Sunteți pe pagina 1din 28

ANTRECONS I.D. S.R.L.

ANTRECONS ID SRL se afla in topul celor mai reprezentative firme cu activitate de


constructii care realizeaza lucrari de calitate deosebita, primind numeroase distinctii in
acest sens !ama de servicii este foarte variata societatea noastra avand un bo"at
portofoliu de lucrari #olumul total anual al lucrarilor de constructii e$ecutate in ultimii
trei ani a fost de %&''()'' mii lei
ANTRECONS ID realizeaza la ora actuala peste %* cate"orii de lucrari atit la obiective
noi cat si la e$tinderi, modernizari si reparatii la cladiri e$istente, fiind una din cele mai
reprezentative unitati de constructii din zona
+nitatea dispune de meseriasi calificati in toate profesiile din ramura constructii,monta-
si realizeaza lucrari de constructii si instalatii aferente la inalt "rad de finisare
Datorita performantelor de calitate realizate si a referintelor de la investitor, proiectant si
a Inspectiei de Stat in Constructii SC ANTRECONS ID SRL a obtinut in anul .&&' inalta
distinctie TRO/E+L CALITATII
Toate aceste performante obtinute reprezinta rezultatul unei indelun"ate si presti"ioase
activitati in domeniul Antreprizei de Constructii a domnului Director !eneral al societatii
care cu pricepere si devotament a reusit sa formeze in cadrul societatii o ec0ipa de
specialisti, muncitori, maistri, in"ineri punind astfel bazele unei or"anizari eficiente
printr,un mana"ement de tip occidental
Contact:

Sediul social: Str Cazarmii nr 1
#aslui 2 -udetul #ASL+I
Telefon: )1%*,%.33*%
Fax: )1%*,%3.'(*
E-mail: antrecons4spectralro
Antrecons Id a implementat 5roiectul "Sectie de !oductie a "etonului Celula!
#so!$"C#%&, proiect aprobat de ANDR,5IATRA NEA6T
Acest proiect a determinat printre altele, aparitia pe piat7 a unui nou produs8 "etonul
Celula! #so! $"C#%
"C# este un material de constructie similar cu "CA, dar care implic7 o alt7 te0nolo"ie
de fabricatie
5retul unui mc de 9C+ reprezint7 *),3) : din costul unui mc de 9CA
5e lan"a diferenta considerabila de cost, 9etonul Celular +sor mai prezinta o serie de
avanta-e
SER'ICII
ANTRECONS ID este or"anizata cu sistem propriu pentru asi"urarea calitatii conform
prevederilor Standardului International SREN ISO &))1,.&&* si e$ecuta lucrari la
e$i"entele de calitate cerute de clienti
5rin 6anualul de Asi"urare a Calitatii ne,am ales modelul 1 de asi"urare a calitatii ;n
constructii,aprobat prin <!R=33>.&&=
olitica societatii (ent!u (e!ioada u!matoa!e
, E$ecutia de lucrari la Reabilitare scoli,
, Implementarea proiectului ?Sectie de 5roductie a 9etonului Celular +sor@9C+AB
@5roiectul a fost aprobat de ANDR-IATRA NEA)TA
5rin implementarea 5roiectului SC ANTRECONS ID SRL 2urmareste urmatoarele
obiective8
C Diversificarea produselor de pe piata
C Dezvoltarea economica si cresterea stabilitatii pe piata a firmei
C Crearea de noi locuri de munca si specializari
SC ANTRECONS ID SRL #aslui are urmatoarele
obiecte de activitate8
C servicii de proiectare
C documentatie te0nico,economica
C asistenta te0nica
C reparare, ;ntretinere si realizarea unor obiective de
constructii civile industriale, a"ricole
C producerea si comercializarea materialelor de constructii
C import,e$port si ;ntretinere auto
1
Realizarea acestei investitii va avea un impact economic pozitiv asupra re"iunii prin
aparitia pe piata a unui produs nou pentru constructii @9C+A
ARTENERIATE:
. Societatea Adel* T!ans Com(an* isi desfasoara activitatea in domeniul
instalatiilor termice, electrice, 0idro, sanitare
1 ARA9ESD+E , este unul dintre cei mai importanti distribuitori de materiale de
construcEii de pe piaEa romFneascG H au foarte multe produse ;n ofertG, cele mai
mari stocuri disponibile, cel mai scurt timp de onorare a comenzilor
ORTOFOLI#
Const!uctii Locuinte

Consolida!i+ !estau!a!i+ !e(a!atii+ mode!ni,a!i+ edificii+ -ale indust!iale+ institutii
etc.

Amena.a!i inte!ioa!e

SC ANTRECONS ID SRL a promovat ample actiuni in colaborare cu D65S la nivel
-udetean pentru formarea si instruirea profesionala astfel SC ANTRECONS ID SRL an
de an a pre"atit si format tineri provenind din randul somerilor absolventi ai liceelor de
specialitate din ramura constructii,monta- iar dupa obtinerea specializarilor societatea a
%
an"a-at un numar de 1) de absolventi anual, avind in vedere in acest sens ca permanenta
preocupare crearea de noi locuri de munca in cadrul societatii
ANTRECONS ID realizeaza peste %* cate"orii de lucrari atit la obiective noi cat si la
e$tinderi, modernizari si reparatii la cladiri e$istente, fiind una din cele mai
reprezentative unitati de constructii din zona
DATE FIR)A
A/ENT#L ECONO)IC C# COD#L #NIC DE IDENTIFICARE 012345
Denumire platitor8 ANTRECONS,ID SRL
Adresa8 Str CAIAR6II 1 #aslui
Judetul8 #ASL+I
Numar de inmatriculare la Re"istrul Comertului8 J%=>1)=>.&&.
