Sunteți pe pagina 1din 15

STUDIU DE FEZABILITATE

Partile scrise

Date generale

Denumirea/Numele solicitantului si date de identificare ale acestuia
Solicitantul finantarii nerambursabile prin Programul PNDR, Masura 313
Incurajarea activitatilor turistice, pentru proiectul Construire pensiune agroturistica si
racord electric, este domnul RADU POPA, nascut la data de 15.10.1989, in municipiul Iasi,
judetul Iasi.
RADU POPA, domiciliat in municipiul Iasi, B-dul Dacia, nr.38, bl. SD1, et.3, ap. 12,
judetul Iasi, identificat prin CI seria MX numarul 411595 eliberat la data de 16.10.03, CNP
1891015226791, se va inregistra ca INTREPRINDERE INDIVIDUALA dupa ce se va aproba
proiectul Construire pensiune agroturistica si racord electric.
Inregistrarea solicitantului ca INTREPRINDERE INDIVIDUALA se va realiza in
termen de 30 zile lucratoare, de la data primirii notificarii privind selectarea Cererii de Finantare
a proiectului Construire pensiune agroturistica si racord electric.
Domnul RADU POPA are deschis la BCR, Sucursala Campulung Moldovenesc, contul
curent cod IBAN: RO39RNCB0236108701490001, aferent proiectului FEADR.

1.2 Scurt istoric al solicitantului
Domnul RADU POPA s-a nascut la data de 15.10.1989, in municipiul Iasi, judetul Iasi si
se identifica prin CI seria MX numarul 411595, CNP 1891015226791.
Domiciliul solicitantului este in municipiul Iasi, B-ul Dacia nr. 38, bl.SD1, et. 3, ap. 12,
judetul Iasi.
Domnul RADU POPA se va inregistra ca INTREPRINDERE INDIVIDUALA in
termen de 30 zile lucratoare, de la data primirii notificarii privind selectarea Cererii de Finantare
a proiectului Construire pensiune agroturistica si racord electric.
RADU POPA este inscris in Registrul Agricol al satului Carlig, comuna Popricani, jud.
Iasi cu urmatoarele suprafete:
Teren intravilan proprietate de 2.750 mp, categoria de folosinta padure;
Teren arabil intravilan arendat de 500 mp, cultivat cu legume.
Beneficiarul finantarii, domnul RADU POPA, practica cultivarea legumelor (varza,
mazare, fasole, dovlecei, castraveti, tomate, ardei) si a radacinoaselor (sfecla rosie, morcov,
cartofi, patrunjel, telina).
Legumele si radacinoasele sunt cultivate pe o suprafata de 500 mp teren arendat de la
IONITA LILIANA pe o perioada de 6 ani de la data 5.10.2011.
Produsele vegetale obtinute in cadrul gospodariei solicitatului, RADU POPA, vor
constitui principalele alimente servite de turistii cazati in pensiunea agroturistica.
Practicarea activitatilor agricole si construirea pensiunii agroturistice prin proiectul
Construire pensiune agroturistica si racord electric, definesc structura de agroturism
realizata in sat Carlig, comuna Popricani, judetul Iai si pusa la dispozitia turistilor de catre
domnul RADU POPA.

1.3 Obiecte de activitate ale solicitantului ( pentru care solicitantul are certificate
constatatoare de la Oficiul Registrului Comertului in sensul ca desfasoara respectivelel
activitati)
Dupa autorizarea ca INTREPRINDERE INDIVIDUALA, domnul RADU POPA va
avea ca obiecte de activitate:
Obiect de activitate principal:
5520 Faciliti de cazare pentru vacane i perioade de scurt durat
Obiect de activitate secundar:
0113 - Cultivarea legumelor si a pepenilor, a radacinoaselor si tuberculilor
Obiectul de activitate aferent proiectului Construire pensiune agroturistica si racord
electric este:
5520 Faciliti de cazare pentru vacane i perioade de scurt durat aferent
componentei a (Investitii in infrastructura de primire turistica)
...........Un cod CAEN pt recreationale.........

Principalele mijloace fixe aflate in patrimoniul solicitantului: resurse funciare (cu
precizarea regimului proprietatii), constructii, utilaje si echipamente, animale,etc.

