Sunteți pe pagina 1din 11

SEMINAR 2: ANALIZA POZITIEI FINANCIARE A NTREPRINDERII

(ANALIZA ECHILIBRULUI FINANCIAR)


Analiza poziiei financiare se face pe baza bilantului financiar al intreprinderi (obtinut prin
retratarea bilantului contabil).
In cadrul bilantului financiar:
Activele = sunt asezate in ordinea crescatoare a lichiditatii (insusirea activelor de a se
transforma in bani). Cele mai lichide elemente sunt chiar disponibilitatile banesti iar cele
mai putin lichide sunt imobilizarile.
Pasivele = sunt asezate in ordinea crescatoare a exigiilitatii (insusirea datoriilor de a
ajunge la scadenta de a fi rambursate furnizorilor de capitaluri). Cele mai e!igibile pasive
sunt creditele de trezorerie iar cele mai putin e!igibile sunt capitalurile proprii care nu
trebuie rambursate niciodata e!ceptie facand situatia in care firma intra in procedura de
faliment.
In analiza financiara activul si pasivul sunt structurate in ordine inversa in functie de gradul
de lichiditate si respectiv e!igibilitate.
AC!I" PA#I"
N
e
v
o
i

$
e
r
%
a
n
e
n
t
e
I& I'( (I'(ili)ari)
Necor$orale (chelt de constituire si de
cercetare" dezvoltare# altele ce nu pot
fi transf. in lichiditati decat e!ceptional)
Cor$orale (cladiri terenuri ma$ini $i
utilaje active fi!e utilizate in procesul
de productie gen strunguri combine
obiecte de inventar)
Financiare (titluri de participare.
%!.actiuni detinute pe perioade mari)
I& CPR (Ca$ital*rile
Pro$rii)+e!igibilitate min.&
II& PRCH (Provi)ioane
$entr* Risc*ri si
Chelt*ieli)
III& ,FIN (,atorii
FINanciare)+ $e t&l&
R
e
s
*
r
s
e

$
e
r
%
a
n
e
n
t
e
N
e
v
II& ACR (Activele CiRc*lante)
o
i

t
e
%
$
o
r
a
r
e
,e ex$loatare:
o Stocuri (mat.prime obiecte de
inventar stocuri aflate la terti
productie in curs de e!ecutie
semifabricate produse finite
animale marfuri ambalaje)
o Creante clienti (mai lichide decat
stocurile deoarece pot fi scontate la
banci)
Creante diverse
A!re) (Activele de trezorerie)
o VMP ('alori (obiliare de
)lasament" inv. fin pe t.s. %!. actiuni
cumparate pt. a obtine un profit rapid)
o CCB (Casa si conturile la banci)
I"& ,CR (,atorii
C*Rente)
din ex$loatare-
o *urnizori
o +alariati
o +tat
o Actionari
Creditori diversi
P!re) ()asivele de
trezorerie)
o credite bancare pe
t.s.
R
e
s
*
r
s
e

