Sunteți pe pagina 1din 13

- model -

AUTORITATEA SAU INSTITUTIA PUBLIC A P R O B,


___________________
Conductorul autoritii
sau instituiei publice
DIRECIA GENERAL
________________________________________________
DIRECIA
________________________________________________
SERVICIUL
________________________________________________
BIROUL/COMPARTIMENTUL
________________________________________________
FIA POSTULUI
nr. .........................
I. Denumirea postului: Manager Public
II. Nivelul postului:
a. Funcie public de manager public, potrivit reglementrilor O.U.G. nr. 56!""#, aprobat cu
modi$icri %i completri prin &egea nr. #5!!""#, cu modi$icrile %i completrile ulterioare'
b. Scopul principal al postului:
( a)igurarea de )pri*in pentru re$orma admini)traiei publice din +om,nia -n vederea integrrii -n
Uniunea .uropean.
( a)igurarea de )pri*in pentru implementarea ac/ui)(ului comunitar
( tran)$erul %i implementarea cuno%tinelor acumulate ctre )tructura organi0aiei -n care -%i
de)$%oar activitatea -n vederea cre%terii calitii actului admini)trativ din cadrul in)tituiei
III. Identificarea funciei publice!
1enumire: Manager Public
2reapta pro$e)ional:
Gradul pro$e)ional:
I". #ondiii specifice privind ocuparea postului:
a) Std!! de "#e$!al!tate%
( )tudii )uperioare,
( ab)olveni ai unuia dintre urmtoarele programe:
( programului de $ormare )peciali0at cu durata de ! ani, organi0at de 3n)titutul 4aional de
5dmini)traie 63457'
( programului de $ormare )peci$ic pentru tineri $uncionari publici, cu durata de 8 an, organi0at de
3.4.5.,
( programului de 9ur)e :peciale ;Guvernul +om,niei< cu condiia ) urme0e un program inten)iv
de $ormare )peciali0at -n admini)traia public, -n +om,nia, organi0at de 3.4.5. )au de alte
in)tituii de $ormare continu.
&) Pe'(e$)!o*+'! ,"#e$!al!-+'!)%
Management +e)ur)e Umane, Management :trategic, 5$aceri .uropene, :tat de 1rept %i 9una
Guvernare, Management Financiar, Politici Publice, 1rept 3nternaional, +elaii 3nternaionale.
c7 C*o.t!*)e de o#e'a'e/#'o/'ame #e $al$lato': .=1&
d7 L!m&! "t'+!*e: $oarte bine 6)cri), vorbit, citit7 cel puin -ntr(o limb de circulaie internaional'
e$ Abilit%ile& calit%i 'i aptitudini necesare !
=apacitatea de:
( -ndeplinire a rolului de agent al )c>imbrii,
( re0olvare e$icient a obiectivelor %i a problemelor,
1
( autoper$ecionare %i de valori$icare a e?perienei dob,ndite,
( anali0 %i )inte0,
( plani$icare %i acionare )trategic,
( a lucra e$icient in ec>ip,
( a lucra e$icient independent,
( con)iliere %i -ndrumare,
( organi0are %i coordonare,
( control %i depi)tare a de$icienelor,
( delegare a atribuiilor,
( ge)tionare a re)ur)elor alocate,
5daptabilitate,
5)umare a re)pon)abilitii,
=reativitate %i )pirit de iniiativ,
5biliti de comunicare,
5biliti -n ge)tionarea re)ur)elor umane,
5biliti de mediere %i negociere.
". #erine specifice postului!
+evi0uirea procedurilor %i regulamentelor curente -n con$ormitate cu )tandardele de calitate %i
e$icien ale Uniunii .uropene'
5plicarea de principii %i te>nici moderne privind:
( bugetarea %i managementul $inanciar din )ectorul public'
( managementul operaional, )upervi0area %i controlul calitii'
( managementul re)ur)elor umane'
( managementul proiectelor,
( comunicarea %i tran)$erul de cuno%tine'
"I. #ompetena mana(erial%!
=onducerea de activiti, proiecte, programe, departamente )au in)tituii publice'
@ntrirea capacitii in)tituionale, prin -mbuntirea )ectorului de re)ur)e umane, precum %i a
metodelor %i e?i)tente'
.valuarea, revi0uirea )i propunerea de recomandri pentru -mbuntirea practicilor curente'
3denti$icarea de lacune, )uprapuneri )au duplicri -n relaiile organi0aionale e?i)tente'
Formulri de politici, )trategii %i proceduri noi, actuali0ate )au -mbuntite'
.laborarea de planuri de aciune pentru implementarea politicilor %i )trategiilor'
.)timarea, a)igurarea %i ge)tiunea re)ur)elor umane, $inanciare, te>nice, materiale'
Managementul )i)tematic al in$ormaiei'
Monitori0area %i evaluarea implementrii, dup ca0, de politici, )trategii, programe'
3mplementarea de planuri %i )trategii de comunicare intern %i e?tern'
Orice alte domenii )peci$ice in)tituiei %i po)tului.
"II. Atribuii)$!
8. +evi0uirea, evaluarea %i propunerea de recomandri pentru )impli$icarea, moderni0area %i
-mbuntirea inter$eei )erviciilor publice la nivelul $urni0rii'
!. Propunerea %i implementarea de )trategii de comunicare %i management la nivel intra %i
interin)tituional'
A. =oordonarea de activiti de -n)u%ire a bunelor practici %i tran)$er de cuno%tine la nivelul
in)tituiilor rom,ne %i )tructurilor Uniunii .uropene'
#. 3denti$icarea ariilor care ar putea bene$icia de a)i)tena e?tern privind re$orma admini)traiei
publice, precum %i a proiectelor core)pun0toare'
5. Proiectarea de cadre de monitori0are continu %i control al calitii activitilor privind re$orma
admini)traiei publice %i integrarea european'
6. :u)inerea de pre0entri publice %i a)umarea rolului de purttor de cuv,nt'
B. .laborarea de rapoarte privind activitile c>eie ale re$ormei admini)traiei publice %i integrarea
european'
2
C. 5nali0area )i elaborarea de documente legate de a$acerile europene'
D. @ndeplinirea oricror atribuii -n limita competenelor di)pu)e de %e$ul ierar>ic'
8". .valuarea per)onalului coordonat pe perioada derulrii proiectului )au programului.
"III. Limite de competen%))$:
a7 1e)$%urarea de activiti )peci$ice programelor %i proiectelor legate de re$orma admini)traiei
publice %i integrarea -n Uniunea .uropean.
b7 5ctivitatea nu )e limitea0 la traduceri, interpretri )au )ecretariat
I*. Sfera relaional%
Intern!
a) 'ela)!! !e'a'0!$e%
( subordonat fa de:
-naltul $uncionar public )au, dup ca0, $uncionarul public de conducere )ituat pe cel mai -nalt
nivel din cadrul autoritii )au in)tituiei publice -n care -%i de)$%oar activitatea.
- superior pentru:
colectivul pe care -l coordonea0 ca urmare a unui act admini)trativ de con)tituire al ace)tuia pe
perioada derulrii unui proiect )au program.
&) 'ela)!! (*$)!o*ale%
( colaborea0 cu toate )tructurile din cadrul in)tituie -n limita atribuiilor.
$) 'ela)!! de $o*t'ol% -n limita atribuiilor.
d) 'ela)!! de 'e#'e-e*ta'e% -n ba0a mandatului potrivit atribuiilor.
+,tern!
a7 $ ato'!t+)! .! !*"t!t)!! #&l!$e: -n limita atribuiilor
b7 $ o'/a*!-a)!! !*te'*a)!o*ale: -n limita mandatului primit
@ntocmit deEEE7:
4umele %i prenumele: .......................................
@naltul $uncionar public
$uncia public de conducere:.....................................
:emntura: .......................................
1ata -ntocmirii: .......................................
&uat la cuno%tin de ctre ocupantul po)tului:
4umele %i prenumele: .......................................
:emntura: .......................................
1ata: .......................................
5vi0at deEEEE7:
4umele %i prenumele: .......................................
Funcia: .......................................
:emntura: .......................................
1ata: .......................................
1e introdu) -n )ub)olul paginii )emni$icaiile pentru:
E7
EE7
EEE7
EEEE7
3
UNI"+-SITAT+A T+.NI#A /0.. ASA#.I1 IAI
N-. 222222232222224556
FISA POSTULUI NR. 6498
Prezenta constituie anexa la Contractul e !unca nr""#""""".
I. +lemente de identificare ale postului


