Sunteți pe pagina 1din 67

MINISTERUL MEDIULUI I PDURILOR

AUTORITATEA DE MANAGEMENT PENTRU PROGRAMUL OPERAIONAL


SECTORIAL MEDIU
GHIDUL SOLICITANTULUI
Axa Prioritar 2 - POS Medi
!De"#o$tarea %i%te&e$or de &a'a(e&e't i'te(rat a$ de)eri$or )i
rea*i$itarea %itri$or i%tori+e +o'ta&i'ate,
(Domeniul major de intervenie 1)
Decembrie 2010
1
So$i+itri$e %e #or -ri&i .' -erioada 2//0-2/11
A+e%t (2id re-re"i't ' .'dr&ar -e'tr +o&-$etarea +ererii de 3i'a'4are a -roie+te$or .' +adr$
Axei Prioritare 2 a Pro(ra&$i O-era4io'a$ Se+toria$ Medi5 Do&e'i$ &a6or de i'ter#e'tie 17
De a%e&e'ea5 (2id$ 3r'i"ea" i'3or&a4ii deta$iate -ri#i'd +o'di4ii$e de 3i'a'4are )i re%-e+ti#5
-ro+edri$e de e#a$are a -roie+te$or7
8' %ita4ia .' +are -e -ar+r%$ %e%i'ii de -roie+te i'ter#i' &odi3i+ri a$e +adr$i $e(a$ ori a$te
&odi3i+ri de 'atr a a3e+ta re($i$e )i +o'di4ii$e de 3i'a'4are %ta*i$ite -ri' -re"e't$ G2id5 AM
POS Medi .)i re"er# dre-t$ de a ad+e +o&-$etri %a &odi3i+ri a$e +o'4i't$i a+e%tia7
2
CUPRINS
I'trod+ere
De3i'i4ii )i a*re#ieri
I7 I'3or&a4ii (e'era$e
I7 1 Pro(ra&$ O-era4io'a$ Se+toria$ de Medi 2//0 9 2/1:
I7 2 De%+rierea Axei Prioritare 2 9 !De"#o$tarea %i%te&e$or de &a'a(e&e't i'te(rat a$
de)eri$or )i rea*i$itarea %itri$or i%tori+e +o'ta&i'ate,
I. 2.1 Cadrul general
I. 2.2 Strategia de finanare
I. 2.3 Alocarea financiar
I. 2.4 Cadrul legislativ
II7 Re($i -ri#i'd -re(tirea -roie+te$or
III7 Co&-$etarea5 de-'erea5 #eri3i+area5 e#a$area )i a-ro*area -roie+te$or
I;7 I'3or&a4ii -ri#i'd 3i'a'4area )i i&-$e&e'tarea -roie+te$or
ANE<E
A'exa 17 Li%t i'di+ati# -roie+te
A'exa 27 Cadr$ $e(i%$ati# .' %e+tor$ de de)eri
A'exa :7 Li%t #eri3i+are do+&e'te de e$i(i*i$itate =-e'tr %o$i+ita't>
A'exa ?7 Mode$e de+$ara4ii =e$i(i*i$itate )i a'(a6a&e't>
A'exa @7 Date de +o'ta+t Or(a'i%&e I'ter&ediare
A'exa A7 Li%t #eri3i+are +erere de 3i'a'4are
A'exa 07 Li%t +2e$tie$i e$i(i*i$e
A'exa B7 Mode$$ +o'tra+t$i de 3i'a'4are
A'exa C - Dor&$ar$ Cererii de 3i'a'4are
9.a) Formular entru roiectele ma!ore si nema!ore de infrastructura " romana
9.#) Formular entru roiectele ma!ore si nema!ore de infrastructura $ engle%a
3
I'trod+ere
&re%entul g'id a fost ela#orat de Autoritatea de (anagement &)S (ediu entru a veni *n sri!inul
solicitanilor care doresc s o#in finanare neram#ursa#il entru roiecte de investiii *n sectorul de
management al de+eurilor *n cadrul A,ei &rioritare !De"#o$tarea %i%te&e$or de &a'a(e&e't i'te(rat
a$ de)eri$or )i rea*i$itarea %itri$or i%tori+e +o'ta&i'ate,7 Su#liniem c re%entul document face
referire numai la rimul domeniu ma!or de intervenie al acestei a,e- +i anume .De"#o$tarea %i%te&e$or
de &a'a(e&e't i'te(rat a$ de)eri$or )i exti'derea i'3ra%tr+trii de &a'a(e&e't a$ de)eri$or,7
&rogramul )eraional Sectorial (ediu este documentul strategic de referin *n #a%a cruia se vor
finana din fonduri euroene roiecte rioritare de mediu *n erioada 2//0$2/13. &entru A,a &rioritar
2 contri#uia financiar a 1niunii 2uroene oate a!unge 3n la 4/5 din deficitul de finanare calculat
la nivelul roiectului- cofinanarea fiind asigurat din #ugetul naional +i local.
6e,tul integral al &)S (ediu i al 7ocumentului Cadru de Imlementare a &)S (ediu oate fi
consultat la adresa8 999.osmediu.ro.
:'idul este ela#orat *n #a%a revederilor &rogramului )eraional Sectorial (ediu 2//0 " 2/13 +i *n
corelare cu legislaia comunitar +i naional rivind asistena financiar neram#ursa#il acordat
;om3niei de ctre 1niunea 2uroean rin instrumentele structurale
1
.
Ca-ito$$ I al acestui g'id .Informaii generale< curinde asecte relevante cu rivire la &)S (ediu +i
A,a rioritar 2- domeniul ma!or de intervenie 1 .7e%voltarea sistemelor de management integrat al
de+eurilor +i e,tinderea infrastructurii de management al de+eurilor<.
Condiiile de accesare a finanrii sunt re%entate *n Ca-ito$$ II .;eguli rivind regtirea
roiectelor<- iar rocesul de evaluare este descris *n Ca-ito$$ III .Comletarea- deunerea-
verificarea- evaluarea +i aro#area roiectelor<. Ca-ito$$ I; =Informaii rivind finanarea +i
imlementarea roiectelor< detalia% asectele rivind finanarea +i imlementarea roiectelor.
6otodat- g'idul include un set de definiii utile rivind instrumentele structurale +i sectorul de de+euri-
recum +i o lista cu actele normative relevante.
:'idul mai conine *n ane, formularul cererii de finanare- recum +i documentele ce tre#uie ane,ate
acestuia *n vederea evalurii roiectelor.
Se recomand citirea cu atenie a acestui ghid nainte de completarea cererii de finanare! Pentru
clarificri solicitanii se pot adresa )rganismului Intermediar din regiunea resectiv >a se vedea
datele de contact din Ane,a ?) sau Autoritii de Management pentru PS Mediu! Direcia
Programare "i #$aluare %e&mail' gabriela(dugoiasu)posmediu(ro! elena(ene)posmediu(ro!
mihaela(iarca)posmediu(ro*(
1
Solicitantul are o#ligaia resectrii revederilor tuturor actelor normative *n vigoare care sunt *n legtur- direct ori indirect- cu activitile +i roiectul
rous- c'iar dac nu sunt menionate *n mod e,res *n :'id sau *n Cererea de Finanare.
4
De3i'i4ii )i a*re#ieri
DEDINIII
A+Ei% +o&'itar 9 *ntreaga legislaie rimar +i derivat- recum +i ansam#lul oliticilor +i
instituiilor create entru a asigura alicarea- resectarea +i de%voltarea coresun%toare +i continu a
acestei legislaii.
A%o+ia4ia de De"#o$tare I'ter+o&'itar - asocierea intercomunitar- reali%at *n condiiile legii-
*ntre dou sau mai multe uniti administrativ$teritoriale limitrofe- rere%entate rin autoritile
administraiei u#lice locale- *n scoul *nfiinrii- de%voltrii- gestionrii +i@sau e,loatrii *n comun a
unor sisteme comunitare de utiliti u#lice +i al furni%rii@restrii de servicii de utiliti u#lice
utili%atorilor e ra%a teritorial a unitilor administrativ$teritoriale asociate.
Atoritatea de Adit 9 organism indeendent e l3nga Curtea de Conturi. *nfiinat rin Aegea nr.
2//@2//? rivind aro#area )1: nr. 22@2//? entru comletarea Aegii nr. 94@1992 rivind
organi%area +i funcionarea Curii de Conturi- care reali%e% auditul de sistem- verificri e #a% de
e+antion entru FC- F27; +i FS2 +i declaraii la finali%area roiectelor.
Atoritatea -e'tr Coordo'area I'%tr&e'te$or Str+tra$e - instituie din cadrul (F&- creia *i
este *ncredinat coordonarea managementului si imlementrii Instrumentelor Structurale *n
;om3nia- asum3ndu$si resonsa#ilitile atri#uite rinBotr3rea de :uvern nr. 4?0@2//4 rivind
cadrul instituional de coordonare +i de gestionare a instrumentelor structurale. Sarcinile sale sunt de a
sri!ini rogramarea- de%voltarea si imlementarea &rogramelor )eraionale din cadrul CSC; entru
a asigura coordonarea si coerena *n cadrul rogramelor si *n legtur cu &rogramul de 7e%voltare
;ural si cu &rogramul )eraional entru &iscicultur.
Atoritatea Na4io'a$ -e'tr Re($e&e'tarea )i Mo'itori"area A+2i"i4ii$or P*$i+e =ANRMAP>
" instituie indeendent care are rolul de a verifica conformitatea rocesului de ac'i%iie u#lic-
du ce acesta a fost derulat de #eneficiar >control e,$ost).
Atoritate de Ma'a(e&e't =AM> " structur *n cadrul unei autoriti u#lice centrale- resonsa#il
entru gestionarea unui rogram oeraional. (inisterul (ediului +i &durilor este Autoritate de
(anagement entru &)S (ediu- conform revederilor B.:. nr. 4?0@2//4. Conform B.:. nr.
1D3?@2//9 rivind organi%area +i funcionarea (inisterului (ediului +i &durilor- cu modificrile +i
comletrile ulterioare- 7irecia :eneral A( &)S (ediu *ndeline+te funcia de Autoritatea de
(anagement entru &)S .(ediu<.
Atoritatea de Certi3i+are )i P$at " structur organi%atoric *n cadrul (F&- resonsa#il de
certificarea sumelor curinse *n declaraiile de c'eltuieli transmise la Comisia 2uroean +i entru
rimirea fondurilor transferate ;om3niei din Fondul euroean de de%voltare regional- Fondul social
euroean +i Fondul de coe%iune +i asigurarea transferului acestora ctre #eneficiari- recum +i a
sumelor de refinanare +i cofinanare aferente acestora din fonduri alocate de la #ugetul de stat >ve%i
Ordonana nr. 29 din 2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanrii i a
cofinanrii alocate de la !u"etul de stat, inclusiv din #ondul naional de de$voltare, %n !u"etul
instituiilor implicate %n "estionarea instrumentelor structurale i utili$area acestora pentru
o!iectivul conver"en- art. 1 alin. >2) lit. C)).
Ax -rioritar " rioritate strategic dintr$un rogram oeraionalE curinde un gru de oeraiuni +i
av3nd o#iective secifice msura#ile >ve%i &e"ulamentul 'onsiliului nr. 10() din 200*).
Fe'e3i+iar " organismul- autoritatea- instituia sau societatea comercial din sectorul u#lic ori rivat-
unitatea administrativ$teritorial- organismele restatoare de servicii u#lice +i de utilitate u#lic de
interes local sau !udeean- resonsa#ile entru iniierea ori iniierea +i imlementarea roiectelor
aro#ate sre finanare *n cadrul unui rogram oeraional >ve%i O7U7G 'r7 A? di' 2//C, art. 2, alin.
(1)). Fn cadrul A,ei &rioritare 2- Geneficiarul este Consiliul Hudeean- care deine rolul rincial *n
managementul +i imlementarea roiectelor aro#ate *n cadrul &)S (ediu. Acesta este resonsa#il de
organi%area licitaiilor +i contractarea serviciilor +i a lucrrilor- imlementarea roiectului conform
?
o#iectivelor acestuia- monitori%area +i raortarea stadiului imlementrii la A(@)I- sta#ilirea unui
sistem searat de conta#ilitate a roiectului sau a unui cod conta#il searat entru toate tran%aciile
efectuate e roiect- asigurarea unei iste coresun%toare de audit.
Cadr$ Na4io'a$ Strate(i+ de Re3eri'4 - document aro#at de Comisia 2uroean- negociat *n
reala#il cu ;om3nia- ca stat mem#ru- *n urma evalurii &lanului Caional de 7e%voltare. CCS;
conine contri#uia din instrumentele structurale +i celelalte resurse financiare entru reali%area
rioritilor +i msurilor coninute *n &lanul Caional de 7e%voltare. &revederile acestui document se
imlementea% rin intermediul rogramelor oeraionale.
Cerere de 3i'a'4are " formular standard- solicitat de Comisia 2uroean *n vederea o#inerii
finanrii rin &rogramul )eraional Sectorial (ediu >ve%i +ne,a 1 ataat -.idului ).
C2e$tie$i e$i(i*i$e " c'eltuieli reali%ate de ctre Geneficiar- aferente roiectelor finanate *n cadrul
rogramelor oeraionale- care ot fi finanate at3t din instrumente structurale- c3t +i din #ugetul de
stat +i@sau contri#uia rorie a Geneficiarului >ve%i Ordonana nr. 29 din 200*, art. 1 alin. (2) lit. m)).
C2e$tie$i a$te$e de+Gt +e$e e$i(i*i$e $ c'eltuieli inerente reali%rii roiectelor finanate din
instrumentele structurale *n cadrul rogramelor oeraionale- care nu ot fi finanate din instrumentele
structurale- conform reglementrilor comunitare +i naionale >ve%i Ordonana nr. 29 din 200*, art. 1
alin. (2) lit. n)).
Co&itet$ de Mo'itori"are entru &)S (ediu are ca rol rincial monitori%area eficacitii +i
calitii imlementrii rogramului. 7in Comitet fac arte rere%entani ai ministerelor cu rol de
autoritate de management- ai asociaiilor atronale +i rofesionale relevante entru domeniile finanate
rin &)S (ediu- ai societii civile +i )C:$urilor active *n domeniul mediului- ai Comisiei 2uroene
+i ai instituiilor financiare internaionale.
Co'tra+t de 3i'a'4are $ act !uridic cu titlu oneros- *nc'eiat *ntre Autoritatea de (anagement +i
Geneficiar- rin care se aro# sre finanare un roiect- *n cadrul &rogramului )eraional Sectorial
de (ediu 2//0$2/13.
Co'tra+tor $ ersoana fi%ic sau !uridic- de dret u#lic sau rivat- cu care Geneficiarul a *nc'eiat
contractul de e,ecuie a unei lucrri- de furni%are a unor roduse sau de restare a unor servicii.
E#a$area I&-a+t$i a%-ra Medi$i - rocedur rin care se evaluea% otenialele efecte
negative e care un roiect- u#lic sau rivat- le oate avea asura mediului rin natura- dimensiunea
sau locali%area lui.
Do'd$ Ero-ea' de De"#o$tare Re(io'a$ " instrument care asigura asisten financiar *n scoul
corectrii rincialelor decala!e *ntre nivelurile de de%voltare a diferitelor regiuni.
Do'dri %tr+tra$e 9 instrumente financiare rin care 1niunea 2uroean acionea% entru
eliminarea disaritilor economice +i sociale *ntre regiuni- *n scoul reali%rii coe%iunii economice +i
sociale. Fondurile structurale sunt Fondul 2uroean entru 7e%voltare ;egional +i Fondul Social
2uroean.
I'%tr&e'te %tr+tra$e " asisten financiar neram#ursa#il rimit de ;om3nia- *n calitate de stat
mem#ru al 1niunii 2uroene- rin intermediul Fondului 2uroean de 7e%voltare ;egional- Fondului
social euroean +i Fondului de Coe%iune.
No&e'+$ator$ U'it4i$or Stati%ti+e Teritoria$e 9 clasea% regiunile statelor mem#re *n funcie de o
serie de varia#ile socio$economice.
O*ie+ti#$ +o'#er(e'4 " o#iectiv finanat din instrumente structurale- cu scoul cre+terii
convergenei statelor mem#re ale 1niunii 2uroene +i a regiunilor mai uin de%voltate.
Or(a'i%& I'ter&ediar " structur care *ndeline+te atri#uii delegate de ctre Autoritatea de
(anagement. &entru &)S (ediu- )rganismele Intermediare sunt organi%ate ca direcii la nivelul celor
4 regiuni de de%voltare sta#ilite rin Aegea nr. 31?@2//4 rivind de%voltarea regional *n ;om3nia- cu
modificrile +i comletrile ulterioare. 2le *ndelinesc un rol imortant *n imlementarea &)S la nivel
regional- acion3nd ca interfa *ntre A( +i #eneficiari. A( a delegat )I$urilor resonsa#iliti cu
rivire la activiti de rogramare- monitori%are- control +i raortare entru roiectele care se
derulea% *n regiunea resectiv.
D
Pre3i'a'4are " sumele transferate din instrumente structurale ctre #eneficiari- alii dec3t cei
rev%ui la art. ? alin. >1) $ >3) din ).1.:. nr. D4@2//9 rivind gestionarea financiar a instrumentelor
structurale +i utili%area acestora entru o#iectivul convergen rin lat direct ori rin lat
indirect- *n stadiul iniial entru susinerea *nceerii derulrii roiectelor +i@sau e arcursul
imlementrii acestora- *n condiiile rev%ute *n contractul de @ de finanare- *nc'eiat *ntre un
#eneficiar +i Autoritatea de (anagement@ *n vederea asigurrii derulrii coresun%toare a roiectelor
finanate *n cadrul rogramelor oeraionale.
Pro(ra& O-era4io'a$ " document strategic de rogramare ela#orat de Statul (em#ru +i aro#at de
Comisia 2uroean- rin care este sta#ilit o strategie de de%voltare sectorial sau regional rintr$un
set de rioriti coerente
Proie+t &a6or " o oeraiune ce curinde o serie de lucrri- activiti sau servicii menite s genere%e
investiii cu un o#iectiv clar definit +i cu o valoare mai mare sau egalcu ?/ milioane 2uro.
Proie+t 'e&a6or 9 o oeraiune ce curinde o serie de lucrri- activiti sau servicii menite s
genere%e investiii cu un o#iectiv clar definit +i cu o valoare mai mic de ?/ milioane 2uro.
Re-re"e'ta't$ $e(a$ a$ %o$i+ita't$i - ersoan care are dretul conform actelor de constituire s
rere%inte organi%aia +i s semne%e *n numele acesteia.
Si%te&$ U'i+ de Ma'a(e&e't a$ I'3or&a4iei - sistem informatic la scar naional- care furni%ea%
informaii cu rivire la rogresul imlementrii- at3t la nivel de roiect c3t +i la nivel de rogram-
entru toate rogramele oeraionale.
Te&e$e ori"o'ta$e - rioriti agreate la nivelul Statelor (em#re ale 1niunii 2uroene- *ncororate-
su# diferite forme- *n toate oliticile Comunitilor 2uroene. Acestea se refer la8
$ &romovarea egalitii de +anse +i nondiscriminrii
$ 7e%voltarea dura#il- rotecia +i *m#untirea mediului *ncon!urtor
$ 6e'nologia informaiei
$ Ac'i%iii u#lice
U'itatea -e'tr Coordo'area )i ;eri3i+area A+2i"i4ii$or P*$i+e =UC;AP> " deartament din
cadrul (inisterului Finanelor care are rolul de a verifica conformitatea rocesului de ac'i%iie u#lic
*nainte de derularea acestuia >control e,$ante).
U'itatea de I&-$e&e'tare a Proie+t$i 9 unitate funcional la nivelul Geneficiarului- cu rol *n
managementul +i imlementarea roiectelor.
0
AFRE;IERI
AA Autoritatea de Audit
ACIS Autoritatea entru Coordonarea Instrumentelor Structurale
AC& Autoritatea de Certificare +i &lat
A7I Asociaia de 7e%voltare Intercomunitar
A( Autoritate de (anagement
AC;(A& Autoritatea Caional entru ;eglementarea +i (onitori%area Ac'i%iiilor &u#lice
AC;SC Autoritatea Caional de ;eglementare entru Serviciile Comunitare
C2 Comisia 2uroean
CCS; Cadrul Caional Strategic de ;eferin
CS& Comitetul de Selecie a &roiectelor
7AAF 7elegaia )AAF *n ;om3nia
2I( 2valuarea Imactului asura (ediului
F2A7; Fondul 2uroean entru Agricultur +i 7e%voltare ;ural
F27; Fond 2uroean de 7e%voltare ;egional
FC Fondul de Coe%iune
FS2 Fondul Social 2uroean
B: Bot3r3rea :uvernului
IS Instrumente Structurale
IS&A Instrument entru &oliticile Structurale de &re$Aderare
(AI (inisterul Administraiei +i Internelor
(F& (inisterul Finanelor &u#lice
((& (inisterul (ediului +i &durilor
C16S Comenclatorul 1nitilor Statistice 6eritoriale
)I )rganism Intermediar
)AAF Giroul 2uroean Anti$Fraud
)( )rdin de (inistru
)1: )rdonana de 1rgen a :uvernului
&BA;2 A!utor entru reconstrucia economic a &oloniei +i 1ngariei
&) &rogram )eraional
&)S (ediu &rogramul )eraional Sectorial (ediu
S(IS Sistem 1nic de (anagement al Informaiei
6IA 6a,a e Ialoare Adugat
1CIA& 1nitatea entru Coordonarea +i Ierificarea Ac'i%iiilor &u#lice
ICA Ialoarea Cet Actuali%at
1A6 1nitate Administrativ 6eritorial
12 1niunea 2uroean
1I& 1nitatea de Imlementare a &roiectului
4
CAPITOLUL I7 INDORMAII GENERALE
I71 Pro(ra&$ O-era4io'a$ Se+toria$ Medi 2//0-2/1:
&rogramul )eraional Sectorial (ediu >&)S (ediu) rere%int documentul de rogramare care
sta#ile+te strategia de alocare a fondurilor euroene *n vederea de%voltrii sectorului de mediu *n
;om3nia- *n erioada 2//0$2/13.
&)S (ediu a fost ela#orat de ctre (inisterul (ediului +i &durilor >((&)- *n calitate de Autoritate de
(anagement entru acest rogram- su# coordonarea (inisterului Finanelor &u#lice- *n calitatea sa de
coordonator al rocesului de regtire a ;om3niei entru accesarea Fondurilor Structurale +i de
Coe%iune >FSC) entru erioada 2//0$2/13.
&)S (ediu este unul dintre cele mai imortante rograme oeraionale din unct de vedere al alocrii
financiare +i rere%int cea mai imortant surs de finanare entru sectorul de mediu. &rogramul este
finanat din Fondul de Coe%iune >FC) +i Fondul 2uroean de 7e%voltare ;egional >F27;) $ cu o
valoare de aro,imativ 4-? miliarde 2uro- la care se adaug cofinanarea naional de aro,imativ 1
miliard 2uro.
biecti$ul global al &)S (ediu const *n *m#untirea standardelor de via ale oulaiei +i a
standardelor de mediu vi%3nd- *n rincial- *ndelinirea anga!amentelor de aderare a ;om3niei la 12
cu rivire la rotecia mediului.
6otodat- se are *n vedere reducerea decala!ului e,istent *ntre Statele (em#re ale 1niunii 2uroene +i
;om3nia cu rivire la infrastructura de mediu- at3t din unct de vedere cantitativ- c3t +i calitativ.
Aceasta ar tre#ui s se concreti%e%e *n servicii u#lice eficiente- cu luarea *n considerare a rinciiului
de%voltrii dura#ile +i a rinciiului .oluatorul lte+te<.
O*ie+ti#e$e %-e+i3i+e POS Medi %'tH
1. +mbuntirea calitii "i a accesului la infrastructura de ap "i ap u,at, prin asi"urarea
serviciilor de alimentare cu ap i canali$are %n majoritatea $onelor ur!ane p/n %n 2010 i
stabilirea structurilor regionale eficiente pentru managementul ser$iciilor de ap-ap u,at.
2. De,$oltarea sistemelor durabile de management al de"eurilor prin %m!untirea mana"ementului
deeurilor i reducerea numrului de $one poluate istoric %n minimum )0 de judee p/n %n 2010.
