Sunteți pe pagina 1din 8

Documente despre moia Scrioara, judeul Olt, fost a familiei Brncoveanu

Cercettor tiinific Dr. Aurelia !O"#SC$


ntre moiile care au aparinut Domnitorului rii Romneti Constantin Brncoveanu
(1688-171!" #i$urea% i cea situat &n 'otarul satului (crioara )in #ostul *u)e Romanai
1
+
, sum )e )ocumente" a*un$n) la numrul 1-6" re#eritoare la moia citat" au #ost
a)unate i pre%entate su. #orm )e re%umat" &ntr-o Con)ic ce se pstrea% la (erviciul /r'ivelor
0aionale )in *u)eul Dol*" cu titlul 1(ineturile moiei 2rea*.a" *u)+ Romanai3
4
+
Din cuprinsul acesteia se reine c moia (crioara #usese motenit )e ctre Constantin
Brncoveanu )e la prinii si" 2apa i (tanca Brncoveanu+ 5ai a)u$ase acestea i alte pri"
cumprate )e me$iaii vecini+ n anul 1684 solicita apro.area reali%rii noilor semne )intre
'otare+ 6otrnicia a #ost reali%at )e ctre 14 .oieri numii" iar )omnitorul 7er.an Cantacu%ino a
&ntrit-o printr-un 'risov" la 8 )ecem.rie 1688
8
+
9n )ocument )atat 4: mia 17-- &l atest pe 2re)a 2rcoveanu" vel me)elnicer" cu parte
&n moia (crioara i cu vie pe care le )ruia lui Ra)u Bei%a)ea

+ /cesta" menionat ca #iu al


rposatului ;lia <oievo) mai cumprase parte &n aceeai moie+ =ra cunoscut ca so al (tanci"
#iica lui Constantin Brncoveanu
:
+ ;ar 2re)a 2rcoveanu era vr primar cu Constantin
Brncoveanu" mama sa /ncua #iin) sor cu 2apa Brncoveanu
6
(<e%i plana ; > va tre.ui s
reali%m plana!+
5oia (crioara a rmas urmailor &n linie .r.teasc ai Domnitorului Constantin
Brncoveanu (ve%i plana ;;!+ =i au motenit i prile (tanci" #iica Domnitorului care n-a avut
copii
7
+
/na#oraua )at )e 7te#an Racovi" Domnul rii Romneti" )atat iunie 176" &ntrea
semnele 'otrniciei moiei (crioara" atestat ca proprietate a lui 0icolae Brncoveanu" vel
clucer
8
+ n anii 17?? i 18-- acelai 0icolae Brncoveanu" vel lo$o#t" se ocupa" )in nou" )e
resta.ilirea semnelor )e 'otar )e ctre vecini
?
+
Documentul )atat 18 aprilie 181 &l atest ca proprietar al moiei (crioara pe @ri$ore
Brncoveanu" mare .an
1-
+ , motenise )e la tatl su" 5anolac'e Brncoveanu" care )ece)ase la
1
Dan Berin)ei" Urmaii lui Constantin Brncoveanu i locul lor n societatea romneasc. Genealogie i istorie" &n
vol+ Constantin Brncoveanu" =)+ /ca)emiei" Bucureti" 1?8?" p+ 47: i urm+
4
(+ A+ /+ 0+ Dol*" Colecia Manuscrise" inv+ 187" )in 1:7:-1818+
8
Ibidem" inv+ 187" )oc+ nr+ 17-84+

Ibidem" inv+ 187" )oc+ nr+ 8: i 86 )in 4- martie 17-1+


:
D+ Berin)ei" op. cit+" po%+ 1+ ;;B (tanca Brncoveanu (n+ cca+ 1686 > )+ 1: martie 171! se cstorise la 16?4 cu
Ra)u" #iul lui ;lia <o)" care )ece)ase la 4? martie 17-:" #r urmai+
6
/ncua Brncoveanu primise parte &n moia (crioara" ca %estre+ / #ost cstorit cu ;or)ac'e 2rcoveanu+ <e%i
Dr+ Dinic Cio.otea" /urelia Clorescu" Poenarii ntre stpnii de moii din ona de ntlnire a !otarelor "udeelor
#ol"$ Gor" i Me!edini" &n vol+ Me!edini. Istorie$ cultur i spiritualitate" :" =)+ 9niversitaria" Craiova" 4-14" =)+
Di)a'ia (everin" Dro.eta-Durnu-(everin" 4-14" p+ :::-:64+ 2entru urmaii lui 2rcoveanu" ve%i iE #in istoria
multimilenar a satelor Crcea i Prea"ba. Monogra%ie" coor)onator Dinic Cio.otea" =)+ (itec'" Craiova" 4-11" p+
1-:B 5i'ai Dim+ (tur)%a" &amiliile boiereti din Moldova i 'ara (omneasc" vol+ 1" Bucureti" 4--" p+ 84+
7
(+ A+ /+ 0+ Dol*" Colecia Manuscrise" inv+ 187" )oc+ nr+ 87-8?+ Doamna (tanca" )in )ocumente" este #iica
)omnitorului+ Bunica ei )up tat" numit tot (tanca" nscut Cantacu%ino" )ece)ase la 1- #e.ruarie 16??+
8
Ibidem" inv+ 187" )oc+ nr+ 11+
?