II. Standard de performan% asociat postului
1enumirea in)tituiei publice:
UNI"+-SITAT+A T+.NI#7 /0.. ASA#.I1 IAI
=ompartimentul:
8I-OUL 9A-:+TIN0;T-ANSPO-T
1enumirea postului: :.F 93+OU M5+F.234G-2+54:PO+2
4ivelul )tudiilor: : 6:uperioare de lung durat7
Gradul pro$e)ional al ocupantului postului: IN0IN+- 0-AD I A
4ivelul postului: DE CONDUCERE
Puncta*ul postului 6calculat con$orm ane?ei de la cap. G7: 9inim < 6&=> 9a,im < ?&=> 9ediu < ?&4>


6e?primat prin indicatori7

III. #riterii de evaluare ale postului
Nr.
crt.
IN$ICATORI
%onere inic.in
stanar
Unit.e !asura s%eci&ica o%eratiunilor %ostului
IN$ICI $' P'RFOR(ANTA
#%uncte acorate

1.

CANTITATE
Realizarea n ntregime a sarcinilor prevzute n fia %ostului, n vederea bunei desfurri a
activitii biroului vezi cap. !", lit.#, $ si %&'
(rmrirea i implicarea n bun derulare a comenzilor)contractelor ntocmite, asumate ca
*+ - 1,,-)+pct.
*, - *+-).pct.
20%
sarcin de serviciu& p/n la onorarea livrrii i naintarea actelor ctre 0erviciul 1inanciar
pentru efectuarea plii vezi cap. !", lit.#, pct.3, lit. $ pct.2,3,l&'
4+ - *,-)3pct.
4, - 4+-)2pct.
4,-)1pct.

2.

CALITATE
20%
%esfurarea activitilor fr disfuncionaliti sau erori vezi cap. !"&'
5curateea documentelor, actelor, materialelor realizate vezi cap. !", lit.5, pct.2, lit.#,
pct.1,2,3,., lit.$, pct. c, e, 2, 3, 6, o, 7, r, s, 8&'
9radul de mulumire al beneficiarilor serviciilor oferite vezi cap.!", lit. #, 2,3,., lit.$, pct.b,
2, 3, 6, o, 7' cap. !! pct.:&'
!mplicare pentru realizarea obiectivelor generale stabilite ale compartimentului vezi cap. !",
lit. 5 si #&.

*+ - 1,,-)+pct.
*, - *+-).pct.
4+ - *,-)3pct.
4, - 4+-)2pct.
4,-)1pct.

3.

COSTURI
10%
;ncadrarea n sumele alocate centrului bugetar conform repartizarii transmise de conducerea
universitatii'
(rmrirea utilizrii raionale a resurselor financiare alocate activitii de aprovizionare <
ac2iziii < dotri, in momentul efectuarii studiilor de piata.
*+ - 1,,-)+pct.
*, - *+-).pct.
4+ - *,-)3pct.
4, - 4+-)2pct.
4,-)1pct.