). .educerea impactului negati$ asupra mediului "i diminuarea schimbrilor climatice cau,ate de
sistemele de ncl,ire urban %n cele mai poluate localiti p/n %n 2010.
1. Protecia "i mbuntirea biodi$ersitii "i a patrimoniului natural prin sprijinirea
mana"ementului ariilor protejate, inclusiv prin implementarea reelei 2atura 2000.
0. .educerea riscului de producere a de,astrelor naturale cu efect asupra populaiei, prin
implementarea msurilor preventive %n cele mai vulnera!ile $one p/n %n 2010.
;eali%area acestor o#iective va fi asigurat rin orientarea fondurilor alocate sre urmtoarele A/e
Prioritare8
1. Exti'derea )i &oder'i"area i'3ra%tr+trii de a- )i a- "at > 6otal aro,imativ 3-3
miliarde 2uro- din care grant 12 2-4 miliarde 2uro)
2. De"#o$tarea %i%te&e$or de &a'a(e&e't i'te(rat a$ de)eri$or )i rea*i$itarea %itri$or
+o'ta&i'ate i%tori+ >1-2 miliarde 2uro- din care grant 12 aro,imativ un miliard 2uro)
9
3. Rea*i$itarea +e'tra$e$or &'i+i-a$e de ter&o3i+are .' #ederea red+erii -o$rii >4?4
milioane 2uro- din care grant 12 229 milioane 2uro)
4. I&-$e&e'tarea %i%te&e$or ade+#ate de &a'a(e&e't -e'tr -rote+4ia 'atrii >21? milioane
2uro- din care grant 12 102 milioane 2uro)
?. De"#o$tarea i'3ra%tr+trii de -re#e'ire a ri%+ri$or 'atra$e .' "o'e$e +e$e &ai ex-%e $a
ri%+ >329 milioane 2uro- din care grant 12 20/ milioane 2uro)
D. A%i%te'4a Te2'i+ >104 milioane 2uro- din care grant 12 13/ milioane 2uro ).
&rogramul acoer erioada 2//0$2/13- dar o#iectivele sale urmresc nevoile de de%voltare ale
;om3niei du anul 2/13- rin unerea #a%elor de%voltrii economice dura#ile. &)S (ediu va
contri#ui la *ndelinirea o#ligaiilor e care ;om3nia le are *n sectorul de mediu- oferind oortuniti de
investiii *n toate regiunile rii.
(ecanismul de imlementare al &)S (ediu este re%entat sc'ematic *n figura de mai !os8
1/
AC&
6ratat
ACIS@CCS;
A16);I6A62A
72 A17I6
C)(I6261A
72
()CI6);IJA;2
&)S (27I1
AC;(A&@1CIA&
A16);I6A62A
72
(ACA:2(2C6
&)S (27I1
((&
4 );:ACIS(2
IC62;(27IA;2
:uvernul ;om3niei
C2
G2C2FICIA;I
&rotocol
Statut
&rotocol
Acord
Acord
Contract de
Finanare
1nitatea de
lata >A( &)S
(ediu)
I7 2 Axa -rioritar 2 !De"#o$tarea %i%te&e$or de &a'a(e&e't i'te(rat a$ de)eri$or )i rea*i$itarea
%itri$or i%tori+e +o'ta&i'ate,
I7271 Cadr$ (e'era$
Acest rioritate a#ordea% asecte de mediu critice de e teritoriul ;om3niei " oluarea aei- solului-
aerului- rovocat de deo%itarea neadecvat a de+eurilor. &racticile do#3ndite *n gestionarea inadecvat
a de+eurilor mo+tenite din trecut- utili%ate +i *n re%ent *n ;om3nia- au condus la neconformarea unui
numar mare de deo%ite +i la deo%itarea inadecvat a unor cantiti considera#ile de de+euri care
continu s fie roduse. Cea mai frecvent metod de eliminare a de+eurilor rm3ne deo%itarea.
Colectarea searat este fcut doar *n anumite centre ilot +i multe din materialele recicla#ile sunt
ierdute rin deo%itare- doar o mic arte dintre acestea fiind folosite ca materie rim secundar +i
reciclate.
&oliticile 12 din domeniul managementului de+eurilor evidentia% imortanta unei a#ordri integrate *n
gestionarea de+eurilor- care include construcia facilitilor de eliminare a de+eurilor *mreun cu
msuri de revenire a roducerii de+eurilor +i reciclare- conforme cu ierar'ia rinciiilor8 revenirea
roductiei de de+euri +i a imactului negativ al acesteiaE recuerarea de+eurilor rin reciclareE refolosireE
tratarea +i deo%itarea final a de+eurilor *n condiii de siguran " deo%ite ecologice de de+euri- acolo
unde nu e,ist osi#ilitatea recuerrii.
Fn ;omania- sistemul de gestionare integrat a de+eurilor este *n acest moment de%voltat cu sri!inul
IS&A *n 0 din cele 42 de !udee >rima fa% de roiect) *n tim ce alte investiii recente *n domeniul
de+eurilor solide- *n rincial limitat la construcia unor groi ecologice noi- a fost reali%at *n 11 ora+e.
Imlicarea sectorului rivat *n gestionarea de+eurilor este relativ mare comarativ cu sectorul de a.
Servicii centrali%ate de salu#ritate sunt disoni#ile *n ma!oritatea %onelor ur#ane- sre deose#ire de
%onele rurale.
Fn ceea ce rive+te legislaia *n vigoare in domeniul managementului de+eurilor- aceasta este *n
conformitate cu acKuis$ul comunitar. Fn vederea conformrii cu 7irectivele 12- ;om3nia a o#inut *n
cadrul rocesului de negociere erioade de tran%iie 3n *n 2/10 entru anumite tiuri de deo%ite de
de+euri8 deo%ite de de+euri municiale " erioade de tran%iie 3n *n 2/10E stocarea temorar a
de+eurilor industriale ericuloase " 2//9E deo%ite de de+euri industriale neericuloase " erioade de
tran%iie 3n *n 2/13. 1n numr de 100 deo%ite
102
>cca 49/ 'a) situate *n %onele ur#ane- tre#uie s
stoe%e activitatea de deo%itare *ntre 2/10 $ 2/13. 7e asemenea- *n conformitate cu 6ratatul de
Aderare- ;om3nia tre#uie s asigure reducerea gradual a de+eurilor deo%itate *n cele 1/1 deo%ite
municiale neconforme. Conform 7irectivei 1999 @ 31- ;om3nia tre#uie s reduc cantitatea anual de
de+euri #iodegrada#ile deo%itate 3n la 2-4 milioane tone 3n *n 2/13. Aceast int de 2-4 milioane
tone a fost sta#ilit *n acord cu revederile art. ? al 7irectivei +i rere%int ?/5 din cantitatea total >ca
greutate) a de+eurilor municiale #iodegrada#ile roduse *n 199?. Alte erioade de tran%iie au fost
o#inute entru anumite inte *n domeniul de+eurilor de am#ala!e 3n *n 2/13- care vi%ea% reducerea
considera#il a cantitii de de+euri ce urmea% a fi deo%itate.
&lanul Cational de :estionare a 7e+eurilor- &lanurile ;egionale de :estionare a 7e+eurilor- c3t +i
&lanurile Hudeene de :estiune a 7e+eurilor- au fost ela#orate *n cadrul unui roces de consultare
210
Fn conformitate cu &lanul de Imlementare entru 7irectiva 1999 @ 31 rivind deo%itarea.
11
artenerial cu factorii interesai regionali- care au identificat +i rioriti%at nevoile de investiii la nivel
regional@!udeean *n scoul *ndelinirii anga!amentelor asumate entru acest sector.
Autoritile locale sunt resonsa#ile entru imlementarea acestor anga!amente *n conformitate cu
strategia national entru serviciile u#lice.
Co'3or& POS Medi5 o*ie+ti#e$e Axei -rioritare 2 %'t r&toare$eH
'reterea "radului de acoperire a populaiei care !eneficia$ de colectarea deeurilor
municipale, i de serviciile de mana"ement de calitate corespun$toare i la tarife accepta!ile3
&educerea cantitii de deeuri depo$itate3
'reterea cantitii de deeuri reciclate i valorificate3
4nfiinarea unor structuri eficiente de mana"ement al deeurilor3
&educerea numrului de situri contaminate istoric.
A+ea%t ax -rioritar #a 3i 3i'a'4at di' Do'd$ Ero-ea' de De"#o$tare Re(io'a$7
I7272 Strate(ia de 3i'a'4are
Strategia &)S (ediu entru finanarea roiectelor *n cadrul A,ei rioritare 2- domeniul ma!or de
intervenie 1.7e%voltarea sistemelor de management integrat al de+eurilor +i e,tinderea infrastructurii
de management al de+eurilor< rere%int o continuare a Strategiei IS&A >actuali%at *n anul 2//3)- la
care au fost adugate rioritile din 6ratatul de Aderare- in3ndu$se cont totodat de anga!amentele
asumate *n timul rocesului de negociere.
&rocesul de identificare a roiectelor entru finantare din FSC a *nceut la sf3r+itul anului 2//4- *n
acela+i tim cu *nc'eierea negocierilor cu 12 entru Caitolul 22 " (ediu- iar #a%a metodologiei de
selecie a roiectelor a fost rere%entat de &lanurile Caionale de Imlementare a legislaiei
comunitare. Aista indicativ a roiectelor ma!ore entru aceast A, rioritar este re%entat *n A'exa
1 a acestui g'id.
Conformarea cu oliticile de mediu *n sectorul de management al de+eurilor resuune o a#ordare
sistematic- e termen lung- care s continue +i du erioada de rogramare 2//0$2/13 >cea mai lung
erioad de tran%iie entru sectorul de de+euri este 3n *n anul 2/10).
Fn cadrul acestei a,e rioritare vor fi romovate cu rioritate roiecte de management integrat al
de+eurilor- care s reflecte olitica 12 +i rinciiile din acest sector de mediu +i care sunt *n
conformitate cu &lanul Caional de :estiune a 7e+eurilor-&lanurile ;egionale de :estiune a 7e+eurilor
+i cu &lanurile Hudeene de :estiune a 7e+eurilor. &rogramele de investiii vor include activiti legate
de managementul de+eurilor >revenire- colectare searat- valorificare +i reciclare- tratare +i eliminare)-
*n aralel cu *nc'iderea deo%itelor de de+euri neconforme. &roiectele resective vor acoeri
aglomerrile ur#ane +i rurale- la nivel !udeean sau c'iar regional. Fm#untirea serviciilor de
management al de+eurilor este o condiie care tre#uie legat de investiiile din cadrul acestei a,e
rioritare. 7ac este ca%ul- se oate acorda sri!in #eneficiarilor *n concesionarea serviciilor rivind
de+eurile.
&rioritate este acordat !udeelor *n care nu au fost derulate investiii ma!ore 3n *n re%ent
>aro,imativ !umtate din cele 41 !udee din ;om3nia)- a#ord3nd *ntr$o manier integrat necesitatea
*ndelinirii anga!amentelor din domeniul de+eurilor.
12
) a doua arie de intervenie vi%ea% e,tinderea@finali%area sistemelor de management al de+eurilor *n
acele !udee@%one *n care se derulea% rima fa% a unui sistem de management integrat al de+eurilor sau
*n care investiiile anterioare s$au limitat la construirea unui deo%it nou de de+euri- la sisteme de
colectare neselectiv +i la transort. Scoul *l constituie crearea unui sistem modern de management al
de+eurilor- care s contri#uie la reducerea cantitii de de+euri deo%itate *n resectivele !udee@regiuni-
rin sta#ilirea unui sistem adecvat de tratare a de+eurilor- *n vederea rote!rii mediului. (inimum 1?
!udee din ;om3nia- care nu au fost incluse *n rima categorie menionat- vor #eneficia de investiii e
categorii secifice de de+euri.
&roiectele de management integrat al de+eurilor vor avea *n vedere- de asemenea- deo%itele
neconforme de deseuri din %ona ur#an- groile necontrolate de de+euri- e,istente *n %onele rurale-
recum +i e,tinderea serviciilor de colectare searat a de+eurilor *n aceste %one.
Fe'e3i+iarii i'ter#e'4ii$or di' +adr$ a+e%tei axe -rioritare %'t atorit4i$e $o+a$e5 -ri' Co'%i$ii$e
Ide4e'e.
6oate unitile adminstrative din aria de acoerire a roiectului- inclusiv !udeul- vor *nfiina o
A%o+ia4ie de De"#o$tare I'ter+o&'itar5 av3nd ca o#iectiv reali%area *n comun a roioectului-
recum +i gestionarea *n comun a activitilor legate de managementul de+eurilor care comun
serviciile de salu#ri%are ce sunt *n reonsa#ilitatea fiecrui mem#ru al su- conform revederilor Aegii
nr. ?1@2//D rivind serviciile comunitare de utiliti u#lice cu modificrile +i comletrile ulterioare.
7u finali%area roiectului de investiii- oerarea serviciilor de salu#ritate se acord rin licitaie
u#lic.
Fn conformitate cu revederile Le(ii 21@J2//1- reu#licat- A7I este structura de cooerare cu
ersonalitate !uridic- av3nd ca o#iectiv .'3ii'4area5 or(a'i"area5 re($e&e'tarea5 3i'a'4area5
ex-$oatarea5 &o'itori"area )i (e%tio'area .' +o&' a %er#i+ii$or de ti$it4i -*$i+e e ra%a de
cometen a unitilor administrativ$teritoriale mem#re- recum +i reali%area *n comun a unor roiecte
de investiii u#lice de interes %onal sau regional destinate *nfiinrii- moderni%rii +i@sau de%voltrii-
du ca%- a sistemelor de utiliti u#lice aferente acestor servicii.
A7I are statut de utilitate u#lic- de dret rivat- fiind creat *n conformitate cu revederile ).:. nr
2D@2/// rivind asociaiile +i fundaiile cu modificrile +i comletrile ulterioare.
Av3nd *n vedere c investiiile necesare *n sectorul de de+euri entru conformarea cu aKuis$ul
comunitar sunt mai mari dec3t cele care ot fi imlementate *n cadrul &)S (ediu *n erioada 2//0$
2/13- ot fi accesate +i alte surse de finanare- du cum urmea%8
#ondul 2aional pentu 5ediu 6 asigur co$finanarea unor investiii limitate *n sectorul de
de+euri- inclusiv a de+eurilor ericuloaseE
4mprumuturi e,terne sau diferite forme de 777 6 sunt de asemenea soluii avute *n vedere entru
anumite aglomerri ur#ane.
I7 27: A$o+area 3i'a'+iar
&entru erioada 2//0$2/13- fondurile alocate entru finanarea roiectelor din A,a rioritar 2 a &)S
(ediu- domeniul ma!or de intervenie ! De$voltarea sistemelor de mana"ement inte"rat al deeurilor
i e,tinderea infrastructurii de mana"ement al deeurilor<- se ridic la aro,imativ 991-? milioane
13
2uro- din care aro,imativ 093 milioane 2uro rere%int finanare din F27; +i aro,imativ 194-?
milioane 2uro cofinanare de la Gugetul de stat.
Alocarea financiar orientativ entru acest domeniu ma!or de intervenie este re%entat *n ta#elul de
mai !os8
A' TOTAL Contri#uie
12
=DEDR>
Contri#uie u#lic naional
F(et$ de
%tat
F(ete $o+a$e A$te
%r%e
-*$i+eK
Tota$
2//0 ?1-24D-04/ 41-/29-392 9-231-D13 1-/2?-03? $ 1/-2?0-344
2//B 1/?-4?9-004 44-D40-419 19-/?4-0?9 2-110-19D $ 21-101-9??
2//C 114-024-404 94-943-/99 21-301-194 2-304-?00 $ 23-04?-00?
2/1/ 131-4D0-43? 1/?-493-944 23-03D-134 2-D30-349 $ 2D-303-440
2/11 1?9-4?2-?01 120-442-/?0 24-003-4D3 3-190-/?1 $ 31-90/-?14
2/12 2//-4D9-0/? 1D/-D9?-0D4 3D-1?D-?40 4-/10-394 $ 4/-103-941
2/1: 222-?4?-991 104-/D4-093 4/-/D?-404 4-4?1-02/ $ 44-?10-194
TOTAL CC15/@15/C/ 0C25B?/5B02 10B5:BC51CA 1C5B215/22 - 1CB521/521B
&roiectele finanate *n cadrul acestei a,e rioritare acoer aria unui !ude +i vor reali%a infrastructura
necesar sistemului de gestionare integrat a de+eurilor- *nce3nd de la colectare- transort- tratare +i
eliminare final.
Ior fi finanate at3t roiecte ma!orea cror valoare de investiii de+e+te ?/ milioane 2uro- c3t +i
roiecte nema!ore- a cror valoare este su# ?/ milioane 2uro. Ialoarea ma,im a finanrii acordate
entru costurile eligi#ile >aro,imativ 9/5 din costurile totale eligi#ile) *n cadrul unui roiect-
resectiv deficitul de finantare- este de aro,imativ 945 >4/5 din F27; +i 145 de la Gugetul de stat).
Geneficiarul roiectului tre#uie s asigure diferena de 25- recum +i restul c'eltuielilor eligi#ile +i
c'eltuielile altele dec3t cele eligi#ile. Costul total eligi#il se sta#ile+te *n conformitate cu revederile
Art. ?? al ;egulamentului :eneral nr. 1/43@2//D8 c.eltuielile eli"i!ile aferente proiectelor "eneratoare
de venituri nu vor de+i valoarea curent a costului investiiei din care se scade valoarea curent a
venitului net estimat a se o#ine rin funcionarea investiiei e o anumit erioad. &entru roiectele
eligi#ile din cadrul acestei a,e rioritare- erioada de referin este- ca regula- de 3/ ani.
I 27? Cadr$ $e(a$
Ga%a legal a acestui g'id este rere%entat de &)S (ediu- aro#at rin 7eci%ie a Comisiei 2uroene
*n data de 11 iulie 2//0- disoni#il e agina de internet a A( &)S (ediu 999.osmediu.ro.
0adrul legislati$ pri$ind instrumentele structurale'
;egulamentul >C2) nr. 1/43@2//D al Consiliului din 11 iulie 2//D de sta#ilire a revederilor
generale rivind F27;- FS2 +i FC +i de a#rogare a ;egulamentului >C2) nr. 12D/@1999E
14
;egulamentul >C2) nr. 1/4/@2//D al &arlamentului 2uroean +i al Consiliului din ? iulie 2//D
rivind F27; +i de a#rogare a ;egulamentului >C2) nr. 1043@1999E
;egulamentul nr. 1424@2//D din 4 decem#rie 2//D al Comisiei sta#ilind regulile entru
imlementarea ;egulamentului Consiliului >C2) nr. 1/43@2//D *n care se sta#ilesc revederile
generale cu rivire la F27;- FS2 +i FC +i entru imlementarea ;egulamentului >C2) nr.
1/4/@2//D al &arlamentului 2uroean +i al Consiliului entru Fondul 2uroean de 7e%voltare
;egionalE
B.:. nr. 4?0@2//4 rivind cadrul instituional de coordonare +i de gestionare a instrumentelor
structurale E
B: nr. 1D3?@2//9 rivind organi%area +i funcionarea (inisterului (ediului +i &durilor cu
modificrile +i comletrile ulterioareE
).1.:. nr. 34@2//D rivind atri#uirea contractelor de ac'i%iie u#lic- a contractelor de
concesiune de lucrri u#lice +i a contractelor de concesiune de servicii- cu modificrile +i
comletrile ulterioareE
B.:. nr. 92? @2//D entru aro#area normelor de alicare a revederilor referitoare la atri#uirea
contractelor de ac'i%iie u#lic din ).1.: nr. 34@2//0- cu modificrile +i comletrile
ulterioareE
)1: nr. D4@2//9 rivind gestionarea financiar a instrumentelor structurale +i utili%area
acestora entru o#iectivul convergen- cu modificrile +i comletrile ulterioareE
)rdinul ministrului finanelor u#lice nr. 2?44@2//9 entru aro#area Cormelor metodologice
de alicare a revederilor ).1.:. nr. D4@2//9- cu modificrile +i comletrile ulterioareE
B: nr. 0?9@2//0 rivind regulile de eligi#ilitate a c'eltuielilor efectuate *n cadrul oeraiunilor
finanate rin rogramele oeraionale- cu modificrile +i comletrile ulterioareE
B: nr. 434@2//0 entru aro#area constituirii Comitetului de monitori%are a &rogramului
oeraional sectorial de mediu 2//0 $ 2/13 +i a ;egulamentului$cadru de organi%are +i
funcionare a acestuia- cu modificrile +i comletrile ulterioareE
)rdinul ministrului mediului +i de%voltrii dura#ile +i al ministrului economiei +i finanelor
nr.141?@3399@2//4 rivind aro#area listei c'eltuielilor eligi#ile entru roiectele finanate *n
cadrul &rogramului )eraional Sectorial .(ediu< 2//0$2/13 $ (.)f. nr. 4D1 din 2/ decem#rie
2//4- cu modificrile +i comletrile ulterioareE
)rdinul ministrului mediului +i de%voltrii dura#ile nr. 10??@12.11.2//0 +i al ministrului
economiei +i finanelor nr. 2144@21.11.2//0 entru aro#area 7ocumentului Cadru de
Imlementare a &rogramului )eraional Sectorial (ediu 2//0 " 2/13- cu modificrile +i
comletrile ulterioare.
Cadrul legislativ entru sectorul de de+euri este re%entat *n A'exa 2 a acestui g'id.
CAPITOLUL II - REGULI PRI;IND PREGTIREA PROIECTELOR
Acest caitol ofer informaii eseniale rivind ane,ele la Cererea de Finanare >Studiu de Fe%a#ilitate-
Anali% Cost Geneficiu- Anali% Instituional +i Studiu rivind 2valuarea Imactului asura (ediului)
+i criteriile utili%ate *n evaluarea acestor roiecte. 7e asemenea- *n aceast seciune sunt incluse
informaii rivind ela#orarea (aster &lan$ului- documentul care rere%int at3t strategia de finanare e
1?
termen lung a infrastructurii de de+euri la nivel !udeean- recum +i #a%a rioriti%rii investiiilor care
urmea% a fi rouse entru finanare *n cadrul &)S (ediu.
MASTER PLANUL =MP>
(aster &lanul are ca sco sta#ilirea +i rioriti%area nevoilor +i investiiilor entru a reali%a " cu cele mai
mici costuri $ delina conformare cu directivele relevante ale C2- in3nd cont de suorta#ilitatea
investiiei entru oulaie +i de caacitatea local de imlementare. Acesta va avea *n vedere un
management integrat al de+eurilor solide mena!ere din ariile ur#ane +i rurale ale %onei curinse *n
roiect- const3nd din sortarea- transortul- eliminarea *n deo%it +i alte soluii de tratareE cu inventarul
'aldelor +i deo%itelor e,istente +i rogramul de *nc'idere +i rea#ilitare.
Ma%ter P$a'$ tre#uie s conin urmtoarele elemente8
17 P$a'ri$e de de"#o$tare r*a' )i re(io'a$5 -re+& )i date %o+io-e+o'o&i+e + -ri#ire $a
"o'a -roie+t$i
Informaii cu rivire la ur#anismul actual- date socio$economice +i alte informaii de #a%
rivind gruurile int- inclusiv activiti comerciale +i industriale locale +i ersectivele de
de%voltare e termen mediu +i lungE
) estimare a celor mai ro#a#ile tendine de de%voltare e o erioada de 3/ de ani la nivel de
!ude@ regiuneE
7ate socio$economice >inclusiv informaii cu rivire la cre+terea oulaiei- veniturile e
gosodrie- mrimea gosodriilor- c'eltuieli medii entru #unuri eseniale- de+euri generate e
ca de locuitor e %i- etc.) o#inute din surse locale +i verificate e #a% de sonda!e limitate
>descrierea detaliat a metodologiei rouse entru aceste sonda!e se va re%enta *n &rounerea
te'nic).
