Sunteți pe pagina 1din 2

Diferen e ntre Nould Cod Penal i Vechiul Cod Penal

Realizat de : Avram Antonio-Laur, Angelescu Luca - AP, Grupa 1


Vechiul Cod Penal - Actualizat 2011 Noul Cod Penal
Art. 246
Abuzul n serviciu contra intereselor
persoanelor
Fapta funcionarului public, care, n exerciiul
atribuiilor ale de er!iciu, cu "tiin#, nu
ndepline"te un act ori l ndepline"te n $od
defectuo "i prin aceata cauzeaz# o !#t#$are
intereelor le%ale ale unei peroane e
pedepe"te cu nchioare de la & luni la ' ani(
Art. 29
Abuzul n serviciu
)1* Fapta funcionarului public care, n
exercitarea atribuiilor de er!iciu, nu
ndepline"te un act au l ndepline"te n $od
defectuo "i prin aceata cauzeaz# o pa%ub# ori
o !#t#$are a drepturilor au intereelor le%iti$e
ale unei peroane fizice au ale unei peroane
+uridice e pedepe"te cu nchioarea de la 2 la
, ani "i interzicerea exercit#rii dreptului de a
ocupa o funcie public#(
)2* Cu aceea"i pedeap# e ancioneaz# "i fapta
funcionarului public care, n exercitarea
atribuiilor de er!iciu, n%r#de"te exercitarea
unui drept al unei peroane ori creeaz# pentru
aceata o ituaie de inferioritate pe te$ei de
ra#, naionalitate, ori%ine etnic#, li$b#, reli%ie,
ex, orientare exual#, apartenen# politic#,
a!ere, !-rt#, dizabilitate, boal# cronic#
neconta%ioa# au infecie ./V01/2A(
Art. 2!" # Abro%at(
Art. 2!"
$
Conflictul de interese
Fapta funcionarului public care, n exerciiul
atribuiilor de er!iciu, ndepline"te un act ori
particip# la luarea unei decizii prin care -a
realizat, direct au indirect, un folo $aterial
pentru ine, oul #u, o rud# ori un afin p-n# la
%radul // inclui!, au pentru o alt# peroan# cu
care -a aflat n raporturi co$erciale ori de
$unc# n ulti$ii 3 ani au din partea c#reia a
beneficiat ori beneficiaz# de er!icii au foloae
de orice natur#, e pedepe"te cu nchioare de
la & luni la 3 ani "i interzicerea dreptului de a
ocupa o funcie public# pe durat# $axi$#(
2ipoziiile alin( 1 nu e aplic# n cazul
e$iterii, aprob#rii au adopt#rii actelor
Art. "%$
Conflictul de interese
)1* Fapta funcionarului public care, n
exercitarea atribuiilor de er!iciu, a ndeplinit
un act ori a participat la luarea unei decizii prin
care -a obinut, direct au indirect, un folo
patri$onial, pentru ine, pentru oul #u,
pentru o rud# ori pentru un afin p-n# la %radul
// inclui! au pentru o alt# peroan# cu care -a
aflat n raporturi co$erciale ori de $unc# n
ulti$ii 3 ani au din partea c#reia a beneficiat
ori beneficiaz# de foloae de orice natur#, e
pedepe"te cu nchioarea de la unu la 3 ani "i
interzicerea exercit#rii dreptului de a ocupa o
funcie public#(
)2* 2ipoziiile alin( )1* nu e aplic# n cazul
e$iterii, aprob#rii au adopt#rii actelor
Vechiul Cod Penal # Actualizat 2%$$ Noul Cod Penal
Art. "%2
$
Deturnarea de fonduri
1chi$barea detinaiei fondurilor b#ne"ti au a
reurelor $ateriale, f#r# repectarea
pre!ederilor le%ale, dac# fapta a cauzat o
perturbare a acti!it#ii econo$ico-financiare au
a produ o pa%ub# unui or%an ori unei intituii
de tat au unei alte unit#i dintre cele la care e
refer# art( 143, e pedepe"te cu nchioare de la
& luni la 3 ani(
2ac# fapta pre!#zut# la alin( 1 a a!ut conecine
deoebit de %ra!e, pedeapa ete nchioarea de
la 3 la 13 ani "i interzicerea unor drepturi(
Art. "%
Deturnarea de fonduri
)1* 1chi$barea detinaiei fondurilor b#ne"ti ori
a reurelor $ateriale alocate unei autorit#i
publice au intituii publice, f#r# repectarea
pre!ederilor le%ale, e pedepe"te cu nchioarea
de la unu la 3 ani(
)2* Cu aceea"i pedeap# e ancioneaz# "i
chi$barea, f#r# repectarea pre!ederilor le%ale,
a detinaiei fondurilor pro!enite din finan#rile
obinute au %arantate din fonduri publice(
)'* 5entati!a e pedepe"te(
Art. 2!%
Purtarea abuziv&
6ntrebuinarea de expreii +i%nitoare fa# de o
peroan#, de c#tre un funcionar public n
exerciiul atribuiilor de er!iciu, e pedepe"te
cu nchioare de la o lun# la un an au cu
a$end#(
A$eninarea #!-r"it# de c#tre un funcionar
public, n condiiile alin( 1, e pedepe"te cu
nchioare de la & luni la 2 ani au cu a$end#(
7o!irea au alte acte de !iolen# #!-r"ite de
c#tre un funcionar public, n condiiile alin( 1,
e pedepe"te cu nchioare de la & luni la ' ani
au cu a$end#(
V#t#$area corporal# #!-r"it# de c#tre un
funcionar public, n condiiile alin( 1, e
pedepe"te cu nchioare de la & luni la & ani(
V#t#$area corporal# %ra!# #!-r"it# de c#tre un
funcionar public, n condiiile alin( 1, e
pedepe"te cu nchioare de la ' la 12 ani(
Cod penal actualizat prin8
7e%e nr( 2,90200& - pentru $odificarea "i
co$pletarea Codului penal, precu$ "i pentru
$odificarea "i co$pletarea altor le%i din 4 iulie
200&, :onitorul ;ficial &010200&<
Art. 296
Purtarea abuziv&
)1* 6ntrebuinarea de expreii +i%nitoare fa# de o
peroan# de c#tre cel aflat n exercitarea
atribuiilor de er!iciu e pedepe"te cu
nchioare de la o lun# la & luni au cu a$end#(
)2* A$eninarea ori lo!irea au alte !iolene
#!-r"ite n condiiile alin( )1* e ancioneaz# cu
pedeapa pre!#zut# de le%e pentru acea
infraciune, ale c#rei li$ite peciale e $a+oreaz#
cu o trei$e(
nor$ati!e( nor$ati!e(