Denumire mijloc fix Data
achizitiei
Valoare neta la data
intocmirii ultimului bilant
-lei-
Bucati

1.CLADIRI TOTAL - - -
1.1
detaliati..
- - -
1.n
detaliati
- - -
2.UTILAJE TOTAL - - -
2.1
detaliati..
- - -
2.n
detaliati
- - -
3.ANIMALE - - -
4.ALTELE - detaliati - - -
TOTAL --- - -

TERENURI
Nr.crt Amplasare
Judet/Localitate
Suprafata
totala (mp) /
Categoria de
folosinta
Valoarea contabila
- lei-
Regim juridic
1. Jud. Iai/ com. 2750 mp teren 14.000 Contract
Popricani/ sat
Carlig
categoria
padure

vanzare-
cumparare nr.
1784 din
16.09.2011
2 Jud. Iai/ com.
Popricani/ sat
Carlig
500 mp teren
arabil
Contract de
arendare nr. 1
din 5.10.2011


Descrierea proiectului

Denumirea investiiei
Construire pensiune agroturistica si racord electric

Elaborator (coordonate de identificare, cod CAEN, etc).
Elaborarea cererii de finanare, inclusiv anexele sunt realizate de ctre S.C. YXS ROMEST
S.R.L. Iai, Aleea Grigore Ghica Vod, nr. 45, RO18663049, J22/1188/2006, telefon/fax
0235/255143, care are ca obiect de activitate urmtoarele:
Cod CAEN 7022 - Activiti de consultan pentru afaceri i management;
Cod CAEN 7111 - Activiti de arhitectur.
Proiectarea componentei de arhitectur n cadrul studiului de fezabilitate (proiect faza SF,
PAC) i documentaia pentru avize/acorduri au fost realizate de S.C. GT ARHITECT S.R.L., CUI
RO 17052462, J22/2835/2004 cu sediul n localitatea Iai, str. Aleea Pcurari, nr. 10, bl.G3, sc. A,
telefon: 0743/050551, avand cod CAEN - 7111 Activiti de arhitectur.


Amplasamentul proiectului (regiunea, judeul, localitatea)
Regiunea Nord- Est
Judetul Iai
Comuna Popricani
Sat Carlig

#Se va descrie ce se doreste sa se realizeze prin proiect, respectiv investiii n
infrastructura de primire turistic; investiii n activiti recreaionale; dezvoltarea i/sau
marketingul serviciilor turistice legate de turismul rural; investiii n infrastructura la
scar mic precum centrele de informare, amenajarea de marcaje turistice, etc. (pentru
modernizari se va descrie succint si situatia existenta)
In cazul proiectelor integrate care combina actiuni din componentele a, b, c, sau d,se va
descrie ce se doreste sa se realizeze prin proiect pentru fiecare componenta.
n cazul investiiilor n agro-turism se va descrie succint activitatea din cadrul fermei
pornind de la definitia agroturismului .

In cazul investitiilor care au in componenta si investitii de producere a energiei din surse
regenerabile utilizate in scopul desfasurarii activitatii turistice se va descrie investitia de
producere a energiei din surse regenerabile si se va prezenta devizul estimativ aferent
acestor cheltuileli.

Pentru proiectele care prevd prin activitatea propus pstrarea i promovarea culturii
tradiionale prin achiziionarea de obiecte certificate ca fiind produse tradiionale de
marc, n vederea amenajrii structurilor de primire turistice se vor descrie obiectele
respective.

Pentru proiectele care prevad prin activitatea propusa promovarea traditiilor culturale se
va descrie modalitatea de promovare si informare cu privire la traditiile culturale,
facilitarea accesului turistilor la evenimente, festivaluri culturale traditionale, serbari
pastorale, etc si a altor activitati din cadrul componentelor c si d.


