Sunteți pe pagina 1din 25

SUBIECTE POSIBILE DISCIPLINA MANAGEMENT FINANCIAR

1. Ce intelegeti printr-o organizatie si care sunt factorii care actioneaza asupra ei?

Organizatia = un sistem format din strategii, structura, mijloace de operare, practici, resurse umane.

Asupra organizatiei actioneaza 3 tipuri de factori:

_ factori economici = competitia, furnizorii, ratele de schimb valutar, piata muncii si salarizarea,
politicile economice ale guvernului, politicile economice ale altor tari, politicile de imprumut ale
finantatorilor, schimbari din partea firmelor private si de stat;

_ factori politici = legislatia guvernamentala, ideologia guvernului, legile internationale, drepturile
universale, razboaiele, regulamentele locale, sistemul fiscal, activitatile sindicale;

_ factori tehnologici = tehnologia informatiei/internetul, noi procese de productie, computerizarea
proceselor, schimbari in transporturi;

_ factori socio-culturali = tendintele demografice legate de clienti si de angajati, schimbari in stilul de
viata, persoane cu abilitati disponibile, atitudini fata de munca si de angajare, atitudini fata de
grupurile minoritare, posibilitatea schimbarii de domiciliu, preocuparea fata de problemele de mediu,
probleme gen: etica in afaceri, etc.

2. Ce este un manager, care este rolul acestuia ?

Managerul este un angajat care ocupa intr-o organizatie o functie de conducere a oamenilor si
proceselor.

Pentru a conduce, managerul trebuie sa stabileasca obiective si moduri de actiune, ceea ce presupune
ca trebuie sa ia decizii si, odata cu acestea sa-si asume anumite riscuri, care au ca sursa:
fie insuficienta sau imprecizia informatiilor cu privire la situatia prezenta,
fie incertitudinile cu privire la viitor,
fie efectul combinat al ambelor.

Pe lnga faptul ca trebuie sa ia decizii, managerul trebuie sa aiba control.

Conducerea activitatilor dintr-o organizatie presupune crearea de subdividiviziuni pe zone de
activitati care au anumite afinitati/legaturi ntre ele, fiecare zona de activitati fiind data n grija unui
manager.

Un manager raspunde de bunul mers al zonei de activitati, fara sa le poata executa singur pe toate,
motiv pentru care el lucreaza cu subordonati carora le deleaga executia activitatilor din zona
subordonata.

In concluzie un manager este un angajat al organizatiei care:
ia decizii;
are resurse sub control;
duce la indeplinire sarcinile si indatoririle de care raspunde, cu ajutorul subordonatilor, folosind
delegarea

3. Care sunt abilitatile si atributele unui manager?

Pentru a-i conduce pe oamenii din subordine, un manager are nevoie de autoritate, adica dreptul cu
care este investit n mod formal, odata cu numirea n postul ocupat, de a lua anumite decizii, care devin
obligatorii pentru subordonatii sai.

Managerul trebuie sa dispuna si de putere, pe care o definim ca fiind capacitatea de a influenta
comportamentele oamenilor, de a induce schimbari n acestia si de a-i controla. Autoritatea este o
sursa a puterii, dar nu este singura.

Mixul de responsabilitati variaza pe verticala ierarhiei manageriale: cu ct managerul ocupa o functie
pe un nivel ierarhic mai nalt, cu att responsabilitatile operationale sunt mai putine, ponderea mai
mare fiind a responsabilitatilor administrative si institutionale.

Pentru a se achita de responsabilitatile managerul trebuie sa dispuna de abilitati:
- abilitati tehnice, adica abilitati de specialitate, referitoare att la metodele si tehnicile specifice
activitatilor coordonate (de ex., prelucrari mecanice, contabilitate, marketing, IT) ct si la metodele si
tehnicile specific manageriale;
- abilitati conceptuale, care implica analiza si sinteza, construirea unei viziuni. Gndirea conceptuala,
ca abilitate de a ntelege o situatie sau problema prin identificarea de modele, de relatii cauza-efect,
factori determinanti fundamentali si de interconexiuni, este cu att mai necesara managerilor cu ct
acestia se gasesc mai sus pe scara ierarhica n organizatii.

Atributele managerului intr-o intreprindere
_ de a prefigura evolutia viitoare a organizatiei (sistemului condus);
_ de a stabili structura organizatorica si functionala si modalitatea de functionare a acesteia;
_ de a armoniza in permanenta deciziile conducerii cu activitatea subordonata in vederea obtinerii
rezultatelor dorite;
_ de a asigura si sustine angajatii in vederea indeplinirii corespunzatoare a sarcinilor, aplicand
masuri de stimulare, coercitive si asiguratorii;
_ de a urmari in permanenta modul de desfasurare a activitatii in structura/sistemul condus.

4. Ce este managementul financiar si care sunt principalele procese pe care acesta le
gestioneaza?

Definirea managementului financiar:
_ Dupa apartenenta: MF = este un subsistem al managementului general al firmei;
_ Dupa scop: MF = este chemat sa asigure resursele financiare necesare activitatii firmei, tinand cont
de alocarea si utilizarea lor ct mai eficienta; asigurarea sigurantei patrimoniale si cresterea valorii
firmei;
_ Dupa rol: MF = consta in formularea si urmarirea strategiei si tacticii firmei n vederea derularii
corespunzatoare a acestora, influentnd firma prin procesul de control si evaluare.

Managementul financiar este stiinta si arta conducerii proceselor financiare, menite sa orienteze si sa
organizeze activitatile firmei pentru valorificarea tuturor resurselor financiare n vederea realizarii
unor obiective de performanta si eficienta cresterea valorii ntreprinderii, cresterea sigurantei
patrimoniului.

Managementul financiar trebuie sa gestioneze toate procesele financiare, printre care mentionam:
_ - procurarea de bunuri si servicii;
_ - efectuarea platilor;
_ - comercializarea bunurilor si serviciilor;
_ - colectarea veniturilor;
_ - managementul numerarului si angajamentelor;
_ - salarizarea;
_ - gestionarea si protejarea activelor;
_ - evidenta contabila si raportarea financiara.


5. Care sunt functiile managementului financiar, definii-le.

Functiile managementului financiar al firmei:
1. Previziune financiara;
_ functie complexa, cere numeroase cunostinte de specialitate; riguroasa, dar n acelasi timp deosebit
de flexibila. Daca nu se acorda atentie acestei functii rezultatul va fi negativ pentru
firma, care poate duce chiar la faliment.
_ presupune identificarea unor obiective, de strategie si tactica a firmei si se efectueaza evaluari si
calcule privind posibilele venituri si cheltuieli ale firmei, posibilele ncasari si plati pe care trebuie sa le
faca aceasta.
_ are n vedere mai multe variante pentru obtinerea profitului: prin optimizarea activitatii, prin
mobilizarea tuturor resurselor tehnologice, economice si umane, asigurarea unor relatii ct mai bune
cu actionarii si cu principalii parteneri ai firmei.
2. Organizare financiara;
_ presupune o structurare a departamentelor si principalelor sectoare ale firmei n doua categorii:
nonfinanciare (departamentul de productie, departamentul de conceptie, departamentul de
marketing);
financiare (departamentul de finante, departamentul de contabilitate, comisia de cenzori).
3. Coordonare financiara;
_ presupune ca informatia si comunicarea sa se faca pe cai ct mai simple, suple (flexibile) si sa aiba o
larga eficienta.
_ urmareste focalizarea abilitatilor, timpului si energiei oamenilor nspre scopurile organizatiei.
Aceasta functiune implica recrutarea selectia ncadrarea personalului, comunicarea cu oamenii,
motivarea lor si coordonarea grupurilor.
4. Antrenare financiara;
I intelegerea, adica cel care conduce politica de management trebuie sa cunoasca procesele iar apoi
sa-si foloseasca abilitatile de comunicare si profesionale pentru ai determina pe membrii din echipa sa
urmeze aceasi cale;
L legislatie, adica cel care conduce politica de management trebuie sa cunoasca foarte bine legislatia
ca sa aiba argumentele necesare care sa-i sustina deciziile (legi, hotarari de guvern, ordonante de
urgenta, decrete, norme de aplicare, etc.);
M mutatii n mentalitate, managerii trebuie sa vina cu idei noi, principii noi, sa combata unele
manifestari nvechite (organizarea ineficienta), sa combata birocratia si coruptia.
5. Control si evaluare.
Controlul si evaluarea presupune:
_ sa se identifice punctele forte si punctele slabe ale firmei;
_ sa se promoveze toate fenomenele sanatoase, eficiente, de perspectiva si sa se combata toate
aspectele negative.

6. Care sunt instrumentele de organizare a functiei de previziune, definiti-le?

Instrumente de realizare a functiei de previziune:
_ bugetul de venituri si cheltuieli care face estimarea n perspectiva a posibilitatilor de atragere de
noi venituri si rationalizarea cheltuielilor;
_ bugetul de trezorerie: este cu att mai precis cu ct durata este mai scurta. Se foloseste pe perioade
mai scurte (semestru, trimestru, luna). Acest buget priveste acele ncasari si cheltuieli care sunt certe;
_ prognoza financiara sau calificari financiare a caror durata este mai mare.

7. Care sunt laturile controlului, definiti-le?

Controlul contribuie la urmarirea operationala si
prevenirea unor evenimente nedorite prin urmatoarele
laturi:
latura constatativa;
latura activa.
_ Latura constatativa = control de conformitate =
presupune ca obiectivele ce urmeaza sa fie atinse sunt
fixe (legi, norme, hotarari, STAS-uri, standarde).
Prin acest control se urmareste stabilirea abaterilor si
impunerea de masuri pentru eliminarea si ulterior
sanctionarea persoanelor vinovate;
_ Latura activa = control de pilotaj sau/si control
adaptiv;
Controlul de pilotaj = urmareste mentinerea unora din
conditiile anterioare favorabile existente la data
emiterii deciziei si crearea de conditii noi in functie de
modificarile intervenite in mediul intern si extern al
firmei.
Controlul adaptiv = previne actiunea factorilor cu
influente negative si creeaza conditii noi pentru
imbunatatirea activitatii. Obiectivele de atins nu mai
sunt fixe, ele se modifica continu in functie de noua
situatie aparuta. Acest tip de control nu se rezuma la
compararea nivelului planificat cu cel efectiv al unui
indicator, ci mai intai verifica modul de fundamentare a
indicatorului, ii aduce corectiile necesare, iar apoi
stabileste abaterile si ia masuri de rigoare.