t
e
%
$
o
r
a
r
e
III& CH&A"& (CHelt*ieli in A"ans)
"& "EN& A"& ("ENit*ri in
A"ans)
!(!AL AC!I" !(!AL PA#I"
&&&)rioritara in aceasta ordonare a activelor in functie de lichiditate este perioada in care
activele respective se vor transforma in lichiditati. Astfel o creanta cu termen de incasare mai
mare de un an va fi asimilata unei imobilizari&&&
+tructura bilantului intr"o forma e!trem de simplificata dar care subliniaza corelatiile asupra
carora trebuie sa se puna accentul arata astfel:
AC,I' )A+I'
Active cu lichiditate - . an )asive cu e!igibilitate -. an
Active cu lichiditate / . an (fara cele de
trezorerie)
)asive cu e!igibilitate /. an (fara cele de
trezorerie)
Active de trezorerie )asive de trezorerie
Reg*la de a*r: pentru a finanta un anumit tip de nevoie in vederea obtinerii unui echilibru se
prefera utilizarea in primul rand a unor resurse financiare de acelasi tip (nevoile permanente
din resurse permanente si nevoile temporare din resurse temporare). Altfel spus pentru a se
asigura o stare de echilibru perfect ar trebui ca activele si pasivele sa fie perfect corelate dpdv
al termenelor adica:
Active cu lichiditate - . an = )asive cu e!igibilitate -. an
Active cu lichiditate / . an (fara cele de trezorerie) = )asive cu e!igibilitate /. an (fara cele
de trezorerie)
Active de trezorerie = )asive de trezorerie.
In realitate rareori este atinsa starea de echilibru si de aceea se recomanda sa se asigure un
sold de trezorerie pozitiv dar redus care sa faca fata unor crize de lichiditate. Acest sold de
trezorerie isi gaseste originea in e!istenta unui surplus de capitaluri pe termen lung fata de
activele pe termen lung din care sa se poata finanta eventualele deficite momentane de
capitaluri pe termen scurt in raport cu activele pe termen scurt.
Indicatori ai echilir*l*i .inanciar
Indicatorii echilibrului financiar calculati sunt:
/& #N 0 #I!UA!IA NE!A
" reflecta situatia averii actionarilor
" formula de calcul:
+0 (+ituatia 0eta) = ,otal activ 1 ,otal datorii" 'enituri in avans= C)2#
)2C3
+0 = ,A 1 (4*I0 # 4C2)
(+0 = C)2 1 +ubv. pt investitii 1 )rovizioane reglementate)
Asadar +0 arata situatia capitalurilor proprii ca indicator
1& FR 0 F(N,UL ,E RUL'EN!
" reflecta echilibrul pe termen lung al intreprinderii
" formula de calcul:
*2 (*ondul de 2ulment) = 2esurse )ermanente 1 0evoi )ermanente
*2 = 2) 1 0)
*2 = C)2 # )2C3 # 4*I0 1 I(5 6 *2
*2 poate fi:

