Sunteți pe pagina 1din 91

Cuprins

Cuprins........................................................................................................................................ 1
INTRODUCERE.......................................................................................................................... 3
CAPITOLUL 1............................................................................................................................. 5
ORGANIZAREA, FUNCIONAREA I STRUCTURA MINISTERULUI PULIC.........................5
1.1.C!nsi"#r$%ii &#n#r$'#......................................................................................................... 5
1.( S)ru*)ur$ +i i#r$r,i$ -un*%ii'!r "in *$"ru' Minis)#ru'ui Pu.'i*............................................../
........................................................................................................................................ 0
CAPITOLUL (............................................................................................................... 0
ORGANIZAREA, STRUCTURA I CONDUCEREA PARC1ETULUI DE PE L2NG3 4NALTA
CURTE DE CASAIE I 5USTIIE.............................................................................................. 0
(.1 Dir#*%i$ N$%i!n$'6 An)i*!rup%i# 7DNA8.............................................................................15
(.(.1 Or&$ni9$r#$ DNA........................................................................................................ 15
(.(.( A)ri.u%ii'# pr!*ur!ru'ui +#- DNA...................................................................................1:
(.(.3. A)ri.u%ii'# pr!*ur!ri'!r +#-i $";un*%i $i DNA...................................................................10
(.(.< Or&$ni9$r#$ si $)ri.u%ii'# $"un6rii &#n#r$'# $ pr!*ur!ri'!r si $'# C!'#&iu'ui "#
*!n"u*#r# $' DNA.................................................................................................................. (=
(.3 Dir#*%i$ "# In>#s)i&$r# $ In-r$*%iuni'!r "# Cri?in$'i)$)# Or&$ni9$)6 +i T#r!ris?...............((
(.3.1 C!n"u*#r#$, s)ru*)ur$ +i $)ri.u%ii'# Dir#*%i#i "# In>#s)i&$r# $ In-r$*%iuni'!r "#
Cri?in$'i)$)# Or&$ni9$)6 +i T#r!ris? 7pr#*ur)$)@DIICOT@ s$u@Dir#*%i$@8.................................((
(.3.( C!?p#)#n%#'# s#r>i*ii'!r +i .ir!uri'!r "in *$"ru' s)ru*)urii *#n)r$'# $ DIICOT................(<
(.3.3 C#n)ru' "# $p'i*$%ii !p#r$%i!n$'# $' pr!*ur!ri'!r.............................................................(:
(.3.< C!?p$r)i?#n)u' "# sp#*i$'i+)i $i DIICOT......................................................................(A
(.3.5 S#r>i*ii'# +i .ir!uri'# )#ri)!ri$'#...................................................................................... (A
(.<. S#*%i$ "# ur?6rir# p#n$'6 +i *ri?in$'is)i*6......................................................................(0
(.<.1 A)ri.u%ii'# pr!*ur!ri'!r +#-i +i s)ru*)ur$ s#*%i#i "# ur?6rir# p#n$'6 +i *ri?in$'is)i*6........(0
(.<.( S#r>i*iu' "# ur?6rir# p#n$'6......................................................................................... 31
(.<.3 S#r>i*iu' p#n)ru *!!r"!n$r#$ $*)i>i)6%ii Minis)#ru'ui Pu.'i* ...........................................33
1
(.5. S#*%i$ ;u"i*i$r6............................................................................................................... 3<
(.5.1 S)ru*)ur$ S#*%i#i ;u"i*i$r#............................................................................................. 3<
(./. S#*%i$ "# r#surs# u?$n# +i "!*u?#n)$r#......................................................................3A
(.:. S#*%i$ p$r*,#)#'!r ?i'i)$r#.............................................................................................. <5
CAPITOLUL 3........................................................................................................................... /5
ORGANIZAREA I FUNCIONAREA PARC1ETELOR DE PE L2NG3 CURILE DE APEL,
TRIUNALE I 5UDEC3TORII.................................................................................................. /5
3.1 S)ru*)ur$ +i *!n"u*#r#$ p$r*,#)#'!r "# p# 'Bn&6 *ur%i'# "# $p#'...................................../5
3.(. S)ru*)ur$ +i *!n"u*#r#$ p$r*,#)u'ui ?i'i)$r.....................................................................:1
3.3. S)ru*)ur$ +i *!n"u*#r#$ p$r*,#)#'!r "# p# 'Bn&6 )ri.un$'# +i $ p$r*,#)#'!r "# p# 'Bn&6
)ri.un$'#'# p#n)ru ?in!ri +i -$?i'i# ......................................................................................... :(
3.<. S)ru*)ur$ ;u"#*6)!rii +i *!n"u*#r#$ p$r*,#)#'!r "# p# 'Bn&6 ;u"#*6)!rii............:<
CAPITOLUL <........................................................................................................................... :/
COLEGIILE DE CONDUCERE I ADUN3RILE GENERALE ALE PROCURORILOR............:/
<.1. C!'#&ii'# "# *!n"u*#r# .................................................................................................. :/
<.(. A"un6ri'# &#n#r$'# $'# pr!*ur!ri'!r.................................................................................:A
.................................................................................................................................................. :0
STUDIU DE CAZ...................................................................................................................... A=
TRIUNALUL UCURETI C SECIA I PENAL3.....................................................................A=
CONCLUZII I PROPUNERI.................................................................................................... A:
4n *$pi)!'u' 1,Or&$ni9$r#$, -un*%i!n$r#$ +i s)ru*)ur$ ?inis)#ru'ui pu.'i* $? $r6)$) *6................A:
C$pi)!'u' ( , Or&$ni9$r#$, s)ru*)ur$ +i *!n"u*#r#$ p$r*,#)u'ui "# p# 'Bn&6 Dn$')$ *ur)#
"# *$s$%i# +i ;us)i%i# r#'$)#$96 *6 !r&$ni9$r#$, s)ru*)ur$ +i *!n"u*#r#$ P$r*,#)u'ui "# p# 'Bn&6
Dn$')$ Cur)# "# C$s$%i# +i 5us)i%i# Dn *$"ru' P$r*,#)u'ui "# p# 'Bn&6 Dn$')$ Cur)# "# C$s$%i# +i
5us)i%i# -un*%i!n#$96E "ir#*%i$ n$%i!n$'6 $n)i*!rup%i#F"ir#*%i$ "# in>#s)i&$r# $ in-r$*%iuni'!r "#
*ri?in$'i)$)# !r&$ni9$)6 +i )#r!ris?Fs#*%i$ "# ur?6rir# p#n$'6 +i *ri?in$'is)i*6Fs#*%i$
;u"i*i$r6Fs#*%i$ "# r#surs# u?$n# +i "!*u?#n)$r#F s#*%i$ p$r*,#)#'!r ?i'i)$r#Fs#r>i*iu' "#
*!!p#r$r# ;u"i*i$r6 in)#rn$%i!n$'6,r#'$%ii in)#rn$%i!n$'# +i pr!&r$?#F"ir#*%i$ "# #Gp'!$)$r# $
)#,n!'!&i#i in-!r?$%i#iF.ir!u' "# in-!r?$r# pu.'i*6 +i r#'$%ii *u pr#s$F "#p$r)$?#n)u' #*!n!?i*!C
-in$n*i$r +i $"?inis)r$)i>F s#r>i*iu' "# $u"i) pu.'i* in)#rnF.ir!u' ;uri"i*F *!?p$r)i?#n)u'
"!*u?#n)#'!r *'$si-i*$)#F uni)$)#$ "# i?p'#?#n)$r# $ pr!&r$?#'!r P1ARE 7UIP8.....................A:
(
4n *$pi)!'u' 3,Or&$ni9$r#$ +i -un*%i!n$r#$ p$r*,#)#'!r "# p# 'Bn&6 *ur%i'# "# $p#', )ri.un$'# +i
;u"#*6)!rii $? r#'$)$) s)ru*)ur$ p$r*,#)#'!r "# p# 'Bn&6 *ur%i'# "# $p#'. D# ?#n%i!n$) *6 p#
'Bn&6 )!$)# ;u"#*6)!rii'# "in R!?Bni$, -un*%i!n#$96 p$r*,#)#...................................................AA
D# $s#?#n#$ Dn *$pi)!'u' < , C!'#&ii'# "# *!n"u*#r# +i $"un6ri'# &#n#r$'# $'# pr!*ur!ri'!r $?
r#'$)$) *6 Dn *$"ru' P$r*,#)u'ui "# p# 'Bn&6 Dn$')$ Cur)# "# C$s$%i# +i 5us)i%i# -un*%i!n#$96
*!'#&iu' "# *!n"u*#r# *$r# ,!)6r6+)# $supr$ pr!.'#?#'!r &#n#r$'# $'# Minis)#ru'ui Pu.'i*.......AA
In *$"ru' p$r*,#)#'!r "# p# 'Bn&6 *ur%i'# "# $p#', p$r*,#)#'!r "# p# 'Bn&6 )ri.un$'#, p$r*,#)#'!r
"# p# 'Bn&6 )ri.un$'#'# p#n)ru ?in!ri +i -$?i'i#, $' p$r*,#)#'!r ?i'i)$r#, pr#*u? +i $' p$r*,#)#'!r
"# p# 'Bn&6 ;u"#*6)!rii -un*%i!n#$96 *!'#&ii "# *!n"u*#r# *$r# $>i9#$96 pr!.'#?#'# &#n#r$'#
$'# p$r*,#)#'!r........................................................................................................................... AA
ILIOGRAFIE ........................................................................................................................ A0
INTRODUCERE
Pe teritoriul actual al Romniei, activitatea judectoreasc a aprut i a evoluat odat cu
organizarea statal. La nceput, activitatea judiciar era realizat mpreun cu celelalte activiti
ale statului, neavnd un caracter independent i nefiind exercitat de persoane specializate.
Primele meniuni privind instituia dateaz din !", cnd Regulamentul #rganic al
$ala%iei a prevzut nfiinarea &inisterului Pu'lic. (n &oldova, &inisterul Pu'lic a fost instituit
printr)o lege din *+ martie !+*.
Prin Legea de organizare judiciar din , iulie !+-, &inisterul Pu'lic a fost organizat
dup principiile sta'ilite n .rana, ara de origine a instituiei. /up unirea ntr)un singur stat a
tuturor provinciilor romne, n ,!, a existat o preocupare de armonizare a legislaiei pe
ntregul teritoriu naional, inclusiv n ceea ce privete organizarea puterii judectoreti.
3
Legea de organizare judectoreasc din *0 iunie ,*0 are dispoziii privind structura
&inisterului Pu'lic, ns n privina competenelor i a modulului de aciune, face trimitere la
1odul de procedur penal.
/up ,0-, Romnia a intrat ntr)o etap nou a istoriei sale, cnd, treptat, n organizarea
judectoreasc apar influene sovietice.
Prin /ecretul nr. * din ** aprilie ,0! privind organizarea i funcionarea Parc%etului s)a
sta'ilit c 2Parc%etul supraveg%eaz respectarea legilor penale, att de ctre funcionarii pu'lici,
ct i de ceilali ceteni3. Principala sarcin era veg%erea la urmrirea i pedepsirea crimelor
mpotriva ordinii i li'ertii democratice a intereselor economice, independenei naionale i
suveranitii statului romn.
Parc%etul funciona su' conducerea ministrului justiiei. Procurorii se 'ucurau de
sta'ilitate.Procurorul general era numit de ctre Prezidiul &arii 4dunri 5aionale, la
propunerea 6uvernului, dup recomandarea ministrului justiiei.
Legea nr. +7,-* pentru nfiinarea i organizarea Procuraturii elimina din textele
legislative sintagma 2&inister Pu'lic3 nlocuind)o cu termenul 2procuror3 iar Parc%etul este
numit Procuratura. 5oua instituie astfel creat era un organ independent, su'ordonat exclusiv
organului suprem al puterii de stat i 1onsiliului de &initri. Procurorul general era numit de
&area 4dunare 5aional. Procuratura exercita activitatea de supraveg%ere i asigurare a
respectrii legii, apr drepturile i interesele legale ale cetenilor.
4 fost nfiinat Procuratura 6eneral ca aparat central de conducere a tuturor unitilor
de procuratur format din ! direcii i " servicii.
#dat cu adoptarea Legii nr. +87,+! pentru organizarea i funcionarea Procuraturii, a
1odului penal i a 1odului de procedur penal, Romnia devine prima ar din 9uropa central
i de 9st care reintroduce n legislaie principii procesual penale europene, eliminnd influenele
sovietice.Legea prevedea dreptul procurorului de a da dispoziii o'ligatorii i de a lua msuri cu
privire la efectuarea oricrui act de urmrire penal, precum i de a ncuviina, autoriza, confirma
sau infirma actele i msurile procesuale ale organului de urmrire penal.
:e consacra dreptul procurorului de a efectua orice act de urmrire n orice cauz i
o'ligativitatea efecturii urmririi n cazurile prevzute de lege.
Procurorul ierar%ic superior putea s ndeplineasc oricare din atri'uiile procurorilor din
su'ordine sau s suspende ori s anuleze dispoziiile acestora.
<
(n decem'rie ,, a fost adoptat noua 1onstituie a Romniei, cu modificrile i
completrile efectuate n *88", care reflect sc%im'rile democratice produse n ar n
decem'rie ,!, i consacr o serie de principii noi n ceea ce privete activitatea judectoreasc.
La iulie ,," a intrat n vigoare Legea nr. ,*7,,* pentru organizarea judectoreasc,
care, n conformitate cu prevederile constituionale, reintroduce termenul de 2minister pu'lic;,
punnd 'azele organizrii i funcionrii noii instituii.Prin aceast lege a fost eliminat din
competena procurorului atri'uia de supraveg%ere general, pstrndu)i)se numai atri'uiile
judiciare.
(n urma modificrii din ,,+, a fost eliminat denumirea de Parc%et 6eneral i a fost
instituit funcia de procuror general al parc%etului de pe lng curtea de apel.
<lterior revizuirii 1onstituiei prin Legea nr. 0*, din " octom'rie *88", au fost adoptate
Legea nr. "8" din *! mai *880 privind statutul magistrailor i Legea nr. "80 din *! mai *880
privind organizarea judiciar, care au nlocuit Legea nr. ,*7,,*, armoniznd legislaia romn
cu cea european, n procesul de pregtire a integrrii Romniei n <niunea 9uropean.
:)a statuat independena procurorului n soluiile pe care le dispune, iar cariera
magistratului a trecut n competena 1onsiliului :uperior al &agistraturii, au fost reglementate
noile structuri specializate de com'atere a corupiei i crimei organizate.
CAPITOLUL 1
ORGANIZAREA, FUNCIONAREA I STRUCTURA MINISTERULUI PUBLIC
1.1.Consi!r"#ii $!n!r"%!
&inisterul Pu'lic este parte component a autoritii judectoreti, iar atri'uiile sale sunt
prevzute n 1onstituia Romniei, n Legea nr. "807*880 privind organizarea judiciar, cu
modificrile i completrile ulterioare, precum i n alte legi speciale.
&inisterul Pu'lic reprezint, n activitatea judiciar, interesele generale ale societii i
apr ordinea de drept, precum i drepturile i li'ertile cetenilor iar atri'uiile i le exercit
prin procurori constituii n parc%ete, n condiiile legii.
5
:tructura i organizarea &inisterului Pu'lic sunt prevzute n Legea nr. "807*880, n alte
legi speciale, precum i n Regulamentul de ordine interioar al parc%etelor din * fe'ruarie
*88=.


/in &inisterul Pu'lic fac parte> Parc%etul de pe lng nalta 1urte de 1asaie i ?ustiie,
parc%etele de pe lng curile de apel, parc%etele de pe lng tri'unale, parc%etele de pe lng
tri'unalele pentru minori i familie, parc%etele de pe lng judectorii i parc%etele militare,
conform organigramei prevzute n anexa la Regulament.
Parc%etele militare sunt organizate dup cum urmeaz> :ecia parc%etelor militare din
cadrul Parc%etului de pe lng nalta 1urte de 1asaie i ?ustiie, Parc%etul &ilitar de pe lng
1urtea &ilitar de 4pel@ Parc%etul &ilitar de pe lng Ari'unalul &ilitar Aeritorial i parc%etele
militare de pe lng tri'unalele militare.
1.& S'ru('ur" )i i!r"r*i" +un(#ii%or in ("ru% Minis'!ru%ui Pu,%i(
Parchetul de pe lng nalta Curte de Casaie i Justiie funcioneaz cu urmtoarele
categorii de personal> procurori@ personal de specialitate juridic asimilat judectorilor i
procurorilor@ funcionari pu'lici, inclusiv manageri pu'lici@ personal auxiliar de specialitate@
personal militar din cadrul :eciei parc%etelor militare@ personal contractual, inclusiv
consilieri pentru afaceri europene i personal conex.
Parchetul de pe lng nalta Curte de Casaie i Justiie are urmtoarea structur
ierarhic privind procurorii:
aB procuror general@
'B prim)adjunct al procurorului general, procuror ef al /ireciei 5aionale 4nticorupie,
procuror ef al /ireciei de Cnvestigare a Cnfraciunilor de 1riminalitate #rganizat i Aerorism@
cB adjunct al procurorului general, procurorii efi adjunci ai /ireciei 5aionale
4nticorupie, procuror ef adjunct al /ireciei de Cnvestigare a Cnfraciunilor de 1riminalitate
#rganizat i Aerorism@
dB consilierii procurorului general, dac acetia au calitatea de procuror@
eB procuror ef secie@
fB procuror ef adjunct secie@
1
Regulamentul de ordine interioar al parc%etelor din * fe'ruarie *88=, a fost pu'licat n &onitorul
#ficial, Partea C nr. i -0 din 8-78"7*88= i a intrat n vigoare la 8- martie *88=.
/
gB procuror ef serviciu@ %B procuror ef 'irou@
iB procuror.
Direcia Naional Anticorupie are urmtoarea structur ierarhic privind procurorii:
aB procuror ef al /ireciei 5aionale 4nticorupie, asimilat prim)adjunctului
procurorului general@
'B procuror ef adjunct al /ireciei 5aionale 4nticorupie, asimilat adjunctului
procurorului general@
cB consilieri ai procurorului ef al /ireciei 5aionale 4nticorupie, asimilai
consilierilor procurorului general, dac acetia au calitatea de procurori@
dB procuror ef secie@
eB procuror ef adjunct secie@
fB procuror ef serviciu@
gB procuror ef 'irou@ %B procuror.
Direcia de Investigare a Inraciunilor de Criminalitate !rgani"at i #erorism are
urmtoarea structur ierar%ic privind procurorii>
aB procuror ef al /ireciei de Cnvestigare a Cnfraciunilor de 1riminalitate #rganizat
i Aerorism, asimilat prim)adjunctului procurorului general@
'B procuror ef adjunct al /ireciei de Cnvestigare a Cnfraciunilor de
1riminalitate #rganizat i Aerorism, asimilat adjunctului procurorului general@
cB consilieri ai procurorului ef al /ireciei de Cnvestigare a Cnfraciunilor de
1riminalitate #rganizat i Aerorism, asimilai consilierilor procurorului general, dac
acetia au calitatea de procurori@
dB procuror ef serviciu@
eB procuror ef 'irou@
fB procuror.
Parchetul de pe lng curtea de apel are urmtoarea structur ierar%ic privind
procurorii> procuror general@ procuror general adjunct@ procuror ef secie@ procuror ef serviciu,
acolo unde este cazul@ procuror ef 'irou, acolo unde este cazul i procuror.
Parchetul de pe lng tri$unal are urmtoarea structur ierar%ic privind procurorii>
prim)procuror@ prim)procuror adjunct@ procuror ef secie@ procuror ef serviciu, acolo unde este
cazul@ procuror ef 'irou, acolo unde este cazul@ procuror.
:
Parchetul de pe lng tri$unalul pentru minori i amilie "r! urmtoarea structur
ierar%ic privind procurorii> prim)procuror@ prim)procuror adjunct@ procuror ef serviciu, acolo
unde este cazul@ procuror ef 'irou, acolo unde este cazul i procuror.
Parchetul de pe lng %udectorie are urmtoarea structur ierar%ic privind procurorii>
prim)procuror@ prim)procuror adjunct@ procuror ef secie, dup caz i procuror.
Parchetele militare au urmtoarea structur: procuror general@ procuror general
adjunct@ prim)procuror@ prim)procuror adjunct@ procuror ef secie@ procuror ef serviciu, acolo
unde este cazul@ procuror ef 'irou, acolo unde este cazul i procuror.
Procurorii din fiecare parc%et sunt su'ordonai conductorului structurii de parc%et
respective iar conductorul fiecrui parc%et este su'ordonat conductorului structurii de parc%et
ierar%ic superioare din aceeai circumscripie.
Procurorul general al Parc%etului de pe lng nalta 1urte de 1asaie i ?ustiie exercit
controlul asupra tuturor procurorilor din su'ordine, direct sau prin procurori anume desemnai
*
.
Toate parchetele au n structur urmtoarele compartimente auxiliare de specialitate:
registratura@ grefa@ ar%iva@ 'iroul de informare i relaii pu'lice, cu excepia Parc%etului de pe
lng nalta 1urte de 1asaie i ?ustiie unde funcioneaz Diroul de informare pu'lic i relaii cu
presa i 'i'lioteca.
La Parc%etul de pe lng nalta 1urte de 1asaie i ?ustiie funcioneaz i un
compartiment de documentare i informatic juridic.
La Parc%etul de pe lng nalta 1urte de 1asaie i ?ustiie i la parc%etele militare
funcioneaz compartimente de informaii clasificate.
Corpul grefierilor este alctuit din grefieri cu studii superioare i grefieri cu studii medii.
.unciile personalului auxiliar de specialitate sunt urmtoarele> grefier ef secie@ prim)
grefier@ grefier ef serviciu@ grefier cu studii superioare@ grefier cu studii medii@ grefier
statistician@ grefier documentarist@ grefier ar%ivar@ grefier informatician i grefier registrator.
:unt conexe personalului auxiliar de specialitate al parc%etelor funciile de agent
procedural i ofer.
.unciile personalului economic i administrativ sunt urmtoarele> manager economic@
ef serviciu@ ef 'irou@ consilier@ auditor pu'lic intern@ referent i muncitor calificat.
(
$aleric 5istor, Organizarea i exercitarea profesiilor liberale juridice 9ditura Eigotto, *88,pag.*"0.
A
Personalul auxiliar de specialitate, personalul de specialitate juridic asimilat
judectorilor i procurorilor, funcionarii pu'lici i personalul contractual din cadrul Parc%etului
de pe lng nalta 1urte de 1asaie i ?ustiie se su'ordoneaz ierar%ic procurorului general al
Parc%etului de pe lng nalta 1urte de 1asaie i ?ustiie, dac legea nu prevede altfel.
Personalul auxiliar de specialitate, personalul de specialitate juridic asimilat
judectorilor i procurorilor, funcionarii pu'lici i personalul contractual din cadrul structurilor
teritoriale de parc%et se su'ordoneaz ierar%ic conductorului structurii de parc%et respective.

CAPITOLUL &
ORGANIZAREA, STRUCTURA I CONDUCEREA PARC-ETULUI DE PE
L.NG/ 0NALTA CURTE DE CASAIE I 1USTIIE
#rganizarea, structura i conducerea Parc%etului de pe lng nalta 1urte de 1asaie i
?ustiie n cadrul Parc%etului de pe lng nalta 1urte de 1asaie i ?ustiie funcioneaz> /irecia
5aional 4nticorupie@ /irecia de Cnvestigare a Cnfraciunilor de 1riminalitate #rganizat i
Aerorism@ :ecia de urmrire penal i criminalistic@ :ecia judiciar@ :ecia de resurse umane i
documentare@ :ecia parc%etelor militare@ :erviciul de cooperare judiciar internaional,
relaii internaionale i programe@ /irecia de exploatare a te%nologiei informaiei@ Diroul de
informare pu'lic i relaii cu presa@ /epartamentul economico)financiar i administrativ@
0
:erviciul de audit pu'lic intern@ Diroul juridic@ 1ompartimentul documentelor clasificate i
<nitatea de implementare a programelor PF4R9 G<CPB.
(n structurile parc%etelor pot funciona direcii, secii, servicii, 'irouri i alte
compartimente de specialitate.
Direcia Naional Anticorupie este condus de un procuror ef, ajutat de * procurori
efi adjunci, n activitatea sa, procurorul ef al /ireciei 5aionale 4nticorupie este ajutat de *
procurori consilieri, asimilai procurorilor consilieri ai procurorului general al Parc%etului de pe
lng nalta 1urte de 1asaie i ?ustiie.
/irecia 5aional 4nticorupie este organizat n secii conduse de procurori efi secie,
ajutai de procurori efi adjunci secie. :eciile se nfiineaz i se desfiineaz prin ordin al
procurorului ef al /ireciei 5aionale 4nticorupie, cu avizul 1onsiliului :uperior al
&agistraturii.
#rganizarea i funcionarea /ireciei 5aionale 4nticorupie se sta'ilesc prin
Regulamentul de ordine interioar al /ireciei 5aionale 4nticorupie.