8. Care sunt funciile controlului, definii-le?
Controlul isi realizeaza sarcinile sale prin intermediul a 3 functii:
functia constatativa;
functia constructiva;
functia coercitiva.

In practica aceste functii se realizeaza concomitent si succesiv, fiecare din aceste functii putand avea o
pondere mai mare sau mai mica dupa cum controlul este organizat (in interiorul sau in afara
organizatiei).

Functia constatativa = prin intermediul careia conducerea are posibilitatea sa cunoasca realitatea si
apoi sa ia masurile de rigoare. Aceasta functie este specifica controlului de conformitate.

Functia constructiva = prin intermediul careia conducerea are posibilitatea:
A) sa prevada evolutia viitoare a fenomenelor;
B) sa previna fenomenele nedorite;
C) sa perfectioneze activitatile controlate.

Functia coercitiva
Prin aceasta controlul este inteles ca fiind o actiune post-factum si consta in masuri de tragere la
raspundere a celor vinovati care nu si-au indeplinit corespunzator sarcinile de serviciu.

9. Care sunt formele sub care se exercita controlul intr-o organizatie, definiti-le?

De ce se exercita controlul financiar?
Pentru a preveni eventuale fapte ilegale, a identifica deficiente si a corecta acolo unde este posibil.
Se poate realiza sub doua forme:
controlul preventiv
controlul gestiune
Controlul financiar preventiv se exercita de catre contabilul-sef prin viza de control financiar preventiv
propriu. Viza de control financiar preventiv propriu se exercita prin semnatura persoanelor n drept.
Controlul financiar de gestiune se exercita cel putin o data pe an.
Acesta poate fi realizat:
- de persoane din exteriorul institutiilor publice (din cadrul Ministerelor, sau altor organisme care au
calitatea de ordonatori principali sau secundari de credite);
- de persoane din interiorul institutiei sau societatii, din cadrul departamentului de control de
gestiune.

10. Care sunt obiectivele generale si specifice ale managementului financiar?

Managementul financiar are in vedere:
_ obiectivele generale ale MF, vizeaza:
eficacitatea operatiunilor,
conformitatea cu cadrul normativ si reglementarile interne,
siguranta si optimizarea activelor si pasivelor,
siguranta si integritatea informatiilor.
_ obiectul specifice, vizeaza toate procesele din cadrul entitatii, inclusiv:
elaborarea si executarea bugetului, planificarea si realizarea programelor / obiectivelor,
evidenta contabila, monitorizarea si raportarea;

11. Care sunt componentele mediului (cadrului) de control, definiti-le ?

1. Valorile etice si integritatea
_ Valorile etice ale conducerii si personalului si integritatea personala si profesionala au o influenta
asupra standardelor de comportament.
_ Atat managerii, cat si executorii trebuie sa aiba o atitudine de sustinere a managementului financiar
n ntreaga entitate.
_ Fiecare persoana implicata n organizatie atat conducerea, cat si personalul trebuie sa mentina si
sa demonstreze integritate personala si profesionala si valori etice si trebuie sa respecte codurile de
comportament aplicabile. Acest aspect poate include dezvaluirea intereselor financiare personale, a
darurilor obtinute, raportarea conflictelor de interese etc.

2. Structura organizationala
_ Structura organizatorica a unei entitati trebuie sa asigure cel putin:
atribuirea autoritatii si responsabilitatii;
delegarea mputernicirilor si raspunderea;
linii adecvate de raportare.

3. Tonul de vrf
_ Filosofia si stilul de munca al conducerii trebuie sa reflecte o atitudine de sprijin a sistemului de
management financiar (profesionalism si competenta).
_ Exemplul personal = este o necesitate pe care managerul entitatii trebuie sa o asigure in intreaga sa
activitate. Atitudinea stabilita de conducerea superioara este reflectata n toate aspectele masurilor
manageriale.
_ Angajamentul, implicarea si sprijinirea functionarilor superiori din entitate n instituirea tonului de
vrf sunt esentiale pentru mentinerea unei atitudini pozitive, de sprijin a managementului financiar n
cadrul unei entitati.

4. Angajamentul pentru competenta
Conducerea si personalul trebuie sa mentina un nivel de competenta care sa le permita:
sa nteleaga importanta crearii, implementarii si mentinerii unor controale interne bune si
sa ndeplineasca sarcinile cuvenite n vederea atingerii obiectivelor entitatii. O entitate trebuie sa
asigure ca personalul sau sa cunoasca bine obiectivele sale si trebuie sa dezvolte abilitatile si
experienta personalului sau.

5. Politicile si practicile de resurse umane
Personalul reprezinta un aspect important al MF. Personalul competent si de ncredere este necesar
pentru asigurarea unui control eficient. De aceea, metodele prin care personalul este angajat, instruit,
evaluat, rasplatit si promovat constituie o parte importanta a mediului de control.

6. Guvernanta mediu de control
Guvernanta este influenta exercitata de managementul de top asupra unei entitati care o guverneaza /
conduce. Responsabilitatile conducerii sunt de obicei reglementate de: legi, hotarari, regulamente si
alte documente similare atat interne cat si externe.

12. Care sunt elementele pe care un manager financiar trebuie sa le urmaresc? Ce intelegeti
prin acestea?

Exista trei elemente care sunt urmarite de managementul financiar al firmei:
1. Finantarea = managementul trebuie sa asigure resursele necesare firmei, resurse care trebuie sa fie
alocate si utilizate ct mai corespunzator. Asigurarea finantarii este o necesitate pentru ca trebuie
mereu realizata o selectie a capitalurilor interne sau externe pe care le va utilize firma.

2. Riscul poate fi:
de firma (de faliment);
financiar.
Riscul de firma rezulta din management defectuos care se rasfrange asupra firmei impiedicand-o sa
se dezvolte. Poate duce la restrngerea activitatii, iar forma finala a riscului de firma este falimentul.
Riscul financiar poate fi masurat prin trei indicatori:
a) Indicatori de lichiditate (cu cat acestia au valori mici cu atat se
resimte ngreunarea capacitatii de plata _ firma nu poate sa se
achite de obligatiile sale fata de creditori);
b) Indicatori de solvabilitate (duce la restrngerea capacitatii de plata
ca urmare a nerealizarii profit; management defectuos).
c) Indicatori de bonitate (apreciere data unui agent economic in
cazul in care acesta solicita un credit de la o banca).
3. Performanta (rezultatele finale obtinute): este influentata de doua elemente care actioneaza:
n amonte (ex. indicator sintetic: calitatea);
n aval (obiectivul principal este obtinerea profitului).

13. Care sunt oportunitile de afaceri pe care le cunoaste-ti? Detaliati.

Exista anumite afaceri care uneori trebuie doar identificate si exploatate. Acestea poarta denumirea de
oportunitati de afaceri si pot fi date de:
_ o inventie proprie sau cumparata = presupune constatarea unei nevoi pe piata (suficiente) pentru
viitorul produs sau serviciu, care apoi trebuie urmata de identificarea nevoi de resurse financiare, a
restrictiilor si a eventualelor limite ce ar putea fi intimpinate de noua afacere;
_ despartirea unor elemente dintr-o afacere (produse sau servicii) si transformarea in obiectul unei
alte afaceri de sine statatoare = uneori permite dezvoltarea unei noi afaceri de componente sau
subansamble care sa se dezvolte independent;
_ transformarea hobby-ului intr-o afacere = presupune existenta unei valori economice si a unei
piete de desfacere suficiente. Transformarea hobby-ului intr-o afacere va presupune mai mult efort, va
crea presiune si in acelasi timp va duce la o diminuare a satisfactiei initiale, generate de practicarea
hobby-ului numai pentru sine (anterior afacerii).
_ descoperirea unui anumit client pentru un anumit produs = apare atunci cand este nevoie de un
produs dar nu se gaseste un producator. Problemele pentru a deveni producator sunt date de:
informarea privind capacitatea financiara a cumparatorului de a-si onora angajamentele si detinerea
capacitatii de producere si de vanzare.
_ descoperirea unei nise pe piata = identificarea unui segment de clienti care sunt interesati sa
cumpere un produs sau serviciu cu anumite caracteristici, care in prezent nu se regasesc pe piata.
_ dezvoltarea unei activitati realizate anterior in afara orelor de program = prezinta avantajul ca
pentru potentialul intreprinzator exista o perioada de observatie si de asemenea cunoaste piata de o
perioada, iar treptat cresterea interesului si abilitatile personale ii vor permite dezvoltarea graduala a
portofoliului de clienti pana la un nivel care ii va permite sustinerea profitabila afacerii si asigurarea
de venituri suficiente din propria afacere.
_ competenta sau experienta profesionala deosebita intr-unul sau mai multe domenii = permite
construirea unei afaceri ca urmare a detinerii de cunostinte mai aprofundate prin valorificarea
experientei dobandite pe cont propriu.
_ situatia economica personala sau familiala disperata = aceasta apare de regula cand o persoana
si-a pierdut locul de munca si nu reuseste sa se mai angajeze in alta firma. Aceasta determina cel ma
adesea infiintarea de firme mici pentru supravietuire, cu resurse limitate si cu un proces de derulare
concentrat in timp si stresant.
_ cumpararea unei firme existente = presupune cumpararea a ceva care exista si este viabil in viitor.
_achizitionarea unei francize = este o afacere care in multe tari se extinde. Presupune cumpararea
dreptului de a comercializa un anumit produs sau serviciu de la o firma consacrata, utilizand numele
si marca, cu respectarea unor clauze contractuale impuse (McDonald, KFC, etc.).

