Sunteți pe pagina 1din 2

Simulari de marketing Grile de antrenament

____ 1. O explicatie principala pentru folosinta limitata a simularilor de marketing in Romania este:
a. gradul general scazut de concurenta care
caracterezeaza industriile Romanesc
c. lipsa specialistilor de Marketing in
Romania
b. incompetenta managerilor Romani d. costul prea mare pentru firmele Romanesti

____ 2. Firma ILOVEPICS SRL vinde trei modele de aparate foto digitale:

Model Rezolutie Zoom LCD Greutate Pret Cost
Compact 8mp 5x 2.5in 300g 150 50
D-SLR 12mp 30x 3.0in 500g 350 60

O crestere a pretului modelului "compact", ceteris paribus, va rezulta cel mai probabil in
a. o scadere a cererii modelului "D-SLR" c. o crestere a cererii modelului "D-SLR"
b. niciun efect asupra cererii modelului
"D-SLR"
d. nici unul de mai sus


____ 3. Dintr-un model de optimizare a pretului, reiese ca pretul optim, x, sa fie stabilit in mod implicit prin
ecuatia

2x
4
+ x = 3.

Pentru a rezolva aceasta ecuatie, se aplica metoda lui Newton cu urmoaterele specificatii:

f(x) = 2x
4
+ x - 3
f'(x) = 8x
3
+ 1.

Incepand cu valoarea initial x
0
= 0, o singura iteratie a metodei lui Newton rezulta in aproximatia:
a. x
1
= 3 c. x
1
= -1
b. x
1
= 0 d. x
1
= 4

____ 4. Care dintre urmatoarele NU reprizinta un obiectiv tipic al simularilor de marketing:
a. de a reduce costurile de productie c. de a optimiza deciziile de marketing
b. de a genera scenariile what-if d. nici unul de mai sus

____ 5. Teoria jocurilor poate fi aplicata in simulari de marketing pentru a:
a. construi exercitii de gen team-building c. compila algoritmii de simulare
b. proiecta jocurile manageriale d. modela interactiunea strategica dintre
producatori

____ 6. Metoda lui Newton poate fi implementata:
a. de mana c. numai cu un limbaj de programare
specializat
b. cu Microsoft Excel d. numai cu un soft de simulare specializat

____ 7. Metoda lui Newton este cea mai utila pentru a:
a. rezolva ecuatii lineare in mod analitic c. rezolva ecuatii lineare in mod numeric
b. rezolva ecuatii nelineare in mod analitic d. rezolva ecuatii nelineare in mod numeric

____ 8. Un rol tipic al Cercetarilor de marketing este sa:
a. simuleze vanzarile unui produs c. calibreze modelele de marketing cu datele
reale intr-un proces de simulare
b. ofere o metoda alternativa la simulari de
marketing pentru a obtine informatiile,
atunci cand simularea este imposibil de
implementat
d. nici unul de mai sus


____ 9. Care din urmatoarele reprezinta cea mai utila exprimare a unei prognoze economice:
a. luna viitoare vor fi vandute 100 de
cantitati
c. cu gradul de incredere in proportie de
95%, luna viitoare vor fi vandute intre 90
si 110 de cantitati
b. luna viitoare vor fi vandute in jur de 100
de cantitati
d. prognozarea vanzarilor este in general
inutila

____ 10. Modelul logit reprezinta cerere bazata pe:
a. alegere continua dintre produsele
diferentiate
c. alegere discreta dintre produsele
diferentiate
b. alegere discreta dintre produsele omogene d. alegere continua dintre produsele
omogene

____ 11. Un model econometric anume care atrage multa atentie in randul specialistilor de marketing este:
a. regresia multipla liniara c. modelul lui Lucas
b. modelul lui Friedman d. modelul cererea si oferta

____ 12. In modelarile de marketing, este important sa se ia in considerare concurenta:
a. intre produsele interne care apartin
aceleiasi firme
c. a si b
b. intre produsele externe care apartin
firmelor diferite
d. nici unul de mai sus


____ 13. Simularea de tip Monte Carlo se refera la:
a. simularea folosind un soft specializat
pentru comerciantii virtuali
c. simularea functionarii unui casino
b. simularea bazata pe mecanisme certe d. nici unul de mai sus

____ 14. Testarea ipotezelor statistice este un instrument statistic incompatibil cu simulari de marketing, o metoda
alternativa de testare a ipotezelor.

____ 15. Modelul economico-matematic este o constructie logica, artificiala, care incearca, prin analogie, sa
sublinieze esentialul fenomenului investigat.

____ 16. Simulari de marketing NU solicita o cunostinta aprofundata de matematica si statistica.

____ 17. O folosinta pozitiva a simularilor de marketing rezulta intr-un sfat concret pentru deciziile manageriale.

____ 18. Aplicarea normativa a simularilor de marketing se refera la descrierea si explicarea fenomenelor de
marketing fara sa afirme ce trebuie sa fie.

____ 19. Fenomenele economice au un pronuntat caracter aleatoriu, probabilistic.

____ 20. Simularile de marketing moderne de obicei implica programarea unor algoritmi numerici pe un calculator