Ibidem" inv+ 187" )oc+ nr+ :-8+ /nterior acestor )ate" la 8- noiem.rie 176?" 0icolae Brncoveanu plecase la
(anFt 2eters.ur$ &ntr-o solie" &mpreun cu 5i'ai Cantacu%ino i @ri$orie" 5itropolitul 9n$rovla'iei+ <e%i ;on
5i'ai Cantacu%ino" ) mie de ani n Balcani" =)+ /l.atros" Bucureti" 1??6" p+ 448+
1-
Ibidem" inv+ 187" )oc+ nr+ :8+
1811 i care intrase &n posesie )up anul 18-" cn) )ece)ase #ratele su 0icolae
11
+ @ri$ore
Brncoveanu mai cumprase" &ntre anii 181 i 1818" i alte pri )e la monenii vecini
14
+ Ga 6
ianuarie 1818 solicita apro.area )omnitorului ;oan @'eor$'e Cara$ea" pentru sta.ilirea semnelor
)e 'otar ale moiilor sale numite B.iciu i (crioara" ce-i %ice i 2rea*.a" )in *u)+ Romanai+
/vea ca vec'il pe 6a$i =nu" iar ca 'otarnic pe Ceauu (carlat
18
+ (e reine c prile )e moie
a)u$ate la moia (crioara au )eterminat sc'im.area )enumirii" ca #iin) a)unate &nspre satul
2rea*.a+ 2rintr-o nou or$ani%are a)ministrativ au #ost &nca)rate comunei B.iciu" &n pre%ent
1
+
Cata$ra#ia reali%at &n anul 1881 con#irm c moia )in 'otarul ctunului 2rea*.a" plasa
,ltului )e Aos" *u)+ Romanai" a rmas &n proprietatea .anului @ri$ore Brncoveanu
1:
+ Dup
)ecesul acestuia
16
" atestat la 47 aprilie 1884" moia 2rea*.a a rmas &n posesia #iicei a)optate"
numit Hoe Brncoveanu
17
" cstorit cu @'eor$'e Bi.escu" )omnul rii Romneti (184-
188!+
*ineturile moiei Prea"ba+(omanai conin preci%area c" &n anul 18:?" Hoe Brncoveanu
rmsese numai cu *umtate )in moia citat" cealalt *umtate #iin) )ruit sc'itului i$neti
18
+
5anuscrisul Con)icii provine )in colecia lui ;oan (+ 5a%ilescu" atestat" &n perioa)a
1?8:-1?:" ca preot iconom stavro#or la .iserica )in satul /mrtii )e (us" *u)+ Dol*
1?
