Sunteți pe pagina 1din 4

HOTRRE nr. 1.

051 din 9 august 2006


privind cerinele minime de securitate i sntate pentru manipularea manual a maselor care prezint
riscuri pentru lucrtori, n special de afeciuni dorsolombare
EMITENT: GUVERNUL
PUBI!"T #N: !N"#!RUL !$"%"&L nr' ()* din +) au,ust +--.
/n temeiul art' )-0 din %onstituia Rom1niei, republicat,
Guvernul Rom1niei adopta prezenta 2otr1re'
%&3' "
4ispoziii ,enerale
&R#' )
3rezenta 2otr1re stabilete cerinele minime de securitate i sntate pentru manipularea manual a
maselor care prezint riscuri pentru lucrtori, n special de afeciuni dorsolombare'
&R#' +
3revederile Le,ii securitii i sntii n munca nr' *)56+--. se aplica n ntre,ime domeniului
prevzut la art' ), fr a aduce atin,ere prevederilor mai restrictive i6sau specifice cuprinse n prezenta
2otr1re'
&R#' *
/n sensul prezentei 2otr1ri, prin manipularea manual a maselor se nele,e orice tip de transport sau
sustinere a unei mase de ctre unul ori mai muli lucrtori, inclusiv ridicarea, aezarea, impin,erea,
tra,erea, purtarea sau deplasarea unei mase, care, datorit caracteristicilor acesteia sau condiiilor
er,onomice necorespunztoare, prezint riscuri pentru lucrtori, n special de afeciuni dorsolombare'
%&3' ""
!bli,aiile an,a7atorilor
&R#' 8
&n,a7atorul trebuie sa ia msuri te2nico9or,anizatorice necesare sau trebuie sa utilizeze mi7loace
corespunztoare, n special ec2ipamente mecanice, pentru a evita necesitatea manipulrii manuale a
maselor de ctre lucrtori'
&R#' :
/n cazurile n care nu se poate evita necesitatea manipulrii manuale a maselor de ctre lucrtori,
an,a7atorul trebuie sa ia msuri or,anizatorice corespunztoare, sa utilizeze mi7loace adecvate sau sa
furnizeze lucrtorilor aceste mi7loace, pentru a reduce riscul pe care l implica manipularea manual a
acestor mase, lu1nd n considerare elementele de referinta prevzute n ane;a nr' )'
&R#' .
/n toate cazurile n care manipularea manual a maselor de ctre lucrator nu poate fi evitata, an,a7atorul
trebuie sa or,anizeze posturile de lucru astfel nc1t manipularea sa fie cat mai si,ura i cu risc cat mai mic
posibil pentru sntate, fiind obli,at de asemenea<
a= sa evalueze, n prealabil, condiiile de securitate i de sntate pentru tipul de lucrare respectiv i sa
e;amineze n special caracteristicile maselor, potrivit prevederilor ane;ei nr' )>
b= sa urmreasc evitarea sau reducerea riscurilor pentru lucrtori, n special de afeciuni dorsolombare,
prin adoptarea de msuri corespunztoare, av1nd n vedere caracteristicile mediului de munca i cerinele
activitii, potrivit prevederilor ane;ei nr' )'
&R#' (
3entru punerea n aplicare a prevederilor art' ( alin' ?8= lit' c=, art' +8, +: i *: din Le,ea nr' *)56+--.,
trebuie respectate prevederile ane;ei nr' +'
H$ 1051%2006 & 'ani(u)ar* 'as* (ag. 1 din +
%&3' """
"nformarea, instruirea, consultarea i participarea lucrtorilor
&R#' 0
?)= $r a aduce atin,ere prevederilor art' ). i )( din Le,ea nr' *)56+--., lucrtorii i6sau
reprezentanii acestora trebuie sa fie informati despre toate msurile ce trebuie puse n practica n aplicarea
prezentei 2otr1ri, cu privire la protecia securitii i sntii'
?+= &n,a7atorii trebuie sa se asi,ure ca lucrtorii i6sau reprezentanii acestora primesc informaii
,enerale i, ori de c1te ori este posibil, informaii precise cu privire la<
a= ,reutatea maselor>
b= centrul de ,reutate sau partea cea mai ,rea, atunci c1nd pac2etul este ncrcat e;centric'
&R#' 5
$r a aduce atin,ere prevederilor art' +- i +) din Le,ea nr' *)56+--., an,a7atorii trebuie sa se asi,ure
ca lucrtorii primesc, n plus, o formare adecvat i informaii precise cu privire la modul corect de
manipulare a maselor i la riscurile la care acetia se e;pun, n special dac aceste sarcini nu sunt efectuate
corect, av1nd n vedere prevederile ane;elor nr' ) i +'
&R#' )-
%onsultarea i participarea lucrtorilor i6sau a reprezentanilor acestora cu privire la problemele la care
se face referire n prezenta 2otr1re, inclusiv n ane;ele la aceasta, trebuie sa se realizeze potrivit
