Sunteți pe pagina 1din 6

CLASA A IV-A

NR. ORE-2 SCOALA NR.45 TITU


MAIORESCU
MANUAL: SET SAIL 4
TEACHER: MONICA CARUNTU
PLANIFICARE CALENDARISTICA- AN SCOLAR 2010-2011
SAPTAMANI:36

NR
CR
T
Un!"!#" $# n%"!"&# C'n!n(!(&
T#)"
E*#)#n!# $# +'n,!&(+!# " +')(n+"&
F(n+! +')(n+"!%#
V'+"-(*"&
COM
P.
N& $#
'&#
S".!")"n" O-,#&%"!
1 S!"&!#& (n!: /"+0
!'1#!2#&
Cultura si civilizatie: cantece si poezii/ copilul
despre sine
Prezentul verbelor BE,CAN, HAVE, prezentul
simple (a), prezentul continuu (a), prepozitiile
de loc
A relata activitati la present, a localiza obiecte,
actiuni,a salute si a raspunde la salut, a se
prezenta si a prezenta pe cineva, a identiica
elemente din universul amiliar
Nume, varsta, se!, adresa, culori
"#"
"#$
%#"
%#$
$#"
&#$
&
S1-3
"%#'()$'#'(
TEST PREDICTIV
2 UNIT 1: ONE /I3
HAPP4 FAMIL4
,'n1: On# -1 2"..5
6")*5
Copilul despre sine/ Cultura si civilizatie
Numeralul cardinal ("$)%'), *+ave ,ot/
prepozitiile de loc
A se prezenta si a prezenta pe cineva/ a
descrie animale, locuri/ a localiza persoane,
obiecte, actiuni/ a cere si a da inormatii de
ordin personal/ despre mediul incon-urator
.nsusiri izice si morale, partile corpului,
imbracaminte, culori
"#%
%#%
%#$
$#"
$#%
&#"
&#$
&
S4-5
03.10-14.10
3 UNIT 2: 7E8RE HAVIN3 Activitati/ Cultura si civilizatie "#% S 69: S7
A PART4
,'n1: I!8, &"nn1 "! !2#
."&!5
Prezentul continuu/ *can
A an,a-a si a inc+eia un sc+imb verbal, a
identiica elemente din universul amiliar, a ace
o urare, a elicita, a relata activitati la prezent
Activitati pentru timpulliber
"#$
%#"
%#%
%#$
$#"
&#$
/
17.10-21.10
31.10-04.11 22-30.10
Autumn Holiday
31 octombrie
Halloween
Trick or treat
4 ROUND UP 1 Copilul despre sine/ Activitati
prepozitiile de loc,numeralul cardinal ("$)
%'),prezentul continuu
a relata activitati la prezent, a localiza
persoane, obiecte, actiuni/ a cere si a da
inormatii de ordin personal/ despre mediul
incon-urator
vasrta, nume, se!,adresa, insusiri izice si
morale, culori si imbracaminte, activitati pentru
timpul liber
"#%
%#%
%#$
$#"
&#$
%
0 ()"'
'1#"")"2#""
5 UNIT 3: AN
INTERESTIN3 ;O/
,'n1: M5 6"%'(&!# 0n$
'6 .#&,'n
3amilia/ cultura si civilizatie/ Copilul si lumea
incon-uratoare
Prezentul simplu, prepozitiile de loc
A identiica elemente din universal amiliar/ a
descrie persoane, animale, locuri/ a localiza
persoane, obiecte,actiuni/ a relata activitati la
prezent
4cupatii, cladiri
"#"
%#"
%#%
%#$
$#%
&#"
&
0 "")"%
21.11-02.12
6 UNIT 4: THIS IS M4 LIFE
,'n1: M'&nn1 '& n12!
Activitati/ cultura si civilizatie
Prezentul simple
A e!prima ceea ce iti place sau un iti place, a
relata activitati la prezent, a identiica elemente
din universul amiliar
Activitati curente, momentele zilei, zilele
%#"
%#%
%#$
$#%
&#"
&#$
1
0"$)"&
05.12-16.12
saptamanii, nume si prenume speciice