..

TIMPUL
20%
utilizarea eficient a programului de lucru prin folosirea timpului de lucru numai in vederea
realizarii sarcinilor de serviciu'
realizarea sarcinilor de serviciu n timp util, real si oportun pentru buna desfurare a
activitii si obtinerea unui grad ridicat de multumire din partea beneficiarilor serviciilor
oferite
*+ - 1,,-)+pct.
*, - *+-).pct.
4+ - *,-)3pct.
4, - 4+-)2pct.
4,-)1pct.

+.
UTILIZAREA
RESURSELOR
15%
+.1.cunostinte utilizare =$ >!?, >@R% etc.&
+.2.cunostinteA
- dactilografiere masina mecanica de scris
utilizare faB
utilizare copiator
+.1.#ine si+.2.1.#ine)+pct.
+.1.Cediu si+.2.1.#ine).pct.
+.1.Cediu si+.2.#ine)3pct.
+.1.Cediu si+.2.Cediu)2pct.
+.1.0atisf. i +.2.0atisf.)1 pct.

:.

MOD DE
REALIZARE
15%
Integrare rapida in coecti!" organi#are $%nca in ec&ipa
Reatii'
( ierar&iceA subordonat.%irectorului 9eneral 5dministrativ'
( )%nctionaeA cu 0erv.1inanciar, #irou CC1@!, 0erv. De2nic, %irectia 0ervicii 0tudentesti, 0erviciul
Resurse (mane'
( de coa*orareA cu toate facultatile, compartimentele universitatii si cu studentii.
1.#ine)+pct.
#ine).pct.
Cediu)3pct.
0atisfacator)2pct.
?esatisfctor )1 pct.


$'SCRI'R'A POSTULUIA
$riterii de evaluare conditiile pentru ocuparea %ostului
?r.
CRIT'RIUL
#alificativul
crt. 9INI9 9A*I9
). Pre*atire %ro&esionala i!%usa ocu%antului %ostului 4 +
1.1. =regatirea de baza < studii superioare te2nice de lung durat 3 .
1.2. =regatirea de specialitate, specializari, cursuri - neobligatoriu 1 1
,. 'x%erienta necesara executarii o%eratiunilor s%eci&ice %ostului 4 +
2.1. EBperienta in munca < vec2ime minima F ani pe post de inginer 3 .
2.2. EBperienta in specialitate < vec2ime min. 3 ani n activitatea de 5provizionare Car6eting 1 1
-. $i&icultatea o%eratiunilor s%eci&ice %ostului 4 +
3.1. $ompleBitatea %ostului-diversitatea operatiunilor 1 1
3.2. 9radul de autonomie 1 1
3.3. Efortul intelectual 1 1
3... 5ptitudini deosebite 1 2
3.+. De2nologii speciale , ,
4. Res%onsa.ilitatea i!%licata e %ost /0ezi not12 4 +
..1. Responsabilitate de conducere, coordonare structuri, ec2ipe, proiecte 2 3
..2. Responsabilit.pregatirii luarii unor decizii, pastrarea confidentialitatii 2 2
+. S&era e relatii /0ezi ca%. II si ca%.I32 - 4
+.1. 9rad de solicitare din partea structurilor interne 1 2
+.2. 9rad de solicitare din partea structurilor eBterne 1 1
+.3. 9rad de solicitare din partea subiectilor serviciilor oferite , 1
4ot:;@n )tabilirea criteriilor de evaluare )(au re)pectat:
a. 5dre)a :erviciului +e)ur)e Umane 6Organi0are(:alari0are7 nr. 8B688#.H33.8DDC privind cali$icative )tabilite pentru
criterii de evaluare ale po)turilor din admini)traia univer)itii.
b. 1eci0ia +ectorului Univer)itii 2e>nice ;G>. 5)ac>i< 3a%i nr. !68!5."!.!""" privind punerea -n aplicare a
+egulamentului propriu de organi0are %i $uncionare cuprin0,nd Obiectivele, :trategia %i :tructura $uncional ale
9iroului MarIeting(2ran)port, nr. !A#B!!."!.!""", aprobat de :enatul Univer)itii 2e>nice ;G>. 5)ac>i< 3a%i -n %edina
din data de !!."!.!""", cu modi$icrile ce decurg prin aplicarea Jotr,rii :enatului Univer)itii 2e>nice ;G>. 5)ac>i<
3a%i nr.8!C8!""8, privind aprobarea criteriilor de reducere a per)onalului didactic au?iliar de la catedre %i )ecretariate,
precum %i a per)onalului de de)ervire de la $aculti, din admini)traia Univer)itii 2e>nice;G>. 5)ac>i< 3a%i %i 1irecia
:ervicii :tudene%ti.

