Sunteți pe pagina 1din 8

Legea 544/2001 privind accesul la informarea de interes public

Actualele constrngeri i efecte ale aplicrii concomitent a Legii nr. 544/2001, legea privind
lierul acces la informa!iile de interes pulic i a Legii nr. "##/2001 pentru protec!ia persoanelor cu
privire la prelucrarea datelor cu caracter personal i liera circula!ie a acestor date.
$portunitatea unei compara!ii a rela!iei dintre Legea nr. 544/2001 privind lierul acces la
informa!iile de interes pulic i Legea nr. "##/2001 pentru protec!ia persoanelor cu privire la
prelucrarea datelor cu caracter personal i liera circula!ie a acestor date a aprut %n conte&tul
demersurilor 'nstitutului pentru (olitici (ulice )'((* pentru creterea transparen!ei %n activitatea
administra!iei pulice centrale i locale %n sensul spri+inirii accesului cet!enilor la informa!iile de
interes pulic.
(ornind de la aceste premise, Institutul pentru Politici Publice )'((* a considerat c unele
practici, dar i constrngerile acumulate %n anii de aplicare a acestor legi treuie s fac oiectul unei
de,ateri pulice cuprin,toare, care s anga+e,e societatea civil, administra!ia pulic i factori de
deci,ie politic.
(e aceste coordonate, de,aterea pulic - 'nforma!ii de interes pulic i/sau date personale
prote+ate. / Actualele constrngeri i efecte ale aplicrii concomitent a Legii nr. 544/2001, legea
privind lierul acces la informa!iile de interes pulic i a Legii nr. "##/2001 pentru protec!ia
persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal i liera circula!ie a acestor date 0 a
reuit s reuneasc persoane i institu!ii a cror e&perti, i e&perien! %n domeniul rela!iei dintre
datele cu caracter personal i informa!iile de interes pulic poate fi considerat relevant 1 Aceast
rela!ie Legea nr. 544/2001 i Legea nr. "##/2001 s/a reali,at pe %n urma unei de,ateri ulice cu
participarea repre,entan!ilor Autoritii Naionale de Supraveghere a Proteciei Datelor cu Caracter
Personal (ANSPDCP), ca autoritate de reglementare la nivel na!ional cu privire la protec!ia datelor
cu caracter personal i de a repre,entan!ilor Ageniei pentru Strategii Guvernamentale (ASG), ca
autoritate a administra!iei pulice avnd %n principal atriu!ii legate de Legea privind lierul acces la
informa!iile de interes pulic. 2otodat, au participat, din partea administraiei publice centrale,
repre,entan!i ai ministerelor 3 inisterul Administraiei !i Internelor (AI)" inisterul Aprrii
Naionale (ApN)" inisterul #ustiiei (#)" inisterul $conomiei !i Comerului ($C)"
inisterul %inanelor Publice (%P)" inisterul $ducaiei !i Cercetrii ($dC)" inisterul
Culturii !i Cultelor (CC)" inisterul ediului !i Gospodririi Apelor (GA), precum i
Administraia Pre&idenial. La de,atere, a fost repre,entat i puterea legislativ, prin Serviciul
pentru in'ormare public !i relaii cu societatea civil al Camerei Deputailor, precum i puterea
+udectoreasc, prin magistra!ii din cadru Consiliului Superior al agistraturii (CS). 4e
asemenea, societatea civil a fost o pre,en! semnificativ, %n conte&tul de,aterilor desfurate.
4e,aterea Informaii de interes public i/sau date personale protejate / Actualele
constrngeri i efecte ale aplicrii concomitent a Legii nr. 544/2001, legea privind lierul acces la
informa!iile de interes pulic i a Legii nr. "##/2001 pentru protec!ia persoanelor cu privire la
prelucrarea datelor cu caracter personal i liera circula!ie a acestor date 0 a repre,entat, dup opinia
directorului IPP" (ioleta Ale)andru" un moment al unui proces mult mai larg al anali,rii
prolemelor pe care le ridic Legea nr. 544/2001 privind lierul acces la informa!iile de interes
pulic, prin concentrarea ctre prolemele de ordin practic pe care le ridic rela!ia dintre datele cu
caracter personal i informa!iile de interes pulic.
