Sunteți pe pagina 1din 3

1.

Scrierea i citirea numerelor naturale


Scrierea. Pentru scrierea unui numr natural se folosesc unul sau mai multe din urmtoarele zece simboluri,
numite cifre arabe:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
le se !ot re!eta sau nu" #cest mod de scriere a unui numr natural se nume$te sistem zecimal, sau n baza
zece, !entru c zece unit%i de un anumit ordin formeaz o unitate de ordin imediat mai mare" Prima cifr a unui
numr natural format din mai mult de dou cifre este diferit de 0"
Exemple: 275 2 100 7 10 5 = + + , 8086 8 1000 0 100 8 10 6 = + + + "
Citirea. &n scrierea oricrui numr natural, locul ocu!at de fiecare cifr re!rezint un anumit ordin'unit i,
zeci, sute, unit i de mii, """(" )iecare *ru! de trei ordine consecuti+e'unit i, zeci, sute( formeaz o clas'clasa
unit ilor, clasa miilor, clasa milioanelor, clasa miliardelor,"""(
Pentru a citi un numr natural, *ru!m cifrele c,te trei de la drea!ta s!re st,n*a" -crierea numerelor .n baza
zece este o scriere !ozi%ional" )iecare cifr are o anumit +aloare du! locul unde este scris"
Exemplu. &n numrul 23 472 508 216, cifra 2 a!are de trei ori, de la drea!ta s!re st,n*a $i ea are urmtoarele
+alori: sute, milioane $i res!ecti+ zeci de miliarde"
s
u
t
e