Act autorizare8
Codul postal8 =%))%)
Telefon8 )1%*%.33*%
/a$8 )1%*%3.'(*
Stare societate8 INRE!ISTRAT din data %) November .&&1
Observatii privind societatea comerciala8
Data inre"istrarii ultimei declaratii8 @KA .1 /ebruarL 1))'
Data ultimei prelucrari8 @KKA )3 Au"ust 1))&
Impozit pe profit @data luarii in evidentaA8 ).,JAN,)%
Impozit pe veniturile microintreprinderilor @data
luarii in evidentaA8
N+
Accize @data luarii in evidentaA8 N+
Ta$a pe valoarea adau"ata @data luarii in evidentaA8 ).,J+L,&*
Contributia de asi"urari sociale @data luarii in
evidentaA8
%.,JAN,)(
Contributia de asi"urare pentru accidente de munca
si boli profesionale datorate de an"a-ator @data luarii
in evidentaA8
%.,JAN,)(
Contributia de asi"urari pentru soma- @data luarii in
evidentaA8
%.,JAN,)(
Contributia an"a-atorilor pentru /ondul de "arantare
pentru plata creantelor sociale @data luarii in
evidentaA8
).,JAN,)=
Contributia pentru asi"urari de sanatate @data luarii in %.,JAN,)(
(
evidentaA8
Contributii pentru concedii si indemnizatii de la
persoane -uridice sau fizice @data luarii in evidentaA8
).,JAN,)=
Ta$a -ocuri de noroc @data luarii in evidentaA8 N+
Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor
@data luarii in evidentaA8
).,JAN,)%
Impozit la titeiul si la "azele naturale din productia
interna @data luarii in evidentaA8
N+
Redevente miniere>#enituri din concesiuni si
inc0irieri @data luarii in evidentaA8
N+
Redevente petroliere @data luarii in evidentaA8 N+
Ca(ital social:
.)))),)) LEI
Sta!e fi!ma:
, este sub incidenta Le"ii nr '*>1))3
, certificat de inmatriculare presc0imbat
5ARTICI5ARE STRAINA LA CA5ITAL8 1))) M
Actiona!i (e!soane fi,ice:
5O5ESC+ #ASILE
Cetatenie8 romana
Data nasterii 8 .*,)%,.&3'
Locul nasterii 8 Constanta
Total aport8 *))),)) RON
Nr total actiuni > parti sociale 8*)
5rocent beneficii si pierderi 8*) :
L+N!+ DENISA
Cetatenie8 romana
Data nasterii 8 1%,)3,.&=%
Locul nasterii 8 Timisoara
Total aport8 *))),)) RON
Nr total actiuni > parti sociale 8*)
5rocent beneficii si pierderi 8*) :
Actiona!i (e!soane .u!idice:
N+ ARE
Administ!ato!i 6 lic-idato!i 6 cen,o!i (f:
5O5ESC+ #ASILE
5uteri8 DE5LINE
Cetatenie8 romana
Data nasterii 8 .*,)%,.&3'
Locul nasterii 8 Constanta
Data numirii8 .3,)',1))%
Data e$pirarii mandatului8 .3,)',1).)
Administ!ato!i 6 lic-idato!i 6 cen,o!i (.:
.A Administrator -udiciar, persoana -uridica8
LIC<IDATOR S5RL
Adresa8 9,dul 6AR+L+I nr .', ap ., cod postal
*)))
Judet 8#aslui
Durata mandatului8 nespecificata
/irma e$ecuta functia de 8 administrator -udiciar
*
reprezentata de /ARA RE5REIENTANT Calitate8
administrator -udiciar
/unctia nespecificata
Obiect de activitate
O7iect (!inci(al de acti8itate:
(.1) Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale
si nerezidentiale
O7iecte secunda!e de acti8itate:
(11. Lucrari de constructii a proiectelor utilitare
pentru fluide
(1.% Costructia de poduri si tuneluri
(1.1 Lucrari de constructii a cailor ferate de
suprafata si subterane
=&&) Alte servicii de rezervare si asistenta turistica
Sucursale, subunitati, puncte de lucru
Sucu!sale:
N+ ARE
Su7unitati:
N+ ARE
uncte de luc!u:
.A Denumire85+NCT DE L+CR+ IN 9RASO#
Dovada sediu 8Contract de inc0iriere din data
).)*1))'
5erioada valabilitate 8* ani
Domiciliu 8RO6ANIA
Judet 8 9RASO#
Localitate89RASO#
Adresa8Str 5RINCI5ALA nr 3
1A Denumire85+NCT DE L+CR+ IN RAI#AD
Dovada sediu 8Contract pentru constituirea dreptului
de uz nr(&)( din data .&)*1))%
5erioada valabilitate 81) ani
Domiciliu 8RO6ANIA
Judet 8DA6#O#ITA
Localitate8RAI#AD
Adresa8Str 5RINCI5ALAnr &3
3
Indicatori bilant
Indicato!i financia!i confo!m 7ilantului de(us (e anul 1559 ai a:entului
economic cu codul unic de identifica!e: 012345
Tip situatii financiare depuse SI65LI/ICATE
Indicato!i din "ILANT lei
Active imobilizate TOTAL .*&%(((
Active circulante TOTAL, din care .''*=3=
Stocuri @materiale, productie in curs de e$ecutie, semifabricate,
produse finite, marfuri etcA
'(=&%1
Disponibilitati banesti .%3.*1
Creante &).3'%
Capitaluri , Total, din care .(3.*3&
Capital social subscris si varsat '=''1)
5atrimoniul re"iei )
5atrimoniul public )
5rovizioane pentru riscuri si c0eltuieli )
Datorii Total 1)3''.%
Indicato!i din CONT#L DE ROFIT SI IERDERE
Cifra de afaceri (.1(3*1
=
#enituri totale (1((*'3
C0eltuieli totale (.==%.(
5rofitul brut al e$ercitiului 3=1=1
5ierderea bruta a e$ercitiului )
5rofitul net al e$ercitiului (=3(%
5ierderea neta a e$ercitiului )
Indicato!i din DATE INFOR)ATI'E
Numar mediu de salariati .).