!irec"ia de #nvestigare a #nfrac"iunilor de Criminalitate Organizat i Terorism este
condus de un procuror ef, asimilat prim)adjunctului procurorului general al Parc%etului de pe
lng nalta 1urte de 1asaie i ?ustiie. Procurorul ef al /ireciei de Cnvestigare a Cnfraciunilor
de 1riminalitate #rganizat i Aerorism este ajutat de un procuror ef adjunct, asimilat
adjunctului procurorului general al Parc%etului de pe lng nalta 1urte de 1asaie i ?ustiie,
precum i de * consilieri, asimilai consilierilor procurorului general al Parc%etului de pe lng
nalta 1urte de 1asaie i ?ustiie.
:tructura /ireciei de Cnvestigare a Cnfraciunilor de 1riminalitate #rganizat i Aerorism
se sta'ilete prin ordin al procurorului ef, cu avizul ministrului justiiei.
#rganizarea i funcionarea /ireciei de Cnvestigare a 1riminalitii #rganizate i
Aerorism se sta'ilesc prin Regulamentul de ordine interioar al /ireciei de Cnvestigare a
1riminalitii #rganizate i Aerorism, apro'at prin ordin al ministrului justiiei, la propunerea
procurorului ef al /ireciei de Cnvestigare a 1riminalitii #rganizate i Aerorism, cu avizul
1onsiliului :uperior al &agistraturii.
Parchetul de pe l$ng nalta Curte de Casa"ie i %usti"ie este condus de procurorul
general al Parc%etului de pe lng nalta 1urte de 1asaie i ?ustiie, ajutat de un prim)adjunct i
un adjunct.
1=
(n activitatea sa, procurorul general al Parc%etului de pe lng nalta 1urte de 1asaie i
?ustiie este ajutat de " consilieri, numii prin ordin al procurorului general.
.iecare secie este condus de un procuror ef secie, ajutat de l sau * procurori efi
adjunci secie, numrul acestora fiind sta'ilit prin ordin al procurorului general al Parc%etului de
pe lng nalta 1urte de 1asaie i ?ustiie.
:eciile, serviciile i 'irourile din cadrul Parc%etului de pe lng nalta 1urte de 1asaie i
?ustiie sunt organizate ierar%ic. Procurorii din cadrul fiecruia dintre aceste compartimente sunt
su'ordonai procurorului ef secie, serviciu sau 'irou, dup caz. Procurorul ef 'irou este
su'ordonat procurorului ef serviciu, care la rndul su este su'ordonat procurorului ef secie,
respectiv adjuncilor acestora.
Personalul din cadrul compartimentelor auxiliare de specialitate este su'ordonat
procurorului ef secie, serviciu sau 'irou ori efului serviciu ori 'irou sau adjuncilor acestora,
dup caz.
Procurorul general al Parchetului de pe lng ICCJ& are atri'uiile>
aB conduce, coordoneaz i rspunde de activitatea Parc%etului de pe lng nalta 1urte
de 1asaie i ?ustiie i a parc%etelor din su'ordine, lund msuri pentru 'una organizare i
funcionare a acestora@
'B conduce /irecia 5aional 4nticorupie din cadrul Parc%etului de pe lng
nalta 1urte de 1asaie i ?ustiie, prin intermediul procurorului ef al acestei direcii@
cB conduce /irecia de Cnvestigare a Cnfraciunilor de 1riminalitate #rganizat
i Aerorism, prin intermediul procurorului ef al /ireciei de Cnvestigare a Cnfraciunilor de
1riminalitate #rganizat i Aerorism@
dB numete i revoc, prin ordin, procurorii /ireciei de Cnvestigare a Cnfraciunilor
de 1riminalitate #rganizat i Aerorism, cu avizul 1onsiliului :uperior al &agistraturii, n limita
posturilor prevzute n statul de funcii, apro'at potrivit legii@
eB exercit direct sau prin procurori anume desemnai controlul asupra tuturor
parc%etelor@
fB este ordonator principal de credite@
gB exercit atri'uii de coordonare i control al administrrii Parc%etului de pe lng
nalta 1urte de 1asaie i ?ustiie, din punct de vedere economico)financiar@
11
%B coordoneaz ela'orarea proiectului de 'uget anual al Parc%etului de pe lng nalta
1urte de 1asaie i ?ustiie i al &inisterului Pu'lic@
iB reprezint &inisterul Pu'lic n relaiile cu celelalte autoriti i instituii pu'lice, cu
organizaiile neguvernamentale, cu orice alte persoane juridice sau persoane fizice, din ar i din
strintate, precum i n relaiile internaionale@
B particip la edinele naltei 1uri de 1asaie i ?ustiie n :ecii <nite i ale 1urii
1onstituionale, iar n cazul imposi'ilitii de participare, deleag pe prim)adjunctul su ori pe un
alt procuror@
jB particip la edinele oricrui complet al naltei 1uri de 1asaie i ?ustiie, cnd
consider necesar, sau desemneaz procurorii care particip la aceste edine@
HB emite ordine cu caracter intern@
B convoac 4dunarea general a procurorilor Parc%etului de pe lng nalta 1urte de
1asaie i ?ustiie i prezideaz aceast adunare, n condiiile legii@
mB convoac i prezideaz edinele 1olegiului de conducere al Parc%etului de pe lng
nalta 1urte de 1asaie i ?ustiie@
nB soluioneaz conflictele de competen, potrivit legii@
oB repartizeaz procurorii din cadrul Parc%etului de pe lng nalta 1urte de 1asaie i
?ustiie, pe secii, servicii i 'irouri, precum i n orice alte compartimente de activitate@
pB nfiineaz7desfiineaz, prin ordin, cu apro'area 1onsiliului :uperior al &agistraturii )
:ecia pentru procurori, secii n cadrul Parc%etului de pe lng nalta 1urte de 1asaie i ?ustiie,
cu excepia seciilor din cadrul /ireciei 5aionale 4nticorupie@
IB nfiineaz7desfiineaz, prin ordin, servicii, 'irouri sau alte compartimente de
specialitate, cu avizul ministrului justiiei, cu excepia serviciilor, 'irourilor sau a altor
compartimente din cadrul /ireciei 5aionale 4nticorupie@
rB analizeaz activitatea n domeniu a procurorilor &inisterului Pu'lic@
sB dispune delegarea procurorilor n interesul serviciului, potrivit legii@
B ncadreaz personalul auxiliar de specialitate din cadrul Parc%etului de pe lng nalta
1urte de 1asaie i ?ustiie, personalul de specialitate juridic asimilat judectorilor i
procurorilor, funcionarii pu'lici i personalul contractual i dispune delegarea, transferarea,
suspendarea, ncetarea contractului individual de munc i aplicarea sanciunilor disciplinare
1(
pentru acest personal, n condiiile legii, cu excepia celor care i desfoar activitatea n cadrul
/ireciei 5aionale 4nticorupie@
tB emite aviz conform pentru numirea i revocarea ofierilor i agenilor de poliie
judiciar, la propunerea ministrului administraiei i internelor, i retrage avizul conform
ofierilor i agenilor de poliie judiciar care nu i)au ndeplinit corespunztor atri'uiile de
serviciu@
B sta'ilete, prin ordin, indemnizaiile de ncadrare 'rute lunare sau salariile de 'az
'rute, dup caz, precum i alte drepturi pentru personalul, altul dect procurorii, din Parc%etul de
pe lng nalta 1urte de 1asaie i ?ustiie, cu excepia cazului n care legea prevede altfel@
uB acord salarii de merit i premii personalului din cadrul Parc%etului de pe lng nalta
1urte de 1asaie i ?ustiie@
vB propune ministrului justiiei apro'area Regulamentului de ordine interioar al
parc%etelor, potrivit legii@
xB prezint 1onsiliului :uperior al &agistraturii i ministrului justiiei raportul anual
privind activitatea &inisterului Pu'lic@
JB sta'ilete, prin ordin, cu avizul ministrului justiiei, regulamentul de atri'uire a
locuinelor de serviciu din fondul locativ al &inisterului Pu'lic@
zB exercit orice alte atri'uii prevzute de lege sau regulamente.
Prim'ad%unctul procurorului general i ad%unctul procurorului general& acioneaz
pentru ducerea la ndeplinire a ordinelor i msurilor dispuse de procurorul general@
coordoneaz, controleaz, rspund i ndrum activitatea seciilor Parc%etului de pe lng nalta
1urte de 1asaie i ?ustiie i a celorlalte parc%ete.
Repartizarea atri'uiilor ntre prim)adjunctul procurorului general i adjunctul
procurorului general este sta'ilit prin ordin al procurorului general.
(n perioada a'senei procurorului general sau a imposi'ilitii exercitrii funciei,
indiferent de cauza acesteia, inclusiv revocarea, prim)adjunctul procurorului general l
nlocuiete de drept n exercitarea atri'uiilor ce i revin n aceast calitate, iar n cazul a'senei
acestuia sau al imposi'ilitii exercitrii funciei, indiferent de cauza acesteia, inclusiv revocarea,
atri'uiile sunt exercitate de drept de adjunctul procurorului general. Prin ordin al procurorului
general se va sta'ili ordinea celor care exercit conducerea &inisterului Pu'lic n cazul a'senei
13
sau al imposi'ilitii exercitrii funciei concomitent de ctre procurorul general, prim)
adjunctul procurorului general i adjunctul procurorului general.
Prim)adjunctul procurorului general, respectiv adjunctul procurorului general au
atri'uiile>
aB exercit atri'uiile procurorului general n cazul a'senei acestuia sau n cazul
imposi'ilitii exercitrii funciei, indiferent de cauza acesteia, inclusiv revocarea@
'B ndeplinesc sarcinile dispuse de procurorul general@
cB rspund pentru ndeplinirea atri'uiilor prevzute la lit. aB i 'B.
Consilierii procurorului general au urmtoarele atribu"ii:
aB asigur ducerea la ndeplinire a ordinelor i dispoziiilor date de procurorul general@
'B efectueaz sau particip la realizarea unor studii, evaluri, sinteze i alte lucrri
privind activitatea &inisterului Pu'lic, sta'ilite prin ordinul procurorului general@
cB examineaz i propun soluii privind organizarea i funcionarea &inisterului
Pu'lic@
dB din ordinul procurorului general, audien de ctre acesta a unor persoane
posi'ilitilor de rezolvare, cola'ornd n acest scop cu celelalte structuri ale &inisterului
Pu'lic@
eB examineaz proiecte de acte normative ori note de studiu i fac propuneri sau
o'servaii asupra cuprinsului acestora@
fB examineaz i supun apro'rii procurorului general, din dispoziia acestuia, analizele
semestriale i anuale privind activitatea &inisterului Pu'lic, ntocmite de procurorii efi ai
direciilor, seciilor, serviciilor i ai altor compartimente de activitate@
gB consilierii procurorului general care au i calitatea de procuror pot examina, din
ordinul procurorului general, legalitatea unor soluii date de procurorii din cadrul
&inisterului Pu'lic, formulnd propuneri pe care le prezint procurorului general@
%B rspund de ndeplinirea atri'uiilor prevzute la lit. aB)gB. iB ndeplinesc orice alte
sarcini i lucrri repartizate de procurorul general.
Procurorii din cadrul tuturor parchetelor au atri'uiile care decurg din prevederile
1odului de procedur penal, legile speciale i prevederile prezentului regulament.
Procurorii anume desemnai de procurorul general au urmtoarele atri'uii de control>
1<
aB examineaz din dispoziia procurorului general al Parc%etului de pe lng nalta 1urte
de 1asaie i ?ustiie plngerile mpotriva msurilor luate sau mpotriva actelor efectuate de
procurorii generali ai parc%etelor de pe lng curile de apel, precum i plngerile mpotriva
msurilor luate sau mpotriva actelor efectuate de procurori i care sunt supuse controlului
ierar%ic i propun msuri potrivit legii@
'B examineaz conflictele de competen, precum i orice alte incidente legate de
conflictele de competen material i dup calitatea persoanei i propun msuri potrivit legii@
cB soluioneaz cererile privind recuzarea procurorilor de la parc%etele de pe lng curile
de apel, potrivit legii@
dB efectueaz activiti de control, n condiiile legii, sta'ilite prin ordin al procurorului
general al Parc%etului de pe lng nalta 1urte de 1asaie i ?ustiie@
&.1 Dir!(#i" N"#ion"%2 An'i(orup#i! 3DNA4
&.&.1 Or$"ni5"r!" DNA
/irecia 5aionala 4nticorupie este organizata ca structura cu personalitate juridica in
cadrul Parc%etului de pe lng nalta 1urte de 1asaie si ?ustiie si este specializata in com'aterea
infraciunilor de corupie, potrivit legii i funcioneaz n 'aza Regulamentului de ordine
interioar al /54.
/irecia 5aionala 4nticoruptie are sediul in municipiul Ducureti si isi exercita
atri'uiile pe intregul teritoriu al Romniei, prin procurori specializai in com'aterea
infraciunilor de corupie.
/54 a fost infiintata, prin reorganizarea Parc%etului 5ational 4nticoruptie, la data de l
septem'rie *88*, prin #rdonana de urgenta a 6uvernului nr. 0"7*88* privind Parc%etul 5ational
4nticoruptie, ca structura specializata in com'aterea infraciunilor de corupie, fiind condusa de
procurorul general al Parchetului de pe l$ng nalta Curte de 1asaie si ?ustiie, prin
intermediul procurorului ef al acestei direcii. Procurorul general al Parc%etului de pe lng
nalta 1urte de 1asaie si ?ustiie soluioneaz conflictele de competenta aprute intre /irecia
5aionala 4nticoruptie si celelalte structuri sau uniti din cadrul &inisterului Pu'lic, conform
legii
"
.
3
$aleric 5istor, Organizarea i exercitarea profesiilor liberale juridice 9ditura Eigotto, *88,pag,*0".
15
/54 este independenta in raport cu instanele judectoreti si cu parc%etele de pe lng
acestea, precum si in relaiile cu celelalte autoriti pu'lice, exercitandu)si atri'uiile numai in
temeiul legii si pentru asigurarea respectrii acesteia.
/irecia 5aionala 4nticoruptie are o structura centrala si o structura teritorial.
&a nivel central !'( este organizata in secii, servicii, 'irouri si alte compartimente de
activitate, astfel>
a) *ec"ia de combatere a corup"iei: serviciul de investigaii privind infraciuni de
corupie@ serviciul pentru efectuarea urmririi penale in cauze de corupie> 'iroul de
com'atere a infraciunilor de corupie din administraia pu'lica i serviciul de com'atere a
infraciunilor de corupie mpotriva intereselor financiare ale 1omunitilor 9uropene@
b) *ec"ia de combatere a infrac"iunilor conexe infrac"iunilor de corup"ie: serviciul de
investigaii privind infraciuni conexe infraciunilor de corupie@ serviciul pentru efectuarea
urmririi penale in cauze privind infraciuni asimilate sau in legtura directa cu infraciunile
de corupie> 'iroul pentru com'aterea infraciunilor de crima organizata si corupie prevzute in
Legea nr. =!7*888 i serviciul de com'atere a macrocriminalitatii economico)financiare@
c) *ec"ia de combatere a infrac"iunilor de corup"ie sv$rite de militari: serviciul pentru
efectuarea urmririi penale in cauze de corupie i serviciul pentru efectuarea urmririi penale in
cauze privind infraciuni asimilate sau in legtura directa cu infraciunile de corupie@
d) *ec"ia judiciara penala:
+ :erviciul specialiti@
e) *erviciul de studii resurse umane si perfec"ionare profesionala:
+ Diroul de studii si documentare@
f) *erviciul de cooperare interna"ionala de informare si rela"ii publice:
+ Diroul de legtura cu instituii similare din alte state@
K Diroul de informare si relaii pu'lice@
g) *erviciul informa"iilor clasificate si de centralizare a datelor privind corup"ia:
+ Diroul pentru te%nologia informaiei si comunicaiei GC.A.B@
h) *erviciul de registratura grefa arhiva si rela"ii cu publicul,
i) !epartamentul economico-financiar si administrativ: ):erviciul financiar, 'uget,
conta'ilitate si salarizare>
K Diroul 'uget si conta'ilitate@
1/
K Diroul salarizare si decontri@ ):erviciul investiii, ac%iziii si administrativ>
K Diroul administrativ@
j) Compartimentul de audit public intern, .) *erviciul tehnic:
K Diroul te%nic@
K Diroul telecomunicaii@
K 1ompartimentul de intervenie si escorta.
:eciile sunt conduse de procurori efi, ajutai de procurori efi adjunci, iar serviciile si
'irourile sunt conduse de procurori efi sau, dup caz, efi servicii ori 'irouri.
/epartamentul economico)financiar si administrativ este condus de un manager
economic, care are calitatea de funcionar pu'lic.
&.&.& A'ri,u#ii%! pro(uroru%ui )!+ DNA
Procurorul ef al /ireciei 5aionale 4nticoruptie ndeplinete urmtoarele atri'uii>
aB conduce si coordoneaz intreaga activitate a /ireciei 5aionale 4nticoruptie,
lund masuri pentru 'una organizare si funcionare a acesteia@
'B urmrete repartizarea cauzelor, in raport de urmtoarele criterii> specializarea si
pregtirea procurorului@ volumul de activitate@ complexitatea si operativitatea soluionrii
cauzelor@ conflictele de interese sau incompati'ilitatile in exercitarea funciei etc.@
cB ia masuri pentru respectarea programului de activitate si folosirea eficienta a timpului
afectat acestuia de ctre intregul personal al /ireciei 5aionale 4nticoruptie, pentru ndeplinirea
la timp si in condiii de calitate a lucrrilor si pentru sta'ilirea unor raporturi de serviciu care sa
asigure realizarea corespunztoare a atri'uiilor@
dB convoac si prezideaz adunarea generala a procurorilor din cadrul /ireciei 5aionale
4nticoruptie@
eB convoac colegiul de conducere si prezideaz edinele acestuia@
fB nfiineaz si desfiineaz seciile /ireciei 5aionale 4nticoruptie, cu avizul
1onsiliului :uperior al &agistraturii, si dispune cu privire la nfiinarea si desfiinarea
serviciilor si 'irourilor teritoriale, a serviciilor, 'irourilor si a altor compartimente de activitate
de la nivel central@
gB numete si revoca procurorii /ireciei 5aionale 4nticoruptie, cu avizul 1onsiliului
:uperior al &agistraturii@
1:
%B propune 1onsiliului :uperior al &agistraturii numirea sau revocarea procurorilor din
funciile de conducere ale /ireciei 5aionale 4nticoruptie, potrivit legii@
iB recomanda procurorului general al Parc%etului de pe lng nalta 1urte de 1asaie si
?ustiie delegarea procurorilor la /irecia 5aionala 4nticoruptie@
iB numete si revoca ofierii si agenii de politie judiciara ai /ireciei 5aionale
4nticoruptie, potrivit legii@
jB exercita atri'uiile prevzute de lege pentru ministrul administraiei si internelor,
privind drepturile si rspunderile ce revin ofierilor si agenilor de politie judiciara din cadrul
/ireciei 5aionale 4nticoruptie@
HB propune ministrului administraiei si internelor acordarea gradelor profesionale pentru
ofierii si agenii de politie judiciara@
B numete, cu avizul ministerelor de resort, specialiti cu inalta calificare in domeniul
economic, financiar, 'ancar, vamal, informatic, precum si in alte domenii@
mB incadreaza personalul auxiliar de specialitate si personalul economic si administrativ
din cadrul /ireciei 5aionale 4nticoruptie@
nB dispune delegarea, promovarea in funcii de conducere, in trepte sau grade
profesionale, transferarea, suspendarea, incetarea contractului individual de munca sau a
raportului de serviciu si aplicarea sanciunilor disciplinare pentru personalul auxiliar de
specialitate, economic si administrativ, in condiiile legii@
oB sta'ilete indemnizaiile de incadrare 'rute lunare sau salariile de 'aza 'rute, precum si
alte drepturi pentru personalul /ireciei 5aionale 4nticoruptie@
pB acorda salariile de merit si alte sporuri la salariu pentru specialiti, personalul auxiliar
de specialitate, economic si administrativ@
IB acorda premii personalului /ireciei 5aionale 4nticoruptie, potrivit legii, cu
ncadrarea in fondurile apro'ate anual prin 'uget cu aceasta destinaie@
rB propune ministrului justiiei apro'area statelor de funcii si de personal ale /ireciei
5aionale 4nticoruptie@
sB analizeaz anual volumul de activitate al /ireciei 5aionale 4nticoruptie si, daca se
impune, ia masuri pentru suplimentarea sau reducerea numrului de posturi, cu acordul
1onsiliului :uperior al &agistraturii@
sB sta'ilete sediul serviciilor si 'irourilor teritoriale si circumscripia acestora@
1A
tB prezint 1onsiliului :uperior al &agistraturii si ministrului justiiei raportul anual
privind activitatea /ireciei 5aionale 4nticoruptie@
tB repartizeaz procurorii si celelalte categorii de personal din cadrul /ireciei 5aionale
4nticoruptie pe secii, servicii, 'irouri si alte compartimente de activitate, asigurnd si verificnd
modul de respectare a dispoziiilor legale, a ordinelor si a regulamentelor de ctre ntregul
personal@
uB sta'ilete modul de gestionare si de utilizare a depozitului in valoare de / milioane lei,
prevzut in 'ugetul anual al /ireciei 5aionale 4nticoruptie, pentru aciuni privind organizarea
si constatarea infraciunilor flagrante de corupie@
vB dispune cu privire la utilizarea parcului auto din dotarea /ireciei 5aionale
4nticoruptie, precum si la consumul de car'urani@
LB sesizeaz comisia medicala de specialitate in cazul prevzut la art. 0/ alin. GB lit. 'B
din Legea nr. "8"7*880 privind statutul judectorilor si procurorilor, repu'licata, cu modificrile
si completrile ulterioare@
xB organizeaz paza sediului /ireciei 5aionale 4nticoruptie si a celorlalte 'unuri,
precum si paza contra incendiilor, in condiiile legii@
JB exercita controlul asupra procurorilor din su'ordine, direct sau prin procurori anume
desemnai@
zB ndeplinete orice alte atri'uii prevzute de lege.
&.&.6. A'ri,u#ii%! pro(urori%or )!+i "7un(#i "i DNA
Procurorii efi adjunci ai /ireciei 5aionale 4nticoruptie au atri'uiile>
aB duc la indeplinire ordinele si masurile dispuse de procurorul ef al /ireciei 5aionale
4nticoruptie, coordonnd si controlnd activitatea seciilor, serviciilor, 'irourilor si a altor
compartimente de activitate, conform repartizrii dispuse prin ordin de procurorul ef direcie@
'B nlocuiesc de drept procurorul ef direcie pe perioada a'sentei temporare a acestuia,
in cazul in care au fost desemnai, exercitnd atri'uiile ce le revin in aceasta calitate@
cB exercita dreptul de semntura, in numele procurorului ef al /ireciei 5aionale
4nticoruptie, pe 'aza delegrii acestei prerogative de ctre procurorul ef direcie@
dB ndeplinesc orice alte sarcini dispuse de procurorul ef al /ireciei 5aionale
4nticoruptie.
10
&.&.8 Or$"ni5"r!" si "'ri,u#ii%! "un2rii $!n!r"%! " pro(urori%or si "%! Co%!$iu%ui
! (onu(!r! "% DNA
4dunarea general a procurorilor este compusa din toi procurorii in funcie, precum si
din procurorii delegai sau detaai de la alte parc%ete. 4ceasta se organizeaz anual sau ori de
cate ori este necesar.
4dunarea generala a procurorilor are urmtoarele atri'uii> dez'ate activitatea anuala
desfurata de /irecia 5aionala 4nticoruptie@ dez'ate pro'leme de drept@ analizeaz proiecte
de acte normative, la solicitarea 1onsiliului :uperior al &agistraturii sau a ministrului
justiiei@ formuleaz puncte de vedere, la solicitarea 1onsiliului :uperior al &agistraturii@ alege
si revoca mem'rii 1olegiului de conducere@ propune revocarea din funcia de conducere a
procurorilor pentru motivele prevzute la art. - alin. G*B din Legea nr. "8"7*880, repu'licat i
ndeplinete orice alte atri'uii prevzute de lege sau de regulamente.
4dunarea generala a procurorilor este convocata de procurorul ef /54, iar in lipsa
acestuia, de unul dintre procurorii efi adjunci direcie, desemnat de acesta.
4dunarea generala a procurorilor este prezidata de procurorul ef direcie, iar in lipsa
acestuia, de unul dintre procurorii efi adjunci direcie, desemnat de acesta.
4dunarea generala a procurorilor este legal constituita in prezenta majoritii procurorilor
i adopt %otrri cu votul majoritii mem'rilor prezeni.
Cn cadrul /54 funcioneaz 1olegiul de conducere, care dez'ate pro'lemele generale de
conducere ale acestei direcii si adopta %otrri menite sa asigure 'una organizare si funcionare
a acesteia.
Colegiul de conducere al !'( este constituit din procurorul ef direcie, unul dintre
adjuncii acestuia si - procurori alei in adunarea generala a procurorilor, pe o perioada de " ani.
