Sunteți pe pagina 1din 175

M!SUR!

RI
ELECTRICE "I
ELECTRONICE
!ef lucr"ri ing. MIHAI MIRON
Asist. univ. ing. LILIANA MIRON

BRA!OV 2003

2


Tehnoredactare computerizat!:
Liliana MIRON
Carmen URSOIU
Mihai MIRON

Coperta:
Carmen URSOIU

Tip!rit:
Editura Academiei For!elor Aeriene Henri Coand"
Bra"ov 2003I.S.B.N. 973-84#5-#3-6

3
Prefa!"

n contextul dezvolt!rii tehnologice actuale, m!sur!rile reprezint! un domeniu
indispensabil activit!"ii tehnico-#tiin"ifice. Transferurile de energie, precum #i cele de
informa"ie, se realizeaz! n principal pe suportul m!rimilor electromagnetice, motiv
pentru care m!surarea cu precizie a acestor m!rimi este absolut necesar!
desf!#ur!rii normale a respectivelor procese.
Prezenta lucrare abordeaz! o parte a domeniului m!sur!rilor cu suport
electric, adresndu-se cu prec!dere studen"ilor din Academia For"elor Aeriene
Henri Coand!, cu inten"ia de a fi un sprijin n nsu#irea cuno#tin"elor transmise la
cursul de profil.
Lucrarea prezint! probleme fundamentale ale domeniului, precum #i unele
tendin"e moderne n desf!#urarea procesului m!sur!rii #i controlului m!rimilor, fiind
accesibil! celor interesa"i de domeniul abordat.
Dorim s! mul"umim tuturor celor ce ne-au sprijinit n realizarea prezentei
lucr!ri, precum #i celor ce ne vor semnala eventualele gre#eli de form! #i con"inut
introduse.

Autorii
5

CUPRINS:


1. Probleme de baz ale msurrilor electrice i electronice 9
1.1 Mrimi fizice i msurarea lor 9
1.1.1 Noiuni introductive... 9
1.1.2 Clasificarea mrimilor msurabile. 9
1.1.3 Sisteme de uniti de msur.. 10
1.1.4 Mijloace electrice de msurare... 10
1.1.5 Metode electrice de msurare. 10
1.2 Schemele funcionale i caracteristicile metrologice ale mijloacelor
electrice de msurare...

12
1.2.1 Schemele funcionale ale aparatelor electrice de msurare 12
1.2.2 Caracteristicile metrologice ale mijloacelor electrice de msurare 13
1.3 Erori de msurare 14
1.3.1 Generaliti 14
1.3.2 Clasificarea erorilor de msurare... 15
1.3.3 Modul de exprimare a erorilor intinseci. 17
1.4 Traductoare electrice... 19
1.4.1 Generaliti. 19
1.4.2 Clasificarea traductoarelor electrice... 19
1.4.3 Traductoare rezistive.. 20
1.4.4 Traductoare inductive. 22
1.4.5 Traductoare capacitive... 25
1.4.6 Traductoare generatoare. 26
1.4.7 Traductoare digitale 28

2. Aparate electrice analogice pentru msurare 29
2.1 Instrumente electrice analogice.. 29
2.1.1. Definiii. Clasificare................................................................................... 29
2.1.2 Prile componente ale instrumentelor de msurare.................................. 29
2.1.3 Cupluri care acioneaz n regim static asupra dispozitivului mobil .. 32
2.1.4 Ecuaia general de micare a dispozitivului mobil a instrumentelor de
msurare.

32
2.2 Circuite auxiliare ale aparatelor de msurare....................................... 34
2.2.1 Circuite pentru extinderea domeniului de msurare.. 34
2.2.2 Circuite pentru dilatarea sau comprimarea scrii de msurare.. 37
2.2.3 Circuite pentru protecia aparatelor la suprasarcin ................................. 37
2.3 Aparate electrice de msurare cu instrument magnetoelectric. 38
2.3.1 Instrumente magnetoelectrice cu cadru mobil... 38
2.3.2 Logometre magnetoelectrice 40
2.3.3 Galvanometre de curent continuu . 40
2.3.4 Voltmetre cu instrument magnetoelectric 40
2.3.5 Ampermetre cu instrument magnetoelectric.. 42
2.3.6 Multimetre.. 44
2.4 Aparate electrice de msurare cu instrument feromagnetic................ 46
2.4.1 Construcia i funcionarea instrumentelor feromagnetice. 46
2.4.2 Proprietile instrumentelor feromagnetice 48
2.4.3 Voltmetre cu instrument feromagnetic.. 48
2.4.4 Ampermetre cu instrument feromagnetic.. 50
2.5 Aparate electrice de msurare cu instrument elecrodinamic.............. 51
2.5.1 Construcia i funcionarea instrumentului electrodinamic........................ 51
2.5.2 Proprietile instrumentului electrodinamic... 52
2.5.3 Voltmetre cu instrument electrodinamic 53
2.5.4 Ampermetre cu instrument electrodinamic 53
2.6 Aparate electrice de msurare cu instrument de inducie 55
2.6.1 Generaliti. 55
2.6.2 Instrumentul de inducie cu trei fluxuri.. 56
2.6.3 Contorul monofazat de inducie. 57
2.7 Puni de msurare 59
2.7.1 Generaliti................................................................................................. 59
6
2.7.2 Puni de curent continuu. 59
2.7.3 Puni de curent alternativ............................................................................ 67

3. Aparate electronice analogice pentru msurare 70
3.1 Voltmetre, ampermetre i ohmmetre electronice. 70
3.1.1 Voltmetre electronice analogice 70
3.2 Osciloscoape catodice n timp real. 78
3.2.1 Generaliti. 78
3.2.2 Tubul catodic.. 78
3.2.3 Funcionarea de ansamblu a osciloscopului catodic. 79
3.2.4 Generatorul de baleiaj 80
3.2.5 Circuitul de sincronizare 81
3.2.6 Baza de timp ntrziat... 81
3.2.7 Osciloscoape cu mai multe canale. 82
3.2.8 Osciloscoape speciale ... 83

4. Aparate electronice numerice pentru msurare 84
4.1 Conversia analog-numeric (digital) a semnalelor electrice.. 84
4.1.1 Generaliti. 84
4.1.2 Eantionarea semnalelor analogice 84
4.1.3 Reconstituirea semnalelor eantionate.. 86
4.1.4 Cuantizarea semnalelor.. 88
4.1.5 Codarea semnalelor 91
4.2 Convertoare analog-digitale 95
4.2.1 Convertoare A/D clasificare 95
4.2.2 Convertoare A/D directe 95
4.2.3 Convertoare A/D indirecte 99
4.3 Convertoare digital-analogice. 102
4.3.1 Generaliti. 102
4.3.2 Convertoare D/A directe 102
4.3.3 Convertoare D/A indirecte. 105
4.4 Microprocesorul n aparatele de msurare digitale............................. 106
4.4.1 Generaliti................................................................................................. 106
4.4.2 Structura unui microsistem pe baz de microprocesor 107
4.4.3 Structura general a unui microprocesor . 109
4.4.4 Funcionarea unui microprocesor... 111
4.4.5 Efectele implementrii microprocesoarelor n aparatura de msurare.. 113
4.4.6 Structura aparatelor de msurare cu microprocesor.. 114
4.4.7 Funciile microprocesorului n aparatura de msurare i control... 116
4.5 Voltmetre i ampermetre numerice (digitale)... 117
4.5.1 Voltmetrul numeric de tensiune continu. 117
4.5.2 Tipuri de voltmetre numerice 118
4.5.3 Ampermetre numerice 118
4.6 Aparate digitale pentru msurarea mrimilor temporale... 120
4.6.1 Numrtorul universal 120
4.6.2 Principiul msurrii digitale a frecvenei... 121
4.6.3 Principiul msurrii raportului a dou frecvene .. 122
4.6.4 Principiul msurrii perioadei 122
4.6.5 Principiul msurrii intervalelor de timp .. 123

5. Msurarea electric a mrimilor 125
5.1 Msurarea rezistenei electrice............................................................... 125
5.1.1 Generaliti. 125
5.1.2 Metode directe de msurare a rezistenei... 125
5.1.3 Metoda direct cu substituie pentru msurarea rezistenei... 129
5.1.4 Metoda indirect (a ampermetrului i voltmetrului) de msurare a
rezistenei...................................................................................................

129
5.1.5 Metode de punte pentru msurarea rezistenei... 131
5.2 Msurarea capacitii.. 132
5.2.1 Generaliti 132
5.2.2 Metoda direct de msurare a capacitii. Capacimetre. 132
5.2.3 Metoda indirect (a ampermetrului i voltmetrului) pentru msurarea
capacitii...................................................................................................

133
5.2.4 Metode de punte pentru msurarea capacitii........................................... 133
7
5.3 Msurarea inductivitii.. 136
5.3.1 Msurarea inductivitii proprii . 136
5.3.2 Msurarea inductivitii mutuale 139
5.4 Msurarea modulului i fazei impedanelor... 142
5.4.1 Generaliti. 142
5.4.2 Metode directe de msurare a impedanei. Impedanmetre 142
5.4.3 Metode indirecte de msurare a impedanei... 143
5.5 Msurarea puterii electrice.. 145
5.5.1 Msurarea puterii n circuitele de curent continuu. 145
5.5.2 Msurarea puterii n circuitele monofazate de curent alternativ 146
5.5.3 Msurarea puterii active n circuitele trifazate fr conductor neutru 150
5.5.4 Msurarea puterii active n circuitele trifazate cu conductor neutru.. 152
5.5.5 Msurarea puterii reactive n circuitele electrice de c.a. cu ajutorul
wattmetrelor

152
5.5.6 Msurarea puterii reactive n circuitele trifazate 153
5.5.7 Msurarea puterii n audiofrecven... 155
5.6 Msurarea analogic a frecvenei ... 157
5.6.1 Frecvenmetre analogice 157
5.6.2 Metoda de punte pentru msurarea frecvenei... 160
5.6.3 Metoda comparaiei pentru msurarea frecvenei. 160
5.6.4 Metoda de rezonan pentru msurarea frecvenei .. 161
5.7 Msurarea unor mrimi neelectrice 163
5.7.1 Msurarea distanelor 163
5.7.2 Msurarea forelor. 163
5.7.3 Msurarea vitezei vehiculelor 164

6. Sisteme de achiziie i prelucrare de date 166
6.1 Introducere n sisteme de achiziie i prelucrare de datelor 166
6.1.1 Funciile sistemelor de achiziie i prelucrare a datelor. 166
6.1.2 Structuri de sisteme pentru achiziie i prelucrare de date. 169
6.2 Instrumente virtuale 171
6.2.1 Generaliti................................................................................................ 171
6.2.2 Arhitectura instumentelor virtuale. 172
6.2.3 Software pentru instrumente virtuale. 173

M!sur!ri electrice "i electronice
9

S! m!sur!m ceea ce se poate m!sura "i s!
facem m!surabil ceea ce nu se poate nc!.
GALILEO GALILEI
sec. XVI

#. PROBLEME DE BAZ$ ALE M$SUR$RILOR
ELECTRICE %I ELECTRONICE

#.# M!rimi fizice "i m!surarea lor

#.#.# No&iuni introductive
Aprecierea cantitativ! a fenomenelor fizice const! n a asocia numere diverselor st!ri pe care
acestea le reprezint!. Aceasta implic! pe de o parte existen"a unei unit!ti de m!sur!, iar pe de alt!
parte existen"a unui mijloc de m!surare care s! arate de cte ori unitatea dat! se cuprinde n
m!rimea respectiv!.
M!rimea fizic! este proprietatea sau atributul comun al unei clase de obiecte, fenomene,
procese,etc.
Exist! dou! tipuri de m!rimi fizice:
- definibile - cele pentru care se poate ob"ine o informa"ie care s! permit! definirea
lor;
- m!surabile - m!rimile pentru care este posibil! atribuirea numerelor #i pentru care
s-au elaborat att metoda de m!surare ct si mijlocul de m!surare prin care este posibil! aceast!
atribuire.
M!surarea este un experiment prin care cu mijloace tehnice si principii adecvate se compar!
m!surandul (m!rimea de m!surat) cu unitatea de m!sur!, avnd ca rezultat un num!r denumit
valoarea m!surandului (de regul! un num!r real).

. m . u
M
V = , V{R}.
Totalitatea numerelor reale ce pot fi atribuite unei marimi m!surabile se constituie n scala
de m!surare.
Domeniul m!sur!rilor este denumit metrologie, termen ce provine din limba greac! veche
(metron m!sur!; logos vorbire), avnd ca orice #tiin"! baze teoretice proprii, metode
caracteristice de lucru #i o solid! baz! practic!.
#.#.2 Clasificarea m!rimilor m!surabile
Dup! modul de ob"inere a energiei de m!surare m!rimile m!surabile se clasific! n:
- m!rimi active: temperatura, tensiunea electric!, intensitatea curentului electric, etc.
(m!rimile m!surabile care permit eliberarea energiei de m!surare);
- m!rimi pasive: masa, vscozitatea, rezisten"a electric!, etc. (m!rimile m!surabile care nu
permit eliberarea energiei de m!surare).
Dup! modul de varia"ie n timp clasificarea m!rimilor m!surabile este:
- m!rimi constante;
- m!rimi variabile - nesta#ionare;
- sta#ionare - periodice - sinusoidale;
- nesinusoidale.
- neperiodice (aleatoare).
Se consider! m!rimi constante m!rimile invariabile n timpul efectu!rii m!sur!rii (0,$-$0s).
M!rimile sta#ionare sunt m!rimi variabile a c!ror valoare efectiv!, de vrf #i valoare medie
sunt constante n timp.


M!sur!ri electrice "i electronice
$0
#.#.3 Sisteme de unit!&i de m!sur!
Unitatea de m!sur! reprezint! o anumit! cantitate dintr-o m!rime careia i se asociaz!
valoarea $ conform unor conven"ii interna"ionale sau regionale. Aceasta trebuie s! fie de aceea#i
natur! cu m!rimea de m!surat.
Sistemul de u.m. reprezint! totalitatea u.m. cu care se poate caracteriza o clas! de fenomene.
Un sistem coerent de u.m. con"ine un num!r restrns de unit!ti fundamentale adoptate prin
conven"ii interna"ionale #i unit!#i derivate, definite n func"ie de unita"ile fundamentale prin ecua"ii
ale c!ror coeficien"i numerici s! fie unu.
n ceea ce prive#te sistemele coerente de unit!"i este de remarcat c! n $793 a fost elaborat
Sistemul Metric, care avea la baz! dou! unit!"i fundamentale: metru pentru lungime #i kilogram
pentru mas!. n $875 a fost semnat un act diplomatic Conven#ia metrului - prin care Sistemul
Metric a devenit sistem de unit!"i cu aplicabilitate n toate "!rile semnatare. La aceast! conven"ie
Romnia a aderat n $883.
Ulterior au fost elaborate numeroase sisteme de u.m. adaptate unor nevoi specializate ale
#tiin"ei #i tehnicii, eforturile pentru elaborarea unui sistem unic de unit!"i fiind finalizate n $960
prin adoptarea Sistemului Interna#ional de Unit!#i (S.I.) care con"ine 7 unit!"i fundamentale [metru,
kilogram, secund!, amper, kelvin, mol, candel!], 2 unit!"i suplimentare [radian, steradian] #i 35
unit!"i derivate. Romnia a adoptat S.I. n $96$ #i ncepnd de la acea dat! S.I. este singurul sistem
de unit!"i de m!sur! legal #i obligatoriu n "ara noastr!, hot!rre prev!zut! #i n Legea metrologiei.
#.#.4 Mijloace electrice de m!surare
Mijloacele de m!surare reprezint! ansamblul mijloacelor tehnice care materializeaz! #i
conserv! unit!"ile de m!sur! #i furnizeaz! informa"ii de m!surare.
Mijloacele electrice de m!surare sunt cele care permit m!surarea pe cale electric! a
m!rimilor, caracteristica lor principal! fiind convertirea semnalului metrologic ntr-o m!rime
electric!. Principalele tipuri sunt: m!sura, instrumentul de m!surare, aparatul de m!surare, instala"ia
de m!surare, sistemul automat de m!surare.
M!sura este mijlocul de m!surare care materializeaz! una sau mai multe valori ale unei
m!rimi fizice (u.m., multiplii sau submultiplii u.m.).
Instrumentul de m!surare reprezint! cea mai simpl! asociere de dispozitive #i elemente care
poate furniza informa"ii de m!surare, m!rimea m!surat! fiind raportat! la o scar! de repere.
Aparatul de m!surare este mijlocul de m!surare realizat pe baza unei scheme din mai multe
convertoare electrice (include instrumentul de m!surare).
Instala#ia de m!surare este ansamblul de aparate de m!surare, m!suri #i dispozitive anex!,
reunite printr-o schem! sau metod! comun! #i care servesc pentru m!surarea uneia sau mai multor
m!rimi.
Sistemul automat de m!surare reune#te m!suri, aparate de m!surare #i tehnic! de calcul, n
scopul realiz!rii unor func"ii de m!surare complexe.
n func"ie de destina"ia lor mijloacele de m!surare se clasific! n:
- etaloane;
- mijloace de m!surare de lucru.
Etaloanele sunt mijloacele de m!surare care materializeaz! #i conserv! legal (la precizie
maxim!) u.m., iar mijloacele de m!surare de lucru sunt utilizate n toate domeniile de activitate
pentru efectuarea m!sur!rilor.
#.#.5 Metode electrice de m!surare
Metoda (gr. methodos -mijloc, cale) electric! de m!surare (M.E.M.) reprezint! un sistem
de reguli sau principii ce conduc la cunoa#terea valorilor m!rimilor prin conversia semnalului
metrologic (semnalul energetic purt!tor al informa"iei de m!surare) ntr-o m!rime electric!.
Dup! modul de varia"ie al semnalului metrologic #i de ob"inere al valorii m!surate se
deosebesc: M.E.M. analogice, M.E.M digitale (numerice) #i M.E.M mixte.
Caracteristic metodelor analogice este faptul c! ntre m!rimea de m!surat (X) #i m!rimile n
care este convertit succesiv semnalului metrologic, respectiv m!rimea de ie#ire (Y), exist! o
coresponden"! de tip analog (uzual de propor"ionalitate y = kx), iar valoarea m!surat! se ob"ine prin
M!sur!ri electrice "i electronice
$$
aprecierea pozi"iei unui ac indicator, a unui inscriptor sau a unui spot luminos n raport cu reperele
unei sc!ri gradate.


O m!rime analogic! poate lua un num!r infinit de valori ntr-un interval oarecare de timp
(finit). Aparatele analogice prelucreaz! continuu m!rimea de intrare, parcurgnd ntreaga gam! de
valori ale acesteia.
n cazul unei metode numerice semnalul metrologic este discontinuu, m!surarea repetndu-
se dup! un anumit interval de timp, iar valoarea m!surat! este prezentat! sub forma unui num!r pe
afi#aj. M!rimea de ie#ire (Y) poate avea numai un num!r finit de valori n, fiecare valoare fiind un
multiplu al unei unit!"i de baz! y (cuant!). M!rimea de m!surat va fi deci mp!r"it! n n intervale,
fiec!rui interval fiindu-i alocat! o valoare discret! y
i.

M.E.M. mixte se caracterizeaz! prin aceea c! rezultatul m!sur!rii se pb"ine par"ial sub form!
digital! #i par"ial sub form! analogic!.
Principalele metode electrice de m!surare sunt:
- indirect! (valoarea m!surat! se ob"ine prin calcul pe baza unei rela"ii care o define#te n
func"ie de alte m!rimi ce se m!soar!);
- de rezonan#! (utilizeaz! starea de rezonan"! a unor circuite);
- direct! (valoarea m!surat! se ob"ine nemijlocit prin utilizarea unui singur aparat);
- direct! cu substitu#ie (implic! dou! m!sur!ri succesive, m!rimea de m!surat fiind nlocuit!
cu o m!rime reglabil!, de aceea#i natur! #i cunoscut! cu precizie superioar!, care s! aib! acela#i
efect asupra aparatului de m!surare);
- de punte (utilizeaz! o punte de m!surare);
- de punte cu substitu#ie (implic! dou! m!sur!ri de punte succesive, m!rimea de m!surat
fiind nlocuit! cu o m!rime de aceea#i natur!, de precizie, cu valoare foarte apropiat!, astfel nct
efectul asupra elementelor pun"ii s! fie acela#i);
- de compensare (utilizeaz! un circuit de m!surare n care dou! m!rimi active produc efecte
de sens opus #i prin reglarea uneia efectele se anuleaz!);
- de compensare cu substitu#ie (implic! dou! m!sur!ri de compensare succesive).
M.E.M. indirecte #i de rezonan"! conduc la o precizie de m!surare redus! (se folosesc cel
pu"in dou! aparate de m!surare). M.E.M. directe #i directe cu substitu"ie sunt utilizate pentru
m!sur!ri de precizie medie, iar metodele de punte #i de compensare pentru m!sur!ri de mare
precizie.
Pentru m!sur!rile de foarte mare precizie sunt indicate M.E.M. de punte cu substitu"ie #i de
compensare cu substitu"ie.
FENOMEN
FIZIC
MIJLOC DE
M%SURARE
OBSERVA-
TOR
X Y
Fig.1 Procesul de m!surare.
Y
$00%
X
$00%
x
i
y
i
0% 0%
X
$00%
x
i
0%
Y
y
n

y
n-$y
Iy
2

y
$

Fig.2 Coresponden"! analogic! #i
coresponden"! numeric!.
M!sur!ri electrice "i electronice
$2

#.2 Schemele func&ionale "i caracteristicile metrologice
ale mijloacelor electrice de m!surare

#.2.# Schemele func&ionale ale aparatelor electrice de m!surare
Mijlocul de m!surare este n fapt un lan" de m!surare #i poate fi reprezentat printr-o schem!
func"ional!, ale c!rei elemente principale sunt convertoarele. n forma cea mai general!, mijloacele
electrice de m!surare se consider! a fi alc!tuite din trei tipuri de convertoare de m!surare:
convertorul de intrare, convertorul de prelucrare #i convertorul de ie#ire.
Convertorul de intrare - denumit de obicei traductor transform! m!rimea de m!surat ntr-
un semnal electric: curent, tensiune, num!r de impulsuri, etc.
Convertorul de prelucrare (con"ine amplificatoare, circuite de mediere, circuite de
comparare, circuite de formare a impulsurilor, etc.) transform! semnalul electric astfel nct acesta
s! poat! ac"iona convertorul de ie#ire.
Convertorul de ie#ire ofer! posibilitatea citirii sau nregistr!rii valorii m!surate, fiind de fapt
n cazul aparatelor analogice un instrument electric de m!surare.
Schemele func"ionale sunt diferite n func"ie de natura m!rimii de m!surat (m!rime activ!
sau pasiv!) sau de modul de ob"inere a valorii m!surate: analogic sau digital.
n cazul m!sur!rii m!rimilor active, energia necesar! convertirii m!rimii de m!surat de c!tre
convertorul de intrare n m!rime electric! este furnizat! de ns!#i m!rimea de m!surat.

Pentru m!surarea m!rimilor pasive (care nu pot furniza energia necesar! form!rii semnalului
metrologic) se face apel la o m!rime exterioar! fenomenului supus m!sur!rii numit! m!rime de
activare care este modulat! de c!tre m!rimea de m!surat #i aplicat! la intrarea convertorului de
intrare.


n schemele func"ionale ale aparatelor digitale este introdus un ansamblu de circuite #i
dispozitive numerice: convertor anlog-digital (A/D), registru, unitate de afi#are zecimal!.
Convertorul analog-digital transform! semnalul metrologic de tip analogic n semnal digital
(cod numeric).
Feno-
men de
studiat
Convertor
de
intrare
Convertor
de
prelucrare
Instrument
electric de
m!surare
M!rime de
m!surat
M!rime
electric!
M!rime
electric!
prelucrat!
Valoare
m!surat!
Fig.3 Schema func"ional! a unui aparat analogic
pentru m!surarea unei m!rimi active.
Feno-
men de
studiat
Convertor
de
intrare
Convertor
de
prelucrare
Instrument
electric de
m!surare
M!rime de
activare
modulat!
de
m!rimea
de m!surat
M!rime
electric!
M!rime
electric!
prelucrat!
Valoare
m!surat!
Fig.4 Schema func"ional! a unui aparat analogic
pentru m!surarea unei m!rimi pasive.
Generator
de m!rime
de activare
M!rime de
activare
M!sur!ri electrice "i electronice
$3
Registrul are rol de memorie temporar!, iar unitatea de afi#are zecimal! ofer! valoarea
m!surat! (poate fi asimilat! convertorului de ie#ire).
#.2.2 Caracteristicile metrologice ale mijloacelor electrice de m!surare
Aceste caracteristici se refer! la comportarea mijloacelor de m!surare n raport cu m!rimea
supus! m!sur!rii, cu mediul ambiant #i cu beneficiarul m!sur!rii. Se exprim! prin parametrii
func"ionali privind m!rimile de intrare, de ie#ire #i de influen"!, f!r! s! implice structura intern! a
mijloacelor de m!surare.
- Intervalul de m!surare reprezint! intervalul de valori ale m!rimii de m!surat pe ntinderea
c!ruia un mijloc de m!surare poate furniza informa"ii de m!surare cu erori limit! prestabilite.
- Capacitatea de suprasarcin! este capacitatea unui mijloc de m!surare de a suporta f!r!
defec"iuni sarcini ce dep!#esc condi"iile de referin"! sau intervalul de m!surare. Exist! capacitate de
suprasarcin! de lung! durat! #i capacitate de suprasarcin! de scurt! durat!.
- Rezolu#ia (pragul de sensibilitate) se apreciaz! ca fiind cea mai mic! valoare a m!rimii de
intrare pentru care se ob"ine o varia"ie distinct sesizabil! a m!rimii de ie#ire (se exprim! n unit!"i
sau unit!"i relative).
- Sensibilitatea este raportul dintre varia"ia m!rimii de ie#ire #i varia"ia corespunz!toare a
m!rimii de intrare:
S =
dx
dy
[
mV
mm
;
mV
div
.].

Fig.5 Schema func"ional! a unui aparat digital
pentru m!surarea unei m!rimi active.
Feno-
men de
studiat
Convertor
de
intrare
Convertor
de
prelucrare
Convertor
analog-
digital
M!rime de
m!surat
M!rime
electric!
M!rime
electric!
prelucrat!
Cod
numeric
Registru
Unitate
de afi#are
zecimal!
Valoare
m!surat!
Generator
de m!rime
de activare
Fig.6 Schema func"ional! a unui aparat digital
pentru m!surarea unei m!rimi pasive.
Feno-
men de
studiat
Convertor
de
intrare
Convertor
de
prelucrare
Convertor
analog-
digital
M!rime de
activare
modulat!
de
m!rimea
de m!surat
M!rime
electric!
M!rime
electric!
prelucrat!
Cod
numeric
Registru
Unitate
de afi#are
zecimal!
Valoare
m!surat!
M!rime de
activare
M!sur!ri electrice "i electronice
$4
- Precizia exprim! calitatea unei m!sur!ri n ceea ce prive#te gradul de afectare a rezultatelor
m!sur!rii cu erori. Precizia ridicat! corespunde unei erori mici, respectiv precizia sc!zut! unei erori
mari.
- Puterea consumat! reprezint! puterea preluat! de la fenomenul supus m!sur!rii (consumul
propriu de energie al instrumentelor electrice de m!surare ce apare n primul rnd datorit! efectului
Joule-Lenz dezvoltat la trecerea curentului prin rezisten"a interioar! a acestora).
- Timpul de m!surare este intervalul de timp scurs de la aplicarea unui semnal treapt! la
intrarea unui mijloc de m!surare, pn! la stabilirea valorii m!surate cu o abatere egal! cu eroarea
limit! de m!surare, fa"! de valoarea sta"ionar! a acesteia (ex.- pentru aparate analogice timpul de
m!surare este maxim 4s).
- Stabilitatea reprezint! calitatea unui aparat (digital) de a-#i p!stra timp ndelungat
caracteristicile.
- Compatibilitatea cu un sistem automat de m!surare (pentru aparate digitale).


#.3 Erori de m!surare

#.3.# Generalit!&i
La efectuarea unei m!sur!ri, indiferent de gradul de precizie, nu se poate ob"ine niciodat!
valoarea adev!rat! a m!rimii de m!surat. ntre valoarea ob"inut! #i cea adev!rat! a m!rimii de m!-
surat exist! o diferen"! numit! eroare de m!surare. Erorile sunt extrem de diferite; ele se datoreaz!
mijloacelor de m!surare sau metodelor de m!surare, inconstan"ei condi"iilor de m!surare, influen"ei
mediului exterior, lipsei de experien"! #i gre#elilor operatorilor, etc. Pentru ob"inerea unor rezultate
ct mai apropiate de valoarea real! este necesar ca aceste influen"e s! fie ct mai mici sau erorile s!
fie eliminate prin calcul.
Se adopt! urm!toarele nota"ii:
q
k

, q
k

- m!rimi de influen"! prezente n fenomenul supus m!sur!rii;
X - m!rimea de m!surat;
Y - valoarea m!surat! ob"inut! de la mijlocul de m!surare de c!tre beneficiar.
Eroarea de m!surare (Y) este egal! cu diferen"a dintre valoarea m!surat! (Y) #i valoarea
real! a m!rimii de m!surat (Y
r
):
Y=Y-Y
r
.


#.3.2 Clasificarea erorilor de m!surare
A. Erorile de m!surare pot fi clasificate dup! provenien#a lor n erori datorate: fenomenului
supus m!sur!rii, mediului ambiant, mijlocului electric de m!surare, interac"iunii mijloc de m!surare
- fenomen supus m!sur!rii, interac"iunii beneficiarul m!sur!rii mijloc de m!surare.
Fenomenul
supus
m!sur!rii
M!rimea de
m!surat
Mediul
ambiant
Mijlocul
electric de
m!surare
Beneficiarul
m!sur!rii
q
k

q
k

X Y
Fig.7 Principalele surse de erori n procesul de m!surare.
M!sur!ri electrice "i electronice
$5
Erorile de model se datoreaz! fenomenului supus m!sur!rii #i provin din simplificarea
sistemului fizic asupra c!ruia se efectueaz! m!surarea neglijndu-se unele propriet!"i sau m!rimi
fizice caracteristice acestuia. Ex.: m!surarea rezisten"ei unui rezistor n condi"iile n care exist!
tensiune termoelectric!.
Erorile de influen#! reprezint! erorile introduse de factorii de mediu care pot influen"a
m!rimea de m!surat. Ex.: umiditatea mediului ambiant la m!surarea grosimii hrtiei cu grosimetre
electrice capacitive.
Erorile instrumentale reprezint! erorile proprii ale mijloacelor electrice de m!surare, fiind
cuprinse de regul!, ntre limite cunoscute n func"ie de modul de definire a preciziei, precum #i ero-
rile suplimentare datorate m!rimilor de influen"! (temperatura, cmpurile electromagnetice,
umiditate etc.). Eroarea instrumental!, are la rndul ei dou! componente (ca #i precizia
instrumentului): juste#ea "i repetabilitatea. Juste#ea este determinat! de abaterea valorii medii a
unui num!r mare de valori m!surate fa"! de valoarea adev!rat!. Este determinat! de erorile
instrumentale sistematice #i se datoreaz! : calibr!rii, derivei n timp, derivei cu temperatura, etc.
Eroarea de repetabilitate este dat! de abaterea rezultatului unei m!sur!ri individuale fa"! de
valoarea medie a indica"iilor #i reprezint! erorile instrumentale aleatoare, datorate imperfec"iunilor
constructive, fluctua"iilor parametrilor componentelor electronice, etc.
La efectuarea unei m!sur!ri cu un mijloc electric de m!surare trebuie s! se estimeze
(predetermine) eroarea cu care se va prezenta valoarea m!surat!. S-a introdus n acest sens no"iunea
de eroare limit! de m!surare care reprezint! valoarea maxim! posibil! pentru eroarea
instrumental!. Aceasta are la rndul ei dou! componente: eroarea intrinsec! #i eroarea
suplimentar!.
Eroarea intrinsec! este eroarea limit! de m!surare n condi"ii de referin"!, stabilit! prin
norme sub form! de valori de referin"! #i intervale de referin"! pentru m!rimile de influen"!
(temperatura, umiditatea, cmpurile magnetice #i electrice, etc.) specifice fiec!rui mijloc electric de
m!surare.
Erorile suplimentare sunt erorile instrumentelor provocate de varia"ia m!rimilor de influen"!
n afara intervalelor de referin"!, dar n interiorul intervalului de utilizare.
Erorile de interac#iune dintre mijloacele electrice de m!surare "i fenomenul supus
m!sur!rii sunt cauzate de ac"iuni electromagnetice sau mecanice exercitate de mijlocul de m!surare
asupra fenomenului supus m!sur!rii #i reciproc. Ex.: m!surarea curentului electric cu un
ampermetru cu impedan"! mare, n cazul perturb!rii circuitului supus m!sur!rii.
Erorile de interac#iune dintre beneficiarul m!sur!rii "i mijlocul electric de m!surare sunt
cauzate de neasigurarea de c!tre beneficiar a condi"iilor nominale de utilizare a mijloacelor electrice
de m!surare. Ex.: alimentarea cu o tensiune alternativ! de frecven"! mult diferit! de intervalul
nominal, folosirea n pozi"ie necorespunz!toare a mijlocului de m!surare etc.
B. Dup! caracterul lor erorile de m!surare se clasific! n: erori sistematice, erori aleatoare
"i erori grosolane (gre#eli).
Dac! se repet! m!surarea unei m!rimi n condi"ii practic identice se constat! c! valorile m!-
surate difer! ntre ele #i att pentru un num!r foarte mare de m!sur!ri (teoretic infinit), ct #i pentru
un num!r mic de m!sur!ri se ob"in dou! #iruri distincte de valori m!surate #i de aceea dac! se
reprezint! grafic frecven"ele de apari"ie a valorii m!surate n func"ie de valorile m!surate, se ob"in
dou! curbe care difer! ntre ele.
Eroarea sistematic! este reprezentat! de diferen"a m-Y
r,
dintre media valorilor pentru o infi-
nitate de m!sur!ri #i valoarea adev!rat! a m!rimii. Erorile sistematice sunt cele care se datoreaz!
ac"iunii continue a unor surse de erori ce pot fi cunoscute n urma unei analize atente a condi"iilor n
care se execut! m!surarea. Ele sunt obiective n cazul cnd sunt cauzate de imperfec"iunea
constructiv! a aparatelor, de imprecizia metodei de m!surare sau de influen"a unor factori externi cu
ac"iune permanent! precum: temperatura, cmpuri magnetice sau electrice, vibra"ii, etc. Erorile
sistematice sunt subiective dac! se datoreaz! unor defecte ale organelor de percep"ie ale
experimentatorului.

M!sur!ri electrice "i electronice
$6
Exist! urm!toarele tipuri de erori instrumentale sistematice:
- eroarea de zero chiar dac! la intrare nu se aplic! m!rime de m!surat, aparatul indic! o
valoare oarecare. Aceast! eroare se poate corecta nainte de execu"ia m!sur!rii ac"ionnd butonul
corectorului de zero, fiind independent! de valoarea m!surat! (linia punctat! din grafic reprezint!
caracteristica ideal! a aparatului iar cea continu! caracteristica real! a instrumentului);
- eroarea de propor#ionalitate valoarea erorii cre#te direct propor"ional cu valoarea
m!surat!;
- eroarea de liniaritate - exprim! abaterea fa"! de caracteristica nominal!;
- eroarea sistematic! de histerezis valorile ob"inute prin m!surare sunt dependente #i de
st!rile anterioare ale aparatului (diferen"a dintre caracteristica n sens cresc!tor #i n sens
descresc!tor);
- deriv! eroarea provenit! din deplasarea n timp a caracteristicii reale paralel cu
caracteristica nominal!.
Eroarea aleatoare este reprezentat! de diferen"a m Y , dintre media valorilor m!surate
pentru un num!r finit de m!sur!ri #i media valorilor m!surate pentru un num!r infinit de m!sur!ri.
Acestea variaz! imprevizibil (att ca valoare ct #i ca semn) la repetarea m!sur!rii n condi"ii
Y
e
Y
e
Y
e
Y
e
Y
e
T
$
<T
2

Y
T
2

T
$

Y
Y Y
Y
Fig.9 Tipuri de erori instrumentale sistematice:
a - eroare de zero; b - eroare de propor"ionalitate;
c - eroare de liniaritate; d - eroare de histerezis; e - deriv!.
a). b). c). d). e).
Eroare
aleatoare
Fig.8 Definirea erorilor de m!surare sistematice #i aleatoare:
Y
r
valoarea adev!rat! a m!rimii; m media valorilor m!surate
pentru un num!r infinit de m!sur!ri; Y- media valorilor m!surate
pentru un num!r finit de m!sur!ri.
Valoarea
adev!rat!
Eroarea
sistematic!
Valoarea medie
pentru un num!r
infinit de m!sur!ri
Curba pentru n =
Curba pentru n = finit
Valoarea
medie pentru
un num!r finit
de m!sur!ri
Y
r

m
Y
m Y
Valori m!surate
Frecven"a
de
apari"ie

m-Y
r

M!sur!ri electrice "i electronice
$7
neschimbate. Nu pot fi eliminate prin corec"ii #i folosind legile statisticii este posibil doar s! se
estimeze erorile limit! despre care se poate afirma, cu o anumit! probabilitate, c! nu vor fi dep!#ite
de erorile aleatoare.
Erorile grosolane (gre#eli) sunt introduse prin alegerea gre#it! a metodei sau mijloacelor de
m!surare, neaten"iei, calcule eronate, etc. Estimarea lor se face numai dup! ce gre#elile au fost
depistate #i eliminate.
C. Din punct de vedere al regimului m!rimii de m!surat erorile pot fi statice sau dinamice.
Eroarea static! reprezint! eroarea de m!surare ce rezult! la un regim sta"ionar constant al
m!rimii de m!surat.
Eroarea dinamic! este eroarea de m!surare ce rezult! la un regim variabil al m!rimii de
m!surat. Erorile dinamice depind de caracteristicile mijloacelor #i metodelor de m!surare utilizate #i
de natura varia"iilor m!rimii de m!surat.
D. Dup! modul de exprimare erorile pot fi : absolute, relative #i raportate.
Eroarea absolut! este diferen"a dintre valoarea m!surat! #i valoarea real! a m!rimii de
m!surat:
r
Y Y Y = .
Eroarea absolut! are acelea#i dimensiuni fizice ca #i m!rimea m!surat! #i se exprim! n
acelea#i unit!"i de m!sur!. Eroarea absolut! cu semn schimbat se nume#te corec#ie.
Eroarea relativ! reprezint! raportul dintre eroarea absolut! #i valoarea m!rimii m!surate:
r
r
r
Y
Y Y
Y
Y
=

.
Este o m!rime adimensional! #i se exprim! ca un num!r, n procente sau n p!r"i pe milion
(de ex., $$0
-4
, sau 0,0$%, sau $00ppM).
Eroarea raportat! este raportul dintre eroarea absolut! #i o valoare conven"ional! Y
c
a m!ri-
mii de m!surat:

c
r
c
Y
Y Y
Y
Y
=

.
Se exprim! n acela#i mod ca #i eroarea relativ!.
Rezultatul final al unei m!sur!ri const! n prezentarea valorii m!surate mpreun! cu eroarea
de m!surare, exprimat! n acelea#i unit!"i sau sub form! de eroare relativ!, fapt ce permite
aprecierea preciziei m!sur!rii.
#.3.3 Modul de exprimare a erorilor intrinseci
Pentru exprimarea erorii intrinseci se utilizeaz! una din urm!toarele modalit!"i:
- n func"ie de valoarea m!surat!;
- n func"ie de o valoare conven"ional! dependent! de scara gradat!;
- n func"ie de valoarea m!surat! #i de limita superioar! de m!surare.
n tabelul $.$ sunt prezentate formulele de calcul corespunz!toare pentru eroarea intrinsec!,
eroarea relativ! intrinsec!, precum #i mijloacele electrice de m!surare la care se utilizeaz! #i modul
de notare a clasei de precizie.
No"iunea de clas! de precizie s-a introdus pentru estimarea erorii limit! de m!surare. ntr-o
anumit! clas! de precizie sunt incluse mijloacele electrice de m!surare a c!ror precizie, calculat! cu
aceea#i formul!, este caracterizat! prin acela#i num!r (numit indice de clas!) precum #i printr-un
ansamblu de propriet!"i metrologice specificate prin norme interna"ionale sau standarde de stat.
Indicele de clas! poate lua urm!toarele valori: 0,0005; 0,00$; 0,002; 0,005; 0,0$; 0,02; 0,05; 0,$;
0,2; 0,5; $; $,5; 2,5. n cazul aparatelor electrice analogice erorile relative au o cre#tere important!
spre valori mici, deci o mic#orare a preciziei, fapt pentru care se recomand! utilizarea acestor
aparate numai pentru valori cuprinse n a doua jum!tate a intervalului de m!surare, precizia fiind
p!strat! ntre indicele de clas! #i dublul lui.


MODURI DE EXPRIMARE A ERORILOR INTRINSECI Tabelul 1.1
Mod de
exprimare a erorii
intrinseci
Eroare intrinsec
(exprimat n uniti
de Y, Y
c
)
Eroare relativ
intrinsec
(exprimat n
procente)
Valoarea
convenional
Y
c

Semnificaia
coeficieniolor
b , c

Utilizare
Mod de notare
a clasei de
precizie


n funcie de
valoarea
msurat:

b
Y
Y
i
=


(e
r
este constant pe
intervalul de
msurare)-

b indice de clas
- contoare electrice;
- transformatoare de
msur;
- rezistoare decadice;
- condensatoare
decadice.
sau

Cl. 0,5
limita superioar de
msurare
- aparate analogice cu
reperul zero la extremitate
sau n exteriorul scrii;
suma modulelor
limitelor de msurare
- aparate analogice cu
reperul zero n interiorul
scrii gradate;0,5


n funcie de
valoarea
convenional
dependent de
scara gradat:

c i
Y
100
c
Y =

(Y
i
este constant pe
intervalul de msurare)Y
Y
c
Y
Y
c i
=


lungimea scrii
gradatec indice de clas
- aparate analogice la
care limita superioar este
infinit.

- puni;
- compensatoare;

+
=
m
i
Y
100
c
Y
100
b
Y

+
=

Y
Y
c b
Y
Y
m
i-
b indice de clas

10
b
c =
- aparate digitale. b i c sunt date
n prospect

n funcie de
valoarea msurat
i de limita
superioar de
msurare:
Observaie: la aparatele digitate, uneori, se nlocuiete termenul
100
cY
m
cu valoarea ultimei cifre a intervalului de msurare.
Unde: Y
i
eroarea intrinsec (eroarea limit de msurare n condiii de referin ) ;
Y
Y
i

- eroarea relativ intrinsec; Y valoarea msurat ; Y


c
valoarea
convenional; Y
m
limita superioar a intervalului de msurare ; b i c numere adimensionale exprimate n procente.

0,5
1,5
Y
100
b
Y
i
=
0,01
M!sur!ri electrice "i electronice
$9

#.4 Traductoare electrice

#.4.# Generalit!&i
n cadrul lan"ului de m!surare (stabilit ntre m!rimea de m!surat #i ob"inerea informa"iei
metrologice), traductorul are func"ia de a capta m!rimea de m!surat #i de a o transforma ntr-o
form! convenabil! pentru m!surare. Din acest motiv traductorul reprezint! convertorul de intrare
din lan"ul de m!surare. Spre deosebire de celelalte convertoare, traductorul este sensibil la m!rimea
de m!surat (trebuie s! nregistreze orice varia"ie a acesteia), fapt care determin! att natura ct #i
structura sa.
Traductorul efectueaz! transformarea analogic! sau digital! a m!rimii de m!surat ntr-o
m!rime fizic! de aceea#i natur! sau de natur! diferit!, avnd calitatea important! de a fi mai u#or
m!surabil!. Datorit! avantajelor care le caracterizeaz!, traductoarele electrice s-au dezvoltat
cosiderabil, fiind traductoarele care convertesc m!rimea de intrare ntr-o m!rime de ie#ire de natur!
electric!. Dintre avantajele legate de utilizarea lor, se pot enumera:
- sunt n general simple ca utilizare (usor de conectat n montaje);
- pot fi u#or adaptate #i manipulate;
- circuitele electrice se preteaz! bine la transformarea la distan"! (se pot m!sura m!rimi
situate la foarte mare distan"!, n locuri greu accesibile sau periculoase);
- m!surarea pe cale electric! asigur! un flux continuu de informa"ii de la m!rimile m!surate
la aparatele indicatoare.
Metodele electrice de m!surare prezint! n compara"ie cu celelalte metode, o serie de
propriet!"i cum ar fi:
- precizie ridicat! #i sensibilitate m!rit!;
- posibilitatea urm!ririi varia"iilor rapide ale m!rimii de m!surat;
- posibilitatea prelucr!rii valorilor ob"inute etc.
Din aceste motive, pentru m!surarea m!rimilor neelectrice sunt utilizate n majoritatea
cazurilor traductoare electrice #i prin aceasta m!surarea electric! a m!rimilor neelectrice a cunoscut
o amploare deosebit!.
#.4.2 Clasificarea traductoarelor electrice
- Dup! natura m!rimii de m!surare exist!:
- traductoare de temperatur!;
- traductoare de presiune;
- traductoare de radia"ii ionizante.
- Dup! modul de varia"ie al m!rimii de ie#ire, traductoarele pot fi:
- analogice, la care semnalul de ie#ire este un semnal continuu variabil cu m!rimea
aplicat! la intrare;
- digitale, la care semnalul de ie#ire este un semnal discontinuu (n general un #ir de
impulsuri).
- Dup! natura m!rimii de ie#ire sunt:
- traductoare senzitive;
- traductoare inductive;
- traductoare capacitive.
- Dup! principiul de func"ionare sunt traductoare:
- parametrice (modulatoare);
- generatoare (energetice).
Traductoarele parametrice sunt cele la care m!rimea neelectric!, influen"nd propriet!"ile
electrice ale unui corp, este convertit! ntr-o m!rime electric! pasiv! (rezisten"!, inductan"!,
capacitate etc.), n care caz este necesar! o surs! auxiliar! de energie pentru efectuarea m!sur!rii.
Exemple de traductoare de acest tip: termorezisten"a, traductorul inductiv, etc.
Traductoarele generatoare sunt traductoarele la care m!rimea electric! este transformat!
direct ntr-o tensiune electric!. Exemple: traductoare de induc"ie, termoelectrice, etc. Traductoarele
M!sur!ri electrice "i electronice
20
parametrice sunt mai precise #i mai sensibile dect cele generatoare, consum! mai pu"in! energie
din fenomenul supus m!sur!rii, influen"ndu-l ntr-o mai mic! m!sur!. Traductoarele generatoare au
n schimb avantajul c! dau la ie#ire direct o tensiune care poate fi m!surat!.
#.4.3 Traductoare rezistive
Traductoarele rezistive se bazeaz! pe faptul c! m!rimea de m!surat produce o varia"ie a
rezisten"ei n concordan"! cu rela"ia:
S
l
R = ,
n care % este rezistivitatea materialului (&m); l este lungimea (m) #i S este aria sec"iunii
transversale (m
2
).
Traductoarele rezistive sunt utilizate pentru m!surarea m!rimilor neelectrice care produc
varia"ia unuia din cei trei parametri #i anume:
- traductoare la care varia"ia rezisten"ei se produce prin varia"ia lungimii conductorului
(traductoare poten"iometrice, traductoare rezistive cu contacte, traductoare tensometrice etc.).
- traductoare rezistive la care varia"ia rezisten"ei se produce prin varia"ia rezistivit!"ii
(traductoare termorezistente, traductoare fotorezistive, traductoare rezistive de umiditate, de precizie
etc.).
- traductoare la care varia"ia rezistivit!"ii se produce prin varia"ia sec"iunii unui conductor
sau semiconductor.
$.4.3.$ Traductoarele poten#iometrice sunt construite dintr-un poten"iometru al c!rui cursor
se deplaseaz! sub ac"iunea m!rimii neelectrice de m!surat. Deplasarea cursorului poate fi liniar! sau
circular! confrm rela"iei:
R = f(X),
n care R este rezisten"a traductorului, iar X m!rimea neelectric! care produce deplasarea.Caracteristica de conversie a traductorului poten"iometric liniar este:

t
t
t
R a
l
l
R R = = ,
unde: a - deplasare relativ!; R
t
rezisten"a total! a traductorului; R rezisten"a ntre cursor
#i un cap!t.
Pentru traductorul poten"iometric circular se poate scrie rela"ia:

t
t
t
R ' a R R =

= , unde a

- rotirea relativ!.
Deoarece traductorul poten"iometric se execut! prin bobinarea unui fir rezistiv pe un suport
izolat, rezult! c! varia"ia rezisten"ei nu se produce n mod continuu, ci n trepte care corespund
trecerii cursorului de pe o spir! pe alta. Rezult! c! valoarea rezisten"ei R este afectat! de o eroare de
discontinuitate:
A
C
B
l
l
t
deplasarea
cursorului
B
C
A
A
C
B

Fig.10 Traductoare poten"iometrice:
a traductor poten"iometric liniar; b traductor poten"iometric circular;
c schema electric!.
a).
b). c).
M!sur!ri electrice "i electronice
2$

n
t
t
2
R
aR R = = , unde =
n
2
$
factor de treapt!, n = num!r total de spire.
Erorile sunt mai mici, cu ct n este mai mare, fapt pentru care se construiesc traductoare
elicoidale cu pas multiplu.
Traductoarele poten"iometrice se utilizeaz! pentru m!surarea deplas!rilor liniare pn! la 2m
sau pentru deplas!ri unghiulare. Se ntlnesc #i n structura traductoarelor complexe. Pot fi
conectate n orice circuit de m!surare a rezisten"ei electrice.
$.4.3.2 Traductoarele rezistive cu contacte sunt traductoarele rezistive la care varia"ia
lungimii firului rezistiv se face n trepte, prin nchiderea sau deschiderea unor contacte. Deoarece
rezisten"a traductorului este divizat! n mai multe por"iuni, m!rimea mecanic! de m!surat are
posibilitatea de a nchide sau deschide contactele. Sunt utilizate n opera"iile de control dimensional
sau de sortare a pieselor pe intervale de valori.
$.4.3.3 Traductoarele tensometrice rezistive sunt traductoare la care varia"ia rezisten"ei
electrice se produce prin varia"ia lungimii conductoarelor, ca efect al alungirii sau contrac"iei. Dac!
traductorul tesiometric este fixat pe o por"iune dintr-o pies! care se deformeaz! din cauza unei
solicit!ri, el se va deplasa la fel ca piesa.
Exist! urm!toarele tipuri:
- traductoare tensiometrice simple. La aceste traductoare firul rezistiv se monteaz! direct pe
pies!. Firele fiind foarte mici montarea lor se face greu, din acest motiv ele nu se utilizeaz! dect
pentru piesele care func"ioneaz! la temperaturi ridicate.
- traductoare cu supot de hrtie. Sunt traductoare la care firul rezistiv este lipit n prealabil
pe o hrtie, astfel nct s! se elimine dificultatea mont!rii directe pe pies!. La aceste traductoare
firul este dispus sub forma unui grilaj.
- traductoare tensiometrice rezistive cu folie. Sunt traductoare asem!n!toare celor cu suport
de hrtie, deosebirea fiind legat! de materialul sensibil, care este o folie din material rezistiv, de
grosime 220m, aplicat! pe suport #i decupat! prin metode foto-chimice.
- traductoare tensiometrice rezistive cu semiconductor. Au ap!rut datorit! dezvolt!rii fizicii
semiconductoare, elementul sensibil fiind n acest caz siliciul sau germaniul. Avantajul principal
este sensibilitatea mare la deforma"ii (de 50-60 ori mai mare), dar au dezavantajul c! datorit!
procesului de fabrica"ie sunt mai scumpe.
Lungimile traductoarelor tensometrice sunt cuprinse ntre 3 #i $50mm, fiind utilizate n
func"ie de tipul materialului. Pentru m!surarea deforma"iilor este necesar un singur traductor (dac!
se m!soar! deforma"iile n lungul unei direc"ii cunoscute), sau sunt necesare mai multe traductoare
(dac! direc"ia efortului nu este cunoscut!).
Materialul rezistiv activ, suportul izolant #i adezivul traductorului se aleg n func"ie de
temperatura maxim! de lucru #i de umiditatea mediului ambiant.
Propriet!"ile traductoarelor tensometrice cu fir rezistiv se refer! la:
- sensibilitatea la deforma#ie;
- rezisten#a electric!. Fiind necesar! o rezisten"! electric! a traductorului mare, astfel nct
s! se ob"in! un semnal util ct mai mare, se utilizeaz! materiale cu rezistivitate mare #i diametrul
firului mic.
- limitele deforma#iei m!surate;
- frecven#a solicit!rilor variabile - frecven"a la care poate lucra traductorul este limitat! doar
de viteza de propagare a undelor elastice n interiorul traductorului.
- temperatura maxim!. Este indicat! de c!tre constructor #i depinde de materialul din care
este confec"ionat traductorul (n general orice traductor se poate utiliza pn! la 60
o
C).
$.4.3.4 Traductoarele termorezistive #i bazeaz! func"ionarea pe propriet!"ile materialelor
conductoare #i semiconductoare de a-#i modifica rezistivitatea la varia"ia temperaturii. n general
rezistivitatea unui metal cre#te cu cre#terea temperaturii (coeficientul de temperatur! este pozitiv),
iar rezistivitatea electroli"ilor semiconductori #i materialelor izolante scade cu cre#terea
temperaturii.
M!sur!ri electrice "i electronice
22
Rezisten"a unui material variaz! cu temperatura dup! rela"ia:
R=R
o
($+).
Traductoarele termorezistive sunt:
- termorezistente sunt executate din metale pure care prezint! mari varia"ii ale rezistivit!"ii
cu temperatura rezultnd o caracteristic! de conversie liniar! pe intervale mari de temperatur!. Se
utilizeaz! la m!surarea temperaturii #i n construc"ii speciale la m!surarea vitezelor gazelor, a
debitului volumetric, a concentra"iei gazelor #i a presiunii sc!zute.
- termistoare sunt rezisten"e realizate din materiale semiconductoare care prezint! varia"ii
ale rezistivit!"ii cu temperatura. Au dimensiuni foarte mici, sensibilitate mare #i necesit! scheme de
liniarizare a caracteristicii de conversie. Termistoarele sunt utilizate pentru m!sur!ri statice dar mai
ales pentru m!sur!ri dinamice de temperaturi.
$.4.3.5 Traductoare piezorezistive. Efectul piezorezistiv const! n modificarea rezistivit!"ii
unui material dac! este supus unei presiuni exterioare cresc!toare din toate direc"iile. Varia"ia
rezistivit!"ii cu presiunea se datoreaz! deform!rii re"elei cristaline produs! de presiunea exterioar!.
Pentru majoritatea metalelor, ( ) p b $ R R
0
+ = , unde R
o
rezisten"a la $atm, iar b este
coeficientul de presiune.
Aceste traductoare sunt simple, robuste, au timp de r!spuns mic, histerezis neglijabil, dar
prezint! unele dificult!"i la realizarea leg!turilor electrice. Se utilizeaz! la m!surarea presiunilor
mari #i foarte mari ($000 atm. $00000 atm).
$.4.3.6 Traductoare fotorezistive. Aceste traductoare #i bazeaz! func"ionarea pe efectul
fotoelectric intern. Acesta const! n faptul c! la c!derea unui fascicol luminos pe stratul
semiconductor, datorit! absorb"iei fotoionilor inciden"i, se transmite energie electronilor din banda
de valen"! astfel nct unii trec n banda de conduc"ie, mic#orndu-se rezisten"a electric! a
semiconductorului.
Traductorul se realizeaz! prin depunerea pe un suport izolant a unui strat sub"ire P($m) de
material semiconductor (PbS, CdS, CdSe). Pe stratul semiconductor la extremit!"i se aplic!
electrozii #i se fixeaz! conexiunile, respectiv se realizeaz! o acoperire cu lac sau o ncapsulare. La
cei doi electrozi se aplic! o surs! de tensiune continu! #i un instrument magnetoelectric. n stare
neluminat! prin traductor trece un curent numit curent de ntuneric, iar cnd suprafa"a este iluminat!
rezisten"a scade aproximativ liniar cu iluminarea.
Traductoarele fotorezistive prezint! sensibilitate maxim! la anumite lungimi de und!, o
sensibilitate spectral! favorabil! aplica"iilor la un pre" de cost redus. De#i prezint! dependen"! mare
cu temperatura sunt utilizate n realizarea exponometrelor #i n m!sur!rile n care intervin impulsuri
de lumin! cu frecven"! joas!.
#.4.4 Traductoare inductive
Traductoarele inductive fac parte din categoria traductoarelor parametrice. Se bazeaz! pe
proprietatea c! m!rimea de m!surat produce o varia"ie a inductan"ei traductorului. Inductan"a
proprie sau mutual! a traductorului este modificat! de acele m!rimi care influen"eaz! geometria sau
permeabilitatea circuitului magnetic al traductorului.
Clasificare:
- traductoare inductive la care este influen"at! o singur! inductan"!;
- traductoare inductive la care sunt influen"ate dou! inductan"e;
- traductoare inductive la care sunt influen"ate inductan"e mutuale;
- traductoare inductive la care este influen"at! permeabilitatea magnetic!.
$.4.4.$ Traductoare inductive la care este influen#at! o singur! inductan#!
a) Traductorul inductiv cu arm!tur! mobil!.
Traductorul inductiv cu arm!tur! mobil! este format dintr-un circuit magnetic n form! de U
#i o arm!tur! mobil! situat! la distan"a . Pe circuitul magnetic fix este dispus! o bobin! cu N spire
#i a c!rei inductan"! este L.


M!sur!ri electrice "i electronice
23

Se poate calcula reluctan"a circuitului magnetic cu rela"ia:

3 o 2 o Fe
2
$ o Fe
$
m
A
2
A
l
A
l
R

+

+

= ,
n care l
$
#i l
2
sunt lungimile medii ale liniilor de cmp prin circuitul magnetic, respectiv prin
arm!tur!, iar A
$
, respectiv A
2
ariile sec"iunii transversale a circuitului magnetic, respectiv a
arm!turii, n timp ce A
3
este aria ntrefierului.
Dac! ntrefierul cre#te, cre#te reluctan"a R
m
, iar inductan"a bobinei (L) scade

=
m
2
R
N
L .
Dac! bobina este alimentat! cu tensiune alternativ! de frecven"! f, rezult! un current
alternativ
2 2 2
L R
U
I
+
= ,
care con"ine informa"ia metrologic! privind m!rimea neelectric! care a produs ntrefierul .
Acest tip de traductor este robust #i simplu de conectat, bobinele putnd fi alimentate la
50Hz. Este recomandat pentru m!surari n cazul unor deplas!ri mici (0-5 mm).
b) Traductorul inductiv cu miez mobil.


Traductorul inductiv cu miez mobil este format dintr-o bobin! cilindric! n interiorul c!reia
se poate deplasa axial un miez mobil din material feromagnetic, de aceea#i lungime cu bobina.
Inductan"a bobinei variaz! n func"ie de pozi"ia miezului. Valoarea L
o
corespunde miezului complet
A
2

l
$
l
2
A
$
arm!tur! mobil!
circuit magnetic
sub form! de U
bobin!
N
Fig.11 Traductor inductiv cu arm!tur! mobil!:
a) circuitul magnetic; b) caracteristica de conversie.
a). b).

