Sunteți pe pagina 1din 12

UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMIOARA

FACULTATEA DE CONSTRUCII EXAMEN DE LICEN


DEPARTAMENTUL CCTFC - MTC SPECIALIZAREA MSURTORI
TERESTRE I CADASTRU
TEMATIC
pentru evaluarea cunoytin(elor de specialitate n cadrul
examenului de licen( - iunie 2014
1. TOPOGRAFIE I REELE TOPO-GEODEZICE
1. Cercul topografic; particularit(i; reducerea unghiurilor la primul cadran
Cerine: figur, particulariti, relaii de reducere a unghiurilor
2.Unit(i de msur n topografie
Cerine: enumerare, definiii, multipli i submultipli
3.Elemente topografice ale terenului
Cerine: Definii urmtoarele 3 elemente topografice ale terenului(suprafaa de nivel, unghi
orizontal, coordonate rectangulare) !chie
4.Calculul suprafe(elor pe planuri yi hr(i topografice
Cerine: "etoda analitic de determinare a suprafeelor pe hri i planuri
5.Marcarea yi semnalizarea punctelor topografice
Cerine: #ipuri de marcare i semnalizare
6.Scara numeric
Cerine: definiie, relaie de calcul
7.Re(ele de sprijin planimetrice
Cerine: clasificare, particulariti$
8. Drumuirea planimetric
Cerine: scop, condiii de aplicare %n teren, schie
9.Intersec(ia unghiular nainte yi intersec(ia unghiular napoi
Cerine: principiu, condiii de aplicare %n teren, schie, relaii
10.Ridicarea detaliilor topografice
Cerine: metoda radierii & principii
11.Re(ele de nivelment
Cerine: scop, ordine
12.Nivelmentul geometric de mijloc yi de capt
Cerine: 'rincipii, schie, relaii de calcul
13. Clasificarea nivelmentului geometric
Cerine: clasificare
14.Nivelmentul trigonometric
Cerine: definiie, principiu, aparatur, condiii de aplicare %n teren
15. Radieri de nivelment
Cerine: scop, schi, relaii
Bibliografie
1. Neamu M., Cristescu N., Topografie, Ed.Didactic i Pedagogic, Bucureti 198
!. "#ose D., Topografie, Ed. Matri$%"M, Bucureti !&
'. Coarc C.( )rci# *., Topografie+ curs, ap,icaii practice, Ed. Co#spress, Bucureti !9
&. ---Msurtori Terestre+.u#dame#te, Ed. Matri$%"M, /o,.1, Bucureti !1
0. ---Comp,eme#te de Msurtori Terestre, /o,.1, Ed. Po,ite1#ica, Timioara !2, !9.
UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMIOARA
FACULTATEA DE CONSTRUCII EXAMEN DE LICEN
DEPARTAMENTUL CCTFC - MTC SPECIALIZAREA MSURTORI
TERESTRE I CADASTRU
TEMATIC
pentru evaluarea cunoytin(elor de specialitate n cadrul
examenului de licen( - iunie 2014
2. TEORIA PRELUCRRII MSURTORILOR GEODEZICE
1. Criterii de clasificare a msurtorilor.
Cerine: clasificare
2. Criterii de clasificare a erorilor de msurare
Cerine: definiii i relaii de calcul
3. Enun(a(i cele dou teoreme fundamentale asupra erorilor ntmpltoare
Cerine: #eorema ( i ((
4. Transmiterea erorilor unghiulare ntr-o drumuire planimetric;
Cerine: relaie de calcul$ principii
5. Transmiterea erorilor n nivelmentul geometric - eroarea pentru un niveleu
Cerine: )elaii, figura
6. Transmiterea erorilor n nivelmentul geometric - eroarea pentru o drumuire de
nivelment
Cerine: : )elaii, figura
7. Care este principiul, sau metoda folosit pentru compensarea observa(iilor
geodezice yi ce implic aceasta?