Pentru alegerea mem'rilor 1olegiului de conducere al /54 se ntocmesc liste cu toi
procurorii numii in aceasta direcie, cu excepia procurorului ef direcie, a procurorilor efi
adjunci direcie si a celor care declara, in preala'il, ca nu inteleg sa fac parte din 1olegiul de
conducere.
:unt declarai alei mem'ri ai 1olegiului de conducere procurorii care o'in cel puin
jumtate plus unu din numrul voturilor vala'il exprimate.
Procedura de votare se repeta in cazul in care, la primul tur de scrutin, nu au fost alei toi
mem'rii 1olegiului de conducere.
(=
La urmtorul tur de scrutin va fi trecut pe liste, in ordinea descresctoare a voturilor
o'inute, un numr de procurori mai mare cu cel puin unu fata de numrul locurilor ramase
neocupate in 1olegiul de conducere.
:ecretariatul te%nic privind desfurarea adunrii generale pentru alegerea mem'rilor
1olegiului de conducere al /54 va fi asigurat de o comisie formata dintr)un procuror si un
grefier din cadrul :erviciului de studii, resurse umane si perfecionare profesionala.
1olegiul de conducere al /54 ndeplinete atri'uiile>
aB promoveaz in funciile de conducere de grefier ef secie, grefier ef serviciu si grefier
informatician ef@
'B analizeaz proiectul de 'uget al /ireciei 5aionale 4nticoruptie@
cB numete comisiile de examen pentru definitivarea in funcii si pentru promovarea in
funcii, grade sau trepte profesionale a personalului auxiliar de specialitate si apro'a
tematica examenului de promovare in funcii, grade sau trepte profesionale si pentru
definitivarea in funcii a acestuia@
dB propune procurorului ef al direciei numrul de posturi care urmeaz a fi scoase la
concurs, pentru ocuparea funciilor vacante de grefieri ar%ivari, grefieri registratori si
personal conex, data concursului, taxa de inscriere, comisia de examinare, comisia de
soluionare a contestaiilor, preedinii acestora, precum si secretariatul concursului@
eB examineaz proiectul de ordin privind structura /ireciei 5aionale 4nticoruptie@
fB sta'ilete masurile necesare privind m'untirea strii disciplinare si de
perfecionare profesionala a personalului@
gB face propuneri privind acordarea salariului de merit, precum si in legtura cu
premierea si alte drepturi cuvenite personalului /ireciei 5aionale 4nticoruptie@
%B %otrte cu privire la orice alte pro'leme importante in legtura cu exercitarea
atri'uiilor ce revin /ireciei 5aionale 4nticoruptie, potrivit legii.
1olegiul de conducere se intruneste lunar sau ori de cate ori este necesar, fiind convocat
de procurorul ef /54.
La edinele 1olegiului de conducere pot participa si consilierii procurorului ef direcie,
procurorii efi secie sau ali procurori care nu sunt mem'ri ai acestuia, fr drept de vot.
1nd 1olegiul de conducere dez'ate pro'leme financiare sau economico)administrative,
la edinele acestuia participa si managerul economic, cu vot consultativ.
(1
Cn funcie de pro'lemele supuse dez'aterii, la edinele 1olegiului de conducere pot fi
invitate si alte persoane ncadrate in /54, care nu au drept de vot.
Medinele 1olegiului de conducere nu sunt pu'lice iar %otrrile se adopt cu votul
majoritii mem'rilor.
&.6 Dir!(#i" ! In9!s'i$"r! " In+r"(#iuni%or ! Cri:in"%i'"'! Or$"ni5"'2 )i T!roris:
&.6.1 Conu(!r!", s'ru('ur" )i "'ri,u#ii%! Dir!(#i!i ! In9!s'i$"r! " In+r"(#iuni%or !
Cri:in"%i'"'! Or$"ni5"'2 )i T!roris: 3pr!(ur'"';DIICOT; s"u;Dir!(#i";4
/CC1#A, ca structur cu personalitate juridic specializat a Parc%etului de pe lng
nalta 1urte de 1asaie i ?ustiie, organizat n structur central i structur teritorial,
realizeaz urmrirea penal n cauzele de criminalitate organizat i terorism i n alte cauze date
n competena sa, potrivit legii.
Procurorul ef al /CC1#A este asimilat prim)adjunctului procurorului general al
Parc%etului de pe lng (11?.
Procurorul ef al !##COT are atri'uiile>
aB organizeaz, coordoneaz, controleaz i rspunde de activitatea ntregului
personal din su'ordine privind ndeplinirea la timp i n mod corespunztor a atri'uiilor de
serviciu, lund sau, dup caz, propunnd procurorului general msurile care se impun@
'B este ordonator secundar de credite i, n exercitarea atri'uiilor sale, emite
ordine cu caracter intern@
cB pe 'aza unor criterii o'iective i potrivit specializrii, repartizeaz procurorilor din
su'ordine spre soluionare dosarele penale, plngerile i celelalte lucrri nregistrate n cadrul
structurii centrale, potrivit legii@
dB dispune preluarea, n condiiile legii, la structura central pentru efectuarea
urmririi penale, a cauzelor de competena serviciilor i 'irourilor teritoriale ale /ireciei@
eB analizeaz anual activitatea din cadrul /ireciei i ntocmete un raport pe care l
prezint procurorului general n vederea lurii msurilor care se impun pentru m'untirea
activitii@
fB analizeaz legalitatea soluiilor procurorului de netrimitere n judecat, n cauzele cu
nvinuii sau inculpai arestai preventiv@
gB ia msuri pentru nlturarea deficienelor i efcientizarea activitii /ireciei@
((
%B propune ministrului justiiei apro'area prin ordin a Regulamentului de organizare i
funcionare al /ireciei, cu avizul 1onsiliului :uperior al &agistraturii@
iB organizeaz n cadrul structurii centrale, prin ordin, servicii, 'irouri i compartimente
conduse de procurori efi@ n circumscripia teritorial a parc%etelor de pe lng curile de apel
nfiineaz, prin ordin, servicii teritoriale conduse de procurori efi@ nfiineaz sau desfiineaz
'irouri teritoriale n circumscripia teritorial a parc%etelor de pe lng tri'unale@
jB recomand procurorului general al Parc%etului de pe lng nalta 1urte de 1asaie i
?ustiie delegarea procurilor la /irecie@
HB sta'ilete, prin ordin, numrul specialitilor, personalului auxiliar de specialitate i al
personalului economic i administrativ, ncadrat n serviciile, 'irourile ori compartimentele
nfiinate la nivelul structurii centrale sau n serviciile i 'irourile teritoriale, n funcie de
volumul i de complexitatea activitii, n limita numrului total de posturi@
B numete, prin ordin, cu avizul minitrilor de resort, specialiti cu nalt calificare n
domeniul prelucrrii i valorificrii informaiilor n domeniul economic, financiar, 'ancar,
vamal, informatic i n alte domenii, pentru clarificarea unor aspecte te%nice sau de specialitate
n activitatea de urmrire penal@
mB sta'ilete, prin ordin, structura i atri'uiile 1entrului de aplicaii operaionale al
procurorilor, organizeaz, coordoneaz i rspunde de activitatea acestuia@
nB propune procurorului general acordarea de salarii de merit i alte sporuri la salariu
pentru procurori, specialiti, personalul auxiliar de specialitate, economic i administrativ@
oB conduce activitatea compartimentului de specialiti din cadrul /ireciei@
pB ia msuri pentru respectarea programului de activitate de ctre ntreg personalul
/ireciei, pentru ndeplinirea la timp i n condiii de calitate a lucrrilor i pentru sta'ilirea unor
raporturi de serviciu care s asigure realizarea corespunztoare a atri'uiilor@
IB ndeplinete atri'uii sta'ilite de lege sau dispuse de procurorul general al Parc%etului
de pe lng nalta 1urte de 1asaie i ?ustiie.
Procurorul e ad%unct al Direciei& asimilat adjunctului procurorului general al
Parc%etului de pe lng (11?, are atri'uiile>
aB soluioneaz lucrrile repartizate de procurorul ef al /ireciei i de conducerea
Parc%etului de pe lng nalta 1urte de 1asaie i ?ustiie@
'B exercit atri'uiile procurorului ef al /ireciei, n a'sena acestuia@
(3
cB exercit atri'uiile dispuse de procurorul ef al /ireciei sau de procurorul general al
Parc%etului de pe lng nalta 1urte de 1asaie i ?ustiie@
dB rspunde pentru ndeplinirea atri'uiilor prevzute la lit. aB)cB. (n activitatea sa,
procurorul ef al /ireciei este ajutat de * consilieri asimilai consilierilor procurorului general al
Parc%etului de pe lng nalta 1urte de 1asaie i ?ustiie.
Consilierii l ajut pe procurorul ef direcie la ndeplinirea atri'uiilor /ireciei i n
acest scop au atri'uiile>
aB asigur ducerea la ndeplinire a ordinelor i dispoziiilor date de procurorul ef al
/ireciei@
'B efectueaz sau particip la realizarea unor studii, evaluri, sinteze i alte lucrri
privind activitatea /ireciei, din dispoziia procurorului ef direcie@
cB examineaz i propune soluii privind organizarea i funcionarea /ireciei@
dB din dispoziia procurorului ef direcie, asist la primirea n audien de ctre acesta
a unor persoane i informeaz asupra posi'ilitilor de rezolvare, cola'ornd n acest scop cu
celelalte compartimente ale /ireciei@
eB examineaz proiecte de acte normative ori note de studiu i fac propuneri sau
o'servaii asupra cuprinsului acestora@
fB ndeplinesc orice alte sarcini i lucrri repartizate de procurorul ef direcie@
Procurorul ef serviciu i procurorul ef 'irou din cadrul structurii centrale sau teritoriale
a /ireciei au atri'uiile>
aB organizeaz, coordoneaz, controleaz i rspund de activitatea ntregului
personal din su'ordine privind ndeplinirea la timp i n mod corespunztor a atri'uiilor de
serviciu@
'B repartizeaz personalului din su'ordine lucrrile de competena serviciului sau
a 'iroului i verific soluionarea n termen a acestora@
cB soluioneaz lucrrile serviciului7'iroului cu grad de complexitate ridicat@
dB ndeplinesc orice alte sarcini, din dispoziia conduceri /ireciei@
&.6.& Co:p!'!n#!%! s!r9i(ii%or )i ,irouri%or in ("ru% s'ru('urii (!n'r"%! " DIICOT
(<
:tructura /CC1#A se sta'ilete prin ordin al procurorului efa /ireciei, cu avizul
ministrului justiiei. :erviciile, 'irourile i compartimentele se nfiineaz i se desfiineaz n
funcie de natura . volumul, complexitatea i specificul activitii desfurate
0
.
:erviciile, 'irourile i compartimentele sunt conduse de procurori efi, cu excepia
cazului n care legea prevede altfel.
Procurorii din cadrul !irec"iei au atribu"iile:
aB efectueaz urmrirea penal n cauzele date prin lege de competena lor i sesizeaz
instanele de judecat competente@
'B supraveg%eaz i controleaz nemijlocit actele de cercetare@ penal efectuate din
dispoziia si n numele lor de ofierii i agenii de poliie judiciar n cauzele prevzute la lit. aB@
cB dispun efectuarea de ctre specialiti a constatrilor te%sico)tiinifice sau clarificarea
de ctre acetia a unor aspecte te%nice >
). activitatea de urmrire penal@
dB pot participa la edine de judecat, n condiiile legii@
eB exercit orice alte atri'uii sta'ilite de lege sau prtr dispoziiile procurorilor
ierar%ic superiori@
Diroul judiciar este condus de un procuror ef 'irou.
Procurorii din biroul judiciar au atribu"iile,
aB particip la edinele de judecat avnd ca o'iect cereri saN cauze de competena
/ireciei, n condiiile legii@
'B examineaz soluiile pronunate i exercit cile de aia> prevzute de lege@
cB ntocmesc evidena apelurilor i recursurilor penale declarare de structura central i
de structurile teritoriale i asigur comunicarea soluiilor date n apel sau recurs@
dB rezolv lucrrile repartizate@
eB analizeaz legalitatea propunerilor procurorului din faza de urmrire penal, respinse de
instan, i propune conducerii /ireciei msuri pentru nlturarea deficienelor@
fB ntocmesc evidena cazurilor de ac%itare sau restituire i ntocmesc rapoartele de
analiz asupra acestor soluii@
<
4lexandresco, /., 1xplica"iunea teoretic i practic a dreptului civil rom$n Aomul C, Ducureti,
*88+,pp.-!)+8.
(5
gB analizeaz cazurile de neaplicare unitar a legii n practica instanelor de judecat i
sesizeaz compartimentul de specialitate din cadrul Parc%etului de pe lng nalta 1urte de
1asaie i ?ustiie@
%B sesizeaz conducerea /ireciei cu privire la pro'lemele deose'ite dez'tute n
edinele de judecat@
iB ndeplinesc orice alte atri'uii sta'ilite de conducerea /ireciei, n domeniul de
competen@
Diroul de asisten judiciar internaional este condus de un procuror ef 'irou.
Procurorii din 2iroul de asistent judiciar interna"ional au atribu"iile:
aB cola'oreaz direct cu structuri similare, romneti i strine, constnd n sc%im'uri
reciproce de informaii i orice alte acte de asisten judiciar internaional de acest fel@
'B asigur asistena judiciar internaional, potrivit legii, n cauzele privind infraciunile
de competena /ireciei, coopernd direct n acest scop cu autoritile strine competente,
precum i cu alte structuri din cadrul parc%etelor i cu autoritile i instituiile pu'lice romneti
cu atri'uii n domeniu@
cB orice alte atri'uii sta'ilite prin dispoziiile procurorilor ierar%ic superiori sau
prevzute n legi speciale@
Diroul de studiere a cauzelor care genereaz i a condiiilor care favorizeaz svrirea
infraciunilor de criminalitate organizat i terorism este condus de un procuror ef 'irou,
Procurorii din cadrul $iroului de studiere a cau"elor de mai sus& au atri$uiile:
aB efectueaz operaiuni de centralizare, analizare i valorificare a datelor i informaiilor
privind criminalitatea organizat i terorismul, la nivel naional@
'B ndrum activitatea de centralizare, analizare i valorificare a datelor privind
criminalitatea organizat i terorismul, desfurat de serviciile i 'irourile teritoriale de
com'atere a corupiei i criminalitii organizate@
cB organizeaz i administreaz 'aza de date privind criminalitatea organizat i
terorismul@
dB culeg i centralizeaz datele privind activitatea de urmrire penal desfurat n
cadrul /ireciei@
eB analizeaz i valorific datele culese i centralizate n vederea ela'orrii studiilor
privind cauzele care genereaz i a condiiilor care favorizeaz svrirea infraciunilor de
(/
criminalitate organizat i terorism@
fB cola'oreaz cu structuri i organisme similare din ar i din strintate n vederea
sc%im'ului de date i informaii pentru ela'orarea studiilor i analizelor privind cauzele care
genereaz i a condiiilor care favorizeaz svrirea infraciunilor de criminalitate organizat i
terorism, precum i a prognozelor privind evoluia fenomenului infracional specific@
gB ela'oreaz prognoze privind evoluia fenomenului infracional specific@
%B particip n grupuri de lucru pentru ela'orarea modificrilor legislative@
iB ndeplinesc orice alte atri'uii sta'ilite prin dispoziiile procurorilor ierar%ic superiori
sau prevzute n legi speciale@
&.6.6 C!n'ru% ! "p%i("#ii op!r"#ion"%! "% pro(urori%or
1entrul de aplicaii operaionale al procurorilor este condus de un procuror ef asimilat
procurorului ef serviciu.
1entrul de aplicaii operaionale al procurorilor are atri'uiile>
aB ela'oreaz metodologia referitoare la activitatea de urmrire penal n cauze
complexe privind criminalitatea organizat i terorismul@
'B desfoar activiti specifice de pregtire a procurorilor i a altor categorii de
personal, n cooperare cu Cnstitutul 5aional al &agistraturii, potrivit programelor acestuia@
cB asigur, la cerere, pe 'az de protocol, activiti de consultan i pregtire
profesional pentru alte instituii cu atri'uii de cercetare penal@
dB asigur, la cerere, cursuri de pregtire i specializare pentru procurorii care i
manifest intenia de a)i desfura ulterior activitatea n cadrul /ireciei i pentru judectorii
care doresc s promoveze la instane care judec dosare de competena /ireciei@
eB coopereaz cu structuri similare de pregtire a personalului cu atri'uii n com'aterea
criminalitii organizate i terorismului, din ar i strintate@
fB colecteaz date i informaii necesare pregtirii procurorilor i creterii eficienei
activitii de urmrire penal@
gB organizeaz activiti cu caracter didactic, n conformitate cu competenele /ireciei@
%B acord asisten structurii centrale i structurilor teritoriale ale /ireciei, n domeniul
de competen al 1entrului de aplicaii operaionale al procurorilor@
iB exercit orice alte atri'uii sta'ilite prin lege sau prin dispoziiile conducerii /ireciei.
(:
&.6.8 Co:p"r'i:!n'u% ! sp!(i"%i)'i "i DIICOT
n cadrul /CC1#A sunt numii prin ordin al procurorului ef al /ireciei, cu avizul
minitrilor de resort, specialiti cu nalt calificare n domeniul prelucrrii i valorificrii
informaiilor, economic, financiar, 'ancar, vamal, informatic, precum i n alte domenii, pentru
clarificarea unor aspecte te%nice n activitatea de urmrire penal
-
.
:pecialitii de mai sus, au calitatea de funcionari pu'lici i au drepturile i o'ligaiile
prevzute de lege pentru aceast categorie de salariai, desfurndu)i activitatea su'
conducerea, supraveg%erea i controlul nemijlocit al procurorilor /ireciei.
:pecialitii /CC1#A au atri'uiile>
aB ntocmesc, din dispoziia scris a procurorului de caz, constatarea te%nico)tiinific@
'B din dispoziia procurorilor /ireciei, pot oferi clarificri cu privire la aspecte te%nice
sau de specialitate n activitatea de urmrire penal@
cB ndeplinesc orice alte atri'uii specifice compartimentului, din dispoziia procurorilor
/ireciei@
/elegarea specialitilor n teritoriu se poate dispune de procurorul ef al /ireciei, pe
'aza solicitrii motivate a efilor de servicii sau a 'irourilor teritoriale.
&.6.< S!r9i(ii%! )i ,irouri%! '!ri'ori"%!
:erviciile teritoriale care funcioneaz la nivelul parc%etului de pe lng curtea de apel
sunt conduse de procurori efi serviciu. Procurorii efi ai serviciilor teritoriale au atri'uiile>
aB organizeaz, conduc, controleaz i rspund de activitatea personalului din cadrul
serviciului, lund sau, dup caz, propunnd conducerii /ireciei luarea msurilor care se impun@
'B repartizeaz, dup criterii o'iective i conform principiului specializrii procurorilor
din su'ordine, dosarele penale, plngerile i celelalte lucrri nregistrate@
cB soluioneaz plngerile mpotriva soluiilor procurorilor, potrivit legii@
dB ndeplinesc sarcinile dispuse n condiiile legii de procurorii ierar%ic superiori sau
prevzute n legi speciale.
Procurorii din serviciile teritoriale au atri'uiile>
5
&arcu, $iorel, /iaconu, 5icoleta, !rept comunitar general 9dit.Lumina Lex, Ducureti *88*,pag.*8.
(A
aB efectueaz urmrirea penal n cauzele date prin lege n competena lor i sesizeaz
instanele de judecat competente@
'B conduc i controleaz nemijlocit actele de cercetare penal efectuate din dispoziia lor
n cadrul serviciului de ofierii i agenii de poliie judiciar n cauzele privind infraciunile de
competena lor@
cB particip ia edinele de judecat, n condiiile legii@
dB ndeplinesc orice alte atri'uii sta'ilite prin dispoziiile procurorilor ierar%ic
superiori, date n conformitate cu legea sau prevzute n legi speciale@
Dirourile teritoriale care funcioneaz la nivelul parc%etului de pe lng tri'unal sunt
conduse de procurori efi 'irou, Procurorii din $irourile teritoriale au atri'uiile>
aB efectueaz urmrirea penal n cauzele date prin lege n competena lor i sesizeaz
instanele de judecat competente@
'B conduc i controleaz nemijlocit actele de cercetare penal efectuate din dispoziia
procurorilor din cadrul 'iroului de ofierii i agenii de poliie judiciar n cauzele privind
infraciunile de competena acestor 'irouri@
cB pot participa la edinele de judecat, n condiiile legii@
dB ndeplinesc orice alte atri'uii sta'ilite prin dispoziiile procurorilor ierar%ic superiori,
date n conformitate cu legea sau prevzute n legi speciale.
&.8. S!(#i" ! ur:2rir! p!n"%2 )i (ri:in"%is'i(2
&.8.1 A'ri,u#ii%! pro(urori%or )!+i )i s'ru('ur" s!(#i!i ! ur:2rir! p!n"%2 )i
(ri:in"%is'i(2
:ecia de urmrire penal i criminalistic este condus de un procuror ef, ajutat de un
procuror ef adjunct.
:ecia de urmrire penal i criminalistic ndeplinete atri'uiile Parc%etului de pe lng
nalta 1urte de 1asaie i ?ustiie n legtur cu activitatea de urmrire penal i coordonarea
activitii de urmrire penal, precum i cu activitatea de criminalistic, potrivit legii.
Procuror ui ef sec"ie are atri'uiile>
aB organizeaz, conduce, controleaz i rspunde de activitatea ntregului personal din
cadrul seciei, lund sau, dup caz, propunnd conducerii Parc%etului de pe lng nalta 1urte de
1asaie i ?ustiie msurile care se impun pentru desfurarea eficient a activitii@
(0
'B repartizeaz, pe 'aza unor criterii o'iective i potrivit specializrii procurorilor din
secie, spre soluionare dosarele penale, plngerile i celelalte lucrri nregistrate n secie,
potrivit legii@
cB exercit controlul asupra activitii desfurate de procurorii efi serviciu@
dB examineaz lucrrile procurorilor din secie@
eB sta'ilete atri'uiile manageriale delegate procurorilor efi adjunci secie@
fB exercit orice atri'uii dispuse de conducerea Parc%etului de pe lng nalta 1urte de
1asaie i ?ustiie.
Procurorul ef adjunct sec"ie are atri'uiile> aB organizeaz, conduce, controleaz i
rspunde de ndeplinirea atri'uiilor manageriale ncredinate de procurorul ef secie@
'B soluioneaz lucrrile repartizate de procurorul ef secie i de conducerea Parc%etului
de pe lng nalta 1urte de 1asaie i ?ustiie@
cB exercit atri'uiile procurorului ef secie, n a'sena acestuia@
dB exercit orice alte atri'uii dispuse de procurorul ef secie sau de conducerea
Parc%etului de pe lng nalta 1urte de 1asaie i ?ustiie.
Procurorul e serviciu sau procurorul e $irou are atri'uiile>
aB organizeaz, coordoneaz, controleaz i rspunde de activitatea ntregului
personal din su'ordine privind ndeplinirea la timp i n mod corespunztor a atri'uiilor de
serviciu@
'B repartizeaz personalului din su'ordine lucrrile de competena serviciului sau
a 'iroului i verific soluionarea n termen a acestora@
cB soluioneaz dosare, conform specializrii proprii@
dB ndeplinete orice alte sarcini dispuse de conducerea seciei sau de conducerea
Parc%etului de pe lng nalta 1urte de 1asaie i ?ustiie ori prevzute n legi speciale.
Procurorii efi serviciu sunt su'ordonai direct procurorului ef secie.
:ecia de urmrire penal i criminalistic are urmtoarea structur>
(erviciul de urmrire penal:
aB Diroul de urmrire penal@
'B Diroul criminalistic@
(erviciul pentru coordonarea activitii )inisterului Pu$lic n domeniul drepturilor de
proprietate intelectual>
3=
aB Diroul de com'atere a infraciunilor n domeniul drepturilor de proprietate
intelectual@
'B Diroul pentru coordonarea activitii n domeniul drepturilor de proprietate
intelectual.