L
a).
x
L
max

x
L
L
o
b).
Fig.12 Traductor inductiv cu miez mobil:
a - circuit magnetic; b - caracteristica de conversie.
M!sur!ri electrice "i electronice
24
scos din bobin!, n timp ce valoarea L
max
corespunde pozi"iei miezului complet introdus n interiorul
bobinei. Dependen"a dintre deplasarea miezului x #i inductan"a L a bobinei este dat! de rela"ia:
( )
o
l
x
k
o max
L e L L L + + =

.
Din rela"ie se observ! c! se ob"ine o caracteristic! de conversie neliniar! (reprezentarea este
dat! in fig.$2.b), putndu-se realiza liniarizarea acesteia printr-o distribu"ie neuniform! a spirelor pe
lungimea bobinei. n urma aliment!rii bobinei cu tensiune alternativ! se ob"ine un curent I care d!
informa"ii asupra deplas!rii miezului, respectiv informa"ie metrologic!.
Traductorul se utilizeaz! pentru m!surarea deplas!rilor medii #i mari pentru intervale de la
0-$00mm pn! la 0-2000mm.
$.4.4.2 Traductoare inductive la care sunt influen#ate dou! inductan#e
Acest tip de traductor se mai nume#te traductor inductiv cu bobine diferen#iale, deoarece
este format din dou! bobine de lungime l, n interiorul c!rora se poate deplasa axial un miez
feromagnetic de aceea#i lungime. n urma deplas!rii miezului se modific! inductan"ele proprii ale
bobinelor #i inductan"a mutual!.Cele dou! bobine, mpreun! cu dou! rezisten"e, sunt conectate ntr-o punte de c.a. alimentat!
la o tensiune alternativ! U. Rela"ia care ofer! informa"ii despre m!rimea de m!surat este

M 2 L L
L L
2
U
U
2 $
2 $
+ +

= ,
unde s-au neglijat rezisten"ele celor dou! bobine n compara"ie cu reactan"ele inductive.
Caracteristica de conversie este reprezentat! n fig.$3.b), remarcndu-se c! este liniar! pe
intervalul (-l/2,l/2). Acest tip de traductoare se utilizeaz! pentru m!sur!ri de deplas!ri ntre 50-
$00mm.
$.4.4.3 Traductoare inductive la care sunt influen#ate inductan#ele mutuale
n aceast! categorie de traductoare sunt cuprinse traductoarele la care m!rimea neelectric! de
m!surat produce o modificare a inductan"elor mutuale dintre dou! sau mai multe circuite electrice.
Cele mai importante tipuri de traductoare din aceast! categorie sunt: traductorul inductiv tip
transformator diferen#ial #i traductorul tip inductosin.
Traductorul inductiv tip transformator diferen#ial prezint! o foarte mare sensibilitate #i este
utilizat pentru m!surarea abaterilor cu intervale de m!surare cuprinse ntre 33m pn! la
$00$00m (micrometre electrice) sau pentru m!surarea deplas!rilor foarte mici cuprinse ntre 0 #i
U
-l/2
l/2
x
x
U
l
R
Z
$
Z
2
R
l
U
Fig.13 Traductorul inductiv cu bobine diferen"iale:
a - schema electric!; b - caracteristica de conversie.
b).
a).
M!sur!ri electrice "i electronice
25
20mm. Este format din dou! transformatoare cu acela#i primar, nf!#ur!rile secundare fiind
conectate n serie #i opozi"ie, ob"inndu-se o tensiune secundar!:
U
2
= U
2


- U
2
.
Cele trei bobine sunt coaxiale #i n interiorul lor se poate deplasa un miez feromagnetic a
c!rui pozi"ie este determinat! de m!rimea de m!surat #i care determin! polaritatea #i valoarea
tensiunii U
2
.
Traductorul tip inductosin este cel mai precis traductor utilizat pentru pozi"ionarea sau
m!surarea deplas!rii. Este utilizat att n domeniul construc"iilor de ma#ini, ct #i n tehnica
militar!, la rampele de lansare a rachetelor, radar, sau n naviga"ie. Este alc!tuit dintr-un element fix
(rigla) solidar cu sistemul de referin"! #i un element mobil (cursorul) ata#at de elementul pentru care
se determin! pozi"ia sau deplasarea. Cele dou! elemente sunt constituite din circuite imprimate de
nalt! precizie, avnd form! de bare plate uniform distribuite, interconectate (tip gril!), realiznd
nf!#ur!ri plane multipolare cu pas constant (uzual p = 2mm). Elementul fix dispune de o singur!
nf!#urare pe ntreaga lungime, iar cel mobil de dou! nf!#ur!ri identice, deplasate una fa"! de
cealalt! cu un sfert de pas. nf!#ur!rile sunt dispuse fa"! n fa"!, plan paralele #i separate de un mic
ntrefier men"inut constant pe toat! deplasarea elementului mobil.
Traductorul inductosin este echivalent cu dou! transformatoare plane care au primarele
distincte situate pe elementul mobil #i secundarul comun situat pe elementul fix. Inductan"ele
mutuale dintre nf!#ur!rile mobile #i nf!#urarea fix! prezint! o distribu"ie spa"ial! armonic! de
forma
s
x
2 sin M , unde s este dublul pas polar, iar x este deplasarea.
Celor dou! nf!#ur!ri de pe elementul mobil li se aplic! dou! tensiuni sinusoidale U
$
#i U
2
,
defazate ntre ele cu 90 #i de frecven"! ridicat! (uzual $0 kHz). Tensiunea indus! n nf!#urarea
fix! U
3
este suma a dou! tensiuni alternative de aceea#i frecven"!, induse de cele dou! nf!#ur!ri de
pe elementul mobil.
Func"ie de modul de varia"ie a celor dou! tensiuni U
$
#i U
2
se stabilesc regimurile de
func"ionare:
- regimul cu modula"ie de amplitudine;
- regimul cu modula"ie de faz!.
$.4.4.4 Traductoare inductive la care este influen#at! permeabilitatea magnetic!
Acest tip de traductoare #i bazeaz! func"ionarea pe fenomenul magnetoelastic care const! n
modificarea permeabilit!"ii materialelor supuse la eforturi mecanice. Acest efect este mai pronun"at
la materialele care au n componen"! nichel #i fier. n practic! ntre anumite limite ale efortului
mecanic permeabilitatea variaz! liniar cu efortul unitar, varia"ie dependent! de direc"ia efortului.
Traductoarele de acest tip prezint! avantaje legate de dimensiuni (sunt mici), robuste"e #i
interval larg de m!surare, dar au dezavantajul unei precizii sc!zute datorat! fenomenului de
histerezis. Sunt utilizate la m!surarea maselor #i for"elor.
#.4.5 Traductoare capacitive
Aceste traductoare fac parte din grupa traductoarelor parametrice #i au ca pricipiu de
func"ionare convertirea unei m!rimea neelectrice ntr-o varia"ie de capacitate. Se realizeaz! din cele
dou! tipuri de condensatoare: plan #i cilindric.
Traductoarele capacitive se clasific! astfel:
- traductoare capacitive cu modificarea dinstan"ei dintre arm!turi;
- traductoare capacitive cu modificarea suprafe"ei de suprapunere a arm!turilor;
- traductoare capacitive cu modificarea dielectricului.
Rela"iile care ne indic! modul de varia"ie a capacit!"ii unui condensator cu distan"a dintre
arm!turi, cu suprafa"a de suprapunere #i permitivitatea dielectricului sunt:
-
d
A
C
o r

= pentru condensatorul plan ;
M!sur!ri electrice "i electronice
26
-
d
D
ln
h 2
C
o r

= pentru condensatorul cilindric.

$.4.5.$ Traductoarele capacitive cu modificarea dinstan#ei dintre arm!turi (fig.$4) #i
bazeaz! func"ionarea pe rela"ia capacit!"ii, din care se remarc! o dependen"! invers propor"ional! a
acesteia cu varia"ia distan"ei dintre arm!turi.
$.4.5.2 Traductoarele capacitive cu modificarea suprafe#ei de suprapunere a arm!turilor,
exemplificate prin traductorul capacitiv de deplasare unghiular! (fig.$5), se bazeaz! pe dependen"a
direct propr"ional! ntre suprafa"! #i capacitate.
$.4.5.3 Traductoarele capacitive cu modificarea dielectricului permit modificarea
permitivit!"ii relative a dielectricului, fie prin introducerea unui material izolant ntre arm!turi, fie
prin modificarea st!rii fizice a dielectricului cu diferi"i factori externi. Din acest motiv aceste
traductoare se utilizeaz! la m!surarea grosimilor, a nivelelor, a umidit!"ii, etc.
Traductoarele capacitive prezint! o mare sensibilitate, au n general caracteristica de
conversie liniar!, au capacit!"i mici #i de aceea schemele electrice sunt alimentate cu tensiuni de
frecven"e ridicate (400 Hz $00kHz), amplitudinea tensiunii de alimentare fiind limitat! de
tensiunea de str!pungere.
#.4.6 Traductoare generatoare
Sunt traductoare electrice la care m!rimea neelectric! este convertit! direct n tensiune
electric!. n func"ie de fenomenele fizice ce permit aceast! conversie se disting:
- traductoare termoelectrice;
- traductoare piezoelectrice;
- traductoare fotoelectrice;
- traductoare de induc"ie.
$.4.6.$ Traductoare termoelectrice
Func"ionarea lor se bazeaz! pe fenomenul termoelectric. Dac! se realizeaz! un circuit din
dou! conductoare de natur! diferit!, unite ntre ele prin sudur! sau lipire, a c!ror capete sunt
nc!lzite la temperaturi diferite, apare o tensiune electromotoare care va da na#tere unui curent.
Tensiunea se nume#te termoelectric! #i depinde de natura metalelor din care sunt executate
conductoarele. Rela"ia de calcul este
E

= S(
2
-
$
).
Tensiunea termoelectric! poate fi folosit! pentru a m!sura diferen"a de temperatur! dintre
punctele de contact. Aceasta se m!soar! prin desfacerea unuia dintre puncte #i conectarea unui
aparat de m!surare. Suma tensiunilor termoelectrice este zero ct timp punctele P
$
, P
2
, P
3
sunt la
aceea#i temperatur!
$
. Dac! punctul P
2
este adus la o alt! temperatur!, atunci va apare o tensiune
termoelectric! propor"ional! cu varia"ia temperaturii . Valoarea tensiunii este independent! de
existen"a firului de leg!tur!, att timp ct punctele P
$
#i P
2
au aceea#i temperatur!. Dac! temperatura
C
d
d
d
r
b). a).
Fig.14 Traductor capacitiv cu arm!tur!
mobil!: a - schema electric!;
b - caracteristica de conversie.
Fig.15 Traductor capacitiv de deplasare
unghiular!: a - schema electric!;
b - caracteristica de conversie.

o

b). a).

C

o

M!sur!ri electrice "i electronice
27
lor este diferit!, tensiunea termoelectric! este suma algebric! a tensiunilor termoelectrice dezvoltate
de fiecare pereche de conductoare.Traductorul termoelectric termocuplu este format de ansamblul de conductoare a #i b #i
are dou! capete, cap!tul cald #i cap!tul rece.
Traductoarele termoelectrice trebuie s! aib! sensibilitatea ct mai mare pe un interval de
temperatur! ct mai larg, motiv pentru care sunt utilizate la realizarea termometrelor electrice.
$.4.6.2 Traductoare piezoelectrice
Efectul piezoelectric const! n polarizarea electric! a unor substan"e cristaline (exemplu:
cuar", titanat de bariu, etc.) n urma unor deforma"ii mecanice (efect piezoelectric direct) sau
modificarea dimensiunii lor ntr-un cmp electric variabil (efectul prezoelectric invers) (exemplu:
cristalul de cuar").Cristalul de cuar", care este o prism! hexagonal!, are 3 axe electrice (Ox), 3 axe mecanice
(Oy), $ ax! optic! (Oz). La comprimarea cristalului n direc"ia unei axe electrice se produce efectul
piezoelectric direct longitudinal, constnd n apari"ia unor unor sarcini electrice de semn contrar pe
cale 2 fe"e perpendiculare pe aceast! ax!:
Q = kF
x
,
unde k este piezomodulul cristalului, specific fiec!rei substan"e.
O opera"ie asem!n!toare, dar pe direc"ia axei mecanice, produce efectul piezoelectric direct
transversal, n timp ce o solicitare mecanic! pe direc"ia axei optice nu produce nici un efect.
Arm!turile metalice ale traductorului piezoelectric formeaz! un condensator plan de
capacitate:
x
x
d
A
C

= ,
la care se stabile#te ntre arm!turi (pentru efect longitudinal) o tensiune:
y
z
x
0
R
c
U
c
C
c
Fig.17 Traductorul piezoelectric:
a - cristalul de cuar"; b - schema echivalent!.
b).
a).
Fig.16 Traductorul termoelectric:
a - explica"ia fenomenului termoelectric; b - schema de m!surare.
P
$

$
P
2

2

a).
P
$

$
P
3

P
2

2
mV
b).
a
b
M!sur!ri electrice "i electronice
28
x
x
x e
A
F
d
k
U

= .
Traductorul se preteaz! la m!sur!ri dinamice, cum ar fi: m!surarea for"elor, a presiunilor,
vitezelor de propagare a undelor mecanice #i a unor constante de material.
$.4.6.3 Traductoare de induc#ie
Traductoarele de induc"ie func"ioneaz! pe baza fenomenului de inducere a unei tensiuni
electromotoare ntr-un conductor n deplasare relativ! fa"! de un cmp magnetic. Traductoarele de
induc"ie cele mai utilizate sunt: tahogeneratoarele #i traductoarele de induc"ie pentru debit.
Tahogeneratoarele sunt traductoare de tura"ie, func"ionnd ca microgeneratoare de curent
continuu sau alternativ, genernd tensiuni propor"ionale cu viteza de rota"ie a arborelui la care sunt
conectate. Au o precizie bun! #i sensibilitate mare la sensul de rota"ie, fiind din acest motiv larg
r!spndite.
Traductoarele de induc"ie pentru debit sunt folosite la m!surarea debitelor lichidelor bune
conduc!toare de electricitate.
#.4.7 Traductoare digitale
Traductoarele digitale realizeaz! convertirea m!rimilor neelectrice n impulsuri de tensiune a
c!ror frecven"! sau num!r sunt propor"ionale cu valoarea m!rimilor m!surate.
Dintre traductoarele digitale se pot enumera:
- traductor digital pentru deplas!ri unghiulare;
- traductor digital electromagnetic pentru vitez! unghiular!;
- traductor digital electromagnetic pentru debit.
$.4.7.$ Traductor digital pentru deplas!ri unghiulare
Acest tip de traductor are ca element principal un disc codificator. Discul se fixeaz! pe axul
a c!rui deplasare se m!soar!. Discul poate avea 4 sau mai multe piste pe care se afl! sectoare
echidistante care sunt detectate de un palpator mecanic (perie). Peria nchide un circuit dac! ea calc!
pe sector (logic $) sau ntrerupe un circuit dac! se deplaseaz! ntre sectoare (logic 0). n urma
aranj!rii sectoarelor se ob"ine un cod binar unic (pentru fiecare pozi"ie) propor"ional cu m!rimea
m!surat!.
$.4.7.2 Traductor digital pentru vitez! unghiular!
Pe axul a c!rui vitez! se m!soar! se fixeaz! o roat! din"at! din material feromagnetic. La
mic! distan"! de periferia din"ilor se afl! cap!tul din material feromagnetic al unei bobine. Cnd un
dinte se apropie sau se ndep!rteaz! de magnet, lungimea ntrefierului variaz! #i odat! cu aceasta
reluctan"a circuitului. Varia"ia reluctan"ei conduce la varia"ia fluxului magnetic, respectiv la
generarea unui impuls n bobin!. Prin m!surarea intervalului de timp dintre dou! impulsuri sau
num!rul de impulsuri dintr-un interval de timp se ob"ine viteza unghiular!.
$.4.7.3 Traductor digital electromagnetic pentru debit
Acest tip de traductor are o realizare asem!n!toare celui pentru vitez! unghiular!, varia"ia
reluctan"ei fiind produs! de palele unei elice din material feromagnetic care se rote#te sub ac"iunea
vitezei de curgere a unui fluid. Debitul fluidului este propor"ional cu num!rul de impulsuri generate
ntr-un interval de timp.
Traductoarele digitale au unele avantaje care le fac preferate n tehnica militar!, n avia"ie
sau n procesele de reglare automat! de nalt! precizie, precum:
- u#urin"a producerii, manipul!rii #i stoc!rii semnalelor;
- precizie ridicat! de convertire a m!rimilor neelectrice;
- imunitate a semnalului electric digital fa"! de zgomotele electromagnetice;
- rezolu"ie mare.
Acestea prezint! n schimb #i unele dezavantaje cum ar fi:
- pre" de cost relativ ridicat;
- necesitatea utiliz!rii aparaturii specializate;
- timpi mari de r!spuns n cazul unor tipuri de traductoare.


Msurri electrice i electronice

2. APARATE ELECTRICE ANALOGICE
PENTRU MSURARE

2.1 Instrumente electrice analogice

2.1.1 Definiii. Clasificare
Instrumentul de msurare constituie cel mai simplu mijloc tehnic care poate furniza de sine
stttor informaii de msurare si reprezinta o component de baz a oricrui aparat de msurare
analogic.
Un instrument de msurare este un mecanism electromecanic care, n majoritatea cazurilor,
convertete o mrime electric activ x intr-o mrime mecanic, cel mai adesea un cuplu de fore
denumit cuplu activ care provoac rotirea dispozitivului mobil al acestuia. Pentru ca fiecrei valori
x s-i corespund o deviaie a dispozitivului mobil, asupra acestuia acioneaz i un cuplu
rezistent, dependent de , astfel nct, sub aciunea celor dou cupluri dispozitivul mobil se rotete
cu un unghi = f(x), ce constituie informaia de msurare.
Unele instrumente sunt lipsite de cuplu rezistent, asupra dispozitivului mobil al acestora
acionnd doua cupluri active de sensuri opuse: unul dependent de valoarea x
1
, iar cellalt de
valoarea x
2
. Sub aciunea celor dou cupluri dispozitivul mobil se rotete cu un unghi. Aceast
categorie de instrumente poart denumirea de logometre deoarece deviaia depinde de raportul
valorilor x
1
, x
2
ale mrimilor de intrare.
.
2
1
|
|
.
|

\
|
=
x
x
f
Principiul de funcionare al instrumentelor de msurare difer in funcie de fenomenul fizic
utilizat pentru producerea cuplului de fore necesar rotirii dispozitivului mobil. Dup principiul de
funcionare instrumentele de msurare se mpart in urmtoarele categorii: -magnetoelectrice; -cu
magnet mobil; -feromagnetice; -electrodinamice; - ferodinamice; -de inducie; -electrostatice;
-cu lamele vibrante; -termice.
Toate aparatele de msurare analogice au notate pe cadranele lor o serie de inscripii care
corespund instrumentului de msurare de baz, i a cror cunoatere este necesar n scopul
utilizrii lor ct mai corecte in procesul msurrii.
2.1.2 Prile componente ale instrumentelor de msurare
Majoritatea instrumentelor de msurare sunt alctuite dintr-o serie de elemente constructive
comune. In general, un instrument de msurare este format dintr-o parte fix, i o parte mobil
numit dispozitiv mobil. Att partea fix ct i cea mobil sunt prevzute cu elemente active care
servesc la producerea cuplului activ i cu elemente auxilare care ndeplinesc diferite funcii.
Ansamblul elementelor active a cror interaciune determin micarea dispozitivului mobil
formeaz dispozitivul de producere a cuplului activ.
Pe lng dispozitivul de producere a cuplului activ, care are caracter specific, n construcia
instrumentelor de msurare intr urmtoarele dispozitive: dispozitivul de suspensie, dispozitivul de
producere a cuplului rezistent, dispozitivul de amortizare, dispozitivul de indicare a valorii
msurate.
Toate dispozitivele care intr n componena instrumentului de msurare sunt montate ntr-o
cutie (carcas) din tabl, ebonit sau lemn. Carcasa aparatului servete, pe de o parte, la fixarea
diferitelor pri constructive, iar pe de alta, la protejarea instrumentului mpotriva loviturilor precum
i a ptrunderii prafului sau umezelii. Dup verificarea instrumentelor (aparatelor) cutia se sigileaz.
2.1.2.1 Suspensia dispozitivului mobil
Dispozitivul mobil trebuie prevzut cu un sistem de suspensie care s-i asigure posibilitatea
de micare cu frecri ct mai reduse. Suspensia dispozitivului mobil se poate realiza: pe paliere, pe
benzi tensionate, pe fir de torsiune (suspensie liber).
29
Msurri electrice i electronice
Suspensia pe paliere (fig.18.a) este utilizat la majoritatea instrumentelor. Dispozitivul
mobil este fixat pe un ax din oel sau aluminiu, prevzut la capete cu pivoi din oel dur, care se
sprijin n paliere din materiale dure semipreioase, cum ar fi: agat, rubin, safir. Suprafeele de
sprijin pivot-palier trebuie sa fie lefuite pentru a reduce frecrile, iar axul trebuie s aib un mic joc
axial care s permit rotirea uoar i dilatarea cauzat de variaii de temperatur, fr pericol de
cretere a frecrilor.
Folosirea lagrelor prevzute cu resort permite amortizarea eventualelor ocuri mecanice.


a). b).
c).


Fig.18 Tipuri de suspensie:
a pe paliere; b pe fire tensionate; c liber.
Suspensia pe benzi tensionate (fig.18b) este utilizat la instrumentele de mare sensibilitate.
Se realizeaz cu ajutorul a dou benzi subiri, din bronz fosforos sau beriliu, fixate cu cte un capat
la cadrul mobil i cellalt la partea fix, prin intermediul unui arc lamelar care realizeaz
tensionarea benzilor. Pe lng susinere benzile produc cuplul rezistent si conduc curentul la cadrul
mobil (dac acesta const dintr-o bobin).
Suspensia liber (fig.18.c) se utilizeaz mai rar si numai la instrumente de foarte mare
sensibilitate (unele galvanometre). Dispozitivul mobil este suspendat de un fir de torsiune din
argint, bronz fosforos, cuart .a., necesitnd conductoare de aducere a curentului lipsite de cuplu
rezistent.
n raport cu suspensia pe paliere, suspensia pe benzi tensionate si suspensia liber ofer
urmtoarele avantaje: eliminarea frecrilor, micorarea consumului propriu, creterea sensibilitii
instrumentului. n schimb prezint dezavantajul unei sensibiliti mari la ocuri i vibraii mecanice.
2.1.2.2 Dispozitivul de producere a cuplului rezistent
Cuplul rezistent se realizeaz cu ajutorul unor elemente elastice: resorturi spirale la
instrumentele cu suspensie pe lagre i benzi tensionate, respectiv firul de torsiune la
instrumentele care folosesc aceleai elemente i pentru suspensie. Resorturile spirale se
confecioneaz din bronz fosforos sau bronz cu beriliu ca i benzile tensionate. Cuplul rezistent al
instrumentelor cu resorturi sau benzi tensionate nu se anuleaz dect n poziia iniiala a
dispozitivului mobil. De aceea, la deconectarea instrumentului din circuitul de msurare, cuplul
rezistent aduce dispozitivul mobil automat n poziia iniial de repaus (de zero).
Corectorul de zero servete la reglarea poziiei iniiale (de zero) a indicatorului
instrumentului.

1
2
3
4
Fig.19 Resortul spiral i corectorul de zero.
30
Msurri electrice i electronice
La instrumentele cu resorturi (fig.19) corectorul de zero consta dintr-un buton 1 (manevrabil
din exterior) cu tiftul excentric 2 introdus n furca prghiei 3 de a carei extremitate este fixat
captul resortului 4. Rotind butonul cu tift excentric se deplaseaz captul resortului care rotete
axul dispozitivului mobil pn cnd indicatorul coincide cu reperul zero al scrii gradate.
2.1.2.3 Dispozitivul de amortizare
n lipsa dispozitivului de amortizare, dup aplicarea mrimii de msurat la intrarea unui
instrument de msurare, datorit ineriei dispozitivului mobil, indicatorul deviaiei nu trece imediat
n poziia corespunzatoare deviaiei permanente, ci execut o micare de oscilaie n jurul acestei
poziii, prelungind inadmisibil de mult timpul de rspuns al instrumentului. Pentru obinerea unui
timp de rspuns ct mai scurt, majoritatea instrumentelor se prevd cu dispozitive de amortizare,
care pot fi de tip pneumatic, electromagnetic sau hidraulic.

1
2
3
a).
3
1
2
b).
2
1
3
Fig.20 Dispozitive de amortizare:
a - pneumatic; b - electromagnetic.

Dispozitivul de amortizare pneumatic (fig.20a) este constituit dintr-o camer nchis (1) n
interiorul creia se poate mica o palet uoar (2) fixat de axul dispozitivului mobil (3).
Amortizarea se datoreaz aciunii de frnare a micrii, produs de comprimarea i scurgerea forat
a aerului prin intervalul ngust dintre palet i pereii camerei amortizorului.
Dispozitivul de amortizare electromagnetic (fig.20b) este constituit dintr-un sector de disc
de aluminiu (1), fixat de ax (3), care se poate mica n ntrefierul dintre polii unui magnet
permanent (2). Amortizarea se datoreaz aciunii cmpului creat de magnet asupra curenilor
turbionari indusi n disc la micarea acestuia n cmp. Conform regulei lui Lenz, efectul curenilor
indui se opune cauzei care i-a produs, exercitnd astfel o aciune de frnare (amortizare) a micrii.
Amortizarea hidraulic se folosete extrem de rar (bucle de oscilograf). Dispozitivul mobil
este introdus ntr-un lichid de o anume vscozitate (glicerin, ulei mineral, uleiuri siliconice, .a.),
corespunztoare unui anume grad de amortizare.
2.1.2.4 Dispozitivul de indicare a valorii msurate
Este format dintr-un cadran cu scar gradat i indicatorul deviaiei.
Cadranul constituie suportul material al scrii gradate i se construiete din tabl de alam,
zinc sau aluminiu. La instrumentele cu ac indicator de precizie, cadranul este prevzut cu o oglind
n dreptul scrii gradate n scopul evitrii erorilor de citire (de paralax).
Scara gradat este o succesiune de repere corespunztoare valorii mrimii de msurat,
trasate pe suprafaa cadranului conform traiectoriei urmate de indicatorul deviaiei. Intervalele
dintre reperele succesive se numesc diviziuni. Scrile instrumentelor de msurare se pot clasifica:
-dup form: scri drepte, scri n arc de cerc (arcul scrii pn la 180 de grade), scri
circulare (arcul scrii peste 180);
-dup felul distribuirii reperelor: scri uniforme (diviziuni egale), scri neuniforme
(diviziuni inegale), scri cu poriuni comprimate sau extinse;
-dup poziia reperului zero: scri unilaterale (cu una din limite zero), scri bilaterale
(repere de ambele pri ala reperului zero), scri cu zero decalat (cu reperul zero n afara
intervalului de msurare), scri far reper zero.
31
Msurri electrice i electronice
Indicatorul deviaiei poate fi un ac indicator sau un spot luminos (interior sau exterior). Acul
indicator este fixat de axul instrumentului i este echilibrat cu dou contragreuti, astfel nct
centrul de greutate al indicatorului s se afle pe axa de rotaie. Dispozitivul indicator cu spot
luminos se utilizeaz mai rar i numai la aparate de mare sensibilitate, caz n care deasupra
dispozitivului mobil al instrumentului este fixat o oglind de dimensiuni foarte mici care reflect
un spot luminos spre scara gradat.
2.1.3 Cupluri care acioneaz n regim static asupra dispozitivului mobil
Cuplul activ, M
a
, determin micarea dispozitivului mobil ca urmare a interaciunilor dintre
elementele active ale instrumentului. n cazul instrumentelor a cror funcionare este determinat de
fore mecanice, produse prin intermediul cmpului electric sau magnetic, expresia cuplului activ se
poate stabili aplicnd teorema forelor generalizate.
Cuplul rezistent, M
r
. n cazul instrumentelor cu resorturi, benzi tensionate sau fir de
torsiune, cuplul rezistent M
r
este proporional cu unghiul de rotaie al dispozitivului mobil i de
semn opus cuplului activ: , M
r
= D
unde D este cuplul rezistent specific al elementului elastic (resort, benzi).
n cazul logometrelor, funcia cuplului rezistent este ndeplinit de un al doilea cuplu activ,
de semn opus primului, cele dou cupluri fiind funcii diferite de unghiul de rotaie . Dac primul
cuplu activ este de forma: ,
) f x M
n
=
atunci cuplul rezistent se exprim prin relaia:
a
(
1 1
,
) ( 2 f M =
unde x
2
- mrime de aceeai natur cu x
1
.
r 2
x
n
Cuplul de frecare, M
f
, exist numai la instrumentele cu suspensia pe paliere, fiind produs de
frecarea pivoilor n palier. Datorit prezenei cuplului de frecare deviaia final a dispozitivului
mobil se stabilete cu o anumita eroare (de frecare) n raport cu poziia pe care acesta ar ocupa-o n
lipsa frecrilor. Cuplul (i respectiv eroarea) de frecare depinde de greutatea dispozitivului mobil,
de materialele i calitatea suprafeelor pivot-palier, de mrimea cuplului activ i rezistent.
2.1.4 Ecuaia general de micare a dispozitivului mobil a instrumentelor de msurare

n cazul majoritaii instrumentelor de msurare dispozitivul mobil execut o micare de
rotaie n jurul axei sale. Ecuaia general de micare se obine din ecuaia echilibrului dinamic al
tuturor cuplurilor ce acioneaz asupra dispozitivului mobil, anume:

0
n
=

M
i
Cuplurile M
i
care acioneaz asupra dispozitivului mobil sunt:
1
M
J
= - J d
2
/dt
2
cuplul forelor de inerie, unde J este momentul de inerie al
dispozitivului mobil n raport cu axa de rotaie, iar d
2
/dt
2
acceleraia unghiular a micrii.
M
A
= - A d/dt cuplul de amortizare, produs de dispozitivul de amortizare (i de
frecarea cu aerul), unde A este factorul de amortizare (cuplul de amortizare specific) i d/dt
viteza unghiular a micrii.
M
r
= - D cuplul rezistent mecanic n cazul utilizrii unor elemente elastice sau
M
r
= - - cuplul rezistent de aceeai natur cu cuplul activ, n cazul logometrelor. ) ( f x
2
n
2

M
f
-- cuplul de frecare n lagre, existent numai la instrumentele cu suspensie pe
lagre.
M
a
= + x
n
f() cuplul activ dependent de mrimea de intrare x i, n unele cazuri, i
de unghiul de deviaie . Cuplul activ poate fi constant sau variabil n timp dup o lege cunoscut.
Considernd cazul mai simplu al instrumentelor cu cuplu rezistent mecanic, neglijnd cuplul de
frecare i nlocuind cuplurile exprimate mai sus, dup ordonarea termenilor se obine:
d d

M D
dt
A
dt
J = + +
a
2
2


relaie ce reprezint ecuaia general de micare a dispozitivului mobil al instrumentelor cu cuplu
rezistent mecanic.
Prin rezolvarea ecuaiei generale de micare se obine soluia acesteia care indic evoluia n
timp a micrii dispozitivului mobil sub forma:
,
l p
+ =
32
Msurri electrice i electronice
unde
p
este o soluie particular a acestei ecuaii, dependent de modul de variaie n timp
a mrimii de msurat x, respectiv a cuplului activ M
a
, iar
1
este soluia ecuaiei omogene (fr
membrul drept).
p
reprezint deviaia de regim permanent, iar
1
deviaia de regim liber
(tranzitoriu). Prin urmare regimul de micare a dispozitivului mobil cuprinde 2 faze: regimul
tranzitoriu
1
(dinamic) i regimul deviaiei permanente
p
(static sau dinamic).
Regimul tranzitoriu este caracteristic tuturor instrumentelor electromecanice i are o durat
limitat n timp. Acesta apare, n general, la trecerea dispozitivului mobil de la o stare de regim
permanent la alta. Cazul frecvent n care se manifest regimul tranzitoriu este acela al conectrii
(deconectrii) unui instrument n (din) circuitul de msurare. Dup terminarea regimului tranzitoriu
se stabileste ntotdeauna regimul permanent.
Regimul deviatiei permanente (static) se instaleaz ntotdeauna dup trecerea regimului
tranzitoriu i este caracteristic instrumentelor cu inerie mare. Dup forma cuplului activ care
solicit dispozitivul mobil se ntlnesc dou categorii de instrumente funcionnd in regim static. n
prima categorie intr instrumentele al cror dispozitiv mobil fiind solicitat de un cuplu activ
constant, M
a
= const., dup trecerea regimului tranzitoriu, atinge deviaia permanent
t
= M
a
/D =
const. (Exemple: instrumente magnetoelectrice, feromagnetice, electrodinamice, ferodinamice
funcionnd n curent continuu). Din a doua categorie fac parte instrumentele care, fiind solicitate
de un cuplu dinamic (variabil periodic n timp), datorit ineriei mari a dispozitivului lor mobil, nu
pot urmri variaiile rapide n timp ale cuplului activ, deci ale valorii instantanee a mrimii de
intrare. La aceste instrumente, dup trecerea regimului tranzitoriu, dispozitivul mobil prezint o
deviaie permanent proporional cu valoarea medie a cuplului dinamic:
. const
D
M
med
p
= =

Pentru determinarea soluiei ecuaiei omogene:

2
2
dt
d
+
J
A
dt
d
+
J
D
= 0 ,
se noteaz
J
D
= i
2
0

J
A
= 2
0
, unde
0
i depind numai de parametrii constructivi ai
instrumentului de msurare. Rdcinile ecuaiei caracteristice sunt:
r
1,2
= ( -
0
1
2
),
unde
0
este pulsaia proprie a dispozitivului mobil, iar gradul de amortizare.
Soluia ecuaiei omogene i caracterul micrii dispozitivului mobil n regim tranzitoriu,
depind de natura rdcinilor ecuaiei caracteristice, respectiv de gradul de amortizare . n funcie
de valoarea lui se obin urmtoarele cazuri:
<1 - regim subamortizat (micare oscilatorie amortizat);
=1 - regim de amortizare critic (micare aperiodic critic);
>1 - regim supraamortizat (micare aperiodic).


1 <
1 =
1 >
Fig.21 Curbele = f(t) n regim tranzitoriu la conectarea
instrumentului n circuit (M
a
= const., micare forat).

p

t
0
33
Msurri electrice i electronice

2.2 Circuite auxiliare ale aparatelor de msurare

2.2.1 Circuite pentru extinderea domeniului de msurare
Un aparat de msurare se caracterizeaz din punct de vedere al utilizrii sale n circuit prin
curentul maxim admisibil sau curentul nominal I
n
i prin valoarea rezistenei sale interne r
i
. Pe baza
acestor date rezult tensiunea nominal la bornele aparatului:

n i n
I r U = .

Aparatele cu rezisten intern mic (ohmi, zeci de ohmi) se utilizeaz ca ampermetre i se
introduc n serie n circuitul n care se msoar curentul. Aparatele cu rezisten intern mare (mii
de ohmi) se utilizeaz ca voltmetre i se conecteaz n paralel la bornele la care se msoar
tensiunea. Astfel, dac curentul de msurat depete valoarea I
n
sau tensiunea de msurat depete
valoarea U
n
, se pune problema extinderii posibilitilor de msurare ale aparatului utilizat ca
ampermetru sau ca voltmetru.
2.2.1.1 Extinderea domeniului de msurare al ampermetrelor
Extinderea domeniului de msurare al ampermetrelor se realizeaz prin conectarea n paralel
a unei rezistene numite unt care deriveaz o parte din curentul de msurat.


I
s

R
s

I
n
r
i

I
Fig.22 Schema ampermetrului cu
domeniu de msurare extins.Dac I este curentul de msurat i I
s
curentul prin unt, pe baza relaiilor:
s s n i
I R I r = ; , i notnd raportul
n s
I I I = n
I
I
n
= ,
rezult n final relaia de calcul a valorii untului:
1 n
R
R
i
s

= .
Dac se lucreaz n curent alternativ, trebuie s se in seama de inductanele proprii ale
bobinei aparatului (L
i
) i a untului (L
s
) care apar n serie cu rezistenele acestor bobine. mprirea
curentului de msurat ntre aparat i unt este independent de frecven dac
i
i
s
s
R
L
R
L
= , adic fazele celor doi cureni (prin aparat i unt) sunt aceleai.
Pentru a realiza un ampermetru cu mai multe scri o soluie ar consta n montarea n paralel
a mai multor rezistene unt, selectabile cu ajutorul unui comutator.R
s2

k
R
sn

R
s1

I
n
, r
i

Fig.23 Ampermetru cu unt
multiplu.


34
Msurri electrice i electronice
Soluia nu este recomandabil deoarece defectarea comutatorului (sau oxidarea contactelor)
pune n pericol aparatul, prin care se poate nchide tot curentul de msurat. O soluie mai bun o
ofer untul universal. Dac schema permite msurarea a m trepte de curent, atunci din considerente
analoage cu cele de mai sus, se deduce valaorea rezistenei untului la treapta k de curent:
,
n
n
R R
k
m
m k
=
unde
n
m
m
n
k
k
I
I
n ,
I
I
n = = i R
m
este rezistena total a untului.


I
n
, R
n

- I
1
I
2
I
k
I
m

Fig.24 Ampermetru cu unt
universal.

unturile pot fi interioare sau exterioare aparatului. Dei rezistena unturilor este foarte
mic, trecerea unui curent de mare intensitate prin el produce o cantitate de cldur foarte mare.
Spre exemplu, un curent de 20000 A trecnd printr-un unt de 100 mV produce o cantitate de
cldur de 2 kW. Ca urmare, untul trebuie astfel construit nct s evacueze ntreaga cantitate de
cldur prin suprafaa sa de rcire ctre mediul nconjurtor
2.2.1.2 Erori de temperatur i compensarea lor. La variaia temperaturii, rezistena
untului (din manganin) rmne practic neschimbat, n timp ce rezistena bobinei mobile (din
cupru) variaz cu 0,4%/
0
C, modificnd substanial curentul I
0
, deci i indicaia aparatului. Aparatele
fr unt (A, mA) nu sunt afectate de erori de temperatur, deoarece, n general, rezistena bobinei
mobile este mult mai mic dect rezistena total a circuitului n care este conectat. Pentru reducerea
erorii de temperatur este necesar introducerea unor elemente de compensare.
n cazul ampermetrelor de precizie redus (clasa 1...2,5) eroarea se reduce prin conectarea n
serie cu bobina mobil a unei rezistene de manganin r
1
, avnd valoarea r
1
= (1-5)r
0
. Astfel,
rezistena total r
0
+ r
1
variaz mai puin cu temperatura i eroarea se micoreaz n mod
corespunztor (fig.25a). Nu se poate adopta o rezisten de compensare r
1
de valoare prea mare,
deoarece aceasta ar fi nsoit de creterea rezistenei untului care se calculeaz cu relaia
corespunztoare: R
s
=
1 n
r
1 0

r +
.
Pentru ampermetrele de precizie mare (clasa 0,2;0,5), metoda precedent nu mai poate fi
utilizat deoarece ar rezulta valori exagerat de mari pentru r
1
. n acest caz se folosete schema din
figura 25b, n care rezistenele r
1
i r
3
sunt din manganin i r
2
din cupru. Dac rezistenele
ndeplinesc condiia r
1
r
3
= r
2
r
0
, se obine o compensare total a erorii de temperatur. De regul se
adopt r
1
= r
0
i r
2
= r
3
= 2r
0
. Efectul de compensare se explic astfel: la creterea temperaturii cresc
rezistenele din cupru (r
0
i r
2
) de pe ambele ramuri i curentul I
1
din ramura comun scade, dar I
0
se
menine constant datorit faptului c r
2
(Cu) crete, n mod corespunztor, mai mult dect r
0
+r
1
.


35
Msurri electrice i electronice
r
0
(Cu)
r
1
(Mn)
Rs(Mn)
Io
I
Rs(Mn)
r
2
(Cu)
r
3
(Mn)
r
1
(Mn)
r
0
(Cu)
mA
I
1

I
mA
a).
b).Fig.25 Scheme de compensare a erorilor de temperatur la ampermetre magnetoelectrice:
a - pentru aparate tehnice; b - pentru aparate de precizie.

2.2.1.3 Extinderea domeniului de msurare al voltmetrelor
Extinderea domeniului de msurare al voltmetrelor se realizeaz prin conectarea n serie cu
aparatul a unor rezistene adiionale, care preiau o parte din tensiunea necesar a fi msurat.

-
I
n
, r
i

+
U
R
a

Fig.26 Schema voltmetrului cu
domeniu de msurare extins.Dac U este tensiunea de msurat, apicnd legea lui Ohm n acest ochi de reea obinem
relaia:
. I R I R U
n a n i
+ =
Dac se ine seama de faptul c U
n
= R
i
I
n
i se noteaz cu
n
U
U
= n , se obine n final relaia
de calcul a rezistenei adiionale:
( ) . 1 n R R
i a
=
n cazul unui voltmetru cu mai multe scri, din considerente analoage, rezult valoarea
rezistenei adiionale R
k
pentru msurarea tensiunii U
k
= n
k
U
n
:
R
k
= R
i
(n-1) .


I
n
, r
i
- U
1
U
2
----U
k
+
Fig.27 Schema unui voltmetru cu
mai multe scri de msurare.

36
Msurri electrice i electronice
Rezistenele adiionale pot fi de asemenea interioare sau exterioare. Ele se execut din srm
de manganin izolat, nfurat pe plci izolate sau role de porelan. La aparatele cu clas de
precizie redus (1,5 - 5 ) se pot utiliza rezistene chimice, care au un cost redus i un volum mic, dar
prezint dezavantajul variaiei cu temperatura.
2.2.2 Circuite pentru dilatarea sau comprimarea scrii de msurare
n figura 28a se prezint schema unui voltmetru de curent alternativ format dintr-un
instrument de msurare n curent continuu, o punte cu elemente redresoare i o diod Zener, a crei
caracteristic se d n figura 28b. Pentru tensiuni redresate mai mici dect U
z
(tensiunea de
strpungere a diodei Zener) instrumentul nu indic nimic, cci dioda Zener este practic blocat.
Pentru valori , dioda se deblocheaz i ncepe s indice, scara fiind liniar:
z 0
U U
( )
z 0 i
U U k I = .


i
u
u

+
-
U
o
U
z

I
i

a).
b).

Fig.28 Voltmetru de curent alternativ cu circuit de dilatare a scrii de
msurare: a - schema electric; b - caracteristica diodei Zener.

Dac se alege , unde U
max 0 z
U 9 , 0 U =
omax
reprezint valoarea maxim a tensiunii de
msurat, valorile cuprinse ntre 0,9U
0max
i U
0max
vor putea fi citite pe ntreaga scar a aparatului.
Pentru comprimarea scrii aparatului se poate folosi schema din figura 29a. Diodele D
1
, D
2
,
D
n
conduc succesiv pe msur ce crete tensiunea continu U
i
, de la intrare. Prin intrarea n
conducie, fiecare diod absoarbe o parte din curentul aparatului, determinnd ca indicaia sa s nu
creasc proporional cu tensiunea de intrare. Se poate realiza astfel o scar logaritmic reprezentat
n figura 29b.


a).
U
e

U
e

D
1
D
2
D
3
D
n
1 2 3 ------- n
U
i

b).
U
1
U
2
U
3
U
iFig.29 Comprimarea scrii de msurare:
a - schema electric a circuitului; b - scara de msurare (logaritmic).
2.2.3 Circuite pentru protecia aparatelor la suprasarcin
n figura 30a se reprezint schema de protecie a unui voltmetru de curent continuu. Dioda
Zener, conectat n paralel cu aparatul, are o tensiune de strpungere egal cu tensiunea maxim pe
care o poate suporta aparatul. Cnd aceast valoare este depit, dioda devine conductoare i
scurtcircuiteaz aparatul. Rezistena R
1
mpiedic scurtcircutarea sursei de tensiune.

37
Msurri electrice i electroniceI
i
a). b).
R
2
R
1
R
i
-
+

Fig.30 Circuite pentru protecia aparatelor la suprasarcini.
n figura 30b se reprezint schema de protecie a unui ampermetru de curent continuu,
realizat cu o diod cu siliciu. Aceasta ncepe s conduc n sensul direct, atunci cnd cderea de
tensiune pe aparat depete valoarea nominal, derivnd astfel o parte din curent.


2.3 Aparate electrice de msurare cu instrument magnetoelectric

2.3.1 Instrumente magnetoelectrice cu cadru mobil
Instrumentul magnetoelectric este cel mai rspndit dintre toate instrumentele de msurare.
Avnd la baz un astfel de instrument, s-au realizat microampermetre i miliampermetre
magnetoelectrice folosite att ca atare ct i n construcia a numeroase aparate de msurare, ca de
exemplu: milivoltmetre, voltmetre, ampermetre, ohmmetre, multimetre, aparate electronice
analogice. De asemenea, s-a utilizat la construcia galvanometrelor, indicatoarelor de nul, buclelor
de oscilograf, iar n asociere cu redresoare sau termoelemente la construcia unor voltmetre i
ampermetre de curent alternativ. n fine, asociat cu convertoare sau traductoare adecvate este
utilizat la construcia de frecvenmetre, wattmetre .a., precum i a aparatelor analogice pentru
msurarea de mrimi neelectrice pe cale electric (temperatur, debit, etc.).
Constructiv se deosebesc dou tipuri: cu magnet permanent exterior i cu magnet permanent
interior.

Fig.31 Instrument magnetoelectric cu magnet
permanent exterior:
8
3
1
2
7
B
I
S N
4
3
6
5
2
l
b
1- magnet permanent;
2- piese polare din material feromagnetic;
3- miez cilindric;
4- bobin mobil;
5- semiaxe;
6- resorturi spirale (cu sensuri diferite de
nfurare);
7- ac indicator;
8- unt magnetic (regleaz fluxul magnetic
n ntrefierul dintre piesele polare i
miezul cilindric);
l lungimea cadrului bobinat;
b limea cadrului bobinat.

38
Msurri electrice i electronice
Fig.32 Instrument magnetoelectric cu
magnet permanent interior:
1- magnet permanent interior;
2- carcas cilindric din material feromagnetic;
2
1
S
N
3
3- bobin mobil;
4- pies polar.
4
Sistemul fix al instrumentului este fomat din magnetul permanent (aliaj magnetic dur)
prevzut cu piese polare i miezul cilindric (material magnetic moale). Elementul activ l constituie
bobina mobil care nconjoar miezul, care se poate roti n ntrefierul cilindric dintre piesele polare
i miez, fiind fixat pe dou semiaxe ce se sprijin n paliere. Pe semiaxe sunt fixate dou resorturi
spirale nfurate n sensuri opuse pentru a compensa efectele variaiilor de temperatur, precum i
acul indicator cu contragreutile de echilibrare. Resorturile spirale servesc totodat i la aducerea
curentului la bobina mobil. Bobina mobil este realizat prin nfurarea unui conductor subire pe
un cadru dreptunghiular (tabl de Al), care constituie o spir n scurtcircuit ce servete la
amortizarea oscilaiilor dispozitivului mobil.
Instrumentul cu magnet interior prezint o construcie simpl, gabarit redus, dispersia
fluxului magnetic mai mic n raport cu instrumentul cu magnet permanent interior, precum i o mai
bun ecranare.
Funcionarea instrumentului se bazeaz pe apariia unui cuplu activ datorit interaciunii
dintre cmpul magnetic din ntrefier i cmpul magnetic produs la trecerea curentului prin bobina
mobil.
B inducia n ntrefier;
b limea bobinei.
F

F - fora electromagnetic (fora Laplace).

. ) ( B x l d I F

=
Fig.33 Schi explicativ privind producerea cuplului activ.
F
B

b/2


Sub aciunea cmpului magnetic din ntrefier de inducie B, cele dou laturi active ale
bobinei formate din N conductoare de lungime l, parcurse de curentul continuu I, sunt solicitate de
fore egale cu sensuri opuse: F = NBIl. Forele F, avnd centrele de aplicaie la distana b, dau
natere cuplului activ M
a
= Fb =NBIlb = NBIA, unde lb = A (suprafaa bobinei).
Deoarece, NBA =
0
, rezult M
a
=
0
I. Sub aciunea cuplului activ M
a
dispozitivul mobil se
rotete cu un un unghi la care acest cuplu este echilibrat de cuplul rezistent M
r
dezvoltat n
resorturile spirale (benzi tensionate). La echilibru M
a
+ M
r
= 0, i
0
I = D. Rezult ecuaia de
funcionare n curent continuu a instrumentului magnetoelectric:
D
NBA
D
S unde SI I
D
=

= =

=
0 0
, reprezint sensibilitatea (const.).
Deoarece S = const., deviaia este proporional cu intensitatea curentului I i scara
instrumentului este uniform.
39
Msurri electrice i electronice
Dac bobina instrumentului este parcurs de un curent alternativ (i = I
M
sint), cuplul activ
este alternativ de aceeai frecven m
a
=
0
i, iar cuplul activ mediu va fi
M
a
med =


= =
T T T
a
idt
T
idt
T
dt m
T
0 0
0
0
0
1 1

= 0, i deviaia acului indicator al


instrumentului este nul. Rezult c instrumentul funcioneaz numai n curent continuu.
Funcionarea instrumentului poate fi afectat de variaii de temperatur (prin modificarea
rezistenei bobinei - ce determin erori de indicaie), fapt pentru care se prevede cu schem de
compensare.
Dintre calitile instrumentului se pot meniona: scar uniform (liniar), sensibilitate
ridicat, consum propriu redus (mW), precizie bun, influen neglijabil a cmpurilor exterioare.
Dezavantajele sunt legate de funcionarea numai n c.c., de capacitatea de suprasarcin redus i de
preul de fabricaie.
2.3.2 Logometre magnetoelectrice
Logometrele magnetoelectrice sunt utilizate la construcia de ohmmetre, megohmmetre,
precum i n scheme de termometre electrice rezistive. Dispozitivul mobil al acestora este constituit
din dou bobine solidare, fixate pe un ax comun sub un anumit unghi. Sunt lipsite de resorturi,
curenii fiind adui la bobine prin fire foarte subiri, dispuse sub form de bucl larg pentru a nu
produce cuplu rezistent mecanic. Funcionarea logometrului magnetoelectric este descris de
urmtoarea ecuaie:
= f (I
1
/I
2
).
Prin urmare, deviaia logometrului magnetoelectric este funcie de raportul curenilor ce
parcurg bobinele mobile. Avantajul esenial al acestuia const n faptul c atunci cnd ambele
circuite de curent sunt alimentate de la o surs comun, indicaia instrumentului nu este influenat
de variaiile tensiunii de alimentare.
- unghi de decalaj al bobinelor

S N
Fig.34 Logometru magnetoelectric.
2.3.3 Galvanometre de curent continuu
Aceste aparate de mare sensibilitate sunt realizate cu instrumente magnetoelectrice far
elemente de amortizare (cu bobina mobil realizat far cadru metalic), fiind folosite ca indicatoare
de nul de curent continuu. Sunt utilizate pentru msurarea curenilor de valori foarte mici ( 11
-6

10
-11
A) sau a tensiunilor de c.c. foarte mici (11
-4
11
-9
V ).
2.3.4 Voltmetre cu instrument magnetoelectric
Voltmetrele magnetoelectrice sunt aparate folosite pentru msurarea tensiunilor, fiind
constituite dintr-un instrument magnetoelectric conectat n serie cu o rezisten adiional n scopul
extinderii limitei de msurare.
Voltmetrul magnetoelectric funcioneaz numai n curent continuu.

r
a R
a
U
U

Fig.35 Schema de principiu a
unui voltmetru magnetoelectric.


40
Msurri electrice i electronice

R
3
R
2
R
1
r
a
U
UFig.36 Schema de principiu a unui voltmetru cu
mai multe game de msurare.

Voltmetre magnetoelectrice cu redresor. Pentru utilizarea voltmetrelor magnetoelectrice i
n curent alternativ, acestea se prevd cu o schem de redresare care ndeplinete funcia de
convertor alternativ-continuu. Un voltmetru cu redresor este constituit dintr-un instrument
magnetoelectric (microampermetru, miliampermetru) conectat ntr-o schem de redresare (de regul
bialternan), n serie cu o rezisten adiional corespunztoare tensiunii nominale (fig.37).
Rezistena adiional se determin din relaia:
U
n
=(r
0
+R
a
)I
0
= mU
0
= mr
0
I
0
, unde: R
a
= r
0
(m-1),
n care m =U
n
/U
0
coeficient de multiplicare a limitei de msurare a voltmetrului.R
a).
u~
R
a
R
mA
C
R
b).
1 k
n
R
a
R
n
u~
R
1
R
s
R
c
C
R
m
R
mA
Fig.37 Scheme de voltmetre cu redresor: a pentru tensiuni mici;
b pentru tensiuni mari (n game de msurare).

Instrumentul magnetoelctric este parcurs de curentul redresat, iar deviaia sa este
proporional cu valoarea medie a curentului (tabelul 2). n cazul redresrii bialternan:
U
k
S
U S U
R
S
I S
f
U
med U med
v
I
med I
= = = = ,
unde: este rezistena voltmetrului, care include rezistena instrumentului ( ), rezistena
schemei de redresare i rezistena adiional ; - sensibilitatea la curent, respectiv
tensiune, a instrumentului; U - valoarea efectiv a tensiunii; - factorul de form.
v
R
0
r
red
R
a
R
U I
S , S
f
k
Dei voltmetrul cu redresor este sensibil la valoarea medie, scara sa se gradeaz n valori
efective ale unei tensiuni de form sinusoidal pentru care =1,11 , rezultnd:
f
k U
11 , 1
S
U
= .
41
Msurri electrice i electronice
Prin urmare, voltmetrul magnetoelectric cu redresor msoar corect valoarea efectiv a
tensiunii de form sinusoidal; n cazul unor tensiuni nesinusoidale, valoarea indicat este afectat
de o eroare cu att mai mare cu ct tensiunea este mai deformat.
Indicaiile voltmetrului cu redresor pot fi afectate de erori de temperatur i de frecven.
Creterea temperaturii provoac scderea rezistenei n sens direct a diodelor redresoare (cu
) i totodat, creterea rezistenei bobinei mobile a instrumentului (cu ), cele
dou efecte compensndu-se parial. Pentru compensare total a erorii de temperatur, de regul, o
anumit fraciune din se confecioneaz din cupru (fig.37). La creterea frecvenei crete i
reactana bobinei mobile iar curentul prin instrumentul de msurare scade, ceea ce explic apariia
erorii de frecven. Aceast eroare se elimin cu ajutorul unui condensator C conectat n paralel cu
o fraciune din rezistena adiional. La creterea frecvenei impedana poriunii de circuit RC scade,
compensnd astfel creterea reactanei instrumentului.
C %/ 5 , 1 5 , 0
o
C %/ 4 , 0
o
c
R
a
R
n figura 37a se prezint schema unui voltmetru cu redresor cu o singur sensibilitate pentru
msurarea unor tensiuni relativ mici, rar utilizat de sine stttor. n cazul msurrii tensiunilor mari
(zeci, sute de voli) rezistena adiional poate atinge valori mari, apropiate ca ordin de mrime de
rezistena invers a diodelor, ceea ce poate duce la anularea proprietii de redresare. Din aceast
cauz, la voltmetrele pentru tensiuni mari rezistena adiional este nseriat cu un unt (fig.
37b), la bornele cruia se conecteaz un voltmetru de mic tensiune (0,8-2 V), astfel nct rezistena
total a acestuia s rmn mult mai mic dect (s fie ndeplinit condiia de redresare).
Totodat, untul asigur i ndeplinirea condiiei de scar unic pentru voltmetrul cu mai multe
sensibiliti. n acest caz, pentru a putea utiliza aceeai scar pentru toate tensiunile nominale ale
voltmetrului trebuie ca, la schimbarea gamei de msurare, respectiv la modificarea rezistenei
adiionale (k = 1,2,...,n), curentul la cap de scar prin ramura de msur (format din instrument
i schema de redresare), s rmn neschimbat. Pentru aceasta este necesar s se menin constant
rezistena exterioar, vzut de la bornele a,b, (fig.37b), respectiv rezistena format din i
conectate n paralel (neglijnd rezistena sursei de tensiune). Dac este ndeplinit condiia
pentru toate domeniile, se poate considera c rezistena exterioar rmne constant,
egal cu R pentru toate treptele i deci este ndeplinit condiia de scar gradat unic.
i
R
s
R
a
R
s
R
s
i
R
ak
R
ak
s
R
ak
R
s
R R <<
ak
R
n figura 37 se utilizeaz schema cu dou diode redresoare care prezint avantajul c
folosete o singur diod n conducie pentru fiecare alternan (un singur element neliniar) ceea ce
permite realizarea mai comod a unei scri liniare. O alt schem de redresare bialternan utilizat
n construcia voltmetrelor este cea cu transformator de tensiune (tabelul 2.1).
De regul, voltmetrele cu redresor nu se construiesc separat, ci ca parte component a unor
aparate multifuncionale (multimetre) cu mai multe sensibiliti att pentru tensiuni ct i pentru
cureni.
2.3.5 Ampermetre cu instrument magnetoelectric
Aceste aparate conin n schema de msurare un instrument magnetoelectric i sunt folosite
numai pentru msurarea curenilor electrici continui. Dup intervalele de msurare pot fi: micro i
miliampermetre, pentru cureni continui relativ mici de ordinul 10
-6
-10
-1
A, i ampermetre pentru
cureni continui n domeniul 10
-1
-10A.


I
0
c).
R
s
r
0
mA
I
0
b).
R
s
I
r
0
mA
a).
r
0
II
0
mA

Fig.38 Scheme de ampermetre magnetoelectrice:
a miliampermetru; b ampermetru; c ampermetru cu unt pentru cureni mari.

42
Msurri electrice i electronice
Ampermetrele cu redresor sunt constituite dintr-un micro sau miliampermetru
magnetoelectric asociat cu o schem de redresare i conectat prin intermediul unui unt sau
transformator de curent n circuitul parcurs de curentul alternativ de msurat (fig.39).
Un astfel de ampermetru este n fond un voltmetru cu redresor pentru tensiuni mici care
msoar cderea de tensiune pe o rezisten calibrat R
s
prin care trece curentul alternativ de
msurat. De aceea i n cazul ampermetrelor cu redresor trebuie luate aceleai msuri de
compensare a erorilor de temperatur (rezistena r
c
din cupru) i

de frecven (condensatorul C
unteaz o parte din rezistena r
m
).
Curentul redresat care trece prin mA este proporional cu valoarea medie a curentului de
msurat I (tabelul 2.1); scara ampermetrului este ns gradat n valori efective pentru un curent de
form sinusoidal (
0
I
11 , 1 K
f
= =
I
I
med
).

R
s
C
r
m
r
c
R
R
mA
I ()
I () T C
r
m
C
r
c
R
R
mA
b).
a).

Fig.39 Ampermetre cu redresor:
a cu unt; b cu transformator.

Ampermetrele cu redresor se construiesc de regul pentru mai multe game de msurare,
fiind prevzute n acest scop cu un unt multiplu (fig.40). Dac ampermetrul trebuie s msoare un
curent I = nI
0
, din relaia R
s
(I I
0
) = r
0
I
0
, rezult rezistena untului: ,
1
0

=
n
r
R
s
unde n =I/I
0
este
coeficientul de multiplicare al limitei de msurare a ampermetrului.
Una din condiiile impuse acestor ampermetre este aceea de a utiliza o scar gradat pentru
toate intervalele de cureni, deoarece rezistena circuitului privit de la bornele a,b (n lipsa ramurii
de msur) se pstrez constant, egal cu , dac
sn
R
ext sn
R R <<
r G
R R
(condiie respectat n practic),
- unde R este rezistena total a untului ,
sn ext
R + = - rezistena circuitului parcurs de
curentul de msurat I (valoarea efectiv). n aceste condiii, curentul prin instrumentul de msurare
(considerat la cap de scar) va fi:
sn ab
d
R R
U
K KI I
+
= =
0
0
,
unde este tensiunea de mers n gol ntre bornele a,b (n lipsa ramurii a,b);
0
U
R - rezistena ramurii a,b (parcurs de I ).
ab d
Se observ c valoarea curentului (la cap de scar) nu depinde de treptele untului i deci
pstreaz aceeai valoare la schimbarea gamei de msurare (deoarece nu depind de
gama de msurare).
0
I
sn ab 0
R , R , U43
Msurri electrice i electronice


a
I
k
b
I
n
R
ext


I
1 I
2
R
r
I
0
R
G
mA
r
m
C

r
c
I
d
R
R
sn
I
D
2
D
1


Fig.40 Ampermetru cu redresor cu unt multiplu.

2.3.6 Multimetre
Sunt aparate portabile, constituite prin asocierea unui ampermetru i a unui voltmetru cu
redresor, ambele cu mai multe sensibiliti, la care se ataeaz, de regul, o schem de ohmmetru
alimentat de la o baterie uscat i uneori o schem de faradmetru.
Multimetrele sunt prevzute, n general, cu scar liniar unic att pentru tensiuni ct i
pentru cureni i un singur comutator pentru schimbarea gamei de msurare pentru ambele
funciuni; o a doua scar, neliniar, servete pentru msurarea rezistenelor, n care caz comutatorul
de game trebuie trecut n poziia de funcionare ca ohmmetru. Aparatul msoar tensiuni i cureni
att n curent continuu ct i n curent alternativ unde indic valori efective pentru semnale de form
sinusoidal.
Exist numeroase scheme de multimetre, una dintre acestea fiind prezentat simplificat
(numai pentru dou funcii, n fig.41). Aparatul dispune de ase sensibiliti pentru cureni i ase
pentru tensiuni, utiliznd un singur rnd de unturi i rezistene adiionale, pentru msurri efectuate
att n curent continuu ct i n curent alternativ. La trecerea comutatorului k pe curent continuu, n
ramura de msur (a,b) se introduce o rezisten suplimentar dimensionat astfel nct s
asigure (la cap de scar) un curent egal cu cel determinat de valoarea efectiv a unui curent
alternativ de form sinusoidal (pentru a utiliza aceeai scar att n curent continuu ct i n curent
alternativ).
cc
R
Multimetrele de acest tip au, de regul, clasa de precizie 1,5 n curent continuu i 2,5 n
curent alternativ, domeniul de frecven pn la 1000-1500 Hz i un consum redus (mW). Acestea
msoar corect numai semnale de form sinusoidal. Multimetrele prevzute cu unturi i rezistene
adiionale distincte pentru curent continuu i curent alternativ, precum i cu scheme de compensare
a erorilor de temperatur i frecven ating performane mai ridicate: clasa 1 n curent continuu, 1,5
n curent alternativ, rezistene proprii de ordinul 20 000/V n curent alternativ i 100 000 /V n
curent continuu, domeniul de frecven 20Hz - 20 KHz.