I". Descrierea activit%ilor corespun@%toare postului


A1 OBIECTIVELE GENERALE ALE BIROULUI MAR2ETING-TRANSPORT

8. =on)olidarea %i de0voltarea ba0ei materiale a univer)itii prin a)umarea %i ducerea la
-ndeplinire a )arcinilor ce revin 9iroului MarIeting K 2ran)port, potrivit deci0iilor adoptate
pe linia obiectivelor )trategice ale univer)itii.
!. 3n$ormarea de o manier corect, obiectiv, adecvat %i oportun a conducerii
univer)itii ca $undament al activitii de luare a deci0iilor.
A. +e)pectarea termenelor )tabilite pentru )oluionarea atribuiilor ce revin 9iroului
MarIeting K 2ran)port.
#. Monitori0area ac>i0iiilor %i dotrilor pe bene$iciari: $aculti, catedre, )ervicii, alte
compartimente %i pe )ur)e de $inanare .
5. 3mplementarea )tandardelor de management al calitii -n activitatea proprie prin
urmtoarele obiective permanente:
Asi(urarea conformit%ii 6-ndeplinirea de ctre compartiment ca )ub)i)tem %i ca
pre)taie, a condiiilor )peci$icate7.
Autoevaluarea conformit%ii 6activitatea al crei obiect e)te determinarea direct a
$actorului de -ndeplinire a condiiilor )peci$icate7.
-aportarea aciunilor de cercetare a conformit%ii 6acele aciuni ale bene$iciarilor
)erviciilor pre)tate care dovede)c e?i)tena -ncrederii adecvate -n pre)taia 9iroul
MarIeting K 2ran)port7.
+fectuarea demersurilor privind auditul calit%ii 6e?aminarea )i)tematic -n )copul de
a determina dac activitile re$eritoare la calitate %i la re0ultatele a$erente )ati)$ac
di)po0iiile pre)tabilite precum %i dac ace)te di)po0iii )unt implementate e$ectiv %i dac
)unt core)pun0toare pentru reali0area obiectivelor7.

B1 A'!a de 'e"#o*"a&!l!tate a #o"tl!

8. &a $aa locului, =omi)ia de recepie veri$ic corelaia dintre documentele *u)ti$icative
6$actur )au c>itan $i)cal7 pre0entate de merceologi %i cantitatea )i calitatea mr$urilor
ac>i0iionate, dup care recepionerul 6)au -n lip)a ace)tuia, -nlocuitorul de)emnat de
ctre %e$ul de birou7 -ntocme%te nota de intrare ; recepie. Le$ul 9iroului $ace parte din
comi)ia de recepie a produ)elor de)tinate 5dmini)traiei U.2.3., )au de)emnea0 un
-nlocuitor, -n a$ar de recepioner.
!. @ndrumarea, organi0area %i veri$icarea per)onalului din )ubordine care, pe ba0a
re$eratelor aprobate de conducere, ) -ntocmea)c li)te de inve)tiii -n)oite de memorii
*u)ti$icative, care )unt pre0entate Mini)terului .ducaiei %i =ercetrii, 1irecia General
pentru Patrimoniu %i 3nve)tiii. 1up aprobarea li)telor, colectivul biroului elaborea0
documentaiile nece)are organi0rii de licitaii, pentru produ)ele care, con$orm legi)laiei
-n vigoare, impun acea)t metodologie de ac>i0iie, pentru admini)tratia U.2.3a)i.
A. @ndrumarea, organi0area %i veri$icarea per)onalului din )ubordine pentru e$ectuarea
aprovi0ionrii cu toate materialele, obiecte de mic valoare %i mi*loacele $i?e )olicitate de
5dmini)traia Univer)itii 2e>nice ;G>. 5)ac>i< 3a%i 6+ectorat, Prorectorate, 1irecia
General 5dmini)trativ, =ontabil Le$, O$iciul Muridic, )erviciile: +e)ur)e Umane,
Financiar, =ontabilitate, 2e>nic, 3n$ormati0are(=omunicaii(5nali0e, birourile:
5dmini)trativKPatrimoniu, MarIetingK2ran)port, M.M.F.O.3., =ontrol Financiar Propriu,
colectivele: Protecia Muncii %i a Mediului, Orientare Pro$e)ional, 3nvenii K 9uletin,
5telierul +otaprint, 9iblioteca U.2.3a%i7, care nu au )alariai pentru acea)t activitate, prin
-ntocmirea cererilor de o$ert, re)pectiv a ac>i0iiilor prin cumprare direct, dup ca0,
redactarea comen0ilor )au contractelor, etc.
#. Geri$icarea c>eltuielilor pentru carburani %i pie)e de )c>imb, e$ectuate lunar, cu
mi*loacele de tran)port ale gara*ului auto.
5. =oordonarea -ntregii activiti a 9iroului MarIeting(2ran)port.

C1 At'!&)!! "#e$!(!$e #o"tl! ,Sa'$!*! de "e'3!$!)