Cerine: *nun, principiul
8. Forma sistemului liniar al ecua(iilor de corec(ie pentru msurtorile indirecte;
Cerine: *nun, particulariti
9. Forma sistemului normal al ecua(iilor de corec(ie pentru msurtorile indirecte
neponderate; particularit(i. Erori specifice msurtorilor indirecte
Cerine:+orma sistemului normal )elaii de calcul *rori specifice
10. Forma sistemului normal al ecua(iilor de corec(ie pentru msurtorile condi(ionate
de aceeayi precizie; particularit(i. Erori specifice msurtorilor condi(ionate
Cerine: +orma sistemului normal )elaii de calcul *rori specifice
Bibliografie
1. .otescu N., Teoria erori,or de msurare i metoda ce,or mai mici ptrate, 3TCB 1928
!. Nistor 41., Teoria pre,ucrrii msurtori,or geode5ice, 3T 41. *sac1i 6ai, 1990
'. Nistor 41., Teoria pre,ucrrii msurtori,or geode5ice 7 ,ucrri practice, 3T 41. *sac1i 6ai,
1998
&. ---Msurtori Terestre+.u#dame#te, Ed. Matri$%"M, /o,.!, Bucureti !1
0. Comp,eme#te de Msurtori Terestre, /o,.1, Ed. Po,ite1#ica, Timioara !2, !9.
UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMIOARA
FACULTATEA DE CONSTRUCII EXAMEN DE LICEN
DEPARTAMENTUL CCTFC - MTC SPECIALIZAREA MSURTORI
TERESTRE I CADASTRU
TEMATIC
pentru evaluarea cunoytin(elor de specialitate n cadrul
examenului de licen( - iunie 2014
3.GEODEZIE
1. Func(iile principale ale geodeziei; aspectul topografic
Cerine: definiii, particulariti
2. Suprafe(e de referin(: geoid, cvasigeoid
Cerine: definiie, schi, variaie pe glob
3. Metoda proiectrii pentru aducerea re(elelor de triangula(ie existente pe suprafa(a
fizic a Pmntului, pe suprafa(a elipsoidului de referin(
Cerine: definiie, schi, metode
4. Ce aspecte implic determinarea datelor geodezice fundamentale de referin(;
particularit(i ale metodei Helmert
Cerine: *lemente caracteristice, schi, principii
5. Sisteme de coordonate n spa(iu
Cerine: !isteme de coordonate, schi, relaii
6. Parametri geometrici ai elipsoidului de rota(ie
Cerine: 'arametri, schi
7. Calculul coordonatelor geodezice B yi L pe elipsoidului de referin(
Cerine: 'rincipiu, schi
8. Criterii de clasificare a re(elelor geodezice
Cerine: Clasificare
9. Principii de elaborare a proiectelor geodezice
Cerine: 'rincipii
10. Re(eaua geodezic de stat (de triangula(ie) - particularit(i.
Cerine: criterii de clasificare, particulariti
Bibliografie
1. 41iu D., 4eode5ie i gra/imetrie geode5ic, Ed.Didactic i Pedagogic,
Bucureti 198'
!. 4recea C., 4eode5ie, Ed. Mirto#, Timioara !0
'. Mo,do/ea#u C., 4eode5ie, Ed. Matri$%"M, Bucureti !!