Exemplu: multimetrul MAVO-35 fabricat de IAEM Timioara (20000 /V n curent


continuu).


44
INSTRUMENTUL DE MSURARE CONECTAT N SCHEME DE REDRESARE Tabelul 2.1
Redre
-sare
Scheme de redresare Forma semnalului Ecuaia de funcionare
Mono-
alter-
nan


x) Sensul curentului n alternana + este
indicat de sgeata continu, iar n alternana
- de sgeata cu linie punctat.


Valoarea instantanee a cuplului activ este m
a
=
0
i, dar deviaia este
determinat de valoarea medie M
a med
a cuplului activ:
med I
2
T
0
0
med a
I S
2
1
idt
T
1
D D
M
=

= =

,
sau n funcie de valoarea efectiv a curentului de form sinusoidal:
I
11 , 1
S
2
1
I
k
S
2
1
I
f
I
= = ,
unde
D
S
0
I

= - sensibilitatea la curent a instrumentului.
Bi-
alter-
nan


Deoarece n timpul unei perioade curentul trece prin instrument n
acelai sens n ambele alternane:
med I
2
T
0
I
T
2
T
2
T
0
0
I S idt
T
2
S ] idt idt [
T
1
D
= = +

=

,
sau n funcie de valoarea efectiv a curentului de form sinusoidal:
I
11 , 1
S
I
k
S
I
f
I
= = .

mA
i x)
I
red
r
0
r = r
0
mA
T
I
red
i
cu
transformator
mA
i
mA
i
T
m
A
i
i
t
Imed t
red
I
T
i
t
I
med
T
I
red
Msurri electrice i electronice

A
r
0
AV
D
2 D
1
R R
a
R
cc
k
b
6
6
0,3
6 mA 0
15
150
60
1,5 300
V
600
6
mA
0

Fig.41 Schema unui multimetru (voltampermetru).2.4 Aparate electrice de msurare cu instrument feromagnetic

2.4.1 Construcia i funcionarea instrumentelor feromagnetice
Funcionarea acestor instrumente se bazeaz pe interaciunea dintre cmpul magnetic creat
la trecerea curentului de msurat printr-o bobin fix i una sau mai multe plcue feromagnetice
mobile. Dup natura forelor care creeaz cuplul activ i dup modul de construcie, instrumentele
feromagnetice pot fi:
- cu atracie;
- cu respingere.
Instrumentul feromagnetic cu atracie (fig.42) este constituit dintr-o bobin plat fix 1 cu
fereastr ngust i o plcu din material feromagnetic 2, fixat excentric pe axul instrumentului 3
i care poate ptrunde n fereastra bobinei, rotindu-se solidar cu axul. Pe ax mai sunt fixate: resortul
spiral 4 care produce cuplul rezistent, paleta amortizorului pneumatic 5 i acul indicator 6.
Cmpul magnetic produs la trecerea curentului prin bobina fix, magnetizeaz plcua
feromagnetic i o atrage spre interiorul bobinei.
F
B
5
i
6
6
5
4
3 2 1Fig.42 Instrument feromagnetic cu atracie.
46
Msurri electrice i electronice
Instrumentul feromagnetic cu respingere (fig.43) este constituit dintr-o bobin rotund ce
are fixat o plcu feromagnetic pe partea ei interioar, iar pe axul instrumentului se gsete o a
doua plcu feromagnetic plasat n dreptul celei fixe. Restul elementelor sunt aceleai ca la
instrumentul cu atracie. La trecerea curentului prin bobina fix, cmpul magnetic creat de aceasta
magnetizeaz ambele plcue n acelai sens, astfel nct ntre ele apare o aciune de respingere care
determin cuplul activ ce rotete dispozitivul mobil.
Datorit unei tehnologii mai economice, ecranrii mai simple i posibilitii mai uoare de
liniarizare a scrii, instrumentul cu respingere s-a impus tot mai mult n construcia aparatelor
feromagnetice.

B S N


Fig.43 Instrument feromagnetic cu respingere.

Considernd bobina instrumentului parcurs de un curent continuu I, expresia energiei
localizate n cmpul magnetic al bobinei de inductivitate L (dependent de ), este:
. LI
2
1
W
2
m
=
nlocuind n expresia cuplului activ (stabilit cu teorema forelor generalizate) se obine:

= |
.
|

\
|

=
=
d
dL
I
2
1
d
dW
M
2
. const I
m
a
.
Pentru o anume deviaie , cuplul activ M
a
este echilibrat de cuplul rezistent M
r
= -D,
realizndu-se egalitatea:
=

D
d
dL
I
2
1
2
,
de unde rezult caracteristica static (ecuaia de funcionare) a instrumentului n curent continuu:

=
d
dL
I
D 2
1
2
.
Se deduce c, n curent continuu, deviaia instrumentului feromagnetic depinde de ptratul
valorii curentului.
Cnd bobina instrumentului este parcurs de un curent alternativ i, asupra dispozitivului
mobil acioneaz cuplul activ instantaneu:
.
d
dL
i
2
1
m
2
a

=
Datorit ineriei, dispozitivul mobil nu poate urmri variaiile rapide n timp ale cuplului
activ i deviaia instrumentului este determinat de valoarea medie a acestuia:


=
(

= =
T
0
2
T
0
2
a amed
I
d
dL
2
1
dt i
T
1
d
dL
2
1
dt m
T
1
M .
Din relaia de echilibru a cuplurilor (activ i rezistent) rezult caracteristica de funcionare
(ecuaia de funcionare) n curent alternativ:

=
d
dL
I
D 2
1
2
,
identic cu cea n curent continuu.
47
Msurri electrice i electronice
n curent alternativ deviaia acului indicator este dependent de ptratul valorii efective a
curentului, indiferent de forma acestuia. Rezult c instrumentul poate funciona att n c.c. ct i n
c.a. Din caracteristica static rezult c scara gradat a instrumentului are un caracter ptratic,
reperele scrii fiind foarte apropiate la nceput i mult mai deprtate la sfritul acesteia.
Deoarece deviaia depinde i de factorul
d
dL
= f(), scara gradat poate fi liniarizat pe o
anumit poriune prin modificarea formei i poziiei iniiale a plcuelor feromagnetice.
Inductivitatea bobinei poate fi exprimat sub forma:
( ), f N
R
NI
I
N
I
N
L
2
m
= =

= de unde ) ( F N
d
dL
2
=

,
R
m
fiind reluctana cii de nchidere a fluxului magnetic, ce include i plcuele
feromagnetice. nlocind n relaia anterioar se obine:
) ( F ) NI (
D 2
1
2
= ,
relaie care pune n eviden o calitate important a instrumentului feromagnetic, aceea de a
permite o fabricaie n serie avantajoas.
2.4.2 Proprietile instrumentelor feromagnetice
Funcionarea acestora este influenat de existena pieselor feromagnetice, prezena
cmpurilor magnetice exterioare, variaiile de temperatur i de frecven. Datorit histerezisului pe
care l prezint plcuele feromagnetice la funcionarea n curent continuu, pentru o anume valoare
dat a curentului exist o mic diferen ntre indicaiile instrumentului obinute prin creterea,
respectiv scderea curentului. Erorile de histerezis depind de proprietile materialului
feromagnetic. Instrumentele cu plcue din material obinuit sunt de precizie redus. Pentru
reducerea histerezisului, la instrumentele de precizie mai mare, plcuele se realizeaz din aliaje
fier-nichel de calitate, cu permeabilitate ridicat i histerezis neglijabil, care permit construcia unor
instrumente de clas 0,5 sau 0,2.
Funcionarea n curent alternativ nu este afectat de histerezis, n schimb este influenat de
curenii turbionari indui n piesele metalice ale instrumentului, care au un efect demagnetizant,
micornd cuplul activ i respectiv deviaia. La frecven industrial ns, eroarea introdus de
curenii turbionari este mic i poate fi mult redus prin micorarea seciunii pieselor metalice.
Variaia temperaturii, respectiv a frecvenei, este nsoit de modificarea rezistenei,
respectiv a reactanei bobinei i poate cauza erori de indicaie n cazul voltmetrelor feromagnetice.
Principalele caliti ale acestui tip de instrument deriv din faptul c bobina este conectat
direct n circuit i resortul spiral nu este parcurs de curent. Dintre caliti se menioneaz:
- capacitate de suprasarcin mare;
- posibilitate de msurare direct a unor cureni relativ mari;
- utilizare n curent continuu i alternativ;
- cost redus.
Principalele dezavantaje sunt:
- consum propriu mare;
- sensibilitate redus;
- scar neuniform.
2.4.3 Voltmetre cu instrument feromagnetic
Aceste voltmetre sunt constituite dintr-un instrument feromagnetic nseriat cu una sau mai
multe rezistene adiionale corespunztoare intervalului de msurare.
Deviaia instrumentului feromagnetic este proporional cu ptratul curentului I = I
v

care parcurge rezistena voltmetrului R
v
= r
0
+R
a
:
. U
R
1
d
dL
D 2
1
I
d
dL
D 2
1
2
2
v
2
v

=
Dei deviaia depinde de ptratul tensiunii, scara gradat a voltmetrului poate fi liniarizat
sau chiar lrgit pe o anume poriune util, prin modificarea formei plcuelor feromagnetice
d
dL
.
48
Msurri electrice i electronice

r
o

I
v

C
R
o

U
Fig.44 Schema unui voltmetru feromagnetic.


Voltmetrele feromagnetice msoar att tensiuni continui ct i tensiuni alternative, n care
caz indic valoarea efectiv a acestora indiferent de forma lor.
Indicaiile acestor voltmetre pot fi afectate de erori de temperatur i frecven, pentru
reducerea acestora fiind necesar adoptarea unor msuri de compensare.
Influena temperaturii i frecvenei asupra voltmetrelor feromagnetice. Pentru o aceeai
tensiune la borne U, variaia temperaturii de la
1
la
2
modific rezistena bobinei r
0
de la r
01
la r
02,

i deviaia acului indicator va fi:
( )
2
2
a 0
U
R r
1
d
dL
D 2
1
+

= , de la
1
la
2
, determinnd o eroare:
( )
( )
1
R r
R r
2
a 02
2
a 01
1
1 2

+
+
=


= |
.
|

\
|

.
Admind c r
10
+ r
20
= 2r
0
i notnd
0
10 20
0
0
r
r
r r
r
r
=
|
|
.
|

\
|
= , rezult
a
0
r
a 0
0
r
R
r
2
~
R r
r
2 =
+
=

,
dependent de raportul r
0
/R
a
.
Mijloace de compensare a erorii de temperatur:
- se asigur un raport r
0
/R
a
att de mic nct

s rmn n limite admisibile;


- deoarece R
a
depinde de tensiunea nominal U
n
, pe msur ce aceasta este mai mic se
micoreaz i rezistena bobinei r
0
astfel nct s se menin r
0
/R
a
= ct. Pentru a micora r
0
, bobina
se construiete cu un numr de spire mai mic, din conductor de seciune mai mare.
- deoarece numrul de amperspire al voltmetrelor cu intervale diferite trebuie s rmn
acelai (NI = ct.), consumul voltmetrelor (I) crete odat cu micorarea intervalului de msurare
(U
n
).
Pentru aceeai tensiune U, variaia frecvenei de la f
1
la f
2
modific reactana bobinei X de la
X
1
la X
2
i deviaia aparatului
2
2 2
v
U
X R
1
d
dL
D 2
1
+
= de la
1
la
2
, determinnd o eroare
2
2
2
v
2
2
2
1
1
1 2
f
f
X R
X X
+


=
|
.
|

\
|


= .
Deoarece . 1
R
L
X
X
1
R
X
, R
2
2
2
1
2
v
2 2
2
2
2
1
2
v
2
2
f
2
v
|
|
.
|

\
|

=
|
|
.
|

\
|
= X
2
2
<<
Dac, spre exemplu, voltmetrul este etalonat n curent continuu:
. f
R
K
f
R
L
2 f 2 , 0
2
2
v
2
2
v
f 2 1
=
|
|
.
|

\
|
= = = =
Mijloace de compensare a erorii de frecven:
- eroarea de frecven se reduce la valori neglijabile prin conectarea unui condensator C n
paralel cu o fraciune din R
a
care compenseaz reactana inductiv a bobinei:


49
Msurri electrice i electronice

B
A
r
o
, L
C
R
b
Fig.45 Schem de compensare a erorii de
frecven la voltmetrul feromagnetic.Impedana Z
Ab
este:
.
R C 1
CR j R
L j r Z
2 2 2
2
0 Ab
+

+ + =
Deoarece , 1 R C
2 2 2
<< ( )
2
0 Ab
CR L j R r Z + + = .
Pentru C = L/R
2
, Z
Ab
= r
0
+R = ct. i impedana voltmetrului devine independent de
frecven.
Voltmetrele feromagnetice se construiesc pentru tensiuni nominale de la 15V la 600V, fie ca
aparate de tablou de clas 1,5 sau 2,5, fie ca aparate portabile de clas 1; 0,5; 0,2. Ele au o rezisten
proprie mic (50100/V) i un consum propriu ridicat (320VA). Din acest motiv, n general,
nu se construiesc voltmetre feromagnetice pentru tensiuni mai mici de 10V. Voltmetrele cu
suspensie pe fire tensionate au un consum sensibil mai redus.
Pentru msurarea tensiunilor nalte alternative (peste 600V) din instalaiile energetice sunt
aproape exclusiv utilizate transformatoare de tensiune asociate cu voltmetre feromagnetice de 100V
(tensiune standard), a cror scar este gradat n valori ale tensiunii nalte.
2.4.4 Ampermetre cu instrument feromagnetic
Sunt cele mai robuste i mai rspndite ampermetre de curent alternativ de frecven
industrial. Deviaia dispozitivului mobil depinde de numrul de amperspire al bobinei fixe.
Aceasta permite construcia de ampermetre feromagnetice pentru o gam larg de cureni nominali
care difer numai prin dimensionarea bobinei fixe, n rest pstrnd aceleai elemente constructive.
Numrul de spire i seciunea conductorului bobinei se aleg funcie de curentul nominal al
ampermetrului pentru un acelai numr de amperspire (200, 300 Asp la aparatele cu suspensie pe
paliere i 50, 60 spire la aparatele cu suspensie pe benzi). Drept urmare, pe msur ce curentul
nominal al aparatului este mai mare bobina acestuia are un numr de spire mai mic din conductor de
seciune mai mare. Spre exemplu, dac se consider (NI)
max
= 200Asp, bobina unui ampermetru
pentru I
n
= 1A va avea 200 spire, n timp ce aceea a unui ampermetru pentru I
n
= 100A va avea doar
2 spire de seciune corespunztoare.
Ampermetrele feromagnetice nu necesit compensarea erorilor de temperatur deoarece sunt
parcurse direct de curentul de msurat a crui valoare depinde de impedana circuitului - mult mai
mare dect aceea a ampermetrului.
Pentru msurarea curenilor alternativi de mare intensitate din instalaiile energetice se
utilizeaz transformatoare de msur de curent asociate cu ampermetre feromagnetice de tablou,
avnd I
n
= 5A sau 1A(standardizat); scara acestor ampermetre este gradat n valori ale curentului
primar, permind astfel citirea direct a curentului de mare intensitate.


a). b).
Fig.46 Extinderea intervalului de msurare la ampermetre
feromagnetice: a - prin comutarea seciunilor; b - prin selectarea prizei.
I
n
=2I
I
n
=I
(NI)
max
=200As
20sp 20sp
40sp
2,5A 5A 10A

50
Msurri electrice i electronice

2.5 Aparate electrice de msurare cu instrument elecrodinamic

2.5.1 Construcia i funcionarea instrumentului electrodinamic
Instrumentul este constituit din dou bobine fixe, coaxiale i o bobin mobil fr cadru, situat n
interiorul acestora i fixat pe axul instrumentului. Pe ax sunt fixate de asemenea dou resorturi spirale
pentru crearea cuplului rezistent i pentru aducerea curentului la bobina mobil, acul indicator i paleta
amortizorului pneumatic. Bobinele fixe pot fi conectate n serie sau n paralel.

1
B

I
2
2
B
I
1

Fig.47 Instrument electrodinamic:
1 bobine fixe; 2 bobin mobil.
1
2

Din punct de vedere constructiv exist dou tipuri de intrumente electrodinamice:
- cu cmp uniform-axial (fig.48a);
- cu cmp radial (fig.48b).
Instrumentul cu cmp uniform-axial are bobinele fixe alungite axial i apropiate astfel nct
cmpul magnetic n interiorul acestuia este practic uniform. Instrumentul cu cmp radial este
constituit din dou bobine fixe plate i deprtate convenabil astfel nct liniile cmpului magnetic s
intersecteze radial circumferina pe care se deplaseaz laturile active ale bobinei mobile.a).
b).Fig.48 Instrumente electrodinamice - tipuri constructive:
a cu cmp radial; b cu cmp uniform-axial.
Funcionarea instrumentelor electrodinamice se bazeaz pe interaciunea efectelor curenilor
care parcurg bobinele fixe i mobile ale acestora. Caracteristic acestor instrumente este lipsa fierului
din construcia lor.
Dac bobinele fixe (legate ntre ele) sunt parcurse de curentul continuu I
1
, iar bobina mobil
este parcurs de curentul continuu I
2
care este adus prin intermediul resorturilor spirale, forele
electrodinamice ce apar datorit interaciunii dintre cureni, tind s roteasc bobina mobil spre
poziia n care fluxul magnetic propriu ar coincide cu cel al bobinelor fixe.
Cuplul activ produs de aceste fore se determin pe baza teoremei forelor generalizate,
51
Msurri electrice i electronice
innd cont de faptul c energia localizat n cmpul magnetic al sistemului format din bobinele
fixe i mobil se exprim prin:
W
m
=
2 1
2 2
1
2
1
2 2
I MI
I L I L
+ + ,
unde L
1
, L
2
inductivitile proprii ale bobinelor fixe i mobil;
M inductivitatea mutual.
Deoarece numai inductivitatea mutual, M, depinde de unghiul de deviaie , expresia
cuplului activ rezult:
M
a
=
d
dM
I I
d
dW
ct I I
m
2 1
. ,
2 1
= |
.
|
\
=

|
.
Pentru o anume deviaie are loc egalitatea M
a
= M
r
(cuplul activ este egal cu cuplul
rezistent), i M
a
= D , din care se obine

2 1
0 0 I I
d
dM
d
dW
m

+ + = ;
2 1
1
I I
d
dM
D
= .
Rezult c deviaia acului indicator a instrumentului este proporional cu produsul dintre
valorile curenilor ce parcurg cele dou bobine i factoul
d
dM
.
Dac bobinele se alimenteaz n curent alternativ, fiind parcurse de curenii i
1,
i
2
, asupra
bobinei mobile acioneaz cuplul activ instantaneu:
m
a
=
d
dM
i i
2 1
, unde i
1
= 2 I
1
sin t; i
2
= 2 I
2
sin (t+).
Datorit ineriei, dispozitivul mobil nu poate urmri oscilaiile rapide ale cuplului
activ instantaneu, iar deviaia instrumentului va fi determinat de valoarea medie a cuplului activ:
M
a med
=

=
T T
a
dt i i
T d
dM
dt m
T
0
2 1
0
1 1

=
2 1
I I
d
dM

cos ( )
2 1
, I I

.
Ecuaia de funcionare n curent alternativ este:
= ) , cos(
1
2 1 2 1
I I I I
d
dM
D

.
2.5.2 Proprietile instrumentului electrodinamic
Datorit lipsei pieselor feromagnetice erorile constructive sunt neglijabile, n schimb factorii
exteriori (cmpuri magnetice, variaii de temperatur i frecven) pot cauza erori de indicaie dac
nu se iau msuri de reducere a acestora.
Influena cmpurilor magnetice perturbatoare se reduce prin ecranare sau printr-o
construcie astatic (ca n cazul instrumentului feromagnetic). Instrumentul astatic este de fapt
constituit din dou instrumente avnd bobinele mobile fixate pe un ax comun. Att bobinele fixe ct
i cele mobile sunt conectate astfel nct s realizeze cmpuri magnetice de sensuri contrare i
cupluri de acelai sens. Astfel, cuplurile determinate de interaciunile dintre cureni se adun, pe
cnd cele produse de cmpul pertubator exterior se anuleaz.
Variaiile temperaturii i respectiv frecvenei, pot introduce erori datorit modificrii
rezistenei (Cu), respectiv reactanei bobinelor. Aceste erori pot fi reduse la valori neglijabile prin
scheme de compensare adecvate.
Lipsa elementelor feromagnetice, precum i posibilitile de compensare a erorilor
suplimentare, determin ca principala calitate a acestor instrumente s fie precizia ridicat.
Instrumentul electrodinamic st la baza construciei celor mai precise aparate analogice, utilizate de
regul ca aparate etalon.
Dezavantajele lor sunt:
- consum propriu ridicat (datorit nchiderii fluxului magnetic prin aer);
- capacitate de suprasarcin redus (datorit trecerii curentului prin resorturi);
- cuplu activ de valoare redus.

52
Msurri electrice i electronice
2.5.3 Voltmetre cu instrument electrodinamic
Aceste voltmetre sunt constituite dintr-un instrument electrodinamic sensibil (520 mA) cu
cmp uniform, avnd bobinele fixe i mobile conectate n serie ntre ele i nseriate cu una sau mai
multe rezistene adiionale corespunztoare tensiunii nominale.
C
r
o

U
Fig.49 Schema unui voltmetru
electrodinamic.
R
a


Avnd n vedere c pentru instrumentul electrodinamic cu cmp uniform cu bobinele
conectate n serie I
1
= I
2
= I
V
=
e
R
U
, rezult c deviaia voltmetrului este:
2
0
2
2
0
12
) sin( ) sin( U K
R
U
D
L
v
m
+ = + = , unde
0
este unghiul
poziiei iniiale a bobinei mobile.
Voltmetrele electrodinamice msoar att tensiuni continue ct i tensiuni alternative
indicnd valoarea efectiv a acestora indiferent de forma lor.
Eroarea de temperatur se manifest mai puternic n cazul voltmetrelor pentru tensiuni mici
la care rezistena adiional este mai mic. Pentru reducerea erorii este necesar micorarea
rezistenei bobinelor, ceea ce atrage creterea consumului voltmetrelor. Din acest motiv nu se
construiesc voltmetre elctrodinamice pentru tensiuni nominale mai mici de 20 V.
Eroarea de frecven se datorez creterii reactanei bobinelor cu frecvena i se
compenseaz prin conectarea unui condensator C n paralel cu o fraciune din rezistena adiional
R
a
, ceea ce permite extinderea intervalului de frecvene pn la 1000 Hz i chiar mai mult.
Voltmetrele electrodinamice se construiesc numai ca aparate portabile de precizie mare (clasa 0,1;0,2
sau 0,5) pentru frecvena industrial, cu extinderea domeniului pn la cteva sute de Hz. Ele funcioneaz
cu aceiai precizie n c.c. i c.a. ceea ce permite etalonarea lor n c.c. i utilizarea lor n c.a., fie ca voltmetre
etalon, fie ca voltmetre de precizie. Principalul lor dezavantaj l constituie consumul propriu ridicat (pn la
10-20 VA).
2.5.4 Ampermetre cu instrument electrodinamic
Pentru construia acestor ampermetre se utilizeaz un instrument electrodinamic cu cmp
uniform-axial care permite realizarea unei scri convenabile.
Ampermetre cu schem serie. Se construiesc pentru cureni nominali cu valoare redus, sub
0,5A. Au bobinele fixe i mobile conectate n serie, astfel nct att bobinele ct i resorturile
spirale sunt parcurse de ntreg curentul de msurat I = I
1
= I
2
.


I
n
0,5 A
Fig.50 Ampermetrul electrodinamic
cu schem serie.

Ecuaia de funcionare devine:
, ) ( sin KI
0
2
+ =
deoarece n c.a. cos ( )
2 1
I , I

= 1. Ampermetrul funcioneaz n c.c. i c.a., etalonarea fcndu-se cu
mare precizie n c.c. Nu pot fi construite ampermetre cu schema serie pentru cureni mai mari de 0,5
A datorit nclzirii peste limita admisibil a resorturilor spirale parcurse de ntregul curent.
53
Msurri electrice i electronice
Ampermetre cu schem serie-paralel. Pot msura cureni pn la 1A prin conectarea bobinei
mobile n paralel cu cea fix. Se realizeaz astfel ampermetre cu dou game de msurare: unul
corespunztor conectrii serie (max. 0,5A) i cellalt conectrii bobinelor n paralel (max.1A).


Pentru ca amperm trul s funcioneze cu aceiai constant (n c.a.) este necesar s fie
ndeplinit condiia (
2 1
I , I

) = 0 i la conectarea n paralel a bobinelor. Din relaia:
e
I
2
=I
I
n
=I
r
1
, L
1

r
2
, L
2

I
n
=2I
r
a).
I
1
=I
r
b).
Fig.51 Dublarea limitei de msurare prin conectarea bobinelor:
a serie; b derivaie.
)
r
L
j 1 ( r
)
r
L
j 1 ( r
Z
Z
I
I
2
1
1
2
2
2
1
2
2
1
+
+
= = ,
rezult c pentru ca doi cureni s fie n faz este necesar realizarea condiiei:
2
2
1
1
r
L
r
L
= , care conduce la
2
1
2
1
r
r
I
I
= .
De regul bobinele se construiesc cu reactane egale i rezistene egale ntre ele, n care caz
I
1
= I
2
= I , unde I 0,5A. Dac rezistenele nu sunt egale se introduce o rezisten de egalizare r.
Pentru un acelai curent I prin bobine rezult I

n
= I pentru conexiunea serie i pentru
conexiunea derivaie, unde I
I I
n
2
'
=
n
, - curenii nominali pentru conexiunile respective.
'
n
I

Ampermetre cu unt. Pentru cureni mai mari de 1A, bobina mobil se conecteaz la bornele
unui unt conectat n serie cu bobina fix.
r
2

R
s

r
m

C
I
2

I=I
1


Fig.52 Ampermetru electrodinamic cu unt.

n acest caz: ; I I
1
= I
R
R
I
t
s
2
= , unde R
s
este rezistena untului, iar R
t
= R
s
+ r
2
+ r
m
-

rezistena total a circuitului bobinei mobile. n cazul curenilor alternativi, dac este ndeplinit
condiia:
2
2
1
1
r
L
r
L
= , rezult: , n care I > 1A deoarece curentul nu trece prin
resorturile spirale.
) sin( I K
0
2
1
+ =
Ampermetre cu unt cu dou sensibiliti . Se realizeaz cu untul format din dou rezistene egale i
cu posibilitatea de conectare a bobinelor i a seciunilor untului conform schemelor urmtoare:

54
Msurri electrice i electronice


I=2I
R
s
/2
R
s
/2
r
m

C
b).
I
2

R
s
/2 R
s
/2
I
2

C
r
2

a).
I
r
m


Fig.53 Ampermetre cu unt cu dou sensibiliti: a pentru I
n
= I; b pentru I
n
= 2I .
r
m
rezisten din manganin pt. compensarea erorii de temperatur.
Pentru dublarea intervalului de msurare, cele dou seciuni identice ale bobinei fixe se
conecteaz n paralel, iar untul se reduce la jumtate. Rezistena total a circuitului bobinei rmne
neschimbat, ca i I
2
, la dublarea curentului prin circuitul de msurare. n cazul conexiunii serie:
I I
1
= , I
R
R
I
t
s
2
= i , ) sin( I K
0
2
1
+ =
iar n cazul conexiunii paralel:
2
I
I
1

= , I
R 2
R
I
t
s
2
= i rezult:
). sin(
2
I
K
0
2
1
+ |
.
|

\
|

=
Se deduce c n cazul conexiunii paralel ampermetrul indic aceiai deviaie ( = ) pentru
un curent dublu ( I 2 I = ), de unde rezult dublarea intervalului de msurare.
Ampermetrele electrodinamice se construiesc numai ca aparate etalon de clas 0,2 sau 0,1
pentru curenii nominali de la 25 mA la 10 A i frecvena industrial (40 60 Hz), cu posibilitatea
de utilizare i la frecvene mai ridicate n clasa 0,5 (pn la 2000 Hz). Au consum propriu ridicat, de
ordinul 3 20 VA pentru curenii nominali de la 0,5 la 10 A.


2.6 Aparate electrice de msurare cu instrument de inducie

2.6.1 Generaliti
Aceast categorie de instrumente de msurare funcioneaz pe baza interaciunii dintre
fluxurile magnetice alternative ce strbat un element metalic care aparine dispozitivului mobil i
curenii turbionari indui de fluxurile respective n acelai element metalic.
Clasificare: - dup numrul de fluxuri magnetice care produc cuplul activ:
- instrumente de inducie cu flux unic;
- instrumente de inducie cu fluxuri multiple.
- dup forma elementului activ al dispozitivului mobil:
- instrumente de inducie cu disc;
- instrumente de inducie cu tambur.
Cea mai larg utilizare o are n prezent instrumentul de inducie cu trei fluxuri, fiind folosit
la realizarea contoarelor de energie electric de curent alternativ.


55
Msurri electrice i electronice
2.6.2 Instrumentul de inducie cu trei fluxuri
Instrumentul este realizat din doi electromagnei (1 i 2) cu nfurri parcurse de curenii
alternativi i
1
,i
2
i un disc de aluminiu (3), fixat pe axul dispozitivului mobil (4), care se poate roti n
ntrefierul dintre cei doi electromagnei. Acetia pot fi dispui fie n acelai plan, paralel cu tangenta
la circumferina discului (construcie de tip tangenial), fie n plane perpendiculare, unul dintre
electromagnei fiind plasat pe direcia razei discului (construcie de tip radial).

1
2

1

2

i
1

3
i
2

2

i
2

4
3
2
1

a).

i
1

i
2

1

2

2
3

14
3
2
1
d

2

i
2

i
1


b).

Fig.54 Instrumente de inducie cu trei fluxuri: a tip tangenial; b tip radial.

Fluxul
1
produs de electromagnetul 1, strbate discul de dou ori, n timp ce fluxul
2
,
produs de electromagnetul 2, l strbate o singur dat nchizndu-se prin armtura de sub disc.
Astfel, discul este strbtut de trei ori de fluxurile produse de cei doi electromagnei, de unde
provine denumirea de instrument de inducie cu trei fluxuri.
Fluxurile
1
i
2
fiind alternative, induc n disc curenii turbionari i
1t
i i
2t
care se nchid n
jurul fluxurilor care i produc. Datorit interaciunii dintre fiecare din cele trei fluxuri i curenii
turbionari din disc, care circul n zona de aciune a fluxurilor respective, se produc fore care
determin apariia cuplului activ al instrumentului.
Lund n considerare fluxurile i curenii care interacioneaz, precum i sensurile forelor
de interaciune, expresiile cuplurilor active instantanee sunt:
; ; m
t a
i t k m
1 2 1 1
) ( =
t a
i t k m
2 1 2 2
) ( =
t a
i t k
2 1 3 3
) ( = .
Datorit ineriei micarea discului este determinat de cuplul activ mediu:

. ) , cos( ) , cos( ) , cos(
) (
1
2 1 2 1 3 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1
0
3 2 1
t t t t t t
T
a a a med a
I I k I I k I I k
dt m m m
T
M

=
= + + =


Considernd curenii i
1
,i
2
, respectiv fluxurile
1
,
2
sinusoidale i defazate cu unghiul
( ( ) ( ) ( = = t t t t sin 2 , sin 2
2 2 1 1
) ) conform diagramei fazoriale din fig.55b,
rezult: ( ) ( ) . 90 , 90 ,
2 1 1 2
+ = =
t t
I i I56
Msurri electrice i electronice

1

i
1t

f
3

f
1

f
2

i
2t

i
2t

2

1

M
a med

I
1

1


I
2

90-
2


I
2t

I
1tFig.55 Producerea cuplului activ la instrumentul de inducie cu trei fluxuri:
a cile de nchidere a curenilor turbionari; b diagrama fazorial a
fluxurilor i curenilor.

.
Prin urmare, expresia cuplului activ mediu devine:
sin sin sin
2 1 3 2 1 2 1 2 1

t t t med a
I k I k I k M + + =
Curenii turbionari pot fi exprimai pe baza legii induciei electromagnetice prin relaii de
forma: I
1t
= k
1t

1
i I
2t
= k
2t

2
. Prin nlocuire, relaia pentru cuplul activ mediu este:
. sin
2 1
= K
med a
M
Deci, cuplul activ mediu este proporional cu produsul dintre valorile efective ale celor dou
fluxuri i cu sinusul unghiului de defazaj dintre ele.
Proprieti. Funcionarea instrumentului este influenat de existena miezurilor
feromagnetice, caracterizate prin neliniaritatea dintre fluxuri i cureni, de prezena histerezisului i
a curenilor turbionari. Indicaiile instrumentului pot fi afectate totodat, de erori cauzate de
variaiile de frecven i temperatur. Dintre calitile instrumentului pot fi menionate: cuplu activ
puternic i slab influen a cmpurilor exterioare (datorit miezurilor feromagnetice); capacitate
mare de suprasarcin i construcie robust; permite construcia de aparate cu micare continu a
dispozitivului mobil (tip contor). Prezint ns, dezavantajul legat de precizia relativ redus (clas
1,5; 2,5).
2.6.3 Contorul monofazat de inducie
Contoarele sunt aparate utilizate pentru msurarea energiei electrice active i reactive.
Aceste aparate trebuie s aib unul sau mai multe sisteme active care s produc un cuplu activ
proporional cu puterea activ sau reactiv i un dispozitiv integrator care s efectueze integrarea
acestor mrimi, deoarece relaiile de determinare a energiei active, respectiv reactive, sunt:

=
2
1
t
t
, Pdt W

=
2
1
t
t
r
. Qdt W
Contorul de inducie este realizat pe baza instrumentului de inducie, fiind compus dintr-un
dispozitiv activ, al crui cuplu este proporional cu puterea i dintr-un mecanism integrator (sistem
de roi dinate) ce permite oinerea energiei ntr-un anumit interval de timp.
Discul contorului este supus unui cuplu activ proporional cu produsul dintre valorile
efective ale fluxurilor i sinusul unghiului de defazaj dintre ele, care determin un sens de rotaie
dinspre polul parcurs de fluxul defazat nainte
I
ctre polul cu fluxul defazat n urm
U
. Din
interaciunea dintre curenii indui prin micare n disc i fluxurile care i-au produs apar cupluri
suplimentare (de autofrnare) care se opun micrii, ns n construcia contorului se adopt msuri
speciale pentru compensarea acestora.57
Msurri electrice i electronice


U
B
2
A
2
I
I
U
B
1
A
1
ZFig.56 Schema de conectare direct a contorului ntr-un circuit
monofazat: A
1
, B
1
- borne de curent; A
2
, B
2
borne de tensiune.

Admind compensarea cuplurilor de autofrnare i avnd n vedere c fluxul n ntrefierul
electromagnetului de curent
I
este proporional cu curentul I care circul prin receptor, iar fluxul

U
este proporional cu tensiunea U la bornele receptorului, expresia
pentru momentul cuplului activ va fi:
. ) , sin( UI ' K M
U I a a
=


Dac se neglijeaz pierderile n fier, se poate considera fluxul
I
n faz cu I i fluxul
U

n faz cu I
U
. Curentul I
U
este defazat cu un unghi (defazaj intern al contorului) n urm fa de
tensiunea U datorit reactanei inductive a circuitului electromagnetului de tensiune. Rezult:
. ) sin( UI ' K M
a a
=
Dac = 90,
, P ' K cos UI ' K . ) 90 sin( UI ' K M
a a a a
= = =
unde P este puterea activ.
Micrii discului determinate de aciunea cuplului activ, i se opune un cuplu de frnare
produs de un magnet permanent, a crui moment este:
M
f
= - K
M
N ,
N fiind numrul de rotaii pe secund al discului. La echilibrul celor dou cupluri, viteza de
regim permanent a discului este proporional cu puterea activ P consumat de receptor.
Integrndu-se egalitatea n timpul t, se obine n partea stng energia consumat, iar n
partea dreapt numrul de rotaii n efectuat de de disc n timpul t :


= = =
t
0
c
t
0 a
M
. n K Ndt
' K
' K
Pdt W
Parametrii nominali ai contorului monofazat de inducie sunt:
- tensiunea nominal U
n
[V];
- curentul nominal I
n
[A];
- capacitatea maxim de msurare (curentul de suprasarcin) [A];
- frecvena nominal f
n
[Hz];
- constanta C [rot/kWh];
- curentul de pornire I
p
= 0,5% I
n
;
- clasa de precizie c.
58
Msurri electrice i electronice

2.7 Puni de msurare

2.7.1 Generaliti
Punile de msurare sunt mijloace de msurare larg utilizate n tehnica msurrilor electrice.
Acestea fac parte din categoria mijloacelor de msurare de comparaie, la care mrimea de msurat
se compar cu o mrime de precizie. Funcionarea punilor se bazeaz pe metoda de zero, permind
msurarea cu precizie ridicat a valorilor parametrilor elementelor de circuit (R,L,C) i a oricror
mirmi fizice convertibile in R,L,C.
Clasificarea puntilor de msurare
- dup tipul sursei de alimentare:
- puni de curent continuu;
- puni de curent alternativ.
- dup natura mrimi msurate:
- puni pentru msurarea rezistenei;
- pentru msurarea inductivitii proprii L i a factorului de calitate Q;
- pentru msurarea capacitii C i a unghiului de pierderi dielectrice ;
- puni pentru msurarea impedanei;
- puni pentru msurarea frecvenei;
- puni R,L,C.
- dup structur:
- puni simple (Wheatstone) i puni derivate din acestea;
- de curent alternativ cu laturi cuplate magnetic (cu trasformator);
- de curent alternativ cu circuit de msurare in dublu T;
- de curent alternativ bazate pe metoda de rezonan;
- de curent alternativ cu modulare-demodulare.
- dup regimul de lucru:
- puni n regim echilibrat;
- puni n regim dezechilibrat.
La punile n regim echilibrat se aduce lo zero tensiunea la bornele indicatorului de nul prin
reglarea elementelor punii, iar mrimea necunoscut se determin din condiia de echilibru.
Echilibrarea se poate realiza manual sau automat.
La punile n regim dezechilibrat, mrimea necunoscut se determin din deviaia acului
indicator al aparatului (care n prealabil a fost etalonat n uniti ale mrimii de msurat).
2.7.2 Puni de curent continuu
Punile de curent continuu reprezint unele dintre cele mai vechi mijloace de msurare cu
precizie a rezistenei, ntr-un interval larg de valori, de la 10
-6
la 10
10
, cu erori de 1-2% n cazul
punilor portabile i pn la 0,001% n cazul unor puni de laborator speciale.
n funcie de valoarea rezistenei msurate, punile alimentate n c.c se clasific n trei
categorii:
- puni pentru msurarea rezistenelor de valori medii (110
6
) - puni Wheatstone, la care
elementul de msurat este un element dipolar;
- puni pentru msurarea rezistenelor de valori mici (10
-6
1) - puni Thomson, la care
elementul de msurat este un element cuadripolar;
- puni pentru msurarea rezistenelor de valori mari - puni Megohm, la care elementul de
msurat este un element tripolar.
2.7.2.1 Puntea simpl (WHEATSTONE) alimentat in curent continuu
Puntea Wheatstone (fig.57) este o reea complet cu patru noduri, n laturile patrulaterului
conectndu-se rezistenele a, b, R i R
x
(R
x
fiind rezistena necunoscut). ntr-o diagonal se
conecteaz un indicator de nul (galvanometru de c.c. sau indicator electronic de c.c), iar n cealalt
diagonal se conecteaz sursa de tensiune (electrochimic sau electronic).
Puntea Wheatstone alimentat n curent continuu poate funciona:
- n regim echilibrat (tensiunea la bornele indicatorului de nul este zero, U=0);
59
Msurri electrice i electronice
- n regim dezechilibrat (tensiunea la bornele aparatului indicator conectat n diagonala
punii este diferit de zero, U0).

(R
s
)
E
(2)
(1)
R
I
i

I
I
1

D
C
R
x
b
I
2

A
a
(R
i
)
IN


Fig.57 Puntea simpl Wheatstone
alimentat n curent continuu:
AB diagonal de alimentare;
CD diagonal de msurare;
IN indicator de nul.
B2.7.2.1.1 Funcionarea punii Wheatstone n regim echilibrat
Principiul metodei de msurare a rezistenei necunoscute R
x
const n echilibrarea punii
prin: a) variaia rezistenei de comparaie R la raport
b
a
= const., sau b) variaia raportului
b
a
la
rezisten R = const. Deci, n funcie de modul de realizare a echilibrului, se deosebesc puni cu
rezistena de comparaie variabil i puni cu raport variabil.
La punile cu rezisten variabil (fig.58a), R este un rezistor n decade (36 decade),
eventual completat cu o rezisten variabil continuu, iar a i b sunt rezistene fixe comutabile,
raportul
b
a
fiind modificabil n valori de forma 10
n
(n = -3+3). Precizia acestor puni este de
0,0010,1%. Sunt folosite n cazul msurrilor care necesit o precizie ridicat (investigarea unui
material nou, etalonarea i verificarea unor mijloace de msurare, etc.).
La punile cu raport variabil (fig.58b), se folosete un poteniometru P, al crui cursor
determin raportul rezistenelor
b
a
. Rezistena R este comutabil pentru obinerea mai multor game
de msurare. Precizia acestor puni este de 0,11%, folosindu-se ca puni portabile la msurrile
curente pe teren.
Indiferent de tipul punii, momentul echilibrului este pus n eviden prin obinerea deviaiei
zero la indicatorul de nul, cu ntreruptoarele 1 i 2 nchise. Deci, curentul prin diagonala
indicatorului de nul este I
i
= 0, ceea ce arat c potenialele punctelor C i D sunt egale (V
C
= V
D
),
iar tensiunea la bornele indicatorului de nul este U = U
CD
= V
C
V
D
= 0.
n consecin, sunt satisfcute relaiile:
U
AC
= U
AD
aI
1
= bI
2
;
U
CB
= U
DB
R
x
I
1
= RI
2
,
R fiind valoarea rezistenei de comparaie la echilibru.
Prin mprirea relaiilor rezult condiia de echilibru a punii Wheatstone alimentat n c.c.:

R
b
R
a
x
= sau
R
R
b
a
x
= .
Valoarea rezistenei necunoscute R
x
va fi:
R
x
=
b
a
R.
60
Msurri electrice i electronice

b). a).
(2) (1)
R
R
x

E
b
B
D
C
A
P
a
IN
E
R
R
x

(2)
(1)
D
B
C
A
b
a
IN
Fig.58 Variante constructive ale punii Wheatstone:
a cu rezisten de comparaie variabil;
b cu raport variabil.
Condiia de echilibru se regsete aplicnd teoremele de rezolvare a circuitelor electrice i
determinnd expresia curentului prin indicatorul de nul:
I
i
= E
) R R )( b a ( R ) R b )( R a ( R ) R R b a ( R R ) R a ( bR ) R b ( aR
bR aR
x s x i x i s x x
x
+ + + + + + + + + + + + +

,
unde: - R
s
rezistena sursei;
- R
i
- rezistena indicatorului de nul.
Numitorul expresiei se poate scrie sub forma R+, unde cu s-a notat suma termenilor care
nu l conin pe R. Deci
I
i
= E
+

R
bR aR
x
.
n momentul echilibrului, cnd curentul este zero, I
i
= 0, anulnd numrtorul, regsim
condiia de echilibru a punii:
aR bR
x
= 0.
Pentru determinarea modului de echilibrare a punii, se traseaz caracteristica deviaiei a
indicatorului de nul funcie de rezistena reglabil R, = f(R). Notnd cu C
I
constanta de curent a
indicatorului de nul, deviaia este:

+

= =
R
bR aR
C
E
C
I
x
I I
i
.
Echilibrarea decurge astfel:
- se alege un raport
1000
1000
=
b
a
= 1;
- se d rezistenei reglabile R valoarea zero (R = 0);
- nchiznd ntreruptoarele 1 i 2 se urmrete deviaia indicatorului de nul, aceasta
trebuind s fie n stnga (pentru R = 0, =

x
I
bR
C
E
);
- se crete treptat rezistena de comparaie pn cnd pentru o valoarea a acesteia
R = R
e
se obine = 0, deci echilibrul punii. Cnd se obine o deviaie la stnga pe scara gradat a
indicatorului de nul (galvanometru), nseamn c rezistena reglabil R are o valoare mai mic dect
rezistena de echilibru, deci este necesar creterea lui R. Dac se obine o deviaie la dreapta,
trebuie sczut rezistena R pentru obinerea echilibrului punii.
n cazul n care nu este posibil obinerea valorii de echilibru, este necesar operaia de
interpolare. Din asemnarea triunghiurilor AR
1
R
I
i BR
2
R
I
se deduce valoarea rezistenei de
interpolare:
61
Msurri electrice i electronice

i
i
R R
R R

=
2
1
2
1

, de unde:
R
i
= R
1
+
2 1
1


+
(R
2
R
1
), iar rezistena necunoscut R
x
se calculeaz cu relaia:
R
x
=
b
a
R
i .
A

B


R

R
1
R
e
R
i
R
2

2
Fig.59 Caracteristica deviaiei
indicatorului de nul funcie de
rezistena de comparaie = f(R).Observaii asupra echilibrrii:
- Rezultatul msurrii are precizie maxim dac
b
a
se va alege astfel nct n momentul
echilibrului s fie introdus n circuit cea mai mare decad a rezistenei R.
- La msurarea unei rezistene necunoscute se alege la nceput raportul
1000
1000
=
b
a
= 1. Dac
la obinerea echilibrului se observ c s-au utilizat pentru R i decada cea mai mare, nseamn c
msurarea este corect i raportul
b
a
= 1 este indicat.
- Dac nu s-au folosit toate decadele n momentul echilibrului, se alege un raport subunitar,
b
a
<1.
- Dac s-a ajuns la valoarea maxim R
max
a rezistenei de comparaie i deviaia se menine
n stnga, nseamn c R
x
> R
max
i pentru a putea face msurarea e necesar s adopte
b
a
> 1.
Aproximarea rezistenei de echilibru R
e
cu rezistena de interpolare R
I
introduce o eroare
sistematic de metod, deoarece totdeauna R
i
> R
c
(fig.59).
2.7.2.1.2 Caracteristicile metrologice ale punii Wheatstone n regim echilibrat
Intervalul de msurare:
Teoretic:
R
x min
= R
min
max
min
b
a
= 0,1
3
10
1
= 10
-4
;
R
x max
= R
max
min
max
b
a
=10
4
1
3
10
= 10
7
.
Practic intervalul este ntre 1 i 1M, deci R
x
[1,10
6
].
Rezistenele care ies din cadrul acestor limite se msoar cu erori mari din cauza
rezistenelor R
s
i R
p
:
- R
x
<1 - intervin rezistenele R
s
, ale conductoarelor de legtur i punctelor de contact de
acelai ordin de mrime cu rezistena de msurat;
- R
x
>1M - intervin rezistenele R
p
(efect de untare a rezistenei).


62
Msurri electrice i electronice
Sensibilitatea punii - raportul dintre variaia mrimii de ieire i variaia
corespunztoare a mrimii de intrare. La puntea Wheatstone variaia rezistenei de comparaie
R
R

n jurul valorii de echilibru produce o variaie a indicatorului de nul.
] div [
dR
d
R
R
dR
d
R
R
lim
0 R
S

=


=

(la echilibru).
Sensibilitatea teoretic:
S
t
=
I
C
E
x
R
1
]
R
a
1 )
R
1
R
1
( R ][
R
R
1 )
a
1
R
1
( R [
1
x x
s
x x
i
+ + + + + +
[div].
Sensibilitatea experimental, cu care se face o anumit msurare, se determin conform
definiiei:
S
e
= R
i
R

= R
i
1 i
1
R R

= R
i
i 2
2
R R

, sau S
e
= R
i
1 2
2 1
R R
+
[div].
Deci, sensibilitatea experimental notat S
e
, este cu att mai mare cu ct R
2
i R
1
sunt mai
apropiate ca valori i cu att cu ct deviaiile indicatorului de nul sunt mai mari.
Precizia msurrii unei rezistene R
x

Eroarea limit de msurare a rezistenei R
x
prezint dou componente:
R
xi
eroarea intrinsec;
R
xv
eroarea suplimentar;
R
xl
= R
xi
+ R
xv
.
Eroarea intrinsec R
xi
este eroarea limit de msurare n condiii de referin, stabilite prin
norme, sub form de valori de referin pentru mrimile de influen (temperatur, umiditate) i se
calculeaz cu relaia:
R
xi
= +
100
c
( ) R
K
R
x
N
+ ,

unde:
c - clasa de precizie a punii; R
N
= 10
n
() - o rezisten convenional, care reprezint cea
mai mare valoare de forma 10
n
coninut n intervalul de msurare al punii pentru un raport
b
a

dat:
- pentru R
max
= 11111 i 1
b
a
= , R
N
=10
4
;
10
1
b
a
= , R
N
=10
3
; 10
b
a
= , R
N
=10
5
.
K - constanta indicat de constructor, K = 10; 100.
R
x
- valoarea msurat a rezistenei necunoscute dat de relaia R
x
= R
b
a
.
Eroarea suplimentar R
xv
este eroarea de msurare datorat variaiei unei singure mrimi
de influen (temperatur, umiditate) n afara intervalului de referin, dar n interiorul intervalului
de utilizare i se exprim n procente de eroare intrinseac.
2.7.2.1.3 Funcionarea punii simple (Wheatstone) n regim dezechilibrat. Caracteristici
metrologice
Puntea simpl n regim dezechilibrat se folosete la msurarea electric a unor mrimi
neelectrice, convertibile prin intermediul unor traductoare ntr-o rezisten. Tensiunea de alimentare
e furnizat de o surs de tensiune continu, stabilizat, care are rezistena intern R
s
= 0. n
diagonala vertical este conectat un amplificator sau un aparat electronic de msurat, care are o
impedan de intrare mare, astfel nct circuitul de msurare funcioneaz practic n gol, fiind
caracterizat prin sensibilitatea de tensiune.63
Msurri electrice i electronice

U
R
R
0
+
R
U
2
b
(Rx) U
1
a
D
B
C
U
U
1
C
b
a
U
D
R
(R
X
)
R
R
0
+U
2


A


U
Rs=0

Fig.60 Puntea Wheatstone n regim dezechilibrat.

Caracteristica static de transfer a punii, adic dependena dintre mrimea de ieire
tensiunea de dezechilibru U i mrimea de intrare variaia de rezisten R - care a produs-o, se
determin ca fiind:
U = U
CD
= U
2
-U
1
= U(
+ R b
b
)
R R a
a
0
+ +
= U
) R R a )( R b (
aR ab R b bR ab
0
0
+ + +
+ +
.
Dar aR bR
0
= 0, deci
U = U
R a
R
1 ) R a (
R
R b
b
0
0
|
|
.
|

\
|
+

+ +

+
.
Observaii:
- Caracteristica static de transfer U = f(R) rezult neliniar.
- n practic se utilizeaz puntea cu brae egale i se consider a = b = R = R
0
. Caracteristica
static de transfer a punii cu brae egale devine:
U = )
R 2
R
1 (
R
R
4
U
U
R 2
R
1
R
R 4
R
0 0
0
2
0
0

,
deoarece
0
R
R
<<1.
Caracteristici metrologice:
Sensibilitatea este dat de raportul dintre variaia relativ a mrimi de ieire i variaia
relativ a mrimii de intrare:
S =
0
R
R
R
R

.
La puntea cu brae egale:
S= )
R 2
R
1 (
4
1
R
R
R
0
0

R
=

.
Eroarea de neliniaritate a caracteristicii statice de transfer.
64
Msurri electrice i electronice
Caracteristica static de transfer
U = )
R 2
R
1 (
R
R
4
U
0 0

are o eroare de neliniaritate


nel
=
0
R 2
R
.
Pentru =

01 , 0
R
R
0
nel
= 5 , 0
2
01 , 0
= ; 1 - 995 , 0 005 , 0 1
R 2
R
0
= =

, deci caracteristica
static de transfer poate fi scris sub forma:
U S
R
R
4
U
0

=
4
1
R
R
R
R
4
1
R
R
U
U
0
0
0
=

,
pentru =

1 , 0
R
R
0
nel
= % 5
2
1 . 0
= , deci inadmisibil de mare.
Concluzie de ordin practic: Puntea cu brae egale, cu un singur traductor, se va folosi numai
cnd variaiile de rezisten ale traductorului sunt mici (apropiate de valoarea nominal).
Dac se adopt o punte cu braele inegale la care a = b = kR
0
, R
0
= R, iar k>>1, atunci:
)
R
R
1 k
1
1 ( U
R
R
) 1 k (
k
R ) 1 k (
R
1
U
R
R
) 1 k (
k
U
0 0
2
0
0
2

+

+
= .
Sensibilitatea este n acest caz:

k
1
)
R
R
1 k
1
1 (
) 1 k (
k
0
2
S

+

+
= ,
iar eroarea de neliniaritate:

0
nel
R
R
1 k
1
+
= .
Pentru k<<1, eroarea de neliniaritate va fi mult mai mic n comparaie cu cea a punii
cubrae egale, dar scade i sensibilitatea, ceea ce reprezint un dezavantaj.
2.7.2.2 Puntea dubl (Thomson)
Puntea dubl Thomson (Kelvin) se utilizeaz la msurarea rezistenelor mici, cu valori
cuprinse ntre 10
-6
i 1 (rezistene de contact, rezistena conductoarelor masive,etc.). La aceste
valori reduse, rezistenele de contact i cele ale conexiunilor fiind de acelai ordin de mrime ca i
rezistenele de msurat, msurarea cu puntea Wheatstone introduce erori importante.
Fa de puntea Wheatstone, puntea Thomson prezint avantajul c rezistenele de contact i
rezistenele conductoarelor de legtur la punte sunt plasate ntr-un circuit auxiliar, evitndu-se
influena lor asupra circuitelor de msurare. Se separ astfel alimentarea de msurare prin
disocierea bornelor respective (2 borne de curent; 2 borne de tensiune).
Principiul metodei de msurare const n alegerea valorilor R
2
i R
4
i variaia rezistenelor
R
1
i R
3
pn la aducerea la echilibru a punii (I
i
= 0).
Pentru determinarea condiiei de echilibru se transfigureaz puntea Thomson ntr-o punte
Wheatstone, prin nlocuirea triunghiului format de rezistenele r, R
1
i R
2
n steaua format de
rezistenele R
M ,
R
N
i R
P,
ale cror valori sunt date de relaiile:

2 1
1
M
R R r
rR
R
+ +
= ;
2 1
2
N
R R r
rR
R
+ +
= ;
2 1
2 1
P
R R r
R R
R
+ +
= (a)
Condiia de echilibru a punii echivalente va fi:
(
3 N e 4 M x
R ) R R ( R ) R R + = + (b)
Din (a) i (b) rezult:
) R R r ( R
R R R R
r
R
R
R R
2 1 4
4 1 3 2
4
3
e x
+ +

+ = .
Dac
4
3
e x
4
3
2
1
R
R
R R
R
R
R
R
= = .
65
Msurri electrice i electroniceA
R
4
R
3
E (1)
R
3
R
x
M
R
1
IN
(2)
P R
2
r
N R
e
R
4
A
Rh
IN
(2)
Rh
(1)
E
R
x
R
m R
n
R
e
R
p
a). b).
n mod obinuit, punile duble se construiesc cu raportul
4
3
R
R
variabil prin reglarea
simultan a rezistenelor R
1
= R
3,
care formeaz o rezisten dubl, n decade, cu manete.
Rezistenele R
2
= R
4
se fixeaz cu ajutorul unor fise, avnd valori de forma 10
n
, iar R
e
este o
rezisten etalon ce se monteaz n circuitul auxiliar, exterior punii. Adoptnd prin construcie
rezistenele R
1
= R
3
, se satisface n mod automat condiia: R
2
R
3
= R
1
R
4.

Fig.61 Puntea dubl (Thomson): a - schema electric; b - schema electric echivalent.
E sursa de alimentare; (1),(2) ntreruptoare; Rh reostat de reglaj al
curentului; A - ampermetru magetoelectric; R
x
rezistena de msurat;
R
e
rezisten etalon.
Caracteristicile metrologice ale punii duble:
- Intervalul de msurare este cuprins ntre 10
-6
i 1;
- Sensibilitatea punii duble (definit ca i pentru puntea Wheatstone) depinde direct
proporional de sensibilitatea indicatorului de nul i de intensitatea curentului din circuitul
auxiliar, care este ns limitat de condiia de a nu nclzi rezistenele R
x
i R
e
. Deoarece
totdeauna n serie cu IN este intercalat rezistena R
p
, sensibilitatea punii duble este mai
mic dect a punii simple.
- Precizia msurrii unei rezistene R
x
:
Eroarea limit de msurare R
xl
se calculeaz cu relaia: R
xl
= R
xi
+ R
xv,
cu
observaia c la puntea dubl eroarea intrinsec este:
R
xi
=
x
N
R
k
R
(
100
c
+ ),
unde : - c = clasa de precizie a punii;
- k = constanta punii (de obicei k = 100);
- R
N
=10
n
, o rezisten convenional, care reprezint cea mai mare valoare de
forma 10
n
coninut n intervalul de msurare a punii pentru o rezisten etalon dat.
2.7.2.3 Puntea pentru msurarea rezistenelor mari (Puntea MEGOHM)
Extinderea limitei superioare a intervalului de msurare al punii Wheatstone peste 1M se
obin prin:
a) introducerea unor modificri n schema punii simple care constau n:
- mrirea raportului punii prin conectarea rezistenelor R
1
i R
2
(fig.62a). (Realizarea unor
rezistene decadice stabile de valori foarte mari se face cu dificultate).
- prevenirea untrii rezistenei mari R
x
de ctre rezistenele de scurgere ntre bornele de
racord la punte prin realizarea unor inele de gard la bornele M i N. Prin conectarea inelelor de
gard n punctul G, efectul de untare devine practic neimportant, deoarece:
R
p1
>> a; R
p2
>> R
x
.
66
Msurri electrice i electronice
b) utilizarea unor indicatoare de nul cu rezistene de intrare foarte mari, realizate cu
amplificatoare de c.c. avnd la intrare tranzistoare cu efect de cmp.

R
R
p2

a
R
2

R
x

M
N
G
A B
C
R
p1

E
b
R
1

IN
E
A
C
D
R
BD

R
BG

R
DG

b
a
R
x

R
p1

R
p2

IN

B
D

Fig.62 Puntea Megohm:
a schema electric; b schema electric echivalent.

Pentru a determina condiia de echilibru a punii Megohm, se transfigureaz steaua format
din rezistenele R, R
1
i R
2
n triunghiul (fig.62b) format din rezistenele:

+ +
=
+ +
=
+ +
=
R
R R RR R R
R
R
R R RR R R
R
R
R R RR R R
R
DG
BG
BD
2 1 2 1
2
2 1 2 1
1
2 1 2 1

Valoarea rezistenei de msurat este:
R
x
= R
BD
DG
R b
a
/
.
Dac se compar cu relaia pentru puntea Wheatstone R
x
= R
b
a
, se constat c folosind
puntea Megohm se pot msura rezistene R
x
mai mari, deoarece R
BD
> R, iar b/R
DG
< b.
Valoarea acestor rezistene depinde n general de tensiune, de aceea msurarea lor trebuie
fcut la tensiunile specificate. Din cauza curenilor de polarizare, echilibrul punii devine stabil
abia dup un anumit timp de la aplicarea tensiunii (acest timp poate ajunge de ordinul minutelor).
2.7.3 Puni de curent alternativ
2.7.3.1 Funcionarea punii simple n curent alternativ
n cele patru laturi sunt conectate impedanele Z
1
, Z
2
, Z
3
, Z
4
, sursa de alimentare este
alternativ sinusoidal, de pulsaie , iar ca indicator de nul se utilizeaz un aparat de c.a.(fig.63a).
Condiia de echilibru a punii este:
Z
1
Z
4
= Z
2
Z
3
,
similar cu cea din cazul punii Wheatstone n c.c., n care Z
1
Z
4
sunt impedanele din
laturile punii.
Din relaia condiiei de echilibru rezult impedana necunoscut.
Condiia de echilibru este scris ntre mrimi complexe, conducnd la dou relaii n mrimi
reale, obinute prin scrierea impedanelor prin una din formele obinuite:
Z = R+ jX = Ze
j
,
unde R i X reprezint rezistena i reactana impedanei reprezentat printr-o schem serie,
iar Z i modulul, respectiv argumentul impedanei.


67
Msurri electrice i electronice

b).
U
D
B
C
A
U
IN
Z
2

Z
4

Z
3
Z
1

+j
Axa real
U
min
U


a).