Tipul de activitate, conform clasificarii CAEN
Constructii de
cladiri si lucrari de
"eniu
Indicato!i financia!i confo!m 7ilantului de(us (e anul 155; ai a:entului
economic cu codul unic de identifica!e: 012345
Tip situatii financiare depuse
9ILANT SC+RT
CON/OR6
ORDIN+L+I
.=*1>1))*
Indicato!i din "ILANT lei
Active imobilizate TOTAL 11&.&%=
Active circulante TOTAL, din care %.1%=%(
Stocuri @materiale, productie in curs de e$ecutie, semifabricate,
produse finite, marfuri etcA
1)'1((3
Casa si conturi la banci .3))'(
Creante ''.1)(
Capitaluri , Total, din care .*%=1%1
Capital social subscris si varsat '=''1)
5atrimoniul re"iei
5atrimoniul public
'
5rovizioane pentru riscuri si c0eltuieli
Datorii Total %&.*1)=
Indicato!i din CONT#L DE ROFIT SI IERDERE
Cifra de afaceri (3)(.(.
#enituri totale (=.*11(
C0eltuieli totale (31)3%.
5rofitul brut al e$ercitiului &(*&%
5ierderea bruta a e$ercitiului
5rofitul net al e$ercitiului =*33%
5ierderea neta a e$ercitiului
Indicato!i din DATE INFOR)ATI'E
Numar mediu de salariati '&
Tipul de activitate, conform clasificarii CAEN
Constructii de
cladiri si lucrari de
"eniu
Indicato!i financia!i confo!m 7ilantului de(us (e anul 1552 ai a:entului
economic cu codul unic de identifica!e: 012345
Tip situatii financiare depuse
9ILANT SC+RT
CON/OR6
ORDIN+L+I
.=*1>1))*
Indicato!i din "ILANT lei
Active imobilizate TOTAL %%*1'=)
Active circulante TOTAL, din care %%%3(*.
Stocuri @materiale, productie in curs de e$ecutie, semifabricate,
produse finite, marfuri etcA
.*=.1*1
Casa si conturi la banci '%')*
Creante .3'.%&(
Capitaluri , Total, din care 1)%===(
Capital social subscris si varsat ..1*)))
5atrimoniul re"iei
&
5atrimoniul public
5rovizioane pentru riscuri si c0eltuieli
Datorii Total (3*.*(=
Indicato!i din CONT#L DE ROFIT SI IERDERE
Cifra de afaceri 3''%(&'
#enituri totale 3&3==11
C0eltuieli totale 33*'.*(
5rofitul brut al e$ercitiului %)&*3'
5ierderea bruta a e$ercitiului
5rofitul net al e$ercitiului 1*(%31
5ierderea neta a e$ercitiului
Indicato!i din DATE INFOR)ATI'E
Numar mediu de salariati =(
Tipul de activitate, conform clasificarii CAEN
Constructii de
cladiri si lucrari de
"eniu
Indicato!i financia!i confo!m 7ilantului de(us (e anul 1550 ai a:entului
economic cu codul unic de identifica!e: 012345
Tip situatii financiare depuse
9ILANT SC+RT
CON/OR6
ORDIN+L+I
.=*1>1))*
Indicato!i din "ILANT lei
ACTI#E I6O9ILIIATE , TOTAL %1.)'%%
ACTI#E CIRC+LANTE , TOTAL, din care %%(133.
Stocuri @materiale, productie in curs de e$ecutie, semifabricate,
produse finite, marfuri etcA
1(&'(31
Creante '1*(%*
.)
