l venea $oc)ai 'e la Cincinna$i si Kcn' c&i$an#l a%l c
)er!ea) 'oar vreo &a$r#,cinci )ile0 nce&# s %ac s&#)e la !#r -i s ne n"#re0 a)enin/n'#,ne c n,o s
ne 'e4arce+ .ar re!ele n#,-i &ier'# c#)&$#l;
2 .ac #nor !en$le)eni le ' )na s &l$easc cD$e #n 'olar 'e %iece )il0 ca s %ie &ri)i/i &e va&or0 -i
'#-i c# 4arca la )al0 soco$ c -i va&or#l -i &oa$e n!'#i s,i '#c+ + 3 , +
Ai 'e &e va&or se )#iar a#8in' c#vin$ele as$ea+ Cn' a) a"#ns n 're&$#l $r!#l#i0 ne,a# $ri)is c# 4arca
la3)al+3 Vreo 'o#8eci 'e oa)eni se a'#naser acolo v8ncl c se a&ro&ie 4arca+ 1
2 .o)nilor 2 i n$re4 re!ele 2 &oa$e cineva 'in$re 'o)niile voas$re s,)i s&#n #n'e loc#ie-$e Pe$e3r
Hilks5
Ea)enii se #i$ar #n#l la al$#l si ''#r 'in ca&0 &,rn' s s&#n; 00Ce /i,a) 8is e#51 A&oi #n#l 'in ei
ros$i c# 4ln'e/e si )*nire n !las;
?:B
2 )i &are r#0 'o)n#le0 'ar n# v &#$e) s&#ne 'ec$ #n'e a loc#i$ &n asear+
In$r,o cli&i$0 &e8even!*i#l se &r4#-i &es$e o)#l la0 &ro&$in'#,si 4r4ia 'e #)r#l l#i0 si 4ol4orosi
&rin$re lacri)i;
2 VaiF Bie$#l nos$r# %ra$eF >,a '#s si n,a) )ai a&#ca$ s,l ve'e)F E0 ce soar$ vi$re!F
A&oi se n$oarse scli%osin'#,se si %cn'#,i $o$ %el#l 'e se)ne &ros$e-$i '#cel#i0 care v "#r c,a sc&a$ #n
!ea)an$an 'in )n -i,a i84#cni$ -i el n &lns+
N,a) )ai v8#$ n via/a )ea ase)enea &ra)a$ii+
Ea)enii se s$rnser n "#r#l lor -i ncercar s,i o!oiasc0 s&#nn'#,le o )#l/i)e 'e 'r!l-enii+ A&oi le
crar n s&inare !ea)an$anele0 la 'eal+ Cei 'oi *o/o)ani se s&ri"inea# 'e ei -i &ln!ea# 'e )a)a %oc#l#i0
iar oa)enii i &oves$ea# re!el#i 'es&re #l$i)ele cli&e ale l#i %ra$e,s#+ Re!ele )ai)#/ri n %a/a '#cel#i
aceas$ &oves$e0 'n' 'in )ini ca #n 4e8)e$ic0 iar '#& aceea a)n'oi se "elir -i,l &lnser &e r&osa$#l
$4,car 'e &arc i,ar 0%i &ier'#$ &e cei 'oi3s&e a&os$oli+
Ne!r# s ) %ac 'ae,a) )ai &o)eni$ a-a cevaF I/i venea s ro-e-$i &en$r# $o$ nea)#l o)enesc+
CAPITELUL bbV
In 'o# )in#$e ves$ea ''# ocol $r!#l#i+ .in $oa$e &r/ile ve'eai aler!n' oa)eni0 #nii $r!n'#,si 'in
)ers c)a-a &e ei+ n c#rn'0 ne,a) &o)eni$ n )i"loc#l #nei )#l/i)i care $ro&ia ca #n re!i)en$ n )ar-+
Ve'eai la %eres$re -i n &ra!#l caselor &#8'erie 'e oa)eni si n# $recea #n )in#$ %ar3 s a#8i &e c$e #n#l
s&#,nn' &es$e !ar';
2 Ei s %ie5
2 >i!#r c,s ei 2 rs&#n'ea cineva 'in )#l/i)e+
Cn' a) a"#ns n %a/a casei0 #li/a !e)ea 'e l#)e+ Cele $rei %e$e s$$ea# n &ra!+ Mar6 <ane era n$r,a'e,vr
ro-covan0 'ar c# $oa$e as$ea era %r#)oas %oc+ .e 4#c#rie c,i sosiser #nc*ii0 oc*ii -i o4ra"ii i s$rl#cea#
ca soarele+ Re!ele -i 'es%c# lar! 4ra/ele0 iar Mar6 <ane
?:A
se a!/ 'e !$0 n vre)e ce %a$a c# 4#8a 'e ie&#re srea n 4ra/ele '#cel#i+
A %os$ ceva ca,n 4as)eF Mai $o/i cei 'e %a/ 2 n orice ca8 $oa$e )#ierile 2 &lDn!ea# 'e 4#c#rie v8n'#,
i n s%rsi$ laolal$ si c#&rin-i 'e,o ase)enea %ericire+
.eo'a$0 a) 4!a$ 'e sea) c re!ele,l )&#n!e c# co$#l &e '#ce -i,si ro$e-$e &rivirile &rin nc&ere+
Grin' co-ci#!#l a-e8a$ n$r,#n col/0 &e 'o# sca#ne0 &ornir a)n'oi n$r,acolo0 /inn'#,se &e '#& #)eri
c#,o )Dn -i '#cn'#,si,o &e cealal$ s$rea-in la oc*i+ Mer!ea# nce$0 c# &a-i a&sa/i0 iar oa)enii se
''ea# na&oi0 ca s le %ac loc0 -i ncre)enea# %r s scoa$ o vor4+ Ici,colo s! a#8ea c$e+#n =ss$F1+
Br4a/ii -i scoaser &lriile -i r)aser c# ca&e$ele &leca$e0 n$r,o $cere 'e&lin+ Cn' a"#nser ln!
sicri#0 cei 'oi se a&lecar -i &rivir &#/in0 a&oi i84#cnir n$r,#n *o*o$ 'e &lns &e care &#"$eai sT a#8i
$oc)ai 'e la Erleans\ .#&,aceea0 se l#ar 'e !$ si0 &ro&$in'#,-i %iecare 4r4ia n #)r#l cel#ilal$0 4ocir
a-a vreo $rei,&a$r# )in#$e0 n via/a )ea n,a) v8#$ oa)eni s verse a$$a a& &e oc*i+ Pln,!ea# -i ceilal/i0
%cn' n o'aie o i!rasie ne)ai&o)eni$+ Iar cn' cei 'oi $rec#r 'e o &ar$e si 'e cealal$ a cosci#!#l#i -i
n!en#nc*ear acolo0 re8e)n'#,si %r#n/ile 'e ca&ac#l l#i si 4ol4orosin' %iecare c$e o r#!ci#ne0 $oa$
l#)ea nce&# s &ln! c# s#!*i/#ri0 $o&in'#,se 'e a$$a "ale+
Pln!ea# -i 4ie$ele %e$e0 iar )ai $oa$e )#ierile venea# la ele si0 %r s scoa$ o vor40 le sr#$a# sole)n &e
%r#n$e+ A&oi0 &#nn'#,le )na &e cre-$e$0 -i nl/a# s&re cer oc*ii -iroin' 'e lacri)i si se 'e&r$a#
s#s&inn' -i s)iorcin'0 ca s le %ac &ra% &e celelal$e+ Ni se,n$orcea# )a/ele &e 'os cn' le ve'eai+
n cele 'in #r)0 re!ele se ri'ic0 nain$a c/iva0 &a-i -i0 scre)n'#,se ni/el0 i $rase vin 'isc#rs0 &lin 'e
lacri)i -i ai#reli0 8icn' c ce ncercare !rea e &en$r# el -i &en$r# sr)an#l l#i %ra$e &ier'erea r&osa$#l#i0
&e care n,a# )ai a&#ca$ s,l va' n via/0 '#& o cl$orie a-a 'e l#n!0 'e &a$r# )ii 'e )ile+
2 .ar 4inec#vn$a$ele voas$re lacri)i 'e co)&$i)ire 2 #r) el 2 ne alin -i ne s%in/esc '#rerea+
Le )ai s&#se c el -i %ra$e,s# le )#l/#)esc 'in ini)0 %iin3c 'in !#r n,ar %i n s$are0 vor4ele %iin' &rea
&ali'e si &rea reci ca s 'ea !las aces$ei rec#no-$in/e0 -i $o$ %el#l
?:@
'e nero8ii 'e,as$ea0 'e /i se %cea si sil s le,asc#l/i+ La #r) 4ol4orosi #n &rea c#cernic; a)inF si iar se
&orni &e &lns0 'e,/i venea s cre8i c,o s se &r&'easc 'e,a$$a '#rere+
A4ia a&#case s,si nc*i' &lisc#l0 c #n#l 'in )#l/i)e $rase o cn$are0 &e care,o n!nar c# $o/ii n cor+
Te,
d
*el8ea s,i a#8i -i $e si)/eai ca la 4iseric0 n $oi#l sl#"4ei+ Mare l#cr#,i si )#8ica as$aF .#& $oa$e
'#lce!riile si l$#rile alea !re/oase0 8# c )&ros&$a aer#l -i s#na %r#)os si cins$i$+
.ar re!ele nce&# 'in no# s 'ea 'in %lci0 8icn' c el -i ne&oa$ele sale s,ar 4#c#ra nes&#s 'ac cei )ai
a&ro&ia/i &rie$eni ai %a)iliei ar 4inevoi s r)ie la ein c# ei0 ca s &rive!*e8e )&re#n r)-i/ele
&)n$es$i ale r&osa$#l#i+
2 A*0 'ac 4ie$#l )e# %ra$e 'in cosci#! ar &#$ea vor4i0 ar -$i &e cine s n#)easc0 %iin'c n#)ele as$ea i
era# 'ra!i si le &o)enea a'es n scrisorile saleF
Ci 8icn' aces$ea0 &o)eni &e &as$or#l Ho4son0 &e 'iacon#l Lo$ Hove60 &e Ben B#cker0 &e A4ner
>*ackle%or'0 &e Levi Bell0 &e 'oc$oral Rio4inson -i &e neves$ele lor0 &rec#) -i &e v'#va Bar$le6+ >%in/ia
sa &as$or#l Ho4son si 'oc$or#l Ro4inson se a%la# )&re#n $oc)ai n cellal$ ca&$ al $r!#-or#l#i0 =la
vn$oare10 a'ic$elea 'oc$or#l $ri)i$ea #n 4olnav &e l#)ea ailal$0 iar &o&a i ''ea o )na 'e a"#$or+
Avoca$#l Bell era &leca$ la Lo#is,ville0 '#& n# -$i# 'e 'araveri+ .ar $o/i ceilal/i era# 'e %a/0 a-a c venir
si,i s$rnser Qe!el#i )na0 )#l/#,)in'#,i -i s$n' oleac 'e vor4 c# el+ A&oi i s$rnser %i '#cel#i )na0
ns n $cere0 8)4in'#,i si 'n' 'in ca& ca ni-$e s)in$i/i0 n vre)e ce el le %cea $o$ %e3l#l 'e se)ne c#
)inile0 !n!#rin' n$r#na ca #n &r#nc care nc n# &oa$e vor4i+
C$ 'es&re re!e0 i ''ea nain$e c# !#ra( n$re4a 'e %iecare o) si 'e %iece eine 'in $r!0 s&#nn'#,le &e
n#)e -i a)in$in' 'e $o$ %el#l 'e is$orii &e$rec#$e cn'va n locali$a$e0 n %a)ilia l#i Yeor!e sa# n cea a l#i
Pe$er0 %r s #i$e0 4inen/eles0 s s&#n c $oa$e as$ea i le scrisese c*iar r&osa$#l+ Min/ea c# ner#-inare0
%iin'c a%lase $oa$e is$oriile as$ea 'e la 8ev8ec#l la &e care,l '#sese) c# 4arca &n3 la va&or+
A&oi Mar6 <ane a'#se $es$a)en$#l lsa$ 'e #nc*i#,s#0 iar re!ele l ci$i c# !las $are0 a!*e8)#in'#,l c#
lacri)i+
?:U
R&osa$#l lsa %e$elor casa -i $rei )ii 'e 'olari a#r( $4cria Rcare a'#cea #n veni$ 4#nicelS o ''ea l#i
Har,ve6 si Hillia)0 )&re#n c# al$e case -i &)n$#ri Rn valoare 'e a&roa&e -a&$e )ii 'e 'olariS0 4a-ca
$rei )ii 'e 'olari a#r+ >crisoarea )ai ar$a c cei sase )ii 'e 'olari era# asc#n-i n &ivni/+ Cei 'oi
&o$lo!ari s&#ser cW se '#c s a'#c 4anii ca s %ac )&r/eala n v8#l $#$#ror0 iar )ie )i &or#ncir s
vin '#& ei c,o l#)inare+ Cn' a) a"#ns n &ivni/0 a) nc*is 4ine #-a '#& noi+ .i4#in' srai0 i 'oi l
'e-er$ar &e &o'ea+ Ni,era )ai )are 'ra!#l s ve8i a$/ia !al4eni+ Nii0 ce,i )ai s$rl#cea# oc*ii re!el#iF
B$n'#,l &e #)r &e '#ce0 i s&#se;
+,2 Gi c n#,i !ro8avF Pe le!ea )ea0 Bil!e0 e )ai a4i$ir ca =Min#nea re!easc1F
.#cele nc#viin/0 -i vrr a)n'oi )inile n !r)a'a 'e !al4eni0 care,nce&#r s le c#r! &rin$re 'e!e$e
si s ca' 8ornin' &e &o'ea+
2 Ce s )ai vor4i) 2 8ise re!ele 2 e $a)an ce ne $re4#ia0 )ie -i /ie0 Bil!e0 s %i) %ra/ii #n#i )are
4o!$a- )or$ si )o-$eni$orii 3l#i 'in s$rin$/#ri+ Ve8i ce,nsea)n s $e,ncre8i n &ronie5 E l )ai 4#n
)i"loc0 8#+ Le,a) ncerca$ &e $oa$e0 a-a c -$i#+
Al/ii s,ar %i )#l/#)i$ s &#n )na &e,o co)oar ca as$a -i s,o ia &e ncre'ere+ .a3 ei n#0 8or nevoie s
n#)ere 4aniiF >e a&#car a-a'ar s,i n#)ere0 'ar ce s ve8i0 li&sea# &a$r# s#$e cincis&re8ece 'olari+
2 >,l ia 'rac#3F 8ise re!ele+ M,n$re4 ce,o %i %c#$ c# i &a$r# s#$e cin3-&e 'olari5
>e 84#ci#)ar ni/el 'in &ricina as$a si sco$ocir &es$e $o$0 'ar 'e!ea4a+ Pn3la #r) '#cele s&#se;
2 Ei0 srac#30 era ca) 4olnav0 se ve'e c,o %i !re-i$ soco$eala+ As$a $re4#ie s %ie+ Mai 4ine s ls)
l#cr#rile a-a c#) sn$ si s n# s#%l) o vor4 'es&re as$a+ Ave) 'es$#l0 ne ' )na s ne li&si) 'e c$eva
s#$are+
2 >i!#r c ne ' )na+ N# la 4ani ) !n'esc0 e vor4a 'e soco$eal+ Aici $re4#ie s l#cr) &e %a/0 cins$i$0
&rice&i5 E s cr) 4ne$#l s#s si,o s n#)r) n %a/a3 $#$#ror0 ca s n# 4a$ la oc*i+ .a3 'ac )or$#l 8ice
c,s sase )ii 'e 'olari0 n,ar $re4#i s+ + +
2 , Asc#l$F i $ie vor4a '#cele+ Ce,ar %i s aco&eri) 'e%ici$#l5
Ci nce&# s scoa$ !al4eni 'in 4#8#nar+
?BM
2 Ai av#$ o i'ee !ro8av0 '#ceF Halal 'e $ine0 ce 'e-$e&$ e-$iF Al 'rac#l#i s %i# 'ac n# ne sca& $o$
=Min#nea1F 8ise re!ele si nce&# s scoa$ -i el 4ani si s,i s$rn! n %isic#ri+
-i ca) !olir 4#8#narele0 'ar )&linir s#)a 'e sase )3+i 'e 'olari+
2 Asc#l$ 2 8ise '#cele 2 )ai a) & i'ee+ Mer!e) s#s -i n#)r) 4anii0 &e #r),i l#) -i,i ') &e
$o/i %e$elor+ +
2 BravosF Vin3 s $e &#&0 '#ceF E ceva colosalF Ai o 'evia 'e-$ea&$ c#) n# se )ai a%l+ E,o lovi$#r 'e
)aes$r#0 &e onoarea )ea0 n,are nici #n c#s#r+ .ac c#)va )ai a# vreo 4n#ial n &rivin/a noas$r0 c*es$ia
as$a o >3,i c#rariseasc+
Cn' ne,a) n$ors0s#s0 $oa$ l#)ea se s$rnse n "#r#l )esei0 iar re!ele n#)r 4anii -i,i a-e8 &e )as n
%isic#ri 'e c$e $rei s#$e 'e 'olari 2 la #n loc 'o#8eci 'e %isic#ri 'e $oa$ %r#)#se/ea+ Ea)enii se #i$a# c#
"in' la ele0 lin!n'#,-i 4#8ele+ Pe #r) re!ele &#se 4anii la loc n sac si nce&# s se #)%le,n &ene 2
&as)i$e ca s )ai /in o c#vn$are+
2 +.ra!ii )ei &rie$eni 2 nce&# el 2 4ie$#l )e# %ra$e0 care 8ace acolo0 s,a !n'i$ c# %ilo$i)ie la cei &e
care,i las '#& sine n aceas$ vale a &ln!erii( El n# le,a #i$a$ &e aces$e sr)ane )ioare &e care le,a i#4i$
-i le,a cresc#$ s#4 aco&er)n$#l l#i -i care ac#) a# r)as or%ane 'e $a$ si 'e )a)+ .a0 'a+ Iar noi0 care
l,a) c#nosc#$0 -$i) c ar %i %os$ si )ai )rini)os c# ele0 'ac n# iar %i %os$ $ea) s n#, ne "i!neasc &e
)ine si &e sc#)&#l s# / Hillia)+ Eare n#,i a-a5 E# #n#l n# ) n'oiesc 'eloc c,a-a a !n'i$ el+ .ar ce %el
'e %ra/i ar %i cei care s,ar &#ne )&o$riva !n'#rilor sale0 n ase)enea cli&e5 Ci ce %el 'e #nc*i ar %i i care
n$r,o as$%el 'e3 )&re"#rare ar "e%#i0 'a0 sla,i c#vn$#l0 aces$e )ioare la care el /inea a-a 'e )#l$5 Pe c$ l
c#nosc &e Hillia)0 -i cre' c,l c#nosc %oar$e 4ine0 el+ + + el+ + + >$a/i ni/el s,l n$re4+ + +0
Ci 8icn' aces$ea0 se,n$oarse s&re '#ce si,ncc&# s,i %ac $o$ %el#l 'e se)ne c# )na( '#cele se #i$ o cli&
la el0 c,o )#$r ne!*ioa4 si n#c0 a&oi0 'eo'a$0 &r# c n/ele!e 'es&re ce era vor4a si,l s$rnse la &ie&$
'e vreo cincis&re8ece ori0 !n!#rin' 'e 4#c#rie+
II 2 Aven$#rile l#i H#ckle4err6 Finn
?B?
2 Era) si!#rF 8ise re!ele0 s)#l!n'#,se 'in )4r/i-area l#i+ Cre' c a/i n/eles c# $o/ii ce,i n s#%le$#l l#i+
Hai0 Mar6 <ane0 >#8ana -i <oan*a0 l#a/i,v 4anii0 l#a/i,i &e $o/iF Vi,i 'r#ie-$e cel care 8ace acolo0 rece 'ar
%erici$+
Mar6 <ane i sri 'e !$0 iar >#8ana si %a$a c# 4#8a 'e ie&#re l )4r/i-ar &e '#ce+ .e cn' sn$ n,a)
v8#$ "ase)enea &#&$#ri -i )4r/i-ri+
To/i cei 'e %a/ se n!*es#ir0 c# lacri)i n oc*i0 n "#r#l &#n!a-ilor si nce&#r s le s$rn! )inile0 )iai,
)ai
s le s)#l! 'in #)eri+
2 A*F Ce s#%le$e no4ileF 8icea# $o/i+ Ce %r#)osF Ce
)in#na$F
In c#rn' se a&#car iar s vor4easc 'es&re r&o,sa$#30 c ce 4#n era0 c ce &ier'ere !rea e &en$r# ei0 -i,a-a
)ai 'e&ar$e+ N# $rec# )#l$ -i #n vl"!an c# ni-$e %lci 'e %ier -i croi 'r#) n nc&ere si r)ase loc#l#i0
asc#l$n'#,i si &rivin'#,i %r s3 scoa$ o vor4+ Ni)eni n#,i ''# nici o a$en/ie0 &en$r# c $oa$ l#)ea l
asc#l$a &e re!e0 care se a%la $oc)ai n )i"loc#l #nei $ira'e;
2 +W++ era# &rie$enii i )ai 4#ni ai r&osa$#l#i+ .e,aia sn$ &o%$i/i aici as$,sear+ .a3 )ine vre) s vin
$oa$ l#)ea0 c el /inea la $o/i -i avea res&ec$ &en$r# %iecare -i 'e,aia se c#vine ca or!ia %#ne4r s %ie
o4-$easc+
Ci ',i0 si ',i &e c*es$ia as$a0 c $are,i )ai &lcea s se,a#' vor4in'+ .in cn' n cn' &o)enea 'e =or!ia
%#ne4r10 &n ce '#cele -i &ier'# r4'area -i,i scrise &e o 4#c/ic 'e *r$ie; =cere)onia0 'o4i$oc#leF1
)&$#ri *r$i#/a si iKK n$inse &es$e ca&e$ele oa)enilor0 %r s se o&reasc 'in !n!#ri$+
Re!ele ci$i 4ile/el#l0 l vr n 4#8#nar -i s&#se;
2 Bie$#l Hilia)F C*iar 8'ro4i$ 'e '#rere0 ini)a l#i $o$ 4#n r)neF M roa! s invi$ $oa$ l#)ea la
cere)onia %#ne4r0 vrea ca ni)eni s n# li&seasc+ .ar n,avea1 'e ce s se $ea)0 $oc)ai as$a voia) si e#
s
s&#n+
Ci,i ''# nain$e c# !#ra0 ca si cn' n# s,ar %i n,$)&la$ ni)ic0 s$rec#rn' &e ici0 &e colo c$e o =or!ie
%#ne4r10 la %el ca &n a$#nci+ Ci '#& ce3o &o)eni 'e
vreo $rei ori0 s&#se;
2 Gic =or!ie10 n# %iin3c e c#vn$#l o4i-n#i$0 $oc)ai c n# e Rcere)onie e c#vn$#l o4i-n#i$S0 ci &en$r# c
or!ie e c#vn$#l cel )ai &o$rivi$0 n An!lia n# se )ai
s&#ne cere)onie %#ne4r0 c#vn$#l s,a 'e)o'a$+ Noi0 en!le8ii0 8ice) ac#) or!ie+ E #n c#vn$ )ai 4#n0
%iin3c ara$ )ai li)&e'e 'es&re ce e vor4a+ C#vn$#l s$a vine 'e la !recesc#l or6o, care,nsea)n; a%ar0
'esc*is0 &es$e *o$are0 si 'in e4raic#l 6is, a asc#n'e0 a aco&eri0 va s 8ic a n)or)n$a+ A-a c0 ve'e/i0
or!ie %#ne4r nsea)n o n)or)n$are 'esc*is $#$#ror0 sa#J o4-$easc+
N,avea &erec*e &o$lo!ar#l s$a+ .ar 'eo'a$ vl"!an#l c# %lci 'e %ier i rse n nas
?
0 s&re #i)irea n$re!ii
a'#nri+
2 Ce,i as$a0 'oc$ore5 s$ri!ar c/iva0 iar A4ner >*ack,
le%or' s&#se;
2 Ce,i c# $ine0 Ro4inson0 n,ai a#8i$ ves$ea5 .#)neal#i e Harve6 Hilks+
Re!ele rn"i -i,i n$inse la4a;
2 .#)nea$a e-$i 'oc$or#l si &rie$en#l 'ra! al 4ie$#l#i
)e# %ra$e5 E#+++
2 N# &#ne )na &e )ineF se 4#r8#l#i 'oc$or#l+ Ci 8i0 vor4e-$i ca #n en!le80 ai5 n via/a )ea n,a)
&o)eni$ )ai)#/real )ai !rosolan+ .#)nea$a0 %ra$ele l#i Pe,$er Hilks5 E-$i #n &o$lo!ar0 as$a e-$iF
> %i v8#$ ce )#$re a# %c#$ $o$(F >e s$rnser 4#l#c n "#r#l 'oc$or#l#i si,ncercar s,l &o$oleasc0 8icn,
'#,i c Harve6 le 'ove'ise n %el -i c*i& c era Harve60 c -$ia n#)ele %iecr#ia 'in$re ei0 4a c*iar -i &e,al
ci,nilor0 si,l r#!ar 'in $o$ s#%le$#l s n# "i!neasc si)/)in$ele l#i Harve6 si ale 4ie$elor %e$e+
.ar 'e!ea4a+ .oc$or#l i ''ea nain$e c# ale l#i0 8i,cn' c cineva care se ' 're&$ en!le8 -i n#,i n s$are
s vor4easc en!le8e-$e ca l#)ea e #n -arla$an si #n )incinos+ >r)anele %e$e &ln!ea#0 a!/a$e 'e !$#l
re!el#i+
.eo'a$0 'oc$or#l +se n$oarse s&re ele; 2 A) %os$ &rie$en#l $a$l#i vos$r# si sn$ &rie$en#l vos$r#+ Ca
&rie$en sincer0 care vrea s v ocro$easc -i s v %ereasc 'e rele -i nenorociri0 v s%$#iesc s,i n$oarce/i
s&a$ele $iclos#l#i s$#ia -i s n# )ai ave/i ni)ic 'e,a %ace c# el0 c# *ai)ana#a as$a anal%a4e$0 c# n$r#l
s$a care cic -$ie !reaca -i e4raicaF E li)&e'e ca l#)ina 8ilei c n#,i 'ec$ #n -arla$an0 care ne,a veni$ aici
c# o !r)a' 'e n#)e -i &oves$i a'#na$e 'e n# -$i# #n'e -i &e care voi le l#a/i 're&$ 'ove8i0 lsn'#,v
a)!i$e00 c# a"#$or#l aces$or &rie$eni ne!*io4i0 oare s,ar
?BO
?B7
c#veni s ai4 )ai )#l$ )in$e+ Mar6 <ane Hilks0 ) -$ii c,/i sn$ &rie$en si c n,a) nici #n in$eres s $e
)in$+ Asc#l$,)F .,l a%ar &e $iclos#l s$a0 $e ro! 'in s#%le$F3
Mar6 <ane -i n're&$ $r#&#l R%r#)oas )ai eraFS+
2 Ia$ rs&#ns#l rne#F 8ise ea ri'icn' sac#l c# 4ani -i &#nn'#,l n )inile re!el#i; Ia0 $e ro!0 ace-$i -ase
)ii 'e 'olari si % c# ei ce vei cre'e 'e c#viin/ &en$r# )ine -i s#rorile )ele+ Ci n# ne 'a nici o a'everin/F
A&oi -i &e$rec# 4ra/#l &e '#& )i"loc#l re!el#i0 iar >#8ana -i 3%a$a c# 4#8a 'e ie&#re l a&#car 'e )i"loc
'e &ar$ea ailal$+
Toa$ l#)ea a&la#' si 4$# 'in &icioare0 'e,ai %i 8is c,i %#r$#n0 iar re!ele -i nl/ ca&#l0 c# #n 8)4e$
&lin 'e $r#%ie+
2 Trea4a voas$rF s&#se 'oc$or#l+ N#,)i &asF .ar v a$ra! a$en/ia c o s vin o vre)e cn' &n si
a)in$irea aces$ei 8ile o s v n$oarc &e 'osF
Ci &lec+
2 Prea 4ine0 'oc$ore 2 s&#se re!ele0 4a$"ocori$or0 n 8i#a aceea o s $ri)i$e) '#& '#)nea$aF
Rser c# $o/ii0 s&#nn'#,i c =i,a 8is,o 4ine1+
CAPITOLUL ##VI
.#& ce &lec $oa$ l#)ea0 re!ele o n$re4 &e Mar6 <ane c#) s$ c# o'ile 'e 'or)i$+ Ea i rs&#nse c n
ca)era 'e oas&e/i o s,l c#lce &e nenea Hillia)0 iar n ca)era ei0 care era cea )ai nc&$oare0 o s
'oar) nenea Harve6+ C$ 'es&re ea0 o s se '#c n o'aia s#rorilor ei -i,o s 'oar) &e,o cana&el#/+
A%ln' 'e la ea c s#s n &o' )ai era o c*ic*inea/0 c# o sal$ea n#n$r#0 re!ele i s&#se c c*ic*inea/ aia e
$oc)ai 4#n &en$r# vale$#l l#i0 a'ic &en$r# )ine+
Mar6 <ane ne nso/i &n s#s -i ne ar$ o'ile0 care era# )o4ila$e si)&l#0 'ar &lc#$+
.'# s,si ia roc*iile -i celelal$e 4#len're 'in o'aie0 'ar nenea Harve6 o o&ri0 s&#nn'#,i c n#,l
s$n"enesc 'e%el+ Roc*iile era# a$rna$e &e &ere/i0 '#& o &er'ea
T
l#n! 'e &n8+ n$r,#n #n!*er era #n c#%r vec*i 'e &iele0 iar n al$ #n!*er se 8rea o c#$ie 'e c*i$ar+ <#r,
)&re"#r era# )&r-$ia$e $o$ %el#l 'e 4a!a$el#ri -i ni)ic#ri 'in alea c# oare,si )&o'o4esc %e$ele o'ile+
Re!ele -i ''# c# &rerea c $oa$e )ara%e$#rile as$ea +%ac )ai &lc#$ si )ai &rie$enoas o'aia0 a-a c )ai
4ine s le lase acolo+
E'aia '#cel#i era %oar$e )ic0 'ar $oc)ai 4#n &enel+ La %el -i c*ic*inea/ )ea+
n seara aceea ''#r o )as &e cins$e0 la care %#r i/i/i o s#)e'enie 'e 4r4a/i si %e)ei( e# s$$ea) n
s&a$ele re!el#i si '#cel#i si,i servea)0 iar ceilal/i oas&e/i era# servi/i 'e ne!ri+
Mar6 <ane -e'ea n ca&#l )esei0 al$#ri 'e >#8ana+ >e vie$a )ere# c &ini-oarele n#,s 4#ne0 c n#,s cine
-$ie ce nici )#r$#rile0 c &#ii %ri&/i n#,s 'es$#l 'e %ra!e8i 2 si al$e 4a8aconii ',as$ea0 &e care )#ierile a#
o4icei#l s le s&#n ca s $e sileasc s le la#8i 4#ca$ele+
Eas&e/ii i rs&#n'ea# c $o$#l e %ain; =C#) 'e v ies a-a 'e 4ine r#)eni$e &ini-oarele510 =.e #n'e,a/i
%c#$ ros$ 'e cas$raveciorii -$ia )in#na/i51 -i %el 'e %el 'e )o%$#ri ',as$ea0 care se a#' 'e o4icei &e la
)ese+
Cn' is&rvir 'e n%#leca$0 e# si c# %a$a c# 4#8a 'e ie&#re ne,a) *rni$ n 4#c$rie c# r)-i/ele
os&/#l#i0 n vre)e ce celelal$e %e$e ''ea# o )n 'e,a"#$or ne!rilor s s$rn! )asa+
Fa$a c# 4#8a 'e ie&#re nce&# s,)i &#n o )#l/i)e 'e n$re4ri 'es&re An!lia+ E ca) 4!ase) &e )nec
si si)/ea) c,)i %#!e &)n$#l 'e s#4 &icioare+
2 La,i, v8#$ vreo'a$ &e re!e5 ) n$re4 ea+
2 Pe care5 Pe gVilliarn al &a$r#lea5 >i!#r Pc vine )ere# la 4iserica noas$r+
C$ia) c )#rise c# ani n #r)0 'a3 n# i,a) s&#s,o+
2 C#) a-a5 Mer!e )ere# la 4iserica voas$r5 ),n,$re4 %a$a+
2 .a0 n %iece '#)inic+ >$ n s$rana 'in %a/a noas$r0 'e cealal$ &ar$e a a)von#l#i+
2 Cre'ea) c $rie-$e la Lon'ra+ + +
2 Fire-$e+ .a3 #n'e vrei s $riasc5
2 Bine0 'ar $# loc#iai &arc la >*e%%iel'5
V8n' c o scrn$ise)0 rn,a) &re%c#$ c ),nec c# #n oscior 'e &#i0 ca s c-$i! $i)& si s ) !n'esc
c#) s ies 'in nc#rc$#r+
'a0
?BT
?B:
2 Voia) s s&#n c vine )ere# la 4iserica noas$r ori 'e c$e ori e n >*e%%iel'+ As$a se,n$)&l n#)ai
vara0 cn' vine acolo &en$r# 4ile 'e )are+
2 Ce $o$ vor4e-$i5 Pi >*e%%iel' n# e &e /r)#l
)rii+++
2 .a3 cine,a s&#s c e5
2 C*iar $#+
2 E#5F .a3 'e #n'eF
2 Ba 'aF
2 Ba n#F 1 2 Ba 'aF
2 N,a) 8is a-a ceva+
2 A$#nci ce,ai 8is5
2 A) 8is3c venea s %ac 4i 'e )are0 a$$a $o$+
2 Pi 4ine0 #n'e s %ac 4i 'e )are0 'ac n# la
)are5
2 Asc#l$0 ai v8#$ vreo'a$ a& 'e Colonia5
2 .a+
2 Ei0 si $e,ai '#s la Colonia ca s,o iei5
2 Fire-$e c n#+
2 Pi0 nici Hillia) al &a$r#lea n,are nevoie s se '#c la )are ca s %ac 4i 'e )are+
2 Ci,a$#nci ce+ % ace5
2 I se a'#ce a&a n 4#$oaie0 n$oc)ai ca a&a 'e Colonia0 n &ala$#l 'in >*e%%iel' sn$ )#l$e ca8ane0 %iin'c
re!ele /ine )or/i- ca a&a s %ie ler4in$e+ Pe )al#l )rii n,ar &#$ea %ier4e $oa$ a&raia care,i $re4#ie l#i+ N,
a#
ca8ane acolo0 &rice&i5
2 A*a0 ac#) &rice&+ .a3 'e ce n,ai s&#s 'e la nce&#$5W N,ai %i &ier'#$ a$$a vre)e+
Cn' a) a#8i$,o vor4in' a-a0 ),a) si)/i$ iar la lar!#l )e#+ A) rs#%la$ #-#ra$+
2 Asc#l$ 2 s&#se ea 2 -i $# $e '#ci la 4iseric5
2 .a0 re!#la$+
2 Ci #n'e s$ai cn' $e '#ci5
2 Pi0 n s$rana noas$r+
2 A c#i s$ran5
2 A noas$r0 *)F a l#i nen3$# Harve6+
2 A l#i5 .a3 ce,are el nevoie 'e s$ran5
2 Pi0 ca s -a'0 ca $o$ o)#l+ .a3 ce cre'eai5
2 E# cre'ea) c 0s$ n a)von+
>,l ia 'rac#30 #i$ase) c,i &o&F V8n' c iar o
?BB
%c#se) %iar$0 ),a) )ai neca$ c# #n oscior -i '#& ce,a) c*i48#i$ $e)einic0 i,a) s&#s;
2 C$ii c e-$i 4ine5 Ce0 cre8i c n$r,o 4iseric n#,i
'ec$ #n &o&5
2 .a3 'e ce,ar %i nevoie 'e )ai )#l/i5
2 A#8iF Cn' e vor4a s &re'ici n3%a/a #n#i re!e5F G#0 n,a) )ai &o)eni$ o %a$ ca $ineF A%l c,s &e
&#/in -a&$es&re8ece &o&i+
2 Ca&$es&re8ece5F .#)ne8e#leF N,a- n'#ra #na ca as$a0 s -$i# 'e 4ine c n# )ai a"#n! n rai+ Pese)ne
c &re'ica /ine o s&$)n n$rea!F
2 A-0 'e #n'eF N# &re'ic $o/i 'eo'a$+ C$e #n#l
&e 8i+
2 Ci ceilal/i ce %ac5
2 H)F N# &rea %ac )are l#cr#+ >e %oiesc &rin 4iseric0 #)4l c# $al!er#l0 l#cr#ri ',as$ea+ .a3 )ai $o$
$i)&#l n# %ac ni)ic+
2 Ci,a$#nci0 'e ce s$a# acolo5
2 Pi0 'e &o'oa4+ V' c n# -$ii ni)ic+
2 Nici n# vrea# s -$i# ase)enea &ros$ii+ Ia s&#ne0 c#) se &oar$ en!le8ii c# sl#!ile5 Mai 4ine 'ec$ ne
&#r$) noi c# ne!rii5
2 N#F Acolo o sl#! n#,i 'eloc l#a$,n sea)+ >e &oar$ c# ei )ai r# 'ec$ c# cinii+
2 Ci n# li se ' li4er 'e Crci#n0 'e An#l No# -i 'e T i#lie
?
0 ca la noi5 +
2 Fii serioasF >e ve'e c n,ai %os$ n An!lia nicio'a$+ Asc#l$0 B#8 'e+++ a'ic <oanna0 a%l c
n,a# 0 nici )car o 8i 'e o'i*n &e an+ N# se '#c nicio'a$ la circ0 nici la $ea$r#0 nici la s&ec$acole c#
ne!ri0 ce )ai0 nicieri+
2 Nici la 4iseric5 3 2 Nici+
2 Pi0 8iceai c $e '#ci re!#la$ la 4iseric+ + + 3Hai$F iar o %c#se) 'e oaieF Ui$ase) c,s vale$#l 4,
iQn#l#i+ .ar n$r,o cli& a) !si$ o eQ&lica/ie; i,a) s&#s i c #n vale$ n#,i $o$#na c# o sl#! si c0 vrn',
nevrn'0 $re4#ia s ) '#c la 4iseric si s s$a# c# %a)ilia0 &o$rivi$ o4icei#l#i+ .ar se ve'e $rea4a c
n,a) l)#ri$,o &rea 4ine0 %iin'c n#, &r# )#l/#)i$ 'e ce,i s&#sese)+
?
>r4$oarea na/ional a >$a$elor Uni$e0 n care se aniversea8 &rocla)area0 n ?AAB0 a De!laraiei de
independen%"
?BA
2 Pe c#vn$ 'e onoare c n# )i,ai $#rna$ la )inci#ni5
2 Pe c#vDn$ 'e onoare+
2 Nici o )inci#n5
2 Nici #na0 8#F
2 P#ne )na &e car$ea as$a si "#r+ V8n' c n#,i 'ec$ #n s3lovar0 a) "#ra$ c# )na &e el+ Fa$a+&r# ceva
)ai )#l/#)i$ si,)i 8ise;
2 A-a0 nce& s )ai cre' c$e ceva 'in ce )i,ai s&#s0 'ar #nele n,a) s le cre' 3nici n r#&$#l ca&#l#i+
2 Ce n,ai s cre8i0 <o5 o n$re4 Mar6 <ane0 care $oc)ai in$rase &e #-0 #r)a$ 'e >#8ana+ N# se ca'e -i
n#,i %r#)os 'in &ar$ea $a s vor4e-$i a-a #n#i s$rin0 care,i a$$ 'e 'e&ar$e 'e ai si+ Nie /i,ar &lcea ca
cineva s se &oar$e a-a c# $ine5
2 U%0 Mar6F To$'ea#na sri n a&rarea c#iva0 %r s %ie nevoie,F N# i,a) %c#$ ni)ic+ Mi,a $#rna$ ni-$e
!o!o-i si i,a) 8is c n,a) s3 le,n!*i$ &e $oa$e+ Al$ceva n# i,a) s&#s -i cre' c 'in a$$a l#cr# n,o s i se
%ac r#+
2 N#,)i &as ce -i c$ i,ai s&#s+ E #n s$rin n casa noas$r -i n# se c#venea s,i s&#i ni)ic+ > %i %os$ $#
n loc#l l#i0 ai %i )#ri$ 'e r#-ine+ Un#i s$rin n# se ca'e s,i s&#i ni)ic "i!ni$or+
2 .ar 4ine0 Mar60 s&#ne c+
2 N,are a %ace ce s&#nea0 n# 'es&re as$a,i vor4a+ E vor4a c $re4#ie s $e &or/i 4ine c# el -i s n#,i s&#i
l#cr#ri care s,i a'#c a)in$e c n# se ,a%l n /ara l#i
si &rin$re ai si+
n !n'#l )e# )i 8icea); =Ci &e,o %a$ ca as$a o las
e# s %ie "e%#i$ 'e scor&ia aia 4$rn5F1
>#8ana se a)es$ec -i ea n vor40 /inn'#,i ison#l( /ii0 ce &er'a% i,a $ras B#8ei 'e ie&#reF Mi,a) 8is
a$#nci; =nc #na &e care,o las
?
"e%#i$ 'e $l*ar#l laF1
Mar6 <ane i )ai $rase si ea o &ra%$#r0 n %el#l ei 'r!la- si 4la"in0 'e,o %c# &ra% &e sr)ana +B#8 'e
ie&#re0 care i84#cni n &lns+
2 Hai0 linis$es$e,$eF i s&#ser celelal$e 'o#+ Ce,
re,i ier$areF
Ea se s#&#se -i,)i cer# ier$are0 s&#nn'#,rni vor4e a-a 'e %r#)oase0 +c,)i venea s,i, $orn #n car c#
)inci#ni0 n#)ai s,o a#' nc,o'a$+ Ci,)i 8icea) n !ln'; 00Ci &e,as$a o las e# s,o "e%#iasc 'e 4ani
*o/o)an#l laF1
II
.#& ce is&rvi0 se s$r'#ir $#s$rele s ) )4#ne8e0 ca s ) si)$ ca la )ine,acas si n$re &rie$eni0 )i
venea s in$r# n &)n$ 'e r#-ine si ) si)/ea) a-a 'e &ros$0 nc$ ),a) *o$r$ s le,a'#c 4anii
n'r$0 %ieL ce,o %i+
Le,a) s&#s c ) '#c la c#lcare+ N# era o )inci#n0 %iin'c $o$ avea) 'e !n' s ) c#lc o'a$ -i,o'a$+
R)as sin!#r0 a) c8#$ &e !n'#ri+
=Ce s %ac5 )i s&#nea)+ > ) '#c n $ain la 'oc$or#l la -i s,i 'a# n vilea! &e $l*ari5 N#0 n# e 4ine+
>,ar &#$ea s s&#ie 'e #n'e,a a%la$ si,a$#nci re!ele -i '#cele a# s ),scar)ene 8'ravn+ > ) '#c s,i
s&#n l#i Mar6 <ane0 n$re &a$r# oc*i5 N#0 nici a-a n#,i 4ine+ A# s !*iceasc '#& %a/a ei -i a# s,si ia
$l&-i/a0 c# 4ani c# $o$+ Ci0 'ac %a$a o s cear a"#$or0 &n s se $er)ine &oves$ea o s %ie vai 'e &ielea
)ea+ N#0 n#,i 'ec$ o cale; s %#r 4anii %r ca ei s ) 4n#iasc+ A# !si$ aici o co)oar si n,a# s se
care &n n,a# s s$oarc $o$ ce,or &#$ea 'in %a)ilia si 'in $r!#l s$a0 a-a c $i)& a) 4erec*e$+ E s %#r
4anii si,o s3,i3 asc#n'+ Ci cin' o s %i# 'e&ar$e0 o s,i scri# l#i Mar6 <ane #n rva-0 n care o sD,l ar$ #n'e
i,a) asc#ns+ Cel )ai 4ine,ar3 %i s,i ia# la noa&$e+ N# 'e al$a0 'ar s,ar &#$ea ca 'oc$or#l s n# %ie a-a 'e
ne&s$or c#) se l#'a c e0 -i $e &o)ene-$i c,i 4a!,n s&erie/i0 silin'#,i s,o -$ear! la i#/eal 'e,aici+1
=Vas8ic0 ) '#c s co$ro4iesc &rin o'ile lor10 )i,a) s&#s+ Cori'or#l 'e s#s era c#%#n'a$ n n$#neric0
'ar a) 'i4#i$ o'aia '#cel#i si,a) nce&#$ s,)i ca#$ 'r#)#l c# )inile+ M,a) r8!n'i$ ns -i a) in$ra$
n o'aia re!el#i0 soco$in' c &e s$a n# lWar r4'a ini)a s lase 4anii &e )na al$#ia+ A) nce&#$ s
co$ro4i &e,a,colo0 'ar )i,a) 'a$ sea)a c n,a) s %ac nici o 4rn8 &e n$#neric+ >e,n/ele!ea ns c n,
avea ros$ s a&rin' o l#)inare0 a-a c ),a) *o$r$ s %ac al$ceva; s,i &n,'esc -i s $ra! c# #rec*ea+ Pes$e
c$eva cli&e0 le,a) a#8i$ &a-ii si ),a) re&e8i$ s ),asc#n' s#4 &a$+ .ar &a$#l n# se a%la #n'e cre'ea) e#0
a-a c0 'n' 'e &er'ea#a care aco&erea roc*iile l#i Mar6 <ane0 ),a) %#ri-a$ n'r$#l ei( !*e)#in'#,)
&rin$re roc*ii0 a) s$a$ s)irn
acolo+
+ Aia in$rar n o'aie -i nc*iser #-a+ Pri)a !ri" a '#cel#i a %os$ s se #i$e s#4 &a$0 a-a c )i,a &r#$
$are
?BU
?B@
4ine c n#,l !sise) cn' l c#$ase)+ RCi c# $oa$e as$ea0 cn' n# /ii s %ii v8#$0 ni)ic n#,i )ai %iresc
'ec$ s
$e vri s#4 &a$+S
A&oi se,ase8ar a)n'oi0 iar re!ele s&#s3o;
2 Ei0 ce e5 Gi0 'a3 &e sc#r$0 %iin'c,i )ai 4ine s ne '#ce) "os ca s ne ve'e) 'e 4oceal0 'ec$ s s$)
aici0 la c#c#ri!#+ Cine -$ie ce,or %i 8cn' ia 'es&re noi+
2 Ui$e 'es&re ce,i vor4a0 Ca&e/in#le+ N#,i &lc#$ -i nici #-or 'e s&#s; 'oc$or#l la n#,)i iese 'in )in$e+
Vrea s -$i# ce,ai 'e !n'+ E# a) o i'ee si soco$ c,i 4#n+
2 Gi,o0 '#ceF
2 Cre' c,ar %i )ai sn$os s ne l#) $l&-i/a &n la $rei 'i)inea/ si s,o &orni) &e r# c# ce,ave)+ N#
#i$a ce #-or a) &#s
?
)na &e 4anii -$ia0 ni i,a# 'a$ na&oi10 sa# )ai 4ine 8is ni i,a# ar#nca$ n 4ra/e0 cn'
noi soco$ea) c,o s $re4#iasc s,i %#r)+ >n$ 'e &rere s lic*i') -i s,o $#li)+
C*es$ia as$a n# )i,a &lc#$ 'eloc+ C# o or,'o# nain$e0 ar %i %os$ c# $o$#l al$ceva0 'ar ac#) era) $#l4#ra$
-i 'e8a)!i$+
2 Ce %aaace5 i84#cni re!ele+ Fr s &#ne) )na &e res$#l )o-$enirii5 > ne cr4ni) ca ni-$e %raieri0
lsn' n #r)a noas$r )ar% 'e o&$,no# )ii 'e 'olari &en$r# cin3 s,o ni)eri s o s$rn!5 Ci,nc )ar% ca
as$a0 a-a 'e %ain -i #-or 'e vn'#$F
.#cele i rs&#nse0 4o'o!nin'0 c se )#l/#)e-$e c# sac#l c# !al4eni -i c n#,i $re4#ie )ai )#l$0 n# vrea
s %#re $oa$ averea #nor or%eline+
;2 Ce $o$ vor4e-$i5 se 4#r8#l#i re!ele+ N,o s le %#r) 'ec$ 4anii -$ia+ A# s s#%ere 'oar i care,a# s
c#)&ere casele si &)n$#rile0 %iin3c 'e n'a$ ce,a# s a%le c n# noi sn$e) a&ro&i$arii0 si,a# s a%le as$a
%oar$e c#rn' '#& &lecarea noas$r0 vn8area n,o s )ai s$ea,n &icioare -i $o$#3 o s revin )o-$eni$orilor+
Er%elinele $ale a# s,-i reca&e$e cas3a -i as$a le,a"#n!e+ >n$ $inere -i vioaie -i &o$ s,-i c-$i!e #-or
eQis$en/a+ + N,a# s s#%ere+ Pi0 !n'e-$e,$e0 &e l#)ea as$a sn$ )ii -i )ii 'e oa)eni care n,o '#c a-a 'e
4ine ca ele+ Fii &e &ace0 n,a# s ai4 'e ce s se &ln!+
Re!ele l '#se as$%el c# vor4a0 &n ce '#cele nc#viin/0 'ar a'#! c30 '#& &rerea l#i0 ar %i o &ros$ie
1
*" l - ~ - . fv^ f~.1 n l Y"T*
lllllcl/ UCU ClVAau6u 9u/ :; t
)ai r)n c# 'oc$or#l la &e #r)ele lor+
?AM
2 .,l 'rac#l#i 'e 'oc$orF se r/oi re!ele+ Ce ne &as no# 'e el5 N,ave) oare 'e &ar$ea noas$r &e $o/i
ne!*io4ii 'in $r!5F Ci n#,s -$ia !ros#l n orice ora- 'in L#)e5
.'#r s co4oare0 'ar '#cele )ai avea ceva &e li)4+
2 Cre' c n,a) asc#ns 4anii #n'e $re4#ie+ As$a ) )ai nveseli0 nce&#se) s cre' c n,a) s a%l# ni)ic
'e la ei+
2 .e ce5 n$re4 re!ele+
2 Fiin'c Mar6 <ane o s &oar$e 'oli# nce&n' 'e )ine -i0 &n s ne $re8i)0 ne!r#l care 'ere$ic &rin
o'i o s &ri)easc &or#nc s )&ac*e$e8e $oa$e /oalele as$ea+ Ai )ai v8#$ ne!r# care s !seasc 4ani
-i s n# ia -i el niscaiva c# )&r#)#$5
2 Bravo0 '#ce0 v' c /i,a veni$ )in$ea la ca& 2 s&#se re!ele -i nce&# s sco$oceasc &e s#4 + &er'ea0 la
c/iva &a-i 'e loc#l #n'e ) asc#nsese)+ M,a) li&i$ 'e &ere$e si )i,a) /in#$ rs#%larea( ce,i 're&$0
$re)#ra) ca var!a+ M,n$re4a) ce )iWar s&#ne 'ac ),ar &rin'e si ) !n'ea) &e #n'e s sco$ c)a-a0
la o a'ic+ .ar n 'oi $i)& si $rei )i-cri re!ele $rase sac#l0 %r s si)$ c era) &e,a&roa&e+ A&#car
sac#l0 l vrr n,$r,o !a#r a )in'ir#l#i 'e &aie 'e s#4 sal$ea#a 'e %#l!i -i0 n'esn'#,l 4ine0 s&#ser c
$o$#l e n re!#l0 %iin'c #n ne!r# n# se,a$in!e 'ec$ 'e sal$ea#a 'e %#l!i0 iar &e aia 'e &aie n,o n$oarce
'ec$ 'e vreo 'o# ori &e an0 a-a nc$ n# )ai era nici o &ri)e"'ie ca sac#l s %ac &icioare+
E# ns -$ia) )ai 4ine ca ei+ L,a) scos 'e,acolo nain$e s %i a"#ns ei "os+ M,a) #rca$ &e 4"4i$e n c*ic*i,
nea/a )ea -i l,a) asc#ns acolo0 &n,oi &#$ea s,i !sesc #n ioc )ai 4#n+ + + )i 8icea) c,ar %i )ai 4ine s,l
&i$esc #n'eva &e,a%ar0 %iin'c ia,avea# s sco$oceasc $oa$ casa0 v8n' c le li&se-$e sac#l+ P#$ea) s
"#r c a-a o s se,n$)&le+ M,a) c#lca$ c# /oalele &e )ine0 'ar s %i vr#$ si $o$ n,as %i &#$#$ a'or)i0 a$$ 'e
ner4'$or era) s is&rvesc $rea4a+
N# $rec# )#l$ si cei 'oi se n$oarser+ M,a) 'a$ "os 'in c#lc#- -i ),a) l#n!i$ &e scri/0 c# 4r4ia &ro&$i$
'e )ar!inea ei0 a-$e&$Dn' s v' ce se,n$)&l+ >&re noroc#l )e#0 n# s,a n$)&la$ ni)ic+
?A?
