Sunteți pe pagina 1din 9

UNIVERSITATEA DE STAT LUCIAN BLAGA

FACULTATEA DE DREPT SIMION BARNUIU

TEM DE CONTROL LA DISCIPLINA
DREPT CIVIL.DREPTURI REALE
TEMA REFERATULUI: UZUFRUCTUL
Student anul II:
Moroianu Ana-MariaMiercurea Ciuc
2014
UZUFRUCTUL

Dreptul de proprietate este un drept complet, el cuprinde nsumate cele
trei atribute cunoscute posesia, detenia idispoziia. Este posibil ns ca aceste
atribute s aparin, separat, mai multor titulari, formnd prin aceast separare
drepturi reale distincte.
Drepturile reale rezultate din separarea atributelor componente ale
dreptului de proprietate poart denumirea de dezmembrminte ale dreptului de
proprietate.
Dezmembramintele dreptului de proprietate sunt reglementate in Noul
Cod civil in titlul III, art. 693-772 si sunt urmatoarele: dreptul de superficie;
dreptul de uzufruct; dreptul de uz; dreptul de abitatie; dreptul de servitute.
Dreptul de uzufruct este reglementat in art. 703 748 N.C.Civ..

Definitie: ``Uzufructul este dreptul de a folosi bunul altei persoane si de a
culege fructele acestuia intocmai ca proprietarul, insa cu indatorirea de a-i
conserva substanta....``.

Dobandirea dreptului de uzufruct: Uzufructul se poate constitui prin
act juridic, uzucapiune sau alte moduri prevazute de lege, dispozitiile in materie
de carte funciara fiind aplicabile. Uzufructul se poate constitui numai in favoarea
unei persoane existente.

Obiectul dreptului de uzufruct: orice bunuri mobile si imobile, corporale
ori incorporale, inclusiv o masa patrimoniala, o universalitate de fapt ori o cota-
parte din aceasta. Nu pot face obiectul dreptului de uzufruct bunurile din
domeniul public. In N.C.Civ. au fost introduse, in mod expres, dispozitii
speciale privind uzufructul asupra creantelor, inclusiv asupra unei rente viagere,
asupra actiunilor sau a partilor sociale, precum si uzufructul asupra fondului
de comert (art. 737-745 N.C.Civ.).
Aprarea dreptului de uzufruct: Acest drept poate fi aparat printr-
o actiune confesorie, in aceleasi conditii in care aceasta poate fi exercitata si in
cazul superficiei.

Durata uzufructului: Uzufructul in favoarea unei persoane fizice este cel
mult viager. Uzufructul constituit in favoarea unei persoane juridice poate avea
durata de cel mult 30 de ani. Atunci cand este constituit cu depasirea acestui
termen, uzufructul se reduce de drept la 30 de ani. Daca nu s-a prevazut durata
uzufructului, se prezuma ca este viager sau, dupa caz, ca este constituit pe o
durata de 30 de ani. Uzufructul constituit pana la data la care o alta persoana va
ajunge la o anumita varsta dureaza pana la acea data, chiar daca acea persoana ar
muri inainte de implinirea varstei stabilite.

Drepturile uzufructuarului sunt:

- de folosinta exclusiva a bunului, inclusiv dreptul de a culege fructele acestuia
(naturale, industriale, civile si chiar productele);

- de a cere si de a obtine predarea bunului;

- de a dispune, ca un bun proprietar, de bunurile care, fara a fi consumptibile, se
deterioreaza rapid prin utilizare. In acest caz, la sfarsitul uzufructului,
uzufructuarul va restitui valoarea pe care ar fi avut-o bunul la aceasta din
urma data.

- de cesiune a uzufructului;

- de a inchiria sau, dupa caz, de a arenda bunul primit in uzufruct;

- de a exploata partile de paduri inalte care au fost destinate taierii regulate, fie
ca aceste taieri se fac periodic pe o intindere de pamant determinata, fie ca se fac
numai pentru un numar de arbori alesi pe toata suprafata fondului;

- de a lua din paduri araci pentru vii;
- de a lua produsele anuale sau periodice ale arborilor, cu respectarea folosintei
obisnuite a proprietarului, in limitele dispozitiilor legale;

- dreptul asupra pomilor fructiferi care se usuca si a celor cazuti accidental;

- dreptul asupra carierelor de piatra si de nisip aflate in exploatare.