d
e

m
i
l
i
a
r
d
e
z
e
c
i

d
e

m
i
l
i
a
r
d
e
m
i
l
i
a
r
d
e
s
u
t
e

d
e

m
i
l
i
o
a
n
e
z
e
c
i

d
e

m
i
l
i
o
a
n
e
m
i
l
i
o
a
n
e
s
u
t
e

d
e

m
i
i
z
e
c
i

d
e

m
i
i
m
i
i
s
u
t
e
z
e
c
i
u
n
i
t

%
i
2 3 4 7 2 5 8 8 2 1 6
clasa
miliardelor
clasa
milioanelor
clasa
miilor
clasa
unit%ilor
Descompunerea zecimal. /rice numr natural de dou sau mai multe cifre se scrie .n mod unic sub
forma unei sume de !roduse .ntre fiecare cifr din scrierea numrului $i ordinul cifrei res!ecti+e , ca de e0em!lu:
10 , ab a b = + 100 10 , abc a b c = + + 1000 100 10 abcd a b c d = + + + "
Observaie. 1eterminarea numrului de numere naturale n cu!rinse .ntre dou numere naturale a $i b date:
2 de la 1 la n sunt n numere naturale, iar de la 0 la n sunt 1 n + numere naturale3
2 .n *eneral, de la a la b 'incluz,ndu2le !e a $i b( sunt 1 b a + numere naturale"
1. 4iti%i numerele:
a) 843050273 b) 50000023 c) 2050173
d) 1111113 e) 2110053 f) 67403067"
Rezolvare.
a) 5ru!m numrul .n *ru!e de c,te trei cifre de la drea!ta s!re st,n*a 84 305 027 $i citim o!t zeci $i !atru de milioane
trei sute cinci mii douzeci $i $a!te
2. 4iti i numerele:
a) 1230004563 b) 9854203 c) 2030050233
d) 9876543213 e) 1000053 f) 4030673
g) 987006543 h) 1203 i) 202022"
. -crie%i .n baza zece, cu cifre arabe, numerele:
a) douzeci $i $a!te3 b) trei sute cincizeci $i o!t3 c) dou mii trei3
d) cinci mii o!t3 e) nou mii $a!te sute cinci3 f) trei milioane cinci3
g) trei mii3 h) trei mii dou sute trei3 i) dou sute $ase"
!. -crie%i .n baza zece, cu cifre arabe, numerele:
a) dou milioane o!t sute treizeci $i $a!te de mii doi3
b) $a!te milioane trei mii $ase sute cinci3
c) treizeci $i $a!te de milioane o!tzeci de mii $ase3
d) !atruzeci $i trei de mii o!t sute unu"
". -crie%i .n baza zece, cu cifre arabe, numerele:
a) $a!te mii nou sute o!tzeci $i doi3 b) cinci mii douzeci $i $a!te3
c) trei milioane nou mii uns!rezece3 d) !atru sute de mii douzeci i trei"
#. a) -crie%i !atru numere im!are cu suma cifrelor 3"
b) -crie%i trei numere im!are cu !rodusul cifrelor 6"
c) -crie%i !atru numere !are cu suma cifrelor 10"
$. 4,te numere cu!rinse .ntre 30 $i 60 con%in:
a) cifra 43 b) dou cifre identice3 c) cifrele 1 sau 86
%. 1a%i trei e0em!le de numere naturale de forma abcdcba $i a!oi citi%i2le"
&. 4,te cifre se folosesc !entru a scrie toate numerele naturale !,n la 20 inclusi+6
1'. 4,te cifre se folosesc, .n total, !entru a scrie toate numerele de la 1 la 35, inclusi+ 1 $i 356
11. 1e c,te ori se utilizeaz cifra 5 !entru a scrie toate numerele naturale de 3 cifre6
12. a) -crie%i 4 numere !are, a+,nd suma cifrelor 3"
b) -crie%i 4 numere im!are de dou cifre, a+,nd diferen%a cifrelor e*al cu 1"
1. 4,te numere naturale, cu!rinse .ntre 500 $i 550, con%in:
a) cifra 33 b) dou cifre identice3 c) cifrele 0 $i 76
Rezolvare. a) 7umerele care con%in cifra 3 sunt: 503, 513, 523, 543 $i 530, 531, 532, """, 539" &n total sunt 14
numere"
1!. a) 1etermina i numerele de forma abc tiind c 3 100 7 10 9" abc = + +
b) 1etermina i cifrele
, , a b c
tiind c 789 100 10 a b c = + + "
c) 1etermina i cifrele
, , , a b c d
tiind c 3 4 5 1000 100 7 10 a c b d = + + + "
1".a) 1etermina i numerele de forma 2 5 a b tiind c !rodusul cifrelor sale este 120"
b) 1etermina i numerele de forma 11 3 7 a b tiind c suma cifrelor sale este 17"
1#. a) #fla%i numerele naturale ab !entru care 2 2 a b ba = "