Cn' s,a# s$ins #l$i)ele0 8!o)o$e ale no&/ii -i &n s,ncea& acelea ale 'i)ine/ii0 a) co4or$ $i&$il &e scri/+ L
CAPITOLUL ##VII
M,a) s$rec#ra$ &n la #-ile o'ilor lor si a) $ras c# #rec*ea+ >%orDia#+ A) )ers )ai 'e&ar$e n vr%#l
&icioarelor0 -i a) a"#ns c# 4ine "os+ N# se a#8ea nici #n 8!o)o$v nicieri+ Ui$n'#,) &rin$r,o cr&$#r a
#-ii 'e la s#%ra!erie0 a) v8#$ c oa)enii care &rive!*ea# )or$#l 'or)ea# '#-i n "il/#rile lor+ U-a care
''ea n salon#l #n'e se a%la )or$#l era 'esc*is si n a)n'o# nc&erile ar'eaWc$e o can'el+ A) in$ra$ c#
4!are 'e sea) n s#%ra!erie si 'e,acolo n salon( n# era ni)eni acolo0 a%ar 'e r)-i/ele l#i Pe$er+
A) ncerca$ s )er! )ai 'e&ar$e0 'ar a) v8#$ c #-a,i nc#ia$ -i c n#,i nici o c*eie n 4roasc0 n
cli&a aceea a) a#8i$ 8!o)o$ 'e !si care co4ora# scara0 're&$ n s&a$ele )e#+ A) %#!i$ n salon -i0 Dr#ncn'
o+ &rivire n "#r0 a) v8#$ c sin!#ra asc#n8$oare &o$rivi$ &en$r# sac era sicri#l+ Ca&ac#l era ni/el#- $ras -i
&rin 'esc*i8$#r se &#$ea ve'ea %a/a )or$#l#i0 aco&eri$ c# #n -$er!ar #'0 iar 'eas#&ra !i#l!i#l+ A)
vr$ sac#l c# 4ani &e s#4 ca&ac si l,a) lsa$ ceva )ai "os0 ca) &e #n'e se ncr#ci-a# &e &ie&$ 4ra/ele
r&osa$#l#i+ BrrF ce reci era#F A&oi a) l#a$,o la %#! na&oi si ),a) $#&ila$ '#& #-+
Pa-ii care se a&ro&ia# era# ai l#i Mar6 <ane+ Veni nce$ &n a&roa&e 'e sicri#0 n!en#nc*e si se #i$ la )or$0
a&oi -i '#se 4a$is$a la oc*i si,nce&# s &ln!+ N,o a#8ea)0 %iin'c s$$ea ,c# s&a$ele la )ine+ M %#ri-ai a%ar
si0 $recn' &e ln! s#%ra!erie0 )i veni n !n' s ) ncre'in/e8 c cei care &rive!*ea# )or$#l n# ) v8#ser+
M,a) #i$a$ &rin cr&$#ra #-ii si,a) v8#$ c $o$#l r)sese nesc*i)4a$+ Aia n# se clin$iser+ A"#ns s#s0 ),a)
c#lca$0 ce,i 're&$ ca) nec"i$ 'e n$ors$#ra &e care o l#aser l#cr#rile0 '#& +ce ) canonise) a$$a si )
vrise) n a$$ea &ri)e"'ii+ Ar %i 4ine 'ac sac#l ar r)ne acolo 2 )i 8icea) 2 %iin'c
?A7
)ai $r8i#0 cn' o s %i# iar &e r# c# vreo s#$,'o# 'e )ile )ai "os0 o s,i scri# l#i Mar6 <ane s 'e8!roa&e
)or$#l si s,si ia 4anii+ .ar0 'in &ca$e0 n,o s se n,$)&le a-a0 ci 'i)&o$riv; 4anii a# s %ie !si/i cn' or s
vin s n-#r#4e8e ca&ac#l ,2 si a$#nci re!ele o s &#n !*eara &e ei -i,o s1 ca) $reac )#l$ vre)e &n ce,o
s )ai 'ea el c#iva &rile"#l s i,i ia 'in )n+
Tare,as %i vr#$ s co4or si s,i sco$ 'e,acolo0 'ar n# n'r8nea)+ Noa&$ea era &e s%r-i$e -i ) !n'ea) c n
c#rn' cei care &rive!*ea# )or$#l a# s ncea& s se )i-$e0 -i,a$#nci &#$ea) s %i# &rins /inn' n )n -ase
)ii 'e 'olari &e care n# )i,i ''#se ni)eni n + !ri" sa# c# )&r#)#$+ N,are ros$ s %i# a)es$eca$ n,$r,o $rea4
ca asia0 )i 8icea)+
.i)inea/a0 cn' ),a) '#s "os0 salon#l era nc*is -i oa)enii n# )ai era# acolo+ Plecase $oa$ l#)ea0 a%ar 'e
)ine0 'e cei 'in %a)ilie0 'e v'#va Bar$el6 -i 'e cei 'oi &o$lo!ari+ M,a) #i$a$ la )#$rele lor ca s v' 'ac
&rinseser 'e ves$e0 3'ar n,a) 4!a$ 'e sea) ni)ic 'eose4i$+
Pe la &rn8 vani 'ricar#l c# #n o) 'e,al l#i -i0 '#& ce a-e8ar co-ci#!#l n )i"loc#l nc&erii0 &e 'o# sca#ne0
&#ser n "#r#l l#i $oa$e celelal$e sca#ne0 4a-ca al$e c$eva )&r#)#$a$e 'e &rin vecini0 nc$ ac#) veran'a0
salon#l si s#%ra!eria era# &line+
Ca&ac#l cosci#!#l#i era n$oc)ai c#) l v8#se) )ai nain$e0 'ar n#,)i venea s ) #i$ n#n$r# 'e %a/ c#
al/ii+
In c#rn' nce&# s soseasc l#)ea+ Cei 'oi co/cari -i %e$ele se a-e8ar n rn'#l 'in %a/0 ln! co-ci#!+ Vre)e
'e o "#)$a$e 'e ceas oa)enii se &erin'ar #n#l c$e #n#l &rin %a/a sicri#l#i0 o&rin'#,se o cli& s &riveasc
c*i&#l )or$#l#i+ C$e #nii vrsa# -i,o lacri)+
To$#l era $c#$ -i sole)n+ N#)ai %e$ele si ia 'oi s$$ea# c# 4a$is$ele la oc*i -i !e)ea# n4#-i$0 c# ca&e$ele
&leca$e+ N# se,a#8ea 'ec$ $r-i$#l &icioarelor &e &o'ea si0 'in cn' n cn'0 s)iorciala nas#rilor s#%la$e n
4a$is$e+ A) 4!a$ 'e sea) c nicieri oa)enii n#,-i s#%l nas#l+)ai 'es ca Va o n)or)n$are( &oa$e 'oar la
4iseric s -i,l )ai s#%le a$$a+
Cn' n# )ai +nc&#3 ni)eni n cas0 'ricar#l -i $rase )n#-ile ne!re -i nce&# s se %oiasc %r 8!o)o$0 c#
)i-cri )l'ioase -i #-oare0 ca 'e &isic0 &#nn' rn'#,
?AO
iai n l#cr#ri si ase8Dn'#,i &e oa)eni a-a %el ca s se si)$ 4ine %iecare+ Fr s scoa$ o vor40 i )#$a &e
#nii 'in$r,#n loc n$r,al$#l0 le !sea loc celor n$r8ia/i0 -i croia 'r#) &rin )#l/i)e 2 si &en$r# $oa$e as$ea
i a"#n!ea 'oar s cla$ine ca&#l sa# s %ac #n se)n c# )na+ n cele 'in #r)0 se s$a$ornici -i el0
re8e)n'#,se c# s&a$ele 'e &ere$e+ N,a) v8#$ n via/a )ea o) )ai $c#$ si )ai l#necos ca s$a+ Pe
'eas#&ra0 n# se li&ea s#rs#l 'e el0 c#) n# se li&e-$e 'e,o *alc 'e slnin+
)&r#)#$aser #n ar)oni#0 ca) *o'oro!i$0 si0 cn' $o$#l %# !a$a0 o 'o)ni-oar se a-e8 si,nce&# s
8'rn!ne -i s s3cr/ie 'in el0 'e $e,a&#ca la lin!#ric+ Toa$ l#)ea se &orni s cn$e0 nc$ sin!#r#l care
cre' c se
'is$ra era )or$#l+ ,
A&oi c#viosia sa0 &as$or#l Ho4son0 nce&# s vor4easc0 'o)ol si cere)onios+ .eo'a$0
'ins&re &ivni/ se a#8i #n $r4oi !ro8av+ Era #n 4ie$ cine0 'ar %cea !l!ie0 n# !l#)0 si nici !n' s se
&o$oleasc+ Pas$or#l %# nevoi$ s,-i n$rer#& c#vn$area -i r)ase a&leca$ 'eas#&ra co-ci#!#l#i0 as$e&$n'
s con$eneasc lar)a+ N#,/i )ai a#8eai nici !n'#rileF Toa$ l#)ea se si)/ea s$n"eni$ -i ni)eni n# -$ia
ce s %ac+ .ar c#rn' l#n!an#l la 'e 'ricar i %c# &reo$#l#i #n se)n ce &rea a s&#ne; =N# $e $e)e0 las3
&e )ineF1 Ci ncovo)'#,se ni/el0 o &orni &-,&s 'e,a l#n!#l &ere$el#i( n# i se ve'ea# 'ec$ #)erii0
l#necn' &e 'eas#&ra ca&e$elor oa)enilor0 n$re $i)&0 !l!ia se n$e/ise+ .ricar#l -i #r) 'r#)#l -i0
'#& ce s$r4$# 'o# la$#ri ale nc&erii0 'is&r# &e scara ce '#cea s&re &ivni/+ Nici 'o#
sec#n'e n# $rec#r -i se a#8i #n &ocne$0 '#& care cDinele -i is&rvi concer$#l c# #n sc*elli$ s$ra-nic+ >e
a-$ern# 'in no# o $cere 'e )oar$e si &as$or#l -i #r) c#vn$area sole)n+
Pes$e c$eva cli&e0 s&inarea si #)erii 'ricar#l#i se ar$ar 'in no#0 l#necn' &e ln! &ere$e+ >e s$rec#r a-a
&rin nc&ere si 'eo'a$ se o&ri0 se n're&$ 'in s&a$e0 -i '#se )inile &lnie la !#r si0 l#n!in'#,-i !$#l
ns&re &as$or0 i -#ier &e 'eas#&ra ca&e$elor celorlal/i; 00U)4la s &rin8 #n -o4olanF1 Gicn' aces$ea -i
n'oi iar s&inarea si se s$rec#r na&oi0 'e,a l#n!#l &ere$el#i0
s&re loc#l l#i+
+ Ea)enii se ar$ar ncn$a/i s a%le ce "e,n$)&lase0
%iin'c era# c#rio-i 'e %el#l lor+
?AT
L#n!an#l n# %c#se )are l#cr#0 'ar $oc)ai c# ase)enea l#cr#ri )r#n$e c#cere-$i s$i)a si si)&a$ia
celorlal/i+ N# 'e!ea4a 'ricar#l s$a era o)#l cel )ai i#4i$ 'in $o$ $r!#sor#l+
Pas$or#l a /in#$ o &re'ic &e cins$e0 'ar ca) &lic$icoas -i l#n! c$ o 8i 'e &os$+ .#& aceea0 re!ele a $ras
si el #n 'isc#rs0 c# o4i-n#i$ele,i ai#reli0 -i c# as$a 4as$a+ .ricar#l se a&ro&ie0 l#necn'0 'e co-ci#!0 c#
-#r#4elni/a l#i+ M #i$a) la el -i ) $recea# n'#selile 'e a$$a ncor'are+ N# se,a$inse ns 'e ni)ic0
)#l/#)in'#,se s nc*i' c# )are 4!are 'e sea) ca&ac#l -i s,l n-#r#4e8e 8'ravn+
Al$a ac#)F N# -$ia) 'ac 4anii )ai sn$ sa# n# n co-ci#!+ Ce ) %ac 'ac,a -$er&eli$ careva sac#l5 .e
#n'e s -$i#+ e# 'ac 3e c8#3 s,i )ai scri# sa# n# l#i Mar6 <ane5 .ac o s 'e8!roa&e sicri#l si n,o s
!seasc ni)ic n#n$r#0 ce,o s 8ic 'e )ine5 La nai4a0 s,ar &#$ea s Ri# #r)ri$ -i 4!a$ la rcoareF Mai
4ine $ac )lc -i Z n#,i scri# ni)ic+ Yro8av s,a# )ai nc#rca$ i/eleF C#,$n' s le 'esc#rc0 a) s$rica$ $o$#l+
Mai 4ine n# ),a)es$eca) 'eloc n &oves$ea as$a a%#risi$F
.#& n)orrrin$are ne,a) n$ors c# $o/ii acas -i ),a) a&#ca$ 'in no# s cerce$e8 %e/ele oa)enilor+ N,a,
vea) as$)&r si n# ) &#$ea) lini-$i+ .ar 'e!ea4a ) #i$a) la %e/ele oa)enilor0 %iin'c $o$ n#,)i
s&#nea# ni)ic+
3>eara0 re!ele )erse n vi8i$ la vecini si c#ceri ini)ile $#$#ror &rin &#r$area l#i c#r$eni$oare+ C# aces$
&rile" le ''# a n/ele!e c enoria-ii l#i 'in An!lia a4ia,l 1a-$ea&$ s se,n$oarc n )i"loc#l lor a-a nc$
$re4#ie " /K3 se+ !r4easc s,-i lic*i'e8e )o-$enirea0 ca s &oa$ &leca n#)ai'ec$ acas+ Ii &rea r#0
cic0 $are r# c $re4#ie s se !r4easc( oa)enii ar %i vr#$0 %ire-$e0 s,i )ai ai4 &rin$re ei0 'ar -i ''ea#
sea)a c n# se &oa$e+ Re!ele le )ai s&#se c0 4ine,n/eles0 el si Hillia) le vor l#a -i &e %e$e c# ei0 ceea ce
i 4#c#r nes&#s &e oa)eni0 %iin'c n %el#l s$a %e$ele avea# s sca&e 'e !ri"i si s se si)$ 4ine0 n sin#l
%a)iliei+ Fe$ele se ar$ar la rn'#,le %oar$e 4#c#roase si0 #i$n' 'e $oa$e neca8#rile0 l r#!ar &e re!e s
vn' c$ )ai re&e'e l#cr#rile0 ca s &oa$ &leca+ Bie$ele %e$e era# a3sa 'e %erici$e0 c ) '#rea ini)a s le
v' '#se 'e nas -i 4a$"o,
?A:
cori$e n %el#l s$a0 'ar n# ve'ea) c#) a- &#$ea s ) a)es$ec -i s sc*i)41 ceva0 %r s,o &/esc+
Pra)a$ia 'e re!e li&i n#)ai'ec$ #n a%i- n care s&#nea c va scoa$e la )e8a$ 3casa0 ne!rii -i celelal$e
l#cr#ri0 la 'o# 8ile '#& n)or)n$are0 a'#!in' c 'ori$orii &#$ea# c#)&ra si nain$e 'e aceas$ 'a$0
&rin 4#n
nvoial+
A 'e#a 8i '#& n)or)n$are0 ca) &e la a)ia80 4#c#ria %e$elor &ri)i cea 'in$i lovi$#r+ .oi ne!#s$ori 'e
sclavi ie n%/i-ar si re!ele le vn'# ne!rii la #n &re/ 4#nicel0 con$ra #nei &oli/e &l$i4ile n $rei 8ile+ Ci
'#-i a# %os$ ne!rii 2 cei 'oi %ii n s#s#l r#l#i0 la Me)&*is0 iar )a)a lor+ n "os#l r#l#i0 la Erleans+
Cre'ea) c 4ie$ele %e$e -i nenoroci/ii 'e ne!ri a# s se &r&'easc 'e ini) rea+ M r#&ea la %ica/i
v8n'#,i c#) &ln! -i se cinea8+ Fe$ele 8icea# c n# -i,ar %i nc*i&#i$ nicio'a$ c ne!rii ar &#$ea %i
'es&r/i/i sa# vn'#/i #n'eva a%ar 'in ora-+ N,a) s #i$ n via/a )ea 'es&r/irea 'in$re nenoroci$ele alea si
ne!ri; se )4r/i-a# -i &ln!ea# 'e,/i era )ai )are "alea -i cre' c )i,a- %i &ier'#$ r4'area -i i,a- %i 'a$ &e
%a/ &e $iclo-i0 ca s c#r) aceas$ $iclo-ie0 'ac n,a- %i -$i#$ c vn8area n# %ace 'oi 4ani si c n$r,o
s&$)n sa# 'o# ne!rii a# s se n$oarc
acas+
A%acerea as$a s$rni )are vlv n $r!#sor -i )#l/i venir -i le s&#ser ver'e,n o4ra8 c,i r#-inos s
'es&ar/i n %el#l s$a o )a) 'e co&iii ei+ Po$lo!arii o ca) 4!aser &e )nec0 'ar 8!ri&/#roi#l l 4$rn
%c# )ai 'e&ar$e &e ne4#n#l0 %r s,i &ese 'e a)enin/rile '#,;el#i0 care era $are s&eria$0 8#F
A 'o#a 8i #r)a s ai4 loc scoa$erea l#cr#rilor la )e8a$+ .i)inea/a0 n# &rea 'evre)e0 ,re3!ele -i '#cele
venir n c*ic*inea/a )ea si ) $re8ir+ .#& )#$rele lor0
a) !*ici$ c,i 'e r#+
2 Ia asc#l$ 2 ) l# la ros$ re!ele 2 n# c#)va ai
%os$ n o'aia )ea alal$ieri sear5
22 N#0, )ria $aF RAsa,i s&#nea) $o$'ea#na cn' era)
n$re noi+S
2 .ar ieri sear5
2 N#0 )ria $aF
2 Pe onoarea $a c n# )in/i5
2 Pe onoarea )ea0 )ria $a0 s&#n a'evr#l+ N,a)
<A@
%os$ in o'aia )a$ale 'in 8i#a cn' '#'#ia Mar6 <ane v,a ar$a$,o )a$ale si '#cel#i+
2 .a3 n,ai v8#$ &e al$cineva in$rn'5 ) 'esc#s#
'#cel#+
2 N#0 al$e/+ N#,)i a)in$esc s %i v8#$ &e cineva+
2 Ia !in'e-$e,$e ni/elF
A) s$a$ &#/in &e !n'#ri si )i,a veni$ o i'ee;
2 .a0 )i se &are c i,a) v8#$ &e ne!ri in$rn' acolo 'e c$eva ori+
Tresrir a)n'oi ca -i c#) n# s,ar $3i a-$e&$a$ la #na ca as$a0 'ar0 &rivin'#,i 4ine0 )i se &r# c $o$#-i se
as,, $e&$aser+
2 Ce0 $o/i $rei5 n$re4 '#cele+
2 N# $o/i0 a'ic n# $o/i la #n loc( cre' c i,a) vW 8#$ ie-in' )&re#n n#)ai o 'a$+ i
2 Ia $e #i$F Cn' a %os$ as$a5 i
2 Pi0 n 8i#a n)or)n$rii0 'i)inea/a+ .a3 nTW &rea 'evre)e0 %iin'c a) 'or)i$ )ai )#l$ ca
'e o4icei+ Toc)ai co4ora) scara cn' i,a) v8#$ ie-in' 'in o'aie+
2 Ei0 8i )ai 'e&ar$eF3Ce %cea#5 Ce )#$re avea#5
2 Ni)ic neo4i-n#i$0 &e c$ )i,a'#c a)in$e+ Mer!ea# $i&$il0 a-a c )i,a) 8is c in$raser acolo ca s v
'ere$ice o'aia0 cre8n' c v,a/i $re8i$0 'ar cn' a# Wv8#$ c )ai 'or)i/i0 a# -$ers,o n vr%#l &icioarelor0 ca
s n# v $#l 4#re0 so)n#l0 'ac n# c#)va v,a# si $re8i$+
2 Mii 'e 'raci0 ne,a# $ras cla&aF i84#cni re!ele+
A)n'oi &rea# ca) 4#i)ci/i -i avea# ni-$e )#$re &lo#a$e ca vai 'e l#)e+ R)aser c$eva cli&e &e
!n'#ri0 scr&inn'#,se n ca&0 a&oi '#cele nce&# s c*ico$easc0 ca) *ri$;
2 Yro8av ne,a# )ai '#s 'e nas
?
ne!rii iaF >,a# &re%c#$ c le &are r# c &leac 'in loc#rile as$ea si i,a)
cre8#$ -i noi0 -i $o/i ceilal/i+ > n#,)i )ai s&#i al3'a$ c ,ne!rii n# se &rice& s "oace $ea$r#+ Pi ar %i &#$#$
'#ce 'e nas &e oricine c# &#r$area lorF Asc#l$,) &e )ine0 oa)enii -$ia sn$ o co)oarF .e,as avea
ca&i$al si,o sal 'e $ea$r#0 n# )i,a- 'ori #n &lasa)en$ )ai 4#n+
2 Ci cn' $e !n'e-$i c i,a) vn'#$ &en$r,o 4a!a$el0 'a0 -i nici )car n,ave) 're&$#l s,o cn$)
'eoca)'a$F Ia 8i0 #n'e,i 4a!a$ela++ + vrea# s 8ic &oli/a5
2 La 4anc0 ne,as$ea&$ s,o ncas)0 #n'e vrei s %ie5
?7 2 Aven$#rile l#i H#ckle4err6 Finn
177
2 A$#nci e,n re!#l0 slav .o)n#l#i+
2 .a3 ce s,a n$)&la$5 a) n$re4a$ e# ca) c# s%ial+
1Re!ele se re&e8i la )ine %#rios
?
;
2 N# $e &rive-$eF Ve8i,/i 'e $rea4a $a -i /ine,/i !#raF +C$ $i)& $e a%li n $r!#l s$a0 s n# #i/i ce,/i s&#sei0 ai
&rice&#$5
A&oi c$re '#ce;
2 Tre4#ie s,n!*i/i) !l#sca -i s n# s#%l) o vor4+ Mor)n$0 as$a s ne %ie 'evi8a ac#)+
n vre)e ce co4ora# scara0 '#cele s&#se c*ico$in';
2 Vn8are ra&i' si &ro%i$ )i$i$elF B#n a%acere0 n,a) ce 8iceF
Re!ele )rii la el;
2 A) c#$a$ s ias c$ )ai 4ine0 vn8n'#,i a-a 'e re&e'e+ .ac n# ne,a) ales c# nici #n &ro%i$ -i,a) r)as n
&a!#40 cre8i c n#)ai e# sn$ 'e vin5
2 Eric#)0 'ac s%a$#rile )ele ar %i %os$ asc#l$a$e0 ne!rii ar %i ac#) n casa as$a0 iar noi n,a) )ai %i aici+ + +
Re!ele se rs$i ni/el la el0 a$$ c$ s n#,l calce &e coa'0 a&oi se n$oarse s#s si,-i vrs iar n'#%#l &e )ine+ M
%c# c# o# si c# o/e$0 c 'e ce n# ),a) '#s s,i s&#n c,i v8#se) &e ne!ri ie-in' a-a 'in o'aia l#i+ Ci #n $)&i$
2 s&#nea el 2 ar %i -$i#$ c,i ceva nec#ra$ la )i"loc+
A&oi se l# sin!#r n $r4ac0 8icn' c $o$#l se,n,$)&las3e 'in &ricin c n 'i)inea/a aceea se sc#lase &rea
'evre)e -i n# se o'i*nise ca 'e o4icei+
2 Al 'rac#l#i s %i# 'ac )ai %ac a-a al$ 'a$F
Ci &lecar 4o'o!nin'0 iar e# n# )ai &#$ea) 'e 4#c#rie c ie-ise) 4as)a c#ra$0 'n' vina &e ne!ri %r s le
c-#ne8 $o$#-i vre#n r#+
CAPITOLUL ##VIII
Veni -i vre)ea s ) scol+ A) co4or$ &e scri/0 ca s ) '#c "os 'ar0 $recn' &e ln! o'aia %e$elor0 a) v,8#$,
o &rin #-a 'esc*is &e Mar6 <ane0 care -e'ea ln!
?A@
c#%r#l ei vec*i 'e &iele -i,n'esa n el $o$ %el#l 'e 4oar%e+ >a &re!$ea0 &as)i$e0 s &lece n An!lia+
Toc)ai a$#nci se o&rise0 /inn' &e !en#nc*i o roc*ie Z)&$#ri$0 si &ln!ea c# %a/a n &al)e+ M '#rea ini)a
$,o v' n s$area as$a 2 -i cre' c oricine ar %i si)/i$ %el+ 3 2 .#'#ie Mar6 <ane 2 i,a) 8is in$rn' n o'aie
2 c n# &o/i r4'a s ve8i oa)eni care s#%er+ Ei 4ine00 nici e#+ >&#ne,)i0 ce,i c# '#)nea$a5
)i )r$#risi c s#%er 'in &ricina ne!rilor+ Bn#ise) e#+ Gicea c &en$r# ea cl$oria n An!lia n# )ai &oa$e %i
%r#)oas0 c#) ar %i &#$#$ s %ie+ C$iin' c ne!resa aia a %os$ 'es&r/i$ &en$r# $o$'ea#na 'e co&iii ei$+ se,n$re4a
c#) ar )ai &#$ea %i %erici$ acolo+ Ci i84#cnin' n$r,#n &lns -i )ai a)arnic0 ri'ic 4ra/ele s&re cer;
2 .oa)neF .oa)neF Cn' $e !n'es$i c n,a# s se,)ai va' nicio'a$F
2 Ba 'a0 a# s se va'+ ++ si nc &n,n 'o# s&,="$)ni+ >n$ si!#r 'e,as$aF
Hai$F M l#ase !#ra &e 'inain$e0 'ar &n s,)i vin l n %ire0 ea ) -i c#&rinsese c# 4ra/ele &e '#& !$ -i )
r#!a s,i )ai s&#n o 'a$+
Era li)&e'e c vor4ise) &rea )#l$0 'ar n# )ai &#`,$ea) 'a na&oi+ A) r#!a$,o s ) lase c$eva cli&e s )
!n'esc+ M #i$a) la ea; era nes&#s3 'e %r#)oas n $#l4#rarea ei -i ar'ea 'e ner4'are0 'ar ar$a %erici$ si
#-#ra$ ca #n o) cr#ia $oc)ai i s,a scos o )sea s$rica$+ To$ &rivin',o a-a0 ) 84#ci#)a) s !sesc o ie-ire+
M !n'ea) c #n#l care s&#ne $o$ a'evr#l en' e s$rns c# #-a es$e &n'i$ 'e )#l$e &ri)e"'ii+ Mie a-a )i se
&rea0 'ar n,as %i 4!a$ )na,n %oc c,i a-a0 %iin'c n# ncercase) nicio'a$+ Ci $o$#-i 2 )i 8icea) 2 ia$ #ri
ca8 n care s ) ia nai4a 'ac a'evr#l n#,i 'e 8ece ori )ai 4#n si )ai si!#r 'ec$ o )inci#nF A) s /in
)ira$e $rea4a as$a -i,a) s c#!e$ nea&ra$ la ea )ai $r8i#0 c &rea,i c#rioas -i neo4i-n#i$+ E ceva
ne)ai&o)eni$+ .a0 a) s,ncerc0 'e 'a$a as$a a) s s&#n a'evr#l0 c# $oa$e c e ca -i c#) ),a- a-e8a &e,#n
4#$oi c# &#l4ere -i i,a- 'a %oc ca s v' c$ 'e s#s a) s 84or+
2 .#'#ie Mar6 <ane 2 i,a) 8is 2 -$ii c#)va vre#n + loc a%ar 'in or-el0 #n'e s &o/i s$a vreo $rei,&a$r# 8ile5
2 .a+ La 'o)n#l Lo$*ro&+ .ar 'e ce ) n$re4i5
2 Ai s ve8i )ai 3&,or)+ Ia s&#ne0 'ac a) s,/i
?AU
'ove'esc c -$i# c ne!rii a# s %ie iar )&re#n &n,n 'o# s&$)ni aici0 n casa 3as$a0 ai s $e '#ci s s$ai
vreo &a$r# 8ile la 'o)n#l Lo$*ro&5
2 Pa$r# 8ile5 s$ri! ea+ As s$a -i,#n anF
2 Bine0 n#,/i cer 'ec$ c#vn$#l 'e onoare( &#n )ai )#l$ &re/ &e el 'ec$ &e vor4ele #n#ia care "#r c# )na &e
scri&$#r+
Fa$a 8)4i -i o4ra"ii i se )4#"orar #-or+
2 .,)i voie sD,nc*i' #-a c# 8vor#l 2 i,a) 8is si0 n$orcn'#,)0 ),a) ,a-e8a$ la loc+ > n# /i&i+ >$ai
lini-$i$ si asc#l$ 4r4$e-$e ce,a) s,/i s&#n+ A) s,/i 'es$in#i 3a'evr#l -i $re4#ie s ai c#ra"0 '#'#ie Mar60
%iin'c,i ceva #r$ -i ca) !re# 'e n!*i/i$0 'ar as$a e0 n,ai ce,i %ace+ Unc*ii -$ia ai '#rrri$ale n# sn$ 'eloc #nc*i0
ci ni-$e &o$lo!ari0 ni-$e 4or%a-i 'e rn'+ Ei0 as$a,i0 ce,a %os$ )ai !re# a $rec#$0 ce,o s #r)e8e e )ai #-or 'e
n'#ra$+
Binen/eles0 a sri$ ca ars0 'ar $rec#se) *o&#l l )are0 a-a c n# ),a) )ai o&ri$+ > %i v8#$ c#) i s$rl#cea#
oc*ii n $i)& ce,i is$orisea) n a)n#n$ $oa$ &oves$ea0 'e la n$lnirca c# %lc#l la n$n! care se '#cea la
va&or0 -i &n n cli&a cn' ea se ar#ncase la &ie&$#l re!el#i0 iar el o sr#$ase 'e sais&re8ece,-a&$es&re,38ece ori+
.eo'a$0 %a$a sri n &icioare si s&#se0 c# o4ra"ii ro-ii ca %oc#l;3
2 Ticlos#lF Hai0 vino0 n,ave) nici o cli& 'e &ier'#$0 o s,i $vli) n ca$ran -i,n %#l!i -i,o s,i a8vrli) n
%l#vi#F
2 >i!#r 2 i,a) 8is+ .a3 &arc era vor4a c $e '#ci )ai n$i la 'o)n#3 Lo$*ro&0 sa# + + +
2 VaiF Ce,)i $rec# &rin ca&5 i84#cni ea si se a-e8 re&e'e la loc+ Ui$ ce,a) s&#s0 #i$0 $e ro!F Ai s #i/i0 n#,i
a-a5
Ci,-i &#se &al)a ca$i%ela$ &e )na )ea0 nc$ a) "#ra$ c )ai 4ine )or 'ec$ s n#,i %ac &e &lac+
2 Era) a$$ 'e $#l4#ra$0 nc$ a) #i$a$ %!'#iala+ >&#ne )ai 'e&ar$e -i,/i "#r c n,a) s )ai #i$+ >&#,rie,)i ce
s %ac0 -i,o s ) s#&#n0 orice )i,ai cere+
2 Bine+ Ui$e ce e; &o$lo!arii -$ia sn$ 'a/i 'rac#l#i si vrn',nevrn' $re4#ie s )ai )er! o 4#ca$ 'e vre)e c#
ei0 )ai 4ine s n# a%li 'e ce+ Ci 'ac $e,ai a&#ca s,i 'ai n vilea!0 -$i# c oa)enii ),ar sc&a 'in !*earele lor0
'ar )i,e 'e al$ceva0 'e #n#l &a care n#,l c#no-$i si
180
care,ar %i n )are &ri)e"'ie+ Tre4#ie s,l salv) si &e,s$a0 n#,i a-a5 A-a c 'eoca)'a$ n#,i &#$e) 'a n
vilea!+
Vor4in'#,i as$%el0 )i,a veni$ o i'ee !ro8av; <i) -i c# )ine a) &#$ea sc&a 'e $l*arii ia 'oi0 'ac,ar %i 4!a/i la
&#-crie c*iar n $r!#l s$a0 ns n,avea ros$ s &orni) c# &l#$a &e l#)in0 %r s )ai %ie cineva n a%ar 'e
)ine0 care la o a'ic s &oa$ rs&#n'e la n$re4ri+ A-a+ nc$ n#,)i convenea s,)i &#n &lan#l in a&licare 'ec$
noa&$ea $r8i#+
2 Ui$e ce e0 '#'#ie Mar6 <ane 2 i,a) 8is+ N,o s ,)ai %ie nevoie s r)i a-a 'e )#l$ la 'o)n#3 Lo$*ro&+ >$
'e&ar$e5
2 Cale 'e vreo &a$r# )ile 'e,aici0 n &lin ')&+
2 N#,i r#+ Te '#ci -i s$ai 3acolo &n la no#0 no# -i "#)$a$e seara0 &e,#r) l ro!i s $e,a'#c na&oi acas0
%iin'c ai cava $rea4( 'ac,a"#n!i nair+$e 'e #ns&re8ece0 a&rin'e o l#)inare la %ereas$ra as$a+ A-$ea&$ &n la
#ns&re8ece si0 'ac ve8i c eu n# ),ar$0 nsea)n0 c,a) &leca$ -i c,s 'e&ar$e 'e orice &ri)e"'ie+ Te '#ci a&oi
si 'ai s%oar,n /ar si,i &#i &e $iclo-i la &o&real+
2 Bine 2 8ise ea+ A-a a) s %ac+
2 Ci 'ac se,n$)&l s n# &o$ %#!i -i s %i# &rins o'a$ c# ei0 s&#ne,le oa)enilor c e# /i,a) 'e8vl#i$ $o$#l
'inain$e -i ia,)i a&rarea+
2 Mai e vor45 >i!#r c,o s $e a&r+ N,a# s se,a,$in! nici 'e,#n %ir 'e &r 'in ca&#l $# 2 s&#se ea0 c# nrile
%re)$n' -i c# oc*ii s$rl#ci$ori+
2 .ac i84#$esc s &lec0 n,a) s %i# 'e %a/ ca s 'ove'esc c $iclo-ii -$ia n#,s #nc*ii vo-$ri0 -i c*iar 'e,a- %i
aici0 $o$ n,a- %i n s$are+ A- &#$ea 'oar s "#r c,s ni-$e &#n!a-i -i ni-$e $rn$ori+ A$$a
,
$o$0 )car c n#,i 'e le&'a$
nici as$a+ .ar sn$ al/ii care &o$ %ace )ai )#l$ -i &e care l#)ea o s,i crea' )ai 'e!ra4 'ec$ &e )ine+ A) s,/i
s&#n #n'e,i !se-$i+ .,)i #n &laiva8 -i o 4#c/ic 'e *r$ie+ Ui$e; =Min#nea re!easc0 Bricks,ville1+ P#ne,o
4ine0 ve8i s n,o &ier8i+ .ac "#'ec$orii vor voi s -$ie ceva 'es&re i 'oi0 s $ri)i$ &e careva la Bricksville ca
s s&#n c $l*arii care,a# "#ca$ WMin#nea re!easc1 a# %os$ &rin-i -i s a'#c vreo c/iva )ar$ori+ Pn s 8ici
&is0 $o$ $r!#l la are s %ie aici0 'o)ni-oar Mar6+ C# o %alc,n cer -i c# #na,n &)n$ a# s vie+ 8# a-aF
?@?
>oco$in' c ac#) $o$#l e,n re!#l0 i,a) 8is;
2 > n#,/i &ese 'e lici$a/ie0 las,i s,a /in+ Pn )ine0 n,a# s &oa$ cere ni)n#i 4ani &en$r# l#cr#rile
vn'#$e0 c,asa,i o4icei#l0 -i n,a#3s se care ei 'e,aici %r 4ani0 %ii &e &aceF Ci '#& c#) a) 4ro'i$ noi
l#cr#rile0 vn8area n# %ace 'o# &arale0 iar ia n,a# s &#n ))a &e nici #n !olo!an+ La %el -i vn8area
ne!rilor0 n#,i o vn8are '#& le!e0 iar ne!rii a# s se,n$oarc n c#rn'0 iar &n #na al$a0 &#n!a-ii n,a# s
&oa$ ncasa 4anii+ G#0 'o)ni-oar Mar60 a# in$ra$ r# 'e $o$ la a&0 $Dl*ariiF
2 Bine 2 8ise ea 2 ac#) ) '#c la )as si n#)ai,'ec$ '#& aia &lec la 'o)n#l Lo$*ro&+
2 N#0 a-a n#,i 4ine0 'o)ni-oar Mar6 <ane+ Tre4#ie s &leci nain$e 'e )asa 'e 'i)inea/+ 32 .e ce5
2 .a3 'e ce cre8i c vrea# s $e '#ci aco3lo0 'o)ni-oar Mar65
2 Pi n# -$i#0 n# ),a) !n'i$ la as$a+ Ia s&#ne0 'e ce5
2 Pen$r# c n,ai o4ra8#l 'e $oval0 ca al/ii+ Pe c*i&#l )a$ale se &oa$e ci$i ca,n$r,o car$e si slovele,s a-a 'e
!roase0 c le &oa$e ci$i oricine 'e la o &o-$+ Cre8i c#)va c ai &#$ea 'a oc*i c# #nc*ii )a$ale cn' vor
veni s,/i s&#n 4#n 'i)inea/a -i s $e sr#$e0 %r ca++ +
2 Taci0 $aciF Bine0 a) s &lec nain$e 'e )asa 'e 'i)inea/0 c# 'ra! ini)F .ar s,)i las s#rorile c#
-$ia5F Z
2 Las0 n# $e !n'i la eleF Tre4#ie s )ai ra4'e &#/in+ .ac a/i &leca $#s$rele0 ia ar in$ra la 4n#ial+ N#
vrea# s,/i ve8i nici s#rorile0 nici &e ia0 &e ni)eni 'in $r!#-or+ .ac vre#n vecin $e,ar n$re4a ce )ai %ac
#nc*ii0 ar ve'ea '#& %a/a )a$ale c s,a,n$)&la$ ceva+ .#,$e re&e'e0 'o)ni-oar Mar6 <ane0 -i a) s a)
e# !ri" 'e $o$+ .o)ni-oarei >#8ana a) s,i cer s,/i sr#$e #nc*ii -i s le s&#n c+ $e,ai '#s s $e
o'i*ne-$i c$eva ceas#ri -i s )ai sc*i)4i aer#l0 sa# s ve8i o &rie$en0 -i c,ai s $e n$orci acas seara0 sa#
)ine 'i)inea/+
2 N,a) ni)ic )&o$riv s le s&#n c ),a) '#s la o &rie$en0 'a3 n# vrea# s,i sr#$e 'in &ar$ea )ea+
2 Bine0 %ie -i,a-a 2 a) lini-$i$,o e#0 !n'in'#,) c *a$r#l s$a n# ) cos$ ni)ic+ Era o ni)ica $oa$0
?@7
'ar $oc)ai ni)ic#rile as$ea a# 'ar#l 'e a,i lini-$i &e oa)eni -i 'e+ a,i %ace s se si)$ )ai 4ine+ Mai e ceva
2 a'a#! ai 2 sac#l la c# 4ani+
2 Pi0 e la ei+ A*0 )or 'e neca8 cn' ) !n'esc c#) a# a"#ns s &#n )na &e elF
2 Aici $e,n-eli+ N#,l )ai a#+
2 C#) a-a5 A$#nci la cine e5
2 Tare,as vrea s -$i# si e#F In$r,o +vre)e0 l avea) c*iar e#0 '#& ce,l -$er&elise) 'e la ei ca s /i,l 'a#
)a$ale+ C$i# #n'e l,a) asc#ns0 'ar ) $e) c n# )ai e acolo0 )i &are nes&#s 'e r#0 'o)ni-oar Mar6
<ane0 cre'e,)0 'ar a) %c#$ $o$ ce,a) &#$#$0 /i "#r+ Era# ci$ &e ce s ) &rin' si 'e,aia l,a) asc#ns #n'e
s,a ni)eri$ -i,a&oi a) -$ers,o+ .ar n# era o asc#n8$oare 4#n+
2 A*0 nce$ea80 n# $e )ai nvinov/i a$$a0 n#,/i 'a# voieF N# e-$i $# 'e vin0 n,aveai nco$ro+ .ar s&#ne,
)i0 #n'e l,ai asc#ns5
N# voia) s,i a'#c a)in$e 'e '#rerea ei -i n# ) r4'a ini)a s ros$esc o vor4 care i,ar %i a)in$i$ iar-i
'e )or$#l la a-e8a$ n co-ci#!0 c# sac#l 'e 4ani &e &n$ec+
2 .o)ni-oar Mar6 <ane 2 i,a) 8is0 '#& c$eva cli&e 2 )ai 4ine n#,/i s&#n #n'e l,a) asc#ns+ .ar a)
s,/i scri# &e o 4#c/ic 'e *r$ie -i0 'ac vrei0 o &o/i ci$i n 'r#) s&re 'o)n#3 Lo$*ro&+ Ce 8ici0 e 4ine a-a5
2 .a0 'a+
M,a) a&#ca$ -i a) scris cele ce #r)ea8; 00L,a) asc#ns n co-ci#!+ >e a%la acolo ieri noa&$e0 cn' ai veni$
s,i 4oce-$i &e )or$+ E# era) '#& #- -i )i se r#&ea ini)a v8n'#,$e0 'o)ni-oar Mar6 <ane1+
Mi s,a# #)O8i$ oc*ii a)in$in'#,)i c#) &lnsese acolo0 sin!#r n noa&$e0 s#4 acela-i aco&eri- c#
)&ieli/a/ii ia care,si 4$ea#0 "oc 'e ea -i o "e%#ia#+ Cn' i,a) 'a$ *r,$i#/a )&$#ri$0 a) v8#$ c -i oc*ii
ei era# &lini 'e lacri)i0 )i s$rnse )na c# &#$ere -i,)i 8ise;
2 La reve'ereF A) s %ac n$oc)ai c#) )iWai s&#s -i0 'ac n# ne vo) )ai ve'ea nicio'a$0 s -$ii c n,
a) s $e #i$+ M voi !n'i a'esea la $ine si ) voi r#!a &en$r# s#%le$#l $#F
Ci &lec+ A#8i0 s se roa!e &en$r# s#%le$#l )e#F .ac ),ar %i c#nosc#$ c$ 'e c$0 n# si,ar )ai 1%i l#a$ &e
ca& o ase)enea corvoa'+ .ar cre' c,ar %i %c#$,o -i,n ca8#l s$a0 %iin'c asa,i era %el#l+ Ar %i %os$ n s$are
s se roa!e
?@O
-i &en$r# I#'a( cn' -i &#nea n !n' ceva0 s,a is&rvi$\ n,o )ai &#$eai o&ri nici n r#&$#l ca&#l#i+ Er(ce,a/i
s&#ne0 e# #n#l 8ic c,avea )ai )#l$ cora" 'ec$ $oa$e %e$ele0 &e care le,a) v8#$ vreo'a$+ Era &lin 'e cora"F Ce
s&#n e# )iroase a $)ie0 'ar s -$i/i c n,o $)ie8 'eloc+ C$ 'es&re %r#)#se/e si 4#n$a$e0 s n# )ai vor4i)+ ++
era c# #n ca& )ai s#s ca $oa$e %e$ele+ N,a) )ai v8#$,o 'e,a$#nei0 'in cli&a cn' a ie-i$ &e #-a aceea0 'ar cre'
c ),a) !n'i$ 'e )ilioane -i )ilioane 'e ori la ea -i la %!'#iala ei c,o s se roa! &en$r# s#%le$#l )e#+ Ci0
8# a-a0 'ac )i,ar %i 'a$ vreo'a$ &rin !n' c ar %olosi la ceva s ) ro! &en$r# ea0 s )or c ),as %i r#!a$F
Mar6 <ane a ie-i$0 &ese)ne &e #-a 'in 'os0 n# sn$ si!#r0 %iin'c ni)erii n,a v8#$,o cn' a &leca$+ C#) a) 'a$
oc*ii c# >#8ana si B#8 'e ie&#re0 le,a) 8is;
2 C#) i c*ea) &e ia 'e &es$e r#0 la care v '#ce/i #neori n vi8i$5
2 Care 'in ei0 c,s
?
)ai )#l/i5 .ar 1)ai 'es )er!e) la Proc$ori 2 rs&#nser ele+
2 .a0 s$a,i n#)ele+ Mai,)ai s,l #i$+ .o)ni-oara Mar6 <sne ),D r#!a$ s v s&#n c s,a '#s 'e!ra4 acolo0
%iin'c #n#l 'in ei sra )4olnvi$+
2 Care 'in ei5
2 N# -$i#0 a'ic a) #i$a$+ .a3 cre' c,i+ ++
2 .oa)ne &8e-$e0 n# c#)va,i Hanna5
2 )i &are r#0 'ar c*iar 'es&re ea e vor4a+
2 .#)ne8e#leF Ci era sn$oas $#n s&$)na $rec#$F E r# 4olnav5
2 Nici n# v nc*i&#i/i+ .o)ni-oara Mar6 <ane 8icea c,a# s$a$ la c&$ail ei $oa$ noa&$ea si se cre'e c n,o
)ai '#ce 'ec$ vre(K c$eva ceas#ri+
2 Vai0 ce !roa8nicF .a3 ce,are5
N# )i,a 'a$ &rin !n' ni)ic serios0 a-a c le,a) s&#s;
2 Yki+
2 > i,o s&#i I#3 )#$#F N# se s$ la c&$i#l #n#ia 4olnav 'e !lci+
2 N# 8#F Ce $o$ vor4i/i5 A%la/i c se s$ cn' e vor4a 'e !lci 'e,as$ea+ >n$ !lci 'e,#n soi no#0 a-a Z8icea
'o)ni-oara Mar6 <ane+
2 .e ce,i #n soi no#5
2 Pi0 %iin'c,s a)es$eca$e c# al$e soco$eli+
2 Ce soco$eli5
?@T
2 Pi0 c# &o"ar0 $#se )!reasc0 4rnc0 o%$ic0 !l,inare0 )enin!i$ -i c$e -i )ai c$e+
2 .#)ne8e#leF Ci as$a se n#)e-$e !lci5
2 A-a s&#nea 'o)ni-oara Mar6 <ane+
2 Bine0 'a3 'e ce,i 8ice !lci0 &en$r# n#)ele l#i .#),e8e#5
2 Pi0 %iin3c $oc)ai 'e !lci e vor4a+ C# as$a -i n,
&e+
2 Pros$iiF E ca si c#) cineva -i,ar s3crn$i 'e!e$#l l )are 'e la &icior0 ar l#a o$ravW ar c'ea n$r,#n &#/0 -i,ar
%rn!e !$#l -i,a&oi -i,ar 84#ra creierii0 iar al$cineva0 n$re4n' cine l,a o)or$0 ar a%la 'e la #n ne!*io4 c E)#l
a )#ri$ %iin'c si,a sern$i$ 'e!e$#l+ Ar %i o nero8ie+ To$ a-a -i c# !lcile as$ea+ Ia 8i0 se ia5
2 .ac se ia5 A#8i n$re4areF .ar o !ra& se ia 'e $ine cn' 'ai &es$e ea noa&$ea5 .ac n# $e,a!/i 'e #n#l 'in
'in/ii ei0 $e,a!/i 'e al$#l0 a-a,i5 Ci n# &o/i sc&a 'e 'in$ele la %r s rs$orni !ra&a &es$e $ine+ Asa,i -i c#
!lcile0 si 8# c,s o !ra& &ar-iv 'e $o$; cn' $e,a!/i 'e ea0 n# )ai sca&i+
2 E !roa8nicF o%$ B#8 'e ie&#re+ M '#c la nenea
Harvev si+ + +
P
2 .a0 'a0 '#,$e re&e'eF i,a) s&#s+ > %i# n loc#l )a$ale0 n,a-1 )ai 84ovi o cli&+
2 .e ce s&#i as$a5
2 Yn'e-$e,$e &#/in -i,ai s, &rice&i+3 N#,i a-a c #nc*ii )a$ale $re4#ie s se na&oie8e +c$ r%$ai 'e!ra4 n
An!lia5 Ci cre8i c sn$ a-a 'e *a&sni inci$3 s &lece0 lsn'#,v s veni/i sin!#re '#&,aceea5 .oar -$ii c,a# s
v,a-$e&$e+ Pn,aici e 4ine+ Unc*i#l Harve6 e &reo$0 n#,i a-a5 Foar$e 4ine+ Cre'e/i oare c #n &reo$ ar %i n s$are
s,l )in$ &e c&i$an#l #n#i va&or0 &e+ c&i$an#l #n#i )are va&or5 Ci &en$r# ce0 ) ro!5 Ca s,l n'#&lece s,o
&ri)easc &e 4or' &e 'o)ni-oara Mar6 <ane5 C$i/i 4ine c n,ar %i n s$are 'e a-a ceva+ Ci a$#nci0 ce,o s %ac5 E
s s&#n; =)i &are r#0 'ar 4iserica )ea va $re4#i s se 'esc#rce c#) -$ie0 cci ne&oa$,)ea s,a )oli&si$ &oa$e
'e !lcile ss$ea eQ$ra si sn$ 'a$or s r)n aci -i s,a-$e&$ $rei l#ni0 &n ce,o s se &oa$ ve'ea 'ac s,a )oli&si$
sa# n# c# a'evra$1+ .ar n# %ace ni)ic0 'ac cre8i c,i )ai 4ine s $e '#ci s,i s&#i l#i nenea Harve6+ + +
2 Ce $o$ vor4e-$i5 Cn' a)+ &#$ea &e$rece 'e )in#ne n An!lia0 s ne &ier'e) vre)ea aici a-$e&$n' s ve'e)
?@:
'ac Mar6 <ane s,a )oli&si$ sa# n#5F .a3 nero' )ai e-$iF L0+ +
2 N,ar %i )ai 4ine s 'a/i 'e ves$e &rin vecini5
2 Al$a ac#)F N,ai &erec*e 'e $on$ ce e-$i+ N#,/i 'ai sea)a c ar #)&le $o$ $r!#l5 Al )ai 4ine e s n#
s&#ne) ni)n#i ni)ic+
2 >,ar &#$ea s,ave/i 're&$a$e+ .a0 a-a e+
2 Cre'0 $o$#-i0 c,ar $re4#i s,i s&#ne) #nc*i#l#i Har,ve6 c Mar6 a ie-i$ s se &li)4e,&#/in03n# 'e al$a0
'ar s,ar &#$ea s %ie n!ri"ora$+
2 .a0 'a0 'o)ni-oara Mar6 <ane )i,a 8is; =Roa!,le &e %e$e s,i sr#$e &e nenea Harve6 si &e nenea
Hillia) si s le s&#n c ),a) '#s &e )al#3llal$ la 'o)n# +++1 c#) nai4a le 8ice 4o!$a-ilor lora 'e
care $o$ &o)enea #nc*i#l vos$r# Pe$er5 E vor4a 'e ia care+++
2 A*a0 &oa$e %a)ilia A&$*or&0 a-a,i5
2 .a0 'a+ Ce &acos$e,i si c# n#)ele as$ea0 #na,'o# /i ies 'in ca&F .a0 8icea s le s&#ne/i c s,a '#s s,i
roa!e &e A&$*or&i s vin la lici$a/ie si s c#)&ere ei casa0 n# al/ii0 %iin'c a-a ar %i vr#$ si #nc*i#l Pe$er+ Ci
)ai 8icea c o s s$r#ie0 &n ce ia a# s &ri)easc s vin si &3or)0 'ac n,o s %ie &rea o4osi$0 Jo s
s
(
e,n$oarc acas+ Iar 'ac o s %ie &rea o4osi$0 o s se,n$oarc a4ia )ine 'i)inea/+ Ci v )ai roa! s
n# &o)eni/i ni)ic 'es&re Proc$ori0 ci n#)ai 'es&re A&$*or&i( si n,o s %ie nici o )inci#n0 %iin'c $o$ o s
se '#c acolo ca s le vor4easc n le!$#r c# casa+ C*iar ea )i,a s&#s,o0 8#F
2 Bine 2 8iser ele si se '#ser '#& #nc*ii lor0 ca s,i sr#$e si s le s&#n &oves$ea+
Ac#) $o$#l era n re!#l+ C$ia) c %e$ele n,a# s s#%le o vor400 &en$r# c )#rea# s &lece n An!lia0 iar
re!el#i -i '#cel#i le convenea ca Mar6 <ane s %ie c$ )ai 'e&ar$e si s se oc#&e 'e vn8area casei0 'ec$ s
s$ea &e,aici0 a&roa&e 'e 'oc$or#l Ro4inson+ Era) %oar$e )#l/#)i$0 !n'in'#,) c &o$rivise) l#cr#rile
c#) n# se &#$ea )ai 4ine+ Nici To) >aw6er n# le,ar %i 4ro'i$ )ai s$ra-nic+ Fire-$e c el ar %i &#s ceva )ai
)#l$ =s$il10 'ar e# #n#l n# &rea ) &rice& la as$a %iin',c,)i li&se-$e 'e&rin'erea+ Z
Vn8area a av#$ loc n &ia/a $r!#l#i si,a /in#$ )#l$ 'e $o$0 l#n!in'#,se &n c$re sear+ B$rn#l s$$ea
ln! &re/l#i$or0, )ai s)eri$ ca oricn'0 si 'in cn' n
186
c*' $rn$ea c$e,#n c#vin/el 'in evan!*elie sa# c$e o c#!e$are &ioas0 n vre)e ce '#cele se %oia &e ln!