+ (e
nscuse &n satul Hvorsca" aparinn) acestei comune+ 2u.licase stu)ii i )ocumente &n )i#erite
perio)ice
4-
+ 5ulte )in ele aparinuser .anului @ri$ore Brncoveanu" cunoscut ca proprietar al
moiei Crn$urile )in comuna /mrtii )e (us
41
+ 2r+ ;oan (+ 5a%ilescu a cunoscut istoria
#amilie Brncoveanu i a salvat )ocumentele )in prime*)iile marcate &n perioa)a celui )e-/l
Doilea R%.oi 5on)ial+
I I
I
(e reine" )in )ocumentele pre%entate" c &n istoria #amilei Brncovenu au eJistat i
moment )e cri%" sol)ate cu pier)eri+ /nii marcai pot #i preluai ca perioa)e )e vr# ale unor
acumulri" )e la o etap la alta" o.inute printr-o lupt strns &n plan economic" social" cultural i
politic+
18:? ianuarie 46
11
D+ Berin)ei" op. cit." po%+ 7+ ;<B 8+ ;<+ 2omelnicul .isericii 5a)ona Du)u )in Craiova a consemnat urmtorii
mem.ri ai #amiliei lui 5anolac'e BrncoveanuE 5aria" 5anuil" Hoia" @ri$ore" Costac'e" (maran)a" Dimitrie"
Rucsan)ra" Costan)in+ <e%i (+ A+ /+ 0+ Dol*" Colecia Manuscrise" inv+ 1-4" #ila 48+
14
(+ A+ /+ 0+ Dol*" Colecia Manuscrise" inv+ 187" )oc+ nr+ 68B 67-71B 8--8B 88-1-:+
18
Ibidem" inv+ 187" )oc+ nr+ 8:-87 i 1-6+ /m.ele nume sunt cunoscute &n relaie cu .iserica 6a$i =nu )in Craiova+
Ceauu a )evenit numele )e #amilie Ceauescu+ <e%i Bisericile Craiovei" =)+ 6elios" Craiova" 1??8" p+ 7:-8-+
1
<e%i #icionarul istoric al localitilor din "udeul )lt (/-C!" =)+ /lma" Craiova" 4--?" p+ 1-4:+ n pre%ent" satul
2rea*.a se numete 2rea*.a )e 2)ure )in comuna Deslui" *u)eul Dol*+ ;ar (crioara a )evenit comun" vecin cu
comuna B.iciu" care aparinuse )omeniului )omnesc al lui 5i'ai <itea%ul+ <e%i ;on Donat" #omeniul domnesc n
'ara (omneasc ,sec. -I.+-.I/" =)+ =nciclope)ic" Bucureti" 1??6" p+ 14 i 186+
1:
;on Donat" ;on 2troiu" Dinic Cio.otea" Catagra%ia obteasc a 'rii (omneti din 0120" =)+ 6elios" Craiova"
1???" p+ :7+
16
D+ Berin)ei" op. cit." po%+ 14+ <+
17
5i'ai Dim+ (tur)%a" &amiliile boiereti din Moldova i 'ara (omneasc" p+ :+
18
(+ A+ /+ 0+ Dol*" Colecia Manuscrise" inv+ 187" #ila 6:" repre%entn) le$ali%area Con)icii )e ctre 5inisterul
Austiiei+
1?
/leJan)ru Doma Cirescu" ;onu /)rian 2tularu" Biserici i aeri dol"ene. &ile de istorie" =)+ 5itropolia
,lteniei" Craiova" K4--:L" p+ 1?+
4-
;oan (+ 5a%ilescu" Cteva documente n legtur cu stpnirea Brncovenilor n !otarul 3vorsca din "udeul
(omanai" &n )ltenia" 1?1" p+ 17--176+
41
<e%i #icionarul istoric al localitilor din "udeul #ol" ,4+C/" =)+ /lma" Craiova" 4--" p+ 8B ;+ Donat" ;+
2troiu" D+ Cio.otea" op. cit+" p+ 68+
Con)ica )ocumentelor re#eritoare la moia 2rea*.a" situat &n actuala comun B.iciu"
*u)eul ,lt" ce a aparinut #amiliei Brncoveanu+ Documentele re%umate atest perioa)a 1:7:-
1818+ Con)ica se pstrea% la (+ A+ /+ 0+ Dol*+
0o+ /nii )e
la /)am
/nii )e
la 6ristos
Guna Hiua Re%umat
1+ 7-88 1:7: iunie 8 Cartea lui /lecsan)ru <oievo) ctre 0ea$u i alii pentru moia
(crioara i altele+