Casa si conturi la banci .'=3(
C<ELT+IELI IN A#ANS
DATORII , TOTAL (1')%='
#ENIT+RI IN A#ANS
5RO#IIIOANE
CA5ITAL+RI , TOTAL, din care8 11=%..3
Capital social subscris varsat ..1*)))
5atrimoniul re"iei
5atrimoniul public
Indicato!i din CONT#L DE ROFIT SI IERDERE
Cifra de afaceri neta ('.')..
#ENIT+RI TOTALE 31*=*33
C<ELT+IELI TOTALE 3.(=&''
5rofitul sau pierderea brut@aA
,5rofit .)&*='
,5ierdere
5rofitul sau pierderea net@aA a e$ercitiului financiar
,5rofit ==%(*
,5ierdere
Indicato!i din DATE INFOR)ATI'E
Numar mediu de salariati *)
Tipul de activitate, conform clasificarii CAEN
Lucrari de
constructii a
cladirilor
rezidentiale si
nerezidentiale
OR/ANI/RA)A
..
CERTIFICARI :
.1

DILO)E O"TIN#TE :
Diploma CCI #aslui,locul %, .&&%
Diploma CCI #aslui, locul %, 1)).
.%
Diploma CCI #aslui, locul III, 1))1
FISA OST#L#I :
.(
Denumi!e (ost: In"iner constructor pentru devize
Locul desf<=u!<!ii muncii: conform dispoziEiilor an"a-atorului
De(a!tament: De8i,e
Su7o!dona!e: Directorului departamentului Devize
Su(e!8i,a!e: SupervizeazG activitatea an"a-aEilor din subordine @te0nicieni, muncitoriA
Rela>ii func>ionale: cu an"a-aEii departamentelor aprovizionare,
administrativ, finanEe,contabilitate
Sco(ul (ostului: titularul postului are rolul de a asi"ura aplicarea corectG a
procedurilor operaEionale de ;ntocmire a devizelor
Acti8it<>i (!inci(ale:
Nntocmire devize, calculaEii preE, postcalcule
Coordonarea permanentG a relaEiilor cu furnizorii de materiale,
subantreprenorii, clienEii
!estionarea sistemului de mana"ement al calitGEii la nivel de locaEii
Sa!cini =i ?ndato!i!i s(ecifice:
Stabilirea unor relaEii optime cu clienEii, pentru rezolvarea ;n timp util Oi ;n
bune condiEii a tuturor problemelor apGrute pe parcursul desfGOurGrii
activitGEii
Res(onsa7ilit<>i ale (ostului:
RGspunde pentru calitatea ne"ocierii contractelor>actelor adiEionale cu clienEii
RGspunde pentru corectitudinea devizelor ;ntocmite
RGspunde pentru calitatea activitGEii personalului aflat ;n subordine
Auto!itatea (ostului:
Este autorizat sG realizeze ;ntocmirea devizelor, a calculaEiilor de preE, a
postcalculelor referitoare la proiectele an"a-ate
S(ecifica>iile (ostului:
Studii superioare de specialitate
E$perienEG ;n domeniul sistemelor de calitate @absolvent curs pentru
auditori interniA
E$perienEG de minim % ani ;n construcEii
E$celente cunoOtinEe de utilizare a computerului 6S Office, AutoCAD,
Ar0iCAD
/oarte bune cunoOtinEe de limbG en"lezG
/oarte bune abilitGEi de comunicare Oi ne"ociere
5rezenEG a"reabilG, disponibilitate pentru pro"ram prelun"it Oi lucru ;n
condiEii de stres
De(las<!i
.*
/recvenEa8 foarte des
CondiEii asi"urate8 diurnG, cazare, transport
Rela>iile cu alte de(a!tamente:
descrise ;n Re"ulamentul de or"anizare Oi funcEionare Oi Re"ulamentul de
ordine interioarG
Condi>ii de munc<:
, munca este atFt de birou, cFt Oi de teren
, pro"ram normal de lucru, uneori prelun"it
Sala!i,a!e: Salariul brut lunar este de 1))) lei noi, la care se adau"G sporurile ne"ociate
Facilit<>i: ma=in< de se!8iciu+ telefon mo7il+ la(to(
Sanc>iunile aplicate pentru nerespectarea sarcinilor de serviciu, conform ri"orilor
prevGzute ;n fiOa de post, sunt descrise pe lar" ;n Re"ulamentul intern @ROIA
SC ANTRECONS ID SRL
Director !eneral
Popescu Vasile
Data8 .1)*1))'
Denumi!ea (ostului: CONS+LTANT J+RIDIC
.3
Cod COR8 ...))&
Com(a!timentul: -uridic
Rela>ii ie!a!-ice: ;n funcEie de or"ani"rama firmei
Rela>ii de cola7o!a!e: cu compartimentele8 financiar, resurse umane, comercial, etc@ ;n