a. =oordonea0 toate activitile 9iroului MarIeting K 2ran)port, a%a cum )e reg)e)c -n
pre0entul material, )e ac>it de toate atribuiile ce -i revin -n calitate de director al
centrului bugetar 6de venituri %i c>eltuieli7 al 9iroului MarIeting K 2ran)port'
b. 5)igur comunicarea cu treapta ierar>ic )uperioar 61ireciei Generale 5dmini)trative7
%i legturile $uncionale cu $acultile %i celelalte )ervicii, birouri %i compartimente '
c. .$ectuea0 anga*ailor din )ubordine in)tructa*ul periodic de Protecie a Muncii, de
Prevenire %i :tingere a 3ncendiilor %i r)punde de completarea core)pun0toare a $i%elor
individuale'
d. Geri$ic per)onalul din )ubordine %i plani$ic activitatea de 0i cu 0i, ine evidena condicii
de pre0en %i propune )ancionarea )ubordonailor care nu %i(au -ndeplinit )arcinile,
)emnea0 ponta*ul lunar al per)onalului din )ector'
e. .laborea0 %i )emnea0 $i%ele po)turilor pentru )alariaii )ectorului, le revi0uie%te %i le
actuali0ea0 -n $uncie de evoluia legi)laiei %i )trategia de an)amblu a univer)itii,
acord evalurile anuale per)onalului din )ubordine, con$orm )tandardelor de
per$orman )tabilite'
$. Nine evidena orelor )uplimentare c,nd e)te ca0ul 6ine evidena compen)rii orelor
)uplimentare e$ectuate, cu libere7'
g. 5re drept de )emntur ca -nlocuitor al 1irectorului General 5dmini)trativ, c,nd ace)ta
nu )e a$l -n univer)itate, pentru probleme legate de activitatea )ectorului'
>. +)punde %i certi$ic -n privina realitii, regularitii %i legalitii, documentele
*u)ti$icative din cadrul )ectorului ce -n)oe)c acte ce )e )upun vi0ei de control $inanciar
preventiv propriu %i poate de)emna un -nlocuitor -n ace)t )cop'
i. +e)pect legi)laia -n vigoare, normele, ordinele reglementrile emi)e de M...=. %i
conducerea univer)itii'
*. Urmre%te activitatea )alariailor biroului pentru centrali0area re$eratelor de nece)itate ale
)erviciilor, birourilor %i compartimentelor din cadrul admini)traiei U.2. 3a%i, )emnea0
cererile de o$ert %i caietele de )arcini, )emnea0 )tudiile de o$ert %i nota *u)ti$icativ
pentru ac>i0iia prin cumprare direct, dac e)te ca0ul, )emnea0 comen0ile %i
contractele de ac>i0iie, urmre%te obinerea aprobrilor pentru ace)tea, urmre%te
e$ectuarea ac>i0iiei propriu(0i)e %i poate de)emna un -nlocuitor -n ace)t )cop''
I. Geri$ic %i vi0ea0 bonurile de intrare -n ge)tiune pentru materiale con)umabile, obiecte
de inventar, mi*loace $i?e %i poate de)emna un -nlocuitor -n ace)t )cop'
l. @naintea0 do)arele ac>i0iiilor la plat, :erviciului Financiar, la -nc>eierea ac>i0iiei,
urmre%te e$ectuarea plilor %i poate de)emna un -nlocuitor -n ace)t )cop'
m. +e)pect prevederile +egulamentului de Ordine 3nterioar al Univer)itii 2e>nice
OG>.5)ac>i< 3a%i. :e ac>it de atribuiile prev0ute -n $i%a postului %i de )arcinile
concrete de munc con$orm )tandardelor de per$orman ale postului'
n. .)te membru -n comi)ia de veri$icare a documentaiei %i de evaluare a o$ertelor pentru
licitaii %i -n comi)ia de evaluare a o$ertelor pentru ac>i0iii prin cerere de o$ert la nivelul
admini)traiei U.2.3.'
o. =entrali0ea0 %i pregte%te li)tele de inve)tiii(dotri independente %i memoriile
*u)ti$icative ale ace)tora %i le tran)mite ctre M...4. :e -ngri*e%te de obinerea
aprobrilor nece)are de la conducerea univer)itii %i M...4. Urmre%te di)tribuirea de
copii ale li)telor dup aprobarea ace)tora la M...=., ctre toi bene$iciarii 6admini)tratorii
%e$i de la $aculti, etc.7'
p. .)te membru al comi)iei de recepie a mr$urilor de)tinate )erviciilor, birourilor %i
compartimentelor din cadrul admini)traiei univer)itii %i poate de)emna un -nlocuitor -n
ace)t )cop'
/. @n urma aprobrii 9iroului :enatului Univer)itii ;G>. 5)ac>i< 3a%i pentru e$ectuarea de
ac>i0iii prin licitaii, pentru 5dmini)tratia U.2.3a)i, -ntocme%te proiectul documentaiei
pentru licitaie %i o )upune )pre aprobare comi)iei de veri$icare a documentaiei %i de
evaluare a o$ertelor %i 9iroului :enatului univer)itii, a)igur buna de)$%urare a v,n0rii
ace)tor caiete ctre $urni0orii intere)ai'
r. @ntocme%te re$eratele conin,nd propuneri privind componena comi)iei de veri$icare a
documentaiei %i de evaluare a o$ertelor pentru licitaie %i a comi)iei pentru evaluarea
o$ertelor pentru ac>i0iii prin cerere de o$erte de pre la nivelul admini)traiei U.2.3. %i le
-naintea0 conducerii univer)itii -n vederea emiterii de deci0ii -n ace)t )en)'
). @ntocme%te celelalte documente nece)are bunei de)$%urri a licitaiei pentru ac>i0iii,
6anun de participare, anun de atribuire, e)timarea contractului de ac>i0iie, invitaii de
participare pentru repre0entantul Primriei %i a 1ireciei Generale a Finanelor Publice,
proce) verbal de de)c>idere a o$ertelor, >otr,re de acceptare a o$ertelor, contract de
ac>i0iie, etc.7 %i poate de)emna un -nlocuitor -n ace)t )cop'
t. Propune componena comi)iilor %i urmre%te bunul mer) al inventarierii anuale 6%i de
c,te ori )e impune, con$orm legi)laiei -n vigoare7 a ge)tiunilor din cadrul )ectorului: Gara*
5uto %i =arburani'
u. +)punde de -ntocmirea anual a deci0iei conducerii univer)itii privind componena
comi)iilor de recepie la nivelul catedrelor, colectivelor, departamentelor, imobilelor,
)erviciilor, birourilor, compartimentelor, atelierelor, cminelor )tudene%ti, etc.'
v. Geri$ic con)umurile de carburani, lubri$iani, c>eltuielile pentru pie)ele de )c>imb
e$ectuate de gara*ul auto.
P. +)punde de $olo)irea tele$onului nr. !86.C5A %i int. !5A8 numai -n intere) de )erviciu %i
numai -n timpul programului normal de lucru, r)punde de utili0area, e?ploatarea %i
-ntreinerea, -n condiii normale de $uncionare, a calculatorului 6nr.inv.#86A#7,
imprimantei 6nr.inv.#8D5#7, $a?ului, aparatului tele$onic %i copiatorului 6nr.inv.B5567 din
dotarea biroului.
?. +)punde de $olo)irea $ormularelor cu regim )pecial -ncredinate -n orice moment, ine
evidena $i%elor de maga0ie pentru $ormularele cu regim )pecial %i *u)ti$ic utili0area
ace)tora.
Q. =orelea0 %i veri$ic datele -n)cri)e -n $actur, cu )tudiul de o$ert )au >otr,rea de
acceptare a o$ertelor, cu comanda )au contractul de v,n0are(cumprare %i cu o$erta,
pentru a cuprinde acelea%i preuri de ac>i0iie, acord,nd atenie deo)ebit la -ncadrarea
-n prevederile legale privind aplicarea ta?ei pe valoare adugat, pentru ac>i0iiile pe
care le e$ectuea0 %i poate de)emna un -nlocuitor -n ace)t )cop'.
0. +e)pecta programul de lucru' :arcinile de )erviciu nu )unt limitative, )e vor completa ori
de cate ori e)te nevoie, pentru bunul mer) al activitii' @ndepline%te %i alte )arcini date
de ctre %e$ii ierar>ici.