&.8.& S!r9i(iu% ! ur:2rir! p!n"%2
Diroul de urmrire penal este condus de un procuror ef 'irou. Procurorii din cadrul
acestui 'irou au atri'uiile> aB efectueaz urmrirea penal n cauzele date prin lege n
competena lor@
'B efectueaz urmrirea penal n cauzele preluate n condiiile legii de la structurile de
parc%et din teritoriu@
cB ntocmesc analiza activitii seciei i evoluia indicatorilor statistici@
dB ndeplinesc orice alte atri'uii sta'ilite de procurorii ierar%ic superiori sau prevzute n
legi speciale@
Procurorii din cadrul acestui 'irou anume desemnai de procurorul general
ndeplinesc urmtoarele atri'uii de control>
aB examineaz din dispoziia procurorului general al Parc%etului de pe lng C11?,
plngerile mpotriva msurilor luate sau actelor efectuate de procurorii generali ai parc%etelor de
pe lng curile de apel, precum i plngerile mpotriva msurilor sau actelor efectuate de
procurori i care sunt supuse controlului ierar%ic i propun msuri potrivit legii@
'B centralizeaz i analizeaz datele i informaiile rezultate n urma aciunilor de
coordonare i control, din dispoziia procurorului general al Parc%etului de pe lng C11?, cele
privind evenimente prin care s)au produs distrageri sau degradri de 'unuri, cu consecine
deose'it de grave sau care au avut ca urmare un dezastru, precum i alte asemenea situaii
sta'ilite prin ordin al procurorului general@
cB examineaz conflictele de competen, precum i orice alte incidente legate de
conflicte de competen material i dup calitatea persoanei i propun msuri potrivit legii@
dB soluioneaz cererile privind recuzarea procurorilor de la parc%etele de pe lng
curile de apel, potrivit legii@
eB efectueaz activiti de control, n condiiile legii, sta'ilite prin ordin al procurorului
general al Parc%etului de pe lng nalta 1urte de 1asaie i ?ustiie@
31
2iroul de criminalistic este condus de un procuror ef 'irou. Procurorii 'iroului de
criminalistic au atri'uiile>
aB efectueaz urmrirea penal n cauzele repartizate de procurorul ef secie,
potrivit legii@
'B particip la instrumentarea unor cauze penale complexe, care implic aplicarea
metodelor tiinifice i a mijloacelor te%nice criminalistice, i acord sprijin su' aspect
te%nic, tactic i metodologic procurorilor care desfoar activitatea de urmrire penal proprie
n cauze cu un grad mare de complexitate, n vederea eficientizrii i dinamizrii activitii de
urmrire penal@
cB organizeaz evidena centralizat a cauzelor privind infraciuni svrite cu
intenie, care au avut ca urmare moartea unei persoane aflate n evidena cauzelor cu autori
neidentificai@
dB asigur difuzarea ctre parc%ete, n scopul documentrii, a lucrrilor ela'orate pe plan
intern i n strintate cu privire la metodele i mijloacele te%nice, a regulilor i procedeelor
tactice criminalistice necesare descoperirii, cercetrii i prevenirii diferitelor categorii de
infraciuni@
eB asigur efectuarea lucrrilor criminalistice de la'orator@
fB ela'oreaz lucrri de analiz viznd aspecte de ordin te%nic, tactic si metodologic
privind folosirea de ctre procurori a mijloacelor criminalistice i propun msuri pentru
valorificarea acestora@
gB ndeplinesc i alte atri'uii sta'ilite de procurorul ierar%ic superior sau prevzute n
legi speciale@
n cadrul 'iroului de criminalistic i desfoar activitatea te%nicieni criminaliti
asimilai personalului auxiliar de specialitate conform art. , alin. G*B din Legea nr. -+=7*880
privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanelor i al parc%etelor de pe lng
acestea,
Tehnicienii criminaliti au atri'uiile>
aB nsoesc procurorul criminalist sau alt procuror anc%etator la cercetarea la faa locului,
n cazul svririi unor infraciuni contra vieii, al morilor suspecte, accidentelor de munc cu
victime sau n alte situaii care impun prezena procurorului, asigurnd executarea fotografiilor
3(
judiciare i a nregistrrilor video prin folosirea te%nicii din dotare, su' ndrumarea exclusiv a
procurorului@
'B execut lucrri de la'orator@
cB execut plane foto@
dB asigur asistena te%nic a nregistrrilor audio i video, decriptarea casetelor audio i
video, procesarea imaginilor foto i video n cursul anc%etei desfurate de procuror@
eB ntrein aparatura din dotarea la'oratorului de criminalistic i a ca'inetelor din
cadrul parc%etelor de pe lng tri'unale i gestioneaz materialele consuma'ile@
fB organizeaz i in evidena materialelor fotosensi'ile audiovideo i asigur
conservarea celor utilizate n anc%et@
gB ndeplinesc orice alte atri'uii, din dispoziia procurorului, n condiiile legii@
&.8.6 S!r9i(iu% p!n'ru (ooron"r!" "('i9i'2#ii Minis'!ru%ui Pu,%i(
*erviciul pentru coordonarea activit"ii 3inisterului Public n domeniul drepturilor de
proprietate intelectual
Diroul de com'atere a infraciunilor n domeniul drepturilor de proprietate intelectual
este condus de un procuror ef 'irou.
Procurorii din 2iroul de combatere a infrac"iunilor& au atri'uiile>
aB efectueaz urmrirea penal i sesizeaz instana de judecat in cauzele avnd ca
o'iect infraciuni viznd drepturile de proprietate intelectual svrite de persoanele care atrag
competena Parc%etului de pe lng nalta 1urte de 1asaie i ?ustiie i n alte cauze, potrivit
legii@ pot participa la edinele de judecat, n condiiile legii@
'B monitorizeaz cauzele declanate prin aciuni comune cu alte instituii, pe 'aza
informrii periodice de ctre procurorii anume desemnai de la unitile de parc%et din teritoriu,
cu privire la stadiul soluionrii dosarelor i a msurilor dispuse@
cB evalueaz activitatea n domeniul drepturilor de proprietate intelectual@
dB ndeplinesc i alte atri'uii sta'ilite de procurorul ierar%ic superior sau prevzute n
legi speciale@
*iroul pentru coordonarea activitii n domeniul drepturilor de proprietate intelectual
este condus de un procuror ef 'irou.
33
Procurorii din 'iroul pentru com'aterea activitii, au atri'uiile>
aB asigur coordonarea instituiilor implicate n protecia drepturilor de proprietate
intelectual, pentru eficientizarea com'aterii criminalitii n domeniu@
'B examineaz soluiile dispuse de parc%et n cauzele privind nclcrile drepturilor de
proprietate intelectual, n vederea uniformizrii practicii judiciare@
cB coordoneaz activitatea de specializare n domeniul drepturilor de proprietate
intelectual a procurorilor desemnai pentru soluionarea cauzelor n acest domeniu@
dB ela'oreaz 'uletinul jurisprudenei n domeniu@
eB ntocmesc evaluarea anual i semestrial a strii infracionale n domeniul
proprietii intelectuale@
fB ela'oreaz metodologii privind te%nicile i metodele specifice de investigare a
infraciunilor n acest domeniu@
gB asigur difuzarea la nivelul parc%etelor din teritoriu a materialelor ela'orate@
%B particip la ntocmirea i dez'aterea proiectelor de modificare a legilor n domeniul
drepturilor de proprietate intelectual@
iB formuleaz propuneri conducerii &inisterului Pu'lic, n vederea eficientizrii aplicrii
legislaiei n domeniu@
jB ndeplinesc alte atri'uii sta'ilite de procurorul ierar%ic superior sau prevzute n legi
speciale.
&.<. S!(#i" 7ui(i"r2
&.<.1 S'ru('ur" S!(#i!i 7ui(i"r!
4) *ec"ia judiciar are structura:
*erviciul judiciar penal cuprinde: 'iroul de recursuri penale n interesul legii i 'iroul de
reprezentare@
/) *erviciul judiciar civil cuprinde: 'iroul pentru recursuri civile n interesul legii i
'iroul de reprezentare. conducerea sec"iei judiciare
:ecia judiciar ndeplinete atri'uiile Parc%etului de pe lng nalta 1urte de 1asaie i
?ustiie n legtur cu activitatea judiciar penal i civil i este condus de un procuror ef,
ajutat de un procuror ef adjunct.
Procurorul ef sec"ie are urmtoarele atribu"ii:
3<
aB organizeaz, conduce, controleaz i rspunde de activitatea ntregului personal din
cadrul seciei, lund sau, dup caz, propunnd conducerii Parc%etului de pe lng nalta 1urte de
1asaie i ?ustiie msurile care se impun pentru desfurarea eficient a activitii@
'B repartizeaz, pe 'aza unor criterii o'iective, procurorilor i celuilalt personal din
su'ordine spre soluionare dosarele, plngerile i celelalte lucrri nregistrate n secie@
cB sta'ilete atri'uiile manageriale delegate procurorilor efi adjunci secie@
dB examineaz lucrrile procurorilor din secie@
eB organizeaz i programeaz participarea procurorilor la judecarea cauzelor penale i
civile la nalta 1urte de 1asaie i ?ustiie i la 1urtea 1onstituional, potrivit legii i ordinelor
procurorului general@
fB analizeaz cazurile de aplicare neunitar a unor dispoziii legale n practica instanelor
de judecat i informeaz conducerea Parc%etului de pe lng nalta 1urte de 1asaie i ?ustiie n
vederea declarrii recursului n interesul legii@
gB ntocmete semestrial analiza activitii judiciare n cauzele penale i civile@
%B rezolv sesizrile i reclamaiile n legtur cu activitatea judiciar penal i civil@
iB exercit controlul asupra activitii desfurate de procurorii efi serviciu@
jB exercit orice alte atri'uii dispuse de conducerea Parc%etului de pe lng nalta 1urte
de 1asaie i ?ustiie.
Procurorul ef adjunct sec"ie are urmtoarele atribu"ii:
aB organizeaz, conduce, controleaz i rspunde de atri'uiile manageriale ncredinate
de procurorul ef secie@
'B soluioneaz lucrrile repartizate de procurorul ef secie i de conducerea Parc%etului
de pe lng nalta 1urte de 1asaie i ?ustiie@
cB exercit atri'uiile procurorului ef secie, n a'sena acestuia@
dB exercit orice alte atri'uii dispuse de procurorul ef secie sau de conducerea
Parc%etului de pe lng nalta 1urte de 1asaie i ?ustiie.
Procurorul ef serviciu sau procurorul ef birou are urmtoarele atri'uii>
aB organizeaz, coordoneaz, controleaz i rspunde de activitatea ntregului
personal din su'ordine privind ndeplinirea la timp i n mod corespunztor a atri'uiilor de
serviciu@
35
'B repartizeaz personalului din su'ordine lucrrile de competena
serviciului7'iroului i verific soluionarea n termen a acestora@
cB soluioneaz dosare conform specializrii proprii@
dB ndeplinete orice alte sarcini, din dispoziia efului ierar%ic. Procurorii efi serviciu
sunt su'ordonai procurorului ef secie.
(erviciul %udiciar penal
Diroul de recursuri penale n interesul legii este condus de un procuror ef 'irou.
Procurorii din cadrul acestui 'irou au urmtoarele atri'uii>
aB examineaz, din oficiu sau la propunerea parc%etelor, la cererea ministrului justiiei
ori la cererea petiionarilor, dup caz, %otrrile judectoreti pronunate n cauze penale, n
vederea exercitrii recursului n interesul legii, n cazul n care se face dovada existenei unei
practici judiciare neunitare@
'B examineaz cererile de reducere a termenului de rea'ilitare formulate de persoanele
interesate i face propuneri corespunztoare, potrivit legii@
cB analizeaz cauzele cu inculpai arestai preventiv n care instanele judectoreti au
pronunat %otrri definitive de ac%itare sau de restituire i propun msuri corespunztoare@
dB analizeaz c%estiunile de drept care au primit o soluionare diferit din partea
instanelor judectoreti@
eB propun introducerea i ntocmesc proiectele de recurs n interesul legii@
fB motiveaz i redacteaz cererile de strmutare, din dispoziia procurorului general@
gB ntocmesc comunicrile, evidenele, informrile sau lucrrile dispuse prin ordin al
procurorului general sau din dispoziia conducerii seciei@
%B ndeplinesc orice alte atri'uii prevzute de lege sau dispuse de procurorul ierar%ic
superior@
iB rspund pentru ndeplinirea atri'uiilor prevzute la lit. aB)%B. Diroul de reprezentare
este condus de un procuror ef 'irou. Procurorii din cadrul acestui 'irou au urmtoarele atri'uii>
aB asigur pregtirea i participarea procurorilor la judecarea cauzelor penale, potrivit
legii@
'B exercit cile de atac mpotriva %otrrilor pronunate de nalta 1urte de 1asaie i
?ustiie, n condiiile prevzute de lege@
3/
cB asigur participarea procurorilor la soluionarea de ctre 1urtea 1onstituional a
excepiilor de neconstituionalitate n cauzele penale@
dB evideniaz pro'lemele controversate de aplicare a legii penale, ivite cu ocazia
judecrii cauzelor la nalta 1urte de 1asaie i ?ustiie sau la 1urtea 1onstituional, i propun
promovarea recursului n interesul legii n cazurile n care constat aplicarea neunitar a unor
dispoziii legale@
eB ntocmesc comunicrile, evidenele, informrile sau lucrrile dispuse prin ordin al
procurorului general ori din dispoziia conducerii seciei@
fB ndeplinesc orice alte atri'uii prevzute de lege sau dispuse de procurorul ierar%ic
superior@
(erviciul %udiciar civil
Diroul de recursuri civile n interesul legii este condus de un procuror ef 'irou.
Procurorii din cadrul acestui 'irou au urmtoarele atri'uii>
aB asigur participarea procurorilor la judecarea cauzelor civile n cazurile prevzute de
lege sau de ordinul procurorului general al Parc%etului de pe lng nalta 1urte de 1asaie i
?ustiie@
'B motiveaz i redacteaz cererile de strmutare n cauzele prevzute de lege@
cB asigur evidena i analiza cauzelor civile avnd ca o'iect aciunile formulate n 'aza
prevederilor art. -80 din 1odul de procedur penal, potrivit ordinului procurorului
general al Parc%etului de pe lng nalta 1urte de 1asaie i ?ustiie, i propun msurile
corespunztoare@
dB examineaz, din oficiu, la propunerea parc%etelor sau la cererea ministrului justiiei,
%otrrile judectoreti irevoca'ile, pronunate n cauze civile, n vederea exercitrii recursului
n interesul legii@
eB propun introducerea i ntocmesc proiectele de recurs n interesul legii@
fB ntocmesc comunicrile, evidenele, informrile sau lucrrile dispuse prin ordin al
procurorului general ori din dispoziia conducerii seciei@
gB ndeplinesc orice alte atri'uii prevzute n legi speciale sau dispuse de procurorul
ierar%ic superior@
Diroul de reprezentare este condus de un procuror ef 'irou. Procurorii din cadrul acestui
'irou au urmtoarele atri'uii>
3:
aB asigur pregtirea i participarea procurorilor la judecarea cauzelor civile, potrivit
legii@
'B exercit cile de atac prevzute de lege mpotriva %otrrilor pronunate de nalta 1urte
de 1asaie i ?ustiie@
cB asigur participarea procurorilor la soluionarea de ctre 1urtea 1onstituional a
excepiilor de neconstituionalitate n cauzele civile@
dB evideniaz pro'lemele controversate de aplicare a legii civile, ivite cu ocazia
judecrii cauzelor la nalta 1urte de 1asaie i ?ustiie sau la 1urtea 1onstituional, i propun
promovarea recursului n interesul legii n cazurile n care constat aplicarea neunitar a unor
dispoziii legale@
eB ntocmesc comunicrile, evidenele, informrile sau lucrrile dispuse prin ordin al
procurorului general ori din dispoziia conducerii seciei, serviciului sau 'iroului@
fB ndeplinesc orice alte atri'uii prevzute n legi speciale sau dispuse de procurorul
ierar%ic superior.
&.=. S!(#i" ! r!surs! u:"n! )i o(u:!n'"r!
:ecia de resurse umane i documentare are n structura sa 'iroul de documentare, 'iroul
de statistic judiciar , 'i'lioteca, 'iroul de organizare i resurse umane , 'iroul de relaii cu
pu'licul i audiene i 'iroul de registratur general, ar%iv i grefa.
Atri$uiile procurorilor ei din secia de resurse umane i documentare
:ecia resurse umane i documentare asigur ndeplinirea atri'uiilor Parc%etului de pe
lng nalta 1urte de 1asaie i ?ustiie privind structura i organizarea parc%etelor, evidena
personalului &inisterului Pu'lic i administrarea carierei acestuia, precum i a celor privind
activitatea de analiz, studii i documentare juridic, de cunoatere a cauzelor care genereaz i a
condiiilor care favorizeaz criminalitatea, de centralizare i prelucrare a datelor statistice i a
celor privind protecia minorilor
+
.
:ecia este condus de un procuror ef secie ajutat de un procuror ef adjunct secie.
Procurorul e secie are atri$uiile:
/
&arcu, $iorel, /iaconu, 5icoleta, !rept comunitar general 9dit.Lumina Lex, Ducureti *88*,pag.+*.
3A
aB organizeaz, conduce, controleaz i rspunde de activitatea ntregului personal din
cadrul seciei, lund sau, dup caz, propunnd conducerii Parc%etului de pe lng nalta 1urte de
1asaie i ?ustiie msurile care se impun@
'B sta'ilete atri'uiile manageriale delegate procurorilor efi adjunci secie@
cB repartizeaz procurorilor i celuilalt personal din su'ordine, spre soluionare, lucrrile
nregistrate n secie@
dB exercit controlul asupra activitii desfurate de procurorii efi serviciu i de
procurorii efi ai 'irourilor independente@
eB cola'oreaz, n condiiile legii, cu efii structurilor de parc%et cu privire la
selecionarea, ncadrarea, evaluarea i perfecionarea profesional a personalului, cu excepia
procurorilor@
fB asigur legtura cu 1onsiliul :uperior al &agistraturii, &inisterul ?ustiiei,
&inisterul 4dministraiei i Cnternelor, 4genia 5aional a .uncionarilor Pu'lici, precum i cu
alte instituii pu'lice, n vederea realizrii atri'uiilor privind organizarea concursurilor,
selecionarea, ncadrarea, promovarea i acordarea unor drepturi personalului din cadrul
Parc%etului de pe lng nalta 1urte de 1asaie i ?ustiie, cu excepia procurorilor i personalului
asimilat acestora@
gB desemneaz grefierii cu atri'uii privind primirea i nregistrarea
corespondenei, potrivit legii@
%B ia msuri pentru asigurarea primirii de la Regia 4utonom ;&onitorul #ficial;, n ziua
pu'licrii, a monitoarelor oficiale n care sunt pu'licate legi, ordonane de urgen, ordonane i
%otrri ale 6uvernului, orice alte acte normative care prezint interes pentru activitatea
parc%etelor i decizii ale 1urii 1onstituionale i ale 1urii 9uropene a /repturilor #mului@
iB exercit orice alte atri'uii dispuse de conducerea Parc%etului de pe lng nalta 1urte
de 1asaie i ?ustiie.
Procurorul e ad%unct secie are atri$uiile:
aB organizeaz, conduce, controleaz i rspunde pentru atri'uiile manageriale
ncredinate de procurorul ef secie@
'B soluioneaz lucrrile repartizate de procurorul ef secie i de conducerea Parc%etului
de pe lng nalta 1urte de 1asaie i ?ustiie@
cB exercit atri'uiile procurorului ef secie, n a'sena acestuia@
30
dB exercit orice alte atri'uii dispuse de procurorul ef secie sau de conducerea
Parc%etului de pe lng nalta 1urte de 1asaie i ?ustiie.
Procurorul e serviciu sau procurorul e $irou are atri$uiile:
aB organizeaz, coordoneaz, controleaz i rspunde de activitatea ntregului
personal din su'ordine privind ndeplinirea la timp i n mod corespunztor a atri'uiilor de
serviciu@
'B repartizeaz personalului din su'ordine lucrrile de competena
serviciului7'iroului i verific soluionarea n termen a acestora@
cB soluioneaz lucrri conform specializrii proprii@
dB ndeplinete orice alte atri'uii din dispoziia conducerii seciei.
> (erviciul de documentare i statistic %udiciar
Diroul de documentare este condus de un procuror ef 'irou i are atri'uiile>
aB efectueaz studii n legtur cu pro'lemele de drept ridicate de parc%ete@
'B studiaz modul de aplicare a legii n domeniile de competena &inisterului Pu'lic, n
special cazurile de aplicare greit sau neunitar a unor dispoziii legale, i prezint propuneri
procurorului general@
cB ela'oreaz lucrri cu caracter teoretic i practic i acord sprijinul tiinific necesar
seciilor i serviciilor din cadrul Parc%etului de pe lng nalta 1urte de 1asaie i ?ustiie,
precum i parc%etelor din su'ordine@
dB editeaz trimestrial revista ;Pro)Lege; i asigur difuzarea acesteia la toate parc%etele
i instituiile interesate, din ar i din strintate@
eB cola'oreaz cu :erviciul de cooperare judiciar internaional, relaii
internaionale i programe, pentru cunoaterea legislaiei i a sistemelor judiciare ale altor ri, cu
deose'ire ale celor din <niunea 9uropean, i ntocmete lucrri de sintez privind rolul,
atri'uiile i perspectivele &inisterului Pu'lic@
fB particip, prin procurorul ef al :erviciului de documentare i statistic judiciar, ca
mem'ru de drept, la edinele 1onsiliului tiinific@
gB procurorii care au ntocmit note de studiu particip la edinele 1onsiliului tiinific@
%B ntocmete lucrrile de secretariat ale 1onsiliului tiinific@
<=
iB asigur ducerea la ndeplinire a msurilor luate n edinele 1onsiliului tiinific privind
pro'lemele de drept ridicate i a celor sta'ilite de conducerea &inisterului Pu'lic n legtur cu
valorificarea acestora@
jB ela'oreaz proiectul Regulamentului de ordine interioar al parc%etelor i propune,
cnd este cazul, modificarea i completarea acestuia, potrivit normelor de te%nic legislativ@
HB propune procurorului general al Parc%etului de pe lng nalta 1urte de 1asaie i
?ustiie criteriile care tre'uie s stea la 'aza constituirii sistemului informaional din cadrul
&inisterului Pu'lic i ia msuri pentru actualizarea permanent a acestuia@
B coordoneaz activitatea de documentare juridic la nivelul &inisterului Pu'lic@
mB studiaz cauzele care genereaz sau favorizeaz criminalitatea i prezint conducerii
Parc%etului de pe lng nalta 1urte de 1asaie i ?ustiie propuneri n vederea eliminrii
acestora, precum i pentru modificarea legislaiei n domeniu@
nB asigur pu'licarea lucrrilor cu caracter criminologie ntocmite de procurori n
;Revista de criminologie, de criminalistic i penologie; i asigur comunicarea celor mai
valoroase lucrri Cnstitutului de 1ercetri ?uridice al 4cademiei Romne i instituiilor de profil
din ar i din strintate@
oB ela'oreaz note de studii cu privire la pro'lemele controversate din practica judiciar
i le supune spre apro'are consiliului tiinific, cu sprijinul Diroului de documentare@
pB identific i evideniaz necorelrile din actele normative n vigoare, referitoare la
minori, i face propuneri corespunztoare pentru modificarea legislaiei@
IB ela'oreaz msuri i strategii care s vizeze m'untirea activitii parc%etelor de pe
lng tri'unalele specializate pentru minori i familie>
rB cola'oreaz cu serviciile sociale specializate n protecia drepturilor i intereselor
minorilor, n scopul sprijinirii activitii parc%etelor de pe lng tri'unalele pentru minori i
familie, prin nc%eierea de protocoale i acorduri de cola'orare i cooperare@
sB ela'oreaz propuneri n scopul modificrii actelor normative aplica'ile n domeniu, n
vederea crerii unor norme de drept su'stanial i procesual, speciale pentru minori@
B evideniaz trimestrial nclcarea drepturilor minorilor la instane i parc%ete@
tB ela'oreaz studii privind cauzele i particularitile delincventei juvenile, precum i ale
violenei n familie i formuleaz propuneri concrete pentru ela'orarea de metode i strategii n
vederea com'aterii acestor fenomene@
<1
B asigur difuzarea ctre toate structurile de parc%et a materialelor realizate n
ndeplinirea activitilor prevzute n aceast seciune, inclusiv pu'licarea pe site)ul &inisterului
Pu'lic@
uB ndeplinete orice alte atri'uii prevzute n legi speciale sau sta'ilite prin dispoziia
procurorului ierar%ic superior.