el -i !n!#rea necon$eni$0 ca s n'#io-e8e l#)ea+ >e ve'ea c,si ' $oa$ os$eneala+
In c#rn' n# )ai r)ase ni)ic 'e vn8are0 a%ar 'e #n &e$ic 'e &)n$ 'in ci)i$ir+ N# s,a# lsa$ &n n# i,
a# vn'#$ si &e,acela+ N,a) &o)eni$ c&c#n )ai *#l&av ca re!ele s$a( voia s n!*i$ $o$#l0 nc n#
is&rviser vn8area0 cn' #n va&ora- $rase la )al -i &es$e 'o#,$rei )in#$e se a&ro&ie #n cr' 'e oa)eni
care #rla#0 c*i#ia# si r'ea#+
2 Ia$ -i conc#ren/aF s$ri!a# ei+ Bie$#l Pe$er Hilks are,ac#) 'o# rn'#ri 'e )o-$eni$oriF Ale!e/i0 nain$e
'e a &l$i 4aniiF
CAPITOLUL ##I#
.#cea# n )i"loc#l lor #n o) )ai n vrs$0 %oar$e si)&a$ic0 si #n#l )ai $nr0 c# 4ra/#l 're&$ &rins n$r,o
e-ar%+ Nii0 c#) )ai #rla# si r'ea# oa)eniiF E# ns n# ve'ea) ce,i 'e rs0 si cre' c '#cele -i re!ele $o$
a-a si)/ea#+ M a-$e&$a) s,i v' &lin' la %a/0 'ar nici !n'+ Fcn'#,se c n# -$ie ce -e,n$)&l0 '#cele
-i v8# 'e,ale l#i si 'on'ni )ai 'e&ar$e0 %erici$ -i ncn$a$0 ca o &#,$inic 'in care se sc#r!e 8er#l+ C$
'es&re re!e0 se #i$a l#n! si c# "ale la noii veni/i0 ca si c#) !n'#l c &)n,$#l ra4' ase)enea &o$lo!ari l,
ar %i seca$ la %ica/i+ >e &rice&ea 'e )in#ne s,o %ac &e &ros$#l0 n "#r#l re!el#i se s$rnser o )#l/i)e 'e
%r#n$a-i ai $r!#l#i0 ca s,i ara$e
;
c sn$ 'e &ar$ea l#i+ .o)n#l la 4$rn0 care a4ia sosise0 &rea #i)i$ 'in
cale,a%ar+ .e n'a$ ce 'esc*ise !#ra0 )i,a) 'a$ sea)a c vor4ea ca #n en!le8 sa'ea0 n# ca re!ele0 c#
$oa$e c nici en!le8easca s$#ia n# era 'e le&'a$0 a-a 'e 4ine se %an'osea+
N,a-1 %i n s$are s re&e$ c#vin$ele 4$rin#l#i si nici s,i )ai)#/resc0 n$orcn'#,se c# %a/a s&re )#l/i)e0
vor4i ca) a-a;
2 Aceas$a es$e &en$r# )ine o s#r&ri8 la care n# ),a) a-$e&$a$ si,a) s v )r$#risesc cins$i$ si 'esc*is
?@A
c n# &rea sn$ &re!$i$ s,i %ac %a/+ Fra$ele )e# -i c# )ine a) av#$ )ari ne&lceri+ El -i,a r#&$ 4ra/#l0 iar ieri
noa&$e 4a!a"ele noas$re a# +%os$ 'e4arca$e0 'in !re-eal0 in $r!#l 'inain$ea aces$#ia+ E# sn$ Harve60 %ra$ele l#i
Pe$er Hilks0 iar aces$a e %ra$ele nos$r# Hillia)0 care,i s#r'o)#$0 si,ac#)0 c are o )n 4e$e!i$0 n# )ai &oa$e
s %ac nici se)ne ca l#)ea+ >n$e) ceea ce s&#ne) c sn$e)0 si n$r,o 8i,'o#0 cn' a# s ne soseasc
4a!a"ele0 voi &#$ea 'ove'i aces$ l#cr#+ .ar &n,a$#nci n,a) s )ai s&#n ni)ic+ A) s ) '#c la *an si,a) s
a-$e&$+
Ci s&#nn' aces$ea0 &lec )&re#n c# )#$#l n#)r#l 'oi+ Re!ele i84#cni n rs+
2 Ci,a r#&$ 4ra/#l0 n# 8#5 E %oar$e lesnicios0 n# 8ic 4a0 )ai ales &en$r# #n -arla$an care $re4#ie s %ac se)ne
si n# se &rice&e+ Ha,*aF Ci,a# &ier'#$ 4a!a"eleF N# e r#F Ba e c*iar !ro8av n$r,o oca8ie ca as$aF
Ci,nce&# iar s ri'a+ Rser si ceilal/i0 a%ar 'e vreo $rei,&a$r#0 cel )#l$ sase oa)eni0 &rin$re care si 'oc$or#l+
Mai era #n#l care n# r'ea; #n $i& c# o )#$r is$ea/0 care &#r$a o $asc 'e &sl ca) vec*e+ Co4orse -i el 'e &e
va&or -i vor4ea ac#) &e -o&$i$e c# 'oc$or#l0 #i$n'#,se 'in cn' n cn' s&re re!e si 'n' 'in ca&+ Era Levi Bell0
avoca$#l0 care %#sese &leca$ la Lo#isville+ Mai era acolo -i #n 8'ra*on 'e 4r4a$0 care se /in#se scai 'e 4$rn si
asc#l$ase $o$ ce s&#sese aces$a0 iar ac#) $r!ea c# #rec*ea la ce s&#nea re!ele+ .#& ce re!ele is&rvi0
8'ra*on#l l l# 'in s#r$;
2 Ia asc#l$0 'ac 8ici c e-$i Harve6 Hilks0 cn' ai sosi$ n $r!#l s$a5
2 n a"#n#l *)or)n$rii0 &rie$ene 2 rs&#nse re!ele+
2 .ar la ce or5
2 >&re sear0 c# o or,'o# nain$e 'e a&#s#l soarel#i+
2 Ci c#),ai veni$5
2 A) veni$ c# va&or#l =>#san Powell10 'e la Cin,cinna$i+
2 .ar c#) se %ace c,n 'i)inea/a aia $e a%lai n$r,o 4arc0 la co$#l r#l#i5
2 N,a) %os$ acolo 'i)inea/a+
2 Min/iF
C/iva 'in$re cei 'e %a/ srir la el -i,l r#!ar s n#
?@@
Ior4easc a-a #n#i o) 4$rn0 care &e 'eas#&ra )ai era ]%ci &reo$+
2 Pe 'rac#30 &reo$F E #n &#n!a- -i,#n )incinos0 n 'i)inea/a aia era la co$#l r#l#i+ M -$i/i c loc#iesc n
&ar$ea aia+ Ce )ai0 a) %os$ acolo -i e#0 si '#)neal#i+ L,a) v8#$+ >osise c# o 4arc )&re#n c# Ti) Collins
-i,#n 4ie/a-+
.oc$or#l se a)es$ec si el n vor4;
2 .ac l,ai ve'ea &e 4ie/a- l,ai rec#noa-$e0 Hines5
2 Cre' c 'a0 'ar n# !aran$e8+ Ba #i$e,l colo0 el eF L,a) rec#nosc#$ 'in$r,o &rivire+ Ci ar$ c# 'e!e$#l s&re
)ine+
2 Ea)eni 4#ni 2 ros$i 'oc$or#l 2 n# -$i# 'ac noii veni/i sn$ ni-$e -arla$ani sa# n#+ .ar 'aca s$ialal/i 'oi
n#,s
?
-arla$ani0 se c*ea) c e# sn$ #n 'o4i$oc+ >oco$ c e 'e 'a$oria noas$r s n#,i ls) s %#! 'e,aici &n
n# se l)#resc 4ine l#cr#rile+ Vino0 Hines0 veni/i -i voi\ ceilal/i+ E s,i '#ce) &e '#)nealor la *an ca s,i
con%r#n$) c# cealal$ &erec*e+ Cre' c,o s a%l) noi ceva &n3 la #r)+
M#l/i)ea sri n s#s 'e 4#c#rie0 'ar se,n/ele!e c a)icii re!el#i n# era# 'eloc 4#c#ro-i+ A)+ &orni$ c# $o/ii+ Era
&e la as%in/i$+ .oc$or#l ) /inea 'e )n -i se &#r$a 'es$#l 'e 4ine c# )ine0 'ar n#,)i ''ea 'r#)#l nici o cli&+
A"#n-i la *an0 a) in$ra$ c# $o/ii n$r,o o'aie )are+ .#& ce a&rinser c$eva l#)inri0 i a'#ser n#n$r# si &e
cei 'oi no#,veni/i+ Cel 'in$i vor4i 'oc$or#l;
2 N,a- vrea s %i# &rea as&r# c# ace-$i 'oi 'o)ni0+ 'ar cre' c,s ni-$e -arla$ani si s,ar &#$ea s ai4 &r$a-i &e
care nici n#,i -$irn+ n ca8#l s$a0 se &rea &oa$e ca &r$a-ii s 'is&ar c# sac#l c# !al4eni lsa$ 'e Pe$er Hilks+
.ac n#,s ni-$e -arla$ani0 ace-$i 'o)ni n,a#+ s ai4 ni)ic )&o$riv s $ri)i$ '#& 4anii ia si s ni,i
ncre'in/e8e no# &n se va 'ove'i c n,a# nici o vin0 n#,i a-a5
Toa$ l#)ea %# 'e aceea-i &rere+ Ce )ai0 co/crii era# s$rnsi 8'ravn c# #-a0 'e la 4#n nce&#$+ Re!ele s&#se
ns c# o )#$r &lo#a$;
2 .o)nii )ei0 as $ri)i$e 4#c#ros '#& 4ani0 %iin'c ici &rin !nT n#,)i $rece s &#n 4e/e,n roa$e #nei cer,e$ri
cins$i$e0 'esc*ise si $e)einice as#&ra aces$ei neno,3oci$e a%aceri+ .ar0 'in &ca$e0 4anii n# )ai sn% acolo0 3#$e/i
s v ncre'in/a/i -i sin!#ri0 'ac 'ori/i+
?@U
2 .ar a$#nci0 #n'e sn$5
2 Cn' ne&oa$,)ea )i i,a 'a$ n &s$rare0 i,a) l#a$ -i i,a) asc#ns s#4 sal$ea#a 'e &aie 'in &a$#l )e#(
soco$ea) c n,are ros$ s,i 'e&#n la 4anc &en$r# cele o$eva 8ile c$ avea) 'e s$a$ aici si cre'ea) c &a$#l
e #n loc si!#r0 n# 'e al$a0 'ar0 ne%iin' o4i-n#i/i o# ne!rii0 ne,nc*i&#ia) c sn$ oa)eni cins$i/i0 ca servi$orii
'e la noi0 'in An!lia+ Ei 4ine0 ne!rii a# %#ra$ 4anii c*iar a 'o#a 8i 'i)inea/a0 'e n'a$ ce,a) co4or$ n
salon+ N# )i,a) 'a$ sea)a c,)i li&sesc 4anii 'ec$ '#& ce i,a) vn'#$ &e ne!ri -i n$re $i)& ei a# %#!i$
c# 4anii+ Vale$#l )e# v &oa$e s&#ne $o$#l0 'o)nilor0 'ac 'ori/i+
2 BaliverneF s$ri!ar c/iva0 n %r#n$e c# 'oc$or#l+
Era li)&e'e c ni)eni n#,l cre'ea &e re!e+ Un#l 'in ei ) n$re4 'ac,i v8#se) &e ne!ri %#rn' 4anii+ I,
a) rs&#ns c n#0 'ar c,i v8#se) ie-in' $i&$il 'in o'aie -i 'e&r$n'#,se n !ra40 ceea ce ) %c#se s
cre' c li,era $ea) c l,a# $re8i$ &e s$&n#l )e# -i,ncerca# + s,o -$ear! 'e acolo0 ca s n#,i
)#s$r#l#iasc+
Al$ceva n# ) )ai n$re4ar+ .ar 'eo'a$ 'oc$or#l se n$oarse s&re )ine0 s&#nn'#,)i;
2 Ci $# e-$i en!le85
2 .a+
2 >e -i ve'eF 8ise el0 n rse$ele celorlal/i+
.#& aceea $rec#r la anc*e$+ E %c#r &e,n'ele$e0 $e)einic0 %r s se #i$e la ceas+ Erele $recea# -i
ni)eni n# &o)enea o vor4 'es&re cin0 &arc nici n# le ''ea &rin !n' s )nnce+ Ai %i 8is c n,o s se
s%rseasc nicio'a$+ n via/a )ea n,a) v8#$ 4ra)4#real )ai )are+ l &#ser &e re!e s,si s&#n
&oves$ea0 a&oi asc#l$ar &oves$ea 'o)n#l#i la 4$rn+ Tre4#ia s %ii 4$#$ n ca& si 'e rea,cre'in/ ca s
n#,/i 'ai sea)a c 4$rDn#l s&#nea a'evr#l0 &e cn' cellal$ $#rna la )inci#ni+ La #n )o)en$ 'a$ )
&#ser si &e )ine s s&#n $o$ ce -$i#+ Re!ele ) &rivi c# coa'a oc*i#l#i0 'n'#,)i a,n/ele!e s s&#n 'oar
ce $re4#ie+ A) nce&#$ s vor4esc 'es&re via/a noas$r la >*e%%iel'0 'es&re %a)ilia Hilks 'in An!lia0 si,a-a
)ai 'e&ar$e0 'ar n,a&#eai s s&#n &rea )#l$e0 c 'oc$or#l i84#cni n rs0 iar Levi Bell0 avoca$#l0 )i 8ise;
2 >$ai "os0 4ie$eF n loc#l $# n# ),a- os$eni a$$+ >e ve'e $rea4a c n# &rea e-$i o4i-n#i$ s )in/i+ .eF
N#,i a-a 'e #-or0 ai nevoie 'e &rac$ic+ Min/i c# 'es$#l s$n!cie+
?UM
WCo)&li)en$#l s$a ) ls rece0 'ar n sinea )ea ) " 4#c#ra) c,a) sc&a$ c#,a$$a+
.oc$or#l nce&# s vor4easc0 n$orcn'#,se c# %a/a Kla avoca$;
2 .e,ai %i %os$ aici 'e la,nce&#$0 Levi Bell+++ Re!ele i $ie vor4a0 n$in8n' )na s&re avoca$;
2 C#)0 aces$a,i oare vec*i#l &rie$en al sr)an#l#i ] )e# %ra$e0 'es&re care,)i scria a$$ 'e 'es5
Re!ele i s$rnse )na0 iar avoca$#l 8)4i ncn$a$+ " >&orovir #n $i)&0 a&oi $rec#r n$r,#n col/ -i vor4ir
" n -oa&$+
2 Per%ec$ 2 ros$i avoca$#l n cele 'in #r)+ A) s ] $ri)i$ )an'a$#l '#)i$ale o'a$ c# cel al %ra$el#i0 l si,
a$#nci o s se va' c $o$#l e,n or'ine+
Fc#r ros$ 'e ni-$e *r$ie si 'e,#n con'ei0 iar re!ele " se a-e80 -i rs#ci ca&#l n$r,o &ar$e si0 nvr$in'#,si
li)4a n !#r0 nce&# s )8!leasc ceva+ A&oi i ''#r con'ei#l '#cel#i0 care &li &en$r# &ri)a oar n
cariera l#i0 'ar )8!li si el ceva+ Avoca$#l se n$oarse a$#nci s&re 'o)n#l l 4$rn si,i s&#se;
2 >crie/i0 v ro!0 si '#)nea$a0 si %ra$ele '#)i$ale0 #n l rnc",'o# si iscli/i,vF
.o)n#l l 4$rn scrise c$eva c#vin$e0 'ar ni)eni n# %ie &#$# ci$i+ Avoca$#l i84#cni0 )ira$ 'in cale,a%ar;
2 Ne)ai&o)eni$F si sco/n' 'in 4#8#nar #n &ac*e$ 'e l scrisori vec*i0 nce&# s le cerce$e8e( a&oi se #i$
la *r,$ia )8!li$ 'e 4$rn si iar-i la scrisori+ Aces$e scrisori sn$ 'e la Harve6 Hilks 2 s&#se el+
Ericine &oa$e ve'ea '#& scris#l aces$or 'oi 'o)ni c n# ei sn$ a#$orii3 scrisorilor+ R> %i v8#$ ce )#$re
a# %c#$ re!ele -i '#cele cn' -i,a# 'a$ sea)a ce ca&can le n$insese avoca$#lFS .e ase)enea0 oricine
&oa$e ve'ea c# #-#rin/0 '#& scris#l aces$#i 'o)n venera4il0 c nici el n# le,a scris+ .e %a&$0 nici n# se
&oa$e vor4i 'e scris0 v8n' )8!li$#rile as$ea+ Ia$ aici -i al$e scrisori0 'e la++ +
2 .a/i,)i voie s v eQ&lic 2 i $ie vor4a 'o)n#l l 4$rn+ Ni)eni n#,)i &oa$e 'esl#-i scris#l n a%ar
'e %ra$ele )e#0 care,)i co&ia80 'e al$%el0 scrisorile &e c#ra$+ As$a e scris#l l#i0 n# al )e#+
2 A*a0 va s 8ic a-a s$a# l#cr#rileF Ui$e0 a) aici -i c$eva scrisori 'e,ale l#i Hillia)+ N,ar %i r# s
a-$earn -i el #n rn','o#0 ca s &#$e) corn+ ++ J
?U?
2 N# &oa$e s scrie c# )na s$in!F l n$rer#&se 4$rn#l+ .ac,ar &#$ea s se %oloseasc 'e )n,a l#i
'rea&$0 a/i ve'ea c el a scris scrisorile as$ea0 si &e,ale )ele0 si,&e,ale l#i+ Ui$a/i,v la ele0 v ro!0 sn$
scrise 'e aceea-i
)in+
Avoca$#l se #i$ la scrisori -i s&#se;
2 .a0 ca) a-a se &are+ Eric#)0 sea)n ceva )ai )#l$ 'ec$ 4!ase) 'e sea) la nce&#$+ Mi0 s %ieF
Cre'ea) c sn$e) &e cale s !si) o sol#/ie0 si ia$ c n`a r)as )ai ni)ic n &icioare+ To$#-i0 #n l#cr# e
li)&e'e 2 #r) el0 n$orcn'#,se s&re re!e -i s&re '#ce+ Nici #n#l 'in -$ia 'oi n# e 'in %a)ilia Hilks+
Ce cre'e/i c s,a n$)&la$5 Pe8even!*i#l c# ca& 'e ca$r n,a vr#$ s rec#noasc ni)ic+ Nici n# voi s,a#'
'e #-a ceva+ Le s&#se c as$a n#,i nici o 'ova'0 c %ra$e,s# Hillia)0 care era0 cic0 #n )#cali$ si "#)$a$e0
nici )car n#,ncercase s scrie si c -i ''#se sea)a c Hillia) are 'e !n' s %ac o -o$ie0 c*iar n cli&a
cn' l v8#se &#nn' con'ei#l &e *Dr$ie+ To$ vor4in' a-a0 se n%ier4n$ &n ce a"#nse s crea' n
)inci#nile l#i+ .ar 'o)n#l cel 4$rDn i $aie vor4a;
2 A) o i'ee( >e a%l oare &e,aici cineva care a a"#$a$ la n!ro&area %ra +++ la n!ro&area r&osa$#l#i Pe$er
Hilks5
2 .a 2 ros$i cineva+ E# -i A4 T#rner+ >n$e) a)n,
'oi aici+ 0 B$rn#l se n$oarse a$#nci s&re re!e;
2 A/i &#$ea s,)i s&#ne/i ce $a$#a" avea &e &ie&$
r&osa$#l5
L#a$ a-a &e nea-$e&$a$e0 re!ele $re4#i s,-i /in 4ine 4ala)alele0 al$)in$eri s,ar %i nr#i$ ca #n )al )nca$
'e a&e( o n$re4are ca as$a ar %i 'o4or$ &e oricine0 %iin'c0 8#0 'e #n'e nai4a s -$ie ce $a$#a" avea )or$#l5
Re!ele &li0 %s$cin'#,se ni/el+ Toa$ l#)ea a-$e&$a n $cere0
8!in'#,se la el+
=Hai$F Ac#) s,e ' 4$#$0 n# )ai are nici o sc&areF1 )i 8icea)+ .ar el0 nici !n'+ N,o s cre'e/i0 'a3
&e*livan#l n# s,a lsa$+ Voia0 &ese)ne0 s l#n!easc &oves$ea0 n'"'#in' c &n la #r) ia a# s
o4oseasc si,a# s &lece0 iar el si '#cele a# s,si &oa$ l#a $l&-i/a+ .eo'a$
s&#se0 rn"in';
2 HaF Yro8av n$re4areF .a0 'o)n#le0 /i &o$ s&#ne ce $a$#a" avea &e &ie&$+ E )ic s!ea$ s#4/ire si
al4as,
I$r0 as$a e+ Ci 'ac n# $e #i/i c# 4!are 'e sea)0 nici n,o &o/i ve'ea+ Ac#) ce )ai ai 'e 8is5
N,a) &o)eni$ o) s )in$ c# a$$a neo4r8are+ l .o)n#l l 4$rn se n$oarse s&re A4 T#rner -i $ova,3
ras#l s# si le s&#se0 c# oc*ii s$rl#cin' 'e 4#c#rie0 ca -i c#) 'e 'a$a as$a era si!#r c l,a,n%#n'a$ &e re!e;
2 A/i a#8i$ ce,a 8is+ Ia s&#ne/i0 ,&e &ie&$#l l#i Pe$er Hilks se a%la vre#n as$%el 'e se)n5
2 N,a) v8#$ ase)enea s3e)n 2 rs&#nser a)n'oi
n$r,#n !las+
2 BineF 8ise 4$rn#l+ Ac#3 ia s&#ne/i0 n# c#)va a/i v8#$ &e &ie&$#l l#i #n )ic P0 a&roa&e -$ers0 #n B
Ras$a,i o ini/ial &e care n,a )ai %olosi$,o 'in $inere/eS si #n H0 c# lini#/e *ntre ele0 a-a; P,B,H5 N#,i a-a
c as$a a/i v8#$5 n$re4 el0 scriin' li$erele alea &e o 4#c/ic 'e *r$ie+
2 .a3 'e #n'eF N,a) v8#$ nici #n %el 'e se)neF rs&#nser cei 'oi+
To/i cei 'e %a/ r)aser c# !#ra csca$0 nce&#r
s s$ri!e;
2 To/i sn$ ni-$e &#n!a-iF >,i nec) n r#0 s,i
s&n8#r)F
Urla# -i 84iera# ceva 'e s&eria$0 'ar avoca$#l sri &e )as -i rcni0 )ai $are ca $o/i;
2 .o)nilorF .o)nilorF N#)ai o vor40 asc#l$a/i0 v ro!F Mai e o cale; s )er!e) s 'e8!ro&) )or$#l0
si,a$#nci o s ve'e)+
As$a le &c#+
2 UraF s$ri!ar oa)enii0 !a$a,!a$a s,o &orneasc+ .ar avoca$#l si 'oc$or#l i o&rir;
2Z >$a/i ni/elF Le!a/i,i 'e )ini &e -$ia &a$r# -i &e 4ia$+ >,i l#) si &e eiF
2 .aF .aF #rlar oa)enii+ Ci 'ac n,o s ve'e) se)nele0 o s lin-) $oa$ 4an'a+
Ac#) in$rase %rica,n )ine 'e,a 4inelea0 'a3 n# era c*i& s sca&+ Ne n*/ar &e $o/i cinci -i &ornir c# noi
'e,a 're&$#l s&re ci)i$ir0 care se a%la c# vreo )il -i "#)$a$e )ai "os
?
0 &e )al#l a&ei+ n$re! or-el#l venea
&e #r)ele noas$re0 %iin'c %cea) 'es$#l !l!ie0 -i,a&oi n# era 'ec$ no# seara+
Cn' a) $rec#$ &rin %a/a casei noas$re0 )i,a &r#$ r# c o al#n!ase) &e Mar6 <ane 'in $r!#sor0 %iin'c
ac#)+ 'ac i,as %i $ri)is vor40 ar %i veni$ s ) sca&e0 'n'#,i n vilea! &e cei 'oi &o$lo!ari+
?O 2 Aven$#rile l#i H#ckle4err6 Finn
?UO
192
Ea)enii co4orr &o$eca ce '#cea s&re %l#vi#0 84ie,rln' ca ni-$e )/e $#r4a$e+ Ci &arc na'ins ca s )
4a!e -i )ai )#l$ n s&erie/i0+ nce&# s %#l!ere0 cer#l se aco&eri 'e nori si %r#n8i-#rile %re)$ar0 8!l/i$e
'e vn$+ n via/a )ea n# $rec#se) &rin$r,o &ri)e"'ie )ai )are+ Era) n#ci$ 'e,a 4inelea+ To$#l )i ie-ise
&e 'os+ In loc s ) 4#c#r si e#0 la o a'ic0 'e $oa$ co)e'ia as$a0 avn',o n s&a$e &e Mar6 <ane care s
) sca&e si s,)i 'ea 'r#)#l cn' s,o n!ro-a !l#)a0 ia$ c ac#)0 n$re s#4se)na$a3 si )oar$e n# se )ai
a%la 'ec$ $a$#a"#l la+ Iar 'e n,a# s va' nici #r) 'e $a$#a"+ + +
N,avea) &#$ere s ) !n'esc la c*es$ia as$a0 'ar n# -$i# c#) se %ace c la al$ceva n# ) &#$ea) !n'i+
Era 'in ce n ce )ai n$#neric+ Ar %i %os$ &rile"#l cel )ai ni)eri$ ca s,)i ia# valea0 'ar vl"!an#l la 'e
Hines ) /inea s$rns
?
( &as 'e,ncearc s sca&i 'in s$rnsoarea )inii l#i3 Yolia$F M $ra nain$e si $re4#ia
s,aler! ca s /in &as#l c# el+
In$rn' n ci)i$ir0 )#l/i)ea se nevrs ca #n &#*oi+ Cn' a"#nser la )or)n$#l c# &ricina0 -i ''#r
sea)a c avea# 'e o s#$ 'e ori )ai )#l$e ca8)ale 'ec$ era nevoie0 'ar c ni)n#i n#,i $rec#se &rin !n'
s,a'#c #n %elinar+ To$#-i se a&#car s sa&e la l#)ina %#l!erelor -i $ri)iser $o$o'a$ &e cineva s
)&r#)#$e #n %elinar la casa cea )ai a&ro&ia$0 c# o "#)$a$e 'e )il )ai ncolo+
Ea)enii s&a# 'e 8or0 n$r,o 4e8n n%rico-$oare+ N# $rec# )#l$ -i se &orni &loaia+ Vn$#l 4$ea c# &#$ere0
%#l!erele c'ea# $o$ )ai a)enin/$oare0 iar $#ne$#l 4#4#ia ceva !ro8av+ .ar lora nici n# le &s3a0 a$$ 'e
&rin-i era#+ .in cn' n cn' &#$eai ve'ea 'esl#-i$ %iece c*i& 'in )#l/i)ea aceea #ria-0 ca -i 4#l!rii 'e
&)n$ a8vrli/i a%ar 'in !roa&0 'ar n#)ai'ec$ '#& aia n$#neric#l n!*i/ea 'in no# $o$#l -i n# )ai
ve'eai ni)ic+
n cele 'in #r) scoaser a%ar sicri#l si nce&#r s,i 'e-#r#4e8e ca&ac#l+
A #r)a$ o )4#l8eal si o n!*es#ial ne)ai&o)eni$e+ Ea)enii se )4rncea# ca s,si %ac loc &n,n %a/
si s va' sicri#l+ Era ceva 'e s&eria$0 )ai ales &e o noa&$e ca as$a+ Hines ) $r!ea '#& el c# a$$a &#$ere0
c,)i s#ci )na 2 cre' c #i$ase c )ai sn$ -i e# &e l#)e0 a$$ 'e a//a$ era+
.eo'a$0 %#l!er#l slo4o8i 'eas#&ra noas$r o l#)in or4i$oare -i cineva s$ri!;
?UT
22 .#)ne8e#le0 sac#l c# !al4eni e colo0 &e &ie&$#l l#i+
Hines )i ''# 'r#)#l -i se re&e8i c*i#in'0 o'a$ c# $o/i ceilal/i0 ca s va' si el+
Ei0 -i,a$#nci a) 84#!*i$,o ca vn$#l 'in ci)i$ir0 aler,!n' &rin n$#neric s&re &o$ec+ Ne%iin' al$cineva &e
&o$ec0 84#ra)0 n# al$a0 a$$ c$ )i n!'#ia# 4e8na0 %#l!erele0 r&iala &loii0 &alele 'e vn$ si $#ne$ele
as#r8i$oare+ F#!ea) 'e,)i s%ria# clciele+
In $r! n# era nici /i&enie 'e o)0 'in &ricina %#r$#nii+ A) l#a$,o a-a'ar &e s$ra'a )are0 n loc s ) s$recor
&rin #li/ele l$#ralnice+
Cn' ),a) a&ro&ia$ 'e casa noas$r0 a) &rivi$ c# l#are,a)in$e+ N# se 8rea nici o l#)in0 $oa$ casa era
c#%#n'a$ n n$#neric+ Mi se r#&ea ini)a 'e "ale0 %r s -$i# 'e ce+ .ar 'eo'a$0 $oc)ai cn' $recea) &rin
%a/a casei0 la %ereas$ra l#i Mar6 <ane se a&rinse0 o l#)in -i ini)a )i se #)&l# 'e 4#c#rie0 n aceea-i cli&0
casa si $oa$e celelal$e &ierir n 4e8n0 na&oia )ea0 &en$r# $o$'ea#na+ Ce &ca$F )i s&#nea)0 n via/a )ea
n,a) n$l,ni$ %a$ )ai 4#n si )ai ini)oas ca Mar6 <aneF 3 Cn' a) a"#ns
?
'es$#l 'e 'e&ar$e 'e or-el ca
s &o$ &orni s&re ins#li/0 ),a) o&ri$ s ca#$ o 4arc 'e )&r#)#$ -i0 &#nn' )na &e &ri)a 4arc slo4o'
&e care )i,o 'e8vl#i %#l!er#l0 a) sri$ n ea -i '#s a) %os$+ Era o l#n$re #-oar0 le!a$ 'oar c,o %rn!*ie+
Ins#li/a era 'e,&ar$e,al nai4ii0 $a)an n )i"loc#l %l#vi#l#i0 'ar n# ),a) )oco-i$ 'eloc+ Cn' a) a"#ns n
s%rsi$ la &l#$0 era) a-a 'e slei$0 c0 'e,ar %i %os$ '#& )ine0 ),as %i l#n!i$ s,)i $ra! s#%le$#l+ .ar n# era
vrerile 'e &ier'#$+ A) sri$,&e &l#$ -i,a) s$ri!a$;
2 Hei0 <i)0 ' 'r#)#l &l#$eiF .o)n#l %ie l#'a$0 a) sc&a$ 'e iaF
<i) ie-i 'in wi!wa) -i0 cn' ) v8#0 veni s&re )ine c# 4ra/ele 'esc*ise+ N# )ai &#$ea 'e 4#c#rie+ .ar
cn' sc&ar o'a$ #n %#l!er -i,i l#)in %a/a0 )i se %c# ini)a c$ #n &#rice -i c8#i 4l'4c n a&+
Ui$ase) c era )4rca$ ca re!ele Lear -i Kc ar$a ca #n ara& neca$ si0 v8n'#,l0 era s )or 'e %ric+ <i)
) &esc#i 'in a& -i nce&# s ) )4r/i-e8e -i s ) 4lo!osloveasc0 4#c#ros c ),n$orsese) -i c
sc&ase) 'e re!e -i 'e '#ce+
2 N# ac#) 2 i,a) 8is 2 las as$a &en$r# 'eser$+ . 'r#)#l &l#$eiF
?U:
Pes$e c$eva cli&e &l#$ea) la vale+ NiiF Ce 4ine era s %i) iar-i li4eri0 n#)ai noi 'oi0 &e r#l acela )are0
%r ni)eni &e ca&#l nos$r#F >rea) n s#s 'e 4#c#rie0 /o,&ia) -i 4$ea) 'in clcie0 'ar $oc)ai cn' )
&re!$ea) s sar &en$r# a $reia oar0 a) a#8i$ #n 8!o)o$ &e care0 'in &ca$e0 l c#no-$ea) &rea 4ine+ Mi,
a) /in#$ rs#%larea -i,a) a-$e&$a$0 c# #rec*ea la &n'+ N# ),n,-elase); cn' %#l!er#l 'es&ic 4e8na 'e
'eas#&ra a&ei0 i,a) v8#$ c#) se a&ro&ie vslin' 'e 8or0 n 4arca lor s&rin$en+ Ei era# 2 re!ele si '#celeF
M,a) $rn$i$ &e &l#$ si ),a) 'a$ 4$#$+ A4ia,a4ia )i,a) &#$#$ s$vili lacri)ile+
CAPITOLUL ###
C#) &#ser &icior#l &e &l#$0 re!ele se re&e8i la )ine -i ) l# 'e !#ler+
2 Voiai s sca&i 'e noi0 ai0 )#cos#le5 Ni se #rse c#
noi0 ai5
2 N#0 )ria $a0 n#F Aole#F ) 'oare0 )ria $aF
2 A$#nci 8i,ne re&e'e ce,aveai 'e !n'+ .ac n#0 s -$ii c sco$ #n$#l 'in $ine+
2 .a0 )ria $a+ G# c,a) s v s&#n $o$0 n$oc)ai c#) s,a n$)&la$+ E)#l care ) '#cea 'e )n se
&#r$a %oar$e 'r!#/ c# )ine+ )i $o$ 8icea c av#sese #n 4ia$ 'e vrs$a )ea0 care a )#ri$ an#l $rec#$0 si c,l
'oare ini)a s va8 #n 4ia$ ca )ine n$r,o ase)enea 'an'ana+ Ci cn' $oa$ l#)ea s,a re&e8i$ s&re cosci#!
ca s va8 sac#l c# !al4eni0 el )i,a 'a$ 'r#)#l0 so&$in'#,)i; =C$er,!e,o ac#)0 al$)in$eri s -$ii c,a# s3$e
s&n8#reF1 >e,n/e,le!e c,a) -$ers,o+ N,avea +nici #n ros$ s r)n0 $o$ n# &#$ea) %i 'e %olos ni)n#i0 -i &,
or)0 n,avea) c*e% s %i# s&n8#ra$; 'e ce s ) s&n8#re 'ac &#$ea) s %#!5 A) aler!a$ n$r,#n s#%le$
&n a) 'a$ 'e o 4arc+ Cn' a) a"#ns aici0 i,a) s&#s l#i <i) s se !r4easc0 al$)in$eri a# s &#n )na
&e )ine -i,a# s ) s&n8#re( -i i,a) )ai s&#s c ) $e) c )a$ale -i '#cele n# )ai sn$e/i n via/ la ora
as$a+ Mi se r#&ea ini)a 'e '#rere0 -i l#i <i) $o$ a-a0 -i 'e,aia cn' v,a) v8#$ venin'0 n,a)
?UB
)ai &#$#$ 'e 4#c#rie+ G#0 n$re4a/i,l &e <i)0 s v s&#ie -i elF
<i) a'everi s&#sele )ele0 'ar re!ele i &or#nci s,si /in !#ra si,)i 8ise;
2 .a0 'esi!#r0 ) !r4esc s $e cre'F -i,nce&# iar s ) 8!l/ie0 a)enin/n'#,) c ) neac+ .ar
'#cele l o&ri;
2 Ia las,l n &ace &e 4ia$0 'o4i$oc 4$rn ce e-$iF Ce0 $# ai %i %c#$ al$%el n loc#l l#i5 T# $e,ai n$re4a$ ce,i
c# el cn' ai -$ers,o5 N#,)i a)in$esc 'e a-a ceva+
Re!ele )i ''# 'r#)#l -i,nce&# s,n"#re $r!#l -i &e $o/i loc#i$orii l#i+
2 Mai 4ine $e,ai n"#ra c*iar &e $ine 2 i s&#se '#cele+ Nie /i >Y c#vin cele )ai )#l$e n"#r$#ri+ .e la
4#n nce&#$ n,ai %c#$ ni)ic c# ca&0 a%ar 'e c*es$ia aia c# s!ea$a al4as$r0 &e care le,ai s&#s,o c# a$$a
neo4r8are si sn!e rece+ As$a a %os$ o i'ee 4#n0 &ri)a,n$i0 -i ne,a salva$+ Fiin'c 'e n,ar %i %os$ c*es$ia
as$a0 ne,ar %i 4!a$ la +rcoare &n s soseasc 4a!a"ele en!le"ilor lora0 -i &,or) ocna ne )ncaF .ar
$r#c#l la i,a n'e)na$ s )ear! la ci)i$ir si,acolo !al4enii ne,a# %os$ 'e -i )ai )are %olos0 %iin'c 'ac
n$rii ia $#r4a/i n# ne,ar %i 'a$ 'r#)#l ca s se re&ea' s &riveasc0 a8i,noa&$e a) %i 'orr)$ c#
crava$ele la !$0 c# ni-$e crava$e )ai $rainice 'ec$ ne $re4#ie no#+
Tc#r c$eva cli&e0 a&oi re!ele s&#se0 '#s &e !n,'#ri;
2 H)F Ci cn' 3$e !n'es$i c noi cre'ea) c ne!rii a# %#ra$ sac#lF 1 0I)i venea s in$r#,n &)n$+
2 .a0 ca)J a-a cre'ea) 2 8ise '#cele0 $r!nn'#,-i vor4a0 a 8e%le)ea+
Re!ele $c# c$eva cli&e0 a&oi s&#se;
2 E# #n#l a-a cre'ea)+
2 Ba 'in con$r0 n# $#0 ci e# cre'ea) 2 rs&#nse '#cele0 c# acela-i !las $r!na$+
2 Asc#l$0 Bil!ewa$er 2 se 4#r8#l#i re!ele 2 ce vrei s s&#i5
2 .ac,i vor4a &e,a-a0 $e,n$re4 e# ce,ai vr#$ s s&#i 2 8ise '#cele n/e&a$+
2 >cr/F l re&e8i re!ele0 4a$"ocori$or+ Te &o)ene-$i c a'or)isesi si *a4ar n,aveai ce %ceai+ .#cele -i
ie-i 'in %ire 'e,a 4inelea;
?UA
2 Asc#l$0 las,$e 'e !oan!eF Ce0 cre8i c,s 4$#$ n ca&5 Cre8i c n# -$i# cine,a asc#ns 4anii n co-ci#!#l
la5 3 3
2 Ba 'a0 nenic#le0 -$i# c -$ii0 'oar $# i,ai asc#nsF
2 Min/iF rcni '#cele re&e8in'#,se la el+ Re!ele nce&# s 84iere;
2 <os la4eleF Ia )na 'e &e !$F Re$ra! $o$ ce,a)
s&#s+
2 Mai n$i0 )r$#rise-$e c $# ai asc#ns 4anii acolo ca !n'#l s $e cr4nes$i si s $e,n$orci n$r,o 4#n
8i ca s,i 'e8!ro&i si s,i &s$re8i n#)ai &en$r# s#%le/el#l
$#+
2 >$ai ni/el0 '#ce0 rs&#n'e,)i 're&$ si cins$i$ la o n$re4are+ >&#ne,)i c n,ai &#s 4anii acolo si,a) s $e
cre'0 -i,a) s,)i ia# na&oi $oa$e vor4ele+3
2 Po$lo!ar 4$rDn0 -$ii 4ine c n# e# L i,a) asc#nsF
2 Bine0 a$#nci $e cre'+ .a3 rs&#n'e,)i la nc 4 n$re4are0 n#)ai #na + ++ *ai0 n# $e &ier'e c# %ireaF N,
aveai c#)va 'e !n' s &#i )na &e 4ani si s,i 'ose-$i5
.#cele $c# c$eva cli&e0 a&oi s&#se;
2 Ei0 si ce 'ac,avea) 'e !n'5 C*es$ia e c n# i,a) 'osi$0 cn' )$l#/ n# n#)ai c,aveai 'e !n'0
'ar
i,ai -i 'osi$F
2 .#ce0 s,)i sar oc*ii 'ac i,a) 'osi$F N# 8ic c n,avea) 'e !n'0 ar %i s )in$+ .ar $#0 a'ic cineva0
)i,a l#a$,o nain$e+
2 Min/iF T# i,ai asc#ns -i 'ac n# )r$#rise-$i0 $e +++ Re!ele nce&# s *orcie si 4i!#i c# )are !re#$a$e;
2 Bine0 )r$#risescF
)i &rea $are 4ine s,l a#' vor4in' a-a0 &arc,)i l#a o &ia$r1 'e &e ini)+ .#cele i ''# 'r#)#l;
2 .ac )ai $!'#ie-$i0 s -$ii c $e,necF Yro8av 'e 4ine /i sa'e s )iorli ca #n s#!aci0 /i se &o$rive-$e
'e )in#ne0 '#& $o$ ce,ai %c#$+ N,a) )ai &o)eni$ #n ase)enea s$r#/ 4$rn care s vrea s n!*i$ $o$#l+
Ci e# care ),ncre'ea) n $ine ca n$r,#n $a$F C#) 'e n,ai in$ra$ n &)n$ 'e r#-ine cn' ai a#8i$ c
''ea# vina &e ni-$e ne!ri nenoroci/i -i $# n,ai scos o vor4 ca s,i a&eri5 M a&#c &an'aliile cn' )
!n'esc c,a) %os$ a-a 'e ne!*io4 s cre' n 4alivernele $ale+ L#a,$e,ar nai4a0 ac#3 v' e# 'e ce ) $o$
8oreai s aco&r 'e%ici$#l; voiai s &#i )na -i &e !olo!anii &e care,i c-$i!ase) c# =Min#nea re!easc1 -i
c# al$e soco$eli0 ca s,i n*a/i &e $o/i+
?U@
,2 Pi 4ine0 '#ce 2 l n$rer#&se re!ele c# s%ial0 scli,%osin'#,se 2 $# ai s&#s s aco&eri) 'e%ici$#l0 n#
e#+
2 Y#raF A"#n!e c$ ai vor4i$F l re&e8i '#cele+ Ci ac#) ve8i 4ine c# ce $e,ai ales+ Aia -i,a# l#a$ na&oi $o/i
4anii0 4asca 4nisorii no-$ri( a4ia ne,a )ai r)as #n !o,lo!an,'oi+ Hai0 car,$e la c#lcare -i n#,)i )ai
cn$a 'es&re 'e%ici$#ri0 c,i vai 'e &ielea $aF
Re!ele se %#ri- n wi!wa) -i,si c#$ alinarea n clon'ir#l c# rac*i#0 n c#rn'0 '#cele -i !si -i el
clon'ir#l a-a c0 '#& vreo "#)$a$e 'e ceas0 se 4$ea# iar &e 4#r$+ .e ce se,)4$a#0 'e,aceea se i#4ea#
)ai )#l$ &n ce a'or)ir0 s%orin'0 #n#l n 4ra/ele cel#ilal$+
A)n'oi era# $#r$0 'ar a) 4!a$ 'e sea) c0 oric$ 'e 4ea$ era0 re!ele n# #i$a nici o cli& c n,are voie s
)ai s&#n c n# el a asc#ns sac#l+ Avea) 'e ce s ) si)$ #-#ra$ si )#l/#)i$F Fire-$e c 'e n'a$ ce i,a)
a#8i$ $r!n' la a!*ioase0 ),a) a-e8a$ c# <i) la $ai%as -i i,a) &oves$i$ $o$#l 'e,a %ir,a,&r+
CAPITOLUL ###I
Gile,n$re!i n# ne,a) )ai o&ri$ n nici #n $r!#-or+ To$ &l#$in' la vale &e r#0 in$rase) a'nc n s#'#l cel
cl'#ros0 *$,'e&ar$e 'e loc#l nos$r# 'e 4a-$in+ Pe )al#ri se 8rea# ac#) co&aci n&'i/i 'e )#-c*i
s&aniolesc0 c're a$rna 'e cren!i ca ni-$e 4r4i l#n!i -i s#re+ n via/a )ea n# )ai v8#se) a-a ceva+
P'#rile avea# ac#) ceva )re/ si n%rico-$or $o$o'a$+
Cei 'oi &o$lo!ari nce&#r 'in no# s 4a$ $r!#rile0 soco$in' c &ri)e"'ia $rec#se+ Mai n$i /in#r o
con%erin/ 'es&re $e)&eran/ 'ar n# le ie-i nici )car 'e,o 4e/ie+ In$r,al$ $r! 'esc*iser o scoal 'e 'ans0
'ar c#) n# se &rice&ea# s 'anse8e nici c$ #n can!#r0 &#4lic#l i &e$rec# &n,a%ar 'in $r!0 la &ri)ii &a-i
&e care,i %c#r0 ncercar a&oi s 'ea lec/ii 'e ora$orie( 'ar n,a&#car 4ine s 'esc*i' !#ra0 c oa)enii i
-i &#ser &e %#!0 *#i'#in'#,i 'e )a)a %oc#l#i+ >e a&#car s %ac &e )isionarii0 &e *i&no$i8a$orii0 &e
'o%$orii0 &e !*ici$orii si c$e -i )ai c$e0 'ar 'e!ea4a0 n# se li&ea noroc#l 'e ei+ n cele
?UU
'in #r)0 r)aser le%$eri 'e,a 4inelea+ Toa$a 8i#lica 8cea# l#n!i/i &e &l#$0 c#%#n'a/i n !n'#ri0 a4$#/i
-i ',r)a/i0 %r s scoa$ o vor4+
n c#rn' ns se &e$rec# o sc*i)4are; nce&#r s,si vor4easc n $ain0 &e -o&$i$e+ Uneori r)nea# c$e
'o#,$rei ore n wi!wa)+ E# -i c# <i) nce&#se) s ne ca) $e)e)+ N# )irosea a 4ine; era) si!#ri c &#n
la cale o 4les$e)/ie )ai 'iavoleasc 'ec$ $oa$e cele 'e &n a$#nci+ Ne,a) $o$ n$re4a$ noi ce s %ie -i &n3
la #r) ne,a) !n'i$ c &ra)a$iile se &re!$esc s s&ar! o cas ori o &rvlie0 sa# s %a4rice 4ani %al-i+
Yn'#l s$a ne,a ca) n!ro8i$ -i,a) "#ra$ a)n'oi s n# ne 4!) &en$r# ni)ic n l#)e n a%aceri 'e,as$ea
si s ne l#) a'io 'e la ei0 lsn'#,i n &la$a 'o)n#l#i0 la l 'in$i se)n
nec#ra$+
In$r,o 'i)inea/0 n 8ori0 ne,a) o&ri$ c# vreo 'o#
)ile )ai "os 'e,#n $r!#sor &r&'i$0 &e n#)e Pikesville+ Re!e3le ne s&#se s s$) asc#n-i c$ se '#ce s
'ea o rai$ &rin $r!#sor0 ca s va' 'ac oa)enii 'e &e,acolo a%laser ceva 'e =Min#nea re!easc1+ In
!n'#l )e# )i 8icea); =Vrei s s&#i c $e '#ci s ca#/i o cas 4#n 'e "e%#i$+ Ci cn' ai s $e,n$orci0 '#&
"a%0 ai s $e,n$re4i ce s,a n$)&la$ c# )ine0 c# <i) si c# &l#$a0 'ar &o/i s $e,n$re4i &n &oi)ar/iF1 Re!ele
ne )ai 8ise c 'ac n# se,n$oarce &n la a)ia80 nsea)n c $o$#l e,n or'ine -i '#cele si c# )ine &#$e)
veni '#& el+
A) s$a$ si,a) a-$e&$a$+ .#cele se nvr$ea 'e colo &in colo0 c# o )#$r $are acr+ Ne l#a la ros$ &en$r#
orice %leac si ne,n"#ra c %ace) $o$#l ana&o'a+ Ni)ic n#,i &lcea+ .e 4#n sea) c &#nea ceva la cale+
M,a) 4#c#ra$ nes&#s la a)ia8 v8n' c re!ele n#
se ar$a+
Eric#)0 se ves$ea o sc*i)4are si0 cine -$ie0 &oW$e
c*iar sc*i)4area cea )are+
M,a) '#s a-a'ar c# '#cele n $r!#-or#l acela( $o$ c#$n'#,l &e re!e0 a) 'a$ 'e el n o'aia 'in 'os a #nei
crs)e )#r'are+ Era 4ea$ cri/ si,n "#r#l l#i o cea$ 'e $rn$ori se 'is$ra# a//n'#,l0 iar el i s#'#ia -i,i
a)enin/a c#) i venea la !#r+ .ar n# le &#$ea %ace ni)ic0 %iin'c0 'e 4ea$ ce era0 a4ia se )ai /inea &e
&icioare+
.#cele0 nce&# s,l n"#re0 c,i #n =4o# 4$rn10 'ar nici re!ele n# se ls )ai &re"os+ Cn' a) v8#$ c
iese c# cear$ a) s$ers,o re&e'e si,a) !oni$ ca #n cer4 &e
7MM
&o$eca ce co4ora s&re r#+ Aler!a) 'e,)i s%ria# cl,ciele0 %iin'c n,as %i vr#$ s sca& &rile"#l0 si,)i
s&#nea) c 'e 'a$a as$a s,a is&rvi$0 n,a# s ne )ai va' a-a c#rn'0 nici &e )ine0 nici &e <i)+ Cn' a)
a"#ns la &l#$0 a4ia )ai rs#%l)0 'ar n# )ai &#$ea) 'e 4#c#rie+
2 .,i 'r#)#l0 <i)F s$ri!ai+ Ac#3 a) sc&a$F
N,a#8ii ns nici #n rs&#ns -i n# ie-i ni)eni 'in
wi!wa)+ <i) &lecaseF A) $ras #n c*io$0 -i,nc #n#l+
-i iar a-a+ M,a) '#s a&oi n &'#re0 c*i#in' si cerce,
$n' n $oa$e &r/ile0 'ar 'e!ea4a 2 <i) n# se 8rea
nicieri+
M,a) a-e8a$ -i0 %r s vrea#0 a) nce&#$ s &ln!+ .ar n,avea) r4'are s s$a# loc#l#i+ A) ie-i$ &e
&o$ec0 c*i48#in' ce,ar %i )ai 4ine s %ac+ .eo'a$ )i,a ie-i$ n cale #n 4ia$( l,a) n$re4a$ 'ac n# c#)va
v8#se #n ne!r# )4rca$ a-a si &e 'incolo+ +
2 .a 2 )i rs&#nse el+
2 Un'e l,ai v8#$5
2 C# vreo 'o# )ile )ai "os0 &e )o-ia l#i >ilas +P*el&s+ A# &#s )ina &e el0 e #n ne!r# %#!ar0 l c#$ai5
2 .a3 'e #n'eF A) 'a$ 'e el n &'#re0 ac#3 o or,'o#0 -i 8icea c 'ac s$ri!0 )D,n"#n!*ie+ Mi,a &or#nci$
s s$a# loc#l#i0 %r s ) )i-c+ Ce era s %ac5 Mi,era $ea)0 a-a c,a) r)as aici+
2 Ac#3 n# )ai ai 'e ce s $e $e)i0 %iin'c l,a# &rins+ F#!ise 'e #n'eva0 'in >#'+
2 Bine c l,a# &rinsF
2 Cre' si e#F A# &#s #n &re/ 'e 'o# s#$e 'e 'olari &e ca&#l l#i+ Bani &ica/i 'in cer0 n# al$aF
2 .a0 a-a,i+ > %i %os$ e# ceva )ai 8'ravn0 )ie )i,ar %i &ica$0 %iin3c e# l,a) v8#$ l 'in/ii+ .a3 cine S,a
$#rna$5
2 Un 4a4alc0 care n#,i 'e &e,aici( a vn'#$ &e &a$r#8eci 'e 'olari 're&$#l la reco)&ens0 c se !r4ea s,o
&orneasc &e ri# n s#s si n,avea $i)& s,a-$e&$e+ Ei0 ce s&#i 'e as$a5 > %i %os$ n loc#l l#i0 a- %i a-$e&$a$ -i
-a&$e ani+
2 Ci e# la %el 2 i,a) 8is+ .a3 $e &o)ene-$i c l,a vn'#$ a-a ie%$in0 %iin'c n# era si!#r 'e a%acere+ Cine
-$ie0 &oa$e c,o %i ceva nec#ra$ la )i"loc+
2 .a3 'e #n'eF A) v8#$ c# oc*ii )ei a%i-#l 'es&re ne!r#0 l 8#!rvea n$oc)ai0 ca o &o8+ Po)enea si
&lan,
7M?