< ROUND UP 2 3amilia/ copilul si lumea incon-uratoare,
activitati
Prezentul simplu
A e!prima ceea ce iti place sau un iti place, a
relata activitati la prezent, a identiica elemente
din universul amiliar
4cupatii, cladiri, activitati curente, monetele
zilei, zilele saptamanii
%#"
%#%
%#$
$#%
&#"
"
S 15
"(#"%)%$#"%
: UNIT 5: 7HAT8S
COO=IN3>
,'n1: A** '%#& !2# ?'&*$
Activitati/ cultura si civilizatie/ copilul si lumea
incon-uratoare
0ubstantivul (pl), prezentul simplu
A an,a-za si a inc+eia un sc+imb verbal, a
identiica elemente din universal incon-urator, a
relata activitati la prezent, a cere si a da
inormatii (de ordin personal, despre mediul
inocn-urator)
Activitati curente, cumparaturi
%#"
%#%
%#$
$#"
&#"
&#$
/
S 16-1<
16.01-27.01
SEMESTR
UL II
NR
CR
T
Un!"!#" $# n%"!"&# C'n!n(!(&
T#)"
E*#)#n!# $# +'n,!&(+!# " +')(n+"&
F(n+! +')(n+"!%#
V'+"-(*"&
COM
P.
N& $#
'&#
S".!")"n" O-,#&%"!
@ UNIT 6: AOO FOOD
,'n1: T2# 5#**'? 1&"66#
Animale/ cultura si civilizatie
5ust
A descrie persoane, animale, locuri/ a cere si a
da inormatii despre mediul incon-urator/a
an,a-a si a inc+eia un sc+imb verbal
Animale salbatice, animale domestice
"#%
%#%
%#$
$#%
&#"
&#$
& S 1:-1@
30.01-10.02
10 ROUND UP 3 Activitati/ animale
Prezentul simple/ must
%#%
%#$
&#"
% S 20
"$)"1#'%
A an,a-za si a inc+eia un sc+imb verbal, a
identiica elemente din universal incon-urator, a
relata activitati la prezent, a cere si a da
inormatii (de ordin personal, despre mediul
inocn-urator)
Activitati curente/ animale salbatice si animale
domestice
&#$
11 UNIT <: 7HERE 7ERE
4OU>
,'n1: In )5 $&#"),
Cultura si civilizatie
Ad-ectivul demonstrativ (s, si pl)
A se an,a-a intr)un sc+imb verbal, a identiica
elemente din universul incon-urator, a se scuza
si a raspunde la scuze, a propune si a cere
cuiva sa aca ceva
Cantece si poezii
"#"
%#%
%#$
$#"
&#"
&#%
/ 0 %")%%
20.02-02.03
12 UNIT :: ONCE UPON A
TIME
,'n1: O2B ?2"! "
)5,!#&5C
Cultura si civilizatie
Ad-ectivul posesiv (s, si pl)
A descrie persoane, locuri/ a identiica elemente
din universul incon-urator
Cantece si poezii, nume si prenume tipice
"#"
"#$
%#%
%#$
$#%
&#"
&#$
& 0 %$)%&
05.03-16.03
13 ROUND UP 4 Cultura si civilizatie
Ad-ectivul posesiv si ad-ectivul demonstrativ (s,
si pl)
A an,a-a si a inc+eia intr)un sc+imb verbal, a
identiica elemente din universul incon-urator,
Cantece si poezii
"#"
%#%
%#$
&#"
&#$
% 0 %6
"(#'$)%$#'$
14 UNIT @: THE /EST OF
TIMES
,'n1: T2# -#,! 5#"&
#%#&
Copilul despre sine / cultura si civilizatie
5a7
A an,a-a si a inc+eia un sc+imb verbal, a
identiica elemente din universal amiliar, a cere
si a da inormatii (de ordin personal)
8ocuri si -ucarii
"#"
"#%
%#%
%#$
$#"
&#"
&#$
& FARA
SAPT.2<
S26-2:
26.03-2<.04
OM nr.4292/2011
Art.4
Sapt. 2-6 aprilie din
sem II este dediata
at.
!"raurriulare si
e"trasolare# a$and
un orar spei%i
S2&'2-6.04
Sprin( )oliday*&-
22.04
15 UNIT 10: 3OOD TIMES
AHEAD
,'n1: S"5 2#**' !'
,(n,2n#
Copilul despre sine/ vremea
5ust, ma7
a identiica elemente din universal amiliar, a
cere si a da inormatii (de ordin personal)
imbracaminte, culori, anotimpuri, caracteristici
climatice

"#"
"#%
%#%
%#$
$#"
$#%
&#$
/ S 2@-31
30.04-18.05
!urope+s ,ay
16 ROUND UP 5 Copilul despre sine/ vremea
5ust, ma7
A an,a-a si a inc+eia un sc+imb verbal, a
identiica elemente din universal amiliar, a cere
si a da inormatii (de ordin personal)
8ocuri si -ucarii, imbracaminte, culori,
anotimpuri, caracteristici climatice
"#"
%#%
%#$
&#$
% 0 $%
21.05-25.05
1< FINAL REVIE7 Copilul despre sine/ 3amilia/ 0coala/ activitati
Prezentul simple si continuu, ma7, must,
prepozitiile d eloc, ad-ectivul demonstrativ si
posesisv (s,/pl), substantivul, numeralul cardinal
("$)%')
A relata activitati la prezent, a an,a-a si a
inc+eia un sc+imb verbal, a identiica elemente
din universal amiliar, a e!prima ceea ce iti place
si un iti place
Varsta, se!, insusiri izice si morale, ocupatii,
sarbatori in amilia, obiecte scolare , activitati
curente, momentele zilei, zilele saptamanii
"#"
"#$
%#%
%#$
$#"
$#%
&#"
&#$
/ 0 $$)$/
28.05-22.06
9est sumativ