4+ 71-- 1:?4 )ec'emvrie 18 ;)em" a lui 7te#an <oievo) ctre Dr$ulin i alii pentru prile lor )e
moie )in satul (crioara+
8+ 714: 1617 - 48 6risovul lui /lecsan)ru <oievo) ctre popa Ba)ea Bo$)an i alii
pentru tot satul (crioara+
+ 7187 164? aprilie 47 Hapisul a 47 moneni )in (crioara prin care vn) prile lor )e
moie ctre 0ecula vistieru+
:+ - - iulie 4: ;)em" al lui 5anole i #iul su ;or)an" asemenea+
6+ 7188 168- aprilie 4 ;)em" al lui <ruul cu #iii lui (toica i (tan" asemenea+
7+ - - octom.rie 4 ;)em" al altor trei moneni" asemenea+
8+ - - - ? ;)em" al altor opt moneni" asemenea+
?+ 718? 1681 - 48 ;)em" al altor trei moneni" asemenea+
1-+ - - av$ust 18 ;)em" al <la)ului cu #eciorii lui" asemenea+
11+ 7474 176 iunie n copie" /na#oraua veliilor .oieri cu &ntrirea Domnului 7te#an
Racovi <oievo)" )at asupra pri$onirii )intre monenii ot (crioara
i )umnealui .iv vel clucer 0icolae Brncoveanu pentru prile lor )e
moie )in (crioara+
14+ 718- 1674 octom.rie 7 Hapisul <oinii #eciorul 0eacului ot (crioara prin care vin)e partea
lui )e moie ctre vru-su ;on lo$o#tul #eciorul popii <la)ului+
18+ 718: 1677 noiem.rie 11 ;)em" al lui Dara cu #iu-su (tan" asemenea" ctre printele =#timie+
1+ 7186 1678 $'enarie 4? ;)em" al 5a$)alinei i 0ea$a surorile lui <asile" asemenea" prin care
vn) partea lor )e vie i moie ctre /n)ronie+
1:+ - - mai 48 ;)em" al lui 0ico)im ;eromona'u prin care vin)e partea sa )e moie
)in (crioara ctre unc'iu-su =#timie ;eromona'u+
16+ 7188 168- octomvrie 1 ;)em" al (toic'ii" asemenea" ctre printele =#timie i #iu-su (tan
lo$o#tu+
17+ 71?- 1684 av$ust 11 2orunca Domnului 7er.an <oievo) ctre 14 .oieri 'otarnici ca s
alea$ moia )umnealui Costan)in Brncoveanul vel sptar )e ctre a
slu*itorilor i me$iailor )in (crioara+
18+ - - - - ;)em" tot cu asemenea coprin)ere+
1?+ - - - - ;)em" ctre cei )e mai sus 'otarnici" #cn)u-le cunoscut c se trimite
omul Domnului" cu carele s #ac urmare )up poruncile )e mai sus+
4-+ 71?1 1688 septem.rie 1 Hapisul lui Ra)u" #iul lui 7te#ul" prin care vin)e moia )in (crioara
ctre )umnealui vel sptar Costan)in Brncoveanul+
41+ - - - 1: ;)em" al numitului" pentru : pai )e moie" asemenea+
44+ - - - - ;)em" al lui 2tru al 2estriii pentru toat partea lui )e moie"
asemenea+
48+ - - - - ;)em" al lui 0e)elcu sin <oinea" asemenea+
4+ - - - - ;)em" al lui 0an sin 0an" asemenea+
4:+ 71?1 1688 septem.rie 1: ;)em" al slu*itorilor )in (crioara pentru &nvoiala urmat" pe un)e s
stpneasc )umnealui Costan)in Brncoveanu moia i via ce are
acolo+
46+ - - - - ;)em" al lui 0icoar sin Dr$an al @rosului" prin care vin)e toat
partea lui )e moie )in (crioara ctre )umnealui vel sptar
Costan)in Brncoveanu+
47+ - - - - ;)em" al lui 0e)elea al Burcei" asemenea+
48+ - - - - ;)em" al lui /n)ronie <ornicelu" pentru %ece pai moie i o vie"
asemenea+
4?+ - - - - ;)em" al lui Dan Coto#ti sin 7te#ul" asemenea+
8-+ 71?1 1688 septem.rie 16 Carte a )oispre%ece .oieri 'otarnici pentru ale$erea ce au #cut prii