14. Care sunt fluxurile care apar intr-o intreprindere? Detaliati-le.

Fluxuri reale, financiare si monetare antrenate de o intreprindere
Toate fenomenele economice indiferent de spatiul in care se realizeaza au la baza acte de vointa,
respectiv decizii care afecteaza resursele.
Aceste decizii genereaza miscari sub forma unor fluxuri de intrare si iesire (de materiale, de munca,
de energie, de produse finite, de bani) intre zone si locuri de provenienta si consum.
Orice intreprindere are ca scop final sa obtina profit.
Pentru aceasta intreprinderea se straduie sa realizeze bunuri si servicii care sa fie dorite sau asteptate
de catre cumparatorii solvabili si la un pret mai mare decat costurile necesare pentru obtinerea lor.
Ca sa-si atinga scopul intreprinderea este nevoita sa priveasca mereu atat in amonte (spre furnizori)
cat si in aval (spre clienti) astfel incat sa poata sa aleaga maximul de avantaj (cea mai buna
jonctiune).

In amonte intreprinderea are urmatoarele fluxuri:
cu salariatii care isi vand munca manuala sau intelectuala si primesc in schimb salariul (in bani);
_flux real: servicii dinspre salariat si
_flux monetar (complementar): remunerarea sub forma de bani dinspre intreprindere.
Aceste fluxuri contrare si de natura diferita se echilibreaza valoric la nivelul salariului negociat.
cu furnizorii care asigura materiale, echipamente, utilitati (energie, apa, etc.) si serviciile necesare.
_flux real: dinspre furnizor
_flux monetar (complementar): dinspre intreprindere.
Aceste fluxuri contrare si de natura diferita se echilibreaza valoric prin pretul si tariful negociat si
acceptat la plata.

In aval intreprinderea are urmatoarele fluxuri:
cu clientela: pt a-si vinde produsele, lucrarile si serviciile; Aceasta este formata din: intreprinderi
producatoare, institutii consumatoare de bunuri si servicii, consumatorii persoane fizice,
intermediarii, etc.
_Flux real: dinspre intreprindere spre clientela;
_Flux monetar (complementar): dinspre clientele spre intreprindere.

Pe langa fluxurile complementare enumerate o intreprindere desfasoara si alte fluxuri monetare care
nu au o legatura imediata cu fluxurile reale. Un astfel de flux este acela prin care se constituie capitalul
total al intreprinderii, prin intermediul caruia se obtine si apoi se repartizeaza rezultatul final al
exercitiului (profitul).

15. Cu ce se ocupa gestiunea financiara?
Gestiunea financiara urmareste maximizarea valorii unei intreprinderii prin:
_ maximizarea profitului si a calitatii intreprinderii;
_ protectia si conservarea patrimoniului, respective mentinerea lichiditatii (capacitatea
ntreprinderii de a-si plati datoriile curente) si solvabilitatii (capacitatea ntreprinderii de a-si plati
datoriile la ncheierea exercitiului - la termen) firmei;
_ aplicarea instrumentelor care sa asigure o protectie adecvata mpotriva riscurilor
(economice, financiare, de faliment).
De ce este atat de importanta gestiunea financiara?
Raspuns: Indiferent de marimea unei afaceri/ de stadiul ei fiecare antreprenor/conducator trebuie sa
cunoasca in orice moment:
_ Care sunt resursele pe care le detine?
_ Cum pot fi acestea utilizate cat mai eficient pt atingerea obiectivelor?
_ Care sunt actiunile care ii aduc castig (oportunitati) sau pierdere (riscuri)

16. Care sunt componentele de baza ale gestiunii financiare? Detaliati.

Gestiunea financiara cuprinde 3 componente de baza:
_ decizii financiare
_ operatiuni financiare
_ cadrul organizatoric al activitatii financiare

A gestiona inseamna a conduce, iar conducerea activitatii financiare se realizeaza prin intermediul
deciziilor financiare.
_ Deciziile financiare = acte constiente prin care se stabilesc anumite masuri pentru solutionarea unor
probleme sau pentru programarea unor evenimente viitoare.
_ Deciziile financiare = trebuie privite in corelatie cu asteptarile diferitilor agenti economici
(ofertanti de fonduri, actionari si creditori financiari, personalul intreprnderii); Asteptarile pot fi
exprimate in termeni de rentabilitate si risc, aceste notiuni fiind esenta logicii deciziilor financiare.

Operatiunile financiare:
_ activitati de intocmire a prospectelor de emisiune pentru actiuni si obligatiuni prin care se sporeste
capitalul social;
_ incheierea contractelor de credite;
_ operatiuni de primire si cedare de lichiditati;
_ stabilirea amortizarii activelor imobilizate;
_ dimensionarea necesarului de active circulante;
_ operatiunile de trezorerie (incasari si plati) menite sa asigure solvabilitatea si capacitatea de plata a
intreprinderii;
_ operatiuni de prognozarea profitului;
_ stabilirea profitului impozabil;
_ onorarea obligatiilor fata de bugete si creditori;
_ repartizarea profitului net.

Adoptarea deciziilor financiare si efectuarea de operatiuni financiare se poate realiza numai printr-un
cadru organizatoric adecvat.
Modul de organizare a activitatii financiare cunoaste forme diferite in functie de marimea si
complexitatea activitatii financiare a intreprinderii.
Activitatile financiare pot fi organizate sub forma: birourilor, serviciilor, sau directiilor financiare pe
grupe de operatii omogene cum ar fi:
previziune financiara;
decontari cu si fara numerar;
urmarirea costurilor si evolutia preturilor;
analiza financiara si fiscalitate;
control financiar intern si control de gestiune.


17. Clasificati fluxurile financiare dintr-o intreprindere?

Fluxurile financiare se pot clasifica astfel:
_ fluxuri generate de activitatea economica:
_ fluxuri de exploatare
_ fluxuri de investitii
_ fluxuri generate de activitatea de finantare:
_ fluxuri de capitaluri proprii
_ fluxuri de datorii

18. Ce caracteristici are o intreprindere (in termeni financiari)?

Orice activitate realizata de o intreprindere are un ciclu propriu de exploatare, care in termeni de
trezorerie se pot transforma in fluxuri pozitive si negative care apar la momente diferite.
Ciclul de exploatare se caracterizeaza printr-un decalaj intre fluxurile pozitive si negative, care apare
datorita ritmului productiei (depinde de natura activitatii) si al politicii comerciale (credite clienti si
furnizori).
Platile si incasarile corespund diferitelor cicluri si se pot grupa pe perioade de timp: luna, an etc.
Soldul rezultat din aceste fluxuri reprezinta excedentul trezoreriei de exploatare (ETE) care se
calculeaza ca diferenta dintre incasarile din exploatare si platile din exploatare.
In termeni de trezorerie cheltuielile de investire trebuie sa modifice ciclul de exploatare, respectiv sa
duca la cresterea fluxurilor viitoare de incasari. Acestea vor duce la mentinerea, ameliorarea, sau
cresterea activitatii intreprinderii. Prin plata unei investitii se asteapta ca ulterior aceasta sa genereze
un excedent al trezoreriei de exploatare superior.
Diferenta dintre excedentul trezoreriei de exploatare si platile pentru investitii corespunde fluxurilor
de trezorerie disponibile inaintea impozitarii.
Atunci cand fluxurile de trezorerie sunt negative apare un deficit caruia intreprinderea ii poate face
fata conform ciclului sau de exploatare numai prin apelarea la capitaluri proprii si imprumutate.

19. Ce intelegeti prin trezoreria unei intreprinderi (definitie, mod de organizare, obiective)?

Trezoreria reprezinta un element esential si totodata principala restrictie a gestiunii financiare a
firmei. n aceasta sunt concretizate rezultatele modului de realizare a activitatii si de respectare a
cerintelor echilibrului financiar.
Trezoreria = surplusul de resurse de finantare care se degaja din ntreaga activitate economica,
respectiv diferenta dintre fondul de rulment (FR) si nevoia de fond de rulment (NFR).
Trezoreria = suma elementelor constitutive ale acesteia ca active si pasive de trezorerie. Elementul de
baza n aceasta definire l reprezinta lichiditatile (disponibilitati banesti), alaturi de care apar activele
financiare de trezorerie si pasivele de trezorerie.

Organiz. interna a activit. de trezorerie
_ activitati de back office = modalitati de asigurare a echilibrului dintre incasarile si platile curente pe
baza corelarii activitatilor proprii de aprovizionare, prelucrare si livrare = previzionarea si gestionarea
diferitelor tipuri de fluxuri de incasari si plati, pentru evaluarea trezoreriei nete si a necesitatilor de
capital suplimentar sau a disponibilitatilor temporare;
_ activitati de front office = modalitati de asigurare a unei legaturi permanente cu piata financiara, fie
pt. obtinerea de capitaluri suplimentare necesar pentru asigurarea echilibrului, fie pt. plasamentul
excedentelor temporare de trezorerie = evaluarea costului diferitelor surse de finantare, a deficitelor
de trezorerie si evaluarea randamentului, a riscului si sensibilitatii diferitelor tipuri de plasament, a
eventualelor excedente de trezorerie.

Obiectivele gestiunii de trezorerie:
_ Evitarea pierderilor n zile de decontare la ncasarile si platile prin banca ale firmei;
_ Cresterea operativitatii ncasarii creantelor firmei;
_ Esalonarea echilibrata a scadentelor obligatiilor de plata;
_ Obtinerea celui mai bun credit si la cel mai mic cost real;
_ Optimizarea utilizarii excedentului de trezorerie, prin cea mai buna plasare a lichiditatilor, care
asigura rentabilitatea, siguranta si lichiditatea.
20. Care sunt elementele fundamentale ale unei gestiuni de trezorerie? Definiti-le.