Fig.63 Puntea simpl alimentat n c.a.:
a schema electric; b locul geometric al fazorului tensiunii de dezechilibru.

Deci:

3 1
j
3 3 3 3
j
1 1 1 1
e Z jX R Z ; e Z jX R Z

= + = = + = ;

4 2
j
4 4 4 4
j
2 2 2 2
e Z jX R Z ; e Z jX R Z

= + = = + = .
Folosind exprimarea impedanei n funcie de modul i argument, nlocuind relaiile
anterioare n condiia de echilibru, rezult:
.
) ( j
3 2
) ( j
4 1
3 2 4 1
e Z Z e Z Z
+ +
=
Condiia de echilibru se ndeplinete dac sunt satisfcute simultan relaiile:

+ = +
=
3 2 4 1
3 2 4 1
Z Z Z Z
Folosind rezistena i reactana pentru exprimarea impedanei se obine relaia:
(R
1
+jX
1
)( R
4
+jX
4
) = (R
2
+jX
2
)( R
3
+jX
3
),
de unde prin egalarea prilor reale i imaginare rezult:
R
1
R
4
X
1
X
4
= R
2
R
3
X
2
X
3

R
1
X
4
X
1
R
4
= R
2
X
3
X
2
R
3
.
Observaii:
- Pentru echilibrarea punii, trebuie ndeplinite dou condiii, deci este necesar reglarea a
doi parametri variabili ai punii pentru a determina cele dou necunoscute: rezistena i reactana
impedanei necunoscute. Deosebirea dintre puntea de c.c. i puntea de c.a. este:
n c.c. exist o singur condiie de echilibru, o mrime necunoscut i un parametru
variabil;
n c.a. sunt dou condiii de echilibru, dou mrimi necunoscute i doi parametri
variabili.
- Condiia referitoare la argumentele celor patru impedane (
1
+
4
=
2
+
3
) arat cum
trebuie realizat o punte, pentru a putea fi echilibrat:
dac puntea este format din dou rezistene i dou reactane, rezistenele fiind n laturi
alturate, celelalte laturi trebuie s aib reactane de acelai fel (capacitive sau
inductive)(fig.64a);
dac rezistenele se afl n laturi opuse, celelalte laturi trebuie s conin reactane de
natur diferit (o capacitate i o inductivitate)(fig.64b).
- Dificultatea obinerii practice a echilibrului punii de c.a. const n aceea c dup realizarea
uneia dintre condiiile de echilibru este necesar ndeplinirea celei de a doua, fr s fie deranjat
prima. Acest lucru este posibil datorit proprietii de convergen a punii.
Teorema de convergen: Dac ntr-o punte de impedane alimentat n c.a., din cele 8
componente ale punii se variaz una singur cu valori cuprinse ntre 0 i , locul geometric n
planul complex, al vrfului fazorului tensiunii de dezechilibru U este un cerc (fig.63b).
68
Msurri electrice i electronice
- n unele cazuri condiiile de echilibru sunt independente de frecvena tensiunii de
alimentare a punii. Astfel de puni pot fi alimentate cu o tensiune alternativ de form oarecare
(nesinusoidal). Dac n condiiile de echilibru intervine frecvena, punile trebuie alimentate cu
surse de tensiune sinusoidal cu frecven stabil n domeniul 20-1000Hz.
Punile clasice de c.a. se utilizeaz pentru msurarea cu precizie ridicat a parametrilor de
circuit (R, L, C, M), a impedanelor i a frecvenei. Prin intermediul parametrilor de circuit se pot
msura i unele mrimi neelectrice.
- n practic se folosesc puni universale RLC care permit msurarea parametrilor
elementelor de circuit ntr-o gam larg de valori:
Rezistene de la zecimi de pn la sute de M, cu precizie de 0,21,5%;
Inductiviti proprii de la zeci de H pn la sute H, cu precizie de 0,32,5%;
Capaciti de la 0,1 pF pn la 10
3
F, cu o precizie de 0,10,5%.


R
1
R
2
L
1

L
2
U
U
C
L
R
1
R
2

a). b).

Fig.64 Alctuirea unei puni de c.a.
pentru satisfacerea condiiei:
3 2 4 1
+ = + .


69
Msurri electrice i electronice
70

3. APARATE ELECTRONICE ANALOGICE
PENTRU MSURARE

3.1 Voltmetre, ampermetre i ohmmetre electronice

3.1.1 Voltmetre electronice analogice
3.1.1.1 Generaliti
Dintre cele trei mrimi caracteristice ale unui semnal amplitudinea, frecvena i faza,
amplitudinea este mrimea care intereseaz ntr-un numr foarte mare de aplicaii. Din acest motiv
exist un numr foarte mare de aparate de msur destinate msurrii mrimii semnalelor, fie n
curent continuu, fie n curent alternativ.
Voltmetrele clasice (magnetoelectrice, electrodinamice, .a.) au dou dezavantaje:
- conectarea lor introduce o sarcin suplimentar n circuit, rezistena lor interioar fiind
relativ mic;
- cu ajutorul lor nu se pot msura valori mici ale tensiunilor (mili sau microvoli) nici n
curent continuu, nici n curent alternativ.
Prin introducerea voltmetrelor electronice se elimin aceste dezavantaje, ele avnd o
impedan de intrare (interioar) foarte mare, fapt ce le mrete sensibilitatea. Dezavantajul lor
const n faptul c sunt mai scumpe i necesit surs de alimentare.
3.1.1.2 Voltmetre electronice de c.c.
3.1.1.2.1 Voltmetru magnetoelectric cu amplificator de c.c.
Pentru a mri sensibilitatea i rezistena de intrare a unui voltmetru clasic, acesta se asociaz
cu un amplificator de c.c. Amplificatorul poate fi cu cuplaj direct sau cu modulare-redresare.Atenuatorul de intrare permite schimbarea sensibilitii voltmetrului iar filtrul elimin
eventualele componente alternative suprapuse peste semnalul de msurat. Sensibilitatea acestui tip
de aparat nu poate cobor sub 0,1V datorit derivei termice din amplificatorul de c.c.
Voltmetrul cu amplificator cu modulare-redresare este realizat pentru a elimina instabilitatea
din punct de vedere termic, prin nlocuirea amplificatorului de c.c. cu unul de c.a. Tensiunea de c.c.
de msurat este transformat n tensiune de c.a. cu ajutorul modulatorului i a oscilatorului,
amplificat i n final transformat n tensiune de c.c. cu ajutorul detectorului i aplicat aparatului
magnetoelectric.
V
FILTRU A.c.c.
I
n
t
r
a
r
e

calibrare
Fig.65 Schema bloc a voltmetrului cu
amplificator cu cuplaj direct.
Msurri electrice i electronice
713.1.1.2.2 Voltmetre de c.c. n punte
Aceste voltmetre sunt formate dintr-un numr de rezistene i de dispozitive electronice care
formeaz o punte Wheatstone. n lipsa tensiunii de msurat U
x
puntea este n echilibru. Curentul I
co

care trece prin tranzistor este compensat la echilibrarea punii de un curent opus, prin reglarea
rezistenei R
3
. Aplicnd la intrare tensiunea de msurat U
x
, se modific curentul de colector din
tranzistor, ceea ce dezechilibreaz puntea. Apare un curent prin miliampermetru proporional cu
tensiunea de msurat.

Prin aplicarea semnalului de msurat pe electrodul de comand a unuia din dispozitive, se
modific rezistena echivalent i puntea care era iniial n echilibru, se dezechilibreaz. Tensiunea
care apare la bornele aparatului din diagonala punii, este dependent de tensiunea aplicat.
Aparatul se poate etalona direct n voli.


V
MODU-
LATOR
A.c.a.
I
n
t
r
a
r
e

calibrare
DETEC-
TOR
OSCILA-
TOR
Fig.66 Schema bloc a voltmetrului cu
amplificator cu modulare-redresare.
Fig.67 Schema voltmetrului de c.c.
n punte.R
3
R
o
T

R
1
R
2
U
x

mA
+ -
A
R
1
T
1

R
U
x
T
2
R
2
Fig.68 Schema voltmetrului
de c.c. n punte cu dou
dispozitive.
+ -
Msurri electrice i electronice
72
Montajul cu un singur dispozitiv are avantajul c este mai simplu constructiv, dar este mai
instabil dect montajul cu dou dispozitive, etalonarea fiind influenat de variaia tensiunii de
alimentare i de mbtrnirea dispozitivului.
Montajele cu dou dispozitive sunt mai stabile, fiind simetrice i lucrnd n condiii identice,
astfel nct parametrii variaz n mod identic. Din aceste motive etalonarea voltmetrului se menine
n timp.
3.1.1.2.3 Voltmetre de c.c. cu compensare
Voltmetrele de c.c. cu compensare se mai numesc i voltmetre difereniale. Aceste voltmetre
se caracterizeaz printr-o precizie i o rezisten de intrare ridicate.
A.c.c. amplificator de c.c., este de obicei cu modulare-redresare. Sensibilitatea lui poate fi
variat ntre civa microvoli pn la civa voli, iar rezistena de intrare este practic infinit i
sursa de msurat nu debiteaz nici un curent n circuitul voltmetrului la realizarea echilibrului. Dac
se monteaz un divizor la intrare pentru a mri domeniul de msurare, atunci rezistena de intrare
depinde de divizor.
Voltmetrele de c.c cu compensare pot atinge precizii ridicate prin utilizarea unor divizori
rezistivi etalonai i a unor surse de referin foarte stabile.
3.1.1.3 Voltmetre electronice de c.a.
Un voltmetru de c.a. este format, n principiu, din dou pri:
- partea de detecie transform semnalul alternativ de msurat ntr-un semnal continuu,
proporional cu acesta;
- partea de msurare propriu-zis.
Dup tipul deteciei se deosebesc voltmetre de valori efective, de valori medii i de valori de
vrf. Etalonarea tuturor voltmetrelor este fcut n valori efective, deoarece valoarea care
intereseaz n mod curent n msurri este valoarea efectiv a tensiunii. Aceast etalonare este ns
valabil n regim sinusoidal, unde este adevrat relaia:
11 , 1
U 636 , 0
U 707 , 0
U
U
max
max
med
ef
= = .
3.1.1.3.1 Voltmetre de valori medii
Aceste tipuri de voltmetre au construcie simpl i sunt mai ieftine dect voltmetrele de
valori efective.A.c.c.
IN
U
x

Divizor de
precizie
T
e
n
s
i
u
n
e

d
e

r
e
f
e
r
i
n


Fig.69 Schema voltmetrului de c.c. cu
compensare.
Fig.70 Schema voltmetrului de valori medii.
A.c.a. mA
R
Intrare
Msurri electrice i electronice
73
Semnalul de msurat este aplicat amplificatorului de c.a. (A.c.a. cu factor de amplificare i
impedan de intrare ridicate) i apoi atenuat corespunztor diferitelor scri ale voltmetrului.
Tensiunea alternativ este redresat de puntea de diode i se msoar cu instrumentul de msurare.
Cuplul instantaneu care ia natere n instrumentul magnetoelectric este proporional cu curentul
redresat, dar datorit ineriei sale mecanice dispozitivul mobil este acionat de un cuplu mediu,
proporional cu valoarea medie a curentului redresat.
Folosind diode cu germaniu, aparatul funcioneaz cu o eroare de ordinul 3% pn la
frecvene de ordinul zecilor de kHz. Cu diode de nalt frecven, funcionarea poate ajunge pn la
zeci sau sute de MHz.
Aceste aparate se caracterizeaz prin sensibilitate ridicat, consum redus de putere, dar
indicaiile depind de forma i frecvena semnalului aplicat.
3.1.1.3.2 Voltmetre de valori de vrf
Aceste tipuri de voltmetre pot msura valoarea de vrf a tensiunii.

Schema se caracterizeaz prin existena unui condensator care se ncarc ntr-o alternan
prin dioda D la valoarea de vrf a tensiunii, descrcndu-se foarte puin pe rezistena R n cealalt
alternan.
t
U
c

Tensiunea la bornele condensatorului rmne aproximativ constant dac pe parcursul
ntregii perioadem, constanta de timp RC a circuitului de descrcare este mult mai mare fa de
perioada T a tensiunii de msurat (de cel puin 10 ori mai mare): RC>>T.
Condiia impus constantei RC limiteaz frecvena joas la care voltmetrul cu detecie de
vrf mai funcioneaz corect. La frecvenele joase, la care condiia impusp constantei de timp nu
mai este satisfcut, tensiunea la bornele condensatorului variaz ca n fig.73.
n fig.72 sunt prezentate scheme uzuale ale unor voltmetre de valori de vrf, la care
rezistena R este rezistena de intrare (de valoare ridicat) a amplificatorului de c.c. Prezena
acestuia mbuntete sensibilitatea global a voltmetrului.

Fig.71 Schema voltmetrului de valori de vrf.
mV
D
C
R
A.c.a.
D
C
R
mV
Intrare
sau
Msurri electrice i electronice
74

<<T
>>T
T
U
c

t
t
t
U
c

U
c
Avantajul voltmetrelor cu detecie de vrf l constituie faptul c grupul de detecie (diod,
rezisten, condensator), poate fi inclus ntr-o cutie separat de restul aparatului (numit cap de
prob). Detecia se face chiar lng sursa de semnal de msurat, iar prin firele ce duc la aparatul de
msurare trece doar c.c.(acest tip de msurare se utilizeaz la frecvene mari).
3.1.1.3.3 Voltmetre de valori efective
Voltmetrul cu termocuplu. Este un voltmetru de valori efective care se bazeaz pe cldura
dezvoltat prin efect Joule ntr-o rezisten. Semnalul de msurat este aplicat unei nfurri de
nclzire, iar termocuplul situat n apropierea nfurrii genereaz o tensiune de c.c. proporional
cu creterea temperaturii jonciunii nclzite. Dezavantajul metodei este precizia redus, datorat
neliniaritii termocuplului i a unor probleme de ordin termic. Aceste dezavantaje au fost nlturate
prin:
- dispunerea firului nclzitor i a termocuplului ntr-o incint vidat, pentru a elimina
pierderile de cldur;
- utilizarea unor fire de legtur, de conductibilitate termic redus;
- montarea termocuplului ntr-o schem de compensare, pentru evitarea neliniaritii sale.
Semnalul de intrare amplificat se aplic firului nclzitor al termocuplului de msurat T
2
, iar
prin firul nclzitor al termocuplului de compensare trece curentul continuu furnizat de sursa E.
Capetele libere ale termocuplelor sunt conectate n opoziie prin intermediul unui indicator de nul.
Pentru o valoare dat a semnalului de intrare, se modific semnalul continuu prin T
1
pn
cnd galvanometrul indic nulul, adic tensiunile termoelectromotoare ale celor dou termocuple
sunt egale. Instrumentul de msurare din circuitul de c.c. se poate grada direct n voli, pe acesta
citindu-se valoarea efectiv a semnalului de intrare. Indicaia voltmetrului nu este afectat de
neliniaritile termocuplelor i este liniar, n funcie de semnalul de intrare.

Fig.73 Variaia tensiunii la bornele condensatorului n
funcie de constanta .
mV
A.c.c.
D
C
D
C
mV
A.c.c.
Fig.72 Voltmetre de valori de vrf.
Msurri electrice i electronice
75

Voltmetre de valori efective cu scheme speciale. O posibilitate de realizare a unor voltmetre
de valori efective const n utilizarea unor dispozitive detectoare cu caracteristic de transfer
ptratic i a unui voltmetru magnetoelectric etalonat, astfel ca indicaia s reprezinte rdcina
ptrat din valoarea tensiunii ce i se aplic.
Ca detector ptratic se poate utiliza dioda semiconductoare, a crei caracteristic are pentru
tensiuni mai mici o neliniaritate de ordinul doi.
O alt posibilitate de a obine un voltmetru de valori efective o constituie combinarea unei
detecii de vrf cu o detecie de valori medii. n aceast schem se modeleaz relaia:
V
ef
=K
1
V
vrf
+ K
2
V
med
,
valabil pentru orice form de und, dar coeficienii K
1
i K
2
se determin pentru o anumit
form de und, n general sinusoidal.


Raportul R
1
/R
2
se regleaz experimental, pentru a obine la ieire valoarea efectiv a
semnalului, pentru un domeniu de valori i frecvene limitat.
3.1.1.3.4 Caracteristicile i performanele voltmetrelor de c.a.
- Dependena indicaiei de forma de und. Tensiunile sinusoidale de msurat pot avea un
grad de distorsiune, adic un coninut oarecare de armonici (trebuie luate n considerare armonicele
a doua i a treia, amplitudinile armonicelor superioare fiind neglijabile). Valoarea efectiv a
tensiunii format dintr-o fundamental U
1
i un numr de armonici U
2
, U
3
......., poate fi calculat cu
relaia:
...... U U U U
2
ef 3
2
ef 2
2
ef 1 ef
+ + + =
Voltmetrul a crui indicaie este cel mai puin afectat de prezena armonicelor este cel de
valori efective, deoarece este sensibil la cldura dezvoltat de fiecare dintre componente.
Voltmetrele de valori de vrf i de valori medii sunt influenate puternic de prezena armonicelor.
U
I
mV
C
R
1
R
2

A.c.a.
~
Fig.75 Schema bloc a unui voltmetru de valori efective cu
schem special.
Fig.74 Schema voltmetrului de valori
efective cu termocuplu.
V
IN
T
1

T
2

A.c.a.
Intrare
R
v

E
Msurri electrice i electronice
76
- Domeniul de frecven. Este determinat de banda amplificatorului voltmetrului care este n
general de band larg, astfel nct:
- voltmetrele de valori efective i medii au un domeniu de frecven cuprins ntre
civa heri i 10MHz;
- voltmetrele de valori de vrf au domeniu pn la sute de MHz, datorit deteciei
care precede amplificarea.
- Timpul de rspuns. Este intervalul de timp de la aplicarea semnalului la intrarea
voltmetrului i pn la stabilirea indicaiei:
- pentru voltmetrele de valori medii i de vrf variaz ntre 0,5s i 1s;
- pentru voltmetrele de valori efective, datorit ineriei termice, ajunge la 2s.
- Influena zgomotului. Exist dou tipuri de zgomote:
- zgomot intern generat de circuitele din interiorul aparatului proporional cu banda
amplificatorului i care nu depinde de tipul deteciei utilizat;
- zgomot extern care nsoete semnalul util.
n prezena zgomotului voltmetrul de valori de vrf msoar cu erori considerabile, vrful
semnalului de zgomot nefiind previzibil. Din acest motiv se recomand folosirea voltmetrelor de
valori medii i de valori efective, folosind o metod de corecie.
3.1.1.4 Ampermetre electronice analogice
Aceste aparate nu constituie o categorie distinct de aparate electronice, fiind parte dintr-un
multimetru electronic ce are la baz un voltmetru electronic cruia i se asociaz un convertor curent
- tensiune. n general funcia de ampermetru este realizat prin comutarea unui voltmetru electronic
la bornele unei rezistene calibrate R (reglabil n trepte) parcurs de curentul de msurat. Cderea
de tensiune msurat U = IR este proporional cu I i scara aparatului se gradeaz n uniti
corespunztoare.

Sensibilitatea aparatului se modific schimbnd fie valoarea atenuatorului de la intrare, fie
valoarea factorului de amplificare al amplificatorului. Datorit amplificrii ridicate, aparatul poate
msura cureni de ordinul picoamperilor. Acest curent trece pritr-o rezisten de intrare de ordinul
sutelor de k i produce o tensiune de ordinul microvolilor, care este amplificat i indicat de
instrumentul magnetoelectric de la ieire. Rezistena de intrare nu se poate mri peste valoarea
menionat, datorit zgomotului de agitaie termic pe care l genereaz i care devine suprtor la
semnale mici. La unele tipuri de aparate sensibilitatea este modificat cu ajutorul unui atenuator n
trepte, ca n fig.77. Cu ajutorul acestui atenuator se pot msura valori ale curenilor de ordinul pA -
A mA A, precizia aparatului fiind de 2-3%.


Fig.76 Schema ampermetrului
electronic.
VE
R
mA
A.c.c.
R
a

Atenuator
n trepte
Fig.77 Modificarea
sensibilitii cu ajutorul
atenuatorului n trepte.
Msurri electrice i electronice
77
Pentru msurarea curenilor alternativi, se nlocuiete voltmetrul electronic din fig.76 cu un
voltmetru electronic de c.a.:
- pentru frecvene joase se utilizeaz n general voltmetre de valori medii cu punte
redresoare, caracterizate prin sensibilitate i precizie ridicate, consum de putere redus;
- pentru frecvene nalte se utilizeaz voltmetre de valori efective cu termocuplu, datorit
funcionrii lor corecte indiferent de forma undei pn la frecvene de sute de MHz.
3.1.1.5 Ohmmetre electronice analogice
Pentru realizarea acestor aparate se folosesc dou principii:
- msurarea cderii de tensiune pe o rezisten necunoscut R
x
;
- conectarea rezistenei R
x
n bucla de reacie a unui amplificator operaional.
Din acest motiv, un ohmmetru electronic va avea la baz un voltmetru electronic cruia i se
ataeaz un convertor rezisten-tensiune.
Prima variant de conversie utilizeaz o surs de curent constant care debiteaz pe o
rezisten de msurat R
x
.

Cderea de tensiune pe rezistena R
x
este amplificat de amplificatorul A, a crui tensiune
de ieire este msurat de un voltmetru. Valoarea rezistenei este:
ref
x
x
I
U
R = .
Gamele de msurare sunt obinute prin modificarea curentului generat de surs (R
1
, R
2
,....)
sau prin modificarea factorului de amplificare al amplificatorului (prin R
a
).
A doua variant de conversie se prezint n fig.79.


Sunt adevrate relaiile:
ref
ref
x
x
ref
x
ref
x
R
U
U
R
R
R
U
U
= = ;
x x
U K R = ,
unde tensiunea U
x
msurat de voltmetru este proporional cu R
x
.

V
A
R
a

R
x

I
ref

R
1

U
ref
R
3

R
2

Surs de
curent ct.
Fig.78 Ohmmetru cu surs de curent constant.
U
ref

R
ref

U
ref

V
R
x

A.O.
+
-
U
x

Fig.79 Conectarea rezistenei R
x
n bucla de reacie a
unui amplificator operaional.
Msurri electrice i electronice
78

3.2 Osciloscoape catodice n timp real

3.2.1 Generaliti
Osciloscopul catodic este un aparat electronic care permite evaluarea calitativ i cantitativ
a variaiei n timp a semnalelor electrice. Cu toate c precizia sa este relativ sczut, afiarea
variaiei temporale a unui semnal ofer n majoritatea cazurilor o cantitate de informaie mult mai
mare dect alte mijloce de msurare.
Osciloscoapele catodice ofer urmtoarele faciliti:
- vizualizarea fenomenelor electrice periodice sau neperiodice cu frecven de variaie n
limite foarte largi;
- vizualizarea simultan a dou sau mai multe semnale;
- posibilitatea msurrii cu sensibilitate ridicat a tensiunii i a duratei oricrui detaliu din
variaia unui semnal electric;
- posibilitatea mririi unei anumite zone din variaia semnalului;
- posibilitatea stocrii informaiei vizuale.
Osciloscoapele catodice pot fi:
- osciloscoape catodice n timp real (afieaz n timp real semnalul aplicat);
- osciloscoape catodice cu memorie (memoreaz informaia de msurare i o afieaz la
cererea utilizatorului)(analogic sau digital).
Din punct de vedere al numrului de canale ce se pot afia simultan, exist osciloscoape cu
un canal i osciloscoape cu dou sau mai multe canale.
3.2.2 Tubul catodic
Elementul de baz al osciloscoapelor este tubul catodic, care poate fi realizat n mai multe
variante: construcie normal cu un spot sau cu dou spoturi; tub cu sau fr postaccelerare; tub fr
sau cu memorie.
Cele mai rspndite sunt tuburile catodice cu un tun electronic, cu un spot i cu
postaccelerare. Schema unui astfel de tub este prezentat n figura 80.


R
1
R
2
R
3
-U
g+
-U
a+ -U
p
+
(10-100)V (200-500)V (10-20)kV
1 9 10 8 7 6 5 4 3 2
Y
Z
X
(10-100)V
(200-500)V
(10-20)kV
Fig.80 Tub catodic cu un tun electronic i un spot de electroni.
Msurri electrice i electronice
79
Elementele tubului catodic sunt:
1. soclul tubului 7. plci deflexie vertical
2. filament 8. plci deflexie orizontal
3. catod cu nclzire indirect 9. anod de postaccelerare
4. grila de comand 10. ecranul
5. anod de preaccelerare 11. R
1
- reglaj luminozitate
6. anod de focalizare 12. R
2
- reglaj focalizare
Electronii emii de catod sunt accelerai de cmpul electric al ansamblului catod-anozi,
intensitatea fasciculului de electroni fiind reglat prin potenialul grilei. Fasciculul de electroni se
focalizeaz n sistemul opto-electronic gril-anod de preaccelerare anod de focalizare, astfel nct
pe ecran s se obin o urm luminoas ct mai subire i clar. Tuburile catodice pentru
osciloscoape sunt realizate, n general, cu deflexie electrostatic, realizat cu dou perechi de plci
plane pe dou direcii perpendiculare (X orizontal, Y vertical). Dispozitivul de deflexie
deviaz spotul din centrul ecranului ntr-un punct cu coordonatele (X,Y) determinate de tensiunile
aplicate pe cele dou perechi de plci de deflexie.
Electronii sunt accelerai n final de cmpul electric al electrodului de postaccelerare.
Ecranul este suprafaa de afiare vizual pe a crei suprafa interioar se depune un strat de
material luminofor. Substana luminofor excitat cu un curent electronic rspunde cu o intensitate
luminoas ce crete la valoarea sa maxim i se menine pn la ncetarea excitaiei dup care
scade.
Dispozitivul de afiare al osciloscopului fiind tubul catodic, blocurile componente ale
aparatului acioneaz n final asupra plcilor de deflexie X i Y i asupra grilei de comand, cu efect
asupra axei Z.
3.2.3 Funcionarea de ansamblu a osciloscopului catodic
Funcionarea osciloscopului poate fi explicat pe baza schemei funcionale simplificate,
prezentat n figura 81.


Semnalul electric de vizualizat se aplic la preamplificatorul canalului vertical PAV prin
intermediul atenuatorului calibrat A. Comutatorul de intrare pe canalul Y permite cuplarea intrrii
preamplificatorului la mas sau la intrarea Y prin cuplaj de curent continuu sau de curent alternativ,
realiznd de regul o rezisten de intrare de 1-10 M i o capacitate de intrare de 30-50 pF.
Preamplificatorul PAV i amplificatorul canalului vertical AV realizeaz un ansamblu de
amplificare de curent continuu cu band larg de frecven, a crei amplificare se poate regla
continuu. Imaginea se poate deplasa vertical dup dorin, prin prepolarizarea cu o component
continu a tensiunii de deflexie vertical. Se remarc capacitatea de decupaj (lup de timp) a
CB BT
PAO AO
PAV AV A
CS
Y
CC
CA
M
V/cm
ECHILIBRARE
EXT.
REEA
INT.
NIVEL
+
_ POL
TIMP/cm
SINCR. X
X
Y
Z
X
Fig.81 Schema funcional simplificat a unui osciloscop catodic cu un canal.
Msurri electrice i electronice
80
osciloscoapelor, prin care pe ecran se poate decupa orice poriune a curbei urmrite, la dimensiuni
verticale mrite. Acest lucru este posibil prin supracomanda amplificatorului.
Pentru vizualizarea unor dependene implicite Y(X), amplificatorul deflexiei orizontale AO,
primete semnalul de la preamplificatorul PAO, la care se aplic semnalul de comparaie X.
n general osciloscoapele vizualizeaz variaia n timp a tensiunii de intrare Y(t). n acest
scop, pe plcile de deflexie orizontale se aplic o tensiune de baleiaj liniar variabil (dinte de
ferstru).

Tensiunea de baleiaj are trei zone distincte:
t
c
timpul de cretere, interval n care tensiunea crete liniar, avnd ca efect deplasarea cu
vitez constant a spotului luminos de la stnga spre dreapta ecranului;
t
s
timpul de scdere, de revenire brusc a tensiunii la zero, care produce revenirea spotului
n poziia iniial;
t
p
timpul de pauz, necesar restabilirii strii iniiale a tuturor circuitelor dispozitivului de
baleiaj.
3.2.4 Generatorul de baleiaj
Generatorul de baleiaj este parte component a bazei de timp (BT) a osciloscopului catodic
i are ca principal funcie generarea unei tensiuni liniar variabile (tensiune dinte de ferstru), a
crei frecven se poate modifica n trepte fixe i fin. Generatorul de tensiune liniar variabil
(generatorul de baleiaj) comand totodat circuitul de blocare (CB), care pe durata timpului de
scdere i de pauz a formei de und generate, negativeaz grila tubului catodic i ntrerupe fluxul
de electroni.
Generatorul de baleiaj este activat de un semnal de declanare, care este format de circuitul
de sincronizare (CS). Schema funcional a unui generator de baleiaj (fig.83) conine un circuit
basculant de pornire (CBP), un circuit basculant de repunere (CBR), un integrator, un circuit de
ntrziere (R
i
,C
i
) i un etaj de separare (ES).

Fig.83 Generatorul de baleiaj: a - schema funcional;
b - diagrama strilor i a tensiunilor.
a).
CBR
R
i
C
i

D U
Ci

R
U
C
CBP
declanare
ES
Spre AO
C
CE
b).
declan-
are
CBP
t
a
t
m
t
c
t
s
t
p
CBR
U
Ci
U
C
t
c
t
s
t
p
u
t
c.d. c.i.
Fig.82 Tensiunea de baleiaj.
Msurri electrice i electronice
81
n starea de repaus condensatoarele C i C
i
sunt descrcate. La primirea impulsului de
declanare circuitul CBP, dup basculare, ncepe s ncarce condensatorul C, iar etajul de separare
transmite tensiunea liniar-variabil spre amplificatorul deflexiei orizontale. Totodat prin dioda D,
condensatorul C
i
se ncarc la aceeai tensiune cu C. La atingerea tensiunii maxime, circuitul CBR
basculeaz i inhib intrarea lui CBP, iar prin nchiderea comutatorului electronic CE condensatorul
C se descarc brusc (timpul t
s
). Dioda D se blocheaza i C
i
se descarc n timpul t
m
> t
s
, t
m
fiind
suficient pentru revenirea tuturor circuitelor i componentelor generatorului de baleiaj la starea
iniial.
Cnd tensiunea u
ci
se anuleaz, circuitul de repunere CBR revine n starea de repaus i
anuleaz inhibarea circuitului basculant de pornire. Din acest moment generatorul de baleiaj este n
ateptare (t
a
) i la primul impuls de declanare procesul de generare a tensiunii de baleiaj se repet.
n lipsa impulsului de declanare tensiunea de baleiaj nu se genereaz, deci spotul luminos
dispare de pe ecran. Pentru evitarea acestui neajuns, osciloscoapele dispun de un circuit de
declanare automat (mod de lucru AUTO), care n lipsa impulsului de declanare determinat de
semnal, pune n funciune un oscilator autonom care asigur n continuare declanarea
generatorului. Cnd impulsurile de declanare reapar oscilatorul autonom se decupleaz automat.
3.2.5 Circuitul de sincronizare
Acest circuit are rolul de a forma impulsuri de declanare (de sincronizare) a tensiunii de
baleiaj (tensiunea baz de timp). Schema funcional a acestui circuit este prezentat n fig.84.
Dup comutatorul modului de sincronizare i un amplificator de separare, urmeaz
selectorul modului de cuplaj, care permite desprinderea unei anumite zone din spectrul de frecven
al semnalului (de sincronizare), pentru ca numai aceasta s determine momentul generrii
impulsului de declanare. Cuplajul se poate face n curent continuu, curent alternativ, prin filtru
trece-jos sau prin filtru trece-sus.
Momentul generrii impulsului de declanare se poate fixa cu ajutorul poteniometrului de
nivel, aplicnd la intrarea comparatorului o tensiune continu reglabil.


3.2.6 Baza de timp ntrziat
Scoaterea n eviden a unor detalii de curb, mrirea lor convenabil sau msurarea cu
precizie mrit a intervalelor de timp este posibil prin introducerea celui de-al doilea dispozitiv de
baleiaj, baza de timp ntrziat. De obicei baza de timp principal se noteaz cu A, iar cea ntrziat
cu B. Funcionarea bazei de timp ntrziate se poate urmri n figura 85. La comparatorul de la
intrare se aplic tensiunea baleiajului principal A i o tensiune de referin U
r
continu i reglabil.
n momemtul egalrii celor dou tensiuni, comparatorul declaneaz baza de timp ntrziat B,
durata desfurrii sale fiind reglabil n trepte.

INT.
C.C.
Comp.
REEA
EXT.
.F.
J.F.
C.A.
POL.
NIVEL
AUTO
A baleiaj principal
B baleiaj ntrziat -
+
Mod de
sincronizare
Mod de
cuplaj
NIVEL
i POLARITATE
Declanare
Distribuire
semnal
declanare
Fig.84 Schema funcional a circuitului de sincronizare.
Msurri electrice i electronice
82

Momentul declanrii tensiunii de baleiaj B se poate fixa n orice punct al duratei de
desfurare a baleiajului A. Osciloscoapele care dispun de baza de timp ntrziat se pot utiliza n
cel puin trei moduri de lucru:
a) numai A - funcioneaz numai baleiajul principal;
b) A iluminat de B- baza de timp A desfoara ntregul semnal, dar pe durata cursei directe
a bazei de timp B spotul este intensificat (mod de lucru utilizat la msurarea intervalelor de timp);
c) B ntrziat de A- poriunea de semnal cuprins de baleiajul B este adus pe ntregul ecran.
Osciloscoapele cuprind i circuite care acioneaza asupra axei Z a tubului catodic.
Principalele comenzi cu aciune asupra grilei de comand sunt: intensificare de ctre A sau B;
blocare n timpul de scdere i de pauz a baleiajului; blocare n timpul nclzirii filamentului
tubului catodic la pornirea aparatului; modularea spotului cu o tensiune exterioar (modulare Z).
3.2.7 Osciloscoape cu mai multe canale
Vizualizarea simultan a dou sau mai multor mrimi este posibil cu ajutorul
osciloscoapelor cu mai multe canale. Acestea au de regul dou canale de semnal, dar se realizeaz
i osciloscoape cu 4 sau 8 canale. Dup modul de realizare a celor dou canale se disting
osciloscoape cu un spot i comutator electronic i cele cu dou spoturi.
3.2.7.1 Osciloscoapele cu comutator electronic au un tub catodic cu un spot. Sistemul
deflexiei orizontale genereaz tensiunea de baleiaj comun ambelor canale de aciune, iar un
comutator electronic, nglobat n blocul de amplificare al canalului vertical, deviaz spotul de
electroni la intervale regulate dup cele dou canale de intrare.
Circuitul basculant de comand CBC (fig.86) nchide succesiv comutatoarele electronice
(CE) prin care semnalele preamplificate se aplic circuitului sumator SUM i apoi la amplificatorul
final AV.
a).
U
r

NTRZIERE
Spre AO
TIMP/cm
B
Defle
xie B
Deflexie
A
B ntrziat
de A
A iluminat
de B
deflexia A
numai A
deflexia B
b).
Fig.85 Baza de timp ntrziat: a - schema
funcinal; b - tensiunile de deflexie A i B
i imaginile de pe ecran n principalele
moduri de lucru.
Fig.86 Schema
funcional a canalului
vertical cu comutator
electronic.
A
SPRE
AV
SUM
B
CBC
Stingere Z
PAA
PAB
de la generatorul
de baleiaj
CE
2
CE
1
Msurri electrice i electronice
83
Exist dou moduri de lucru:
a) Comutat - la care ritmul comutrilor succesive la cele dou intrri este impus de un
oscilator intern autonom. n decursul unei desfurri pe orizontal a spotului, comutatorul
electronic comut de mai multe ori amplificatorul final AV la cele dou canale. Acest mod de lucru
se utilizeaz la vizualizarea semnalelor de joas frecven. Frecvena oscilatorului autonom al
comutatorului este de cca 100 kHz la osciloscoape de 30-50 MHz i de 1 MHz la osciloscoapele de
100-150 MHz. n timpul trecerii spotului de la un canal la altul pe ecran ar apare urmele acestor
salturi, care se elimin prin comanda circuitului de stingere Z.
b) Alternat - este modul de lucru n care amplificatorul deflexiei verticale este cuplat
succesiv la cele dou semnale pe durata a cte unei desfurri complete a baleiajului. La frecvene
mari ale semnalului, ritmul de revenire a spotului la fiecare canal este att de mare, nct timpul
dintre dou desfurri succesive se afl sub remanena luminoforului, imaginea perceput fiind
clar, fr plpire.
n ambele moduri de lucru semnalul de sincronizare se ia dup dorin de pe unul din
canalele de semnal.
Osciloscoapele cu 2 canale i un spot se mai prevd cu modurile de lucru A+B, A-B i
uneori AB.
3.2.7.2 Osciloscoapele cu dou spoturi au tuburi catodice speciale. n funcie de modul de
producere a celor dou spoturi, exist trei variante de tuburi catodice:
a) Tubul catodic cu fascicul divizat conine un tun electronic. Fasciculul este divizat la al
doilea anod de accelerare. Deflexia orizontal este comun ambelor canale, iar cea vertical este
separat.
b) Tubul catodic cu dou spoturi are dou tunuri electronice, sistem de deflexie orizontal
comun i plci de deflexie vertical independente. Aceast soluie permite reglarea separat a
iluminrii celor dou imagini i modulaia Z.
c) Tubul catodic cu dou tunuri are dou surse de electroni independente cu toi electrozii
afereni (plci de deflexie orizontal i vertical independente). Cu acest dispozitiv se pot compara
dou semnale utiliznd baze de timp diferite.
Osciloscoapele cu dou spoturi sunt mai puin rspndite. Acestea se folosesc n cazuri
speciale, n care problemele de msurare nu se pot rezolva cu osciloscoape cu comutator: n
domeniul frecvenelor foarte nalte, la studiul simultan al semnalelor asincrone, .a.
3.2.8 Osciloscoape speciale
Datorit limitrii n frecven a elementelor componente active, osciloscoapele n timp real
nu pot urmrii variaiile semnalelor cu frecvene de ordinul GHz. n acest scop exist osciloscoape
cu eantionare, care culegnd eantioane din semnalul de frecven mare, aduc pe ecran un semnal
reconstituit din eantioane, dar la frecven mai mic.
Reprezentarea semnalelor electrice periodice sau aperiodice n funcie de frecven se face
cu ajutorul analizoarelor spectrale. Acestea permit afiarea pe ecran a distribuiilor puterilor sau
amplitudinilor semnalului n spectrul de frecven corespunztor.
Unele osciloscoape au fost prevzute cu sistem de afiare alfanumeric pe tub catodic, caz n
care unicul fascicul de electroni al tubului reprezint semnalul i totodat caractere alfanumerice, ce
exprim date de exploatare a aparatului sau date de msurare.
Osciloscoapele moderne cu microprocesor au posibiliti largi n exploatare, n structura
osciloscopului intrnd i aparate digitale de msurare tip voltmetru i frecvenmetru. Aceste
osciloscoape permit afiarea scrilor pe care se lucreaz, valoarea msurat a unor tensiuni, durata
i frontul unor impulsuri, frecvena semnalelor, precum i efectuarea unor calcule asupra semnalelor
afiate.Msurri electrice i electronice

84

4. APARATE ELECTRONICE NUMERICE
PENTRU MSURARE

4.1 Conversia analog-numeric (digital) a semnalelor electrice

4.1.1 Generaliti
Semnalul purttor al informaiei de msurare (metrologic) care provine de la traductoare este
n majoritatea cazurilor analogic. Aparatele de msurare numerice (digitale) i sistemele de calcul,
proceseaz informaiile numai sub form numeric, motiv pentru care dup o condiionare a
acestora este necesar conversia analog-digital (numeric).
Conversia analog-digital (A/D) este procesul prin care unui semnal analogic i se asociaz o
secven de coduri numerice compatibile cu structura intern a aparatelor de msurare digitale i a
calculatoarelor. Aceast proces este constituit din trei etape succesive:
- eantionarea;
- cuantizarea;
- codarea.
Conversia analog-digital se realizeaz cu dispozitive fizice specifice, existnd circuite de
eantionare-memorare ce realizeaz eantionarea i circuite de conversie A/D care asigur
cuantizarea i codarea. Separarea etapelor procesului de conversie A/D este posibil i necesar
numai din punctul de vedere al analizei conceptuale.
4.1.2 Eantionarea semnalelor analogice
Eantionarea este o metod de reprezentare a semnalelor analogice printr-o succesiune
(secven) de eantioane de amplitudine, prelevate la momente discrete de timp.
Fie, de exemplu, semnalul analogic x(t) din figura 87a, care se aplic printr-un comutator k
(fig.88). Comutatorul se nchide la momentele t = nT
e
, nN, revenind n pozitia deschis dup un
interval de timp infinit mic. Dup comutator se obine semnalul eantionat x
e
(t) = {x(nT
e
)} din
figura 87b. Valorile x(nT
e
) reprezint eantioanele prin care este repezentat semnalul x(t). Semnalul
t
x(t)
a).
0
t
x
e
(t)
0
c).
t
b).
t
x
e
(t)
0
T
e
7T
e
3T
e
d).
t
x
e
(t)
0
t
Fig.87 Eantionarea unui semnal anlogic.
e).
t
x
e
(t)
0
t
T
Msurri electrice i electronice

85
x
e
(t) din fig.87b este idealizat, deoarece n realitate comutatorul rmne nchis un interval mic dar
finit, astfel nct eantioanele au o durat finit.
Dac la un moment dat t = nT
e
, x(t) prezint o discontinuitate de tip treapt (salt), se
consider :
( ) ( ) | | + + =

e e
0
e
nT x nT x lim
2
1
) x(nT .
Eantionarea ilustrat n fig.87b este periodic, deoarece comutatorul k este acionat
periodic. Intervalul de timp T
e
reprezint perioada de eantionare, iar f
e
= 1/T
e
frecvena de
eantionare. Semnalul eantionat este un semnal discretizat n timp. Modelul matematic al acestui
proces este descris de: x
e
(t) = x(t)
T
(t),
unde
T
(t) =

+
=

n
) nTe t (
, reprezint o succesiune periodic de impulsuri unitate, numit
funcia delta periodic, definit astfel:
( )

=
=
. rest n , 0
; nT t pentru , 1
nT t
e
e

Se poate scrie :
x
e
(t) =

+

) nTe t ( ) nTe ( x .
Un caz practic foarte important este eantionarea cu memorare, cnd eantioanele obinute
instantaneu, sunt memorate temporar un interval de timp t sub form analogic. Reprezentarea
grafic a unui semnal eantionat cu memorare (reinere) este dat n fig.87c. Dac t = T
e
se obine
aproximarea semnalului cu o funcie n trepte (fig.87d).
Se poate imagina i un alt mod de eantionare i anume la care dispozitivul de eantionare
const dintr-un comutator nchis periodic un interval de timp t, cu perioada T
e
. Semnalul
eantionat n acest mod este reprezentat n fig.85e. Acest mod de eantionare se numete
eantionare cu urmrire.
Modelele matematice pentru semnalele eantionate cu memorare, respectiv cu urmrire,
sunt:
- pentru semnalul eantionat cu memorare:
x
e
(t) = | |

+

+

= ) t kT t ( ) kT t ( ) nT ( x Sm ) nT ( x
e e e e
,
unde s-a notat cu S
m
funcia de memorare definit de:
S
m
= (t-nT
e
) - (t-nT
e
-t),
care transform impulsul x(nT
e
) ntr-un impuls de durat t. n relaiile anterioare (t) este funcia
treapt unitate;
- pentru semnalul eantionat cu urmrire:
x
e
(t) = x(t)

+

(

+ ) nT
2
t
t ( ) nT
2
t
t (
e e
.
Perioada T
e
, respectiv frecvena de eantionare f
e
se aleg astfel nct s fie satisfcut
teorema eantionrii funciilor periodice de timp (teorema lui Shannon) enunat astfel:
O funcie periodic x(t) care satisface condiiile dezvoltrii n serie Fourier i conine K
componente armonice, poate fi reconstituit fr erori pe baza a N eantioane prelevate uniform
dintr-o perioad, dac este satisfcut condiia: N 2K+1.
x(t) x
e
(t)
k
Fig.88 Dispozitiv de eantionare.
Msurri electrice i electronice

86
Deci, valoarea maxim a perioadei de eantionare va fi dat de relaia:
T
e max
=
K
1
2
K
To
1 K 2
To
N
To
+
=
+
= ,
adic este mai mic dect jumtate din perioada
K
To
a componentei cu cea mai nalt
frecven din spectrul semnalului, T
o
fiind perioada funciei x(t).
Teorema eantionrii se mai poate enuna i astfel: frecvena de eantionare trebuie s
fie mai mare dect dublul frecvenei maxime din spectrul semnalului analogic:
f
e
> 2f
max
.
Prelevarea uniform a celor N eantioane pe durata unei perioade T
o
impune sincronizarea
dispozitivului de eantionare cu semnalul de prelucrat. Acest fapt introduce n general, unele
complicaii.
Din raiuni legate de reconstituirea semnalului analogic, frecvena efectiv de eantionare se
alege superioar limitei teoretice:
f
e
= (520)f
max
.
n acest sens este necesar cunoaterea corect a caracteristicilor spectrale ale semnalelor
analogice care urmeaz s fie eantionate.
n numeroase cazuri ntlnite n practic, spectrul semnalului eantionat nu este perfect
cunoscut. El conine adesea o component de band larg, datorit prezenei adiionale a
zgomotului de fond generat de mediul de msurare, de traductoare, amplificatoare, etc. Este
indispensabil, n aceste cazuri, introducerea unui prefiltraj al semnalului analogic nainte de
eantionare, pentru a nu impune o frecven de eantionare exagerat. Filtrele respective se numesc
filtre anti-aliere (anti-aliasing).
Pentru reducerea frecvenei de eantionare f
e
i apropierea ei de limita teoretic 2f
max
fixat
de teorema lui Shannon, trebuie utilizat un filtru trece-jos de ordin superior. Se utilizeaz n mod
curent filtre trece-jos de ordinul patru sau ase. n practic se alege frecvena de tiere a filtrului
sensibil superioar lui 2f
max
pentru a evita distorsionarea n modul i faz introdus de filtru n
vecintatea frecvenei sale de tiere.
4.1.3 Reconstituirea semnalelor eantionate
Prin reconstituirea unui semnal analogic x(t) se nelege determinarea funciei x(t) pe baza
eantioanelor x(nT
e
) prelevate n domeniul timp. Acest proces implic restituirea tuturor valorilor
intermediare ale semnalului ntre dou eantioane succesive. n funcie de natura aplicaiei,
reconstituirea se poate realiza:
cu ajutorul unor circuite electronice specifice;
prin calcul numeric.
Fig.89 Reconstituirea semnalului n cazul cnd f
e
< f
0
.
Semnalul reconstituit Semnalul original
Msurri electrice i electronice

87
4.1.3.1 Reconstituirea prin filtrare
Reconstituirea prin filtrare este metoda cea mai simpl i care se realizeaz cu ajutorul unui
filtru trece-jos, cu frecvena de tiere 0,5f
e
. Dac frecvena de eantionare este superioar lui 2f
max
i
filtrul trece-jos este ideal, reconstituirea semnalului eantionat se poate face fr distorsiuni.
Deoarece un asemenea filtru nu este realizabil, filtrul real va introduce distorsiuni, eroarea de
aproximare depinznd de calitatea filtrului.
4.1.3.2 Reconstituirea prin extrapolare
Dac sistemul de reconstituire determin valorile semnalului n pasul de eantionare care
urmeaz dup eantionul de abscis nT
e
, plecnd de la acest eantion i de la m eantioane
precedente, acesta este un extrapolator de ordin m.
Extrapolarea de ordinul zero. Este cea mai simpl metod de extrapolare, n care semnalul
reconstituit este format n trepte, valoarea unui eantion fiind reinut pn la eantionul urmtor.Funcia de memorare pe care o implic extrapolatorul de ordinul zero se realizeaz, de cele
mai multe ori, folosind un convertor digital-analog. Dup convertor, se introduce un filtru de
netezire cu rol de a atenua componentele spectrale nedorite de nalt frecven. Se elimin n acest
mod distorsiunile introduse de extrapolator.
Extrapolarea de ordinul unu.


Aceast metod face s fie ndeplinit condiia:

e
e
1 n n n
T
nT t
) x x ( x ) t ( x

+ =

,
pentru nT
e
< t < (n+1)T
e
, unde x
n
este eantionul n, iar x
n-1
este eantionul n-1.
4.1.3.3 Reconstituirea prin interpolare
Dac sistemul de reconstituire determin valorile semnalului n pasul de eantionare care
urmeaz n raport cu eantionul de abscis nT
e
, plecnd de la acest eantion i de la m eantioane
care se succed, acesta este un interpolator de ordinul m.
Interpolarea de ordinul unu (interpolarea liniar).
n acest caz se face astfel nct:

e
e
n 1 n n
T
T ) 1 n ( t
) x x ( x ) t ( x
+
+ =
+

pentru nT
e
< t < (n+1)T
e
, unde: x
n
= x[nT
e
]; x
n+1
= x[(n+1)T
e
].

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12
x(t)
t
Fig.90 Reconstituirea
semnalului x(t) prin
extrapolare de ordin zero.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12
x(t)
t
Fig.91 Reconstituirea
semnalului x(t) prin
extrapolare de ordin unu.
Msurri electrice i electronice

88
Semnalul reconstituit se obine prin unirea eantioanelor cu segmente de dreapt, aceast
metod fiind un caz particular al interpolrii prin polinoamele lui Lagrange.
Componentele spectrale de frecven superioar lui f
e
sunt mai puternic atenuate dect n
cazul extrapolatoarelor de ordinul unu sau zero.
Se pot utiliza i alte metode clasice de interpolare (cu polinoamele Lagrange de ordin m),
dar volumul de calcul crete foarte mult.
4.1.4 Cuantizarea semnalelor
Cuantizarea nseamn reprezentarea sub form numeric a eantioanelor unui semnal
analogic, prin atribuirea acestor eantioane a unor valori numerice discrete (stabilind astfel o
coresponden ntre numrul infinit de valori posibile ale unui eantion i numrul finit de valori
discrete).
Cuantizarea reclam mprirea plajei maxime de variaie a semnalului de intrare ntr-un
numr de N nivele (trepte) egale ntre ele, notate cu q, numit pas de cuantizare sau cuant. De
obicei se ia N = 2
n
, n fiind un numr ntreg pozitiv. Dac plaja maxim de variaie a semnalului de
intrare este 0X
max
, pasul de cuantizare va fi:
n
max
2
X
q = .
n cazul n care pasul de cuantizare este constant i independent de valoarea semnalului,
cuantizarea este uniform (fig.93).


Dac nu depete jumtatea intervalului (adic (2i +1)q/2), valoarea eantionului cuprins
ntre nivelele iq i (i+1)q este asociat nivelului iq, iar dac depete jumtatea acestui interval,
nivelului (i+1)q. Astfel, eantionului k-1 din figura 93 i se atribuie valoarea iq iar eantionului k,
valoarea (i+1)q.
La unele cuantizoare, dac semnalul depete nivelul iq, i se atribuie valoarea (i+1)q.
n figura 94a este reprezentat caracteristica intrare ieire a unui cuantizor.


x
e
(t)
t
T
e
3T
e
5T
e

Fig.92 Reconstituirea prin
interpolare de ordinul unu.
(i+1)q
iq
x(t)
(k-1)T kT
0
q
2q
t
Fig.93 Cuantizarea uniform.
X
max
Msurri electrice i electronice

89Diferena dintre valorile semnalului de ieire i de intrare ale cuantizorului, adic:
) t ( x ) t ( x
q
= ,
se numete eroare sau zgomot de cuantizare i reprezint eroarea pe care o introduce cuantizorul.
Se constat c:
2
q
= .
Analiznd figura 94 se observ c, cu ct pasul de cuantizare q este mai mic, deci numrul
N de niveluri de cuantizare este mai mare, zgomotul de cuantizare este mai mic i deci semnalul
cuantizat este o reprezentare mai fidel a semnalului x(t).
Parametrul care poate aprecia gradul de distorsiune pe care semnalele le sufer n procesul
de cuantizare este raportul semnal zgomot de cuantizare.
Procedeul de cuantizare uniform prezentat mai sus are dezavantajul c raportul semnal
zgomot depinde de amplitudinea eantionului. Pentru a obine un raport constant la o dinamic mare
a semnalului se poate face o cuantizare n care pasul q urmeaz o lege logaritmic de forma:
1 log a q
i
= .
Dac se consider (fig.95 un convertor analog-digital de 3 bii unipolar, n cod binar natural,
la care este conectat direct semnalul analogic u
i
(n cadrul unui sistem de achiziie direct), la ieirea
convertorului se va obine numrul N corespunztor pragului de cuantizare inferior, n limitele 1LSB
(cel mai puin semnificativ bit). n ipoteza c tensiunea de intrare u
i
depete pragurile de
cuantizare ) 3 n ,
2
V
q ( kq q
n
R
k
= = = , k = 0, 1 2
n
, convertorul i modific imediat ieirea
corespunztor numrului binar N
k
, V
R
fiind tensiunea de referin aplicat convertorului. Acest mod
de funcionare este posibil dac convertorul este cu urmrire.
Dac convertorul este cu aproximri succesive, pentru conversia unei tensiuni u
i
n cod
numeric de n bii trebuie s efectueze n tacte de conversie (aproximri), iar pe durata conversiei t
c

tensiunea de intrare u
i
nu poate varia cu mai mult de o cuant (adic variaia digital s fie sub
LSB). Aceasta implic necesitatea ca viteza de variaie a semnalului du
i
/dt s fie limitat de condiia
t
d
t
c
.


2q
q 2q 3q 4q
4q
-3q -2q -q
x(t)
x
q
(t) caracteristica
ideal

x
q/2
-q/2
a).
b).
Fig.94 Cuantizarea uniform i
eroarea corespunztoare.
3q
q
Msurri electrice i electronice

90
Pentru o tensiune de intrare cu o variaie sinusoidal:
u
i
= U
M
sin t,
viteza de variaie maxim este:
(du
i
/ dt)
max =
U
M
.
Punnd condiia ca aceast variaie n timpul de conversie t
c
s fie mai mic de o cuant:
(du
i
/dt)
max
t
c
q
,
adic

n
c M
2
VR
t U ,
rezult frecvena maxim a tensiunii sinusoidale la care se poate aplica
metoda de achiziie (cuantizare) direct:
1 n
c M
R
2 t
1
U
V
f
+

.
n cazul cnd semnalul sinusoidal acoper toat gama dinamic a convertorului, U
M
= V
R
,
relaia devine:

1 n
c
2 t
1
f
+

.

Spre exemplu, n cazul unui C.A/D cu aproximri succesive cu n = 12 bii i t
c
= 10s,
rezult frecvena limit de f = 3,87 Hz, conform relaiei anterioare.
Majoritatea fenomenelor supuse achiziiei i prelucrrii digitale au regimuri dinamice
rapide. Pentru a se putea cuantiza un semnal ce nu satisface condiia (du
i
/dt)
max
t
c
q
,
convertorul se
asociaz cu un circuit de eantionare-memorare (sample and hold S-H), conectat naintea
convertorului, conform figurii 96a.
q7 8, 75

q6 7,50

q5 6,25

q4 5

q3 3,75

q2 2,50

q1 1,25

q
0
0
111

110

101

100

011

010

001

000
ACD
u
i
[V]
u
i
3
N
t
d

1LSB
t
V
R
= 10V N
Fig.95 Procesul de cuantizare a unui semnal fr eantionare.
E-M
(S-H)

C.A/D
u
i
(t)

(U
i
)
k
N
Fig.96a Schema bloc a circuitului de
eantionare-memorare i cuantizare.
Msurri electrice i electronice

91


4.1.5 Codarea semnalelor
Alegerea codurilor binare n reprezentarea eantioanelor cuantizate este o consecin direct
a tehnologiei digitale, care st la baza sistemelor de prelucrare numeric i care este n mod exclusiv
binar.
Un numar ntreg zecimal N se exprim n sistemul binar natural printr-un ir de n+1 cifre
binare (n+1 bii):
a
n
a
n-1
a
1
a
0
iar valoarea sa (exprimat n sistemul zecimal) este:
N =

=
n
0 i
a
i
2
i
,
unde a
i
| | 1 , 0 , i| | n ,... 1 .
Valoarea maxim a numrului zecimal care se poate exprima cu relaia anterioar este:
N
max
= 2
n+1
-1.
Spre exemplu, numarul binar 101011 reprezint n sistemul zecimal valoarea:
N = 12
5
+ 02
4
+ 12
3
+ 02
2
+ 12
1
+ 12
0
= 43.
Un numr fracionar X se poate reprezenta binar prin succesiunea
b
1
b
2
..b
n
, unde b
1
| | 1 , 0 , i| | n ,.... 2 , 1 ,
care are n sistemul zecimal valoarea dat de expresia:
X =

=
n
1 i
b
i
2
-i
, cu X
max
= 1-2
n
.
De exemplu, numrul fracionar binar 0,1011 reprezint n zecimal:
X = 12
-1
+ 02
-2
+ 12
-3
+ 12
-4
= 0,6875.
n majoritatea convertoarelor analog-digitale se folosete forma binar fracionar fr a se
mai prezenta i virgula zecimal. Aceast form de codificare este convenabil deoarece valoarea
corespunztoare unui anumit cod este interpretat ca o fraciune din valoarea maxim, X
max
, a

domeniului semnalului pe care convertorul l accept la intrarea sa. Dac toi biii sunt 1, atunci
1000 0000
N
1
N
2
N
3
N
4
N
8
N
7
N
6
N
9
N
10
(u
i
)
1
(u
i
)
6
(u
i
)
2
(u
i
)
7
N
5
(u
i
)
3
(u
i
)
4
V
R
=10V

0111 1111
0110 1110
0011 1011
0101 1101
0100 1100
1001 0001
0001 1001
0010 1010
1010 0010
1011 0011
1100 0100
1101 0101
1110 0110
1111 0111
0000 1000
t
s

1
t
s
t
s
t
s
t
s
t
s
t
s
t
s
t
s
t
s
t
s

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Fig.96b Procesul de eantionare-memorare i cuantizare.
8,75
7,5
3,75
6,25
5
2,5
1,25
0
-3,75
-2,5
-1,25
-5
-6,25
-7,5
-8,75
-10
CBC BD
(u
i
)
5
(u
i
)
8
(u
i
)
9
(u
i
)
11
N
11
t
m
t
e
Msurri electrice i electronice

92
valoarea corespunzatoare acestui numr este maxim i rezult ca fiind (1-2
-n
)X
max
, unde 2
-n
X
max

reprezint mrimea pasului de cuantizare, iar 2
-n
este bitul cel mai putin semnificativ (LSB) al
codului binar corespunzator.
Este important de subliniat c un cod obinut la ieirea unui C.A/D nu are nici o semnificaie
dac nu este specificat tipul codului si relaia de conversie.
Codurile utilizate n conversia numeric sunt unipolare sau bipolare, dup cum pot
reprezint semnale care au o singur polaritate sau semnale de ambele polariti. Principalele coduri
sunt date n tabelul urmator:

Tabelul 4.1
Tipul semnalului Coduri folosite in CAN Simbol
Semnal unipolar Cod binar natural
Cod zecimal codificat binar
Cod Gray
CBN
BCD
CG
Semnal bipolar Cod binar deplasat
Cod binar deplasat complementar
Codul complement fata de 2
Codul complement fata de 1
Cod binar semn-amplitudine
CBD
CBDC
CCD
CCU
CSA

4.1.5.1 Coduri binare unipolare
Cel mai utilizat cod unipolar este codul binar natural, prezentat anterior.
n codul zecimal codificat binar (BCD - Binary Coded Decimal) fiecare cifr a numrului
zecimal este reprezentat printr-un numr de 4 bii (tetrad). Deoarece numrul de combinaii
diferite care pot fi realizate cu 4 bii este 2
4
= 16, iar numrul cifrelor din sistemul zecimal este 10,
acest sistem nu foloseste 6 din cele 16 combinaii posibile ale grupului de 4 cifre binare. Din acest
motiv, pentru reprezentarea unui numar n codul BCD este nevoie de mai muli bii dect n cazul
codului binar natural.
Codurile BCD se mpart n coduri ponderate i coduri neponderate.
n cazurile codurilor BCD ponderate, fiecrei cifre zecimale i se pune n coresponden o
tetrad binar n care fiecare rang X are o anumit pondere P
i
. Valoarea N a cifrei codificate astfel,
se poate calcula cu ajutorul formulei:
N= P
3
X
3
+ P
2
X
2
+ P
1
X
1
+ P
0
X
0

Ponderile P
i
pot avea valori pozitive i negative, iar rangurile x
i
valorile 0 sau 1.
Cele mai folosite coduri BCD ponderate sunt codurile la care cifrele binare care reprezint
o cifra zecimal au ponderile 8421 i 2421. Primul dintre aceste coduri care se mai numete codul
BCD natural, atribuie cifrelor 0-9 codurile binare naturale corespunzatoare, n care ponderea primei
cifre binare este 8, a celei de a doua 4, etc. n codul zecimal-binar 2421, numrul zecimal 7, de
exemplu, se reprezint astfel:
7 = 2*1+4*1+2*0+1*1, adic 1101.
Dezavantajul principal al codurilor zecimale codificate binar const n faptul c ele nu sunt
univoce (cu excepia codului 8421), adic unele cifre zecimale se pot exprima prin diferite
combinaii ale cifrelor binare. De exemplu, n codul 2421, cifra zecimal 7 se poate reprezenta i
prin 0111. Pentru nlturarea ambiguitilor n formarea unor coduri se introduc reguli suplimentare
(una din reprezentrile posibile devine ilegal). Astfel, n codul 2421 pentru cifrele zecimale
2,3,4,5,6,7, se aleg reprezentrile care dau o simetrie pentru perechile (9,0),(8,1),(7,2) etc., n sensul
c fiecare asemenea pereche a crei sum este 9, are cifrele exprimate n coduri complementare
unul fa de cellalt (00000, 91111, 20010, 71101). Acesast proprietate de
complementaritate este convenabil n unele operaii aritmetice.
Alte coduri BCD ponderate sunt: 5421, 5311, 3321, 4311, 4321, etc.
Codurile zecimale codificate binare sunt n principal folosite la interfaarea cu sisteme de
afiare zecimale. Fiecare grup de 4 bii care formeaz o cifr zecimal este decodificat separat,
decodificatorul comandnd afiorul zecimal.
Msurri electrice i electronice

93
Alturi de aceste coduri, n tehnica msurrilor digitale se utilizeaza pe scara larg i codul
Gray. Acesta este un cod neponderat - poziia biilor nu semnific o pondere numeric ca n cazul
codului binar-natural sau a celor BCD ponderate. Caracteristic pentru acest cod este faptul c la o
tranziie de la o valoare la alta, codul schimb numai un singur bit - proprietate numit de
adiacen. Din acest motiv, codul Gray se utilizeaz n sistemele de conversie continu
(convertoare analog-digitale rapide de tip paralel, traductoare fotoelectrice de unghi, etc.), pentru a
limita la q (pasul de cuantizare) eventualele erori de citire efectuate n momentul schimbrii
codului.