*2) (*ond de 2ulment )ropriu) = C)2# )2C3 1 I(5

*2+ (*ond de 2ulment +train) = *2 1 *2) = 4*I0
+au *2= 0, (0evoi ,emporare) 1 2, (2esurse ,emporare)
*2 = AC2 nete = (AC2 # C3 A'+)1 (4C2 # '%0 A'+)
4ar stim ca 0,# 0) = 2, # 2). +cadem 2, si 0) la stanga si la dreapta si obtinem:
0," 2, = 2)" 0) = *2= *2propriu # *rstrain
7perm= C)2#4*I0.
*2= 0,"2,= 89 um" .: um= : um-9 .
0evoile temporare sunt finantate din resurse permanente. Avem lichiditate iar firma
este sanatoasa dpdv financiar. +tare de echilibru pe t.l. data de faptul ca e!istenta unor
capitaluri cu e!igibilitate - . an asigura acoperirea necesarului de finantare al imobilizarilor.
*ondul de rulment este un fond de rezerva care poate finanta deficitele ce pot aparea intre
alocarile si resursele de finantat pe t.s. 0u trebuie insa ca dimensiunile *2 sa fie e!agerate
deoarece costurile capitalului procurat pe t.l. sunt mai mari decat cele pe t.s.
*2= 0,"2,= .: um" 89 um= ": um/9
lipsa de lichiditate nu este o firma sanatoasa dpdv financiar. *irma nu poate
asigura un e!cedent de resurse financiare pe t.l. din care sa poata fi acoperite necesitatile de
finantare pe t.s.
2& NFR 0 NE"(IA3NECE#ARUL ,E F(N, ,E FUL'EN!
" reflecta echilibrul pe termen scurt al intreprinderii
" formula de calcul:
0*2= (0," A,rez) 1 (2," ),rez)" scad activele cele mai lichide si adun
pasivele cele mai solvabile.
0*2 = ;(+tocuri # Creante) # C3.A'.<1 ;4at. de e!ploatare (4at.fata de salariati
stat furnizori actionari)# '%0. A'.<
5 valoare pozitiva a 0*2 (stocuri# creante- datorii din e!ploatare) este buna daca
stocurile sunt formate din materii prime ce pot fi transformate in marfuri usor
vandabile iar clientii sunt buni platnici.
5 valoare negativa a 0*2 (stocuri# creante/ datorii din e!ploatare) este buna desi
am datorii mari daca e!ista pentru ca am investit in active aducatoare de valoare
adaugata.
4& !N 0 !REZ(RERIA NE!A
" reflecta echilibrul general al intreprinderii
" formula de calcul:
,0 (,rezoreria 0eta) = *2 1 0*2 6 ,0 = C*
0)= =9 2)==:
0,=89
2,=.:
0) = =: 2)= =9
2,= 89 0,= .:
,0 = A ,rez. 1 ) ,rez.
In sistemul francez variatia trezoreriei nete da cash flo>"ul:
C* = 6,0 = 6 *2 1 60*2 = 6A,rez" 6),rez
In sistemul anglo"sa!on: C* = C*gest # C*inv # C*fin
E5E'PLUL /-
)entru o intreprindere se cunosc urmatoarele informatii din bilantul e!ercitiului 0:
ELE'EN!E BILAN!IERE An*l N+/ (%il& lei) An*l N (%il& lei)
Capital social ?@:99 ?@:99
Clienti A9::9 :B899
Creditori diversi 8=99 8.99
+tocuri de materii prime ?C99 .8=:9
,itluri de participare ?=99 .8A99
Imobilizari corporale =8?:9 .9@B99
Investitii financiare pe termen scurt 8@:9 @899
Clienti creditori =9:9 .@99
)rovizioane pentru riscuri si cheltuieli =C:9 ?@:9
Imprumuturi pe termen lung 8?C:9 B:C99
*urnizori BC=99 @B@99
Imobilizari necorporale C999 B:99
2ezerve ::99 ::99
+alariati A?99 =C99
Credite bancare pe term scurt :?:9
Creante diverse A?99 =C99
)e baza acestor informatii se cer:
a) 4isponibilitatile din bilantul e!ercitiului 0". daca intreprinderea are contractate
credite bancare pe termen scurt in suma de :.?:9 mil. DeiE
b) Creditele de trezorerie in sold la sfarsitul e!ercitiului 0 daca intreprinderea doreste
mentinerea nivelului disponibilitatilor de la sfarsitul e!ercitiului 0".E
c) Intocmirea bilantului financiar al intreprinderii la sfarsitul e!ercitiilor 0". si 0E
d) 4eterminarea indicatorilor echilibrului financiar la sfarsitul e!ercitiului 0 si 0".
+ituatia 0etaE 0evoia de *ond de 2ulmentE *ondul de 2ulmentE ,rezoreria 0eta.
REZ(L"ARE-
a) 4isponibilitatile din bilantul e!ercitiului 0". daca intreprinderea are contractate
credite bancare pe termen scurt in suma de :.?:9 mil. DeiE
4isponibilitati = ,) 1 ,A (fara disponibilitati) = 899.999 1 .C9.B:9 = 89.A:9
b) Creditele de trezorerie in sold la sfarsitul e!ercitiului 0 daca intreprinderea doreste
mentinerea nivelului disponibilitatilor de la sfarsitul e!ercitiului 0".E
Credite de trezorerie = ,A 1 ,) (fara credite de trezorerie) = 889.999 1
899.C:9 = .?.8:9
c) Intocmirea bilantului financiar al intreprinderii la sfarsitul e!ercitiilor 0". si 0E
AC!I"
An*l N+
/ (%il&
lei)
An*l N
(%il& lei)
PA#I"
An*l N+
/ (%il&
lei)
An*l N
(%il&
lei)
I& I'( 66789: /1:74:: I& CPR /::7::: /::7:::
Imo necorporale C999 B:99 Cap. +oc. ?@:99 ?@:99