$a/ia 'e #n'e %#!ise0 #n'eva0 )ai "os 'e New Erleans+ N#0 %r/ioare0 a%acei d0a e,n re!#l0 %ii &e &ace+
Asc#l$0
n,ai ni/el $a4ac5
A%ln' c n,avea) nici #n &ic0 4ia$#l &lec+ M,a) '#s la &l#$ -i ),a) a-e8a$ n wi!wa) ca s
c*i48#iesc+ .ar 'e!ea4a )i,a) %r)n$a$ e# creierii0 c $o$ n,a) v8#$ nici o ie-ire+ .#& a$$a a)ar 'e
'r#) si '#& $o$ 4inele ce li,l %c#se) lor 'oi &o$lo!ari0 $o$#l se '#sese 'e r&+ Ci 'e ce0 ) ro!5
Fiin'c,i r4'ase ini)a s,l vn' &e <i) &en$r# &a$r#8eci 'e 'olari )#r'ari0 osn'in'#,l s %ie 'in no# ro4
&e via/0 si nc
&rin$re s$riniF
=.ac,i e 'a$ s ca' 'in no# n ro4ie 2 )i 8icea) 2 ar %i 'e o )ie+ 'e ori )ai 4ine &en$r# <i) s %ie
ro4 acas la el0 )&re#n c# ai l#i+1 M !n'ea) s,i $ri)i$ l#i To) >aw6er o scrisoare0 n care s,l ro! s,
i s&#n 'o)ni-oarei Ha$son #n'e se a%l <i)+ .ar ),a) lsa$ re&e'e &!#4a- 'in 'o# &rici); n$i0
%iin'c 'o)ni-oara Ha$son0 scr4i$ si %#rioas &e <i) 'in 1&ricina $iclo-iei -i,a nerec#nos$in/ei
sale0 ar %i n s$are s,l vn8 iar-i #n'eva0 n "os#l %l#vi#l#i+ Ci c*iar 'ac n# l,ar vin'e0 #n ne!r#
nerec#nosc$or e 'is&re/#i$ 'e $oa$ l#)ea0 -i l#i <i) i,ar cr&a o4ra8#l 'e r#-ine v8n' c oa)enii i,o
sco$ )ere# &e nas+
Ci,a&oi0 !n'i/i,v -i la )ineF N#)ai'ec$ s,ar 'a s%oar n /ar c H#c* Finn l,a a"#$a$ &e,#n
ne!r# s,si 'o4n'ieasc li4er$a$ea0 -i 'ac ),as )ai ve'ea vreo'a$ c# cineva 'in $r!#l )e#0 )i,ar %i
a-a 'e r#-ine0 c,as %i n s$are s,i ca' n !en#nc*i si s,i lin! $l&ile+ A-a se n$)&l $o$'ea#na; cn'
cineva svr,-es$e o %a&$ rea si n# se sinc*ise-$e 'e #r)rile ei0 cre'e c n#,i nici o r#-ine c$ vre)e o
&oa$e asc#n'e+ Ta)an n$r,o ase)enea nc#rc$#r ) vrse) si e#+ C# c$ ) !n'ea) )ai )#l$0 c# a$$
)ai $are ) )#s$ra c#!e$#l -i ) si)/ea) )ai $iclos si )ai ne$re4nic+ Ci 'eo'a$ a) n!*e/a$ 'e %ric
la !n'#l c &rovi'en/a )i $ra!e o &al) si,)i ara$ c s#s0 n cer0 se -$ie c,s #n $iclos -i c,a) r&i$
&e ne!r#l #nei 4ie$e 4$rne0 care n#,)i c-#nase nicio'a$ vre#n r#+ =.a0 'a 2 )i 8icea) 2 e
cineva care s$ )ere# 'e ve!*e -i n# ra4' )#l$ vre)e ase)enea $iclo-iiF1 M,a) c8ni$ 'in
rs&#$eri s ) )in!ii c# !n'#l c n# e#0 ci %el#l n care %#sese) cresc#$ era 'e vin &en$r# $oa$e as$ea+
202
.ar #n !las l#n$ric, )i $o$ -o&$ea nen'#r$or; =Te &#$eai '#ce la -coala 'e '#)inic0 &en$r# ce n# $e,ai
'#s5 .e $e,ai %i '#s0 ai %i nv/a$ acolo c oa)enii care %ac ce,ai %c#$ $# c# ne!r#l la a"#n! 'e,a 're&$#l n
ia'J+ Tre)#ra) 'e s&ai)+ M,a) *o$r$ s ) ro! 'oar,'oar oi nce$a s )ai %i# 4ia$#l r# 'e &n,ac#3 si
),oi %ace )ai 4#n+ A) n!en#nc*ea$0 'ar vor4ele n#,)i venea#+ .e ce oare5 N,avea ros$ s,ncerc s,l
&clesc &e Al 'e >#s 2 -i nici &e )ine0 'e al$%el+ C$ia) &rea 4ine 'e ce n#,)i venea# vor4ele; %iin'c n#
) $r!ea 'eloc ini)a0 %iin'c n# era) cins$i$0 %iin'c #)4la) '#& 'oi ie&#ri+ M &re%cea) c ) le&'
'e &ca$0 'ar n sinea )ea svDr-ea) cel )ai )are 'in$re &ca$e0 ncerca) s s&#n 'in !#r c a) sa )
n're&$0 c,a) s,i scri# s$&nei ne!r#l#i si,a) s,i ar$ #n'e se a%l <i)0 'ar n a'nc#l s#%le$#l#i -$ia) c,
i )inci#n0 iar Al 'e >#s 'e ase)enea -$ia+ Mi,a) 'a$ sea)a c n# )er!e s )in/i n$r,o r#!ci#ne+
>$$ea) ca &e ace si n# -$ia) ce s %ac+ In cele 'in #r) )i veni o i'ee; ,'a0 a) s scri# rva-#l0 iar '#&
aia o s v' 'ac ) &o$ r#!a+ Ei 4ineF n cli&a aceea ),a) si)/i$ #-or ca #n %#l! -i c# c#!e$#l )&ca$+
N#,)i venea s cre'F
A) l#a$ o 4#c/ic 'e *r$ie -i,#n c&$i 'e creion -i0 4ea$ 'e R%ericire0 a) scris cele ce #r)ea8;
1Domni?oar% Ha$son0 ne6rul dumitale /u6ar 7im se a/l% ai!i, !u dou% mile mai jos de =iEesville"
Domnul =8elps a pus mina pe el si o s% vi'l dea *napoi da!% trimitei re!ompensa"
+u!E :inn)
Pen$r# &ri)a oar,n via/a )ea ),a) si)/i$ 4ine si i84vi$ 'e &ca$e+ Ac#3 -$ia) c &o$ s ) ro!0 'ar n#
),a) a&#ca$ 'e n'a$0 ci a) &#s *r$i#/a 'eo&ar$e -i ),a) a-e8a$0 !n'in'#,) ce 4ine c l#cr#rile se n,
$)&laser a-a0 %iin'c n# li&sise )#l$ ca s ni)eresc 'e,a 're&$#l n ia'+
Mi,a) a)in$i$
7
a&oi 'e cl$oria noas$r &e a&0 la vale+ <i) era neli&si$ 'in +$oa$e a)in$irile as$ea0 l
ve'ea) si 8i#a -i noa&$ea0 #neori n 4$aia l#nii0 al$eori &e %#r$#n+ M ve'ea) &l#$in' )&re#n c# el0
s&o,
7MO
rovin'0 cn$n' -i r8n'+ N# -$i# c#) se %ace0 da' n# !sea) nici a$$ica s ) s#&r &e el0 4a 'in con$r0
l ve'ea) s$n' 'e ve!*e si &en$r# )ine0 '#& ee,si %c#se &ar$ea l#i0 n loc s ) $re8easc 'in
so)n( )i a)in$ea) c#) se 4#c#rase n 8i#a aia c# cea/0 cn' ),a) n$ors &e &l#$0 si c#) ne,a)
n$lni$ 'in no# n s)rc#l la0 n 8i#a ='i*oniei10 -i al$e n$)&lri ase)n$oare+ Ci c#) )i
s&#nea )ere# =&#i-or#le1 -i ) rs%/a0 si n# -$ia c#) s ) )ai cocolo-easc0 n )area l#i 4#n$a$e+
La #r) )i,a) a)in$i$ c#) l sc,,&ase) 'e oa)enii ia0 8icn'#,le c &e &l#$a noas$r era# 4olnavi
'e vrsa$( c$ 'e rec#nosc$or )i,a %os$ <i) a$#nciF Gicea c,s cel )ai 4#n &rie$en &e care l,a av#$
vreo'a$ si sin!#r#l l#i &rie$en 'e as$8i+ To$ !n'in'#,) a-a0 &rivirile )i c8#r as#&ra
rva-#l#i &e care,l scrisese)+ Mare 4elea &e ca&#l )e#F A) l#a$ *r$ia+ Tre)#ra) ca o %r#n8,n vn$0
iin'c $re4#ia s ) *o$rsc o'a$ &en$r# $o$'ea#na+ A) c*i48#i$ ni/el0 /inn'#,)i rs#%larea0 a&oi )i,a)
8is; =FieF M '#c n ia'F1 si,a) r#&$ *r$ia+ Era# !n'#ri -i vor4e n!ro8i$oare0 'ar n# le )ai &#$ea)
l#a na&oi+ Ce,a) s&#s a r)as 4#n s&#s si n# ),a) )ai !n'i$ s ),n're&$+ Mi,a) scos 'in ca&
i'eea as$a0 8icn'#,)i c,a) s %i# iar-i $iclos0 %iin'c a-a )i,era %el#l -i a-a %#sese) cresc#$0 &e cn'
cealal$ cale n# era 'e )ine+ Ci0 &en$r# nce&#$0 )i,a) &#s n !n' s,l sca& 'in no# &e <i) 'in ro4ie( s
i &#$#$ scorni ceva -i )ai r#0 as %i %c#$,o0 n# 'e al$a0 'ar 'e vre)e ce $o3$ a&#case) &en$r# $o$'ea#na &e
calea as$a0 &#$ea) s )er! -i &n3 la ca&$+
A) nce&#$ a-a'ar s,)i 4a$ ca&#l si ),a) !n'i$ la %el 'e %el 'e l#cr#ri0 &n s,a"#n! n s%rsi$ la #n &lan
care,)i convenea+ A) 'i4#i$ ceva )ai la vale #n os$rov )&'#ri$ -i0 'e n'a$ ce s,a n$#neca$0 a) &orni$
c# &l#$a s&re el0 a) asc#ns,o si,a) r)as s 'or) acolo+ M,a) $re8i$ nain$e 'e revrsa$#l 8orilor0 a)
)nca$0 )i,a) &#s s$raiele 'e ora- -i0 '#& ce )i,a) vr$ al$e c$eva l#cr#-oare n$r,o le!$#ric0 a) &orni$
c# 4arca la )al+ M,a) o&ri$ ceva )ai "os 'e loc#l #n'e soco$ea) c se a%la )o-ia l#i P*el&s0 )i,a)
3asc#ns le!$#rica #n'eva n &'#re si0 #)&lr$' a&oi 4arca c# a& -i 4olovani0 a) sc#%#n'a$,o n$r,#n loc
#n'e s,o &o$ !si la nevoie0 ca) la #n s%er$ 'e )il )ai "os 'e #n )ic "oa!r+
7MT
Pe #r) a) &orni$,o la 'r#)+ Trecn' &rin %a/a "oa!r#l#i0 a) 8ri$ o $4li/ &e care scria =Fers$r#l l#i
P*el&s1+ C# vreo c$eva s#$e 'e &a-i )ai ncolo se 8rea# cl'irile %er)ei+ Mi,a) '#s )na s$rea-in la
oc*i0 'ar n,a) v8#$ &e ni)eni0 'e-i se l#)inase 4ine 'e 8i#+ .a3 n#,)i &sa0 c $o$ n,avea) e# c*e% s
),n$lnesc c# careva+ Voia) 'oar s &i&i $eren#l+ Plan#l )e# era s ) ar$ acolo 'ins&re $r!0 n#
'ins&re %l#vi#+ .#& ce,a) cerce$a$ 4ine loc#l0 a) &orni$,o n$ins s&re $r!+ Ci0 ce s ve8i0 &ri)#l o) &es$e
care,a) 'a$ acolo a %os$ '#cele+ Toc)ai li&ea #n a%i- &en$r# =Min#nea re!easc1 2 #r)a# s,o "oace $rei
seri la rn'0 ca -i 'a$a $rec#$+ N#,i n$recea ni)eni n neo4r8areF Pn s ) rni-c0 '#cele ) v8#+ Pr#
ca) )ira$;
2 Io$e,lF .e #n'e rsri-i5 Ci a'#!0 c*i&#rile 4#c#ros -i !ri"#li#; Un'e,i &l#$a5 Ai asc#ns,o n$r,#n
loc-or 4#n5
2 Pi $oe)ai 'es&re as$a voia) s 3v,n$re4 -i e#0 al$e/+
Vor4ele as$ea n# &rea,i &lc#r+
2 .a3 'e ce voiai s ),n$re4i5
2 Pi0 cn' l,a) v8#$ ieri &e re!e n circi#)a aia0 )i,a) 8is c &n s,o $re8i 'in 4e/ie0 ca s,l &#$e)
a'#ce acas0 o s )ai $reac c$eva ceas#ri0 a-a c ),a) !n'i$ s 'a# o rai$ &rin $r!+ Un ce$/ean )i,a 8is
c,)i ' 8ece cen/i 'ac,l a"#$ s $reac c# l#n$rea &n 'incolo -i,na&oi0 ca s,a'#c o oaie r$ci$+ M,a)
nvoi$ -i ),a) '#s c# el0 'ar cn' s 4!) oaia n l#n$re0 o)#l ) ls sin!#r la %#nie -i se a&#c s,
)&in! oaia 'e la s&a$e+ .ar oaia as$a era &rea voinic &en$r# #n#3 ca )ine0 a-a c s,a s)#ls 'inJ
s$rnsoare -i,a l#a$,o la %#!+ Noi0 '#& ea+ N,avea) nici #n cine c# noi0 a-a c a $re4#i$ s,o %#!ri) cale
l#n!0 &n i,a) scos s#%le$#l+ A) &rins,o a4ia s&re sear( a) a'#s,o,ncoace0 iar '#& aceea e# ),a)
n$ors la &l#$+ .ar ia,o 'e #n'e n#,i+ Ce )i,a) 8is e#; => -$ii c,a# 'a$ 'e 4#cl#c -i,a# %os$ nevoi/i s
&lece0 l#n'#,l c# ei -i &e <i)0 sin!#r#3 ne!r# &e care,l a) &e l#)e+ Ci,ac#30 ia$,) &rin$re s$rini0 %r
nici o avere si %r &#$in/a 'e a,)i c-$i!a &inea1+ Mi,a# 'a$ lacri)ile0 8#+ Ci,a) 'or)i$ n &'#re $oa$
noa&$ea+ .ar s&#ne/i,)i0 ce,i c# &l#$a5 Ci c# <i)0 sr)an#l )e# <i)5
7MO
2 > ) ia 'rac#3 'ac -$i#0 a'ic 'ac -$i# ce s,a,n$)&la$ c# &l#$a+ Bo-oro!#l la $e)4el a cs$i!a$
&a$r#8eci 'e 'olari 'in n# -$i# ce a%acere si cn' a) 'a$ 'e el n crs)a aia0 'er4e'eii i +-i l#aser $o/i 4anii
la r)-a!#ri0 a%ar 'e i &e care a&#case s,i 'ea &e 4#$#r+ Ieri noa&$e0 cn' l,a"n '#s acas si,a) v8#$
c &l#$a e li&s0 ne,a) 8is; => -$ii c )#cos#l la ne,a %#ra$ &l#$a -i s,a '#s c# ea la vale0 lsn'#,ne 'e
cr#/1+
2 C#) s,)i las ne!r#l0 sin!#ra3 ne!r# &e care,l a)
&e l#)e0 sin!#ra )ea avere5+
2 La as$a n# ne,a) !n'i$+ La #r)a #r)elor0 cn' s$ai s $e !n'es$i0 ne!r#3 la era al nostru" A-a,l
soco$ea)0 c 'eF .#)ne8e# -$ie c a) av#$ 'es$#l 4$aie 'e ca& c# el+ Ei0 -i cn' a) v8#$ noi c &l#$a
n# )ai e0 iar noi a) r)as $inic*ea0 ne,a) !n'i$ c al$ sc&are3 n,ave)0 'ec$ s )ai ncerc) o 'a$
=Min#nea1+ .e a$#nci ) $o$ &er&elesc0 #sca$ ca #n 4#$oi c# &#l4ere0 Ia 8i0 #n'e,s i 8ece cen/i5
.,i 3ncoaceF
Avea) 4ani 14erec*e$0 a-a c i,a) 'a$ 8ece cen/i+ r#!n'#,l ns s c#)&ere c# ei ceva 'e )ncare -i s,)
'ea -i )ie0 %iin'c al/i 4ani n# )ai avea) -i n# &#sese) ni)ic n !#r 'e ieri+ N#,)i rs&#nse ni)ic+
.#& c$eva cli&e0 se n$oarse 'eo'a$ s&re )ine si,)i 8ise; +
2 Asc#l$0 cre8i ca ne!r#l la o s ne $oarne51 L,a) "#&#i 'e vi#0 'ac,ar n'r8niF
2 C#) s v $oarne5 .a3 ce0 n,a %#!i$5
2 A-0 'e #n'eF L,a vn'#$ 4o-oro!#l laF Mie n# )i,a 'a$ ni)ic0 si 4anii s,a# $o&i$F
2 Ce5 L,a vn'#$5 s&#sei e#0 &lri!n'+ Era ne!r#l )e#0 averea )eaF Un'e,i5 l vrea# na&oiF
2 A%l c n#,i c*i& s,l ca&e/i na&oi0 a-a c 'e!ea4a )iorli+ Asc#l$0 n# c#)va ai 'e !n' s ne $orni5
Al nai4ii s %i# 'ac &o$ avea ncre'ere n $ineF > s$i c 'ac ne 'ai 'e !ol+ + +
>e o&ri si se #i$ a-a 'e #r$ la )ine0 c i,a) 8isv
scli%osin'#,);
2 N# vrea# s 'a# 'e !ol &e ni)eni -i nici n,a- avea $i)& 'e,a-a ceva+ M '#c s,)i ca#$ ne!r#l++ +
.#cele %c# o )#$r &lic$isi$ si r)ase &e !n'#ri0 ncr#n$a$0 c# a%i-ele &e 4ra/+
206
2 Ui$e ce e 2 8ise el+ Tre4#ie s r)ne) aici $rei 8ile+ .ac %!'#ies$i c n# ne $orni -i c,ai s,l
n'#&leci si &e ne!r# s,-i /in !#ra0 a) s,/i s&#n #n'e,l &o/i !si+
I,a) %!'#i$+
2 Un %er)ier0 c# n#)ele 'e >ilas P*+++ 2 nce&# el0 'ar se o&ri+ Voise s,)i s&#n a'evr#l0 'ar cn' l,
a) v8#$ c se o&re-$e -i c#!e$0 )i,a) 'a$ sea)a c -i,a sc*i)4a$ !n'#l+ Ci c*iar a-a era+ N,avea
ncre'ere n )ine+ Voia s %ie si!#r c n,o s le s$a# n cale 8ilele as$ea+ E)#l care l,a c#)&ra$ 2 s&#se
el 2 e #n#l A4ra) Fos$er0 A4ra) C+ Fos$er0 si $rie-$e la /ar0 la vreo &a$r#8eci W'e )ile 'e aici0 &e
'r#)#l s&re La%a6e$$e
?
+
2 Bine 2 8ic e#+ n $rei 8ile a) s,a"#n! e# acolo( si,a) s &ornesc c*iar a8i '#& &rn8+
2 N#0 n#F Ai s &leci c*iar ac#)+ Ve8i0 n# 84ovi o cli& -i n# %lecari c# ni)eni &e 'r#)F Nkie,/i !#ra -i
)er!i 're&$ nain$e0 al$%el s -$ii c ai 'e,a %ace c# noiF
Al$ &or#nc nici n# voia) 'e la el+ Voia) s ) lase,n &ace0 ca s,)i &o$ &#ne &lan#l n a&licare+
2 Hai0 car,$eF se 4#r8#l#i el+ .o)n#l#i Fos$er &o/i s,i n'r#!i ce &o%$e-$i+ Cine -$ie0 $e &o)ene-$i c
&n la #r) l %aci s crea' c <i) e ne!r#l $#( sn$ #nii &ros$naci care n,a# nevoie 'e &a$ala)ale0 )i s,
a s&#s c,ar %i 'e,al'e -$ia &e aici0 &rin >#'+ Cn' ai s,i s&#i c a%i-#l -i reco)&ensa sn$ &ls)#i$e0 &oa$e
c,o s $e crea'0 'ac,ai s,l l)#re-$i 'e ce,a %os$ scorni$ $oa$ &oves$ea+ Hai0 '#,$e si s&#ne,i orice vrei0
n#)ai n# #i$a s,/i /ii !#ra &n,a"#n!i acolo+
A) l#a$,o la &icior &e 'r#)#l ar$a$ 'e '#ce+ Mer!ea) %r s ) #i$ na&oi0 'ar si)/ea) c,i c# oc*ii &e
)ine+ N#,)i &sa0 -$ia) c,o s se &lic$iseasc &rivin'#,)+ A) )ers a-a &e c)& vreo )il0 %r s )
o&resc+ A&oi a) l#a$,o na&oi &rin &'#re0 s&re %er)a l#i P*el&s+ )i 8icea) c,i )ai 4ine s,)i &#n
n#)ai,'ec$ &lan#l n a&licare0 %r s &ier' vre)ea0 %iin'c 'orea) ca <i) s,si /in !#ra &n la &lecarea
celor 'oi &o$lo!ari+ N# voia) s,i )ai v'+ Mi,era le*a)i$e -i voia) s sca& 'e ei &en$r# $o$'ea#na+
l Era- n s$a$#l Lo#isiana+ n a&ro&iere 'e /r)#l Yol%#l#i MeQic
207
CAPITOLUL ###II
Cn' a) a"#ns la %er)0 soarele 'o!orea+ To$#l era lini-$i$ ca,n$r,o 8i 'e '#)inic+ Ar!a/ii era# '#-i la
c)&+ In v8'#* &l#$ea 48i$#l s#r' al )#-$elor -i,al al$or !n!nii0 care0 cn' ii a#8i0 /i se &are c,ai r)as
sin!#r &e l#)e0 &rsi$ 'e $o/i+ Te c#&rin'ea "alea cn' nce&ea s a'ie vre#n vn$icel &rin %r#n8are %iin'c
%rea)$#l s$rni$ a'#cea c# -oa&$a '#*#rilor #nor )or/i 'e 'e)#l$0 care,ar %i vor4i$ 'es&re $ine+ Cn' a#8i
a-a ceva0 /i vine s,/i iei l#)ea,n ca&0 ca s se is&rveasc
o'a$ c# $oa$e+
P*el&s avea o )ic &lan$a/ie 'e 4#)4ac0 c#) era# )#l$e &rin &r/ile as$ea+ E o!ra' 'e vreo 'o#
&o!oane0 )&re")#i$ c# #n !ar'( #n &rlea8 n"!*e4a$ 'in 4#$#ci %ers$r#i/i n c*i& 'e $re&$e0 ca ni-$e
/evi 'e l#n!i)i %el#ri$e0 &e #n'e &#$eai sri !ar'#l -i &e care se c/ra# %e)eile ca s,ncalce &e cai+
E!ra'a0 s)l/a$ c# s)oc#ri 'e iar4 s%aro!i$0 &rea !ola- -i ne$e' ca o &lrie vec*e0 c# &sla
roas0 n$r,o cl'ire )are0 'e le)n0 c# &ere/ii '#4li0 loc#ia# al4ii( !ol#rile 'in$re !rin8i era# as$#&a$e
c# l#$ sa# )or$ar0 alc$#in' #n %el 'e %sii care %#seser cn'va vr#i$e+ E 4#c$rie 'in 4rne ro$#n'e era
le!a$ 'e cas &rin$r,o $in' lar!0 'esc*is n &r/i0 'ar aco&eri$+ In s&a$ele 4#c$riei era #n -o&ron
'e scn'#ri0 #n'e se a%#)a# 4#ca$ele0 iar al$#ri0 se n-ira# Z $rei )a!*erni/e0 &en$r#0 ne!ri+ LDn!
!ar'#l 'in %#n' se 8rea o coli4 sin!#ra$ic0 iar ceva )ai ncolo0 n cealal$ &ar$e0 se a%la# c$eva s#ri+
Ln! coli40 #n ca8an )are n care se %ier4ea s&#n0 -i #n "!*ea4 &en$r# cen#-+ Ln! #-a 4#c$riei0 o
lavi/0 #n *r'# si #n #rcior+ Ici,colo0 c$e #n '#l# )o/ia la soare0 n$r,#n col/0 'e&ar$e0 se ve'ea#
vreo $rei co&aci #)4ro-i+ Ln! !ar'0 n$r,#n loc0 cre-$ea# ni-$e $#%e 'e a!ri-e si 'e coac8e iar
'incolo 'e !ar'0 se ve'ea o !r'ini/ si #n s$ra$ 'e &e&eni+ A&oi lan#rile 'e 4#)4ac -i 'incolo 'e ele
&'#rea+ , Z +
.#& ce,a) ocoli$ o!ra'a0 a) sri$ &rlea8#l ln! "!*ea4 -i a) l#a$,o s&re 4#c$rie+
.#& c/iva &a-i0 a) a#8i$ o vr$elni/ care 4a scr,/ia0 4a a)#/ea0 'e,/i venea s )ori asc#l$n'#,i 4oce$#l
"alnic+
7M@
A) )ers )ai 'e&ar$e0 %r #n !n' an#)e0 ci 4i,8#in'#,) 'oar &e &ronia cereasc s,)i &#n n
!#r vor4ele ni)eri$e0 cn' o s %i# n$re4a$ ce ca#$ acolo( 4!ase) 'e sea) c &ronia as$a0 'ac )
lsa) n voia ei0 ) sco$ea $o$'ea#na 'in nc#rc$#r+
La "#)$a$ea 'r#)#l#i0 se re&e8i la )ine #n '#l#0 a&oi nc #n#l+ >e,n/ele!e c ),a) o&ri$ -i,a) r)as
ne)i-ca$+ Fcea# #n $r4oi ne)ai&o)eni$F n c$eva cli&e0 se s$rnser n "#r#l )e# vreo cincis&re8ece
&o$ c# !$#rile si 4o$#rile n$inse s&re )ine+ Ci l$ra#F Aoleo0 c#) )ai l$ra#F Era)0 c#rn s,ar 8ice0 ca
osia #nei ro/i0 iar '#lii era# s&i/ele+ Ci $o$ venea# 'in $oa$e &r/ile0 srin' &es$e !ar' -i re&e8in'#,se la
)ine+
.in 4#c$rie ie-i a$#nci o ne!res c# #n %cle/ n )n+ =Piei0 Ti!r#leF F#!i 'e,aici0 YriveiF1 s$ri! ea -ir
'#& ce le ''# c$e #na 138'ravn la %iecare0 '#lii o l#ar la !oan0 sc*ellin'+ In cli&a #r)$oare0 vreo
8ece 'in ei se n$oarser 'n' 'in coa' -i !#'#rn'#,se &e ln! )ine+ Cinii n#,s 'eloc ri la s#%le$0 8#+
In s&a$ele ne!resei se iviser o %e$i/ -i 'oi 4ie/a-i ne!ri0 c# c$e o c)a- 'e &n8 &e ei+ >e a!/aser 'e
%#s$a ))#ci lor -i ) &rivea# s%io-i0 a-a c#) &rivesc n$o$'ea#na co&ila-ii ne!ri+
N# $rec# )#l$ -i se ivi -i s$&na casei0 o %e)eie 'e vreo &a$r#8eci -i cinci,cinci8eci 'e ani0 c# ca&#l col si
/inn' n )n #n %#s+ n s&a$ele ei venea# co&iii e al4i0 care se &#r$a# n$oc)ai ca ne!risorii+
2 la$,$e0 n s%rsi$0 $# e-$i0 n#,i a-a5 )i s$ri! ea0 r8n' c# !#ra &n la #rec*i+
2 .a0 'oa)nF i,a) rs&#ns &e ne!n'i$e+
A$#nci ea ) l# n 4ra/e -i ) s$rnse 8'ravn0 &e #r) )i a&#c )inile -i )i le 8!l/i+ E4ra"ii i siroia#
'e lacri)i si n# se )ai s$#ra s ) )4r/i-e8e -i s ) s$rn!0 n vre)e ce !#ra i $#r#ia %r,nce$are;
2 Cre'ea) c se)eni )ai )#l$ c# )aic,$a0 'ar 8#0 n#,)i &as0 sn$ %erici$ c $e v'+ Mnca,l,ar )a)a0
'ra!#l 'e elF Co&ila-i0 s$a,i vr#l vos$r#0 To)+ >&#ne/i,i 4#n veni$F
Co&iii -i lsar ns ca&e$ele n "os si0 4!n'#,-i 'e!e$ele n !#r0 se asc#nser n s&a$ele ei+
2 Li8a 2 s&#se ea 2 ' %#!a -i &re!$e-$e n#)ai'ec$ ceva 'e )ncare+ >a# $e &o)ene-$i c,ai )nca$ &e
va&or5
?T 2 Aven$#rile l#i H#ckFe$Kerr6 Finn
7MU
I,a) rs&#ns c 'a+ M l# 'e )n si &orni c# )ine
,s&re cas0 c# 'roaia 'e co&ii '#& noi+ Cn' a) a"#ns n#n$r#0 ) &#se s -e' &e #n "il/ 'e n#iele
)&le$i$e0 iar ea se a-e8 &e #n sc#nel n %a/a )ea0 /inn'#,)i rninile n$r,ale ei+
02 Ac#) &o$ s $e &rivesc &e,n'ele$e+ .e ani 'e 8ile a-$e&$ cli&a as$a si ia$ c,a sosi$F Te a-$e&$a) 'e vreo
'o# 8ile+ .e ce,ai n$r8ia$5 >,a )&o$)oli$ c#)va va&or#l5
2 .a0 'oa)n0 s,a ++++
2 Gi,)i $#sa >all60 n# ) )ai 'o)ni a$$aF n ce loc s,a )&o$)oli$5
Ha4ar n,avea) ce s,i s&#n0 %iin'c n# -$ia) 'ac va&or#l venea 'e s#s sa# 'e "os+ .ar )i,a) asc#l$a$ ca
'e o4icei ini)a si ini)a )i,a 8is c va&or#l $re4#ia s vin n s#s#l a&ei0 'ins&re New Erleans+ N#)ai c
as$a n# era 'e a"#ns0 %iin'c n# c#no-$ea) n#)ele va'#rilor 'e &e acolo+ Tre4#ia s le nscocesc sa# s 8ic
c,a) #i$a$ n#)ele acel#ia n care ne )&o$)olise)0 sa# + + + .eo'a$ )i veni o i'ee;
2 N,a) n$r8ia$ 'in &ricina )&o$)olirii0 ci 'in &ricina #n#i ca8an care,a sri$ n aer+
2 .#)ne8e#leF A %os$ rni$ careva5
2 N#F .oar #n ne!r# a %os$ o)or$+
2 Mare noroc a/i av#$0 %iin'c #neori se,n$)&l s %ie rni/i si oa)eni+ Ac#3 'oi ani0 'e Crci#n0 #nc*i#,
$# >ilas venea 'e la New Erleans c# va&or#l =Lall6 Rook1 si $o$ a-a a eQ&lo'a$ #n ca8an+ Un o) a %os$
sc*ilo'i$ si cre' c,a )#ri$ c3#rn' '#& aceea+ Era 4a&$is$+ Unc*i#,$# >ilas c#noa-$e o %a)ilie 'in Ba$on
Ro#!e
?
0 care,i -$ia %oar$e 4ine nea)#rile+ .a0 ac#1 )i,a)in$esc0 a )#ri$0 srac#lF Can!rena s,a,n$ins si a#
$re4#i$ s,i $aie &icior#l+ .a3 $o$ n,a sc&a$+ .a0 'a0 can!ren era+ >e nvine/ise $o$0 srac#3F A )#ri$
n'"L'#in' n$r,o nviere )rea/+ Ea)enii 8icea# c ar$a ceva 'e s&eria$+ .e c$eva 8ile0 #nc*i#,$# se
'#ce )ere# la ora-0 ca s $e,a'#c ncoace+ Ci a8i s,a '#s0 ac#3 vreo or( $re4#ie
,s se,n$oarc 'in ci&,n cli&+ N# $e,ai n$lni$ c# el &e0 'r#)5 Un 4$rnel c# #n +++
2 N#0 n,a) v8#$ &e ni)eni0 $#- >all6+ Va&or#l a sosi$ n 8ori0 a-a c )i,a) lsa$ c#%r#l &e &on$on si
?
Ca&i$ala s$a$#l#i Lo#isiana0 'in s#'#l >$a$elor Uni$e+
7?M
),a) &li)4a$ &rin $r! si &rin )&re"#ri)i0 ca s n# a"#n! &rea 'evre)e aici+ A-a c,a) veni$ &e al$
'r#)+ +0+
2 C#i i,ai lsa$ n !ri" c#%r#l5
2 Ni)n#i+
2 Vai0 co&ile0 o s /i,l %#reF
2 N#0 c l,a) asc#ns 4ine+
2 .ar c#) se %ace c,ai l#a$ )asa &e va&or a-a;0 '$vre)e5
E ca) s%eclise)0 'ar i,a) rs&#ns;
2 C&i$an#l ),a v8#$ c ),nvr$ &e,acolo -i )i,D 8is c n,ar s$rica s )4#c ceva nain$e 'e,a co4or
&e,)al+ A-a c ),a) '#s c# el n ca4ina #n'e ia# )asa o%i/erii -i )i,a 'a$ $o$ ce )i,a &o%$i$ ini)a+
M si)/ea) a-a 'e s$n"eni$0 c nici n,a#8ea) 4ine+ To$ $i)&#l era) c# !n'#l la co&ii; voia) s,i ia#
'eo&ar$e -i s,i $ra! 'e li)40 ca s a%l# 're&$ cine ) ia+ N# se ivi ns nici #n &rile"0 %iin'c P*el&oaia i
''ea( nain$e c# ale ei+
A) si)/i$ c ) ia c# %ri! cn' a) a#8i$,o c,) s&#ne;
2 .ar #i$e c ) l#ai c# vor4a -i n# )i,ai s&#s nc ni)ic 'es&re sor,)ea si 'es&re ceilal/i+ Ei0
ac#1 + s,)i *o'inesc &#/in li)4a0 ca s $e,asc#l$+ Poves$e-$e,)< $o$ ce -$ii 'es&re %iecare 'in ei+ C#) o
'#c0 ce )ai %ac3 -i ce /i,a# 8is s,)i s&#i+ To$0 $o$0 $o$+
.e 'a$a as$a )i se,n%#n'ase+ Pronia ) a"#$ase &n,aici0 'ar ac#) in$rase) r# 'e $o$ la a&+ Mi,a) 'a$
sea)a c n,are ros$ s )er! )ai 'e&ar$e si c,i )#sai s ) &re'a#+ Ia$ nc #n loc #n'e $re4#ie s,ncercr
c# orice &re/ s s&#n a'evr#l+ .ar cn' s 'esc*i' !#rar ea ) $rase 'e &e sca#n si ) )&inse n'r$#l
&a$#l#i0 8icn'#,)i;
2 Ui$e,l c vineF Ba! ca&#l s#4 &a$0J a-a + + + Ac#3 n# $e )ai &oa$e ve'ea+ > n# -$ie c e-$i aici+ i $ra! o
&cleal0 c#) n# s,a )ai &o)eni$ Co&ii0 s n# s#%la/i o vor4F
Al$a ac#)F .ar n,avea ros$ s,)i %ac sn!e r#+ N#,)5 r)nea 'ec$ s s$a# lini-$i$ si s,as$e&$ acolo #n'e
era) i84i$#ra $rsne$#l#i+
L,a) 8ri$ &e 4$rn cn' a in$ra$ n o'aie0 a&oi $4lia &a$#l#i )i l,a asc#ns+
2 A veni$5 l n$re4 P*el&oaia0 srin' n n$)&i,narea so/#l#i ei+
7??
2 N# 2 rs&#nse el+
2 .oa)ne .#)ne8e#le0 'a3 ce,o %i &/i$5
2 N#,)i &o$ 'a sea)a 2 8ise 4$rn#l+ .re&$ s,/i
P&#n0 sn$ $are n!ri"ora$+
2 n!ri"ora$5 E# si)$ c nne4#nesc+ Tre4#ie s %i veni$0 -i se ve'e c n# l,ai n$lni$ &e 'r#)+ As$a $re4#ie
s %ie0 ini)a )i s&#ne c a-a e+
2 .ar0 >all6 'ra!0 -$ii &rea 4ine c n# &#$ea) $rece &e ln! el %r s,l v'+
2 Vai0 ce nc#rc$#rF Ce,o s 8ic sor,)ea5 Tre4#ie s% %i veni$F Ai $rec#$ &e ln! el0 as$a e +++
2 N# ) )ai c*in#i0 c,s 'es$#l 'e c*in#i$ si,asa N# &rice& ce,a &#$#$ s se,n$)&le+ Mi se,nvr$e ca&#l si
n# )i,e r#-ine s s&#n c,s s&eria$ 'e,a 4inelea+ .ar n#,i nici o n'e"'e s %i veni$+ .e,ar %i veni$0 c#
si!#ran/ c l,a- %i v8#$+ >all60 e n!ro8i$or0 s -$ii c s,a n$)&la$ ceva c# va&or#lF
2 Hei0 >ilas%c ia #i$,$e colo0 &arc vine cineva &e
'r#)F
B$rn#l se re&e8i s&re %ereas$ra 'e 'eas#&ra &a$#l#i+ P*el&oaia a$$a a-$e&$a; se a&lec -i ) $rase re&e'e
'e s#4 &a$0 iar cn' 4$rn#l se n$oarse c# s&a$ele la %ereas$r0 o v8# s$n' ln! )an'ea0 c# %a/a /oal
n#)ai #n 8)4e$ -i s$rl#cin' ca o cas n %lcri+ M $recea# n'#selile -i avea) o )#$r $are &lo#a$+
B$rn#l s$ri!0 c# oc*ii c$ ce&ele;
2 Cine,i s$a5
2 Cine cre8i c e5
2 N,a) i'ee+ Cine,i5
2 To) >aw6er+
Pe le!ea )ea0 ,)i venea s in$r#,n &)n$F .ar n# + Zera vre)e 'e %leac#ri+ B$rn#l )i s$rnse )ina si
nce&# s )i,o sc#$#re0 n vre)e ce '#)neaei /o&ia n "#r#l nos$r#0 &ln!n' 'e 4#c#rie+ A&oi )
eo&lesir a)Dn'oi c# n$re4ri 'es&re >i'0 Mar6 -i celelal$e r#4e'enii+
.ar 4#c#ria lor era ni)ica $oa$ &e ln! a )ea 2 &arc ) nsc#se) a 'o#a oar0 a-a 'e %erici$ era) c
-$i# cine sn$+ M,a# &isa$ a-a vreo 'o# ceas#ri0 &n cn' )i,a# n/e&eni$ %lcile 'e a$$a &lvr!eal0
:n'r#!n'#,le 'es&re %a)ilia )ea0 a'ic a l#i To) >aw6er0 )ai )#l$e l#cr#ri 'ec$ se &#$ea# n$)&la n
sase %a)ilii >aw6er+ Le,a) &oves$i$0 'e ase)enea0 c#)
7?7
la !#ra R#l#i Al4 a sri$ n aer #n ca8an si c#) a) s$a$ $rei 8ile &n l,a# 'res+ I,a) le!a$ %r#)#-el la !ar'
c\ &oves$ea as$a0 %iin'c *a4ar n,avea# c#) 'evine c8#3+
Z > %i vor4i$ 'es&re eQ&lo8ia #n#i &iron0 ia $o$ ),ar %i cre8#$+
Ac#) ) si)/ea) !ro8av 'e 4ine &e 'e +& &ar$e0 'ar Pe 'e al$a ) si)/ea) ca) &ros$+ Era &lc#$ -i #-or
s %ii To) >aw6er0 'ar cn' a) a#8i$ &#%i$#l #n#i va&or ceva )ai la vale0 n# &rea )i,a &lc#$+ Te
&o)ene-$i c To) >aw6er vine c# va&or#l s$aF )i,a) 8is+ .ac in$r %r ves$e n cas -i0 &n s,i %ac e#
se)n s,-i /in !#ra0 )i si s&#ne &e n#)e5
Trea4a as$a n#,)i &lcea 'eloc+ Tre4#ia s,i ies n in$)&inare si s,l &#n n !ar'+ Le,a) s&#s P*el&,
""silor c ) '#c, n $r! s,)i a'#c cala4alc#l+ B$rn#l ar %i vr#$ s ),nso/easc0 'ar i,a) s&#s c n#,i
nevoie0
"%iin'c -$i# s )n cal#l si sin!#r0 a-a c n,are ros$ s se os$eneasc+
CAPITOLUL ###III
A) &orni$ s&re $r! c# cr#/a( ca) la "#)$a$ea 'r#)#l#i0 8rin' o al$ cr#/0 ),a) o&ri$ -i,a) a-$e&$a$ s
se a&ro&ie+
2 E&re-$eF s$ri!ai si cr#/a se o&ri+ Era To) >aw6er0 %ire-$eF V8n'#,)0 csc !#ra ca #n c#%r si0 '#&
ce n!*i/i 'e 'o#,$rei ori n sec0 i84#$i n cele 'in #r) s n!ai)e;
2 C$ii 4ine c n# /i,a) %c#$ nici #n r#0 nicio'a$+ .e ce $e,ai n$ors 'e &e l#)ea ailal$ si n#,)i 'ai
&ace5
2 N# ,),a) n$ors 'eloc0 %iin'c nici n# ),a) '#s+
Cn' )i a#8i !las#l0 se lini-$i &#/in0 'ar n# 'e $o$+
2 N#,/i 4a$e "oc 'e )ine0 c nici e# n# )i,as 4a$e "oc 'e $ine s %i# n loc#l $#F Pe onoarea $a c n# e-$i
s$ri!oi5
2 Pe onoarea )ea c n#,s+ \
7?O
2 Ei0 a$#nci se sc*i)4 c*es$ia+ .a3 $o$ n# &rice&+ Asc#l$0 n,ai %os$ 'eloc o)or$5
2 N#0 'eloc0 ),a) &re%c#$ 'oar0 ca s,i '#c 'e nas+ Vino,ncoace -i &#ne )na &e )ine0 'ac n# )3
cre8i+
M &i&i -i se ncre'in/a n#)ai'ecD$+ Ci se ar$ a$$ 'e 4#c#ros 'e reve'ere0 c n# )ai -$ia ce s %ac+
Voia s a%le 'e n'a$ $o$ ce se,n$)&lase0 cic era o aven$#r !ro8av0 )is$erioas0 care,l rscolea &n,n
a'nc#l s#%le$#l#i+
2 Ai r4'are 2 i,a) 8is 20 ave) $o$ $i)&#l+ Ci s&#nn'#,i cr#/a-#l#i0 s# s a-$e&$e0 ),a) '#s c# To)
ceva )ai ncolo -i i,a) &oves$i$ n ce 'an'ana
) 4!ase)+
2 Ce cre8i c,ar %i 4ine s %ace)5 l,a) n$re4a$+ M r#! s,l las s se !n'easc ni/el n lini-$e+ >e !n'i
ce se !n'i0 a&oi s&#se;
2 E,n re!#l+ A) !si$ c*eia+ la,)i c#%r#l n cr#/a $a -i 8i c,i al $#+ Te,n$orci iava-,iava-0 a-a ca s,
a"#n!i acas la ora &o$rivi$0 iar e# o s 'a# o rai$ &rin $r! si o s ),n$orc0 ca s,a"#n! c# vre#n s%er$ sa#
"#)$a$e 'e ceas '#& $ine+ La,nce&#$0 $e &re%aci c n# ) c#no-$iF
2 Bine 2 8ic e# 2 'ar s$ai ni/el+ Mai e ceva0 #n l#cr# &e+ care n#,l -$ie ni)eni n a%ar 'e )ine+ E vor4a
'e #n ne!r#0 &e care vrea# s,l sco$ 'in ro4ie0 #n#l <i)0 -$ii care0 ne!r#l 'o)ni-oarei Ha$son+
2 Ce5 Pi <i) e +++
>e o&ri si c8# &e !n'#ri+
2 C$i# ce,o s s&#i+ E s s&#i c,i o $iclo-ie+ Ei0 -i ce5 >n$ #n $iclos si,a) s,l r&esc+ Te ro! s,/i /ii
!#ra si s n# ) &r-$i+ Ce 8ici0 vrei5
2 E s $e,a"#$ s,l r&e-$iF rs&#nse el0 c# oc*ii
s$rl#ci$ori+
Parc ) i84ise n )oalele,ca&#l#iF N#,)i venea s,)i cre' #rec*ilor si 8# c n cli&a aia To) >aw6er a
sc8#$ )#l$ n oc*ii )ei+ Era ceva 'e necre8#$; To) >aw6er s r&easc #n ne!r#F
2 Ve8i,/i 'e $rea4F Yl#)e-$iF
2 N# !l#)esc 'eloc 2 s&#se el+
2 Bine+ Yl#) sa# ne!l#)0 'ac a#8i 'e,#n ne!r# %#!ar0 n# #i$a c n# -$ii ni)ic 'es&re el si c nici e#
n# -$i# ni)ic+
7?T
A&oi i,a) l#a$ c#%r#l0 i l,a) &#s n cr#/a )ea -i a) &orni$ na&oi0 iar el s&re $r!0 a-a c#) ne
n/elesese)+ .ar era) a-a 'e 4#c#ros si c# ca&#l a$$ 'e &lin 'e !n'#ri0 nc$ a) #i$a$ c $re4#ie s )er!
nce$+ A) a"#ns acas )#l$ )ai re&e'e 'ec$ s,ar %i c#veni$ '#& #n 'r#) a-a 'e l#n!+ B$rDn#l )
n$)&in n &ra!;
2 Ia $e #i$F Cine,ar %i cre8#$ c !loa4a as$a e,n s$are s aler!e a-a 'e re&e'eF Bine,ar %i %os$ s crono,+
$ne$re8+ Ci nici n,a n'#-i$0 'ar 'elocF Mare )in#n/ieF Ac#3 n,a- )ai vin'e,o nici &en$r# o s#$ 'e 'olari0
8#F Ci e# care cre'ea) c n# )eri$ )ai )#l$ 'e cincis&re8eceF
Al$ceva n,a )ai 8is+ Ce o) 'e $rea4 era 4$rn#l+ si,a-a 'e nevinova$F N# !seai al$#l ca el n $oa$ l#)ea+
Ci n#,i 'e )irare0 %iin'c n# era n#)ai %er)ier0 ci -i &re'ica$or+ Ri'icase c# )na l#i si &e c*el$#iala l#i o
4iseric#/ 'e le)n0 n s&a$ele &lan$a/iei+ Era -i scoal0 si 4iseric+ Ci n# l#a nici #n 4an &en$r# &re'ic0
)car c &re'ica %cea $oa$e &aralele+ Prin >#' era# )#l/i %er)ieri,&re'ica$ori 'in$r,-$ia0 care $o$ a-a se
&#r$a#+
Pes$e vreo "#)$a$e 'e ceas0 cr#/a l#i To) se o&ri n ,%a/a &or/ii+ Cn' v8#0 $#-a >all60 care s$$ea la
%ereas$r0 s$ri!;
2 Vine cinevaF Cine,o %i5 >,ar 8ice c,i #n s$rin+ <i))6 Rs$a era #n#l 'in co&iiS0 '#,$e si s&#ne,i <Li8ei
s )ai &#n #n $ac)F
>e re&e8ir c# $o/ii s&re #-a 'in %a/0 %iin'c 'eF n# &ic n %iecare an #n s$rin &rin loc#rile as$ea -i cn'
&ic s$rne-$e )ai )#l$ vlv 'ec$ %ri!#rile 'e 4al$+ To) srise &rlea8#l si venea ac#) s&re cas0 iar
cr#/a &ornise na&oi s&re $r!+ Noi $o/i ne s$rnsese) 4#l#c la #- si a-$e&$a)+ To) era )4rca$ n s$raie
'e ora- si avea l#cr#l &e care,l &re/#ia cel )ai )#l$; #n &#4lic care s ca-$e !#ra la el+ n ase)enea
)&re"#rri0 n#,i venea 'eloc !re# s +se &oar$e =c# s$il1+ N# era el o)#l care s s$r4a$ c#r$ea s%ios ca #n
)iel#-el+ .i)&o$riv0 venea $ac$icos -i /an/o- ca #n /a&+ Cn' a"#nse n %a/a noas$r0 -i scoase &lria c#
a$$a !ra/ie0 'e &arc,ar %i %os$ vor4a 'e ca&ac#l #nei c#$ii c# ni-$e %l#$#ra-i a'or)i/i0 &e care n,ar %i vr#$ s,i
$re8easc+
2 .#)neavoas$r sn$e/i 'o)n#l Arc*i4al' Nic*ols5 n$re4 el+
7?:
+ 2 N#0 4ie$e 2 rs&#nse 4$rn#l 2 )i &are r#0 'ar cr#/a-#l $e,a a)!i$+ Nic*ols loc#ie-$e c# vreo $rei
)ile )ai la vale+ .ar &o%$i) n#n$r#+
To) ar#nc o &rivire &es$e #)r -i s&#se;
2 Prea $r8i#0 nici n# se )ai ve'eF
2 .a0 'a0 s,a '#s0 %i#le+ Vino n cas si ia )asa c# noi+ .#& aia o s $e '#ce) c# cr#/a &n la %er)a l#i
Nic*ols+
2 N#0 n# vrea# s v %ac a$$a 'eran"+ A) s )er! &e "os0 n#,)i &as c,i 'e&ar$e+
2 N# $e &#$e) lsa s &leci a-a( &e la noi0 n >#'0 oa)enii sn$ &ri)i$ori si n# vrea# s clc) o4icei#l+ Po%$i)
n#n$r#F
2 Hai0 vino 2 se a)es$ec n vor4 $#sa >all6+ N#,i nici #n %el 'e 'eran" &en$r# noi+ Tre4#ie s r)i+ Trei
)ile e #n 'r#) $are l#n!0 si,i &lin 'e &ra%+ N# $e &#$e) lsa s )er!i &e "os &n,acol&+ Ci,a&oi0 c#) $e,a) v8#$
venin'0 a) -i &or#nci$1 s )ai &#n #n $ac)+ N# ne re%#8a+ Vino -i si)$e,$e ca la '#)nea$a acasF
To) Ie )#l/#)i %r#)os -i c# cl'#r -i ca$a'icsi s in$re+ Fc# a&oi o &lecci#ne si s&#nn'#,le c,i 'in
Hicksville Rs$a$#l E*ioS -i c,l3 c*ea) Hillia) T*o)&son0 #r) s $oarne la &ove-$i 'es&re Hicksville -i
'es&re loc#i$orii si+
A#8in'#,l0 s$$ea) ca &e ace si ) n$re4a) c#) nai4a o s ) scoa$ 'in nc#rc$#r c# ai#relile as$ea+
.eo'a$ ns0 n $i)& Z ce vor4ea0 se a&lec s&re )$#-a >all6 si o sr#$ 're&$ &e !#r+ A&oi se a-e8 la loc si
#r) s &oves$easc0 'e &arc n# s,ar %i n$)&la$ ni)ic+ T#-a >all6 ns a sri$ ca ars ,-i0 s$er!n'#,- !#ra c#
'os#l &al)ei0 s,a 4#r8#l#i$ la el;
2 Mar/a%oi o4ra8nic ce e-$iF
2 M )ir 'e '#)neavoas$r0 'oa)nF s&#se el0 %cn' &e "i!ni$#l+
2 Te )iri0 ai0 'ar 're&$ cine ) iei5 )i vine s $e +++ Asc#l$0 ce,/i veni s ) sr#/i5
2 N,a %os$ c# !n' r#0 'oa)n 2 rs&#nse To) ca) s&si$+ V ro! s ) ier$a/i+ Cre'ea) c,o s v %ac
&lcere+
2 G#rli#leF i84#cni ea0 n-%cn' %#s#l si a4ia s$,&nin'#,se s n# i,l a8vrle n ca&+ Ce,/i veni s cre8i #na ca
as$a5
2 Pi0 -$i# si e# +++ .eF + + + a-a )i s,a s&#s + + +
2 E ne4#n cin3 /i,a s&#s+ N,a) )ai &o)eni$ a-a ceva+ Cine /i,a s&#s5
2 Pi0 $oa$ l#)ea+ To/i )i,a# 8is a-a0 'oa)n+ T#sa >all6 cloco$ea 'e )nie+ Ec*ii i sc&ra# si,si
s#cea 'e!e$ele 'e &arc voia s,l s%sie+
2 Care =$oa$ l#)ea15 Gi re&e'e c#) i c*ea)0 c 'e n#0 are s %ie #n n$r# 3)ai &#/in &e l#)eF
To) se ri'ic 'e &e sca#n c# o )#$r &lo#a$ si,i s&#se0 )o$o$olin'#,si n )ini &lria;
2 )i &are r#0 -i n# ),a) a-$e&$a$ la #na ca as$a+ A-a )i s,a s&#s s %ac+ To/i )i,a# s&#s; =>r#$,o0 c,o s,i
%ac &lcere1+ A-a )i,a# s&#s+ .ar )i3&are r#0 'oa)n0 -i &e,onoarea )ea c al$ 'a$ n,o s v )ai sr#$+
2 G#0 -$ii c e-$i 4ineF Cre' -i e# c n,ai s )ai n'r8ne-$iF
2 .a0 'oa)n0 8# c n,a) s v )ai sr#$ 3'ec$ 'ac,o s ) r#!a/iF
2 > $e ro!5F N,a) )ai &o)eni$ o4r8nicie ca as$a+ 'e cn' )a)a ),a %c#$F Ai1 s a"#n!i la vrs$a l#i Ma,+
$#sale)
?