b) #fla%i numerele naturale abc !entru care 4 a bc cbaa = "
c) 4,te numere naturale abcd +erific e*alitatea 7 a bd cadb = 6
1$. a) 4,te numere naturale sunt de la 1 la 346 1ar de la 0 la 256 1ar de la 7 la 286
b) 4,te numere naturale sunt de la 1 la 96 1ar de la 11 la 756 1ar de la 111 la 2116
Rezolvare.
a) 1e la 1 !,n la 34 sunt 34 numere naturale"
1e la 0 !,n la 25 sunt 252081926 numere naturale"
1e la 7 !,n la 28 sunt 282781922 numere naturale"
1%.a) 4,te numere !are $i c,te im!are sunt de la 127 !,n la 5796
b) 1etermina%i c,te numere !are sunt de la 444 !,n la 2012"
c) Pe ecranul calculatorului sunt scrise numerele de la 600 la 2013" #lin scrie un !ro*ram care $ter*e de !e
ecran numerele !are" 4,te numere rm,n !e ecran6
Rezolvare a) Utilizarea unui contor de numrare.
7umerele im!are de la 127 !,n la 579 se scriu astfel: 127 2 1, = + 63 129 2 1 = + 64 , 131 2 1 = + 65 , :,
577 2 1, 579 2 1 = + = + 287 289
"
;rmrind numerele scrise .n*ro$at, obser+m c fiecrui numr im!ar dintre 127 $i 579 .i cores!unde un numr
natural 'contorul) cu!rins .ntre 63 $i 289" #$adar, trebuie s *sim c,te numere naturale sunt de la 63 !,n la 289, adic
289 63 1 227 + = numere"
Practic, se obser+ c toate numerele im!are cu!rinse .ntre 127 $i 579 se !ot scrie sub forma 2 1 k + , unde k '!e
care .l +om numi contor( ia +alori consecuti+e de la 63 la 289, iar !roblema se reduce la determinarea numrului de
+alori !e care le ia contorul"
&n acela$i fel, numerele !are cu!rinse .ntre 127 $i 579 sunt 128 2 = 64 , 130 2 = 65 , :, 578 2 = 289 , deci
contorul ia +alori de la 64 la 289" 4a urmare, .ntre 127 $i 579 sunt 289 64 1 226 + = numere naturale !are"
<etoda contorului (e numrare !oate fi utilizat, .n *eneral, !entru determinarea numrului de termeni ai
unei sec+en%e de numere naturale care se ob%in numr,nd din r .n r .nce!,nd de la !rimul termen al sec+en%ei, unde r este
un numr natural nenul dat" / astfel de sec+en% se nume$te !ro*resie aritmetic, iar r se nume$te ra%ia !ro*resiei"
1&. a) -crie%i !rimele 12 numere din $irul numerelor naturale"
b) 4are este al 572lea numr natural din $irul numerelor naturale nenule6
c) 4are este al 332lea termen numr !ar din $irul numerelor naturale6
2'. ;tiliz,nd, e+entual, metoda contorului, afla i c,te numere se *sesc .n $irul:
a) 1, 2, 3, """, 303 b) 10, 11, 12, """, 303 c) 2, 4, 6, 8, """, 2003
d) 0, 1, 2, 3, """, 193 e) 17, 18, 19, """, 1563 f) 11, 13, 15, 17, """, 1373
g)15, 20, 25, """, 1253 h) 9, 12, 15, """, 2493 i) 6, 12, 18, """, 660"
21.a) 4are este al 372lea numr natural !ar din $irul numerelor naturale6
b) 4are este al 1382lea numr natural im!ar din $irul numerelor naturale6
Rezolvare. 4um $irul numerelor naturale este 0, 1, 2, """, n, """ numerele !are fiind de forma 2k, k , ob%inem c 2 = 36
9 72 este al 372lea numr !ar"
22. a) 4,te numere im!are se *sesc .n $irul: 5, 6, 7, 8, """, 206
b) 4,te numere !are se *sesc .n $irul: 2, 4, 6, 8, """, 806
2. -crie i urmtorii 3 termeni !entru fiecare din irurile de mai >os:
a)10, 16, 22, """, """, """ b) 10, 21, 32, """, """, """ c) 2, 6, 18, """, """, """
d) 5, 11, 23, """, """, """ e) 4, 11, 32, """, """, """ f) 12, 23, 34, """, """, """
2!.a) 4,te numere de dou cifre e0ist6 4,te numere im!are de trei cifre e0ist6
b) #fla%i c,te numere de dou cifre distincte e0ist"
c) 1etermina%i numrul de numere !are de forma
5 ab c
"
d) 1etermina%i c,te numere !are sunt de forma