prevederilor art' )0 i )5 din Le,ea nr' *)56+--.'
%&3' "V
@anciuni
&R#' ))
/nclcarea prevederilor prezentei 2otr1ri atra,e rspunderea contravenional, civil sau penal, dup
caz, potrivit Le,ii nr' *)56+--.'
&R#' )+
%onstatarea contraveniilor i aplicarea sanciunilor se fac de ctre inspectorii de munca din cadrul
"nspeciei uncii i de ctre inspectorii de medicina muncii din cadrul inisterului @ntii 3ublice'
%&3' V
4ispoziii finale
&R#' )*
&ne;ele nr' ) i + fac parte inte,rant din prezenta 2otr1re'
&R#' )8
inisterul uncii, @olidaritii @ociale i $amiliei comunica %omisiei Europene te;tele dispoziiilor de
drept intern de7a adoptate sau n curs de adoptare n domeniul re,lementat de prezenta 2otr1re'
&R#' ):
3rezenta 2otr1re intra n vi,oare la data de ) octombrie +--.'
A
3rezenta 2otr1re transpune 4irectiva )55-6+.56%EE privind cerinele minime de securitate i sntate
pentru manipularea manual a maselor care prezint riscuri pentru lucrtori, n special dorsolombare,
publicat n Burnalul !ficial al %omunitilor Europene ?B!%E= nr' L ):.6)55-'
Cucureti, 5 au,ust +--.'
Nr' )'-:)'
H$ 1051%2006 & 'ani(u)ar* 'as* (ag. 2 din +
&NED& )
ELEEN#E 4E RE$ER"N#&A)=
Eart' :, art' . lit' a= i b= i art' 5 din 2otr1reF
9999999
A)= /n vederea efecturii unei analize muli9factor, pot fi luati n considerare simultan diferii factori
prezentai n ane;ele nr' ) i +'
)' %aracteristicile masei
anipularea manual a maselor poate prezenta riscuri, n special de afeciuni dorsolombare, dac masa
este<
9 prea ,rea sau prea mare>
9 ,reu de manuit i de prins>
9 instabila sau cu un coninut ce risca sa se deplaseze>
9 pozitionata astfel nc1t necesita susinerea sau manipularea ei la distanta fata de trunc2i sau cu fle;ia
ori rasucirea trunc2iului>
9 susceptibil sa produc leziuni lucrtorilor, din cauza mar,inilor i6sau consistentei sale, n special n
cazul unei coliziuni'
+' Efortul fizic necesar
Efortul fizic poate prezenta riscuri, n special de afeciuni dorsolombare, dac<
9 este prea intens>
9 nu poate fi realizat dec1t printr9o micare de rasucire a trunc2iului>
9 poate sa antreneze o deplasare brusca a masei>
9 este realizat atunci c1nd corpul se afla ntr9o poziie instabila'
*' %aracteristicile mediului de munca
%aracteristicile mediului de munca pot determina o cretere a riscurilor, n special de afeciuni
dorsolombare, dac<
9 nu e;ista suficient spaiu liber, n special pe verticala, pentru realizarea activitii>
9 solul prezint denivelari, prezent1nd pericole de mpiedicare, sau este alunecos pentru incaltamintea
lucrtorului>
9 locul de munca sau mediul de munca nu permite lucrtorului manipularea manual a maselor la o
nlime si,ura sau ntr9o poziie de lucru confortabila>
9 solul sau planul de lucru prezint denivelari care implica manipularea masei la diferite niveluri>
9 solul sau planul de spri7in al piciorului este instabil>
9 temperatura, umiditatea sau circulaia aerului este necorespunztoare'
8' %erine ale activitii
&ctivitatea poate prezenta riscuri, n special de afeciuni dorsolombare, dac implica una sau mai multe
dintre urmtoarele cerine<
9 efort fizic prea frecvent sau prelun,it, care solicita n special coloana vertebrala>
9 perioada insuficienta de repaus fiziolo,ic sau de recuperare>
9 distane prea mari pentru ridicare, coborare sau transport>
9 ritm de munca impus printr9un proces care nu poate fi modificat de lucrator'
H$ 1051%2006 & 'ani(u)ar* 'as* (ag. , din +
&NED& +
$&%#!R" "N4"V"4U&L" 4E R"@%A)=
Eart' ( i 5 din 2otr1reF
9999999
A)= /n vederea efecturii unei analize muli9factor, pot fi luati n considerare simultan diferii factori
prezentai n ane;ele nr' ) i +'
Lucrtorul este e;pus unor riscuri dac<
9 este necorespunztor din punct de vedere fizic sa e;ecute sarcina de munca respectiva>
9 poarta mbrcminte, incaltaminte sau alte efecte personale necorespunztoare>
9 nu are cunotine sau instruire suficienta ori adecvat'
99999999999
H$ 1051%2006 & 'ani(u)ar* 'as* (ag. + din +