&. ---Msurtori Terestre+.u#dame#te, Ed. Matri$%"M, /o,.!, Bucureti !1
0. ---Comp,eme#te de Msurtori Terestre, /o,.1, Ed. Po,ite1#ica, Timioara !9
UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMIOARA
FACULTATEA DE CONSTRUCII EXAMEN DE LICEN
DEPARTAMENTUL CCTFC - MTC SPECIALIZAREA MSURTORI
TERESTRE I CADASTRU
TEMATIC
pentru evaluarea cunoytin(elor de specialitate n cadrul
examenului de licen( - iunie 2014
4. CARTOGRAFIE
1. Sisteme de coordonate utilizate n cartografie
Cerine: defi#iie, sc1i + coordo#ate geografice pe sfer
2. Sisteme de coordonate utilizate n cartografie
Cerine: definiie, schi & coordonate sferice polare
3. Deforma(ii yi scri:
Cerine: deformaiile distanelor$ suprafeelor$ deformaii unghiulare$ elipsa deformaiilor
4. Clasificarea proiec(iilor cartografice dup natura elementelor care nu se
deformeaz
Cerine: tipuri de proiecii, particulariti
5. Clasificarea proiec(iilor cartografice dup aspectul re(elei de meridiane yi
paralele
Cerine: tipuri de proiecii, particulariti
6. Proiec(ia Stereografic 1930 (1933) pe plan unic secant Bra ov
Cerine: : caracteristici de baz
7. Reprezentri n proiec(ia Stereografic 1970
Cerine: condi iile impuse %n reprezentri
8. Aspectul re(elei normale n proiec(iile cilindrice drepte
Cerine: caracteristici de baz
9. Proiec(ia Gauss-Kruger
Cerine: prezentare general i caracteristici de baz
10. Proiec(ia UTM
Cerine: caracteristici de baz ale proiec iei
Bibliografie
1. Mu#tea#u C., Cartografie matematica Ed. Matri$%"M, Bucuresti,!'
!. )tur5a M., Cartografie matematic, ed. Po,ite1#ica, Timioara !
'. ---Ma#ua,u, i#gi#eru,ui geode5 /o,.6+666, Editura Te1#ica, Bucureti, 192!+192&
&. ---Msurtori Terestre+.u#dame#te, Ed. Matri$%"M, /o,.!, Bucureti !1
0. ---Comp,eme#te de Msurtori Terestre, /o,.1, Ed. Po,ite1#ica, Timioara !2, !9
8. --- Msurtori Terestre+Co#cepte, /o,.!, Ed. Po,ite1#ica, Timioara !1!.
UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMIOARA
FACULTATEA DE CONSTRUCII
DEPARTAMENTUL CCTFC - SPECIALIZAREA MSURTORI TERESTRE I CADASTRU
5. INSTRUMENTE TOPOGRAFICE I METODE DE MSURARE
1.Msurarea direct a distan(elor
Cerine: aparatur, operaii de msurare, precizia de msurare a distanelor pe cale direct
3.Pr(ile componente ale teodolitul
Cerine: 'articulariti 'ri componente principale i au,iliare:
4.Axele teodolitului yi condi(iile geometrice
Cerine: enumerare, schi, tipuri de condiii
5.Verificarea condi(iilor geometrice yi constructive ale teodolitelor
Cerine: tipuri de condiii, etape de rectificare
6.Msurarea unghiurilor orizontale yi verticale
Cerine: metode, tipuri de dispozitive de citire clasice
7.Instrumente de nivelment geometric: cu lunet, automate, digitale
Cerine: tipuri, particulariti, avanta-e
8.Nivele digitale
Cerine: caracteristici generale, tipuri, avanta-e
9.Sta(ii totale
Cerine: faciliti, caracteristici generale
10.Automatizarea procesului de msurare cu sta(ia total
Cerine: caracteristici, avanta-e, pri componente
Bibliografie
1. --- Comp,eme#te de Msurtori Terestre, /o,.!, Ed. Po,ite1#ica, Timioara !2.
!. --- Comp,eme#te de Msurtori Terestre, /o,.!, Ed. Po,ite1#ica, Timioara !9.
'. --- Msurtori Terestre+Co#cepte, /o,.1,!,', Ed. Po,ite1#ica, Timioara !1!.
UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMIOARA
FACULTATEA DE CONSTRUCII
DEPARTAMENTUL CCTFC - SPECIALIZAREA MSURTORI TERESTRE I CADASTRU
6. CADASTRU
1.Defini(ia, obiectul yi scopul cadastrului general.
Cerine: enunare definiie cadastru general, scop i obiectul de activitatea al cadastrului
2.Domenii yi activit(i care particip la realizarea cadastrului.