funcEie de or"ani"ramGA
Sco(ul (ostului: asi"urG apGrarea drepturilor Oi intereselor le"itime ale firmei ;n
conformitate cu
le"islaEia ;n vi"oare
At!i7u>iile (!inci(ale =i sa!cinile s(ecifice:
, acordarea de consultanEG ;n problemele de naturG -uridicG ale firmeiH
, redactarea actelor -uridice ;nc0eiate de firmG cu alte persoane sau cele de dreptul
munciiH
, avizarea Oi contrasemnarea actelor cu caracter -uridicH
, verificarea le"alitGEii actelor cu caracter -uridic primite spre avizareH
, promovarea acEiunilor -udecGtoreOti ;n faEa instanEelorH
, reprezentarea societGEii ;n procese ;n instanEele -udecGtoreOtiH
, ;ndeplinirea procedurii necesare pentru punerea ;n e$ecutare silitG a 0otGrFrilor
definitive Oi irevocabile
Res(onsa7ilit<>ile (ostului:
, rGspunde de aplicarea corectG a dispoziEiilor le"ale ;n e$ercitarea atribuEiilor de
serviciuH
, rGspunde de respectarea confidenEialitGEii acEiunilor sale Oi a informaEiilor
referitoare la situaEia or"anizaEiei ;n a cGror posesie intrG
Auto!itatea (ostului:
, semnarea documentelor cu caracter -uridicH
, reprezentarea societGEii ;n faEa instanEelor -udecGtoreOti
S(ecifica>iile (ostului:
Studii: absolvent al /acultGEii de PtiinEe Juridice
Ex(e!ien><: ;n funcEie de cerinEele firmei
Cuno=tin>e necesa!e:
, specifice8 drept civil, comercial, procesual, dreptul muncii etc @;n funcEie de
specificul activitGEii firmeiAH
, operare calculator , te0noredactareH
, limbi strGine 2 cel puEin o limbG strGinG, nivel mediu
Ca!acte!istici de (e!sonalitate, a(titudini =i de(!inde!i necesa!e:
, inteli"enEG peste nivelul mediu @capacitate de analizG Oi sintezG, memorie
dezvoltatG, -udecatG rapidG, capacitate de deducEie lo"icGAH
, bune abilitGEi de inter relaEionare Oi comunicare, deprinderea de a vorbi ;n publicH
.=
, deprinderi de cule"ere, clasificare Oi interpretare a informaEiilor, de cercetare Oi
investi"areH
, capacitate de planificare Oi or"anizare a operaEiilor Oi activitGEilorH
, rezistenEG la stres
!o:!am de luc!u:
C ' ore>zi, * zile>sGptGmFnG, cu posibilitate de prelun"ire ;n anumite situaEii impuse de
e$ecutarea sarcinilor specifice
Condi>ii de munc<:
C obiOnuiteH
C muncG de birouH
C deplasGri pe distanEe scurte sau medii @deplasGri la instanEe -udecGtoreOtiA
#nelte+ inst!umente+ ec-i(ament de luc!u:
C instrumente specifice muncii de birou
SC ANTRECONS ID SRL
Director !eneral
Popescu Vasile
Data8 .1).1))'
)ANA/ER RES#RSE #)ANE
.'
DESCRIEREA OST#L#I
De(a!tament8 Resu!se umane
Denumi!ea (ostului8 6ana"er resurse umane
Rela>ii ie!a!-ice8
, este subordonat Directorului !eneral
, are ;n subordine8
, S(ecialist sala!i,a!e
, S(ecialist !ec!uta!e
, Refe!ent !esu!se umane
Rela>ii func>ionale: StabileOte prin proceduri Oi indicaEii metodolo"ice cum trebuie e$ecutate
operaEiunile le"ate de politicile de resurse umane ale firmei, asi"urG Oi urmGreOte realizarea
lor la nivel de firmG Nn acest sens, are relaEii cu8
, Di!ecto!ii =i mana:e!ii fi!mei
, e!sonalul de execu>ie
Rela>ii de cola7o!a!e: cu directorii>mana"erii departamentelor firmei
Condi>iile fi,ice ale desf<=u!<!ii muncii8 , ;n departamentul resurse umane
Sco(ul (ostului
Titula!ul (ostului a!e !olul de a asi:u!a ela7o!a!ea =i im(lementa!ea (oliticilo! de
!esu!se umane $!ec!uta!e+ selec>ie+ inte:!a!e+ (!e:<ti!e (!ofesional<+ moti8a!e+
o!:ani,a!e =i !ela>ii de munc<% ca!e s< asi:u!e fi!mei necesa!ul de (e!sonal
co!es(un,<to! din (unct de 8ede!e cantitati8 =i calitati8.