2 6 ab c
"
Rezolvare.
a) Prima cifr a unui numr de dou cifre ab !oate fi oricare cifr de la 1 !,n la 9, adic se !oate ale*e .n 9
moduri" Pentru a doua cifr sunt 10 !osibilit%i de ale*ere !ozi ie, adic oricare dintre cifrele de la 0 !,n la 9" Pentru
fiecare cifr a !utem scrie oricare din cele 10 cifre b, deci +or fi 9 10 90 = numere naturale"
1ac abc este un numr im!ar, atunci cifra a !oate lua 9 +alori, cifra b 10 +alori, iar cifra c 5 +alori '1, 3, 5, 7 sau
9(, deci sunt 9 10 5 450 = numere im!are de trei cifre"
<etoda folosit mai sus se nume$te:
Re)ula pro(usului. 1ac un cu+,nt este format din n litere i dac !entru litera de !e locul k 'unde
1, 2,""", k n = ( e0ist
k
a
!osibilit%i de ale*ere, inde!endente de ale*erile literelor anterioare, atunci numrul
cu+intelor formate din n litere este e*al cu
1 2
""" "
n
a a a
2". ;tiliz,nd e+entual re*ula !rodusului, determina%i:
a) 4,te numere de dou cifre se !ot forma, folosind numai cifrele 5 $i 76
b) 4,te numere de trei cifre se !ot forma, folosind numai cifrele 2, 3 $i 46
c) 4,te numere de trei cifre distincte se !ot forma, folosind numai cifrele 1, 2 i 36
d) 4,te numere !are de trei cifre se !ot forma cu cifrele 2, 5, 7 i 66
e) 4,te numere im!are de !atru cifre se !ot forma cu numerele 1, 2, 3 i 46
2#.a) 4,te cifre arabe s2au folosit !entru numerotarea unei cr%i cu 100 de !a*ini6
b) Pentru numerotarea !a*inilor unei cule*eri de matematic s2au folosit 450 cifre"
4,te !a*ini are cule*erea6
2$.;tiliz,nd e+entual re*ula !rodusului, determina%i:
a) 4,te numere naturale de 6 cifre .nce! cu 1236
b) 4,te numere naturale de 6 cifre se termin cu 1236
c) 4,te numere naturale de 6 cifre con in sec+en a de cifre 1236
d) 4,te numere naturale de 6 cifre distincte se termin cu 1236
2%. a) 4,te numere naturale de !atru cifre se !ot forma cu cifrele 2, 5 $i 86
b) 4,te numere naturale de !atru cifre se !ot forma cu cifrele 0, 2, 76
2&.a) 4,te cifre arabe s2au folosit !entru numerotarea unei cr i cu 1024 de !a*ini6
b) Pentru numerotarea !a*inilor unei enciclo!edii s2au utilizat 3389 cifre" 4,te !a*ini are enciclo!edia6
'.a) 4,te numere im!are se *sesc .n $irul: 17, 18, 19, """, 1736
b) 4,te numere !are se *sesc .n $irul: 3, 6, 9, 12, 15, 18, """, 3006
c) 4,te numere con ine urmtorul ir: 11, 16, 21, """, 20116
1.a) 4,te numere naturale de forma aba cu 0 a $i b a e0ist6
b) 4,te numere naturale au forma
abcabc
, cu
0 $i a a b c a
6
c) 4,te numere naturale sunt de forma
abc
, cu 0 a $i a b c < < 6
2. a) 4,te numere naturale au forma abcd , cu 0 a $i a b c d > > > 6
b) 4,te numere naturale im!are sunt de forma
abcd
cu 0 a $i d c b a > > > 6
c) 4,te numere naturale sunt de forma
abc
$i au !rodusul cifrelor numr im!ar6
.a) 1etermina i numerele naturale de forma abc tiind c 3 a c + = "
b) 1etermina i numerele naturale de forma
abc
tiind c 6 a c b + = "
!. #fla i numrul !erec?ilor de numere naturale consecuti+e de forma 3 ab , 4 ca "
". -e formeaz numrul natural 35355355535555""" du! re*ula: du! !rimul trei un cinci, du! al doilea trei doi
de cinci, du! al treilea trei se scriu trei de cinci $"a"m"d"
a) 4are este cifra de !e !ozi%ia 216
b) # c,ta cifr a numrului +a fi a zecea cifr de 36
#. 1etermina%i al 132lea numr din $irul de numere: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, """ "
$. #fla%i c,te numere au .n comun irurile 10, 15, 20, """, 2010 i 10, 14, 18, """, 2010"