1
$ cau, a acestor proleme poate fi faptul c, aa cum s/a desprins i din interven!iile
repre,entan!ilor Ageniei pentru Strategii Guvernamentale !i ai Autoritii Naionale de
Supraveghere a Prelucrrii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP)" Legea nr. "##/2001 pentru
protec!ia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal i liera circula!ie a
acestor date a transpus ac5uis/ul comunitar, fr a se !ine cont %n procesul legislativ de
compatiili,are a acestei legi cu cea privind lierul acces la informa!iile de interes pulic.
6a elemente de statuare a discu!iei, o conclu,ie important a fost cea a Ageniei pentru
Strategii Guvernamentale (ASG) conform creia Legea nr. 544/2001 este perfectiil, %n sensul
%munt!irii pregtirii func!ionarilor pulici, dar i a sensiili,rii conducerii politice, pentru
aplicarea ct mai eficient a legii.
2otodat, %n cadrul discu!iilor, a reieit ideea amiguit!ii %ntre cele dou legi oiect al discu!iei,
amiguit!i care generea, dificult!i la nivelul implementrii i atunci cnd se discut de
delimitarea sferei informa!iilor de interes pulic, a informa!iilor care privesc datele personale i a
informa!iilor clasificate. Dan #urcan" Director General ASG a afirmat %n acest sens c 7e&ist
practic trei legi i cred c a fost o eroare lipsa de comunicare %ntre institu!iile care au promovat
aceste legi8. 9n conte&tul proiectelor de lege aflate %n de,aterea (arlamentului relative la suiectul
de,aterii, pentru a se evita asemenea greeli, punctul de vedere al ASG a fost compatiili,are a legii
privind reutili,area informa!iilor din institu!iile pulice cu legea accesului la informa!ii, inclusiv la
nivele de termene, inclusiv %n ceea ce privete delimitri terminologice.
9n conte&tul general al dificult!ilor legate de raportul dintre datele cu caracter personal
prote+ate i informa!iile de interes pulic, solu!ia propus de Agenia pentru Strategii
Guvernamentale (ASG) este specificarea foarte clar a acelor categorii de informa!ii care nu sunt
pulice )categorii de informa!ii supuse de,aterii*, pentru ca, avndu/se %n vedere art. 14, alin. )1*
din Legea nr. 544/2001 privind lierul acces la informa!iile de interes pulic %n care se preci,ea, c
7'nforma!iile cu privire la datele personale ale cet!eanului pot deveni informa!ii de interes pulic
numai %n msura %n care afectea, capacitatea de e&ercitare a unei func!ii pulice8, sfera categoriilor
de informa!ii care nu pot fi pulice s se restrng, %n func!ie de situa!ii. (e aceste coordonate, este
de remarcat c, %n privin!a datelor cu caracter personal care privesc persoanele pulice, dup cum a
sus!inut i avocatul Institutului pentru Politici Publice )'((*, e&ist o +urispruden! foarte vast a
6ur!ii :uropene care spune c persoanele pulice treuie s se e&pun pulicului pentru c accept
acest fapt din momentul %n care devin persoane pulice. Astfel, datele cu caracter personal care
privesc persoanele pulice sunt evident mult mai restrnse dect datele cu caracter personal care
privesc restul cet!enilor.
La propunerile formulate de repre,entan!ii ASG" ANSPDCP a considerat c nu se poate da un
g;id general de aplicare al celor dou legi, astfel %nct s e&iste un catalog al datelor cu caracter
personal care pot fi fcute pulice i un catalog al datelor cu caracter personal care s nu fie fcute
pulice, o asemenea reglementare fiind de natur s restric!ione,e accesul lier la informa!ii.
<orindu/se, su aspectul aplicrii, de dificult!ile %n reali,area complementarit!ii Legii nr.