27 Sita4ia a+ta$ .' %i%te&e$e de(e%tio'are a de)eri$or )i e%ti&area +o%tri$or
7escrierea sistemelor +i instalaiilor e,istente- inclusiv cu locul +i surafaa ocuat de actualele
rame +i 'alde de de+euriE re%entarea unei sc'ie a %onei geografice deserviteE
7escrierea +i evaluarea efectelor actuale >imact asura mediului) ale levigatului asura
recetorilor de surafa +i@sau a mediului +i aei su#terane *n ca%ul deversrii necontrolate *n
su#teran +i *n c3muri de evaorare. 7escrierea >dac este ca%ul) a relevrii de ro#e de a
su#teran *n uncte +i deo%ite selectate +i discutarea re%ultatelor de la#oratorE
2valuarea rincialelor comonente ale sistemului din unct de vedere al caacitii- eficienei
energetice- erformanei- strii generale- fia#ilitii- adecvrii- racticilor de *ntreinere- vec'imii
+i calitii materialelor +i ec'iamentelorE
7escrierea +i evaluarea funcionrii sistemului8 utili%area u#elelor +i containerelor- utili%area
ve'iculelor de colectare +i transort- %ona de receie la staia de tratare etc.E detectarea
ro#lemelor critice +i unctelor de strangulareE
1D
2valuarea standardelor de calitate +i conformrii cu legislaia alica#ilE
2valuarea sustena#ilitii sistemului e,istent +i a gradului de acoerire a costurilor reale de
e,loatareE
7escrierea managementului *n cadrul !udeului a altor de+euri solide dec3t cele mena!ere
>recum cele to,ice- ericuloase- sitalice+ti- de construcie)- c'iar dac acestea nu vor fi incluse
*n restul roiectului de asistenE
2fectuarea unor investigaii arofundate entru a se asigura c investiiile rouse sunt dura#ile
+i eficiente din unct de vedere economic- +i anume8
o Studii toografice >dac este ca%ul) in amlasamentele e,istente +i in cele ale otenialor
deo%ite de de+euriE
o Studii geote'nice- inclusiv fora!e +i studii 'idrogeologice ale amlasamentelor oteniale
de deo%ite.
:7 Pro-'eri de -ara&etri 3'da&e'ta$i de -roie+tare -e'tr o -erioada de :/ de a'i
&rounerea unor arametri recum8 tendina demografic *n mediul ur#an +i rural- tendinele
generrii de+eurilor solide mena!ere- la fel a celor asimilate mena!ere >instituionale +i
comerciale)- tariful serviciilor legate de de+eurile solide- venitul mediu e gosodrie-
standardele cantitative +i calitative de *ndelinit *n fiecare an int- flu,uri de de+euri solide
e tiuri de de+euri- rooria *n care sunt asigurate serviciile u#lice- numrul mediu de
ersoane e gosodrie- inflaie +i rata de scont etc. &arametrii te'nici *n raort cu
ec'iamentele alese +i modul de e,loatare8 tiul +i caacitatea u#elelor +i containerelor-
ciclurile de e,loatare- caacitatea te'nic a deo%itului >*n minim dou locuri diferite)-
descrierea e,loatrii +i duratei de e,isten a celulelor desc'ise- rocedura de *nc'idere +i
rea#ilitare- etc.E
Conceerea +i rounerea ar'itecturii sistemului entru de+euri solide din fiecare !ude vi%at-
e #a%a soluiei celei mai eficiente din unct de vedere economic care s curind *ntreaga
%on8 o%iia deo%itelor din unct de vedere al e,istenei condiiilor- dar +i al costurilor de
transort- sistemele de colectare- numrul de oeratori etc.E
2vitarea suradimensionrii *n conte,tul unor resurse financiare limitate.
?7 Mode$$ &a+ro-%-orta*i$it4ii -e'tr o -erioad de -roie+tare de :/ de a'i
2valuarea macro"suorta#ilitii rin comararea caacitii ma,im otenial a comunitii
#eneficiare de a contri#ui cu costurile totale ale rogramului de investiii >costul caitalului +i
toate costurile de )L( din care se scade valoarea tuturor finanrilor neram#ursa#ile)E
Costurile totale scontate ale rogramelor rouse >re%ultate din (aster &lanul e+alonat) adugate
la celelalte anga!amente financiare >credite) ale comunitii >acestea tre#uie s se situe%e su#
ragul definit de caacitatea de contri#uie otenial ma,im scontat e o erioad de anali%
secificat)E
10
Caacitatea de contri#uie otenial ma,im a comunitii #eneficiare estimat *n #a%a
rinciiului ca c'eltuielile medii lunare cu serviciile de salu#ritate s nu de+easc 1-45 din
venitul celei mai srace decileE
;aortul de macro$suorta#ilitate definit ca relaia dintre caacitatea de contri#uie otenial
ma,im +i costurile totale scontate ale rogramului rous *n (aster &lanE
2la#orarea unui model matematic- su# form de ta#el- entru a calcula acest raort de
suorta#ilitate entru diferite domenii de curindere ale rogramului de investiii- sc'im#3nd
cantitile +i e+alonarea investiiilor +i a celorlalte costuri aferente *n cadrul erioadei de
roiectare.
@7 A'a$i"a de o-4i'i -e'tr &a'a(e&e't$ i'te(rat .' do&e'i$ de%eri$or $a 'i#e$
6de4ea'Jre(io'a$
&re%entarea unor soluii alternative relevante rivind sortarea de+eurilor la surs de ctre
oulaie- transortarea la rincialele instalaii de tratare +i sortarea mecanic a deseurilor in
vederea reciclarii sau comostarii- in3nd seama de intele de reciclare- resectiv de tintele de
indeartare a deseurilor #iodegrada#ile de la deo%itare- indicate *n &lanul Caional de
:estionare a 7e+eurilorE
2valuarea soluiilor relevante rivind colectarea- transortul- transferul +i deo%itarea entru
eliminare a de+eurilorE at3t costurile investiiei c3t +i cele de e,loatare vor fi anali%ate rin
comararea diferitelor sc'eme care s includ arametri recum8 numrul- locul- surafaa-
caacitatea etc. a deo%itelor- caacitatea utila!elor de transort- durata unei curse comlete-
utili%area staiilor de transfer +i a unor ve'icule de caacitate sorit >aceast soluie a fost
adeseori utili%at)- evaluarea osi#ilitii de a acoeri o arte din costul sortrii rin v3n%area de
materiale reciclate.
Anali%a soluiilor relevante rivind *nc'iderea deo%itelor e,istente neconforme +i
imlementarea unui rogram de rea#ilitare a terenului +i de msuri de remediere.
A7 Sta*i$irea -riorit4i$or de i'#e%ti4ii .' #ederea i'+$derii .' -ri&a eta- a Ma%ter P$a'$i
7efinirea unui rogram e+alonat e termen lung urmrind conformarea final cu revederile
legislaiei *n vigoare.
Sta#ilirea nevoilor rioritare +i investiiilor in3nd cont de suorta#ilitatea investiiei rouse
entru oulaie +i de caacitatea local de imlementare.
07 Co'+$"ii -ri#i'd -re-3e"a*i$itatea -roie+t$i =3a"a de Ma%ter P$a'>
2ste necesar resectarea tuturor criteriilor rivind macro$suorta#ilitatea- structura
instituional +i fia#ilitatea financiar a activitiiE de e,emlu- dac o alternativ a roiectului
nu resect criteriul de macro$suorta#ilitate- ea va tre#ui redimensionat coresun%tor- iar
dac se gse+te o alternativ otrivit >dac este ca%ul) ea va utea fi verificat +i rin risma
altor criterii.
14
2ste deose#it de imortant identificarea lisurilor >de natur instituional- financiar- te'nic
etc.)- *n vederea adotrii aciunilor corective *ntr$un termen c3t mai aroiat.
(aster &lanul tre#uie ela#orat *n conformitate cu cerinele :'idului (&- disoni#il e site$ul ((&- la
adresa 'tt8@@999.osmediu.ro@a,arioritara2 .
(aster &lanul va avea ata+at $i%ta de i'#e%ti4ii re"$tat .' r&a -rioriti"rii7 Pe'tr a-ro*area
MP5 e%te 'e+e%ar e&iterea HCI de a-ro*are a a+e%tia )i a $i%tei de i'#e%ti4ii -rioritare- e #a%a
Acordului de rinciiu semnat de toate localitile asociate.
STUDIUL DE DELAFILITATE =SD>
Studiul de fe%a#ilitate se va concentra e investiiile incluse *n rima fa% a imlementrii (aster
&lanului aro#at- coresun%tor =roiectului< ce va fi rous entru cofinanare din fonduri 12. &e
#a%a (aster &lanului- se va *ntocmi Studiul de fe%a#ilitate- +i va ela#ora concetul reliminar +i
caracteristicile te'nice- comar3nd soluiile alternative mai arofundate entru a asigura alegerea
soluiilor cele mai eficiente din unct de vedere al costurilor. 6oate msurile rouse tre#uie s in
cont de erioadele de tran%iie sta#ilite entru imlementarea directivelor 12 relevante- conform
revederilor 6ratatului de Aderare a ;om3niei la 12- entru sectorul de de+euri.
Studiul de fe%a#ilitate const *n studii te'nice- financiare +i instituionale- rere%ent3nd un concet
reliminar necesar regtirii cererii de cofinanare 12 entru roiect. Acesta tre#uie s fie *ntocmit
otrivit cerinelor C2@IFI +i legislaiei rom3ne >Aegea nr.203@2//D rivind finanele u#lice locale- cu
modificrile +i comletrile ulterioare +i B: nr. 9@2//0 rivind constituirea- comonena +i funcionarea
Comisiei de autori%are a *mrumuturilor locale- cu modificrile +i comletrile ulterioare).
Stdi$ de 3e"a*i$itate tre#uie s furni%e%e date rivind8
1n$estigaiile geologice&geotehnice&hidrogeologice pentru amplasamente necesare construciei
$iitorului depo,it-depo,ite
2fectuarea unei investigaii geologic$geote'nic$'idrogeologic comlet a amlasamentelor
identificate- av3nd caacitate de re%erv entru 3/ de ani de e,loatareE aceasta va ermite alegerea
adecvat sau confirmarea amlasamentului deo%itului- iar du luarea deci%iei- ela#orarea
roiectului te'nic al sistemului de drenare a levigatului +i de canali%are luvial. &entru aceasta sunt
necesare cel uin 4 fora!e care s dea o #un idee asura grosimii stratului suerficial +i a nivelului
aei freatice. Se vor efectua testri geo$mecanice e ro#e neertur#ate de argil- entru a se
rogno%a tasrile- tasrile difereniale +i ermea#ilitatea.
2e,abilitatea tehnic %descrierea tehnic "i schia tehnic a componentelor proiectului*
7escrierea te'nic +i concetualM a comonentelor roiectului +i anali%a fe%a#ilitii la nivelul
soluiilor alternative de!a anali%ate *n fa%a de (aster &lan
&rounerea comonentelor sistemului entru managementul integrat alde+eurilor solide- e #a%a
soluiei celei mai eficiente din unct de vedere economic care s curind *ntreaga %on8 o%iia
19
deo%itelor din unct de vedere al e,istenei condiiilor- dar +i al costurilor de transort- sistemele de
colectare- numrul de oeratori- etc.
7imensionarea facilitilor de gestionare a deseurilor *n funcie de cererea actual +i roieciile
rogno%ate ale acesteiaE *n evaluarea noilor investiii se vor utili%a reuri unitare- vala#ile n anul
transmiterii sre aro#are.
7imensionarea instalaiilor de tratare +i eliminare a de+eurilor solide- mai ales a deo%itelor- entru
erioada de tim de 3/ aniE investitia totalM entru deo%it ce va fi introdusM *n cererea de finanare
oate fi calculat- otional- numai entru construirea rimei celule. Fn acest ca%- autoritile locale
vor fi o#ligate s genere%e fonduri ulterior- +i sM unM cerine coresun%Mtoare *n contractele de
concesiune- entru a valorifica cMt mai #ine fondurile necesare entru *nc'iderea +i monitori%area
ost$*nc'idere a rimei celule +i construirea celulelor urmtoare- conform calculelor din (aster &lan
+i studiul de fe%a#ilitate.
7etalierea costurilor de e,loatare +i *ntreinere >)L()- recum +i a variaiei acestor costuri *n
viitorE se va oferi un rogram estimativ de c'eltuieli anuale entru fiecare comonent ma!or a
roiectului.
Planul de achi,iii
Ca arte integrant a activitii de ela#orare a unui rogram de investiii suorta#il- tre#uie regtit un
lan de ac'i%iii entru fiecare roiect. &lanul de ac'i%iii tre#uie s in cont de revederile legale *n
vigoare rivind ac'i%iiile u#lice.
De$i,e de cost
&re%entarea devi%ului general de costuri si a devi%elor de costuri e o#iecte- detaliate entru
roiectele rouse *n euro +i lei- *n reuri constante- vala#ile *n anul transmiterii sre aro#are a
roiectului- +i *n reuri curente- care includ inflatia >at3t conform B.:. nr. 24@2//4 rivind
coninutul cadru al Studiului de fe%a#ilitate- c3t +i conform formatului convenit cu Comisia
2uroean)- cu evidenierea *n coloane searate a c'eltuielilor eligi#ile- dar +i a c'eltuielilor
altele dec3t cele eligi#ile aferente roiectului rous sre finanare.
2stimarea costurilor tre#uie s se fac detaliat- cu su#*mrirea costurilor e elemente de
roiect@o#iecte +i s se sri!ine e iote%e +i #a%e de calcul cu suficiente detalii care s ermit o
anali% amnunit. 7evi%ele +i revi%uirile acestora tre#uie datate +i tre#uie s re%inte defalcat
costurile locale +i e,terne- ta,ele +i imo%itele locale- costurile de roiectare- suraveg'ere-
!uridice +i de administrare asociate roiectelor- onorariile consultanilor +i alocaiile entru
cre+teri de re +i nerev%uteE
7etalii comlete cu rivire la costurile de lanificare- roiectare- suraveg'erea construciei +i
de e,loatare- *ntreinere +i management entru oeratorE detalii rivind variaia a+tetat a
costurilor de e,loatare +i *ntreinere *n viitor >estimri anuale +i #a%e de calcul)E
2stimarea unui rogram de c'eltuieli anuale entru fiecare roiect. Calendarul se va su#*mri
entru a arta cerinele entru comonentele ma!ore ale roiectului +i va tre#ui coordonat cu
rogramarea estimativ a lucrrilor de construcie.
.ecuperarea costurilor
2/
2fectuarea unui studiu de tarif- *n care s se anali%e%e actuala structur a tarifelor +i s se
recomande un nou sistem de tarifare entru fiecare roiect- cu scoul de a ma,imi%a veniturile
cu suorta#ilitatea unor servicii adecvate entru toate gruele de venit.
6ariful tre#uie8
>a) s acoere integral costurile de e,loatare +i *ntreinere ale investiiei rouse +i de
reinvestiie *n erioada roiectrii +i s asigure lata datoriei dac se au *n vedere
*mrumuturi.
>#) s fie acceta#il +i suorta#il entru oulaie.
Anali%area nivelului tarifului entru consumatori va ine seama de gradul de suorta#ilitate
recum +i de costurile de oerare. Astfel- tariful @ta,a e gosodrie entru serviciile de
salu#ritate s nu de+easc 1-45 din venitul celei mai srace decile din !ude@regiune. - Studiul
de fe%a#ilitate tre#uie ela#orat *n conformitate cu cerinele :'idului SF disoni#il e site$ul
((&- la adresa 'tt8@@999.osmediu.ro@a,arioritara2.
Pe'tr a-ro*area Stdi$i de De"a*i$itate %'t 'e+e%are r&toare$e do+&e'teH
Avi%ul C62 din cadrul Consiliului Hudeean rivind aro#area indicatorilor te'nico$economici
ai roiectuluiE
Botr3rea Consiliului Hudeen rivind aro#area Studiului de fe%a#ilitate +i a indicatorilor
te'nico$economici ai roiectului- e #a%a avi%ului C62E
Avi%ul favora#il al Adunrii :enerale a Asociailor A7I rivind aro#area Studiului de
fe%a#ilitate +i a indicatorilor te'nico$economici ai roiectuluiE
Botr3rea A7I rivind aro#area lanului anual de evoluie a tarifelor +i ta,elor >conform
Anali%ei Cost$Geneficiu).
ANALILA INSTITUIONAL
Scoul anali%ei instituionale este de a se asigura de e,istena unui cadru instituional adecvat entru o
#un imlementare a roiectelor +i o #un e,loatare a infrastructurii construite cu fonduri 12.
Anali%a Instituional resuune8
2valuarea situaiei actuale rivind cadrul instituional al serviciilor de salu#ritate u#lice +i rivate
>inclusiv al sc'emelor &&&) din fiecare !ude@regiune- recum +i restructurrile de!a sta#ilite >c'iar
dac ulterior neimlementate)- rin8
o evaluarea situaiei e,istente +i organi%area serviciilor municiale legate de de+eurile solide
din fiecare !ude curins *n roiectE descrierea unctelor tari +i a unctelor sla#e ale acestuiaE
o anali%area contractelor e,istente cu diver+i oeratori- a validitii +i a clau%elor de re%iliere a
acestora du construirea +i unerea *n funciune a noului sistem entru de+euri solideE
21
o rounerea unei soluii economice eficiente entru noul sistem ce va fi construit cu finanare
12 entru colectarea +i transortul de+eurilor +i e,loatarea deo%itului ecologic >inclusiv
oiunile &&&)E
o *ntocmirea unui raort instituional rivind situaia e,istent +i recomandri de
organi%are@asociere viitoare a autoritilor locale din fiecare !ude@regiune cu scoul de a
cofinana investiia- a articia la imlementarea investiiei cu o 1I&- a lansa +i contracta cu
oeratori rivai colectarea- transortul +i *ntreinerea deo%itelor- otrivit legislaiei rom3ne.
2la#orarea@recomandarea unor aran!amente coresun%toare entru e,ecuia roiectului- inclusiv
revi%uirea lanului de *ncadrare a ersonalului- dac este ca%ul- entru gestionarea roiectului *n
fa%a de imlementare.
Anali%a &lanului de aciune e,istent entru de%voltarea instituionalE anali%a sc'im#rilor necesare
entru a asigura cerinele minime din unct de vedere al conducerii instituiei +i via#ilitii
financiare.
Anali%a ro#lemelor nere%olvate- care ar utea *miedica regtirea- arecierea +i aro#area
cererilor de roiecte finanate din fonduri 12.
Identificarea necesitii de reformare viitoare- de de%voltare a caacitii- rounerea concetelor de
administrare viitoare a sistemului >organi%are- necesar de for de munc- de ec'iamente- de
e,loatare +i *ntreinere etc.).
2valuarea conformrii cadrului instituional cu cerinele 12 *n domeniu +i a gradului de
funcionalitate a acestuia *n fa%a de imlementare a roiectului.
Pe'tr +o'%titirea +adr$i i'%tit4io'a$ %'t 'e+e%are r&toare$e do#e"iH
BCA$uri rivind constituirea A7I
Certificatul de *nregistrare A7I la registrul Asociaiilor +i Fundaiilor
Statutul +i Actul constitutiv A7I
7ocumentul de o%iie rivind imlementarea roiectului >Contractul de asociere).
ANALILA COST-FENEDICIU
&roiectele de mediu susinute de FSC generea% venituri rin ta,ele de utili%are ltite de industrie-
agenii comerciali +i gosodrii entru serviciile oferite.
Cerina minim este ca roiectele s fie dura#ile e durata lor de e,isten economic- adic s asigure
un flu, de venituri suficient entru a acoeri costurile de oerare +i *ntreinere. 2,ist- *ns- un al doilea
asect al anali%ei financiare- de imortan critic +i anume- estimarea nivelului su#veniilor necesar
entru ca roiectul s devin via#il din unct de vedere financiar.
Anali%a Cost$Geneficiu tre#uie ela#orat *n conformitate cu cerinele :'idului CGA u#licat e site$ul
((&- la adresa 'tt8@@999.osmediu.ro@a,arioritara2 .
Comonentele anali%ei Cost$Geneficiu sunt8
A> A'a$i"a 3i'a'+iar
22
F> A'a$i"a e+o'o&i+
C> A'a$i"a %e'%iti#it4ii )i a ri%+$i
A> A'a$i" 3i'a'+iar
Anali%a financiar se reali%ea% entru a calcula indicatorii de erforman financiar a roiectului.
(etodologia recomandat este a'a$i"a 3$x$i de '&erar %+o'tat =DNA> care este oeraionali%at
rintr$' &ode$ 3i'a'+iar. (odelul se ela#orea% entru *ntreaga durat a e,istenei economice a
roiectului >de o#icei 3/ de ani) +i este utili%at entru estimarea valorii scontate a viitoarelor venituri
nete >resectiv venituri minus costul de e,loatare +i *ntreinere) care oate fi comarat cu valoarea
scontat a costului caitalului).
(odelul financiar tre#uie s includ toate elementele de cost- costul caitalului +i toate costurile
de e,loatare +i *ntreinere aferente. >&roiectul te'nic al investitiei +i evaluarea costului
investiiei rouse ofer o #un #a% entru determinarea costului caitalului ce se va utili%a *n
modelul financiar). 6re#uie incluse toate costurile necesare entru reali%area roiectului >studii
de fe%a#ilitate- ac'i%iionarea terenurilor- studii te'nice +i de roiectare- construcii- ec'iamente
etc. Aceste costuri tre#uie *nregistrate *n anul *n care aar +i includ toate costurile- c'iar dac nu
sunt eligi#ile entru cofinanarea acordat de 12. Amorti%area +i fondurile de re%erv nu se
includ *n anali%a flu,ului de lic'iditi scontat. >Amorti%area oate fi inclus *n tarif entru a
ermite *nlocuirea infrastructurii la un moment dat- *n viitor.) 7ac roiectul rous este
susinut de o anali% detaliat a riscului- fondurile de re%erv se ot include *n costuri eligi#ile-
fr a de+i 1/5 din costul total de investiie. Costurile de ram#ursare a *mrumutului nu se
includ la costurile de e,loatare. &entru a nu folosi factori deflaioni+ti diferii entru diferite
varia#ile- modelul tre#uie s fie estimat *n termeni reali. Aceasta nu *nseamn c anumite
varia#ile tre#uie s rm3n fi,ate la valorile din Anul 1.
(otivarea ratei de scont utili%at *n model. 7ac modelul este estimat *n termeni reali- rata de
scont tre#uie s fie cea real +i nu cea nominal. C2 recomand utili%area unei rate de scont de
?5 *n termeni reali.
Calcularea raortului de suorta#ilitate a tarifului roiectat >c'eltuielile medii e gosodrie
fiind re%entate comarativ cu venitul mediu e gosodrie).
7eterminarea oliticii de tarifare astfel *nc3t s se asigure via#ilitatea financiar a investiiei +i
strarea tarifelor *n limite suorta#ile >cre+terile de tarif rm3n3nd suorta#ile *n fiecare an).
Anali%a financiar entru un roiect ma!or tre#uie s furni%e%e date desre8
17 Pro3ita*i$itatea 3i'a'+iar a i'#e%ti4iei +i a caitalului roriu >naional)- se oate evalua rin
estimarea valorii financiare nete actuale +i a ratei renta#ilitii financiare a investiiei. &entru ca un
roiect s oat fi considerat eligi#il entru acordarea co$finanrii din Fonduri 2uroene- valoarea
financiar net scontat tre#uie s fie negativ +i rata de renta#ilitate a investiiei tre#uie s fie a+adar
mai mic dec3t rata de actuali%are folosit entru anali%.
2. Sta*i$irea (ra't$i UE se calculea% rin metoda calcularii deficitului de finantare.
:.Ierificarea #ia*i$it4ii 3i'a'+iare a roiectuluiE aceasta ar tre#ui s fie evaluat verific3nd dac
flu,urile nete de numerar cumulate >care nu s$au scontat sunt o%itive e durata *ntregii erioade de
referin luate *n considerare). Flu,urile nete de numerar ce tre#uie luate *n considerare *n acest sco ar
23
tre#ui s ai# *n vedere costurile de investiii- toate resursele financiare >naionale +i ale 12) +i
veniturile nete.
F >A'a$i"a e+o'o&i+
Anali%a economic tre#uie s demonstre%e c oiunea te'nic aleas este oiunea cea mai renta#il din
unct de vedere economic e durata e,istenei economice a roiectului- rin8
7escrierea #eneficiilor economice cum ar fi cele de natur social- de mediu sau sntate generate
de roiect +i vor tre#ui identificai #eneficiarii roiectului. 7ac este osi#il cuantificarea tuturor
costurilor relevante- atunci re%ultatele anali%ei vor tre#ui re%entate cu utili%area indicatorilor
accetai recum rata venitului economic intern >2;;)- valoarea economic net re%ent >2C&I)
+i raortul cost$#eneficiu.
