Sunteți pe pagina 1din 3

CONTINUT CADRU AL STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU

BENEFICIARII PRIVATI
I.Partile scrise
1. Date generale
1.1.Denuirea!Nuele s"licitantului si #ate #e i#enti$icare ale acestuia
S.C %ari&%i'a S.R.L. s-a infiintat la data de 20.07.2007 atribuindu-se Codul Unic de
nregistrarea RO ()*1+,- si numarul de ordine in Registrul Comertului .//!1*+,!(0.0+.(00+, cu
sediul social n comuna Ceahlau, sat Durau, judetul eamt, str. !eilor, nr. "0, re#re$entata #rin
domnisoara 1aina %i'aela R"2ana , in calitate de a#inistrat"r, telefon 07%%&2''7%.
1aina %i'aela R"2ana3 domiciliat in comuna Ceahlau, sat Durau, judetul eamt, str.
!eilor, nr. "0 , identificat #rin C( seria )* numarul +,,&'& eliberat la data de ,%.,0.0", C-
,.',0,&22%7',, se /a inregistra ca INTREPRINDERE INDIVIDUALA du#a ce se /a a#roba
#roiectul 4C"nstruire 5ensiune agr"turistica6.
Domnisoara 0aina )ihaela Ro1ana are deschis la 2CR, 3ucursala judetul eamt, contul curent cod
(245 R6"'RC202"%,0.70,+'000,, aferent #roiectului 784DR.
I.(Scurt ist"ric al s"licitantului
Domnisoara 0aina )ihaela Ro1ana s-a nascut la data de ,&.,0.,'.', in minici#iul eamt si
se identifica #rin C( seria )* numarul +,,&'&, C- ,.',0,&22%7',.
Domiciliul solicitantului este in comuna Ceahlau, sat Durau, judetul eamt, str. !eilor, nr.
"0.
Domnisoara 0aina )ihaela Ro1ana se /a inregistra ca INTREPRINDERE
INDIVIDUALA in termen de "0 $ile lucratoare, de la data #rimirii notificarii #ri/ind selectarea
Cererii de 7inantare a #roiectului 4C"nstruire 5ensiune agr"turistica6.
0aina )ihaela Ro1ana este inscris in Registrul 4gricol al sat Durau, comuna Ceahlau,
judetul eamt cu urmatoarele su#rafete5
!eren intra/ilan #ro#rietate de 2.7&0 m#, categoria de folosinta #adure9
!eren arabil intra/ilan arendat de &00 m#, culti/at cu legume.
-asune 700 m# , #entru animale.
2eneficiarul finantarii, Domnisoara 0aina )ihaela Ro1ana 3 #ractica culti/area legumelor
:/ar$a, ma$are, fasole, do/lecei, castra/eti, tomate, ardei; si a radacinoaselor :sfecla rosie, morco/,
cartofi, #atrunjel, telina;.
-e langa culti/area legumelor , beneficiarul finantarii, se ocu#a si cu cresterea unor
animale:2 /aci , & #orci,,& gaini;.
<egumele si radacinoasele sunt culti/ate #e o su#rafata de &00 m# teren arendat de la
(6(!4 <(<(44 #e o #erioada de % ani de la data &.,0.20,,.
-rodusele /egetale obtinute in cadrul gos#odariei solicitatului, 0aina )ihaela Ro1ana 3 /or
constitui #rinci#alele alimente ser/ite de turistii ca$ati in #ensiunea agroturistica.
-racticarea acti/itatilor agricole si construirea #ensiunii agroturistice #rin #roiectul
7C"nstruire 5ensiune agr"turistica63 definesc structura de agroturism reali$ata in comuna
Ceahlau, sat Durau, judetul eamt si #usa la dis#o$itia turistilor de catre domnisoara 0aina )ihaela
Ro1ana.
1./O8iecte #e acti9itate ale s"licitantului :5entru care s"licitantul are
certi$icate c"nstatat"are #e la O$iciul Registrului C"ertului in sensul ca
#es$as"ara res5ecti9ele acti9itati;.
3olicitantul are ca obiect de acti/itate #rinci#al5
**10 < ="teluri si alte $acilitati #e ca>are siilare
3olicitantul are ca obiecte de acti/it=>i secundare5
&&20 ? 7acili=>i de ca$are #entru /acan>e @i #erioade de scurt= durat=
&%,0 ? Restaurante
&%2' ? 4lte ser/icii de alimentatie
7',, ? 4cti/itati ale ser/iciilor turistice
'"," ? 4cti/it=>i ale centrelor de fitness
6biectele de acti/itate aferente #roiectului sunt5
**(0 < 4Facili?@i #e ca>are 5entru 9acan@e Ai 5eri"a#e #e scurt? #urat?BB C aferent
com#onentei AaB :(n/estitii in infrastructura de #rimire turistica;
-/1/ C 4Acti9it?@i ale centrel"r #e $itness6 C aferent com#onentei AbB :(n/estitii in
acti/itati recreationale;
Princi5alele iDl"ace $i2e a$late in 5atri"niul s"licitantuluiE resurse $unciare :cu
5reci>area regiului 5r"5rietatii;3 c"nstructii3 utilaDe si ec'i5aente3 aniale3etc.
-roiectul 7C"nstruire 5ensiune agr"turistica6 are ca obiecti/ general de$/oltarea acti/it=>ilor
turistice n $one rurale ? sat Durau, comuna Ceahlau, judetul eamt - contribuind astfel la
cre@terea /eniturilor alternati/e @i la cre@terea atracti/it=>ii s#atiului rural.