544/2001 privind lierul acces la informa!iile de interes pulic i a Legii nr. "##/2001 pentru
protec!ia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal i liera circula!ie a
acestor date, repre,entan!ii ANSPDCP au afirmat c %n =omnia sunt prea pu!in cunoscute
prevederile Legii nr. "##/2001 i ca atare sunt greit interpretate i aplicate de foarte mul!i operatori
2
de date personale, att autorit!i pulice, ct i persoane de drept privat, inclusiv institu!ii
neguvernamentale.
6a o conclu,ie, repre,entan!ii ANSPDCP sunt de prere c, %n anali,area datelor personale
care sunt con!inute de un document pulic, institu!ia pulic care treuie s dea pulicit!ii acel
document treuie s urmreasc dac %ntr/adevr %n aceast situa!ie via!a persoane vi,ate este %n +oc,
dac persoana vi,at este serios afectat de divulgarea acestor date i, nu %n ultimul rnd, dac legea
privind protec!ia datelor personale permite de,vluirea, informa!iile de interes pulic treuind
furni,ate indiferent de conte&tul %n care se gsesc )documente care con!in si date personale i/sau
date clasificate* prin respectarea aspectelor legale )prote+area datelor cu caracter personal i a
informa!iilor clasificate*.
6a o solu!ie mult mai practic pentru complementari,area de facto a Legii nr. 544/2001,
legea privind lierul acces la informa!iile de interes pulic i a Legii nr. "##/2001 pentru protec!ia
persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal i liera circula!ie a acestor date, %n
conte&tul discu!iilor purtate, a fost invocat necesitatea unei mai strnse legturi %ntre Agen!ia
pentru >trategii ?uvernamentale i Autoritatea @a!ional pentru >upraveg;erea (relucrrii 4atelor
cu 6aracter (ersonal, colaorare menit s asigure o practic unitar a institu!iilor statului cu privire
la informa!iile de interes pulic i la datele cu caracter personal.
9n legtur cu 4eci,ia 6ur!ii 6onstitu!ionale conform creia 7salariul concret al unei
persoane, stailit %n cadrul limitelor minime i ma&ime prev,ute %n actele normative, !innd seama
de importan!a muncii depuse, de contriu!ia adus la reali,area sarcinilor i de situa!ia sa personal,
nu mai repre,int interes pulic, intrnd %n sfera interesului privat al persoanei7, 'nstitutul pentru
(olitici (ulice contest aceast deci,ie, fiind ;otrt s apele,e la toate mecanismele legale pentru
modificarea i anularea ei.
(e lng caracterul prolematic al rela!iei dintre informa!iile de interes pulic i datele cu
caracter personal, s/a constat %n urma de,aterilor e&isten!a aceluiai tip de dificult!i cu privire la
rela!ia dintre informa!iile de interes pulic i datele clasificate, dificult!i care, %n opinia Institutului
pentru Politici Publice, pot fi depite prin complementari,area actelor normative relative la aceste
categorii de informa!ii.
6a o conclu,ie general, aceast de,atere a avut un scop operativ, de cunoatere a
principalelor proleme de ordin practic pe care le ridic aplicarea concomitent a a Legii nr.
544/2001, legea privind lierul acces la informa!iile de interes pulic i a Legii nr. "##/2001 pentru
protec!ia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal i liera circula!ie a
acestor date, din prisma '((, ca repre,entant al societ!ii civile, i a institu!iilor statului.
(e lng aspectele de ordin general relevate de con!inutul de,aterii pulice, scopul discu!iilor, aa
cum a considerat Institutul pentru Politici Publice (IPP)" a fost i de,aterea unor aspecte concrete
referitoare la rela!ia dintre informa!iile de interes pulic i datele cu caracter personal, %n vederea
impunerii, prin spri+inul actorilor implica!i, a unei practici unitare relative la c;estiunile discutate.
(rolemele de ordin practic ridicate de aplicarea celor dou acte normative oiect al de,aterii,
modul %n care au fost ele interpretate, precum i conclu,iile care au putut fi desprinse )acolo unde a
fost ca,ul* sunt, astfel, pre,ente %n paragrafele urmtoare, putnd constitui un reper %n practica
institu!ional.
