Sunteți pe pagina 1din 3

Colegiul Na ional Mihail Sadoveanu

Pa cani, Jud. Ia i
Simularea examenului na ional de bacalaureat 201 Proba ! " d#
$ebruarie 201
%ogic&, argumentare 'i comunicare
Pro(ilul umani)t din (iliera teoretic&, *ro(ilul )ervicii din (iliera tehnologic& 'i toate *ro(ilurile 'i
)*eciali+&rile din (iliera voca ional&, cu exce* ia *ro(ilului militar
, -oate )ubiectele )unt obligatorii. Se acord& 10 *uncte din o(iciu.
, -im*ul de lucru e(ectiv e)te de ore.
S./I!C-.% I 00 de *uncte#
A. Scrie i pe foaia de examen litera corespunztoare rspunsului corect, pentru fiecare dintre situa iile de
mai jos. Este corect o singur variant de rspuns.
1. Termenii nmul irea i mpr irea, ca specii ale genului opera ii aritmetice se afl n raport de:
a. dentitate
!. "pozi ie contrar
c. "rdonare
d. "pozi ie contradictorie
#. Termenul A este su!ordonat termenului $, iar % se afl n raport de ncruci&are cu $, dar de contradic'ie cu A.
Selecta'i dintre urmtoarele variante afirma'ia adevrat:
a. (nii % nu sunt $
!. To'i $ sunt A
c. (nii A nu sunt %
d. To'i $ sunt %
). Se dau termenii: A* manual &colar+ $* manual de logic+ %* manual pentru liceu+ ,* manual+ E* carte.
Alege'i seria care reprezint ordinea descresctoare, din punct de vedere intensional a acestor termeni:
a. A, $, ,, %, E
!. $, A, %, E, ,
c. $, %, A, ,, E
d. E, ,, A, %, $
-. ,ac propozi'ia ./imeni nu se na&te nv'at0 este adevrat atunci propozi'ia:
a. (nii oameni se nasc nv'a'i este adevrat
!. (nii oameni nu se nasc nv'a'i este sau adevrat sau fals
c. To'i oamenii se nasc nv'a'i este adevrat
d. (nii oameni se nasc nv'a'i este fals
1. 2a'ionamentul: Probabil c romnii sunt binevoitori, fiindc Popescu, Ionescu i Stnescu sunt
binevoitori i toi acetia sunt romni este:
a. deductiv imediat
!. deductiv mediat
c. inductiv
d. deductiv valid
3. " propozi'ie universal se afl cu su!alterna propriei sale contrare n raport de:
a. contrarietate
!. contradic'ie
c. su!contrarietate
d. su!alternare
4. Se dau defini'iile: 1.Studentul este persoana care are diplom de !acalaureat. #. "!liga'ia este ceea ce
cineva este o!ligat s fac. ).,elfinul este mamiferul care nu trie&te pe uscat. -..2eligia este ad5ncul
lini&tit al mrii, care rm5ne lini&tit oric5t de nalte ar fi valurile0 67. 8ittgenstein9:
a. toate defini'iile sunt corecte
!. defini'ii corecte: 19, #9+ defini'ii incorecte: )9, -9
c. nici o defini'ie nu este corect
d. numai defini'ia 19 este corect.
:. Se d propozi'ia .%ei misterio&i nu sunt simpatici0. ;utem deduce din ea propozi'ia .%ei misteriosi sunt
antipatici0< Sta!ili'i formula inferen'ei, verifica'i validitatea acesteia, dup care alege'i varianta corect:
a. Se;=Sa; > valid
!. Se;=;aS > nevalid
c. Se;=;a6?S9 > valid
d. Se;=Si6?;9>valid
@. Se d urmtorul text: .Tu nu vei muri niciodat, deoarece pentru mine tu e&ti A!solutul, iar A!solutul nu
moare.0 6;rof.dr.A.%odo!an, .%omunicare &i gen0>Aermeneutica iu!irii9. ,etermina'i figura &i modul
silogismului con'inut n text, verifica'i validitatea acestuia, dup care alege'i varianta pe care o considera'i
corect:
a. aae?1 nevalid
!. aae?- nevalid
c. eae?1 valid
d. aae?# nevalid
1B. Selecta'i enun'ul care nu are structura logic a unui argument:
a. .Exist oameni pe care nu ndrzne&ti s?i ataci: fiindc se ascund n murdria lor proprie ca sepia0
6$laga9
!. .Cia'a este o consuma'ie > unii consum, al'ii se consum0 6A. 8allon9
c. "amenii se plictisesc dat fiind c au prea mult timp li!er.
d.;ropozi'iile particular negative sunt singurele propozi'ii categorice care nu se convertesc.
#B puncte
$. Die urmtoarele dou moduri silogistice: aeo?), aai?-.
a9 Scrie i scEema de inferen corespunztoare fiecruia dintre cele dou moduri silogistice date &i
construi i, n lim!aj natural, un silogism care s corespund uneia dintre cele dou scEeme de inferen .
3 puncte
!9 Cerifica i explicit, prin metoda diagramelor Cenn, validitatea oricruia dintre cele dou moduri
silogistice date, preciz5nd totodat decizia la care a i ajuns. -
puncte
S./I!C-.% II 00 *uncte#
Se dau urmtoarele propozi ii categorice:
1. ,oar cei !uni i gsesc u or prieteni.
#. Fulte case din sat se construiesc fr autoriza ie corespunztoare.
). Adolescentii din ziua de azi nu mai asculta de autorit i.
-. /umai ca iva oameni care n eleg realitatea se pot sustrage acesteia.
A. ;reciza i formulele propozi iilor 1 i -. -
puncte
$. %onstrui i, at5t n lim!aj formal c5t &i n lim!aj natural, su!alterna propozi iei 1 &i contradictoria
propozi iei ). 3 puncte
%. Aplica i explicit opera iile de conversiune &i o!versiune, pentru a deriva conversa &i o!versa corecte
ale fiecreia dintre propozi iile # &i ), at5t n lim!aj formal, c5t &i n lim!aj natural. 1B puncte
,. Explica i succint de ce propozi ia - nu se converte&te corect. 3
puncte
E. 2eprezenta i prin metoda diagramelor Euler propozi iile # i - . -
puncte
S./I!C-.% III
1.a9 Dormula i dou reguli ale demonstra iei, ca proces logic, care tre!uie respectate n raport cu teza
acesteia. # puncte
!9 ,efini i conceptul de propozi ie categoric. #
puncte
#. Enun a i condi iile pe care tre!uie s le ndeplineasc simultan o sum de propozi ii pentru a
constitui un ra ionament. -
puncte
). Enumera i cele trei elemente din structura unei defini ii. 3
puncte
-.%onstrui i, at5t n lim!aj formal c5t &i n lim!aj natural, un argument valid cu dou premise, prin care
s justifica i propozi ia GFajoritatea exerci iilor dificile nu sunt rezolvate complet0. 3
puncte
1. Die urmtoarea clasificare logic a locuitorilor unui ora : femei, !r!a i, tineri, ingineri.
a9 Fen iona i o regul a corectitidinii pe care o ncalc clasificarea dat. # puncte
!9 Enun a i dou reguli de corectitudine a clasificriirii, diferite de regula de la punctul a. &i
construi i, pentru fiecare dintre acestea, c5te o clasificare care s le ncalce.
: puncte