Sunteți pe pagina 1din 5

Lucrare de laborator

Studiul functiei


f(x)=Efectuat de: Bureac Maxim
Profesor: Crismaru Adrian
1.Separarea solutiilor
Consideratii teoretice
A rezolva ecuatia algebrica sau trascendenta inseamna a determina acele valori ale
variabilei x pentru ega;itatea f(x)=0 este una adevarata.
In cazul in care ecuatia are o structura simpla, solutiile ei pot fi determinate exact si
relativ usor prin metodele analitice,iar daca structura ecuatiei are o structura mai
coplicata, rezolvarea ei prin metode analitice devine destul de dificila. Mai mult ca atit,
exista situatii in care functia modeleaza anumite fenomene care depind de mai multi
parametri, iar valoarea acestora este cunoscuta aproximativ.Atunci notiunea de solutie
exacta isi pierde in general sensul.Din acest motiv este util de a cunoaste metodele de
calcul aproximativ.
Teorema: Orice valoare , pentru care f() = 0 este adevarata,se numeste zerou al
functiei f(x) sau solutie a ecuatiei f(x)=0.
Teorema: Daca functia f(x), continua pe segmentul [a, b], primeste la extremitatile lui
valori de semn diferit ( f(a) x f(b) <0 ), atunci pe acest segment exista cel putin un punct
, astfel incit f()=0. Daca pe *a, b+ exista derivate f(x), continua, care are un semn
constant, atunci este solutie unica a ecuatiei f(x) =0 pe acest segment.

Metoda analitica
1. Calculam domeniul de definitie a functiei

x-5>=0 x+3>=02x+4>=0 x>=5 x [5, +)
2. Calculam derivata f(x)
f(x)=


3. Calculam domeniul de difinitie a f(x)
x-5>0x+3>0x+4>0 x>5 x [5, +)
4. Calculam derivata f(x) = 0
f(x)= 0 x;
5. Completam tabelul
X - 5 +
f(x) ----------------------------------
f(x) ----------------------------------

6. Indicam intervaleleMetoda Analitica
1. Cream tabela excel in prima coloana indicind valoarea x, iar in a doua
coloana valoarea functiei in punctual dat. Fiecare urmatoarea valoare X
creste cu 0.5 unitati.
x f(x)
0 #NUM!
0,5 #NUM!
1 #NUM!
1,5 #NUM!
2 #NUM!
2,5 #NUM!
3 #NUM!
3,5 #NUM!
4 #NUM!
4,5 #NUM!
5 6,570084512
5,5 7,495566075
6 8
6,5 8,430057498
7 8,81913191
7,5 9,180408123
8 9,520811553
8,5 9,84456938
9 10,15451737
9,5 10,45268577
10 10,74059874
10,5 11,01944249
11 11,29016664
11,5 11,55354873
12 11,81023728
12,5 12,06078153
13 12,3056527
13,5 12,54525951
14 12,77995988
14,5 13,01006978
15 13,23587024
15,5 13,45761277
16 13,67552373
16,5 13,88980796
17 14,10065157
17,5 14,30822447
18 14,51268229
Observam ca functia nu are solutii pentru x<5. Mai observam ca functia nu-si schimba
semnul pentru x>5.


Metoda grafica
Pentru construirea graficului folosim aplicatia Graph

Din grafic observam ca functia nu este definite pe intervalul (-, 5) si este pozitiva