Sunteți pe pagina 1din 11

LOCUL DE MUNC Nr.

1
MASEUZA
19
1. DESCRIEREA LOCULUI DE MUNCA
PROCESUL DE MUNCA
Efectueaza tratamente1e specifice de masaj.
MIJLOACE DE PRODUCIE

specifice procesului de masaj


SARCINA DE MUNC

Conform cu fisa postului


MEDIUL DE MUNC
Ii desfoar activitatea n birou si in salile de terapie, respectiv sala cu aparate de
gimnastica, etc
Confortul termic in centru este asigurat in sezonul rece de o centrala termica proprie
care deserveste unitatea. Iluminatul este natural sau artificial n func!ie de perioada din zi.
2. FACTORI DE RISC IDENTIFICAI
A. FACTORI DE RISC PROPRII MIJLOACELOR DE PRODUCIE
"actori de risc mecanic
-
#ovire de ctre alte mijloace de transport la deplasarea pedestr$
%deplasarea la&de la locul de munca'
-
(eplasari sub efectul gravitatiei %cadere libera, alunecare, etc.'
-
)uprafe!e sau contururi periculoase, n!eptoare sau tioase
"actori de risc electric
-
Electrocutare prin atingere direct$ i indirect$ %conductori neizolati sau
cu izolatia imbatranita si&sau umeda, prize defecte, cabluri dezizolate,
aparatur necarcasat etc'
B. FACTORI DE RISC PROPRII MEDIULUI DE MUNC
"actori de risc fizic
- Curen!i de aer
*+
- Calamit$!i naturale %trsnet, seisme, inunda!ie, v,nt, grindin, viscol,
alunecri, surpri, prbuiri de teren sau copaci, etc'.
"actori de risc biologic
- Contaminare accidentala aerogena cu agenti microbieni %aerosoli
infectiosi . bacterii, virusuri, ciuperci, paraziti etc. . microorganisme n
suspensie n aer'
C. FACTORI DE RISC PROPRII SARCINII DE MUNC
)arcina supradimensionata in raport cu capacitatea e/ecutantului
- )uprasolicitare fizic %osteo-musculo-articulara' . efort static, pozitie
ortostatica cu solicitarea coloanei vertebrale, a membrelor superioare si
inferioare
-
)uprasolicitare psi0ic$
- 1e0nici repetitive, monotomia muncii
- 2itm de munc$ mare, opera!ii repetitive de ciclu scurt sau
e/trem de comple/, monotonia sarcinilor de munca
D. FACTORI DE RISC PROPRII EXECUTANTULUI

3c!iuni greite
- Cdere de pe scri, prin pire n gol, alunecare, mpiedicare sau
dezec0ilibrare
- Cdere la acelai nivel prin alunecare, mpiedicare, dezec0ilibrare

4misiuni
- (eficiente de igiena sau erori de manevrare a obiectelor contaminate cu
produse biologice %saliva' provenite de la clienti
Comportament socio.profesional
- 2ela!ii primare necorespunztoare %rela!ii neprincipiale cu colegii, stri
tensionate, deficien!e n sistemul de comunicare'
- #ipsa satisfactiei in munca
*1
UNITATEA:
3. FIA DE EVALUARE A LOCULUI DE MUNC
NUMR PERSOANE EXPUSE: 2
DURATA EXPUNERII: 8
LOCUL!POSTUL DE MUNC:
53)E673
EC"PA DE EVALUARE:
Ing. Irinel )avin - evaluator
COMPONENA
SISTEMULUI DE
MUNC
FACTORI DE
RISC
IDENTIFICAI
FORMA CONCRET DE MANIFESTARE A FACTORULUI DE RISC
#$%&'r(%r%) *+r+,%-r(.
CONSE/
CINTA
MAXIMA
PREVIZI/
BIL
CLASA
DE
0RAVIT
ATE
CLASA
DE
PROBAB
ILITATE
NIVEL
PARI
AL DE
RISC
1 1 2 3 2 3 4
MIJLOACE DE
PRODUCIE

