Sunteți pe pagina 1din 11

Consiliul colar al Elevilor din Liceul Teoretic Ovidius

s
Raport final de activitate
An scolar 2011-2012
I. Prezentare C.S.E.
Obiective ce trebuiau atinse n anul scolar 2011-2012:
informarea elevilor cu privire la activitatile
extracurriculare;
implicarea elevilor in activitatile extracurriclare;
organizarea de expozitii pentru clubul foto si clubul
de desen;
incurajarea echipelor sportive ale liceului:
incurajarea trupei de teatru a liceului, cat si a celei
de street dance;
promovarea activitatii C. .E.;
1
Consiliul colar al Elevilor din Liceul Teoretic Ovidius
creearea unui mediu centralizat de socializare si
dezbatere alaturi de un nou site al liceului, care sa
prezinte intregul potential al liceului;
activitati de constientizare in legatura cu problemele
mediului si gasirea solutiilor;
activarea Asociatiei Sportive a liceului;
realizarea unui cadru propice informarii elevilor.
Conducere C.S.E.
o resedinte: !arbu "oredana;
o #icepresedinti:
- $onici %rina&%oana;
- !alasa 'ara;
- Alexoiu (abriel;
- 'anda Alexandru.
o Secretar: )itariu $iana.
2
Consiliul colar al Elevilor din Liceul Teoretic Ovidius
II. Prezentarea activitatilor desfasurate
*. +ume proiect: ,!ijoux and stuff-.vidius / editia a %%&a0
Coordonator: $onici %rina, %oni 1 Andreea, "oredana !arbu
erioada de desf12urare: 3 / 43 februarie
Scurt1 descriere5rezumat: Cu tema ma i orului, a fost organizat un targ
cu expozi ie de obiecte handmade.
(rup 6int15!eneficiari: Elevii de liceu
arteneri: Elevi indemanatici cu aptitudini practice, artisti handmade
din localitatea Constanta
4. +ume proiect: ,"iceeni si voluntariatul / editia a %%&a 0
Coordonator: !arbu "oredana
erioada de desf12urare: 4* februarie / 7 martie
Scurt1 descriere5rezumat: .rganiza ii non&profit ale Constan ei si&au
expus activit1 ile 8n 8ncercarea de a convinge elevii ovidi ti s1 li se
al1ture in activitatile desfasurate in cadrul acestora.
(rup 6int15!eneficiari: Elevii
3
Consiliul colar al Elevilor din Liceul Teoretic Ovidius
arteneri: !a9lor 'area +eagra, Crucea :o ie, 'are +ostrum, etc.
;. +ume proiect: :edactarea :evistei <.vidius0
:esponsabil: Andrada =urduc
Scurt1 descriere5rezumat: :edactarea si tiparirea publicatiei bianuale,
realizata integral de elevii liceului.
arteneri: rof. Sorina "eu si >rache Alina
7. +ume proiect: $ezvoltarea paginii de faceboo? a liceului
:esponsabil: Sergiu Andrei
erioada de desf1 urare: 44 martie / ;* 'ai
Scurt1 descriere5rezumat: $ezvoltarea paginii de faceboo? a liceului
prin postarea stirilor sau a proiectelor extracuriculare.
arteneri: "oredana !arbu
@. +ume proiect: Spectacolul de Craciun
:esponsabil: !alanescu #lad, (rama #icentiu
erioada de desfasurare: ; $ecembrie&*A $ecembrie
Scurta descriere5rezumat: Spectacolul organizat cu ocazia
sarbatorilor de iarna, incurajeaza elevii liceului sa participe cu
diferite momente artistice.
4
Consiliul colar al Elevilor din Liceul Teoretic Ovidius
arteneri: rof. Sorina "eu, !arbu "oredana
A. +ume proiect: Solidaritate ,.vidius0
:esponsabil: "oredana !arbu
erioada de desfasurare: *B noiembrie / 44 decembrie
Scurta descriere5rezumat: Consiliu Scolar al Eleviilor a organizat o
serie de activitati in scop caritabil pentru un elev al liceului
!eneficiari: :iciu Alexandru 'ihai
C. +ume proiect: 'eci de baschet
:esponsabil: Sebastian (ifei
erioada de desfasurare: 4B&4D +oiembrie
Scurta descriere5rezumat: Activitate sportiva in scop caritabil.
!eneficiari: :iciu Alexandru 'ihai
D. +ume proiect: Spectacol caritabil
:esponsabil: !alanescu #lad, (rama #icentiu, "oredana !arbu,
aun Alexandru
erioada de desfasurare: *@ martie / 4B aprilie
5
Consiliul colar al Elevilor din Liceul Teoretic Ovidius
Scurta descriere5rezumat: Elevii liceului au participat cu momente
artistice pentru realizarea unui spectacol caritabil. entru aceasta
cauza elevii responsabili au mai organizat si o strangere de fonduri