Elementele fundamentale ale gestiunii trezoreriei
1. Accelerarea incasarilor si reducerea fondurilor neutilizate existente in conturile bancare;
Accelerarea incasarilor este o preocupare care incepe inca de la negocierea contractului economic,
cand se stabilesc termenele si instrumentele de plata ce urmeaza a se utiliza;
Se poate realiza prin cointeresarea clientilor sa plateasca mai repede oferind in schimb bonificatii sau
cote de rabat;
2. Alegerea mijloacelor de plata adaptate nevoilor intreprinderii;
Alegerea termenelor reale de plata si a instrumentelor de decontare adecvate poate permite
accelerarea intrarilor de fonduri sau temporizarea (alungirea) termenelor de plata.
Prin acceptarea unei plati prin CEC bancar _ furnizorul nu dispune de suma imediat. Prin ordinul de
plata exista de asemenea un timp intre momentul platii si cel al incasarii (float).
3. Optimizarea trezoreriei.
Optimizarea trezoreriei se poate realiza folosind trei principii:
_ utilizarea judicioasa a creditelor dupa ce acestea au fost selectate si alese ca fiind cele mai ieftine si
avantajoase;
_ promovarea unei tehnici adecvate de plasament a excedentelor de trezorerie;
_ evitarea, pe cat posibil, a unor conturi creditoare (care se remunereaza) sau a unor conturi debitoare
care comporta costuri.

21. Care sunt plasamentele posibile de trezorerie pe care le cunoasteti? Detaliati.

Pot fi facute urmatoarele tipuri de plasamente de
trezorerie:
_ plasamente monetare nenegociabile (contractele de plasament nu pot fi vndute prin scontare,
andosare sau negociere la bursa): depozite la termen, bonuri de casa, operatiuni de rascumparare etc.;
_ plasamente monetare negociabile: certificate de depozit, bilete de trezorerie, bonuri de tezaur n contul
curent etc.;
_ plasamente financiare: actiuni, obligatiuni, optiuni etc.

n principiu, cu ct un plasament se realizeaza pe termen mai lung, cu att el este mai rentabil, dar mai
putin lichid si invers.
_ Dar cumpararea unor titluri, emise de societati comerciale cu o foarte buna pozitie la bursa, are cele mai
mari sanse de a optimiza plasamentele de trezorerie. Acestea au rentabilitate ridicata, risc redus si
lichiditate crescuta.

22. Care sunt obiectivele si beneficiile vizavi de intocmirea situatiei fluxurilor de trezorerie?

Care sunt obiectivele situatiei fluxurilor de trezorerie?
Tabloul fluxurilor de trezorerie are cateva obiective majore, dupa cum urmeaza:
_ permite evaluarea capacitatii entitatii de a degaja lichiditati;
_ permite evaluarea solvabilitatii unei entitati;
_ permite determinarea necesitatilor de lichiditati;
_ permite determinarea scadentelor si a riscului incasarilor viitoare.

Care sunt beneficiile intocmirii situatiei fluxurilor de trezorerie?
Din punctul de vedere al utilizatorilor situatiilor financiare, beneficiile sunt multiple:
_ Utilizatorii pot sa evalueze modificarile in structura activelor nete ale unei entitati, precum si
capacitatea entitatii de a influenta valoarea si momentul de aparitie a fluxurilor de
trezorerie.
_ Informatiile prezentate de situatia fluxurilor de trezorerie permit stabilirea capacitatii unei entitati
de a genera numerar si echivalente de numerar. De asemenea, maresc gradul de comparabilitate al
raportarii rezultatelor din exploatare intre diferitele entitati. Acest lucru se intampla deoarece sunt
eliminate efectele utilizarii unor tratamente contabile diferite pentru aceleasi tranzactii si evenimente.
_ Istoricul fluxurilor de trezorerie permite examinarea relatiilor dintre profitabilitatea unei entitati si
fluxul net de trezorerie.

23. Definii metoda SMART si definiti fiecare termen asociat acestei metode.

Metoda SMART este cea mai cunoscuta modalitate de stabilire a obiectivelor. SMART este un acronim
care semnifica: specific, masurabil, abordabil / de atins, realist / relevant, ncadrat n timp.
Specific = obiectivul este concret, detaliat, focalizat si bine definit, indica exact ceea ce se doreste a se
obtine, este clar exprimat, nu presupune nici o ndoiala, este direct, pune accentul pe actiuni si
rezultatul scontat.
Masurabil prezuma ca obiectivul poate fi cuantificat, n termeni cantitativi si/sau calitativi. Un obiectiv
masurabil permite managerilor stabilirea cu exactitate a faptului daca acesta a fost atins sau nu,
masura n care a fost atins, precum si compararea obiectivului ntre diferite perioade de referinta. Un
obiectiv masurabil permite monitorizarea progresului.
Abordabil (de atins) prezuma ca obiectivul poate fi atins, tinnd cont de aptitudinile, capacitatile,
resursele, timpul disponibil si constrngerile externe care pot surveni.
Realist / relevant denota ca obiectivul este orientat spre atingerea unui rezultat relevant pentru
entitatea publica si reflecta contextul si mediul n care activeaza aceasta. Un obiectiv
realist presupune, n acelasi timp, existenta resurselor, capacitatilor, aptitudinilor etc.
ncadrat n timp semnifica faptul ca obiectivul contine un termen de realizare. La determinarea
obiectivelor ncadrate n timp, se stabilesc termenelimita realiste sau perioade pentru atingerea
acestora. Termenul-limita creeaza importanta si motivarea necesara pentru executarea sarcinilor.

24. Care sunt pasii de urmat pentru dezvoltarea obiectivelor pe termen lung? Detaliati.

1. Determinarea obiectivelor proprietarilor firmei si a modului n care acestea afecteaza dorinta si
capacitatea acestora de a urmari anumite obiective financiare ale firmei.
Observatii:
_ adesea, aceste considerente sunt uitate, dar ele sunt utile pentru a stabili daca obiectivele firmei sunt
n concordanta cu obiectivele proprietarilor ei;
_ planificarea pe termen lung ofera managerului financiar capacitatea de a fi realist fata de asteptarile
personale si de afaceri ale proprietarilor.

2. Stabilirea scopurilor si obiectivelor companiei (ritmuri de crestere, rata cstigului la investitii,
directia de extindere a afacerilor).
Observatii:
_ aceste obiective trebuie sa fie exprimate n cifre precise;
_ planurile pe termen lung sunt utilizate ulterior pentru a realiza previziuni ale vnzarilor si ale
profitabilitatii, pe de-o parte, si pentru a compara rezultatele efectiv nregistrate cu cele propuse, pe de
alta parte.

3. Dezvoltarea de planuri pe termen lung care sa permita atingerea obiectivelor propuse.
Observatii:
_ managerul financiar trebuie sa se concentreze asupra punctelor tari si slabe ale afacerii, ca si asupra
factorilor interni si externi care pot afecta atingerea obiectivelor.
_ strategiile de dezvoltare ale firmei trebuie construite dupa analizarea atenta a tuturor factorilor
relevanti (strategiile de pret, potentialul pietei etc.) care sa ofere o directie clara cu privire la viitorul
firmei.

4. Concentrarea asupra resurselor financiare, umane, materiale si informationale necesare pentru
ndeplinirea planurilor facute, prin realizarea de previziuni ale vnzarilor, cheltuielilor si profiturilor
reinvestite pentru urmatorii 3-5 ani.

5. Studierea metodelor de productie folosite, a strategiei de marketing, a noilor oportunitati de
dezvoltare aparute pe piata si a altor factori de acest gen, pentru a identifica
cele mai bune modalitati de mbunatatire a productivitatii si rentabilitatii firmei.

6. Revizuirea permanenta.
Observatii:
_ managerul financiar trebuie sa utilizeze cele mai recente documente si rapoarte financiare pentru a
realiza ajustari ale planurilor pe termen scurt si termen lung.
_ sunt utile si comparatiile cu alte companii din acelasi sector, pentru a vedea daca pozitia financiara si
operationala a firmei este n general mai buna sau mai slaba dect a concurentilor.
_ planificarea este un proces permanent si reprezinta cheia prosperitatii pentru companie.

25. Care sunt tipurile de bilant pe care le cunoasteti? Definiti-le.

1. BILANT PATRIMONIAL
_ Bilantul patrimonial reprezinta un instrument de analiza realizat prin retratarea bilantului contabil.
_ Bilantul patrimonial are rolul inventarierii averii in vederea stabilirii cu exactitate a valorii reale a
patrimoniului. Ca urmare a acestei conceptii, bilantul patrimonial prezinta interes pentru actionari,
care doresc sa cunoasca valoarea investitiei lor si pentru creditori, deoarece activul intreprinderii
reprezinta garantia drepturilor acestora.
2. BILANTUL FUNCTIONAL
Abordarea de tip functional presupune retratarea bilantului contabil prezentat de intreprindere, prin
regruparea pe functiile acestuia. Potrivit acestei conceptii, activitatea unei intreprinderi este analizata
pe cicluri de operatiuni, luand in considerare rolul fiecarui ciclu in functionarea acesteia.
_ Analiza bilantului functional isi propune sa investigheze nevoile intreprinderii si modul de finantare
al acestora, prin realizarea unui instantaneu al derularii diferitelor cicluri.
_ Elementele bilantului functinal trebuie reclasificate dupa criteriul duratei (cu durata peste un an si,
respectiv, cu durata sub un an), fapt ce permite trecerea de la bilantul functional la bilantul financiar.
3. BILANT FINANCIAR
_ Din punct de vedere economic, bilantul prezinta capitalurile titularului de patrimoniu.
_ Capitalurile sunt reprezentate atat sub aspectul originii lor, respectiv resursele (aporturi la capital,
rezerve, datorii, beneficii etc.), cat si al modului de utilizare (bunuri economice, creante, pierderi etc.).
_ Constructia bilantului financiar, pornind de la elementele continute in bilantul contabil, necesita o
tratare prealabila a posturilor de activ si de pasiv dupa criteriile de lichiditate-exigibilitate. Analiza
lichiditate-exigibilitate, numita in practica tarilor occidentale analiza patrimoniala, are meritul de a
pune in evidenta riscul de insolvabilitate al intreprinderii.
_ Acest mod de interpretare genereaza ecuatia bilantiera de tip economic: Utilizari = Resurse
4. BILANTUL JURIDIC
Drepturile patrimoniale cuprind drepturile de proprietate si cele de creanta si confera titularilor o
putere asupra bunurilor (drepturi de proprietate), sau posibilitatea obtinerii unor prestatii din partea
altor persoane (drepturi de creanta). Bilantul prezinta in activ, pe baza evaluarii monetare, aceste
componente ale drepturilor patrimoniale.
Angajamentele patrimoniale corespund obligatiilor pe care intreprinderea le are la o anumita data.
Aceste angajamente pot fi diferentiate dupa originea lor. Unele constituie consecinta unei decizii
voluntare, in timp ce altele corespund obligatiilor impuse intreprinderii. Astfel, atunci cand
intreprinderea contracteaza un imprumut sau cand solicita amanarea obligatiei de plata fata de
furnizor, ea isi ia angajamente in mod liber, care se concretizeaza in datorii. In schimb, cand
intreprinderea este supusa impozitarii, datoria fiscala nu rezulta dintr-un angajament voluntar, ci
dintr-o prelevare obligatorie care-i este impusa.