2la#orarea altor tiuri de anali%e cuantificate- recum anali%a multicriterial sau cea a eficienei
economice- *n ca%ul *n care roiectul rere%int numai o arte a unei investiii integrate mai mari
7emonstrarea fatului c oiunea te'nic aleas este cea mai renta#il din unct de vedere
economic entru conformarea cu standardele 12- utili%3nd +i comaraii cu roiecte similare.
C> A'a$i"a %e'%i*i$it4ii )i a ri%+$i va estima efectele osi#ile ale incertitudinilor rin ela#orarea
unei serii de scenarii rin care s se teste%e sensi#ilitatea roiectului fa de sc'im#area iote%elor
c'eie.
#3A45A.#A 1MPA065451 AS5P.A M#D15451
2valuarea Imactului asura (ediului >2I() tre#uie s fie *n conformitate cu revederile 7irectivei
Consiliului 4?@330@C22 amendat rin 90@11@C2 >7irectiva rivind 2I(). Ageniile Aocale entru
&rotecia (ediului >A&() sta#ilesc dac investiiile lanificate sunt de tiul celor rev%ute la Ane,a I
sau Ane,a II a 7irectivei rivind 2I(. 6ot A&( va determina +i gradul +i tiul de consultare a
u#licului- resectiv8
a) dac de%#aterea u#lic se refer la un studiu adecvat de evaluare a imactului asura
mediului- inclusiv un re%umat concis dar informativ cu caracter nete'nic-
#) modul *n care studiul de imact +i re%ultatele consultrii u#licului vor fi luate *n considerare
*n emiterea accetului de mediu de ctre autoritile resonsa#ile.
Se va cuta *n mod roactiv sfatul )C:$lor relevante +i interesate e tot arcursul re%entrilor u#lice
ale 2I(.
Autoritatea de mediu cometent va decide dac tre#uie efectuat studiul rivind 2I( >resectiv entru
roiectele incluse *n Ane,a II a 7irectivei rivind 2I()- iar dac decid s nu se efectue%e studiul
rivind 2I(- !ustificarea acestei conclu%ii va tre#ui s fie e,licat *n cerere.
;e%ultatele anali%ei sunt includerea costurilor de comensare@ remediere *n devi%ele de cost reliminare
ale roiectelor- cu costurile ma,ime de remediere +i o *nelegere a imactului asura mediului care s
includ osi#ila identificare a efectelor inacceta#ile care nu vor utea fi comensate.
24
&otrivit legislaiei naionale *n vigoare- studiul imactului asura mediului tre#uie avi%at de o firm
rom3neasc autori%at.
La EIM #or 3i ata)ate r&toare$eH
sumar rivind derularea si !ustificarea rocedurii 2I(- re%ultatul acesteia >in secial rivind
consultarea u#licului).
ois entru !ustificarea derularii rocedurii de 2I( in conformitate cu legislatia nationala >in
secial rivind consultarea u#licului).
documentele care atesta derularea rocedurii conform cu legislaia naional >in secial rivind
consultarea u#licului)8
a) Cererea de solicitare a Acordului de (ediu (se ane,ea$ o copie a cererii)
#) Anunul u#lic rivind solicitarea Acordului de (ediu *n cotidiane locale +i afi+area e roria
agina de internet de ctre A&(@A;&( rivind deunerea solicitrii de o#inere a Acordului de (ediu
(se ane,ea$ copii ale anunului astfel %nc/t s apar denumirea cotidianului i data pu!licrii, precum
i declaraia de confirmare a afirii pe propria pa"in de internet, cu semntur i tampila
autoritii de mediu, menion/ndu6se i durata afirii)
c) Afi+area anunului u#lic rivind solicitarea Acordului de (ediu de ctre #eneficiarii roiectului (se
ane,ea$ copia anunului i declaraia de confirmare a afi+rii pe propria pa"in de internet- la sediul
primriei8consiliului judeean3 etc., cu semntura i tampila autoritii pu!lice locale, menion/ndu6se
i durata afirii).
d) &rocesul ver#al rivind verificarea amlasamentului +i lista de control aferent (se ane,ea$ copia
documentelor, semnat i av/nd tampila autoritii de mediu.)
e) &rocesul ver#al al +edinei Colectivului de Anali% 6e'nic >CA6) entru etaa de Fncadrare
(se ane,ea$ copia documentului, semnat i av/nd tampila autoritii de mediu.
f) 6itularul a fost informat de deci%ia CA6 rivind *ncadrarea roiectului (se ane,ea$ o copie a
adresei).
g) Anunul u#lic rivind etaa de Fncadrare *n cotidiane locale +i afi+area e roria agina de internet
de ctre A&(@A;&( rivind deunerea solicitrii de o#inere a Acordului de (ediu (se ane,ea$ copii
ale anunului astfel %nc/t s apar denumirea cotidianului i data pu!licrii, precum i declaraia de
confirmare a afirii pe propria pa"in de internet, cu semntur i tampila autoritii de mediu,
menion/ndu6se i durata afirii).
') Afi+area anunului u#lic rivind etaa de Fncadrare de ctre #eneficiarii roiectului (se ane,ea$
copia anunului i declaraia de confirmare a afi+rii pe propria pa"in de internet- la sediul
primriei8consiliului judeean3 etc., cu semntura i tampila autoritii pu!lice locale, menion/ndu6se
i durata afirii).
2?
i) Aista de control entru 7efinirea domeniului evalurii (se ane,ea$ o copie a documentului).
!) 6itularul a fost informat de deci%ia CA6 rivind definirea domeniului evalurii (se ane,ea$ o copie
a adresei).
N) 7eunerea la A&(@A;&( a ;aortului la Studiul de 2valuare a Imactului asura (ediului
>reali$at de ctre consultant) la data de O(se ane,ea$ o copie a documentului)E se ane,ea% coia
;e%umatului Fr Caracter 6e'nic.
l) Anunul u#lic rivind de%#aterea u#lic *n cotidiane locale +i afi+area e roria agina de internet
de ctre A&(@A;&( rivind deunerea solicitrii de o#inere a Acordului de (ediu (se ane,ea$ copii
ale anunului astfel %nc/t s apar denumirea cotidianului i data pu!licrii, precum i declaraia de
confirmare a afirii pe propria pa"in de internet, cu semntur i tampila autoritii de mediu,
menion/ndu6se i durata afirii).
m) Afi+area anunului u#lic rivind de%#aterea u#lic de ctre #eneficiarii roiectului (se ane,ea$
copia anunului i declaraia de confirmare a afi+rii pe propria pa"in de internet- la sediul
primriei8consiliului judeean3 etc., cu semntura i tampila autoritii pu!lice locale, menion/ndu6se
i durata afirii).
n) (inuta de%#aterii u#lice care a avut loc *n data de OOO- *nsoit de lista articianilor cu nume-
semnaturi +i calitatea acestora (se ane,ea$ o copie a documentaiei, datat, cu semntura i tampila
autoritii de mediu).
o) Formularul cu o#servaiile u#licului +i evaluarea@soluionarea ro#lemelor semnalate (se ane,ea$
o copie a documentaiei referitoare la soluionrile o#servaiilor primite din partea pu!licului, av/nd
semntura i tampila autoritii de mediu).
p) &rocesul ver#al rivind etaa de anali% a calitii ;aortului la Studiul de 2valuare a Imactului
asura (ediului +i lista de control aferent (se ane,ea$ copia documentelor, semnat i av/nd
tampila autoritii de mediu).
K) 7eci%ia transmis de A&(@A;&( titularului roiectului- *nsoit de coninutul deci%iei- condiiile +i
motivele emiterii- descrierea msurilor de revenire- reducere +i eliminare a osi#ilelor efectelor
adverse asura mediului $ Art. 4D din )( 4D/@2//2 (se ane,ea$ o copie a deci$iei, av/nd semntura
i tampila autoritii de mediu).
r) Anunul u#lic rivind deci%ia de emitere a Acordului de (ediu *n cotidiane locale +i afi+area e
roria agina de internet de ctre A&(@A;&( rivind deunerea solicitrii de o#inere a Acordului de
(ediu (se ane,ea$ copii ale anunului astfel %nc/t s apar denumirea cotidianului i data pu!licrii,
precum i declaraia de confirmare a afirii pe propria pa"in de internet, cu semntur i tampila
autoritii de mediu, menion/ndu6se i durata afirii).
s) Afi+area anunului u#lic rivind deci%ia de emitere a Acordului de (ediu de ctre #eneficiarii
roiectului (se ane,ea$ copia anunului i declaraia de confirmare a afi+rii pe propria pa"in de
internet- la sediul primriei8consiliului judeean3 etc., cu semntura i tampila autoritii pu!lice
locale, menion/ndu6se i durata afirii).
t) Acordul de (ediu >se ane,ea$ copia documentului).
2D
9a dosarul :;5 se va ataa i copia dup declaraia autoritii competente pentru siturile 2+<=&+
2000 sau copia avi$ului 2atura 2000, dup ca$.
CAPITOLUL III7 Co&-$etarea5 de-'erea5 #eri3i+area5 e#a$area )i a-ro*area -roie+te$or
Co&-$etarea +ererii de 3i'a'tare
&entru a roune un roiect *n vederea finanrii- solicitantul tre#uie s comlete%e o Cerere de
3i'a'4are.
At3t entru roiectele ma!ore c3t +i entru cele ne$ma!ore de infrastructur se va utili%a un singur
format de Cerere de finanare- re%entat *n A'exa C7 &entru un roiect ma!or >mai mare de ?/ milioane
euro)- solicitantul tre#uie s comlete%e in totalitate Cererea de 3i'a'4are >*nsoit de ane,ele aferente)
iar entru roiectele mai mici de ?/ milioane 2uro >nema!ore) formatul standard al Cererii de finanare
va fi adatat de ctre solicitant- *n funcie de secificitatea roiectului lu3nd *n considerare cerinele
descrise mai !os. &entru roiectele ma!ore- solicitantul va *ntocmi Cererea de finanare +i toate ane,ele
acesteia- ca regula- *n lim#a engle% >aceasta urm3nd a fi tradus ulterior *n lim#a rom3n)- iar entru
roiectele nema!ore Cererea de finanare +i toate ane,ele acesteia vor fi *ntocmite ca regul *n lim#a
rom3n >dar ot fi re%entate +i *n lim#a engle%- cu traducere ulterioar *n lim#a rom3n). Cererile de
finanare comletate de m3n nu vor fi accetate.
8'ai'te de +o&-$etarea 3or&$ar$i +ererii de 3i'a'4are5 # r(& % +iti4i + ate'4ie
i'%tr+4i'i$e +-ri'%e .' a+e%t +a-ito$5 -re+& )i i'%tr+4i'i$e de +o&-$etare di' 3or&$ar$
Cererii de 3i'a'4are7
Formularul Cererii de finanare va fi *nsoit de urmtoarele documente suort >ane,e) 8
1. Studiul de Fe%a#ilitate
2. Anali%a cost$#eneficiu
3. Anali%a Instituional
4. 2valuarea Imactului asura (ediului
?. 7eclaratia@Avi%ul Catura 2///
D. Alte avi%e@autori%aii@acorduri@certificate
0. 7ocumentele de eligi#ilitate re%entate in A'exa ?.
Comletarea Cererii de finanare *n mod clar +i coerent va facilita rocesul de evaluare. Fn acest sco-
este necesar ca solicitantul s furni%e%e informaiile *ntr$o manier concis- dar comlet- s re%inte
date relevante entru *nelegerea roiectului- aciunile concrete rouse *n roiect- indic3nd clar
legtura cu o#iectivele +i scoul roiectului- s cuantifice e c3t osi#il re%ultatele- #eneficiile +i
costurile roiectului- s re%inte un calendar realist de imlementare etc.
6ransmiterea cererii de finanare *n alt format +i @sau modificarea formatului standard atrage du sine
neaccetarea acesteia- urm3nd a fi revi%uit conform modelului standardP
Ane,ele care sunt incomlete sau care nu sunt semnate- +tamilate +i datate ot fi de asemenea resinse-
urm3nd a fi revi%ute.
De-'erea +ererii de 3i'a'4are
20
Cererile de finanare- *mreun cu scrisoarea de aro#are +i *naintare a acesteia- rin care solicitantul *+i
asum rsunderea entru informaiile coninute- tre#uie transmise rin o+t- rin curier rivat- sau
*nm3nate direct la sediul )I &)S (ediu din regiunea de roiect +i A( &)S (ediu8 strada Hustiiei- nr.
?9$D1- Gucure+ti- sector 4.
Cereri$e de 3i'a'4are %e de-' .' -erioada 2//0-2/117
Ca regul general- Cererea de finanare se deune concomitent de ctre Geneficiar@Consultant la )I +i
la A(- evaluarea roriu$%is efectu3ndu$se rin intermediul unui gru de evaluare constituit la nivelul
)I. :ruul de evaluare este format- du ca%- din ersoane seciali%ate din cadrul A(- ersoane de la
nivelul )I- e,eri HAS&2;S +i e,eri cootai *n cadrul contractelor de asisten.
&erioada de verificare +i evaluare este de aro,imativ ?$1? %ile lucrtoare de la data rimirii cererii de
finanare. Aceast erioad oate fi e,tins numai *n situaii temeinic !ustificate.
&rocedura de evaluare a roiectelor rouse entru finanare *n cadrul A,ei rioritare 2 a &)S (ediu va
curinde 3 etae8
1. Ierificarea conformitii administrative a cererii de finanare >criterii de admisi#ilitate).
2. Ierificarea eligi#ilitii >criterii de eligi#ilitate).
3. 2valuarea roiectelor >criterii de relevan +i maturitate).

2taele de verificare +i evaluare se desf+oar simultan- *n final urmrindu$se *ndelinirea tuturor
criteriilor incluse *n A'exa A5 Li%ta de #eri3i+are a Cererii de 3i'a'4are a acestui g'id. 7ac- e
arcursul verificrii +i evalurii- se constat ne*ndelinirea unor criterii de admisi#ilitate +i@sau
eligi#ilitate >documentele transmise sunt incomlete sau neclare- ori anumite documente nu au fost
transmise)- )I@A( oate semnala aceste lisuri solicitantului@consultantului- *n vederea comletrii
documentaiei. Comunicarea- *n acest sens- se oate face- rin e$mail sau fa,.
&entru rimele 2 etae coresun%toare #eri3i+rii ad&i'i%trati#e )i de e$i(i*i$itate- se utili%ea% un
sistem de evaluare de ti 7A@C1. Fn ca%ul *n care documentele transmise sunt incomlete +i nu se oate
lua o deci%ie- ot fi cerute solicitanilor eventuale comletri ale documentelor. Cumai roiectele care
rimesc =7A< la toate criteriile vor fi suuse rocesului de evaluare.
Pe'tr a %e a%i(ra + 3or&$ar$ Cererii de 3i'a'4are re%-e+t +riterii$e de ad&i%i*i$itate )i
e$i(i*i$itate )i + e%te .'%o4it de toate a'exe$e +erte5 %o$i+ita't$ e%te r(at % +o&-$ete"e A'exa : -
Li%ta de #eri3i+are do+&e'te de e$i(i*i$itate =-e'tr %o$i+ita't>7 La +ererea de 3i'a'tare #or 3i
a'exat de+$aratii$e -re#a"te i' A'exa ?7
2taa 3 const *n e#a$area -roie+te$or du dou criterii ma!ore $ relevan +i maturitate " acestea
av3nd ondere egal. Fiecare criteriu este notat de la / la 1/- entru calificare fiind necesare minimum D
uncte.
7ac o rounere de roiect nu are uncta! suficient entru calificare- aceasta resuune una din
urmtoarele dou situaii8 fie contri#uia la *ndelinirea o#iectivelor &)S (ediu este nesemnificativ-
fie este insuficient regtit +i necesit o revi%uire considera#il.
Cotificarea cu rivire la re%ultatul evalurii se va face *n scris de ctre )I@A(- rin intermediul unui
=Correction &rotocol< transmis #eneficiarului@consultantului entru revi%uirea documentaiei.
24
7ota'
+cest proces se repet p/n c/nd se consider c proiectul %ndeplinete toate criteriile de
admisi!ilitate, eli"i!ilitate, relevanta si maturitate pentru a putea fi finantat din 7O> 5ediu.
Pe parcursul evaluarii proiectelor, pot fi organizate misiuni de evaluare impreun cu reprezentanii
Comisiei Europene.
2valuarea roiectului va ermite arecierea contri#uiei roiectului la *ndelinirea o#iectivelor &)S
(ediu- la imlementarea legislaiei relevante. Se va urmri ca rounerea de roiect s fie clar-
coerent- realist +i fe%a#il cu rivire la oeraiunile rouse- termenele de reali%are- eficiena
investiiilor. Se va evalua coerena *ntre ro#lemele identificate- o#iectivele roiectului- activitile
rouse +i re%ultatele estimate. 6oate activitile rouse *n roiect tre#uie s fie clar descrise +i
cuantificate. Se evaluea% dac resursele folosite entru imlementarea roiectului sunt suficiente.
&lanificarea activitilor tre#uie s fie realist. Gugetul roiectului- defalcat e categorii tre#uie s fie
transarent +i coerent.
2valuatorii ot solicita clarificri rivind Cererea de finanare. Informaiile sulimentare vor fi
transmise de solicitant cu resectarea condiiilor +i a termenului limit menionat de )I@A( *n
solicitarea de clarificare. Ceresectarea acestor condiii oate duce la resingerea Cererii de finanare.
;e%ultatul evalurii se concreti%ea% *n roiecte8
roiecte rouse entru finanare
roiecte rouse entru revi%uire *n vederea o#inerii finanrii
&roiectele rouse sre finanare care de+esc valoarea de ?/ milioane euro vor fi transmise la C2
entru a fi aro#ate. &roiectele mai mici de ?/ milioane 2uro vor fi aro#ate de A( &)S (ediu.
At3t entru roiectele ma!ore c3t +i entru cele nema!ore- notificarea solicitantului cu rivire la
re%ultatul evalurii se va face *n scris de ctre )I@A(. Asectele care necesit revi%uire- recum +i
termenul sta#ilit de )I@A( *n acest sco- vor fi comunicate solicitantului *n scris.
7u aro#area de ctre C2@A( &)S (ediu- *n #a%a deci%iei de finanare emis de ctre C2 si a
ordinului de finantare >entru roiectele ma!ore)- resectiv *n #a%a aro#rii A( &)S (ediu +i a
ordinului de finanare >*n ca%ul roiectelor nema!ore)- se va *nc'eia un Contract de Finanare entru
fiecare roiect- semnat de Autoritatea de (anagement &)S (ediu +i Geneficiar .
&roiectele revi%uite care sunt conforme cu toate cerinele te'nice +i financiare- cu reglementrile
comunitare sau naionale etc. vor fi rouse entru finanare- iar solicitantul va fi informat asura
deci%iei de finanare. Fn aceast eta- anga!amentele #eneficiarului tre#uie reconfirmate entru varianta
revi%uit a roiectului- du ca%.
#$aluarea proiectelor finanate din aceast a/ prioritar este un proces iterati$! comple/( 1 "i AM
PS Mediu pot organi,a derularea etapelor procedurii de e$aluare n paralel(
CAPITOLUL I;7 INDORMAII PRI;IND DINANAREA I IMPLEMENTAREA
PROIECTELOR
29
&entru fiecare roiect aro#at- va fi *nc'eiat un Contract de finanare *ntre (inisterul (ediului +i
&durilor- *n calitate de Autoritate de (anagement entru &)S (ediu +i Geneficiar. &rin semnarea
acestui contract- Geneficiarul accet termenii +i condiiile *n care va rimi finanarea neram#ursa#il +i
se anga!ea% s imlemente%e e roria rsundere roiectul entru care rime+te finanare +i s ating
o#iectivele sta#ilite.
Geneficiarul oate solicita amendamente la contract e durata de vala#ilitate a acestuia- *n condiiile
rev%ute *n Contractul de finanare.
Geneficiarul tre#uie sa cunoasc fatul c dac e erioada de vala#ilitate a contractului sau *n
urmtorii ? ani de la finali%area roiectului intervin modificri de natura sa afecte%e o#iectivul
roiectului sau condiiile de finanare- roiectul oate fi declarat neeligi#il entru finanare- finanarea
neram#ursa#il se va sista- iar sumele acordate 3n *n acel moment se vor recuera *n conformitate cu
legislaia naional +i revederile contractuale.
&entru derularea oeraiunilor financiare aferente roiectelor finanate *n cadrul A,ei rioritare 2 &)S
(ediu- #eneficiarul are o#ligaia s desc'id conturi *n sistemul 6re%oreriei Statului entru utili%area
sumelor rimite din refinanare- ram#ursarea c'eltuielilor eligi#ile efectuate- recum +i restituirea de la
#ugetul de stat a sumelor rere%ent3nd contravaloarea ta,ei e valoarea adugat ltite de #eneficiar *n
scoul imlementrii roiectului.
Acordarea refinanrii se va efectua *n $ei5 *n contul IGAC al Geneficiarului desc'is cu aceast
destinaie-iar ram#ursarea c'eltuielilor eligi#ile +i a sumelor entru acoerirea 6IA- du ca%- se va
efectua *n lei- *n conturile IGAC ale Geneficiarului- desc'ise la 6re%orerie- entru imlementarea
&roiectului- du cum urmea%8
$7777777777777777-Sume rimite *n contul ltilor efectuate *n anul curentQQE
-77777777777=Sume rimite *n contul lilor efectuate *n anii anteriori<E
-77777777Su#venii de la #ugetul de stat ctre #ugetele locale necesare susinerii derulrii roiectelor
finanate din fonduri e,terne neramursa#ile ostaderare
6otodat- #eneficiarul are o#ligaia s in o eviden conta#il distinct- folosind conturi analitice
distincte- conform revederilor ).1.:. nr. D4@2//9- cu modificrile +i comletrile ulterioare.
Fnregistrrile conta#ile se vor face cronologic +i sistematic- astfel *nc3t s ofere transaren *n
imlementarea roiectului.
&entru a rimi refinanarea aferent roiectului- acordat conform legislaiei *n vigoare- recum +i
entru toate oeraiunile financiare legate de imlementarea roiectului- Geneficiarul tre#uie s
desc'id conturi de tre%orerie distincte- conform legislaiei *n vigoare. 6otodat- acesta tre#uie s in o
conta#ilitate analitic distinctM a roiectului- rin efectuarea *nregistrrilor conta#ile searat- cronologic
+i sistematic care s ofere transaren *n imlementarea roiectului.
Conform revederilor din contractul de finanare- e durata imlementMrii roiectului- Geneficiarul
tre#uie s deun lunar raoarte de rogres- care conin informaii te'nice +i financiare- recum +i cereri
de ram#ursare a c'eltuielilor eligi#ile efectuate. 2l va transmite eriodic estimri rivind flu,urile
financiare din cadrul roiectului.
Geneficiarul tre#uie s stre%e toate *nregistrrile@registrele tim de ? ani de la data *nc'iderii oficiale a
&rogramului )eraional Sectorial de (ediu 2//0$2/13.
3/
Geneficiarul are o#ligaia de a stra +i de a une la diso%iia organismelor a#ilitate- du finali%area
erioadei de imlementare a roiectului- inventarul asura activelor do#3ndite rin finanarea din
instrumente structurale- e o erioad de ? ani de la data *nc'iderii oficiale a &)S (ediu.
Geneficiarul are o#ligaia s furni%e%e orice informaii de natur te'nic sau financiar legate de roiect
solicitate de ctre Autoritatea de (anagement- )rganismul Intermediar- Autoritatea de Certificare +i
&lat- Autoritatea de Audit- Comisia 2uroean sau orice alt organism a#ilitat s verifice sau s
reali%e%e auditul asura modului de imlementare a roiectelor cofinanate din instrumente structurale.
Geneficiarul are o#ligaia de a asigura disoni#ilitatea +i re%ena ersonalului imlicat *n
imlementarea roiectului e *ntreaga durat a verificrilor.