&n s $e ro! e# a-a ceva &e $ine sa# &e al/ii 'e,o sea) c# $ineF
2 .oa)n0 sn$ 'e,a 're&$#l #l#i$F N# )ai &rice& ni)ic+ Gicea# c,o s v %ac &lcere -i a-a cre'ea) si e# +++
'ar +++
N#,-i s%rsi vor4a -i se #i$ n "#r0 ca -i c#) ar %i vr#$ s n$lneasc o &rivire &rie$enoas+ Ec*ii i 3se o&rir
as#&ra 4$rn#l#i+
2 .o)n#le0 n#,i a-a c -i '#)neavoas$r cre'ea/i c,o s,i %ac &lcere s,o sr#$5
2 N#0 n#0 'a3 'e #n'e0 e# +++ e# ++ +3n# cre'ea) 'eloc +++
A&oi se n$oarse s&re )ine si,)i s&#se;
2 To)0 nici $# n# cre'eai c $#-a >all6 o0s ) &ri)easc c# 4ra/ele 'esc*ise si,o s,)i 8ic; 300>i' >aw,
6er++ +51
2+.#)ne8e#leF i84#cni ea re&e8in'#,seJ la el+ M0 'er4e'e# o4ra8nic ce e-$i0 n# /ie,a r#-ine s,/i 4a/i "oc 'e
oa)eni n %el#l s$a5
5 Persona" 'in )i$olo!ia 4i4lic 'es&re care le!en'a s&#ne c a $ri$ UBU ani+
7?B
7?A
Ci ''# s,l )4r/i-e8e0 'ar el o n'e&r$;
2 N#0 )ai n$i roa!,) s,/i 'a# voie+
Ea l r#! %r s s$ea &e !n'#ri0 a&oi l s$rinse,r$ 4ra/e -i,l sr#$ 'e o )ie 'e ori+ n cele 'in #r)0 l $rec#
4$rn#l#i0 care a'#n0 c#) s,ar 8ice0 %iri)i$#rile+
2 .oa)ne0 ce s#r&ri8F s&#se ea '#& ce se )ai rcori+ N# ne,a-$e&$a) 'eloc s vii si $#+ >or,)ea n#,)i
scrisese 'ec$ 'e To)0
2 A-a,i0 $re4#ia s vin n#)ai To) 2 rs&#nse el
20 'ar a) r#&$ &ielea 'e &e ea s ) lase -i &e )ine s &lec si &n3 la #r) )i,a 'a$ voie+ Pe va&or0 e# -i
To) ne,a) !n'i$ c,ar %i o s#r&ri8 s$ra-nic s soseasc 'oar el aici0 iar e# s 84ovesc &e 'r#) -i s )
'a# a&oi 're&$ #n s$rin+ .ar a) svr-i$ o )are !re-eal0 $#- >all6+ As$a n#,i #n loc &o$rivi$ &en$r# #n
s$rin+
2 Fire-$e c n#,i &o$rivi$ &en$r# ni-$e o4r8nic$#ri ca $ine0 >i'+ Meri$ai s,/i )#$ %lcile+ N,a) )ai %os$
'e n# -$i# cn' &cli$ n *al#l s$a+ .ar n#,)i &as+ Ca s v a) aici0 as n!*i/i -i o )ie 'e &cleli 'e,
as$eaF H)F Ce n'r8nealF Cn' ),ai &#&a$0 era s,nle)nesa 'e #i)ire0 8# a-aF
A) l#a$ &rin8#l n $inaa aia lar! 'in$re cas si 4#c$rie+ Ca&$e %a)ilii s,ar %i &#$#$ *rni c# )nc,r#rile
a'#se la )as( $oa$e era# %ier4in/i si nici &o)eneal 'e carne 'e,aia %le-ci$ si a/oas0 care 8ace $oa$
noa&$ea * '#l&ior n$r,o c)ar #)e' si,a 'o#a 8i 'i)inea/a are !#s$#l #nei %leici reci 'e cani4al )or$
nK a"#n+
Unc*i#l >ilas 4inec#vn$ n'el#n! 4#ca$ele0 'ar era o &lcere s,l asc#l/i0 )ai c# sea) c,n $o$ aces$
$i)& )ncarea n# se rcea 'eloc0 c#) se,n$)&l 'e o4icei n as$%el 'e oca8ii+
, .#& ce ne,a) &#s 4#r$a la cale0 ne,a) a-e8a$ c# $o/ii la $ai%as 2 -i %ire-$e c To) si c# )ine a) %os$
n#)ai #rec*i+ .ar 'e!ea4a0 %iin'c ia n,a# &o)eni$ ni)ic 'e vre#n ne!r# %#!ar+ Iar no# ne,a %os$ %ric
s a'#ce) vor4a 'es&re c*es$ia as$a+ .ar seara0 la cin0 #n#l 'in 4ie/a-i s&#se;
2 T$ic#le0 ce,ar %i s ) '#c la $ea$r# c# To) - c# >i'5
2 N#+ se &oa$e 2 rs&#nse 4$rn#l+ Cre' c as$,sear n# "oac0 -i c*iar 'ac,ar "#ca0 n#,/i 'a# voie s $e
'#ci+ Ne!r#l %#!ar ne,a &oves$i$0 )ie si l#i B#r$on0
7?@
ce,i c# $r#&a aia 'e &#n!a-i+ B#r$on 8icea c,o s 'ea 'e ves$e $#$#ror0 a-a c la ora as$a cre' c $rn$orii ia
a# si %os$ al#n!a/i 'in $r!+
Vas8ic a-a s$$ea# l#cr#rileF .ar n# )ai &#$ea) %ace ni)ic+ To) -i c# )ine #r)a s 'or)i) n aceea-i
o'aie -i,n acela-i &a$+ Fiin' o4osi/i0 le,a) s&#s noa&$e 4#n -i ne,a) '#s la c#lcare n'a$ '#& cin+ C#)
a) a"#ns s#s0 a) ie-i$ &e %ereas$r0 a) co4or$ &e &ara$rsne$ si,a) &orni$ s&re $r!( era) si!#r c re!ele si
'#cele n,avea# *a4ar 'e ce,i a-$ea&$ -i0 'ac n# ) !r4ea)0 s,i &revin0 avea s %ie vai 'e &ielea lor+
Pe 'r#)+ To) )i &oves$i c#) $oa$ l#)ea cre8#se c,a) %os$ o)or$ si c#) n# )#l$ '#& aceea 4a4ac#3 a
'is&r#$ -i n# s,a )ai n$ors 'e,a$#nci+ Mi,a s&#s a&oi ce vlv s$rnise %#!a l#i <i) iar e# i,a) &oves$i$
'es&re cei 'oi &o$lo!ari0 'es&re =Min#nea re!easc10 -i 'es&re cl$oria noas$r &e &l#$+ Pn ,s,)i
'eser$ e# $o$ sac#l0 a) a"#ns n ini)a $r!#l#i 2 ca) &e la vreo o&$ si "#)$a$e 2 -i 'eo'a$ a) 8ri$ n
%a/a noas$r o cea$ 'e oa)eni c# %clii+ Urla# -i 84iera#0 4$ea# 'ara4ana n ni-$e $in!iri si s#%la# n
!oarne+
Ne,a) 'a$ la o &ar$e ca s le %ace) loc s $reac Bi cn' s,a# a&ro&ia$ a) v8#$ c $ra# n )i"loc#l lor &e
re!e -i &e '#ceW clri &e o &r"in+ Mai 4ine 8is
?
0 a) !*ici$ c ei era#0 %iin'c 'e a$$a s)oal -i %#l!i0 n#
)ai avea# ni)ic o)enesc n ei+ Prea# o &erec*e 'e &ana-e #ria-e+
Mi se n$orcea# )a/ele cn' ) #i$a) la ei0 -i )i,era rnil s,i v' n ce *al a# a"#ns0 $iclo-iiF N# )ai
&#$ea) s le &or$ nici o &ic+ Era o &riveli-$e n!ro8i$oareF Ce cr#8i -$i# s %ie oa)enii c# se)enii lorF
Era &rea $r8i# ca s )ai &#$e) %ace ceva &en$r# ia+ A) n$re4a$ &e c/iva ce se,n$)&lase0 si,a) a%la$ c
oa)enii se '#seser la $ea$r# c# )#$rele cele )ai nevinova$e0 a-$e&$n' ne)i-ca/i &n ce 4ie$#l re!e a
nce&#$ c# sc*i)onoselile+ A$#nci0 la #n se)nal0 s&ec$a$orii a# $4r$ &e ei+
A) &orni$ na&oi s&re cas+ N# ) )ai si)/ea) a-a 4ine ca,nain$e+ Mi,era ni/el#- r#-ine si sil0 'e-i n#
svrsise) ni)ic r#+ A-a se,n$)&l $o$'ea#na; %ie c %aci 4ine0 %ie c %aci r#0 $o$#na e 2 con-$iin/a
o)#l#i n,are nici o noi) -i0 oric#) s,ar &#r$a0 $o$ n con$ra l#i se,n$oarce+ .e,a- avea #n cine la %el 'e
a!ea)i#
7?U
ca o con-$iin/0 i,a- 'a soricioaic0 8# a-a+ Con-$iin/a as$a oc#& )ai )#l$ loc 'ec$ $oa$e celelal$e
)r#n$aie ale o)#l#i0 )car c n# e 'e nici #n %olos+ To) >aw6er e 'e,aceea-i &rere+
CAPITOLUL ###IV
A) lsa$ vor4a si,a) c8#$ &e !n'#ri+ 3.#& c$va vre)e0 Te) r#&se $cerea;
2 M H#ck0 ce $)&i/i a) %os$ c n# ne,a) !n'i$ la as$a )ai nain$eF P#n &rinsoare c -$i# #n'e,i <i) %
2 N# cre'F Un'e,i5
2 n coli4a aia 'e ln! "!*ea4+ Ia asc#l$0 cn' era) la )as0 n,ai 4!a$ 'e sea) c Pn ne!r# '#cea
acolo )ncare5
2 Ba 'a+
2 Pen$r# cine cre8i c era )ncarea5
2 ( /i %os$ &en$r# vre#n cine+
2 A-a cre'ea) -i e#0 'ar n# era &en$r# #n cine+
2 .e #n'e -$ii5
2 Fiin'c era -i o %elie 'e &e&ene+
+2 .a0 'a0 a) 4!a$ -i e# 'e sea)+ C#) "'e n# ),a) !n'i$ c #n cine n# )nnc &e&eni5 As$a
'ove'e-$e c &o/i s $e #i/i -i s n# ve8i ni)ic+
2 Cn' a in$ra$ acolo0 ne!r#l a 'esc*is lac$#l -i0 '#& ce a ie-i$0 l,a nc*is la loc+ Ca) pe la s%r-i$#l
)esei0 i,a a'#s #nc*i#l#i o c*eie0 &#n r)-a! c era aceea-i c*eie+ Pe&ene0 va s 8ic o)0 lac$0 va s
8ic &ri8onier+ N#,)i vine s cre' c,ar &#$ea %i 'oi &ri8onieri &e,o &lan$a/ie a-a 'e )ic0 #n'e oa)enii sn$
a$$ 'e c#)seca'e -i 'e 4#ni la s#%le$+ >n$ si!#r c <i) e &ri8onier#l0 -i,)i &are 4ine c,a) 'esco&eri$
$rea4a as$a ca ni-$e 'e$ec$ivi+ N# 'a# 'oi 4ani &e al$e )e$o'e+ Ci,ac#)0 % 4ine si !n'es$e,$e la #n &lan
&en$r# r&irea l#i <i)+ A) s ) !n'esc -i e# si,a&oi o s,l ale!e) &e l )ai 4#n+
Ce ca& avea 4ia$#l s$aF Pi0 'e,as avea e# ca&#l l#i To) >aw6er0 n# l,a- 'a nici &en$r# ran!#l 'e '#ce0
'e sec#n' 'e va&or0 'e clovn n$r,#n circ sa# )ai -$i#
77M
e# ce+ M,a) a&#ca$ s $icl#iesc #n &lan0 )ai )#l$ ca set ) a%l# n $re4+ C$ia) &rea 4ine al c#i o s %ie
)ai 4#n+
2 Ya$a5 ) n$re4 To) &es$e c$eva )in#$e+
2 .a+
2 Ia s ve'e)F
2 Ui$e ce ),a) !n'i$ e#+ E s ne %ie #-or s a%l),'ac <i) e acolo+ .#&,aceea0 Z )ine sear0 ) '#c
c# 4arca si a'#c &l#$a 'e la ins#li/ ncoace+ In cea 'in$i noa&$e n$#necoas -$er&elesc c*eia 'in
4#8#nar#l 4,$rn#l#i0 '#& ce s,o c#lca0 -i,l '#c &e <i) c# &l#$a la vale+ Gi#a o s s$) asc#n-i0 iar
noa&$ea ' s &l#$i)r c#) %cea) -i,nain$e+ Ce 8ici0 )er!e5
2 Nici vor4 c )er!e0 'ar e si)&l# ca 4#n 8i#a+ E &rea #-or+ IWa ce,/i %olose-$e &lan#3 'ac n,ai nici o,
&ri)e"'ie n cale5 A& 'e &loaieF N,ar s$rni vl6 nici c$ o s&ar!ere la o %a4ric 'e s&#n+
A) $c#$ c*i$ic0 %iin'c ),a-$e&$a) la vor4ele as$ea+ C$ia) &rea 4ine c o'a$ ce,-i &#ne el n !n' ceva0
n#,i c*i& sD,l con$ra8ici+
Mi,a vor4i$ a&oi 'es&re &lan#l l#i -i )i,a) 'a$ n#,)ai'ec$ sea)a c era 'e cincis&re8ece ori )ai 4#n ca
al )e#+ n ce &rive-$e s$il#l0 -i n# n#)ai s,i asi!#ra l#i <i) li4er$a$ea0 n aceea-i )s#r ca -i &lan#l )e#0
'ar &#$ea s ne cos$e -i via/a &e $o/i $rei+ A) %os$ ncn$a$ -i i,a) 8is c,ar %i 4ine s,nce&e)+ N,are ros$ s
v ar$ 'es&re ce era vor4a0 %iin'c $o$ n,avea s r)n a-a &ri3 la #r)+ C$ia) e# c To) o s,l sc*i)4e
&e ici &e colo0 a'#!in' la $o$ &as#l c$e,#n clenci no#+ Ci c*iar a-a a %os$+
Un l#cr# era si!#r; To) >aw6er n# !l#)ea 'eloc -i avea n$r,a'evr 'e !n' s ) a"#$e s,l r&esc &e
ne!r# 'in ro4ie+ N# &rice&ea) n r#&$#l ca&#l#i $rea4a as$a+ )i 8icea); =Ui$e #n 4ia$ 4ine,cresc#$0 'e
%a)ilie 4#n0 care are,#n carac$er 'e &ier'#$0 n# ca )ineF E 'e-$e&$0 n# 4$#$ n ca&0 nv/a$0 n# a!ea)i#0
4#n la s#%le$0 ,n# "osnic+ Ci c# $oa$e as$ea0 las la o &ar$e orice )n'rie -i cins$e si se a&#c 'e o $rea4 ca
as$a0 care,o,s,l %ac 'e rs#l l#)ii -i &e -l0 -i &e,ai l#i1+ N# &#$ea) &rice&e nici s ) $ai+ Era &rea 'in
cale,a%ar si0 ca &rie$en a'evra$0 s,ar %i c#veni$ s i,o s&#n -i s,l n'e)n s se lase &!#4a- c$ )ai e
$i)&+ M &re!$ea) c*iar s,i s&#n0 'ar el )i $ie vor4a;
77?
2 Ce0 /i nc*i&#i c n# -$i# ce %ac5 M,ai a#8i$ $# vor4in' vreo'a$ ai#rea5
2 N#+
2 N,a) s&#s c,a) s $e,a"#$ s,l r&e-$i &e ne!r#5
2 Ba 'a+
2 Ci,a$#nci5
Al$ceva n,a )ai s&#s0 -i nici e#+ N,avea nici #n ros$
Zs,i )ai s&#n ceva+ Cn' 8icea el c,o s %ac o $rea40 se /inea $o$'ea#na 'e c#vn$+ .ar $o$ n# &rice&ea)
ce,i
,venise s se vre ii$r,o $rea4 ca as$a 2 a-a c l,a) lsa$ n &ace0 %r s,)i )ai 4a$ ca&#l+ .ac /inea
nea&ra$ la c*es$ia as$a0 n,avea) c#) s,l o&resc+ La #r)a #r)elor0 $rea4a l#i+
Cn' ne,a) n$ors0 $oa$ casa a)#/ise0 nvl#i$ n 34e8n+ Ne,a) %#ri-a$ &n la coli4a 'e Un! "!*ea40 ca
Js,o cerce$)+ A) l#a$,o &rin o!ra'0 ca s ve'e) c#)
,a# s se &oar$e '#lii+ Ne c#no-$ea#0 a-a c n,a# l$ra$ )ai )#l$ 'ec$ la$r 'e o4icei cinii 'e la /ar0 cn'
se,a&ro&ie cineva 'e ei0 noa&$ea+ A"#n!n' ln! coli40 a) cerce$a$,o -i 'in %a/ -i &e 'e l$#ri0 n &ar$ea
&e
Zcare n,o c#no-$ea) 2 cea 'ens&re )ia8noa&$e 2 a) v8#$ o %eres$r#ic &$ra$0 %oar$e nal$0 c# o
s$in!*ie !roas 4$#$ 'e,a c#r)e8i-+
2 As$a,i ce ne $re4#ie 2 a) 8is e#+ Ya#ra as$a,i 'es$#l 'e )are ca s $reac <i) &rin ea0 'ac scoa$e)
Ps$in!*ia+
2 E si)&l# ca 4#n 8i#a -i #-or ca $ras#l la %i$+ >&er s !si) #n )i"loc ceva )ai co)&lica$0 H#ck Finn+
2 Ce,ar %i a$#nci s $ie) s$in!*ia c# %eres$r#l0 a-a c#) a) %c#$ e# nain$e 'e,a %i o)or$5
2 A-a )ai vii 'e,acas 2 8ise el+ E &lin 'e %ar)ec0
Z'e )is$er -i 'e &ri)e"'ii+ .ar &#n r)-a! c &#$e) !si #n )i"loc 'e 'o# ori )ai co)&lica$+ N#,i nici
o 0!ra4+ Ia s )ai ve'e)+
2n$re coli4 -i !ar' era #n -o&ron 'e scn'#ri n &rel#n!irea aco&eri-#l#i( -o&ron#l s$a era la %el 'e l#n!
ca si coli4a0 'ar ceva )ai n!#s$ 2 s $o$ %i av#$ vreo 'oi )e$ri+ >&re )ia88i avea o #- nc#ia$ c,#n
lac$+ To) )erse &n la ca8an#l 'e s&#n si0 '#& ce se #i$
,c# 4!are 'e sea) n "#r0 se n$oarse c# 'r#!#l 'e %ier d(# care oa)enii ri'ica# ca&ac#l ca8an#l#i+ C#
a"#$or#l 'r#!#l#i el s)#lse #n#l 'in 4elci#!e si lan/#l c8#+ A) 'esc*is #-a si,a) in$ra$ n#n$r#0
nc*i8n',o la loc+
222
A) sc&ra$ a&oi #n c*i4ri$ si,a) v8#$ c -o&ron#l era 'oar li&i$ 'e coli40 %r s co)#nice c# ea+ N#
era &o'i$ si n#n$r# n# se ve'ea ni)ic a%ar 'e ni-$e !ioarse,r#!ini$e; ca8)ale0 sa&e0 $rncoa&e si,#n &l#!
-c*io&0 Cn' c*i4ri$#l s,a s$ins0 a) ie-i$ a%ar si,a) &#s la loc 4elci#!#l0 nc*i8n' #-a la %el 'e+4ine c#)
%#sese si,na,in$e+ To) era ncn$a$;
+2 Ac#3 sn$e) &e 'r#)#l l 4#n+ >&) #n $#nel -i,l scoa$e) &e <i) a%ar+ >&a$#l o s ne ia0vreo s&,
$)n+
A) &orni$ na&oi s&re cas; e# a) in$ra$ &e #-a 'ir# 'os0 care se 'esc*i'ea #-or0 $r!n' 'e,o cla)& 'e
&iele Rn loc#rile as$ea #-ile n# sn$ 8vori$eS0 'ar To)0 !sin' 0 c as$a n#,i +'es$#l 'e ro)an$ic0 /in# )or/i-
s se ca,/re &e &ara$rsne$+ .#& ce se #rc 'e $rei ori &n la "#)$a$e -i c8# "os is$ovi$0 a &a$ra oar
%# c$ &e ce,s,-i s&ar! ca&#l( a$#nci se *o$r s se lase &!#4a-+ .ar '#& ce se o'i*ni ni/el0 Jse a&#c
s,si )ai ncerce1 noroc#l o 'a$ si i84#$i s se ca/ere &n s#s+
A 'o#a 8i0 n 8ori0 ne,a) $re8i$ -i ne,a) '#s la coli4ele ne!rilor ca s ne )&rie$eni) c# cinii si s ne,
&#ne) 4ine c# ne!r#l car0e,i a'#cea 'e )ncare l#i <irrc R'ac 'es&re <i) era vor4aS+
Ne!rii $oc)ai s%r-iser )asa 'e 'i)inea/ -i se &re!$ea# s &lece la c)&+ Ne!r#l l#i <i) #)&lea o
s$rac*in c# &ine0 carne -i al$e+ )erin'e0 n cli&a cn' ceilal/i; ie-ea#0 cineva a'#se 'in cas c*eia+
Ne!r#l la avea o %a/ 4la"in si s#r8$oare0 -i,-5 le!ase c# a/0 n ci#c#ra-i0 &r#l lnos0
&as)i$e ca s,al#n!e vr"i$oarele+ Gicea c 'e la o vre)e vr"i$oarele,n#,i ''ea# &ace 'eloc0
n%/i-n'#,i ve'enii ci#'a$e -i a'#cn'#,i n #rec*i $o$ %el#l 'e vor4e -i 8von#ri ns$r#-nice+ Cic n via/a
l#i n# %#sese vr"i$ vre)e a$$+ 'e n'el#n!a$+
To$ &oves$in'#,si neca8#rile0 se n%ier4n$ -i #i$ ce avea 'e %c#$+
2 Pen$r# cine,i )ncarea as$a5 l n$re4 To)+ Pen$r# cini5
Ne!r#l s#rise -i %a/a i se ncre/i $oa$0 ca o 4l$oac; n care ar#nci o &ia$r+
2 .a0 'o)3 >i' 2 s&#se el 2 &en$r#,#n cine0 #ns cine !ro8av+ Vre/i s,l ve'e/i5
<a3
22$
L,a) n!*ion$i$ c# co$#l &e To)0 so&$in'#,i;
2 Ce0 $e '#ci acolo0 8i#a,n a)ia8a )are5 N# era n &lan#3 nos$r#F
2 N# era0 'a,i ac#)+
Ce )ai $#ra,v#ra0 ne,a) '#s0 'ar )ie ri#,)i &rea &lceW $rea4a as$a+ In coli4 era n$#neric 4e8n0 n#
ve'eai nici la 'oi &a-i+ <i) era 'e 4#n sea) acolo -i ne v8#se0 cci s$ri!;
2 H#ckF T# e-$i5 .oa)neF Ui$e,l si &e 'o)3 To)F
Era) si!$ir c a-a o s se n$)&le+ N# -$ia) ce s
%ac si c*iar 'e,a- %i -$i#$0 $o$#na era0 cci ne!r#l la
s$ri!;
2 .oa)ne s%in$eF C#noa-$e &e '#)neavoas$r5 Ac#)a se ve'ea ceva )ai 4ine+ To) se #i$ la ne!r# %r
s cli&easc si s&#se0 c# )irare n !las;
2 Cine s ne c#noasc5
2 Ne!r#3 s$a %#!ar+
2 N# cre' c ne c#noa-$eF Cin3 /i,a 4!a$ n ca&
+a-a ceva5
2 C#) cine5 Pi n,a s$ri!a$ el a'inea#ri0 ca si c#)
v c#noa-$e5
To) 8ise a$#nci0 -i )ai ne'#)eri$;
2 Ce $o$ vor4e-$i5 Cine,D +s$ri!a$5 Cn' a s$ri!ai35
Ce,a s$ri!a$5
Ci0 n$orcn'#,se s&re )ine0 )i s&#se c$ se &oa$e 'e
lini-$i$;
2 Ai a#8i$ &e careva s$ri!Dn'5 Ce era s,i rs&#n'5
2 N#0 n,a) a#8i$ &e ni)eni+ ,
To) se n$oarse a&oi s&re <i) si,l n$re40 #i$n'#,se la el 'e &arc n# l,ar )ai %i v8#$ &n,a$#nci;
2 Ai s&#s ceva5
2 N#0 'o)3le0 n,a) s&#s ni)ic+
2 Nici o vor45
2 N#0 'o)3le0 nici o vor4+
2 Ne,ai )ai v8#$ vreo'a$5
2 N#0 'o)3le0 n# /in )in$e+
A$#nci To) se n$oarse s&re ne!r#0 care &rea 4#i)ac Zsi s&eria$ 'in cale,a%ar0 -i,i s&#se c# as&ri)e n
!las;
2 Ce,/i veni5 Ce $e,a %c#$ s cre8i c,a s$ri!aVW
cineva+
2 E0 e vr"i$oarele alea a%#risi$eF Mai 4ine )or 'ec$ s $riesc a-aF E cli& n# ) las0 'o)3le0 )
o)oar
224
c# 8ile0 a-a 'e $are ) s&erie+ V ro! s n# s&#ne/i la ni)eni0 c 'ac a%l 'o)3 >ilas0 ) cear$+
.#)neal#i 8ice c n# sJ9 a%l &e l#)e vr"i$oare+ A- vrea s %ie 'ns#3 aici0 ce,ar )ai 8ice 'ac le,ar
ve'ea c# oc*ii l#i5 N,ar )ai &#$ea s 8ic ni)ic 'e 'a$a as$aF .ar a-a se,n$)&l )ere#0 o)#,nc&/na$
r)ne nc&/na$ $oa$ via/a0 n# vrea s va8 -i s a%le sin!#r ni)ic0 iar cn' $# a%li -i,i s&#i -i l#i0 n# $e
cre'e+
To) i %!'#i c n,o s s&#n ni)n#i -i,i ''# #n 4an0 s%$#in'#,L s,-i )ai c#)&ere ni-$e a/ ca s,-i
le!e &r#l+ A&oi )i s&#se0 #i$n'#,se la <i);
2 M,n$re4 'ac JZ nenea >ilas 4 s,l s&n8#re &e ne!r#l s$a+ .e,a- &#ne )na &e #n ne!r# &e care l,ar
r4'a ini)a s %#! 'e la s$&n n# l,a- 'a s$&n#l#i0 ci l,as s&n8#ra+
Ne!r#l se '#se la #-0 ca s va' 4an#l la l#)in0 -i nce&# s,l )#-$e0 ca s se ncre'in/e8e c,i 4#n+ To)
i -o&$i a$#nci l#i <i);
2 F,$e c n# ne c#no-$i+ .ac,ai s a#8i noa&$ea 8n!ni$ 'e ca8)ale0 s -$ii c noi sn$e)+ Vre) s $e
slo4o8i)+
<i) a4ia av# $i)& s ne s$rn! )na0 cci rQe!r#l se n$oarse ln! noi+ I,a) s&#s c,o s veni) -i al$ 'a$0
'ac )ai vrea+ Ne!r#l ne rs&#nse c i,ar %ace )are &lcere0 )ai c# sea) seara0 %iin'c vr"i$oarele l
canonea# n'eose4i &e n$#neric0 si a$#nci n# s$rica s ai4 &e cineva n &rea")+
CAPITOLUL ###V
Pn la &rn8isor )ai r)sese vre#n ceas0 a-a c ne,a) '#s n &'#re+ To) era 'e &rere c n# &#$e)
s&a %r &#/in l#)in+ Ci c#) #n %elinar ne,ar %i &#$#$3'a 'e !ol0 l )ai 4#n l#cr# era,2 8icea el 2 s
a'#n) ni-$e vreasc#ri &#$re'e0 care se c*ea) =%oc#
F
v#l&ii1 -i care 'a# o &l&ire sla4 'ac le &#i n$r,
#n loc n$#necos+ A) s$rns #n 4ra/ 'e vreasc#ri 'in$r,as$ea si le,a) asc#ns n$r,#n $#%i-0 a&oi ne,a) a-e8a$
s ne o'i*ni)+
?: 2 Aven$#rile l#i H#ckle4err6 Finn
77:
To) n# &rea era n a&ele l#i;
2 La nai4aF .#& )ine0 $rea4a as$a e &rea #-oar+ E al 'rac#l#i 'e !re# s $icl#ies$i #n &lan co)&lica$F Nici
$# &a8nic ca s,l o$rve-$i0 nici $# cine ca s,i vri &e !$ vre#n *a& a'or)i$or( -i &,or)0 <i) e le!a$ 'e,
#n &icior c# #n lan/ 'e $rei )e$ri; ri'ici &a$#l0 sco/i lan/#l si !a$a &oves$ea+ Ci )ai e -i nenea >ilas s$a0 care
'#& ce se,ncre'e n $oa$ l#)ea0 l $ri)i$e c# c*eia &e ne!r#l la c# ca& 'e 4os$an -i n# &#ne &e ni)eni s,l
s#&rave!*e8eF .e )#l$ &#$ea <i) s ias 'in vi8#in0 'e n# era le!a$ c# ln/oi#l la 'e &iciorF M H#ck0
n,a) v8#$ co)4ina/ie )ai $)&i$ ca as$aF E-$i sili$ s nscoce-$i sin!#r $oa$e &ie'icile+ .ar n,ave)
nco$ro0 as$a,i )ar%a si $re4#ie s scoa$e) c$ )ai )#l$ 'in ea+ `N#)ai c0 s -$ii 'e la )ine0 e )ai )are !loria
'ac,l r&e-$i $recn' &rin$r,o s#)e'enie 'e !re#$/i si &ri)e"'ii0 cn' i care, avea# 'a$oria s /i le ri'ice
n +cale s,a# lsa$ &e $n"al -i,a $re4#i$ s le nscoce-$i sin!#r0 'in ca&#l $vi+ Ui$e0 'e &il'0 c*es$ia c#
%elinar#l+ Cn' s$ai s $e !n'e-$i0 'e %a&$ ne )in/i) cn' 8ice) c #n %elinar ar %i &ri)e"'ios+ Cre' c a) &#$ea
l#cra -i c,#n alai 'e $or/e0 'ac,a) vrea+ Ui$e ce 8ic e#; e )#sai s )e-$eri) #n %ers$r#0 la &ri)a oca8ie+
2 Ce+ s %ace) c#3el5
2 Ce s %ace)5F Pi n# -$ii c $re4#ie s $ie) &icior#l &a$#l#i l#i <i)0 ca s &#$e) scoa$e lan/#l5
2 .ar a'inea#ri s&#neai c,ar %i 'e a"#ns s ri'ic)
&a$#l+
2 N#)ai $# e-$i n s$are s "#'eci a-a0 H#c* Finri+ Vor4e-$i ca #n co&il 'e !r'ini/+ Ce nai4a0 n,ai ci$i$
nicio'a$ o car$e 'es&re 4aron#l Trenck
?
0 'es&re Casa,nova
7
0 'es&re Benven#$o Cellini
O
0 'es&re Henric al
&a$r#lea
T
sa# 'es&re ilal/i eroi5 Un'e s,a )ai &o)eni$ s LLLLLLL 3 a
?
:riedri!8 Tren!E R?A7B2?AUTS0 aven$#rier a#s$riac0 cele4r# &rin n'el#n!a$a sa ca&$ivi$a$e+ .eca&i$a$ n $i)&#l Revol#$ei
France8e+
7
Aven$#rier#l i$alian Casanova 'e >ein!al$ R?A7:2?AU@S0 a 'eveni$ cele4r# )ai ales &rin s&ec$ac#loasa l#i eva'are 'in
nc*isoarea =Pio)4i1 'in Vene/ia+
O
Il#s$r# !ravor0 sc#l&$or -i 4i"#$ier i$alian R?:MM2?:A?S0 n$e)ni/a$ )#l$ vre)e la Floren/a+
T Henric al IV,lea0 re!ele Fran/ei n$re ?:@U -i ?B?M( &e cn' era re!e al Navarrei10 a %os$ n$e)ni/a$ la Bas$ilia0 'e #n'e a
eva'a$+
O7B
slo4o8e-$i #n &ri8onier c# $r#c#rile as$ea 'e %a$ 4,$rn5 N#0 4ia$#le+ A#$orii i )ai cele4ri ne nva/ c
&icior#l &a$#l#i $re4#ie 'es&ica$ n 'o# si ls3a$ a-a0 '#& ce,ai n!*i/i$0 %ire-$e0 $ala-#l ca s n# )ai &oa$ %i
!si$0 -i '#& ce,ai &#s ni/el &)n$ -i ni/ic #nsoare n "#r#l loc#l#i %eres$r#i$0 &en$r# ca nici cel )ai a!er
)a"or'o) s n# &oa$ ve'ea )car o #r) -i as$%el s crea' c &icior#l &a$#l#i e nea$ins0 n noa&$ea eva'rii0
$e '#ci -i 'ai #n 4o4rnac &a$#l#i0 -i,ai $er)ina$ c# el( 'es&rin8i lan/#l -i !a$a &oves$ea+ N#,/i )ai r)ne 'ec$
s,5!/i 'e )e$ere8e scara 'e %rn!*ie -i s co4or &e ea &n "os0 r#&n'#,/i %ire-$e &icior#l n -an/0 %iin'c scara
e c# vreo3 no#s&re8ece &icioare )ai sc#r$ 'ec$ $re4#ie+ .ar n# %ace ni)ic0 %iin3c $e,a-$ea&$ caii -i vasalii
cre'incio-i0 care $e a'#n 'e &e "os -i $e,ar#nc,n
W-a+ Ci ia$ c &orne-$i s&re Lan!#e'oc#l
?
$# 'e 4a-$in0 s&re Navarra
7
sa# nco$ro &o%$e-$i+ E s$ra-nic0 H#ck+
i"Tare,as3 vrea s %ie #n -an/ - i,n "#r#l coli4ei noas$re+
"> -$ii c 'ac ne )ai r)ne $i)&0 o s s&) #n#l &c*iar n noa&$ea eva'rii+
2 Ce nevoie,ave) 'e #n -an/0 cn' ne,a) *o$r$ s,l scoa$e) &e s#4 coli45 l,a) n$re4a$ e#+
.ar el n,a#8ea ni)ic+ Ui$ase si 'e )ine -i 'e $o$+ >$$ea c# 4r4ia,n &al) -i se !n'ea+ n c#rn' nce&# s
o%$e8e si s 'ea 'in ca&;
2 N#0 'in &ca$e n# e nea&ra$ nevoie 'e $rea4a as$a+
2 Care $rea45 8ic e#+
2 A'ic0 n# )ai e nevoie s $ie) c# %ers$r#l &icior#l l#i <i)+ 3
2 .#)ne8e#leF C#r&+ o s %ie nevoie 'e a-a ceva5 .a3 ce,/i veni s $e !n'e-$i s,i $ai &icior#l5
2, Unii 'in cei )ai cele4ri a#$%$ri a-a %cea#+ Ne,&#$n' s3 se 'esco$oroseasc 'e lan/#ri0 -i $ia# )na ca s
&oa$ eva'a+ C,#n &icior ar %i si )ai 4ine+ .ar $re4#ie s ren#n/)+ In c8#3 'e %a/0 n#,i )#sai0 si &,or) <i) e
ne!r# -i n,ar &rice&e 'e ce e nevoie 'e,asa ceva -i c,a-a,i o4icei#l n E#ro&a+ A-a c $reac 'e la
? Provincie 'in vec*ea Fran/0 a%la$ n s#'#l /rii+
7
Re!a$ %e#'al0 a-e8a$ n &ar$ea 'e1 a&#s a Pirineilor( &e a)4ele versan$e ale aces$or )#n/i+ In ?:@U0 cn' Henric0 %os$#l re!e
al Navarrei0 a 'o4n'i$ $ron#l Fran/ei0 a #ni$ re!i#nea nor'ic a re!a$#l#i c# Fran/a+
227.
noi+ .ar o scar 'e %rn!*ie i,a) &#$ea 'a+ C$ii ce5 Ne r#&e) cear-a%#rile si,i nsil) o scar+ N#,i )are
l#cr#+ I,o &#$e) 3$ri)i$e n$r,o &lcin$+ A-a se o4i-n#ie-$e+ A) )nca$ e# si &lcin$e )ai rele+
2 Vor4e-$i ai#rea0 To) >aw6erF <i) n,are nevoie 'e,o scar 'e %rn!*ie+
2 Ba 'a0 are nevoie+ T# vor4e-$i ai#rea0 H#ckF Ha4ar n,ai+ M#sai s ai4 o scar 'e %rn!*ieF To/i
&ri8onierii a#+
2 Ce nai4a s %ac c# ea5
2 C#) ce s %ac5 E asc#n'e,n &a$0 ce0 n# &oa$e5 To/i %ac la %el+ Tre4#ie s %ac si el ca $oa$ l#)ea+
H#ck0 v' c n# vrei 'eloc s /ii sea)a 'e re!#li+ Una,'o#0 ai vrea s nce&i ceva no#+ > 8ice) c n#
%ace ni)ic c# scara+ Ei -i5 E s r)n n &a$0 ca o #r)0 '#& ce,o s %#!+ Ce0 cre8i c ia n,or s ai4
nevoie 'e #r)e5 E*o0 si,nc c#)F .#& $ine0 ar %i s n# le +ls) nici o #r)+ Fr#)os /i sa'e0 n,a) ce
8iceF Un'e s,a )ai &o)eni$ #na ca as$a5
2Bine 2 8ic e# 2 'ac,asa,s re!#lile si n# se &oa$e al$%el0 s,i ') o scar+ N# vrea# s calc
re!#la)en$#3+ .ar #i/i #n l#cr#0 To) >aw6er; 'ac r#&e) cear-a%#rile ca s,i croi) l#i <i) o scar 'e
%rn!*ie0 &#n )na,n %oc c ne !si) 4elea#a+c# $#-a >all6+ Ui$e ce cre' e#; o scar 'in scoar/ 'e n#c n#
cos$ ni)ic0 n# a'#ce nici o &a!#4 -i &o/i s,o n'esi n$r,o &lcin$ sa# s,o vri n$r,#n )in'ir 'e &aie0 la
%el 'e 4ine ca &e,o scar 'e cir&+ C$ 'es&re <i)0 n# se &rice&e 'eloc la soco$eli ',as$ea0 a-a c n#,i &as
ce %el 'e +++
2 U%F Mi0 H#ck0 'e,a- %i la %el 'e a!ea)i# ca $ine0 )i,a- /ine !#ra0 )car a$$+ Cine,a )ai a#8i$ ca #n
&ri8onier 'e ran! s eva'e8e &e,o scar %c#$ 'in scoar/ 'e n#c5 Te r' -i c#rcileF
2 Bine0 % c#) vrei0 To)+ .ar $e,a- s%$#i s ) la-i s )&r#)#$ #n cear-a% 'e &e %rn!*ia 'e r#%e+
2 As$a )ai )er!e 2 s&#se el0 %#l!era$ 'e o no# i'ee+ )&r#)#$ -i,o c)a-+
2 Ce ne $re4#ie,o c)a-0 To)5
2 Pen$r# <i)0 ca s,si /in "#rnal#l+
2 Pe 'rac#3 "#rnalF Pi <i) nici n# -$ie s scrie+
2 Ei si5 .a3 ce0 n# &oa$e s %ac se)ne &e c)a- 'ac,i ') o &an cio&li$ 'in$r,o lin!#r vec*e 'e
cosi$or sa# 'in$r,#n ca&$ 'e 'oa!5
828
2 .ar To)0 n,ar %i )ai 4ine s &rin'e) o !sc -i s,i s)#l!e) o &an5 I,ar %i )ai lesne s scrie c# ea+
2 M0 'a3 n$%le/ )ai e-$iF n $e)ni/ele %or$re/e,lor n,alear! !-$ele0 ca &ri8onierii s le &oa$ "#)#li+ Ei
-i %ac $o$'ea#na &enele 'in s%e-nice vec*i 'e ala) sa# 'in al$e ase)enea l#cr#ri !rele si 4#$#cnoase
care le ca' s#4 )n+ Ci $rec s&$)ni -i l#ni n$re!i &n s le )e-$ereasc0 %iin'c $re4#ie Ps le asc#$
'e 8i'+ C*iar 'e,ar avea o &an 'e !sc0 $o$ n# s,ar %olosi 'e ea0 n,ar %i '#& $i&ic+
2 Bine0 'ar cerneala 'in ce,o s i,o %ace)5
2 M#l/i o %ac 'in r#!in 'e %ier -i 'in lacri)i0 'ar s$a,i o4icei#l oa)enilor 'e rn' si,al )#ierilor+ Asii se
%elosesc 'e &ro&ri#l lor sn!e+ Ci <i) o s &oa$+ .e c$e ori o s vrea s $ri)i$ vre#n rva- )is$erios0 %ie el
ci$ 'e )ic si o4i-n#i$0 ca l#)ea s a%le #n'e,i ca&$iv0 <i) o s &oa$ s,l scrie c# %#rc#li/a &e %#n'#l #n#i
$al!er 'e $inic*ea si s,l ar#nce a&oi &e %ereas$r+ A-a o4i-n#ia si Masca 'e Fier
?
0 e l )ai 4#n clenci+
2 .ar <i) n,are nici #n $al!er 'e $inic*ea0 i se a'#ce )ncarea n$r,o oal+
2 N#,i ni)ic0 i %ace) noi ros$F
2 Ni)eni n,o s,i &oa$ ci$i $al!ereleF
2 N# 'es&re as$a,i vor4a0 H#ck Finn+ Trea4a l#i e s scrie &e $al!ere -i s le,ar#nce a%ar+ N#,i )#sai s
le &o/i ci$i+ .e cele )ai )#l$e ori n# &o/i ci$i ni)ic 'in ce,a scris &ri8onier#l &e,#n $al!er 'e $inic*ea sa#
&e al$e l#cr#ri+
2 A$#nci ce ros$ are s )ai s$rici 4#n$a$e 'e $al!er5
2 La nai4a0 'oar n#,s $al!erele &ri8onier#l#iF
2 Bine0 4ine0 'a3 sn$ ale c#iva0 n#5
2 > 8ice) c 'a+ Ei -i5 Ce,i &as &ri8onier#l#i ale c#i sn$5
>h o&ri0 a#8in' clo&o/el#l care ves$ea )asa 'e 'i)inea/+ A) &orni$ s&re cas+
?
Persona" )is$erios0 )or$ la Bas$ilia n ?AMO0 '#& 7T ani 'e 'e$en/i#ne0 n care $i)& a %os$ o4li!a$ s &oar$e n &er)anen/
)asc 'e %ier+ >,a s#s/in#$ c el ar %i %os$ %ra$e !ea)n al l#i L#'ovic al blV,lea( 'ar s,a 'e)ons$ra$ #l$erior c el era #n
oarecare Ma$$ioli0 ares$a$ &en$r# $r'are+ Poves$ea sa a ins&ira$ l#i AleQan're .#)as,$a$l ro)an#l =E)#l c# )asca 'e %ier1
R?@OBS+
77U
n aceea-i 'i)inea/ a) )&r#)#$a$ 'e &e %rn!*ia + 'e r#%e #n cear-a% -i o c)a- al4 si le,a) 4!a$
n$r,#n sac vec*i0 &e care,l !sise)+ A&oi ne,a) '#s n &'#re0 a) scos 'in asc#n8$oare vreasc#rile 'e
=%oc#l v#l&ii1 si le,a) vr$ si &e ele n sac+ Gic c,a) )&r#)#$a$0 %iin3c,a-a o4i-n#ia s s&#n 4a4ac#3+
To) ns 8icea c s$a n#,i )&r#)#$0 ci c#ra$ *o/ie ,2 n#)ai c %#ra)0 cic0 n n#)ele #n#i &ri8onier0
iar &ri8onierii0 cn' aa nevoie 'e ceva0 n# se 'a# n l$#ri 'e la ni)ic si l#)ea n#,i osn'e-$e &en$r# as$a
N#,i nici o cri) 'ac &ri8onier#l %#r l#cr#l 'e care are nevoie ca s &oa$ eva'a+ E 're&$#l l#i 2 8icea
To) 2 a-a c a$$a vre)e c$ noi l#cra) &en$r# #n &ri8onier0 avea) $o$ 're&$#l s %#r) $o$ ce ne $re4#ia
ca s,l scoa$e) 'in &#-crie+ C# $o$#l al$ceva ar %i 'ac n,ar %i vor4a 'e,#n &ri8onier( n ca8#l s$a0 n#)ai
#n $iclos ar %i n s$are s %#re+ Ne,a) *o$r$ a-a'ar s %#r) $o$ ce ne,o c'ea s#4 )n+ Ci c# $oa$e as$ea0
n$r,o 8i0 '#& aceea0 )i,a $ras #n &er'a% n#)r#3 #n#0 cn' a) -$er&eli$ #n &e&ene 'in !r'ina ne!rilor si
l,a) )nca$+ N# s,a lsa$ &n n# ),a sili$ s ) '#c la ne!ri si s le 'a# #n !olo!an0 %r s le s&#n
&en$r# ce+ To) 8icea c n,ave) 're&$#l s %#r) 'ec$ ceea ce ne $re4#ie+ Ci cn' i,a) s&#s c )ie,)i
$re4#ia &e&enele0 )i,a rs&#ns c n,avea) nevoie 'e el &en$r# eva'area 'in $e)ni/+
2 As$a,i 'eose4irea 2 a'#! el+ .ac,ai %i vr#$ s,l iei ca s asc#n8i n el #n &#)nal si s i,l s$recori n
$ain l#i <i)0 ca s ai4 c# ce s,l o)oare &e )a"or'o)0 $o$#l ar %i %os$ n re!#l+
N,a) )ai 8is ni)ic0 c# $oa$e c ),n$re4a) la ce,)i %olose-$e c l#cre8 &en$r,#n &ri8onier0 'ac,s nevoi$
s,)i %r)n$ creierii c# o s#)e'enie 'e %ine/#ri 'e,as$ea ori 'e c$e ori )i se ive-$e oca8ia s -$er&elesc
#n &e&eneF
Ei0 si c#) s&#nea)0 n 'i)inea/a aceea a) a-$e&$a$ &n ce s,a '#s %iecare la $rea4a l#i si o!ra'a s,a d0oli$
'e oa)eni+ A$#nci To) a '#s sac#l n -o&ron0 iar e# a) s$a$ 'e cara#l ceva )ai ncolo+ N,a 84ovi$ )#l$
-i0 cn' s,a n$ors0 ne,a) a-e8a$ a)n'oi &e s$iva 'e le)ne0 s )ai vor4i) 'e #na0 'e al$a+
2 Ac#) ave) $o$ ,ce ne $re4#ie0 a%ar 'e #nel$e 2 8ise eF+ .a3 n,o s %ie !re# nici c# ele0
7OM
2 Unel$e5F 8ic e#+
2 .a+
2 La ce ne $re4#ie5
2 Ca s s&)+ .oar n,o s scoa$e) &)n$#l c# 'in/iiF
2 .a3 ce0 !ioarsele alea 'e $rncoa&e -i sa&e 'in -o&ron n#,s 'e a"#ns 'e 4#ne0 cn' e vor4a 'e scos a%ar
#n ne!r#5
>e n$oarse s&re )ine si,)i ar#nc o &rivire &lin 'e co)&$i)ire0 s,/i 'ea lacri)ile0 n# al$a+
2 H#ck Finn0 ai a#8i$ $# vreo'a$ ca #n &ri8onier s ai4 n !ar'ero4a l#i $rncoa&e0 sa&e si $oa$e
a&ara$ele )o'erne0 ca s,si &oa$ s&a sin!#r #n $#nel &n,a%ar5 Ia 8i0 'ac ai n 'evia )car #n 'ra) 'e
)in$e0 ee %el 'e ero# ar %i &ri8onier#l la5 >&#ne -i $#F A$#nci )ai 4ine ',i c*eia0 -i !a$aF A#8iF + + +
Trncoa&e0 sa&e+ + + Pi0 l#cr#ri ',as$ea n# se 'a# nici )car #n#i re!eF
2 .a3 'ac n,ave) nevoie 'e $rncoa&e si 'e sa&e+ ce nai4a ne $re4#ie5
2 E1 &erec*e 'e 4rice!e+
2 Ca s s&) la $e)elia coli4ei5
2 .a+
2 As$a,i c#ra$ &ros$ie0 To)F
2 Pros$ie0 ne&ros$ie0 a-a se c#vine s %ace)0 a-a scrie la car$eF Al$ cale n# -$i# s %ie si a) ca) ci$i$ $oa$e
cr/ile n care e v4r4a 'e l#cr#rile as$ea+ Pri8onierii se %olosesc $o$'ea#na 'e 4rice!e si0 4a! 'e sea)0 'e
)#l$e ori n# ca s sa&e &)n$#l0 ci ca s $aie rQ s$nc $are+ Ci as$a le ia s&$)ni n$re!i0 'e n# se )ai
$er)in+ Yn'es$e,$e0 'e &il'0 la #n#l 'in &ri8onierii nc*i-i n carcera a )ai 'in %#n' a cas$el#l#i .i%
?
+ C$
cre8i c i,a $re4#i$ &n3 s ias a%ar5
2 Ha4ar n,a)+
2 Y*iciF
2 N# -$i# +++ o l#n "#)3a$e5
2 Trei8eci %i -a&$e 'e`aniF Ci a ie-i$ $a)an n C*ina+ A-a se l#crea8F Ce 4ine era s %i %os$ 'e !rani$ -i
$e)elia %or$re$ei noas$reF
?