*iroul de organi"are i resurse umane
Diroul de organizare i resurse umane este condus de un procuror ef 'irou i are
competenele>
aB organizeaz i ine la zi evidena procurorilor, a personalului de specialitate juridic
asimilat judectorilor i procurorilor, a personalului auxiliar de specialitate, a funcionarilor
pu'lici i a personalului contractual al parc%etelor, n raport cu numrul de posturi prevzut n
statele de funcii i de personal ale &inisterului Pu'lic, precum i cu numrul de posturi apro'at
prin legea 'ugetului de stat@
'B ine evidena i pune n aplicare ordinele i deciziile procurorului general al
Parc%etului de pe lng nalta 1urte de 1asaie, precum i ale procurorilor generali ai parc%etelor
de pe lng curile de apel n domeniul resurselor umane i asigur informarea persoanelor din
parc%ete cu privire la acestea@
cB ntocmete i depune la autoritile competente dosarele de pensionare pentru
personalul Parc%etului de pe lng nalta 1urte de 1asaie i ?ustiie, precum i documentaia
cerut de lege pentru actualizarea pensiilor@
dB ntocmete, completeaz, pstreaz i ine evidena carnetelor de munc pentru
personalul Parc%etului de pe lng nalta 1urte de 1asaie i ?ustiie, precum i a registrelor
generale de eviden a salariailor@
eB ntocmete rapoartele anuale cu privire la managementul funciilor pu'lice i al
funcionarilor pu'lici@
fB personalul din cadrul 'iroului particip n comisiile de concurs i n cele de
soluionare a contestaiilor privind funcionarii pu'lici, personalul auxiliar de specialitate i
personalul contractual, sta'ilite prin ordinul procurorului general al Parc%etului de pe lng
nalta 1urte de 1asaie i ?ustiie@
gB coordoneaz ntocmirea i actualizarea fielor posturilor pentru personalul din cadrul
&inisterului Pu'lic, n condiiile legii@
<(
%B ntocmete i actualizeaz statele de funcii i de personal ale &inisterului Pu'lic, ce se
apro' prin ordin al ministrului justiiei, cu avizul conform al 1onsiliului :uperior al
&agistraturii@
iB organizeaz i coordoneaz activitatea de evaluare a personalului de specialitate
juridic asimilat judectorilor i procurorilor, a personalului auxiliar de specialitate, a
funcionarilor pu'lici i a personalului contractual@
jB ar%iveaz, pstreaz, selecioneaz i elimin documentele, potrivit legii i
5omenclatorului ar%ivistic@
HB eli'ereaz i ine evidena legitimaiilor de serviciu i a cartelelor de acces@
B redacteaz i prezint procurorului general proiectele de ordine sau, dup caz, deciziile
de delegare a procurorilor din &inisterul Pu'lic i a personalului auxiliar de specialitate, precum
i a altor categorii de personal al Parc%etului de pe lng nalta 1urte de 1asaie i ?ustiie@
mB ntocmete documentaia necesar n vederea suspendrii din funcie a procurorilor de
la Parc%etul de pe lng nalta 1urte de 1asaie i ?ustiie, n condiiile legii@
nB organizeaz examenele i concursurile pentru recrutarea i promovarea personalului
auxiliar de specialitate, funcionari pu'lici i personal contractual din cadrul Parc%etului de pe
lng nalta 1urte de 1asaie i ?ustiie@
oB ntocmete proiectele ordinelor sau, dup caz, ale deciziilor de numire, promovare,
detaare, trecere n alte sectoare de activitate, transfer sau eli'erare din funcie a personalului de
specialitate juridic, a funcionarilor pu'lici, a personalului contractual i a personalului auxiliar
de specialitate din Parc%etul de pe lng nalta 1urte de 1asaie i ?ustiie@
pB efectueaz cercetri preala'ile, exercit, sta'ilete i propune aplicarea unor sanciuni
administrative personalului auxiliar de specialitate, funcionarilor pu'lici i personalului
contractual din cadrul Parc%etului de pe lng nalta 1urte de 1asaie i ?ustiie i asigur
documentaia privind eli'erarea acestora din funcie@
IB ntocmete i prezint procurorului general proiectele ordinelor de sta'ilire a
drepturilor salariale i a altor drepturi ale procurorilor de la toate parc%etele, precum i ale
personalului auxiliar de specialitate ncadrat la Parc%etul de pe lng nalta 1urte de 1asaie i
?ustiie@
rB examineaz contestaiile procurorilor i ale celorlalte categorii de personal cu privire la
acordarea drepturilor salariale@
<3
sB calculeaz drepturile 'neti cuvenite procurorilor i personalului auxiliar de
specialitate ca urmare a majorrilor intervenite, a suspendrii activitii, pensionrii, recalculrii
pensiilor i a acordrii salariilor de merit, n condiiile legii@
B asigur gestionarea 'azei de date cu privire la sta'ilirea drepturilor salariale i ia
msuri n vederea organizrii i dezvoltrii carierei funcionarilor pu'lici@
tB exercit atri'uiile ce deriv din aplicarea Legii nr. !!7,,, privind :tatutul
funcionarilor pu'lici, repu'licat, cu modificrile i completrile ulterioare@
B ine evidena militar a rezervitilor i ntocmete lucrrile de mo'ilizare la locul de
munc@
uB exercit alte atri'uii prevzute de legi speciale sau sta'ilite prin dispoziia
procurorului ierar%ic superior.
2iroului de organizare i resurse umane i mai sunt date n competen":
aB evalueaz permanent rezultatele o'inute n urma activitii de perfecionare continu
a procurorilor i, n raport de aceasta, cola'oreaz cu Cnstitutul 5aional al &agistraturii, n
scopul de a m'unti curricula formrii profesionale continue@
'B asigur logistica formrii profesionale continue descentralizate a
procurorilor@
cB evalueaz cel puin o dat pe an volumul de activitate al parc%etelor i propune
procurorului general al Parc%etului de pe lng nalta 1urte de 1asaie i ?ustiie msuri pentru
suplimentarea sau reducerea numrului de posturi@
dB sta'ilete elementele de 'az ale structurii organizatorice, respectiv descrierea i
cerinele postului, interdependena dintre funciile de conducere i cele de execuie, relaiile
organizaionale i alte elemente@
eB supune spre apro'are msurile metodologice i organizatorice privind circulaia
proiectelor de ordine din sfera de competen a parc%etului, precum i constituirea unei evidene
speciale a acestora, inclusiv n format electronic@
fB centralizeaz informaiile privind responsa'ilitile pe care le are &inisterul Pu'lic.
*iroul de rela ii cu pu$licul i audiene
Diroul de relaii cu pu'licul i audiene este condus de un procuror ef 'irou i
ndeplinete atri'uiile>
aB organizeaz, programeaz i realizeaz activitile de primire n audien a cetenilor@
<<
'B aduce la cunotin procurorului general, respectiv procurorilor efi secie sau
direcie, pro'lemele deose'ite aprute n cadrul audienelor@
cB examineaz i repartizeaz seciilor i serviciilor din cadrul Parc%etului de pe lng
nalta 1urte de 1asaie i ?ustiie, precum i celorlalte parc%ete corespondena de competena lor
i transmite autoritilor i instituiilor pu'lice lucrrile de competena acestora, potrivit legii,
ntiinnd petiionarii@
dB primete, prin intermediul procurorului de serviciu, sesizrile penale, precum i
celelalte plngeri, cereri, sesizri i memorii ale cetenilor, depuse de acetia direct la parc%et@
eB exercit orice alte atri'uii prevzute de legi speciale sau sta'ilite prin dispoziia
procurorului ierar%ic superior.
*iroul registratur general& arhiv i grea
Diroul registratur, ar%iv i grefa este condus de un procuror ef 'irou, avnd atri'uiile>
aB realizeaz funcia de registratur, nregistreaz corespondena adresat procurorului
general, adjuncilor si i seciilor i distri'uie corespondena adresat Parc%etului de pe lng
nalta 1urte de 1asaie i ?ustiie@
'B organizeaz, coordoneaz i rspunde de activitatea de primire, nregistrare,
repartizare, circulaie i pstrare a lucrrilor din cadrul Parc%etului de pe lng nalta 1urte de
1asaie i ?ustiie@
cB realizeaz activitile de ar%iv, potrivit legii@
dB exercit orice alte atri'uii prevzute de legi speciale sau sta'ilite prin dispoziia
procurorului ierar%ic superior.
&.?. S!(#i" p"r(*!'!%or :i%i'"r!
*ec"ia parchetelor militare are urmtoarea structur:
- *erviciul de urmrire penal i judiciar,
) *erviciul de organizare mobilizare resurse umane economico-financiar i
administrativ:
a) 2iroul economico-financiar contabilitate i administrativ,
b) Compartimentul informa"ii clasificate5
(tribu"iile procurorilor efi ai sec"iei parchetelor militare
<5
:ecia parc%etelor militare ndeplinete atri'uiile Parc%etului de pe lng nalta 1urte de
1asaie i ?ustiie n legtur cu activitatea de urmrire penal i supraveg%erea activitii de
cercetare penal efectuate de organele de cercetare penal speciale centrale ale &inisterului
4prrii i ale celorlalte structuri militare, precum i cele n legtur cu participarea la edinele
de judecat n cauzele de competena instanelor militare, potrivit legii
=
.
:ecia este condus de un procuror militar ef secie, ajutat de un procuror militar ef
adjunct secie.
Procurorul militar ef secie are atri'uiile>
aB organizeaz, conduce, controleaz, ndrum i rspunde pentru activitatea ntregului
personal din cadrul seciei, lund sau, dup caz, propunnd conducerii Parc%etului de pe lng
nalta 1urte de 1asaie i ?ustiie msurile care se impun@
'B sta'ilete atri'uiile manageriale delegate procurorilor efi adjunci secie@
cB repartizeaz, dup criterii o'iective, procurorilor din su'ordine, spre
soluionare, dosarele penale, plngerile i celelalte lucrri nregistrate n secie@
dB exercit controlul asupra activitii desfurate de procurorii efi serviciu@
eB exercit orice alte atri'uii dispuse de conducerea Parc%etului de pe lng nalta 1urte
de 1asaie i ?ustiie.
G0B Procurorul militar ef secie adjunct are urmtoarele atri'uii>
aB organizeaz, conduce, controleaz i rspunde pentru atri'uiile manageriale
ncredinate de procurorul ef secie@
'B soluioneaz lucrrile repartizate de procurorul ef secie i de conducerea Parc%etului
de pe lng nalta 1urte de 1asaie i ?ustiie@
cB exercit atri'uiile procurorului ef secie, n a'sena acestuia@
dB exercit orice alte atri'uii dispuse de procurorul ef secie sau de conducerea
Parc%etului de pe lng nalta 1urte de 1asaie i ?ustiie.
G-B Procurorul militar ef serviciu are urmtoarele atri'uii>
aB organizeaz, coordoneaz, controleaz i rspunde de activitatea ntregului
personal din su'ordine privind ndeplinirea la timp i n mod corespunztor a atri'uiilor de
serviciu@
:
&anolac%e, #ctavian, !rept Comunitar %usti"ia comunitar ediia a Cl)a, 9ditura 4LL DecH, Ducureti
,,,,pag.-!.
</
'B repartizeaz personalului din su'ordine lucrrile de competena serviciului i
verific soluionarea n termen a acestora@
cB soluioneaz lucrri conform specializrii proprii@
dB ndeplinete orice alte sarcini din dispoziia conducerii seciei sau prevzute n legi
speciale.
(erviciul de urmrire penal i %udiciar
*erviciul de urmrire penal i judiciar este condus de un procuror militar ef serviciu.
Procurorii din cadrul acestui serviciu au urmtoarea sfer de competen>
aB efectueaz urmrirea penal n cauzele date prin lege n competena lor@
'B supraveg%eaz activitatea de cercetare penal efectuat de organele de cercetare
oenal speciale centrale ale &inisterului 4prrii i ale celorlalte structuri militare n cauzele
de competena instanelor militare@
cB examineaz plngerile mpotriva msurilor luate i actelor de urmrire penal efectuate
de procurorul general militar al Parc%etului &ilitar de pe lng 1urtea &ilitar de 4pel i propun
msuri corespunztoare, n msura n care aceast atri'uie le este delegat@
dB ntocmesc lucrrile n legtur cu cererile de asisten judiciar internaional, potrivit
legii@
eB ndrum procurorii de la parc%etele militare teritoriale care efectueaz activiti de
urmrire penal, supraveg%erea cercetrii penale i activitate judiciar@
fB asigur folosirea eficient a mijloacelor te%nice criminalistice i, ndrum, n acest
sens, procurorii de la parc%etele militare teritoriale@
gB analizeaz cauzele n care s)a dispus scoaterea de su' urmrire penal sau ncetarea
urmririi penale fa de nvinuii sau inculpai arestai preventiv i propun msuri
corespunztoare@
%B organizeaz activiti comune ale procurorilor militari cu organele de control din
cadrul &inisterul 4prrii i din cadrul celorlalte structuri militare, potrivit legii@
iB centralizeaz i analizeaz datele i informaiile rezultate n urma aciunilor de
ndrumare i coordonare, cele privind evenimente prin care s)au produs distrugeri sau degradri
de 'unuri cu consecine deose'it de grave ori care au avut ca urmare un dezastru i alte asemenea
situaii@
<:
jB ntocmesc analiza fenomenului infracional i evoluia indicatorilor statistici, pe 'aza
datelor proprii i a celor primite de la parc%etele militare@
HB ela'oreaz metodologii criminalistice pentru prevenirea i descoperirea infraciunilor
din competena parc%etelor militare@
B organizeaz activitatea de cercetare criminologic, precum i de valorificare a
rezultatelor cercetrii cauzelor care genereaz i a condiiilor care favorizeaz criminalitatea@
mB asigur i urmresc pregtirea i participarea procurorilor militari la judecarea de ctre
nalta 1urte de 1asaie i ?ustiie a cauzelor penale n care a fost nvestit prin rec%izitorii emise
de procurorii militari@
nB exercit cile de atac, potrivit legii, mpotriva %otrrilor pronunate de :ecia penal a
naltei 1uri de 1asaie i ?ustiie n cauze n care au fost puse concluzii de ctre procurorii
militari@
oB examineaz %otrrile judectoreti definitive pronunate n cauze penale i propun
introducerea recursului n interesul legii@
pB analizeaz cauzele cu inculpai arestai preventiv n care instanele judectoreti au
pronunat %otrri definitive de ac%itare, restituire sau trimitere la procuror, precum i cazurile n
care s)a dispus, prin %otrri definitive, punerea n li'ertate a unor inculpai trimii n judecat n
stare de arestare preventiv i prezint propuneri@
IB ndeplinesc orice alte sarcini, din dispoziia conducerii seciei sau a conducerii
Parc%etului de pe lng nalta 1urte de 1asaie i ?ustiie ori prevzute n legi speciale@
(erviciul de organi"are& mo$ili"are& resurse umane& economico' inanciar i
administrativ
*erviciul de organizare mobilizare resurse umane economico-financiar i administrativ
este condus de ctre un procuror militar ef serviciu, avnd urmtoarea sfer de competen>
aB ntocmete proiectele de ordin privind sta'ilirea drepturilor salariale i a altor
drepturi cuvenite procurorilor militari i personalului auxiliar de specialitate, economic,
administrativ i de serviciu@
'B redacteaz proiectele de ordin privind delegarea unor procurori militari, precum i
lucrrile pentru &inisterul 4prrii referitoare la acordarea gradelor, avansarea n grad,
acordarea de distincii militare, treceri n rezerv i pensionarea procurorilor militari i a
<A
personalului militar auxiliar, precum i propunerile de promovare, transferare sau eli'erare din
funcie a unor procurori militari, la solicitarea 1onsiliului :uperior al &agistraturii@
cB ntocmete proiectele contractelor de munc ale personalului auxiliar de specialitate i
examineaz ndeplinirea condiiilor legale pentru acordarea de grade i trepte@
dB redacteaz proiectele ordinelor de modificare a drepturilor salariale, potrivit legii@
eB examineaz contestaiile procurorilor militari i ale celorlalte categorii de personal cu
privire la acordarea drepturilor salariale i propune msuri@
fB organizeaz examenele i concursurile pentru ncadrarea i promovarea personalului
auxiliar de specialitate al :eciei parc%etelor militare@
gB ntocmete lucrrile de organizare)mo'ilizare i cele de personal care decurg din
reglementrile militare.
G"B Diroul economico)financiar, conta'ilitate i administrativ este condus de un ef 'irou,
ofier specialist.
G0B Diroul economico)financiar, conta'ilitate i administrativ are urmtoarele atri'uii>
aB efectueaz analize economice i face propuneri pentru ntocmirea capitolului din
'ugetul de venituri i c%eltuieli referitor la :ecia parc%etelor militare i la parc%etele militare@
'B asigur plata integral i la timp a soldelor, salariilor i a celorlalte drepturi 'neti
cuvenite personalului :eciei parc%etelor militare, precum i al parc%etelor militare@
cB sta'ilete drepturile de personal i ntocmete statele de plat, precum i proiectele de
ordine de zi pentru alocarea sau, dup caz, scoaterea de la drepturile 'neti a personalului@
dB centralizeaz statele de plat a soldelor, salariilor i a altor drepturi 'neti i
efectueaz reinerile ctre 'ugetul de stat i cel al asigurrilor sociale de stat, precum i a
contri'uiei pentru pensia suplimentar, ajutorul de omaj i altele, ntocmind documentele
necesare virrii acestora, n cotele i la termenele sta'ilite@
eB ntocmete i depune documentele privind c%eltuielile de personal@
fB calculeaz, reine i depune garaniile pentru gestionari@
gB ntocmete documentaia necesar calculrii pensiilor@
%B asigur condiiile de pstrare n deplin securitate a 'anilor i a altor valori, a
transportului acestora, precum i de realizare a operaiunilor de cas la :ecia parc%etelor
militare i la parc%etele militare@
iB ntocmete actele justificative de plat a c%eltuielilor de delegare i transport@
<0
jB execut lucrri privind acordarea avansului pentru mrci potale, taxe potale,
expertize, deplasri, c%eltuieli cu utilitile i altele asemenea@
HB organizeaz evidena operaiunilor economico)financiare ale :eciei parc%etelor
militare i parc%etelor militare, efectueaz controlul privind modul de respectare a dispoziiilor
legale referitoare la patrimoniul unitii i asigur informaiile necesare cu privire la executarea
'ugetului de venituri i c%eltuieli, precum i gospodrirea mijloacelor financiare i materiale@
B organizeaz, potrivit normelor metodologice ela'orate de &inisterul .inanelor
Pu'lice i dispoziiilor /ireciei financiare din cadrul &inisterului 4prrii, conta'ilitatea n
partid du'l a activitii economico)financiare i de planificare desfurate la :ecia parc%etelor
militare i la parc%etele militare@
mB efectueaz activitile de inventariere a patrimoniului@
nB asigur legtura cu instituiile pu'lice i societile comerciale ce deservesc parc%etele
militare@
oB urmrete realizarea decontrilor cu de'itorii i creditorii@
pB ntocmete i depune darea de seam conta'il i raportul explicativ@
rB realizeaz documentaia necesar o'inerii resurselor financiare necesare pentru
funcionarea corespunztoare a :eciei parc%etelor militare, precum i a parc%etelor militare@
sB urmrete emiterea notelor de recepie privind 'unurile ac%iziionate@
B sta'ilete necesarul de car'urani i lu'rifiani, precum i programul de ntreinere a
te%nicii auto din dotare@
tB urmrete ntocmirea formelor legale de scoatere din inventar a 'unurilor degradate,
distruse sau transferate, precum i de lic%idare a mijloacelor fixe scoase din uz@
B ntocmete proiectele planurilor de investiii, de reparaii capitale i curente, precum i
documentaiile te%nice aferente@
uB pregtete documentaia necesar pentru ac%iziiile de 'unuri i prestri de servicii@
vB verific realitatea consumurilor, precum i cantitile de materiale din facturile
transmise pentru decontare i execut recepia 'unurilor ac%iziionate i a serviciilor prestate@
LB rspunde de realizarea msurilor de protecie a muncii i de prevenire i stingere a
incendiilor@
xB asigur necesarul de mijloace fixe, o'iecte de inventar i alte materiale necesare
desfurrii activitii :eciei parc%etelor militare i a parc%etelor militare@
5=
JB sta'ilete necesarul de rec%izite, materiale i alte 'unuri destinate desfurrii
activitii :eciei parc%etelor militare i a parc%etelor militare@
zB ndeplinete orice alte sarcini, din dispoziia conducerii seciei sau prevzute n legi
speciale.
(erviciul de cooperare %udiciar internaional& relaii internaionale i programe
:erviciul de cooperare judiciar internaional, relaii internaionale i programe
realizeaz activitile legate de relaiile externe ale &inisterului Pu'lic, n special atri'uiile
conferite prin lege Parc%etului de pe lng nalta 1urte de 1asaie i ?ustiie n domeniul
cooperrii judiciare internaionale n materie penal i al asistenei judiciare cu statele mem're
ale <niunii 9uropene, fiind condus de un procuror ef serviciu.
:erviciul de cooperare judiciar internaional, relaii internaionale i programe
are urmtoarea structur>
) 2iroul de cooperare judiciar interna"ional n materie penal, ) 2iroul de rela"ii
interna"ionale i programe altele dec$t programele P6(71
2iroul de cooperare judiciar interna"ional este condus de un procuror ef 'irou. Mi are
atri'uiile>
aB rspunde de efectuarea lucrrilor i de ndeplinirea o'ligaiilor ce revin
Parc%etului de pe lng nalta 1urte de 1asaie i ?ustiie n domeniul cooperrii i asistenei
judiciare internaionale n materie penal i al asistenei judiciare cu statele mem're ale <niunii
9uropene, potrivit legii i conveniilor internaionale la care ara noastr este parte@
'B ndeplinete rolul de autoritate central n domeniul cooperrii judiciare
internaionale n materie penal n cazul cererilor care se refer la activiti de urmrire penal,
cu excepia cererilor de extrdare, procedurilor de predare n 'aza unui mandat european de
arestare i a cererilor privind transferul de persoane condamnate, n condiiile legii, ale normelor
de drept internaional i, respectiv, ale instrumentelor relevante ale <niunii 9uropene@
cB faciliteaz i accelereaz asistena judiciar n materie penal n faza de cercetare i
urmrire penal, inclusiv cu statele mem're ale <niunii 9uropene, prin punctele de contact din
Reeaua ?udiciar 9uropean i Reeaua ?udiciar Romn n materie penal@
dB asigur sc%im'ul de date i de informaii cu 9urojust i cu instituiile similare din alte
state cu privire la investigarea i urmrirea infraciunilor de competena &inisterului Pu'lic, n
condiiile legii@
51
eB execut lucrrile n materie de extrdare i comisii rogatorii i ine evidena
conveniilor n care este stipulat principiul reciprocitii, n acest domeniu@
fB asigur respectarea dispoziiilor cuprinse n acordurile de asisten judiciar n materie
penal@
gB urmrete respectarea de ctre procurorii din cadrul &inisterului Pu'lic a
procedurilor de lucru cu ofierii de legtur desemnai pe lng am'asadele acreditate n
Romnia@
%B ntocmete lucrrile referitoare la preluarea activitii de urmrire penal,
recunoaterea %otrrilor penale strine i transferarea condamnailor n vederea executrii
pedepsei n statul al crui cetean este condamnatul@
iB realizeaz orice alte activiti dispuse de conducerea &inisterului Pu'lic@
jB ndeplinete atri'uii ce revin Parc%etului de pe lng nalta 1urte de 1asaie i ?ustiie
ca autoritate central n cazul cererilor de supraveg%ere i urmrire transfrontalier@
HB asist parc%etele competente, atunci cnd este cazul, n formularea i soluionarea
cererilor de asisten judiciar n materie penal din faza de cercetare i urmrire penal i
ncurajeaz, n msura posi'ilitilor, contactul direct dintre acestea i cele din alte state mem're
ale <niunii 9uropene@
B asigur cooperarea cu misiunile diplomatice i oficiile consulare ale Romniei, precum
i cu misiunile diplomatice i oficiile consulare strine acreditate n Romnia, n realizarea
atri'uiilor diferitelor uniti de parc%et referitoare la activitatea de urmrire penal@
mB faciliteaz i accelereaz cooperarea judiciar internaional n materie penal n faza
de urmrire penal n cazul cererilor n care Romnia este stat solicitant sau stat solicitat.
2iroul de rela"ii interna"ionale i programe altele dec$t programele P6(71 este
condus de un procuror ef 'irou.