26. La ce se refera ratele de rentabilitate intr-o intreprindere? Detaliati.
Ratele de rentabilitate economica
- masoara eficienta mijloacelor materiale si financiare alocate intregii activitati a intreprinderii;
- masoara raportul intre rezultate si cifra de afaceri;
- capitalurile care se analizeaza pentru stabilirea profitabilitatii sunt cele angajate de intreprindere in
cadrul exercitiului (capitaluri proprii si imprumutate);
- rentabilitatea economica nu tine seama de modalitatea de procurare a capitalurilor.
Rata rentabilitatii economice = raportul dintre excedentul (profitul) brut de exploatare (EBE) si
totalitatea capitalurilor investite.
Comentarii:
- analiza ratei de rentabilitate economica se poate face numai prin studierea in timp a indicatorilor si a
componentelor ecestora (rezultate, capitaluri);
- trebuie sa fie superioara ratei de inflatie pentru ca intreprinderea sa-si poata mentina valoarea sa
economica;
Rata rentabilitatii financiare (Rf) = randamentul capitalurilor proprii, deci al plasamentului
financiar. Aceasta Rf remunereaza proprietarii intreprinderii prin acordarea de dividende si prin
cresterea de rezerve (care reprezinta tot o crestere a averii proprietarilor).
Comentarii:
- Rf este influentata de modalitatea de procurare a capitalurilor si deci este sensibila la structura
financiara (situatia indatorarii);
- este de dorit ca aceasta Rf sa fie mai mare decat rata medie a dobanzii de pe piata, pentru a face
atractive actiunile intreprinderii si a creste cursul lor bursier;

27. Care sunt elementele din bilan care sunt dependente de cifra de afaceri i care sunt
elementele care nu sunt dependente?

Exp. elemente care sunt dependente de C.A.:
_ Stocurile de materiale (creste CA ,cresc Stocurile);
_ Clientii (creste prod. , cresc vanz.) , rezulta aplicare politici de atractive de creditare a clientilor,
rezulta cresterea creantelor comerciale;
_ Furnizorii (cresc aprovizionarilor = cresc resurselor atrase de la furnizori, rezulta cresterea
datoriilor de plata);
_ Furnizorii debitori/clienti creditori = depinde de politica firmei (crestere/scadere);
_ Activele de trezorerie variaza in fct. de ritmul incasarilor si platilor

Exp. elemente care nu sunt dependente de C.A.:
_ chelt. de constituire
_ chelt. de dezvoltare, concesiunile, brevetele, licentele, marcile, drepturile si valorile similare, fondul
comercial;
_ terenurile neutilizate, constructiile (locuintele de serviciu, sediu, etc.), mijloacele de transport ale
conducerii, alte imob. care nu sunt determinate de cresterea activitatii;
_ chelt. cu chiriile, cu abonamentele, cu salariile personalului din administratie.

28. Ce intelegeti prin fondul de rulment si nevoia de fond de rulment? Care sunt caracteristicile
fondului de rulment?

Fondul de rulment este partea din capitalul permanent destinata si utilizata pentru finantarea
activitatii curente de exploatare;
FR = Capitaluri permanente Active imobilizate
Nevoia de fond de rulment este un element de activ si reprezinta activele circulante care trebuie sa
fie finantate din fondul de rulment.
NFR= Active circulante Disponibilitati Datoriile curente

Caracteristici ale F.R.:
_ FR serveste impreuna cu creditul-furnizor si creditele bancare pe termen scurt, la finantarea
activelor circulante;
_ Acesta exprima conditiile de echilibru financiar pe termen scurt care rezulta prin confruntarea dintre
lichiditatea activelor pe termen scurt si exigibilitatea pasivelor pe termen scurt.
_ FR calculat la o anumita data reprezinta excedentul activelor cu lichiditate mai mica de un an asupra
pasivelor cu exigibilitate mai mica de un an;

29. Ce intelegeti prin creditul-client? Dar prin creditul-furnizor?
Creditul reciproc dintre societati apare sub 2 aspecte:
_ creditul client sau creante-clienti;
_ creditul-furnizor.
Creditul client = o imobilizare de resurse pentru societate, care incetineste viteza de rotatie a
activelor si micsoreaza lichiditatea financiara.
Gestiunea creditului-client presupune masuri pentru: minimizarea sumei creditului, a termenelor de
acordare, precum si a riscului de nerecuperare.
Creditul furnizor = o mobilizare pentru societate, adica o finantare pe seama resurselor partenerilor
de afaceri, marind lichiditatea financiara.
Gestiunea creditului furnizor presupune masuri de maximizare a volumului si termenelor pentru care
sunt acordate.
Pentru stabilirea influentei creditului asupra trezoreriei de exploatare trebuie luate in considerare atat
volumul acestuia, cat si termenele de incasare a clientilor si de plata a furnizorilor.

30. Care este diferenta dintre fluxurile financiare discontinue reale si cele de lichiditati
(monetare)?

Fluxuri financiare discontinue
_ Fluxurile reale = apar in urma unui angajament contractual intre intreprindere si un alt agent
economic, ca urmare a unei tranzactii asupra unui bun, lucrare, serviciu, sau asupra unui imprumut.
Aceste fluxuri se concretizeaza intr-un schimb de valori la data consemnarii angajamentului, data
transferului de proprietate, a prestarii serviciului, a livrarii, a facturarii sau a scadentei in cazul
imprumutului.
_ Fluxurile de lichiditati = apar in urma desfasurarii fluxurilor reale prin intermediul platilor care
intervin in contrapartida.

31. Care este diferenta dintre fluxurile financiare continue de fonduri si de trezorerie?

Fluxuri financiare continue
Fluxurile de trezorerie cuprind totalitatea fluxurilor de lichiditati care se produc intr- perioada,
respectiv intrarile si iesirile. Acestea se obtin prin insumarea fluxurilor de lichiditati dintr-o anumita
perioada de timp.

Fluxurile de fonduri cuprind atat fondurile necesare cat si fondurile de resurse.
fluxul de fonduri necesare cuprinde acele lichiditati care sunt investite in active imobilizate, stocuri,
creante-clienti;
fluxul de fonduri de resurse consta in cresterea lichiditatilor prin diverse cai: scaderea creantelor
clienti, imprumuturi bancare etc.

32. Clasificati circuitele financiare?

33. Ce intelegeti prin valoarea de piata a unei intreprinderi?

Valoare de piata
Fluxurile de trezorerie (cash-flow-rile) = numerarul degajat de activitatea economica a unei
intreprinderii.
Valoarea de piata a unei intreprinderi este conditionata de fluxurile de trezorerie obtinute de
intreprindere, de riscurile ce insotesc detinerea acestor titluri, de fiscalitatea aplicabila profiturilor etc.
Valoarea de piata a unei intreprinderi se determina prin actualizarea fluxurilor de trezorerie obtinute
de o intreprindere din operatiuni de gestiune si din operatiuni de capital.
Valoarea de piata are 2 componente:
_ valoarea de piata a actiunilor unei intreprinderi;
_ valoarea de piata a datoriilor si/sau a obligatiunilor emise de intreprindere pentru capitalurile
imprumutate.

34. Cum se poate masura rentabilitatea unei intreprinderi?

Pentru a masura rentabilitatea unei intreprinderi trebuie sa o comparam cu rata medie de
rentabilitate de pe piata financiara, care se regaseste sub denumirea de cost de oportunitate al
capitalului.
Rentabilitatea actiunilor unei intreprinderi este determinata de dividendele care se acorda
actionarilor si de variatia valorii de piata a actiunilor intreprinderii pe perioada exercitiului financiar.
Rentabilitatea obligatiunilor este determinata de dobanzile percepute si de variatia cursului bursier
al acestora pe perioada exercitiului financiar.

35. Care sunt elementele care se iau in calcul atunci cand se dimensioneaz stocurile (din
punctul de vedere al lichiditatilor)?

Efortul financiar in stocuri poate fi evaluat prin prisma lichiditatilor efectiv alocate avand in vedere:
_ durata de timp alocata/blocata;
_ fluxurile intermediare de lichiditate;
_ costurile ocazionate de pastrare-depozitare;
_ alte cheltuieli administrative.
Dimensionarea stocurilor este punctul de plecare pentru dimensionarea fondurilor banesti care sa
permita acoperirea acestora. In functie de volumul stabilit acesta poate fi acoperit din autofinantare,
din cresteri de capital prin noi emisiuni de actiuni sau din imprumut pe termen scurt (bancar sau
comercial).
_ Dimensionarea stocurilor de active circulante este operatiunea prin care se stabileste necesarul
optim pe o perioada de timp (un exercitiu financiar), in vederea realizarii, in bune conditii a
obiectivului activitatii, in cantitatea si la termenele contractuale stabilite.

36. Influentele posibile care apar intr-o intreprindere prin decizia de constituire de stocuri?

Constituirea de stocuri in scopul asigurarii ritmicitatii procesului economic si evitarea de rupturi
dintre aprovizionare-desfacere poate avea influente diferite:
_ pozitive, in cazul cresterii preturilor la materialele detinute (in stoc) corelate cu primirea de comenzi
mari din partea clientilor;
_ negative, in cazul scaderii preturilor pe piata materialelor, datorita:
_ modificarii uneor tehnologii de prelucrare a materiilor prime detinute in stocuri;
_ in cazul aparitiei unor inlocuitori calitativi;
_ in cazul aparitiei unor pierderi din degradari fizice sau morale a stocurilor.