Geneficiarul tre#uie s asigure o ist de audit care s ermit efectuarea controlului de ctre
autoritile naionale cu atri#uii de control +i audit- recum +i de ctre rere%entanii Comisiei
2uroene- )ficilui 2uroean Anti$Fraud- al Curtii 2uroene a Auditorilor +i al Curii de Conturi a
Comisiei 2uroene.
Geneficiarul rsunde de resectarea tuturor revederilor *n vigoare ale legislaiei *n domeniul
ac'i%iiilor u#lice.
Atri#uirea contractelor de ac'i%iii necesare imlementrii roiectului revine in sarcina Geneficiarului-
in calitate de Autoritate Contractanta +i se va reali%a *n conformitate cu revederile ).1.: nr. 34@2//D
rivind atri#uirea contractelor de ac'i%iie u#lic- a contractelor de concesiune de lucrri +i a
contractelor de concesiune de servicii cu modificrile +i comletrile ulterioare +i se va face cu
resectarea urmtoarelor rinciii8 nediscriminarea- roorionalitatea- tratamentul egal- eficiena
utili%rii fondurilor u#lice- recunoa+terea reciroc- asumarea rsunderii- transaren.
Fn ca%ul neregulilor constatate ulterior finali%rii imlementrii &roiectului- Geneficiarul are o#ligaia
ca- *n termen de 1? >cincisre%ece) %ile calendaristice de la data rimirii notificrii din artea A(- s
restituie de#itul constatat- recum +i accesoriile acestuia- resectiv ma!orri de *nt3r%iere +i costuri
#ancare. Fn ca%ul neresectrii o#ligaiei de restituire a de#itului- A( va sesi%a organele cometente *n
vederea declan+rii e,ecutrii silite entru recuerarea de#itului- *n conformitate cu reglementrile
Codului de rocedur fiscal.
7ot' 7eartamentul entru Auta Antifraud " 7AAF asigur rotecia intereselor financiare ale
1niunii 2uroene *n ;om3nia. 7eartamentul are atri#uii de control al fondurilor comunitare- fiind
coordonatorul naional al lutei antifraud.
7AAF efectuea% controale oerative la faa locului- din oficiu ori *n urma sesi%rilor rimite de la
autoritile cu cometene *n gestionarea asistenei financiare comunitare- de la alte instituii u#lice- de
la ersoane fi%ice sau !uridice- mass$media- )AAF- recum +i celelalte State (em#re.
&otrivit revederilor Aegii nr.04@2/// entru revenirea- descoerirea +i sancionarea fatelor de
coruie- comiterea de infraciuni *motriva intereselor financiare ale 1niunii 2uroene se edese+te
cu *nc'isoare de 3n la 2/ ani +i inter%icerea unor dreturi.
)rice sesi%are rivind nereguli +i@sau osi#ile fraude *n acordarea sau utili%area fondurilor comunitare
oate fi adresat 7eartamentului entru Auta Antifraud8 ???.antifrauda."ov.ro- antifraud@"ov.ro-
tel. /21@314114?- Fa,8 /21@3121//?.
31
7e asemenea- #eneficiarul are o#ligaia s asigure o romovare adecvat a roiectului- a re%ultatelor
o#inute- etc *n conformitate cu revederile contractuale utili%3nd indicaiile te'nice din (anualul de
Identitate Ii%ual entru Instrumentele Structurale *n ;om3nia 2//0$2/13.
Pe'tr i&-$e&e'tarea -roie+te$or 3i'a'4ate -ri' Pro(ra&$ O-era4io'a$ Se+toria$ Medi5
*e'e3i+iarii #or a#ea .' #edere re%-e+tarea -re#ederi$or $e(a$e -ri#i'd .' -ri'+i-a$H
A7 F(et$ -roie+t$i
&entru toate roiectele finanate rin A,a rioritar 2 " . 7e%voltarea sistemelor de management
integrat al de+eurilor +i rea#ilitarea siturilor istorice contaminate< se asigur finanarea c'eltuielilor
eligi#ile conform &)S (ediu- astfel8 4/5 grant 12- 145 Guget de stat +i 25 Guget local.
&roiectele generatoare de venituri au ca #a%a legal revederile art. ?? din ;egulamentul :eneral nr.
1/43@2//D sta#ilind revederile generale rivind Fondul 2uroean entru 7e%voltare ;egional- Fondul
Social 2uroean +i Fondul de Coe%iune.
Conform revederilor art. ?? alin. 1 din ;egulamentul :eneral nr. 1/43@2//D sta#ilind revederile
generale rivind Fondul 2uroean entru 7e%voltare ;egional- Fondul Social 2uroean +i Fondul de
Coe%iune- roiect generator de venituri este orice oeraiune care imlic o investiie *n infrastructur a
crei utili%are este suus unor ta,e suortate direct de utili%atori- sau orice oeraiune care imlic
v3n%area sau *nc'irierea unui teren sau a unui imo#il- sau orice alt furni%are de servicii contra unei
li.
C'eltuielile eligi#ile ale roiectelor generatoare de venituri nu tre#uie s de+easc valoarea curent a
costului investiiei minus valoarea curent a veniturilor nete din aceast investiie *ntr$o anumit
erioad de tim entru8
- investiii *n infrastructurE sau
- alte roiecte *n care se oate estima valoarea veniturilor *n avans.
Fn situaiile *n care nu tot costul investiiei este eligi#il entru co$finanare- venitul net va fi alocat ro
rata la artea eligi#il +i ne$eligi#il a costului investiiei.
Fn verificarea veniturilor generate de roiecte se va ine seama de tiul de roiect +i de a,a rioritar din
care face arte.
Geneficiarii tre#uie s fac dovada e,istenei fondurilor rorii entru lata c'eltuielilor neeligi#ile- a
c'eltuielilor cone,e- recum +i rivind evoluia costurilor de oerare >unde este ca%ul).
F7 Pre#ederi$e -ri#i'd T;A
Ga%a legal8 )1: nr. D4@2//9 rivind gestionarea financiar a instrumentelor structurale +i utili%area
acestora entru o#iectivul convergen- cu modificrile +i comletrile ulterioare.
&otrivit revederilor )1: D4@2//9- lata 6IA aferent livrrilor de #unuri- restrilor de servicii +i
e,ecuiei de lucrri- finanate- integral sau arial- din contri#uia financiar a 1niunii 2uroene +i@sau
32
din cofinanarea aferent- ai cror #eneficiari sunt autoriti ale administraiei u#lice centrale +i locale-
uniti su#ordonate *n coordonarea acestora- organisme neguvernamentale nonrofit- cu ersonalitate
!uridic- va fi suortat de la #ugetul de stat.
Astfel- contravaloarea 6IA se va suorta de la #ugetul de stat entru c'eltuielile eligi#ile ltite din
toate sursele de finanare ale roiectului- resectiv8 fonduri u#lice- >cofinanarea de la #ugetul de stat)
+i contri#uia rorie a #eneficiarului- numai *n ca%ul *n care aceasta este asigurat din #ugetul local.
C7 Pre3i'a'4area
Fa"a $e(a$
)rdonana de urgen a :uvernului nr. D4 din 3 iunie 2//9 rivind gestionarea financiar a
instrumentelor structurale +i utili%area acestora entru o#iectivul convergen.
)rdinul ministrului finanelor u#lice nr. 2?44 din 2? august 2//9 entru aro#area Cormelor
metodologice de alicare a revederilor )rdonanei de urgen a :uvernului nr. D4@2//9 rivind
gestionarea financiar a instrumentelor structurale +i utili%area acestora entru o#iectivul convergen
Mod$ de a+ordare
Conform ).1.:. nr. D4@2//9 refinanarea rere%int sumele transferate din instrumente
structurale ctre #eneficiari- rin lat direct ori rin lat indirect- *n stadiul iniial entru
susinerea *nceerii derulrii roiectelor +i@sau e arcursul imlementrii acestora- *n condiiile
rev%ute *n contractul@deci%ia@ordinul de finanare *nc'eiat *ntre un #eneficiar +i Autoritatea de
management@organismul intermediar resonsa#il@resonsa#il- *n vederea asigurrii derulrii
coresun%toare a roiectelor finanate *n cadrul rogramelor oeraionaleE
&refinanarea se acord *n rocent de ma,. 3/5 din valoarea eligi#il a contractului de finanare
*nc'eiat *ntre Autoritatea de (anagement +i Geneficiar. &refinanarea cu *ncadrarea *n limita
rocentului mai sus menionat se oate acorda integral sau *n tran+e- *n funcie de revi%iunea
flu,ului de li aro#at de Autoritatea de (anagement.
Mod$ de %o$i+itare
Sumele aferente refinanrii +i c'eltuielilor eligi#ile autori%ate la lat de ctre A( vor fi transferate
Geneficiarului din conturile de tre%orerie ale (inisterului (ediului +i &durilor.
Anterior transmiterii cererii de refinanare- Geneficiarul are o#ligaia de a transmite la A( urmtoarele
documente- semnate de managerul de roiect +i aro#ate de rere%entantul legal al Geneficiarului8
&lanul de ac'i%iii actuali%at- &lanul financiar e surse +i ani necesar imlementrii *ntregului &roiect-
actuali%at +i defalcat e surse de finanare cu resectarea regulii nR3@nR2 otrivit &)S (ediu- &lanul de
ram#ursare entru 24 de luni- )rganigrama structurii desemnate entru imlementarea &roiectului-
dovada constituirii Fondului de *ntreinere- *nlocuire +i de%voltare- recum +i dovada cre+terii tarifelor-
entru serviciile de a +i a u%at- *n termeni reali +i cu rocentele rev%ute *n Cererea de finanare-
recum +i rocedurile aro#ate secifice managementului roiectului8 rocedura de licitare $
contractareE rocedura de autori%are liE rocedura de conta#ilitate- inclusiv monografia conta#il e
#a%a creia Geneficiarul va *nregistra oeraiunile roiectuluiE rocedura de efectuare liE rocedura
de *ntocmire a Cererilor de ;am#ursareE rocedura de recuerare creane #ugetareE rocedura de
ar'ivare a documentelor financiar$conta#ile
&refinanarea solicitat de #eneficiari conform contractelor de finanare se reali%ea% cu condiia
e,istenei urmtoarelor documente8
33
a) solicitare scris din artea #eneficiarului- conform contractului de finanareE
#) un contract de furni%are de #unuri@restare de servicii@e,ecuie de lucrri *nc'eiat *ntre #eneficiar
+i un oerator economic- cu e,ceia roiectelor a cror imlementare se reali%ea% fr *nc'eierea
vreunui astfel de contract.
c) e,istena rocedurilor oeraionale +i financiare ale Geneficiarului.
Uti$i"area -re3i'a'4rii
Suma aferent refinanrii acordat #eneficiarilor roiectelor finanate *n cadrul &rogramului
)eraional Sectorial de (ediu oate fi utili%at du cum urmea%8
entru lata c'eltuielilor eligi#ile " lata facturilor ctre furni%ori aferente ac'i%iiilor reali%ate
*n cadrul roiectuluiE
entru lata 6IA- aferent c'eltuielilor eligi#ile efectuate.
Re+-erarea -re3i'a'4rii
Fn ca%ul *n care- *ntr$un interval de 4 luni de la rimirea rimei tran+e a refinanrii- Geneficiarul nu
transmite la )I nici o Cerere de ;am#ursare care s *ndelineasc condiiile imuse *n Ane/a la
contractul de finanare +i valoarea cererii>lor) de ram#ursare nu atinge 1/5 din valoarea contractelor
semnate- A( va utea *ncee recuerarea sumei rere%ent3nd refinanarea acordat. Fn ca%ul *n care
Geneficiarul nu restituie *n *ntregime sumele *ncasate necuvenit- A( va roceda la recuerarea
acestora- *n conformitate cu revederile legislaiei naionale *n vigoare.
Suma acordat unui #eneficiar su# forma refinanrii se recuerea% rocentual din valoarea fiecrei
cereri de ram#ursare *ntocmite de #eneficiari- *nce3nd cu rima cerere de ram#ursare- astfel *nc3t suma
aferent refinanrii s se recuere%e integral *nainte de ultima cerere de ram#ursare.
D7 E$i(i*i$itatea
Fa"a $e(a$
;egulamentul :eneral nr. 1/43@2//D revede la art. ?D condiiile generale e care tre#uie s le
*ndelineasc c'eltuielile efectuate de ctre #eneficiari entru a fi eligi#ile entru finanare din
contri#uia din fondurile comunitare.
B.:. nr. 0?9@2//0 rivind regulile de eligi#ilitate a c'eltuielilor efectuate *n cadrul oeraiunilor
finanate rin rogramele oeraionale- cu modificrile +i comletrile ulterioare- sta#ile+te
regulile generale de eligi#ilitate a c'eltuielilor la nivel naionalE
)rdinul comun al ministrului mediului +i de%voltrii dura#ile +i al ministrului economiei +i
finanelor nr. 141?@3399@2//4- rivind aro#area listei c'eltuielilor eligi#ile entru roiectele
finanate *n cadrul &rogramului oeraional sectorial .(ediu< 2//0$2/13- cu modificrile +i
comletrile ulterioare- sta#ile+te lista c'eltuielilor eligi#ile e fiecare a, rioritar a &)S
(ediu.
&entru a fi eligi#ile *n vederea finanrii rin &)S .(ediu<- toate c'eltuielile tre#uie s fac arte din
categoriile de c'eltuieli rev%ute *n ordinul mai sus mentionat- cu modificrile +i comletrile
ulterioare- s resecte revederile Botr3rii :uvernului nr. 0?9@2//0- cu modificrile +i comletrile
ulterioare- s coresund o#iectivelor &)S (ediu +i s fie incluse *n Cererea de finanare@Studiul de
Fe%a#ilitate aro#at.
E7 Me+a'i%&$ de ra&*r%are a +2e$tie$i$or e$i(i*i$e
34
Fa"a $e(a$
)rdonana de urgen a :uvernului nr. D4 din 3 iunie 2//9 rivind gestionarea financiar a
instrumentelor structurale +i utili%area acestora entru o#iectivul convergen- cu modificrile +i
comletrile ulterioare.
)rdinul ministrului finanelor u#lice nr. 2?44 din 2? august 2//9 entru aro#area Cormelor
metodologice de alicare a revederilor )rdonanei de urgen a :uvernului nr. D4@2//9 rivind
gestionarea financiar a instrumentelor structurale +i utili%area acestora entru o#iectivul convergen-
cu modificrile +i comletrile ulterioare.
Fondurile Structurale +i de Coe%iune funcionea% e rinciiul ram#ursrii c'eltuielilor eligi#ile
efectuate de ctre #eneficiar. )#ligaiile #eneficiarului +i ale A( referitor la modalitile de ram#ursare
+i lat a c'eltuielilor efectuate de ctre #eneficiari sunt detaliate *n coninutul contractului de
finanare.
;am#ursarea c'eltuielilor eligi#ile se reali%ea% numai du efectuarea lilor de Geneficiar ctre
e,ecutanii de lucrri@furni%orii de #unuri@restatorii de servicii. Fn scoul ram#ursrii c'eltuielilor
eligi#ile- *n funcie de revi%iunile flu,urilor de numerar lunare- Geneficiarul va *ntocmi +i transmite la
)rganismul Intermediar Cereri de ;am#ursare- *nsoite de facturi- ordine de lat- raoarte te'nice +i
alte documente !ustificative. C'eltuielile eligi#ile vor fi ram#ursate doar dac Geneficiarul resect
revederile legislaiei naionale +i comunitare din contractul de finanare- inclusiv Cererea de Finanare
+i *ndeline+te condiiile rivind organi%area evidenei conta#ile.
7u efectuarea de ctre )I +i A( a verificrilor administrative- te'nice si financiare ale 7osarului
Cererii de ;am#ursare >Cerere de ;am#ursare +i documente suort)- A( va certifica +i efectua lile-
rin transferul direct *n contul Geneficiarului a contravalorii c'eltuielilor autori%ate +i a ta,ei e
valoarea adugat aferente acestora.
&entru a fi ram#ursat- o c'eltuial tre#uie s *ndelineasc *n mod cumulativ urmtoarele condiii8
1. s fie conform cu revederile contractului de finanare
2. s fie conform cu revederile legislaiei naionale +i comunitare
3. activitile rouse s nu fi #eneficiat de finanare anterioar din fonduri u#lice
4. s fie efectiv ltit de #eneficiar *n erioada 1 ianuarie 2//0 $ 31 decem#rie 2/1?
?. s fie *nsoit de facturi sau de alte documente conta#ile cu valoare ro#atorie- ec'ivalente
facturilor- e #a%a crora c'eltuielile s oat fi auditate +i identificate
D. se *ncadrea% *n lista c'eltuielilor eligi#ile aferente A,ei rioritare 2- re%entate in A'exa 0 a
acestui g'id.
D7 Nere($i$e
Fa"a $e(a$
).:. nr.09@2//3 rivind controlul +i recuerarea fondurilor comunitare- recum +i a fondurilor de
cofinanare aferente utili%ate necoresun%tor- cu modificrile +i comletrile ulterioare.
B.:. nr. 13/D@2//0 entru aro#area Cormelor (etodologice de alicare a ).:. nr. 09@2//3.
3?
Fn ca%ul constatrii unor nereguli- at3t e arcursul imlementrii roiectului- c3t +i ulterior finali%rii
acestuia- #eneficiarul are o#ligaia s restituie de#itul constatat- recum +i eventualele ma!orri de
*nt3r%iere- do#3n%i- costuri #ancare etc.
Fn ca%ul neresectrii o#ligaiei de restituire a de#itului- Autoritatea de (anagement va sesi%a organele
cometente *n vederea declan+rii e,ecutrii.
;ecuerarea de#itului ca urmare a neregulilor constatate se reali%ea% conform revederilor ).:. nr.
09@2//3- cu modificrile +i comletrile ulterioare.
H7 P*$i+itate
Geneficiarul este resonsa#il entru imlementarea tuturor msurilor de informare +i u#licitate *n
legtur cu asistena financiar neram#ursa#il- conform indicaiilor te'nice din (anualul de Identitate
Ii%ual entru Instrumentele Structurale *n ;om3nia 2//0$2/13. 7ac A(@)I va constata c
Geneficiarul nu a resectat regulile de informare +i u#licitate menionate *n Contractul de Finantare-
c'eltuielile efectuate de Geneficiar entru unerea *n alicare a acestor msuri nu vor fi considerate
eligi#ile.
I7 Ar2i#are
Geneficiarul oart *ntreaga resonsa#ilitate entru sta#ilirea +i meninerea unui sistem roriu de
eviden- *ndosariere +i ar'ivare- care s ermit controlul@auditul roiectului e durata de imlementare
a acestuia +i tim de ? ani de la data *nc'iderii oficiale a &rogramului )eraional Sectorial (ediu
2//0$2/13.
ANE<E
A'exa 17 Li%t i'di+ati# -roie+te
A'exa 27 Cadr$ $e(i%$ati# .' %e+tor$ de de)eri
A'exa :7 Li%t #eri3i+are do+&e'te de e$i(i*i$itate =-e'tr %o$i+ita't>
A'exa ?7 Mode$e de+$ara4ii =e$i(i*i$itate )i a'(a6a&e't>
A'exa @ Date de +o'ta+t Or(a'i%&e I'ter&ediare
A'exa A7 Li%t #eri3i+are Cerere de 3i'a'4are
A'exa 07 Li%t +2e$tie$i e$i(i*i$e
A'exa B7 Mode$$ +o'tra+t$i de 3i'a'4are
A'exa C - Dor&$ar$ Cererii de 3i'a'4are
9.a) Formular entru roiectele ma!ore si nema!ore de infrastructura " romana
9.#) Formular entru roiectele ma!ore si nema!ore de infrastructura $ engle%a
3D
A'exa 1 - Li%t i'di+ati# -roie+te
Cr.
crt.
Aocaia
roiectului
7enumire roiect
1
:iurgiu
=Sistem de management integrat al de+eurilor solide *n !udeul :iurgiu<
2
(aramure+
Sistem de management integrat al de+eurilor *n !udeul (aramure+
3
Gistria$Csud
Sistem de management integrat al de+eurilor solide *n !udeul Gistria$Csud
4
Irancea
Sistem de management integrat al de+eurilor solide *n !udeul Irancea
?
Barg'ita
Imlementarea unui sistem integrat de management al de+eurilor *n !udeul
Barg'ita
D
Covasna
Sistem de management integrat al de+eurilor *n !udeul Covasna
0 Al#a
Sistem de management integrat al de+eurilor *n !udeul Al#a
4 Goto+ani Sistem integrat de management al de+eurilor *n !udeul Goto+ani
9 Clra+i Sistem de management integrat al de+eurilor solide *n !udeul Clra+i
1/ Clu! Sistem de management integrat al de+eurilor *n !udeul Clu!
11 )lt Sistem integrat de management al de+eurilor *n !udeul )lt
12 Sla! Sistem de management integrat al de+eurilor *n !udeul Sla!
13 Suceava Sistem de management integrat al de+eurilor *n !udeul Suceava
14 Iaslui Sistem integrat de management al de+eurilor solide *n !udeul Iaslui
1? Cara+ Severin Sistem integrat de management al de+eurilor *n !udeul Cara+ $ Severin
1D 6imi+ Sistem integrat de management al de+eurilor *n !udeul 6imi+
10 Arad
Sistem Integrat de :estiunea 7e+eurilor Hudeul Arad
14 (ure+ Sistem de management integrat al de+eurilor solide *n !udeul (ure+
19 Si#iu Sistem de management integrat al de+eurilor *n !udeul Si#iu
2/ 7ol! Sistem de management integrat al de+eurilor *n !udeul 7ol!
21 Ceam Sistem de management integrat al de+eurilor *n !udeul Ceam
22 Arge+ .(anagementul integrat al deseurilor solide din !udetul Arge+<
23 Gacu Sistem integrat de management al de+eurilor solide *n !ud. Gacu
24 :alai Sistem de management integrat al de+eurilor solide *n !udeul :alai
2? Ia+i Sistem de management integrat al de+eurilor *n !udeul Ia+i
2D 6ulcea Sistem de management integrat al de+eurilor solide *n !udeul 6ulcea
20 Constana Sistem de management integrat al de+eurilor solide *n !udeul Constana
24 Grila Sistem de management integrat al de+eurilor *n !udeul Grila
29 Ialomia Sistem de management integrat al de+eurilor solide *n !udeul Ialomia
3/ Gu%u Sistem de management integrat al de+eurilor solide *n !udeul Gu%u
31 &ra'ova =Sistem de management integrat al de+eurilor *n !udetul &ra'ova<
32 Gi'or Sistem de management integrat al de+eurilor *n !udeul Gi'or
33 Bunedoara Sistem de management integrat al de+eurilor *n !udeul Bunedoara
34 (e'edini Sistem de management integrat al de+eurilor solide *n !udeul (e'edini
3? :or! Sistem de management integrat al de+eurilor solide *n !udeul :or!
3D I3lcea Sistem de management integrat al de+eurilor solide *n !udeul I3lcea
30 Gra+ov Sistem integrat de management al de+eurilor *n !udeul Gra+ov
34 Ilfov Sistem integrat de management al de+eurilor solide *n !udeul Ilfov
30
34
A'exa 2
CADRUL LEGISLATI; PENTRU MANAGEMENTUL DEEURILOR
4egislaie european
Le(i%$a4ie ro&G'ea%+ Pre#ederi $e(a$e
Dire+ti#a Cadr -ri#i'd de)eri$e 'r7
2//AJ12JEEC
Dire+ti#a 'r7 C1JABCJEEC -ri#i'd
de)eri$e -eri+$oa%e- care *nlocuie+te
7irectiva 04@319@C22 rivind de+eurile
to,ice +i ericuloase- modificat rin
7irectiva Consiliului 94@31@C2
&3n la 12 decem#rie 2/1/- ;om3nia tre#uie
s transun revederile noii directive cadru
a de+eurilor8 Dire+ti#a 2//BJCBJCE a
Par$a&e't$i Ero-ea' )i a Co'%i$i$i
di' 1C 'oie&*rie 2//B -ri#i'd de)eri$e )i
de a*ro(are a a'&itor dire+ti#e7

Conform art. 41 din 7irectiva 2//4@94@C2-
directivele 0?@439@C22- 91@D49@C22 +i
2//D@12@C2 se a#org *nce3nd cu 12
decem#rie 2/1/.
