Sunteți pe pagina 1din 2

PROIECT DIDACTIC

coala Gen. Sncraiu de Mure TEME I COMPETENE SPECIFICE:


Clasa : VIII-a A . GIMNASTICA AC!O"ATICA:
E#ec$i% :& ele%i C'ns'lidare cu accen$ (e le)area ele*en$el'r.
+a$a : ,.-.-.
/'c de des#0urare : sala de s('r$ -. FO!TA:
Ma$eriale i ins$ala1ii : +e2%'l$area #'r$ei dina*ice a (rinci(alel'r
3 sal$ele )ru(e *usculare.
3 4anci de )i*nas$ica
VE!IGA
I
+5!ATA
CONINUTUL LECIEI
DO-
ZARE
FORMAII DE LUCRU
I
INDICAII METODICE
Obs.
. Organizarea
colectivului
de elevi
( 2 min. )
- Adunarea si alinierea6
- Veri#icarea ec7i(a*en$ului i
a s$0rii de s0n0$a$e.
- Anun1area $e*el'r de lec1ie.
*in
8.9
8.9
- :n linie (e un rnd.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@
-. Pregtirea
organismului
pentru efort
( 8 min. )
-*ers n'r*al6
-*ers (e %ar#uri cu 4ra$ele sus6
-*ers (e calcaie cu *ainile la s(a$e6
-*ersul (i$icului cu *ainile (e )enunc7i6
-*ersul uriasului6
- Aler)are u'ar0.
;'c <"uc7e1elele9.
:n $i*( ce c'lec$i%ul de ele%i alear)0=
(r'#es'rul s$ri)0 un nu*0r. I*edia$ ele%ii
$re4uie s0 se )ru(e2e >n #unc1ie de nu*0rul
s$ri)a$. E?e*(lu <@ A9
se )ru(ea20 c$e (a$ru >n ('2i1ia s(riBin
)7e*ui$. A('i se c'n$inu0 aler)area cu relurea
B'cului.
-aler)are cu B'c de )le2na6
-aler)are cu (endularea )a*4ei s(re ina('i6
-aler)are cu (endularea )a*4ei s(re inain$e6
-s$'( in ('2i$ia )7e*ui$6
-aler)are cu )enunc7i sus.
-aler)are cu (ai ad0u)a1i cu #a$a s(re in$eri'r6
-aler)are cu (asi adau)a$i #a$a s(re e?$eri'r6
-*ers lini$i$'r cu rela?area 4ra1el'r i
(ici'arel'r= cu e?erci1ii de res(ira1ie.
.9
-.9
-.9