D1 No'me et!$e o&l!/ato'!! $o'e"#*-+toa'e o$#a*tl! #o"tl!
8. Ga )ervi cu re)pon)abilitate intere)ele Univer)itii ;G>. 5)ac>i< 3a%i, ale conductorilor %i
)alariailor ace)teia.
!. Ga $i g>idat -n toate activitile de adevr, dreptate, acuratee %i bun gu)t'
A. @n e?ercitarea atribuiilor va aborda un comportament care ) e?ercite o in$luen po0itiv
a)upra colaboratorilor'
#. Ga acorda aceea%i con)ideraie drepturilor %i intere)elor celorlali ca %i cerinelor
per)onale'
5. Ga menine o atitudine ec>ilibrat %i va lua -n con)iderare ideile %i opiniile altora'
6. +olul -n cadrul univer)itii, va $i privit ca o obligaie de ai a*uta pe colaboratori )(%i
-ndeplinea)c a)piraiile per)onale %i pro$e)ionale'
B. Ga in$orma pe cei intere)ai a)upra modului de lucru din )$era )a de activitate'
C. Ga $olo)i metode autori0ate %i recuno)cute pentru cre%terea e$icienei %i raionali0area
re)ur)elor'
D. Ga re)pecta competena pro$e)ional a colegilor, %i va munci -mpreun cu ei pentru a
)u)ine %i promova obiectivele %i programele biroului %i univer)itii.