Cerine: enumerarea domeniilor care particip la realizarea cadastrului
3.Func(iile cadastrului general. Func(ia tehnic. Func(ia economic.Func(ia juridic.
Cerine: scop i particulariti
4. Fondul funciar al Romniei (defini(ie yi importan().
Cerine: clasificarea terenurilor pe categorii de folosin
5.Planul cadastral.
Cerine: Definiie, coninut i scar
6.Lucrri de achizi(ionare a datelor cadastrale
Cerine: identificarea proprietarilor i a situaiei -uridice a imobilelor, %nregistrarea
construciilor dup destinaii
7.Modul de ntocmire a registrelor cadastrale
Cerine: )egistrul cadastral al imobilelor (nde,ul alfabetic al proprietarilor )egistrul
cadastral al proprietarilor.
8.Regimul juridic al propriet(ii
Cerine: dreptul de proprietate i dezmembrmintele acestuia
9.Publicitatea imobiliar n Romnia
Cerine: Definiie i consideraii generale
10.Cartea funciar
Cerine: prile i coninutul crilor funciare, %nscrierile care se fac %n cartea funciar
11.nscrierile care se fac n cartea funciar.
12.Succesiunea etapelor de introducere a cadastrului general ntr-o unitate
administrativ teritorial.
Cerine: enumerarea operaiunilor i prezentarea pe scurt a coninutului fiecrei operaii %n
parte
Bibliografie
&. --- Comp,eme#te de Msurtori Terestre, /o,.!, Ed. Po,ite1#ica, Timioara !2.
0. --- Comp,eme#te de Msurtori Terestre, /o,.!, Ed. Po,ite1#ica, Timioara !9.
8. --- Msurtori Terestre+Co#cepte, /o,.1,!,', Ed. Po,ite1#ica, Timioara !1!.
UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMIOARA
FACULTATEA DE CONSTRUCII
DEPARTAMENTUL CCTFC - SPECIALIZAREA MSURTORI TERESTRE I CADASTRU
7. CADASTRE DE SPECIALITATE I LEGISLAIE CADASTRAL
1. Sistem informa(ional specific fondului imobiliar
Cerine: scopul lucrrilor de cadastru imobiliar, date i informaii specifice cadastrului
imobiliar, operaiuni %n lucrrile de cadastru imobiliar
2. Sistem informa(ional specific fondului terenurilor agricole
Cerine: consideraii generale, etape %n lucrrile de introducere a cadastrului agricol,
comasarea terenurilor agricole
3. Sistem informa(ional specific fondului re(elelor edilitare
Cerine: obiectul i obiectivele cadastrului edilitar, etapele de realizare a lucrrilor
cadastrului reelelor edilitare
4. Sistem informa(ional specific fondului drumurilor publice
Cerine: consideraii generale, suprafeele de teren aferente drumurilor publice,
administrarea drumurilor
5. Sistem informa(ional specific fondului apelor
Cerine: consideraii generale, organizarea cadastrului apelor, grupe i categorii de
obiective i folosine cadastrale, administrarea bazei de date a cadastrului apelor
6. Sistem informa(ional specific fondului forestier
Cerine: coninutul cadastrului forestier, descrierea economic a pdurilor, delimitarea
unitilor de producie
7. Legi specifice care guverneaz activitatea de cadastru n Romnia
8. Regulamentul nr.634/2006 - privind modul de ntocmire a documenta(iilor cadastrale
n vederea nscrierii n cartea funciar.
Cerine: coninutul documentaiilor cadastrale cuprinse %n regulament
Bibliografie
2. --- Comp,eme#te de Msurtori Terestre, /o,.!, Ed. Po,ite1#ica, Timioara !2.
8. --- Comp,eme#te de Msurtori Terestre, /o,.!, Ed. Po,ite1#ica, Timioara !9.
9. --- Msurtori Terestre+Co#cepte, /o,.1,!,', Ed. Po,ite1#ica, Timioara !1!.
UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMIOARA
FACULTATEA DE CONSTRUCII
DEPARTAMENTUL CCTFC - SPECIALIZAREA MSURTORI TERESTRE I CADASTRU
8. MSURTORI ELECTRONICE DE DISTANE
1. Principiul msurrii distan(elor geodezice cu ajutorul undelor electromagnetice.
(Cerin(e: Descriere, schi()
2. Clasificarea general a aparatelor pentru msurtori electronice de distan(e.
(Cerin(e: Criterii de clasificare)
3. Enumera(i parametrii atmosferici care influen(eaz propagarea undelor
electromagnetice
4. Structura vertical a atmosferei (Cerin(e: Enumerare)
5. Ce element intereseaz din punct de vedere geodezic, n cadrul msurtorilor
electronice de distan(e: lungimea drumului optic

, lungimea
s
a traiectoriei
sau distan(a rectilinie
D
?. Scrie(i n ce rela(ie se afl aceste trei elemente!
6. Principiile de baz n dezvoltarea re(elelor liniare. (Cerin(e: Enun()
7. Rigiditatea re(elelor liniare. (Cerin(e: enun(, particularizare pentru re(ele liniare
constrnse yi re(ele liniare libere)
8. Intersec(ia liniar simpl (Cerin(e: scurt descriere, schi().
9. Intersec(ia liniar multipl (Cerin(e: scurt descriere, schi().
10. Schema de principiu a unui telemetru electrooptic. (Cerin(e: Descriere, schi()
Bibliografie
1. --- Comp,eme#te de Msurtori Terestre, /o,.!, Ed. Po,ite1#ica, Timioara !2.
11. --- Comp,eme#te de Msurtori Terestre, /o,.!, Ed. Po,ite1#ica, Timioara !9.
1!. --- Msurtori Terestre+Co#cepte, /o,.1,!,', Ed. Po,ite1#ica, Timioara !1!.
UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMIOARA
FACULTATEA DE CONSTRUCII
DEPARTAMENTUL CCTFC - SPECIALIZAREA MSURTORI TERESTRE I CADASTRU
9. FOTOGRAMMETRIE
1. Sisteme de coordonate utilizate n fotogrammetrie. (Cerin(e: Enumerare)
2. Elemente de orientare ale fotogramei. (Cerin(e: Scurt descriere)
3. Cte elemente sunt necesare pentru orientarea unei fotograme?
4. Deforma(ii pe fotogram. (Cerin(e: Enumerare)
5. Redresarea fotogramelor (Cerin(e: - defini(ie)
6. Defini(ia stereofotogrammetriei!
7. Sistemul de coordonate al fotogramei digitale (Cerin(e: Scurt descriere, figur)
8. Defini(ia piramidei imagine!
9. Ce presupune transformarea imaginii prin reeyantionare?
10. Enumera(i metodele de reeyantionare!
Bibliografie
1'. --- Comp,eme#te de Msurtori Terestre, /o,.!, Ed. Po,ite1#ica, Timioara !2.
1&. --- Comp,eme#te de Msurtori Terestre, /o,.!, Ed. Po,ite1#ica, Timioara !9.
10. --- Msurtori Terestre+Co#cepte, /o,.1,!,', Ed. Po,ite1#ica, Timioara !1!.
UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMIOARA
FACULTATEA DE CONSTRUCII
DEPARTAMENTUL CCTFC - SPECIALIZAREA MSURTORI TERESTRE I CADASTRU
TEMATIC
pentru evaluarea cunoytin(elor de specialitate n cadrul
examenului de licen( - iunie 2014
10. TEHNOLOGII GEODEZICE SPAIALE
1. Segmentele sistemului de pozi(ionare global
Cerine: clasificare, particulariti
2. Sistemul de referin( WGS`89
Cerine: definiie, particulariti, schi
3. Orbitele sateli ilor n func ie de parametrii de nclinare, form i altitudine.
Cerine: clasificare, definiii i particulariti
4. Sisteme complementare bazate pe sateli i
Cerine: definiie, particulariti
5. Sistemul Romn de Pozi ionare Global ,ROMPOS
Cerine: defini ie, servicii
Bibliografie
1. 4recea C., 6#troducere 9# 4eode5ia )ate,itar, Ed.Mirto#, Timioara 1999.