Obiectiv general
Proiectul Construire pensiune agroturistica si racord electric are ca obiectiv general
dezvoltarea activitilor turistice n zone rurale sat Carlig, comuna Popricani, judeul Iai -
contribuind astfel la creterea veniturilor alternative i la creterea atractivitii spatiului rural.
Obiective specifice:
Crearea si mentinerea locurilor de munca prin activitati de turism, in special pentru tineri
si femei prin angajarea domnului RADU POPA, in varsta de 23 de ani, in functia de
administrator al pensiunii agroturistice;
Creterea valorii adugate n activitile de turism - prin proiectul Construire
pensiune agroturistica si racord electric, domnul RADU POPA propune construirea unei
pensiuni agroturistice de 3 margarete, cu dotarile aferente cu scopul de a valorifica potenialul
turistic al zonei (comuna Popricani, judetul Iai);
Crearea, mbuntirea i diversificarea infrastructurii i a serviciilor turistice prin
construirea pensiunii agroturistice cu o capacitate de 8 locuri de cazare, repartizate n 4 camere cu
pat dublu, prin amenajari exterioare (imprejmuire, alei pietonale si cai de acces) si achiziionarea
produselor traditionale de marca;
Creterea numrului de turiti i a duratei vizitei n zon, datorit condiiilor de
calitate oferite dup implementarea proiectului pensiunea agroturistica va fi dotata conform
criteriilor pentru 3 margarete - si ca urmare a posibilitatilor de implicare a turistilor in activitati
inedite (diverse lucrari gospodaresti: ingrijirea culturilor de legume, plivit, recoltat, participarea
la obieciuri, traditii si evenimente locale specifice etc.)

Obiective operaionale:
Creterea i mbuntirea structurilor de primire turistice la scar mic - prin proiect se
prevede construirea unei pensiuni agroturistice cu 8 locuri de cazare cu loc pentru luat masa, in
care majoritatea produselor alimentare vegetale vor fi asigurate din productia proprie;
Dezvoltarea sistemelor de informare i promovare turistic domnul RADU POPA
va realiza servicii de informare i promovare turistic a spatiului rural (comuna Popricani,
judetul Iai) prin pliante, brouri, hri, care vor fi puse la dispozitia turistilor in cadrul pensiunii.
Crearea facilitatilor recreationale in vederea asigurarii accesului la zonele naturale
de interes turistic - prin proiectul Construire pensiune agroturistica si racod electric, sunt
prevazute facilitati recreationale: paintball si tir cu arcul, prin intermediul carora turistii din
cadrul pensiunii se vor putea relaxa si se vor putea deconecta de la problemele cotidiene.
Turismul rural i agroturismul sunt considerate ca fiind opiuni promitoare pentru viitor
deoarece astfel se poate realiza o dezvoltare economic a localitilor cu specific predominant
agricol i silvic, acesta fiind si cazul comunei Popricani, cu consecine favorabile asupra atragerii
i meninerii populaiei n mediul rural, impulsionrii activitii agricole n regiunile defavorizate
din punctul de vedere al resurselor naturale i dezvoltrii sociale i culturale.
Proiectul Construire pensiune agroturistica si racord electric i propune
dezvoltarea durabil a infrastructurii de primire turistic, prin crearea unui numr de 8 locuri de
cazare, repartizate n 4 camere cu pat dublu.
Construirea structurii de primire turistica in sat Carlig, comuna Popricani, judetul Iai
presupune realizarea investitiilor in infrastructura de primire turistica (componenta a), cat si in
activitati recreationale (componenta b).