Cele mai uzuale coduri binar-zecimale Tabelul 4.2
Coduri binar-zecimale
Coduri ponderate Coduri
neponderate

Numr in baza zece
NBCD
8421
BCD
2421
BCD
4221
BCD
7421
NBCD
XS-3
Gray

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0000
0001
0010
0011
0100
0101
0110
0111
1000
1001
0000
0001
0010
0011
0100
1011
1100
1101
1110
1111
0000
0001
0010
0011
0110
1001
1100
1101
1110
1111
0000
0001
0010
0011
0100
0101
0110
0111
1001
1010
0011
0100
0101
0110
0111
1000
1001
1010
1011
1100
0000
0001
0011
0010
0110
0111
0101
0100
1100
1101

4.1.5.2 Coduri binare bipolare
Posibilitatea de a lucra cu semnale de ambele polariti, oferit de cele mai multe circuite de
conversie A/D i D/A, impune folosirea unor coduri care s permit exprimarea att a valorii
mrimii cu care se opereaz, ct i a semnului acesteia.
Codul binar semn amplitudine (sau semn-modul - CSA) este cel mai simplu cod folosit n
exprimarea mrimilor bipolare. Astfel, bitul cel mai semnificativ (MSB) al numrului binar, care
reprezint mrimea convertit, indic semnul (0 pentru o mrime pozitiv i 1 pentru o mrime
negativ), iar restul biilor reprezint mrimea modulului numrului exprimat n codul binar
natural. Acest cod care nu este utilizat frecvent n prelucrarea numeric a semnalului, permite
meninerea unei bune precizii i a unei bune liniariti n jurul nivelului zero, acolo unde toate
celelalte coduri bipolare implic schimbarea tuturor biilor la trecerea de la nivelul 0 la nivelul
-1. Dezavantajul acestei reprezentri se datorete faptului c valoarea zero are asociate doua
coduri: 1000 si 0000. De aceea, folosirea n calcule a acestuia necesit msuri suplimentare
care s in seama de aceast particularitate.
Codul binar deplasat (CBD) este unul dintre cele mai folosite coduri bipolare. Codul binar
deplasat este de fapt un cod binar natural construit pentru numere intre 0 si 2N
max
i deplasat pentru
numere cuprinse ntre N
max
i N
max
. Valoarea zecimal a unui numr reprezentat n CBD prin
succesiunea binar a
n
a
n-1
.a
1
a
0
se obine din relaia:
. 2 2 a N
n
0 i
n i
i CBD
=
=
Avantajele folosirii CBD n convertoarele analog-digitale decurg din simplitatea
implementrii sale n aceste circuite. Astfel, pentru a transforma un convertor A/D de 12 bii cu un
diapazon 010 V i cod binar natural, ntr-unul capabil s lucreze cu tensiuni bipolare la intrare n
codul binar deplasat, trebuie prepolarizat convertorul cu jumtate din valoarea diapazonului (+5V).
n acest caz domeniul de variaie a mrimii de intrare devine 5V+5V.
Exemplu de coresponden ntre codurile binare de ieire ale C.A/D i tensiunile de intrare
unipolare, respectiv bipolare (cod cu 12 bii):
Msurri electrice i electronice

94
Tabelul 4.3
Tensiunea de intrare
(unipolar) 0-10V
Codul de ieire Tensiunea de intrare
(bipolar) -5+5V
+9,9976V 1111 1111 1111 +4,9976V
+8,7500V 1110 0000 0000 +3,7500V
+7,5000V 1100 0000 0000 +2,5000V
+5,0000V 1000 0000 0000 0,0000V
+2,5000V 0100 0000 0000 -2,5000V
+1,2500V 0010 0000 0000 -3,7500V
+0,0024V 0000 0000 0001 -4,9976V
+0,0000V 0000 0000 0000 -5,0000V

n cazul unui convertor cu un diapazon 0-10V, codul numeric de la ieire reprezint
fraciunea din tensiunea maxim care se aplic la intrare. De exemplu codul 1000 0000 0000
reprezint n zecimal un numar fracionar egal cu:

=
12
1 i
b
i
2
-I
= 0,5 .
Deci tensiunea de intrare corespunztoare este 0,510 = 5V.
Un avantaj al acestui cod const n compatibilitatea sa cu sistemele de intrare ale
calculatoarelor numerice. CBD poate fi transformat n codul de lucru al calculatoarelor numerice
(CCD) prin simpla complementare a bitului celui mai semnificativ MSB.
Dezavantajul CBD const n schimbarea unui numr mare de bii n jurul valorii zero, ceea
ce conduce la efecte nedorite statice i dinamice n funcionarea convertoarelor analog-digitale.
Codul complementar fata de 2 (CCD) este un cod cu o larg utilizare n conversia analog
digital. Codul complementar fa de 2 difer de codul binar deplasat doar prin valoarea bitului de
semn, a
n-1
(pentru reprezentarea cu n bii a numrului cu semn), care n CCD are valoarea
complementara celui din CBD. Valoarea zecimal a numerelor binare scrise n CCD se obine cu
relaia:
N
CCD
=

=
2 n
0 i
a
i
2
i
a
n-1
2
n-1
.
Acest cod asociaz valorilor pozitive codurile binare naturale corespunztoare, prezentnd 0
ca bit de semn, iar valorilor negative complementul fa de 2 ale numerelor pozitive
corespunztoare. Complementul fa de 2 al unui numr se obine complementnd numrul pozitiv
i adunnd 1 n poziia bitului de semnificaie minim (LSB).
Avantajul codului const n faptul c permite o compatibilitate total cu calculatoarele
numerice, permind o prelucrare direct a informaiei obinute de la C.A/D.
Convertoarele A/D cu aproximaii succesive dau la ieire un cod binar pur (decalat sau nu,
dup cum este semnalul de la intrare, bipolar sau unipolar). Ele sunt utilizabile direct n codul
complement fa de 2 printr-o simpl inversiune a bitului cel mai semnificativ MSB. n general, n
structura C.A/D se prevede un circuit inversor pentru a se obine simultan MSB i MSB.
Codul complementar fa de 1 (CCU) atribuie mrimilor pozitive codurile binare naturale
corespunztoare, iar celor negative complementele acestora. Ca i n cazul CSA, CCU prezint
dezavantajul unei ambiguiti n cazul valorii zero, cnd exist dou coduri posibile: 000 i
111. Acest cod este cel mai puin folosit fa de celelalte coduri bipolare n conversia analog-
digital.Msurri electrice i electronice

95

4.2 Convertoare analog-digitale

4.2.1 Convertoare A/D - clasificare
Convertoarele A/D transform un interval n care mrimea analogic poate avea o infinitate
de valori, ntr-o mulime finit de valori numerice. Procesul const n compararea tensiunii
analogice de intrare U
x
cu o tensiune de referin U
R
, rezultatul fiind numrul subunitar N, care
aproximeaz raportul U
x
/U
R .
O clasificare a convertoarelor A/D se poate face din punct de vedere al modului de
prelucrare a semnalului analogic:
- directe, care convertesc nemijlocit tensiunea n cod numeric:
- cu aproximri succesive - cu reacie paralel;
- n cascad;
- n serie.
- cu tensiune ramp n trepte;
- cu conversie continu (cu urmrire);
- de tip paralel.
- indirecte, care convertesc tensiunea analogic n durata sau frecvena unor impulsuri,
transformate ulterior n cod numeric:
- tensiune-timp - cu simpl integrare;
- cu dubl integrare.
- tensiune-frecven.
- hibride, care combin cele dou tehnici de conversie.
Convertoarele A/D introduc o eroare de metod intrinsec (eroarea de cuantizare) i erori
instrumentale, datorit elementelor pasive i active analogice din structura dispozitivului. Erorile
instrumentale sunt independente de numrul de bii ai codului utilizat. Eroarea total a
convertoarelor A/D se d fie sub form de eroare global, fie ca sum distinct a celor dou tipuri
de erori.
Regimul dinamic al convertoarelor A/D este caracterizat de timpul de conversie T
c
, definit
ca intervalul de timp dintre momentul aplicrii semnalului analogic la intrarea convertorului i
momentul obinerii rezultatului digital N. Viteza (rata) de conversie este invers proporional cu
timpul de conversie i se exprim n numr de conversii pe secund.
Mrimea analogic de intrare este ntotdeauna tensiune electric continu, convertoarele
A/D fiind realizate pentru tensiuni nominale de +5V i 10V. Codurile binare cele mai utilizate sunt
codul binar natural, binar deplasat, complementar i BCD.
4.2.2 Convertoare A/D directe
4.2.2.1 Convertorul A/D cu aproximri succesive cu reacie paralel
Sunt cele mai rspndite convertoare datorit bunei lor precizii, vitezei de conversie mari i
volumului rezonabil de componente.
Schema general (fig.97) este aceeai pentru oricare cod utilizat (binar natural, BCD,
complementar, binar deplasat), iar convertorul D/A va fi compatibil cu respectivul cod. Circuitele
basculante bistabile (CBB) tip RS sunt poziionate i repuse n stare zero de circuitul de comand.
Funcionarea schemei se prezint pentru codul binar natural, ea fiind identic pentru oricare
alt cod. Aproximarea succesiv se bazeaz pe observaia c la un numr n sistem de numeraie
ponderat, ca cel binar natural

=
n
1 k
k
k
2 a N , oricare cifr diferit de zero dintr-un rang superior este
mai mare dect suma tuturor rangurilor inferioare:
. 2 a 2
k
n
1 i k
k
i
+ =

>Msurri electrice i electronice

96


Modul de determinare succesiv a coeficienilor binari Tabelul 4.4
Nr.tact. Starea CBB(f
t
)
Q
1
Q
2
Q
3
Q
n
Tensiunea convertorului
A/D
U
c
U
x
- U
c
Decizie pt
a
k

+ a
1
= 1 1 1 0 0 .. 0 U
R
2
-1

- a
1
= 0
+ a
2
= 1 2 a
1
0 0 0 U
R
( a
1
2
-1
+ 2
-2
)
- a
2
= 0
+ a
3
= 1 3 a
1
a
2
0 .0 U
R
( a
1
2
-1
+ a
2
-2
+ 2
-3
)
- a
3
= 0
. ..
+ a
n
= 1 n a
1
a
2
a
3
.1

) 2 2 a ( U
n k
1 n
1 k
k R

=
+


- a
n
= 0

Conversia se produce n ritmul frecvenei de tact f
T.
n prima parte a tactelor (f
T
) se
poziioneaz succesiv CBB ncepnd cu MSB, iar n a doua parte (
T
f ), funcie de semnul diferenei
U
x
-U
c
, starea unu a CBB se menine sau se anuleaz (decizia este impus de comparatorul C i
circuitul de comand ).
Conversia complet se efectueaz n n tacte (n numrul de bii ai codului), dup ultimul
tact obinndu-se aproximarea

n
1 k
k
k R x
. 2 a U U
Eroarea de conversie depinde de precizia convertorului D/A i sensibilitatea comparatorului;
convertoarele A/D cu aproximri succesive cu 12 bii pot avea precizii de 0,025%.
Timpul de conversie pentru n bii este T
c
= n / f
T
. Frecvena de tact este limitat de timpul de
stabilire al convertorului D/A pentru fiecare bit convertit i de timpul de basculare complet a
comparatorului. Convertorul D/A fiind considerat un element de ordinul unu, cu constant de timp
, timpul de stabilire a tensiunii U
c
cu eroare de 2
-n
/2 este:
Ts = ( n + 1 ) ln2,
iar frecvena maxim de tact f
Tmax
= 1 / T
s
. Astfel timpul de conversie este:
T
c
= n(n+1) ln2.
Ciclul de conversie este mai lung dect timpul de coversie, ntruct n afara lui T
c
mai
cuprinde timpii necesari transferului rezultatului i aducerii convertorului n starea iniial nul.
Fig.97 Schema C.A/D cu aproximri succesive cu reacie paralel.
U
x
U
R
N

C
D / A
S Q
1
R
S Q2
R
S Q
n
R
CIRCUIT DE COMANDA
U
c
a
1
a
2
a
n
f
T
f
T1 T 1
f a f
T2
f
Tn
T 2
f a
-
+
Tn n f a
Msurri electrice i electronice

97
Convertoarele A/D cu aproximri succesive integrate au pentru 12 bii timpi de conversie de
5 - 40 microsecunde. Principalul inconvenient al convertoarelor A/D cu aproximri suuccesive este
slaba rejecie a semnalelor perturbatoare.
4.2.2.2 Convertorul A/D de tip paralel (Flash Converter)
Tehnica de conversie utilizat la acest tip de convertor const n comparaia simultan a
semnalului de intrare cu nivele de referin echidistante. Diferena dintre aceste nivele este egal cu
pasul de cuantizare. n urma comparrii se stabilete numrul intervalului care conine semnalul de
intrare. Acest numr exprimat n binar va fi rezultatul conversiei.


Un convertor avnd la ieire un cod numeric de n bii, va avea 2
n
rezistene nseriate i 2
n
-1
comparatoare.
Trecerea de la acest cod (numit n unele lucrri de specialitate cod termometru datorit
asemnrii cu scara unui termometru cu mercur) la codul binar natural sau la codul Gray se face cu
ajutorul unui codificator, care cuprinde circuite logice combinaionale sau o memorie ROM.
Corespondena dintre codul numeric de la intrarea codificatorului i codul binar natural de la
ieire se d n tabelul 4.5.
Tabelul 4.5
Codul numeric la intrare Codul binar natural la ieire
0000000 000
0000001 001
0000011 010
0000111 011
0001111 100
0011111 101
0111111 110
1111111 111

Astfel, pentru codul 0000111 aplicat la intrare, apare la ieire 011, care corespunde
numrului zecimal 3. Acest numr multiplicat cu pasul de cuantizare (U
max
/2
n
) ne d valoarea
tensiunii aplicate la intrare (cu o anumit eroare, definit mai jos).
Unele convertoare de acest tip au la ieire un registru tampon (latch) pentru memorarea
temporar a codului numeric de la ieire.
n figura 98 este reprezentat schema
de principiu a unui astfel de convertor, avnd
la ieire un cod numeric de 3 bii. Tensiunea
de referin U
R
este egal cu limita maxim a
tensiunii de intrare U
max
, i este divizat n
2
3
= 8 tensiuni egale, cu o reea de 8 rezistene
R egale nseriate. La intrrile celor 7
comparatoare se aplic tensiunea de msurat
u
i
i tensiunile de comparaie
8
U 7
,....,
8
U 3
,
8
U 2
,
8
U
R R R R
.
Toate comparatoarele la care u
i
este
mai mare dect tensiunea de referin vor
avea starea 1, iar celelalte starea 0. De
exemplu, dac comparatoarele 1,2,3 au
ieirea pe 1, celelalte o vor avea pe 0.
Astfel, la ieirea ansamblului de divizare-
comparare se obine un ir de stri logice
0000111, care reprezint raportul u
i
/U
R
.
R
R
R
R
R
R
R
R
2U
R
8
7U
R
8
6U
R
8
5U
R
8
4U
R
8
3U
R
8
U
R
8
U
R
=U
max
u
i

C
O
D
I
F
I
C
A
T
O
R
-
C7
+
-
C6
+
-
C5
+
-
C4
+
-
C3
+
-
C2
+
-
C
1
+
Fig.98 Convertor A/D paralel de 3 bii.
Msurri electrice i electronice

98
Acest tip de convertor este cel mai rapid, toate comparrile executndu-se simultan, astfel
nct timpul de conversie este determinat de timpul de rspuns al unui comparator plus ntrzierea
datorat logicii de codificare binar. Folosirea unor circuite integrate de tip ECL sau TTL Schottky
permite obinerea unor durate de conversie de zeci de nanosecunde.
Principalul neajuns al acestor convertoare este volumul mare de elemente componente. O
schem de acest tip, pentru un cod binar la ieire de n =12 bii, cuprinde 2
n
-1=4095 comparatoare,
2
n
=4096 rezistene i un numr foarte mare de pori logice. Ele se realizeaz sub form integrat n
tehnic LSI sau VLSI.
Principalele caracteristici funcionale ale convertorului sunt :
rezoluia;
caracteristica de transfer;
timpul de conversie;
eroarea de cuantizare;
precizia;
tensiunea de intrare;
codul de ieire.
Prin rezoluie se nelege cea mai mic variaie a tensiunii de intrare necesar pentru a
schimba dou coduri numerice consecutive la ieire. Rezoluia convertorului este U
max
/2
n
,

unde U
max

este limita maxim a tensiunii de intrare, iar n numrul de bii ai codului numeric de la ieirea
convertorului.
Uneori rezoluia se exprim prin numrul de bii ai codului numeric la ieirea convertorului.
Se spune deci, c rezoluia este de 8 bii, 10 bii, 12 bii, etc.
Caracteristica de transfer reprezint dependena codului numeric de la ieire de tensiunea
aplicat la intrare. n figura 99a este dat caracteristica de transfer a convertorului A/D cu rezoluia
de 3 bii. Se consider c apare ntotdeauna o eroare de cuantizare cuprins ntre 0 i
n
max
2
U
(sau
ntre 0 i -1 bit de semnificaie minim LSB). Caracteristica de transfer ideal (dreapta 2) fr
eroare de cuantizare, s-ar putea obine numai dac rezoluia convertorului, exprimat n numr de
bii, ar fi infinit. Variaia erorii de cuantizare este reprezentat n figura 99b.
Fig.99 Caracteristicile de transfer i erorile de cuantizare ale
convertorului de tip paralel.
001
010
011
100
101
110
111
I
E

I
R
E

D
I
G
I
T
A
L

U
max
/8 5U
max
/8 3U
max
/8 7U
max
/8
u
i

1
2
a).

0
-1LSB
u
i
b).
001
010
011
100
101
110
111
I
E

I
R
E

D
I
G
I
T
A
L

Umax/8 5U
max
/8 3Umax/8 7Umax/8
u
i

1
2
c).

+1/2LSB
-1/2LSB
u
i
d).
Msurri electrice i electronice

99
Eroarea de cuantizare poate fi exprimat prin relaia:
| |

=
n
1 i
i
i
i max
, V u 2 b U ,
unde b
i
sunt biii codului binar la ieirea convertorului.
Eroarea de cuantizare se poate reduce prin mrirea rezoluiei, exprimat n numr de bii.
Dac tensiunile de prag ale comparatoarelor se micoreaz cu
16
max
U
, adic cu din pasul
de cuantizare (modificnd ultima rezisten legat la mas a divizorului la R/2, iar prima la 3R/2)
caracteristica de transfer capt aspectul din figura 99c. Eroarea de cuantizare reprezentat n figura
99d, scade la 1/2 LSB. Acelai lucru se obine dac se nseriaz cu u
i
o surs de tensiune pozitiv
16
U
max
.
Prin convenie, precizia unui convertor A/D se apreciaz de fapt prin valoarea erorii
absolute sau relative.
Eroarea absolut a unui convertor A/D reprezint abaterea maxim a tensiunii de intrare (n
tot domeniul de variaie a cesteia) fa de dreapta conversiei ideale. Deoarece acelai cod numeric la
ieirea unui convertor poate fi produs de o tensiune ntr-o band de variaie restrns (vezi eroarea
de cuantizare), prin tensiune de intrare se nelege punctul median al benzii de intrare care produce
acelai cod de ieire. De exemplu, dac tensiunea de intrare de 5V (1,2 mV) va produce teoretic la
un convertor de 12 bii codul 1000 0000 0000, atunci convertorul care pentru orice tensiune
cuprins ntre 4,997 V i 4,999V va genera acest cod, are eroarea absolut
mV 2 5 ) 999 , 4 997 , 4 (
2
1
= + .
Eroarea absolut include totodat erorile sistematice: eroarea de ctig (abaterea valorii
tensiunii de intrare fa de valoarea ideal care corespunde codului maxim de la ieire), eroarea de
offset (de decalaj sau de zero, reprezentnd valoarea tensiunii de intrare care face ieirea numeric
zero), eroarea de neliniaritate (datorit nesatisfacerii condiiei de proporionalitate ntre codul
numeric de ieire i valoarea tensiunii de intrare).
Erorile se datoresc n mare parte tensiunii de offset a comparatoarelor i dispersiei
rezistoarelor n jurul valorii lor nominale. Aceast dispersie determin att erorile de zero, ct i de
ctig i neliniaritate.
n cataloage se indic eroarea absolut exprimat n fraciuni din bitul de semnificaie
minim (ex. 0,5 LSB) sau eroarea relativ exprimat n procente din limita maxim de msurare.
4.2.3 Convertoare A/D indirecte
4.2.3.1 Convertorul A/D tensiune-timp cu dubl integrare
Funcionarea convertorului (fig.100) are loc n dou etape (intervalele de timp t
0
i t
x
). n
intervalul t
0
= ct. se integreaz tensiunea analogic de convertit (U
x
), iar mrimea intervalului este
determinat de capacitatea maxim de numrare a unui circuit logic de tip numrtor (CT). Prin
circuitul poart P trec impulsurile de la generatorul G cu frecvena constant (f
T
- frecvena de tact),
aplicndu-se la numrtor. La sfritul intervalului numrtorul a ajuns la capacitate maxim, se
reseteaz i starea tuturor ieirilor devine zero, ncepnd un nou ciclu de numrare. n acest moment
se declaneaz a doua etap de funcionare n care tensiunea de referin U
R
se aplic la intrarea
integratorului, ceea ce provoac descreterea tensiunii u
c
cu pant constant, proporional cu U
R
.
Cnd tensiunea la ieirea integratorului atinge valoarea zero (finalul intervalului t
x
), circuitul de
comand blocheaz poarta i numrtorul va oferi la ieire numrul binar N ce reprezint rezultatul
conversiei.
n schema de principiu (fig.100b) sunt reprezentate n detaliu blocurile componente ale
schemei funcionale.
Impulsul de pornire anuleaz numrtorul CT, circuitul basculant monostabil S trece pentru
scurt timp n starea unu poziionnd CBB2, care deschide comutatorul electronic S
3
( 0
2
= Q ).
Msurri electrice i electronice

100
Circuitul basculant bistabil CBB1 este n stare zero, comutatorul S
1
fiind nchis ( 1
1
= Q ) iar
S
2
deschis (Q
1
= 0). Din acest moment ncepe integrarea tensiunii U
x
:
, t
RC
U
U dt ) U (
RC
1
u
0
x
0 c
t
0
x c
= + =

unde U
c0
= 0 (tensiunea iniial pe condensator zero).
CIRCUIT
DE
COMAND
COMANDA
INTERVA-
LULUI t
0
NUMRTOR
(CT)
POART
P
GENERATOR
IMPULSURI
G
AO
C
U
R

R
-U
X

a).
U
C
C
R


C


+1
CT CU
2
n-1
2
n-22
1
2
0
N
a
1

a
2
a
n-1
a
n

-
AO
+
-
C
O
+
S Q


R
1 1
Q
S Q
2

R
2
Q
S
3

G
CBB
1
CBB
2
P
U
T
S
2

S
1

R
U
U
R

-U
X

f
T

Start
S
b).
Fig.100 Convertor A/D tensiune-timp cu dubl integrare:
a - schema funcional; b - schema de principiu; c - variaia tensiunii integratorului
i impulsurile la intrarea numrtorului.
TRANZIIE
CU
START
BASCULARE
Co
t
t
U
C
U
T

<
U
x
'
X
U
'
cm
U
U
cm
t
x
'
x
t
t
0
N
max N
0
t
0
c).
Msurri electrice i electronice

101
Simultan, numrtorul CT ncepe s numere impulsurile de tact. Dac CT este un numrtor
binar cu n bii, dup numrarea a 2
n
impulsuri (capacitatea sa maxim) starea tuturor ieirilor devine
zero, iar impulsul de tranziie poziioneaz CBB1. n acest moment se termin intervalul primei
integrri t
0
= N
max
/f
T
= 2
n
/f
T
, iar tensiunea pe condensator este u
c
= U
cm
= (U
x
/RC)t
0
.
Cnd Q
1
= 1 se nchide comutatorul S
2
(simultan se deschide S
1
) i ncepe a doua integrare
cu pant invers:

+ = + =
t
0
0
x
x
R
cm R c
. t
RC
U
t
RC
U
U dt U
RC
1
u
La atingerea potenialului zero de ctre u
c
, comparatorul C
0
trece n stare unu, aducnd n
stare zero ambele CBB. Ca efect se blocheaz poarta P, se nchide comutatorul S
3
, se readuc
comutatoarele S
1
i S
2
la strile lor iniiale pregtind schema pentru o nou conversie.
La momentul t = t
x
tensiunea devine u
c
= 0, CT nregistreaz numrul N = t
x
f
T
de impulsuri.
Din relaia celei de-a doua integrri (u
c
) se obine:
, ;
max
0
T
R
T
x x
R x
f
N
U
f
N
U t
RC
U
t
RC
U
= = de unde rezult
.
max
x
R
U
U
N
N =
Tensiunea U
x
se transform ntr-un numr N n codul considerat (n cazul fig.100 codul este
binar, ns cel mai des se utilizeaz codul BCD). n figura 100c s-a considerat i o alt tensiune de
intrare
'
x
U <
x
U pentru a arta c n urma integrrii rezult un interval de timp
'
x
t <
x
t .
Rezultatul conversiei nu depinde de constanta de integrare RC, deci se elimin un termen de
eroare important. Precizia convertorului A/D cu dubl integrare depinde n esen de tensiunea de
decalaj a AO, de instabilitatea pragului de sensibilitate al comparatorului i de eroarea tesiunii de
referin. Deoarece frecvena de tact nu intervine n caracteristica de transfer, nu se impun restricii
severe n privina preciziei generatorului de impulsuri, ns frecvena trebuie s fie constant n
timpul celor dou etape de integrare.
Proprietatea convertoarelor A/D (i a voltmetrelor digitale) de a prezenta erori ct mai mici
datorit unei tensiuni alternative suprapuse, se caracterizeaz prin raportul (factorul) de rejecie
serie
], [ lg 20 dB
a echivalent continua tensiune
serie are perturbato a alternativ tensiune
NMRR = la numitor fiind o tensiune
continu echivalent care ar avea acelai efect ca perturbaia. La convertoarele A/D cu dubl
integrare se ating valori ale factorului de rejecie serie de 90-110dB.
Convertoarele de precizie ridicat (erori de pn la 0,001%) pot efectua 5-10 conversii pe
secund, iar cele cu precizie mai sczut (erori pn la 0,01-0,1%) pn la 300 conversii pe
secund.
Conversia tensiunilor de ambele polariti cu convertoare A/D cu dubl integrare este
posibil prin adoptarea unor anumite soluii, cele mai importante fiind:
- folosirea a dou tensiuni de referin cu polariti contrare, selectate n funcie de semnul
tensiunii de msurat;
- folosirea unei singure surse de referin cu posibilitatea conectrii sale la integrator cu
ambele polariti;
- folosirea unui amplificator suplimentar cu amplificarea A = -1, care s inverseze semnul
lui U
x
pentru tensiuni de msurat negative;
- aplicarea la intrarea neinversoare a AO integrator a unei tensiuni de referin U
R
/2.


Msurri electrice i electronice

102

4.3 Convertoare digital-analogice

4.3.1 Generaliti
Un convertor digital-analog (D/A) transform un cod numeric ntr-o mrime analogic
(tensiune, curent) proporional cu echivalentul n sistem zecimal al numrului dat. Convertorul are
o surs de referin (U
R
,I
R
) care asigur suportul analogic al conversiei. Dac mrimea de ieire a
convertorului D/A este o tensiune U, convertorul efectueaz operaia matematic U = N*U
R
, unde
N este codul numeric (numrul) de convertit. Relaia anterioar reprezint caracteristica de transfer
static a convertorului D/A.
Dac numrul de de intrare N este n cod binar natural subunitar, se poate scrie:
). 2 a ......... 2 a 2 a ( U 2 a U U
n
n
2
2
1
1 R
n
1 i
i
i R

=

+ + + = =


Rezoluia convertorului este 1LSB = 2
-n
, cu echivalentul analogic r = U
R
2
-n
.
Erorile care determin precizia convertorului D/A se datoreaz elementelor constructive
(comutatoare electronice, AO, comparatoare, elemente pasive), instabilitii n timp a acestora,
variaiei temperaturii, variaiei parametrilor surselor de alimentare, etc. Erorile se manifest ca erori
de zero, de proporionalitate, de liniaritate, de histerezis i de deriv (vezi fig.9).
Viteza de conversie a convertorului D/A este caracterizat de timpul de stabilire T
s
, care este
intervalul de timp dintre momentul aplicrii codului digital la intrare i stabilirea cu precizie
determinat a semnalului pe ieire. Timpul T
s
depinde de calitile dinamice ale elementelor
componente (comutatoare, AO), de numrul de bii ai codului i de precizia conversiei.
Convertoarele A/D se clasific n convertoare A/D directe i indirecte, care la rndul lor pot
fi de tip paralel, serie i serie-paralel. Convertoarele D/A sunt realizate sub form integrat,
performanele atinse fiind remarcabile: coduri numerice pe intrare de pn la 16 bii, precizii
ridicate (
u
0,0015%), timp de stabilire T
s
50s.
4.3.2 Convertoare D/A directe
Codul numeric se aplic la intrarea convertorului cu toi biii simultan (D/A paralel) sau
succesiv (D/A serie), care comand o serie de comutatoare electronice realiznd combinaii de
cureni i tensiuni care nsumate dau mrimea de ieire analogic ce satisface relatia menionat
anterior.
4.3.2.1 Convertoare D/A cu reea R-2R
Blocul de rezistene BR cuprinde numai valorile nominale R i 2R (R =10 -50k). Schema
(fig.101) prezint particularitatea c n orice nod k al reelei se ntlnesc trei brae cu rezistenele
echivalente egale cu 2R. Pentru a
k
= 1 comutatorul S
k
face legtura cu tensiunea de referin U
R1
, iar
pentru a
k
= 0 cu U
R2
. Astfel curentul din ramura k este:
R 3
U a U a
I
2 R
k
1 R k
k
+
= .
Curenii din ramuri se divid cu doi n fiecare nod, contribuia ramurilor 1, 2, ..., n la curentul
din punctul de nsumare al AO este I
1
/2, I
2
/2
2
, ..., I
n
/2
n
. Rezult c tensiunea la ieirea convertorului
este:


= =
+
= =
n
1 k
n
1 k
k
2 R
k
1 R k r
K r 0
2
U a U a
R 3
R
I R U .
Alegnd n mod convenabil tensiunile de referin, convertorul admite la intrare diferite
coduri binare uni- sau bipolare:
a) Pentru codul binar natural U
R1
= -U
R
, U
R2
= 0, rezultnd:
. N
R 3
R U
2 a
R 3
R U
U
r R
n
1 k
k
k
r R
0
= =

=

Msurri electrice i electronice

103


b) n cod binar cu semn si amplitudine U
R2
= 0. Pentru bitul de semn 1 se conecteaza U
R1
=
= -U
R
i pentru bitul de semn 0, U
R1
= +U
R
, rezultnd aceeai relaie.
c) n cod binar invers, pentru bitul de semn 0 se procedeaza la fel ca mai nainte (U
R2
=0,
U
R1
= -U
R
), pentru bitul de semn 1 (numere negative), se stabilete U
R1
= 0, U
R2
= U
R
, obinndu-se
pentru numere pozitive relatia anterioar, iar pentru cele negative:

=
n
1 k
k
k
r R
0
2 a
R 3
R U
U .
Analiza convertorului D/A cu reea R-R2 conduce la concluzia c viteza de conversie este
limitat de procesele tranzitorii n capacitile parazite ale comutatoarelor la saltul de potenial de la
U
R1
la U
R2
i invers.
Viteza de conversie se poate mri utiliznd convertoare D/A cu reea R-R2 invers (fig.100).
Tensiunea de referin este aplicat reelei de rezistene cu rezistenta echivalenta R, sursa de
referin debitnd curentul I = U
R
/R. n fiecare nod curenii se divid cu doi:
I
1
= I/2, I
2
= I/2
2
, ... , I
n
= I/2
n
.
Comutatoarele conecteaz curenii I
k
fie la punctul de nsumare al AO (a
k
=1), fie la mas
2R R R R R R 2R
R
r
BR
4 3 2
n

n-1
I
n I
n-1
I
n-2 I
4 I
3
I
2
I
1
+
-

AO
U
0
U
R1
U
R2
2
R

2
R

2
R

2
R

2
R

2
R

2
R

S
n
S
n-1
S
n-2
S
4
S
3
S
2
S
1
BS

a
n
a
n-1 a
n-2
a
4
a
3
a
2
a
1
Fig.101 Convertor D/A cu reea R - 2R.
Fig.102 Convertor D/A cu reea R - 2R invers
pentru cod binar natural.
2R R R R R R
U
R
BR
k
3
2 n

n-1
I
n I
n-1
1

I
k
I
3
I
2 I
1
R
r
+
-

AO
U
0
2
R

2
R

2
R

2
R

2
R

2
R

S
n
S
n-1
S
k S
3
S
2
S
1
BS

a
n a
n-1
a
k
a
3 a
2
a
1
Msurri electrice i electronice

104
(a
k
=0). Comutatoarele comut cureni constani, motiv pentru care care scade durata proceselor
tranzitorii.
Tensiunea de ieire a convertorului D/A este:


= =

= =
n
1 k
n
1 k
k
k
r R
K k r 0
2 a
R
R U
I a R U ,
relaie valabil dac numrul este introdus n cod binar natural. Cu unele modificri convertorul
poate accepta i coduri bipolare.
4.3.2.2 Convertoare D/A serie
Convertoarele D/A serie au mult mai puine componente dect cele paralele. La baza funcionrii st
conversia succesiv a biilor (ncepnd cu LSB) n tensiune i memorarea rezultatului, conversia
desfaurndu-se n ritmul impus de un generator de tact. n general n prima parte a tactului are loc
adunarea tensiunilor (conversia precedent cu cea actual) aplicate la intrarea unui sumator i
divizarea acestei sume cu doi. n a doua parte a tactului tensiunea rezultat se memoreaz, n scopul
utilizrii sale la urmtorul tact de conversie.
Cele mai rspndite sunt convertoarele serie cu eantioanare-memorare i convertoarele D/A
ciclice. Complexitatea schemei este independent de numrul de bii ai codului aplicat. Viteza de
conversie este mult mai mic dect la convertoarele D/A paralel, deoarece conversia are loc n (n+1)
tacte.
Convertorul cu eantionare-memorare (fig.103) conine dou uniti de memorare cu
condensator, AO (SH) i comutatoare electronice analogice. La semnal de comand logic unu
comutatoarele sunt nchise, iar la logic zero deschise.
n prima parte a tactului T
k
(f
T
=1) unitatea SH1 nsumeaza tensiunea a
n-k+1
U
R
cu tensiunea
de ieire U
2
a lui SH2, egal cu tensiunea rezultat dup conversia a (k-1) bii precedeni, se mparte
la doi i se memoreaz n condensatorul C
1
.


n partea a doua a tactului (
T
f =1) prin nchiderea comutatorului S
3
tensiunea
condensatorului C
1
se transfer la C
2
n care se memoreaz tensiunea:
( )
R 1 k n ) 1 k ( 2 k 2
U a U
2
1
U
+
+ = .
La sfritul celor n tacte ale conversiei, tensiunea final se obine prin aplicarea relaiei
anterioare de n ori, tiind c U
20
= 0:

= =
n
1 k
R
k
k R n 2
N U 2 a U U ,
relaie valabil pentru codul binar natural.
n prima parte a tactului n+1 (T
n+1
=1) prin comutatorul S
4
rezultatul conversiei se transfer
la ieire, iar n partea a doua a aceluiai tact (T
n+1
=1) prin nchiderea simultan a lui S
2
i S
3,

condensatoarele de memorare se descarc, fiind pregtite pentru o nou conversie.
Convertorul D/A ciclic are principiul de funcionare similar celui precedent.
Eroarea limit de conversie se poate exprima prin relaia:
1 n
T
+
1 n
T
+
f
T
a
k
f
T
U
R
S
1 2R
2R
R
R
R
C
1
C
2
U
2
S
3
S
2
S
4 U
0
T
n+1
-
AO
1
-
AO
2
SH
2
SH
1
U
T
1 T
2
T
3
f
T
1 0 1 0
a
n
a
n-1
a
n-2
T f
Fig.103 Schema convertorului D/A serie cu eantionare - memorare.
Msurri electrice i electronice

105
,
U
2 / R I V
2 4
R
1 D 1 D
din d U U
R 0
+
+ + + =
unde
UR
i
d
sunt eroarea de stabilitate a sursei de tensiune de referin, respectiv a factorului de
divizare al divizorului rezistiv de la intrarea AO1, iar
din
eroarea dinamic admisibil a
convertorului D/A.
Precizia convertoarelor D/A serie ajunge chiar la 0,05%, iar timpul de stabilire este de
ordinul a 100-200s.
4.3.3 Convertoare D/A indirecte
Codul digital de la intrare se convertete ntr-o mrime intermediar care se va transforma n
mrimea analogic dorit. Timpul de stabilire este mult mai mare dect la convertoarele D/A
directe. Avantajul schemelor indirecte este volumul redus de componente analogice.
Mrimea intermediar analogic este un ir de impulsuri cu limea sau densitatea, pe un
interval constant, proporionale cu numrul aplicat la intrare. Valoarea medie a irului de impulsuri,
care constituie rezultatul conversiei D/A, se pune in eviden cu un filtru trece-jos.n figura 104 se prezint un convertor D/A la care mrimea intermediar este un ir de
impulsuri de tensiune cu lime variabil. Registrul RG se ncarc cu codul paralel de n bii, n urma
crui fapt ieirile Q
k
vor fi la acelai nivel logic ca i coeficienii a
k
respectivi.
La intrarea numratorului direct CT se aplic impulsuri cu frecvena de tact f
T
, coninutul
numrtorului crescnd cu o unitate la fiecare impuls. Cnd toate rangurile Q
k
ale numratorului
ajung la valoarea maxim, la primul impuls de tact se anuleaz coninutul i Q
1
trece de la valoarea
0 la 1, care poziioneaz circuitul basculant monostabil S. Pna cnd numrul din CT este mai mic
Poziionare
Anulare
R
C


S
1

S
2S
n

R
G

Q
1

1
Q
Q
2

2
QQ
n

n
Q
CT
Q
1


1
Q
Q
2


2
QQ
n

n
Q
R


+1
1

2
n1


2
n

S Q

R Q
Anulare
a
1
a
2
a
n
f
T
S

U
R
S
2
S
1
R

U
i
C

U
0
-

+
U
R
U
i
t
T
m
T
1 2 3
Fig.104 Convertor D/A indirect cu modularea limii impulsurilor.
Msurri electrice i electronice

106
dect cel al registrului, ieirea comparatorului digital este n stare logic zero i astfel circuitul
basculant RS este meninut cu ieirea n stare zero ( Q=1). Prin comutatorul nchis S
2
se aplic la
filtru tensiunea de referin U
R
.
n momentul coincidenei coninuturilor RG si CT, comparatorul digital basculeaz n stare
unu poziionnd bistabilul, prin care comutatorul S
1
se nchide i cupleaz la intrarea filtrului
potenialul zero al masei. Momentul acestei treceri delimiteaz intervalul de timp T, raportul T/T
m

fiind proporional cu numarul N de la intrare (daca N este in cod binar natural cu n bii, atunci
T
m
= 2
n
/f
T
. Dup trecerea intervalului T
m
coninutul numratorului CT este iari maxim i ciclul de
conversie al numrului n interval de timp se reia identic.
Eroarea de conversie static se datoreaz sursei de referin (
UR
), AO repetor de tensiune i
pulsaiei tensiunii de ieire din filtrul trece-jos i este dat de relaia:
t
n
R
1 D
U U
f 8
2
U
V
R 0

+ + = ,
unde = RC este constanta de timp a filtrului. Eroarea de pulsaie (ultimul termen) se poate micora
prin creterea lui sau a frecvenei de tact, ns prima soluie duce la creterea gabaritului filtrului,
iar a doua este limitat de viteza de lucru a numrtorului i a comutatoarelor.
Precizia convertorului D/A prezentat poate atinge 0,05%, iar timpul de stabilire cteva
milisecunde.


4.4 Microprocesorul n aparatele de msurare digitale

4.4.1 Generaliti
n a doua jumtate a anilor 60 cercetrile n domeniul circuitelor integrate pe scar larg
(LSI) au fost stimulate n industria american cu precdere de contractele din sectoarele aero-
spaiale i militare, n care prin natura lor se inea mai puin cont de preul de cost. Sistarea acestor
contracte spre sfritul anilor 60, a determinat ndreptarea ateniei productorilor de LSI-uri n
domeniile civile i industriale. n aceste domenii producerea de echipamente cu circuite LSI la
cererea clientului (custom design) nu era o soluie din punct de vedere al preului de cost (mai
ales la serii mici i mijlocii). Se impunea deci, nlocuirea circuitelor LSI realizate la cererea
clientului, cu circuite standard ieftine care s poat fi utilizate n orice aplicaie. Astfel, n noiembrie
1971, inginerul M.E.Hoff a materializat o idee prin lansarea pe pia a primului microprocesor din
lume - 4004. Ideea inginerului Hoff rspundea tendinei de nlocuire a unor circuite proiectate la
cerere, solicitate firmei INTEL de ctre firma japonez BUSICOM, necesare pentru realizarea unor
calculatoare de birou (desk-top computer). Aceast idee se baza pe modul de funcionare al
calculatoarelor mari la care unitatea central de procesare (CPU), n fapt un circuit secvenial, este
dirijat n funcionare de ctre un set de instruciuni nscrise ntr-o memorie extern. Realiznd
unitatea central de procesare (procesorul) sub forma unui LSI, deci microprocesorul (P), la care
s-a ataat un LSI ca memorie (exista deja RAM de 1Kbit) n care utilizatorul nscrie programul, s-a
obinut o structur de microsistem pe baz de microprocesor. Aceast structur a substituit logica de
funcionare cablat (hardware) cu o logic de funcionare programat (software), reflectat n
programul nscris n memoria de programe.
Sistemele pe baz de microprocesor necesit existena unei memorii, iar procesarea
informaiei se face la nivel de cuvnt binar. Cuvintele binare pot fi: cuvinte de adresare (a
informaiei) i cuvinte adresate (ce exprim informaia). Cuvintele adresate pot exprima o
instruciune pentru procesor sau o dat pentru procesare. n fiecare locaie a memoriei este stocat un
cuvnt (adresat) cu o lungime de n bii (fig.105). Pentru un microprocesor lungimea n a cuvntului
este o caracteristic principal, existnd microprocesoare care lucreaz pe 8,16,32,.., bii. Fiecare
locaie a memoriei este adresat cu un cuvnt de adresare cu lungimea de m bii, aadar pot fi
selectate n total 2
m
locaii ale memoriei.


Msurri electrice i electronice

107
Pe lng distincia ntre cuvintele de adresare i cele adresate, mai trebuie fcut o alt
distincie privind natura informaiei furnizate de ctre un cuvnt binar.
- Adresele i datele sunt simple numere binare care exprim o locaie de memorie, respectiv
un numr care trebuie procesat (operand) sau care este rezultatul unei procesri.
- Instruciunile reprezint coduri numerice ale operaiilor ce trebuie s le efectueze
procesorul (aritmetice sau logice). Uneori, o instruciune poate furniza simultan mai multe indicaii,
de exemplu: codul operaiei de efectuat sau codul operandului (de procesat). n aceast variant
cuvntul instruciune conine un numr de bii ce exprim cmpul codului operaiei (OPCODE) i
un cmp corespunztor codului (valorii) sau adresei operandului (fig.105).
4.4.2 Structura unui microsistem pe baz de microprocesor
Microprocesorul este un circuit integrat pe scar larg (LSI) sau foarte larg (VLSI), care
realizeaz operaii aritmetice (adunare, scdere), logice (I, SAU, SUA EXCLUSIV etc.) i de
transfer, sub controlul unui program. Implementarea lui ca simplu circuit n aparatura de msurare
i control, este, cu rare excepii, exclus. De regul, microprocesorul se utilizeaz interconectat cu
elemente de memorie i circuite de interfa, ansamblul astfel realizat purtnd denumirea de
microsistem de calcul sau microcalculator.
Schema funcional a unui microsistem de calcul este reprezentat n fig.106. Se disting aici
microporcesorul (CPU) mpreun cu circuitele auxiliare aferente (pentru generarea semnalului de
tact, amplificarea semnalelor de pe magistrale, etc.), unitile de memorie (RAM i ROM) i
circuitele de interfa care asigur comunicarea cu echipamentele de intrare/ieire. Informaia n
interiorul microsistemului este vehiculat unidirecional sau bidirecional prin intermediul
magistralelor. Schimbul de date ntre microprocesor i memorie, respectiv ntre microprocesor i
circuitele de interfa se realizeaz pe magistrala de date, bidirecional. Pentru transmiterea biilor
de adres de la microprocesor spre circuitele microsistemului, se utilizeaz magistrala de adrese,
unidirecional. Cel de-al treilea tip de magistral, magistrala de control, servete la vehicularea
semnalelor de sincronizare i control ntre microprocesor i celelalte elemente din microsistem.
Dintre elementele reprezentate n fig.106, microprocesorul este componenta cea mai
complex i ale crei caracteristici determin n esen structura i performanele
microsistemului.
Memoriile utilizate n structura unui microsistem sunt de dou tipuri:
- RAM (Random Access Memory), memorii cu posibiliti de nscriere i citire utilizate n
special pentru stocarea datelor;
- ROM (Read Only Memory), memorii cu posibiliti exclusiv de citire utilizate n special
ADRESE
0
1
2
3
.
.
.
.
.
k-1
k
k+1
MEMORIA DE
INSTRUCIUNI
MEMORIA
DE DATE
ADRESE
0
1
2
3
.
.
.
.
k-1
k
k+1
b
n-1
b
n-2 b
3
b
2
b
1
b
0

b
m-1
b
m-2 b
3
b
2
b
1
b
0

0 1 0 0 0 1 0 1
b
7
b
6
b
5
b
4
b
3
b
2
b
1
b
0
CMPUL
CODULUI
OPERAIEI
(OPCODE)
CMPUL
CODULUI OPERANDULUI
(DAT SAU ADRES)
a).
d).
c).
b).
Fig.105 a - Structurarea memoriei externe a unui sistem pe baz de P
(memorie de date i memorie de programe); b,c - formatul cuvntului din program
(instruciune sau dat) i a celui de adresare; d - exemplu de instruciune pe un cuvnt de 8 bii.
Msurri electrice i electronice

108
pentru pstrarea programelor (succesiunilor de instruciuni ale microprocesorului).

Spre deosebire de sistemele de calcul propriu-zise, la care programul este rezident (n timpul
funcionrii) n memoria RAM i poate fi uor modificat funcie de aplicaia tratat, microsistemele
destinate aparatelor de msurare i control (AEMC) execut programe fixe, ce nu sunt modificate
dect odat cu eventualele perfecionri aduse aparatului. n consecin, programele fixe sunt
coninute n memorii de tip ROM, iar datele rezultate n timpul procesului secvenial de funcionare
a microsistemului sunt pstrate temporar n memorii de tip RAM.
Dac timpul de acces al memoriei este ridicat, microprocesorul trebuie s-i ntrerup
activitatea pn cnd procesul de citire, respectiv de nscriere a informaiei este ncheiat. n acest
scop el poate fi comandat cu un semnal (READY) care determin inactivitatea sa temporar. Cnd
memoria recepioneaz o comand de citire sau nscriere, semnalul READY trece microprocesorul
n stare de ateptare (WAIT). Dup ce memoria a fost capabil s rspund cererii, semnalul
READY i modific valoarea logic i prin aceasta microprocesorul poate s-i continuie
activitatea.
O caracteristic important a unui sistem o reprezint modul n care se realizeaz dialogul
cu perifericele. Una dintre posibilitile de executare a unui transfer de date const n includerea n
program a secvenei de instruciuni care asigur efectuarea operaiei de intrare/ieire (I/O) dorite.
Aceast procedur prezint dezavantajul c microprocesorul va fi sustras de la execuia programului
principal pe ntreaga durat ct are loc transferul de date, deci un timp relativ ndelungat,
perifericele fiind, n general, dispozitive lente.
Pentru creterea eficienei utilizrii n timp a microsistemului, micropocesoarele actuale
sunt prevzute cu posibilitatea executrii operaiilor de intrare/ieire prin ntrerupere. Dac, spre
exemplu, este necesar extragerea unei date, microprocesorul depune cuvntul respectiv ntr-un
registru tampon al circuitului interfa, dup care revine la programul ntrerupt fr a atepta
ndeplinirea sarcinii de ctre perifericul apelat. Cnd perifericul a ncheiat operaia de extragere,
acesta cere o ntrerupere. Microprocesorul recunoate ntreruperea i i susped activitatea n
programul principal, dup care execut automat un program de serviciu (subrutin), care ncarc
Memorii
ROM/
PROM
Memorii
RAM
P
Circuite
auxiliare
Unitate central de
procesare(CPU)
Modul MEMORII
(RAM i ROM)
Circuite de
interfa
(PORTURI I/O)
Periferice de
intrare
(TASTATURA,
MOUSE,etc.)
Periferice de ieire
(DISPLAY,
IMPRIMANT,
etc.)
Modul INTERFEE
INTRARE/IEIRE
MAGISTRALA DE ADRESARE
MAGISTRALA DE DATE
MAGISTRALA DE CONTROL
Fig.106 Structura unui microsistem pe baz de microprocesor (microcalculator).
Msurri electrice i electronice

109
noua dat care urmeaz a fi extras. Operaiile de mai sus se repet pn cnd a fost transferat
ntreaga informaie.
O alt caracteristic care sporete eficiena unui microsistem este accesul direct la memorie
DMA (Direct Memory Acces). Transferul de tip DMA ntre un periferic i memoria microsistemului
se execut fr intervenia programului, utiliznd doar partea de hard i este deci, cel mai rapid.
Utilizarea lui se impune n cazul deservirii unor periferice cu vitez mare de acces, cnd sunt
transferate blocuri de date. Pe durata unui transfer DMA, microprocesorul i suspend propria
activitate i elibereaz magistralele de date i adrese, trecndu-i ieirile conectate la aceste
magistrale ntr-o stare special, corespunztoare unei impedane ridicate. Transferul este efectuat pe
magistrala de date a microsistemului i este gestionat de partea de comand i control a circuitului
de interfa interconectat cu perifericul deservit.
4.4.3 Structura general a unui microprocesor
Elementele structurale ale unui microprocesor sunt de fapt elementele hardware (resursele)
care intr n componena lui. Noiunea de arhitectur se refer mai mult la aspectul logic,
informatic, al unei structuri de control, n special din punct de vedere al utilizatorului. Deci, din
punct de vedere semantic, structura microprocesorului/microsistemului difer de arhitectura
acestuia. Arhitectura unei structuri poate fi definit ca un set de resurse hardware care sunt
programate pentru a se obine o structur informatic particular.
Componentele structurii unui microprocesor sunt: unitatea aritmetic i logic (UAL),
blocul de control logic i grupul de registre. Aceste componente sunt conectate ntre ele i
nspre/dinspre exterior prin intermediul magistralelor de date i de adresare. Accesul la magistrale
este autorizat de semnalele generate de unitatea de control.
Unitatea aritmetic i logic. UAL este circuitul din structura microprocesorului care
proceseaz informaia realiznd operaii aritmetice i logice (adunare, scdere, I, SAU, SAU
EXCLUSIV, complementare, decrementare, incrementare, deplasare stnga, deplasare dreapta).
Fiind un circuit combinaional, ce prezint o ieire i dou intrri, necesit att pentru cuvintele de
intrare ct i pentru cele de ieire registre de memorare temporar. Unul din cuvintele de intrare este
aplicat pe una din intrri de pe magistrala intern de date a microprocesorului unde a fost depus de
ctre un alt registru sau a fost adus din memoria extern. Cellalt cuvnt de procesare
(primul operand) aplicat la intrarea UAL se afl deja ntr-un registru denumit registru acumulator.
Cuvntul rezultat n urma procesrii va fi ncrcat tot n registrul acumulator, aadar registrul
acumulator conine unul din operanzi nainte de procesare precum i rezultatul n urma procesrii.
Comenzile necesare procesrii cum ar fi: ncrcarea celor doi operanzi, executarea operaiei i
ncrcarea acumulatorului cu rezultatul procesrii sunt primite de blocul de control logic.
Grupul de registre. Tipurile de registre care trebuie s se gseasc n structura oricrui tip
de microprocesor sunt: registrul acumulator, registrul numrtor de adrese al programului, registrul
indicatorilor de condiii, registrul de instruciuni, registrul de adresare a memoriei i registrul de
intrare/ieire.
1. Numrtorul de adresare al programului, PC (Program Counter). Succesiunea de
instruciuni ce trebuie executat de microprocesor este nscris n locaii de adrese succesive ale
unei memorii externe. Adresa locaiei ce conine instruciunea, care trebuie adus din memoria
extern, este nscris n registrul numrtor de adrese al programului, denumit numrtor de adrese.
Numrtorul de adrese conine m bii, coninut care va fi mrit automat cu o unitate dup ce
instruciunea a fost citit din memorie, astfel pregtindu-se adresa pentru instruciunea urmtoare.
Prin prescrierea n PC se pot introduce i alte valori dect cele ale numrrii n ordine natural, deci
salturi n citirea locaiilor memoriei.
2. Registrul de adresare al memoriei. Acest registru tampon de adresare cu ieire tip TSL,
este denumit i buffer de adresare i este conectat la magistrala de adresare a memoriei sau a
porturilor de intrare/ieire. n bufferul de ieire va fi transferat coninutul PC care va aplica pe
magistrala extern de adresare un cuvnt binar de m bii. Exist i alte componente n structura
microprocesorului care pot asigura ncrcarea bufferului de adresare, aadar pe magistrala extern
se pot aplica i cuvinte adres diferite de coninutul registrului PC.
Msurri electrice i electronice

110
3. Registrul de intrare/ieire (buffer I/O). Prin acesta se realizeaz legtura ntre magistrala
de date interioar i magistrala de date exterioar microprocesorului.


4. Registrul de instruciuni, RI. Registrul RI pstreaz o copie a cuvntului instruciune dup
ce acesta a fost n prealabil adus din memorie prin bufferul de I/O pe magistrala intern a P. Dup
copierea acestei instruciuni n RI, coninutul numrtorului de adrese va fi automat incrementat cu
o unitate (PC+1). Instruciunea poate fi divizat n dou cmpuri: cmpul codului operaiei,
OPCODE i cmpul operandului (adresei operandului). Biii din codul operaiei se aplic
decodificatorului instruciunii care, prin unitatea de control, va genera toate semnalele de control
necesare execuiei instruciunii reprezentate. Cmpul adresa operandului se aplic bufferului de
MEMORIA DE
DATE
(RAM)
MEMORIA DE
INSTRUCTIUNI
(ROM)
BUFFER I/O
BUFFER ADRESARE
REGISTRUL INDICATOR
DE CONDITII
REGISTRUL DE
INSTRUCTIUNI
NUMARATOR DE
ADRESE (PC)

U
A
L
REGISTRUL
ACUMULATOR
DECODIFICATORUL
INSTRUCTIUNII
UNITATEA DE
CONTROL
CLOCK
OPCODE ADRESA
OPERANDULUI
SEMNALE DE
COMANDA
TRIMISE/PRIMITE
LA/DE LA
ELEMENTELE DE
DIRECIONARE I
PROCESARE
MICROPROCESOR
MAGISTRALA INTERNA DE
DATE n-bii
MAG.INTERNA
DE ADR.m-biti
n-bii
m-bii
MAGISTRALA
EXTERNA
DE DATE
MAGISTRALA
EXTERNA
DE ADRESARE
Fig.107 Structura fundamental a unui microprocesor
cu o magistral de date i un singur acumulator.
Msurri electrice i electronice

111
adresare pentru a forma adresa din memorie unde se afl operandul necesar operaiei specificate de
OPCODE.
5. Registrul acumulator, A. Este registrul din structura microprocesorului cu cea mai
frecvent utilizare. Acest registru este conectat la magistrala intern de date i la UAL. La
procesarea a dou cuvinte A i B, la nceput cuvntul A se afl n acumulator, iar dup procesare
rezultatul dintre A i B este trecut din UAL tot n acumulator.
Registrul acumulator particip la transferul informaiei ntre o surs (locaie de memorie,
port I/O) i o destinaie (locaie de memorie, port I/O). Transferul are loc n dou etape: n prima
etap cuvntul de la surs este deplasat n acumulator, iar n cea de-a doua, din acumulator este
deplasat la destinaie.
Exist operaii (cu un singur operand) care pot fi efectuate folosind numai acumulatorul.
Acestea sunt: tergerea acumulatorului, nscrierea tuturor biilor la valoarea 1, deplasarea dreapta,
stnga, complementarea coninutului, etc.
Numrul de celule ale acumulatorului este egal cu lungimea cuvntului procesat de
microprocesor. Exist structuri care sunt nzestrate cu mai multe acumulatoare, avantajul acestora
rezultnd din posibilitatea lucrului acumulator-la-acumulator. Spre exemplu, cu un acumulator se
lucreaz normal i cu cellalt se pstreaz cuvntul iniial sau se pstreaz rezultatele. n cazul unui
singur acumulator facilitile care ar fi introduse de existena unui al doilea acumulator trebuie
substituite de locaii de memorie sau de alte registre de utilitate general.
6. Registrul indicatorilor de condiii. Aceast denumire desemneaz un grup de bistabile
(flag-uri, fanioane); acestea asamblate sub forma unui registru i citite simultan, vor genera,
mpreun cu coninutul acumulatorului, cuvntul de stare al programului PSW (Program Status
Word). Biii cuvntului de stare sunt nscrii la valoarea 1 n urma unor teste din timpul execuiei
operaiilor aritmetice i logice ale programului. Existena unui cuvnt de stare (al programului)
poate duce la un salt calitativ n facilitile oferite de microprocesor. Dac exist bii de stare, setul
de instruciuni conine i instruciuni condiionate (instruciunea se execut numai dac fanionul
respectiv este pus - nscris) ce sunt utilizate pentru realizarea unor ramificaii (salturi) n program,
prin ncrcarea PC cu anumite adrese. Biii de stare sunt nscrii n urma unor teste asupra
cuvntului din acumulator, deoarece n acumulator se afl cuvntul procesat. Se mai pot nscrie bii
de stare i n urma unor teste asupra cuvintelor din anumite registre de uz general.
O nzestrare standard presupune existena urmtorilor trei bii de stare cu semnificaiile:
transport/mprumut (carry/borrow), zero, semn.
a) CARRY/BORROW. Acest fanion este pus cnd operaia efectuat a cauzat fie un transport, fie
un mprumut. n urma unei adunri, cnd rezultatul depete capacitatea registrului, apare
transportul, iar n urma unei scderi, cnd scztorul este mai mare dect desczutul, apare
mprumutul.
b) ZERO. Dac n urma operaiei executate rezult un cuvnt care are toi biii la valoarea
zero, se pune fanionul de zero.
c) SEMN (SIGN). Acest fanion este pus cnd cel mai semnificativ bit al registrului (MSB)
rezult cu valoarea 1, deoarece n reprezentarea prin complement fa de 2 un numr negativ are
acest bit egal cu 1.
Pentru a se vedea dac anumite funciuni sau stri hardware ale microprocesorului sunt
ndeplinite sau nu, se pot aduga i ali bii de condiie (non-standard). Cuvntul de stare al
programului din registrul indicatorilor de condiii se poate citi i aplica pe magistrala de date, dar nu
ntotdeauna poate fi nscris n registru ca un cuvnt de pe magistrala de date.
Unitatea de control. Este partea component care supervizeaz funcionarea corect a
ansamblului de elemente unite n structura de microprocesor n corelaie cu restul microsistemului.
Comenzile generate de unitatea de control rezult n urma decodificrii instruciunii, a cererilor de
ntrerupere (primite de la elementele microsistemului) i a impulsurilor de tact (clock). n general,
unitatea de control este implementat prin microprogramare, adic algoritmul de funcionare este
nscris ca o succesiune de cuvinte pe o memorie ROM sau PLA.