E vor4a 'e cas$el#l '3I%0 nc*isoare cl'i$ 'e Francisc I &e ins#la I%0 n a&ro&iere+'e Marsilia0 Rn +$+S
7O?
Bine0 'ar <i) n# c#noa-$e &e ni)eni n C*inaF
2 Ce le!$#r are #na, c# al$a5 Nici $i&#l la n# c#no-$ea &e ni)eni+ Ei0 'ar v' c n# /i,e ca&#l 'ec$ la
%leac#riF .e ce n# $e !n'e-$i la l#cr#l l )ai i)&or$an$5
2 Bine0 %ie+ N#,)i &as #n'e o s ias0 $o$#l e s ias0 -i cre' c nici <i) n# se sinc*ise-$e+ .ar0 ia 8i0 n#
cre8i c <i) e &rea 4$rn ca s,l scoa$e) a%ar s&n' c,#n 4ricea!5 N,o s )ai a&#ce 8i#a a )are0
srac#3F
2 Ba 'a+ Ce0 cre8i c o s ne ia $rei8eci si -a&$e 'e ani ca s s&) la ni-$e $e)elii 'e l#$5
2 Z .a3 ci$ o s ne ia0 To)5
2 .in &ca$e0 n# ne ' )ina s 84ovi) c$ s,ar c#veni la $rea4a as$a0 %iin'c s,ar &#$ea ca,n c#rn' nenea
>ilas s a%le 'e la i 'in New Erleans c <i) n#,i 'e &rin &r/ile alea -i,a$#nci o s se !r4easc s 'ea
s%oar,n /ar0 &rin a%i-e sa# )ai -$i# e# c#)+ A-a c $re4#ie s ne ca) !r4i) c# s&a$#l+ Nor)al0 ar $re4#i
s ne ia vreo 'oi ani0 'ar ar %i &eric#los+ Avn' n ve'ere c si$#a/ia e a$$ 'e nesi!#r0 #i$e ce &ro&#n; s
s&) n linie 'rea&$0 c$ )ai re&e'e c# &#$in/+ .#& aia0 n,ave) 'ec$ s 8ice) c,a) )#nci$ $rei8eci si
-a&$e 'e ani+ Pe <i) l scoa$e) 'e,acolo la &ri)a alar)+ Cre' c asa,i cel )ai 4ine+
2 .a0 a-a )ai )er!e+ .ac,i vor4a n#)ai s 8ice) a-a0 n# ne cos$ ni)ic+ .in &ar$ea )ea0 'ac n,ai
ni)ic )&o$riv0 n,ave) 'ecD$ s 8ice) c,a) )#nci$ la $rea4a as$a -i,o s#$ cinci8eci 'e ani0 c vor4a aia0
$o$ n,o s ne 'oar &al)ele+ M '#c s %ac ros$ 'e 'o# 4rice!e+
2 F ros$ 'e $rei 2 s&#se To)+ .in$r,#n#l o s )e-$eri) #n %ers$r#+
2 To)0 'ac,)i 'ai voie -i n#,i c#)va con$ra re!#la)en$#l#i -i,a reli!iei0 e# 8ic s ne %olosi) 'e c#s$#ra
aia vec*e si r#!ini$0 care 8ace colo0 s#4 s$rea-in0 in s&a$ele a%#)$oarei+ J\
To) se #i$ la )ine0 c# "ale -i 'e8n'e"'e;
2 Ei0 <rl#ck0 H#ck0 'e!ea4a se os$ene-$e o)#l c# $ine s $e,nve/e cevaF Hai0 '#,$e '#& 4rice!e0 % ros$ 'e
$reiF
L,a) asc#l$a$ %r s crcnesc+
CAPITOLUL ###VI
C#) a) si)/i$ c $oa$ l#)ea 'oar)e0 ne,a) 'a$ "os &e &ara$rsne$0 ne,a) nc*is n -o&ron si ne,a) &#s
&e l#cr#0 la licr#l vreasc#rilor &#$re'e+ A) c#r/a$ &o'ea#a &e o l#n!i)e 'e vreo 'oi )e$ri 'e o &ar$e si
'e al$a a04rnei 'in )i"loc+ To) )i s&#se c ac#) ne a%l) $a)an n s&a$ele &a$#l#i l#i <i) -i c,o s
s&) 'e'es#4$#l l#i si ni)eni n,o s &oa$ -$i c &e acolo,i #n $#nel0 %iin'c &$#ra l#i <i) a$rna &n la
&)n+ Ca s ve8i !roa&a0 $re4#ia s ri'ici &$#ra -i s $e vri s#4 &a$+ A) s&a$ noi a-a c# 4rice!ele &n
&e la )ie8#l no&/ii( era) )or/i 'e o4o3seal -i )inile )i,era# &line 'e 4-ici0 'ar !a#ra s&a$ a4ia se
ve'ea+
2 To) >aw6er 2 i,a) 8is 2 as$a n#,i $rea4 'e $rei8eci si -a&$e0 ci 'e $rei8eci -i o&$ 'e ani+
N#,)i rs&#nse ni)ic0 'ar o%$ -i n c#rn' se o&ri 3 'in s&a$+ >e ve'ea c,i )#nci$ 'e !n'#ri+
2 N# )ai )er!e a-a 2 s&#se el &es$e c$eva cli&e 2 n,are nici #n ros$0 H#ck+ Al$ceva ar %i 'ac,a) %i
&riWWnieri+ A) avea a$#nci n %a/a noas$r ani c# '#i#)#l0 nwar %i nici o !ra4+ Ci %iin'c 0=n,a) &#$ea
s&a 'ec c$c6a )in#$e &e 8i0 la sc*i)4area !r8ii0 )inile n# ni s,ar k$Dsica -i a) &#$ea )#nci $e)einic0
c#) scrie la car$e0 ani -i ani 'e,a rn'#l+ .ar a-a0 n,ave) vre)e 'e &ier'#$0 $re4#ie s,i ') 8or+, nc,o
noa&$e ca as$a 'e )#nc &e 4rnci0 -i ie-i) 'in circ#la/ie &e,o s&$,)n0 ca s ne $)'#i) )inile0
al$%el n,o s ne )ai &#$e) a$in!e 'e,#n 4ricea!+
2 A$#nci ce,i 'e +%c#$+ To)5
2 /i s&#n n#)ai'ec$+ N#,i 're&$ -i n#,i cins$i$0 -i nici n,a- vrea s se a%le0 'ar n,ave) al$ cale; $re4#ie s
s&) c# $rncoa&ele0 'ar o s 8ice) c,s 4rice!e+
2 A-a )ai vii 'e,acasF Ei0 To) >aw6er0 v' c a nce&#$ s,/i vin )in$ea la ca&F Cins$i$0 necins$i$0
$rncoa&e ne $re4#ieF La 're&$ vor4in'0 )ie nici n#,)i &rea &as 'e cins$e+ Cn' ),a&#c s %#r #n ne!r#0
#n &e&ene sa# o car$e 'e reli!ie0 n# ) &rive-$e c#)0 ci ce,an#)e iese0 a'ic ne!r#l0 &e&enele sa# car$ea+
Ci 'ac $rnco&#l e l#cr#l cel )ai la,n'e)n0 a$#nci c# ,el ) &#n, &e $rea4+ N# 'a# 'oi 4ani &e ce s&#n
nv/a/ii+
7O7
233
2 In ca8#ri 'e,as$ea0 e voie s $e %olose-$i 'e $rn,coa&e0 si s 8ici c,s 4rice!e+ Al$)in$eri0 n,a-
nc#viin/a0 #na ca as$a 0si nici n,as s$a c# )inile,n sn0 v8n' c#) re!#la)en$#l e clca$ n &icioare0
%iin'c ce,i r# e rri si ce,i 4#n e 4#n si n,are ros$ s %aci $o$#l ana&o'a0 'ac n# e-$i a!ea)i#+ T#0 'e
&il'0 ai &#$ea s,l sco/i &e <i) s&n' c# #n $rnco&0 %r s 8ici c,i 4ricea!0 %iin'c $# n# $e &rice&i+ .ar
e#0 care -$i# 'es&re ce,i vor4a0 n,as %i n s$are+ .,)i #n 4ricea!F
Avea si el #n#l0 'ar i l,a) 'a$ $o$#-i &e al )e#+ l
a8vrli c$ colo;
2 .,)i #n 4ricea!0 8icF
N,a) n/eles ce vrea0 'ar ),a) !n'i$ ni/el si0 co$ro4in' &rin$re !ioarsele alea0 a) !si$ #n $rnco& -i i l,
a) 'a$+ L,a l#a$ si s,a &#s &e $rea40 %r s scoa$
o vor4+
A-a,i era %el#l0 'eF Era &lin 'e &rin/i&#ri + + +
A) &#s si e# )na &e o ca8)a -i ',i 4$aie0 cn' e# c# ca8)a#a0 cn' el c# $rnco&#l+ Trea4a )er!ea
s$r#n+ .#& o "#)$a$e 'e ceas0 n# )ai &#$ea) 'e o4oseal0 'ar !roa&a s&a$ era 'es$#l 'e )ricic+
Cn' a) a"#ns n o'aia noas$r0 ),a) #i$a$ &e %ereas$r la To)0 care se c8nea s se ca/ere &e &ara$rsne$0
'ar n# &#$ea0 a-a 'e $are l '#rea# )inile+
2 N#,i c*i&F )i s$ri! el n cele 'in #r)+ Ce )
s%$#ie-$i s %ac5 Ai vreo i'ee5
2 .a0 'ar cre' c n#,i c#) scrie la car$e+ >#ie,$e
&e scri -i 8i c $e,ai c/ra$ &e &ara$rsne$+ El )i #r) &ovara+
A 'o#a 8i0 To) -$er&eli 'e &rin cas o lin!#r 'e cosi$or -i #n s%e-nic 'e ala)0 ca+s,i )e-$ereasc l#i 'ini
niscaiva &ene 'e scris0 &rec#) -i -ase l#)inri 'e se#+ C$ 'es&re )ine0 a) 'a$ $rcoale &e Un! coli4ele
ne!rilor -i0 la &ri)#l &rile"0 a) %#r!si$ $rei 4li'e 'e $inic*ea+ To) a %os$ 'e &rere c n,o s %ie 'e a"#ns0
'ar l,a) lini-$i$ s&#nn'#,i c 'e vre)e ce ni)eni n,o s va' 4li'ele ar#nca$e 'e To)0 %iin'c a# s ca'
n $#%ele 'e ci#)%aie si 'e '#'# 'e s#4 %eres$r#ie0 o s le &#$e) l#a na&oi si <i) o s le %oloseasc 'in
no#+ L#i To) i &lc# $rea4a as$a+
2 Ac#) 2 )i s&#se el 2 $re4#ie s ne !n'i) c#) s,i s$rec#r) l#i <i) $oa$e l#cr$irile as$ea+
2 E s i le $ri)i$e) &rin $#nel0 cn' va %i !a$a+3
234
)i ar#nc o &rivire 'is&re/#i$oare -i '#& ce,) s&#se c n,a )ai a#8i$ n via/a I#( o !#W#)nie ca as$a0
c8# iar &e !n'#ri+ N# $rec# )#l$ si ) n-$iin/a c i,a# veni$ 'o#,$rei i'ei0 'ar c 'eoca)'a$ n#,
i+nevoie s *o$r)+ Mai n$i 2 8icea el 2 $re4#ie s,i ') 'e -$ire l#i <i)+
In noa&$ea aceea0 &e la orele 8ece0 ne,a) 'a$ "os &e &ara$rsne$0 l#n' c# noi #na 'in l#)inri+ No,a)
a-e8a$ s#4 %eres$r#ic si,a) $ras c# #rec*ea+ <i) s%oria A) 8vrli$ l#)inarea n#n$r#0 'ar n# l,a $re8i$+
A$#nci ne,a) a&#ca$ iar-i s s&) c# $rnco&#l -i ca8)a#a -i '#& vreo 'o# ceas#ri si "#)$a$e0
$rea4a a %os$ !a$a+ Ne,a) $r$ 'e,a 4#-ilea &n s#4 &a$#l l#i <i)0 si 'e,acolo n nc&ere+ A) 'i4#i$
l#)inarea0 a) a&rins,o -i,a) s$a$ ni/el s,l &rivi) &e+<i); ar$a sn$os s voios+ L,a) $re8i$ nce$i-or0 c#
4ln'e/e0 ca 3s n# se s&erie+ Cn' ne,a v8#$0 i,a veni$ s &ln! 'e 4#c#rie0 nce&# s ne alin$e0 c# $oa$e
vor4ele 'e rs%/ care, $recea# &rin ca&+ Ne r#! s %ace) n#)ai'ec$ ros$ 'e,o 'al$ ca s,i $ie) lan/#l
'e la &icior0 cci voia s,o -$ear! c$ )ai re&e'e+ To) l l)#ri ns c a-a +ceva n,ar %i 'eloc '#& $i&ic si
'#& ce,i &oves$i 'e,a %ir,a,&r &lan#rile noas$re0 i s&#se c0 'e al$)in$eri0 n ca8 'e alar) le &#$e)
sc*i)4a n#)ai'ec$+
2 > n#,/i %ie %ric0 %iin'c $o$ o s $e scoa$e) 'e,aici 2 a'#! el+
<i) se ar$ )#l/#)i$+ .#& ce a) s&orovi$ $o/i $rei 'es&re vre)#rile 4#ne 'e al$'a$+ To) nce&# iar s,
I 'escoas &e <i)+ Cn' a#8i c #nc*i#l >ilas vine 8ilnic sa# o 'a$ la 'o# 8ile ca s se roa!e )&re#n c#
<i)0 iar $#sa >all6 vine si ea s va' 'ac se si)$e 4ine -i are 'es$#l )ncare0 si c a)n'oi se &#r$a# c#)
n# se &oa$e )ai %r#)os0 To) se l#)in la %a/+
2 Ac#) -$i# ce ne $re4#ie 2 i 8ise el+ E s,/i $ri)i$e) &rin ei #nele l#cr#ri+
2 N# c#)va s %aci o &ros$ie ca as$aF i,a) s&#s+
.ar el -i #r) vor4a0 %r s ) 4a!e,n sea)0 a-a c#) o4i-n#ia ori 'e c$e ori -i &#nea ceva n !n'+ i
s&#se a-a'ar l#i <i) c o s,i $ri)i$e) n$r,o &lcin$ scara 'e %rn!*ie -i al$e l#cr#ri0 &rin Na$0 ne!r#l care,
i a'#cea 'e )ncare+
2 Ve8i s %ii c# oc*ii,n &a$r# -i s n# $e ar/i )ira$0 &en$r# ca Na$ s n# 4a!e 'e sea) ni)ic+ +L#cr#rile
235
)ai )ici o s le &#ne) n 4#8#narele *ainei l#i nenea >ilas si0 cn' o veni el0 le iei 'e acolo+ .ac s,o
&#$ea0 o s,/i $ri)i$e) si &rin $#-a >all6 ceva l#cr#ri( i le v,r) n 4#8#nar#l sor/#l#i sa# le le!) 'e
cor'on+
Ta) l nv/ ce s %ac c# $oa$e l#cr#rile as$ea si c#) s3,-i scrie c# sn!e "#rnal#l &e c)a-+ N#,l cr#/
'e nici #n a)n#n$+ .e-i n# &rice&ea ce ros$ a# $oa$e as$ea0 <i) 8icea c noi0 %iin' al4i0 -$i) )ai 4ine ca el0
a-a c se ar$ )#l/#)i$ si,i %!'#i l#i To) s,i #r)e8e n$oc)ai &or#ncile+
A) &e$rec#$ 'e )in#ne0 )ai ales c <i) avea o !r)a' 'e $#$#n -i &i&e 'e &n#-e+ .#& aceea ne,a)
s$rec#ra$ a%ar &rin $#nel si ne,a) n$ors n o'aia noas$r0 c# )inile r# "#li$e+ To) &rea ns ncn$a$+
Gicea c n via/a l#i n,a av#$ &ar$e 'e,o 'is$rac/ie )ai &lc#$ -i )ai =in$erec$#al13+
2 Ce 4ine ar %i 'ac ne,a) &#$ea 'is$ra a-a $oa$ via/a0 lsn' &e sea)a co&iilor no-$ri s,l eli4ere8e ,&e
<i)F1 Cre' c l#i <i) o s,i &lac 'in ce n ce )ai )#l$ $rea4a as$a0 &e )s#r ce,o s se 'e&rin' c# ea+ In
%el#l s$a0 &oves$ea ar &#$ea s /in vreo o&$8eci 'e ani -i,ar %i cea )ai !ro8av 'in is$orie0 iar noi $o/i0 care
a) l#a$ &ar$e la ea0 a) a"#n!e cele4ri+
A 'o#a 8i 'i)inea/a ne,a) '#s la s$iva 'eI le)ne -i`a) $ia$ s%e-nic#l 'e ala) n 4#c/ele0 &e care To)
le vr n 4#8#nar0 )&re#n c# lin!#ra 'e cosi$or+ Ne,a) '#s na&oi la coli4ele ne!rilor0 n vre)e ce e# l
/inea) 'e vor4 &e Na$0 To) vr o 4#ca$ 'e s%e-nic n$r,o $#r$ 'e )lai 'in s$rac*ina c# )erin'e &en$r#
<i)+ L,a) nso/i$ &e Na$0 ca s ve'e) c#) )er!e $rea4a+ A )ers )in#neF Cn' <i) a )#sca$ 'in $#r$0 era
c$ &e ce s r)n -$ir4; =Ce )ai 2 )i 8ise To) 2 a )ers c#) n# se &oa$e )ai 4ine1+ <i) ls s se
crea' c n# %#sese 'ec$ o &ie$ricic sa# vre#n !r#n80 'in i care se !sesc )ai $o$'ea#na n$r,o &ine0 'ar
'e,a$#nci ncoace n,a )ai &#s ni)ic n !#r %r s,ncerce )ai n$i c# %#rc#li/a 'e vreo c$eva ori+
In vre)e ce s$$ea) acolo &e n$#neric0 'e s#4 &a$#l l#i <i) /snir 'oi '#li0 a&oi al/ii si al/ii0 &n ce se,
a'#nar vreo cincis&re8ece0 c,a4ia )ai &#$eai s rs#%li+ .raceF Ui$ase) s nc*i'e) #-a -o&ron#l#i+ Cn'
i v8#0 Na$ s$ri!; 00Vr"i$oareleF31 -i se &r4#-i la &)n$ n )i"loc#l '#lilor si nce&# s !ea) 'e,ai %i
8is c
se ' 'e ceas#l )or/ii+ To) 'esc*ise re&e'e #-a -i 8vrli a%ar o 4#ca$ 'e carne 'in &or/ia l#i <i)+ Cinii o
84#!*ir '#& ea0 iar n c$eva cli&e To) se re&e8i -i el a%ar -i se n$oarse n#)ai'ec$0 nc*i8n' #-a+ A)
&rice&#$ c se '#sese s,o nc*i' si &e cealal$+ Trec# a&oi la 4ie$#l Na$ -i nce&# s,l alin$e si s,l
)4#ne8e0 n$re4n'#,l 'ac i se n8rise iar vreo nl#c+ Ne!r#l se ri'ic si s&#se cli&in' 'in oc*i;
2 .o)3 >i'0 ai s s&#i c,s ne4#n0 'ar s ) loveasc 'a)4la#a 'ac n# )i s,a &r#$ c v' #n )ilion 'e
cini0 'iavoli sa# n# -$i# ce+ N# )in$0 'o)3 >i'+ I,a) si)/i$ si i,a) v8#$ ln! )ine+ E0 .oa)ne0 $are,a-
vrea s &#n )na &e o vr"i$oare 'in as$ea0 o 'a$0 n#)ai, o 'a$F .ar )ai 4ine s,)i 'eie &ace0 n# )ai
vrea# s,a#' 'e eleF
2 Ui$e ce 8ic e# 2 i s&#se To)+ Ce le a'#ce ncoace $a)an cn' ne!r#3 s$a %#!ar -i ia )asa 'e
'i)inea/5 Foa)ea0 as$a,i &ricina+ Tre4#ie nea&ra$ s le %aci o &lcin$ vr"i$oreasc+
2Z .ar0 'o)n3 >i'0 c#) s %ac e# a-a &lcin$5 N# -$i# si nici n,a) a#8i$ &n,ac#3 'e,asa cevaF
2 A$#nci o s,o %ac c*iar e#+
2 E0 ce 4ineF Na$ o s sr#$e $l&ile I#3 'o)3 >i'F
A-a r)ne0 a) s,o %ac 'e *a$r#l $#0 %iin3c,ai %os$ c#)seca'e si ni l,ai ar$a$ &e ne!r#l %#!ar+ .ar
$re4#ie s 4a!i 4ine 'e sea);3cn' o s veni) c# &lcin$a0 $# s $e,n$orci c# s&a$ele -i s n# c#)va s $ra!i
c# oc*i#l orice a) &#ne noi rK s$rac*in+ > n# $e #i/i cn' <i) o s !oleasc s$rac*ina0 c e 'e r#0 n#
!aran$e8 ce &oa3 s se,n$)&le+ Ci )ai ales0 n# $e,a3$in!e 'e l#or#rile vr"i$ore-$i+
2 E# s ),a$in! 'e ele0 'o)3 >i'5 Ce $o$ vor4e-$i5 N# le,a- a$in!e nici c,#n 'e!e$0 c*iar 'e )i,ai 'a 8ece
s#$e 'e )ii 'e )ilioane 'e 'olariF
CAPITOLUL ###VII
To$#l era &#s la &#nc$+ Ne,a) '#s 'e,a) sco$oci$ &rin )or)an#l 'e vec*i$#ri 'in %#n'#l c#r/ii0 #n'e se
ar#nca# !*e$ele sclcia$e0 8'ren/ele0 s$iclele s&ar$e0 $ini,
236
237
c*elele -i al$e ase)enea ni)ic#ri+ A) !si$ acolo #n li!*ean vec*" 'e cosi$or -i i,da) as$#&a$ !#rile c#)
ne,a) &rice&#$0 ca s &#$e) coace n el &lcin$a+ L,a) cra$ a&oi3 n0 &ivni/ -i '#& ce l,a) #)&l#$ 4ine
ca %in0 a) &orni$ s&re cas0 #n'e ne a-$e&$a# c# !#s$area 'e 'i)inea/+ Pe 'r#) a) !si$ 'o# &iroane+
To) 8icea c a# s,i &rin' 4ine &ri8onier#l#i ca s,si scrie c# ele n#)ele -i &s#rile &e &ere/ii nc*isorii+
>$rec#r #n#l 'in &iroane n 4#8#nar#l sor/#l#i )$#-ii >all60 care a$rna &e #n sca#n0 iar &e cellal$ l
n%i&se n &an!lica &lriei #nc*i#l#i >ilas0 care se a%la &e 4iro#+ RCo&iii ne s&#seser c n 'i)inea/a
aceea $$ic#3 -i ))ica lor a# s se '#c s,l va' &e ne!r#l %#!ar+S
A&oi ne,a) a-e8a$ la )as+ To) vr lin!#ra n 4#8#nar#l *ainei #nc*i#l#i >ilas+ T#-a >all6 nc n#
venise0 a-a c a $re4#i$ s )ai a-$e&$) &#/in+ Cn' -i %c# n s%r-i$ a&ari/ia0 o4ra"ii i ar'ea# 'e )nie+
A4ia se &#$# s$&ni n $i)&#l r#!ci#nii+ A&oi0 n vre)e ce c# o )n $#rna ca%ea#a -i c# cealal$ ciocnea
ca&#l co&il#l#i care s$$ea )ai a&roa&e0 i s&#se l#i nenea 1>ilas;
2 A) co$ro4i$ &es$e $o$ si n,a) 'a$ 'e ailal$ c)a- a $a+ Parc,a in$ra$ n &)n$F
Ini)a )i c8# &rin$re )r#n$aie -i o coa" $are 'e )la" &orni '#& ea &e !$le"0 n$lnin'#,se &e 'r#) c#
o $#se care o re&e8i a%ar $oc)ai n cellal$ ca&$ al )esei0 'e ni)eri n oc*i#l #n#ia 'in$re co&ii0 care se
8vrcoli ca o r) n #n'i/ si slo4o8i #n, #rle$ )ai !ro8av 'ec$ c*io$#l r84oinic al #nei &iei,ro-ii+ C$
'es&re To)0 se %c#se ver'e+ Vre)e 'e #n s%er$ 'e )in#$ sa# ca) a-a ceva a %os$ #n $ea$r# ne)ai&o)eni$0
'ar 8# c )i,as %i vn'#$ 4ile$#l &e "#)$a$e &re/0 'e s,ar %i ivi$ vre#n c#)&r$or+ .ar '#&,aceea0 ne,a)
veni$ n %ire 2 n#)ai s#r&ri8a ne l#ase &i#i$#l+
2 E %oar$e ci#'a$ 2 8ise #nc*i#l >ilas+ N# &o$ s &rice&+ C$i# 4ine c,a) 'e84rca$ c)a-a aia0 %iin'c + + F
2 Fiin'c n,ai 'ec$ #na &e $ine+ Ce $o$ vor4e-$i5 C$i# c ai 'e84rca$,o0 -$i# as$a )ai 4ine 'ec$ -$ii $# c#
)in$ea $a 'e cl/i( ieri )ai era &e %rn!*ie0 a) v8#$,o,acolo cvi oc*ii )ei+ .ar ac#) n# )ai e0 as$a,i
soco$eala01 -i &n s,/i %ac #na no#0 ai s,o ca) &or/i &e,aia ro-ie 'e %lanel+ As$a,i a $reia c)a- &e care
/i,a) l#cra$,o n 'oi ani 'e 8ile+ Ce 'racii3 ,%aci c# ele5 N# )ai &oa$e
o)#l s rs#%le 'e !ri"a c)-ilor $aleF La vrs$a3$a ar %i ca8#l s /i le &8e-$i si sin!#rF
2 Ai 're&$a$e0 >all60 'ar 8# ' )i 'a# $oa$ sir lin/aF Cre' ns c n#,s n#)ai e# de vin0 %iin'c 'e
o4icei n#,)i v' c)-ile si n,a) 'e,a %ace c# ele 'ec$ cn' sn$ &e )ine+ N# -$i# s %i &ier'#$ vre#na 'e
&e )ine &n ac#)+
2 N#,i )eri$#l $#0 >ilas+ > %i %os$ '#& $ine0 le,ai %i &ier'#$ c*iar -i,a-a+ .ar s$ai s ve8i0 n#,i n#)ai
+c)a-a+ Mai li&se-$e si o lin!#r+ Era# 8ece -i,ac#) sn$ 'oar no#+ > 8ice) c vi/el#l a %#ra$ c)a-a0
'ar &o$ s "#r c n# el a l#a$ lin!#ra+ Ci n# n#)ai a$$+
2 .ar ce0 a )ai 'is&r#$ ceva0 >all65
2 A# 'is&r#$1 sase l#)inri+ > 8ice) c le,a# )nca$ -o4olanii+ M )ir c#) 'e n,a# %#ra$ &n,ac#)a
$oa$ casa0 'e cn' $e $o$ la#8i c ai s le as$#&i !#rils+ In$r,o 4#n 8i0 a# s,si %ac c#lc#- n &r#l $#0
>ilas+ -i $# nici n,ai s 4a!i 'e sea)+ .ar sn$ si!#r c n# -o4olanii a# %#ra$ lin!#ra+
2 .a0 >all60 rec#nosc c e# sn$ 'e vin+ += a) #i$a$0 'ar s -$ii c &n )ine a) s as$#& !#rile+
2 A0 n# $e !r4iF Mai 4ine la an#lF Ma$il'a An!elina Ara)in$a P*el&sF s$ri! ea &ocnin' c# 'e!e$#l n
sc,%rlia co&il#l#i care rs&#n'ea la n#)ele aces$a -i care se !r4i s,-i $ra! !*er#/ele 'in 8a*arni/+ n
cli&a aceea0 o ne!res se ivi n &ra!#V #-ii+ s$ri!n';
2 Yoni$0 li&se-$e #n cear-a%F
2 Un cear-a%5F .#)ne8e#leF
2 A) s as$#& !#rile c*iar a8i0 4ol4orosi #nc*i#l >ilas0+ c# o )#$r &lo#a$+
2 Tac,/i !#raF Ce0 cre8i c -o4olanii a# l#a$ cear-a%#l5 TTn'e,i cear-a%#l0 Li8a5
Z 2 Li8a n# -$ie0 coni/ >all6+3 Ieri )ai era &e %rn!*ie0 'ar ac#3 n# )ai es$e0 s,a '#s+
2 > -$i/i c vine s%rsi$#l l#)iiF n via/a )ea n,a) )ai &o)eni$ #na ca as$aF E c)a-0 #n cear-a%0 o
lin!#r0 sase I#+++
2 Coni/0 li&se-$e #n s%e-nic 'e ala)F s&#se o )#la$r $nr care $oc)ai in$ra &e #-+
2 Car,$e 'e,aici0 c,/i 'a# c# ceva n ca&F
Fier4ea0 n# al$a+ M !n'ea) s,o -$er! n &'#re0 -i s,a-$e&$ &n s,o )ai &o$oli %#r$#na+ T#na -i %#l!era0
%cn' r8)eri/ 'e #na sin!#r0 n $i)& ce $o/i cei,
238
7OU
lal/i $cea# c*i$ic0 c# ca&e$ele &leca$e0 n cele 'in #r)0 #nc*i#l >ilas 4! )na n 4#8#nar -i0 4#i)ci$0
scoase 'e,acolo lin!#ra+3 T#-a >all6 r)ase c# !#ra csca$ si,-i ri'ic 4ra/ele s&re cer+ C$ 'es&re )ine0 a-
%i vr#$ s %i# la Ier#sali) sa# al$#n'eva0 'ar0 a#8in',o0 ),arn lini-$i$+
2 Era) si!#raF A %os$ $o$ $i)&#l la $ine n 4#8#nar( si celelal$e l#cr#ri $o$ acolo sn$0 'e 4#n sea)+ C#)
'e,a a"#ns acolo5
2 G# c n# -$i#0 >all6F se 'e8vinov/i el+ .ac,aW -$i0 /i,as s&#neF nain$e 'e )as )i &re!$ea) &re'ica
'es&re %a&$ele a&os$olilor0 ca&i$ol#l -a&$es&re8ece0 -i cre' c e# a) &#s,o n 4#8#nar0 %r s,)i 'a#
sea)a0 n loc s &#n s%n$a evan!*elie+ Ac#3 4a! 'e sea) ca s%n$a evan!*elie n#,i n 4#8#nar+ M '#c s
v' si0 'ac e la loc#l ei0 nsea)n c n# a) &#s,o n 4#8#nar -i c n sc*i)4 a) &#s lin!#ra si+++
2 Pen$r# n#)ele l#i .#)ne8e#F Is&rves$e,o'a$F Hai0 cra/i,v $o/i0 4les$e)a/ilorF Ci s n#,) )ai ie-i/i
n cale &n n#,)i lini-$esc s#%le$#lF
I,a- %i !*ici$ !n'#l si %r s,l s&#n c# voce $are -i a- %i asc#l$a$,o c*iar 'in )or)n$+
Toc)ai cn' $recea) &rin salona-0 4$rn#l -i l# &lria si &iron#l c8# &e &o'ea+ El l ri'ic si,l &#se &e
&olicioara c)in#l#i0 ie-in' a&oi %r s scoa$ o vor4+ V8n'#,l ce %ace0 To) -i a)in$i 'e lin!#r si,)i
s&#se;
2 Ve8i0 n,are ros$ s )ai $ri)i$e) l#cr#ri &rin el+ n# $e &o/i 4i8#i+ C# $oa$e as$ea0 %r s vrea0 )o-#l ne,a
%c#$ #n 4ine n c*es$ia c# lin!#ra+ Hai s,i %ace) -i noi #n 4ine0 %r ca el s -$ie; s as$#&) !#rile 'e
-o4olani+
n &ivni/ era# o s#)e'enie 'e !#ri -i,a) &ier'#$ o or n$rea! c# as$#&a$#l lor0 'ar a ie-i$ o $rea4 &e
cins$e+ La #r)0 a#8in' 8!o)o$ 'e &a-i &e scar0 a) s$ins l#)inarea -i ne,a) asc#ns+ B$rn#l se ivi0
/inn' n$r,o )n o l#)inare -i n$r,al$a o le!$#ric+ Bie$#l 'e el0 &rea c+# !n'#rile ai#rea0 ca 'e o4icei+
.'# ocol &ivni/ei0 o&rin'#,se c$e &#/in la %iece !a#r0 &n ce le cerce$ &e $oa$e+ Vre)e 'e vreo cinci
)in#$e r)ase &e !n'#ri0 co"in' l#)inarea 'e !r#n"ii 'e cear $o&i$+
A&oi o &orni nce$ si vis$or s&re scar0 4ol4orosin';
240
2 Ei0 'rcie0 n# &o$ s,)i a'#c a)in$e cn' a) %c#$ $rea4a as$aF I,as &#$ea 'ove'i ac#) c n# era) e#
'e vin n &rivin/a -o4olanilor+ .ar $reac 'e la )ine0 To$ n,ar %olosi la ni)ic+
Ci '#& ce #rc scrile 4o'o!nin'0 &lecar) si noi+ Tare 'r!#/ )ai era 4$rn#l s$aF Ci )ai e si ac#)+
To) era ca) nec"i$ 'in &ricina lin!#rii leia0 %iin'c 8icea c,i )#sai s,ave) #na+
.#& ce se !n'i ni/el0 ) l)#ri c#) o s ne 'esc#rc)+
Ne,a) '#s a)n'oi la co-#l #n'e se /inea# lin!#rile si ne,a) nvr$i$ &e,acolo &n ce s,a ivi$ $#-a >all6+
To) nce&# a$#nci s n#)ere lin!#rile -i s le a-e8e 'eo&ar$e+
2 T#- >all6 2 s&#se el n $i)& ce e# vra) #na n )nec 2 v' c n#,s 'ec$ no# lin!#ri+
2 Ve8i,/i 'e "oaca $a si n#,)i )ai 4a$e ca&#l 2 se 4#r8#l#i ea+ C$i# e# )ai 4ine ca $ine0 a'inea#ri le,a)
n#)ra$+
2 .ar le,a) n#)ra$ 'e 'o# ori0 $#-0 -i n# )i,a# ie-i$ 'ec$ no#+
T#-a >all6 veni %ire-$e s le n#)ere0 'e-i se ve'e\ c,i la ca&$#l r4'rii+
2 .#)ne8e#le0 asa,i0 sn$ 'oar no#F L#a,le,ar 'rac#3 'e lin!#riF Ia s )ai n#)r o 'a$+
A) &#s re&e'e la loc lin!#ra &e care o -$er&elise)+
2 Fir,ar al 'rac#l#i0 ac#,)a,s 8eceF i84#cni ea0 cn' is&rvi 'e n#)ra$+ Prea n#ci$ -i &lic$isi$
$o$o'a$0
2 N# cre' c,s 8ece0 $#- 2 8ise To)+
2 M 8ev8ec#le0 n,ai v8#$ c le,a) n#)ra$5
2 C$i#0 'ar + + +
2 Bine0 #i$e &a le )ai n#)r o 'a$+
A) 'osi$ la re&e8eal #na0 a-a c iar a# %os$ no#0+ ca -i 'a$a $rec#$+ >,o %i v8#$ n ce *al era( $re)#raJ
$oa$ 'e ci#'( 'ar n# se ls -i n#)r n$r#na0 &n ce0 'e a$$a 8&ceal0 a"#nse s n#)ere -i co-#l
l#n'#,l 're&$ lin!#r+ .e $rei ori i ie-i soco$eala -i 'e $rei ori 4a+ Pn la #r) &#se rnna &e co- si,l
a8vrli ci$ colo0 &ocnin'#,l 8'ravn &e )o$an+ A&oi ne &o%$i a%ar0 s&#,nn'#,ne s,o ls) n &ace -i
a)enin/n'#,ne c ne "#&oaie 'e vii 'ac )ai veni) s,i 4a$e) ca&#l &n laK
?B 2 Aven$#rile l#i H#ckle4err6 Finn $
7T?
%irn8+ nain$e 'e a &leca0 n vre)e ce ea ne ''ea &a-a&or$#l0 i,a) s$rec#ra$ n 4#8#nar#l -or/#l#i lin!#ra
&e care o -$er&elise)0 a-a c <i) o &ri)i nain$e 'e &rn80 o'a$ c# &iron#l+ Era)+ %oar$e )#l/#)i/i 'e
is&rava noas$r+ To) 8icea c %ace s $e os$ene-$i si 'e 'o# ori &e,a$$ &en$r# o $rea4 ca as$a0 %iin'c Z 'e,
aici nain$e $#sa >all6 &#$ea s n#)ere lin!#rile )#l$ -i 4ine0 c io$ n,ar %i n#)ra$ 'e 'o# ori la %el+ C*iar
'e i,ar ie-i la soco$eal0 $o$ n# i,ar veni s crea'0 iar '#& vreo $rei 8ile0 avea s,i $reac &o%$a s )ai
n#)ere+ Ba c*iar l,ar !$#i &e l 'e i,ar cere s le )ai n#)ere vreo'a$+
In seara aceea a) &#s la loc cear-a%#l &e %rn!*ie -i a) -$er&eli$ al$#l 'in !ar'ero4a ei+ Vreo 'o# 8ile la
rn' l,a) $o$ l#a$ si l,a) &#s la loc0 &n ce n,a )ai -$i#$3 c$e cear-a%#ri are si,a,nce&#$ s s&#n c nici
n#,i &as0 c n,o s,si &r&'easc ea s#%le$#l &en$r# a$$a l#cr# -i n,o s le )ai n#)ere nici )oar$+
C# c)a-a0 cear-a%#l0 lin!#ra -i l#)inrile s$$ea) 4ine ac#)0 )#l/#)i$ vi/el#l#i0 -o4olanilor -i
n#)r$oarei 4ra)4#ri$e+ C$ 'es&re s%e-nic0 n,a )ai &o)eni$ ni)eni 'e el -i ne 8icea) c %r 'oar -i
&oa$e a# s,l Z#i$e nce$#l c# nce$#l+ + , K Z
In sc*i)40 c# &lcin$a a )ers )ai !re# -i ne,a 'a$ )#l$ 'e %#rc+ Ne,a) '#s 'e&ar$e0 n &'#re0 ca s,o
coace) acolo+ Fire-$e c &n3 la #r) ne,a ie-i$ 'es$#l 'e 4ine0 ns n# n$r,o sin!#r 8i+ A $re4#i$ s
#)&le) 'e $rei ori li!*ean#l c# %in0 n a%ar 'e as$a0 ne,a) ales c# ars#ri &e $o$ $r#&#l0 4a era s -i
c*ior) 'e a$$a %#%)+ Ninea) )or/i- s,o %ace) c# coa" -i n# ie-ea 'eloc0 se co%lecea )ere#0 %ir,ar al
'rac#l#iF Pn la #r) a) !si$ clenci#l; $re4#ia s coace) &lcin$a c# scar c# $o$+ In seara #r)$oare0
a"#$a/i 'e <i)0 a) r#&$ cear-a%#l n %sii &e care le,a)0 nn'i$0 a-a *n!*l a 'o#a 8i0 n 8ori0 avea) o %rn!*ie
&e cins$e0 4#n s s&n8#ri c# ea #n o)+ Binen/eles0 ne,a) 8is c,a) )#nci$ no#a l#ni la ea+
.i))ea/a a) '#s scara n &'#re0 'ar ce s ve8i0 n# in$ra n &lcin$+ Fiin' %c#$ 'in 'i$a)ai cear-a%#l0
%rDn!*ia as$a ar %i &#$#$ s #)&le -i &a$r#8eci 'e &lcin$e -i $o$ ar )ai %i r)as 'es$#l -i &en$r# o s#&0 #n
sala) sa# )ai -$i# e# ce+ Cre' c,ar %i a"#ns si &en$r,#n &rn8 n$re!+
242
No# ns n# ne $re4#ia 'ec$ &en$r# o &lcin$0 ass' c a) ar#nca$ res$#l+ N,a) co&$ &lcin$a n li!*ean0
'e $ea) s n# se ,$o&easc li&i$#ra+ Nenea >ilas avea ns o $i!aie s$ra-nic0 'e ara)0 'e care era $are
)n'r#0 %iin3c %#sese a #n#ia 'in$re s$r)o-ii l#i0 care venise 'in An!lia o'a$ c# Hillia) C#ceri$or#l
?
0 &e
=Ma6,%lower1
7
sa# &e #na 'in &ri)ele cor4ii ce s$r4$#ser A$lan$ic#l
O
+ Avea #n )ner l#n!0 'e le)n0 -i
)o-#l o /inea asc#ns n &o'0 laolal$ c# o !r)a' 'e oale -i al$e )ara%e$#ri sc#)&e 2 n# %iin'c ar %i
%os$ 'e &re/0 c n# %cea# 'oi 4ani0 ci &en$r# vec*i)ea lor+ A) scos,o n $ain 'in &o' si a) '#s,o n
&'#re0 'ar a) s$rica$ c$eva al#a$#ri n ea0 ne-$iin' c#) s coace) &lcin$a+0 Pn3 la #r)0 ns0 ne,a)
'esc#rca$ noi+ A) a-$ern#$ &e %#n'#l $i!ii #n s$ra$ 'e coc si,a) &#s,o &e "era$ic+ A) vr$ n ea scara 'e
cr&e si 'eas#&ra a) &#s al$ s$ra$ 'e coc+ .#&,aceea0 a) &#s ca&ac#l si,a) &resra$ 'eas#&ra $ci#ni
a&rin-i+ Nera) $ras a&oi c# c/iva &a-i )ai ncolo0 la rcoare0 /inn' 'e )iner#l la l#n!+ n cincis&re8ece
)in#$e a ie-i$ o )n're/e 'e &lcin$0 n#)ai c 'e,ar %i vr#$ cineva s,o )nnce0 ar %i $re4#i$ s,si %ac ros$
'e,o c#$ie n$rea! 'e sco4i$ori0 %iin'c scara 'e cr&e i,ar %i 'a$ ni-$e cra)&e ne)ai&o)eni$e0+
)4olnvin'#,l 'e s$o)ac &e vecie+
Na$ n# s,a #i$a$ cn' a) &#s &lcin$a vr"i$oaresc n s$rac*ina l#i <i)+ A) )ai vr$ acolo0 la %#n'0 s#4
)ncare0 cele $rei 4li'e 'e $inic*ea+ Toa$e l#cr#rile a"#nser0 as$%el0 c# 4ine la <i)( cn' r)ase sin!#r0 e
'es&ic &lcin$a -i asc#nse scara 'e cr&e n )in'ir#% l#i 'e &aie0 a&oi scri"eli ni-$e se)ne &e #n 4li' -i,F
ar#nc &e %eres$r#ic+
?
.#ce al Nor)an'iei care0 n #r)a l#&$ei vic$orioase 'e li5 Kas$in!s R?MBBS0 a c#ceri$ An!lia0 #n'e a 'o)ni$ n$re ?MBB si
?M@A+
7
N#)ele cor4iei &e care0 n ?BMA0 a# sosi$0 &e coas$a rsri$ean a A)ericii 'e Nor'0 &ri)ii coloni-$i en!le8i+
O
nc o 'a$0 H#ck a)es$ec ai#rea o serie 'e eveni)en$e,is$orice0 n ca8#l 'e %a/; c#cerirea An!liei 'e c$re nor)an8i0
s#4 Hillia) C#ceri$or#l -i cea 'in$i i)i!ra/ie a coloni-$ilor en!le8i n A)erica n$re&rins &e cora4ia 3=Ma6%lower1 Rn+$+W
243
CAPITOLUL bbbVIII
Ne,a %os$ !re# 'in cale,a%ar s )e-$eri) &enele
,alea -i %ers$r#l+ <i) s&#nea ns c l )ai !re# l#cr# o s %ie inscri&/ia0 a'ic &isania &e care $re4#ie s,o
)8,!leasc &e 8i' orice &ri8onier+ To) 8icea c %r as$a n# se &oa$e+ Cci n# s,a )ai v8#$ n $oa$
is$oria ca
Z#n &ri8onier 'e ran! s n# lase n #r) o inscri&/ie si,#n 4la8on+
2 Ui$,$e la la'6 <ane Yre6
?
0 sa& la Yil%or' .#',<e6
7
0 sa# la 4$rn#l Nor$*#)4erlan'
O
r > 8ice) c,o s
%ie &rea !re#0 H#ck+ .ar $# ce,ai vrea5 Ce &ro&#i5 <i) $re4#ie s,si lase inscri&/ia -i 4la8on#l0 ca $oa$
l#)ea+
2 .o)n#3 To) 2 s&#se <i) 2 'a3 e# n,a) nici #n 4la8on0 a) 'oar 4l#8a as$a vec*e0 &e care -$ii c
$re4#ie s /in #n "#rnal+
2 M <i)0 n,ai &rice&#$F Un 4la8on e c# $o$#l al$ceva+ 3
2 Eric#) 2 s&#sei e# 2 <i) are 're&$a$e cn' 8ice c n,are nici #n 4la8on0 %iin3c n,are+
2 Ho& -i $#F ) re&e8i To)+ Parc e# n# -$i#5 .ar &e ce $e &rin8i c,o s ai4 #n 4la8on nain$e 'e,a ie-i
'e,aici5 E s %ac $o$#l c#) scrie la car$e0 %r nici o a4a$ere+
In vre)e3ce e# -i <i) asc#/ea) &enele &e o 4#ca$ 'e cr)i' R<i) )e-$erise o &an 'in s%e-nic#l 'e
ala)0 iar e# %c#se) al$a 'in lin!#rS0 To) se !n'ea la 4la8on+ N# $rec# )#l$ si ne s&#se c se !n'ise la
a$$ea 4la8oane 4#ne0 c n# )ai -$ia &e care s,l alea!+ E 're&$ c era #n#l care,i %cea cel )ai )#l$ c#
oc*i#l+
2 Pe &a"#r 2 s&#se el 2 o s ave) #n c)& 'e a#r c# 4a8a 'eQ$r0 c# o cr#ce )aro la %ascie -i #n cline
c#lca$ 're&$ nse)n( s#4 &icior#l l#i0 #n lan/ nerenela$ ca e)4le) a sclaviei0 c# o $res ver'e c# ca&$#l
8i),
?
Ne&oa$ a l#i Henric al VUI,lea0 re!ele An!liei R?:OA2 ?::TS0 eQec#$a$ 'e` Mria T#'or al crei $ron ncercase s,l
c#cereasc+
7
>o/#l l#i <ane Yre60 eQec#$a$ -i el 'e Mria T#'or+ n l>%+T+
7
<o*n .#'le60 '#ce 'e Nor$*#)4erlan' R?:M72?::TS0 socr#l l#i <ane Yre60 'eca&i$a$ &en$r# vina 'e a,-i %i s%$#i$ nora s
l#&$e &en$r# c#cerirea $ron#l#i Mriei T#'or+
244
H
/a$ -i $rei linii inversa$e &e #n c)& 'e a8#r0 c#,&#nc$ele 4#ric#l#i a-e8a$e &e o 'anse$ cres$a$( n cre-$e$0
#n 3 ne!r# %#!ar0 c# 'esa!a &e #)r0 c# 4ar >enes$r -i avn' 're&$ s#&or$ 'o# !#ri0 a'ic $# -i c# )ine+
.evi8a; .a66iore /retta, minore atto" A) ci$i$,o n$r,o car$e -i nsea)n; c# c$ $e !r4e-$i0 c# a$$ )ai
nce$
)er!i+
2 Ei0 co)e'ieF .a3 ce 'rac# nsea)n $oa$e celelal$e5
2 N,ave) $i)& 'e &ier'#$ c# c*es$ia as$a0 $re4#ie
s ne 8ori) c# inscri&/ia+
2 >$ai ni/el0 s&#ne,)i )car o &ar$eF Ce,i aia o jas!ie3 '#
2 E /as!ie, *)F E jas!ie es$e + + + n#,i nevoie s -$ii ce e+ A) s,i ar$ e# c#) 'evine c8#30 cn' o a"#n!e
acolo+
2 .,o,ncolo0 To)0 8i si )ie0 'ac $e ro!F Ce,i aia o
4ar senestr%3
N# -$i#0 'ar $re4#ie s,o ai4+ To/i no4ilii a# a-a
ceva+
Ui$e,a-a era To); 'ac n#,i convenea l#i s,/i l)#reasc #n l#cr#0 n# /i,l l)#rea nici )or$+ P#$eai s,l
&ise8i o s&$)n -i $o$ 'e!ea4a era+
Ac#)0 c is&rvise c# 4la8on#l0 se a&#c 'e cealal$ $rea40 n$oc)irea #nei inscri&/ii %#nerare+ Gicea c
<irn $re4#ie nea&ra$ s ai4 o inscri&/ie0 ca $oa$ l#)ea+ >crise c$eva &e o 4#ca$ 'e *r$ie -i ni le ci$i;
?+ Ai!i a /ost $drobit% o inim% !aptiv%"
7+ Ai!i si'a tr%it viaa !8inuit% un biet pri$onier, p%r%sit de lume ?i de prieteni"
F" Ai!i s'a s/%r*mat o inim% sin6urati!% ?i un su/let ostenit ?i'a 6%sit 8odina, dup% trei$e!i ?i ?apte de ani de
!aptivitate"
G" Ai!i s'a stins, dup% trei$e!i ?i ?apte de ani de amar% !aptivitate, departe de !as% si de prieteni, un nobil
str%in, /iul natural al lui 9udovi! al Hl2'lea"
In $i)& ce ci$ea0 i $re)#ra !las#l -i era c$ &e ce s i84#cneasc n &lns+ N# se &#$ea *o$r c# nici #n e*i&
&e care 'in inscri&/iile as$ea s,o 8!rie <i) &e &ere$e0 $oa$e i se &rea# a$$ 'e %r#)oaseF n cele 'in #r)
*o$r ca <i) s le acrie &e $oa$e0 'ar <i) i s&#se c i,ar $re4#i #n an &n s 8!rie c# #n &iron a$$ea
se)ne &e ni-$e 4rne0 )ai ales c nici n# c#no-$ea 4#c*iile+
7T:
To) i rs&#nse ns c o s i le 'esene8e -i c n,o s ai4 ni)ic al$ceva 'e %c#$ 'eci$ s le co&ie8e
n$oc)ai+
,2 .e %a&$ 2 a'#! el &es$e ci$eva cli&e 2 ) !n'esc c 4rnele n# &rea se &o$rivesc0 n$r,o $e)ni/
n#,s &ere/i 'e le)n+ Tre4#ie s cres$) n s$nc inscri&/iile+ E s a'#ce) o s$nc+
<i) -i ''# c# &rerea c o s$nc ar nc#rca -i )ai )#l$ l#cr#rile %iin'c i,ar l#a a$$a vre)e ca s
cres$e8e inscri&/iile n ea0 ncr3$ n,ar )ai ie-i nicio'a$ a%ar+ .#& ce,l lini-$i0 s&#nn'#,i c,o s,)i
n!'#ie )ie s,i 'a# o +)nD 'e a"#$or0 To) ar#nc o &rivire s va' c#) )er!e $rea4a c# &enele+ Era al
'rac#l#i 'e !re# -i 'e &lic$icos0 iar )Dinile )i,era# n#)ai rni+ Pe 'eas#&ra0 n,avea) 'eloc s&or+
2 Ui$e ce,o s %ace) 2 s&#se To)+ Ne $re4#ie o s$nc si &en$r# 4la8on0 -i &en$r# inscri&/iile %#nerare0 n
%el#l s$a )&#-c) 'oi ie&#ri 'eo'a$+ Colo0 ln! )oar0 e #n &ie$roi )are -i &es$ri/+ E s,l a'#ce) aici0
o s,l cres$) -i0 n a%ar 'e as$a0 o s,l %olosi) la asc#/irea &enelor -i a %ers$r#l#i+
Era o i'ee0 n# !l#)F Ci nici c# &ie$roi#l n# era 'e !l#)i$0 'ar ne,a) *o$r$ s ncerc)+ N# 4$#se nc
'e )ie8#l no&/ii0 a-a c ne,a) '#s s&re )oar0 lsn'#, &e <i) s,-i va' 'e l#cr#+
A) #rni$ &ia$ra 'e )oar -i a) nce&#$ s,o ') 'e,a '#ra0 'ar )er!ea $are !re#+ Uneori ne sc&a 'in )ini
si era !a$a,!a$a s ne 8'ro4easc+ To) 8ise c &n s,a"#n!e) c# ea acas0 &ia$ra o s,i vie 'e *ac #n#ia
'in noi+ Cn' a) a"#ns la "#)$a$ea 'r#)#l#i0 n# )ai &#$ea) 'e o4oseal si era) leoarc 'e s#'oare+
V8n' c sin!#ri n,o s,o scoa$e) la ca&$0 ne,a) !n'i$ s, a'#ce) -i &e <i)+ <i) ri'ic &a$#l0 -i
'es%c# lan/#l &rins 'e &icior#l &a$#l#i -i -i,l $rec# n "#r#l !$#l#i+ A) ie-i$ #n#l c$e #n#l &e 4rnci &rin
$#nel si a) &orni$ s&re )oar+ Cn' a) a"#ns0 e# -i <i) ne,a) a&#ca$ sD,)&in!e) &ie$roi#l( ac#) se
ros$o!olea !a o )in!e+ To) ne s#&rave!*ea+ N,a) &o)eni$ 4r$or 'e sea) )ai !ro8av ca el+ La $oa$e se
&rice&ea 4ia$#l s$aF
T#nel#l s&a$ 'e noi era )ricel0 'ar n# 'es$#l 'e )are &en$r# &ia$ra 'e )oar+ <i) a&#c $rnco&#l si
lr!i re&e'e $recerea+ A&oi To) ,'esen c# &iron#l li$erele inscri&/iei leia0 -i,l &#se &e <i) s le
scri"eleasc n &ia$r c# &iron#l n c*i& 'e 'al$ -i c,#n 'r#!