:&emplificarea, prin e&perien!a '((, a modului %n care institu!iile statului %n!eleg rela!ia %ntre datele
cu caracter personal i informa!iile de interes pulic
A
Avnd %n vedere scopul practic al de,aterii organi,ate de Institutul pentru Politici Publice
(IPP), discu!iile au pornit, ca modele de lucru, de la e&perien!a concret a '(( legat de informa!iile
de interes pulic i de datele cu caracter personal.
6a,uri precum 3
1 1! Botivarea neutili,rii unor servicii de ca,are la 6amera 4eputa!ilor prin pre,entarea unor
certificate de concediu medical %n care datele personale sunt pre,ente
2 2! (ractica neunitar la nivelul interpretrii semnturilor demnitarilor. :&emplele
declara!iilor de avere de la A@>(46( i 6amera 4eputa!ilor arat c semnturile
demnitarilor sunt considerate la un moment dat date cu caracter personal, iar la alt moment,
ele sunt considerate date de interes pulic
A " Bodul %n care se pre,int declara!iile de apartenen! politic, declara!ii de apartenen!
generate de Legea nr. 24C/200" pentru modificarea i completarea Legii nr. ACA/2004
privind >tatutul aleilor locali, ca un alt e&emplu %n care datele cu caracter personal e&ced
limitele legii i devin date cu caracter pulic .
1 4! Daptul c, %ntr/o situa!ie a alocrii locuin!elor de serviciu i de protocol transmis de >??
ctre '((, numele demnitarilor i func!ia acestora sunt considerate date cu caracter personal
2 5! Botivarea restric!ionrii accesului la informa!ii de interes pulic prin norme @A2$ i
europene, norme care pn la urm nu sunt puse la dispo,i!ie reliefea, modul %n care, dup
opinia '((, institu!iile statului %n!eleg rela!ia %ntre Legea nr. 544/2001, legea privind lierul
acces la informa!iile de interes pulic i Legea nr. "##/2001 pentru protec!ia persoanelor cu
privire la prelucrarea datelor cu caracter personal i liera circula!ie a acestor date.
'nforma!ii de interes pulic i/sau date personale prote+ate. / (rolema domiciliului
Legat de proleme punctuale, un aspect important atins la discu!ie a fost prolema
domiciliului unui demnitar sau func!ionar pulic, domiciliul acestuia repre,entnd, dup ca,, o
locuin! de serviciu sau de protocol. 6;estiunea este dac aceast dat este una cu caracter personal,
neputnd fi furni,at %n a,a cererilor de informa!ii de interes pulic, sau este de interes pulic.
La de,atere, a e&istat interpretarea conform creia, !innd cont c, potrivit Legii "##/2001,
orice date privitoare la o persoan sunt date cu caracter personal i c, %n a,a art. 14, alin. 1 din
Legea 544/2001, care spune c orice dat cu caracter personal devine dat de interes pulic %n
msura %n care afectea, capacitatea de e&ercitare a func!iei pulice, domiciliul unei persoane care
e&ercit o func!ie pulic este informa!ie de interes pulic, pe cnd domiciliul unei persoane care a
e&ercitat o func!ie de interes pulic este dat personal prote+at.
Lundu/se %n calcul afirma!ia c domiciliul afectea, capacitatea de e&ercitare a func!iei pulice, a
fost suliniat c acest aspect este foarte greu de dovedit, avnd anse minime %n instan!.
(e aceste coordonate, s/a ridicat prolema unei protec!ii speciale a datelor cu caracter
personal 3 s/a pus %ntrearea dac, %n ceea ce privete domiciliul, referindu/ne la o persoana pulic
)de e&emplu, func!ionar pulic, demnitar*, %n situa!ia %n care persoana respectiv a suferit o
amenin!are sau a fost %ntr/o anumit prime+die, cum ar putea domiciliul totui s fie de,vluit, c;iar
dac este locuin! de serviciu, interven!ie considerat a fi %ns o e&cep!ie ce func!ionea, intr/un
numr redus de ca,uri. (e de alta parte, a e&istat opinia c, dac facem o anali, a declara!iei de
avere, att adresa, ct i domiciliul, sunt in'ormaii de interes public.