$ Ordo'a'4a de Ur(e'4 'r7 0BJ 2/// rivind regimul de+eurilor >(.).nr. 243 din 22 iunie
2///) aro#at cu modificri +i comletri rin Le(ea 'r7 ?2AJ2//1 entru aro#area
)rdonanei de urgen a :uvernului nr. 04@2/// rivind regimul de+eurilor >(.).nr. 411
din 2? iulie 2//1)E modificat +i comletat rin Ordo'a'4a de Ur(e'4 'r7 A1J2//A5
aro#at cu modificri +i comletri rin Le(ea 'r7 20J2//0 >(. )f. 34@ 14./1.2//0)E
- H7G7 'r7 B@AJ2//2 >(.)f. nr. D?9@?./9.2//2) rivind evidena gestiunii de+eurilor +i
entru aro#area listei curin%3nd de+eurile- inclusiv de+eurile ericuloase " A a#rogat B:
1??@1999E
$ H7G 'r7 1?0/J2//? rivind aro#area Strategiei naionale de gestionare a de+eurilor +i a
&lanului naional de gestionare a de+eurilor >(.).nr. 9?4 din 14 octom#rie 2//4)-
modificat +i comletat rin H7G7 'r7 :@BJ117 /?7 2//05 >(.)f. 201@ 24. /4. 2//0)E
$ OM 'r71:A?J1?CCJ2//A rivind aro#area lanurilor regionale de gestionare a de+eurilor
>( )f. 232@/4./4.2//0- iar ane,ele 1$4 *n nr. 232 #is din aceeasi data.)E
- OM 'r7 1:B@J2C71272//A rivind aro#area &rocedurii de articiare a u#licului la
ela#orarea- modificarea sau revi%uirea lanurilor de gestionare a de+eurilor- adotate sau
aro#ate la nivel naional- regional +i !udeean >(. )f. DD@29 ./1. 2//0)E
- OM 'r7 C@1J/A7/A72//0 rivind aro#area (etodologiei de ela#orare a
lanurilor regionale +i !udeene de gestionare a de+eurilor >(. )f. 490 +i
490 #is@ 2? ./0. 2//0)E
;eglementea% activitile de
gestionare a de+eurilor in condiii de
rotecie a sntii oulaiei +i a
mediului.
Se refer la aro#area &lanului Cational
de :estionare a 7e+eurilor.
Se refer la aro#area &lanurilor
;egionale de :estionare a 7e+eurilor.
Dire+ti#a 'r7 0@J?:CJEEC -ri#i'd
$eiri$e "ate- amendata de 7irectiva nr.
40@1/1@22C- de 7irectiva nr.91@D92@22C +i
- H7G 'r7 2:@J2//0 rivind gestionarea uleiurilor u%ate $ a#rog B: nr. DD2@2//1- >(. )f.
199 din 22 martie 2//0)E
;eglementea% activitile de
gestionare a uleiurilor u%ate- entru
evitarea efectelor negative asura
39
4egislaie european
Le(i%$a4ie ro&G'ea%+ Pre#ederi $e(a$e
7irectiva 2///@0D sntii oulaiei asura mediului.
Se refer la condiiile de colectare a
anumitor tiuri de uleiuri u%ate
Dire+ti#a 'r7 2//AJAAJEC -ri#i'd
*aterii$e )i a+&$atorii -re+& )i
de)eri$e de *aterii )i a+&$atori si de
a#rogare a 7irectivei 91@1?0@C22-
modificat +i comletat rin 7irectiva
2//4@1/3@2C rivind unerea e ia a
#ateriilor +i acumulatorilor- +i 7eci%ia
2//4@0D3@2C de sta#ilire a unei
metodologii comune entru calcularea
v3n%rilor anuale a #ateriilor +i
acumulatorilor orta#ili ctre utili%atorii
finali.
$ 7irectiva Comisiei 94@1/1 de adatare la
rogresul te'nic a 7irectivei 91@1?0@C22 +i
usa in alicare rin8
$ 7irectiva Comisiei 93@4D@C22 rivind
adatarea la rogresul te'nic a 7irectivei
91@1?0@C22
$ H7G7 'r7 11:2J2//B rivind regimul #ateriilor si acumulatorilor si al deseurilor de #aterii
si acumulatori >(.)f. nr. DD0 din 2? setem#rie 2//4).
;eglementea% condiiile de
introducere e iata a #ateriilor +i
acumulatorilor care contin su#stante
ericuloase- recum +i modalitile de
gestionare a #ateriilor +i acumulatorilor
u%ai .
Dire+ti#a Co'%i$i$i 'r7 CCJ:1JEC
-ri#i'd de-o"itarea de)eri$or
7eci%ia Consiliului 2//3@33@C2 rivind
sta#ilirea criteriilor +i rocedurilor entru
accetarea de+eurilor la deo%ite ca urmare
a art. 1D +i ane,ei II la 7irectiva
1999@31@C2
$ H7G7 'r7 :?CJ2//@ rivind deo%itarea de+eurilor >(.).nr. 394 din 1/ mai 2//?)-
comletat rin H7G 'r7 21/J2B7/272//0 entru modificarea +i comletarea unor acte
normative care transun acKuis$ul comunitar n domeniul rotec+tiei mediului.
$ Ordi' 'r7 0@0J2//? entru aro#area Cormativului te'nic rivind deo%itarea de+eurilor >
(.).nr. 4D din 2D ianuarie 2//?) modificat de Ordi' 'r7 12:/ di' :/ 'oie&*rie 2//@
rivind modificarea ane,ei la )rdinul ministrului mediului +i gosodririi aelor nr.
0?0@2//4 entru aro#area Cormativului te'nic rivind deo%itarea de+eurilor >(.).nr.
11/1 din 0 decem#rie 2//?)E
$ Ordi' 'r7 C@J2//@ rivind sta#ilirea criteriilor de accetare +i rocedurilor reliminare de
accetare a de+eurilor la deo%itare +i lista naional de de+euri accetate *n fiecare clas de
deo%it de de+euri >(.).nr. 194 din 4 martie 2//?)E
$ Ordi' 'r7 00@J2//A entru aro#area Aistei localitilor i%olate care
ot deo%ita de+eurile municiale *n deo%itele e,istente ce sunt
Sta#ileste cadrul legal entru
desfasurarea activitatii de deo%itare a
de+eurilor- atat entru reali%area-
e,loatarea- monitori%area- *nc'iderea
+i urmrirea ost*nc'idere a deo%itelor
e,istente .
Aro# Cormativul te'nic rivind
deo%itarea de+eurilor " construirea-
e,loatarea- monitori%area +i inc'iderea
deo%itelor de de+euri.
Aro# rocedurile reliminare entru
accetarea de+eurilor la deo%itare-
criteriile entru accetarea de+eurilor la
deo%itare +i lista nationala de de+euri
accetate in fiecare clasa de deosit de
de+euri
4/
4egislaie european
Le(i%$a4ie ro&G'ea%+ Pre#ederi $e(a$e
e,cetate de la resectarea unor revederi ale Botr3rii :uvernului nr.
:?CJ2//@ -ri#i'd de-o"itarea de)eri$or =MO 'r7D0?@/0 iulie 2//D)E
Dire+ti#a 'r7 2///J0AJEC -ri#i'd
i'+i'erarea de)eri$or
a#rog 7irectivele 49@3D9@22C-
49@429@22C- rivind incinerarea de+eurilor
municiale +i 7irectiva 94@D0@2C rivind
incinerarea de+eurilor ericuloase
$ H7G 'r7 12BJ2//2 rivind incinerarea de+eurilor >(.). nr. 1D/ din D martie 2//2)
modificat +i comletat rin H7G7 'r7 2ABJ2//@ >(.). nr. 332 din 2/ arilie 2//?)E
$ Ordi' 'r 0@AJ2//? entru aro#area Cormativului te'nic rivind incinerarea de+eurilor
>(.). nr. 4D din 2D ianuarie 2//? u#licat in8 (.). nr. 4D #is din 2D ianuarie 2//? )E
$ Ordi' 120?J2//@ rivind emiterea avi%ului de mediu la *ncetarea activitilor de
eliminare a de+eurilor- resectiv deo%itare +i incinerare >(.)f.nr. 114/ din 24 decem#rie
2//?)- comletat rin )rdinul ((77 nr. D3D@2//4 >(.)f. nr. 42? din D iunie 2//4)E
;eglementea% activitile de incinerare
+i coincinerare +i masurile de control +i
urmarire a instalatiilor de incinerare +i
coincinerare .
Aro#a Cormativul te'nic rivind
incinerarea de+eurilor.
Sta#ile+te condiiile de lucru +i regimul
de funcionare entru instalatii de
incinerare +i coincinerare a de+eurilor
controlul instalatiilor +i monitori%ea%a
emisiilor- recum +i elementele
secifice activitii de autori%are +i
control.
Dire+ti#a Co'%i$i$i 'r7 C?JA2JEC
-ri#i'd a&*a$a6e$e )i de)eri$e de
a&a*a$a6e- modificata rin 7irectiva
2//4@12@C2 +i de ;egulamentul >C2) nr.
1442@2//3
$ H7G7 'r7 A21J2//@ rivind gestionarea am#ala!elor +i a de+eurilor de am#ala!e >(.)f.
nr.D39 din 2/ iulie 2//?) modificat +i comletat rin H7G7 'r7 1B02J2//A > (.)f. nr.
1?@1/./1.2//0)E
$ Ordi' 'r7 C20J2//@ rivind rocedura de raortare a datelor referitoare la am#ala!e +i
de+euri de am#ala!e > (.)f. nr. 929@ 14 octom#rie 2//?)E
$ Ordi' 'r7 12B1J1121J2//@ rivind sta#ilirea modalitilor de identificare a containerelor
entru diferite tiuri de materiale *n scoul alicrii colectrii selective >(.)f. nr. ?1@ 19
ianuarie 2//D)E
$ Ordi'$ 'r7 122CJ0:1J1/C@J2//@ entru aro#area &rocedurii +i criteriilor de autori%are a
oeratorilor economici *n vederea relurii resonsa#ilitii rivind reali%area o#iectivelor
anuale de valorificare- +i reciclare a de+eurilor de am#ala!e >(.).nr. 20@ 12 ianuarie 2//D)-
modificat +i comletat rin Ordi'$ 1C?J:A/J1:2@J2//A >(.)f. 499@ /4 iunie 2//D)
Ordi'$ 'r7 CABJAA@J1?A2J2//A >(.)f. nr. 43D@ 11 octom#rie 2//D) +i Ordi'$ 'r7
12/0J10A@J:/AJ2//0 >(.)f. nr. 04/@ /1.11.2//0).
- Ordi' 'r7 ?C:J2//A rivind constituirea Comisiei de evaluare +i
autori%are a oeratorilor economici *n vederea relurii
resonsa#ilitii rivind reali%area o#iectivelor anuale de valorificare
;eglementea%a gestionarea am#ala!elor
+i a de+eurilor de am#ala!e .
Aro#a rocedura de raortare a datelor
referitoare la am#ala!e +i de+euri de
am#ala!e.
41
4egislaie european
Le(i%$a4ie ro&G'ea%+ Pre#ederi $e(a$e
+i reciclare a de+eurilor de am#ala!e >(.)f. 4?D@ 2? mai 2//D) modificat rin
Ordi'$ 'r7 11?/J2//A >() nr. 444@ 31 octom#rie 2//D) +i rin Ordi'$ 'r7
1B2:J2//0 >(.)f. nr. 434@/0 decem#rie 2//0)7
Dire+ti#a 'r7 CAJ@CJEC -ri#i'd
e$i&i'area *i3e'i$i$or )i tri3e'i$i$or
-o$i+$orra4i =PCF )i PCT) >Inlocuieste
7irectiva 0D@4/3@C22)
- HG 'r710:J2/// entru reglementarea regimului secial rivind gestiunea +i controlul
#ifenililor oliclorurai +i ale altor comu+i similari >(.). nr. 131 din 24 martie 2///)-
modificat rin HG 'r7 2C1J2//@ >(.). nr. 33/ din 19 arilie 2//?) +i rin HG 'r7
C0@J2//0 >(.). nr. ?94 din 3/ august 2//0)5 comletat rin H7G 'r7 21/J2B7/272//0
entru modificarea +i comletarea unor acte normative care transun acKuis$ul comunitar n
domeniul rotectiei mediului.
$ Ordi' 'r7 1/1B di' 1C o+to&*rie 2//@ >a#rog )rdinul nr. 209@2//2)- rivind *nfiinarea
*n cadrul 7ireciei de+euri +i su#stane c'imice ericuloase a Secretariatului entru comu+i
desemnai >(.). nr. 9DD din 1 noiem#rie 2//?)E
$ Ordi'$ 'r7 2@0 di' 2//A entru modificarea +i comletarea ane,ei la )rdinul 1/14@2//?
rivind *nfiinarea *n cadrul 7ireciei de+euri +i su#stane c'imice ericuloase a
Secretariatului entru comu+i desemnai.
- Ordi'$ 'r7 1:?C di' /:7/C72//0 rivind a#rogarea revederilor articolelor 2
1
$ 2
3
ale
;egulamentului de organi%are +i funcionare a Secretariatului entru comu+i desemnai-
aro#at rin )rdinul ministrului mediului +i gosodrii aelor nr. 1/14@2//? rivind
*nfiinarea *n cadrul 7ireciei de+euri +i su#stane ericuloase a Secretariatului entru
comu+i desemnai- cu modificrile +i comletrile ulterioare. >u#licat in (.)f. nr. D29@ 13
setem#rie 2//0)E
;eglementea%a regimul secial rivind
gestiunea +i controlul #ifenililor
oliclorurati +i al altor comusi
similari.
Aro# *nfiinarea Secretariatului
te'nic entru gestionarea +i controlul
comu+ilor desemnai *n cadrul
7ireciei de gestiune a de+eurilor +i
su#stanelor c'imice ericuloase.
De+i"ia 'r7 2///J@:2JCE -ri#i'd $i%ta
de)eri$or- amendata de 7eci%ia nr.
2//1@119- >ce inlocuieste 7eci%ia nr.
94@3@C2 rivind lista de+eurilor +i 7eci%ia
nr. 94@9/4@C2 rivind lista de+eurilor
ericuloase).
$ H7G7 'r7 B@A J2//2 rivind evidena gestiunii de+eurilor +i entru aro#area listei
curin%3nd de+eurile- inclusiv de+eurile ericuloase >(.)f. nr. D?9@ ? setem#rie 2//2)E
;eglementea% evidena gestionrii
de+eurilor colectate- transortate-
deo%itate temorar- valorificate +i
eliminate.
;egulamentul>C2) nr. 1/13@2//D al
&arlamentului 2uroean +i al Consiliului
din 14 iunie 2//D rivind transferurile de
de+euri
Acest regulament a intrat *n vigoare de la
data de 1? iulie 2//0- a#rog3nd
- HG 'r7 0BBJ2//0 rivind sta#ilirea unor msuri entru alicarea ;egulamentului
&arlamentului 2uroean +i al Consiliului >C2) nr. 1./13@2//D rivind transferul de de+euri $
a#rog B: nr. 49?@2//D entru alicarea ;egulamentului C22 2?9@93- >(.)f. nr. 2??@ /2
august 2//0)E
- HG7 Nr7 1?@: -e'tr &odi3i+area )i +o&-$etarea HG 'r7 0BBJ2//0 rivind sta#ilirea
Adot amendamente la Convenia de
la Gasel rivind controlul transortului
este frontiere al de+eurilor ericuloase.
;eglementea%a controlul +i
suraveg'erea imortului- e,ortului +i
42
4egislaie european
Le(i%$a4ie ro&G'ea%+ Pre#ederi $e(a$e
;egulamentul nr. 2?9@93@C22 entru
suravegerea +i controlul transorturilor de
de+euri *n- *nsre +i dinsre comunitatea
euroean.
unor msuri entru alicarea ;egulamentului &arlamentului 2uroean +i al Consiliului >C2)
nr. 1./13@2//D rivind transferul de de+euri
$ HG 'r7 1/A1J1/7/C72//B rivind transortul deseurilor ericuloase +i neericuloase e
teritoriul ;om3niei >(.)f. nr. D02@ 3/ setem#rie 2//4)
$ Ordi' 'r7 111CJ2//@ rivind delegarea ctre Agenia Caional entru &rotecia (ediului
a atri#uiilor ce revin (inisterului (ediului +i :osodririi Aelor *n domeniul e,ortului
de+eurilor ericuloase +i al transortului de+eurilor neericuloase *n vederea imortului-
erfecionrii active +i a tran%itului >(.). nr. 1/24@ 14 noiem#rie 2//?)E
tran%itului de de+euriE
Sta#ileste &rocedura de reglementare +i
control a transortului de+eurilor e
teritoriul ;omaniei.
;eglementea%a controlul introducerii in
tara a de+eurilor neericuloase in
vederea imortului- erfectionarii
active +i a tran%ituluiE
Dire+ti#a 'r7 BAJ20BJEEC -ri#i'd
-rote+tia &edi$i )i i' -arti+$ar a
%o$$i5 at'+i +a'd 'a&o$$ de $a %tatii$e
de e-rare e%te ti$i"at i' a(ri+$tra-
modificata rin 7irectiva 91@D92@C22 +i
;egulamentul >C2) nr. 4/0@2//3
- Ordi' +o&' 'r7 :??J0/BJ2//? entru aro#area Cormelor te'nice rivind rotecia
mediului +i *n secial a solurilor- c3nd se utili%ea% nmolurile de eurare *n agricultur
>(.). nr. 9?9@ 19 octom#rie 2//4)E
Aro#a normele te'nice rivind
rotectia mediului +i in secial a
solurilor- cand se utili%ea%a namoluri de
eurare in agricultura.
Dire+ti#a Co'%i$i$i 'r7 2///J@:JEEC
-ri#i'd #e2i+$e$e %+oa%e di' "-
modificata rin 7eci%iile Comisiei
2//2@?2?@C2- 2//?@434@C2 +i
2//?@D03@C2 care modifica +i comletea%a
Ane,a II a 7irectivei 2///@?3@C2 rivind
ve'iculele scoase din u%.
7eci%ia Comisiei 2//2@1?1@C2 rivind
cerintele minime entru certificatul de
distrugere eli#erat in conformitate cu art. ?
alin >3) din 7irectiva &arlamentului
2uroean +i a Consiliului 2///@?3@C2
$ H7G7 'r7 2?/AJ2//? rivind gestionarea ve'iculelor scoase din u% >(.)f. nr. 32@ 11
ianuarie 2//?)E
- H7G7 'r7 1:1:J2//A entru modificarea +i comletarea Botr3rii
:uvernului nr. 24/D@2//4 rivind gestionarea ve'iculelor scoase din
u% >(.)f. nr. 429@ 9 octom#rie 2//D)E
$ Ordi' 'r7 B0J@20J?11J2//@ rivind aro#area modelului +i a condiiilor de emitere a
certificatului de distrugere la reluarea ve'iculelor scoase din u% > (.)f. nr. 29?@ 4 arilie
2//?)E
- Ordi' 'r7 122?J022J2//@ entru aro#area &rocedurii +i condiiilor de autori%are a
;eglementea% msurile de revenire a
roducerii de de+euri rovenite de la
IS1 +i reutili%area- reciclarea- recum
+i alte forme de valorificare a IS1 +i
comonentelor acestora. Sta#ileste
rocedura de raortare a atingerii
o#iectivelor reva%ute de 7irectiva.
Sta#ileste modelul certificatului de
distrugere la redarea ve'uiculelor
scoase din u%.
43
4egislaie european
Le(i%$a4ie ro&G'ea%+ Pre#ederi $e(a$e
rivind ve'iculele scoase din u%
7eci%ia Comisiei 2//3@134@C2 care
sta#ileste standardele de codificare entru
materiale +i comonente ale ve'iculelor ca
urmare a 7irectivei 2///@?3@C2
7eci%ia Comisiei 2//?@293@C2- care
sta#ile+te reguli detaliate cu rivire la
monitori%area intelor de
reutili%are@valorificare +i
reutili%are@reciclare rev%ute *n 7irectiva
2///@?3@C2
ersoanelor !uridice *n vederea relurii resonsa#ilitii rivind reali%area o#iectivelor
anuale de reutili%are- reciclare +i valorificare energetic a ve'iculelor scoase din u%
>(.)f.nr. 1104@ 20 decem#rie 2//?) modificat +i comletat rin ORDIN 'r7
CB@J102AJ2//0 >(.)f. nr. ?D1@1? august 2//0)E
$ Ordi' 'r7 B1AJ2//A >(.)f. nr. 024 din 24 august 2//D) rivind constituirea Comisiei de
evaluare +i autori%are a ersoanelor !uridice *n vederea relurii resonsa#ilitii rivind
reali%area o#iectivelor anuale de reutili%are- reciclare +i valorificare energetic a ve'iculelor
scoase din u% modificat +i comletat rin ORDIN 'r7 C0CJ2//A >(.)f. nr. 4/D@ 2D
setem#rie 2//D)E
- ORDIN 'r7 A2@J2//0 rivind aro#area (etodologiei entru urmrirea reali%rii de ctre
oeratorii economici a o#iectivelor rev%ute la art. 1? alin. >1) +i >2) din B: nr.
27?/AJ2//? >(. )f. nr. 2?2@ 1D arilie 2//0)E
Dire+ti#a 'r7 2//2JCAJCE -ri#i'd
de)eri$e de e+2i-a&e'te e$e+tri+e )i
e$e+tro'i+e- modificata rin Dire+ti#a
2//:J1/BJEC
$ H7G7 'r ??BJ2//@ rivind de+eurile de ec'iamente electrice +i electronice >(.)f. nr. 491
din 1/ iunie 2//?)E
$ Ordi' 'r7 C/1J2//@ rivind aro#area msurilor secifice entru colectarea de+eurilor de
ec'iamente electrice +i electronice care re%int riscuri rin contaminare entru securitatea
+i sntatea ersonalului din unctele de colectare >(.)f. nr. 91/ din 12 octom#rie 2//?)E
$ Ordi' 'r7 122@J021J2//@ rivind aro#area &rocedurii +i criteriilor de evaluare +i
autori%are a organi%aiilor colective *n vederea relurii resonsa#ilitii rivind reali%area
o#iectivelor anuale de colectare- reutili%are- reciclare +i valorificare a de+eurilor de
ec'iamente electrice +i electronice >(.)f. nr. 11D1@ 21 decem#rie 2//?)- modificat +i
comletat rin OM 'r7 C1/J2//0 >(.)f. nr. 424@ 20 iunie 2//0)E
$ Ordi' 'r7 AAJ2/ ia'arie 2//A rivind &rivind constituirea Comisiei de evaluare +i
autori%are a organi%aiilor colective *n vederea relurii resonsa#ilitii
rivind reali%area o#iectivelor anuale de colectare- reutili%are- reciclare
+i valorificare a de+eurilor de ec'iamente electrice +i electronice-
modificat +i comletat rin OM 'r7 2A2J2//C >ordin intern)E
- Ordi' 'r7 122:J01@J2//@ rivind rocedura de *nregistrare a roductorilor- modul de
eviden +i raortare a datelor rivind ec'iamentele electrice +i electronice +i de+eurile de
ec'iamente electrice +i electronice >(.)f. nr. 1@ 3 ianuarie 2//D) modificat +i comletat
rin Ordi'$ 'r7 0/AJ2//0 >(.)f. nr. 3/0@ 9./?.2//0)E
44
4egislaie european
Le(i%$a4ie ro&G'ea%+ Pre#ederi $e(a$e
Dire+ti#a 'r7 2//2JC@JEC -ri#i'd
re%tri+tio'area ti$i"rii a'&itor
%*%ta'4e -eri+$oa%e ' e+2i-a&e'te
e$e+tri+e )i e$e+tro'i+e- amendat rin8
$ 7eci%ia Comisiei 2//?@D14@C2- *n scoul
sta#ilirii valorilor ma,ime ale
concentraiilor anumitor su#stane
ericuloase *n ec'iamentele electrice +i
electronice-
$ modificat rin 7eci%ia Comisiei
2//?@010@C2 de modificare- *n scoul
adatrii la rogresul te'nic- a ane,ei
7irectivei 2//2@9?@C2 rivind limitarea
utili%rii anumitor su#stane ericuloase *n
ec'iamentele electrice +i electronice- +i
$ 7eci%ia Comisiei 2//?@040@C2 de
modificare- *n scoul adatrii la rogresul
te'nic- a ane,ei 7irectivei 2//2@9?@C2
rivind limitarea utili%rii anumitor
su#stane ericuloase *n ec'iamentele
electrice +i electronice
- Odi'$ @@AJ?:@J1C1 din ? iunie 2//D rivind marca!ul secific alicat ec'iamentelor
electrice +i electronice introduse e iata dua data de 31 decem#rie 2//D >(.)f. nr. D/4@
13 iulie 2//D)E
- H7G7 'r7 CC2 J2//@ >(.)f. nr. 422 din 12 setem#rie 2//?) rivind limitarea utili%rii
anumitor su#stane ericuloase *n ec'iamentele electrice +i electronice >(.)f. nr. 422@ 12
setem#rie 2//?)- modificat rin HG B1A di' 21 i'ie 2//A >(.)f. nr. ?44 @ 0 iulie 2//D).