)e moie a )umnealui vel sptar Costan)in Brncoveanu )in a
me$iailor i slu*itorilor )in (crioara+
81+ - - - - Coaie )e ocina slu*itorilor" me$iailor i rumnilor )in (crioara supt
isclit )e cei )e mai sus )oispre%ece .oieri 'otarnici+
84+ - - )ec'emvrie 6 6risov al Domnului 7er.an <oievo) &ntritor crii )e 'otrnicie )e
mai sus+
88+ 71? 1686 iulie ? Hapisul lui (toinea 2acica )in (crioara prin care vin)e partea lui )e
moie ctre Crstea i #rate-su 0ecula )e acolo+
8+ 74-6 16?8 mai 1: ;)em" al lui ;on Dere.u$escul prin care se pune c'e%a pentru nepotul
su @'eor$'i ca s plteasc o )atorie )e .ani ctre un Coman+
8:+ 74-8 17-- - 4: ;)em" al lui 2re)a 2rcoveanul vel me)elnicer prin care )ruiete
#iului 5riei (ale Ra)ului Bei%a)ea toat partea sa )e moie )e la
(crioara cu via" ct are i cu un rumn+
86+ 74-? 17-1 martie 4- ;)em" al lui ;osi# mona'u i #rate-su <la)u lo$o#tul prin care vine
partea lor )e moie )in (crioara &n sum )e stn*ini 7: ctre 5ria
(a Ra)u Bei%a)ea" #iul rposatului ;lia <oievo)+
87+ 741 17-6 mai 11 Hapisul lui (ava mona'ul i #rate-su 5acarie mona'ul pentru
sc'im.ul ce au #cut a patru r%oare vie cu 5ria (a Doamna (tanca+
88+ - - - - ;)em" al lui (tan Diaconul sin =#timie prin care vin)e parte lui )e
moie )in (crioara i un r%or )e vie ctre 5ria (a" Doamna
(tanca+
8?+ - - - - ;)em" al lui Crstea <ta#ul" #eciorul Ba)ei ot (crioara pentru
sc'im.ul ce au #cut cu 5ria (a Doamna (tanca" a unui r%or )e vie+
-+ - - iulie 18 ;)em" al lui (tan sin Costan)in Bo$)an ot (crioara prin care vin)e
moia sa ctre preotul (tan" @'eor$'e Da)e" (tan sin 5irea @recu i
Crstea sin Ra)u vtelu+
1+ - - - - Dou #oi )e rscumprturile rumnilor )e la Ra)ul <o)" cine" ci
.ani au )at i ct moie ine+
4+ - - - - , #oaie asemenea a slu*itorilor+
8+ 74:- 174 - 4- Hapisul lui Ba)ea sin Crstea ot (crioara prin care vin)e 8- stn*ini
moie ctre Clorea 2rcla.ul sin (an#ir+
+ 747 1766 aprilie 6 Hapisul lui Crstea #eciorul Crstei sin <oinea Da)e prin care vin)e
partea lui )e moie )in (crioara ctre (tan sin 5irea i 0icola
5ocanu+
:+ - 17?? )ec'emvrie 47 Aal.a )umnealui vel lo$o#t 0icolae Brncoveanu cu re%oluia
Domnului /leJan)ru 5oru%i <oievo) prin care cere a se re$ula
&mprirea &ntre )umnealui i moneni scrioreni a venitului moiei
(crioara )in Romanai ce stpnesc )e-a valma+
6+ - 18-- martie , #oaie )e venitul moiei (crioara i ale$ere )e partea cuvenit
)umnealui vel lo$o#t 0icolae Brncoveanu i a monenilor )e acolo+
7+ - - - - Hapisul lcuitorilor ot B.ici )up moia (#intei =piscopii Rmnic" )e
&nvoirea #cut cu =pistatul moiilor )umnealui vel lo$o#t 0icolae
Brncoveanu ca s pune%e cu vitele pe moia )umnealui lo$o#tului+
8+ - - - 8 ;)em" a monenilor scrioreni prin care aea% cum s se urme%e
&mprirea venitului moiei (crioara &ntre )nii i )umnealui vel
lo$o#tul 0icolae Brncoveanu+
?+ - 18-8 iunie 4 Hapisul lui Du)or sin 2re)a Boeau cu #raii lui Dumitru i 0e)elcu