37. Care sunt metodele de dimensionare a stocurilor pe care le cunoasteti? Definiti-le.

Se cunosc 3 metode de dimensionare a stocurilor:
1. Metoda extrapolarii sau metoda globala care considera ca exista o legatura directa intre fondul
de rulment si cifra de afaceri. Aceasta metoda se poate aplica atunci cand in exercitiile anterioare s-a
inregistrat o valoare constanta a raportului FR/CA, iar in exercitiul curent nu se prevede o crestere a
structurii productiei.
2. Metoda standard sau a termenelor de plata consta in determinarea nevoilor de finantat ale
ciclului de exploatare prin exprimarea in zile/cifra de afaceri si apoi valoric.
3. Metoda analitica vizeaza determinarea necesarului pentru fiecare element al activelor circulante,
iar ulterior acestea se insumeaza.

38. Care sunt componentele politicii de credit client? Definiti fiecare componenta.

Componentele politicii de credit-client
Aceste componente se refera la:
_ durata de acordare a creditului;
_ volumul creditului;
_ criterii de selectare a clientilor, pt. a evita pe cat posibil surpriza neplacuta de neplata a unor clienti
rau platnici.
Durata pentru care se acorda creditul-client se stabileste prin negociere, cu prudenta si se adapteaza la
natura activitatii clientului si la trebuintele sale.
O intreprindere nu poate acorda credit-client intr-un volum care sa depaseasca posibilitatile sale de
lichiditati sau de refinantare de la bancile comerciale.
Marile societati care au acces mai lejer la credite bancare pe termen scurt pot sa-si permita sa acorde
credite-client pe termene mai lungi sau intr-o cantitate (volum) mai mare.
Volumul creditului-client presupune stabilirea unor decizii care uneori pot fi diferite de la un client la
altul.
Volumul creditului-client = Volumul vanzarilor x Nr. Zile/ 360
Selectarea clientilor este o preocupare permanenta a furnizorilor.
_ Prin aceasta, prin politica comerciala a furnizorului se va urmari orientarea catre clienti mari,
puternici,care au comenzi insemnate si care permit patrunderea pe anumite segment de piata noi,
neexplorate.
_ Prin intermediul unor clienti puternici se poate obtine un atu in plus care poate duce la
imbunatatirea imaginii furnizorului pe acele piete si pe altele noi.
_ Alegerea clientilor presupune si preocuparea pentru reducerea riscului de neplata care poate fi
evaluat tinand cont de bonitatea generala a clientului, de comportamentul sau anterior, de situatia
economico-financiara de la data creditarii, de conjunctura economica, de mijloacele de plata utilizate
de client.

39. Care este rolul compartimentului de credit-client si ce sarcini trebuie sa indeplineasca
acesta?

Gestiunea financiara a creditului-client se realizeaza prin intermediul unui compartiment sau serviciu
din interiorul unei firme care trebuie sa satisfaca anumite exigente:
_ sporirea creditului-client printr-o politica comerciala atragatoare;
_ limitarea riscului printr-o politica prudenta.
Acest serviciu are ca principale sarcini:
_ examinarea cu atentie a liniilor de credit acordate;
_ controlul creditelor;
_ accelerarea recuperarii creantelor.

40. Care sunt elementele care stau la baza informarii asupra clientilor (cei 5C)? Definiti fiecare
element.

Informarea asupra celor 5C
_ Caracterul clientului cuprinde informatii legate de seriozitatea, cinstea si corectitudinea acestuia,
care sa permita realizarea unei imagini generale despre trecutul sau cu privire la indeplinirea
obligatiilor;
_ Capacitatea clientului se realizeaza printr-o analiza a situatiei proprii a acestuia, a modului in care
acesta isi trateaza proprii clienti, a posibilitatilor sale de refinantare, a gestiunii proprii a
patrimoniului;
_ Capitalul clientului presupune o informare cu privire la situatia sa financiara, volumul creditului
de care dispune, valoarea capitalului permanent, informatii legate de posibilitatea de recuperare a
creantelor in caz de neplata.
_ Informatii colaterale despre clienti acele informatii care sa permita luarea unor decizii de catre
furnizor.
Aceste informatii pot fi legate de lichiditate, mijloace de plata, eventuala neplata sau intarzierea la
plata catre alti parteneri etc.
_ Conditii generale sunt informatii legate de cresterea economica a clientilor, de starea tehnica si
posibilitatile de retehnologizare, de posibila modernizare sau schimbare a domeniului de activitate,
informatii legate de sensibilitatea clientului la variatiile conjuncturale.

41. Care sunt metodele pe care le putem folosi atunci cand dorim sa realizam controlul asupra
operatiunilor de credit-client? Definiti-le.

1. Metoda indicatorilor
Aceasta metoda consta in calcularea si interpretarea unor coeficienti, pe baza rezultatelor obtinute
pana la un moment dat in activitatea de creditare a clientilor, care sa permita furnizorului sa ia decizii
si masuri oportune de ameliorare a activitatii.
2. Metoda plafonului de credit
Prin stabilirea unui plafon de credit pentru fiecare client se urmareste limitarea riscului pentru
furnizor.
La stabilirea plafonului de credit se tine seama de: capacitatea de plata a clientului, instrumentele de
plata utilizate in mod obisnuit de client, situatia financiara, rentabilitatea sau garantiile oferite de
client.
3. Metoda vechimii creantelor
_ Tabloul vechimii creantelor este un instrument care permite urmarirea incasarii la timp a creantelor
si evitarea situatiilor in care unele creante din portofoliu, care au termenele depasite, sa nu fie insotite
de masuri corespunzatoare de revitalizare.
_ Tabloul poate fi construit fie reevaluand vechimea creantelor dintr-o luna in procente fata de totalul
portofoliului, fie in procente fata de cifra de afaceri.

42. Ce intelegeti prin operaiunea de recuperare a creantelor (definitie, caracteristici)?

Recuperarea creantelor
Recuperarea creantelor este un obiectiv important pentru fiecare furnizor. Fiecare furnizor desi isi
stabileste propria politica de recuperare, este obligat sa tina seama de anumite caracteristici
structurale si de anumite relatii pe care le are cu clientii:
_ marile societati comerciale, cu clienti numerosi pot sa dispuna de o gestiune automata a creantelor
pe baza sistemului de date de care aceasta dispune;
_ intreprinderile mici nu dispun de mijloace financiare suficiente si ca atare de cele mai multe ori
apeleaza pentru recuperarea debitelor la intermediari (societati specializate de recuperare)
_ cele care au drept client principal statul sunt nevoite sa duca o politica care sa se adapteze poliicii
bugetare, in vederea recuperarii creantelor.
Factoring-ul este tot o metoda de recuperare a creantelor, aceasta avand ca si caracteristica faptul ca
prin intermediul operatiunii de factoring se realizeaza o vanzare de creante, inainte ca aceasta sa fi
ajuns la scadenta. Societatea de factoring este o institutie specializata care pe baza unei conventii cu un
furnizor preia creantele si achita contravaloarea acestora.
_ Prin aceasta modalitate de tranzactionare a creantelor furnizorul este scutit de grija recuperarii
creantelor, evidenta sa contabila rezumandu-se la contul de factoring, evidenta realizandu-se periodic
prin intermediul unui extras de cont de la societatea de factoring.
Caracteristici ale factoring-ului:
- prin intermediul acestuia furnizorul are avantajul realizarii unor economii la cheltuieli, legate de
simplificarea evidentei, a supravegherii si urmaririi creantelor, si a modalitatii de operare cu
instrumente de plata;
- creantele care se vand societatii de factoring trebuie sa nu fie in litigiu. Societatea de factoring
stabileste o limita valorica pentru facturile provenite de la client, care poate fi modificata in functie de
durata medie a creditului. Acest credit sau plata anticipata se face cu retinerea in avans a unei garantii.
- pot fi clienti ai unei societati de factoring numai intreprinderile de talie mijlocie; Clientela trebuie sa
fie stabila, cu operatiuni continue, iar facturile prezentate sa aiba o valoare consistenta.
- plata facturilor aduse se face prin cec sau bilete la ordin care pot fi scontate catre clienti.

43. Ce intelegeti prin conceptul de structura financiara? Dar prin capital permanent?

Structura financiara a afacerii reflecta raportul existent ntre finantarile pe termen scurt si cele pe
termen lung.
_ O afacerea nu si poate asigura finantarea doar din fonduri proprii si de aceea este nevoita sa
apeleaze si la finantari externe.
_ Stabilirea structurii financiare este una din cele mai importante decizii financiare ce trebuie luata.
Aceasta decizie trebuie sa fie n concordanta cu specificul activitatii desfasurate de firma.
Capitalul permanent se compune din fondurile proprii ale unei intreprinderi si din imprumuturile pe
termen lung si mijlociu si acopera activele imobilizate si o parte din stocurile de exploatare (activele
circulante)care se regasesc sub denumirea de fond de rulment.

44. Ce este goodwill-ul ? Cine are dreptul asupra acestuia?

Notiunea de goodwill
Notorietatea dobandita de intreprindere din evolutia anterioara este in masura sa-i asigure o
rentabilitate superioara celei normale _ fluxuri de trezorerie estimate mai mari decat cele normale.
_ potential mai mare _ valoarea de randament a intreprinderii > valoarea patrimoniala.
_ Goodwill (Badwill) = valoarea financiara +/ valoarea patrimoniala (+ = goodwill; - = badwill)
Goodwill = excedentul de valoare a intreprinderii peste valoarea (de piata) atribuibila elementelor
dentificabile ale activelor sale, la un moment dat.
Cine este indreptatit sa beneficieze de acest goodwill?
_ fiecare in parte si nici unul pe de-a intregul;
Vanzatorul poate sa-l revendice deoarece este considerat a fi parte intrinseca din valoarea
intreprinderii pe care este dispus sa o vanda;
Cumparatorul ar argumenta ca acesta reprezinta o virtute a intreprinderii ce la determinat sa o
cumpere si deci trebuie sa beneficieze de aceasta in procesul viitor de exploatare.