.. 5ctele normative ce vor $i re)pectate -n activitatea ocupantului postului

1. Gegea nr.+3)2..,1.2,,3 - $odul Cuncii publicat n C.@f.nr.F2),+.,2.2,,3&
2. Gegea nr.22)14.11.1*:* privind anga3area gestionarilor, constituirea garaniei materiale i rspunderea n legtur cu gestionarea
defectuoas a bunurilor i H.$.C. nr.223,),4.12.1*:* privind gestionarea bunurilor materiale.
3. Gegea nr. 212)1*.,..2,,2, pentru aprobarea @rdonanei de (rgen a 9uvernului Rom/niei nr.:,)2+.,..2,,1, privind ac2iziiile
publice, publicat n Conitorul @ficial al Rom/niei, partea !, nr.331)1F.,+.2,,2'
.. Hotr/rea 9uvernului Rom/niei nr..:1),*.,+.2,,1 privind aprobarea normelor de aplicare a @(9 nr. :,)2,,1, privind ac2iziiile
publice, publicat n Conitorul @ficial al Rom/niei, partea !, nr. 2:4)2..,+.2,,1'
+. @rdinul Cinisterului 1inanelor =ublice nr.1,12),:.,:.2,,1, privind aprobarea structurii, coninutului i modului de utilizare a
%ocumentaiei standard pentru elaborarea i prezentarea ofertei pentru ac2iziia public de produse, publicat n Conitorul @ficial
nr.33:)2+.,:.2,,1'
:. @rdinul Cinisterului 1inanelor =ublice nr.1,13),:.,:.2,,1 i a Cinisterului Gucrrilor =ublice i 5mena3rii Deritoriului
nr.4F3)12.,:.2,,1, privind aprobarea structurii, coninutului i modului de utilizare a %ocumentaiei standard pentru elaborarea i
prezentarea ofertei pentru ac2iziia public de servicii, publicat n Conitorul @ficial nr.3.,)2F.,:.2,,1'
F. @rdinul Cinisterului 1inanelor =ublice nr.1,1.),:.,:.2,,1 i a Cinisterului Gucrrilor =ublice i 5mena3rii Deritoriului
nr.4F3)12.,:.2,,1, privind aprobarea structurii, coninutului i modului de utilizare a %ocumentaiei standard pentru elaborarea i
prezentarea ofertei pentru ac2iziia public de lucrri, publicat n Conitorul @ficial nr.3+F),..,F.2,,1'
4. Hotr/rea 9uvernului Rom/niei nr.+3)2*.,1.1*** privind aprobarea clasificrii produselor i serviciilor asociate activitilor <
$=05, publicat n Conitorul @ficial al Rom/niei, partea !, nr.F*bis)2+.,2.1***'
*. Hotr/rea 9uvernului Rom/niei nr.:+:),:.1,.1*** privind aprobarea clasificrii activitilor din economia naional < $5E?,
publicat n Conitorul @ficial al Rom/niei, partea !, nr.3,1),+.11.1**F'
1,. Gegea nr. .:4),*.,F.2,,2 pentru aprobarea @rdonanei 9uvernului Rom/niei nr. 2,)2..,1.2,,2 privind ac2iziiile publice prin
licitaie electronic, publicat n Conitorul @ficial al Rom/niei, partea !, nr. ++1)2*.,F.2,,2'
11. Hotr/rea 9uvernului Rom/niei nr. 142)24.,2.2,,2, privind lista autoritilor contractante care au obligaia de a aplica prevederile
@rdonanei 9uvernului nr. 2,)2,,2, privind ac2iziiile publice prin licitaii electronice i produsele care urmeaz s fie
ac2iziionate prin procedura de licitaie electronic, publicat n Conitorul @ficial al Rom/niei, partea !, nr. 1+4),+.,3.2,,2'
12. Hotr/rea 9uvernului Rom/niei nr. .F4)1:.,+.2,,2, privind completarea aneBelor nr. 1 i 2 la Hotr/rea 9uvernului Rom/niei nr.
142)24.,2.2,,2, privind lista autoritilor contractante care au obligaia de a aplica prevederile @rdonanei 9uvernului Rom/niei
nr. 2,)2,,2, privind ac2iziiile publice prin licitaii electronice i produsele care urmeaz s fie ac2iziionate prin procedura de
licitaie electronic, publicat n Conitorul @ficial al Rom/niei, partea !, nr. 3++)24.,+.2,,2'
13. Gegea ;nvm/ntului nr. 4.)1**+, republicat n Conitorul @ficial al Rom/niei, =artea !, nr. :,:)1,.12.1***'
1.. Gegea nr.+2,)1F.,F.2,,2, privind aprobarea @rdonanei de (rgen a 9uvernului nr.14.)2,,1, pentru modificarea i completarea
Gegii nvm/ntului nr. 4.)1**+, publicat n Conitorul @ficial al Rom/niei, =artea !, nr. +22)14.,F.2,,2'
1+. Gegea nr. 3.+),1.,:.2,,2, privind taBa pe valoare adugat, publicat n Conitorul @ficial al Rom/niei, =artea !,
nr.3F1),1.,:.2,,2'
1:. Hotr/rea 9uvernului nr.+*4)13.,:.2,,2, pentru aprobarea ?ormelor de aplicare a Gegii nr. 3.+)2,,2 privind taBa pe valoare
adugat, publicat n Conitorul @ficial al Rom/niei, =artea !, nr. .3F)22.,:.2,,2'
1F. Gegea nr. 133)2,.,F.1***, privind stimularea ntreprinztorilor privai pentru nfiinarea i dezvoltarea ntreprinderilor mici i
mi3locii, publicat n Conitorul @ficial al Rom/niei, =artea !, nr. 3.* din 23.,F.1***'
14. Gegea nr..1+)14.,F.2,,1 pentru aprobarea @rdonanei de (rgen a 9uvernului Rom/niei nr. 2*F)3,.12.2,,, pentru completarea
Gegii nr. 133)1*** privind stimularea ntreprinztorilor privai pentru nfiinarea i dezvoltarea ntreprinderilor mici i mi3locii,
publicat n Conitorul @ficial al Rom/niei, =artea !, nr. .,:)23.,F.2,,1'
1*. Hotr/rea 9uvernului Rom/niei nr.2..)1+.,2.2,,1 pentru aprobarea ?ormelor metodologice de aplicare a Gegii nr. 133)1***,
privind stimularea ntreprinztorilor privai pentru nfiinarea i dezvoltarea ntreprinderilor mici i mi3locii, publicat n Conitorul
@ficial al Rom/niei, =artea !, nr. 1,1)24.,2.2,,1'
2,. Gegea nr. +:)1:.,1.2,,2, pentru aprobarea @rdonanei 9uvernului nr. :.)1F.,4.2,,,, pentru completarea Gegii nr. 133)1***,
privind stimularea ntreprinztorilor privai, publicat n Conitorul @ficial al Rom/niei, =artea !, nr. .*)2..,1.2,,2'
21. Gegea nr. +,,)11.,F.2,,2, privind finanele publice, publicat n Conitorul @ficial al Rom/niei, =artea !, nr. +*F)13.,4.2,,2'
22. @rdinul Cinisterului 1inanelor =ublice nr.1F*2)2..12.2,,2, pentru aprobarea ?ormelor Cetodologice privind anga3area,