prin care vn) 4- pai )e moie a lor )in 'otarul slu*itoresc ctre (tan
9tma+
:-+ - 18-? iulie 14 Aal. ctre Divan al lui 7te#an @'i i (toica" #rai" prin care cer a li
se ale$e partea lor )e moie printeasc ce au &n 'otarul B.iciu i
(crioara+
:1+ - - - - Hapisul a apte moneni )in (crioara ce-l ) lui 7te#an <r*o$'ie i
#rate-su @'i" cum au i ei parte )e moie &n 'otar+
:4+ - 1814 mai 4? Hapisul lui ;osin prin care vin)e o #unie )e moie )in (crioara ctre
preotul ;on )e acolo+
:8+ - 1818 iulie 6 ;)em" al lui 7te#an <r*o$'ie prin care vin)e partea sa )e moie )in
(crioara ctre (toica Han#ir+
:+ - - - ? ;)em" al lui ;on Bol#anu i alii pentru opt stn*ini i o *umtate )e pas
moie ctre popa (tan+
::+ - - - - ;)em" al numiilor pentru ali opt stn*ini i o *umtate )e pas ctre
5irea 7tir.u ot (crioara+
:6+ - - - 4- ;)em" al lui 5arin sin 2an i #rate-su 0i )in Clcoi prin care vin)e
partea lor )e moie )in (crioara" &n sum )e stn*ini 4- ctre
postelnicul (toica Han#ir+
:7+ - 181 #evruarie 8 Hapisul lui 2opa (tan pentru 1: stn*ini moie" asemenea+
:8+ - - aprilie 18 ;)em" al lui <oicu sin Do.rea Brloi pentru 1- stn*ini" asemenea
ctre Banul @ri$orie Brncoveanu+
:?+ - - - 4 ;)em" al lui Ra)u .rat popa .a)ea ot B.iciu pentru 6 stn*ini"
asemenea ctre postelnicul (toic'i+
6-+ - - mai 8 ;)em" al lui ;lie Da)e pentru 4- stn*ini ai nepotu-su ;ane 9rsulescu"
asemenea+
61+ - - - 1? ;)em" al 5riei lui ;strate pentru 4- stn*ini" asemenea+
64+ - - - 41 ;)em" al lui ;oan sin 5arin Ba)rul i ali )oi pentru 4- stn*ini"
asemenea ctre popa ;van+
68+ - - - 8- ;)em" al lui 0ea$oe i #rate-su ;on" pentru cei 14 stn*ini" asemenea"
ctre )umnealui .iv vel .an @ri$oraco Brncoveanu+
6+ - - iunie 1: ;)em" al lui 0ea$oe i ali )oi pentru 4- stn*ini" asemenea" ctre ;lie
De)escu+
6:+ - 181 iulie 1: Hapisul lui ;lie Da)e prin care vin)e 4- stn*ini moie ctre
postelnicul (toic'i+
66+ - - )ecem.rie 4: ;)em" al lui ;on sin /c'im .rat popa @'eor$'i pentru 86 pai"
asemenea+
67+ - 181: mai 11 ;)em" al lui 5arin sin 5itran Gun$u pentru 4- stn*ini" asemenea
ctre Banul @ri$orie Brncoveanu+
68+ - - - 14 ;)em" al lui (tancu 9tma pentru 4- stn*ini" asemenea+
6?+ - - - 48 ;)em" al lui 2opa (tan i 5irea 7tir.u pentru 16 stn*ini i *umtate"
asemenea+
7-+ - - - - ;)em" al (tanei" soia lui (tan 9tma" pentru 18 stn*ini" asemenea+
71+ - - - 4: ;)em" al lui popa ;van pentru 1- stn*ini" asemenea+
74+ - - iunie 6 ;)em" al lui popa Ba)ea pentru trei stn*ini" asemenea" ctre
postelnicul (toic'i+
78+ - - iulie 18 ;)em" al lui Ra)u .rat popa Ba)ea i Crciun sin stan Brloi" pentru
1- stn*ini" asemenea" ctre )umnealui Banul @ri$orie Brncoveanu+
7+ - - - - ;)em" al lui C'iu sin /n)rei i 5arin u$ui pentru : stn*ini i
*umtate" asemenea+
7:+ - 181: iulie 4 Hapisul lui Ra)u sin <oicu prin care vin)e 1 stn*ini moie ctre
)umnealui Banul @ri$orie Brncoveanu+
76+ - - av$ost 11 ;)em" al lui popa ;on Du'ovnicul pentru 4- stn*ini" asemenea+