As(ecte le:ate de (!otec>ia muncii:
- instructa-ul pentru prevenirea Oi stin"erea incendiilor
, instructa-ul pentru prevenirea accidentelor de muncG
O!a! de luc!u:
, normG ;ntrea"G8 &8)),.'8)) @pauza de masG .1)) 2 .%))A
I. Acti8it<>i (!inci(ale
An"a-area, formarea Oi perfecEionarea personalului firmei
Coordonarea activitGEii de remunerare a personalului firmei
Elaborarea Oi implementarea pro"ramelor de evaluare a personalului
Elaborarea Oi implementarea sistemelor de motivare a personalului
!estionarea relaEiilor de muncG
Stabilirea Oi urmGrirea respectGrii re"ulilor "enerale de comportament
Conducerea Oi or"anizarea departamentului
II. Sa!cini =i ?ndato!i!i8
. Asi"urG an"a-area, formarea Oi perfecEionarea personalului necesar firmei
1 CoordoneazG activitatea de remunerare a personalului firmei
.&
% ElaboreazG Oi implementeazG pro"rame de evaluare a personalului
( ElaboreazG Oi implementeazG sisteme de motivare a personalului
* Asi"urG buna "estionare a relaEiilor de muncG
3 StabileOte Oi urmGreOte respectarea re"ulilor "enerale de comportament
= Conduce Oi or"anizeazG activitatea departamentului
III. Auto!itatea (ostului:
ReprezintG compania ;n relaEia cu autoritGEile publice pentru probleme de personal
Ne"ociazG clauzele contractelor de an"a-are ;n limitele stabilite>a"reate de direcEia
"eneralG
+tilizeazG metodele disponibile intern Oi e$tern de documentare ;n domeniul
le"islaEiei muncii
StabileOte prioritatea e$ecutGrii sarcinilor pt subordonaEi Oi ia mGsuri de
eficientizare a activitGEii lor
5ropune recompense>sancEiuni pentru personalul din subordine, semneazG cererile
de concediu
SemneazG formularele de avans Oi decont pentru personalul din subordine
Decide prelun"irea sau ;ncetarea activitGEii dupG perioada de probG a
subordonaEilor
+tilizeazG ec0ipamentele>consumabilele, maOina, laptopul Oi telefonul mobil puse la
dispoziEie de firmG
SC ANTRECONS ID SRL
Director !eneral
Popescu Vasile
Data8 ).)&1))*
DEN#)IREA OST#L#I: IN/INER S#ORT6SER'ICE IT
1)
RELAQII IERAR<ICE8 este subordonat 6ana"erului IT
RELAQII DE COLA9ORARE8 cu personalul de e$ecuEie al firmei
RELAQII DE RE5REIENTARE8 reprezintG firma faEG de furnizori pe probleme
te0nice Oi faEG de alte persoane cu care intrG ;n contact ;n interes de serviciu, ;n
limita mandatului primit de la Oeful ierar0ic
ACTI'IT@AI RINCIALE:
. ASI!+RR SER#ICE PI S+5ORT TE<NIC 5RE, PI 5OST,#SNIARE 5ENTR+
5ROD+SELE IT CO6ERCIALIIATE DE /IR6R
1 ETEC+TR ACQI+NI DE SER#ICE PI S+5ORT TE<NIC 5ENTR+
EC<I5A6ENTELE IT DIN /IR6R
ATRI"#AII RINCIALE @Oi sarcini aferenteA :
. Asi"urG service Oi oferG suport te0nic pre>post,vFnzare pt produsele IT
comercializate de firmG
E$ecutG reparaEii Oi oferG soluEii te0nice conform procedurilor furnizorilor Oi ale
firmei pentru8
Fu!ni,o!6!odus Se!8ice Su(o!t Fu!ni,o!6!odus Se!8ice Su(o!t
/urnizor>5rodus . R R /urnizor>5rodus &
/urnizor>5rodus 1 /urnizor>5rodus .)
/urnizor>5rodus % /urnizor>5rodus .. R R
/urnizor>5rodus ( /urnizor>5rodus .1
/urnizor>5rodus * /urnizor>5rodus .% R R
/urnizor>5rodus 3 /urnizor>5rodus .( R R
/urnizor>5rodus = /urnizor> 5rodus .*
/urnizor>5rodus' /urnizor>5rodus .3 R R
P - Activitate principal R - Rezerv
Qine evidenEa Oi raporteazG evenimentele de service
@solicitGri>intervenEii>testare>predare>punere ;n funcEiuneA, vFnzGrile de piese de
sc0imb Oi serviciile e$ecutate Nn acest scop utilizeazG urmGtoarele aplicaEii Oi
documente8
1.
OBIECTIVUL POSTULUI: Titularul postului are rolul de a desfura activiti de suport
tehic i service petru produsele co!erciali"ate#utili"ate de fir!$ la stadarde de
calitate care s asi%ure puerea & practic a politicii fir!ei de cretere a satisfaciei
clieilor'
1 E$ecutG acEiuni de service Oi suport te0nic pentru ec0ipamentele IT din firmG
A#TORITATEA OST#L#I:
+tilizeazG ec0ipamente>consumabile>materiale Oi calculatorul puse la dispoziEie de
firmG
#erificG ;ncadrarea ;n condiEiile de "aranEie a solicitGrilor de reparaEie
6enEine o relaEie directG cu persoanele de contact de la furnizorii alocaEi pentru
prevenirea>remedierea problemelor te0nice sau preluarea Oi interpretarea informGrilor
periodice de la aceOtia
SC ANTRECONS ID SRL
Director !eneral
Popescu Vasile
Data8 )*)%1))'
Desc!ie!ea (ostului: Pef de Oantier
Res(onsa7ilit<>i:
, dezvoltG, administreazG, conduce Oi duce la ;ndeplinire proiecte, pornind de la
stadiul de propunere pFnG la nivelul de ;ndeplinire a profitului propus a termenelor de
e$ecuEie, a standardelor de calitate Oi pentru atin"erea unui nivel superior al