Diroul de relaii internaionale i programe, altele dect programele PF4R9, are
urmtoarele atri'uii, cu excepia cazului n care legea prevede altfel>
aB ntocmete i supune spre apro'are programul de cooperare dintre &inisterul Pu'lic i
instituiile similare din strintate ori organismele internaionale i pregtete, n vederea
negocierii i semnrii, proiectele protocoalelor de cooperare dintre &inisterul Pu'lic i
instituiile similare din alte state@
'B urmrete modul de realizare a acordurilor i protocoalelor n vigoare@
5(
cB se ngrijete de redactarea lucrrilor care vizeaz cooperarea &inisterului Pu'lic cu
organismele internaionale i asigur participarea reprezentanilor parc%etelor la
conferinele, simpozioanele, ntrunirile i alte asemenea manifestri n care se dez'at pro'leme
specifice activitii acestora@
dB urmrete ntocmirea de rapoarte i informri n legtur cu vizitele efectuate n
strintate de reprezentanii &inisterului Pu'lic, pe care le prezint conducerii Parc%etului de pe
lng nalta 1urte de 1asaie i ?ustiie@
eB reine cele mai importante pro'leme, aspecte i concluzii desprinse din vizitele n
strintate ale reprezentanilor &inisterului Pu'lic i propune msuri pentru valorificarea lor n
activitatea practic i n revistele de specialitate@
fB ntocmete periodic informri i studii n legtur cu reglementrile din
legislaia statelor europene i a altor state privind instituia parc%etului i face propuneri n
vederea armonizrii legislaiei interne cu reglementrile internaionale@
gB urmrete modul de participare a procurorilor la stagii de pregtire organizate n
strintate@
%B efectueaz traducerea unor materiale adresate &inisterului Pu'lic@
iB ine evidena procurorilor care cunosc lim'i strine i pot participa la activitile
organizate de &inisterul Pu'lic@
jB asigur legturile cu misiunile diplomatice i oficiile consulare ale Romniei, precum i
cu misiunile diplomatice i consulatele strine acreditate n Romnia, n realizarea unor atri'uii
ale parc%etelor@
HB sprijin activitatea de primire n audien de ctre conducerea Parc%etului de pe lng
nalta 1urte de 1asaie i ?ustiie a diplomailor ori a reprezentanilor organismelor internaionale
i urmrete transmiterea n timp util a rspunsurilor@
B din dispoziia conducerii Parc%etului de pe lng nalta 1urte de 1asaie i ?ustiie,
primete n audien pe mem'rii corpului diplomatic i consular strin din Romnia, precum i
pe reprezentanii organismelor internaionale i redacteaz proiectele de rspunsuri scrise
solicitate de acetia@
mB pregtete i furnizeaz informaiile solicitate de misiunile diplomatice i oficiile
consulare acreditate n Romnia i asigur rezolvarea cererilor autoritilor, instituiilor,
53
organismelor sau ale altor persoane strine, prin care se solicit &inisterului Pu'lic acte, date sau
informaii care urmeaz s fie utilizate n alte ri@
nB ndeplinete atri'uiile de legtur cu 9urojust, prin punctul de contact al Romniei la
9urojust@
oB iniiaz, negociaz, nc%eie i asigur punerea n aplicare a programelor de asisten,
altele dect programele PF4R9@
pB rspunde de organizarea unor activiti Gconferine, seminarii, simpozioane etc.B cu
caracter internaional ce se desfoar n Romnia i care intereseaz &inisterul Pu'lic@
rB asigur pregtirea procurorilor romni pentru a face parte din structuri europene i
internaionale G9urojust, Reeaua ?udiciar 9uropean, &inisterul Pu'lic 9uropean etc.B@
sB ntocmete materialele i documentele solicitate de organismele prevzute la lit. rB@
B asigur primirea de ctre conducerea Parc%etului de pe lng nalta 1urte de 1asaie i
?ustiie a delegaiilor strine care viziteaz Romnia la invitaia &inisterului Pu'lic sau a altor
instituii, realizeaz lucrrile privind purtarea corespondenei oficiale cu acetia i ia msurile
necesare pentru asigurarea de interprei@
tB redacteaz lucrri privind cooperarea &inisterului Pu'lic cu organismele
internaionale@
uB ndeplinete orice alte lucrri din domeniul de competen, repartizate de conducerea
Parc%etului de pe lng nalta 1urte de 1asaie i ?ustiiei sau a serviciului.
Direcia de e+ploatare a tehnologiei inormaiei
/irecia de exploatare a te%nologiei informaiei coordoneaz activitatea de informatic a
&inisterului Pu'lic i monitorizeaz implementarea :trategiei de informatizare a sistemului
judiciar din Romnia, alturi de toate unitile implicate
!
.
/irecia de exploatare a te%nologiei informaiei este condus de un director, care are
atri'uiile, exceptnd cazurile n care legea prevede altfel>
aB coordoneaz activitatea informatic@
A
4ndronicescu, 4rmenia, 'out"i n managementul public 9ditura <niversitar, Ducureti,
*88-,p.*8.
5<
'B monitorizeaz implementarea :trategiei de informatizare a sistemului judiciar din
Romnia, alturi de toate unitile implicate@
cB coordoneaz proiectele informatice@
dB coordoneaz activitatea de analiz, proiectare, realizare i implementare a
sistemelor7produselor informatice proprii sau realizate in cadrul altor proiecte@
eB instruiete personalul n utilizarea produselor softLare@ # monitorizeaz strategia de
dezvoltare a infrastructurii CA@
gB analizeaz, evalueaz i face propuneri procurorului general al Parc%etului de pe lng
nalta 1urte de 1asaie i ?ustiie cu privire ia necesitile sistemului informatic@
%B analizeaz i face propuneri pentru creterea eficienei utilizrii te%nicii de calcul@
iB monitorizeaz asigurarea securitii informaiilor i protecia mpotriva alterrii i
distrugerii acestora@
jB particip la sesiuni tiinifice, seminarii i alte forme de perfecionare profesional@
HB apreciaz i evalueaz activitatea specialitilor CA@
B coordoneaz aspectele legate de cariera specialitilor CA, constnd n recrutarea,
instruirea i specializarea lor@
mB exercit alte atri'uii dispuse de procurorul general@
nB rspunde pentru ndeplinirea atri'uiilor prevzute la lit. aB)mB.
/irecia de exploatare a te%nologiei informaiei are urmtoarea structur>
) *erviciul pentru dezvoltare implementare i administrare soft8are,
) *erviciul pentru exploatare resurse i comunica"ii5 :erviciile sunt conduse de efi
servicii.
*erviciul pentru dezvoltare implementare i administrare soft8are are atri'uiile,
exceptnd cazurile n care legea prevede altfel> aB coordoneaz proiectele informatice@
'B monitorizeaz strategia de dezvoltare a infrastructurii CO@
cB particip la toate fazele realizrii proiectelor privind realizarea sau
ac%iziionarea de produse softLare Gntocmirea caietelor de sarcini, participarea n comisia de
licitaieB@
dB instruiete personalul n utilizarea produselor softLare@
eB ntreine programele utilizate Gdepanare, adaptare, modificare i extindereB@
fB proiecteaz, realizeaz i administreaz 'azele de date@
55
gB administreaz serverele de aplicaii i aplicaiile utilizate@
%B furnizeaz servicii de e)mail i mesagerie instant pentru utilizatorii din reelele internet
i intranet@
iB se ocup de ar%ivarea datelor@
jB se ocup de salvarea7restaurarea datelor n caz de incident@
HB ntreine site)ul &inisterului Pu'lic i site)urile unitilor su'ordonate gzduite pe
serverele Parc%etului de pe lng nalta 1urte de 1asaie i ?ustiie, precum i site)ul accesi'il n
reeaua intranet a &inisterului Pu'lic@
B asigur securitatea informaiilor i protecia mpotriva alterrii i distrugerii acestora@
mB particip la sesiuni tiinifice, seminarii i alte forme de perfecionare profesional@
nB apreciaz i evalueaz activitatea specialitilor CA@
oB coordoneaz aspectele legate de cariera specialitilor CA, constnd n recrutarea,
instruirea i specializarea lor@
pB ndeplinete orice alte sarcini, din dispoziia directorului direciei sau a efului serviciu
ori prevzute n legi speciale.
*erviciul pentru exploatare resurse i comunica"ii are atri'uiile, exceptnd cazurile n
care legea prevede altfel>
aB particip la toate fazele realizrii proiectelor privind ac%iziionarea de sisteme
informatice i ac%iziionarea de servicii pentru reelele de calculatoare Gntocmirea caietelor
de sarcini, participarea n comisiile privind ac%iziiile pu'liceB@
'B particip la recepionarea sistemelor de calcul ac%iziionate de Parc%etul de pe lng
nalta 1urte de 1asaie i ?ustiie@
cB ine evidena sistemului informatic@
dB asigur service %ardLare i softLare pentru ec%ipamentele din dotare@
eB instaleaz, configureaz i administreaz sistemele de operare utilizate n instituie
sau propuse a fi instalate GPindoLs ,.x7*8887OP7*888 :erver, Linux etc.B@
fB instaleaz i configureaz servere@
gB instaleaz, configureaz7reconfigureaz staii de lucru, imprimante, scannere
etc.@
%B instaleaz i configureaz ec%ipamente n reele locale structurate GF<D)uri, sLitc%)
uriB@
5/
iB identific eventualele defeciuni la ec%ipamentele din dotare i anun firma furnizoare
pentru cele aflate n garanie@
jB asigur asisten te%nic pentru personalul CA de la parc%etele din su'ordine@
HB exploateaz i monitorizeaz sistemul de comunicaii P45@
B asigur funcionarea reelelor proprii@
mB instaleaz pe %ardLare)ul din reea softLare)ul ac%iziionat@
nB asigur funcionarea reelelor i a sistemelor de operare@
oB monitorizeaz accesul n cadrul reelelor@
pB asigur i monitorizeaz securitatea datelor n cadrul reelelor@
IB remediaz pe ct posi'il defeciunile aprute n reea@
rB ine evidena utilizatorilor@
sB instaleaz i configureaz ec%ipamente n reele locale structurate GF<D)uri, sLitc%)
uriB@
tB ndeplinete orice alte sarcini, din dispoziia directorului direciei sau a efului de
serviciu ori prevzute n legi speciale.
2iroul de informare public i rela"ii cu presa
Diroul de informare pu'lic i relaii cu presa este organizat i funcioneaz potrivit
prevederilor Legii nr. "807*880, repu'licat, ale Legii nr. -007*88 privind li'erul acces la
informaiile de interes pu'lic, ale 1odului deontologic al judectorilor i procurorilor, apro'at
prin Fotrrea 1onsiliului :uperior al &agistraturii nr. "*!7*88-, 6%idului de 'une practici
pentru cooperarea ntre instane i parc%etele de pe lng acestea i mass)media, apro'at prin
Fotrrea 1onsiliului :uperior al &agistraturii nr. *==7*88+.
4ctivitatea de relaii cu presa se desfoar pe 'aza unei strategii de comunicare apro'ate
de procurorul general al Parc%etului de pe lng nalta 1urte de 1asaie i ?ustiie.
Diroul de informare pu'lic i relaii cu presa este condus de un procuror ef 'irou,
su'ordonat direct procurorului general al Parc%etului de pe lng nalta 1urte de 1asaie i
?ustiie, i are atri'uiile>
ndeplinete, potrivit legii, activitile de informare pu'lic@
ntocmete i actualizeaz anual Duletinul informativ privind li'erul acces la
informaiile pu'lice, potrivit legii@
5:
realizeaz informarea pu'licului asupra activitii &inisterului Pu'lic,
inclusiv pu'licarea pe site a acestor informaii, i rspunde presei n numele
instituiei, prin unuQ sau mai muli purttori de cuvnt@
transmite comunicate i 'uletine de pres, organizeaz conferine de pres i
interviuri i asigur reprezentarea &inisterului Pu'lic la manifestri care privesc
activitatea parc%etului@
prezint procurorului general al Parc%etului de pe lng nalta 1urte de 1asaie i
?ustiie cererile de interviuri ale reprezentanilor mass)media i propune locul i
condiiile n care vor fi acordate@
realizeaz informarea i documentarea cu privire la activitatea de urmrire penal
din care ar putea rezulta date i informaii de interes pu'lic@
ntocmete proiectele comunicatelor de pres, iar dup apro'area lor de ctre
procurorul general al Parc%etului de pe lng nalta 1urte de 1asaie i ?ustiie, le
difuzeaz operativ mass)mediei@
monitorizeaz articolele din presa central i, cu sprijinul structurilor teritoriale,
pe cele din presa local, cu privire la reflectarea activitii &inisterului Pu'lic i
ntocmete zilnic o not n acest sens@
realizeaz orice alte activiti dispuse de procurorul general al Parc%etului de pe
lng nalta 1urte de 1asaie i ?ustiie.
Departamentul economico'inantiar i administrativ
4ctivitatea economico)financiar i administrativ din cadrul Parc%etului de pe lng
nalta 1urte de 1asaie i ?ustiie este realizat de /epartamentul economico)financiar i
administrativ.
/epartamentul economico)financiar i administrativ este condus de un manager
economic su'ordonat procurorului general al Parc%etului de pe lng nalta 1urte de 1asaie i
?ustiie.
/epartamentul economico)financiar i administrativ are structura>
R :erviciul financiar, salarizare, conta'ilitate, 'uget, control financiar preventiv,
metodologie i angajamente 'ugetare> 'iroul financiar, conta'ilitate i salarizare@ 'iroul 'uget,
control financiar preventiv propriu i angajamente 'ugetare@ compartimentul controlul
financiar de gestiune.
5A
R :erviciul de investiii i ac%iziii pu'lice@
R :erviciul administrativ, ntreinere)deservire, transport i securitate a muncii>
'iroul administrativ i ntreinere)deservire@ compartimentul transporturi i ntreinere parc auto
i compartimentul de securitate a muncii.
R 'iroul protocol.
(erviciul de audit pu$lic intern
:erviciul de audit pu'lic intern i desfoar activitatea potrivit prevederilor Legii nr.
+=*7*88* privind auditul pu'lic intern, cu modificrile i completrile ulterioare, ale 5ormelor
generale privind exercitarea activitii de audit pu'lic intern, apro'ate prin #rdinul ministrului
finanelor pu'lice nr. "!7*88", cu modificrile ulterioare, ale 5ormelor privind organizarea i
exercitarea activitii de consiliere desfurate de ctre auditorii interni din cadrul entitilor
pu'lice, apro'ate prin #rdinul ministrului finanelor pu'lice nr. .=8*7*88-, i ale 5ormelor
metodologice ale Parc%etului de pe lng nalta 1urte de 1asaie i ?ustiie privind organizarea i
funcionarea auditului intern la &inisterul Pu'lic, apro'ate prin ordinul procurorului general
,
.
:erviciul este condus de un ef serviciu, avnd urmtoarea sfer de competen>
aB ela'oreaz norme metodologice specifice dup care i desfoar activitatea@
'B ela'oreaz planul anual de audit pu'lic intern n sistemul &inisterului Pu'lic )
Parc%etul de pe lng nalta 1urte de 1asaie i ?ustiie, pe care l supune apro'rii procurorului
general al Parc%etului de pe lng nalta 1urte de 1asaie i ?ustiie@
cB efectueaz activiti de audit pu'lic intern pentru a evalua dac sistemele de
management financiar i control ale &inisterului Pu'lic sunt transparente i conforme cu
normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficien i eficacitate@
dB informeaz <nitatea Central de 4rmonizare privind 4uditul Pu'lic Cntern despre
recomandrile nensuite de ctre conductorii entitii auditate, precum i despre consecinele
acestora@
0
&anolac%e, #ctavian, !rept Comunitar %usti"ia comunitar ediia a CC)a, 9ditura 4LL DecH, Ducureti
,,,,p.*+".
50
eB raporteaz periodic asupra constatrilor, concluziilor i recomandrilor rezultate
din activitile sale de audit@
fB ela'oreaz raportul anual al activitii de audit pu'lic intern@
gB n cazul identificrii unor iregulariti sau posi'ile prejudicii, raporteaz imediat
procurorului general al Parc%etului de pe lng nalta 1urte de 1asaie i ?ustiie i structurii de
control intern a'ilitate@
%B efectueaz misiuni de consiliere, potrivit legii@
iB exercit alte atri'uii i efectueaz orice alte lucrri dispuse de procurorul general al
Parc%etului de pe lng nalta 1urte de 1asaie i ?ustiie.
:erviciul de audit pu'lic intern auditeaz, cel puin o dat la " ani, fr a se limita la
acestea, urmtoarele>
aB angajamentele 'ugetare i legale din care deriv direct sau indirect o'ligaii de plat,
inclusiv din fondurile comunitare@
'B plile asumate prin angajamentele 'ugetare i legale, inclusiv din fondurile
comunitare@
cB vnzarea, gajarea, concesionarea sau nc%irierea de 'unuri din domeniul privat al
statului ori al unitilor administrativ)teritoriale@
dB concesionarea sau nc%irierea de 'unuri din domeniul pu'lic al statului ori al unitilor
administrativ)teritoriale@
eB constituirea veniturilor pu'lice, respectiv modul de autorizare i sta'ilire a titlurilor de
crean, precum i a facilitilor acordate la ncasarea acestora@
fB efectueaz misiuni de audit pu'lic intern, necuprinse n plan, sta'ilite prin ordin al
procurorului general al Parc%etului de pe lng nalta 1urte de 1asaie i ?ustiie@
gB aloc creditele 'ugetare.
Meful :erviciului de audit pu'lic intern are urmtoarele atri'uii>
aB organizeaz, coordoneaz, controleaz i rspunde de activitatea ntregului
personal din su'ordine privind ndeplinirea la timp i n mod corespunztor a atri'uiilor de
serviciu@
'B coordoneaz i, dup caz, supervizeaz misiunile de audit efectuate de auditorii interni
ncadrai la parc%etele de pe lng curile de apel@
/=
cB repartizeaz personalului din su'ordine lucrrile de competena serviciului i
l ndrum n vederea soluionrii corecte i n termen a acestora@
dB soluioneaz unele lucrri ale serviciului, n special acelea cu un grad de complexitate
ridicat@
eB propune procurorului general al Parc%etului de pe lng nalta 1urte de 1asaie i
?ustiie sau, dup caz, conductorilor parc%etelor verificate tragerea la rspundere, n limitele
atri'uiilor ce le revin, a persoanelor vinovate de neregulile constatate.
Meful serviciului audit pu'lic intern are o'ligaia ca n 1arta auditului intern s defineasc
modalitile de organizare i desfurare a activitii de consiliere, alturi de activitile de
asigurare.
Meful serviciului audit pu'lic intern rspunde de organizarea i desfurarea misiunilor de
consiliere i de resursele necesare pentru desfurarea acestor misiuni.
2iroul juridic
Diroul juridic asigur aprarea drepturilor i intereselor legitime ale &inisterului Pu'lic )
Parc%etul de pe lng nalta 1urte de 1asaie i ?ustiie, n conformitate cu 1onstituia i cu legile
n vigoare.
Diroul juridic funcioneaz n su'ordinea direct a procurorului general al Parc%etului de
pe lng nalta 1urte de 1asaie i ?ustiie i este condus de un consilier juridic, personal de
specialitate juridic asimilat judectorilor i procurorilor, avnd urmtoarea sfer de competen>
aB redacteaz aciuni, ntmpinri, cereri de c%emare n garanie, cereri de intervenie,
cereri reconvenionale. cereri de suspendare, contestaii la executare, motive de apel sau de
recurs, concluzii scrise, referate, note i alte lucrri prevzute de lege@
'B exercit cile de atac mpotriva %otrrilor judectoreti pronunate n cauze n care
este parte Parc%etul de pe lng (nalta 1urte de 1asaie i ?ustiie sau alte uniti de parc%et i ia
orice alte msuri necesare aprrii intereselor legitime ale instituiei, potrivit legii@
cB reprezint interesele instituiei n faa instanelor judectoreti, potrivit
legii@
dB asigur asisten de specialitate juridic n lucrrile cu caracter juridic ale Parc%etului
de pe lng nalta 1urte de 1asaie i ?ustiie i coordoneaz aceast activitate la celelalte
parc%ete@
/1
eB cola'oreaz la ntocmirea actelor specifice instituiei viznd activitatea Diroului
juridic@
fB avizeaz din punct de vedere al legalitii actele juridice pe care le nc%eie instituia@
gB exercit alte atri'uii prevzute n legi speciale sau sta'ilite prin ordin al procurorului
general al Parc%etului de pe lng nalta 1urte de 1asaie i ?ustiie.
Compartimentul inormaiilor clasiicate
1ompartimentul informaiilor clasificate este organizat i funcioneaz potrivit ordinelor
procurorului general al Parc%etului de pe lng nalta 1urte de 1asaie i ?ustiie privind protecia
de ctre &inisterul Pu'lic a informaiilor clasificate, precum i n 'aza Legii nr. !*7*88*
privind protecia informaiilor clasificate, cu modificrile i completrile ulterioare, a Fotrrii
6uvernului nr. -!-7*88* pentru apro'area :tandardelor naionale de protecie a informaiilor
clasificate n Romnia i a Fotrrii 6uvernului nr. =!7*88* privind protecia informaiilor
secrete de serviciu.
1ompartimentul informaiilor clasificate asigur evidena, prelucrarea, procesarea,
pstrarea, manipularea, multiplicarea, transmiterea, distrugerea i ar%ivarea informaiilor
clasificate pentru toate seciile Parc%etului de pe lng nalta 1urte de 1asaie i ?ustiie, cu
excepia :eciei parc%etelor militare
8
.
,nitatea de implementare a programelor P-A./ 01IP2
<nitatea de implementare a programelor PF4R9 G<CPB se organizeaz la nivel de
serviciu, n vederea derulrii programelor PF4R9 al cror 'eneficiar este &inisterul Pu'lic, cu
excepia cazurilor n care legea prevede altfel.
<nitatea de implementare a programelor PF4R9 funcioneaz n su'ordinea
procurorului general al Parc%etului de pe lng nalta 1urte de 1asaie i ?ustiie i este condus
de un manager pu'lic sau de un consilier.
9nitatea de implementare a programelor P6(71 exercit urmtoarea sfer de
competen, exceptnd cazurile n care legea prevede altfel>
) coordoneaz activitile prin care se realizeaz implementarea din punct de vedere
te%nic a programelor@
1=
&arcu, $iorel, /iaconu, 5icoleta, !rept comunitar general 9dit.Lumina Lex, Ducureti *88*,p.*0,.
/(
) asigur managementul te%nic al proiectelor i contractelor aferente, n 'aza fondurilor
transferate de .ondul naional, conform acordurilor de finanare@
) raporteaz ctre instituiile a'ilitate, datele i informaiile solicitate n calitate de
coordonator naional al asistenei i pentru asigurarea funcionrii :istemului informatic unic de
monitorizare i evaluare a programelor de asisten financiar, precum i ctre .ondul naional,
ageniile de implementare i ctre 1omisia 9uropean a documentelor prevzute de procedurile
PF4R9.
) identific i ela'oreaz propuneri de proiecte de finanare din fonduri PF4R9, pe 'aza
prioritilor prevzute n Parteneriatul pentru aderare i n alte documente programatice, n
conformitate cu strategia de programare a asistenei financiare neram'ursa'ile, sta'ilit de
instituiile a'ilitate, i dup consultarea conducerii instituiei, precum i a celorlalte
direcii7structuri de specialitate din instituie, poteniali 'eneficiari ai asistenei@
) ntreprinde toate demersurile pe care le presupune exerciiul de programare, n vederea
asigurrii eligi'ilitii proiectelor propuse Gcompletarea sau modificarea fiei de proiect,
redimensionarea 'ugetului solicitatB@ n acest scop, conlucreaz cu direciile de specialitate
din cadrul instituiilor a'ilitate@
) ntocmete documentele su'secvente apro'rii fiei de proiect pentru derularea
efectiv a programului Gtermeni de referin, specificaii te%nice, convenii de
nfrireB, cu sprijinul direciilor7structurilor de specialitate, unde este cazul@
) ndeplinete sarcinile ce i revin pentru organizarea licitaiilor, evaluarea ofertelor,
selectarea contractorului, negocierea i nc%eierea contractului, n cola'orare cu agenia de
implementare@
) supraveg%eaz n permanen ndeplinirea de ctre contractor a o'ligaiilor asumate n
conformitate cu termenii de referin@
) atest realitatea serviciilor menionate n facturile remise de contractori, n vederea
efecturii plii de ctre agenia de implementare@
) planific i rspunde de organizarea n condiii optime a activitilor apro'ate prin
program, inclusiv n situaiile n care derularea efectiv a programelor este n sarcina
'eneficiarilor asistenei, direciilor7structurilor din aceeai instituie sau din alte instituii@
) coordoneaz i monitorizeaz implementarea programelor@ n acest scop, pstreaz
evidena privind o'iectivele, desfurarea i rezultatele programelor derulate@
/3
) ine evidena repartizrii i utilizrii 'unurilor ac%iziionate din fondurile PF4R9,
conform destinaiei i scopului prevzute n program@
) ntocmete documentele de raportare periodic privind stadiul implementrii
programelor, rapoartele de monitorizare i evaluare a proiectelor, conform procedurilor PF4R9@
n acest scop, 'eneficiaz de sprijinul 'eneficiarilor direci, dac este cazul@
) asigur sc%im'ul de informaii privind aspectele te%nice ale implementrii programelor
cu direciile implicate din cadrul 1omisiei 9uropene, cu Reprezentana 1omisiei 9uropene la
Ducureti, cu .ondul naional, cu ageniile de implementare i cu celelalte instituii a'ilitate@
) asigur legtura dintre autoritatea de implementare i instituiile a'ilitate
pentru programele PF4R9 pe care le implementeaz@
) asigur legtura cu celelalte instituii 'eneficiare ale asistenei i particip la reuniunile
interinstituionale n pro'leme de interes comun pentru asistena PF4R9@
) particip la reuniunile internaionale cu relevan pentru o'iectul de activitate al
<CP@
) asigur participarea la ntlnirile la nivelul conducerii aiei legate de activitatea
de asisten financiar PF4R9@
) ndeplinete orice alte atri'uii care rezult din necesitatea derulrii n 'une condiii a
proiectelor i pentru asigurarea a'sor'iei fondurilor alocate.
1oordonatorul <CP este a'ilitat s solicite i s primeasc de la celelalte structuri din
cadrul &inisterului Pu'lic datele i informaiile necesare i s semneze documentele
realizate n ndeplinirea atri'uiilor conferite de lege.
/<
CAPITOLUL 6
ORGANIZAREA I FUNCIONAREA PARC-ETELOR DE PE L.NG/
CURILE DE APEL, TRIBUNALE I 1UDEC/TORII
6.1 S'ru('ur" )i (onu(!r!" p"r(*!'!%or ! p! %@n$2 (ur#i%! ! "p!%
*tructura parchetelor de pe l$ng cur"ile de apel Parchetele de pe l$ng cur"ile de apel
au urmtoarea structur:
- *ec"ia de urmrire penal,
- *ec"ia judiciar,
- *ec"ia pentru minori i familie, !epartamentul economico-financiar i administrativ,
) Compartimentul de audit public intern5
La parc%etele de pe lng curile de apel pot fi nfiinate secii, servicii i 'irouri, potrivit
legii.
