Sunteți pe pagina 1din 1

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE NESECRET

Nr. 112.860 din 05.05.2014


INSPECTORATUL GENERAL AL POLIIEI ROMNE Ex. ni!
INSPECTORATUL "E POLIIE #U"EEAN $UNE"OARA
O%&r'()r d& d'(& ! !'r'!(&r %&r*)n'+ 5,65
A P R O -
P)*('r&' %& In(&rn&( .i In(r'n&(
/EFUL INSPECTORATULUI
Comisar-ef de poliie

dr. "UMITRU LI0IU 1 GA-RIEL
A N U N
- n atenia candidailor -
V informm c, prin Ordinul Viceprim-Ministrului pentru Securitate Na ional, Ministrul
Afacerilor Interne nr. 63 din !."#."$#, a fost modificat Ordin+ Mini*(&r+i In(&rn&+)r .i R&2)r3&i
Ad3ini*(r'(i4& nr. 665 din 28.11.2008 %ri4ind n&+& '!(i4i(56i d& 3'n'7&3&n( r&*r*& 3'n& 8n
ni(56i+& Mini*(&r+i In(&rn&+)r i R&2)r3&i Ad3ini*(r'(i4&9 dup cum urmea%&
$. 'a articolul $ alineatul (!), lit. d) se modific i *a a*ea urmtorul cuprins&
+d) s ai, 8n5+ i3&' d& 3ini33 1965 3 :5r:' ii i 1960 3 2&3&i+& - candida ii pentru
institu iile de formare a ofi erilor i a.en ilor de poli ie de frontier pentru speciali%area marin
tre,uie s ai, /nl imea de minimum $,6" m.+
0e asemenea, prin Ordinul Viceprim-Ministrului pentru Securitate Na ional, Ministrul
Afacerilor Interne nr. $6 din "3."."$#, a fost modificat Ordin+ Mini*(&r+i In(&rn&+)r .i R&2)r3&i
Ad3ini*(r'(i4& nr. 665 din 28.11.2008 %ri4ind n&+& '!(i4i(56i d& 3'n'7&3&n( r&*r*& 3'n& 8n
ni(56i+& Mini*(&r+i In(&rn&+)r i R&2)r3&i Ad3ini*(r'(i4&9 dup cum urmea%&
$. 'a articolul $, dup alineatul ($) se introduce un nou alineat, alineatul ($1), cu urmtorul
cuprins&
+($1) 2entru !'ndid' ii +' 2)r3' d& 8n45 53;n( ! 2r&!4&n 5 r&d*5 , pre*ederile alin. ($) lit.
d) n *& '%+i!5.+
Informaii suplimentare se pot o,ine la sediul Inspectoratului de 2oliie 3udeean 4unedoara 5
Ser*iciul 6esurse 7mane, situat /n municipiul 0e*a, str. Mi8ai 9minescu, nr.$3", :udeul 4unedoara, la
telefon nr. "!#;"6< int. "$$3, "$$#, "$$= sau pe site-ul I.2.3. 4unedoara 5
8ttp&;;8d.politiaromana.ro, informaii utile, carier, admitere.
/EFUL INSPECTORATULUI
Comisar-ef de poliie /EFUL SER0ICIULUI
RESURSE UMANE
dr. "UMITRU LI0IU < GA-RIEL Comisar-ef de poliie
STICLAN G$EORG$E
>onfidenial ? 0ate cu caracter personal, prelucrate conform pre*ederilor 'e.ii nr. 6<<;""$
0e*a, Str. Mi8ai 9minescu, nr. $3", :ud. 4unedoara >od po@tal 33"$$A
Belefon "!#;"6< CaD "!#;<A!#
0&;0ocumente;S.6.7.; B.2.; B.2. 5 eD . unic 2a.. $;$