Imo corporale =8?:9 .9@B99 2ezult. 0erep. 9 9
Imo financiare ?=99 .8A99 2ezerve ::99 ::99
II& PRCH ;789: 6749:
II& ACR /::719: 667<:: III& ,FIN 16789: 2978::
+tocuri ?C99 .8=:9
Clienti A9::9 :B899 I"& ,CR </79:: 847;9:
Creante diverse A?99 =C99 *urnizori BC=99 @B@99
'() 8@:9 @899 +alariati A?99 =C99
4isponibilitati 89A:9 89A:9 +tat 9 9
Actionari 9 9
Cred.diversi .9=:9 B:99
Fanci :?:9 .?8:9
!(!AL AC!I" 1::7::: 11:7::: !(!AL PA#I" 1::7::: 11:7:::
d) 4eterminarea indicatorilor echilibrului financiar la sfarsitul e!ercitiului 0 si 0".
+ituatia 0etaE 0evoia de *ond de 2ulmentE *ondul de 2ulment E ,rezoreria 0eta .
An*l N+/ (%il& lei) An*l N (%il& lei)
#N .9=C:9 .9?@:9 "ariatie #N C99
FR B=C:9 8@C:9 "ariatie FR ".@999
NFR 8.A99 .?.:9 "ariatie NFR "8@:9
!N .C.:9 :A99 "ariatie !N "..::9
+0 = ,A1 ,4 = ,A 1 (4*I0 # 4C2) = .9=.C:9
*2 = (C)2 # )2C3 # 4*I0) 1 I(5 = B=.C:9
0*2 = (AC2 1 '() 1 4isponibilitati) 1 (4C2 1 Fanci) = 8..A99
,0 = *2 1 0*2 = .C..:9
,0 = A,rez 1 ),rez = ('() # 4isponibilitati) 1 Fanci = .C.:99
Aspecte de in considerare la interpretarea indicatorilor calculate mai sus:
o Crestere nevoi bilantiere: 89.999 din care:
" crestere nevoi pe termen lung: 89.A:9
" scadere nevoi pe termen scurt: " A:9
o Acoperirea cresterii nevoilor prin resurse: 89.999 din care:
" resurse pe termen lung: A.A:9
" resurse pe termen scurt: .B.B:9
= FR 0 /4&:::
=NFR 0 1&49:
= !N 0 //&99:
2ealizarea echilibrului financiar in dinamica nu prezinta tocmai o situatie favorabila
intreprinderii deoarece o parte din cresterea nevoilor pe t.l. ( cresterea activelor imobilizate in
valoare de .@.999) este finantata prin cresterea resurselor pe t.s. astfel:
" din credite bancare pe termen scurt (...::9)
" din datorii de e!ploatare pe termen scurt (8.@:9)
Acest lucru duce la incalcarea regulii de finantare conform careia nevoile pe termen lung
trebuie acoperite din resurse pe termen lung.
" Cresterea nevoilor pe termen lung: 89.A:9
" Cresterea resurselor pe termen lung: A.A:9
" 2esurse pe termen lung ce trebuie finantate: .@.999
%le sunt finantate astfel:
" Crestere resurse pe termen scurt: .B.B:9
" +cadere nevoi pe termen scurt si crestere datorii de e!ploatare (e!cedent
de resurse degajat din e!ploatare): 8@99 # :9
E5E'PLUL 1-
5 intreprindere dispune de urmatoarele informatii:
Imobilizari =99
+tocuri 8@9
Creante .@9
Dichiditati A9
Capitaluri proprii C99
4atorii pe termen lung 8A9
4atorii de e!ploatare =9
Credite bancare curente 899
+a se calculeze urmatorii indicatori: *2 0*2 si ,0.
*ondul de 2ulment
*2 = C)2 # )2C3 # 4*I0 1 I(5 = C99 # 9 # 8A9 1 =99 = .A9
0evoia de *ond de 2ulment
0*2 = (+tocuri # Creante) 1 4at. de e!ploatare = 8@9 # .@9 1 =9 = B99
,rezoreria 0eta
,0 = *2 1 0*2 = .A9 1 B99 = ".@9
,0 = Atrez " ),rez = A9 1 899 = ".@9
Inter$retare- 4eficitul de resurse temporare (nevoia de fond de rulment) in valoare de
B99 este finantat astfel:
" din resurse permanente (fond de rulment): .A9
" din credite bancare pe termen scurt: .@9
E5E'PLUL 2-
Filantul intreprinderii GA((A +.A. este in valoare totala de 8:.999.999 250. Acesta
este finantat astfel:
8:H capitaluri propriiE
@:H datorii financiareE
2estul din datorii de e!ploatare.
+tiind ca intreprinderea doreste sa mentina un nivel al disponibilitatilor de .9H din activ si ca
imobilizarile nete au in e!ercitiul respectiv valoarea de =.999.999 sa se determine:
o *ondul de rulmentE
o 0evoia de fond de rulmentE
o ,rezoreria neta
AC!I"E I'(BILIZA!E ;7:::7::: CAPI!ALURI PR(PRII <719:7:::
,A!(RII FINANCIARE //719:7:::
AC!I"E CIRCULAN!E /87:::7::: ,A!(RII CIRCULAN!E 879::7:::
+tocuri .@:99999 4atorii de e!ploatare C:99999
Creante Credite bancare 9
4isponibilitati 8:99999 !(!AL PA#I" 197:::7:::
!(!AL AC!I" 197:::7:::
E5E'PLUL 4-
)entru intreprinderea ,IGAD se cunosc urmatoarele informatii din bilantul
e!ercitiului 0:
" Capital B8.999
" ,itluri de participare B.=99
" Clienti .C.899
" Creditori diversi :99
" Imobilizari corporale B8.=99
" Investitii financiare pe termen scurt 8.899
" )rovizioane pt riscuri si cheltuieli B.C99
" 4atorii financiare 89.?99
#N A8:9999
FR ?:99999
NFR C999999
!N 8:99999
" 4atorii de e!ploatare .8.@99
" Imobilizari necorporale B.999
" Credite bancare curente 8.A99
4eterminati:
Nivel*l dis$oniilitatilor in cont la sfarsitul e!ercitiului 0
+0
*2 *2) *2+
0*2 ,0.
AC!I" PA#I"