77+ - - noemvrie 8 ;)em" al lui 5arin sin ;on 5oraru pentru 4 stn*ini i *umtate"
asemenea+
78+ - 1816 $'enar 47 ;)em" al 2etrei" #ata Bar.ului" i soul ei" 0ea$oe" pentru : stn*ini i
*umtate" asemenea+
7?+ 784 1816 aprilie 1 ;)em" al lui ;spas Da)e pentru 1- stn*ini" asemenea" ctre postelnicul
(toic'i+
8-+ - - iunie 1 ;)em" al lui (toica sin <oicu pentru 8 stn*ini" asemenea ctre Banul
@ri$orie Brncoveanu+
81+ - 1817 - 47 ;)em" al lui popa (tan Du'ovnicu i ali trei moneni pentru -
stn*ini" asemenea+
84+ - - martie 81 ;)em" al lui Clorea sin (troe pentru 4- stn*ini" asemenea+
88+ - - iunie 1 ;)em" al (tanc'ii" soia lui (tan" pentru 4 stn*ini i *umtate"
asemenea+
8+ - - av$ost 46 Coaie pentru 1?4 stn*ini luai cu protimisis )e la postelnicul (toic'i
)e )umnealui Banul Brncoveanu+
8:+ - 1818 )ecem.rie 6 Aal.a Banului @ri$orie Brncoveanu cu re%oluia Domnului ;oan
@'eor$'e Cara$ea <oievo) a se orn)ui 'otarnic pentru ale$erea
moiilor )umisale B.iciu i (crioara" ce-i %ice i 2rea*.a" )in
*u)eul Romanai+
86+ - - aprilie 1 ;)em" a lui 6a$i =nu vec'ilul Banului Brncoveanu i re%oluia
Cimcmiei Craiovei ctre 'otarnicul Ceauu (carlat" a pune lucrare
)up re%oluia Domneasc )e mai sus+
87+ - - - 4? ;)em" a monenilor scrioreni cu asemenea re%oluie ctre pomenitul
)e mai sus 'otarnic" prin lucrare ce este orn)uit a #ace s alea$ i
prile lor )e moii+
88+ - 1818 mai 4- Hapis al lui Bar.u sin Crciun prin care vin)e un stn*in )e moie
ctre )umnealui Banul @ri$oracu Brncoveanu+
8?+ - - - - ;)em" al lui 5arin sin Dra$omir Colea pentru : stn*ini" asemenea+
?-+ - - - - ;)em" al lui ;lie sin Do.re Borci$oi pentru stn*ini" asemenea+
?1+ - - - - ;)em" al lui <oicu Bro.oan i ;on u$uiu pentru 8 stn*ini i
*umtate" asemenea+
?4+ - - - - ;)em" al popii Ba)ei ot (crioara pentru 8 stn*ini i *umtate"
asemenea" ctre Banul Brncoveanu+
?8+ - 1818 mai 4- Hapisul a 11 moneni )in (crioara i B.ici pentru :- stn*ini"
asemenea+
?+ - - - 41 ;)em" al altor : moneni pentru 4- stn*ini" asemenea+
?:+ - - - - ;)em" al altor 7 moneni pentru 1- stn*ini" asemenea+
?6+ - - - - ;)em" al lui 5itroi ,r%a pentru 1- stn*ini" asemenea+
?7+ - - - 48 ;)em" al lui Diaconu (tan Drcea i 0iu 0e$ril pentru 4? stn*ini i
6 palme" asemenea+
?8+ - - - 4 ;)em" a ? moneni )in (crioara ce-l )au la Canalaria Divanului
Craiovei ca s mulumesc pe ale$erea #cut )e 'otarnicul .iv Ceau
(carlat" a prilor lor )e moie+
??+ - - - - ;)em" al altor ? moneni i cu toi tovarii lor" asemenea+
1--+ - - - - ;)em" al lui ;on ;sprvnicelu " prin care vin)e ? stn*ini i 6 palme
moie ctre )umnealui .iv vel .an @ri$oracu Brncoveanu+
1-1+ - - - - ;)em" a ? moneni pentru 8: stn*ini" asemenea+
1-4+ - 1818 maiu 4 Hapisul al altor 7 moneni i cu toi tovarii lor" prin care vn)"
asemenea" 8: stn*ini moie ctre )umnealui Banul @ri$orie
Brncoveanu+
1-8+ - - - 47 ;)em" al lui /n)rei .rat Dra$u i Dan" %et (tan" pentru 1 stn*ini"
asemenea+