45. Ce intelegeti prin rentabilitate? Dar prin eficienta economica?

Rentabilitatea se defineste ca fiind capacitatea unei firme de a obtine din activitatea pe care o
desfasoara un profit, n conditiile mobilizarii resurselor de care dispune si reprezinta un instrument de
fundamentare a tuturor deciziilor ce privesc att gestiunea interna a firmelor, ct si relatiile lor cu
partenerii de afaceri, dobndind n consecinta si calitatea de a fi un criteriu esential de apreciere a
eficientei economice.
Eficienta economica este relatia dintre efectele obtinute (rezultate) si eforturile (cheltuielile) depuse
ntr-o activitate economica ntr-o anumita perioada de timp.

46. Care este obiectivul gestiunii creditului client? Ce efecte poate produce acesta?

Gestiunea clientilor
Obiectul gestiunii:
Diminuarea volumului creditului comercial acordat si reducerea duratei pentru care se acorda acesta.
Efecte:
- favorabile:
reducerea imobilizarilor financiare;
deblocarea unor fonduri imobilizate;
cresterea ncasarilor;
mbunatatirea solvabilitatii si a lichiditatii;
accelerarea ciclului de exploatare;
reducerea costurilor;
- nefavorabile:
nemultumirea clientilor pentru lipsa sau reducerea unor nlesniri de plata;
pierderea unor clienti.

47. Ce intelegeti prin analiza financiara a unei intreprinderi? Dar prin diagnosticul financiar al
managerului?

Analiza financiara foloseste instrumente si mijloace specifice adaptate scopului urmarit si va conduce
la:
_ diagnostic financiar, parte a diagnosticului contabil, care vizeaza functiunea financiar-contabila;
_ diagnosticul rentabilitatii;
_ diagnosticul riscului.
Analiza financiara presupune deci realizarea unei judecati asupra sanatatii financiare a firmei,
asupra punctelor forte si slabe ale gestiunii financiare, prin care se pot aprecia riscurile trecute,
prezente si viitoare.
Diagnosticul financiar al mangerului vizeaza raspunsul la 4 intrebari esentiale:
_ Cresterea: Cum s-a desfasurat activitatea intreprinderii in perioada mentionata si care a fost
ritmul de crestere a acesteia in raport cu ritmul sectorului?
_ Rentabilitatea: Rezultatele obtinute sunt pe masura mijloacelor folosite?
_ Echilibrul: Care este structura financiara a intreprinderii? (este echilibrata?)
_ Riscurile: Care sunt riscurile?; Intreprinderea este vulnerabila?; Are risc de faliment?

48. Ce presupune managementul riscului dintr-o intreprindere? Definiti fiecare etapa.

Managementul riscului presupune urmatoarele etape succesive:
a) stabilirea obiectivelor
b) identificarea riscurilor,
c) evaluarea riscurilor,
d) atitudinea fata de riscuri / reactia la riscuri,
e) monitorizarea, revizuirea si raportarea riscurilor.
1. Stabilirea obiectivelor este primordiala, dat fiind faptul ca managementul riscurilor este relevant
doar daca obiectivele sunt clare si bine cunoscute n cadrul entitatii.
2. Identificarea riscurilor consta in gestionarea n mod activ a nesigurantei ce caracterizeaza
evenimentele viitoare, care ar putea mpiedica realizarea scopurilor / obiectivelor lor.
3. Evaluarea riscurilor - ulterior identificarii riscurilor, urmeaza etapa de evaluare, care are drept
scop final stabilirea ierarhiei riscurilor, prioritizarea acestora n functie de toleranta la risc.
4. Atitudinea fata de riscuri sau scopul acesteia este transformarea incertitudinii ntr-un avantaj
pentru entitate si limitarea nivelului amenintarilor si a impactului potential al acestora.
5. Monitorizarea, revizuirea si raportarea riscurilor
Managementul riscurilor se revizuieste si se raporteaza din doua motive:
monitorizarea modificarilor riscurilor;
obtinerea asigurarii privind eficacitatea managementului riscurilor si identificarea nevoii de a lua
masuri viitoare.
49. Clasificati riscurile cu care se poate confrunta o intreprindere. Dati exemple.
50. Factorii care influenteaza alegerea surselor de finantare?

Factorii care influenteaza alegerea surselor de finantare:
- scopul pentru care fondurile sunt necesare (pentru cresterea FR sau pt. achizitionarea unui mijloc
fix);
- marimea imprumutului (imprumuturile de sume mici sunt mai costisitoare, adica dobanzile tind sa
scada odata cu cresterea dimensiunii sumei imprumutate);
- perioada anticipata de rambursare (imprumuturile pe termen scurt au rata de dobanda mai mare
decat cele pe termen lung unde aceasta se imparte pe mai multi ani, deci rata va scadea);
- posibilitatea de rambursare:
Se poate restitui regulat imprumutul acordat?
Exista creditor care sa accepte imprumutul cu plati mai mici pe o perioada mai lunga?

51. Care sunt tipurile de piete financiare pe care le cunoasteti?

_ Pietele de active corporale (denumite si active reale sau tangibile) sunt acelea n care se
tranzactioneaza produse precum gru, autoturisme, imobile, computere, alte tipuri de echipamente.
_ Pietele de active financiare sunt acelea n care se tranzactioneaza actiuni, obligatiuni, bilele la ordin,
ipoteci si alte drepturi detinute asupra unor active reale.
_ Pietele la vedere si pietele la termen difera prin modul n care activele sunt cumparate sau vndute,
adica fie cu livrare pe loc (de fapt n cteva zile), fie cu livrare la o data viitoare, cum ar fi o
luna, sase luni sau un an.
_ Pietele monetare acestea sunt piete financiare pe termen scurt, ceea ce nseamna ca scadenta este
mai mica de un an. Cea mai mare piata monetara din lume este cea din New York si este dominata de
cele mai mari banci americane, japoneze si europene. Alte piete monetare importante sunt cele de la
Londra, Tokio si Paris.
_ Piete de capital sunt piete financiare pe termen lung, pentru obligatiuni si actiuni.
_ Piete de ipoteci si piete de credit pentru consumatori pietele de ipoteci se refera la mprumuturi
care au drept garantie imobile rezidentiale, comerciale si industriale si terenuri agricole, n timp ce
pietele de credit pentru consumatori se refera la mprumuturi care au drept garantie automobile sau
alte bunuri, ca si la mprumuturi pentru educatie, vacante si asa mai departe.
_ Piete primare si piete secundare: Pietele primare reprezinta pietele pe care corporatiile
achizitioneaza capital nou si unde se emit noi valori mobiliare. Veniturile obtinute din vnzarile
efectuate pe piata primara se vor varsa corporatiei care emite titlurile de valoare. Pietele secundare
sunt pietele n care valorile mobiliare, deja emise si vndute n prealabil unor investitori, se
tranzactioneaza ntre acestia. Bursa de Valori Bucuresti este o piata secundara, pentru ca aici se vnd
si se cumpara actiuni emise anterior de catre companii.
_ Pietele valutare sunt piete pe care sunt tranzactionate monedele diferitelor tari, unele contra altora.


52. Care sunt instrumentele financiare care se tranzactioneaza pe piata? Definiti-le (minim 5).

_ pe piata monetara:
_ certificatele de trezorerie exprima o creanta financiara asupra emitentului, garantata n mod expres
si neconditionat de statul romn;
_ certificatele de depozit - titluri financiare emise de banci care atesta existenta unui depozit bancar,
care are asociat o rata a dobnzii si o scadenta.
_ pe piata de capital:
_ obligatiunile emise de stat;
_ obligatiunile municipale;
_ obligatiunile emise de companii;
_ actiunile.

53. Care sunt optiunile de finantare pentru intreprinderile mici si mijlocii? Definiti-le (min 5).

Optiuni de finantare intrepr. mici si mijlocii
_ Capitalul propriu = reprezinta valoarea resurselor investite in afacere de catre proprietari la care se
adauga rezervele, rezultatul exercitiului anterior nerepartizat si curent etc.;
_ Creditele de la furnizori = posibilitatea de folosire a banilor care urmeaza sa fie platiti de la
momentul n care firma a primit bunurile/serviciile livrate de furnizori si pna n momentul platii
efective.
_ Creditele de la clienti = posibilitatea de folosire a banilor pe care clientii ii platesc anticipat de la
momentul n care firma a primit banii si pana in momentul in care aceasta preda (livreaza)
bunurile/serviciile catre clienti.
_ Conturile deschise descoperite / fara acoperire = forma de imprumut pe termen scurt menita sa
acopere perioade temporare atunci cand exista un flux de numerar redus. Rate de dobanzi mari dar
dobanda este taxata atunci cand se foloseste descoperirea;
_ Imprumuturile pe termen scurt si mediu = rambursarea sumei imprumutate intr-o perioada de la 2 la
5 ani, uneori si pana la 7 ani.
Dobanda este de obicei fixata peste rata medie din momentul obtinerii imprumutului. Rata dobanzii
poate fi influentata de tipul de garantie oferita;
_ Imprumuturi pe termen lung = bancile acorda astfel de imprumuturi pe o perioada cuprinsa intre 5-
10 ani. Aceste imprumuturi se acorda sub forma de ipoteca pe activele fixe apartinand proprietarilor;
_ Capitalul obtinut prin emiterea de actiuni catre investitori particulari (actiuni obisnuite/ ordinare) =
tranzactionarea de actiuni contra unei sume de bani;
_ Capitalul obtinut prin emiterea de actiuni catre investitori particulari (actiuni privilegiate) =
tranzactionarea de actiuni privilegiate contra unei sume de bani.
_ Obligatiunile (titluri de creanta) = categorie speciala de imprumut cu termen fix garantat printr-o
taxa pe activele firmei putand fi uneori schimbate in capital sub forma de actiuni. Pe perioada
imprumutului se plateste numai dobanda.
_ Obligatiunile ipotecare = obligatiuni garantate prin ipoteca la un anumit activ fix al intreprinderii;
_ Subventiile = sume de bani acordate de autoritatile locale sau centrale pt. incurajarea dezvoltarii de
noi intreprinderi sau sectoare de activitate;
_ Cumpararea in rate = forma de imprumut acordata de firma care vinde un utilaj sau echipament (din
punct de vedere tehnic bunul apartine companiei vanzatoare pana la achitarea ultimei rate);
_ Leasingul sau contractul de inchiriere = operatia prin care firma de leasing cumpara si inchiriaza
ulterior solicitantului echipament (industrial, comercial, mijloace de transport etc.) in schimbul platii
unei chirii.