- n cazul unei creante: dreptul de a incasa capitalul si de a percepe dobanzile
creantei, dreptul de a spori capitalul, dreptul de vot, dreptul la dividende .


Obligatiile uzufructuarului.


Acestea constau fie intr-o obligatie generala, la un loc cu toti cei care
formeaza subiectul pasiv, de a respecta dreptul la nuda proprietate, fie in
anumite obligatii ale uzufructuarului, care dau expresieraporturilor speciale
dintre uzufructuar si nudul proprietar:

- de a inventaria bunurile mobile si de a constata starea in care se afla
imobilele, cu exceptia cazului in care uzufructul unui bun mobil este dobandit
prin uzucapiune; Inventarul se intocmeste in prezenta nudului proprietar ori
dupa notificarea lui cu privire la intocmirea acestuia. Intocmirea acestor acte va
fi de natura sa permita partilor sa constate daca uzufructuarul a folosit bunurile
in asa fel incat sa asigure restituirea lor in starea normal de folosinta. Inventarul
poate fi intocmit sub forma unui inscris sub semnatura private ori prin inscris
authentic. La fel se va proceda si cu privire la constatarea starii imobilelor. Toate
cheltuielile ocazionate de intocmirea acestor acte, vor fi in sarcina
uzufructuarului, deoarece el este tinut de indeplinirea obligatiei impuse de lege.
Ct timp aceasta obligatie nu este indeplinita de catre uzufructuar, nudul
proprietar poate refuza predarea bunurilor asupra carora s-a constituit uzufructul,
considerandu-se ca va avea chiar un drept de retentie cu privire la predarea
acestor bunuri.
- de a respecta destinatia data bunurilor de nudul proprietar, cu exceptia
cazului in care se asigura o crestere a valorii bunului sau cel putin nu se
prejudiciaza in niciun fel interesele proprietarului; Prin raportare la obligatia
esentiala a uzufructuarului de a pastra substanta bunului, noul Cod civil prevede
si alte obligatii ale acestuia, la momentul constituirii uzufructului, pe parcursul
exercitarii acestui drept, respective, la stingerea sa.

- de a despagubi pe nudul proprietar pentru orice prejudiciu cauzat prin
folosirea necorespunzatoare a bunurilor date in uzufruct;

- de a depune o garantie pentru indeplinirea obligatiilor sale; In lipsa unei
stipulatii contrare , uzufructuarul este obligat sa depuna o garantie de natura a
asigura indeplinirea celorlalte obligatii ce ii revinpe parcursul existentei
uzufructului si, mai ales, la incetarea acestuia. In sistemul noului Cod civil
garantia poate fi atat reala( ipoteca mobiliara sau imobiliara), cat si personala (
fideiusiunea). In situatia in care uzufructuarul nu poate oferi o garantie, instanta
de judecata va numi, la cererea nudului proprietar, un administrator al imobilelor
si va dispune ca fructele civile incasate si sumelece reprezinta contravaloarea
fructelor natural si industrial percepute de uzufructuar sa fie depuse la o
institutie de credit aleasa de parti, caz in care uzufructuarul va fi indreptatit sa
incaseze numai dobanda produsa de acele sume. In cazul inezistentei unei
garantii, nudul proprietar poate cere vanzarea bunurilor ce se uzeaza prin
folosinta , si depunerea sumelor astfel obtinute la o institutie de credit aleasa de
parti, dobanzile acestor sume urmand a reveni uzufructuarului. Totusi,
uzufructuarul poate cere sa ii fie lasate o parte din bunurile mobile, necesare
folosintei sale si a familiei sale, cu obligatia de a le restitui la stingerea
uzufructului. n acest caz uzufructuarul apare ca fiind scutit de obligaia de
garanie.

