Sunteți pe pagina 1din 3

Decizia 1598 / 14 decembrie 2011

Bardasu Georgiana
Cojocariu Cosmin
Ungureanu Lucian
Decizia 1598 / 14 decembrie 2011 priind obiec!ia de necons!i!u!iona"i!a!e a
Legii pen!ru comp"e!area ar!# $ din Legea 50/1991 priind au!orizarea
e%ecu!arii "ucrari"or de cons!ruc!ii#
1# &u!oru" sesizarii
Presedintele Romaniei in temeiul ar!# 14' a( + ar!# 15 din L 4$/1992 priind
organizarea si )unc!ionarea CC* prin &dresa 1420 &/ 2011#
2# +biec!u" sesizarii
+biec!ia de necons!i!u!iona"i!a!e a Legii pen!ru comp"e!area ar!# $ din Legea
nr# 50/1991 priind au!orizarea e%ecu!,rii "ucr,ri"or de cons!ruc-ii#
.# /o!iarea sesizarii
Legea supusa obiectiei prezinta vicii de neconstitutionalitate extrinseca si incalca
ar!# $' 01( 1 ar!#$$ 0.( priind procedura "egis"a!ia de adop!are#
Intrucat Legea reglementeaza relatii sociale din domeniul legilor organice, aceasta
trebuia adoptata cu votul majoritatii Camerei Deputatilor !ceasta nu s"a exprimat prin
vot expres asupra Legii supuse examinarii, ci asupra rapor!u"ui comisiei de
adop!are par!ia"a a cererii de ree%aminare#
4# 2unc!u" de edere a" 3ena!u"ui
Presedintele #enatului solicita admiterea obiectiei ca intemeiata pentru motivele
invocate de autorul sesizarii
5# 2unc!u" de edere a" Guernu"ui
#esizarea de neconstitutionalitate este intemeiata Ar!# $$ 02( nu stabileste
expres vreo restrangere a competentei Parlamentului in cadrul procedurii de
reexaminare a Legii la socilitarea Presedinteluipra cererii de ree%aminare /
rapoar!e"or comisii"or par"amen!are#
'# Decizia Cur!ii Cons!i!u!iona"e
Legea p! comp"e!area ar!#$ din L 50/1991 priind au!orizarea e%ecu!arii
"ucrari"or de cons!ruc!ii este necons!i!u!iona"a#
De)ini!ia si genera" ob"iga!orie#
$# /o!iarea Deciziei
2rocedura"
Curtea Constitutionala a $ost legal sesizata si este competenta sa sa solutioneze
sesizarea de neconstitutionalitate in c$ cu ar!# 14' a( 1 ar!# 1* 10* 15*1' si 18
din Legea 4$/1992
4ond
Articole pretins incalcate:
" &r!# $' 01(5 Legile organice i hotrrile privind regulamentele Camerelor se
adopt cu votul majoritii membrilor fiecrei Camere.
" &r!# $$ 0.(5 Dac Preedintele a cerut reexaminarea legii ori dac sa cerut
verificarea constituionalitii ei! promulgarea legii se face "n cel mult #$ %ile
de la primirea legii adoptate dup reexaminare sau de la primirea deci%iei
Curii Constituionale! prin care i sa confirmat constituionalitatea.
Procedura legislativa pentru legea in cauza:
" %& mai '((&) depunerea Propunerii legislative de catre *uvern la #enat
" %+ sept '((&) respingerea Legii de catre #enat ca prima Camera sesizata
" , noiembrie '((&) adoptarea de catre Camera Deputatilor ca $iind camera
decizionala
" '- noiembrie '((&) Presedintele a cerut Parlamentului reexaminarea legii .c$ ar!# $$
02(/
/o!iarea cererii de ree%aminare5 dispune aprobarea tacit a
autori%aiei de construire pentru executarea lucrrilor de ba% i a
celor aferente organi%rii executrii lucrrilor! dac nu a fost emis de
autoritile competente "n termen de &$ de %ile de la data depunerii
documentaiei complete! procedura aprobrii tacite a autori%aiilor de
construcie putnd da natere unor practici periculoase prin care se
contravine prevederilor legale i normelor de urbanism! de disciplin "n
construcii ori de demolare a unor imobile cu valoare istoric i
arhitectural.
" '0 mai '(%() #enatul respinge cererea de reexaminare si adopta Legea1
" & $ebruarie '(%%) inscrierea 6apor!u"ui Comisiei p! adminis!ra!ie
pub"ica* amenajarea !eri!oriu"ui si ec7i"ibru eco"ogic priind cererea
de ree%aminare )ormu"a!a de 2res 6omaniei pe ordinea de zi a plenului
Camerei Deputatilor1
" '% $eb '(%%) votarea retrimiterii cererii de reexaminare la aceasta comisie1
" 2 noiembrie '(%%) dezbaterea 6apor!u" de 8n"ocuire a" Comisiei pen!ru
adminis!ra-ie pub"ic,* amenajarea !eri!oriu"ui 9i ec7i"ibru eco"ogic
prin care s"a propus admiterea cererii de reexaminare .a Pres/ + respingerea legii1
" %0 noi '(%%) votarea $inala si respingerea Raportului comisiei1
Decizia &&%3'((2 " procedura Parlamentului in cazul cererii de reexaminare a
Presedintelui, din analiza ar!# $$ .'/)
4rebuie reexaminate textele solicitate de Presedinte si cele care au legatura cu
acestea si corelarea te5nico"legislativa a tuturor dispozitiilor din Lege si
posibilitatea modi$icarii unor dispozitii care nu au $ost cuprinse expres
in cererea de reexaminare
Deliberarea Parlamentului se $ace in limitele cererii si con$orm ar! '1 01(, Parlamentul
este unica autoritate legiutioare si poate adopta orice solutie privind solicitarea din
cererea de reexaminare) admitere sau respingere
Legea in cauza incalca ar!# $$ 0.(, intrucat acesta prevede supunerea votului
$inal al "egii* iar nu a rapor!u"ui priind cererea de ree%aminare a
2resedin!e"ui 6omaniei