lic2idarea, ordonanarea i plata c2eltuielilor instituiilor publice, precum i organizarea, evidena i raportarea anga3amentelor
bugetare i legale, publicat n Conitorul @ficial al Rom/niei, =artea !, nr. 3F)23.,1.2,,3'
23. @rdinul nr.2344)1+.12.1**+ al Cinistrului de 0tat - Cinistrul 1inanelor, pentru aprobarea ?ormelor privind organizarea i
efectuarea inventarierii patrimoniului publicat n C.@f.nr.2*2)14.12.1**+&.
2.. Gegea nr.22F),..12.1**4, privind aprobarea @rdonanei 9uvernului nr.+.)1**F pentru modificarea i completarea Gegii
nr.1+)1**., privind amortizarea capitalului imobilizat n active corporale i necorporale publicat n C.@f.nr..F3) ,*.12.1**4&.
2+. Gegea nr.32)1*.,+.1**. privind sponsorizarea publicat n C.@f. nr.12*)2+.,+.1**.&, modificat i completat prin @rdonana
9uvernului Rom/niei nr.3:)3,.,1.1**4 publicat n C.@f.nr..3)3,.,1.1**4&.
2:. Hotr/rea 9uvernului Rom/niei nr.431),2.12.1**F pentru aprobarea modelelor formularelor comune privind activitatea financiara
si contabila si a ?ormelor metodologice privind intocmirea si utilizarea acestora publicat n C.@f.nr.3:4)1*.12.1**F&.
2F. Gegea nr.1+.)1+.,F.1**4 privind sistemul de stabilire al salariilor de baza n sectorul bugetar i al indemnizaiilor pentru persoane
care ocup funcii de demnitate public publicat n C.@f.nr.2::)1:.,F.1**4&.
24. Hotr/rea 9uvernului Rom/niei nr.F.*)23.1,.1**4 privind aprobarea metodologiei pentru stabilirea normelor de evaluare a
performanelor profesionale individuale i de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de baz ntre limite. publicat n C.@f.
nr. .,F) 2F.1,.1**4&.
2*. Hotr/rea 9uvernului Rom/niei nr.:F4)3,.,*.1**4, privind stabilirea i sancionarea contraveniilor la normele de prevenire i
stingere a incendiilor publicat n C.@f.nr.34.),*.1,.1**4&.
3,. @rdonana 9uvernului Rom/niei nr.:,)24.,4.1**F, privind aprarea mpotriva incendiilor publicat n C.@f.nr.22+)1**F&.
31. @rdinul nr.FF+)22.,F.1**4, al Cinistrului de !nterne pentru aprobarea ?ormelor 9enerale de prevenire i stingere a incendiilor
publicat n C.@f.nr.34.),*.1,.1**4&.
32. @rdinul nr.F*1),2.,*.1**4, al Cinistrului de !nterne pentru aprobarea ?ormelor Cetodologice de avizare i autorizare privind
prevenirea i stingerea incendiilor publicat n C.@f.nr.34.),*.1,.1**4&.
33. Gegea proteciei muncii nr.*,)12.,F.1**: publicat n C.@f.nr.1+F) 23.,F.1**:&.
3.. Gegea nr.14),..,..1**:, privind paza obiectivelor, bunurilor i valorilor publicat n C.@f.nr.F+)11.,..1**:&.
3+. Hotr/rea 9uvernului Rom/niei nr.4::)2:.,*.1**:, pentru actualizarea normativelor privind spaiile cu destinaia de birou sau
pentru activiti colective ori de deservire ce pot fi utilizate de ministere, alte organe de specialitate ale administraiei publice
centrale, de instituiile publice din subordinea acestora, precum i de prefecturi publicat n C.@f.nr.2+1)1**:&.
3:. =arlamentul Romaniei < $odul $omercial, adoptat prin %.G.& nr. 1233)144F, publicat in C.@f. nr.31)1,.,+.144F DeBt actualizat
in raport cu legislatia adoptata pana la 1+.,F.1**4 < Regia 5utonoma IConitorul @ficialJ-1**4&.
3F. @rdonana de (rgen a 9uvernului Rom/niei nr. 1*+)2,,2 privind circulaia pe drumurile publice publicat n C. @f. nr.
*+4)24.12.2,,2.
34. Hotr/rea 9uvernului Rom/niei nr.4+)23.,1.2,,3 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a @rdonanei de (rgen a
9uvernului Rom/niei nr. 1*+)2,,2 privind circulaia pe drumurile publice publicat n C.@f. nr. +4)31.,1.2,,3.
3*. Hotr/rea 9uvernului nr. .2.)2+.,+.2,,1, privind stabilirea valorii de intrare a mi3loacelor fiBe publicat n C. @f. nr.
224),..,+.2,,1.
.,. Hotr/rea 9uvernului nr.12+*)2,.11.1**:, privind unele msuri n aplicarea art. +3 din Gegea nr. 13:)1**+ privind asigurrile i
reasigurrile n Rom/nia, n legtur cu asigurarea obligatorie de rspundere civil pentru pagubele produse terilor prin accidente
de autove2icule.
.1. @rdinul nr. 2.3:)2:.11.1**:, al Cinisterului 1inanelor, privind aprobarea normelor te2nice cu privire la aplicarea asigurrii
obligatorii de rspundere civil pentru pagubele produse prin accidente de autove2icule.
.2. %ecizia Rectorului (niversitii De2nice I92. 5sac2iJ !ai nr. 2:1)2+.,2.2,,, privind punerea n aplicare a Regulamentului
propriu de organizare i funcionare, cuprinz/nd @biectivele, 0trategia i 0tructura 1uncional ale #iroului Car6eting-Dransport,
nr. 23.F)22.,2.2,,,, aprobat de 0enatul (niversitii De2nice I92. 5sac2iJ !ai n edina din data de 22.,2.2,,,.
4ot!
Acest capitol al fi'ei postului poate fi completat cu acte normative& pe m%sura aparitiei
acestora& pe ba@a unei adrese scrise transmis% ocupantului postului a c%rei
copie se va ane,a la pre@enta fi'%.

V1 A*e4+ #e*t' $al$ll #*$ta5l! de e3ala'e a #o"tl!


Anexa
#riteriile de evaluare a postului
Ponderea
AB$
#alificativul
Ade la C la >$
PunctaDul
re@ultat

minim ma,im minim ma,im
) , - 4 +4,5- 64,54
1.=regatirea profesionala impusa ocupantului %ostului ,6 . + ,.4, 1.,,
2.EBperienta necesara eBecutarii operatiunilor specifice %ostului
3.%ificultatea operatiunilor specifice %ostului
..Responsabilitatea implicata de post
+.0fera de relatii de a intra in relatii, de a raspunde&
,6
)+
,6
,+
.
.
.
3
+
+
+
.
,.4,
,.:,
,.4,
,.F+
1.,,
,.F+
1.,,
1.,,
Puncta7ul total 4 -.8+ 4.8+
(eia 4 4.,+

R'CTOR9 $IR'CTOR :'N.A$;TI39
Pro$.dr.ing. Mi>ai =+.NU 1r.ec. Petru =O41+.5
5m luat la cunostinta,