satisfacEiei beneficiarului final> clientului
11
, produce, actualizeazG Oi monitorizeazG etapele proiectului Oi bu"etul acestuiaH
, pre"GteOte, proceseazG Oi asambleazG documentaEiile pentru autorizaEii Oi avizeH
, coordoneazG activitatea dintre departamentele companiei, dar Oi cu contractorii Oi
subcontractorii cu care compania trebuie sG lucreze
Desc!ie!ea acti8it<>ii:
6ana"ementul proiectului
. ImplementeazG procesul de dezvoltare a proiectului , ;ntocmeOte Oi pre"GteOte
contractele, re"istrele Oi toatG documentaEia necesarG pentru a lansa proiectul de
construcEie pornind de la fazele iniEiale Oi implementFnd direcEiile Oi etapele
principale ale dezvoltGrii proiectului
1 SupervizeazG activitatea directorilor de proiecte pe perioada construcEiei, ;n
coordonare cu Directorul !eneral Ad-unct
% DezvoltG Oi aprobG toate modificGrile necesare de comenzi Oi de costuri ;n
conformitate cu cerinEele actuale de la faEa locului
( SupervizeazG ;ntocmirea rapoartelor de costuri
* Se asi"urG cG toate problemele ivite pe parcursul derulGrii proiectului sunt
rezolvate ;n cele mai bune condiEii, ;n cel mai scurt timp Oi cu cele mai mici
costuri
3 IdentificG Oi implementeazG procesele Oi procedurile din ec0ipele pe care le
coordoneazG, astfel ;ncFt toate prioritGEile sunt tratate corespunzGtor Oi termenele
intermediare ale lucrGrilor sunt duse la bun sfFrOit ;n condiEii de calitate superioarG
a muncii
= CoordoneazG resursele Oi activitGEile pentru a minimiza la ma$imum costurile Oi
pentru a mGri productivitatea IdentificG Oi rezolvG problemele care apar pe
parcurs
Raportarea
' 5re"GteOte ;n fiecare lunG rapoartele de lucru ;nlGuntrul termenelor stabilite
@"rafice de lucru, determinarea mGsurabilitGEii avansGrii ;n lucru, modificGri de
comenzi, "rafice de plGEi, controlul costurilor Oi suprave"0erea bu"etului,
supervizarea corespondenEei comerciale> contractuale
& 5reparG ;n fiecare lunG rapoartele necesare pentru conducerea unitGEii, preparG
sc0iEa Oi forma finalG a proiectului, precum Oi "raficele intermediare de realizarea
a etapelor de construcEie pentru a se asi"ura facturarea> ;ncasarea corespunzGtoare
pe etape de proiect
.) 5re"GteOte Oi previzioneazG din timp orice modificare a etapelor de desfGOurare a
proiectului
6ana"ementul resurselor umane
1%
.. 5articipG la recrutarea Oi instruirea personalului din subordine
.1 AdministreazG personalul muncitor @puterea de muncG Oi ec0ipamentul din dotareA
Oi coordoneazG directorii de proiecte
.% DirecEioneazG Oi menEine disciplina directorilor de proiecte, a in"inerilor
proiectanEi Oi constructori pe toatG desfGOurarea etapelor de construcEie
.( ImprimG spiritul de ec0ipG Oi de colaborareH evalueazG membrii ec0ipelor,
consiliazG ale"erea soluEiilor pentru problemele ivite
.* EvalueazG performanEele membrilor ec0ipei, apreciazG productivitatea Oi calitatea
muncii depuse
.3 /aciliteazG comunicarea internG, "raficul de OedinEe de evaluare, motivarea
individualG Oi sudarea ec0ipei
5rotecEia muncii> Calitatea
.= CoordoneazG activitatea mana"erilor de calitate Oi de protecEia muncii pe
parcursul tuturor etapelor proiectului
Ce!in>e:
. Se cer competenEe sporite de nivel te0nic Oi profesional
1 E$perienEG relevantG de .),.* ani ;n domeniul construcEiilor
% Capacitate de a duce la ;ndeplinire toate aspectele le"ate de mana"ementul
proiectului, capabil sG dezvolte un sistem, sG formeze Oi sG motiveze ec0ipa
( E$perienEG de lucru cu pac0ete softUare de specialitate cum ar fi8 6icrostation,
AutoCAD
* Capacitatea de a lucra bine cu pac0ete softUare de mana"ement de proiect cum ar
fi 5rimavera, 5rolo" 2 obli"atoriuH
3 Capacitate or"anizaEionalG8 ;nEele"ere a structurii NesmaH posedG abilitGEi
dezvoltate de mana"ement al ec0ipelor de construcEii
= AbilitGEi de ne"ociere Oi comunicare sporite ;n limba en"lezG @nivel avansatA

Com(eten>e (e!sonale:
. Orientare cGtre obEinerea rezultatelor ;n termeni de calitate Oi ;nlGuntrul
termenelor stabilite
1 IniEiativG Oi atitudine pro,activG, "Fndire preventivG Oi vizionarG
% 5erseverenEG Oi 0otGrFre
( Aliniere la valorile Oi cultura or"anizaEiei
* Capacitatea de a menEine controlul ;n situaEii dificile
3 Inte"ritate8 constituie un model de comportament pe plan profesional Oi
personal, cu preEuirea valorilor morale Oi etice individuale Oi de "rup
1(
SC ANTRECONS ID SRL
Director !eneral
Popescu Vasile
Data8 .1)*1))=
ostul: S5ECIALIST RELAQII 5+9LICE
Com(a!timentul: RelaEii publice, cod COR 1((=).