Ane,a la B: a fost comletat rin OM 122AJ1001J2//0 > (.)f. nr. D2D@ 12 setem#rie
2//0)E
Dire+ti#a 0BJ10AJCEE -ri#i'd de)eri$e
di' i'd%tria dioxid$i de tita'
7irectiva nr. 42@443@C22 rivind
rocedeele entru suraveg'erea +i
monitori%area mediului datorita de+eurilor
din industria de dio,id de +i eventual
eliminarea oluarii cau%ate titan
7irectiva nr. 92@112@C22 rivind
rocedeele entru armoni%area rogramelor
entru reducerea de de+eurile din industria
dio,idului de titan
$ Ordi' 'r7 0@1JB0/J2//? rivind gestionarea de+eurilor din industria dio,idului de titan
>(.)f. nr. 1/ din ? ianuarie 2//?)E
;eglementea% condiiile necesare
entru autori%area roiectelor +i@sau
activitilor din industria dio,idului de
titan
Dire+ti#a B0J210JCEE rivind revenirea
+i reducerea olurii mediului cau%at de
a%#est
HG 12?J2//: rivind revenirea- reducerea +i controlul olurii mediului cu a%#estE
HG 0:?J2//A entru modificarea B: 124@2//3 rivind revenirea- reducerea +i controlul
olurii mediului cu a%#estE
4?
Le(i%$a4ie +o'ex
Re($e&e'tare Pri'+i-a$e$e -re#ederi
Ordo'a'4a de Ur(e'4 a G#er'$i 'r7 1C@ di' 22 de+e&*rie 2//@ rivind rotecia mediului >(.)f. nr. 119D din 3/ decem#rie 2//?-
rectificare u#licat n (.)f. nr. 44 din 31 ianuarie 2//D)- aro#at cu modificri +i comletat rin Le(ea 'r7 2A@J2//A >(.)f. nr. ?4D din
D iulie 2//D)- modificat +i comletat rin OUG 'r7 @0J2//0>(.)f. nr. 442 din 29 iunie 2//0)- OUG 'r7 11?J2//0 >(.)f. nr. 013 din 22
octom#rie 2//0)-OUG 'r7 1A?J2//B >(.)f. nr. 4/4 din 3 decem#rie 2//4)E
Sta#ile+te cadru !uridic unitar
entru mediu
Ordo'a'ta 'r7 2@ di' 20 a(%t 2//B entru modificarea +i comletarea OUG 'r7 1CAJ2//@ rivind Fondul entru &edi >(. )f. nr7 D24
din 29 august 2//4>
LEGEA 'r7 @1 di' B &artie 2//A serviciilor comunitare de utiliti u#lice >(. )f. nr. 2?4 din 21 martie 2//D)-
modificat rin OUG 'r7 1:J2//B >(.)f. nr. 14? din 2D fe#ruarie 2//4)
Le(ea 'r7 1/1J2//A serviciului de salu#ri%are a localitilor >(.)f. nr. 393 din 4 mai 2//D)- modificat rin OUG 'r7 C2J2//0 >(.)f. nr.
D01 din 1 octom#rie 2//0) +i rin Le(ea 'r7 22?J2//B >(.)f. nr. 043 din 3 noiem#rie 2//4)E
Le(ea 'r7 A/B J2//1 rivind evaluarea conformitatii roduselor " reu#licat *n (.)f. nr. 313 din D arilie 2//D- modificat rin Le(ea 'r7
A2J 2//0 >(.)f nr. 223 din 2 arilie 2//0)E
Le(ea 'r7@1@J2//2 entru aro#area Ordo'a'tei 'r721J2//2 rivind gosodarirea localitatilor ur#ane +i ruraleE
Sta#ileste o#ligatiile +i
rasunderile care revin autoritatilor
u#lice locale- institutiilor u#lice-
agentilor economici +i cetatenilor
entru instaurarea unui climat de
curatenie in localitati
Ordi'$ MEC 'r712BJ2//? rivind aro#area Aistei curin%and standardele romane care adota standarde euroene armoni%ate ale caror
revederi se refer la am#ala!e +i de+euri de am#ala!eE
Aro#a Aista curin%and
standardele romane care adota
standarde euroene armoni%ate ale
caror revederi se refer la
am#ala!e +i de+euri de am#ala!e
Ordi'$ MAPAM 'r702:J2//: entru aro#area Cormei sanitare veterinare ce sta#ileste reguli de sanatate cu rivire la su#rodusele de la
animaleE
Aro#a Cormele sanitare
veterinare ce sta#ilesc reguli de
sanatate cu rivire la su#rodusele
de la animale
O7U7G7 'r7 ?J2//0 rivind reluarea entru anul 2//0 a &rogramului de stimulare a *nnoirii &arcului auto naional
>(.)f nr. 129@22./2.2//0)- aro#at de Aegea nr. 1?D@2//0 >() nr. 39?@12 iunie 2//0)E
4D
OM 'r7 ?:/J2//0 entru aro#area instructiunilor rivind modalitatile de alicare ale )1: nr. 4@2//0 rivind reluarea entru anul 2//0 a
&rogramului de stimulare a *nnoirii &arcului auto naional > (.)f. 190 din 22$mar$2//0)
Ordo'a'4a 'r7 B2J2/// rivind autori%area agenilor economici care restea% servicii de rearaie- de reglare +i@sau desf+oar activitate de
reconstrucie a ve'iculelor rutiere >(.). nr. 413 din 3/ august 2///)- aro#at rin Aegea nr. 222@2//3 >(. )f. nr. 3D0 din 29 mai 2//3)-
)rdonana nr. ?4@2//4 entru modificarea art. D alin. >1) din ).:. nr. 42@2/// aro#at de Aegea 4/1@2//4- modificata +i comletat de
).:. nr. 3D@2//?- aro#at de Aegea 30D@2//?E
Le(e 'r7 222J2//: entru aro#area )rdonanei :uvernului nr. 42@2/// rivind autori%area agenilor economici care restea% servicii de
rearaie- de reglare +i@sau desf+oar activitate de reconstrucie a ve'iculelor rutiere >(.).nr. 3D0 din 29 mai 2//3)E
Ordi'$ MSD 'r721CJ2//2 entru aro#area Cormelor te'nice rivind gestionarea de+eurilor re%ultate din activitile medicale- modificat
rin )rdinul 990@2//4E
;eglementea%a modul in care se
colectea%a- am#alea%a- deo%itea%a
temorar- transorta +i elimina
de+eurile re%ultate din activitile
medicale
ORDIN 'r7 ACBJC?/J2//@ rivind aro#area Criteriilor de evaluare a ec'iamentelor de neutrali%are rin
sterili%are termic a de+eurilor re%ultate din activitatea medical >(.)f. nr. 4?4@23./9.2//?)E
ORDIN 'r7 12?BJ1?2AJ2//@ entru modificarea ane,ei )rdinului comun al ministrului mediului +i gosodririi aelor +i ministrului
sntii nr. D94@94/@2//? rivind aro#area Criteriilor de evaluare a ec'iamentelor de neutrali%are rin sterili%are termic a de+eurilor
re%ultate din activitatea medical >(.)f. nr. 21@1/./1.2//D)E
ORDIN 'r7 ?@AJA1BJ2//A entru modificarea ane,ei la )rdinul ministrului mediului +i gosodririi aelor +i al
ministrului sntii nr. ACB JC?/J2//@ -ri#i'd a-ro*area Criterii$or de e#a$are a e+2i-a&e'te$or de
'etra$i"are -ri' %teri$i"are ter&i+ a de)eri$or re"$tate di' a+ti#itatea &edi+a$ =(.)f. 499@/4./D.2//D).
Sta#ilesc criteriile de evaluare a
ec'iamentelor de neutrali%are rin
sterili%are termic a de+eurilor
re%ultate din activitatea medical
ORDIN 'r7 120?J2//@ rivind emiterea avi%ului de mediu la *ncetarea activitilor de eliminare a
de+eurilor- resectiv deo%itare +i incinerare =M7O37 'r7 11B/J2B71272//@>7
ORDIN 'r7 A:A di' 2B &ai 2//B -e'tr +o&-$etarea ORDIN 'r7 120?J2//@ rivind emiterea avi%ului de
mediu la *ncetarea activitilor de eliminare a de+eurilor- resectiv deo%itare +i incinerare
40
44
A'exa :
LIST ;ERIDICARE DOCUMENTE DE ELIGIFILITATE =PENTRU SOLICITANT>
%A/a Prioritar 2 & PS Mediu*
Fn vederea aro#rii roiectului- Geneficiarul tre#uie s *ndelineasc toate criteriile de natur
instituional- legal +i financiar- conform revederilor din :'idul Solicitantului. Fn acest sens- se
imune emiterea urmtoarelor documente8
ANE<E ATAATE CERERII DE DINANARE K DAJNU
17 Pe'tr +o'%titirea +adr$i i'%tittio'a$
BCH +i BCA$uri rivind constituirea A7I A.
Certificat de *nregistrare A7I la registrul Asociaiilor +i Fundaiilor G.
Statut +i Act constitutiv A7I C.
7ocument de o%iie rivind imlementarea roiectului >Contract de asociere) 7.
E7 27 Pe'tr a-ro*area Ma%ter P$a'$i F.
BCH rivind aro#area (aster &lanului +i a listei de investiii- e #a%a Acordului
de rinciiu semnat de toate localitile asociate
:.
H7 :7 Pe'tr a-ro*area Stdi$i de De"a*i$itate I.
Avi% C62 din cadrul Consiliului Hudeean rivind aro#area indicatorilor
te'nico$economici ai roiectului
H.
BCH rivind aro#area Studiului de fe%a#ilitate +i a indicatorilor te'nico$
economici ai roiectului- e #a%a avi%ului C62
S.
Avi%ul favora#il al Adunrii :enerale a Asociailor A7I rivind aro#area +i
Studiului de fe%a#ilitate +i a indicatorilor te'nico$economici ai roiectului
A.
Botr3rea A7I rivind aro#area lanului anual de evoluie a tarifelor +i ta,elor
>conform Anali%ei Cost$Geneficiu)
(.
N7 ?7 Pe'tr a%i(rarea +o3i'a'4rii -roie+t$i ).
BCH rivind aro#area cofinanrii roiectului >c'eltuieli eligi#ile +i neeligi#ile) &.
Scrisori de intenie de la #nci comerciale@de investiii rivind interesul acestora
de a cofinana roiectul- dac este ca%ul
T.
R7 @7 Pe'tr a%i(rarea tere'ri$or a3ere'te i'#e%ti4ii$or S.
BCA$uri entru toate terenurile e care se vor construi@e,tinde comonentele de
investiii aferente roiectului >deo%it- staii de transfer- staii de tratare- etc)- care
s fac dovada c acestea aarin domeniului u#lic al autoritilor locale >AA)-
sunt date *n administrare Consiliului Hudeean >Geneficiarul roiectului) +i sunt
use la diso%iia roiectuluiU
Fn ca%ul *n care terenul se afl *n rorietatea Geneficiarului- este necesar emiterea unei
BCH care s fac dovada c terenul aarine domeniului u#lic +i este us la
disoni#ilitatea roiectului.
Fn ca%ul *n care terenurile aartin domeniului rivat al statului@autoritilor u#lice locale-
6.
49
este necesar demararea rocedurii de trecere a acestora in domeniul u#lic >resectiv
emiterea de B:@BCA).
A <oate terenurile aferente construciei8e,tinderii noilor investiii tre!uie s fie %n
proprietatea pu!lic a autoritailor pu!lice locale.
Adeverin rin care se menionea% fatul c nu au fost deuse cereri de
retrocedare- *n conformitate cu legislaia *n vigoare +i c nu e,ist litigii cu rivire
la sta#ilirea +i delimitarea rorietii.
A7 Pe'tr +o'%titirea )i 3'+4io'area UIP
BCH rivind *nfiinarea 1I& ca structur distinct *n organigrama CH
CI$urile mem#rilor 1I&
:. 07 A$te do+&e'te
7eclaraie de Anga!ament a Geneficiarului
7eclaraie de 2ligi#ilitate a Geneficiarului
V A(@)I va une la diso%iia #eneficiarilor modele recomandate entru documentele de eligi#ilitate.
?/
A'exa ?
MODEL DECLARAIE DE ELIGIFILITATE
1
Su#semnatul Bnume, prenumeC *n calitate de Bfuncie 8 repre$entant le"al 8 %mputernicitC al Co'%i$i$i
Ide4ea' <<< cunosc3nd revederile articolului 292 din Codul &enal cu rivire la infraciunea de fals *n
declaraii- cu rile!ul deunerii Cererii de Finanare entru roiectul Bdenumire proiectC, *n cadrul &rogramului
)eraional Sectorial de (ediu 2//0$2/13- declar e roria rsundere c8
1. &roiectul entru care se solicit finanare nu a mai #eneficiat de finanare din fonduri u#lice *n ultimii ?
ani *nainte de data deunerii cererii de finanare entru acelea+i investiii. Fn situaia *n care o astfel de
finanare va fi disoni#il du transmiterea cererii de finanare sau *n timul imlementrii roiectului-
Consiliului Hudeean WWW va informa de urgen Autoritatea de (anagement entru &rogramul
)eraional Sectorial de (ediu +i )rganismul Intermediar din regiunea Bdenumire re"iuneC- *n termen
de 1/ %ile calendaristice.
2. Co'%i$i$i Ide4ea' <<< ' %e a3$ *n nici una din situaiile de mai !os- rev%ute *n legea 203@2//D
cu comletrile +i modificrile ulterioare8
este *n cri% financiar-
este *n stare de insolven.
3. Infrastructura +i terenul e care se face investiia *ndelinesc cumulativ urmtoarele condiii la data
deunerii cererii de finanare8
sunt *n domeniul u#licE
sunt li#ere de orice sarcini- servitui +i nu sunt grevate de vreo garanieE
nu fac o#iectul unor litigii e rolul instanelor !udectore+ti cu rivire la situaia
!uridicE
nu fac o#iectul revendicrilor otrivit unor legi seciale *n materie sau dretului
comun.
4. &roiectul entru care se solicit finanare resect +i va continua s resecte revederile naionale +i
comunitare *n urmtoarele domenii8 romovarea egalitii de +anse +i olitica nediscriminatorieE de%voltarea
dura#il- te'nologia informaieiE ac'i%iiile u#liceE a!utorul de stat recum +i orice alte revederi legale
alica#ile instrumentelor structuraleE
?. &roiectul resect +i va continua s resecte revederile legislaiei naionale referitoare la eligi#ilitatea
c'eltuielilor.
7eclar c sunt e delin autori%at s semne% aceast declaraie *n numele Co'%i$i$i Ide4ea' <<<7
Co'%i$i$ Ide4ea' WWW
Date +o'ta+tH
?1
7eclar- de asemenea- c afirmaiile din aceast declaraie sunt adevrate +i c informaiile incluse *n aceasta sunt
corecte.
DtampilaE
>emnturaE
DataE
1
Se va comleta de ctre rere%entantul legal al solicitantului sau de *muternicit
MODEL DECLARAIE DE ANGAJAMENT
3
Su#semnatul Bnume, prenumeC *n calitate de Bfuncie 8 repre$entant le"al 8 %mputernicitC al Bdenumire solicitantC-
solicitant de finanare entru reali%area roiectului Bdenumire proiectC, entru care am deus re%enta Cerere de
Finanare- cunosc3nd c falsul *n declaraii este edesit de legea enal- declar urmtoarele8
1. Bdenumire solicitantC va finana costurile eligi#ile- recum +i alte c'eltuieli decat cele eligi#ile aferente
roiectului- *n valoare de XX....X21;)- rere%ent3nd ......... 5 din valoarea total a roiectuluiE
2. *n situaia *n care unul sau mai muli arteneri care cofinanea% roiectul *+i vor reduce sau *+i va retrage
contri#uia financiar- Bdenumire solicitantC va asigura fondurile necesare co$finanrii roeictuluiE
3. Bdenumire solicitantC va menine rorietatea infrastructurii construite@ moderni%ate@ rea#ilitate +i natura
activitii entru care s$a acordat finanare- e o erioad de cel uin ? ani du finali%are @ dare *n
e,loatare +i va asigura e,loatarea +i *ntreinerea *n aceast erioadE
4. sunt con+tient c Bdenumire solicitantC este singurul resonsa#il din unct de vedere legal +i financiar fa
de Autoritatea de (anagement entru &rogramul )eraional Sectorial de (ediu entru imlementarea
roiectuluiE
7eclar c sunt e delin autori%at s semne% aceast declaraie *n numele Bdenumire solicitantC.
7eclar- de asemenea- c afirmaiile din aceast declaraie sunt adevrate +i c informaiile incluse *n aceasta sunt
corecte.
Semnat 8eneficiar A$i,at Pre"edinte AD1
Cume Cume
Semntura8 Semntura8
3
Se va comleta de ctre rere%entantul legal al solicitantului sau de *muternicit +i va fi avi%at de re+edintele A7I
?2
Ytamila8 Ytamila8
7ata8 7ata8
A'exa @
DATE DE CONTACT ORGANISME INTERMEDIARE
?3
Or(a'i%& I'ter&ediarJ
Re(i'e
Ide4e Date de +o'ta+t
)I Gacu $ ;egiunea 1
Cord$2st
Gacu- Goto+ani- Ia+i-
Ceam- Suceava- Iaslui
G$dul Ioni Sandu Stur%a- nr. 04- cod D//2D9E
6el@Fa,8 /234$2/D11D @ /234$?1??/1E
e$mail8 anca.#ostanZosmediu.roE
laurentia.suruZosmediu.ro
)I :alai " ;egiunea 2
Sud$2st
Grila- Gu%u- Constana-
:alai- Irancea- 6ulcea
Str. &ortului nr.23- cod 4///2?E
6el@Fa,8 /23D$32?32?@ /23D$32??1?E
e$mail8 silvia.#u'leaZosmediu.ro-
nicoleta.raduZosmediu.ro
9e#site8 999.osmediu.ro
)I &ite+ti " ;egiunea 3
Sud$(untenia
Arge+- Clra+i- 7*m#ovia-
:iurgiu- Ialomia- &ra'ova-
6eleorman
Str. Craiovei nr. 32E
6el@Fa,8 /244$21143? @ /244$211433E
e$mail8 etruta.#aronZosmediu.ro mariana.#icaZosmediu.ro
mirela.marinescuZosmediu.ro
#ogdan.#adeaZosmediu.ro
'tt8@@999.osmediu.ro@itesti
)I Craiova " ;egiunea 4
Sud$Iest
7ol!- :or!- (e'edini- )lt-
I3lcea
Str. Amaradiei 93"9?- cod 2//10/
6el@Fa,8 /3?1 " 43 1D 43-
/3?1 " 44 22 44
e$mail8 denisa.#u%atuZmmediu.ro
denisa.#u%atuZosmediu.ro
cristinel.cioroianuZosmediu.ro
oscraiovaZ[a'oo.com
dan.mitreaZosmediu.ro
\e#site8 999.osmediu.ro
)I 6imi+oara " ;egiunea
? Iest
Arad- Cara+$Severin-
Bunedoara- 6imi+
Str. Amurgului nr. 1- cod 3//204E
6el8 /0?4$232DD3
Fa,8 /3?D$419/D4E
e$mail8 anca.colceriuZosmediu.ro
anca.colceriuZgmail.com-
oiosmtmZ[a'oo.com-
\e#site8 999.osmediu.ro
999.osmediutm.ro
)I Clu!$Caoca "
;egiunea D Cord$Iest
Gi'or- Gistria$Csud-
Clu!- Sla!- Satu$(are-
(aramure+
Str. (inerilor nr.40- cod 4//4/9E
6el@Fa,8 /2D4$414014
e$mail8 marius.#aicanZmmediu.roE
codruta.simuleZosmediu.roE
traian.todutZosmediu.roE
\e#site8 999.osmediu.ro
)I Si#iu " ;egiunea 0
Centru
Al#a- Gra+ov- Covasna-
Barg'ita- (ure+- Si#iu
Str. Cristian Cr. 21- Cod ??//03E
6el@Fa,8 /2D9$211?12E
e$mail8 :eorgeta.:ainaZosmediu.roE
Carmen.:avrilaZosmediu.ro
\e#site8 999.osmediu.ro
)I Gucure+ti $ ;egiunea 4
Gucure+ti$Ilfov
Gucure+ti- Ilfov
Aleea Aacul (orii Cr.1 Sector D - Gucuresti E
6el@Fa,8 /21$31? 0014- 6el8/21$31?0010
e$mail8 diana.culcerZosmediu.roE
luminita.neagoeZosmediu.roE
simona.marinZosmediu.roE
instrumentestructuraleOarm#Z[a'oo.com
?4
A'exa A
LIST DE ;ERIDICARE A CERERII DE DINANARE
6itlul roiectului8
Cumrul de *nregistrare8
Solicitant8
??
A
D
M
I
S
I
F
I
L
I
T
A
T
E
CRITERIU DAJNU
Cererea de finanare >*mreun cu ane,ele) este redactat *ntr$un e,emlar >in
format de '3rtie sau electronic)U
2ste scrisoarea de aro#are +i *naintare a cererii de finanare- rin care solicitantul
*+i asum rsunderea entru acurateea informaiilor- semnat de re+edintele
Consiliului Hudeean +i de re+edintele A7IU
Cererea de finanare >*mreun cu ane,ele) este numerotatU
Cererea de finanare este re%entat *n format tirit >nu scris de m3n)U
Cererea de finanare >inclusiv ane,ele) este scris *n lim#a engle% sau rom3n
dua ca%U
Cererea de finanare resect formatul standard din :'idul Solicitantului >:S)U
Cererea de finanare are toate caitolele comletateU
Cererea de finanare include toate ane,ele >conform instruciunilor secifice din
:'idul solicitantului)U
?D
E
L
I
G
I
F
I
L
I
T
A
T
E
CRITERIU DAJNU
E$i(i*i$itatea %o$i+ita't$i
Solicitantul face arte din categoria de #eneficiari menionat *n &)S (ediuU
Solicitantul *ndeline+te toate condiiile de natur instituional- legal +i
financiar conform revederilor din :'idul solicitantuluiU
>unt documentele care atest constituirea A%o+ia4iei de De"#o$tare
I'ter+o&'itar " BCH +i BCA rivind constituiea A7I- certificat de
*nregistrare la ;egistrul Asociaiilor +i Fundaiilor- statut +i act constitutiv-
contract de asocierea$ ane,ateU
Sunt ane,ate documentele rivind U'itatea de I&-$e&e'tare a
Proie+t$i >BCH- CI$uri mem#rii 1I&)U
2,ist dove%i rivind asigurarea surselor +i mecanismului de cofinanare a
roiectului >scrisori de intenie de la #nci comerciale rivind interesul de
a cofinana roiectul- 'otr3ri ale CA din care s reias mecanismul de
cofinanare aferent #ugetelor locale)U
E$i(i*i$itatea -roie+t$i
$ &roiectul se *ncadrea% *n categoriile de oeraiuni@activiti menionate *n
&)S (ediuU
$ &erioada de imlementare a roiectului este curins *ntre /1./1.2//0 +i
31.12.2/1?U
$ &roiectul *ndeline+te toate condiiile secifice menionate *n g'idul
solicitantului- du ca% >arie de acoerire- oulaie- valoare minim etc.)U
$ &roiectul resect legislaia *n domeniul egalitii de +anse- de%voltrii
dura#ile- ac'i%iiilor u#lice- informrii +i u#licitii +i a!utorului de stat
>olitici euroene +i teme ori%ontale
4
)U
$ &roiectul entru care se solicit finanare din &)S (ediu #eneficia%a de
finanare din alte fonduri u#lice
$ 2ste descris *n rounerea de roiect legtura acestuia cu alte roiecte
finanate din fonduri comunitare sau naionaleU
$ &roiectul resect revederile legislaiei naionale referitoare la eligi#ilitatea
c'eltuielilor U
$ 6erenurile aferente investiiilor &)S (ediu sunt- du ca%- *n
rorietatea@osesia autoritilor u#lice sau sunt accesi#ile *n scoul
reali%rii roiectuluiU
4
7oliticile europene8temele ori$ontale repre$int prioriti8politici acceptate de toate >tatele 5em!re ale =niunii :uropene i tre!uie s
se reflecte %n toate iniiativele comunitare. +cestea includE promovarea e"alitii de anse i politica nediscriminatorie3 de$voltarea
dura!il, protecia i %m!untirea mediului %nconjurtor3 te.nolo"ia informaiei3 ac.i$iiile pu!lice.