Msurri electrice i electronice

112
4.4.4 Funcionarea unui microprocesor
Modul n care se nlnuie execuia instruciunilor unui program se poate explica cu ajutorul
elementelor componente ale microprocesorului prezentate anterior.
Timpul de execuie al unei instruciuni (ciclu instruciune) poate fi descompus n:
- ciclul (etapa) de aducere a instruciunii (fetch) identic ca procedur pentru orice instruciune, care
se reduce la citirea instruciunii din memorie;
- ciclul de execuie al instruciunii care necesit un timp mai lung sau mai scurt, n funcie de
complexitatea instruciunii. Pentru cazul cnd instruciunea adus are un cmp al adresei
operandului ca cea prezentat n fig.105, atunci ciclul de execuie ncepe cu aducerea operandului
din memoria de date.
n executarea unei instruciuni unitatea de control primete, pe lng ieirile
decodificatorului, la aplicarea cmpului OPCODE, i impulsuri de ceas. Acestea sunt generate de
un circuit special care poate fi inclus n structura microprocesorului sau se ataeaz n exterior sub
forma unui circuit integrat (clock driver). n ambele cazuri formarea semnalelor de timp pornete de
la oscilaiile generate de un oscilator de ordinul MHz sau zeci de MHz. Se vor obine dou (uneori
patru ) semnale de tact, destinate unitii de control. Ele sunt nesuprapuse n timp pe interval de o
perioad i marcheaz patru momente de timp, prin fronturile de cretere i descretere. Ansamblul
format din aceste dou semnale este echivalent cu un tact elementar, a crui perioad este timpul
elementar din microprocesor. Timpul elementar are o realitate fizic n microprocesor, n sensul c
fiecare impuls poate valida o operaie elementar. O operaie se compune dintr-o nlnuire de
operaii elementare (microoperaii).
Cele dou etape ale realizrii instruciunii sunt delimitate i dirijate n timp de un semnal
generat de microprocesor pe baza semnalului de timp elementar. Acest semnal poart denumirea de
semnal de sincronizare (SYNCRO), deoarece permite sincronizarea exteriorului microprocesorului
cu etapele succesive n execuia unei instruciuni. Fiecare perioad a acestui semnal este denumit
faz sau stare.
n general, ciclul instruciune se msoar prin numrul de stri necesar executrii unei
instruciuni, dar se pot observa cum sunt definite aceste stri fie ca perioad a impulsurilor de tact,
fie ca perioad a impulsului generat SYNCRO.
Durata unui ciclu (instruciune) poate avea un numr fix sau variabil de stri. Dac are un
numr fix de stri pot exista i instruciuni mai complexe care s necesite pentru realizare mai multe
stri dect ntr-un ciclu. Situaia aceasta nu exist cnd ciclul instruciune nu este fix, ci conine un
numr variabil de stri, cte sunt necesare pentru realizarea instruciunii.
Se exemplific funcionarea microprocesorului cu structura din fig.107 pentru rularea unui
program simplu - adunarea a dou numere. Cele dou numere pentru adunat A i B sunt stocate n
memoria de date la adresele 0 i 1, iar rezultatul va fi nscris la adresa 2. Realizarea acestei operaii
se face cu urmtoarea succesiune de instruciuni
LOAD 0
ADD 1
STORE 2
END
Acest program este nscris n memoria de programe de la adresa 0 pn la adresa 3,
semnificaia instruciunilor fiind urmtoarea:
- LOAD 0 se ncarc acumulatorul cu coninutul locaiei de memorie de la adresa 0;
- ADD 1 se adun la coninutul acumulatorului coninutul locaiei de memorie de la adresa
1, rezultatul adunrii se obine tot n acumulator;
- STORE 2 se stocheaz (nscrie) coninutul acumulatorului n locaia de memorie de la
adresa 2;
- END informeaz microprocesorul de sfrit de program.
Se presupune c microprocesorul are un ciclu fix pentru fiecare instruciune, format din
patru faze succesive: primele dou T
1
i T
2
sunt afectate pentru aducerea instruciunii (FETCH), iar
urmtoarele dou T
3
i T
4
pentru execuia instruciunii (fig.108).

Msurri electrice i electronice

113
Se disting dou tipuri de citiri ale memoriei: citirea unei instruciuni (adresat de ctre
numrtorul de adrese, PC) n etapa FETCH, compus din fazele T
1
i T
2
i citirea unei date n
starea T
3
din etapa de execuie a instruciunii. Evident c microprocesorul trebuie s fac distincie
ntre o adres de date i una de instruciune; aceasta implic o memorie de date i una de
instruciuni. Fizic aceste dou tipuri de memorie pot fi realizate de o singur memorie n care sunt
stocate att datele ct i adresele. Revine n responsabilitatea programatorului ca la adresele de unde
se citesc date s se gseasc cuvinte de date, respectiv la adresele de unde se citesc instruciuni s se
gseasc cuvinte de instruciune.
Desfurarea n timp a unei instruciuni pe intervalul de un ciclu instruciune este condus
de semnalul SYNCRO generat de microprocesor. Dar semnalul SYNCRO se obine dintr-o
succesiune de impulsuri mult mai rapid a orologiului elementar, care determin un timp elementar.
n fiecare timp elementar un impuls de orologiu elementar valideaz o operaie elementar
(microoperaie).
4.4.5 Efectele implementrii microprocesoarelor n aparatura de msurare
ncorporarea microprocesoarelor n aparatura electronic constitue n prezent o tendin din
ce n ce mai accentuat. Acest proces este facilitat de dimensiunile reduse ale microprocesoarelor,
de performanele remarcabile pe care acestea le pot asigura, precum i de costul lor n continu
scdere. Apariia microprocesoarelor a determinat mutaii profunde n concepia, proiectarea i
realizarea aparatelor electronice n general i a AEMC (Aparate Electronice pentru Msurare i
Control) n particular. Consecina cea mai important o reprezint nlocuirea logicii fixe, bazate pe
circuite integrate - aa numita logic cablat, prin logica programat, care const dintr-o secven
de instruciuni program. Aceast mutaie a determinat i o convertire n modul de gndire al
inginerilor electroniti: trecerea de la operarea n hardware la modul de operare n software.
Aparatura de msurat este pn n momentul de fa, unul din principalele domenii n care
microprocesoarele i-au gsit aplicaii. n aparatura de msurare, prezena microprocesoarelor
asigur:
- preluarea funciilor de comand ale aparatului (selectarea automat a intervalului de
msurare, comanda regimului de funcionare, comanda afiajului, autotestarea, realizarea funciei de
interfa);
SYNCRO
PRIMUL CICLU INSTRUCIUNE << LOAD 0>> AL DOILEA CICLU INSTRUCIUNE << ADD 1>>
STARE
FETCH FETCH EXECUIE EXECUIE
SYNCRO
AL TREILEA CICLU INSTRUCIUNE
<< STORE 2>>
AL PATRULEA CICLU INSTRUCIUNE
<< ADD 1>>
FETCH FETCH EXECUIE EXECUIE
T
1
T
2
T
3
T
4
T
1
T
2
T
3
T
4
T
1
T
2
T
3
T
4
T
1
T
2
T
3
T
4
Fig.108 Explicativ la programul de adunare a dou numere:
a - coninutul memoriei de date; b - coninutul memoriei de instruciuni; c - etapele de
realizare a instruciunilor.
MEMORIA DE DATE MEMORIA DE PROGRAME
ADRESA ADRESA
0
1
2
0
1
2
3
PRIMUL OPERAND -------
AL DOILEA OPERAND ---
REZULTATUL ADUNRII-
LOAD 0
ADD 1
STORE 2
END
a).
b).
c).
Msurri electrice i electronice

114
- prelucrarea numeric a rezultatelor msurrii (calculul valorilor medii, maxime i efective,
liniarizarea caracteristicilor, efectuarea de calcule statistice, etc.);
- autoetalonarea aparatului i compensarea automat a influenei factorilor externi asupra
rezultatelor msurrii.
Efectele favorabile ale introducerii microprocesorului n aparatura de msurare pot fi
rezumate, pe scurt, la urmtoarele:
- sporirea gradului de automatizare n utilizarea aparatului i creterea versatilitii
acestuia, prin programarea corespunztoare a microprocesorului ncorporat.
- mrirea preciziei msurtorilor prin autoetalonare, corecia erorilor determinate de deriva
nulului, eliminarea erorilor aleatoare i a influenei zgomotelor prin mediere, eliminarea erorilor
sistematice, etc.;
- avantajele specifice oricrui echipament n care circuitele convenionale au fost nlocuite
cu sistem cu microprocesor, adic:
- reducerea numrului de componente utilizate, care are drept urmare micorarea
dimensiunilor echipamentului i a consumului de putere, scderea numrului de conexiuni cu
creterea corespunztoare a fiabilitii, precum i o substanial reducere a costului;
- creterea flexibilitii, datorit faptului c funcionarea sistemului are loc conform
unui program memorat.
Principalele tipuri de aparate de msurare realizate n prezent cu microprocesoare sunt
urmtoarele: voltmetrele i multimetrele numerice, punile numerice, numrtoarele universale,
sintetizoarele numerice de frecven, osciloscoapele cu afiare numeric, aparatele pentru msurri
de mrimi neelectrice, sistemele de achiziii de date.
4.4.6 Structura aparatelor de msurare cu microprocesor
Aparatele de msurare controlate de microprocesor au evoluat de la aparatura numeric de
msurare. n varianta cu microprocesor, schema structural a unui aparat de msurare se prezint ca
n fig.109.Partea analogic a aparatului cuprinde traductorul primar i circuitele de condiionare a
semnalului nainte ca acesta s fie aplicat la intrarea convertorului A/D. n aceast nou structur,
microprocesorul devine elementul central, cu rol de dispozitiv de comand microprogramat, adic
dispozitiv care coordoneaz toate operaiile de prelucrare i transfer de informaie din aparat, pe
baza unui program nscris n memoria ROM a microsistemului.
Trstura caracteristric a aparatelor de msurare cu microprocesor, care care le deosebete
fundamental de aparatura de msurare cu dispozitivul de comand realizat cu logic cablat, const
n existena unui nod de comunicaie pentru semnalele numerice. Acest nod este microprocesorul
Traductor
primar
Bloc de
condiionare a
semnalului
Convertor
A/D
Dispozitiv
de afiaj
Mrimi msurate
Dispozitiv de comand
microprogramat
(controler microprogramat)
Interfa
Date
Intrare/Ieire
(I/O)
Functiuni
comandate de
pe panou
Fig.109 Schema structural a unui aparat de msurare cu microprocesor.
Msurri electrice i electronice

115
sau unul dintre microprocesoarele implementate.
Dependent de sarcinile impuse, ca volum de date prelucrate i timp de calcul afectat,
dispozitivul de comand microprogramat poate fi echipat cu unul sau mai multe procesoare. Rezut
astfel structuri uniprocesor, respectiv multiprocesor.
Structura uniprocesor. Dei mai ieftine, structurile uniprocesor prezint dezavantajul unui
timp de prelucrare mai mare i permit n consecin o frecven de repetiie a msurrilor mai
redus. O structur uniprocesor tipic este cea a multimetrului avnd schema bloc reprezentat n
fig.110.
Bornele de intrare, ambele izolate fa de masa general a aparatului, sunt conectate printr-o
magistral analogic unidirecional MA
1
la intrarea blocului de condiionare a semnalului,
respectiv la intrrile convertoarelor pentru tensiuni alternative, rezistene i cureni. Mrimea de
msurat, indiferent de natura ei fizic, este transformat n prealabil ntr-o tensiune continu de
valoare proporional. Aceast tensiune este aplicat prin magistrala analogic MA
2
la intrarea
convertorului A/D. La intrarea convertorului poate fi conectat, totodat, prin intermediul unui
circuit de multiplexare analogic, unul dintre cele trei filtre active. Magistrala numeric MN
1
,
bidirecional, servete la vehicularea semnalelor logice de la dispozitivul de comand cu
microprocesor spre circuitele analogice i la transmiterea, n sens invers, a informaiei privind starea
acestor circuite, ctre dispozitivul de comand .


Circuitele analogice, convertorul A/D i magistralele aferente sunt introduse ntr-o incint
ecranat, n scopul diminurii influenei perturbaiilor externe asupra preciziei msurrii. Totodat,
aceste circuite sunt realizate cu masa izolat de masa general a aparatului, legat la pmnt, pentru
ca multimetrul s poat fi conectat ntre puncte care prezint tensiuni de mod comun fa de
pmnt. Interconectarea circuitelor avnd masa izolat cu dispozitivul de comand i celelalte
circuite numerice aferente acestuia, cu masa neizolat, se realizeaz prin intemediul unui modul
izolator (optocuplor).
Cea de-a doua magistral numeric, bidirecional MN
2
, asigur legtura ntre dispozitivul
de comand cu microprocesor i elementele voltmetrului dispuse n exteriorul ecranului: organele
Ecran
Intrare
Afiaj
Panou de
comand
Modul izolator
MA
1
MN
1
MA
2
MN
2
Semnale de
telecomand
Interfa pentru
telecomand
Dispozitiv de comand
microprogramat
B
l
o
c

d
e

c
o
n
d
i

i
o
n
a
r
e

a

s
e
m
n
a
l
u
l
u
i

C
o
n
v
e
r
t
o
r

c
.
a
.
-
c
.
c
.

C
o
n
v
e
r
t
o
r

d
e

r
e
z
i
s
t
e
n

e

C
o
n
v
e
r
t
o
r

d
e

c
u
r
e
n
t

F
i
l
t
r
e

i

c
i
r
c
u
i
t

d
e

m
u
l
t
i
p
l
e
x
a
r
e

C
o
n
v
e
r
t
o
r

A
/
D

Fig.110 Schema bloc a unui multimetru numeric cu structur uniprocesor.
Msurri electrice i electronice

116
de reglare de pe panoul de comand, dispozitivul de afiaj i o interfa pentru telecomenzi.
Circuitul de interfa faciliteaz comanda de la distan, cu semnale logice, a aparatului, respectiv
permite conectarea ntr-un sistem complex de msurare, coordonat de calculator. n ultimul caz
exist posibilitatea apelrii prin program a oricrei funcii ce poate fi stabilit prin intermediul
organelor de reglare, programnd n mod corespunztor calculatorul.
Structura multiprocesor. Un exemplu de aparat cu structur multiprocesor l constituie
voltmetrul avnd schema bloc reprezentat n fig.111 (HP 3455 A).
Aparatul include dou microprocesoare, unul pentru controlul i comanda circuitelor
analogice din interiorul incintei ecranate iar cellalt pentru conversaia cu operatorul uman prin
intermediul unui dispozitiv de afiare i al unei tastaturi. Cel de-al doilea microprocesor faciliteaz,
totodat, conectarea voltmetrului la o magistral extern, prin intermediul unui circuit de interfa.
Microprocesorul din exteriorul incintei ecranate, cu rol de dispozitiv de comand principal,
stabilete - pe baza informaiei primite de la tastatur - sarcinile ce trebuie ndeplinite, dup care
transfer informaiile de comand necesare microprocesorului din incinta ecranat (dispozitivul de
comand secundar). Dispozitivul de comand secundar determin regimul de funcionare al blocului
de condiionare a semnalului i declaneaz ciclul de conversie analog-numeric. Dup efectuarea
msurrii, rezultatul este transmis dispozitivului de comand principal, n vederea unor eventuale
prelucrri numerice ulterioare i a afirii rezultatului final.
4.4.7 Funciile microprocesorului n aparatura de msurare i control
Principalele funcii ce pot fi preluate de microsistemele implementate n aparatura de
msurare, pot fi clasificate n:
- funcii legate de utilizarea microprocesorului ca dispozitiv de comand microprogramat:
- generarea semnalelor de comand a blocurilor componente;
- comanda comunicaiei ntre blocuri;
- controlul comunicaiei cu panoul de comand i sistemul de afiaj.
- funcii care asigur corecia erorilor introduse de diferitele blocuri componente ale
aparatului de msurare;
- funcii care permit crearea blocurilor analogice virtuale prin module soft;
- funcia de testare a blocurilor componente defecte.
Intrare
analogic
Bloc de conditionare
a semnalului
Convertor
A/D
Dispozitiv de
comanda secundar
Modul
izolator
Incint
ecranat
Dispozitiv de
comand principal
Dispozitiv
de afisaj
Tastatur
alfanumeric
Interfa pentru
magistral
Magistral
extern
Fig.111 Schema bloc a unui voltmetru cu structur multiprocesor.
S
t
a
r
e

C
o
m
a
n
d


C
o
m
a
n
d


Msurri electrice i electronice

117


4.5 Voltmetre i ampermetre numerice (digitale)

4.5.1 Voltmetrul numeric de tensiune continu
Aparatele numerice (digitale) de msurare au revoluionat prin apariia lor tehnica
msurrilor electrice, n principal prin dou aspecte:
- au devenit posibile msurrile de mare precizie accesibile unui cerc larg de utilizatori;
- forma digital a informaiei de msurare a uurat transmisia, stocarea i procesarea datelor,
fiind posibil introducerea calculatoarelor de proces i a microprocesoarelor n instalaiile
automatizate.
Toate voltmetrele i multimetrele digitale au la baz voltmetrele digitale de tensiune
continu, celelalte funcii fiind realizate prin ataarea de convertoare adecvate.
Schema funcional general a unui voltmetru digital de tensiune continu (fig.112),
cuprinde blocul de intrare (B.I.), convertorul analog-digital (C.A/D), registrul de memorie (RG),
unitatea de afiare zecimal (UAZ - cuprinde decodificatorul i afiajul) i un bloc de comand care
coordoneaz funcionarea ntregului aparat (la aparate complexe, comanda este preluat de
microprocesor).

Blocul de intrare conine un amplificator cu rezisten de intrare mare, divizor de tensiune
pentru gamele de msurare i dispozitive suplimentare (filtre, comutator automat de game, s.a.).
Gamele de msurare ale voltmetrelor digitale se realizeaz n rapoartele 1:10:100:1000, etc
(ex: 0,1V; 1V; 10V; 100V; 1000V). De regul se prevede o depire a limitei superioare cu 10%,
20%, 50% sau 100%, numrul maxim afiat pe fiecare gam fiind de forma 10999, 11999, 14999 i
19999. Rezult c afiajul se face de obicei cu n 1/2 cifre, adic n decade complete i o decad
incomplet (numai cifra 1).
Dac convertorul A/D este indirect, acesta cuprinde circuitul de integrare (CI), numrtorul
(CT) i sursa de referin (SR). Aceast structur este cea mai rspndit, cci convertoarele A/D
directe sunt folosite mai ales n sisteme de msurare i control automate care nu formeaz voltmetre
propriu-zise.
Principalele caracteristici ale voltmetrelor digitale sunt precizia, rezoluia, rejecia
perturbaiilor, viteza de msurare.
Precizia depinde n cea mai mare msur de convertorul A/D. Precizia convertorului impune
i numrul minim de cifre ale afiajului. Eroarea de numrare sau de conversie este de 1 cifre a
celei mai putin semnificative decade, deci eroarea relativ de numrare este 100/N(%); aceasta
trebuie s fie cu cel puin un ordin de mrime mai mic dect eroarea convertorului A/D. De
exemplu, dac convertorul A/D are eroarea
c
= 0,01%, numrul decadelor afiajului trebuie s fie:

dec
n lg
r
100

= 4,
deci afiarea se va face cu cel puin 4
2
1
cifre.
Fig.112 Schema funcional general a voltmetrului digital de tensiune continu.
B.I.
C.I. C.T. RG. U.A.Z.
S.R.
C.A/D
U
r
kU
x
BLOC DE COMAND
U
x
COD
APARAT
Msurri electrice i electronice

118
Rezoluia reprezint cea mai mic variaie a tensiunii de intrare care provoac modificarea
cu o cifr a celei mai puin semnificative decade. Valoric, rezoluia este egal cu cuanta: r = q.
n privina rejeciei perturbaiilor serie, voltmetrele digitale integratoare sunt avantajoase,
raportul NMRR fiind de 50-110dB. Acest raport se poate mbunti i la voltmetrele cu
convertoare A/D neintegratoare prin plasarea la intrarea aparatului de filtre trece-jos, msur ce
atrage dup sine ns, micorarea considerabil a vitezei de msurare.
Viteza de msurare este inversa duratei ciclului de msurare, care cuprinde timpul de
conversie i timpul de restabilire a circuitelor componente. Viteza de msurare este de obicei de 1-
20 msurri pe secund.
4.5.2 Tipuri de voltmetre numerice
Convertorul A/D utilizat determin tipul voltmetrului. Exist voltmetre cu convertoare A/D
directe cu aproximri succesive cu vitez de conversie ridicat (pn la 1000) i precizii suficient
de ridicate (pn la 0,01% 1digit).
Rejecia perturbaiilor serie este slab. Voltmetrele integratoare cu convertoare A/D,
tensiune-frecven se ntlnesc fie ca aparate de sine stttoare (cele mai bune precizii de
0,01% 1digit), fie ca sertare interschimbabile ataate numrtoarelor digitale universale. Viteza de
msurare este redus, de cel mult 0,5 - 5 msurri pe secund.
Cele mai rspndite sunt voltmetrele digitale cu convertor A/D cu dubl integrare, deoarece
ntrunete cele mai multe caliti pentru msurri curente: precizii mari (0,01-0,02% cu afiaj
4
2
1
cifre, 0,1% cu afiaj 3
2
1
cifre, cele mai precise aparate atingnd chiar 0,001%), viteze de
msurare convenabile (5 - 20 msurri pe secund), factor NMRR foarte bun (90 - 110dB).
Voltmetrele digitale cu convertor A/D hibrid sunt mai puin rspndite, avnd precizii
deosebit de mari (ordinul a 0,001%), comparabile cu metodele de compensaie clasice.
Prin ataarea unor convertoare de prelucrare tensiune alternativ - tensiune continu (de
valori medii, de vrf i efective), aria de utilizare a voltmetrelor digitale se extinde i asupra
tensiunii alternative. Voltmetrele digitale de tensiune alternativ au de regul precizia cu un ordin
de mrime mai mic dect a aparatului de baz.
4.5.3 Ampermetre numerice
Aceste aparate se realizeaz utiliznd funcia de ampermetru cu care sunt prevzute, de
regul, multimetrele digitale (fig.113).
Ampermetrele digitale au ca principal baz constructiv un voltmetru digital, de obicei de
tipul cu C.A/D tensiune timp, n varianta cu integrare cu dubl pant.

Fig.113 Schema funcionala a unui multimetru digital.
CAL
Tensiune de
referin
Voltmetru
digital
cc
I
c
ca
R
unturi
Atenuator i
conv. ca-cc
Convertor
R - U
I
c
I
a
U
a
R
I
a
Atenuator i
amplificator
de cc
U
c
U
c
U
a
Msurri electrice i electronice

119
Funcia de ampermetru (miliampermetru) se realizeaz prin trecerea curentului continuu sau
alternativ de msurat printr-o rezisten calibrat, de regul cu mai multe trepte (unt multiplu),
corespunztoare curenilor nominali, i msurarea cderii de tensiune produs de curent cu ajutorul
voltmetrului digital. n figura 114 se observ c la trecerea curentului nominal, untul multiplu
asigur la ieire pentru oricare gam de msurare o cdere de tensiune de 0,1V.
Cu ajutorul unui amplificator de curent continuu, cderea de tensiune aplicat la intrarea
voltmetrului digital poate fi ridicat pn la valoarea de 1V. Msurarea curenilor alternativi se
realizeaz prin intermediul unui convertor alternativ - continuu de valori medii, fiind preferat
varianta n care redresorul este conectat n bucla de reacie a unui amplificator (pentru liniarizarea
scrii gradate).
Avantajul utilizrii voltmetrelor digitale pentru msurarea curenilor prin intermediul cderii
de tensiune produs pe rezistene calibrate l constituie simplitatea realizrii i utilizarea de
voltmetre digitale simple.
n afara ampermetrelor digitale din cadrul multimetrelor, literatura de specialitate prezint i
aparate specializate pentru msurarea digital a curentului electric care sunt, n fond, tot voltmetre
digitale adaptate ns n mod corespunztor.
Mai jos se prezint spre exemplu, un ampermetru digital pentru msurarea curentului prin
aproximri succesive (fig.115). Funcionarea acestui aparat este similar cu cea a voltmetrului cu
aproximaii succesive.
n principiu, curentul de msurat I
X
se compar succesiv cu cureni etalon ponderai binar,
crora li se dau valori din ce n ce mai apropiate de valoarea curentului necunoscut. Ca urmare,
schema electric cuprinde pe lng un sistem de cureni etalon (obinui prin intermediul unui
convertor digital - analog cu rezistene ponderate) i un comparator care furnizeaz semnale logice
distincte atunci cnd curentul de msurat este mai mare sau mai mic dect curentul etalon.
Funcie de semnalul furnizat de comparatorul C, un dispozitiv de comand (DC) conecteaz
sau deconecteaz intreruptoarele k
1,
, k
n
n mod corespunztor, astfel nct s micoreze succesiv
diferena dintre curentul de msurat i curentul etalon, pn la anularea diferenei. n acest moment
starea final a ntreruptoarelor k exprim n cod binar valoarea curentului de msurat. Dup
convertirea n cod zecimal, valoarea curentului I
x
se citete direct pe sistemul de afiare al
ampermetrului.
Alte ampermetre digitale utilizeaz principiul comparrii cantitilor de electricitate cu care
se ncarc un condensator ntr-un timp determinat.

Fig.114 unt multiplu pentru functia de ampermetru digital.
VOLTMETRU
DIGITAL
100A
1mA
10mA
100mA
I
c
1A
Msurri electrice i electronice

120


Multimetrele digitale moderne se prevd cu cu o serie de automatizri privind operaiile de
calibrare, compensarea unor erori, alegerea gamei optime de msurare, indicarea polaritii, etc.


4.6 Aparate digitale pentru msurarea mrimilor temporale

4.6.1 Numrtorul universal
Deoarece frecvena i timpul sunt dou mrimi fizice care prin natura lor sunt strns legate
ntre ele, majoritatea aparatelor digitale destinate msurrii frecvenei permit i msurarea unor
mrimi temporale (timpul, perioada, intervalele de timp, defazajele, etc.). Msurarea digital a
frecvenei se realizeaz cu mare precizie folosindu-se numrtoarele universale i frecvenmetrele
digitale. Ambele tipuri de aparate au elemente componente similare, diferind ntre ele doar prin
modul de interconectare a blocurilor funcionale.
Schema funcional general a numrtoarelor universale, implicit i a frecvenmetrelor, se
compune din urmtoarele blocuri funcionale (fig.116): circuitul de intrare CI; poarta principal PP;
baza de timp format dintr-un oscilator cu cuar OC i un divizor de frecven DF, unitatea de
numrare zecimal UNZ i afiajul DP. Toate elementele aparatului care asigur declanarea,
sincronizarea sau oprirea unor secvene de lucru sunt reunite n blocul de comand (unitatea de
control logic).Circuitul de intrare are rolul de a converti semnalele de intrare (alternative, impulsuri) ntr-o
form compatibil cu logica intern a aparatului, i ntr-o succesiune de impulsuri de nivel logic 0
i 1. Circuitul de intrare este alctuit dintr-un atenuator de intrare, un etaj de limitare a tensiunii
cu diode Zener pentru protejarea circuitului, un amplificator de intrare realizat cu tranzistoare cu
efect de cmp ce confer canalului o impedan de intrare mare i o impedan de ieire mic, avnd
Fig.116 Schema funcional a unui
numrtor universal.
x CI
1 2 3 4 5
DP
PP
UNZ
OC DF
Ieire
BCD
CIRCUIT DE
COMAND
A
R
Co
-
+
D.C.
k
1
k
2
k
3
k
n
I
x
1/2
1
1/2
n
1/2
2
1/2
3
Fig.115 Schema de principiu a unui ampermetru digital
cu aproximri succesive.
Msurri electrice i electronice

121
n acelai timp un reglaj de nivel pentru alegerea punctului de basculare, precum i un trigger
Schmitt care transform semnalul n impulsuri de nivele logice 0 i 1.
Numrtoarele universale au de obicei dou circuite de intrare, pentru a permite accesul i
prelucrarea simultan a dou semnale.
Poarta principal este n general un circuit logic combinaional cu dou intrri. Pe una se
aplic semnalul purttor de informaie prelucrat n circuitul de intrare, iar pe cealalt se aplic
semnalul de comand provenit de la baza de timp a aparatului. Ct timp poarta este comandat
(semnalul de comand avnd nivelul logic 1), impulsurile de date se pot propaga ctre numrtor.
Oscilatorul cu cuar produce oscilaii cu frecvena de 1 sau 10 MHz, cu erori de baz de 10
-6
- 10
-9
, determinnd precizia numrtorului universal. Deoarece frecvena de rezonan a unui cristal
de cuar depinde de temperatur, la aparatele de precizie oscilatorul cu cuar este termostat
asigurndu-se stabilitatea termic necesar.
Baza de timp conine un lan de divizoare decadice. La ieirea divizorului de frecvene se
obin impulsuri la intervale de timp extrem de precise (0,1s, 1s, 10s, ...,1s, 10s), n funcie de
numrul de divizoare conectate n circuit.
Unitatea de numrare zecimal cuprinde numrtoarele decadice, registrele de memorie,
decodificatoarele i comanda afiajului. Aici are loc numrarea impulsurilor ce trec prin poart n
timp ce ea este deschis; dup nchiderea porii principale numrarea impulsurilor nceteaz, iar
rezultatul msurrii urmeaz s fie afiat. Pentru a putea transfera la nevoie, informaia unui
nregistrator sau unui sistem de achiziie de date, ieirile din elementele de memorie sunt legate i la
un conector la care se obine un semnal codificat n BCD.
Circuitul de comand (unitatea de control logic) este un bloc de interfaare a prilor
componente ale numrtorului. Acesta poate fi programat manual prin intermediul comutatoarelor
de pe panoul aparatului, automat intern de ctre un microprocesor n conformitate cu instruciunile
din memoria de tip ROM, sau automat extern cnd aparatul este conectat la un sistem automat de
msurare (achiziie i prelucrare de date), de ctre controlerul acestui sistem, de obicei tot un
microprocesor. Dintre funciunile ndeplinite de acest bloc se enumer:
- alegerea modului de operare a aparatului: numrarea (totalizarea) impulsurilor, msurarea
frecvenei, msurarea perioadei, msurarea unui raport de frecvene, msurarea unui interval de
timp, msurarea defazajului dintre dou semnale, etc.
- comanda porii principale;
- generarea impulsurilor de tergere a numrtoarelor decadice i de comand a transferului
informaiei din memorie ctre afiaj;
- controlul timpului de afiare;
- comanda transferului informaiei ctre un dispozitiv conectat la ieirea BCD a aparatului;
- comanda diverselor indicatoare optoelectronice (unitatea de msur, depirea limitei de
msurare, punctul zecimal, semnalizarea strii porii principale, etc.).
4.6.2 Principiul msurrii digitale a frecvenei
Frecvena fiind definit ca numrul de perioade ntr-o unitate de timp, msurarea frecvenei
se reduce la msurarea perioadelor ntr-un interval de timp.
Mrimea msurat se consider a fi tensiunea u(f
x
) periodic, sinusoidal sau nesinusoidal.
Circuitul de intrare (CI) dispune de un reglaj al nivelului de basculare al triggerulului Schmitt,
rezultnd impulsuri logice - cte un impuls pe perioad. Baza de timp OC+DF asigur impulsuri la
intervale de timp foarte exacte, de T = 10
-n
s (n = 6, 5,..., 0,-1), dac oscilatorul cu cuar (OC)
genereaz oscilaii de 1 sau 10MHz, sau intervale de timp 10
k
T
e
(k = 0,1,...,7), dac referina este
asigurat de un generator etalon extern cu frecvena f
e
= 1/T
e
.
Poarta principal (PP) va fi deschis un interval de timp T dintre dou impulsuri
consecutive. n acest interval de timp impulsurile cu frecvena de msurat f
x
sunt numrate n
unitatea de numrare zecimal (UNZ), rezultatul fiind afiat pn cnd operatorul sau circuitul de
comand automat declaneaz o nou msurare.
ntre intervalul de timp de numrare T, numrul de impulsuri nregistrate N i frecven,
exist urmtoarea relaie:
N = Tf
x.
Msurri electrice i electronice

122

C.I. U.N.Z.
D.P.
O.C.
1 s s s
10
100
ms ms ms 1 s 10 s
1
10 100
P.P.
D.F.
Gen
ext
A


Aparatul afieaz direct frecvena msurat n Hz, kHz sau MHz, n funcie de poziia
selectorului bazei de timp, iar punctul zecimal se deplaseaz pe afiaj n mod corespunztor.
4.6.3 Principiul msurrii raportului a dou frecvene
Cu numrtorul universal se pot compara uor dou frecvene. Rolul oscilatorului cu cuar
(OC) este luat de semnalul de frecven mai mic ce se aplic la intrarea B a aparatului, n rest
aparatul funcionnd ca i frecvenmetrul.
C.I. U.N.Z.
D.P.
1 10 10
P.P.
D.F.
A
10 10
10 10
2 3 4 5 6 7
10
C.I.
B
f > f
2 1


Aparatul are dou intrri, cu circuitele aferente. Semnalul de la intrarea B, de frecven f
2
<
f
1
i perioad T
2
, dup formare este aplicat divizorului decadic de frecvena (DF), obinndu-se
impulsuri la intervale de timp = 10
n
T
2
(n = 0,1,2,...,6). Din dou impulsuri consecutive, unul se
utilizeaz pentru deschiderea porii principale (PP), cellalt pentru nchiderea acesteia. Unitatea de
numrare zecimal va numra N impulsuri, fiind valabil relaia:
N = f
1
= 10
n
T
2
f
1
= 10
n
2
1
f
f
, sau
2
1
f
f
= 10
-n
N.
Raportul celor dou frecvene este afiat, punctul zecimal fiind deplasat spre stnga celei
mai puin semnificative cifre cu n poziii, operaie controlat de circuitul de comand (nu apare n
fig.118).
4.6.4 Principiul msurrii perioadei
n modul de lucru ca frecvenmetru se pot obine precizii ridicate la frecvene relativ mari,
cnd n intervalul de timp dat de baza de timp trece un numr suficient de mare de impulsuri nct
s fie utilizate toate cifrele afiajului.
Fig.118 Msurarea raportului a dou frecvene:
a - schema funcional; b - diagrama impulsurilor.
1
a).
4
3
2
10
n
T
2
N impulsuri
f
1

f
2

t
t
t
t
2
3
4
1
b).
Fig.117 Principiul msurrii digitale a frecvenei:
a - schema funcional a frecvenmetrului digital; b - diagrama impulsurilor.
a).
u(f
x
)
1 2
3
4
t
t
t
t
1
2
3
4
N impulsuri
T
Nivel de basculare
f
x
b).
Msurri electrice i electronice

123
Pentru a putea fi asigurat o precizie nalt i la msurarea frecvenelor mici, s-a prevzut
posibilitatea de msurare a perioadei unui semnal.

Frecvena necunoscut se divizeaz decadic n divizorul de frecven. n intervalul = 10
n
T
x

dintre dou impulsuri consecutive ale bazei de timp, se nregistreaz N impulsuri de frecven f
0
ale
oscilatorului (OC). n acest mod de lucru este valabil relaia:
n
x
0
x
n
0
10
f
f
T 10 f N = = ;
n
0
x
10
f
N
T

= .
Msurarea se face pe 10
n
perioade pentru obinerea unei precizii ct mai ridicate, afindu-se
valoarea medie a lui T
x
pe 10
n
perioade.


Acest mod de lucru prezint inconvenientul efecturii unui calcul pentru obinerea frecvenei
semnalului de msurat n funcie de perioada afiat.
4.6.5 Principiul msurrii intervalelor de timp
Pentru msurarea intervalului de timp dintre dou puncte diferite de pe aceeai curb sau
dintre dou puncte de pe dou curbe diferite, de aceeai frecven, se utilizeaz schema din fig.120,
care permite att msurarea unui interval de timp, ct i medierea a 10
n
intevale consecutive.
Aparatul utilizeaz cele dou intrri dac intervalul de timp se msoar ntre dou puncte
aparinnd unor tensiuni separate (comutatorul k pe poziia deschis), respectiv o singur intrare dac
se msoar un interval de timp dintre dou puncte aparinnd aceleai tensiuni (comutatorul k pe
poziia nchis). Circuitele de intrare (CI) prevzute cu controlul nivelului, pot da la ieirile (1) sau
(2) impulsuri dreptunghiulare care ncep i se termin practic n oricare punct al curbei de variaie a
tensiunii. Comutatoarele de pant au rolul de a activa circuitele de comand a pornirii i opririi (CP,
CO) pe frontul pozitiv sau negativ al curbelor. Poarta principal (PP) este deschis ntre impulsurile
Start i Stop, prin ea trecnd ctre unitatea de numrare zecimal (UNZ) impulsurile de la ocilatorul
de cuar (OC), de frecven f
0
. Impulsurile Stop se aplic i divizorului decadic al bazei de timp;
UNZ totalizeaz impulsurile primite n cele 10
n
intervale consecutive, numrarea fiind oprit de
impulsul emis de DF, dup numrarea a 10
n
impulsuri Stop. Simultan se comand tergerea
numrtorului din UNZ i transferul informaiei la registru. Afiarea se va face astfel nct punctul
zecimal s in cont de numrul de perioade pe care s-a mediat intervalul de timp.
Fig.119 Msurarea
perioadei unui semnal.
OC
PP
CI
DP
UNZ
f
0

u(fx)
B
DF
1

1
0
3

1
0
2

1
0

1
0
7

Fig.120 Msurarea intervalelor de timp:
a - schema funcional; b - diagrama impulsurilor.
a).
CI
DF
OC
CI
DP
CP
CO
UNZ
k
Start
1

1
0

1
0
6

1
0
5

1
0
7

Stop
1
A
B
2
3
4
5
6
Panta
+
+
-
-
PP
1
2
3
4
5
6
t
t
t
t
t
t
10
n
perioade
10
n
10
n
-1 2 1
b).
Impulsuri
START
Impulsuri
STOP
N
1
f
0

Msurri electrice i electronice

124
Numrul mediu de impulsuri ntr-un singur interval de timp este N
1
= N/10
n
= 10
-n
N, iar
valoarea timpului este = 10
-n
N/f
0
= NT
0
10
-n
(s, ms, s).
Pe lng modurile de lucru ale numrtorului universal menionate, se prevd i alte
funciuni care permit exploatarea unor subansambluri ale acestuia. Conectnd la intrare semnale
periodice sau aleatoare care trebuie totalizate, din schema bloc se utilizeaz doar circuitul de intrare,
numrtorul din UNZ i afiajul. Aparatul va funciona ca totalizator de impulsuri.
Deoarece oscilatorul cu cuar este foarte precis, aparatul se utilizeaz i n calitate de
cronometru. n acest scop se folosete circuitul de intrare, oscilatorul cu cuar, poarta principal,
UNZ i DP.
Unele numrtoare universale se pot utiliza ca divizoare de frecven. Pentru aceasta
circuitul de intrare (CI) se conecteaz n serie cu divizorul de frecven (DF). La intrare se aplic
tensiunea cu frecvena de divizat, iar cu comutatorul bazei de timp se selecteaz factorul de
divizare. Semnalul de frecven divizat cu 10
n
se obine la o born de ieire situat de obicei pe
panoul din spatele aparatului. n acest caz nu se afieaz nimic, aa nct UNZ i DP nu
funcioneaz.
Msurri electrice i electronice
125

5. MSURAREA ELECTRIC A MRIMILOR

5.1 Msurarea rezistenei electrice

5.1.1 Generaliti
Rezistena este mrimea fizic a crei msurare se realizeaz ntr-un larg interval valoric, de
la 10
-8
(rezistene de contact, rezistenele unor conductoare masive) i pn la 10
18
(rezistenele
unor izolani de bun calitate) n gama frecvenelor de la 0 (c.c.) pn la sute de MHz. Rezistena se
poate msura fie n c.c., fie n c.a. n consecin s-a dezvoltat o mare varietate de metode de
msurare n funcie de intervalul valoric, frecven, eroare admisibil, cerine impuse modului de
afiare (analogic sau digital).
Alegerea unei anumite metode este condiionat n principal de ordinul de mrime prezumat
pentru rezisten i de precizia impus msurrii.
n c.c., rezistena unui receptor pasiv este definit ca raportul dintre tensiunea la bornele sale
i curentul care-l strbate:

I
U
R = , fiind constant.
Metodele de msurare a rezistenelor n c.c. sunt:
1. metoda direct, n care se citete valoarea rezistenei pe scara gradat sau pe panoul de
afiare al -metrului sau M-metrului (analogic sau digital), folosite n funcie de ordinul de
mrime ale rezistenelor;
2. metoda direct cu substituie, n care precizia msurrii este determinat de precizia
rezistenei de comparaie utilizat i de stabilitatea sursei de tensiune continu de alimentare.
Metoda direct i metoda direct cu substituie sunt utilizate n msurri de precizie medie,
cu aparatele analogice obinndu-se precizii de 4-5%, iar cu aparatele digitale precizia crescnd la
0,05-0,5 %.
3. metoda indirect a A-metrului i V-metrului, care folosind 2 aparate, realizeaz o precizie
de msurare mai redus. Precizia n metoda indirect este funcie de precizia aparatelor folosite i
de montajul adoptat (amonte sau aval).
4. metodele de punte, la care precizia msurrii este funcie de clasa de precizie a punii.
Rezistenele mici (10
-6
- 1) se msoar cu puntea Thomson; rezistenele medii (1 - 10
6
) se
msoar cu puntea Wheatstone; rezistenele mari (peste 10
6
) se msoar cu puntea Megohm.
5. metode de punte cu substituie, la care precizia msurrii depinde numai de precizia cu
care este cunoscut rezistena etalon care se substituie mrimii de msurat.
Aceast metod este indicat pentru msurrile de foarte mare precizie, atingndu-se precizii
de 0,005 0,001%.
n c.a., rezistena unui receptor pasiv este definit ca raportul dintre puterea activ
consumat de receptor i ptratul valorii efective a curentului alternativ care-l strbate:

2
I
P
R = .
n c.a. rezistena variaz n funcie de frecvena tensiunii de alimentare, ca o consecin a
efectului pelicular, a efectului de proximitate, a pierderilor prin cureni turbionari i prin histerezis.
Msurarea rezistenei n c.a. se face printr-o metod indirect: se determin puterea
consumat de receptor cu un wattmetru, iar cu un ampermetru valoarea efectiv a curentului ce-l
strbate. Limita superioar a intervalului de frecven al aparatelor folosite trebuie s fie mai mare
dect frecvena la care se msoar rezistena.
5.1.2 Metode directe de msurare a rezistenei
Aparatele care permit msurarea direct a rezistenelor se numesc ohmmetre (intervalul de
msurare este sub 10
4
-10
6
) i megohmmetre (intervalul de msurare este mai mare dect 10
4
-
10
6
).
Msurri electrice i electronice
126
Avnd n vedere relaia de definiie
I
U
R = , rezult c pentru a se msura o rezisten se
pot adopta urmtoarele variante:
a) s se menin constant tensiunea la bornele rezistenei i s se msoare curentul prin
rezisten;
b) s se menin constant curentul i s se msoare tensiunea la bornele rezistenei.
Prima variant este utilizat la -metrele analogice, iar cea de-a doua la -metrele digitale.
5.1.2.1 -metre i M-metre magnetoelectrice analogice
Un aparat destinat msurrii unei rezistene este alctuit din:
surs de tensiune continu (electrochimic sau electronic);
instrumentul indicator (mA sau logometru megnetoelectric);
elemente de reglaj pentru curentul de deviaie maxim i rezistene pentru schimbarea
gamei de msurare.
5.1.2.1.1 Ohmmetrul cu schem serie, este utilizat pentru msurarea rezistenelor cu valori
cuprinse ntre 10
4
10
6
.

Deoarece tensiunea sursei de alimentare nu este constant n timp, modificndu-se ntre
limitele U
max
i U
min
(datorit descrcrii bateriei), n schem a fost necesar s se conecteze
rezistorul de reglaj R
0
.
Dac k nchis (R
x
= 0) i k
n
deschis, rezult expresia curentului prin instrument:
i 0
0
R R
U
I
+
= .
Scurtcircuitndu-se bornele de intrare (k- nchis), deviaia acului indicator trebuie s fie
maxim (
max
), ceea ce se obine prin modificarea rezistenei R
0
.
Presupunnd nchis unul din ntreruptoarele k
n
, curentul prin miliampermetru este:
( ) ( )
i 0 n n i 0 x
n
0
R R R R R R R
R U
I
+ + +

= , care va determina deviaia a acului
indicator (= I / C
i
).
R
n
(n = 1,2,3,4,.) au rolul de a schimba gama de msurare a aparatului.
Observaii:
- Caracteristica static de transfer = f(R
x
) are caracter hiperbolic. Scara este gradat
neuniform, cu o densitate mai mare a gradaiilor ctre valoarea R
x
= .
- Scara este gradat invers, deviaia = 0 corespunznd la R
x
= i deviaia =
max
,
corespunznd la R
x
= 0.
- Rezistena R
n
corespunztoare unui anumit domeniu de msurare se dimensioneaz din
condiia ca
2
max

= s corespund unei valori impuse pentru rezistena de msurat.
Fig.121 Ohmmetrul cu schem serie.
U baterie uscat de 1,5 30V;
R
0
rezisten de reglaj ;
K
n
comutator de schimbare a
gamei de msurare .
R
n
k
n
R
0
k

R
x
U

I

I
0
R
i
mA

Msurri electrice i electronice
127
5.1.2.1.2 Ohmmetrul cu schem paralel, se utilizeaz la msurarea rezistenelor mici (sub10
2

).


Curentul prin miliampermetru este:
i x
x
i x
i x
0
R R
R
R
R R
R R
U
I
+

+
+

= .
Observaii:
- Caracteristica static de transfer ( )
x
R f = este neliniar, deci scara este neuniform.
- Scara este gradat n sens normal, cresctor.Pentru 0 , 0 R
x
= = iar pentru , R
x
=
=
max
.
- Pentru =
x
R (rezistena R
x
neconectat , sau bornele libere) se face reglajul de maxim,
= , cnd
i
max 0
R R
U
I I
+
= = .
Precizia ohmmetrelor, n zona mijlocie a scrii este de 25%, exprimat n procente din
lungimea total a scarii gradate.
5.1.2.1.3 Megohmmetrul logometric, este realizat asemntor cu ohmetrul cu schem serie
ns are ca surs intern un generator (inductor) care furnizeaz o tensiune ridicat, de 500, 1000
sau 2500V, corespunztoare cu cerinele circuitului n care se msoar rezistena (de exmplu,
rezistena de izolaie a unei instalaii electrice). Ca instrument indicator se folosete un logometru
magnetoelectric (realizat din dou bobine decalate la 90
0
, cuplate pe acelai ax , fr resorturi). La
echilibru, momentele celor dou cupluri care acioneaz asupra bobinelor devin egale, iar deviaia
este o funcie de raportul curenilor ce parcurg cele dou bobine:
|
|
.
|

\
|
=
2
1
I
I
f .
nlocuind curenii cu expresiile :

x 2
2
1
1
R R
U
I
R
U
I
+
=
=
, unde
2
'
2 2
1
'
1 1
r R R
r R R
+ =
+ =
,
se obine :

|
|
.
|

\
| +
=
1
x 2
R
R R
f .


R rezisten pentru
reglajul de infinit al
ohmmetrului
Fig.122 Ohmmetrul cu schem paralel.
R
x
A

B

K
I
0
mA
(R
i
)
R
U

Msurri electrice i electronice
128
Observaii:
- Caracteristica static de transfer a megohmmetrului logometric este liniar.
- Indicaia este independent de tensiunea sursei, adic de vitez de rotaie a indusului
generatorului.
- Intervalul de msurare: (0,02 0,2)M pn la (50- 500)M , n unele cazuri ajungndu-
se pn la valoarea de 10000M. Precizia maxim nu depete clasa 1.
5.1.2.2 Ohmmetre electronice analogice i digitale
Pentru realizarea ohmmetrelor electronice se utilizeaz dou principii:
- prin msurarea cderii de tensiune pe rezistena de msurat (R
x
);
- prin conectarea rezistenei de msurat (R
x
) n bucla de reacie a unui amplificator
operaional.
Se folosete deci, conversia rezisten tensiune, obinndu-se o tensiune funcie de
rezistena de msurat care este msurat analogic sau digital.
n prima variant de conversie (fig.124.a.) se utilizeaz o surs de curent constant care
debiteaz pe rezistena de msurat (R
x
). Cderea de tensiune la bornele R
x
este amplificat de
amplificatorul operaional A, a crui tensiune de ieire este msurat de un voltmetru (analogic sau
digital). Gamele de msurare sunt obinute prin comutarea rezistenelor de reacie ale
amplificatorului A i prin modificarea curentului generat de surs.
A doua variant de conversie este prezentat n fig.124.b. Intrarea inversoare a
amplificatorului A fiind practic la potenialul masei, rezult:
,
R
R
U
U
ref
x
ref
2
= i
2
ref
ref
x
U
U
R
R = .
Tensiunea U
2
msurat de voltmetru este proporional cu R
x
.


U
ref
R
ref
U
ref
R
ref

A
R
x
R
x
A
-
+
La V-metru
La V-metru
Fig.124
Ohmmetru electronic:
a - varianta 1;
b - varianta 2.
a).
b).
C G
S
N
b
2 b
1
R
1
,
R
2
,

A R
x B
I
1
I
2
Fig.123 Megohmmetrul magnetoelectric.
G generator de c.c.
C condensator de filtraj.
b
1,
b
2
bobinele logometrului ,
de rezistene r
1
, r
2
.
Msurri electrice i electronice
129
5.1.3 Metoda direct cu substituie pentru msurarea rezistenei
n metoda direct cu substituie, este folosit un singur aparat indicator: ampermetru,
voltmetru sau logometru magnetoelectric. Precizia de msurare a rezistenei R
x
este independent
de clasa de precizie a aparatului folosit. n schemele din figura 125, a i b, rezistena necunoscut R
x

se monteaz n paralel cu o rezisten de precizie R
c
reglabil, de valoare cunoscut.
Metoda implic dou msurri succesive, rezistena de msurat R
x
fiind nlocuit cu
rezistena R
c
, care se regleaz pn cnd se obine aceai indicaie a aparatului indicator, pentru
ambele poziii ale comutatorului k.
Valoarea mrimii de msurat R
x
este egal cu valoarea mrimii reglate R
c
.
n schema din figura 125, c, R
x
este conectat n serie cu una din bobinele mobile ale
logometrului magnetoelectric, iar R
c
n serie cu cealalt. Se variaz rezistena de precizie R
c
, pn
cnd logometrul magnetoelectric indic valoarea zero.
Precizia de msurare depinde de precizia cu care se cunoate rezistena R
c
i de stabilitatea
sursei de tensiune.


5.1.4 Metoda indirect (a ampermetrului i voltmetrului) de msurare a rezistenei
Metoda indirect se utilizeaz la msurarea rezistenelor a cror valoare depinde de
tensiunea aplicat.
Pentru msurarea rezistenei n c.c. prin metoda indirect se utilizeaz dou aparate de
precizie: un ampermetru i un voltmetru. Dup modul de montare a voltmetrului fa de
ampermetru se disting: montajul amonte (fig. 126 a) i montajul aval (fig. 126 b).
Notnd cu U i I indicaiile voltmetrului i ampermetrului, dac se calculeaz rezistena cu
relaia:
I
U
) R (
masurat x
= ,
se obine o eroare sistematic de metod ce trebuie corectat.
Cunoscndu-se rezistenele interne ale aparatelor (R
A
i R
V
), expresiile corecte ale
rezistenei se stabilesc innd seama de consumurile acestora :
n montaj amonte, innd cont de cderea de tensiune pe rezistena intern a
ampermetrului , rezult :

A
A R
x
R
I
U
I
I R U
I
U
R =

= = .
Eroarea absolut sistematic de metod este:
R
x
= (R
x
)
msurat
R
x
= R
A ,

R
c
c).
E
R
x
Fig.125
Metoda direct cu substituie folosind:
a - voltmetru; b ampermetru;
c logometru magnetoelectric.
a).
E
R
h
a b
k
R
x R
c
V
a b
k
E
R
h
R
c
R
x
b).
A
Msurri electrice i electronice
130
iar eroarea relativ rezult
x
A
x
x
R
R
R
R
=

.n montaj aval, innd seama de curentul ce trece prin voltmetru, rezult:

V
V R
x
R
U
I
U
I I
U
I
U
R

= = .
Eroarea absolut sistematic de metod se determin cu relaia:

V x
2
x
x
V x
V x
x masurat x x
R R
R
R
R R
R R
R ) R ( R
+
=
+
= = ,
iar eroarea relativ este:
x
V
V x
x
x
x
R
R
1
1
R R
R
R
R
+
=
+
=

.
Observaii :
- Eroarea relativ de metod n montaj amonte este pozitiv i cu att mai mic, cu ct
rezistena R
x
de msurat este mai mare dect rezistena intern R
A
a ampermetrului.
- Eroarea relativ de metod n montaj aval este negativ i cu att mai mic cu ct
rezistena R
x
de msurat este mai mic dect rezistena R
V
a voltmetrului.
- Pentru msurarea unei rezistene mici se va adopta montajul aval, iar pentru o rezisten
mare montajul amonte.
- Pentru ca erorile relative limit s fie minime, la msurarea unei rezistene R
x
cu un
ampermetru avnd rezistena R
A
i cu un voltmetru avnd rezistena R
V,
se va alege montajul:
- aval dac
V A
R R R < ;
- amonte dac
V A
R R R > .Fig.126 Metoda indirect de msurare a rezistenei:
a montajul amonte; b montajul aval.
a).
(R
A
)
I
Rx
= I
V R
x
U
V
U
Rx
A
(R
V
)
I
I
V
R
h
k
E
V
U
V
U
Rx
(R
V
)
I
I
V
A
I
Rx
(R
A
)
b).
R
x
k
E
R
h
Msurri electrice i electronice
131
5.1.5 Metode de punte pentru msurarea rezistenei
n funcie de valoarea rezistenei se utilizeaz: puntea Thomson, puntea Wheatstone i
puntea Megohm.
5.1.5.1.Metoda de punte cu substituie. Utiliznd o punte Wheatstone, cu ajutorul acestei
metode se pot realiza msurri de precizie ridicat a rezistenelor(0,005%).
ntr-o metod de punte cu substituie se fac dou msurri succesive, rezistena de msurat
fiind nlocuit cu o rezisten de precizie, de valoare foarte apropiat. Deci msurarea comport
dou etape: a) se msoar cu puntea Wheatstone rezistena necunoscut R
x,
obinndu-se:

b
a
R
x
=

; R
1
= kR .
b) se nlocuiete rezistena R
x
cu o rezisten de precizie, cunoscut, R
e
, care se msoar cu

acelai raport
b
a
:
b
a
R
e
= ; R
2
= kR .
(R
1
i R
2
sunt valorile rezistenei reglabile a punii, pentru care se obine echilibrul n prima,
respectiv n a doua etap a msurrii).
Rezult :
|
|
.
|

\
|
+ =
2
2 1
e x
R
R R
1 R R .
Deoarece R
e
este foarte apropiat de R
x
i termenul
2
2 1
R
R R
poate fi fcut suficient de mic,
rezult c eroarea cu care se determin R
x
depinde de precizia cu care este cunoscut R
e
, fiind
independent de precizia punii utilizate.


a
b
IN
R
(R
i
)
R
x

R
e

E
k
Fig.127
Metoda de punte cu substituie.
Msurri electrice i electronice
132

5.2 Msurarea capacitii

5.2.1 Generaliti
Capacitatea, ca i impedana n general, se poate msura prin una din urmtoarele metode:
metoda direct, metoda indirect i metoda de punte.
Metoda direct folosete aparate electronice numite capacimetre i se poate utiliza pentru
msurarea capacitilor cu valori cuprinse ntre miimi de picofarazi i zeci de nanofarazi, cu
precizie de 0,2% pn la 4%, n funcie de indicatorul folosit (analogic sau digital).
Metoda indirect utilizeaz ampermetrul i voltmetrul n cele dou tipuri de montaje: aval i
amonte, cu o precizie de msurare ntre 1% i 2%.
Metodele de punte sunt cele mai utilizate i precise (0,1% pn la 0,5%), folosindu-se puni
simple n c.a., puni cu transformatoare, puni de rezonan, puni cu circuite de msurare n dublu T
i puni digitale automate.
5.2.2 Metoda direct de msurare a capacitii. Capacimetre
n general, capacimetrele funcioneaz dup principiul obinerii unei tensiuni sau a unui
curent proporional cu capacitatea de msurat i al msurrii tensiunii sau curentului cu un aparat
analogic sau digital.

Pentru msurarea unei capaciti mici se folosete schema din fig.128a. Se msoar cderea
de tensiune la bornele unei rezistene etalon R, produs de curentul I
C
care parcurge capacitatea
necunoscut C
X
, la aplicarea unei tensiuni alternative cunoscute U. Rezistenta R are o valoare foarte
mic n comparaie cu reactana capacitiv Xc =
Cx
1

, i
U
R
= RI = RUC
x
,

unde: U este tensiunea de frecven f furnizat de generator i = 2f.
Pe baza relaiei de mai sus rezult:
C
x
= . KU
U R
U
R
R
=


Capacitatea C
x
este proporional cu tensiunea U
R
, care se msoar, dup amplificare i
detecie sincron, cu un voltmetru.
Schema este adecvat pentru msurarea unor capaciti mici de la pF pn la zeci de nF.
Pentru msurarea unei capaciti mari, se folosete schema din fig.128b.
Rezistenta R are o valoare foarte mare n comparaie cu reactana capacitiv X
c
= .
C
1
x


Tensiunea la bornele condensatorului C
x
va fi:
U
c
=
x x
c
RC
U
C
I

.

Fig.128 Capacimetre: a - capacimetru pentru capaciti mici;
b - capacimetru pentru capaciti mari; G - generator de semnal;
R - rezisten etalon; DS - detector sincron; AI - aparat indicator.
R
U
AI A
DS G
~
C
x
I
C

R
AI A DS G
~
C
x
I
C

R
C
U
a). b).
Msurri electrice i electronice
133
Rezult: C
x
=
c
2
c
U
K
RU
U
=

.
Capacitatea C
x
este invers proporional cu tensiunea la bornele ei; tensiunea se msoar,
dup amplificare i detecie sincron, cu un voltmetru.
Schema este folosit pentru msurarea unor capaciti ntre 0,1F 1F.
5.2.3 Metoda indirect (a ampermetrului i voltmetrului) pentru msurarea capacitii
Aceasta metod folosete voltmetrul si ampermetrul n montajele amonte i aval, precizia de
msurare fiind ntre 1 i 2%. n montaj (fig.129) sunt conectate aparate analogice (ampermetru i
voltmetru) de clas 0,2 sau 0,5.