"3C142I (E
2I)C
5EC38IC
1. #ovire de ctre alte mijloace de transport la deplasarea pedestr$
%deplasarea la&de la locul de munca'
(ECE) 9 1 :
*. (eplasari sub efectul gravitatiei %cadere libera, alunecare, etc.'
I15 :-;<
zile
* ; *
:. )uprafe!e sau contururi periculoase, n!eptoare sau tioase
I15 = :
zile
1 < 1
"3C142I (E
2I)C
E#EC12IC
;. Electrocutare prin atingere direct$ i indirect$ %conductori neizolati
sau cu izolatia imbatranita si&sau umeda, prize defecte, cabluri
dezizolate, aparatur necarcasat etc'
(ECE) 9 1 :
MEDIUL DE
MUNC
"3C142I (E
2I)C
"I7IC
<. Curen!i de aer I15 :-;<
zile
* ; *
>. Calamit$!i naturale %trsnet, seisme, inunda!ie, v,nt, grindin, viscol,
alunecri, surpri, prbuiri de teren sau copaci, etc'
(ECE) 9 1 :
**
"3C142I (E
2I)C
?I4#4@IC
9. Contaminare accidentala aerogena cu agenti microbieni %aerosoli
infectiosi . bacterii, virusuri, ciuperci, paraziti etc. .
microorganisme n suspensie n aer'
I15 ;<-
1A+ zile
: < ;
SARCINA DE
MUNC
)6B23)4#I-
CI132E
"I7ICC
A. Efort static, pozitie ortostatica cu solicitarea coloanei vertebrale, a
membrelor superioare si inferioare
I15 ;<-
1A+ zile
: ; :
)6B23)4#I-
CI132E
B)IDICC
9. 1e0nici repetitive, monotonia muncii
I15 :-;<
zile
* < :
1+. 2itm de munc$ mare, opera!ii repetitive de ciclu scurt sau e/trem de
comple/, monotonia sarcinilor de munca
I15 :-;<
zile
* < :
EXECUTANT
3CEI68I
@2EFI1E
11. Cdere de pe scri, prin pire n gol, alunecare, mpiedicare sau
dezec0ilibrare
I15 ;<-
1A+ zile
: : :
1*. Cdere la acelai nivel prin alunecare, mpiedicare, dezec0ilibrare
I15 :-;<
zile
* ; *
45I)I68I 1:. (eficiente de igiena sau erori de manevrare a obiectelor contaminate
cu produse biologice %saliva' provenite de la clienti
I15 ;<-
1A+ zile
: : :
C45B4213-
5E81 )4CI4
B24"E)I4-
83#
1;. 2ela!ii primare necorespunztoare %rela!ii neprincipiale cu colegii,
stri tensionate, deficien!e n sistemul de comunicare'
I15 ;<-
1A+ zile
: 1 *
1<. #ipsa satisfactiei in munca I15 :-;<
zile
* ; *
*:
NIVELUL DE RISC 0LOBAL AL LOCULUI DE MUNC ESTE:
99 , *
:9
1+9
1 1 * < : A ; 1
' 1 1 % 1 ' * * % < ' : : % A ' ; ; % 1
*
1<
1
1<
1
= =
+ + +
+ + +
= =

=
=
i
i
ri
riRi
Nrg
NIVELURILE DE RISC PARIALE PE FACTORI DE RISC # F(5.6r.1 .
L7'89 $% ,86': 6r. 2
MASEUZA
N(;%9 $% r(&' 597<+9 : 2)=>
*;
0
1
2
3
4
N
I
V
E
L
U
R
I