- de a efectua reparatiile de intretinere a bunului; reparatiile mari sunt in
sarcina uzufructuarului atunci cand sunt determinate de neefectuarea reparatiilor
de intretinere. Uzufructuarul este obligat sa il instiinteze pe nudul proprietar
despre necesitatea efectuarii reparatiilor mari.
- de a suporta toate sarcinile si cheltuielile ocazionate de litigiile
privind folosinta bunului, culegerea fructelor ori incasarea veniturilor , iar daca
bunul este asigurat, plata primelor de asigurare se va face de catre uzufructuar pe
toata duratat uzufructului.

- de a aduce de ndata la cunostina nudului proprietar orice uzurpare a
fondului si orice contestare a dreptului de proprietate, sub sanctiunea obligarii la
plata de daune-interese .

-la momentul incetarii uzufructului, uzufructuarul va fi tinut de obligatia
de restituire a bunului, el va trebui sa despagubeasca pe nudul proprietar daca
bunul dat in usufruct a pierit ori s-a deteriorate din culpa sa. Uzufructuarul este
obligat sa-l despagubeasca pe nudul proprietar pentru orice prejudiciucauzat prin
folosirea necorespunzatoare a bunurilor date in usufruct, ntr-o asemenea
situatie, urmand a-i fi aplicate principiile raspunderii civile delictuale.

-la incetarea uzufructului, uzufructuarul nu va putea pretinde vreo
despagubire pentru lucrarile adaugate unui bun imobil, cu exceptia situatiei in
care acele lucrari au fost necesare, adica daca n-ar fi fost facute acele lucrari, s-
ar fi ajuns la deteriorarea ori pieirea bunului, Daca lucrarile sau imbunatatirile au
fost facute fara incuviintarea nudului proprietar, legea ii permite acestuia sa
ceara obligarea uzufructuarului la ridicarea si readucerea bunului la starea in
care i-a fost incredintat la constituirea uzufructului.. Totusi, uzufgructuarul va
putea cere o indemnizare echitabila pentru lucrarile si imbunatatirile facute cu
incuviintarea proprietarului, daca prin efectuarea lor a sporit valoarea bunului.
Daca uzufructuarul a facut asupra bunului imobil lucrari autonome, in lipsa unei
stipulatiicontrare a partilor sau a unei dispozitii contrare a legii, urmeaza a fi
aplicate normele legale din material accesiunii imobiliare artificiale.

Drepturile nudului proprietar.

Dreptul de a poseda bunul. Ca principiu general, drepturile nudului
proprietar reprezint concretizarea punerii n valoare a prerogativelor dreptului
de proprietate ce rmn asupra sa dup constituirea uzufructuluiDin acest punct de vedere, urmare a acestei operaiuni juridice privitoare
la bunul dat n usufruct, nsi posesia acelui bun va fi fragmentat ntre nudul
proprietar, acesta avnd, n mod evident, reprezentarea subiectiv c el continu
a stpni bunul corpore alieno, n calitate de nud proprietar, i uzufructuar, care
va stpni bunul, dar va avea o posesie cu elemental subiectiv corespunztor
dreptului su de usufruct.
Dreptul de a dispune de bun. Urmare a constituirii uzufructului, nudul
proprietar rmne, totui, titularul unei prerogative eseniale a dreptului de
proprietate, anume aceea a dispoziiei att material ct i juridic. n privina
actelor de dispoziie material, din moment ce uzufructuarul este ndreptit
culeag numai fructele produse de bun, aceasta nseamn c productele se cuvin
nudului proprietar. ns dreptul lui de a face eventuale acte de transformare
privitoare la bunul dat n usufruct este limitat de obligaia de a respecta
drepturile uzufructuarului, de a nu stnjeni cu nimic exerciiul prerogativelor
conferite uzufructuarului de dreptul su real, opozabil erga omnes, inclusive
nudului proprietar. Nudul proprietar pstreaz n ntregime dreptul de
dispoziie juridic asupra bunului dat n usufruct, el poate s-l nstrineze, s-l
greveze cu drepturi reale de garanie ori cu alte sarcini, dar, n caz de nstrinare
a bunului, aceasta se va face prin respectarea dreptului uzufructuarului.
Proprietarul va putea nstrina ori greva numai nuda proprietate al crei titular
rmne prin constituirea uzufructului.
Dreptul de a-i asigura aprrarea nudei sale proprieti. Nudul proprietar
va putea s asigure aprarea acesteia pe calea unei aciuni n revendicare n
ipoteza n care bunul dat n usufruct a intrat fr drept n stpnirea altei
persoane. ntr-o asemenea situaie, obiectul aciunii n revendicare va privi nuda
proprietate ca atare. Posesia pe acre el o exercit asupra bunului n calitate de
nud proprietar va putea fi aprat prin aciunile posesorii ndreptate asupra
terilor care i-o tulbur, iar nu mpotriva uzufructuarului.
Obligatiile mentionate ale uzufructuarului devin, in raporturile juridice,
drepturi decreanta ale nudului proprietar. Astfel sunt, de exemplu, dreptul de a
cere intocmirea inventarului, conservarea lucrului, efectuarea reparatiilor de
intretinere, dreptul de a cere despagubiri, dreptul de a cere restituirea lucrului si
altele asemenea.