Investitii in infrastructura de primire turistica (componenta a):
Investitiile in infrastructura de primire turistica presupun construirea unei pensiuni
agroturistice si dotarea acesteia conform Ordinului nr. 1051/ 03.03.2011 pentru aprobarea
Normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licenelor i brevetelor
de turism, al Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului.
Amplasamentul pe care va fi construita pensiunea agroturistica face parte dintr-o zona cu
caracter de locuinte, pensiunea urmand a fi situata intr-o zona nepoluata fonic, vizual sau
olfactiv, beneficiind de drum carosabil pana la poarta.
Cunoscandu-se aceste aspecte s-a adoptat solutia cu o volumetrie traditionala pe structura
din beton armat cu zidarie de caramida, acoperis sarpanta. Volumetria traditionala se inscrie in
specificul zonei (judetul Iai), este o volumetrie simpla, cu finisaje conform traditiei locale, cu
elemente decorative pentru fatade. Raportul plin-gol este echilibrat, fara suprafere mari vitrate,
dar dimensionate corespunzator, pentru asigurarea unei iluminari optime. Ferestrele se adapteaza
tipologiei locale prin forma lor dreptunghiulara.
Tamplaria, atat cea interioara cat si cea exterioara, este din lemn stratificat cu geam
termopan, proiectata conform inspiratiei locale. Forma constructiei este simpla, elementele
adiacente constructiei, terase, scari, parapeti, sunt concepute in spiritul traditiei locale.
Pensiunea agroturistica va fi construita pe 2 niveluri si va avea 4 camere.
Parterul are o suprafata utila de 63,42 mp si este format din urmatoarele functiuni: hol
intrare+scara, grup sanitar, bucatarie + loc de luat masa, dormitor cu baie. La parter, de-a lungul
intregii parti anterioare a pensiunii, este prevazuta o prispa realizata din lemn tratat, iar in partea
posterioara este prevazuta o terasa.
Bucataria va fi deschisa spre locul de luat masa, lasand astfel impresia unui spatiu mai larg
si transparent pentru turisti. Aceasta ofera turistilor posibilitatea sa vina in contact mai apropiat
cu gazda care va gati mancarurile pentru acestia si chiar ii va lasa sa isi prepare singuri
mancaruri traditionale din produsele obtinute in gospodaria gazdei.
Mansarda are o suprafata utila de 62.51 mp si este formata din 3 dormitoare, 3 bai si un
hol de circulatie.
Pensiunea agroturistica va avea un nivel de confort si o calitate a serviciilor de turism care
va atinge standardul de calitate de 3 margarete.
Investitiile aferente dotarilor pensiunii:
dotarea bucatariei va fi facuta cu echipamente, vase si ustensile din inox adaptate ca
numar la disponibilul locurilor de cazare, conform Ordinului nr. 1051/ 03.03.2011
pentru aprobarea Normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de
clasificare, a licenelor i brevetelor de turism;
dotarea camerelor si a spatiilor comune, conform Ordinului nr. 1051/ 03.03.2011
pentru aprobarea Normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de
clasificare, a licenelor i brevetelor de turism;
achizitionarea produselor traditionale de marca (paturi de lana, fete de masa tesute,
blanuri oaie, covoare de lana scoarte, vase de lut si ceramica pictate, pentru
bucatarie si pentru decor, masti traditionale, linguri de lemn, suport servetele lemn)
de la diversi artizani din zona. Aceste produse vor servi la amenajarea pensiunii
agroturistice in stilul traditional specific zonei.
Bucataria va fi dotata cu echipamente si ustensile din inox speciale, adaptate la numarul
camerelor si a locurilor de cazare si masa.
Locul de luat masa va avea o capacitate de 10 persoane, luand in considerare cele 8 locuri
de cazare si 2 locuri in plus, in cazul in care sunt cazati si 2 copii cu parintii lor.
Locul de masa este format din:
2 mese x 3 locuri/ masa = 6 locuri;
1 masa x 4 locuri / masa = 4 locuri.

Investitiile aferente utilajelor si echipamentelor presupun achizitionarea urmatoarelor
bunuri:
instalatie termica;
sistem solar;
separator de grsimi;

Investiii aferente amenajarii curtii:
se vor construi alei de acces si alei pietonale din pavaj ceramic (310,75 mp), trotuare,
terasa si prispa;
Se va construi si o cladire anexa cu suprafata de 8,61 mp, care va servi pentru amplasarea
centralei termice folosite la incalzirea pensiunii.

Structura de primire agroturistica de 3 margarete, realizata prin proiectul Construire
pensiune agroturistica si racord electric va indeplini criteriile generale Conform Ordinului
nr. 1051/ 03.03.2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind eliberarea certificatelor
de clasificare, a licenelor i brevetelor de turism al Ministerului Dezvoltarii Regionale si
Turismului si va pune la dispozitie turistilor un numar de cel putin 12 servicii suplimentare.
Serviciile suplimentare incluse in pretul camerei sunt:
pastrarea bagajelor;
pturi suplimentare;
informaii privind prestarea unor servicii, mijloace de transport, spectacole, starea vremii;
ncrcarea, descrcarea i transportul bagajelor;
trezirea turitilor la ora solicitat;
pastrarea obiectelor de valoare;
transmiterea de mesaje;
predarea corespondenei turitilor;
expedierea corespondenei turitilor;
pstrarea obiectelor uitate i anunarea turitilor;
oferirea de materiale de promovare si informare turistica;
acordarea de medicamente si materiale sanitare in cadrul primului ajutor in caz de
accidente.