9n privin!a domiciliului, opinia organi,a!iilor neguvernamentale a fost c atunci cnd e vora de
locuin!a privat a unui demnitar sau func!ionar pulic, ea este dat cu caracter personal i nu se
4
comunic, dar dac e vora despre o locuin! de serviciu, adresa ei se comunic, pentru c %n acest
proces sunt implica!i ani pulici.
Informaii de interes public i/sau date personale protejate #
Problema semnturii
6;estiunea semnturii unei persoane i, %n particular, a unui func!ionar pulic sau a unui demnitar, a
ridicat, %n cadrul de,aterii, controverse, legate de interpretarea sa ca informa!ie de interes pulic
sau ca dat cu caracter personal care nu poate fi comunicat %n situa!ia e&isten!ei unei solicitri de
informa!ii pulice formulate %n a,a Legii nr. 544/2001.
Legat de acest aspect, un aspect punctat a fost acela c, strict pe litera legii, semntura ar putea fi
interpretat ca o informa!ie privind o persoan fi,ic identificat sau identificail )i care nu poate
fi comunicat*, %n condi!iile %n care art. 2 lit. c* din Legea nr. 544/2001 este foarte restrictiv i
calific informa!ii cu privire la date personale orice informa!ie privind o persoan fi,ic identificat.
6ontinundu/se pe aceast interpretare restrictiv, se poate a+unge la conclu,ia potrivit creia
caracteristica scrisului a fiecrei persoane repre,int i ea o informa!ie cu privire la o persoan fi,ic
identificat.
9n prolematica semnturilor, punctul de vedere al ANSPDCP, ca autoritate de reglementare
%n domeniu, este c semntura parlamentarului )!innd cont de e&emplul furni,at de '((*, care e o
persoan pulic, avnd %n vedere c la momentul %n care a candidat la aceast func!ii era informat
despre datele care i se colectea,, despre modul %n care ele se prelucrea,, poate 'i de&vluit.
:ste de remarcat, %n ceea ce privete semntura demnitarilor !i 'uncionarilor publici, c
solu!ia asupra creia au agreat participan!ii la de,atere este c ea repre,int o in'ormaie de interes
public, motivat i prin faptul c demnitarii, alei sau numi!i i func!ionarii pulici, prin acceptarea
func!iei, i/au e&ercitarea prerogativelor de putere pulic )un e&emplu ar fi semnarea unei peti!ii*.
En punct remarcat de participan!ii la discu!ie ar fi c dac semntura unei persoane ar fi considerat
dat cu caracter personal, atunci, ca de e&emplu %n ca,ul %n care se trimite o solicitare %n a,a Legii
nr. 544/2001 privind lierul acces la informa!iile de interes pulic fr ca semntura celui care
trimite s poat fi v,ut , se a+unge la situa!ii parado&ale.
Informaii de interes public i/sau date personale protejate #
Codul numeric personal (CNP)
9n aceast c;estiune, repre,entan!ii ANSPDCP au preci,at c, !innd cont de prevederile legale,
de,vluire 6odului @umeric (ersonal )6@(* se poate face %n dou situa!ii 3 fie cu consim!mntul
persoanei vi,ate, fie dac o prevedere legal, %n mod e&pres, reglementea, aceast posiilitate.
@umai Autoritatea de >upraveg;ere poate s admit i alte situa!ii %n care 6@(/ ul poate fi utili,at.
'nforma!ii de interes pulic i/sau date personale prote+ate. F (rolema veniturilor
func!ionarilor pulici
En alt suiect al de,aterii pulice de cert interes practic este legat de %ntrearea dac veniturile
func!ionarilor pulici i ale demnitarilor sunt date personale prote+ate.