Notndu-se indicaiile aparatelor cu U i I, iar rezistenele interne ale voltmetrului i
ampermetrului cu R
V
i R
A
, relaiile de calcul pentru capacitate n cele dou cazuri vor fi:
a) Montaj amonte (comutatorul k pe poziia 1). Deoarece I
x
= I, tensiunea U va fi:
U = , I
C
j
R
x
A
|
|
.
|

\
|


deci:
U = de , I
C
1
R
2
X
2
2
A

+ unde .
C
1
R
I
U
2
X
2
2
A

+ =
Rezult:
C
x
=
2
A
2
R
I
U
1 1
|
.
|

\
|

, i montajul amonte se utilizeaz pentru msurarea


capacitilor de valoare mic.
b) Montaj aval (comutatorul k pe poziia 2). Deoarece U
x
= U i Z
x
=
x x
C
1
I
U

= , iar
I = I
x
+ I
v
, I
x
2
= I
2
-I
v
2
, rezult:
C
x
= .
R
U
I
U
1
I
U
1
2
v
2
x
|
|
.
|

\
|


Montajul aval se folosete pentru msurarea capacitilor mari.
Observaii:
- Deoarece n relaiile de calcul ale capacitii necunoscute intervine pulsaia = 2f,
rezult c este necesar msurarea frecvenei cu frecvenmetrul F.
- Metoda industrial se aplic pentru msurarea capacitilor mai mari de 0,5F.
5.2.4 Metode de punte pentru msurarea capacitii
5.2.4.1 Puntea Sauty cu schem echivalent serie. n fig.130a, este reprezentat puntea
Sauty cu schem echivalent serie pentru msurarea capacitii condensatoarelor.
Condensatorul de msurat, conectat n latura BD, este reprezentat printr-o schem
echivalent serie (C
x
, R
x
). n latura BC se conecteaz un condensator etalon, reprezentat prin
V
A
~
AT
C
x

2 1
R
h

I
V

U
I
I
V
I
I
X
U
Fig.129 Metoda indirect a ampermetrului i voltmetrului pentru msurarea
capacitii: a - schema de montaj; b - diagrama fazorului la montaj aval.
AT-autotransformator; F-frecvenmetru; R
h
-reostat de reglaj.
k
a).
b).
Msurri electrice i electronice
134
schema echivalent serie (C
e
, R
e
). n punte se mai afl R
1
i R, rezistene decadice reglabile, iar R
2

este o rezisten bra de punte.
Impedanele din punte sunt:
Z
1
= R
1
;
Z
2
= R
2
;
Z
3
= R+R
e
+
e
C j
1

;
Z
4
= R
x
+
x
C j
1

.Condiia de echilibru Z
1
Z
4
= Z
2
Z
3
devine:
R
1
.
C j
1
R R R
C j
1
R
e
e 2
x
x
|
|
.
|

\
|

+ + =
|
|
.
|

\
|

+
Din egalarea prilor reale i imaginare rezult:
R
1
R
x
=

R
2
(R+R
e
)
R
x
= ( )
e
1
2
R R
R
R
+ i

=
=
e
2
1
x
e
2
x
1
C
R
R
C
C
R
C
R

Observaii:
- Relaiile de echilibru sunt independente de frecven, deci puntea poate fi alimentat i cu
o tensiune nesinusoidal, iar ca detector de nul s se foloseasc o casc telefonic.
- Echilibrarea punii se realizeaz prin modificarea rezistenelor R
1
i R
2
.
- Tangenta unghiului de pierderi tg
x
a condensatorului de msurat este
D = R
x
C
x
= RC
e
+ tg
e
.
Se constat c pierderile condensatorului de msurat sunt mai mari dect pierderile
condensatorului etalon.
5.2.4.2 Puntea Sauty (Nernst) derivaie cu schem echivalent paralel pentru condensatoare
Condensatorul de msurat, ca i condensatorul etalon, sunt reprezentate prin schema
echivalent paralel (fig.130b).
Fig.130 Metode de punte pentru msurarea capacitii:
a - puntea Sauty serie; b - puntea Sauty (Nernst) derivaie;
c - puntea Schering.
C
1

R
2

R
1
R
x
C
x

C
e

~
IN
~
D
B A
C
c).
C
e

C
x

R
x
R
1
R
2

R
e

IN
~
~
A
B
C
D
b).
R
x
R
R
1
R
2

R
e
R
e

C
x

C
e

IN
~
~
C
A B
D
a).
Msurri electrice i electronice
135
Impedanele din punte sunt:
Z
1
= R
1
;
Z
2
= R
2
;
Z
3
= ;
C R j 1
R
C j
1
R
C j
1
R
e
,
e
,
e
e
,
e
e
,
e
+
=


Z
4
= .
C R j 1
R
C j
1
R
C j
1
R
x x
x
x
x
x
x
+
=


Din condiia de echilibru se obine:
.
C R j 1
R
R
C R j 1
R
R
e
,
e
,
e
2
x x
x
1
+
=
+

Din egalarea prilor reale i imaginare, se obin urmtoarele condiii de echilibru:

. C
R
R
C
;
R
R
R R
e
2
1
x
1
2 ,
e x
=
=

Observaii:
- Pentru echilibrarea punii se variaz rezistenele R
1
i R
e

.
- Tangenta unghiului de pierderi tg
x
a condensatorului de msurat este
D = 1/R
x
C
x
= 1/C
e
,
e
R .
- Metoda este adecvat pentru msurarea condensatoarelor cu pierderi mari n dielectric.
5.2.4.3 Puntea Schering pentru msurarea capacitii condensatoarelor de nalt tensiune
Acest tip de punte (fig.130c) se folosete pentru msurarea capacitilor i factorului de
disipaie D al condensatoarelor de nalt tensiune, al izolatoarelor, cablurilor i materialelor
izolante.
Puntea se alimenteaz prin intermediul unui transformator T n nalt tensiune.
n punte se conecteaz rezistenele R
1
i R
2
i condensatorul etalon de nalt tensiune, de
valoare fix C
e
.
Valorile impedanelor din braele punii sunt:
Z
1
= ;
C R j 1
R
C j
1
R
C j
1
R
1 1
1
1
1
1
1
+
=


Z
2
= R
2;


Z
3
= ;
C J
1
e


Z
4
=

+
x
x
C J
1
R
Din condiia de echilibru rezult:

e
2
x
x
1 1
1
C j
R
C j
1
R
C R j 1
R

=
|
|
.
|

\
|

+
+
.
Din egalarea prilor reale i imaginare se obin urmtoarele condiii de echilibru:
C
x
= ;
R
R
C
2
1
e
R
x
=
e
1
2
C
C
R .
Msurri electrice i electronice
136
Observaii:
- Factorul de disipaie (tangenta unghiului de pierderi) este:
D = tg
x
= R
x
C
x
=
1 1
2
1
e
e
1
2
R C
R
R
C
C
C
R =
.
- Pentru echilibrarea punii se variaz rezistena R
1
i capacitatea C
1
.


5.3 Msurarea inductivitii

5.3.1 Msurarea inductivitii proprii
Pentru msurarea inductivitii proprii se pot folosi: metoda direct, metoda indirect i
metode de punte.
Metoda direct folosete aparate electronice numite inductanmetre cu interval de msurare
cuprins ntre 10H i 100H i precizie 0,5....3%, iar metoda indirect utilizeaz ampermetrul i
voltmetrul n montaje amonte i aval, cu precizia variind ntre 1 i 2%.
Metodele de punte sunt cele mai rspndite i cele mai precise (precizie 0,1.0,5%). Pentru
msurarea inductivitilor proprii se utilizeaz puni simple de c.a., puni cu transformatoare i puni
cu circuite de msurare n dublu T. Dac bobina de msurat are miez feromagnetic, inductivitatea
proprie L trebuie msurat n condiiile de funcionare, avnd n vedere neliniaritatea dependenei
inductivitii L de tensiunea alternativ aplicat i de frecvena tensiunii de alimentare.
5.3.1.1 Metoda direct de msurare a inductivitii proprii. Inductanmetre.
Mai puin folosite, inductanmetrele cu citire direct funcioneaz pe principiul msurrii
tensiunii la bornele bobinei a crei inductivitate proprie se msoar; bobina este alimentat de la o
surs de curent alternativ prin intermediul unei rezistene serie de valoare foarte mare (fig.131).

A Generator
Rs
V
Ai


Deoarece
X
L
s
L
U
R
U

= , se determin:
=
X
L
L
S L
kU
R
U
U
=

, unde k constant a aparatului.


Inductanmetrele se realizeaz ca aparate independente sau combinate cu capacimetre (LC -
metre).
5.3.1.2 Metoda indirect (a A-metrului i V-metrului) pentru msurarea inductivitii
proprii. n montaj (fig.132) sunt conectate aparate analogice de clas 0,2 sau 0,5. Notnd indicaiile
aparatelor cu V i I i rezistenele interne: a voltmetrului cu R
V
i a ampermetrului cu R
A,
se vor
stabili relaiile exacte de calcul pentru inductivitatea proprie n dou cazuri: montaj amonte (k pe
poziia 1) i montaj aval (k pe poziia 2).
a. Montaj amonte. Tensiunea msurat de voltmetru este:
I ) L j R R ( U
X X A
+ + = , deci:
2
X
2
X A
) L ( ) R R ( I U + + = ,
de unde:
2
X
2
X A
) L ( ) R R (
I
U
+ + = .


L
X
Fig.131 Inductanmetru.
Msurri electrice i electronice
137
A
V
Rh
I
1 2
x
Iv Rv
U
Ux
Rx
Ix
Lx
Ra
AT
F


Rezult:
2
X A
2
X
) R R (
I
U 1
L + |
.
|

\
|

= .
b. Montaj aval. Inductivitatea proprie este:
2
X
2
X X
R Z
1
L

= ,
iar impedana
X
Z se calculeaz cu:
X
X
I
U
Z = . Din diagrama fazorial (fig.132b) rezult curentul
prin ampermetru :
, cos I I 2 I I I
V X
2
V
2
X
2
+ + = iar
X
X
Z
R
cos = i
X
X
Z
U
I = . Deci:
2
V V X
2
X
X
x
V
X
2
V
2
X
2
2
I ) I R 2 U (
Z
U
Z
R
I
Z
U
2 I
Z
U
I + + = + + = .

Impedana rezult:
2
V
2
V X
2
X
I I
) I R 2 U ( U
Z

+
= ,
unde
V
V
R
U
I = .
Observaii:
- n relaiile anterioare se observ c la calculul inductivitii L
x
este necesar valoarea R
x
a
rezistenei bobinei.
- La o bobin fr miez de fier, rezistena R
x
se determin prin alimentarea
montajului de la o surs de c.c.
- La o bobin cu miez de fier, pentru calculul rezistenei R
x
trebuie folosit un
wattmetru, cu care s se msoare puterea consumat de bobin; cunoscndu-se
curentul, rezult R
x
.
- n practic se folosete montajul aval, bobinele avnd impedane de valori mici (sub
100).
5.3.1.3 Metode de punte pentru msurarea inductivitii proprii
5.3.1.3.1 Puntea Maxwell-Wien pentru msurarea unei inductiviti proprii cu schem
echivalent serie. Puntea Maxwell-Wien (fig.133a) este cea mai rspndit punte pentru msurarea
inductivitilor L la frecvene joase, admind schema echivalent serie pentru bobin.
Impedanele din schem sunt :
a).
I
X
I
I
V I
Rx
I
Lx
Fig.132 Metoda indirect a ampermetrului i voltmetrului pentru
msurarea inductivitii proprii L:
a - schema de montaj; b - diagrama fazorial (montaj aval).
b).
Msurri electrice i electronice
138
1 1
1
1
1
1
1
C R j 1
R
C j
1
R
jC
1
R
Z
+
=

= ;
2 2
R Z = ;
3 3
R Z = ;
X X 4
L j R Z + = .
Din condiia de echilibru
3 2 4 1
Z Z Z Z = rezult:
3 2 X X
2 1
1
R R ) L j R (
C R j 1
R
= +
+
.
Din egalarea prilor real i imaginar rezult:
3 2 X 1
R R R R = ,

1 2 3 1 X 1
C R R R L R = ;
deci:
3
1
2
X
R
R
R
R = ;
C R R L
3 2 X
= .
IN
A B
C
D
Lx
Rx
R2
R3
IN A B
C
D
Lx
Rx
R2
R3
IN
A
B
C
D
R2
R3
C1
Rx
R1
C1

a). b). c).
Factorul de calitate
X
Q al bobinei este:
1 1
3
1
2
1 3 2
X
X
X
C R
R
R
R
C R R
R
L
Q =

= .
5.3.1.3.2 Puntea Owen pentru msurarea unei inductiviti cu schem echivalent serie.
Puntea Owen este prezent n fig.131b. ntr-una din laturile sale se conecteaz bobina ai crei
parametri (
X
R i
X
L ) se msoar, iar n latura adiacent o rezisten decadic cu bun rezoluie,
3
R .
Valorile impedanelor sunt:
1
Z
1
C j
1

= ;
2
Z
2
R = ;
3
Z
3
3
C j
1
R

+ = ;
C
1

R1
C
3
Fig.133 Metode de punte pentru msurarea inductivitii proprii L:
a - puntea MaxwellWien; b - puntea Owen; c - puntea Hay.
Msurri electrice i electronice
139
4
Z
X X
L j R + = .
Din condiia de echilibru, rezult:
)
C j
1
R ( R ) L j R (
C j
1
3
3 2 X X
1

+ = +

.
Din egalarea prilor real i imaginar, se obin relaiile:
3
3
1
X
C
R
C
R
= ;
3
1
2 X
C
C
R R = ;
1 3 2 X
C R R L = .
5.3.1.3.3 Puntea Hay pentru msurarea unei inductiviti cu schem echivalent paralel.
Puntea Hay se folosete pentru msurarea bobinelor (fig.133c) cu factor de calitate
X
Q ridicat.
Impedanele din laturi sunt:
1
Z
1
1
C j
1
R

+ = ;
2 2
R Z = ;
3
Z
3
R = ;
4
Z
X X
X X
L j R
L j R
+

= .
Din condiia de echilibru rezult:
3 2
X X
X X
1
1
R R )
L j R
L j R
)(
C j
1
R ( =
+

+ .
Din egalitatea prilor real i imaginar rezult:
3
1
2
X
R
R
R
R = ;
X 2 1 X
R R C L = .
Factorul de calitate:
1 1 3 2 1
3
1
2
X
X
X
C R
1
R R C
R
R
R
L
R
Q

= .
5.3.2 Msurarea inductivitii mutuale
Pentru msurarea unei inductiviti mutuale se folosesc: metoda indirect, metoda
comparaiei cu o inductivitate mutual etalon i metoda de punte.
- Metoda indirect a ampermetrului i voltmetrului este folosit n dou variante:
- msurarea t.e.m. indus n una dintre cele dou bobine la trecerea unui current
alternativ de intensitate i frecven cunoscute prin cealalt bobin, urmat de calculul inductivitii
mutuale;
- msurarea inductivitii proprii ale bobinelor montate n serie, apoi n opoziie, i
calculul inductiviti mutuale.
Precizia metodei indirecte este de 1-2%; se utilizeaz aparate de clas 0,2 sau 0,5.
- Metoda de comparaie (Felici) presupune utilizarea unei inductiviti mutuale etalon
variabile M
e
i folosirea unui indicator de nul. Precizia metodei este funcie de precizia etalonului
de inductivitate mutual folosit.
- Metodele de punte confer o precizie ridicat msurrilor. Sunt folosite punile Carey-
Foster i Maxwell-Campbell.
5.3.2.1 Msurarea inductivitii mutuale prin metoda indirect a A-metrului i V-metrului
a) Pentru prima variant, care presupune msurarea t.e.m. indus, schema de montaj este
prezentat n fig.134.
Se noteaz indicaiile aparatelor cu U i I. La trecerea curentului i prin nfurarea primar
A
1
B
1
a inductivitii mutuale M
x
, la bornele nfurrii secundare A
2
B
2
apare o t.e.m. indus e
2
, dat
de relaia :

Msurri electrice i electronice
140
dt
di
L i ) R R (
dt
di
M e
v
2 v v 2 x 2
+ + = = ,
n care R
2
, L
2
sunt rezistena i inductivitatea proprie a nfurrii secundare A
2
B
2
, iar i
v
curentul
secundar (prin voltmetru).

Scriind relaia de mai sus n complex, se obine:
| |
v 2 v 2 x
I L j ) R R ( I LM j + + = , sau
( ) ( )
v
2
2
2
v 2 v
2
2
2
v 2 x
R
U
) L ( ) R R ( I L R R I M + + = + + =
i:

v
2
2
2
v 2
x
R
) L ( ) R R (
I
U
M
+ +

= .
Se observ c pentru determinarea inductivitii mutuale este necesar s se cunoasc
frecvena ) 2 ( f f = i parametrii nfurrii secundare (rezistena R
2
i inductivitatea L
2
).
b) Msurarea inductivitii mutuale prin metoda determinrii inductivitilor proprii a
nfurrilor n serie i n opoziie presupune realizarea montajelor din fig.135.
Se determin mai nti inductivitatea proprie L
s
, a nfurrilor A
1
B
1
i A
2
B
2
conectate n
serie. Apoi se determin inductivitatea proprie L
0
a nfurrilor A
1
B
1
i A
2
B
2
conectate n opoziie.
n funcie de L
1
, L
2
(inductivitile proprii ale nfurrilor A
1
B
1
i A
2
B
2
) i de inductivitatea
mutual M
x
, se scriu inductivitile serie i opoziie:

x 2 1 1
M 2 L L L + + = ;
x 2 1 1
M 2 L L L + = (cnd nfurrile sunt legate n serie, fluxurile
se nsumeaz; cnd sunt legate n opoziie, fluxurile se scad).
Rezult inductivitatea mutual:
.
4
L L
M
0 s
x

=Fig.134 Metoda indirect de msurare a inductivitii mutuale M:
M
x
inductivitatea mutual de msurat; R
h
reostat de reglaj al curentului
din circuitul nfurrii primare; A ampermetru (de rezisten intern R
A
);
V voltmetru (de rezisten intern R
v
).

R
h
A
(R
A
)
A
1 A
2
(R
V
)
V
B
1

B
2

(R
2
,L
2
)
I
M
x

U
R
h
R
h

R
h
A

A
1 A
2
M
x

B
1

B
2

V

Fig.135 Msurarea inductivitii mutuale M prin determinarea
inductivitilor proprii: a serie; b opoziie.

R
h
A

A
1 A
2
M
x

B
1
B
2

V

a). b).
Msurri electrice i electronice
141
5.3.2.2 Msurarea inductivitii mutuale prin metoda FELICI
Inductivitatea mutual de msurat M
x
se compar cu o inductivitate mutual etalon,
cunoscut cu precizie i variabil M
e
(fig.134).

Asupra montajului trebuie fcut observaia c nfurrile primare ale inductivitilor
mutuale se conecteaz n serie, iar cele secundare n opoziie.
Se variaz inductivitatea mutual etalon M
e
pn cnd indicatorul de nul rmne zero, adic
tensiunile electromotoare induse n nfurrile secundare ale celor dou bobine sunt egale, deci:

e x
M M = .
Observaii:
- Msurarea se poate face numai dac inductivitatea de msurat este mai mic (cel mult
egal) dect inductivitatea etalon maxim,
max
e x
M M .
- n cazul n care, variindu-se M
e
, se constat c indicatorul de nul nu poate fi adus la zero,
nseamn c, fie nu s-a respectat conexiunea corect a bornelor, fie
max
e x
M M > . Dac, inversndu-
se legturile la bornele unui circuit, nu se poate face echilibrarea, nseamn c
max
e x
M M > i este
necesar nlocuirea inductivitii mutuale M
e
cu o alta, a crei valoare maxim s fie mai mare dect
M
x
.
5.3.2.3 Msurarea inductivitii mutuale prin metoda punii CAREY-FOSTER
n figura 137 este reprezentat schema punii Carey-Foster. n momentul echilibrului, cnd
curentul prin indicatorul de nul este zero, cderile de tensiune sunt:
.
U U
U U
DB CB
AD AC
)
`

=
=Dac se nlocuiesc valorile cderilor de tensiune rezult:
0 I M j I L j I ) ' R R (
x 1 1 1 1
= + + + ;

C
1 A
1
A
2
M
x
B
1

B
2


IN

M
e
M
e

C
2
D
2
D
1M
x
Fig.136 Msurarea inductivitii mutuale M prin metoda comparaiei (Felici).
Fig.137 Metoda de punte Carey-Foster
pentru msurarea unei inductiviti
mutuale M.
C
B
D
A

L
3

R
3

R
2

R

IN

2
I

L
2
,
R
2

I
M
x
*I
1

Msurri electrice i electronice
142

2 2 1
3
3
I R I
C j
1
R =
|
|
.
|

\
|

+ .
Deoarece
2 1
I I I + = , rezult:
| |
2 x 1 x 1 1
I M j I ) M L ( j ) ' R R ( = + + + ;

2 2 3 1 3 3
I R C j I ) C R j 1 ( = + .
Prin raportarea relaiilor rezult:

2 3
x
3 3
x 1 1
R C
M
C R j 1
) M L ( j ' R R
=
+
+ + +

sau:
| | ) C R j 1 ( M R C ) M L ( j ' R R
3 3 x 2 3 x 1 1
+ = + + + .
Din egalarea prilor reale i imaginare rezult:

2 3 1 x x 2 3 1
R C ) ' R R ( M M R C ) ' R R ( + = = + ;

3 2
2 1
x 3 x 2 x 1
R R
R L
M R M R ) M L (
+
= = + .
Observaii:
- Se obin dou condiii de echilibru. Din una se determin M
x
, iar cealalt poate servi la
calculul inductivitii L
1
.
- Semnul (-) care apare n relaiile rezultate din egalarea prilor arat c inductivitatea
mutual trebuie astfel conectat n punte, nct s fie negativ ( 0 M
x
< ).
- Ultima condiie din egalarea prilor este realizat numai dac
x 1
M L .
- Pentru echilibrare se variaz rezistenele R i R
3
.


5.4 Msurarea modulului i fazei impedanelor

5.4.1 Generaliti
Impedana Z i componentele sale, rezistena R i reactana X, reprezint parametrii care
caracterizeaz elementele de circuit (rezistoare, bobine, condensatoare), folosite n construcia
aparatelor i mainilor electrice. Msurarea acestor mrimi este necesar n numeroase cazuri
practice, impunnd dezvoltarea unor variate aparate i metode de msurare n funcie de:
- intervalul de msurare;
- frecven;
- precizia (eroarea de msurare) impus.
Metodele folosite pentru msurarea impedanei se pot clasifica n:
- metode directe, care utilizeaz aparate construite pentru a indica direct mrimea Z, C sau
L;
- metode indirecte, care utilizeaz relaii de calcul n funcie de mrimile msurate direct (cu
ampermetre, voltmetre i wattmetre);
- metode de punte care utilizeaz schemele de punte.
5.4.2 Metode directe de msurare a impedanei. Impedanmetre.
Impedanmetrele (Z-metrele) msoar fie numai impedana n modul, fie modulul i
defazajul impedanei. Acestea furnizeaz o informaie mai redus dect aparatele care msoar
parametrii R, L, C i Q, D sau tg, ns prezint avantajul posibilitaii de folosire ntr-o band
relativ larg de frecvene. Pentru msurarea modulului impedanei se poate folosi metoda msurrii
tensiunii la bornele lui Z
x
sau a curentului prin impedan. Pentru a se lrgi intervalul de msurare a
impedanei de la la M, se pot folosi transformatoare de adaptare (trafo de tensiune i trafo de
curent cu prize)(fig.138a).Msurri electrice i electronice
143
n fig.138 componentele au urmtoarea semnificaie: TT - transformator de tensiune cu prize
multiple; TC - transformator de curent cu prize; G - generator de frecven variabil; A -
amplificator cu reglare automat a amplificrii; I - detector de curent; U - detector de tensiune; Z
x
-
indicator al modulului impedanei; - fazmetru electronic.
O alt posibilitate de msurare a impedanei o reprezint metoda direct cu substituie, care
utilizeaz o rezisten etalon (de valoare cunoscut cu precizie). Cu un voltmetru (analogic sau
digital) (fig.138b) se msoar cderea de tensiune pe impedana Z
x
(U
Zx
); apoi se msoar cderea
de tensiune pe rezistena R
e
(U
Re
).
Rezult:
e
x
R
Z
R
Z
U
U
e
X
=
e
X
R
Z
e x
U
U
R Z = .
Dac rezistena de precizie este reglabil, se poate varia R
e
pn cnd cele dou tensiuni
sunt egale U
Zx
= U
Re
, obinndu-se Z
x
= R
e
.


Pentru msurarea impedanei n modul i faz, se folosete impedanmetrul vectorial
(fig.138c).
Pentru Z
x
1000, amplificatorul A este comandat de detectorul de curent I, care sesiznd
curentul prin Z
x
, regleaz automat amplificarea prin A, astfel nct curentul rmne constant,
independent de valoarea lui Z
x
. Tensiunea la bornele lui Z
x
, proporional cu Z
x
, este preluat de
detectorul de tensiune U i aplicat indicatorului Z
x
, gradat n .
Semnalele de la ieirile blocurilor U i I sunt aplicate fazmetrului , care indic defazajul

x
al impedanei, n valoare i semn.
Pentru Z
x
>1000 schema funcioneaz similar, dar cu meninerea constant a tensiunii.
Aparatul are avantajul c nu necesit nici un reglaj, indic direct Z
x
i
x
ntr-o gam larg de valori
(110M), independent de frecven (ntre 5 i 500 KHz). Are ns o precizie redus (5% pentru
Z
x
i 6% pentru
x
).
5.4.3 Metode indirecte de msurare a impedanei
Metodele indirecte sunt: metoda ampermetru-voltmetru-wattmetru i metoda celor trei
tensiuni.
Metoda ampermetru-voltmetru-wattmetru se bazeaz pe msurarea puterii consumate de
impedan, a tensiunii la borne i a curentului absorbit. Pentru ca tensiunea aplicat impedanei s
fie msurat direct, montajul se realizeaz aval.

Generator
TC
A
TT
Z
X

AI
~
R
e
V
U
Re
K
Z
X
U
Zx
Fig.138 Msurarea impedanei
prin metode directe:
a - impedanmetru n modul;
b - metoda direct cu substituie;
c - impedanmetru vectorial.
Generator
I
U

|Z
X
|
Z
X
A
b).
c).
a).
Msurri electrice i electronice
144

Notndu-se P
w
, U i I indicaiile wattmetrului, voltmetrului i ampermetrului, i R
w
, R
v
, R
e

rezistenele circuitului de tensiune al wattmetrului, voltmetrului i respectiv rezistena lor
echivalent:

v wu
v wu
e
R R
R R
R
+
= ,
rezult pentru Z
x
, X
x
i R
x
formulele date n tabelul 5.1.

Formule de calcul pentru R
x
, X
x
, i Z
x
, msurate prin metoda wattmwtru-voltmetru-ampermetru,
montaj aval Tabelul 5.1
Parametru Formula exact
Formula
aproximativ
Observaii


R
x
2
e e
w 2
e
2
w
R
U
R
P 2
I
R
U
P
|
|
.
|

\
|
+2
w
I
P


v w
v w
e
R R
R R
R
+

=

X
x
2
e e
w 2
2
w
2 2
R
U
R
P 2
I
P I U
|
|
.
|

\
|
+


2
2
w
2 2
I
P I U


P
w
, U, I sunt valorile
citite la wattmetru,
voltmetru, ampermetru.

Z
x
2
e e
w 2
R
U
R
P 2
I
U
|
|
.
|

\
|
+

I
U

S-a considerat schema
echivalent serie.

Formulele exacte se folosesc n cazul cnd R
e
< R
x
sau au valori apropiate, iar dac R
e
<<R
x

se pot folosi formule aproximative, n care se neglijeaz consumul aparatelor de msurare.
Metoda celor trei tensiuni presupune msurarea tensiunilor U
1
, U
R
, i U conform schemei
din fig.139b (n care R este o rezisten nereactiv), cu un voltmetru electronic (pentru a se elimina
erorile datorate efectului de untare al voltmetrului). Relaiile de calcul sunt incluse in tabelul 5.2.
Observaii
- Metodele indirecte permit msurarea parametrilor Z, R, X n condiiile de lucru ale
componentelor examinate (bobine, condensatoare, rezistoare), deci se folosesc:
a) n cazurile n care nu se pot utiliza alte metode mai exacte (de punte) pentru c ar
modifica regimul de lucru al impedanelor de msurat;
b) n cazurile n care elementele de circuit nu pot fi scoase din instalaie sau trebuie
controlate n timpul funcionrii lor.
De asemenea, aceste metode se folosesc la ncercrile mainilor i aparatelor electrice de
joas sau nalt tensiune pentru determinarea reactanelor, rezistenelor i impedanelor acestor
echipamente.

V
W
A
X
Z
~
AT
*
*
a. b.
Fig.139 Msurarea impedanei prin metode indirecte.
a - metoda ampermetru-voltmetru-wattmetru;
b - metoda celor trei tensiuni.
~
R
U
1

Z
X

U
U
R
Msurri electrice i electronice
145
Formule de calcul pentru pentru R
x
, X
x
, i Z
x
, msurate prin metoda celor trei tensiuni
Tabelul 5.2
Parametru Formula Observaii

R
x

(
(

|
|
.
|

\
|

|
|
.
|

\
|
1
U
U
U
U
R
2
1
2
R
2
R
1

R - rezisten nereactiv
ce ndeplinete condiia
R<<Z
x.

X
x

(
(

|
|
.
|

\
|

(
(

|
|
.
|

\
|
+
2
R R
1
2
R R
1
U
U
U
U
1 1
U
U
U
U
R
2
1

Voltmetrul care
msoar tensiunile
trebuie s aib R
v
<<Z
x
Z
x

R
U
U
R


- n cazul impedanelor cu pronunat caracter reactiv, de exemplu transformatoare sau
maini electrice de curent alternativ, wattmetrul utilizat este necesar s fie de cos
nom
redus, pentru
a se micora erorile de msurare a puterii active P
u
.
- La metoda celor trei tensiuni, rezistena R introdus n serie cu impedana msurat,
trebuie s fie mic n comparaie cu Z
x
, pentru a nu disipa o putere mai mare dect suport fr a se
decalibra.
Metodele de punte pentru msurarea impedanei au fost prezentate n cap.2 (2.7).


5.5 Msurarea puterii electrice

5.5.1 Msurarea puterii n circuitele de curent continuu
Puterea absorbit de un receptor, conectat ntr-un circuit de curent continuu, se definete ca
produsul dintre tensiunea la bornele sale U
R
, i curentul pe care-l absoarbe de la sursa de alimentare
I
R
: P
R
= U
R
I
R
.
Puterea debitat de un generator se definete ca produs ntre tensiunea la bornele sale U
G
i
curentul debitat I
G
: P
G
=U
G
I
G
.
Din definiiile puterilor absorbit de un receptor (consumator) i debitat de un
generator (surs), rezult metodele de msurare a puterii n curent continuu:
- metoda indirect a ampermetrului i voltmetrului;
- metoda direct (a wattmetrului).
5.5.1.1 Metoda indirect a ampermetrului i voltmetrului
Pentru msurarea puterii consumat de receptor sau debitat de surs n curent continuu, se
utilizeaz dou aparate: un ampermetru i un voltmetru. Dup modul de conectare a voltmetrului
fa de ampermetru se disting: montajul amonte (fig.140a) i montajul aval (fig.141b).
Notnd cu U i I indicaiile voltmetrului i ampermetrului, dac se calculeaz puterea
(absorbit sau debitat) cu relaia:
Fig.140 Metoda indirect a ampermetrului i voltmetrului pentru msurarea
puterii n c.c.: a - montaj amonte; b - montaj aval.
I
R
=I
(R
A
)
G
V R
U
G
U
V
U
R
A
(R
V
)
I
I
G
I
V
a).
G
V
R
U
G
U
V
U
R
(R
V
)
I
G
=I
I
V
A
I
R
(R
A
)
b).
Msurri electrice i electronice
146
P
m
= UI,
rezult o eroare sistematic de metod ce trebuie corectat.
Expresiile corecte ale puterilor se stabilesc innd seama de consumurile aparatelor de
msurat (se cunosc: R
A
rezistena intern a ampermetrului, i R
V
rezistena intern a
voltmetrului).
Observaii:
- Se constat c puterea consumat de receptor P
R
i puterea debitat de generator P
G
sunt
date de produsul indicaiilor ampermetrului i voltmetrului, din care se scad sau se adun puterile
consumate de aparatele de msurare (p
A
= R
A
I
2
i
V
2
v
R
U
p = ). n general, aceste consumuri fiind
mici, de ordinul 0,5 5 W, ntr-o prim aproximaie se pot neglija, astfel nct puterea se calculeaz
cu relaia P
m
= UI .
- Eroarea relativ de metod la msurarea puterii consumate de receptor P
R
n montaj
amonte, este cu att mai mic cu ct cderea de tensiune pe ampermetru este mai mic dect
cderea de tensiune pe receptorul R; montajul este adecvat pentru msurarea receptoarelor cu
consum mare de putere, deci a puterilor mari.
- Eroarea relativ de metod la msurarea puterii consumate de receptor P
R
n montajul aval,
este cu att mai mic, cu ct curentul prin voltmetru I
V
este mai mic dect curentul I, din circuit,
deci cu ct rezistena R
V
este mai mare dect rezistena R; montajul este adecvat pentru msurarea
consumului de putere al receptoarelor cu rezisten mic, deci a puterilor mici.
- Indiferent de modul de conectare a aparatelor, ntre puterile: P
G
generat de surs, P
R

consumat de receptor i puterile absorbite de aparate p
A
i p
V
, exist relaia:
P
G
= P
R
+p
A
+p
V
.
5.5.1.2 Metoda de msurare direct a puterii cu wattmetrul
Aceast msurare se execut analog cu msurarea puterii active n circuitele de c.a.
expus n paragraful urmtor.
5.5.2 Msurarea puterii n circuitele monofazate de curent alternativ
Presupunnd un dipol electric avnd aplicat la borne tensiunea u i fiind parcurs de
curentul i, puterea instantanee la borne este dat de relaia p = ui. Puterea instantanee este primit
sau cedat, dup cum sensurile tensiunii u la borne i a curentului i se asociaz dup regula de la
receptoare sau de la generatoare.
Puterea activ consumat de un receptor sau debitat de un generator se definete ca
valoarea medie a puterii instantanee luat pe o perioad:

= = =
T
0
~ ~
pdt
T
1
ui p P .
Puterea aparent S este produsul valorilor efective ale tensiunii i curentului: S = UI.
1. Pentru un circuit monofazat funcionnd n regim permanent sinusoidal la care
) t sin( 2 U u + = ; ) t sin( 2 I i + = , rezult:
- puterea activ: P = UIcos; = - ;
- puterea reactiv: Q = UIsin; = - ;
- puterea aparent: S = UI.
Pentru acest regim se poate introduce noiunea de putere aparent complex S a circuitului
monofazat, ca produs dintre tensiunea complex U i valoarea conjugat a curentului complex I
*
n
reprezentare simplificat:
S = UI
*
= Se
j
= UIcos + jUIsin = P+jQ.
Puterea complex are modulul egal cu puterea aparent
2 2
Q P S + = , iar argumentul egal
cu defazajul circuitului:
P
Q
} S { arctg = =

.
Puterea activ este partea real a puterii aparente complexe S,
P = UIcos = Re{S}= Re{UI
*
}, iar puterea reactiv este partea imaginar a puterii
Msurri electrice i electronice
147
aparente complexe S:
Q = UIsin = Im{S}= Im{UI
*
}.
2. Pentru un circuit monofazat funcionnd n regim nesinusoidal la care:

=
+ + =
1 n
n n 0
) t n sin( U 2 U u ;

=
+ + =
1 n
n n 0
) t n sin( I 2 I i , rezult:
- puterea activ:

=
+ = =
1 n
n n n 0 0
~
cos I U I U i u P ,
n care
n
este defazajul dintre armonicele de ordin n de tensiune i de curent (
n
=
n
-
n
);
- puterea reactiv:

=
=
1 n
n n n
sin I U Q .
Spre deosebire de regimul sinusoidal la care
2 2
Q P S + = , n regim nesinusoidal
2 2
Q P S + , introducndu-se noiunea de putere deformant:
D
2
= S
2
(P
2
+ Q
2
) = (UI)
2
(P
2
+ Q
2
).
Relaiile de definiie se vor folosi pentru deducerea modului de msurare a puterilor
activ, reactiv i aparent n circuitele monofazate. Pentru msurarea puterii active se utilizeaz:
- wattmetre clasice (electrodinamice, termice);
- multiplicatoare statice (bazate pe efectul Hall, pe efectul Gauss, multiplicatoare cu diode
semiconductoare, multiplicatoare cu transconductan variabil).
Utilizarea multiplicatoarelor realizate cu dispozitive semiconductoare, fa de wattmetrele
clasice, prezint urmtoarele avantaje: sensibilitate mai mare, rezisten la suprasarcini, consum
propriu mai redus, posibilitate de utilizare la ieire a unui instrument magnetoelectric.
Pentru msurarea puterii active se mai pot folosi:
- metoda indirect a celor trei aparate (voltmetre sau ampermetre);
- metoda indirect cu ajutorul osciloscopului catodic.
5.5.2.1 Metoda direct de msurare a puterii active cu wattmetrul electrodinamic
Wattmetrul electrodinamic are la baz un instrument electrodinamic cu cmp radial, la care
seciunile bobinei fixe sunt nseriate i astfel dimensionate nct s permit trecerea curentului I;
bobina mobil este montat n serie cu o rezisten adiional, la bornele ansamblului aplicndu-se
tensiunea U (fig.141a). Se presupun tensiunea i curentul de variaie sinusoidal n timp:
) t sin( 2 U u + = ; ) t sin( 2 I i + = .
Pentru instrumentul eletrodinamic cu cmp radial este valabil relaia:
) I I cos( I I
D
k
2 1 2 1
= , i nlocuind:
I
1
= I i I
2
=
w
R
U
(R
w
rezistena circuitului de tensiune, R
w
= R
bm
+ R
a
, R
bm
rezistena bobinei
mobile, R
a
rezistena adiional), rezult:
P K cos UI K cos UI
DR
K
` `
w
= = = , unde
w
`
DR
K
K = .
Wattmetrul are circuitul de tensiune rezistiv, deci curentul I
2
este n faz cu tensiunea U.
Observaii:
- Deviaia este proporional cu puterea activ dat de tensiunea aplicat circuitului de
tensiune i curentul ce parcurge bobina de curent a wattmetrului (de remarcat c bobinele de curent
i de tensiune pot fi montate pe circuite diferite). Scara wattmetrului electrodinamic este astfel
uniform.
- Pentru ca indicaia wattmetrului s fie obinut n sensul normal al scrii sale cnd P>0,
trebuie respectat polaritatea aparatului. n acest scop, cte una din bornele circuitelor de curent i
de tensiune sunt marcate cu un semn distinctiv (asterix, liter etc.), indicnd prin aceasta c sunt
bornele de intrare ale curenilor n bobinele respective (fig.141b).

Msurri electrice i electronice
148- Indicaia wattmetrului depinde de unghiul de defazaj prin factorul cos; rezult c pentru
valori ale unghiului cuprinse ntre 90
0
i +90
0
, deviaia este n sensul normal al scrii (fig.141c).
Deviaia devine negativ pentru unghiuri ce depesc 90
0
indiferent n ce sens, ceea ce se ntmpl
la alimentarea circuitelor wattmetrului cu surse diferite (spre exemplu, la utilizarea n circuite
trifazate); pentru a se obine deviaia n sensul normal al scrii, se inverseaz polaritatea la unul din
circuitele wattmetrului, de obicei la cel de tensiune, citirea respectiv trebuie s fie considerat apoi
cu semnul minus (fig.141d).
- Determinarea puterii msurate de wattmetru se face pe baza relaiei determinate anterior,
din care se expliciteaz puterea P:
= = C
K
1
P
`
,
unde C este constanta wattmetrului.
- Determinarea constantei se face pe baza valorilor nominale ale curentului, tensiunii i
factorului de putere, de regul egal cu unitatea, valori pentru care deviaia trebuie s rezulte egal
cu deviaia maxim
max
,

deci:
max
n n n
max
n
cos I U P
C

= [w/div].
De exemplu pentru I
n
= 5A, U
n
= 240V, cos
n
=1 i
max
=120div, constanta wattmetrului
este C=10 W/div.
- Constructiv, circuitele de curent i de tensiune ale wattmetrului sunt dimensionate pentru
anumite valori nominale ale curentului i tensiunii. Extinderea intervalului de msurare se
realizeaz pn la 1200V prin montarea n circuitul de tensiune a unor rezistene adiionale. Pentru
tensiuni mai mari de 1200V se utilizeaz transformatoare de tensiune; n acest caz tensiunea
nominal a circuitului de tensiune a wattmetrului este n mod uzual 100V. La circuitul de curent se
realizeaz extinderea intervalului prin comutarea seciunilor bobinei fixe n montaj serie sau paralel,
ceea ce permite modificarea curentului nominal n raportul de 1:2 sau raporturile 1:2:4; extinderi
mai mari se obin prin utilizarea transformatoarelor de curent, n care caz curentul nominal al
bobinei de curent al wattmetrului este de 5A sau 1A.
- Datorit dependenei deviaiei wattmetrului de factorul de putere se poate ntmpla, n
cazul unei folosiri neatente n montajele de laborator, ca circuitele de curent i de tensiune s fie
suprancrcate i totui deviaia s nu depeasc valoarea sa maxim. De aceea, este recomandabil
s se foloseasc n acelai montaj cu wattmetrul, un ampermetru i un voltmetru pentru urmrirea n
permanen a mrimilor din circuit, curent i tensiune, care nu trebuie s depeasc limita
superioar a intervalului de msurare al circuitelor wattmetrului.
- Schemele de montaj ale wattmetrului pentru msurarea puterii active n circuitele
monofazate sunt redate n fig.142.
Se msoar puterea activ P consumat de receptorul Z. Se folosesc urmtoarele notaii:
P
w
indicaia wattmetrului;
a).
*
*
W
I
2
I=I
1

*
*
I=I
1

R
bm

R
a
I
2

I=I
1
I
2

I
2

I=I
1
-

c). b). d).
Fig.141 Wattmetrul electrodinamic:
a - alimentarea bobinelor; b simbolul wattmetrului; c diagrama fazorial
pentru
2

< ; d - diagrama fazorial pentru


2

> .
Msurri electrice i electronice
149
I valoarea efectiv a curentului indicat de ampermetru;
U valoarea efectiv a tensiunii indicate de voltmetru;
R
V
rezistena intern a voltmetrului;
R
A
rezistena intern a ampermetrului;
R
w
rezistena circuitului de tensiune al wattmetrului;
r
w
rezistena bobinei de curent a wattmetrului.
n funcie de modul de conectare a bobinei de tensiune a wattmetrului se disting 2 montaje:
aval i amonte.
Montajul amonte al wattmetrului. Puterea indicat de wattmetru n montajul amonte
(fig.142a) este:
unde , )} I I ( U Re{ } I U Re{ } I U Re{
)} I I )( U U Re{( } I ) U U Re{( P
*
Z
*
V W
*
Z
*
V
*
Z
*
V W
*
W W W
1
+ + + =
= + + = + =

V
2
*
V
R
U
} I U Re{ = este puterea consumat de voltmetru;
P } I U Re{
*
Z
= este puterea consumat de receptorul Z;
2
W
*
W W
*
Z
*
V W
I r } I U Re{ } I I { U Re{
1
= = + este puterea consumat de bobina de curent a
wattmetrului.
nlocuind valorile obinute, relaia puterii indicate se scrie:
2
W
V
2
W
I r
R
U
P P = .Montajul aval al wattmetrului. Puterea indicat de wattmetru in montajul aval (fig.142b)
este:
, } I U Re{ } I U Re{ } I U Re{
)} I I I ( U Re{ } I U Re{( P
*
Z
*
W
*
V
*
Z
*
W
*
V
*
W
+ + =
= + + = =

n care:
V
2
*
V
R
U
} I U Re{ = este puterea activ consumat de voltmetru;
w
2
*
W
R
U
} I U Re{ = este puterea activ consumat de circuitul de tensiune al wattmetrului;
P } I U Re{
*
Z
= este puterea activ consumat de receptorul Z.
nlocuind se obine:
V
2
W
2
W
R
U
R
U
P P = .
a).
(R
A
)
W
V
I
Z
U
w
Z
*
I
W1
W
*
I
W2
(R
V
)
(R
V
)
A
W
V
I
Z
I
V
I
W
(R
A
)
*
*
b).
Fig.142 Msurarea puterii ntr-un circuit monofazat de c.a. cu wattmetrul:
a montaj amonte; b montaj aval.
Msurri electrice i electronice
150
- Puterea aparent S se calculeaz ca un produs al indicaiilor ampermetrului i voltmetrului.
Dac regimul este sinusoidal, se poate calcula puterea reactiv cu relaia:
2 2
P S Q = .
5.5.3 Msurarea puterii active n circuitele trifazate fr conductor neutru
Conform teoremei generalizate Blondel, puterea activ este:
P = R
e
{s} = R
e
{

=
3
1
*
k
k kN
I U }, i se poate msura:
- prin metoda celor 3 wattmetre (n = 3), dac potenialul punctului N este oarecare;
- prin metoda celor 2 wattmetre (n 1 = 2), dac se d lui N potenialul uneia dintre faze.
Ambele metode sunt valabile n orice circuit trifazat fr conductor neutru, indiferent de
gradul de nesimetrie al tensiunilor i gradul de dezechilibru al curenilor.
5.5.3.1 Metoda celor 3 wattmetre
Expresia pentru msurarea puterii active n circuite trifazate (n = 3) este:

( ) ( ) ( )
( ) . , cos
, cos , cos Re
3 2 1 3 3 3 3
2 2 2 2 1 1 1 1
*
3 3
*
2 2
*
1 1
P P P I U I U
I U I U I U I U I U I U I U P
N N
N N N N N N N
+ + = +
+ + = + + =

Schema de montaj a wattmetrelor (corespunztoare) este prezentat n fig.143.
Dac wattmetrele sunt identice, adic circuitele lor de tensiune au aceeai rezisten, punctul
N i va lua un potenial, astfel nct s se situeze n centrul de greutate al triunghiului tensiunilor
nesimetrice U
12
, U
23
, U
31
. Puterea total va fi P = P
1
+ P
2
+ P
3
, unde P
1
, P
2
i P
3
sunt indicaiile
wattmetrelor, care nu au fiecare n parte o semnificaie fizic real.

Dac receptorul Z este n stea i se d punctului N potenialul neutrului N al stelei, indicaia
fiecrui wattmetru n parte are semnificaie fizic de putere activ consumat pe o faz.
5.5.3.2 Metoda unui singur wattmetru
Dac circuitul este alimentat cu tensiunni simetrice i este parcurs de cureni echilibrai,
atunci U
kn
= E
k
, E
k
fiind tensiunile stelate simetrice.
Conform relaiei de calcul a puterii:
{ }
)
`

=
)
`

= =

= =
*
k
3
1 k
k
*
k
3
1 k
kN
I E Re I U Re S Re P .
Deoarece E
1
= E
2
= E
3
= E i I
1
= I
2
= I
3
= I , relaia puterii devine:
P = 3EIcos = 3P
1
= 3 UIcos.
Cele 3 wattmetre ar da indicaii identice i n consecin, este suficient s se utilizeze un
singur wattmetru a crui indicaie P
1
se multiplic cu 3 pentru obinerea puterii active totale.
Wattmetrul trebuie montat astfel nct bobina lui de curent s fie parcurs de curentul unei faze, iar
circuitului de tensiune s i se aplice tensiunea stelat simetric E. Pentru obinerea acestei tensiuni,
trebuie creat un punct neutru artificial N, prin conectarea a 3 rezistene de valori egale R. Dou
rezistene vor avea deci, valoarea R, iar cea de-a 3-a, nseriat cu circuitul de tensiune al
wattmetrului, va avea valoarea R-R
w
.
N


I
1
W
Z
P
3
P
1
P
2
W
W
I
3
I
2
U
12
U
31
U
23
*
*
*
*
*
*
Fig.143 Metoda celor trei wattmetre:
a - schema de montaj; b - diagrama fazorial.
U
12

I
1

U
1N
U
3N
U
2N
I
3

I
2

U
31

U
23

a).
b).
N
Msurri electrice i electronice
151Observaii:
- Metoda unui singur wattmetru nu se aplic la msurarea puterii microreceptoarelor
(prezena aparatului pe una din faze ar produce o nesimetrie a sistemului de tensiuni).
- Dac punctul neutru al receptorului este accesibil, wattmetrul poate fi conectat cu borna
polarizat la acest punct neutru, rezistenele auxiliare nemaifiind necesare.
5.5.3.3 Metoda celor dou wattmetre
Dac se adopt N 2 (N are potenialul fazei a 2-a), wattmetrele se conecteaz conform
relaiei:

P = U
12
I
1
cos(U
12,
I
1
) + U
32
I
3
cos(U
32,
I
3
) = P
1
+ P
2
.
De aici rezult shema din fig.145a i diagrama fazorial din fig.145b pentru cazul unui
circuit cu tensiuni nesimetrice i cureni dezechilibrai.
Pentru cazul particular al circuitului cu tensiuni simetrice i cureni echilibrai (fig.145c) se
observ:
U
12
= U
32
= U; I
1
= I
3
= I;
cos(U
12
,I
1
) = cos(30
o
+);
cos(U
32
,I
3
) = cos(30
o
-).
Expresia puterii devine:
P = UIcos(30
o
+) + UIcos(30
o
-) = P
1
+ P
2
,

cu

P
1
= UIcos(30
o
+); P
2
= UIcos(30
o
-).

Observaii:
- Semnul defazajului se modific n expresiile puterilor P
1
i P
2
, n cazul unui receptor
capacitiv.
- Pentru puterile activ i reactiv trifazate, i pentru defazajul receptorului se deduc
expresiile:
P = P
1
+ P
2
= 3 UIcos;
*
P
1

W
*
N
Fig.144 Metoda unui singur wattmetru:
a - schema de montaj; b - diagrama fazorial pentru circuitul cu tensiuni simetrice i cureni
echilibrai; c - schema de montaj n cazul unui receptor format din impedane simetrice
conectate n stea.
c).
I
1
I
3
I
2

1
U
31
U
23
U
12
3
2


U
1N
U
3N
U
2N
P
1

R
W
*
I
1
Z
R R-R
W

I
3
I
2
*
a). b).
I
1

1
Z
P
1

W
W
P
2

I
3

I
2

3
2
Fig.145 Metoda celor dou wattmetre: a - schema de montaj; b - diagrama fazorial;
c - diagrama fazorial pentru circuitul cu tensiuni simetrice i cureni echilibrai.
U
12
U
31
U
23
I
1
I
3
I
2
a).

30
o
+
I
1
I
3
I
2

1
U
31
U
23
U
12
3
2


U
32
E
2
E
3
E
1
U
12
30
o
-
c).

b).

Msurri electrice i electronice
152
Q = 3 ( - P
1
+ P
2
) = 3 UIsin;
tg =
P
Q
=
1 2
1 2
P P
P P
3
+

.
- Pentru un receptor pur rezistiv, puterile P
1
i P
2
sunt egale, iar pentru un receptor pur
reactiv puterile sunt egale i de semn contrar (puterea trifazat nul).
- Pentru msurarea puterii active trifazate cu un singur aparat se folosesc wattmetre trifazate.
Un wattmetru trifazat se compune din 2 wattmetre electrodinamice monofazate identice, avnd
bobinele de tensiune montate pe acelai ax.
5.5.4 Msurarea puterii active n circuitele trifazate cu conductor neutru
n cazul unui circuit trifazat cu conductor neutru, relaia puterii este:
P = Re{S}= Re
)
`

=
*
k
4
1 k
kN
I U .
Conform teoremei lui Blondel, puterea activ se poate msura:
- prin metoda celor 4 wattmetre (n = 4), dac potenialul punctului N este oarecare;
- prin metoda celor 3 wattmetre (n-1 = 3), dac se d lui N potenialul uneia dintre fazele
1,2,3 sau 0.
Cea mai folosit metod de msurare a puterii active utilizeaz 3 wattmetre, lui N
atribuindu-i-se potenialul punctului neutru, deci N 0.
Relaia pentru putere devine:
P = Re{U
10
I
1
* + U
20
I
2
* + U
30
I
3
*}= P
1
+ P
2
+ P
3
,
unde P
1
, P
2
,

P
3
reprezint puterile msurate de cele 3 wattmetre, conectate ca n fig.146a. n
fig.146b se prezint conectarea wattmetrului trifazat pentru circuite trifazate cu conductor neutru.n cazul unui circuit trifazat cu conductor neutru, cu tensiuni simetrice i cureni echilibrai
(fig.147) la care:
U
10
= U
20
= U
30
; I
1
= I
2
= I
3
; cos(U
10
,I
1
) = cos(U
20
,I
2
) = cos( U
30
,I
1
),
se constat c relaia pentru putere devine:
P = 3U
10
I
1
cos = 3P
1
.
Deci, puterea activ se va msura cu un singur wattmetru (fig.147a) a crui indicaie se va
multiplica cu 3.
5.5.5 Msurarea puterii reactive n circuitele electrice de c.a. cu ajutorul wattmetrelor
Se consider un circuit monofazat de curent alternativ alimentat cu tensiunea
t sin 2 U u = i parcurs de curentul ) t sin( 2 I i = .
Dac bobina de curent a wattmetrului este parcurs de curentul I , se pune problema gsirii
unei tensiunii auxiliare
'
U cu care s se alimenteze circuitul de tensiune, astfel nct wattmetrul s
msoare puterea reactiv consumat n circuit:
{ } = = sin I U I U I Q
*
m
.
Fig.146 Msurarea puterii active ntr-un circuit trifazat cu conductor neutru:
a - metoda celor trei wattmetre; b - wattmetrul trifazat pentru circuite trifazate cu
conductor neutru.
0
Z
B
1
A
1 A
3
A
2 B
2
B
3
3 2 1
0
3
I
3
I
2
I
1
I
0
1
2
b).
0
I
1
W
Z
P
3
P
1
P
2
W
W
I
3
I
2
3

2

1

*
*
*
*
*
*
I
0
a).
Msurri electrice i electronice
153


Se consider c tensiunea auxiliar
'
U , de aceeai frecven cu U, este defazat cu
2

n
urm fa de U.
Deviaia a wattmetrului este:
. Q
U
U
K sin UI
U
U
K sin I U K ) 90 cos( I U K I , U cos I U K
'
'
'
' ' ' o ' ' ' ' '
= = = =
|
|
.
|

\
|
=


Wattmetrul msoar ns o putere activ monofazat:
{ }
* ' '
I U Re P = , adic = K

.
Egalnd relaiile, rezult:

'
'
P Q
U
U
= , adic
'
'
P
U
U
Q = sau { } { }
'
' '
'
* '
'
*
m
U
U
k unde , kP P
U
U
I U Re
U
U
I U I Q = = = = = .
Observaii:
- Se constat c, alimentnd circuitul de tensiune al wattmetrului cu o tensiune auxiliar
'
U
defazat cu 90
o
n urma tensiunii U de la bornele receptorului, puterea reactiv Q se obine
multiplicnd puterea activ
'
P citit la wattmetru, cu un coeficient k dat de raportul valorilor
efective ale tensiunii U i tensiunii auxiliare
'
U .
- Puterea reactiv se poate msura cu ajutorul wattmetrelor numai n circuite trifazate
alimentate cu tensiuni simetrice.
5.5.6 Msurarea puterii reactive n circuitele trifazate
Considernd tensiunile de alimentare a circuitelor simetrice, msurarea puterii reactive se
poate realiza cu urmtoarele metode (n cazul general al sistemului de cureni dezechilibrai):
- metoda celor 3 wattmetre;
- metoda celor 2 wattmetre.


Fig.148 Msurarea puterii reactive cu wattmetrul alimentat cu o tensiune
auxiliar: a schema de principiu; b diagrama fazorial.

W
U


U
I
Z

I
U
/2
b).
a).
*
*
I
1
I
3
I
2
U
10
U
30
U
20
1

U
12
U
31
U
23
3
2

b).
Fig.147 Msurarea puterii active ntr-un circuit trifazat cu conductor
neutru, cu tensiuni simetrice i cureni echilibrai:
a - metoda unui singur wattmetru; b - diagrama fazorial.
0
Z
P
1
W
3

2

1

*
*
a).
Msurri electrice i electronice
154
5.5.6.1 Metoda celor 3 wattmetre
Deoarece

{ } { }
{ } , Q Q Q I E I E I E Im
I U I U I U Im I U Im S Im Q
3 2 1
*
3 3
*
2 2
*
1 1
*
3 N 3
*
2 N 2
*
1 N 1
3
1 k
*
k kN
+ + = + + =
= + + =
)
`

= =

=

rezult:
{ } { } { }
*
3
'
3
'
3
3
*
2
'
2
'
2
2
*
1
'
1
'
1
1
I U Re
U
E
I U Re
U
E
I U Re
U
E
Q + + = .
Din diagrama fazorial se determin tensiunile auxiliare
'
2
'
1
U , U i
'
3
U defazate cu /2 n
urm fa de tensiunile stelate de faz
3 2 1
E , E , E . Rezult:
12
'
3 31
'
2 23
'
1
U U ; U U ; U U = = = .
Deoarece U
12
= U
23
= U
31
= U i E
1
= E
2
= E
3
= E, rezult c

3
1
U
E
U
E
U
E
U
E
12
3
31
2
23
1
= = = = , i
( ). P P P
3
1
I , U cos I U I , U cos I U I , U cos I U
3
1
Q
'
3
'
2
'
1 3 12 3 12 2 31 2 31 1 23 1 23
+ + =
(

|
.
|

\
|
+
|
.
|

\
|
+
|
.
|

\
|
=

n cazul particular al sistemelor de cureni echilibrai, cnd I
1
= I
2
= I
3
= I, puterea reactiv
este:

. P 3 I , U cos I U
3
3
I , U cos I U I , U cos I U I , U cos I U
3
1
Q
'
1 1 23 1 23
3 12 3 12 2 31 2 31 1 23 1 23
=
|
.
|

\
|
=
=
(

|
.
|

\
|
+
|
.
|

\
|
+
|
.
|

\
|
=Deoarece cele 3 wattmetre dau indicaii identice, metoda celor 3 wattmetre se transform n
metoda unui singur wattmetru.

31
U
31
U
23
U
23
U
12
U
3
E
2
E
1
E
U
12

1
3 2
a).
b).


Z
W
W
W
1
I
2
I
3
I
0
*
*
*
*
*
*
U
31
U
12
U
23
P
1

P
2

P
3

Fig.149 Metoda celor trei wattmetre ntr-un circuit trifazat fr conductor neutru:
a diagrama fazorial; b schema de montaj.
Fig.150 Metoda unui singur wattmetru pentru
msurarea puterii reactive.Z
W
*
*
1

2

3

0
P
1

Msurri electrice i electronice
155
5.5.6.2 Metoda celor 2 wattmetre
Admind c se d punctului N potenialul fazei a 2-a, rezult:
{ }
*
3 32
*
1 12
I U I U Im Q + = (din { }
*
3 N 3
*
2 N 2
*
1 N 1
I U I U I U Im Q , 2 N + + = ,
sau
{ } { }
*
3
'
32
'
32
32
*
1
'
12
'
12
12
I U Re
U
U
I U Re
U
U
Q + = .
Din diagrama fazorial, rezult:
'
12
U (defazat n urm cu /2 fa de
12
U ) =
3
E ;

'
32
U (defazat n urm cu /2 fa de
32
U ) =
1
E .

Deoarece U
12
= U
23
=U
31
=U i E
1
= E
2
= E
3
= E (tensiuni simetrice) rezult c:
3
E
U
E
U
E
U
1
32
3
12
= = = .
Deci:
{ } { } | | ( )
'
2
'
1
*
3 1
*
1 3
P P 3 I E Re I E Re 3 Q + = + = , unde
'
1
P i
'
2
P sunt puterile active
indicate de cele 2 wattmetre. Pentru obinerea tensiunii stelate de faz, trebuie creat un punct neutru
artificial, deci conectat pe faza a doua o rezisten R = R
w
(rezistena circuitului de tensiune a
wattmetrelor, presupuse identice).