Serviciile suplimentare oferite de I.I. RADU POPA, cu plata separate, sunt:
convorbiri telefonice;
tir cu arcul;
paintball.

Dintre cele mai importante conditii pe care le va indeplini acest tip de structura turistica,
mentionam:
cldirile, inclusiv anexele gospodreti, vor fi curate i bine ntreinute;
cile de acces proprii i spaiile nconjurtoare vor fi bine ntreinute;
spaiile pentru prepararea mesei, corespunztoare i igienice, vor fi dotate cu
echipamente de preparare i conservare a alimentelor;
fiecare din cele 4 camere va avea baie proprie;
in dotarea camerelor intra: pat cu saltea, pilota (plapuma), cuvertura pat, dulap, cuier,
oglinda, veioza, perdele si draperii, prosoape fata si pentru baie, masa si scaune;
bucataria va cuprinde: plita electrica, vase si ustensile de bucatarie din inox, frigider,
cuptor cu microunde, toaster, cafetier;
alimentele vor proveni in cea mai mare parte din productia vegetala obtinuta in
gospodaria proprie si de la productori locali autorizai.

RADU POPA detine in sat Carlig, comuna Popricani, judetul Iasi urmatoarele suprafete:
Teren intravilan proprietate de 2.750 mp, categoria de folosinta padure;
Teren arabil intravilan arendat 500 mp, cultivat cu legume.
Beneficiarul finantarii, domnul RADU POPA, practica cultivarea legumelor (varza,
mazare, fasole, dovlecei, castraveti, tomate, ardei) si a radacinoaselor (sfecla rosie, morcov,
cartofi, patrunjel, telina).
Legumele si radacinoasele sunt cultivate pe o suprafata de 500 mp teren arendat de la
IONITA LILIANA pe o perioada de 6 ani de la data 5.10.2011.
Produsele vegetale obtinute in cadrul gospodariei solicitatului, RADU POPA, vor
constitui principalele alimente consumate de turistii cazati in pensiunea agroturistica.
In cadrul pensiunii agroturistice din comuna Popricani, judetul Iai, turistii se vor putea
bucura de alimente proaspete, vor putea realiza activitati inedite (activitati agricole, participarea
la evenimente, traditii, obiceiuri specifice spatiului rural, etc.) si vor putea intra in stransa
legatura cu satenii.
Practicarea activitatilor agricole, alaturi de activitatea de turism, reprezinta un mod
eficient de stimulare a atractivitatii zonei rurale si de dezvoltare socio-economica durabila a
comunitatii rurale.
Turistii care vor fi gazduiti in cele 4 camere ale pensiunii agroturistice, construite prin
proiectul Construire pensiune agroturistica si racord electric, se vor putea implica in
activitatile gospodaresti alaturi de proprietar, ajutandu-l pe acesta la efectuarea lucrarilor agricole
specifice gospodariei (prasit, copilit, rarit, recoltat, etc.). Majoritatea turistilor straini sau
autohtoni, interesati sa descopere satul romanesc, provin din spatiul urban al oraselor aglomerate
si stresante pentru care realizarea unor activitati agricole alaturi de membrii familiei gazda ar
reprezenta un bun mod de imbinare a utilului cu placutul.
Comuna Popricani este una din putinele comune in care inca se pastreaza aproape intacte
traditiile si cutumele stramosesti si prezinta un real interes pentru majoritatea turistilor straini sau
autohtoni, ce provin din mediul urban. In aceste zone romanesti autentice, fiecare calator dornic
sa descopere frumusetile patriei, are posibilitatea de a interactiona direct cu localnicii si de a se
implica in evenimentele traditionale, cu prilejul marilor sarbatori crestine.
Domnul RADU POPA se va ocupa personal de programul turistilor cazati in pensiune,
indrumandu-i si oferindu-le informatii cu privire la evenimentele care se vor petrece in comuna
Popricani si in localitatile invecinate si ii va ajuta sa se implice ei insisi in programele, in
manifestarile traditionale si in obiceiurile locului.
Turistii veniti sa petreaca aceste zile de sarbatoare in comuna Popricani, judetul Iai, se
vor putea integra in cetele de colindatori si in traditionalele forme de teatru (Capra, Jocul Ursilor)
specifice zonei, fiind pusi astfel in legatura directa cu populatia rurala.
Prin proiectul Construire pensiune agroturistica si racord electric, domnul RADU
