Sunteți pe pagina 1din 3

IOAN MIRCEA POP

____________________________________________

BIOTEHNOLOGII
N ALIMENTA}IA ANIMALELOR
___________________________________________
MATERIAL DE LUCRU

I.D.

CUPRINS
1. BIOTEHNOLOGII: TRECUT, PREZENT [I VIITOR................................................... 7
1.1. Revolu]ia biotehnologic\..................................................................................... 7
1.2. Biotehnologii clasice: istoric [i evolu]ie............................................................ 10
1.3. Biotehnologiile moderne ..................................................................................... 12
1.4. Definirea no]iunii de biotehnologie.................................................................... 13
1.5. Varietatea proceselor biotehnologice [i a domeniilor de implicare
a biotehnologiilor.......................................................................................... 15
1.6. Probleme [i perspective n utilizarea biotehnologiilor .................................... 17
2. UTILIZAREA MICROORGANISMELOR N SCOPURI UTILE OMULUI ................... 19
2.1. Diversitatea produc]iilor microbiene ................................................................. 21
2.2. Avantajele produc]iilor microbiene.................................................................... 26
3. PRODUSE OB]INUTE PRIN BIOTEHNOLOGII, UTILIZATE N
ALIMENTAIA ANIMAL ............................................................................................ 29
3.1. Proteine de origine microbian\ (POM)............................................................... 30
3.1.1. Aspecte generale referitoare la producerea [i folosirea POM ......................... 30
3.1.1.1. Importan]a, istoricul [i definirea POM .......................................................... 31
3.1.1.2. Avantajele producerii POM........................................................................... 31
3.1.1.3. Materii prime utilizate n producerea POM................................................... 32
3.1.1.4. Factori de cultur\ importan]i n producerea POM........................................ 35
3.1.1.5. Condi]ii cu privire la folosirea POM n scop furajer...................................... 36
3.1.2. Biomas\ proteic\ din drojdii............................................................................... 39
3.1.3. Biomas\ proteic\ din bacterii ............................................................................ 51
3.1.4. Biomas\ proteic\ fungic\ .................................................................................. 55
3.1.5. Biomas\ proteic\ din microalge ........................................................................ 59
3.2. Aminoacizi ............................................................................................................. 62
3.2.1. Definire, istoric, importan]\, producere ............................................................ 62
3.2.2. Utilizare practic\, produse comercializate........................................................ 69
3.3. Enzime furajere ..................................................................................................... 72

3.3.1. Definire, istoric, importan]\ ............................................................................... 72


3.3.2. Principii de ac]iune, factori de influen]\............................................................ 74
3.3.3. Utilizare practic\: recomand\ri, produse comercializate,
rezultate ob]inute................................................................................................ 78
3.4. Antibiotice furajere [i ionofori ............................................................................ 94
3.4.1. Definire, istoric, importan]\, acceptare............................................................. 94
3.4.2. Principii de ac]iune, factori de influen]\............................................................ 98
3.4.3. Utilizare practic\: recomand\ri, produse comercializate,
rezultate ob]inute................................................................................................ 99
3.4.4. Cazul special al rumeg\toarelor. Ionoforii...................................................... 100
3.5. Probiotice............................................................................................................. 104
3.5.1.
3.5.2.
3.5.3.
3.5.4.
3.5.5.

Definire, istoric, importan]\ ............................................................................. 104


Importan]a microflorei digestive ..................................................................... 107
Microorganisme probiotice ............................................................................. 108
Principii de ac]iune, factori de influen].......................................................... 111
Utilizare practic\: recomand\ri, produse comercializate,
rezultate ob]inute.............................................................................................. 115
3.5.6. Utilizarea combinat\ a antibioticelor furajere [i a probioticelor ..................... 133
3.6. Prebiotice............................................................................................................. 136
3.6.1. Definire, rol, importan]\................................................................................... 136
3.6.2. Oligozaharide prebiotice: disponibilit\]i, activitate, avantaje ......................... 137
3.7. Acizi organici.................................................................................................... 141
3.7.1. Acidifierea hranei la animale: importan]\, principii........................................ 141
3.7.2. Utilizare practic\: recomand\ri, produse folosite, rezultate
ob]inute............................................................................................................. 142
3.8. Agen]i de cre[tere a palatabilit\]ii .................................................................... 148
3.8.1. Arome furajere ................................................................................................ 148
3.8.2. ndulcitori (edulcoran]i) ................................................................................... 150
3.9. Alte produse biotehnologice de uz furajer...................................................... 152
3.9.1. Vitamine [i pigmen]I........................................................................................ 152
3.9.2. Hormoni........................................................................................................... 157
Bibliografie..................................................................................................................... 160
Anexe ............................................................................................................................ 165