246
'e %ier0 !si$ &rin$re vec*i$#rile 'in -o&ron0 n c*i& 'e ciocan0 i &or#nci Ps )#nceasc &n ce l#)inarea
o s se )is$#ie $oa$+ .#& aceea0 avea voie s se c#lce0 'ar )ai n$i $re4#ia s asc#n' &ia$ra s#4 )in'ir0
la c,&$i+ L,a) a"#$a$ a&oi sD,-i le!e lan/#l la loc 'e &icior#l &a$#l#i si era) !a$a s ne '#ce) si noi la
c#lcare0 en' l#i, To) i )ai $rec# &rin )in$e ceva;
2 Ia 8i0 <i)0 ai niscaiva &ian"eni &e,aici5
2 N#0 'o)3 To)0 )#l/#)esc I#3 .#)ne8e#0 n,a)+
2 Bine0 o s,/i %ace) noi ros$ 'e c/iva+
22 .ar0 'o)3 To)0 n# vrea# &ian"eniF L#3 <i) i,e %ric 'e ei+ Mai 4ine,#n -ar&e c# clo&o/ei 'ec$ #n
&ian"enF
.#& ce se, !n'i vreo 'o# )in#$e0 To) s&#se;
2 B#n i'eeF >,a %c#$0 si!#r c 'aF NiiF E,o i'ee !ro8avF Un'e,o s,l /ii5
2 Ce s /in0 'o)3 To)5
2 Pi0 -ar&ele c# clo&o/eiF
2 >%in$e .#)ne8e#le0 'o)3 To)0 'ac v' #n -ar&e c# clo&o
;
0ei aici0 s&ar! c# ca&#3 &ere$ele -i %#!0 8#
a-aF
2 Las0 <i)0 c# $i)&#l n,o s,/i )ai %ie $ea)0 ai +s $e o4i-n#ie-$i c# el+ Ai s,l )4ln8e-$iF
2 >,l )4ln8esc5F
2 .a0 n#,i 'eloc !re#+ Erice ani)al e 4#c#ros s,l )n!i -i s,l alin/i si n# i,ar $rece &rin ca& s %ac r#
#n#ia care,l alin$+ A-a scrie n $oa$e cr/ile0 ncearc -i,ai s,/i 'ai sea)a0 ncearc )car 'o#,$rei 8ile+
N,o s $reac )#l$ si,o s $e &lac0 o s 'oar) c# $ine,n &a$ si n,o s $e )ai &rseasc nici o cli&+ Ba
c*iar o s $e -i lase s,l n%-ori &e '#& !$ si s,i &#i ca&#l n !#ra $a+
2 .o)3 To)0 n# )ai vor4i a-aF >i)$ c )orF > ) lase &e )ine s &#n ca&#l l#i n !#ra )ea0 !ro8av
*a$rF Poa3 s,as$e&$e )#l$ &n3 s,i cer a-a cevaF Ci,a&oi0 n# vrea# s 'or) c# el n &a$+
2 <i)0 n# %i &ros$F Un &ri8onier $re4#ie s ai4 nea&ra$ #n ani)al care s,L /in 'e #r$0 si 'ac #n -ar&e
c# clo&o/ei n,a )ai %os$ ncerca$ &n ac#)0 c# D$$ )ai )are o s,/i %ie !loria 'ac,ai s,l ncerci $# l
'in$i+ E s %ie ceva colosal0 8# a-aF
2 .ar0 'o)3 To)0 I#3 +<i) n#,i $re4#ie a-a !lorie+ .ac -ar&ele,l )#sca &e <i) 'e 4r4ie0 ce %el 'e !lorie,i
as$a5 Na 'o)3le0 <i) nici n# vrea s,D#' 'e,a-a ceva+
7TA
2 La 'rac#30 ce0 /i,e !re# s,ncerci5 As$a,i $o$ ce,/i cer+ N# $e silesc s,<+ /ii 'ac ve8i c n# )er!e+
2 .ar 'ac -ar&ele ) )#sc a$#nci cn' ncerc0 J,a 8is c# )ineF .o)3 To)0 <i) es$e !a$a s %ac $o$ ce
$re4#ie0 'a3 'ac 3)nea$a -i H#ck a'#ci aici -ar&e c# clo&o/ei0 ca s,l )4ln8esc &e el0 <i) -i ia $l&-i/a0
a-a s -$i/iF
2 Bine0 %ie0 'ac e-$i a-a 'e nc&/na$+ E s,/i a'#ce) c/iva -er&i 'e cas -i,ai s le &rin8i niscaiva
nas$#ri &e co8i0 ca s &ar c,s -er&i c# clo&o/ei+ As$a,i &oves$ea+
2 A-a 'a0 'o)3 To)0 'a3 8# c )er!e -i %r eiF N# -$ia) c,i a-a 4$aie 'e ca& s %ii &ri8onier+
2 A-a e0 'ac %aci $o$#l c#) scrie la car$e+ >&#ne0 ai ceva -o4olani &e,aici5
2 N#0 n,a) v8#$ nici #n#3F
2 A$#nci o s,/i a'#ce) noi c/iva+
2 .ar0 'o)3 To)0 I#3 <i) n#,i $re4#ie -o4olan+ Co,4olan#3 s$a a%#risi$ n# las o)#3 n &ace0 $rece &es$e
$ine -i $e )#-c 'e &icior cn' vrei s 'or)i+ N#0 'o)3le0 )ai 4ine -er&i 'e cas0 'ac,i )#sai0 'ar -o4olani
n#F N#,)i $re4#ieF
2 Bine0 <i)0 'ar n# se &oa$e %r -o4olaniF Toa$ l#)ea are+ Ia n# )ai %ace a$$a !l!ie+ Un'e s,a )ai
v8#$ &ri8onier %r -o4olani5 E# #n#l n# c#nosc nici #n ca8+ Pri8onierii i 'resea80 i r8!ie si,i nva/
%el 'e %el 'e $r#c#ri0 &n a"#n! s se si)$ 4ine &rin$re oa)eni0 3n$oc)ai ca )#-$ele+ N#)ai c $re4#ie s
le %aci ni/ic )#8ic+ Ai ceva la care s cn/i5
2 N,a) 'ec$ #n &ie&$en vec*i0 o 4#ca$ 'e *r$ie -i o 'r)4+ .a3 <i) cre'e c 'r)4a n# le &lace+
2 Ba c#) 'e n#+ N# le &as 'in ce le cn/i0 n#)ai )#8ic s %ie+ E 'r)4 e 'es$#l 'e 4#n &en$r,#n
-o4olan+ Toa$e "ivinele as$ea se 'a# n vn$ '#& )#8ic0 )ai ales n$r,o nc*isoare+ M#8ica $ris$ le &lace
l )ai )#l$0 si 'in$r,o 'r)4 n# sco/i 'ec$ )#8ic $ris$+ As$a,i a$ra!e $o$'ea#na -i vin s va' ce,i c#
$ine+ .a+ 'a0 e %oar$e 4ine0 $e,ai &roco&si$+ Ui$e c#) o s %ie+ >eara0 nain$e 'e c#lcare0 si 'i)inea/a0
'evre)e 'e $o$0 $e,n$in8i &e &a$ -i cn/i 'in 'r)4+ Cn/i0 'e &il'0 =To$#l s,a s%r-i$10 si c$ ai 4a$e 'in
&al)e $e -i &o)ene-$i !u #n -o4olan+ .#& ce cn/i a-a vreo 'o# )in#$e0 ai s ve8i c $o/i -o4olanii0 -er&ii
si &ian"enii vin
248
s ia &ar$e la neca8#rile $ale+ E s )i-#ne n "#r#l $# si,o s &e$reac 'e )in#ne+
2 Cre' -i e#0 'o)3 To)0 'a3 <i) n,o s &e$reac 4ine 'eloc+ G# 'ac &rice& ce ros$ areF .a3 'ac a-a
$re4#ie0 %ieF Mai 4ine s %ie )#l/#)i$e "ivinele0 'ec$ s a) cear$ n cas+
To) s$$# ni/el &e !n'#ri0 s va' 'ac n# c#)va #i$ase ceva0 a&oi s&#se;
32 A0 'a0 era s #i$F Ia 8i0 ai &#$ea s cre-$i o %loare n *r#4a as$a5
2 N# -$i#0 ,&oa$e c 'a0 'o)3 To)+ N#)ai c aici e $are n$#neric0 -i,a&oi <i) n,are nevoie 'e %loare0 ar
nc#rca si )ai )#l$ l#cr#rile+
2 N#,i ni)ic0 n# s$ric s, ncerci+ A# )ai %c#$,o -i al/i &ri8onieri+
2 .o)3 To)0 <i) cre'e c o %loare 'e coa'a,)/ei ar &#$ea cres$e aici0 'a,i &ca$ 'e,a$$a 4$aie 'e ca&+
2 > n# s&#i as$a+ E s,/i a'#ce) #na )ic si,ai s,o s'e-$i colo,n col/+ Ve8i s ai !ri" 'e eaF Ci -$ii0 s
n#,i )ai 8ici coa'a,)/ei0 8i,i Pi$c*iola0 asa,i s&#ne cn' cre-$e,n$r,o $e)ni/+ Tre4#ie s,o s$ro&e-$i c#
lacri)ile $ale+
2 .a3 'e ce0 cn' e a$$a a&,n %n$n5
2 Las a&a 'e %n$n0 c# lacri)ile $ale $re4#ie s,o #8i0 a-a se o4i-n#ie-$e+
2 Pi0 'o)3 To)0 las,) &e )ine s s$ro&esc coa'a,I)/ei c# a& 'in &#/0 -i,o s creasc 'e 8ece ori )ai
]i#?e 'ec$ #na #'a$ c# lacri)i+
2 N# 'es&re as$a,i vor4a+ Tre4#ie s,o #8i c# lacri)iF
2 A$#nci0 %loarea se &r&'e-$e n )iriile I#3 <i)0 'o)3 To)0 8# a-a0 %iin3c <i) n# &rea e &ln!re/+
To) &r# nc#rca$+ >e !n'i ce se !n'i0 a&oi s&#se c n ca8#l s$a <i) $re4#ie s se,a"#$e c# o cea&0 i
%!'#i c,o s %#re o cea& 'in coli4ele ne!rilor si o s 0i,o &#n &e asc#ns n cana c# ca%ea0 a 'o#a 8i 'i,
")inea/a+
2 Mai 4ine &#i la )ine $#$#n n ca%ea 2 i s&#se <i) -i a'#! c i s,a #r$ &n &es$e ca& 'e $oa$e as$ea0
'e %loarea &e care $re4#ia s,o creasc0 'e )#8ica &e care $re4#ia s,o cn$e -o4olanilor0 'e 'resa$#l -i
r8!ia$#l -er&ilor -i &ian"enilor0 'e $r#'a c# &enele0 c# inscri&/iile0 c# "#rnal#l si 'e $oa$e celelal$e ca8ne0
care %cea#
249
ca )eseria 'e &ri8onier s i se &ar )ai !rea -i )ai a%#risi$ 'ec$ $oa$e )eseriile ce le ncercase vreo'a$+
A#8in'#,l0 To) -i ca) ie-i 'in %ir,e -i,i rs&#nse c0 '#& ce c nici #n al$ &ri8onier n,a av#$ #n ase)enea
&rile" s$rl#ci$ 'e a a"#n!e cele4r#0 nici )car n# -$ie s,l &re/#iasc+
2 >$ric) or8#l &e !-$eF i84#cni el nci#'a$0 iar l#i,<i) i &r# r# -i,i %!'#i c n,o s se )ai &oar$e
a-a+
.#& aceea0 e# -i To) ne,a) '#s la c#lcare+
CAPITOLUL ###I#
= A 'o#a 8i 'i)inea/a ne,a) '#s n $r! -i,a) c#)&ra$ o c#rs 'e -oareci+ .#& ce,a) a'#s,o acas0 a)
'es$#&a$ cea )ai !ro8av !a#r 'e -o4olani0 n$r,o or0 a) &rins vreo cincis&re8ece 4#c/i clasa,n$i+ A&oi
a) '#s c#rsa n o'aia )$#-ii >all60 -i,a) &#s,o la loc si!#r0 s#4 &a$#l ei+ .in &ca+$e0 n vre)e ce noi
#)4la) '#& niscaiva &ian"eni0 &ici#l la 'e T*o)as,Franklin,Ben,"a)in,<e%%erson,AleQan'er P*el&s a
'i4#i$ c#rsa -i i,a 'esc*is #si/a0 ca s va' 'ac -o4olanii ies a%ar+ Fire-$e c,a# ie-i$0 iar $#sa >all6 a &ica$
$a)an a$#nci n o'aie+ Cn' ne,a) n$ors0 a) !si$,o coco/a$ n &a$ -i #rln' ca o a&#ca$ n vre)e ce
-o4olanii se silea# 'in rs&#$eri s,o 'is$re8e+
Ne,a l#a$ la ros$ si ne,a scr)na$ &e,a)n'oi c# n#ia#a0 iar '#& aia ne,a# $re4#i$ vreo 'o# ceas#ri &n
s &rin'e) al/i cincis&re8ece,-ais&re8ece -o4olani0 0si n# 'e,accea-i cali$a$e ca i 'in$i0 care era# cre)a+
Fir,ar al 'rac#l#i 'e )#cos0 ce i,o %i veni$ s,si 4a!e nas#l5 N,a) v8#$ n via/a )ea -o4olani )ai0
%r#)o-i ca i 'in &ri)a serie+
In sc*i)40 a) &#s )ina &e #n sor$i)en$ 4o!a$ 'e &ian"eni0 cr4#-i0 4roa-$e0 o)i8i -i al$e !n!nii ',
as$ea+ Tare,a) %i vr#$ s %ace) ros$ si 'e,#n c#i4 'e vies&i0 'ar n,a %os$ c*i&0 %iin'c $oa$ %a)ilia era n
vies&ar+ N# ne,a) +'a$ ns 4$#/i c# #na c# 'o# si a) r)as acolo c$ a) &#$#$0 cre8n0' c vies&ile a# s
os$eneasc nain$ea noas$r0 n#)ai c a ie-i$ $a)an &e 'os+ Ne,a) %re,
250
ca$ 4ine c# &$la!in loc#rile )#sca$e0 &n n# ne,a )ai '#r#$ a&roa&e 'eloc0 'oar a$$ c nii &rea )ai
&#$ea) -e'ea+ Ne,a) '#s a&oi '#& -er&i -i,a) 'i4#i$ vreo 'o# '#8ini 'e !#-$eri -i -er&i 'e cas0 i,a)
vr$ n$r,#n sac -i i,a) a'#s a-a n o'aia noas$r+
>e lsase seara -i v,nc*i&#i/i c '#& o 8i n$rea! 'e )#nc &e 4rnci ne era o %oa)e 'e l#&+
Cn' ne,a) n$ors s#s0 '#& cin0 a) 4!a$ 'e sea) c n sac n# )ai era nici #n -ar&e+ >e ve'e $rea4a c
n# le!ase) 4ine 3sac#l si ia %c#ser ce %c#ser -i ie-iser a%ar+ .a3 n# ne,a) nec"i$ &rea )#l$0 %iin'c
-$ia) c,+v &e #n'eva0 &e a&roa&e0 a-a c &#$ea) &#ne )na )car &e c/iva+ Po$ s v s&#n c )#l$
vre)e n,a) '#s li&s 'e -er&i n casF Ii ve'eai 'in cn' n cn' ie-in' 'e &e s#4 !rin8i si 'e &rin al$e
loc#ri si $e &o)eneai cn ei n i"%ar%#rie sa# &e '#& !$ 2 'e o4icei acolo #n'e n,ai %i ori$ s,i ve8i+ .e
al$)in$eri0 era# $are %r#)o-i0 '#n!a/i
i c# $o$#l nev$)$ori0 'ar $#sa fall6 n# &#$ea s,i s#,]%ere0 'e orice soi ar %i %os$+ >e %erea 'e -er&i ca
'rac#l 'e 3$)ie0 Eri 'e c$e ori se $ra vre#n#l '#& ea0 lsa $o$#l
al$ si,o l#a la %#!0 sco/n' ni-$e 84iere$e ca la 8i'#rile 3Ieri*on#l#i
?
+ N,a) &o)eni$ %e)eie ca as$a+ Nici
c# v$rai#l n# voia s se a$in! 'e ei -i 'ac se '#cea3 s se c#lce n o'aia ei -i !sea #n -ar&e n &a$0 o
84#!*ea &e #-0 rcnin' 'e &arc,ar %i l#a$ casa %oc+ A$$a3l a)r &e 4r4a$,s# 'in &ricina as$a0 c 4ie$#l 'e
el a"#nse c#,rn' s 4les$e)e $o$ nea)#l +-er&ilor0 8icn' c )ai 4ine n# li s,ar %i ivi$ &e l#)e s)n/a+ La o
s&$)n '#& ce casa se !oli 'e -er&i0 $#sa >all6 $o$ n# se &o$olise+ Cn' -e'ea '#s &e !n'#ri -i,o
!'ilai la cea% c# o &an0 srea 'in &a&#ci0 n# al$a+ Ci#'a$ l#cr#0 )i s&#nea)0 'ar To) 8icea c $oa$e
)#ierile sn$ la %el0 cic a-a le,a 8)isli$ ^l 'e >#s0 n# se -$ie 'in ce &ricin+
.e c$e ori i ie-ea n cale vre#n -ar&e 'e,al nos$r#0 ne $r!ea c$eva sca$oalce0 8icn'#,ne c as$a n#,i
ni)ic %a/ 'e ce ne,ar a-$e&$a 'ac,a) #)&le iar-i casa c# -er&i+ N#,)i &sa )ie 'e sca$oalce0 %iin'c n#
'#rea cine -$ie ce0 'ar ) !n'ea) ce !re# o s ne %ie s %ace) ros$ 'e,o al$ colec/ie 'e -er&i+ Pn3 la
#r)0 a) %c#$ noi ros$ Ci 'e -er&i0 -i 'e $oa$e celelal$e+
?
Vec*i ora- %or$i%ica$ 'in Pales$ina &e care0 con%or) le!en'ei 4i4lice0 evreii n$or-i 'in E!i&$ l,a# c#ceri$ sco/n' s$ri!$e &#$ernice
ce a# %c#$ s se &r4#-easc 8i'#rile+
7:?
> 3%i v8#$ ce $rai era n c*ilioara l#i <i)0 cn' nce&ea el s cn$e -i $oa$e 'i*niile ie-ea# 'in !#rile lor -i
$4ra# &e elF
L#i <i) n#,i &lcea# &ian"enii0 -i nici ei n#,l &lcea# &e el+ Cn' se n&#s$ea# as#&r,i0 era vai 'e via/a
l#iF +
<i) se &ln!ea c -o4olanii0 -er&ii -i &ia$ra 'e )oar oc#& $o$ &a$#l -i n# )ai are #n'e s,-i &#n ca&#l+ Ci
cn' se ni)erea s !seasc &#/in loc0 n# &#$ea nc*i'e oc*ii 'e a$$a %o"!ial+ N,avea lini-$e nici o cli&
'in &ricin c 'i*niile n# 'or)ea# $oa$e o'a$0 ci &e rn'0 a-a c a$#nci cn' &ico$ea# -er&ii era# &e
cover$ -o4olanii0 iar cn' -o4olanii se '#cea# la c#lcare0 ie-ea# -er&ii+ In %el#l s$a0 <i) avea $o$ $i)&#l #n
circ s#4 el0 n vre)e ce al$ ec*i& "#ca $on$oroi#l 'eas#&ra l#i0 iar 'ac se sc#la s,-i ca#$e al$ loc0 $4ra#
&e el &ian"enii+ <i) 8icea c 'e,ar sc&a vreo'a$ 'e,acolo0 n,ar )ai &ri)i s %ie &ri8onier nici )car
&en$r# o lea%+
Pe la s%rsi$#l celei 'e,a $reia s&$)ni $o$#l era !a$a+ C)a-a a %os$+ $ri)is la $i)&0 n &lcin$+ .e c$e
ori l )#-ca vre#n -o4olan0 <i) se sc#la si )ai scria #n rn' n "#rnal0 c$ era &roas&$ cerneala+ Penele
era# asc#/i$e0 a-a c inscri&/iile si $oa$e celelal$e a# %os$ scri"eli$e &e &ia$ra 'e )oar+ Picior#l &a$#l#i %#
'es&ica$ n 'o# c# %ers$r#l0 iar noi a) n!*i/i$ $alas#l ale!n,'#,ne c# o '#rere 'e 4#r$ !ro8av+
Cre'ea) c,o s ') or$#3&o&ii0 'ar a) sc&a$+ N,a) &o)eni$ $ala- )ai !re# 'e n!*i/i$+ To) era 'e
aceea-i &rere+ Ei0 -i c#) s&#nea)0 $rea4a era !a$a ac#)+ C$ 'es&re noi0 era) ca) 'r)a/i0 )ai c#
sea) <i)+
B$rn#l le scrisese 'e vreo 'o# ori lora 'e &e &lan$a/ia 'e ln! Erleans0 ca s vin s3,-i ia n &ri)ire
ne!r#l %#!ar0 'ar n# c&$ase nici #n rs&#ns0 %iin'c &lan$a/ia aia nici n# eQis$a+ In cele 'in #r)0 )o-#l
se *o$r s 'ea #n an#n/ 'es&re <i) n !a8e$ele 'in >ain$3 Lo#is -i New Erleans+ Cn' l,a) a#8i$
&o)enin' 'e >ain$ Lo#is0 ),a# $rec#$ %iori -i )i,a) 'a$ sea)a c n# era vre)e 'e &ier'#$+
2 E $i)&#l s $ri)i$e) scrisorile 3noni)eF s&#se To) a$i)ci+
2 Ce )ai e -i as$a5 l n$re4ai+
2 Ceva c# care 'ai 'e ves$e c#iva c se &#ne ceva la cale+ Uneori se %ace,n$r,#n %el0 al$eori n$r,al$#l+ .ar
n$o$'ea#na se !se-$e c$e o iscoa'0 care,l n-$iin/ea8 &e !#verna$or#l cas$el#l#i+ Cn' L#'ovic al bVI,
lea a vr#$ s,o $#leasc 'in &ala$#l T#leriilor0 l,a &ri$ "#&,neasa+ E #n )i"loc %oar$e 4#n+ La %el si scrisorile
3noni)e+ Vo) %olosi -i,#n )i"loc0 -i cellal$+ >e )ai o4i-n#ie-$e ca )a)a &ri8onier#l#i s sc*i)4e *ainele
c# el; ea r)ne,n $e)ni/0 iar el o -$er!e )4rca$ ng s$raiele ei+ E s,ncerc) si as$a+
2 Bine0 To)0+ 'ar ce ros,$ are s ') 'e ves$e c se &#ne ceva la cale5 Las,i s a%le sin!#ri0 e $rea4a lor+
2 .a0 -$i#0 'ar n# $e &o/i 4i8#i &e -$ia+ .e la 4#n nce&#$ ne,a# lsa$ &e noi s %ace) $o$#l+ >In$ a-a 'e
ncre8$ori -i 'e n$n!i0 c n# 4a! 'e sea) ni)lcr a-a c 'ac n# le ') noi 'e ,ves$e0 n,o s ne s$n"e,
nease ni)eni0 iar '#& a$$a ca8n -i 4$aie 'e ca&0 eva'area as$a o s )ear! ca,n 4rn80 - n,o s )ai
%ac 'oi 4ani+ % 2 .re&$ s,/i s&#n0 To)0 )ie a-a )i,ar &lcea+
2 E-$i o) &ros$F s&#se el0 scr4i$+
2 Bine0 n# )ai 8ic ni)ic+ C#) s&#i $#0 a-a s %ie+ .ar #n'e !se-$i o "#&neas5
2 T# o s %ii "#&neas+ La )ie8#l no&/ii0 $e s$recori n o'aia )#la$rei -i,i -$er&ele-$i o roc*ie+
2 N# se &oa$e0 To)0 %iin3c %a$a n,are 'ec$ o roc*ie0 )ai )#l$ ca si!#r0 -i,ar ie-i $)4l# a 'o#a 8i+
2 C$i#0 'ar n,o s,o /ii 'ec$ #n s%er$ 'e ceas0 c$ sJ '#ci 3noni)a0 -i s,o vri s#4 #-+
2 A-a )ai )er!e+ .ar a- &#$ea s,o '#c $o$ a-a 'e 4ine si )4rca$ n /oalele as$ea+
2 N,ai )ai ar$a a "#&neas a$#nciF
2 Pi0 $o$ n,o s va' ni)eni c#) ar$F
2 N# con$ea8+ Tre4#ie s ne %ace) 'a$oria0 %r s ne &ese 'ac ne ve'e sa# n# careva+ Ce nai4a0 $# n,ai
'eloc &rin $i&#ri5
2 Bine0 %ie0 n# )ai 38ic ni)ic+ A) s %i# -i "#&neas+ .ar cine,o s %ie )a)a l#i <i)5
2 E#+ A) s ia# o roc*ie 'e la $#-a >all6+
2 As$a,nse)n c,o s r)i n coli4 '#& ce &lec e# -i <i)+
2 .a3 'e #n'eF A) s #)&l# *ainele l#i <i) c# &aie -i,a) s le,n$in' &e &a$0 a-a ca s se)ene c# )a)a
l# <i)0 iar el o s )4race roc*ia )$#-ii >all6 si,o s eva') )&re#n c# $o/ii+ Cn' %#!e #n &ri8onier
'e soi0
252
25'
as$a se n#)e-$e eva'are+ .e &il'0 cn' e vor4a 'e,#n re!e ori 'e,#n %i# 'e re!e0 %ie el na$#rel sa# nena$#rel+
To) scrise a-a'ar 3noni)a+ In aceea-i sear a) %#ra$ roc*ia )#la$rei0 a) &#s,o &e )ine -i,a) s$rec#ra$
scrisoarea s#4 #-a 'in %a/0 n$oc)ai c#) ) nv/ase To)+
>crisoarea 8icea a-a;
1=%$ea" Se pune !eva la !ale" :ii !u o!8ii'n patru"
I> =JBTB> >B-I><S-IT)
In seara #r)$oare0 To) 'esen c# sn!e &e #-a 'in %a/ o $i'v -i 'o# oase ncr#ci-a$e0 iar o sear '#& aceea0
8#!rvi &e #-a 'in 'os #n co-ci#!+ Toa$ %a)ilia nce&# s $re)#re 'e %ric+ .ac,ar %i a%la$ c li,e casa &lin 'e
s$ri!oi !a$a s se re&ea' as#&r,le 'in $oa$e &r/ile0 'e s#4 &a$#ri -i 'in $avan0 n,ar %i %os$ )ai s&eria/i+ Cn' se
$rn$ea vreo #- sa# c'ea ceva &e "os0 ;$#sa >all6 srea n s#s0 84iern'+ Cn' -e'ea n "il/ si,i &#neai )na &e
#)r0 $o$ a-a+ N# )ai avea lini-$e0 sraca+ Una,'o#0 i se &rea c,n s&a$ele ei se )i-c ceva+ a-a c n$r#na
srea -i /i&a0 N,a&#ca s %ac 'oi &a-i -i se re&e8ea na&oi0 84iern'+ li era $ea) s se '#c la
Zc#lcare0 'ar nici s s$ea $rea8 n#,i venea+ To) 8icea c r$3rea4a )er!e s$r#n;
2 In via/a )ea n,a) v8#$ ceva )ai s$ra-nic0 as$a
Znsea)n c a) l#cra$ c#) scrie la car$e+ Ci,ac#) 2 a'#! el 2 s ') asal$#l cel )areF
A 'o#a 8i0 n 8ori0 a) &re!$i$ o no# scrisoare+ Ne n$re4a) c#) o s le,o '#ce)0 %iin'c n a"#n0 la cin0
P*el&sii s&#seser c vor s &#n+c$e #n ne!r# la %iece #- s s$ea $oa$3 noa&$ea 'e ve!*e+
To) co4or &e &ara$rsne$ ca s cerce$e8e loc#rile+ 1V8n' c ne!r#l 'e la #-a 'in 'os a'or)ise0 i li&i
scrisoarea 'e cea% -i se n$oarse+ >crisoarea !ls#ia;
1>u m% tr%dai, vreau s% v% /iu prieten" Ast@'sear% o band% de u!i6a?i desperai din Teritoriul ndian
1
va
sosi ai!i !a s% vi'l r%peas!% pe ne6rul /u6ar" Au *n!er!at s% v%" ba6e'n speriei !a s% r%m*nei *n !as%
?
Re!i#ne ari' 'in cen$r#l >$a$elor Uni$e #n'e0 n &ri)ele
,'ecenii ale sec+ al bIb,lea0 a# %os$ )&in-i in'ienii 4-$ina-i0 in$er8icn'#,li,se s o &rseasc+ Aici0 %oa)e$ea
-i )i8eria a#
Z%c#$ rava!ii n!ro8i$oare0 ni)icin' a&roa&e n n$re!i)e $ri,$#riln 'e in'ieni+
254
?i s% nu'i st*njenii" Bu /a! parte din band%, dar mi'am p%strat !redina'n Dumne$eu ?i vreau s%
p%r%ses! banda ?i s% du! din nou o via% !instit%" De a!eea" v% de$v%lui planul lor diavoles!"
Taman la mie$ul nopii vor veni dinspre mia$%noapte ?i, tl'r*ndu'se de'a lun6ul 6ardului, vor
des!uia !'un ?pe'ra!lu !oliba ne6rului, !a s% pun% m*na pe el" .ie'mi s'a dat porun!% s% stau de
ve68e !eva mai *n!olo si s% su/lu *ntr'o trompet% la !a$ de peri!ol" n loo de asta, *ns%, o s% be8%i !a o
oaie de *ndat% !e bandiii vor intra in !olib%K *n vreme !e ei vor de$le6a'lanurile ne6rului, dai /u6a ?i
*n!8idei'i a!olo" =utei s%'i ?i omor*i da!% vrei" :a!ei *nto!mai !umva spun, altminteri au s% intre la
b%nuial% ?i'au s% dea iama'n voi" >u"!er ni!i o r%splat%, *mi ajun6e s% ?tiu !% mi'am /%!ut datoria"
I> =JBTB> >B-I><S-IT'0
CAPITOLUL #L
.#& )ic#l 'e"#n0 si)/in'#,ne n %or)0 ne,a) dus'< c# 4arca la &esc#i$0 l#n' c# noi -i ceva 'e )Dncare
&en$r# la &rn8+ A) &e$rec#$ &e cins$e si ne,a) '#s s ve'e) si &l#$a; era la loc#l ei0 nev$)a$+ Ne,a) n$ors,
acas $r8i#0 la vre)ea cinei -i i,a) !si$ &e $o/i n$r,#n *al %r *al+ N# )ai -$ia# &e ce l#)e s3e a%l+ C#) a)
is&rvi$ )asa0 ne,a# $ri)is la c#lcare0 %r s ne s&#n0 ce se,n$)&l -i %r s &o)eneasc 'e no#a scrisoare+
Noi ns -$ia) )ai 4ine ca ei 'es&re ce e vor4a0 a-a c n# ne &sa+ A"#ns s#s &e scri0 'e n'a$ ce $#-a >all6 s,a
n$ors c# s&a$ele0 ne,a) s$rec#ra$ &n la c)ar0 a) l#a$ 'in '#l&ior niscaiva )erin'e -i le,a) '#s *n" o'aia
noas$r+ A&oi ne,a) c#lca$+
Ne,a) $re8i$ noa&$ea0 &e la #ns&re8ece -i "#)$a$e+ To) -i $rase &e el roc*ia )$#-ii >all60 &e care o %#rase00
-i ''# s &lece c# )erin'ea+ 11 2 Un'e,i #n$#l5 ),n$re4 el 'eo'a$+ 2 L,a) &#s &e,o 4#ca$ 'e )lai+
255-
2 >e ve'e c,ai #i$a$,o0 c n#,i aici+
2 Mer!e -i %r ea 2 i,a) 8is+
2 Ba )er!e )ai 4ine c# ea+ .#,$e,n c)ar -i a',o,neoace+ P,or)D co4oar &e &ara$rsne$+ Pn,a$#nci
Ze# ) '#c s #)&l# c# &aie *ainele l#i <i)0 ca s se)ene c# ),sa n $raves$i+ C#) a"#n!i -i $# acolo0
nce& 0s 4e*i ca o oaie0 -i,a&oi o,n$in'e)+ J0
Ci ie-i0 iar e# ) '#sei n c)ar+ Felia 'e #n$0 !roas 'e,o &al)0 era acolo #n'e,& lsase)( a) l#a$
4#ca$a +'e1 )lai &e care #nsese) #n$#l0 a) s$ins l#rrnarea si,a) #rca$ $i&$il scrile+ Cn' a) a"#ns s#s0
'eo'a$ T$ii,a ie-i$ n %a/ $#-a >all60 /inn' n )n o l#)inare+ A) vr$ re&e'e )lai#l n &lrie si )i,
a) n'esa$,o &e ca&+ T#sa >all6 ) l# la ros$;
2 Ai %os$ n c)ar5
2 M'a+
2 Ce,ai c#$a$ acolo5
2 Ni)ic+
2 Ni)ic5
2 I*F
2 A$#nci ce,/i veni s $e '#ci acolo n &#$erea no&/ii5
2 N# -$i#+
2 N# -$ii5 Asc#l$0 To)0 )ie s n#,)i rs&#n8i n 'oi &eri+ Vrea# s -$i# ce,ai c#$a$ acolo5
2 N,a) c#$a$ ni)ic0 $#- >all60 s ) 4a$ .#)ne8e# 'ac )in$F
N'"'#ia) c,o s ) lase s &lec0 si &oa$e c ),ar ii lsa$0 'ar '#& $oa$e n8'rvniile &e$rec#$e n
#l$i)a vre)e0 a"#nsese s n# )ai ai4 ncre'ere n ni)ic+ Tre)#ra &en$r# orice %leac+
2 Mar- n salon 2 )i &or#nci ea 2 -i s$ai acolo &n ),n$orc+ Iar ai %c#$ vreo 4oro4oa/( 'a3 a%l# e#
n'a$ -i ne r%#i) noi '#&,aceeaF
Cn' ) v8# c 'esc*i' #-a salon#l#i si in$r#0 &orni )ai 'e&ar$e+ .#)ne8e#leF Ce 'e l#)e era n salonF
Vreo cincis&re8ece %er)ieri -i %iecare c# o %lin$F M,a a&#ca$ a)e/eala si ),a) &r4#-i$ n$r,#n "il/+
Ea)enii -e'ea# n "#r#l )esei si #nii 'in ei vor4ea# n -oa&$+ To/i s$$ea# ca &e ace0 $#l4#ra/i0 'e-i se
silea# s n# &ar+ C$ia) e# oe,i n s#%le$#l lor0 '#& %el#l c#) -i sco$ea# si,-i &#nea# )ere# &lriile0
scr&inn'#,se,n cre-$e$0 sc*i)4n'#,-i loc#l si \rs#cin'#,-i c$e #n nas$#re+ Nici e# n# &rea era) lini-$i$0
v,nc*i&#i/i0 'ar n# )i,as
7:B
%i scos &lria &en$r# ni)ic n l#)e+ Ar'ea) 'e ner4'are s se,n$oarc $#-a >all6 si s $er)ine o'a$ c#
)ine+ N,avea 'ec$ s ) -i scar)ene0 n#)ai s ) lase s &lec ca s,i1 &o$ s&#ne l#i To) c 'e 'a$a as$a
a) ca) %c#$,o %iar$ -i ne,a) vr$ n$r,#n vies&ar a%#risi$ 'e $o$+ Ac#) n# )ai &#$ea) &ier'e vre)ea c#
%leac#ri0 $re4#ia s,o -$er!e) n#)ai'ec$ c# <i)0 nain$e ca 8#r4a!iii -$ia s,-i &iar' r4'area -i s ne
sar,n s&inare+
T#-a >all6 se ivi n s%r-i$ si,nce&# s,)i &#n $o$ %el#l 'e n$re4ri0 la care rs&#n'ea) ca) n 4o4o$e+ N#
)ai -$ia) ce,i c# )ine0 %iin'c oa)enii ia era# ac#) a$$ 'e a//a/i0 nc$ #nii 'in ei voia# s,i !4"easc
n#)ai'ec$ &e $l*ari0 8icn' c,i a&roa&e 'e )ie8#l no&/ii+ Al/ii ncerca# s,i o&reasc0 8icn' c,i )ai
4ine s,a-$e&$e &n3 s,o a#8i 4e*i$#l+
n vre)ea as$a0 $#-a >all6 ) 'escosea %r )il0 iar e# $re)#ra) ca var!a -i si)/ea) c ) s%r-esc
'e %ric+ Pe 'eas#&ra0 )i era 'in ce n ce )ai cal' si #n$#l nce&#se s se $o&easc -i s )i se &relin! &e
!$ + -i &e '#& #rec*i+
n c#rin'0 #n#l 'in oa)eni s&#se;
2 E# 8ic s ne '#ce) n#)ai'ec$ la coli4 si s &#ne) )na &e ei cn' vor veni+ , +
Era s ca' "os a#8in'#,l( o 'r 'e #n$ nce&# s,)i c#r! &e %r#n$e0 iar $#-a >all60 v8n',o0 se %c# al4
ca #n cear-a%+
2 Pen$r# n#)ele l#i .#)ne8e# 2 s$ri! ea 2 ce se,n$)&l c# 4ia$#l s$a5 > -$ii c i s,a# a&rins
creierii+ + + #i$e0 i se $o&escF
Noal l#)ea se re&e8i s &riveasc0 iar $#-a >all6 )i s)#lse &lria 'in ca&+ B#ca$a 'e )lai si r)-i/a
'e #n$ c8#r0 iar ea ) l# n 4ra/e -i ) sr#$ s&#,nn'#,)i;
2 Vai0 ce s&ai) a) $rasF Ce 4ine )i &are c n#,i 'ec$ a$$F .e la o vre)e sn$e) a-a 'e n&s$#i/i0 c
) a-$e&$ la orice0 -i cn' a) v8#$ c,/i c#r!e ceva &e %r#n$e0 cre'ea) c $e,a) &ier'#$0 &#$ea) s "#r c
/i se $o&esc creierii0 '#& c#loare -i '#& $o$+ + + .r!#/#le0 'e ce n# )i,ai s&#s c &en$r# as$a $e,ai '#s n
c)ar0 n# ),a- %i sinc*isi$F Ac#3 -$er!e,o la c#lcare -i s n# $e )ai v' &n )ine 'i)inea/F
n$r,o cli& a) %os$ s#s -i n$r,al$a a) co4or$ &e
?A 2 Aven$#rile l#i H#ckle4eir6 Finn
7:A
&ara$rsne$ -i,a) aler!a$ s&re -o&ron &e n$#neric+ Era) a-a 'e s&eria$0 c,)i &ierise !rai#l+ Pn la #r)0
$o$ a) i8$#$i$ s,i s&#n l#i To) c $re4#ie s ') lovi$#ra c*iar ac#)0 %r s )ai I&ier'e) o cli&0
'eoarece casa era &lin 'e oa)eni nar)a/i c# %lin$e+ Ec*ii l#i To) s$rl#cir;
2 G#5T NiiF E s$ra-nicF Pi0 H#ck0 'ac,a) l#a,o 'e la nce&#$0 &#n r)-a! c,ar veni -i 'o# s#$e 'e
oa)eniF Ce,ar %i s a)n) ni/el0 &n+ + +
2 Hai0 i#$e0 i#$eF i,a) 8is3+ Un'e,i <iin5
2 Ln! $ine0 colo0 'ac,n$in8i 4ra/#l 'ai 'e el+ E )4rca$ -i $o$#l e !a$a+ Ac#) o s ie-i) si,o s ')
se)nal#l+
Toc)ai a$#nci se a#8i ns 8!o)o$ 'e &a-i0 a&ro&iin,'#,se 'e #-+ Cineva #)4la la lac$0 iar al$#l s&#se;
2 V,a) 8is e# c,i &rea 'evre)eF nc n,a# sosi$+ U-a,i nc#ia$+ C/iva 'in$re vei s r)n nc#ia/i n
coli40 ca s,i &n'easc &e n$#neric -i s,i o)oare cn' or veni+ Noi0 ceilal/i0 ne risi&i) &ri)&re"#r -i
s$) la &n'+
.'#r 4#8na n coli40 'ar n# ne v8#r0 %iini'c era &rea n$#neric+ Ne,a) vr$ re&e'e s#4 &a$ -i era c$
&e ce s %i) clca/i n &icioare0 'ar 'in %ericire n,a) &/i$ ni)ic+ E'a$ a"#n-i s#4 &a$0 a) 84#!*i$,o &rin
$#nel0 %r nici #n 8!o)o$0 n$i <i)0 &,or) e# -i la #r) To)0 a'ic n$oc)ai a-a c#) ne &or#ncise To)+
Cn' a) ai#ns n -o&ron0 a) a#8i$ 8!o)o$ 'e &a-i %oar$e a&roa&e0 a%ar+ Ne,a) $r$ &n la #-0 iar To) ne
%c# se)n s ne o&ri) si,-i li&i oc*i#l 'e,o cr&$#r+ N# v8# ni)ic 'in &ricina n$#neric#l#i -i ne -o&$i
c 'e n'a$ ce o s a#' &a-ii 'e&r$n'#,se0 o s ne %ac se)n s ie-i) $o$ a-a 2 <i) n$i0W&,or) e# si
la #r) el+ -i li&i #rec*ea 'e cr&$#r si asc#l$+ Pa-ii se $o$ nvDr$ea# &e,a%ar+ n cele 'in #r)0 ne %c#
se)n c# co$#l+ A) ie-i$ nce$0 #n#l c$e #n#l0 'e,a 4#-ilea0 %r 8!o)o$0 /i,nn'#,ne rs#%larea+ A) a"#ns
c# 4ine la !ar'( e# -i <i) ne -i a%la) 'incolo0 cn' To) -i a!/ 4rcinarii 'e #n /r#- al !ar'#l#i+ A#8in'
&a-i na&oia l#i0 se s)#ci c# &#$ere+ Nr#-#l se %rnse c# 8!o)o$ -i 'e n'a$ ce To) nce&# s aler!e '#&
noi0 cineva s$ri! 'in #r);
2 Care e-$i5 Rs&#n'e sa# $ra!F
Ce era s rs&#n'e)5F Ne,a) l#a$ &icioarele la s&inare -i,a) n$ins,o+
7:@
>e a#8i nval 'e &a-i -i,a&oi &ocF &4cF !loan/ele nce&#r s ne -#iere &e lin! #rec*i+
2 Ui$e,i 2 84iera# oa)enii 2 a# l#a$,o s&re r#F .#& ei0 4ie/i0 'a/i 'r#)#W cDinilorF
>e re&e8ir 4#l#c &e #r)ele noas$re0 i a#8ea) 4ine0 %iin'c &#r$a# 4ocanci -i 84iera#0 &e cn' noi era)
'esc#l/i si $cea) c*i$ic+
A"#nsese) &e 'r#)#l ce '#cea s&re )oar+ Cn' a) v8#$ c oa)enii era# ca) &rea a&roa&e0 ne,a)
asc#ns n$r,#n $#%i- -i i,a) lsa$ s $reac0 a&oi ne,a) l#a$ '#& ei+ La nce&#$ oa)enii le!aser cinii0 ca
s n#,i al#n!e &e *o/i0 'ar ac#) cineva le ''#se 'r#)#l+ .#& *r)laia &e care o %cea#0 ar %i 8is c,s
#n )ilion 'e "i!o'ii+ N#)ai c era# cinii no-$riF Ne,a) o&ri$ -i i,a) a-$e&$a$ s vin+ Cinii ne,a#
rec#nosc#$ -i v8Dn' c n#,i ros$ 'e nici o &e$recere0 ne,a# s&#s 4#n seara -i,a# 84#!*i$,o n 'irec/ia
s$ri!$elor+ A) &orni$,o -i noi '#& ei0 &n a&roa&e 'e )oar0 a&oi a) l#a$,o &rin 'esi- s&re loc#l #n'e,)i
&ri&onise) 4arca+ A) sri$ n ea -i,a) vDsli$ 'in rs&#$eri0 'ar %r 8!o)o$0 s&re )i"loc#l a&ei+ .e,acolo
a) &orni$ #-#rel s&re os$rov#l #n'e WH] asc#nsese) &l#$a+ Ac#) s$ri!$ele -i l$r$#rile 'e &e )al se
a#8ea# $o$ )ai sla40 s$in!n'#,se n 'e&r$are+
Cn'0 n s%r-i$0 a) &#s &icior#l &e &l#$0 i,a) s&#s l#i <i);
2 M <i)0 ac#) e-$i iar li4er -i &#n &rinsoare c n,ai s )ai %ii nicio'a$ sclav+
2 >$ra-nic is&rav a %os$0 H#ckF >$ra-nic !n'i$ PHI si s$ra-nic %c#$F Ni)eni n,ar &#$ea $icl#i #n &lan
)ai nc#rca$ -i )ai !ro8av ca s$a+
Era) c# $o/i 4#c#ro-i 'in cale,a%ar0 )ai c# sea) To)0 %iin'c avea #n !lon$e n &#l&+
Cn' a) a#8i$ as$a0 e# -i <i) n,a) )ai %os$ a-a 'e 4#c#ro-i+ Rana i sn!era si,l '#rea r# 'e $o$+ L,a)
n$ins n wi!wa) -i a) r#&$ o c)a- 'e,a '#cel#i ca s,l o4lo"i)0 'ar To) n# ne lsF
2 .,)i )ie cr&a0 ) 'esc#rc -i sin!#r+ Hai0 n# )ai &ier'e/i vre)ea0 al$%el se '#ce 'e r& )in#n/ia
as$a 'e eva'are+ P#ne/i )ina &e lo&e/i -i 'a/i,i 'r#)#lF Bie/i0 a) l#cra$ n s$il )are0 8# a-aF > %i &ri)i$
noi )isi#nea 'e a,l slo4o8i &e L#'ovic al bVI,lea0 n car$ea vie/ii l#i n,ar )ai %i scris ni)eni; =Fi# al
>%n$#l#i L#'ovic0 #rc,$e,n cerF1 N#0 nene0 noi l,a) %i $rec#$ lesne
7:U
-i re&e'e &es$e !rani/F Hai0 &#ne/i )na &e lo&e/i0 'a/i,i 8orF
A) s$a$ -i ),a) !n'i$0 s%$#in'#,) n -oa&$ c# <i);
2 Ia s&#ne0 <i)0 $# ce creJ8i5
2 Ui$e c#) ve'e <i) l#cr#rile0 H#ck 2 )i rs&#nse el+ .ac 'o)n#3 To) ar %i %os$ slo4o8i$0 si al$ 4ia$
ar %i %os$ )&#-ca$0 cre8i c 'o)3 To) ar %i 8is; =N,ave) vre)e s c#$) 'oc$or &en$r# rni$0 !r4i/i,v s
) salva/i &e )ine15 N#F .o)n#3 To) >aw6er n,ar %i vor4i$ a-a+ A$#nci0 'e ce s vor4easc <i) a-a5 N#0
'o)3le0 <i) n# se )i-c 'e,aici %r 'oc$or0 nici 'ac,ar a-$e&$a &a$r#8eci 'e aniF
C$ia) e# c <i) e al4 &e 'in#n$r# si n# ),a# )ira$ 'eloc vor4ele l#i0 4a c*iar le a-$e&$ase)+ I,a) s&#s
a-a'ar l#i To) c ) '#c s ca#$ #n 'oc$or+ A %c#$ !l!ie0 'ar e# si <i) n# ne,a) lsa$+ A&oi a ncerca$
s se $rasc a%ar 'in wi!wa)0 ca s 'ea sin!#r 'r#)#l &l#$ei0 'ar l,a) o&ri$+ A$#nci nce&# s ne
ocreasc0 'ar $o$ 'e!ea4a+
Cn' v8# c,)i &re!$esc 4arca0 )i s&#se;
2 .ac /ii c# $o$ 'ina'ins#l s $e '#ci0 s$ai ni/el s $e,nv/ ce s %aci+ Cn' a"#n!i la 'oc$or0 nc#i #-a -i,l
le!i la oc*i03 a&oi l &#i s "#re c n,o s s#%le o vor40 i s$recori n )Dn o &#n! c# !al4eni si,l a'#ci &e
n$#neric la 4arc0 $recn' &rin #li/ele cele )ai l$#ralnice0 si &,or) vii c# el ncoace &e ocoli$e0
s$rec#rn'#,$e &rin$re os$roave+ N# #i$a s,l ca#/i &rin 4#8#nare -i s,i iei $i4isir#l( n# i,l 'ai &n n# $e,
n$orci c# el n sa$+ Al$)in$eri0 o s %ac #n se)n &e &l#$ ca s,o &oa$ !si )ai $r8i#+ A-a o4i-n#iesc $o/i+
I,a) %!'#i$ c,o s,l asc#l$ n$oc)ai -i,a) &leca$+ <i) #r)a s s$ea asc#ns n &'#re 'in cli&a cn' l va
ve'ea &e 'oc$or -i &n la &lecarea l#i+
CAPITOLUL #LI
.oc$or#l era #n 4$rnel %oar$e si)&a$ic si 4la"in la n%/i-are+ I,a) &oves$i$ c#) n a"#n ) '#sese) c#
%ra$e,)e# la vna$oare3 &e Es$rov#l >&aniol#l#i0 c#) n,
,260
no&$ase) &e o &l#$ &rsi$ -i c#)0 &e la )ie8#l no&3/ii0 n $i)& ce 'or)ea)0 %ra$ele )e# -i,a 'escrca$
&is$ol#l0 &ese)ne n vis0 iar !lon/#l l,a ni)eri$ n &icior+
2 V ro! s veni/i c# )ine &n,acolo -i s,i le!a/i rana0 'ar s n#0 s&#ne/i ni)n#i ni)ic0 %iin'c vre) s
ne,n$oarce) acas c*iar 'esear0 ca s le %ace) o s#r&ri8 alor no-$ri+
2 .ar cine,s ai vo-$ri5 n$re4 el+
2 P*el&sii+ Casa noas$r,i ceva )ai "os0 &e )al+
2 A*aF 8ise el -i '#& c$eva cli&e a'#!; C#rn s&#neai c s,a n$)&la$5
2 A visa$ ceva si &is$ol#l s,a 'escrca$+
2 Ci#'a$ visF
-i a&rinse %elinar#l0 -i l# $a-ca -i &ornir)+ Cn' v8# ns 4arca0 s$r)4 'in nas0 s&#nn'#,)i c o %i ea
4#n &en$r# #n sin!#r e)0 'ar &en$r# 'oi n# )er!e+
2 N# v $e)e/i 2 i,a) 8is 2 ne,a '#s &e $o/i $rei0 si,nc 'es$#l 'e #-or+
2 Care $rei5
2 Pi0 e#0 >i' -i +++ si+++ si &is$ol#l0 as$a voia) s s&#n+
2 A*aF
P#se &icior#l &e )ar!inea 4rcii si P cl$in &#/in+ A&oi0 'n' 'in ca&0 )i s&#se c se '#ce s ca#$e o
4arc )ai )are+ V8n' ns c $oa$e 4rcile sn$ %ereca$e c# lan/#ri -i lac$e0 se s#i n$r,a )ea si,)i 8ise s
a-$e&$ &n se n$oarce sa#0 'ac n#0 s )ai ca#$ si e# o 4arc+
2 Cel )ai 4ine ar %i s $e,n$orci acas -i s,/i &re!$e-$i nea)#rile n ve'erea s#r&ri8ei+
2 N#0 n,are ros$ s ),n$orc 2 i,a) s&#s e# -i i,a) ar$a$ c#) s,a"#n! la &l#$+
.#& ce &orni0 ) %#l!er #n !n'; =.ar 'ac n#,i &oa$e vin'eca &icior#l n#)ai'ec$5 Te &o)ene-$i c are
nevoie 'e $rei sa# &a$r# 8ile &en$r# $rea4a as$aF A$#nci ce ne %ace)5 R)ne) acolo &n ce,o s ne 'ea n
vilea!5 N# )er!e a-a0 neneF C$i# e# ce,a) 'e %c#$+ A) s,l a-$e&$ s se,n$oarc0 -i 'ac )i,o s&#ne c
$re4#ie s se )ai '#c o 'a$,0 )er! -i e# c# el0 la nevoie c*iar no$+++ E'a$ a"#n-i la &l#$0 l le!)