!eneficiari: !alanescu :emus
3. +ume proiect: ,'os Craciun si prietenii sai0
:esponsabil: "oredana !arbu, 'anda Alexandru
erioada de desfasurare: *B&*@ decembrie
Scurta descriere5rezumat: Consiliu Scolar al Eleviilor a contribuit
la activitatea organizata de Consiliul )udetean al Elevilor prin
strangerea de jucarii si rechizite scolare.
!eneficiari: elevii scolii din 'ihai #iteazu
*B. +ume proiect: ,$e $ragobete pentru tine0
:esponsabil: !righila %oana
erioada de desfasurare: *C / 47 februarie
Scurta descriere5rezumat: Elevii liceului au participat cu momente
artistice pentru realizarea spectacolului de $ragobete. %n cadrul
acestui spectacol au fost difuzate si filmuletele realizate de
colectivele claselor a %E&a.
6
Consiliul colar al Elevilor din Liceul Teoretic Ovidius
!eneficiari: elevii liceului
rof. coordinator: >rifan $eniz
**. +ume proiect: Sah Fman
:esponsabil: "oredana !arbu
erioada de desfasurare: *@ martie & ; aprilie
Scurta descriere5rezumat: %n cadrul Scolii Altfel, CSE ,.vidius0 a
organizat un concurs de sah, in care piesele au fost inlocuite de
catre elevii liceului.
!eneficiari: elevii liceului
*4. +ume proiect: Activitati in curtea scolii
:esponsabil: "oredana !arbu, $onici %rina&%oana
erioada de desfasurare: *@ martie / 7 Aprilie
Scurta descriere5rezumat: !iroul Executiv al CSE ,.vidius0 au
organizat activitati distractive pentru elevii de gimnaziu.
!eneficiari: elevii de gimnaziu ai liceului
*;. +ume proiect: >reasure hunt
:esponsabil: $onici %rina&%oana, "oredana !arbu
7
Consiliul colar al Elevilor din Liceul Teoretic Ovidius
erioada de desfasurare: *B martie / ; aprilie
Scurta descriere5rezumat: Conform traseului indicat pe material,
elevii clasei a E&a ! trebuie sa parcurga toate cerintele, ajungand la
ultima statie / "iceul >eoretic ,.vidius0 Constanta
!eneficiari: elevii clasei a E&a !
*7. +ume proiect: Activitate parteneriat 'are +ostrum
:esponsabil: "oredana !arbu
erioada de desfasurare: * martie / 7 aprilie
Scurta descriere5rezumat: Elevii clasei a E%&a E au plecat in
monitorizarea gradinilor din localitatea Constanta, zona %cil pentru
a fotografia cele mai frumoase gradini din aceasta zona, urmand sa
trimita material catre .+( 'are +ostrum pentru a centraliza si a
anunta castigatorul concursului.
!eneficiari: cetatenii constanteni
III. Analiza de nevoi; inta strategic (analiza SWOT
Puncte tari
%mplementarea mai multor activitati decat in anii anteriori
8
Consiliul colar al Elevilor din Liceul Teoretic Ovidius
#olumul de activitate
Fnicitatea proiectelor
Comunicarea mai eficienta cu colegii nostri
Geedbac?&uri pozitive din partea colegilor
:elatii bune intre membrii CSE&ului
Eficienta
Puncte slabe
"ipsa de exprimare a ideilor unor membrii ai Consiliului
"ipsa implicarii a mai multor membri CSE in activitatile propuse
"ipsa de comunicare intre elevii claselor si sefii acestora
"ipsa unor spatii propice pentru anumite activitati
Oortunitati
%mbunatatirea imaginii si sporirea credibilitatii CSE fata de colegii nostrii
%mplementarea unor masuri la cererea elevilor
Cresterea implicarii elevilor in activitati extracuriculare
!"enintari
9
Consiliul colar al Elevilor din Liceul Teoretic Ovidius
%ncapacitatea de a finaliza proiecte din lipsa fondurilor
I!. "erealizri
organizarea de expozitii pentru clubul foto si clubul de desen organizarea de
infiintarea unei galerii sportive;
organizarea de expozitii pentru clubul foto si clubul de desen;
activarea Asociatiei Sportive a liceului.
!. Pro#uneri #entru re$edierea deficienelor
Atragerea elevilor in activitatile consiliului prin popularizarea mai eficienta a
acestora % noua #agina de face&oo';
Atragerea de fonduri;
Crearea unui nou concept asupra activitatiilor desfasurate in cadrul
consiliului;
%ncurajarea eleviilor de a&si exprima opinia in legatura cu nemultumirile
acestora.
10
Consiliul colar al Elevilor din Liceul Teoretic Ovidius
11

S-ar putea să vă placă și