Obligaiile nudului proprietar .

Nudul proprietar are o obligaie general negativ de a nu tulbura
exercitarea dreptului de uzufruct . ``Proprietarul nu poate prin faptul sau nici cu
orice chip vatama drepturile uzufructuarului``.

-obligatia de a suporta sarcinile si cheltuielile proprietatii, iar atunci cand
acestea au fost suportate de uzufructuar, nudul proprietar va fi obligat la
rambursarea lor

-obligaia de a efectua reparatiile mari. Reparatii mari sunt acelea care au
ca obiect o parte importanta din bun, care implica o cheltuiala exceptional, cum
ar fi cele referitoare la consolidarea ori reabilitarea constructiilor in privinta
structurii de rezistenta, zidurile interioare si/sau exterioare, acoperisul,
instalatiile electrice, termice ori sanitare aferente constructiilor, inlocuirea ori
repararea motorului sau a caroseriei unui automobile ori a unui sistem electronic
in ansamblul acestuia.

-obligaia de a restitui sumele avansate de uzufructuar. Daca uzufructuarul
universal ori cu titlu universal plateste datoriile aferente masei patrimoniale
dobandite in usufruct sau aferente partii dintr-o masa patrimoniala astfel
dobandita, nudul proprietar va fi obligat sa restituie, la stingerea uzufructului,
sumele avansate , fara nicio dobanda.

Stingerea uzufructului:

Modurile de stingere a uzufructului, prevzute n art. 746-748 noul Cod
civil sunt n numar de apte, i anume:

- moartea sau, dup caz, ncetarea personalitii juridice a uzufructuarului;

- expirarea termenului pentru care a fost constituit uzufructul;
- consolidarea (cnd una i aceeai persoan dobandete att calitatea
de proprietar ct i pe aceea de uzufructuar);

- neuzul timp de 10 de ani, iar n cazul creanelor, 2 ani;

- pieirea total a lucrului supus uzufructului;

- abuzul de folosin;

- renunarea uzufructuarului.


Concluzii.
Dreptul de uzufruct este un dezmembrmnt al dreptului de proprietate, un
drept real asupra unui bun ce aparine altei / altor persoane iure in re aliena, pe
temeiul cruia titularul dobndete dreptul de folosin a bunului usus i
fructus - ntocmai ca proprietarul, ns cu ndatorirea de a-i conserva substana.

Bibliografie
1. Noul Cod Civil
2. Corneliu Brsan, Drept civil.Drepturile reale principale n reglementarea
noului Cod civil, ediie revizuit i actualizat, Editura Hamangiu,
Bucureti 2013
3. Liviu Pop, Dreptul de proprietate i dezmembrmintele sale, Editura
Lumina Lex, Bucureti 2001