?0
E
;
A
L
U
A
R
E
Criterii
P+t7
&axi&
P+t7
&i'i&
P+t7
a+or
dat
A%-e+te de +o'%iderat .' e#a$areJ
O*%er#a4ii )i 6%ti3i+ri
A - RELE;AN 1/ A
A1 9 Co'tri*4ia $a
o*ie+ti#e$e POS Medi
? 2
Co'tri*4ia $a o*ie+ti#e$e
POS Medi
&roiectul contri#uie la *ndelinirea
unuia sau mai multor o#iective ale
&)S (ediuU
8&*'t4irea +o'di4ii$or
de &edi
&roiectul are un imact semnificativ
asura ameliorrii condiiilor de
mediuU
A2 9 Co'tri*4ia $a
+o'3or&area + $e(i%$a4ia
)i dire+ti#e$e ero-e'e
: 2
Cadr$ $e(a$
2ste descris suficient cadrul
legislativU
Se fac corelri clare *ntre acest
cadru legislativ +i o#iectivele
roiectuluiU
Co'3or&itatea +
dire+ti#e$e5 re($a&e'te$e
)i do+&e'te$e %trate(i+e
re$e#a'te
Se face referire *n roiect la modul
*n care revederile directivelor
relevante +i lanurile de
imlementare sunt luate *n
considerareU
Se asigur conformarea cu
revederile directivelor-
regulamentelor +i documentelor
strategice relevanteU
Ni#e$$ de +o'3or&are .'
-re"e't
Sunt re%entate suficiente informaii
rivind gradul de conformare *n
re%ent a serviciilor vi%ate de roiect
cu standardele de calitate +i
contri#uia roiectului la asigurarea
conformitiiU
Li%ta de i'#e%ti4ii
-rioritare
2ste re%entat o lista cu investiii
rioritare care s asigure
conformarea cu revederile
legislative +i care se *ncadrea% *n
lanurile locale de de%voltareU
A: 9 I&-a+t$ -roie+t$i : 2
Aria de -roie+t
Sunt clar definite aria de acoerire a
roiectului +i dimensiunea
roiectului U
Fe'e3i+iar$ Sunt re%entate suficiente informaii
rivind oulaia ec'ivalent
#eneficiar a roiectului >oulaie
?4
total +i e categorii de oulaie)U
E#a$area i&-a+t$i
Date + -ri#ire $a %ita4ia
+re't )i #iitoare
Sunt re%entate suficiente informaii
rivind situaia curent +i
revi%iunile@tendinele de de%voltare
*n viitorii aniU
Di&e'%io'area i'#e%ti4ii$or
-ro-%e
2ste evaluat clar nevoia de investiii
*n termeni de caaciti- e,tinderi +i
rea#ilitri- *m#untiri ale
sistemului de oerare e,istentU
P'+te tariH
P'+te %$a*eH
P'+ta6 tota$ -e'tr
re$e#a'4a -roie+t$iH
F - MATURITATE 1/ A
F1 9 A%-e+te te2'i+e ? 2
Sta'darde )i
%%te'a*i$itate
Sunt identificate *n mod clar
msurile rouse *n conformitate
cu standardele rev%ute de
directivele relevanteU
A fost luat *n considerare
sustena#ilitatea fiecrei msuri
rouseU
De"a*i$itate te2'i+ &rounerea de roiect este clar-
coerent- realist +i fe%a#il >cu
referire la oeraiunile rouse-
termenele de reali%are)U
Re"$tate a)te-tate Sunt re%entate *n mod clar
re%ultatele roiectuluiU
Sunt aceste re%ultate msura#ileU
O*ie+ti#e +$are )#iectivele roiectului sunt clare-
reali%a#ile +i u+or verifica#ileU
De3i+ie'4e +2eie 2,ist o legtur direct *ntre
ro#lemele identificate- o#iectivele
roiectului- aciunile rouse +i
re%ultatele estimateU
I%ti3i+are
2ste !ustificat roiectul rin risma
deficienelor +i necesitilor
identificateU
Ca'ti3i+area &%ri$or
-ro-%e
)eraiunile rouse entru
finanare sunt clar descrise +i
?9
cuantificateU
Pre+i"area re%r%e$or
te2'i+e
Sunt indicate resursele te'nice
folosite entru imlementarea
roiectuluiU
E3i+ie'4a -roie+t$i 2ste roiectul eficientU
F2 9 A%-e+te 3i'a'+iare : 2
;ia*i$itatea e+o'o&i+ 2ste roiectul via#il din unct de
vedere economicU
Pre"e'tarea re%r%e$or
3i'a'+iare
Sunt indicate resursele financiare
folosite entru imlementarea
roiectuluiU
Me+a'i%&$ de 3i'a'4are 2ste identificat un mecanism de
finanare *n care se face diferena
*ntre fondurile rorii ale
alicantului +i sursele de
cofinanareU
Pro-'erea de *(et &rounerea de #uget coresunde
oeraiunilor descrise *n artea
te'nicU
Gugetul roiectului este defalcat
e categorii de c'eltuieli-
transarent +i coerentU
A'a$i"a 3i'a'+iar Sunt utili%ate valorile recomandate
*n anali%a economico$financiarU
- &erioada de referin 3/ de ani
- ;ata financiar de actuali%are ?5
- ;ata social de actuali%are ?-? 5
- Civelul de suorta#ilitate al
serviciilor >s nu de+easc 1-45
din venitul celor mai srace 1/5
din gosodrii)
Pri'+i-i$ -o$ator$
-$te)te
Se resect rinciiul =&oluatorul
lte+te<U
De%+rierea %i%te&$i de
tari3are
2ste descris sistemul de tarifareU
A'a$i"a %e'"iti#it4ii 2ste re%entat o anali% de
sen%itivitateU
A'a$i"a ri%+$i 2ste re%entat o anali% de riscU
F: 9 Me+a'i%&$ de
i&-$e&e'tare a
-roie+t$i
: 2
A%-e+te i'%tit4io'a$e
Au fost suficient re%entate asectele
instituionale aferente imlementrii
roiectuluiU
P$a'i3i+area a+ti#it4i$or 2,ist o lanificare a activitilor
rouseU
2ste aceast lanificare realistU
D/
De%+rierea -ote'4ia$e$or
di3i+$t4i
&otenialele dificulti *n
imlementarea roiectului sunt
identificate +i sunt rouse msuri de
reducere sau eliminarea a riscurilorU
P'+te tariH
P'+te %$a*eH
P'+ta6 tota$ -e'tr
&atritatea -roie+t$iH
Proie+t$ e%te ad&i%M DA NU
Co&e'tariiH
D1
A'exa 0
LIST CHELTUIELI ELIGIFILE
I7 CATEGORIILE de +2e$tie$i e$i(i*i$e (e'era$ #a$a*i$e -e'tr -roie+te$e der$ate -ri' POS
=Medi,5 axe$e -rioritare 1-@
17 C'eltuieli entru amena!area terenului care curind c'eltuieli efectuate la *nceutul lucrrilor entru
regtirea amlasamentului +i care constau *n demolri- demontri- de%afectri- defri+ri- evacuri
materiale re%ultate- devieri reele de utiliti din amlasament- sistemati%ri e vertical- drena!e-
euismente >e,clusiv cele aferente reali%rii lucrrilor entru investiia de #a%)- devieri de cursuri de
a- recum +i alte c'eltuieli de aceea+i natur.
27 C'eltuieli entru amena!area terenului entru rotecia mediului +i aducerea la starea iniial care
curind c'eltuieli efectuate entru lucrri +i aciuni de rotecie a mediului- inclusiv entru refacerea
cadrului natural du terminarea lucrrilor- recum lantare de coaci- reamena!are saii ver%i +i
reintroducerea *n circuitul agricol a surafeelor scoase temorar din u%E
:7 C'eltuieli entru asigurarea utilitilor necesare o#iectivului care curind c'eltuieli aferente
asigurrii cu utilitile necesare funcionrii o#iectivului de investiie- recum8 alimentarea cu a-
canali%are- alimentare cu ga%e naturale +i ali com#usti#ili te'nologici- agent termic- energie electric-
aer comrimat te'nologic +i instrumental- telecomunicaii- drumuri de acces- care se e,ecut e
amlasamentul delimitat din unct de vedere !uridic ca aarin3nd o#iectivului de investiie- recum +i
c'eltuielile aferente racordrii la reelele de utilitiE
?7 C'eltuieli entru roiectare +i asisten te'nic
a> c'eltuieli entru studii de teren care curind c'eltuieli entru studii geote'nice- geoc'imice-
geologice- geofi%ice- 'idrologice- 'idrogeologice- fotogrammetrice- toografice +i de sta#ilitate ale
terenurilor e care se amlasea% o#iectivul de investiieE
*> c'eltuieli entru o#inere avi%e- acorduri- autori%aii
i> o#inerea@relungirea vala#ilitii certificatului de ur#anismE
ii> o#inerea@relungirea vala#ilitii autori%aiei de construire@desfiinareE
iii> o#inerea avi%elor +i acordurilor entru racorduri +i #ran+amente la reele u#lice de a-
canali%are- ga%e- termoficare- energie electric- telefonie sau alte c'eltuieli de aceea+i naturE
i#> o#inerea certificatului de nomenclatur stradal +i adresE
#> *ntocmirea documentaiei- o#inerea numrului cadastral rovi%oriu +i *nregistrarea terenului
*n cartea funciarE
#i> o#inerea acordului de mediuE
#ii> o#inerea avi%ului &.S.I.E
#iii> alte avi%e- acorduri +i autori%aii- sta#ilite *n condiiile legii +i care au legtur cu
o#iectivul de investiii sau cu lucrrile de intervenii.
+> c'eltuieli entru roiectare +i inginerie
i> c'eltuieli entru ela#orarea tuturor fa%elor de roiectare >studiu de refe%a#ilitate- studiu de
fe%a#ilitate- roiect te'nic- detalii de e,ecuie)E
ii> c'eltuieli entru lata verificrii te'nice a roiectriiE
iii> c'eltuieli entru ela#orarea documentaiilor necesare o#inerii acordurilor- avi%elor +i
autori%aiilor aferente o#iectivului de investiie >documentaii ce stau la #a%a emiterii avi%elor +i
D2
acordurilor imuse rin certificatul de ur#anism- documentaii ur#anistice- studii de imact-
studii@e,erti%e de amlasament- studii de trafic- recum +i alte c'eltuieli de aceea+i natur)E
i#> c'eltuieli entru e,erti%area te'nic >entru lucrri de intervenii la construcii e,istente
sau entru continuarea lucrrilor la o#iective *nceute +i neterminate)E
d> c'eltuieli entru organi%area rocedurilor de ac'i%iie care curind c'eltuieli aferente organi%rii +i
derulrii rocedurilor de ac'i%iii u#lice- recum8 c'eltuieli aferente *ntocmirii documentaiei de
atri#uire- anunuri de intenie- de articiare +i de atri#uire a contractelor- coresonden rin o+t- *n
legtur cu rocedurile de ac'i%iie u#licE
e> c'eltuieli entru consultan
i> c'eltuieli entru lata serviciilor de consultan la ela#orarea studiilor de ia- de evaluare
sau alte c'eltuieli de aceea+i naturE
ii> c'eltuieli entru lata serviciilor de consultan *n domeniul managementului e,ecuiei
investiiei sau administrarea contractelor de e,ecuieE
3> c'eltuieli entru asisten te'nic
i> c'eltuieli entru asisten te'nic din artea roiectantului e erioada de e,ecuie a
lucrrilor >*n ca%ul *n care aceasta nu intr *n tarifarea roiectantului)E
ii> c'eltuieli entru lata diriginilor de +antier- desemnai de autoritatea contractant- autori%ai
conform revederilor legale entru verificarea e,ecuiei lucrrilor de construcii +i instalaiiE
@7 C'eltuieli entru investiia de #a%
a> c'eltuieli entru construcii +i instalaii care curind c'eltuieli aferente e,ecuiei tuturor o#iectelor
curinse *n o#iectivul de investiie8 cldiri- construcii seciale- instalaii aferente construciilor-
recum instalaii electrice- sanitare- instalaii interioare de alimentare cu ga%e naturale- instalaii de
*ncl%ire- ventilare- climati%are- &.S.I.- telecomunicaii +i alte tiuri de instalaii imuse de destinaia
o#iectivului. C'eltuielile se desf+oar e o#iecte de construcie- iar delimitarea o#iectelor se face de
ctre roiectant. C'eltuielile aferente fiecrui o#iect de construcie sunt estimate rin devi%ul e o#iectE
*> c'eltuieli entru monta!ul utila!elor te'nologice care curind c'eltuieli entru monta!ul utila!elor
te'nologice +i utila!elor incluse *n instalaiile funcionale- inclusiv reelele aferente necesare
funcionrii acestora. C'eltuielile se desf+oar e o#iecte de construcieE
+> c'eltuieli entru utila!e- ec'iamente te'nologice +i funcionale cu monta! care curind c'eltuieli
entru ac'i%iionarea utila!elor +i ec'iamentelor te'nologice- recum +i a celor incluse *n instalaiile
funcionale. C'eltuielile se desf+oar e o#iecte de construcieE
d> c'eltuieli entru utila!e fr monta! +i ec'iamente de transort care curind c'eltuieli entru
ac'i%iionarea utila!elor +i ec'iamentelor care nu necesit monta!- recum +i a ec'iamentelor de
transort te'nologic. C'eltuielile se desf+oar e o#iecte de construcieE
e> c'eltuieli entru dotri care curind c'eltuieli entru rocurarea de #unuri care- conform legii- intr
*n comonena mi!loacelor fi,e sau o#iecte de inventar- recum8 mo#ilier- dotri &.S.I.- dotri rivind
rotecia muncii. C'eltuielile se desf+oar e o#iecte de construcieE
3> c'eltuieli entru active necororale care curind c'eltuieli cu ac'i%iionarea activelor necororale8
dreturi referitoare la #revete- liceneE
A7 C'eltuieli entru organi%are de +antier care curind c'eltuieli necesare contractantului *n vederea
crerii condiiilor de desf+urare a activitii de construcii " monta!8
a> c'eltuieli entru lucrri de construcii +i instalaii aferente organi%rii de +antier
i> c'eltuieli aferente construirii rovi%orii sau amena!ri la construcii e,istente entru vestiare
entru muncitori- gruuri sanitare- rame de slare auto- deo%ite entru materiale- fundaii
entru macarale- reele electrice de iluminat +i for- ci de acces $ auto +i ci ferate $-
#ran+amente@racorduri la utiliti- *mre!muiri- anouri de re%entare- ic'ete de incendiu +i
altele asemeneaE
D3
ii> c'eltuieli de desfiinare de +antierE
*> c'eltuieli cone,e organi%rii de +antier care curind c'eltuieli entru o#inerea autori%aiei de
construire@desfiinare aferente lucrrilor de organi%are de +antier- ta,e de amlasament- *nc'irieri
semne de circulaie- *ntreruerea temorar a reelelor de transort sau distri#uie de a- canali%are-
agent termic- energie electric- ga%e naturale- a circulaiei rutiere- ci ferate- navale sau aeriene-
contractele de asisten cu oliia rutier- contractele temorare cu furni%orii de utiliti- cu uniti de
salu#ri%are- ta,e deo%it ecologic- ta,e locale- c'irii entru ocuarea temorar a domeniului u#lic-
costul energiei electrice +i al aei consumate *n incinta organi%rii de +antier e durata de e,ecuie a
lucrrilor- costul transortului muncitorilor nelocalnici +i@sau ca%area acestora- a%a +antierului-
asigurarea omierului autori%at sau alte c'eltuieli de aceea+i naturE
07 C'eltuieli entru cote legale8
a> cota aferent Insectoratului de Stat *n Construcii entru controlul calitii lucrrilor de construciiE
*> cota entru controlul statului *n amena!area teritoriului- ur#anism +i entru autori%area lucrrilor de
construciiE
+> cota aferent Casei Sociale a ConstructorilorE
d> alte c'eltuieli de aceia+i natur- sta#ilite *n condiiile legiiE
B7 C'eltuieli diverse +i nerev%utese consider eligi#ile- *n funcie de natura +i comle,itatea
lucrrilor- ca rocent din valoarea total a c'eltuielilor eligi#ile reali%ate entru una sau mai multe
dintre urmtoarele categorii de c'eltuieli8 amena!are teren- amena!are entru rotecia mediului +i
aducerea la starea iniial- asigurarea utilitilor necesare o#iectivului- roiectare +i asisten te'nic-
investiia de #a%. Ialoarea acestor c'eltuieli este8
a> *n rocent de ma,im 1/5- *n ca%ul o#iectivelor de invesiii noi- recum +i al rearaiilor caitale-
e,tinderilor- transformrilor- modificrilor- moderni%rilor- rea#ilitrii la construcii +i instalaii
e,istenteE
*> *n rocent de ma,im 2/5- *n ca%ul lucrrilor de intervenii de natura consolidrilor la construcii
e,istente +i instalaiile aferente- recum +i *n ca%ul lucrrilor entru revenirea sau *nlturarea efectelor
roduse de aciuni accidentale +i@sau calamiti naturale.
7in rocentul sta#ilit se acoer- du ca%- c'eltuielile re%ultate *n urma modificrilor de soluii
te'nice- cantiti sulimentare de lucrri- utila!e sau dotri ce se imun e arcursul derulrii investiiei
*n cadrul roiectului- recum +i c'eltuielile de conservare e arcursul *ntreruerii e,ecuiei din cau%e
indeendente de autoritatea contractant.
C7 C'eltuieli entru ro#e te'nologice +i teste +i redare la #eneficiar
a> c'eltuieli entru regtirea ersonalului de e,loatare care curind c'eltuieli necesare
instruirii@+colari%rii ersonalului *n vederea utili%rii corecte +i eficiente a utila!elor +i te'nologiilorE
*> c'eltuieli entru ro#e te'nologice +i teste care curind c'eltuieli aferente e,ecuiei
ro#elor@*ncercrilor- rev%ute *n roiect- roda!elor- e,erti%elor la receie- omologrilor- recum +i
alte c'eltuieli de aceea+i naturE
1/7 C'eltuieli entru regtirea documentelor oficiale +i a altor documente suort cu e,ceia celor de
la unctul 4 din re%enta ane,- care tre#uie- *n mod o#ligatoriu- s *nsoeasc cererea de finanare a
roiectuluiE
117 C'eltuieli entru informare +i u#licitate8
i> c'eltuieli entru informare +i u#licitate aferente roiectuluiE
ii> c.eltuieli pentru activitile de informare i contienti$are a pu!licului.E
127 C'eltuieli aferente ac'i%iiei serviciilor de audit indeendent entru roiectE
D4
1:7 C'eltuieli aferente rocurrii de #unuri necesare funcionrii unitilor de imlementare a
roiectului de la nivelul #eneficiarului *n limita ec'ivalentului *n lei a ma,imum 1/./// 2uro- *n
funcie de comle,itatea roiectului- cu resectarea revederilor art. 3.
Aista #unurilor necesare unitilor de imlementare a roiectului de la nivelul #eneficiarului se va
ane,a la contractul de finanare.
1?7 C'eltuieli cu leasingul- dac sunt *ndelinite revederile art. 2 +i ale art. 11 din Botr3rea
:uvernului nr. 0?9@2//0- cu modificrile +i comletrile ulterioare.
II7 CATEGORIILE de +2e$tie$i e$i(i*i$e %-e+i3i+e o-erati'i$or der$ate i' +adr$ Axei
Prioritare 2 NDe"#o$tarea %i%te&e$or de &a'a(e&e't i'te(rat a$ de)eri$or )i rea*i$itarea
%itri$or +o'ta&i'ate i%tori+,
1 Categoriile de c'eltuieli menionate *n Ca. I- unctele 1 " 9- sunt eligi#ile dac sunt efectuate *n
scoul reali%rii8
1717 Activitilor secifice gestionrii de+eurilor municiale8
a> lucrri entru construcia- e,tinderea- rea#ilitarea sau moderni%area sistemelor de management
integrat al de+eurilor municiale- cum sunt8 faciliti de sortare- transort- reciclare- colectare-
comostare- staii de transfer- tratare +i eliminare de+euri- du ca%E
*> lucrri entru construcia de deo%ite noi sau e,tinderea- rea#ilitarea ori moderni%area de deo%ite
e,istente- inclusiv sisteme de colectare a levigatului- msuri de 'idroi%olaie +i sisteme de e,tracie a
#ioga%ului- construirea cldirilor cone,e dimensionate *n conformitate cu normele *n vigoare- recum
+i alte lucrri de aceea+i naturE
+> lucrri entru rea#ilitarea- *nc'iderea deo%itelor de de+euri vec'i +i *ncadrarea *n mediul natural a
deo%itelor vec'i de de+euri- inclusiv a sistemelor de colectare +i tratare a levigatului- a sistemelor de
e,tracie a #ioga%ului- recum +i alte lucrri de aceea+i naturE
d> ac'i%iia +i@sau instalarea ec'iamentelor +i facilitilor entru asigurarea unui sistem de
management integrat al de+eurilor >sortare- transort- reciclare- colectare- comostare- staii de transfer-
tratare +i eliminare de+euri)E
e> ac'i%iia +i@sau instalarea ec'iamentelor +i facilitilor entru dotarea +i funcionarea deo%itelor de
de+euri municialeE
3> ac'i%iia +i instalarea ec'iamentelor de monitori%are +i de la#orator.
1727 Activitilor rivind ac'i%iia +i@sau instalarea ec'iamentelor entru facilitile de management a
de+eurilor municiale ericuloase >de+euri medicale- de+euri electrice +i electronice- alte tiuri de
de+euri municiale ericuloase) +i altor tiuri secifice de de+euri municiale >de+euri re%ultate *n urma
construciilor +i demolrilor sau alte de+euri de aceea+i natur)- inclusiv uniti te'nologice adecvate-
cu condiia ca acestea s fac arte din sistemul de management integrat al de+eurilor.
17:7 activitilor secifice rea#ilitrii siturilor contaminate istoric- rin lucrri entru rea#ilitarea +i
ecologi%area terenurilor contaminate- inclusiv eliminarea@deo%itarea conform a e,cedentului de
materiale re%ultate din imlementarea lucrrilorE
17?7 activitilor rivind ac'i%iia +i@sau instalarea ec'iamentelor entru remedierea terenurilor
contaminate- inclusiv uniti te'nologice adecvate- cu condiia ca acestea s fie instalate ermanent.
27 Categoriile de c'eltuieli eligi#ile secifice- conform o#iectivelor oeraiunii +i otrivit revederilor
contractului de finanare- sunt urmtoarele8
2717 C'eltuieli de asisten te'nic entru *m#untirea caacitii instituionale a #eneficiarilorE
2727 C'eltuieli cu salariile entru ersonalul #eneficiarului imlicat *n managementul oeraiunii - *n
rocent de ma,imum /-?5 din valoarea investiiei de #a%- e #a%a documentelor !ustificative- entru
oeraiunile derulate rin &)S =(ediu]- *n conformitate cu revederile legislaiei *n vigoare.
D?
A'exa B7 Mode$$ +o'tra+t$i de 3i'a'4are
(+ se vedea documentul ?ord ane,at)
DD
A'exa C - Dor&$ar$ Cererii de 3i'a'4are
9.a) Formular entru roiectele ma!ore si nema!ore de infrastructura " romana
9.#) Formular entru roiectele ma!ore si nema!ore de infrastructura $ engle%a
D0