9n opinia unor participan!i la de,atere )cum este ca,ul repre,entantului inisterului
Administraiei !i Internelor*, veniturile categoriilor de persoane remunerate din ugetul de stat sunt
supuse prevederilor 6odului Buncii, care prevede c veniturile sunt confiden!iale i anga+atorul are
oliga!ia s men!in confiden!ialitatea salariului unei persoane.
5
(e de alt parte, %n legtur cu aceast c;estiune, a e&istat opinia, sus!inut de repre,entan!ii
societ!ii civile i de unii repre,entan!i ai administra!iei pulice )ca e&emplu, inisterul #ustiiei*,
potrivit creia %n ca,ul func!ionarilor pulici nu se aplic 6odul Buncii, care, fiind lege general
care se aplic raporturilor de munc, completea, legea special prin care se stailete salariul
func!ionarilor pulici, de e&emplu. Astfel, func!ionarii pulici sunt supui unor raporturi de putere
pulic iar acestui raport de putere pulic nu i se aplic %n totalitate dispo,i!iile 6odului Buncii
care este legea de drept comun %n materie. 6odul Buncii reglementea, raportul de munc care este
pn la urm un raport de drept privat i care se aplic raportului de putere pulic dintre func!ionar
i autoritatea pulic numai %n msura %n care este compatiil cu caracterele raportului de putere
pulic . (e aceste considerate, dei %n 6odul Buncii se spune c salariul este confiden!ial, acest
lucru nu se aplic raportului dintre func!ionar i institu!ia pulic.
$ alt constatare %n favoarea opiniei potrivit creia veniturile demnitarilor i ale
func!ionarilor pulici sunt pulice !ine de faptul c aceste date, la modul gloal %ns, se regsesc %n
declara!iile de avere pe care aceste categorii de persoane sunt oligate s le complete,e i care sunt
pulice.
4incolo de discu!iile purtate cu privire la caracterul de dat personal prote+at sau de informa!ie de
interes pulic a venitului demnitarului sau func!ionarului pulic, treuie remarcat deci,ia 6ur!ii
6onstitu!ionale %n aceast c;estiune, deci,ie conform creia 7salariul concret al unei persoane,
stailit %n cadrul limitelor minime i ma&ime prev,ute %n actele normative, !innd seama de
importan!a muncii depuse, de contriu!ia adus la reali,area sarcinilor i de situa!ia sa personal, nu
mai repre,int interes pulic, intrnd %n sfera interesului privat al persoanei8. 6onform acestei
deci,ii a 6ur!ii 6onstitu!ionale, salariile demnitarilor i a func!ionarilor pulici, de e&emplu, sunt
date personale prote+ate.
Problema accesului la informaiile din Registrul Comerului i a naturii acestor informaii
6u privire la =egistrul 6omer!ului, legea prevede faptul c accesul la informa!ii este gratuit,
iar %n ca,ul %n care se solicit certificate constatatoare i validitatea unor informa!ii, aceste informa!ii
sunt pltiile. (entru simpla informa!ie, se spune c accesul este lier i gratuit. 2otui, din
e&perien!a '((, referitor la =egistrul 6omer!ului se pun dou %ntreri 3 care este motivul pentru care
informa!iile din =egistru sunt furni,ate contra/cost i nu gratuit )fiind vora de informa!ii pulice,
conform legii* i care este modalitatea prin care aceste date, odat accesate, sunt prote+ate, conform
legisla!iei cu privire la datele cu caracter personal.
Astfel, %n opinia Institutului pentru Politici Publice (IPP), pentru a lmuri asemenea
c;estiuni, Legea =egistrului 6omer!ului, care este din 1CC0, ar
"
treui corelat cu Legea privind lierul acces la informa!iile de interes pulic, care este din 2001, i,
astfel, cele dou acte normative ar treui conciliate, %n sensul constatrii faptului c legea privind
lierul acces la informa!iile de interes pulic a modificat %n mod implicit Legea =egistrului
6omer!ului.
#
Giliografie
Legea 544/2001 privind accesul la informa!ia de interes pulic
H