La Parc%etul de pe lng 1urtea de 4pel Ducureti funcioneaz :ecia de proceduri, iar
la Parc%etul de pe lng 1urtea de 4pel 1onstana i la Parc%etul de pe lng 1urtea de 4pel
6alai, :ecia maritim i fluvial.
:eciile, serviciile i 'irourile sunt conduse de procurori efi.
*ec"ia de urmrire penal
:ecia de urmrire penal este condus de un procuror ef, iar procurorii din aceast
secie au atri'uiile>
aB efectueaz urmrirea penal n cauzele date prin lege n competena lor i sesizeaz
instana de judecat competent@ pot participa la edinele de judecat, n condiiile legii@
'B asigur folosirea mijloacelor te%nice criminalistice n activitatea de urmrire
penal i ndrum procurorii criminaliti de la parc%etele su'ordonate@
/5
cB organizeaz activitatea de cercetare criminologic i de valorificare a rezultatelor
acesteia n legtur cu cauzele care genereaz i condiiile care favorizeaz svrirea de
infraciuni@
dB analizeaz cauzele n care s)a dispus scoaterea de su' urmrire penal sau ncetarea
urmririi penale fa de nvinuii sau inculpai arestai preventiv i propune msuri
corespunztoare@
eB exercit alte atri'uii prevzute n legi speciale sau sta'ilite de procurorul ierar%ic
superior@
f) rspund pentru ndeplinirea atri'uiilor prevzute la lit. aB)eB.
*ec"ia de proceduri
:ecia de proceduri a Parc%etului de pe lng 1urtea de 4pel Ducureti este condus de
un procuror ef, iar procurorii din cadrul acestei secii au atri'uiile>
aB asigur realizarea procedurilor speciale n conformitate cu dispoziiile #rdonanei de
urgen a 6uvernului nr. ,07*88* privind regimul strinilor n Romnia, repu'licat, cu
modificrile i completrile ulterioare@
'B asigur ndeplinirea procedurilor legale privind cererile de arestare provizorie n
vederea extrdrii, de extrdare pasiv, de transfer al persoanelor condamnate, de preluare a
urmririi penale@
cB exercit alte atri'uii prevzute n legi speciale sau sta'ilite de procurorul ierar%ic
superior@
*ec"ia judiciar
:ecia judiciar este condus de un procuror ef, iar procurorii din cadrul acestei secii au
urmtoarele atri'uii>
aB asigur i urmresc pregtirea i participarea procurorilor la judecarea cauzelor penale
i civile, n cazurile prevzute de lege@
'B exercit cile de atac mpotriva %otrrilor pronunate de curtea de apel, potrivit legii@
cB identific cazurile de aplicare neunitar a legii i fac propuneri motivate pentru
promovarea recursului n interesul legii@
dB analizeaz cauzele n care instanele judectoreti au pronunat %otrri
definitive de ac%itare, restituire sau trimitere la procuror i prezint propuneri corespunztoare@
//
eB exercit alte atri'uii prevzute n legi speciale sau sta'ilite de procurorul ierar%ic
superior@
fB rspund pentru ndeplinirea atri'uiilor prevzute la lit. aB)eB. G*B La Parc%etul de pe
lng 1urtea de 4pel Ducureti
funcioneaz o secie judiciar penal i o secie judiciar civil, care exercit n mod
corespunztor atri'uiile prevzute pentru seciile judiciare.
*ec"ia maritim i fluvial
La Parc%etul de pe lng 1urtea de 4pel 1onstana i la Parc%etul de pe lng 1urtea de
4pel 6alai funcioneaz secii maritime i fluviale care ndeplinesc, n mod corespunztor,
atri'uiile prevzute n Regulamentul de ordine interioar al parc%etelor din * fe'ruarie *88=,
art. =+ i art. =! alin. GB, cu privire la cauzele penale care se judec n prim instan de seciile
maritime i fluviale ale curilor de apel.
*ec"ia pentru minori i familie
:ecia pentru minori i familie ndeplinete n mod corespunztor atri'uiile prevzute de
Regulamentul de ordine interioar al parc%etelor din * fe'ruarie *88=, art. =+ i art. =! alin. GB
n cauzele cu minori, potrivit legii.
Conducerea parchetelor de pe l$ng cur"ile de apel
Parc%etele de pe lng curile de apel sunt conduse de procurori generali, ajutai de unul
sau, dup caz, de * procurori generali adjunci, conform numrului sta'ilit prin %otrre a
1onsiliului :uperior al &agistraturii, la propunerea procurorului general al Parc%etului de pe
lng nalta 1urte de 1asaie i ?ustiie.
Procurorul general adjunct ori, dup caz, procurorii generali adjunci acioneaz i
rspund pentru ducerea la ndeplinire a msurilor dispuse de procurorul general, coordonnd i
controlnd activitatea seciilor ori a altor compartimente ale parc%etului, repartizate de acesta.
(n perioada a'senei procurorului general sau n cazul imposi'ilitii exercitrii funciei,
indiferent de cauza acesteia, inclusiv revocarea, procurorul general adjunct l nlocuiete de drept
n exercitarea atri'uiilor ce i revin n aceast calitate.
(n situaia n care exist doi procurori generali adjunci, prin ordin al procurorului general
se va sta'ili ordinea celor care exercit conducerea parc%etului de pe lng curtea de apel. Aot
aa, prin ordin se va sta'ili i ordinea fn care se exercit conducerea parc%etului de pe lng
/:
curtea de apel n cazul a'senei sau al imposi'ilitii exercitrii funciei concomitent de ctre
procurorul general, adjunctul sau adjuncii si

.
Procurorul general poate delega dreptul de semntur procurorului general adjunct sau,
dup caz, procurorilor generali adjunci, n condiiile legii si pe perioad determinat.
Procurorul general al parchetului de pe lng curtea de apel are atri$uiile:
K organizeaz, conduce, coordoneaz i rspunde de activitatea de ndeplinire a sarcinilor
ce revin parc%etului de pe lng curtea de apel, potrivit legii i ordinelor procurorului general al
Parc%etului de pe lng nalta 1urte de 1asaie i ?ustiie@
K conduce compartimentul de informare i relaii pu'lice i desemneaz un purttor de
cuvnt@
K organizeaz mpreun cu procurorul ef secie activitatea de urmrire penal proprie,
precum i pe aceea desfurat de ctre parc%etele de pe lng tri'unale, tri'unale pentru minori
i familie i judectorii@
K organizeaz periodic conferine de pres@
K repartizeaz procurorii pe secii, servicii, 'irouri sau alte compartimente de activitate
din cadrul parc%etului, n funcie de pregtirea, specializarea, aptitudinile acestora i de
necesitatea 'unei funcionri a parc%etului@
K ela'oreaz semestrial programul de activitate al parc%etului de pe lng curtea de apel,
asigur i urmrete realizarea integral a o'iectivelor i a aciunilor n termenele prevzute@
K asigur corelarea programelor de activitate ale parc%etelor din circumscripie i apro',
cnd este cazul, propunerile de modificare ori de nlocuire a unor o'iective@
K asigur organizarea judicioas a muncii i folosirea adecvat a resurselor umane i
materiale@
K ia msuri pentru sta'ilirea unei metodologii unitare de lucru a activitii proprii i a
activitii celorlalte parc%ete din circumscripie@
K reprezint parc%etul de pe lng curtea de apel n relaiile de serviciu cu alte instituii,
organisme i organizaii de acelai nivel de competen, precum i n relaiile de serviciu cu alte
parc%ete, instituii pu'lice i mass)media@
K asigur funcionarea sistemului informaional, potrivit metodologiei sta'ilite
prin ordinul procurorului general al Parc%etului de pe lng nalta 1urte de 1asaie i ?ustiie@
11
$aleric 5istor, Organizarea i exercitarea profesiilor liberale juridice 9ditura Eigotto, *88,pag."88.
/A
K asigur controlul i rspunde de exactitatea datelor i informaiilor ce se
transmit Parc%etului de pe lng nalta 1urte de 1asaie i ?ustiie@
K examineaz trimestrial datele statistice i operative, n ansam'lu i pe
compartimente de munc, iar semestrial analizeaz cu toi procurorii rezultatele muncii n toate
compartimentele, sta'ilind msurile necesare nlturrii lipsurilor@
K organizeaz, coordoneaz i exercit controlul la seciile i serviciile din cadrul
parc%etului de pe lng curtea de apel i din celelalte parc%ete din circumscripie, potrivit legii@
K avizeaz referatul de evaluare a activitii procurorului stagiar, n vederea susinerii
examenului de capacitate@
K propune delegarea procurorilor de la parc%etele din circumscripie@
K repartizeaz personalul n cadrul compartimentelor auxiliare de specialitate@
K urmrete i controleaz, direct sau prin procurori anume desemnai, modul n care
procurorii i ceilali salariai i ndeplinesc atri'uiile de serviciu, potrivit legii@
K dispune msurile care se impun pentru desfurarea activitii judiciare n condiii
'une, potrivit legii@
K particip la edinele de analiz a soluiilor pronunate de curtea de apel@
K organizeaz formarea profesional continu descentralizat a procurorilor din cadrul
parc%etului de pe lng curtea de apel, potrivit programului apro'at de 1onsiliul :uperior al
&agistraturii@
K organizeaz primirea n audien a cetenilor, precum i activitatea de rezolvare a
sesizrilor, reclamaiilor i plngerilor@
K asigur conlucrarea seciilor, serviciilor i celorlalte compartimente de
activitate de la parc%etele din circumscripie@
K sta'ilete, cu avizul conform al compartimentului informatic din cadrul Parc%etului de
pe lng nalta 1urte de 1asaie i ?ustiie, numrul informaticienilor din cadrul parc%etului de pe
lng curtea de apel@
K ia msuri pentru ela'orarea proiectelor de 'uget anual ale unitilor din circumscripia
parc%etului de pe lng curtea de apel@
K convoac colegiul de conducere al parc%etului de pe lng curtea de apel i prezideaz
edinele acestuia@
/0
K convoac anual sau ori de cte ori este nevoie adunarea general a procurorilor din
cadrul parc%etului de pe lng curtea de apel@
K formuleaz recomandri pentru ela'orarea propunerilor procurorului general al
Parc%etului de pe lng nalta 1urte de ?ustiie i 1asaie pentru funciile de conducere din
respectivul parc%et, altele dect cele prevzute de art. 0, alin. GB din Legea nr, "8"7*880,
repu'licat, cu modificrile i completrile ulterioare@
K desemneaz, potrivit legii, procurorul care autorizeaz investigatorii i
cola'oratorii su' acoperire@
K asigur implementarea strategiilor naionale i sectoriale n domeniul justiiei@
K este ordonator secundar de credite i rspunde de folosirea, conform legii, a sumelor
primite de la 'uget, de integritatea 'unurilor ncredinate parc%etului de pe lng curtea de apel,
de inerea la zi a conta'ilitii i de prezentarea drilor de seam conta'ile asupra execuiei
'ugetare@ coordoneaz ela'orarea proiectului de 'uget anual al parc%etului de pe lng curtea de
apel, integrarea proiectelor de 'uget ntocmite de parc%etele de pe lng tri'unalele din raza
parc%etului curii de apel respective i asigur transmiterea lor ctre Parc%etul de pe lng nalta
1urte de 1asaie i ?ustiie. 4tri'uiile specifice de ordonator de credite pot fi delegate
managerului economic@
K evalueaz anual activitatea parc%etelor din su'ordine i prezint un raport procurorului
general al Parc%etului de pe lng nalta 1urte de 1asaie i ?ustiie@
K coordoneaz, controleaz i rspunde de 'una administrare a parc%etului unde
funcioneaz, precum i a parc%etelor din circumscripie@
K verific repartizarea de ctre procurorii cu funcii de conducere ai parc%etelor de pe
lng tri'unale, tri'unalele pentru minori i familie i judectoriile din circumscripie a dosarelor
procurorilor, innd cont, n principal, de urmtoarele criterii> specializarea, aptitudinile,
experiena, numrul de dosare aflate n lucru i gradul lor de complexitate, specificul fiecrui
caz n parte, cazurile de incompati'ilitate i conflict de interese, precum i alte situaii
deose'ite@
K evalueaz periodic calitatea actelor de urmrire penal sau a activitii judiciare i
acolo unde se impune ia msuri urgente pentru nlturarea deficienelor i eficientizarea
activitii@
K desemneaz procurorul general adjunct la conducerea Diroului informaiilor clasificate.
:=
6.&. S'ru('ur" )i (onu(!r!" p"r(*!'u%ui :i%i'"r
Parc%etul &ilitar de pe lng 1urtea &ilitar de 4pel Ducureti are urmtoarea structur>
secia de urmrire penal@ secia judiciar i 'iroul de documente clasificate.
Parc%etul &ilitar de pe lng Ari'unalul &ilitar Aeritorial Ducureti are urmtoarea
structur>
R :ecia de urmrire penal@ ; :ecia judiciar@
R Diroul de documente clasificate.
:eciile sunt conduse de procurori militari efi secie care exercit n mod corespunztor
atri'uiile prevzute de Regulament, art. 0 alin. G"B.
1ompartimentul de informaii clasificate se organizeaz i funcioneaz potrivit ordinelor
procurorului general al Parc%etului de pe lng nalta 1urte de 1asaie i ?ustiie privind protecia
de ctre &inisterul Pu'lic a informaiilor clasificate, precum i n 'aza Fotrrii 6uvernului nr.
-!-7*88*, cu modificrile i completrile ulterioare i Fotrrii 6uvernului nr. =!7*88*.
(tribu"iile parchetelor militare
Parc%etele militare ndeplinesc, n raport de activitile specifice i competena material
proprie, sta'ilit de lege, atri'uiile prevzute pentru parc%etele civile corespunztoare.
:ecia de urmrire penal i anticorupie i :ecia judiciar ale Parc%etului &ilitar de pe
lng 1urtea &ilitar de 4pel Ducureti exercit n mod corespunztor activitile prevzute n
Regulament, art. =+ i art. =! alin. GB.
:ecia de urmrire penal i anticorupie i :ecia judiciar ale Parc%etului &ilitar de pe
lng Ari'unalul &ilitar Aeritorial Ducureti exercit n mod corespunztor activitile prevzute
n Regulamentul de ordine interioar, art. !+ i art. !! alin. GB, iar parc%etele de pe lng
tri'unalele militare, pe cele prevzute n art. ,0, din acelai act normativ, conform legii.
Conducerea parcheteleor militare
Parc%etul &ilitar de pe lng 1urtea &ilitar de 4pel Ducureti este condus de
procurorul general militar, ajutat de procurorul general militar adjunct, iar Parc%etul &ilitar de
pe lng Ari'unalul &ilitar Aeritorial Ducureti i parc%etele de pe lng tri'unalele militare, de
un prim)procuror militar, ajutat de un prim)procuror militar adjunct.
Prevederile din Regulamentul de ordine interioar al parc%etelor din * fe'ruarie *88=,
art. =*, =", !*, !" i ale art. ,* alin. G-B i G+B se aplic n mod corespunztor.
:1
(n cadrul acestor parc%ete funcioneaz personal militar, angajat al &inisterului 4prrii,
cu desfurarea activitii n parc%etele militare.
6.6. S'ru('ur" )i (onu(!r!" p"r(*!'!%or ! p! %@n$2 'ri,un"%! )i " p"r(*!'!%or ! p!
%@n$2 'ri,un"%!%! p!n'ru :inori )i +":i%i!
*tructura parchetelor de pe l$ng tribunale i a parchetelor de pe l$ng tribunalele
pentru minori i familie
Parchetele de pe l$ng tribunale au urmtoarea structur:
- *ec"ia de urmrire penal, ) *ec"ia judiciar,
-!epartamentul economico-financiar i administrativ5
La parc%etele de pe lng tri'unale pot fi nfiinate secii, servicii i 'irouri, potrivit legii.
La Parc%etul de pe lng Ari'unalul Ducureti funcioneaz, de asemenea, :ecia de
supraveg%ere a urmririi penale, iar la Parc%etul de pe lng Ari'unalul 1onstana i Parc%etul de
pe lng Ari'unalul 6alai, :ecia maritim i fluvial.
:eciile, serviciile i 'irourile sunt conduse de procurori efi.
*ec"ia de urmrire penal
:ecia de urmrire penal este condus de un procuror ef secie, iar procurorii din cadrul
acestei secii au atri'uiile>
aB efectueaz urmrirea penal n cauzele date prin lege n competena lor i sesizeaz
instana de judecat competent@ pot participa la edinele de judecat, n condiiile legii@
'B asigur folosirea mijloacelor te%nice criminalistice n activitatea de urmrire
penal@
cB urmresc modul de aprare a drepturilor i intereselor minorilor, precum i ale
persoanelor puse su' interdicie, de organele i instituiile judeene@
*ec"ia de supraveghere a urmririi penale
:ecia de supraveg%ere a urmririi penale a Parc%etului de pe lng Ari'unalul Ducureti
este condus de un procuror ef secie, iar procurorii din cadrul acestei secii au urmtoarele
atri'uii>
:(
R exercit supraveg%erea activitii de urmrire penal efectuate de organele de cercetare
penal@
R sesizeaz instanele de judecat i pot participa la edinele de judecat, n condiiile
legii@
*ec"ia judiciar
:ecia judiciar este condus de un procuror ef secie, iar procurorii din cadrul acestei
secii au atri'uiile>
aB asigur i urmresc pregtirea i participarea procurorilor la judecarea cauzelor penale
i civile, n cazurile prevzute de lege@
'B exercit cile de atac mpotriva %otrrilor pronunate de tri'unal@
cB identific cazurile de aplicare neunitar a legii i fac propuneri motivate pentru
promovarea recursului n interesul legii@
dB ndeplinesc orice alte atri'uii prevzute de lege i de ordinele procurorului general al
Parc%etului de pe lng nalta 1urte de 1asaie i ?ustiie sau ale procurorului ierar%ic superior@
La Parc%etul de pe lng Ari'unalul Ducureti funcioneaz o secie judiciar penal i o
secie judiciar civil care exercit n mod corespunztor atri'uiile seciei judiciare.
*ec"ia maritim i fluvial
:eciile maritime i fluviale ale Parc%etului de pe lng Ari'unalul 1onstana i ale
Parc%etului de pe lng Ari'unalul 6alai ndeplinesc, n mod corespunztor, atri'uiile
prevzute de Regulamentul de ordine interioar al parc%etelor din * fe'ruarie *88=, art. !+ i
art. !! alin.GlB, cu privire la cauzele penale care se judec n prim instan de seciile maritime i
fluviale ale tri'unalelor.
Organizarea i func"ionarea parchetelor de pe l$ng tribunalele pentru minori i familie
Parc%etele de pe lng tri'unalele pentru minori i familie sunt organizate i funcioneaz
potrivit dispoziiilor Legii nr. "807*880, repu'licat, cu modificrile i completrile ulterioare.
Parc%etele de pe lng tri'unalele pentru minori i familie exercit n mod corespunztor
atri'uiile ce revin parc%etelor de pe lng tri'unale i parc%etelor de pe lng judectorii n
cauzele cu minori.
Conducerea parchetelor de pe lng tri$unale i a parchetelor de pe lng tri$unalele
pentru minori i amilie
:3
Parc%etele de pe lng tri'unale i parc%etele de pe lng tri'unalele pentru minori i
familie sunt conduse de prim)procurori, ajutai de unul sau, dup caz, * prim)procurori adjunci,
n funcie de volumul de activitate.
La Parc%etul de pe lng Ari'unalul Ducureti primprocurorul este ajutat de )" adjunci,
Prim)procurorul adjunct ori, dup caz, prim)procurorii adjunci exercit msurile dispuse
de prim)procuror, coordonnd i controlnd activitatea seciilor ori a altor compartimente ale
parc%etului repartizate de acesta.
(n a'sena prim)procurorului, prim)procurorul adjunct l nlocuiete de drept n
exercitarea atri'uiilor ce i revin n aceast calitate.
1nd sunt la un tri'unal doi prim)procurori adjunci, prin ordin al procurorului general se
va sta'ili ordinea celor care exercit conducerea parc%etului.
Aot aa, prin ordin se va sta'ili i ordinea n care se exercit conducerea parc%etului de pe
lng tri'unal, n cazul a'senei sau al imposi'ilitii exercitrii funciei concomitent de ctre
prim)procurorul, adjunctul sau adjuncii si.
Prim)procurorul poate delega dreptul de semntur numai prim)procurorului adjunct sau,
dup caz, unui procuror ef secie, n condiiile legii i pe perioad determinat.
6.8. S'ru('ur" 7u!(2'orii )i (onu(!r!" p"r(*!'!%or ! p! %@n$2 7u!(2'orii
Pe lng toate judectoriile din Romnia, funcioneaz parc%ete.La Parc%etul de pe lng
?udectoria 1onstana i Parc%etul de pe lng ?udectoria 6alai funcioneaz :ecia maritim i
fluvial, care ndeplinete, n mod corespunztor, atri'uiile prevzute de Regulament n art. !+
i art. !! alin. GB, cu privire la cauzele penale care se judec n prim instan de secia maritim
i fluvial a judectoriei.
:ecia este condus de un procuror ef secie.
Parchetele de pe l$ng judectorii au atribu"iile:
aB efectueaz urmrirea penal i sesizeaz instanele de judecat n cauzele date
prin lege n competena lor@ pot participa Ca edinele de judecat, n condiiile legii@
'B exercit supraveg%erea activitii de urmrire penal efectuat de organele de
cercetare penal n cauzele prevzute de lege@
cB in evidena cauzelor prevzute la lit. 'B, n care s)a dispus nceperea urmririi penale,
i urmresc soluionarea operativ i temeinic a acestora@
:<
dB asigur folosirea mijloacelor te%nice criminalistice n activitatea de urmrire
penal@
eB soluioneaz plngerile mpotriva msurilor i actelor de urmrire penal n cauzele n
care se exercit supraveg%erea activitii de urmrire penal si rezolv conflictele de competen
ntre organele de cercetare penal, potrivit legii@
fB urmresc modul de aprare a drepturilor i intereselor minorilor, precum i ale
persoanelor puse su' interdicie, de instituiile i organele locale@
gB exercit aciunea civil n cazurile prevzute de lege@
%B asigur participarea procurorilor la judecarea cauzelor penale i civile, n cazurile
prevzute de lege@
iB exercit cile de atac mpotriva %otrrilor pronunate de judectorie@
jB examineaz, din oficiu, la cererea persoanelor interesate ori din dispoziia organelor
ierar%ic superioare, %otrrile judectoreti definitive i, dup caz, irevoca'ile i fac propuneri
pentru atacarea lor cu recurs n interesul legii@
HB realizeaz activitile prevzute de lege ori de alte acte normative privind pregtirea
procurorilor stagiari, precum i cele de perfecionare profesional a personalului@
B ndeplinesc orice alte atri'uii prevzute de lege i de ordinele procurorului general al
Parc%etului de pe lng nalta 1urte de 1asaie i ?ustiie sau ale procurorului ierar%ic superior.
Parc%etele de pe lng judectorii sunt conduse de prim)procurori, ajutai, n cazul
unitilor mari, de prim)procurori adjunci.
Prim)procurorul adjunct acioneaz pentru ducerea la ndeplinire a msurilor dispuse de
prim)procuror, coordonnd i controlnd activitatea compartimentelor parc%etului, repartizate de
acesta.
Cn lipsa prim)procurorului, nlocuitorul su de drept este prim)procurorul adjunct, n
cazul n care nu exist funcia de prim)procuror adjunct, prim)procurorul parc%etului de pe lng
tri'unal va desemna, n scris, la propunerea prim)procurorului parc%etului de pe lng
judectorie, pentru situaia a'senei, un nlocuitor, cu acordul acestuia, ale crui acte procedurale
vor fi confirmate de procurorul ierar%ic superior.
Prim)procurorul poate delega dreptul de semntur prim)procurorului adjunct sau, dup
caz, altui procuror.
:5
CAPITOLUL 8
COLEGIILE DE CONDUCERE I ADUN/RILE GENERALE ALE
PROCURORILOR
8.1. Co%!$ii%! ! (onu(!r!
(n cadrul Parc%etului de pe lng nalta 1urte de 1asaie i ?ustiie funcioneaz colegiul
de conducere care %otrte asupra pro'lemelor generale ale &inisterului Pu'lic.
Cn cadrul parc%etelor de pe lng curile de apel, parc%etelor de pe lng tri'unale,
parc%etelor de pe lng tri'unalele pentru minori i familie, al parc%etelor militare, precum i al
parc%etelor de pe lng judectorii funcioneaz colegii de conducere care avizeaz pro'lemele
generale ale parc%etelor.
1olegiile de conducere sunt formate dintr)un numr impar de mem'ri.1olegiul de
conducere al Parc%etului de pe lng nalta 1urte de 1asaie i ?ustiie este constituit din
procurorul general, prim)adjunctul acestuia i - procurori desemnai n adunarea general a
procurorilor.