Rela>ii o!:ani,ato!ice:
Ierar0ice8
, este subordonat direct Oefului departamentului relaEii publiceH
, nu are an"a-aEi ;n subordine
1*
/uncEionale8
, cu departamente publicitate, marVetin",vFnzGri, din cadrul companiei
De cooperare8
, cu an"a-aEii companiei
Rela>ii cu mediul exte!n:
ReprezintG compania ;n relaEia cu presa Oi mediul e$tern
Sco(ul (ostului: elaborarea Oi implementarea strate"iilor de relaEii publice ale
companiei
At!i7u>ii s(ecifice =i sa!cini afe!ente:
, creeazG, dezvoltG Oi implementeazG strate"iile de 5R ;n concordanEG cu politica
companieiH
, menEine Oi dezvoltG relaEii strFnse cu media pentru a crea o ima"ine pozitivG
companiei ;n care activeazGH
, creeazG Oi dezvoltG strate"ia relaEiilor cu mass,media, conferinEe de presG, mesa-e
de transmis, interviuri, materiale de publicat etcH
, redacteazG comunicatele de presG, materiale de presG, rapoarte anualeH
, or"anizeazG Oi implementeazG evenimentele de presGH
, monitorizeazG Oi analizeazG publicaEiile zilnice Oi publicaEiile de specialitate ;n
ceea ce priveOte apariEiile companiei Oi oportunitGEile de dezvoltareH
, redacteazG documentele de prezentare a or"anizaEieiH
, coordonarea bazei de date cu -urnaliOtiH
, concepe Oi realizeazG campanii sau acEiuni de relaEii publice, destinate promovGrii
ima"inii companieiH
, implementarea acEiunilor de comunicare internG>e$ternG stabilite ;n planul anual
de relaEii publiceH
, pre"Gtirea Oi trimiterea de comunicate de presG din reEeaua internG> e$ternGH
, coordonarea>or"anizarea evenimentelor localeH
, consilierea activitGEilor de inter,relaEionare cu presa
Auto!itatea (ostului:
, decide conEinutul comunicatelor de presG, materialelor de presG, a documentelor
de
prezentare a or"anizaEiei H
, participG la conceperea campaniilor de relaEii publice
Res(onsa7ilit<>i:
, rGspunde pentru calitatea materialelor redactateH
, rGspunde pentru implementarea acEiunilor prevGzute ;n planul anual de relaEii
publice
S(ecifica>iile (ostului:
Ni8el de studii: superioare, de preferinEG ;n domeniul relaEiilor publice>
comunicare> marVetin"> advertisin"H
13
Ex(e!ien><:
, ;n specialitate8 .,1 ani
Cuno=tin>e necesa!e:
o cunoOtinEe relevante ;n domeniuH
o limbi strGine8 nivel avansat @vorbit, scris, cititAH
o foarte bune cunoOtinEe 5C @Word, E$cel, Internet, OutlooV E$press, 5oUer
5ointAH
o permis de conducere cat 9
Ca!acte!istici de (e!sonalitate, a(titudini =i de(!inde!i necesa!e :
o abilitGEi foarte bune ;n comunicarea scrisG Oi verbalGH
o persoanG dinamica, fle$ibilG, plGcutG, ambiEioasG Oi pro,activGH
o abilitGEi foarte bune de inter,relaEionareH
, capacitate de or"anizare, creativitate, iniEiativGH
, spirit de ec0ipG
SC ANTRECONS ID SRL
Director !eneral
Popescu Vasile
Data8 .1)*1))'
DEN#)IREA OST#L#I: BE" DE'ELOER
RELAQII IERAR<ICE8 este subordonat 6ana"erului IT
RELAQII DE COLA9ORARE8 cu personalul de e$ecuEie al firmei, ;n special
Administratorul WE9
1=
RELAQII DE RE5REIENTARE8 reprezintG firma ;n probleme de dezvoltare
aplicaEii WE9>WA5 Oi faEG de alte persoane cu care intrG ;n contact ;n interes
de serviciu
ACTI'IT@AI RINCIALE:
% TESTEAIR SEC+RITATEA REQELEI PI SITE,+L+I /IR6EI
( DEI#OLTR A5LICAQII SO/TWARE WE9>WA5
* ASI!+RR 9+NA /+NCQIONARE A EC<I5A6ENTELOR DIN DOTARE
ATRI"#AII RINCIALE @Oi sarcini aferenteA :
. TesteazG securitatea reEelei Oi a siteului firmei
1 DezvoltG aplicaEii softUare WE9>WA5
% Asi"urG buna funcEionare a ec0ipamentelor din dotare
A#TORITATEA OST#L#I:
+tilizeazG ec0ipamente>consumabile>materiale Oi calculatorul puse la dispoziEie de
firmG
SC ANTRECONS ID SRL
Director !eneral
Popescu Vasile
Data8 .1)*1))'
1'
SCOPUL POSTULUI: Titularul postului ela(orea" i i!ple!etea" pa%ii
i aplicaii )EB#)*P i testea" securitatea reelei i a siteului fir!ei'