1-+ - - - 4? ;)em" al lui (toinea 5oneanu i #rate-su 5anea pentru 18 stn*ini"
asemenea+
1-:+ - - - 81 ;)em" al lui /n)rei sin 5uat i Ra)u" vru-su" pentru 8 stn*ini"
asemenea+
1-6+ - - iunie 14 Carte )e 'otrnicie a )umnealui .iv Ceau (carlat" c orn)uit #iin)
)in luminat porunc Domneasc" a 5riei (ale ;oan @'eor$'iu
Cara$ea <oievo)" ca s #ac 'otrnicie moiilor B.iciu i (crioara
)in *u)eul Romanai ale )umnealui .iv vel .an @ri$oracu
Brncoveanu" le-au ales &n sum )e stn*ini mas 11?8 palme 1"
)e$ete 1-" rmin) numele acestui trup 2rea*.a" )up cum i )in
vec'ime i-au #ost numele+
0otE
Gista celor 1-6 )ocumente este menionat pe #ilele 1-6 ale Con)icii intitulat
1(ineturile moiei 2rea*.a M Romanai3+
2e #ilele 4 i se #ace preci%areaE 1Gocul &mplinit cu linie &ntr-aceast copie
44
se a#l ras
&n ori$inalul slavonesc &n(tru! ct nu s-a putut )esci#ra cele ce au #ost scrise acolo iar %icerile cele
su.liniate sunt terse cu cerneal &n citatul ori$inal+ /ceasta este notia translatorului )e
)ocumente slavone Dimitrie @+ 2eacov" )e la ,nora.ila Comisie Documental3+
2e #ilele 8 i 1- este menionatE 1Copie scoas )in cuvnt &n cuvnt )up cea a)evrat
care #iin) &ntocmai o am a)everit-o i eu cu isclitura+ 18- aprilie 8+ R)ucanu .iv treti lo$o#t"
con)icar3+
2e #ilele 86 verso M 6 este menionatE 1Documentul este a)everit la *u)eul su)
Romanai+ 1817 av$ust 46" semnat )e Costan)in <l)oianu" 7te#an <oinescu+ Drecut &n Con)ica
*u)eului )e Costan)in <arlam" con)icar3+
Ga #ila 6:E
5inisterul Austiiei"
ntr-aceast Con)ic prescriin)u-se una sut ase .uci sineturi ale moiei 2rea*.a )in
)istrictul Romanai i protocolin)u-se )e ctre )(um!n(nealui! 7e#ul 5esei respective" )up
&ncre)inarea ce #ace prin isclitur-i" &n *osul #iecreia #ee" c sunt &ntocmai )up ori$inalele
sineturi ce s-au )epus )e ctre ,nor+ =pitropie a Casei 5riei (ale Doamnei Hoi Brncoveanca"
prin a)resa cu 0r+ 1-" a se le$ali%a )e 5inister i a se )a o Con)ic )in )oa (c'itului i$neti"
iar ceilalt s rmie copie 5riei (ale Doamnei Hoi )up &nvoiala #cut )e (c'it i %isa
=pitropie" le$ali%at )e Dri.unalul ;l#ovul secia ; supt 0o+ 1 spre a se slu*i la ose.itele tre.uine
ce vor avea #iecare" pentru posesia pe *umtate a moiei 2rea*.a+
5inisterul le$ali%ea% aceast Con)ic prin punerea peceii i isclitura e#ului su" pe
#iecare #oaie" a #i pe seama 5riei (ale Doamnei Hoi Brncoveanca" trimin)u-se ,nor+
=pitropii cu a)resa 0o+ M )up cererea ce a #cut+
7e#ul 5inisterului" semnat in)esci#ra.il 0o+ 1" anul 18:? luna $'enarie 46
(ecia ;" masa 1+
7e#ul 5esei" C+ Col#escu+
(+ A+ /+ 0+ Dol*" Colecia 5anuscrise" inv+ 187" (ineturile moiei 2rea*.a" *u)eul
Romanai" Hoe Brncoveanu" 74 #ile" le$at &n carton &nvelit cu piele viinie" cu titlul pe coperta ;B
provine )in colecia preotului ;+ 5a%ilescu" intrat cu nr+ 17-6 )in au$ust 1?68B toate pa$inile
sunt tampilate i semnate )e 7e#ul 5esei+
44
n pre%ent semnul M ar #i repre%entat prin $'ilimele+