P
A
R
T
I
A
L
E

D
E

R
I
S
C

.
F1 F3 F5 F7 F9 F11 F13 F15
FACTORI DE RISC
*<
LE0END FI0URA NR. 1

"1. #ovire de ctre alte mijloace de transport la deplasarea pedestr$ %deplasarea la&de la locul
de munca'
"*. (eplasari sub efectul gravitatiei %cadere libera, alunecare, etc.'
":. )uprafe!e sau contururi periculoase, n!eptoare sau tioase
";. Electrocutare prin atingere direct$ i indirect$ %conductori neizolati sau cu izolatia
imbatranita si&sau umeda, prize defecte, cabluri dezizolate, aparatur necarcasat etc'
"<. Curen!i de aer
">. Calamit$!i naturale %trsnet, seisme, inunda!ie, v,nt, grindin, viscol, alunecri, surpri,
prbuiri de teren sau copaci, etc'.
"9. Contaminare accidentala aerogena cu agenti microbieni %aerosoli infectiosi . bacterii,
virusuri, ciuperci, paraziti etc. . microorganisme n suspensie n aer'
"A. Efort static, pozitie ortostatica cu solicitarea coloanei vertebrale, a membrelor superioare
si inferioare
"9. 1e0nici repetitive, monotonia muncii
"1+. 2itm de munc$ mare, opera!ii repetitive de ciclu scurt sau e/trem de comple/,
monotonia sarcinilor de munca
"11. Cdere de pe scri, prin pire n gol, alunecare, mpiedicare sau dezec0ilibrare
"1*. Cdere la acelai nivel prin alunecare, mpiedicare, dezec0ilibrare
"1:. (eficiente de igiena sau erori de manevrare a obiectelor contaminate cu produse
biologice %saliva' provenite de la clienti
"1;. 2ela!ii primare necorespunztoare %rela!ii neprincipiale cu colegii, stri tensionate,
agresiuni verbale sau fizice .deficien!e n sistemul de comunicare'
"1<. #ipsa satisfactiei in munca
*>
2. FIA DE MSURI PROPUSE
Nr.'r-. FACTOR DE RISC
NIVEL DE
RISC
MSURI PROPUSE
N7,(6+9(?+r%+ ,@&8r((
1 1 2 3
1.
"9 . Contaminare accidentala aerogena
cu agenti microbieni %aerosoli infectiosi
. bacterii, virusuri, ciuperci, paraziti
etc. . microorganisme n suspensie n
aer'
;
- Conceperea proceselor de munca si a masurilor de control te0nic pentru a evita
sau reduce la minim raspandirea agentilor biologici
- Instruirea periodica a personalului in domeniul securitatii si sanatatii muncii
- (otarea cu EIB i instruirea personalului privind folosirea
EIB
- )plarea m,inilor i dezinfec!ia zilnic a incaperilor
- )upraveg0erea starii de sanatate a lucratorilor.
*9
3. INTERPRETAREA REZULTATELOR EVALURII
Gn urma analizei factorilor de risc i evalurii efectuate, nivelul de risc global %8g'
calculat conform metodei are valoarea *,99 ncadr,ndu-se n categoria r(&'8r(97r ,('( &*r%
,%$(( % situate sub limita de acceptabilitate :,< '
)-au identificat un numr de 1< de factori de risc, dintre careH 1; factori de risc au
niveluri par!iale de risc sub limita admis$, iar 1 factor de risc depete aceast$ limit$ %fig.nr.*'
situ,ndu-se n categoria riscurilor inacceptabile pentru care trebuie luate m$suri de eliminare
sau diminuare a efectelor lui.
Bentru diminuarea sau eliminarea efectelor acestor factori de risc sunt necesare
m$surile prezentate n I"ia de m$suri propuseJ.
(in punct de vedere al reparti!iei pe sursele generatoare, se remarc$ ponderea
majoritar$ a factorilor generati de e/ecutant cu o pondere de:+,9> K, factorii generati de
e/mijloacele de productie au o pondere de *:,1 K mediul de munc$ cu o pondere de *:,1 K,
iar sarcina de munc are o pondere de *:,1 K.
*A
PONDEREA FACTORILOR DE RISC DUP SURSA
0ENERATOARE DIN CADRUL SISTEMULUI DE MUNC # F(5.6r.2 .
L7'89 $% ,86': 6r. 2
MASEUZA
N(;%9 $% r(&' 597<+9 : 2)=>

FACTORI DE RISC
PROPRII
MIJLOACELOR DE
PRODUCIE
23,1%
FACTORI DE RISC
PROPRII
EXECUTANTULUI
30,76%
FACTORI DE RISC
PROPRII SARCINII
DE MUNC 23,1%
FACTORI DE RISC
PROPRII MEDIULUI
DE MUNC 23,1%
*9