POPA va achizitiona produse traditionale de marca de la diversi artizani si mestesugari din
zona Iasiului. Produsele traditonale achizitionate vor fi oglinda perfecta a traditiilor si
obiceiurilor formate si pastrate in satele din Moldova.
Produsele traditionale achizitionate prin proiect constau in: paturi de lana 4 buc, fete de
masa tesute 2 buc, blanuri oaie 8 buc, covor de lana tesut (scoarta) 4 buc, carpeta tesuta
8 buc, paretare - 5, castron lut - 10 buc, oala de lut 2 buc, masti traditionale 6 buc, ulcior vin
ceramica 3 buc, fund de lemn 1 buc, tava de lemn sculptata - 10, cos paine impletit 3 buc,
vaza ceramica 7 buc, farfurii lut 10 buc, farfurii lut desert 10 buc, linguri lemn decor 6
buc, cana ceramica 3 buc, tava lemn sculptata - 10 buc, suport servetele lemn 3 buc, ceasca
ceramica 10 buc, platou ceramica - 3 buc.
Majoritatea produselor traditionale (masti, carpete, vaze, paturi etc.) vor fi folosite pentru
decorarea camerelor de cazare si a spatiilor comune din pensiunea agroturistica, iar farfuriile,
canile, ulcioarele, cestile, oalele de ceramica si de lut vor fi folosite pentru servirea mesei, de
catre turisti.
Calitatea mobilierului, alaturi de armonia culorilor, vor da structurii de primire
agroturistica, o imagine de ansamblu autentica, specifica spatiului rural al judetului Iai.
n ansamblul interiorului moldovenesc, aceste produse se situeaz n categoria pieselor
valoroase, remarcabile prin varietatea i rafinamentul cu care sunt decorate.
In Moldova, se lucreaza diferite tipuri de covoare - netede (tip chilim) si in noduri (tip
oriental).
Covorul de tip oriental, numit si "scoarta" se deosebeste de covorul traditional oriental
prin densitatea mult mai mica a nodurilor si lungimea mult mai mare a firelor. Scoartele
romanesti sunt variate de la o zona la alta. In ce priveste decorul, in zona Iasiului, scoartele au la
baza motive simbolice stilizate, avand o cromatica speciala. In Bucovina, spre exemplu,
covoarele sunt numite si "cergi", au marginile mai pronuntate, iar decorul este alcatuit din
modele constand din crengute ce se repeta in randuri pentru a crea un arbore al vietii.
Obiectele din ceramica Cucuteni (cesti, cani, ulcioare, vaze si farfurii) vor fi
achizitionate de la diversi mestesugari si artizani din zona. Pentru iubitorul de istorie si de
frumos, urmarirea acestui mestesug in timp si spatiu poate fi o preocupare extraordinar de
placuta. Cultura Cucuteni, una dintre cele mai vechi civilizaii din Europa, i-a primit numele de
la satul cu acelai nume din apropierea Iaului, unde n anul 1884 s-au descoperit primele
vestigii. Cultura Cucuteni a precedat cu cateva sute de ani in toate asezarile umane din Suer si
Egiptul Antic. Cultura Cucuteni se intibndea pe o suprafat de 350.000 kmp, pe teritoriul actual al
Romniei, Republicii Moldova si Ucrainei.
Cultura Cucuteni era raspandita in Moldova, nord-estul Munteniei, sud-estul
Transilvaniei i Basarabia si se caracterizeaza printr-o ceramica de foarte buna calitate, bogat si
variat pictata.
Ceramica din cultura Cucuteni este unica in Europa. Pe ceramica Cucuteni predomina
decorul in spirala, cu numeroase variante si combinatii. S-au gasit si figuri feminine cu torsul
plat, decorate cu motive geometrice. Culorile predominante pe ceramica Cucuteni sunt rosu, alb
si negru, cu unele variatii in funtie de temperatura la care a fost ars vasul respectiv. Ca forma,
vasele difera de la simple pahare la vase mari de tipul amforelor.
Pensiunea agroturistica cu o arhitectura specific locala si decorata in mod traditional, va
fi un important element de atractie pentru turistii interesati de arta populara, obiceiurile si
cutumele specifice satului romanesc.
Proiectul Construire pensiune agroturistica si racord electric contribuie la
protectia mediului inconjurator prin valorificarea resurselor de energie regenerabila
(energie solara).
Aceasta se realizeaza prin achizitia unui sistem format dintr-un panou solar. Energia
furnizata de sistemul solar achizitionat este folosita pentru incalzirea apei necesare activitatilor
menajere, din cadrul pensiunii.