I& I'( 26&<:: I& CPR 21&:::
I 0ecorporale B.999
I Corporale B8.=99 II& PRCH 2&8::
I *inanciare B.=99
III& ,FIN 1:&6::

II& ACR 21&9::
I +tocuri 9 I"& ,CR
/9&9::
I Creante .C.899
.8.@99
:99
I A,z de e!ploatere
" '() 8.899 Creditori diversi
+ CCB /2&/::
),z
" Fanci pe t.s. 8.A99
!(!AL AC!I" 81&/:: !(!AL PA#I" 81&/::
#it*atia Neta
+0 = ,A 1 (4*I0 # 4C2) = C8..99 1 (89.?99 # .:.:99) = B:.C99
Fond*l de R*l%ent
*2 = C22 # )2C3 # 4*I0 1 I(5 = B8.999 # B.C99 # 89.?99 1 B?.A99 = .C.999
Fond*l de R*l%ent Pro$ri*
*2) = C22 # )2C3 1 I(5 = B8.999 # B.C99 1 B?.A99 = " B.?99
Fond*l de R*l%ent I%$r*%*tat (#train)
*2+ = *2 1 *2) = .C.999 # B.?99 = 89.?99 = 4*I0
Nevoia de Fond de R*l%ent
0*2 = (+tocuri # Creante) 1 4at. de e!ploatare = .C.899 1 .8.?99 = @.B99
!re)oreria Neta
,0 = *2 1 0*2 = .C.999 1 @.B99 = .8.C99
,0 = Atrez " ),rez = .:.B99 1 8.A99 = .8.C99.