18. Neu#er :., )isteme de po5iio#are g,o;a,, Ed. Matri$%"M, Bucureti !.
12. --- Comp,eme#te de Msurtori Terestre, /o,.!, Ed. Po,ite1#ica, Timioara !2.
18. --- Comp,eme#te de Msurtori Terestre, /o,.!, Ed. Po,ite1#ica, Timioara !9.
19. --- Msurtori Terestre+Co#cepte, /o,.', Ed. Po,ite1#ica, Timioara !1!.
UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMIOARA
FACULTATEA DE CONSTRUCII
DEPARTAMENTUL CCTFC - SPECIALIZAREA MSURTORI TERESTRE I CADASTRU
11. TOPOGRAFIE INGINEREASC
1.Definiti problema topografic direct si problema topografic invers;
2.Principiul trasrii pe teren a unghiurilor orizontale din proiect cu precizie ridicata;
3. Enumerati modurile de trasare pe teren a distan(elor din proiect precum si aparatura
folosita;
4.Principiul trasrii pe teren a cotelor din proiect prin nivelment geometric;
5.Principiul trasrii pe teren a cotelor din proiect prin nivelment trigonometric
6.Principiul trasrii pe teren a liniilor de panta data prin nivelmet geometric de capat;
7.Principiul trasrii pe teren a construc(iilor, metoda coordonatelor rectangulare;
8.Principiul trasrii pe teren a construc(iilor, metoda coordonatelor rectangulare;
9.Principiul trasrii pe teren a construc(iilor, metoda intersec(iei unghiulare nainte;
10.Principiul trasrii pe teren a construc(iilor, metoda intersec(iei liniare;
Bibliografie
1. --- Comp,eme#te de Msurtori Terestre, /o,.!, Ed. Po,ite1#ica, Timioara !2.
!. --- Comp,eme#te de Msurtori Terestre, /o,.!, Ed. Po,ite1#ica, Timioara !9.
'. --- Msurtori Terestre+Co#cepte, /o,.1,!,', Ed. Po,ite1#ica, Timioara !1!.
UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMIOARA
FACULTATEA DE CONSTRUCII
DEPARTAMENTUL CCTFC - SPECIALIZAREA MSURTORI TERESTRE I CADASTRU
12. RIDICRI TOPOGRAFICE SPECIALE
1.Scopul lucrrilor topografice pentru ridicarea re(elelor subterane tehnice yi edilitare
existente n localit(i;
2. Principiul de proiectare yi ntocmire a re(elei geodezice de sprijn pentru tunele -
Re(eaua geodezic de sprijin;
3 .Principiul re(elei de apropiere sau de legatur;
4.Principiul metodei intersec(iei reperate utilizate la trasarea infrastructurii podurilor;
5.Transmiterea cotelor peste ap prin nivelment geometric - Modul de lucru pentru
ruri cu l(imi mai mari de 150m;
6.Principiul determinrii construc(iilor nalte;
7.Principiul trasrii cotelor n groapile mari de funda(ie;
8.Principii de trasare yi verificare a montajelor elementelor prefabricate pentru
construc(iile inginereyti;
9.Metode de trasare n detaliu a curbelor de racordare n arc de cerc. Metoda cu abscise
egale. Modul de lucru.
10.Metode de trasare n detaliu a curbelor de racordare n arc de cerc. Metoda cu
abscise egale. Modul de lucru.
Bibliografie
1. --- Comp,eme#te de Msurtori Terestre, /o,.!, Ed. Po,ite1#ica, Timioara !2.
!. --- Comp,eme#te de Msurtori Terestre, /o,.!, Ed. Po,ite1#ica, Timioara !9.
'. --- Msurtori Terestre+Co#cepte, /o,.1,!,', Ed. Po,ite1#ica, Timioara !1!.