Investitii in activitati recreationale (componenta b)

I.I. RADU POPA realizeaza investitii in infrastructura turistica de agrement prin
amenajarea unor spatii destinate activitatilor recreationale paintball si tir cu arcul.
Se vor achizitiona:
Echipament necesar pentru paintball:
Markere (arma propriu-zisa);
Casti de protectie;
Echipamente de protectie (salopete);
Sisteme CO
2
si aer;
Bile vopsea;
Loadere;
Manusi;
Protectii gat;
Veste;
Protectii genunchi.

Echipament necesar pentru tir cu arcul:
Arcuri traditionale
Sageti de lemn
Tinte de lemn
Tinte de hartie

Fundamentarea necesitatii si oportunitatii investitiei.
Cu toate ca turismul intern si international al Romaniei inregistreaza o accentuata
tendinta descendenta (in special datorita scaderii puterii de cumparare a populatiei, pe de o parte,
si a diminuarii interesului vizitatorilor straini, pe de alta parte), turismul rural a luat o amploare
deosebita in Romania dupa 1990 si in special in ultimii ani. Aceasta situatie se datoreaza in mare
masura involutiei sistemului hotelier clasic, uzurii morale a dotarilor si echipamentelor,
preturilor mari practicate si serviciilor necorespunzatoare. Prin urmare, agroturismul a aparut ca
o alternativa viabila, catre care s-au indreptat tot mai multi turisti.
Una dintre cerinele practicrii durabile a turismului rural si a agroturismului const n
condiiile de prezervare a elementelor eseniale ale ruralului.
n aceste condiii turismul rural ia n calcul o serie de elemente precum dimensiunile:
- psihologic (bazat pe trebuina uman de a se bucura de odihn i recreere);
- social (generat de contactul cu lumea rural);
- geografic (legat de configuraia reliefului, ce favorizeaz ori limiteaz dezvoltarea
activitilor de turism);
- urbanistic (modul de organizare spaial, mrimea aezrilor, nivelul dotrilor i cel al
infrastructurii).
Turismul rural si agroturismul sunt doua din formele de turism practicate la nivel national
si international, care inregistreaza o evolutie cu pana la 15%, pe an. Dintre cele mai importante
elemente care stau la baza acestei tendinte se remarca grija crescanda pentru protectia naturii,
evolutia conceptului de durabilitate a spatiului rural si nu in ultimul rand scaderea veniturilor
populatiei.
Iubitorii turismului la tara sunt cei care apreciaz n mod deosebit produsele
traditionale, pline de naturalete si autenticitate. Turismul rural a sedus n mod deosebit locuitorii
marilor aglomerri urbane, dar nu numai. Pentru aceasta tot mai muli dintre actorii lumii
turismului ncearc o dezvoltare ct mai orchestrat a echipamentelor i zonelor turistice cu
mediul natural i socio-cultural al ariilor de recepie. Att prestatorii ct i turitii ncearc o
armonizare a interesului pentru o vacan excelent cu dorina de a mbunti impactul acesteia
din punct de vedere social, cultural i al protejrii, respectiv atenurii efectului de degradare
asupra mediului nconjurtor.
Aceste preocupri fac ca din ce n ce mai muli turiti - an de an mai numeroi s
descopere vraja, romantismul, libertatea i facilitatea practicrii turismului n spaiul rural. n
general aceti turiti doresc condiii de cazare i via tipic rurale, un grad de confort decent,
preparate culinare tradiionale i specifice regiunii n care se afl, ateptnd o diversificare n
timp a ofertei.
Agroturismul este o forma de protectie si de valorificare a resurselor naturale locale
(peisaj, rezervatii naturale, traditii, productia agricola locala, fauna si flora), de reducere a
consumurilor si de patrundere in stilul de viata rural.