.9
.9
.9
@C
$ura
$ura

$ura
D9
$ura
E $ura
E $ura
$ura
- :n c'l'an0 c$e unul.
- Se ('$ #'l'si i se*nale
s'n're.
-Ele%ii care nu reusesc sa se )ru(e2e= %'r
#i (enali2a$i sa e?ecu$e )enu#le?iuni e$c.
-se a$in)e u'r e2u$a cu c0lciele.
->ncruciarea 4ra1el'r >n #a10
4ra1 (ici'r '(us.
3. Influenarea
selectiv a
aparatului
locomotor.
( 6 min.)
- F'r*. c'l. de )i*n. - E?erci1ii
li4ere:
Exerciiul nr. 1.
P.I. S$nd de(0r$a$= 4ra1ul s$n) >n$ins
la %er$ical0. T-- E?$ensia 4r.s$n)
sus cu arcuire.
T8-@ E?$ensia 4r. dre($ sus cu
arcuire.
TD-& E?$ensia a*4el'r 4ra1e sus cu
arcuire.TF-G E?$ensia 4r.B's cu
arcuire (e ln)0 $runc7i.
Exerciiul nr. 2.
P.I. S$nd de(0r$a$ *inile (e 'ld.
T--. :nd'ire la$eral0 de $runc7i
s$n)a cu arcuire= cu ducerea 4r. s$n)
'4lic B's. T8-@. :nd'ire la$eral0 de
$runc7i drea($a cu arcuire= cu ducerea
4r.dre($ '4lic B's. TD-&. "ra1ele la
cea#0= r0sucirea $r. s$n)a cu arcuire.
TF-G. !0sucirea $r. drea($a cu arcuire.
Exerciiul nr. 3.
P.I. S$nd de(0r$a$ cu 4ra1ele >n$inse
sus (e ln)0 ca(.
T--6D-& E?$ensia $r. cu arcuire.
T8-@6F-G :nd'irea $r. >nain$e cu
arcuire= cu ducerea 4r. s(re %r#ul
(ici'arel'r.
Exerciiul nr. 4.
P.I. S$nd de(0r$a$ 4ra1ele (e ln)0
$runc7i.
8 CG
@ CG
@ CG
@ CG
-c$e (a$ru (e *iBl'cul salii6
- 4ra1ele >n$inse 4l'ca$e la
ar$icula1ia c'$ului.
- se e?ecu$a li4er6
- 4ra1ele >n$inse 4l'ca$e la
ar$icula1ia c'$ului.
- se e?ecu$a li4er6
- arcuire a*(la6
- se a$in)e s'lul cu %ar#urile
de)e$el'r6
-se e?ecu$0 a*(lu >n ri$*
*'dera$.
-se e?ecu$a li4er in ri$* *'dera$
cu a*(li$udine6
- la ind'irea $r. (ici'arele >n$inse
i 4l'ca$e la ni%elul ar$.
)enunc7il'r.
- s(a$ele dre($= arcuire a*(la= cu
(al*ele in s(riBin (e )enunc7i6
T6D !idicarea 4ra1el'r >n$inse la$eral
cu ridicarea )enunc7iului s$n) (es$e
'ri2'n$al0
T.-6& !e%enire >n ('2i1ie ini1ial0.
T8-@6F-G Aceiai *icare cu
sc7i*4area )enunc7iului.
Exerciiul nr. 5.
P.I. S$nd de(0r$a$.
T--6D-& Fandare cu arcuire cu
(ici'rul s$n) >n #a10.
T8-@6F-G Fandare cu arcuire cu
(ici'rul dre($ >n #a10.
Exerciiul nr. 6.
P.I.-s$and de(ar$a$
T-@-r'$area $runc7iului s(re dr.
TD-G-r'$area $runc7iului s(re s$).
Exerciiul nr. 7.
P.I. S$nd de(0r$a$ *inile (e 'ld.
T-- S0ri$uri ca *in)ea (e l'c cu
#'r#ec0ri de (ici'are.
Exerciiul nr.8.
E?erci1ii de res(ira1ie cu ridicarea
4ra1el'r i a('i c'4'rrea l'r i
a(lecare >n #a10
@ CG
@ CG
@ CG
.C
-c'n$ac$ul cu s'lul (e (in)ea c$
*ai elas$ic.
D. !eali2area
$e*el'r lec1iei
( 2 min.)
. Elemente acr!atice.
-r's$')'lire s(re inain$e din )7e*ui$
in )7e*ui$ si ina('i din )7e*ui$ in
)7e*ui$6
-r's$')'lire s(re inain$e din )7e*ui$
in de(ar$a$ si ina('i din de(ar$a$ in
)7e*ui$6
-s$and (e ca( H 4aie$ii I6
-('dul de sus H #e$ele I6
-cu*(ana de sus6
-le)area ele*en$el'r
@ C
8 C
8 C
8 C
8 C
8 C
Se lucrea20 8-@ ele%i la ' sal$ea
Se ac'rd0 *are a$en1ie aBu$'rului
i se ins$ruiesc i ele%ii >n %ederea
ac'rd0rii lui
- se ac'rda ' a$en$ie (er*anen$a a
$inu$ei si ele)an$ei in *iscari6
&.
+e2%'l$area
cali$01il'r *'$rice
#'r1a
(! min.)
-. De"#ltarea $rtei %inamice.
- +in culca$ d'rsal= cu (al*ele la
cea#a= ridicarea $runc7iului la ,.J= cu
re%enire.
-+in culca$ #acial = cu (al*ele la
cea#a=e?$ensii de $runc7i6
-Genu#le?iuni6
-+in s$and= #a$a in #a$a cu (ici'rul
s$an) inain$e= (rinderea 4ra$el'r= cu
i*(in)ere si '(unere de re2is$en$a6
-Sari$uri (es$e 4anca de )i*nas$ica6
-;'c dina*ic</u($a c'c'sil'r9
Ca$e - #a$a in #a$a din ('2i$ia
)7e*ui$= se incearca de2ec7ili4rarea
ad%ersarului6
D C -
-. C -
-. C -
-. C -
-. C -
-K
-se lucrea2a (e (erec7i6
- se e?ecu$a cu a*(li$udine6
-se e?ecu$a cu 4ra$ele inain$e6
-se e?ecu$a in ri$* *'dera$6
-se lucrea2a (e (erec7i6
-4anca ras$urna$a6
-cas$i)a$'rul se (unc$ea2a6
F. !e%enirea
indicil'r
*aril'r #unc1iuni
la ni%elul '4inui$.
H - *in.I
- Se %a e?ecu$a aler)are u'ar06
- Mers cu e?erci1ii de res(ira1ie6
$ura
E $ura
- se %a insis$a (e lucrul c'rec$ al
4ra1el'r >n $i*(ul aler)0rii.
- >n $i*(ul *ersului (e ln)0
e?erci1ii de res(ira1ie se %'r
rela?a 4ra1ele i (ici'arele.
G.:nc7eierea
'r)ani2a$0 a
lec1iei.
H- *in.I
- A(recieri asu(ra '4iec$i%el'r
(r'(use.
- A(recierea ele%il'r care s-au
e%iden1ia$.
- Alinierea i salu$ul.
*in.

8.9
8.9
- >n linie (e un rnd6
-e%iden$ieri ale ele%il'r care au
e?ecu$a$ c'rec$6
- n'$area a d'i =$rei ele%i.