%e'ele- -i,l '#ce) c# noi la vale0 &e %l#vi#0 si cn' To) n,o s )ai ai4 nevoie 'e el0 i &l$i) ce i se
c#vine sa# i ') $o/i 4anii &e care,i ave) -i,l $ri)i$e) la )al1+
7B?
Ceva )ai lini-$i$0 ),a) '#s la s$iv 'e le)ne ca s $ra! #n &#i 'e so)n+
Cn' ),a) 'e-$e&$a$0 soarele era 'e,o s#li/ &e cer+ A) aler!a$ n$r,#n s#%le$ la loc#in/a 'oc$or#l#i0 #n'e
)i s,a s&#s c '#)neal#i &lecase 'e c# noa&$e -i n# se,ri,$orsese nc+ =As$a n#,i a 4#n 2 )i,a) 8is+
Tre4#ie s ) '#c n#)ai'ecD$ la ins#l0 s v' ce,i c# To)+1
.ar cn' s co$esc '#& col/#l #li/ei0 ),a) ciocni$ nas
?
n nas c# #nc*i#l >ilas+
2 Ce,i c# $ine0 To)5 se )ir el+ Pe #n'e )i,ai %os$0
a%#risi$#le5
2 N,a) %os$ nicieri( ),a) '#s si e# s,l ca#$ &e
ne!r#l %#!ar0 )&re#n c# >i'+
2 .ar #n'e nai4a a/i %os$5 M$#-,$ii i,a ie-i$ s#%le$#l+ 3 =
2 N,avea 'e ce0 %iin'c n,a) &/i$ ni)ic+ Ne,a) J#a$ '#& oa)eni -i cini0 'ar le,a) &ier'#$ #r)a0
%iin'c aler!a# &rea i#$e+ A#8in' !l!ie &e r#0 a) l#a$ o 4arc -i,a) &orni$ '#& eiA cre8n' c,a# $rec#$
&e )al#l cellal$0 'ar n# i,a) &#$#$ !si+ A) r)as &e,acolo0 r#&/i 'e o4oseal0 -i,a) 'or)i$ &n )ai
a'inea#ri0 s $o$ %ie vre#n ceas 'e,a$#nci+ A) $rec#$ ncoace c# 4arca0 s ve'e) ce s,a n$)&la$+ >i' e la
&o-$0 '#& ves$i0 iar e# ),a) '#s s %ac ros$ 'e ceva )ineare+ .#& aia ne,n,$oarce) acas+
Ne,a) '#s a-a'ar la &o-$0 n c#$area l#i =>i'10 'ar se,n/ele!e c n# l,a) !si$ acolo+ Bn#ise) e# c n,o
s,l !si)F B$rn#l a ri'ica$ o scrisoare 'e la &os$( a) )ai a-$e&$a$ c$va $i)&0 'ar >i' $o$ n# s,a ar$a$+
2 Hai s )er!e) 2 )i s&#se 4$rn#l+ >i' o s se,n$oarc &e "os sa# c# 4arca0 '#& ce,o s se sa$#re 'e
&li)4are+ Noi o s )er!e) c# cr#/a+
N,a vr#$ n r#&$#l ca&#l#i s ) lase s,l )ai a-$e&$ &e >i'0 8icea c n,are nici #n ros$ -i c $re4#ie s vin
c# eV0 ca s,o lini-$esc &e $#-a >all6+
Cn' a) a"#ns acas0 'e 4#c#rie c ) ve'e0 $#sa >all6 a i84#cni$ n$r,#n rs c# lacri)i0 rn,a )4r/i-a$ si
)i,a $ras o c*el%neal0 'ar n# ),a '#r#$ cine -$ie ce0 )car c '#)neaei cre'ea c ),a 'a$ !a$a+ Gicea c,
asa 0o s &/easc si >i' cn' s,o n$oarce+
Casa era &lin 'e %er)ieri+ F#seser &o%$i/i la )as0 )&re#n c# neves$ele lor0 si $rncnea# ceva 'e
s&eria$+
Cea )ai nes#%eri$ era co$oroan/a 'e Ho$c*kiss0 creia,i " $#r#ia !#ra ca o )orisc+
2 C#)$r P*el&s 2 8icea ea 2 a) co$ro4i$0 &es$e $o$ &n coli4 si soco$ c ne!r#l la n# era n $oa$e
)in,lllle" I,a) 8is c#)e$rei .a)rell0 n#,i a-a0 c#)$r .a)rell5 s -$ii c,i s)in$i$0 soro0 c*iar a-a i,a)
8is+ A#8i,$#,),a/i5 E s)in$i$0 8ic+ >e ve'e 'e la o &o-$ c,asa e+ Ui$a/i,v la &ia$ra as$a 'e )oar( #n o) c#
sca#n la ca&0 8ic0 n,ar )D8!li ase)enea n84$ii &e o &ia$r 'e )oar; c n# -$i# cine si,a 8'ro4i$ ini)a0
c a 8c#( acolo $rei8eci -i -a&$e 'e ani0 c,i %i#l na$#rel al #n#ia L#'ovic0 si al$e 4a8aconii 'e,as$ea+ E
ne4#n 'e le!a$0 8ic0 c al$%el n# &o$ 8ice+ Ne!r#l la,i s)in$i$ ca al'e >abu!onodosor, 8# a-a+
2 .ar ce s&#i 'e scara aia %c#$ 'in cr&e0 c#)$r Ho$c*kiss5 sri si 4$rr/a .a)rell+ .#)ne8e# -$ie la
ce,i &#$ea %olosi++ +
2 Toc)ai as$a,i s&#nea) c*ia,c*iar ac#) o cli& c#)e$rei U$$er4ack( n,ai 'ec$ s,o,n$re4i 'ac vrei+ =Ce+
++ ce 8ici 'e sca,scara aia 'e cr&e51 ),n$rea4 ea+ =.a0 'a10 8ic0 =Ce+ ++ ce,o %i vr#$ s %ac c# scara aia51
A$#nci0 c#)$r Ho$c*kiss0 ea+ ++ ea +++
2 .ar c#) 'e,a# a'#s &ia$ra aia 'e )oar &n,acolo5 Cine 'rac#3 a s&a$ $#nel#3 la si cine +++
2 Pi0 as$a 8icea) -i e#0 c#)e$re Penro'F Gicea)0 ',)i0 $e ro!0 -i )ie %ar%#ria aia c# )elasF A'inea#ri
i 8isei c#)e$rei .#nla&0 c#) 'e,a# a'#s &ia$ra aia n coli45 >e &oa$e s,o %i a'#s %r nici #n a"#$or5 Ve8i,
/i 'e $rea40 8ic0 a"#$or a %os$0 -i nc 'in !ros+ .oi3-&e oa)eni &e &#/in l,a# a"#$a$ &e ne!r#l la+ .e,ar %i
'#& )ine0 s -$i# 'e 4ine c i,a- "#&#i 'e vii &e $o/i ne!rii 'e,aici si $o$ a- a%la cine,a %c#$,o0 8ic+ Pe
'eas#&ra 8ic++ +
2 .oi3-&e0 8ici5 Nici &a$r#8eci n,ar %i %os$ n s$are s %ac $o$ ce,a# %c#$r ei+ Ui$,$e1 la c#/i$oaiele alea
&re%c#$e n %ers$raie0 ce )i!los sn$ l#cra$e( #i$,$e la &icior#l &a$#l#i0 &e care l,a# $ia$0 as$a,i $rea4 'e,
o s&$)n0 &en$r# -ase oa)eni+ Ui$,$e la )o!l'ea/a aia 'e &aie 'e &e &a$ -i #i$,$e la+ + +
2 Ai 're&$a$e0 c#)e$re Hi!*$ower+ Asa,i 8icea) -i e# c#)$r#l#i P*el&s0 c*iar '#)neal#i+ Gice el; =Ce
cre8i )a$ale 'e $rea4a as$a0 c#)$r Ho$c*kiss51 =Care $rea40 c#)e$re P*el&s51 8ic+ =Ce cre8i 'e &icior#l
la
263
7B7
'e &a$0 &e care l,a# $ia$ a-a51 8ice el+ 00Ce cre'5 8ic+ + + 8ic c n# s,a $ia$ 'e #n#l sin!#r0 as$a 8ic+ A %os$
$ia$ 'e careva0 'e 4#n sea)+ As$a,i &rerea )ea0 'ac,/i &lace( se &rea &oa$e s n#1 %ie ,c#) 8ic e#0 -i
'ac are + careva o &rere )ai 'e soi ca a )ea0 s,o s&#ie+1 Iar c#,)e$rei .#nla& i,a) 8is+ + +
2 C#)$r P*el&s0 a%l 'e la )ine; coli4a aia a %os$ &lin 'e ne!ri &e &#/in &a$r# s&$)ni0 sear 'e
sear0 al$)in$eri n# &#$ea# %ace a$$a $rea4+ Pi0 #i$,$e la c)a-a aia )8!li$ c# sn!e 'e s#s &n "os0 c#
se)ne $ainice0, a%ricaneF E cea$,n$rea! $re4#ie c,a l#cra$ la ea noa&$e 'e noa&$eF .oi 'olari i,as 'a l#ia
care,ar &#$ea s )i,o ci$easc+ C$ 'es&re ne!rii care a# %c#$ is&rava as$a0 i,as 4ici#i &n ce+ + +
2 Ea)eni care s,l a"#$e0 c#)e$re Mar&les5 Ai %i v8#$ )a$ale0 'ac,ai %i %os$ )ai 'e#n8i n casa as$a+
Pi0 a# %#ra$ $o$ ce le,a c8#$ s#4 )n0 )car c noi s$$ea) 8i si noa&$e la &n'+ A# %#ra$ c)a-a aia
c*iar 'e &e %rn!*ia 'e r#%eF C$ 'es&re cear-a%#l 'in care,a# %c#$ scara0 nici n#,/i nc*i&#i 'e c$e ori l,a#
%#ra$F Ci %ina0 si l#)inrile0 -i s%e-nicele0 si lin!#rile0 -i $i!aia cea vec*e0 si )ii 'e al$e l#cr#ri care n#,)i
vin ac#) n )in$e0 -i roc*ia )ea no# 1'e s$a)4F Ci0 4a! 'e sea)0 c#) /i s&#sei0 e# -i >ilas0 si >i' si
To) s$$ea) 'e ve!*e )ere#0 8i -i noa&$e0 si nici #n#l 'in noi n,a v8#$ nici o #r)0 nici )car #n %ir 'e
&r0 -i n,a a#8i$ nici #n 8!o)o$ care s,i 'ea 'e !ol+ Ci0 &o%$i)0 n #l$i)#l )in#$0 ce s ve8i0 ne %#! 'e s#4
nas si,si r' 'e noi0 -i n# n#)ai 'e noi0 'ar -i 'e $l*arii 'e &e Teri$ori#l In'ian+ Ci &leac $e%eri c# ne!r#l
la0 %#!ri/i 'e -ais&re8ece 4r4a/i -i 'o#8eci si 'oi 'e ciniF V s&#n c,i ceva s,/i s$ea )in$ea,n loc0 n#
al$a+ >$ri!oi s %i %os$ -i n# ne,ar %i '#s 'e nas )ai a4i$irF Ci cre' c,a# %os$ c*iar s$ri!oi0 %iin'c i -$i/i &e
cinii no-$ri ce !ro8avi sn$+ Ei 4ine0 cinii -$ia n# le,a# !si$ )car o 'a$ #r)aF A- vrea s v' c,)i
l)#ri/i -i )ie $rea4a as$a0 'ac &#$e/i+
2 E ceva+ ++
2 .e cn' sn$ n,a) )ai &o)eni$ #na ca as$a+ ++
2 .oa)ne %ere-$e0 n,a- %i+++
2 >n$ si *o/i0 si+ + +
2 .oa)ne0 .#)ne8e#le0 )i,ar %i $ea) s $riesc
n$r,o ase)enea+ ++
264
2 Tea)0 8ici5 Era) a-a 'e n!ro8i$ c n#,)i venea nici s ) c#lc0 nici s ),ase80 nici s s$a# n
&icioare0 c#)$r Ri'!ewa6+ Pi0 ar %i+ %#ra$ &n si+++ .oa)ne0 .oa)ne0 /i nc*i&#i n ce *al era) asear0
&e la )ie8#l no&/iiF G# 'ac n# )i,era $ea) c,o s ne %#re si &e noiF Parc,)i &ier'#se) )in/ile0 8#
a-a+ Ac#30 la l#)ina 8ilei0 &are o &ros$ie0 'ar asear )i 8icea); =Bie/a-ii -$ia 'oi ai )ei 'or)0 src#/ii
'e ei0 colo s#s0 n o'i/a aia sin!#ra$ic1+ Era) a-a 'e n!ri"ora$0 c 8#0 ),a) s$rec#ra$ &n,acolo ca s,i
nc#i c# Z c*eia+ C*iar a-aF Ericine s,ar %i &#r$a$ la %el0 %iin'c0 -$i/i0 cn' $e a&#c o s&ai) ca as$a si n# se
)ai is&rve-$e0 nce&i s,o iei ra8na si $e &o)ene-$i %cn' %el 'e %el 'e $rsni0 'e a"#n!i s,/i s&#i; =.e,a-
%i co&il -i,a- %i sin!#r colo s#s0 iar #-a n,ar %i nc#ia$ -i+ + +1
>e o&ri c# o )#$r )ira$ -i,si n$oarse nce$ ca&#l0 iar cn' oc*ii i c8#r as#&r,)i0 ) ri'icai -i )
'#sei s ia# &#/in aer+
)i s&#nea) c 'ac ),as re$ra!e -i ),as !n'i ni/el0 &oa$e c,as %i n s$are s,o l)#resc 'e ce n# %#sese)
n 'i)inea/a aia n o'aia noas$r+ A) ie-i$ a%ar0 'ar n,a) )ers &rea 'e&ar$e0 %iin'c,ar %i $ri)is '#&
)ine+ Tr8i# '#&,a)ia80 cn' $oa$ l#)ea &lecase0 ),a) n$ors -i i,a) &oves$i$ c#) !l!ia -i
)&#-c$#rile ne $re8iser &e )ine si &e =>i'1 -i0 v8n' noi c #-a era nc#ia$ -i ar8n' 'e ner4'are s
ve'e) ce se,n$)&l0 ne,a) 'a$ "os &e &ara$rsne$0 'ar ne,a) ca) "#li$ a)n'oi si ne,a) "#ra$ s n# )ai
co4or) a-a nicio'a$+ A&oi i,a) &oves$i$ $o$ ce,i is$orisise) -i #nc*i#l#i >ilas )ai nain$e+
2 Bine 2 8ise ea 2 3'e 'a$a as$a v ier$+ La ce $e &o/i a-$e&$a 'in &ar$ea #nor -$ren!ari 'e,al'e voi5 .e0
$o/i 4ie/ii sn$ ni-$e 'er4e'ei+ La #r)a #r)elor0 n,a ie-i$ ni)ic r#0 a-a, c s )#l/#)i) cer#l#i c,a/i
sc&a$ c# via/0 'ec$ s ne )ai nec"i)+ To$ ce,a %os$ a $rec#$+
Gicn' aces$ea0 ) sr#$0 ) )n!ie &e cre-$e$ -i se c#%#n' n !Dn'#ri+ .eo'a$ se ri'ic -i s&#se;
2 .oa)ne0 .#)ne8e#le0 #i$e c se n$#nec -i >i' nc n,a veni$F Ce,o %i c# 4ia$#l la5F+
2 .a# o %#! &n,n $r! si,l a'#c 2 ),a) s#)e/i$ e#0 cre8n' c,i ros$ 'e ceva+
2 Ba n# 2 s&#se ea+ >$ai aici+ A"#n!e c li&se-$e #n#l+ .ac n# s,o,n$oarce &n3la cin0 o s se '#c
#nc*i#l+
7B:
Binen/eles c To) n# se ar$ &n3 la cin0 a-a c n#)ai'ec$ '#& )as #nc*i#l se '#se s,l ca#$e+ >e
n$oarse acas &e la orele 8ece0 c# o %a/ ca) l#n!+ N# ''#se 'e To)+ T#-a >all6 era !ro8av 'e $#l4#ra$0
'ar nenea >ilas se s$r'#i s,o ncre'in/e8e c n,are 'e ce s %ie;
2 A-a,s 4ie/ii( ai s ve8i c se,n$oarce &n 'i)inea/a vi# si nev$)a$F
T#-a >all6 n,av# nco$ro si se &o$oli0 'ar s&#se c ea $o$ o sD,l )ai +a-$e&$e ni/el -i,o s lase o l#)inare
a&rins0 &en$r# ca >i ' s,o &oa$ ve'ea+
Cn' ),a) '#s la c#lcare0 ),a nso/i$ c# l#)inarea0 ),a vr$ n &a$ -i ),a )n!ia$ c# a$$a 4ln'e/e0 c,)i
venea s in$r# n &)n$ 'e r#-ine -i n#,n'r8nea) s ) #i$ n oc*ii ei+ >e a-e8 &e )ar!inea &a$#l#i -i
s$$# )#l$ 'e vor4 c# )ine 'es&re >i'+ N# se )ai s$#ra s )i,l la#'e0 8icn' c,i #n 4ia$ 'e 8a*r0 si )
$o$ n$re4a 'ac n# c#)va s,o %i r$ci$0 rni$ sa# neca$0 )i 8icea c# lacri)i n oc*i c0 cine -$ie0 s,ar &#$ea
ca n cli&a as$a 4ie$#l 'e el s 8ac &e #n'eva0 4olnav sa# c*iar )or$0 'e&ar$e 'e eaF E# o lini-$ea)0
s&#nn'#,i c >i' e sn$os $#n si c,o s se,n$oarc la si!#r &n a 'o#a 8i 'i)inea/0 )i s$rn!ea a$#nci
)na0 4a ) -i sr#$a -i ) r#!a s,i )ai s&#n o 'a$ -i nc o 'a$0 %iin'c,o #n!ea la ini) -i,i )ai alina
o% # i+ nain$e 'e a &leca0 ) &rivi 're&$ n oc*i c# '#io-ie -i,)i s&#se;
2 To)0 #-a n,o s )ai %ie nc#ia$0 -i )ai e -i %ereas$ra0 -i &ara$rsne$#l0 'ar $# ai s %ii c#)in$e0 n#,i a-a5
.ac /ii la )ine0 n# &lecaF
.#)ne8e# -$ie c )#rea) s ) '#c s v' ce,i c# To)0 'ar '#& vor4ele as$ea n,as )ai %i &leca$ nici
&en$r# o )&r/ie+
A) 'or)i$ ca &e ace0 $o$ !n'in'#,) la ea -i la To)+
.e 'o# ori ),a) 'a$ "os &e &ara$rsne$ -i ),a) '#s n c#r$e ca s $ra! c# oc*i#l; -e'ea la %ereas$r0 ln!
l#)inare0 c# oc*ii &lini 'e lacri)i0 3&rivin' s&re &o$ec+ Tare,a- %i vr#$ s,o a"#$ c# ceva0 'ar $o$ ce &#$ea)
%ace era s "#r c n,a) s,i )ai c-#ne8 nicio'a$ vre#n neca8+
In 8ori ),a) $re8i$ &en$r# a $reia oar -i ),a) 'a$ 'in no# "os; $#sa >all6 era $o$ acolo0 Hn! l#)inare0 'in
care n# )ai r)sese 'ec$ #n )#c0 iar ca&#l ncr#n/i$ i se o'i*nea &e 4ra/+ A'or)ise+
266
CAPITOLUL #LII
B$rn#l 9e )ai '#se o 'a$ n $r!0 nain$e 'e )asa 'e 'i)inea/0 'ar nici 'e 'a$a as$a n#,i ''# 'e #r)a
l#i To)+ >e a-e8ar la )as0 a4$#/i si %r s scoa$ o vor40 'ar nici n# se a$inser 'e )ncare+ Ca%ea#a li
se rci n ce-$i+
2 Ni,a) 'a$ scrisoarea5 o n$re4 el n$r,#n $r8i#0
2 Ce scrisoare5
2 >crisoarea &e care a) ri'ica$,o ieri 'e la &os$+
2 N#0 n# )i,ai 'a$ nici o scrisoare+
2 A$#nci se ve'e c,a) #i$a$+
.#& ce se sco$oci &rin 4#8#nare0 se '#se s,o ca#$e &e #n'eva -i i,o a'#se+
2 Ia $e #i$ 2 s&#se ea 2 e 'in >$+ Pe$ers4#r!0 'e la3 " sor,)eaF
M,a) !n'i$ a$#nci c n# )i,ar s$rica s )ai %ac o,l &li)4are0 +'ar n# era c*i& s ) )i-c+ .in %ericire0 n#
]\ a&#c s 'es%ac &lic#l -i l -i ar#nc0 re&e8in'#,se la
?
Z%ereas$r( v8#se &e cineva &e 'r#)+ M,a)
re&e8i$ -i e# ]]'#& ea+ Ci cine cre'e/i c era5 C*iar To) >aw6er0 n$ins %&e o $ar!a -i nso/i$ 'e 'oc$or#l
la 4D$rn si 'e <i)0 care 3era )4rca$ n roc*ia 'e s$a)4 a )$#-ii >all6 -i c# )inile le!a$e la s&a$e+ Mai
era c# ei o )#l/i)e 'e oa)eni+ A) asc#ns scrisoarea #n'e s,a ni)eri$ -i a) l#a$,o la !oan+ T#-a >all6 se
ar#nc as#&ra l#i To)0 4ocin';
2 Vale#0 e )or$0 e )or$0 sn$ si!#r c e )or$F To) -i n$oarse &#/in ca&#l -i 4ol4orosi ceva0 care
'ove'ea c n#,i n $oa$e )in/ile+
2 .o)n#l %ie l#'a$0 $rie-$eF\ Bine c n,a )#ri$F i84#cni ea0 ri'icn' 4ra/ele s&re cer+ A&oi l sr#$ c#
%oc -i se re&e8i s&re cas ca s,i &re!$easc &a$#l0 )&r/in' &or#nci n 'rea&$a -i,n s$n!a0 ne!rilor -i
$#$#ror care, ie-ea# n cale+ Nii0 ce,i )ai $#r#ia !#ri/aF M,a) l#a$ '#& oa)eni0 ca s v' ce,a# 'e !n' c#
<i)+ .oc$or#l l 4,$rin -i #nc*i#l >ilas in$rar '#& To) n cas+ Ea)enii era# %oar$e n$r$a/i -i #nii 'in
ei voia# s,l s&Dn8#re &e <i)0 ca s 'ea0 cic0 o lec/ie +$#$#ror ne!rilor 'in )&re"#ri)i0 s le $reac &o%$a
'e a )ai eva'a ca <i)0 care 4!ase,n0 s&erie/i o %a)ilie n$rea! si le ''#se a$$a 'e %#rc 8i/e si no&/i n
-ir+ Al/ii ns era# 'e &rere c n,ar avea nici #n ros$0 %iin'c s$&n#l ne!r#l#i va veni ne!re-i$ si,i va
7B<
s &l$easc+ Ea)enii se )ai &o$olir0 %iin'c0 'eF (i care se !r4esc cel )ai )#l$ s s&n8#re Un ne!r#
vi,aiova$ 'e cine -$ie ce sln$ n$o$'ea#na cei )ai &#/in 'ornici s &l$easc &en$r# el '#& ce si,a# %c#$
c*e%#l+
In sc*i)40 l n"#ra# &e <i) 'e )a)a %oc#l#i si,l a$in!ea# 'in cn' n cn' la )ir0 'ar <i) n# sco$ea o
vor4 si se &re%cea c n# ) c#noa-$e0 l '#ser n coli4a aia0 l )4rcar n s$raiele l#i si,l le!ar 'in
no# n lan/#ri0 'ar n# 'e &icior#l &a$#l#i0 ci 'e #n &iron )are0 4$#$ n
,&o'ea+ Ii &#ser c$#-e la )ini si la &icioare -i,i s&#ser c &n la venirea s$&n#l#i l#i n,o s &ri)easc
'ec$ P&ine si a&0 iar 'ac s$&n#l n,o s vin &n la o an#,$ni$ 8i0 a# s,l scoa$ la )e8a$+ A&oi
oa)enii as$#&ar $#nel#l nos$r#0 8icn' c n %iecare noa&$e 'oi %er)ieri nar)a/i c# &#-$i vor s$a 'e &a8
ln! coli40 iar 8i#a va %i le!a$ 'e #- #n '#l#+ .#& ce is&rvir $rea4a0 )ai $raser o &or/ie 'e n"#r$#ri
ca 'e a'io+ Ta)an a$#nci
Zsosi 'oc$or#l -i0 '#& ce ar#nc o &rivire n "#r00 s&#se;
2 N# %i/i &rea as&ri c# el0 %iin'c n#, #n ne!r# r#+ 1Cn' a) a"#ns la loc#l #n'e l,a) !si$ &e 4ia$0 )i,
a)
Z'a$ sea)a c %r a"#$or#l c#iva n,a) s &o$ scoa$e !lon/#l0 -i nici s,l las &e 4ia$0 ca s ) '#c '#&
a"#$or0 n#
,&#$ea)0 %iin'c s$area l#i era 'in ce n ce )ai n!ri"or$oare+ La #n )o)en$ 'a$0 4ia$#l nce&#se c*iar s
4a$ cD)&ii si n# ) lsa s ) a&ro&ii 'e el0 s&#nn'#,)i c ) o)oar 'ac,i nse)n &l#$a c# cre$0 -i
$o$ %el#l 'e 4a8aconii 'e,as$ea+ Ve'ea) e# c sin!#r n,a) s,o sco$ la Pca&$ c# el0 a-a c,)i $re4#ia
nea&ra$ a"#$or#l c#iva0 n cli&a aceea0 ne!r#l aces$a a ie-i$ 'e n# -$i# #n'e -i )i,a
,s&#s c el o s ) a"#$e+ Ci ),a a"#$a$ c$ s3e &oa$e 'e Taine0 )i nc*i&#ia) eiK c,i #n ne!r# %#!ar0 'ar
ce era
Zs %ac5 Tre4#ia s r)n acolo $oa$ noa&$ea0 &n a 'o#a 8i+ Mare 4elea &e ca&#l )e#F Pe 'eas#&ra0 n
$r! avea) 'oi 4olnavi 'e !ri& si $are,a- %i vr#$ s 'a# o %#! s,i v'0 'ar a) r)as0 %iin'c )i,era $ea)
c ne!r#l o s,o -$ear! -i &e #r) vina o s ca' as#&ra )ea+ N,a) av#$ noroc#l s 8resc nici o 4arc &e,
a&roa&e ca s,i &o$ %ace se)n+ .e aceea a) %os$ nevoi$ s s$a# acolo &n a8i,'i,)inea/ n 8ori+ N,a)
v8#$ n-!r# )ai 'evo$a$ -i )ai !ri"#li# ca s$a+ -i &ri)e"'#ia li4er$a$ea -i &e 'eas#&ra era o4osi$ )or$0 se
ve'ea li)&e'e c )#ncise 'in !re# n #l$i)a vre)e+ Ve'e/i0 'e,aia )i &lace 'e el+ Un ne!r# ca s$a )eri$
o )ie 'e 'olari0 4asca #n $ra$a)en$ 4#n+ A
268
%c#$ $o$ ce i,a) s&#s -i 4ia$#l a %os$ la %el 'e 4ine n!ri"i$ ca acas0 &oa$e c*iar )ai 4ine0 %iin'c a av#$
)ai )#l$ lini-$e+ C#) $re4#ia s a) !ri" 'e a)n'oi0 a) r)as acolo &n a8i,'i)inea/a n 8ori0 cn' a)
v8#$ o 4arc+ .in %ericire0 ne!r#l 'or)ea $#n ln! $ar!a0 c# ca&#l &e !en#nc*i+ Le,a) %c#$ se)n
oa)enilor s se a&ro&ie %r 8!o)o$ c# 4arca0 iar ei l,a# n*/a$ -i l,a# le!a$ nain$e ca el s,-i 'ea sea)a
ce i se n$)&l+ Nici n# s,a 84$#$ )car+ Bia$#l 'or)ea -i el0 a-a c a) nveli$ vslele n cr&e0 ca s n#
%ac 8!o)o$0 -i le!n' &l#$a 'e +4arc0 a) $ras,o nce$i-or &n la )al+ Ne!r#l a s$a$ lini-$i$ si n,a scos o
vor4 $o$ $i)&#l+ .o)nilor0 s -$i/i 'e la )ine c n#,i #n ne!r# r#+
2 .a0 v' -i e# c s,a &#r$a$ 4ine0 'oc$ore 2 8ise cineva+
+ Ceilal/i se )ai )#iar -i ei+ )i venea s,i )#l/#)esc 'in ini) 'oc$or#l#i &en$r# vor4ele ros$i$e n
a&rarea l#i <i)0 -i ) 4#c#ra) c e#0 #n#l0 ) a-$e&$ase) la,as$a 'in &ar$e,i; 'in cli&a n care,l v8#se)0
-$i#s!) c,i #n o) 'e $rea4 -i ini)os+
Z.#& ce oa)enii se nvoir c# $o/ii c <i) se &#r$ase %oar$e 4ine -i c )eri$a s %ie rs&l$i$ &en$r# as$a0
%!,'#ir s n#,l )ai n"#re+ A&oi ie-ir 'in coli40 nc#in'#,l n#n$r#+ N'"'#ise) c,a# s,i scoa$ o
&ar$e 'in lan/#ri,%iin'c $are )ai era# !rele0 -i c,a# s,i 'ea ceva carne -i ver'e/#ri0 &e ln! &ine si a&+
Nici &rin !n' n# le $rec# a-a ceva0 'ar )i,a) 8is c,i )ai 4ine s n# ),a)es$ec+ M !n'ea) $o$#-i s,i
s&#n -i $#-ii >all6 ce &oves$ise 'oc$or#l0 'e n'a$ ce voi $rece *o&#rile care ) )ai a-$e&$a#0 a'ic 'e
n'a$ ce,i voi l)#ri 'e ce #i$ase) s,i &o)enesc 'e rana l#i >i'0 cn' i,a) &oves$i$ ce %c#se) e# si c#
>i' n noa&$ea aia 4les$e)a$0 cn' a) &orni$ -i noi &e #r)ele ne!r#l#i %#!ar+
Ti)& avea) 4erec*e$+ T#-a >all6 r)ase $oa$ 8i#a
-i $oa$ noa&$ea n o'aia 4olnav#l#i( 'e c$e ori l ve'ea)
&e #nc*i#l >ilas nvr$in'#,se &e,acolo0 o s$er!ea) re&e'e+
A 'o#a 8i 'i)inea/a0 a#8in' c l#i To) i )er!e
ceva )ai 4ine si c $#-a >all6 se '#sese s $ra! #n
&#i 'e so)n0 ),a) s$rec#ra$ n o'aia 4olnav#l#i( 'ac,l
!sea) $rea80 ) !n'ea) s $icl#iesc )&re#n c# el
8 o &oves$e &en$r# %a)ilie+ To) ns 'or)ea0 -i nc %oar$e
" " lini-$i$+ Era &ali'0 n# c# o4ra"ii )4#"ora/i0 ca a$#nci
li cn' sosise+ M,a) a-e8a$ si,a) a-$e&$a$ s se $re8easc+
7BU
Pes$e o "#)$a$e 'e or0 $#sa >all6 in$r $i&$il n o'aie; na0 iar o sclin$ise)F Ea )i %c# se)n s s$a# lini-$i$
-i se a-e8 ln! )ine0 s&#nn'#,)i la #rec*e c ac#) ne &#$e) 4#c#ra0 'eoarece 4olnav#l &rea s se
n8'rve,nea9c; 'or)ea 'e a$$a vre)e -i ar$a )#l$ )ai 4ine+ Yaran$a$ c avea s se scoale n$re! la
)in$eF
A) s$a$ 'e ve!*e a-a0 &n ce 'eo'a$ To) nce&# sase )i-$e si0 'esc*i8n' oc*ii0 ne ar#nc o &rivire ci$
se &oa$e 'e la loc#l ei+
2 Ia $e #i$ 2 s&#se el 2 sn$ acasF C#) a-a5 Un'e,i &l#$a5
2 E la a'&os$ 2 i,a) s&#s+
2 Ci <i)5
2 La %el 2 i,a) rs&#ns0 %r &rea )#l$ convin!ere+ To) ns n# 4! 'e sea)+
2 >$ra-nicF Min#na$F Ac#) sn$e) c# $o/ii salva/iF I,ai &oves$i$ )$#sii5
Era c$ &e ce s 8ic 'a0 ns ea )i,o l# nain$e;
2 Ce s,)i &oves$easc0 >i'5
2 Pi0 c#) s,a &e$rec#$ $oa$ &oves$ea+
2 Care &oves$e5
2 Pi0 &oves$ea as$a0 n#,i 'ec$ #na+ E vor4a 'e %el#l n care e# -i c# To) l,a) slo4o8i$ &e ne!r#l %#!ar+
2 .#)ne8e#leF >lo4o8i$ &e ne0+ + Ce $o$ n'r#! 4ia$#l s$a5 .oa)ne0 iar si,a &ier'#$ )in/ileF
2 N#0 n# )i,a) &ier'#$ )in/ileF C$i# e# ce s&#n+ E# si c# To) l,a) slo4o8i$0 Ne,a) &#s n ca& s,l slo,
4o8i)0 si,a) %c#$,o+ Ci nc %ain 'e $o$+
-i ''# 'r#)#l si ea n#,l )ai &#$# o&ri( l ls s vor4easc0 8!in'#,si oc*ii la el0 iar e# )i ''#i sea)a
c n,are nici #n ros$ s ) 4a!+
2 C$ii0 $#-0 ,a %os$ o $rea4 $are !rea+ A) )#nci$ s&$)ni n$re!i( noa&$e 'e noa&$e0 ceas#ri n -ir0 n
vre)e ce voi $o/i 'or)ea/i+ A $re4#i$ s %#r) l#)inrile0 cear-a%#l0 c)a-a0 roc*ia )a$ale0 lin!#rile0
4li'ele0 c#/i$ele0 $i!aia0 &ia$ra 'e )oar0 %ina si o s#)e'enie 'e al$e l#cr#ri+ Nici n#,/i &o/i nc*i&#i ce
!re# ne,a %os$ s )es$eris) 3%ers$raiele0 &enele0 inscri&/iile -i $oa$e celelal$e+ Ci nici ,n,ai i'ee ce !ro8av
ne,a) 'is$ra$+ A $re4#i$ s 'esen) sin!#ri co-ci#!#l si celelal$e &o8e0 s scrie) scrisorile 3noni)e ale
$l*arilor0 s ne s#i) si s ne ') "os &e &ara$rsne$0 s s&) $#nel#l 'in coli40 s %ace) scara 'e
%rn!*ie si s,o vr) n$r,o &lcin$+
270
-i &,or) s $ri)i$e) lin!#rile si celelal$e #nel$e n 4#8#nar#l sor/#l#i )a$ale+++
2 .#)ne8e#leF
2 + + +si s #)&le) coli4a c# -o4olani0 -er+&i -i al$e "ivine0 ca s,i /in 'e #r$ l#i <i)+ Erai c$ &e ce s ne
s$rici $oa$e soco$elile0 o&rin'#,l a$$a vre)e &e To) c# #n$#l n &lrie+ Ea)enii a# 'a$ 4#8na n coli4
nain$e\ 'e a %i ie-i$ noi 'e,aoolo0 -i,a 1$re4#i$ s,o $$ali) re&e'e0 -i ei ne,a# a#8i$ -i,a# &orni$ &e #r)ele
noas$re0 iar e# )i,a) &ri)i$ &or/ia0 n,a) ce 8ice+ Ne,a) asc#ns &rin $#%i-#ri si i,a) lsa$ s $reac0 iar
cn' s,a# a&ro&ia$ cinii0 a# v8#$ cine sn$e) -i a# -$ers3,o n#)ai'ec$0 %iin'c n,avea# ni)ic c# noi+ Iar
noi ne,a) '#s c# 4arca la &l#$ -i,a) sc&a$0 iar <i) -i,a 'o4n'i$ li4er$a$ea+ Un'e )ai &#i c $oa$ $rea4a
a) %c#$,o noi sin!#riF Ce s&#i0 n#,i !ro8av0 $#-5
2 .e cn' sn$ n,a) )ai &o)eni$ #na ca as$aF Va,s8ic voi0 )&ieli/a/ilor0 a/i scorni$ $oa$ 'an'ana#a
as$a0 'e ne,a/i scos 'in )in/i -i,a/i 4!a$ !roa8a,n noi5 Tare,a- vrea s /i,o &l$esc c*iar ac#)0 c# vr% -i
n'esa$F Cn' ) !n'esc c sear 'e sear a) %os$+ + + A0 s% $e %aci $# 4ine0 ne$re4nic#le0 -i,o s ve8i c#)
) &ian c# s%n$#3 Nic#laie &e,a)n'oiF
.ar To) era a-a 'e )n'r# si 'e %erici$0 c n# se &#$# s$&ni -i,i ''# 8or c#,ale l#i0 n vre)e ce ea $#na
Z-i sc#i&a %oc &e nri0 n# al$a+ Le )er!ea !#r la a)n'oi0
Z'e,ai %i 8is c,i #n so4or 'e &isici+
2 B#c#r,$e ac#)0 c$ )ai e-$i n &a$0 c +'ac $e )ai &rin' c# la vreo'a$+
2Z C# cine5 n$re4 To) c# )irare n !las si nce$n'
Zs 8)4easc+
2 C#) c# cine5 C# ne!r#l la %#!ar+ .a3 c# cine
Zcre'eai5
To) ) &rivi l#n! -i,)i s&#se;
2 To)0 'a3 n#,)i s&#se-i a'inea#ri c <i) e la a'&os$5 Ce0 n,a %#!i$5
2 El5 8ise $#-a >all6+ Ne!r#l %#!ar5 Fii &e &ace+ L,a# a'#s na&oi -i l,a# vir$ 'in no# n coli4a aia0 #n'e,
o s s$ea c# &ine si a&0 %ereca$ n lan/#ri !rele0 &n l,o cere careva sa# l,o) vin'eF
To) se ri'ic n ca&#l oaselor0 c# oc*ii a&rin-i si c# nrile #)%la$e0 %re)$n' ca ni-$e ari&ioare0 -i,)i
s$ri!;
7A?
2 N,a# nici #n 're&$ s,l nc*i'F .#,$e re&e'e0 %r 84av0 -i ',i 'r#)#lF <i) n#,i sclav0 e la %el 'e
slo4o' ca orice %&$#r 'e &e %a/a &)n$#l#iF
2 Iar ai#rea8 4ia$#l+ ++
2 N# ai#re8 'eloc0 $#- >all60 -i 'ac n# se '#ce ni)eni0 ) '#c e#+ .e )ic l -$i# &e <i)0 -i To) la %el+
B$rna 'o)ni-oar Ha$son a )#ri$ ac#) 'o# l#ni -i,i era r#-ine c se !n'ise s,l vn' n )ia88i+ A
s&#s,o c*iar ea -i a scris n $es$a)en$ c,l slo4o8es$e+
2 A$#nci 'e ce nai4a )ai voiai s,l slo4o8e-$i0 'ac era slo4o'5
2 A#8i0 n$re4areF n$re4are 'e %e)eie0 e*F +++ Pi0 era) 'ornic 'e aven$#r0 $#sico0 -i,a- %i $rec#$ &rin %oc
-i sn!e ca s+ ++ >%in$e >isoe0 #i$e,o &e $#sa Poll6F
Aole#0 c*iar ea eraF >$$ea n &ra! si 8)4ea %erici$0 ca #n n!er n'o&a$ c# &lcin$e+
T#-a >all6 i se ar#nc 'e !$0 )ai,)ai s,o n4#-e c# )4r/i-rile0 -i nce&# s &ln! &eW #)r#l ei+ C$
'es&re )ine0 )i,a) !si$ #n loc-or &o$rivi$ s#4 &a$0 !n'in'#,) c,n c#rn' n,o s se )ai &oa$ res&ira n
casa as$a+ .in cn' n cn'0 ar#nca) o &rivire a%ar( 'eo'a$ )$#-a Poll6 se s)#lse 'in 4ra/ele )$#sii
>all6 -i nce&# s se #i$e la To) &e 'eas#&ra oc*elarilor0 ca -i c#) ar %i vr#$ s,l 4a!e,n &)n$+
2 .a0 'a 2 i s&#se 2 )ai 4ine ai n$oarce ca&#l+ > %i# n loc#l $#0 e# a-a a- %ace0 To)+
2 Vai 'e )ine 2 i84#cni $#sa >all6 2 a-a 'e )#l$ s,a sc*i)4a$5F N#,i To)0 ci >i'+ To) e+ + + To) e++ +
'ar #n'e,i To)5 Parc a'inea#ri era aici+
2 Vrei s 8ici #n'e,i H#ck Finn0 'e 4#n sea)+ .e cn' l $o$ cresc &e 'er4e'e#l s$a 'e To)0 %ii si!#r
c &o$ s,l rec#nosc si 'in$r,o )ie+ Al$)in$eri %r#)os )i,ar s$aF Hei0 H#ck Finn0 ia ie-i 'e s#4 &a$#l laF
Ce era s %ac5 A) ie-i$ 2 ce,i 're&$0 c# ini)a c$ #n &#rice+ > %i v8#$ ce oc*i a csca$ $#sa >all6F Ci
nenea >ilas la %el0 cn' i s,a &oves$i$ $o$#l+ Ai %i 8is c,i 4ea$0 n# al$a+ Toa$ 8i#a &arc,ar %i %os$ &e al$ l#)e0
srac#l0 iar n seara aceea0 la 4iseric0 a /in#$ o &re'ic 'e i s,a '#s 4#*#l0 %iin'c nici l )ai n/ele&$ o)
'in l#)e n,ar %i &#$#$ s,o &ricea&+
M$#-a Poll6 a l#i To) le &oves$i $#$#ror cine -i ce era) e#0 -i,a $re4#i$ s le,ar$ c#) n 8i#a cn'
'oa)na P*el&s R=>&#ne,)i $#- >all60 ca )ai nain$e 2 ) nr,
272
$rer#&se ea 2 c a-a ),a) o4i-n#i$F1S ),a l#a$ 're&$ To) >aw6er0 era) a$$ 'e s$rns c# #-a0 ncD$ n,a)
av#$ c#ra"#l s,o con$ra8ic0 -i,a&oi era) si!#r c To) n,o s+ se s#&ere0 4a 'i)&o$riv0 o s,i &lac0 %iin'
ceva )is$erios0 ca o aven$#r+ Ci c*iar a-a s,a,n$)&la$( cn' a sosi$ To)0 s,a 'a$ 're&$ >i' -i ),a a"#$a$ c$
a &#$#$ ca s\ ies 'in nc#rc$#r+
M$#-a Poll6 a'everi s&#sele l#i To)0 c n $es$a)en$#l ei 'o)ni-oara Ha$son i 'r#ise l#i <i) li4er$a$ea,
Vas8ic To) >aw6er se vrse n a$$ea 4elele ca s% slo4o8easc #n ne!r# slo4o'F A4ia ac#) &rice&ea)
'e,ce0 n Z ci#'a cre-$erii &e care,o &ri)ise acas0 se nvoise $o$#-i s ) a"#$e s slo4o8esc 'in ro4ie #n
ne!r#F
M$#-a Poll6 &oves$i c#) '#& ce &ri)ise scrisoareaW )$#sii >all60 'in care a%lase c To) -i >i' sosiser
c#K 4ine0 -i s&#sese;
2 =Al$a ac#)F .ar $re4#ia s ),a-$e&$ la #na ca as$a 'in &ar$e,i0 'e vre)e ce i,a) 'a$ 'r#)#l s &lece00
a-a0 'e ca&#l l#i+1 Ci ia$,) nevoi$ s 4a$ $o$ 'r#)#l1 s$a 'e o )ie -i o s#$ 'e )ile0 ca s v' ce is&rav
a )ai %c#$ 'er4e'e#l0 )ai ales c n# &ri)ea) nici unu rs&#ns 'e la $ine+
2 .ar n,a) &ri)i$ nici o scriseareF se )ir )$#-a5 >all6+
2 C#) a-a5 .oar /i,a) scris 'e 'o# oriF Ne,n$re2 4a) ce vrei s s&#i cn' 8ici c >i' e,acolo0 la $ineF
2 Bine0 'ar n,a) &ri)i$ ni)ic0 'ra!a )eaF A$#nci )$#-a Poll6 se,n$oarse nce$ s&re To) si se5 rs$i la+
el;
2 isKN#l$0 To)F
2 Ce,i0 $#-5 n$re4 el c# !las )ieros+
2 E4ra8nic#le0 a',ncoa3 scrisorileF
2 Care scrisori5
2 >crisorile )ele+ A*0 s$ai $#0 c &#n e# )na &e,$ine0 s ve8i ce,o s,/i+
2 >n$ n c#%r0 &o%$i)+ Ci,s la %el c#) era# cn'3 le,a) l#a$ 'e la &o-$0 n# ),a) #i$a$ n ele0 nici n# le,
a) a$ins+ .ar -$ia) e,a# s se nc#rce soco$elile -i &,or) ) !n'ea) c n# $e !r4e-$i -i+ ++
2 Ei0 %ir,ai $# s %ii0 ne soco$i) noi0 las+++ A) )ai $ri)is o scrisoare0 n care $e n-$iin/a) c sosesc+ Te
&o)ene-$i c si &e aia+++
?@ ` Aven$#rile l#i H#ckle4err6 Finn
2LFM
2 N#0 aia a sosi$ ieri si n,a) ci$i$,o nc0 'ar o a) aici0 n# s,a &ier'#$ 2 8ise $#-a >all6+
As %i &#s r)-a! &e 'oi 'olari c n,o are0 'ar )i,a) (8is c,i )ai sn$os s $ac0 a-a c n,a) )ai scos o
vor4+
=7A 4AI >?4A@ =I4IC <A >CRI>
.e n'a$ ce,a) r)as c# To) n$re &a$r# oc*i0 l,a) ;in$re4a$ ce av#sese 'e !n' '#& %#!a noas$r -i ce,
ar %i i%c#$ 'ac eva'area ne!r#l#i li4er ar %i i84#$i$5 )i rs&#nse c 'e la 4#n nce&#$ av#sese 'e !n' ca0
'#& eli4erarea l#i <i)0 s,l '#ce) c# &l#$a la vale si s $ri) o via/ 'e aven$#ri0 &n,o) a"#n!e la
vrsarea %l#vi#l#i in )are( a&oi s,i s&#ne) c e li4er0 s,l a'#ce) na&oi acas c# va&or#l0 clasa,n$i0 -i
s,i &l$i) &en$r# $i)&#l &ier'#$+ Ur)a s $ri)i$e) vor4 'es&re sosirea l#i0 &en$r# ca $o/i ne!rii s,i ias
n n$)&inare -i s,l '#c n or-el c# $or/e -i c# l#$ari+ As$%el0 <i) ar %i %os$ #n ero#0 iar noi la+ %el+
C$ 'es&re )ine0 ) !n'ea); las3 c,i 4ine -i,a-aF
Ne,a) !r4i$ s,l scoa$e) &e <i) 'in lan/#ri0 iar $#-a Poll60 #nc*i#l >ilas si $#sa >all6 a%lar c# c$ sr,
r!#in/ l a"#$ase <i) &e 'oc$or s,l n!ri"easc &e To)0 l co&le-ir c# la#'e -i nce&#r s,l rs%e/e0 'n'#,
i s )nnce $o$ ce,i &o%$ea ini)a -i sc#$in'#,l 'e orice )#nc+ L,a) '#s &e <i) n o'aia 4olnav#l#i si ne,
a) a-e8a$ la $ai%as+ To) i ''# l#i <i) &a$r#8eci 'e 'olari ca rs&la$ c %#sese #n &ri8onier a-a 'e
r4'$or -i 'es$oinic+ <i) era n c#l)ea %ericirii+
2 Ce /i,a) s&#s e#0 H#ck5 Ce /i,a) s&#s e# colo0 &e ins#la <ackson5 Ni,a) s&#s c <i) are &r,&e &ie&$
si Zc s$a,i se)n 4#n+ Ni,a) s&#s c <i) a %os$ 4o!a$ o'a$ si are s )ai %ieF Ci #i$e c se,a'everes$e+
Asc#l$ ce s&#ne <i)0 se)n#,i se)n+ E# a) %os$ si!#r c,o s %i# iar 4o!a$0 c#) sn$ si!#r c,s aici n cli&a
as$aF
A&oi i veni rn'#l l#i To) s vor4easc+ Ci vor4i0 -i vor4i+ + +
2 Ce,ar %i s,o -$er!e) 'e,aici $#s$rei n$r,o noa&$e5 is&#se el+ Face) ros$ 'e ec*i&a)en$ -i )er!e) &e
Teri,
274
$ori#l In'ian0 '#& aven$#ri+ >$) acolo vreo 'o#,$rei s&$)ni+ Ai0 ce 8ice/i5
2 E# 8ic s )er!e) 2 i,a) rs&#ns 2 'a3 n,a) 4ani &en$r# ec*i&a)en$ -i n# v' c#) as &#$ea c&$a
'e,acas0 %iin'c Ba4ac#3 s,o %i n$ors n$re $i)& -i,o %i 4#$ $o/i 4anii &e care i,a l#a$ 'e la "#'ele T*a$c*er+
2 N#0 n# i,a l#a$ 2 s&#se To)+ Banii,s $o$ acolo0 -asa )ii 'e 'olari si ceva+ Iar $aic,$# n# s,a )ai n$ors0
cel &#/in &n,a) &leca$ e#+
A$#nci <i) ros$i c# voce !rav;
2 N# se )ai n$oarce el nicio'a$0 H#ckF
2 C#) a-a0 <i)5
2 N#,n$re4a0 H#ck0 'ar el n# se )ai n$oarce nicio'a$+3
+E# ns l,a) $o$ &isa$0 &n cn' )i,a s&#s;
2 Nii )in$e casa care &l#$ea &e a&5 n#n$r# era #n o) aco&eri$+si e# ),a) '#s -i l,a) 'esco&eri$0 iar &e
$ine3n# $e,a) l+sa$ s $e,a&ro&ii+ .a0 H#ck0 $e &o/i '#ce oricn' s,/i iei 4anii0 %iin3c el era o)#l la+
To) e ac#) a&roa&e c# $o$#l vin'eca$+ Ci,a le!a$ !lon/#l 'e #n ln/#! -i,l &oar$ la !$0 #i$n'#,se )er!# la
el ca la #n ceasornic+ Ei+ -i,ac#3 n,a )ai r)as ni)ic 'e scris0 si,s
?
$are 4#c#ros0 %iin'c 'e,a- %i -$i#$
'inain$e ce !re# e s scrii o car$e0 ),a- %i lsa$ &!#4a-+ Eric#)0 al$ 'a$ n# ) )ai a&#c e# 'e,o $rea4
ca as$a+ >oco$ ns c,o s %i# nevoi$ s,o &ornesc s&re Teri$ori#l In'ian nain$ea celorlal/i0 %iin'c $#sa >all6
are 'e !n' s ) n%ie8e si s ) /ivili8e8e0 -i n,a- &#$ea n'#ra a-a ceva+
C$i# e# ce,nsea)nF
275
Re'ac$or; IEANA PA>CU Te*nore'ac$or; YABRIEL .ANCIU
B#n 'e $i&ar; 77+ MO+ ?UUO+ A&r#$; ?UUO+ For)a$; ?BI:Tb@T+ Hr$ie; E'i/ii :M!I)
7
Ti&ri$ s#4 co)an'a nr+ OAB
la I)&ri)eria =Ar'eal#l3,3 Cl#",Na&oca
Ro)Dnia