( ) | | ( ) { } ( ). P P 3 I , E cos I E I , E cos I E 3 Q
'
2
'
1 3 1 3 1 1 3 1 3
+ = + =
n cazul curenilor echilibrai (I
1
= I
2
= I
3
= I):
( ) | | ( ) ( )
o o
1 3 1 3
'
1
30 sin EI 60 cos EI I , E cos I E P + = = = ;
( ) ( )
o o '
2
30 sin EI 120 cos EI P = = .
Observaii:
Din indicaiile wattmetrelor se pot determina:
- puterea reactiv trifazat: ( ) = + = sin UI 3 P P 3 Q
'
2
'
1
;
- puterea activ trifazat: ( ) = = cos UI 3 P P 3 P
'
2
'
1
;
- defazajul receptorului:
'
2
'
1
'
2
'
1
P P
P P
3
1
tg

+
= .
5.5.7 Msurarea puterii n audiofrecven
Se poate face prin diferite metode, n funcie de domeniul de frecven i de mrimea
puterii.
Wattmetrul de ieire se bazeaz pe msurarea tensiunii la bornele unei rezistene fixe, care
constituie sarcina pentru sursa a crei putere se msoar. Puterea consumat de sarcin este:
Fig.151 Metoda celor 2 wattmetre pentru msurarea puterii
reactive: a schema de montaj; b diagrama fazorial n cazul
circuitului trifazat cu tensiuni simetrice i cureni echilibrai.
Z
I
1
*
W
W
*
*
*
I
2

I
3

U
31

U
23

U
12

R
W

N
P
1


P
2


60
o
-
120
o
-
I
1
I
3
I
2

1
U
31
U
23
U
12
3
2


E
1
E
3
E
2
-E
3
a). b).
1
3 2
E
1
U
12
E
3
E
2
U
31
U
23
-E
3
E
1
Msurri electrice i electronice
156
R
U
P
2
ef
= .
Rezistena R fiind constant, scara voltmetrului poate fi etalonat direct n wai, fiind o scar
ptratic. Dezavantajele soluei sunt:
- prezint o singur impedan de intrare, fix, deci nu poate fi utilizat pentru orice sarcin;
- prezint o singur sensibilitate, deci nu poate msura puteri de nivele diferite.
Una dintre metodele folosite n practic pentru a varia sensibilitatea wattmetrului const n
introducerea ntre surs i ansamblul rezisten-wattmetru, a unui atenuator n trepte. Dac
atenuatorul este corect proiectat, impedana de intrare rmne mereu aceeai. O alt metod const
n utilizarea montajului din fig.152.


n acest caz pot fi variate cele 2 rezistene R
S
i R
d
astfel nct rezistena de intrare s rmn
constant, curentul maxim care circul prin aparat meninndu-se la aceeai valoare I
a
(nominal).
Pentru a obine i diferite impedane de intrare pot fi folosite transformatoare. n cazul
transformatorului ideal:
2
2
1
Z
n
1
Z = , unde: Z
1
= impedan de intrare
1
1
1
I
U
Z = ;
Z
2
= impedan de sarcin
2
2
2
I
U
Z = ;
n = raportul de transformare
2
1
1
2
I
I
U
U
n = = .
Deci prin variaia raportului de transformare variaz i impedana la bornele de intrare ale
circuitului primar al transformatorului.
Dispunnd deci, de un transformator cu prize la intrarea cu un wattmetru de ieire, se obine
un wattmetru de ieire cu sensibilitate i impedan de intrare variabile:


Cu un astfel de wattmetru poate fi determinat cu uurin rezistena optim de sarcin a
unei surse, de exemplu a generatorului sau amplificatorului. Se variaz Z
i
(impedana de intrare) a
wattmetrului pn cnd indicaia wattmetrului este maxim. n acest moment, Z
i
a wattmetrului este
egal cu impedana (rezistena) optim Z
s
(R
s
) a sursei.
n locul transformatorului de adaptare a impedanei se pot utiliza i cuadripoli rezistivi de
adaptare.

At
V
R
Z
i
= ct.
R
d

A
R
s

Fig.152 Montaje pentru msurarea puterii n
audiofrecven: At atenuator n trepte;
R sarcin; V- voltmetru; A- ampermetru;
R
d
,R
s
rezistene derivaie, respectiv serie (variabile).
At
R
V
Fig.153 Wattmetru de ieire
cu sensibilitate i impedan
de intrare variabile.
Msurri electrice i electronice
1575.6 Msurarea analogic a frecvenei

Pentru msurarea frecvenei tensiunilor alternative exist numeroase metode; unele dintre
acestea folosesc aparate indicatoare, numite frecvenmetre, iar altele necesit montaje speciale.
Metodele de msurare difer ntre ele att prin intervalul de msurare, ct i prin precizia realizat.
Principalele metode pentru msurarea analogic a frecvenei sunt:
- metoda direct de msurare cu aparate indicatoare (frecvenmetre);
- metoda de punte;
- metoda comparaiei;
- metoda de rezonan.
5.6.1 Frecvenmetre analogice
Dup construcia i principiul lor de funcionare, frecvenmetrele analogice pot fi:
- cu lamele vibrante;
- cu dispozitiv de msurare logometric;
- electronice.
Frecvenmetre cu lamele vibrante. Funcionarea acestor aparate se bazeaz pe fenomenul de
rezonan mecanic, care apare sub aciunea unor fore dezvoltate de un electromagnet parcurs de
curentul periodic de msurat.
Frecvenmetrele cu acionare direct sunt alctuite dintr-o serie de lamele vibrante dispuse
pe un rnd, ncastrate la un capt n asiul aparatului i avnd captul liber ndoit n unghi drept. La
frecvenmetrele cu intervalul de msurare 45 - 55Hz sunt prevzute lamele din 0,5 n 0,5Hz, adic
n total 21 de lamele. Lamelele sunt supuse vibraiilor cu ajutorul electromagneilor, alimentai cu
tensiune alternativ, avnd frecvena de msurat f.
Fora de natur magnetic care se exercit asupra fiecrei lamele este proporional cu
ptratul induciei magnetice, respectiv cu ptratul curentului din nfurrile electromagneilor:
F = kB
2
= k
/
i
2
= 2kI
2
sin
2
t = kI
2
(1-cos2t).
Sub aciunea acestei fore lamelele vor vibra cu frecvena 2f. Amplitudinea vibraiilor
lamelelor este ns neobservabil, cu excepia a 2 - 4 lamele, a cror frecven proprie de oscilaie
este egal sau apropiat de 2f i care intr n rezonan mecanic, vibrnd cu amplitudine mare,
vizibil de la distan. Lamelele trebuie astfel executate nct curba lor de rezonan mecanic s
aib o lime suficient de mare i ca urmare, s vibreze cel puin dou lamele pentru a se putea
aprecia frecvenele situate ntre valorile nscrise pe cadran.
La frecvenmetrele cu acionare indirect, lamelele sunt fixate pe o travers de metal.
Lamele sunt supuse vibraiilor cu ajutorul electromagnetului prin intermediul plcuei
feromagnetice i a traversei.
Frecvenmetrele cu lamele vibrante se construiesc pentru frecvene pn la 1500Hz, cu 1 4
iruri de lamele, cuprinznd intervale de la 90% la 110% din frecvena nscris la mijlocul irului.
Clasele de precizie sunt cuprinse ntre 0,2 i 1. Tensiunile nominale sunt de obicei 110 220 380
-500V 20% .

R
1

R
2
R
i

R
R
12

R
i

R
R
23
R
31

Fig.154 Cuadripoli rezistivi de adaptare.
Msurri electrice i electronice
158

Fig.155 Frecvenmetru cu lamele vibrante: a - cu
acionare direct; b - cu acionare indirect; c - modul
de indicare a rezultatelor msurrii.
a).
c).
b).

n fig.155a semnificaia notaiilor este urmtoarea: 1-lamele vibrante; 2, 3-electromagnei;
4-cadran, iar n fig.155b: 1-electromagnet; 2-plcu feromagnetic; 3-travers; 4-supori elastici.
Frecvenmetre cu logometru. Acestea pot fi feromagnetice, electrodinamice i de inducie.
Frecvenmetrul ferodinamic are ca instrument de msurare un logometru ferodinamic cu cmp
uniform, cu dou bobine mobile decalate cu 90
0
. Una din bobine este nseriat cu o rezisten R
1
i
o inductan L, cealalt cu o rezisten R
2
i o capacitate C. Circuitele bobinelor mobile sunt legate
n paralel i apoi sunt nseriate cu nfurarea de excitaie a electromagnetului. La bornele acestui
ansamblu se aplic tensiunea de frecven necunoscut. Cuplurile de natur electric care se
exercit asupra celor dou bobine se obin:
M
1 med
= k
1
I I
1
cos
1
sin ;
M
2 med
= k
2
I I
2
cos
2
cos ;
Deoarece I
1
sin
1
= I
2
sin
2
i M
1 med
= M
2 med
,

rezult: tg =
1
2
k
k
2
1
tg
tg

.
Defazajele
1
i
2
sunt funcii de impedanele circuitelor celor dou bobine mobile i de
frecven. Parametrii R
1
, R
2
, R, L, C fiind constani se obine relaia: tg = F(f
x
). De obicei
circuitele celor dou bobine mobile se dimensioneaz astfel nct ele s fie n rezonan la frecvena
minim nominal a aparatului.
Intervalul de msurare al acestor frecvenmetre este 45 50 - 55Hz la tensiunea de 120V
sau 220V.

Fig.156 Frecvenmetru ferodinamic: a - schema de principiu;
b - diagrama de fazori; c - cuplurile ce se exercit asupra bobinelor mobile.
a). b). c).

Frecvenmetre electronice. Acestea sunt destinate msurrii frecvenelor n intervalul 10Hz -
100kHz. Funcionarea acestor aparate se bazeaz pe producerea unor impulsuri de curent de form
constant, avnd frecvena egal cu frecvena de msurat, care produc deviaia unui instrument de
msurare electromagnetic. Schema de principiu a acestui tip de frecvenmetru este prezentat n
figura urmtoare:
Msurri electrice i electronice
159
Comutatorul electronic comut contactul k cu o frecven egal cu frecvena de msurat,
producnd ncrcarea condensatorului C n timpul unei semiperioade i apoi descrcarea lui pe
aparatul magnetoelectric n timpul semiperioadei urmtoare. n fiecare perioad trece prin aparat
sarcina electric q = CU
0
, iar ntr-o secund sarcina q

= f
x
q = f
x
CU
0
, unde f
x
este frecvena de
msurat. Sarcina electric care trece prin aparat n unitatea de timp este curentul I pe care l indic
acesta:
I = q

= f
x
CU
0
= kf
x
.
Pentru ca indicaia aparatului s fie proporional cu f
x
trebuie ca U
0
i C s fie constante.
Dac se utilizeaz surse de stabilizare cu diode Zener, condensatoare i aparate magnetoelectrice de
precizie ridicat, se obin frecvenmetre de clas 0,2 cu mai multe game de msurare i pentru mai
multe tensiuni nominale.
Msurarea frecvenei se mai poate efectua prin alimentarea sub tensiune constant a unui
condensator legat n serie cu aparatul indicator. n practic se msoar frecvenele unor semnale cu
diferite amplitudini, care se limiteaz nainte de a fi aplicate condensatorului cu ajutorul unor diode
Zener montate n opoziie. Pentru msurarea curentului din circuit se utilizeaz un
microampermetru magnetoelectric asociat cu diode redresoare. Schema de principiu a unui
frecvenmetru electronic cu condensator alimentat sub tensiune constant este prezentat n fig.158.
Curentul i ce trece prin condensator este: i = C
dt
du
'
, iar
I
med
= = = =

+

0
0
x x
U
U x
2 / T
0 x
2 / T
0 x
' du
T
C
dt
dt
' du
T
C
idt
T
1
2CU
0
f
x
,
unde +U
0
i U
0
sunt limitele ntre care se modific tensiunea la ieirea etajului de limitare.


n cazul redresrii ambelor alternane, curentul mediu prin instrument va fi:
I
med
= 4CU
0
f
x
.
Deoarece, uneori este necesar msurarea frecvenei ntr-un interval limitat, se realizeaz
frecvenmetre cu zero decalat (fig.158b.).
Alte tipuri de frecvenmetre sunt frecvenmetrele electronice care au la baz fie fenomenul
de rezonan ntr-un circuit serie LC, cuplat inductiv cu sursa a crei frecven este necunoscut, fie
fenomenul de interferen dintre frecvena necunoscut f
x
i o frecven etalon foarte apropiat:
f
0
= f
x
+f .
Fig.158 Schemele de principiu ale unui frecvenmetru electronic
cu condensator alimentat sub tensiune constant.
A
C
R
D
2
D
1
DZ
1
DZ
2
u(fx)
a).
D
3
C
3
A C
2
C
1
R
2
R
1
D
2
D
1
u(fx)
DZ
1
DZ
2
b).
1
2
C
mA
U
0

u(f
x
)~
U
0

mA
U
i
~
Multivibrator
monostabil
R
I

T/2
t
t
T/2
U
i

i
Fig.157 Schemele de principiu ale unui frecvenmetru electronic:
a - cu comutator electronic; b - cu multivibrator; c - diagrama semanlelor.
k
b). a). c).
Msurri electrice i electronice
160
5.6.2 Metoda de punte pentru msurarea frecvenei
Toate punile de curent alternativ, ale cror condiii de echilibru sunt dependente de
frecven, pot fi utilizate pentru msurarea frecvenei n condiii de laborator. Cele mai simple i
rspndite puni pentru msurat frecvene sunt: puntea de rezonan i puntea Wien-Robinson.
Puntea de rezonan (fig.159a) are trei laturi formate din rezistoare neinductive, iar a patra
latur dintr-o bobin n serie cu un condensator variabil fr pierderi dielectrice. Echilibrarea punii
se realizeaz prin modificarea capacitii i a uneia din rezistene.
La echilibru sunt satisfcute condiiile:

=
=
R R R R
1 LC
3 2 S 1
2
X

de unde rezult: f
x
=
C L 2
1
s

.
Puntea Wien-Robinson (fig.159b.) este alctuit din patru rezistoare neinductive i dou
condensatoare fr pierderi dielectrice.
Condiiile de echilibru ale acestei puni sunt:

x
2
R
3
R
4
C
3
C
4
= 1;

3
4
R
R
+
4
3
C
C
=
1
2
R
R
.
Dac C
3
= C
4
= C, R
3
= R
4
= R, R
2
= 2R
1
, rezult din prima condiie c:
f
x
=
RC 2
1

.
Puntea Wien-Robinson asigur msurri mai precise dect puntea de rezonan deoarece nu
conine bobine.
Metoda punii permite msurarea frecvenelor cuprinse ntre zeci de Hz i sute de kHz, cu
precizii de ordinul 0,01-0,2%.
5.6.3 Metoda comparaiei pentru msurarea frecvenei
Aceast metod se bazeaz pe compararea frecvenei de msurat cu frecvena dat de o surs
etalon, folosind un osciloscop catodic. Aceast metod are dou variante:
- Metoda figurilor Lissajous;
- Metoda de modulare a axei Z.
Metoda figurilor Lissajous (1). Tensiunea de frecven necunoscut f
x
se aplic la una din
perechile de plci de deflexie ale osciloscopului, deconectnd baza proprie de timp, iar la cealalt
pereche de plci se aplic tensiunea de frecven cunoscut f
e
. Semnalele se consider sinusoidale.
Dac raportul f
x
/f
e
este un numr raional de forma k
1
/k
2,
se obin pe ecranul osciloscopului
curbe nchise ale cror forme variaz n funcie de raportul frecvenelor i de defazaj. Aceste curbe
sunt cunoscute sub denumirea de figuri Lissajous. Din forma curbei se poate deduce raportul
frecvenelor i defazajul dintre cele dou tensiuni. Pentru aceasta se numr punctele de intersecie
ale curbei cu dou drepte: una vertical (n
V
) i una orizontal (n
H
). Frecvena necunoscut rezult
din relaia:
Fig.159 Puni pentru msurarea
frecvenei:
a - puntea de rezonan;
b - puntea Wien-Robinson.
C
R
2
R
1

R
3

u(fx)
R
4
R
3

R
1

R
2
C
4

C
3
u(fx)
a).
b).
L
S
, R
S
Msurri electrice i electronice
161
H
V
e
x
n
n
f
f
= .


Y X fe fx


Cu ajutorul figurilor Lissajous se pot compara uor frecvene al cror raport este mai mic de
10.
Cnd frecvenele sunt egale pe ecran apare o elips (care poate degenera ntr-o dreapt cnd
diferena de faz dintre semnale este numr ntreg de ); dac frecvenele difer foarte puin se
obine o elips mobil n jurul centrului su.
Timpul T n care elipsa efectueaz o rotaie complet este egal cu inversul diferenei celor
dou frecvene:
T =
e x
f f
1

.
Cunoscnd T, se poate determina f
x
- f
e
.
Metoda de modulare a axei Z (2). Tensiunea de frecven necunoscut f
x
se aplic plcilor
de deflexie vertical (intrarea Y), iar un semnal dreptunghiular de frecven f
e
, provenit de la un
generator calibrat n frecven pe grila osciloscopului catodic (la borna Z MOD). Se regleaz
frecvena f
e
, pn cnd imaginea de pe ecran devine stabil. Aceast imagine reprezint semnalul de
msurat, cu ntreruperi n cadena semnalului etalon.


Dac notm cu n numrul de ntreruperi ale semnalului n decursul unei perioade T
x
,
frecvena de msurat rezult din relaia:
n
f
f
e
x
= .
O alt variant a metodei este cea n care semnalul de frecven necunoscut servete la
producerea, cu ajutorul unui circuit defazor RC, a unei deplasri circulare a spotului pe ecran, iar
semnalul dreptunghiular etalon, de frecven f
e
este aplicat la grila osciloscopului catodic. Dac
imaginea este stabil, atunci numrul de poriuni luminoase ale cercului de pe ecran indic raportul
frecvenelor.
5.6.4 Metoda de rezonan pentru msurarea frecvenei
Aceast metod se bazeaz pe aducerea la rezonan a unui circuit LC, n care unul dintre
elemente, de obicei condensatorul, este variabil. Schema acestui circuit este reprezentat n figura
urmtoare:
Fig.161 Msurarea frecvenei prin modularea axei Z:
a - imaginea obinut pe ecran n cazul variantei 1; b - schema electric pentru
varianta 2; c - imaginea de pe ecran.
a).
c).
C
f
e f
x
Y
Z
X
R
b).
Fig.160 Msurarea frecvenei prin
metoda figurilor Lissajous.
Msurri electrice i electronice
162

G
V
e
CCa indicator de rezonan se utilizeaz un voltmetru electronic de tensiune alternativ.
Modul de lucru este urmtorul: se realizeaz un cuplaj inductiv slab ntre generatorul a crei
frecven se msoar i circuitul LC, pentru a se reduce la minimum eventualele influene ale
circuitului oscilant asupra sursei, se variaz apoi condensatorul pn cnd circuitul LC ajunge la
rezonan (voltmetrul avnd deviaia maxim). Frecvena se determin cu relaia:
LC 2
1
f

= .
Frecvena de msurat se poate citi direct de pe cadranul condensatorului de acord variabil,
gradat n uniti de frecven. Pe acest principiu se realizeaz frecvenmetre avnd intervalul de
msurare ntre 100 kHz i 10 GHz cu o precizie de ordinul 0,01 1%.
La frecvene foarte mari se folosesc, n locul circuitelor LC, caviti rezonante, iar scara
aparatului este deseori gradat n lungimi de und: LC c 2 = , unde c este viteza luminii.
Aparatul se numete undametru.
Unele frecvenmetre de rezonan folosesc metoda absorbiei, care const n transferul de
energie din circuitul semnalului a crui frecven se msoar ntr-un circuit rezonant cu care este
cuplat.

La momentul rezonanei, curentul din circuitul semnalului scade la o valoare minim,
datorit transferului de energie de la un circuit la cellalt. Frecvenmetrele de acest tip se numesc
frecvenmetre cu absorbie i se folosesc la circuitele cu putere debitat de surs de valoare mic.
Fig.162 Msurarea frecvenei
prin metoda de rezonan:
a - schema de principiu;
b - curbele de rezonan.
f
1

f
u
C

f
0
f
2

b). a).
Fig.163 Metoda rezonanei
folosind fenomenul absorbiei:
a - schema de principiu;
b - variaia curentului funcie de
valoarea condensatorului.
i
C
A
~
0
C
I
C
0
b).
a).
Msurri electrice i electronice
163

5.7 Msurarea unor mrimi neelectrice

5.7.1 Msurarea distanelor
Msurarea distanelor pn la puncte ndeprtate sau inaccesibile se efectueaz cu ajutorul
telemetrelor, care dup principiul de funcionare se clasific n:
- telemetre optice;
- telemetre cu radar;
- telemetre cu laser.
Telemetrele cu laser sunt cele mai utilizate, fiind superioare att n ceea ce privete
distanele msurabile, ct i preciziile realizate, deoarece semnalul este foarte puternic,
monocromatic i are un fascicul foarte fin.
Principiul de funcionare al telemetrului cu laser (asemntor celui cu radar) este cel
prezentat n fig.164.


n fig.164 se regsesc urmtoarele pri componente: 1-bar de rubin; 2-oglind; 3-
fotodetector; 4-diafragm; 5-filtru optic; 6-fotomultiplicator; 7-convertor de prelucrare cu afiaj
digital. Fasciculul generat de un laser cu rubin este dirijat ctre obiectiv i reflectat de acesta.
Fasciculul reflectat traverseaz un filtru optic cu band ngust care permite separarea acestuia de
radiaia solar, ajunge la fotomultiplicator, este amplificat i cade pe un generator de impulsuri.
Convertorul de prelucrare determin distana dup numrul de impulsuri corespunztor unui anumit
interval de timp i prezint pe afiaj valoarea acesteia. S-au realizat telemetre cu laser care msoar
distane pn la 20 de km cu o eroare de 50 de cm., deci o precizie de 2,510
-5
.
De asemenea, s-au realizat altimetre cu laser pentru echiparea avioanelor, care permit
msurarea altitudinilor pn la 2000m cu o eroare de 2 cm, deci o precizie de 10
-5
.
Au fost realizate telemetre specializate care permit separarea si determinarea parametrilor
traiectoriei navelor spaiale cu precizii foarte mari. De exemplu, spre un satelit cu diametrul de 60
cm i o vitez de 210
4
km/h s-au trimis impulsuri laser de 310
-8
s i s-a determinat distana de la
pmnt la satelit de 1517,88 km cu o eroare de 8 m, deci cu o precizie de 5 10
-6
.
Telemetrele cu laser i-au gsit de asemenea, multiple aplicaii n domeniul militar i se
impun din ce n ce mai mult n msurrile de precizie a distanelor mari i foarte mari, n spaiul
extraterestru.
5.7.2 Msurarea forelor
Pentru msurarea forelor se realizeaz convertoare de msurare sub form de capsule
(capsule dinamometrice) care se monteaz n serie cu corpul de msurat, i trebuie s suporte
ntreaga for, prezentnd n acelai timp o variaie de lungime ct mai mic. n funcie de
traductoarele folosite, capsulele dinamometrice pot fi:
- resistive;
- capacitive;
- inductive;
- magnetoelastice;
- piezoelectrice.


Fig.164 Telemetru cu laser.
0,05s
6
1
3
2
5
4
7
Msurri electrice i electronice
164


Schema din fig.165a conine urmtoarele: 1-suprafaa de presiune; 2-carcas; 3-corp elastic;
4, 5-traductoare tensometrice resistive. Capsula dinamometric realizat cu traductoare
tensometrice (fig.165a) prezint un corp elastic (3) pe suprafaa cruia sunt aplicate 4 traductoare
tensometrice, dou n direcie vertical (4), adic n direcia forei i ele vor fi comprimate, i dou
n direcia orizontal (5), care vor fi intinse. Dilatarea sau comprimarea la care este supus acest corp
este convertit de traductoare n variaii de rezisten R, iar aceste variaii sunt convertite n
tensiune electric prin intermediul unei puni n regim neechilibrat. n cazul alimentrii n c.c., se
obine schema funcional din fig.165b, care evideniaz c deviaia instrumentului magnetoelectric
este proporional cu fora msurat, iar mrimile de influen ce pot afecta precizia msurrii sunt:
modulul de elasticitate E al materialului din care este executat corpul elastic i tensiunea de
alimentare a punii.
Capsulele dinamometrice se realizeaz att pentru msurarea forelor mici (0-10
4
N) ct i
pentru fore de valori mari (10
4
210
7
N), precizia msurrii fiind de 1% dac puntea este folosit
in regim neechilibrat (metoda deviaiei) i de 0,2% dac puntea este utilizat n regim echilibrat
(metoda de zero).
Ordinul de mrime al capsulei este 85 x 120 mm, pentru un interval de msurare de 10
5
N.
Capsulele cu traductoare tensometrice sunt utilizate att pentru msurri statice, ct i
dinamice. Capsulele dinamometrice cu traductoare piezoelectrice sunt foarte utilizate pentru
msurri dinamice.
Este de menionat c msurarea maselor se face tot cu ajutorul capsulelor dinamometrice de
tipul celor menionate i c problema msurrii maselor se reduce la cea a msurrii forei.
5.7.3 Msurarea vitezei vehiculelor
n prezent, msurarea vitezei de deplasare a vehiculelor se realizeaz n principal, cu
ajutorul unor instalaii radar bazate pe efectul Doppler, instalaii care s-au folosit la nceput n
domeniul cercetrii spaiului aerian. Instalaiile radar (Radio Aids for Detection And Ranging) au
multiple utilizri - de la studiul spaiului i al corpurilor, la controlul circulaiei feroviare sau la
supravegherea circulaiei rutiere. Instalaia radar reprezint un sistem emitor-receptor (fig.166a),
n care unda emis de ctre un emitor este radiat de antena de emisie n direcia unui corp
reflectant, iar dup reflexia undei de ctre corp, aceasta este recepionat de ctre antena de recepie
i prelucrat n receptor. Aceast legtur dus - ntors pentru unda emis i reflectat poate fi
utilizat pentru obinerea unor informaii de msurare privind distana pn la un corp reflectant sau
viteza lui de deplasare. Pentru msurarea vitezei de deplasare se utilizeaz efectul Doppler, efect
care const n modificarea frecvenei undelor electromagnetice receptate de un observator aflat n
micare relativ fa de sursa emitoare, mediul de propagare al undelor considerndu-se n repaus.
Fig.165 Msurarea forelor: a - capsul
dinamometric; b - schema funcional
pentru msurarea forei.
1
5
4
3
2
Corp
Elastic
Traductor
tensometric
Punte
n regim
neechilibrat
Instrument
Magneto-electric
=kF
R
R
U U

=
F
l
l
S
R
R
=

AE
F
l
l
=

Fora
Variaie
de
Tensiune
mecanic
Tensiune de
dezechilibru
Deviaie
a).
b).
Msurri electrice i electronice
165
Se consider c n fig.166b emitorul este fix, fiind situat in punctul E, i c emite energie
sub form de radiaie electromagnetic, de frecven stabil f
e
, care se propag cu viteza u n
direcia corpului reflectant aflat n P i care se deplaseaz cu viteza v. Unda electromagnetic se va
reflecta n P i va fi perceput n E cu o frecven:
|
.
|

\
|
+ = cos
u
v 2
1 f f
e r
.
Modificarea de frecven datorat efectului Doppler se numete frecven Doppler i este
dat de relaia:
= cos
u
v
f 2 f
e D
.

Viteza de propagare a undei electromagnetice este:
r r
c 1
u

=

= ,
unde c este viteza luminii, iar r i sunt permitivitatea relativ, respectiv permeabilitatea relativ
pentru mediul de propagare.
Pentru a avea o valoare ct mai mare pentru frecvena Doppler, se folosesc frecvene mari de
ordinul a 10GHz. De exemplu, in fig.166c sunt trasate diagramele f
D
= g(v) pentru fe = 9GHz.
Pentru = 25, rezult pentru v = 60 km/h o valoare f
D
= 948Hz, iar pentru v =100km/h o valoare
f
D
=1580Hz. Se observ c frecvenele ntlnite n acest caz se situeaz n domeniul frecvenelor
joase care pot fi uor prelucrate, amplificate i msurate, aparatul fiind digital.Fig.166 Instalaie radar cu efect
Doppler: a - principiul unei instalaii
radar; b -referitor la apariia frecvenei
Doppler; c - diagramele f
D
= g(v).
Emitor
Receptor

Corp
reflec-
tant
Antena de emisie
Antena de recepie
E

v
U
P
direcia de micare a
corpului reflectant
=0
o

0 20 40 60 80 100 120 140 km/h
1600
[Hz] f
D

viteza
=60
o
=45
o
=25
o
400
800
1200
f
e
= 9GHz
Msurri electrice i electronice

166

6. SISTEME DE ACHIZIIE I PRELUCRARE DE DATE

6.1 Introducere n sisteme de achiziie i prelucrare de datelor

6.1.1 Funciile sistemelor de achiziie i prelucrare a datelor
Sistemele de achiziie i prelucrare de date (SAPD) sunt sisteme de complexitate variat,
realizate, dezvoltate i utilizate n scopul:
- urmririi unor fenomene n contextul influenelor reciproce corelate, pe baza msurrii
unei mrimi ntr-un proces de experimentare;
- testrii produselor finite;
- observrii i controlului proceselor de producie, precum i monitorizrii, spre exemplu, a
traficului terestru, naval i aerian.


n funcie de scop i aplicaii, SAPD poate avea n structura sa unul sau mai multe canale de
culegere - prelucrare a datelor caracteristice unei mrimi sau/i legturi de control prin reacie.
n acest context, canalul de culegere - prelucrare a semnalelor cuprinde:
- traductoare i senzori, care transform mrimea urmrit n semnal electric;
- sistemul de procesare a semnalelor, n care semnalul electric primar este asociat unui
cod numeric;
- sistemul de cuantizare a semnalelor, care efectueaz prelevarea de eantioane de semnale
i conversia analog digital;
- calculatorul, care preia datele primare prin interfaa standartizat IF1.
Calculatorul conduce procesul de achiziie, memoreaz datele, afieaz date primare i
prelucrate, primind comenzi de la operator. Printr-o interfa adecvat IF2 calculatorul poate
comunica date selectate altor calculatoare de rang ierarhic asemntor, la calculatoare puternice de
supervizare i conducere, sau s primeasc instruciuni de la alte calculatoare.
Canalul de control este prezent n majoritatea sistemelor SAPD, asigurnd conducerea
optimal, adaptiv, a procesului ale crui mrimi caracteristice au fost culese. Acest canal cuprinde:
- calculatorul care emite valorile prescrise ale mrimilor reglate;
- transmisia comenzilor prin canale de semnal i protocoale specifice;
TRADUCTOARE;
SENZORI
CONDIIONARE
SEMNALE
CUANTIZARE
MULIMEA DE
MRIMI
OPERATOR
MONITOR
MEMORIE
TASTATUR
IF1
CALCULATOR
IF1
I
F
2
IF3
DATE
SELECTATE
DATE
GENERATE
ELEMENTE DE
EXECUIE
PROCESARE
COMENZI
TRANSMISIE
COMENZI
Fig.167 Structura general a unui SAPD cu un calculator.
Msurri electrice i electronice

167
- sistemul pentru procesarea comenzilor, care de regul cuprinde i conversia digital-
analogic;
- elementele de execuie care efectueaz aciunile de corecie ale mrimilor controlate.
6.1.1.1 Captarea informaiei directe asupra unei mrimi
Mediul de transmisie, memorare i procesare, fiind electric (informaia este inclus ntr-o
caracteristic de semnal electric: amplitudine, nivel logic, frecven, faz de tensiuni sau cureni
electrici, cmp electromagnetic), toate mrimile se ntroduc n sistemul de achiziie i prelucrare
dup o prim transformare dintr-o mrime neelectric n mrime electric. Unele mrimi electrice
sunt compatibile, trebuind doar culese i condiionate (ex. tensiune, curent electric), iar altele
(putere electric, parametri de circuit) trebuiesc convertite n purttoarele uzuale de informaie
(tensiune, curent).
O mare parte a mrimilor sunt neelectrice, implicnd utilizarea traductoarelor (senzori) care
transform mrimea respectiv ntr-o reprezentare electric, ce conine univoc n limite de precizie
conoscute, informaia valoric asupra mrimii nelectrice originale.
Traductoarele pot realiza:
- funcia de transformare a mrimii neelectrice n mrime electric;
- traducerea i condiionarea semnalului electric obinut (traductoare integrate);
- traducera, condiionarea de semnal, conversia analog-digital i procesarea primar a
datelor (traductoare inteligente).
Din punct de vedere al principiului de funcionare, traductoarele sunt:
- parametrice, avnd ca mrime electric de ieire un parametru de circuit electric
(rezisten, inductan, capacitate);
- generatoare, avnd ca mrime electric la ieire o tensiune sau sarcin electric;
- de radiaie, bazate pe interaciunea dintre diferite forme de radiaie (infraroii, ultrasunete,
laser, microunde, nucleare) i mrimea neelectric de msurat;
- digitale, care produc direct coduri numerice.
Traductoarele sunt caracterizate static (limite de msurare, precizie, sensibilitate, liniaritate)
i dinamic (funcie de transfer, timp de rspuns, band de frecven). De obicei, o mrime
neelectric se poate transforma ntr-o mrime electric pe baza unor principii diferite, iar opiunea
pentru un traductor se face pe baza analizei raportului pre-performan.
6.1.1.2 Condiionarea semnalelor electrice
Semnalul electric obinut direct sau prin intermediul traductoarelor are caracteristici
particulare variate: amplitudinea tensiunii, forma curbei de variaie, frecvena semnalului, felul
semnalului (sarcin electric, tensiune sau curent electric). Circuitele de cuantizare a semnalelor
admit la intrare tensiuni electrice cu limite de variaie nominale uzuale de 01V, 05V, 010V,
-1+1V, -5+5V i -10V10V, fapt ce impune ca semnalele electrice s fie prelucrate nc n
stadiul lor analogic pentru a fi aduse la forme i nivele compatibile cu intrarea circuitelor de
cuantizare.
Circuitele de condiionare a semnalelor electrice ndeplinesc urmtoarele funcii:
- amplificare;
- atenuare;
- filtrare;
- detecie de valoare afectiv, de vrf sau medie;
- liniarizare;
- operaii matematice (multiplicare, sumare, integrare, derivare);
- adaptare de impendan, etc.
Proiectarea i execuia riguroas a circuitelor de condiionare asigur meninerea erorilor de
transfer n limitele prescrise, existnd numeroase produse dedicate condiionrii semnalelor cu
funcii de transfer fixe sau ajustabile, care asigur precizii ridicate transformrilor de semnal.
6.1.1.3 Eantionarea i cuantizarea semnalelor
Semnalele electrice primare sau prelucrate n circuitele de condiionare pot fi analogice sau
digitale. Semnalele digitale se pot introduce direct n calculator prin interfa serial sau se
Msurri electrice i electronice

168
transform n prealabil n cod numeric spre a fi transferate n calculator. Semnalele analogice se
convertesc n cod numeric binar prin intermediul convertoarelor analog digitale (C.A/D).
Eantionarea este o metod de reprezentare a semnalelor analogice printr-o succesiune
(secven) de eantioane de amplitudine, prelevate la momente discrete de timp.
Cuantizarea este procesul prin care unei mrimi analogice cu un numr infinit de valori ntr-
un interval de variaie, i se asociaz un singur numr, exprimat n cod digital.
6.1.1.4 Comunicaia n sistemele de achiziie a datelor
n sistemele de achiziie i procesare a datelor, informaiile digitale (date, adrese, comenzi)
sunt vehiculate ntre:
- convertoarele analog-digitale sau memoriile de capacitate mai mic, n care se reine un
volum redus de date cuantizate, i calculatorul coordonator;
- calculatorul coordonator i alte calculatoare;
- calculatorul coordonator i perifericele de comenzi i execuie din sistemele de reglare.
Pentru ca produsele diferitelor firme specializate n echipamente de msurare, subansamble
de achiziie, calculatoare i periferice s fie compatibile, exist standarde de interfa i de
comunicaie care prevd:
- specificaiile constructive ale comunicaiei (conectori, cabluri);
- specificaiile electrice ale comunicaiei (nivelul tensiunilor i al curenilor din sistem,
interpretarea logic a semnalelor digitale);
- specificaii privind structura canalelor de comunicaie;
- specificaii asupra protocolului de comunicaie.
La nivelul comunicaiei dintre semnalul de achiziionat (dup cuantizare) i calculatorul
coordonator, legtura are loc prin:
- magistrala local ISA de 16 bii sau EISA i MCA de 32 bii, respectiv magistrala NuBus;
- magistrala local PCI de 32 bii sau 64 bii;
- interfaa serial RS-232C, RS-422A, RS 423A, RS-449 sau RS-485;
- interfaa de magistral pe cablu GPIB (IEEE-488, HP-IB, IEC-625);
- interfaa de magistral pe fundal VXI.
Comunicaia ntre calculatorul coordonator al achiziiei, msurrii i controlului i alte
calculatoare, se face prin intermediul reelelor locale de calculatoare (LAN) i magistrale de date
(Data Highway), utiliznd fie protocoale generale de LAN: Ethernet, Token Ring, Novell, fie
protocoale specifice industriei, ca MAP (Manufacturing Automation Protocol).
6.1.1.5 Memorarea, procesarea i afiarea datelor
Concomitent cu achiziia datelor cuantizate realizat pe baza unui program de achiziie ce
definete canalele de semnal, factorii de scal, i frecvenele de eantionare, are loc i stocarea
datelor brute n memoria volatil, urmat de prelucrarea primar i stocarea acestora n memoria
virtual a calculatorului.
n aplicaii exist achiziie-procesare-control n timp real (on-line) i procesare-prelucrare de
date ulterioar (off-line). Procesarea on-line se bazeaz pe sisteme de operare n timp real, care
ndeplinesc sarcini ca: managementul timpului procesorului, managementul memoriei (mai ales n
sisteme multi-task), controlul perifericelor, managementul bazei de date, tratarea ntreruperilor, etc.
Datele primite de calculator prin achiziie pot fi:
- masive de date, o cantitate ce nu poate fi stocat n memorie, situaie n care dup
prelucrarea segmentelor de date se rein doar elementele statistice (media, suma, deviaia standard
.a.), date comprimate, sau unele segmente de date complete;
- mulimi de date complete, stocabile n memoria calculatorului, care apoi sunt prelucrate
prin: filtrare digital, analiz spectral, convoluie, corelaie, calcule statistice, histograme,
decimare, transformate, detecie de vrf .a.
Datele se prelucrez cu scopul de a fi vizualizate pe monitorul calculatorului sau pentru a se
elabora rapoarte la periferice.
Vizualizarea pe monitor, n cazul calculatoarelor ce au i funcia de a controla procesele, se
face prin partiia ecranului n zone de mesaje, de privire de ansamblu, zona principal de afiare i
zona de instruciuni.
Msurri electrice i electronice

169
n cazul sistemelor de achiziie-msurare la care accentul se pune pe analiza datelor,
reprezentarea datelor prelucrate se face prin ferestre deschise pe ecranul monitorului. Exist o larg
varietate de produse software dedicate achiziiei, care asigur instrumentele necesare organizrii
analizei i reprezentrii datelor pe ecran.
Dac calculatorul este conectat ntr-un sistem, n care exist un alt calculator ierarhic
superior (calculator gazd), atunci calculatorul trebuie s extrag datele eseniale i acestea s fie
transmise ca date selectate. Cu aceste date, calculatorul gazd poate asigura funcia de supervizare a
unor fenomene sau procese.
6.1.2 Structuri de sisteme pentru achiziie i prelucrare de date
n principiu, achiziia datelor referitoare la fenomene i procese se face cu urmtoarele
scopuri:
- constatarea aleatoare sau continu a strii unor mrimi (monitorizare);
- culegerea i procesarea corelat de date ale unui sistem n faz de model funcional, pentru
verificarea proiectrii i execuiei, avnd ca rezultat omologarea sau aducerea de modificri pentru
optimizarea performanelor;
- culegerea i procesarea corelat de date asupra unui produs/sistem n scopul testrii
funcionale la ieirea din procesul de fabricaie;
- culegerea i prelucrarea de date din procese de producie (electronic, electrotehnic,
construcia de maini, .a.) i controlul automat al fazelor de producie (reglaje, faze tehnologice,
control activ de calitate, asamblare);
- controlul proceselor tehnologice (metalurgie, industrie chimic, etc.) prin procesarea
datelor de timp real, calculul parametrilor de reglaj pe baza modelelor matematice i a datelor
culese, i estimarea vectorilor evolutivi ai procesului.
Corenspunztor scopului urmrit structura sistemelor de achiziie este specific pentru
sistemele de msurare-testare, care se ntind pe distane mici fiind sisteme rapide, respectiv pentru
sistemele de msurare i control, care se ntind pe distane mari avnd viteza de achiziie-
transmisie-control variabil de la o aplicaie la alta.
n sistemul de achiziie pentru msurare-testare (fig.168) sistemul testat poate fi un circuit
integrat, un stand de ncercat maini electrice sau motoare termice, modelul funcional real sau
miniatur, un aparat electronic complex de telecomunicaie, etc.AE
PA VXI C
SISTEM DE
COMUTARE
CCS
SISTEMUL
TESTAT
Cablarea
semnalelor
Fig.168 Structura general a sistemelor de achiziie pentru msurare-testare.

Msurri electrice i electronice

170
Mrimile sunt culese prin ansamblul de captare i condiionare de semnal (CCS) prin sonde,
traductoare i senzori, cabluri de legtur ecranate i circuite de condiionare de semnale dedicate
sau generale.
Dac mai multe mrimi deja condiionate (procesate analogic dup captare) sunt de aceeai
natur, avnd aceleai limite de variaie, se msoar cu un singur aparat, semnalele fiind aplicate
succesiv la aparat prin sistemul de comutare.
Msurarea propriu zis (eantionare-cuantizare) se produce n:
- aparate electronice (AE) programabile de uz general (voltmetre, osciloscoape, multimetre,
analizoare .a.) sau specializate pentru sistemul testat;
- plci de achiziie (PA) conectate fie la microcalculatoare, altele dect calculatorul
coordonator C (n sisteme complexe), fie direct la calculatorul coordonator C;
- aparate de msurare virtuale realizate compact pe magistrala de fundal dup standardul
VXI, care realizeaz rate de eantionare ridicate i include i un microcalculator propriu de cadru.
Subsistemele de msurare componente (AE, PA, VXI) comunic cu calculatorul coordonator
prin interfee rapide, cele mai importante fiind GPIB, VXI, MXI,LAN, PC bus.
n sistemele de achiziie de date i control structurile au evoluat n paralel cu tehnica de
calcul. O structur complet de sistem de achiziie i control cu calculatoare distribuite este
proiectat pe nivele ierarhice de control (fig.167).
Nivelul 0 de control conine procesele, traductoarele (senzorii), sistemele de condiionare de
semnale, aparatele/subsistemele de msurare, elementele de execuie/reglaj a proceselor, ale cror
parametri de acionare sunt prescrii prin controlerele de proces.
Nivelul 1 de control este nivelul de control direct n care microcalculatoarele, plasate n
vecintatea unui grupaj de procese, asigur:
- achiziia datelor (culegerea valorilor instantanee ale proceselor eantioane, primirea
mesajelor de stare din partea elementelor de control);
- monitorizarea proceselor controlate n urma procesrii datelor, luarea de decizii privitor la
aciunile de ntreprins (fie pe baza calculelor on-line, fie pe baza modelrii procesului);
- elaborarea de date selectate n urma procesrii, spre a fi trimise la calculatorul superior din
nivelul 2.
SC
CC CC
CSP CSP CSP CSP

C

C

C

C

C

C

C

C
UNITATE (UZIN) UNITATE (UZIN)
REEA COMENZI
REEA FURNIZOR,
BANCAR
COMERCIAL
NIVEL 4
NIVEL 3
NIVEL 2
NIVEL 1
NIVEL 0
Teren
Fig.169 Structura ierarhic a sistemului de achiziie i control cu calculatoare distribuite.
Msurri electrice i electronice

171
Nivelul 2 reprezint modulul de control i supraveghere a unitii, rol asigurat de
calculatoarele de supervizare a produciei (CSP). Acest nivel de control asigur implementarea
datelor primite de la nivelul 1 prin modele matematice complexe pentru determinarea parametrilor
de proces ai controlului adaptiv n bucl, sau prin modele matematice de conducere optimal a
proceselor, i selecteaz datele necesare nivelului superior de control.
Nivelul 3 de control al produciei este constituit din calculatoare coordonatoare (CC) fiind
minicalculatoare sau calculatoare medii. La acest nivel are loc planificarea activitii (produciei)
pentru fiecare unitate (uzin).
Nivelul 4 este dedicat controlului managerial al ntregului ansamblu productiv. Pe lng
primirea de ctre supercalculatorul SC a situaiilor privind producia, acesta este abilitat s execute
un numr mare de funcii inginereti, economice, comerciale, de personal .a. Calculatorul SC este
legat n reea extins cu centrele de primire a comenzilor de la clieni, cu centre comerciale pentru
aprovizionarea cu materii prime, materiale, cu furnizorii direci de componente de producie i cu
instituii financiar-bancare.
n cadrul ambelor tipuri de sisteme de achiziie (msurare-testare respectiv msurare-
control) exist mai multe structuri particulare. Acestea sunt evolutive ca urmare a cerinelor i
progresului tehnologic. Conform afirmaiei mai multor specialiti n domeniu: sistemele pentru
achiziia datelor sunt printre principalele beneficiare ale dezvoltrii calculatoarelor.


6.2 INSTRUMENTE VIRTUALE

6.2.1 Generaliti
n prezent se dorete s se obin ct mai multe faciliti de la aparatele de msurare:
configurare i utilizare uoar, automatizarea msurrii, flexibilitate, posibilitatea de a le adapta
rapid la diverse necesiti de laborator sau procese industriale. Arhitectura nchis a aparatelor
tradiionale impune un numr mare de aparate specializate pentru o aplicaie de anvergur.
Aplicaiile devenind tot mai complexe, iar specificaiile impuse msurrilor tot mai severe,
aparatele clasice devin nesatisfctoare utilizatorilor specializai.
Calculatoarele personale, cu posibiliti deosebite de prelucrare i afiare a datelor, asociate
cu interfee hardware de achiziie de date permit generarea unor aparate de msur n care elementul
software este dominant, numite instrumente virtuale. Realizarea acestora, cu funcii diferite,
reutiliznd integral alte instrumente virtuale, adaptnd i adugnd funcionaliti noi, satisface
cerinele mereu schimbtoare ale cercetrii i proiectrii.
Prin introducerea instrumentului virtual, utilizatorului i se d posibilitatea s-i defineasc el
nsui funcionalitatea instrumentului pe care-l va utiliza. Reconfigurarea sa ulterioar, pentru alte
aplicaii, devine o problem relativ uoar, operaia rezumndu-se doar la eliberarea unui soft de
aplicaie, suportul hard fiind, n general, acelai.
Instrumentul virtual reprezint asocierea ntre echipamente hard flexibile (sisteme de
achiziie de date sau aparate de msur programabile) ataate unui microcalculator i un soft de
aplicaie care implementeaz funciile aparatului, acesta constituindu-se n interfaa dintre
operatorul uman i instrument.
Instrumentele virtuale combin ntr-un mod transparent fa de utilizator:
- resursele calculatorului (procesor, memorie, afiaj);
- posibilitile de msur i control ale echipamentului hardware (traductoare, circuite de
condiionare a semnalului, convertoare A/D i D/A, interfee standardizate etc.).
- software-ul pentru analiza datelor, comunicarea proceselor i prezentarea rezultatelor.
Instrumentul virtual reuete s colecteze semnale fizice prin intermediul traductoarelor i
convertoarelor A/D i s prelucreze rezultatele cu aparatul matematic puternic al PC-ului. Pentru
aplicaii de control a proceselor, dup colectarea datelor de intrare (caracteristice strii unui sistem)
se genereaz, dup un anumit algoritm dat, cu ajutorul unor convertoare D/A, semnale electrice ce
se trimit la ieirea instrumentului virtual pentru comanda elementelor de execuie.

Msurri electrice i electronice

172
Se pot realiza astfel osciloscoape, analizoare spectrale, sintetizatoare de frecvene,
multimetre, termometre etc., care au aceleai funcii cu cele reale, dar pot introduce elemente
suplimentare de analiz, prelucrare i stocare a datelor. De asemenea butonarea poteniometrelor
i comutatoarelor se face cu mouse-ul, tastatura sau automatul, utiliznd imaginea panoului frontal
al aparatului realizat pe monitorul calculatorului.
6.2.2 Arhitectura instumentelor virtuale
Pentru realizarea unui instrument virtual, microcalculatorului i se ataeaz unul sau mai
multe module/plci pentru achiziia de date. Avnd o concepie modular, blocurile componente ale
instrumentului se pot interconecta. Astfel, un lan clasic de msurare cuprinde:
- traductorul sau senzorul (capteaz mrimea fizic i o transform n mrime electric);
- circuitul de condiionare a semnalului (aducere n gam, filtrare, izolare galvanic,
preprocesare analogic);
- placa de achiziie (multiplexare, eantionare a semnalului la intervale prestabilite,
conversie analog-digital, transferul informaiei sub form binar n memoria calculatorului);
- microcalculator (prelucrare matematic i logic, stocare date, comunicare n reea cu alte
sisteme de calcul, prezentarea i stocarea datelor).
Microcalculatorul cu display-ul constituie esena instrumentului virtual. Se pot utiliza PC-uri
sau chiar staii de lucru n cazul sistemelor complexe, asociate cu monitoare de nalt rezoluie,
tastatur i un mouse. Puterea de procesare a calculatorului, facilitile de afiare i memorare,
determin n mare msur performanele instrumentului virtual. Procesorul performant al noilor
generaii de calculatoare rezolv partea de procesare digital foarte ridicat (de exemplu prelucrri
de imagini n timp real), sau se apeleaz la plci de achiziie care au n componena lor circuite DSP
(Digital Signal Processor).
Instrumentele virtuale realizate prin software extind posibilitile instrumentelor reale.
Majoritatea productorilor de aparate de msurare programabile avnd n componena lor
microcontrolere specializate, care asigur funcionarea aparatelor pe baza unui algoritm nscris n
memorie, ofer ca accesorii interfee standard GPIB (General Purpose Interface Bus), cu protocolul
IEEE 488.2 (8 bii paralel, set de comenzi ASCII i rata de transfer 1 MBps) sau RS232 seriale, cu
imunitate mai mare la zgomote, dar cu o rat de transfer redus (1 KBps). Interfaa VXI este de
asemenea un exemplu elocvent. Este vorba de module de achiziie (instrumente modulare) montate
n rack, controlul ntregului echipament fiind asigurat de placa montat n soclul zero al asiului,
care realizeaz interfaa cu calculatorul personal sau poate fi chiar un single-board computer.
Dispunnd de o magistral de 32 bii, se asigur o rat de transfer ridicat (10 MBps) i o vitez de
Mrimea de
msurat
Magistral de
instrumentaie


Calculator
&
Display

Software
Echipament
hardware
Fig.170 Componentele principale ale unui instrument virtual.
Msurri electrice i electronice

173
prelucrare superioar. Aceste aparate externe, alturi de sistemele de achiziie de date, sunt utile n
culegerea datelor, iar cuplarea lor cu puternice sisteme de calcul le extinde extrem de mult
capabilitile, permind realizarea unor instrumente virtuale deosebit de complexe.
6.2.3 Software pentru instrumente virtuale
A doua component major a instrumentului virtual este software-ul specializat.
Menirea software-ului este multipl: asigur o interfa om-main uor de folosit,
conlucreaz cu echipamentul hard, realizeaz prelucrarea matematic a datelor, prezint i
stocheaz rezultatul, practic coordoneaz resursele disponibile spre implementarea funciilor impuse
instrumentului virtual.
Funcia principal comunicarea cu sistemul hard instalat - nu este o problem uoar. Un
software de instrumentaie bun posed biblioteci specifice care scutesc utilizatorul de munca de
rutin. n cazuri particulare, face posibil accesarea unor drivere preinstalate, livrate odat cu
echipamentul hard. Apelnd aceste funcii prin limbaje de nalt nivel, transferul de date rezultat este
sigur, corect i suficient de rapid.
n general, softul livrat cu sistemele de achiziie permite realizarea unor dispozitive mai
simple ca : multimetre, osciloscoape, sintetizatoare de frecven, iar programele specializate permit
implementarea unor funcii mult mai puternice, inclusiv cele de control ale proceselor.
n general, firmele consacrate i elaboreaz propriul mediu de dezvoltare soft pentru
propriile produse hard.
n cele ce urmeaz se prezint dou soft-uri, elaborate de National Instruments, liderul
mondial n producia de periferice de achiziie de date i control de procese: LabVIEW i
LabWindows.
LabVIEW utilizeaz o abordare revoluionar a ingineriei software, prin programarea
vizual, oferind flexibilitate unui limbaj de programare de nivel nalt, fr ca utilizatorul s scrie
mcar un rnd de cod-main.
Astfel, n loc s se scrie mii de rnduri de cod-program, utilizatorul i construiete aplicaia
ntr-un mod elegant, folosind mouse-ul. Interfaa grafic utilizator (GUI) este schiat n cteva
minute, alegnd din meniu o serie de elemente vizuale. Elementele selectate sunt interconectate cu
ajutorul mouse-ului, specificnd astfel i calea fluxului de date, realiznd n acest mod programul de
care are nevoie i concentrndu-se doar asupra unei scheme bloc (diagrame).
Soluia ofer avantajele semnificative ale unui mediu multitasking, putnd rula simultan mai
multe instrumente virtuale. Fluxul de date schiat n diagrama funcional specific implicit i
operaiile ce se execut simultan.
Bibliotecile aferente conin funcii-sistem puternice, axate pe urmtoarele domenii:
- achiziie de date i control (drivere pentru dispozitive I/O i automate programabile,
regulatoare numerice, dispozitive de nregistrare-vizualizare);
- control dispozitive (GPIB, VXI, RS-232);
- analiz de date (evaluri statistice, elemente de algebr liniar, funcii de calcul pentru
domeniul timp i frecven, filtre numerice, etc.).
Schimbul de date cu alte aplicaii sau alte sisteme de calcul este posibil prin funciile de
comunicare n reea sau inter-aplicaii incluse, neexistnd nici un impediment n calea rezolvrii
unor sisteme de control distribuite.
Configuraia minim pentru LabVIEW for Windows 95/NT/3.1 este realizat cu un procesor
386/25 Mz, coprocesor 387, 8MB RAM i 30MB spatiu pe harddisk.
LabVIEW ofer peste 150 drivere pentru controlul unor aparate de msur prevzute cu
interfee GPIB, RS-232 i VXI provenind de la 40 de productori diferii, precum i cele necesare
pentru controlul unui numr mare de plci de achiziie de date.
LabWindows-ul combin un limbaj de programare tiinific cu un mediu de dezvoltare
performant, ce simplific procesul de elaborare al software-ului specific instrumentaiei virtuale.
LabWindows/CVI (C for Virtual Instrumentation) fiind destinat platformelor Windows la PC-uri
precum i la alte tipuri de staii (ex. SUN).
Acesta poate fi utilizat de programatori familiarizai cu limbajul ANSIC. Mediul de
programare virtual permite integrarea uoar a componentelor hard i soft n instrumentul virtual
Msurri electrice i electronice

174
dorit. Domeniile vizate sunt: achiziia de date, monitorizarea i controlul proceselor, testri de
echipamente i msurri de nalt calitate. Bibliotecile aferente ofer servicii complexe precum
controlul aparatelor de msur prevzute cu interfee GPIB, VXI, RS-232, SCXI, funcii pentru
achiziie, prelucrare, calcul statistic, vizualizare i stocare date.
Folosind un editor grafic se construiete aplicaia interactiv. Marele avantaj fa de
LabVIEW este posibilitatea de control absolut a funciilor proprii elementelor de control din
interfaa utilizator.
Utilizatorul are la dispoziie peste 450 de drivere pentru diferite periferice care asigur o
modalitate elegant i sigur de programare a dispozitivelor hard.
n acest mediu lucrul este deosebit de simplu. Un instrument virtual se poate crea construind
interfaa utilizator prin plasarea elementelor de control necesare, selectate din meniu.
O noutate o reprezint aa-numita function panels, care este o reprezentare grafic a
funciilor specifice LabWindows/CVI. Ele vizualizeaz funcia respectiv i parametrii care trebuie
editai interactiv de ctre programator, utilizatorul putnd rula pas cu pas funcia rezultat i o poate
insera direct n codul-surs al programului principal.
Meniul integrat mai cuprinde un compilator optimizat, un linkeditor i un debugger
performant. Serviciile oferite sunt cuprinse n toolkit-uri (biblioteci) specializate (PID Controll
Toolkit ce cuprinde algoritmi de reglare: P, PI, PD i PID). Biblioteca de funcii este foarte bogat
fiind util pentru controlul circuitelor cu DSP, generare de forme de und, elemente de statistic,
transformate Fourier, integrare-difereniere, convoluie, corelaie, filtre (FIR, HR, Cebev),
generare zgomot alb, operaii matriceale, calcul statistic etc.
Pentru LabWindows/CVI se recomand un sistem (minim) cu procesor 486/33 MHz,
coprocesor, 8MB RAM, interfaa grafic VGA sau SVGA. LabWindows/DOS pornete cu 386 DX,
coprocesor 387 i 4MB RAM.


175


Bibliografie
Bodea, M. .a.: Aparate Electronice pentru Msurare i Control, Editura Didactic i
Pedagogic, Bucureti, 1985.
Hutte : Manualul Inginerului-Fundamente, Editura Tehnic, Bucureti, 1995.
Iliescu, C. .a.: Msurri Electrice i Electronice, Editura Didactic i Pedagogic,
Bucureti, 1983.
Lang, T.T.: Electronics of Measuring Systems. Practical implementation of Analog
and Digital Techniques, John Wiley, 1987.
Munteanu, R., Trnovan, I.: Sisteme de msurare inteligente, Universitatea tehnic din
Cluj-Napoca, 1992
Nicolau, E.; Beli, M.: Msurri Electrice i Electronice, Editura Didactic i
Pedagogic, Bucureti, 1979.
Pop, E. .a.: Tehnici Moderne de Msurare, Editura Facla, Timioara, 1989.
Szabo, W.; Szekely, I.: Msurri Electrice i Electronice, Universitatea din Braov,
vol.I-1982, vol. II-1989.
Szekely, I. .a.: Sisteme pentru Achiziie i Prelucrarea Datelor. Editura Mediamira,
Cluj-Napoca, 1997.
Toace, G.: Introducere n Microprocesoare, Editura tiinific i Enciclopedic,
Bucureti, 1986.
Toace, G., Szabo, W.: Microprocesorul component al aparaturii de msurare.
Partea I. Metrologia aplicat nr. 3, 1987.
Toace, G., Szabo, W.: Microprocesorul component al aparaturii de msurare.
Partea II. Metrologia aplicat nr. 4, 1987.

MODURI DE EXPRIMARE A ERORILOR INTRINSECI Tabelul 1.1
Mod de
exprimare a erorii
intrinseci
Eroare intrinsec
(exprimat n uniti
de Y, Y
c
)
Eroare relativ
intrinsec
(exprimat n
procente)
Valoarea
convenional
Y
c

Semnificaia
coeficieniolor
b , c

Utilizare
Mod de notare
a clasei de
precizie


n funcie de
valoarea
msurat:

b
Y
Y
i
=


(e
r
este constant pe
intervalul de
msurare)-

b indice de clas
- contoare electrice;
- transformatoare de
msur;
- rezistoare decadice;
- condensatoare
decadice.
sau

Cl. 0,5
limita superioar de
msurare
- aparate analogice cu
reperul zero la extremitate
sau n exteriorul scrii;
suma modulelor
limitelor de msurare
- aparate analogice cu
reperul zero n interiorul
scrii gradate;0,5


n funcie de
valoarea
convenional
dependent de
scara gradat:

c i
Y
100
c
Y =

(Y
i
este constant pe
intervalul de msurare)Y
Y
c
Y
Y
c i
=


lungimea scrii
gradatec indice de clas
- aparate analogice la
care limita superioar este
infinit.

- puni;
- compensatoare;

+
=
m
i
Y
100
c
Y
100
b
Y

+
=

Y
Y
c b
Y
Y
m
i-
b indice de clas

10
b
c =
- aparate digitale. b i c sunt date
n prospect

n funcie de
valoarea msurat
i de limita
superioar de
msurare:
Observaie: la aparatele digitate, uneori, se nlocuiete termenul
100
cY
m
cu valoarea ultimei cifre a intervalului de msurare.
Unde: Y
i
eroarea intrinsec (eroarea limit de msurare n condiii de referin ) ;
Y
Y
i

- eroarea relativ intrinsec; Y valoarea msurat ; Y


c
valoarea
convenional; Y
m
limita superioar a intervalului de msurare ; b i c numere adimensionale exprimate n procente.

0,5
1,5
Y
100
b
Y
i
=
0,01
INSTRUMENTUL DE MSURARE CONECTAT N SCHEME DE REDRESARE Tabelul 2.1
Redre
-sare
Scheme de redresare Forma semnalului Ecuaia de funcionare
Mono-
alter-
nan


x) Sensul curentului n alternana + este
indicat de sgeata continu, iar n alternana
- de sgeata cu linie punctat.


Valoarea instantanee a cuplului activ este m
a
=
0
i, dar deviaia este
determinat de valoarea medie M
a med
a cuplului activ:
med I
2
T
0
0
med a
I S
2
1
idt
T
1
D D
M
=

= =

,
sau n funcie de valoarea efectiv a curentului de form sinusoidal:
I
11 , 1
S
2
1
I
k
S
2
1
I
f
I
= = ,
unde
D
S
0
I

= - sensibilitatea la curent a instrumentului.
Bi-
alter-
nan


Deoarece n timpul unei perioade curentul trece prin instrument n
acelai sens n ambele alternane:
med I
2
T
0
I
T
2
T
2
T
0
0
I S idt
T
2
S ] idt idt [
T
1
D
= = +

=

,
sau n funcie de valoarea efectiv a curentului de form sinusoidal:
I
11 , 1
S
I
k
S
I
f
I
= = .

mA
i x)
I
red
r
0
r = r
0
mA
T
I
red
i
cu
transformator
mA
i
mA
i
T
m
A
i
i
t
Imed t
red
I
T
i
t
I
med
T
I
red