54. Ce intelegeti prin notiunea de investitie? Care sunt principalele elemente care definesc o
investitie?

Investitia pot fi definita ca si o cheltuiala sau plasament de sume banesti la un moment initial
pentru a obtine efecte ulterioare.
_ In sens financiar = schimbarea unei sume de bani prezenta si certa pe speranta obtinerii unor
venituri superioare, dar probabile (ex. achizitia unui utilaj in speranta cresterii productivitatii muncii);
_ In sens contabil = alocarea unei trezorerii disponibile pentru procurarea unui activ fix care va
determina fluxuri financiare de venituri si cheltuieli de exploatare.
Pentru a putea analiza o investitie este nevoie de stabilirea urmatoarelor elemente:
_ subiectul - persoana fizica sau juridica;
_ obiectul -echipamentul, utilajul, etc.;
_ costul - efortul suplimentar;
_ efectele valorice - rezultate prin realizarea investitiei.

55. Care sunt elementele prin care se cuantifica eforturile si efectele atunci cand decidem sa
realizam o investitie? Definiti-le.

Eforturile si efectele investitiilor se cuantifica, prin intermediul unor elemente precum:
_ valoarea investitiei;
_ durata de viata a investitiei;
_ beneficiile suplimentare sau economiile de materiale si de manopera;
_ valoarea reziduala a investitiei.

Valoarea investitiei se determina diferit n functie de modul de realizare a lucrarilor de achizitie,
constructie, instalatie si montaj.

Durata de viata a investitiei are semnificatii diverse, ea poate face referire la:
_ durata contabila sau fiscala = durata normala de serviciu a mijloacelor fixe;
_ durata tehnica de functionarea a mijloacelor fixe rezultate prin investitii = durata determinata de
particularitatile functionale, specifice fiecarui mijloc fix;
Exista situatii, n care durata tehnica este mai mare dect durata contabila sau invers.
_ durata comerciala determinata de durata de viata a produselor obtinute n urma investitiei
respective;
_ durata juridica - vizeaza durata protectiei juridice asupra unui brevet, a unei licente, marci de
fabricatie etc.

Beneficiile suplimentare sau economiile de materiale si de manopera previzibile a se realiza vor
deveni fluxuri de trezorerie marginale, consecinta a punerii n functiune a obiectivului de investitii.

Valoarea reziduala reprezinta valoarea posibila de realizat dupa ncheierea duratei de viata a
investitiei. Ea ajunge la marimi neinfluentabile, atunci cnd este ndeplinita durata tehnica.

56. Care sunt categoriile de investitii pe care le cunoasteti? Ce tipuri de investitii posibile
cunoasteti?

Categorii de investitii:
_ Investitii interne = alocarea de capitaluri pt. achizitionarea de active materiale si nemateriale (ex.
echipamente, constructii, licente, stocuri suplimentare etc.) pentru dezvoltarea si perfectionarea
procesului de productie (strategie de specializare si consolidare);
_ Investitii externe = plasamente de capital pt. cresterea de participatii financiare la formarea
capitalurilor (proprii sau imprumutate) ale altor societati comerciale (strategie de diversificare a
activitatii).
Tipuri de investitii:
_ de inlocuire = inlocuire echipamente uzate (risc scazut deaorece nu presupune modificarea
tehnologiei de fabricatie);
_ de modernizare = modernizarea echipamentelor (risc redus corectii mici in procesul de
fabricatie);
_ de dezvoltare = extinderea unor sectii, investitii mari (risc mare largirea pietelor de aproviz.,
cresterea nr. de salariati, de capital);
_ strategice = crearea de filiale in strainatate, fuzionarea cu o alta societate (risc mare- extinderea
activitatii, restructurare, reorganizare).

57. Care sunt tehnicile si metodele de evaluare a proiectelor de investitie? Definii-le.

Tehnici de evaluare a proiectelor
Exista 2 forme:
_ cele care se bazeaza pe actualizare recunosc modificarea valorii n timp a banilor.
Metode:
_Valoarea actualizata neta (VAN)
VAN = diferenta dintre fluxurile de trezorerie viitoare actualizate la rata dobanzii de piata, respectiv
valoarea lor actuala pe de o parte si capitalul investit pe de alta parte.
_Rata interna de rentabilitate (RIR)
RIR = masoara profitabilitatea unui proiect si depinde numai de fluxurile de numerar asociate
proiectului si de fixarea lor n timp; reprezinta rata de actualizare pentru care valoarea
actualizata neta este egala cu zero;
_ Indicele de profitabilitate (IP)
IP masoara rentabilitatea relativa a investitiei pe intreaga durata de viata a acesteia, respectiv
valoarea actualizata neta scontata pentru o cheltuiala initiala de investitii egala cu 1.
_ cele care nu se bazeaza pe actualizare - nu recunosc modificarea valorii banilor n timp.
Metoda:
_Perioada de recuperare (PR).
Perioada de recuperare a investitiei (PR) = numarul de ani de recuperare prin cash-flow-uri medii
anuale actualizate a capitalului investit;

58. Care sunt metodele de incorporare a riscului in decizia de investitie? Definiti-le.

Metode de incorporare a riscului in decizia de investitii:
- Metoda ratelor de actualizare ajustate prin risc;
- Metoda echivalentelor certe;
- Metoda arborelui de decizie;
- Analiza sensibilitatii;
- Metoda simularii.

1. Met. ajustarii coef. de actualizare cu rata riscului consta in majorarea coef. de actualizare prin
prisma riscului, ceea ce va duce la cash-flow-uri mai mici si implicit la un VAN mai mic. Majorarea coef.
de actualizare prin prisma riscului se face prin sporirea coeficientului de actualizare cu prima de
risc(prima care include rata de randament+riscuri potentiale).
2. Metoda echivalentelor certe consta in corectarea cash-flow-urilor generate de investitie. Se
realizeaza o diminuare a cash-flow-rilor viitoare generate de investitie prin prisma riscului calculat cu
ajutorul coeficientului de variatie.
3. Metoda arborelui de decizie consta in costruirea unei diagrame, ce permite vizualizarea
diferitelor alternative determinate de variatia factorilor care compun VAN, a probabilitatilor de
aparitie a acestor alternative, precum si a posibilelor reactii de raspuns.
4. Analiza de sensibilitate - are ca scop evidentierea influentei pe care o exercita variatia fiecarei
conditii de functionare in viitor a investitiei asupra criteriilor de optiune: valoarea actualizata neta,
rata interna de randament sau indicele de rentabilitate.
5. Metoda simularii consta in elaborarea unor scenarii care vizeaza variatia tuturor parametrilor
unei investitii si previzioneaza interdependentele care se creaza intre acestea.

59. Cum putem monitoriza o afacere? De ce ne sunt necesare informatiile financiare?

O firma nu se poate dezvolta liniar de una singura deorece, oricat de buna ar fi ideea de afaceri, in
mediul de afaceri apar diverse amenintari la adresa sa.
_ Evolutia firmei trebuie monitorizata in permanenta.
_ monitorizarea performantelor financiare;
_ monitorizarea performantelor comerciale;
_ a implementarii strategiei de dezvoltare, a pietei, a concurentei, a oportunitatilor care apar, a
mediului de afaceri in general;
De ce ne folosesc situatiile financiare?
_ Informatiile financiare exacte si prompte sunt vitale deoarece acestea ne pot spune daca obtinem
profit sau inregistram pierdere;
_ Informatiile financiare ne ajuta sa stabilim cat de eficient functioneaza firma, deoarece un
intreprinzator care are vanzari si este mereu ocupat nu are neaparat o situatie financiara buna _
analiza financiara ne spune despre modul cum firma functioneaza;
_ Informatiile financiare sunt necesare si pt. utilizatorii externi (banci, actionari, furnizori, alte firme-
pt. parteneriate, fuziuni etc.);
_ Informatiile financiare sunt solicitate de autoritatea fiscala pt. a stabili impozitele pe care le datorezi
statului;

60. Ce este situaia cash-flow-ului? Ce cuprinde aceasta?

Ce este situatia cash-flow-ului?
_ Document financiar a carui intocmire nu este obligatorie;
_ Document foarte important care ne arata lichiditatile de care dispune o firma (arata modul in care o
firma consuma si genereaza numerar). Este cunoscuta situatia in care o firma poate supravietui fara
profit dar nu si fara lichiditati.
_ Daca s-ar compara o firma cu un automobil am putea spune ca:
_ Bilantul - ar fi kilometrajul;
_ Contul de rezultate - ar fi vitezometrul;
_ Situatia cash-flow-ului - ar fi rezervorul.
Ce cuprinde situatia cash-flow-lui?
1. Cash-flow-ul din activitatea de exploatare se corecteaza profitul net cu cheltuielile care nu
necesita plata de diponibilitati banesti (adunandu-se) si/sau veniturile de acelasi tip scazandu-se;
2. Cash-flow-ul din activitatea de investitii reflecta scaderea disponibilitatilor banesti in cazul
investitiilor in active imobilizate sau cresterea acestora in situatia vanzarii unor active;
3. Cash-flow-ul din activitatea de finantare reflecta efectele in ceea ce priveste fluxul de numerar,
a contractarii sau platii unor datorii, respectiv capitalizarea profitului sau distribuirea acestuia ca
dividende si a emisiunii de noi actiuni sau rascumpararii unei parti din cele existente.