Sunteți pe pagina 1din 1

Anexa nr.

1
Denumire angajator
Date de identificare ale angajatorului (adres complet, CUI)
Date de contact ale angajatorului (telefon, fax)
Nr.de nregistrare
Data nregistrrii
ADEVERIN
!rin pre"enta se atest faptul c dl#d$na..............................., posesor al %.I.#C.I.........................,
seria.................., nr.................., CN!................................., a fost#este angajatul ......................, n &a"a actului
administrati' de numire nr..................(#contractului indi'idual de munc#, cu norm ntreag#cu timp par)ial
de..........ore#"i, nc*eiat pe durat determinat#nedeterminat, nregistrat n registrul general de e'iden) a salaria)ilor
cu nr........#......................... , n func)ia#meseria#ocupa)ia de
1
........................................
!entru exercitarea atri&u)iilor sta&ilite n fi+a postului aferent contractului indi'idual de munc#actului
administrati' de numire au fost solicitate studii de ni'el .
,
..................... , n specialitatea.......................
!e durata executrii contractului indi'idual de munc#raporturilor de ser'iciu, dl.#d$
na............................................. a do&-ndit.
$ 'ec*ime n munc. .....................ani........luni......."ile
$ 'ec*ime n specialitatea studiilor. ....................ani.............luni.........."ile.
!e durata executrii contractului indi'idual de munc#raporturilor de ser'iciu au inter'enit urmtoarele
muta)ii (modificarea, suspendarea, ncetarea contractului indi'idual de munc#raporturilor de ser'iciu).
Nr.
crt
/uta)ia
inter'enit
Data /eseria#func)ia#ocupa)ia cu
indicarea clasei#grada)iei
profesionale
Nr. +i data actului pe &a"a
cruia se face
nscrierea +i temeiul legal
0n perioada lucrat a a'ut.........................."ile de concediu medical +i ................... concediu fr plat.
0n perioada lucrat, d$lui#d$nei................................ nu i s$a aplicat nicio sanc)iune disciplinar# i s$a
aplicat sanc)iunea disicplinar.................................

Cunosc-nd normele penale incidente n materia falsului n declara)ii, certificm c datele cuprinse n pre"enta
ade'erin) sunt reale, exacte +i complete.
Data Numele +i prenumele repre"entantului legal al angajatorului
1
,
2emntura repre"entantului legal al angajatorului,
3tampila angajatorului
1
$ prin raportare la Clasificarea 4cupa)iilor din 5om-nia +i la actele normati'e care sta&ilesc func)ii
,
$ se 'a indica ni'elul de studii (mediu #superior)
1
$ persoana care potri'it legii #actelor juridice constituti'e#altor tipuri de acte legale repre"int angajatorul n rela)iile cu ter)ii