1olegiile de conducere de la parc%etele de pe lng curile de apel, tri'unale, tri'unale
pentru minori i familie, judectorii i de la parc%etele militare au componena>
aB la parc%etele de pe lng curile de apel> procurorul general i + procurori, alei pe o
perioad de " ani n adunarea general a procurorilor@
'B la parc%etele de pe lng tri'unale> prim)procurorul i + procurori, alei pe o perioad
de : ani n adunarea general a procurorilor@
cB la parc%etele de pe lng tri'unale specializate i judectorii> prim)procurorul i * sau
0 procurori alei pe o perioad de : ani n adunarea general a procurorilor.
Pentru alegerea mem'rilor colegiului de conducere se ntocmesc liste cu toi procurorii
parc%etului, cu excepia procurorului general sau, dup caz, a prim)procurorului, precum i a
celor care declar n preala'il c nu neleg s fac parte din colegiu.
La parc%etele la care funcioneaz secii, mem'rii colegiului de conducere se aleg, de
regul, din secii diferite.
:/
:unt declarai alei mem'ri ai colegiului de conducere procurorii care o'in cel puin
jumtate plus unu din numrul voturilor vala'il exprimate.
(n cazul n care la parc%etele de pe lng judectorii i tri'unale specializate numrul
procurorilor este mai mic de : atri'uiile colegiului de conducere se exercit de prim)procurorul
parc%etului.
1olegiul de conducere dez'ate pro'lemele generale de conducere a parc%etului i adopt
%otrri menite s asigure 'una funcionare a acestuia.
1olegiul de conducere al Parc%etului de pe lng nalta 1urte de 1asaie i ?ustiie i
desfoar activitatea n edine care se convoac de ctre procurorul general sau de ctre cel
puin " dintre mem'rii acestuia, trimestrial sau ori de cte ori se apreciaz necesar s consulte
mem'rii acestui organism n luarea, n condiiile legii, a unor decizii privind> informarea n
legtur cu situaia criminalitii, ce se prezint Parlamentului Romniei, Preedintelui
Romniei,6uvernului, ministrului justiiei, precum i mass)mediei@ proiectele rapoartelor privind
activitatea &inisterului Pu'lic@ rezultatele unor controale dispuse de ministrul justiiei ori de
procurorul general i msurile ce tre'uie luate pentru nlturarea greelilor i a neajunsurilor
constatate@ cazurile de aplicare neuniform a legii n activitatea unor parc%ete@ deontologia
profesional i starea disciplinar n structurile &inisterului Pu'lic@ 'aza material a parc%etelor
i m'untirea condiiilor de munc ale personalului@ pro'lemele economico)fmanciare sau
administrative i relaiile &inisterului Pu'lic cu celelalte autoriti pu'lice i msurile necesare
pentru perfecionarea cola'orrii cu acestea.
1olegiul de conducere se ntrunete trimestrial sau ori de cte ori este necesar.
La Parc%etul de pe lng nalta 1urte de 1asaie i ?ustiie, parc%etele de pe lng curile
de apel i parc%etele de pe lng tri'unal, la edinele colegiului de conducere pot participa i
procurorii efi secie sau ali procurori care nu sunt mem'ri ai acestuia, fr drept de vot.
(n funcie de pro'lemele supuse dez'aterii, la edinele colegiilor de conducere ale
parc%etelor de pe lng curile de apel, tri'unale i tri'unale specializate pot fi invitai i
procurori de la alte parc%ete, care nu au drept de vot.
Medinele colegiului de conducere nu sunt pu'lice iar n acestea se adopt %otrri cu
votul majoritii mem'rilor si.
::
/ez'aterile i %otrrile colegiului de conducere se consemneaz ntr)un proces)ver'al
nc%eiat de secretariatul colegiului i semnat de toi mem'rii si. Fotrrile colegiului de
conducere se aduc la cunotin celor interesai.
8.&. Aun2ri%! $!n!r"%! "%! pro(urori%or
4dunarea general a procurorilor este compus din toi procurorii n funcie
ai parc%etului, inclusiv procurorii stagiari, precum i cei delegai sau detaai Ca alte parc%ete.
4dunarea general a procurorilor are atri'uiile> dez'ate activitatea anual desfurat de
parc%ete@ alege, n condiiile legii, mem'rii 1onsiliului :uperior al &agistraturii@ dez'ate
pro'leme de drept@ iniiaz procedura de revocare a mem'rilor 1onsiliului :uperior al
&agistraturii@ formuleaz puncte de vedere la solicitarea 1onsiliului :uperior al &agistraturii@
alege i revoc, n condiiile legii, mem'rii colegiului de conducere.
4dunarea general a procurorilor este legal constituit n prezena majoritii procurorilor
n funcie, cu excepia situaiei n care se aleg mem'rii 1onsiliului :uperior al &agistraturii,
cnd este necesar prezena a cel puin dou treimi din numrul procurorilor n funcie.
4dunrile generale ale procurorilor se organizeaz anual sau ori de cte ori este necesar i
se convoac astfel>
aB adunarea general a procurorilor Parc%etului de pe lng nalta 1urte de 1asaie i
?ustiie se convoac i este prezidat de ctre procurorul general, n lipsa procurorului general,
adunarea general este prezidat de prini)adjunctul ori adjunctul acestuia@
'B adunarea general a procurorilor din cadrul parc%etului de pe lng curtea de apel se
convoac i este prezidat de procurorul general al parc%etului de pe lng curtea de apel@
cB adunarea general a procurorilor din cadrul parc%etului de pe lng tri'unal se
convoac i este prezidat de prim)procurorul parc%etului de pe lng tri'unal@
dB adunarea general a procurorilor din cadrul parc%etului de pe lng tri'unalul pentru
minori i familie se convoac i este prezidat de prim)procurorul acestui parc%et@
eB adunarea general a procurorilor din cadrul parc%etului de pe lng judectorie se
convoac i este prezidat de prim)procurorul acestui parc%et.
4dunrile generale ale procurorilor se convoac i la solicitarea unei treimi din numrul
procurorilor care fac parte din aceasta.
:A
4dunrile generale ale procurorilor se pot convoca i de Plenul 1onsiliului :uperior al
&agistraturii sau de colegiul de conducere al parc%etului.
4tunci cnd se aleg mem'rii 1onsiliului :uperior al &agistraturii, adunarea general este
prezidat de procurorul cu cea mai mare vec%ime n magistratur, care nu i)a depus candidatura
pentru funcia de mem'ru al 1onsiliului :uperior al &agistraturii, i este organizat de colegiul
de conducere al Parc%etului de pe lng nalta 1urte de 1asaie i ?ustiie sau, dup caz, de
colegiile de conducere ale parc%etelor de pe lng curile de apel.
(n cadrul adunrii generale a procurorilor din cadrul Parc%etului de pe lng nalta 1urte
de 1asaie i ?ustiie, la alegerea mem'rului pentru 1onsiliul :uperior al &agistraturii particip
i procurorii /ireciei 5aionale 4nticorupie.
Fotrrile adunrilor generale se iau cu votul majoritii mem'rilor, cu excepiile
prevzute de lege.
:0
STUDIU DE CAZ
TRIBUNALUL BUCURETI A SECIA I PENAL/
&inisterul Pu'lic S Parc%etul de pe lng (nalta 1urte de 1asaie i ?ustiie S /irecia
5aional 4nticorupie a fost reprezentat de un procuror.
Pe rol soluionarea propunerii formulate de &inisterul Pu'lic S Parc%etul de pe lng
(nalta 1urte de 1asaie i ?ustiie S /irecia 5aional 4nticorupie, privind luarea msurii
arestrii preventive pentru o perioad de *, zile fa de inculpaii B i C, ncepnd cu data de
*-.8,.*8 i pn la data de *".8.*8 inclusiv.
La apelul nominal fcut n edina din camera de consiliu au rspuns inculpaii B,
personal, aflat n stare de reinere i asistat de aprtori alei avocat conform mputernicirii
avocaiale aflate la dosar Gfila *-B, respectiv avocat conform mputernicirii avocaiale nr., aflat
la dosar Gfila *+B i C, personal, n stare de deinere i asistat de aprtor ales avocat, conform
mputernicirii avocaiale aflate la dosar Gfila *=B.
Procedura este legal ndeplinit. :)a fcut referatul cauzei de ctre grefierul de edin,
dup care>
Ap2r2'oru% in(u%p"'u%ui B, avocat, avnd cuvntul, a solicitat Ari'unalului ncuviinarea
pro'ei cu nscrisuri n circumstaniere constnd n 2Regulamente, Cnstruciuni i Recomandri
pentru 4r'itri, 4r'itri 4sisteni i #'servatori de 4r'itri3 S ediia septem'rie *8,
2 Regulamente, Cnstruciuni i Recomandri pentru 4r'itri i 4r'itri 4sisteni3 S ediia
septem'rie *88 i 2Regulamente Cnstruciuni i Recomandri pentru 4r'itri i 4r'itri 4sisteni3
S ediia septem'rie *88,, Gataate n plicul sigilatB Fotrrea nr. - a Diroului 9xecutiv al
1omisiei 1entrale a 4r'itrilor din data de *.8-.*8 Gfilele *!)*,B i ultimul act n
circumstaniere constnd n programul jocurilor 9c%ipei .1 A.&. n turul campionatului *8)
*8* Gfila "8B.
R!pr!5!n'"n'u% Minis'!ru%ui Pu,%i(, avnd cuvntul, a formulat concluzii de admitere a
pro'ei solicitate de aprtorul inculpatului O.
A=
Tri,un"%u%, deli'ernd, n temeiul art. += 1od procedur penal, a ncuviinat pro'a cu
nscrisuri solicitat de aprtorul inculpatului O, apreciind)o ca fiind util soluionrii cauzei.
5emaifiind cereri preala'ile de formulat sau excepii de invocat, Ari'unalul, potrivit disp.
art. =8 alin. * 1.pr.pen., aduce la cunotina inculpailor O i T faptele care formeaz o'iectul
cauzei, ncadrarea juridic a acestora, precum i dreptul de a nu face nicio declaraie, atrgndu)
li)se totodat atenia c ceea ce declar poate fi folosit i mpotriva lor.
(ntre'ai fiind de ctre instan dac doresc s dea o declaraie, inculpaii O i T au artat
c neleg s dea declaraii n faa instanei investit cu soluionarea propunerii de arestare
preventiv.
(n 'aza art. -8 alin. 1.pr.pen., se procedeaz la ascultarea inculpailor O i T,
declaraiile fiind consemnate i ataate la dosar, dup citire i semnare Gfilele ")"* respectiv
"")"0B.
'emaifiind cereri de formulat instan"a a constatat propunerea de arestare preventiv n
stare de judecat i a acordat cuv$ntul n dezbaterea acesteia5
R!pr!5!n'"n'u% Minis'!ru%ui Pu,%i(, avnd cuvntul, a solicitat n temeiul dispoziiilor
art. 0,

raportat la dispoziiile art. 0! lit. f. 1od procedur penal admiterea propunerii lurii
msurii arestrii preventive pentru cei doi inculpai, propunere formulat de Parc%etul de pe
lng (nalta 1urte de 1asaie i ?ustiie S /irecia 5aional 4nticorupie pentru o durat de *,
de zile ncepnd de la data de *-.8,.*8 i pn la data de *".8.*8 inclusiv.
Procurorul a artat c inculpatul O este cercetat pentru svrirea infraciunii de luare de
mit n form continuat prevzut i pedepsit de art. *-0 alin. 1. pen. raportat la art. + din
Legea =!7*888 pentru prevenirea, descoperirea i sancionarea faptelor de corupie, cu aplicarea
art. 0 alin.* 1.pen., iar inculpatul T fiind cercetat pentru svrirea infraciunii de dare de mit
n form continuat, prevzut i pedepsit de art. *-- alin. 1. pen. raportat la art. + din Legea
=!7*888 pentru prevenirea, descoperirea i sancionarea faptelor de corupie, cu aplicarea art. 0
alin.* 1.pen.
Referitor la situaia de fapt cuprins n actul de acuzare, procurorul a artat c, n sarcina
inculpatului O s)a reinut c la data de *.8-.*8, cu ocazia exercitrii atri'uiilor de serviciu ca
supervizor la meciul de fot'al ..1.&. A.&. S <. 1. din cadrul etapei a "0 )a a Ligii C, a primit de
la inculpatul T prin intermediul inculpailor E suma de ,.888 de euro n scopul delegrii unor
ar'itrii agreai de ec%ipa de fot'al , la jocurile ediiei de campionat *8)*8*. 1u aceeai ocazie
A1
inculpatul O a 'eneficiat de transport gratuit cu elicopterul pe ruta D. S A. &.i retur, folos oferit
de inculpatul T cu ajutorul inculpatului E, iar n sarcina inculpatului T s)a reinut c, la data de
*.8-.*8, cu ocazia desfurrii partidei de fot'al ..1.&. A.&. S <. 1. din cadrul etapei a "0)
a a Ligii C, a remis inculpatului O, prin intermediul inculpailor E i , suma de ,.888 de euro n
scopul delegrii unor ar'itrii agreai de ec%ipa de fot'al t., la jocurile ediiei de campionat *8)
*8*. (n aceiai mprejurare i n acelai scop, inculpatul E a asigurat, n mod gratuit, deplasarea
inculpatului O pe ruta D. ) A.&. i retur, aciune realizat cu ajutorul inculpatului T, pilot al
elicopterului deinut de inculpatul E.
(n continuare, procurorul a artat c materialul pro'ator administrat n dosar dovedete c
inculpaii au svrit faptele reinute n sarcina lor i anume> procesele S ver'ale de sesizare din
oficiu din *".8+.*8 i 8=.8=.*8, declaraiile nvinuitului E, declaraiile martorilor audiai n
cauz, proces S ver'al din 8.8,.*8 de redare a coninutului dialogului a , GnouBconvor'iri
telefonice, note de redare a coninutului unor convor'iri telefonice nregistrate n 'aza
autorizaiei nr. NNNN emis de NN, nscrisuri puse la dispoziie de ctre .. R..., 1. 1. 4. L. P. ..
Grapoarte de supervizare Liga C, rapoarte de o'servare L.P..., rapoarte de o'servare ar'itri S
1.1.4.B.
(n final, procurorul a artat c, n raport de pro'atoriul administrat, rezult c
inculpaii O i T se afl n situaia prev. de art. 0! lit. 2f3 1.p.p., acetia svrind o infraciune
pentru care legea prevede pedeapsa nc%isorii :"i :"r! ! 8 "ni i exist pro'e c lsarea lor n
li'ertate prezint un pericol concret pentru ordinea pu'lic, pericol concret care rezid din modul
n care au acionat, inculpatul O prin prisma funciei deinute desemnnd ar'itrii dup 'unul su
plac i transformnd programul jocurilor ntr)o loterie i un instrument la mna ar'itrilor din R.,
iar demersurile inculpatului T fiind fcute cu scopul de a)i ajuta ec%ipa de fot'al.
Pentru toate aceste motive, reprezentantul &inisterului Pu'lic a solicitat admiterea
propunerii i luarea msurii arestrii preventive a celor doi inculpai pentru *, de zile ncepnd
cu data de *-.8,.*8 i pn la data de *".8.*8 inclusiv.
4prtorul ales al inculpatului O, avocat ... avnd cuvntul, a solicitat a se o'serva c n
cauz nu sunt ndeplinite cumulativ condiiile prevzute de dispoziiile art. 0! lit. f 1od
procedur penal pentru luarea msurii arestrii preventive a inculpailor, n sensul c, dac
prima tez referitoarea la pedeaps este ndeplinit pedeapsa pentru infraciunile reinute n
A(
sarcina inculpailor fiind mai mare de patru ani, teza a ) CC)a cu privire la pericolul concret pe
care lsarea n li'ertate a inculpailor ar fi de natur s l creeze nefiind ndeplinit.
4prtorul a mai artat c mijloacele de pro' infirm existena pro'elor dar i a
indiciilor temeinice n sensul n c, n cauz s rezulte presupunerea rezona'il c inculpaii au
svrit faptele reinute n sarcina lor, respectiv inculpatul T infirm faptul c ar fi remis vreo
sum de 'ani, iar inculpatul O c ar fi primit vreo sum de 'ani, invitaia lui E la A.&.fiind
fcut fr vreo legtur cu activitatea sa n calitate de ef al ar'itrilor de fot'al i n legtur cu
atri'uiile pe care le)ar fi avut n funcia sa de preedinte al 1. 1..
(n continuare, aprtorul a artat c nu sunt ntrunite elementele constitutive ale
infraciunii de luare de mit reinut n sarcina inculpatului Gart. *-0 alin. 1od penalB ntruct
nu se regsesc date din care s rezulte c ar fi primit 'ani sau un alt folos material, respectiv nici
pilotul elicopterului numitul E nu a declarat c ar fi nmnat inculpatului O vreun plic cu 'ani cu
ocazia deplasrii acestuia la A.&..
4prtorul a mai artat c indiciile n sensul celor prevzute de dispoziiile art. +!

1od
procedur penal nu se regsesc n prezenta spe, fiind vor'a doar de nite interceptri ale unor
convor'iri telefonice care au relevat doar aspecte referitoare la relaiile de afaceri ale inculpatului
O, aspecte ce in de diverse sume de 'ani sau valut i de aranjarea unui cadou.
1oncluzionnd, aprtorul a mai artat c lipsete veriga pilot S finalitatea aciunii S
fcndu)se referire la faptul c inculpatul T n calitate de supervizor a primit 'ani dar pentru
delegrile din campionat, ns pericolul concret tre'uie dovedit concret de mijloacele de pro'
pentru prezent i viitor i nu presupus generic.
Pentru toate aceste motive invocate, aprtorul a solicitat respingerea propunerii
formulate de Parc%et n sensul lurii msurii arestrii preventive a inculpatului i n su'sidiar
nlocuirea acesteia cu msura o'ligrii de a nu prsi localitatea.
Ap2r2'oru% "%!s "% in(u%p"'u%ui B, "9o("' AAA, avnd cuvntul, a artat c n cauz nu
exist indicii temeinice c inculpatul O a svrit fapta reinut n sarcina sa, iar afirmaia fcut
de acuzare cu privire la primirea unei sume de 'ani pentru aranjarea delegrilor din campionat
reprezint un raionament ilogic care conduce la concluzii greite cu privire la persoanele i
fapta dedus judecii.
(n continuare, aprtorul a artat c pericolul concret tre'uie dovedit cu pro'e certe Gvezi
cauza Ualmanovici contra Romniei i cauza :cundeanu contra RomnieiB ntruct instanele nu
A3
au dovedit cu pro'e certe magnitudinea pericolului concret pe care persoana inculpailor ar fi de
natur s l prezinte pentru ordinea pu'lic i nici nu au motivat de ce o alt msur alternativ
nu s)ar impune.
Pentru aceste motive, aprtorul a solicitat n principal respingerea propunerii formulate
de Parc%et n sensul lurii msurii arestrii preventive a inculpatului, iar n su'sidiar, fa de
circumstanele personale ale inculpatului O, luarea unei alte msuri ca de exemplu luare msurii
o'ligrii de a nu prsi ara7localitatea ntruct nu exist date din care s rezulte c inculpatul s)
ar putea sustrage urmririi penale sau c ar mpiedica 'una desfurare a cercetrii judectoreti.
Ap2r2'oru% "%!s "% in(u%p"'u%ui C., "9o("' AAA, avnd cuvntul, a artat c se raliaz
concluziilor aprtorilor inculpatului O, ac%iesnd la ele.
(n susinerea aprrii, avocatul a apreciat necesar ca i evoluie cronologic o analiz
sumar a unor nscrisuri ela'orate de Parc%et n faza de urmrire penal Gfila CCC ) vol. CB respectiv
procesul)ver'al de sesizare din oficiu n care se precizeaz c o'iectul infraciunii de luare de
mit ar fi remiterea unei sume de ,.888 euro n sc%im'ul delegrii unei 'rigzi de ar'itri
agreat de ec%ipa gazd la meciul ..1.&. A.&.S <. 1. la data de *.8-.*8, iar ntr)o logic
fireasc a rezultat c acea sum de 'ani nu putea fi remis dect la data de *.8-.*8, n
condiiile n care delegarea se face cu cel puin cteva zile de meci i nu exist din nici un act al
Parc%etului c s)ar fi acceptat promisiunea respectiv anterior momentului *.8-.*8, ar'itrii
fiind delegai cu cteva zile nainte de momentul respectiv.
Pe de alt parte, aprtorul a mai artat c n referatul din data de *8.8=.*8 Gfila *-)
vol. CB, referat prin care se solicit autorizarea unor interceptri n care la un interval de trei
sptmni se modific elementul constitutiv al infraciunii respective i se menioneaz n
urmtorii termeni faptul c s)a remis o sum de 'ani 2n sc%im'ul delegrii unei 'rigzi de
ar'itri care s defavorizeze ec%ipa t.3, deci, n opinia acuzrii, dac domnul T despre care se
crede c ar conduce din um'r ec%ipa de fot'al din A.&., ar fi vrut s i defavorizeze ec%ipa, ar
fi fost nevoit s remit o sum de 'ani unei persoane din conducerea 1.1. i nu ar fi apelat c%iar
la proprii juctori pe care i controleaz.
1a un ultim aspect, aprtorul a artat c, prin Rezoluia de ncepere a urmrii penale din
data de *septem'rie Gfila - S vol. CB, n care este o a treia versiune a scopului comiterii
infraciunii i anume n scopul delegrii unei 'rigzi de ar'itri agreat de ec%ipa trgmureean,
cu toate c la cele apte meciuri au fost delegai ase ar'itri, rezultatele au fost modeste iar opinia
A<
pu'lic nu a fost oripilat cu privire la ar'itraj, rezult o evident contradicie cuprins n actele
de urmrire penal.
1oncluzionnd aprarea a artat c nu exist la dosar pro'a din care rezult c inculpaii
au svrit faptele de dare i luare de mit ntruct declaraia nvinuitului 1. este n sensul
negrii faptei artnd c nu i amintete ce s)a ntmplat n acea zi iar declaraia pilotului este
tot n acelai sens, necertificnd primirea sau darea vreunei sume de 'ani.
(n final aprtorul a artat c nefiind pro'at svrirea faptei reinute n sarcina
inculpatului, nu rezult nici existena unui pericol concret n sensul celui prevzut de art. 0! lit.
f 1od procedur penal, deci nu sunt ntrunite n cauz condiiile pentru a fi luat msura
arestrii preventive a inculpatului.
Pentru aceste motive invocate aprtorul a solicitat n principal respingerea propunerii
formulate de Parc%et iar n su'sidiar nlocuirea msurii arestrii preventive cu msura o'ligrii
de a nu prsi localitatea sau ara neexistnd pericolul c inculpatul se va sustrage urmririi
penale sau va mpiedica 'una desfurare a procesului penal.
In(u%p"'u% B, avnd cuvntul, a artat c materialul pro'ator nu este n concordan cu
realitatea, nu cunoate nici pe recepionerul %otelului inculpatului T i nici pilotul elicopterului,
de asemenea numitul O nu este nici mem'ru i nici salariatul 1. 5. .4., iar <9.4 i .C.4 au
susinut ca o garanie numirea sa n funcie.
4 concluzionat n sensul c nu este vinovat i niciodat nu a pus n calitate de preedinte
al 1.5.4., 'rigzi de ar'itri la comand n favoarea sau n defavoarea unor ec%ipe de fot'al.
In(u%p"'u% C, avnd cuvntul, a artat c nu este vinovat, are +88 de angajai n
activitatea pe care o desfoar la A.&.pentru care are responsa'ilitate, a stat la dispoziia
procurorilor, nu este n um'ra ec%ipei .1& A.&.i nu are nici un interes ascuns cu privire la
aceasta.
(n final a solicitat judecarea n stare de li'ertate pentru c nu se consider vinovat de
acuzaiile aduse.
1UDEC/TORUL
Prin prisma celor mai sus expuse, Ari'unalul apreciaz c msura arestrii preventive a
inculpailor O i T se impune pentru o mai 'un desfurare a procesului penal, conform art.
"+ al. din 1odul de procedur penal.
A5
.a de toate considerentele anterior expuse i n 'aza art. 0, alin. , 1od procedur
penal va fi admis propunerea formulat de Parc%etul de pe lng (nalta 1urte de 1asaie i
?ustiie S /irecia 5aional 4nticorupie.
9vident, fa de aceast soluie, menionarea unei dispoziii speciale n minut n sensul
respingerii cererilor de luate a msurilor prevzute de art. "+ lit. ' sau c este inutil, i
Ari'unalul nu va apela la o astfel de te%nic de redactare.
Cn 'aza art. 0, alin. 8 1od procedur penal rap. la art. "+, art. 0" i art. 0! lit. a i f
1od procedur penal va dispune arestarea preventiv a in(u%p"#i%or B )i C pe o durat de *, de
zile de la data de *-.8,.*8 i pn la data de *".8.*8, inclusiv.
4a fiind, urmeaz a admite propunerea &inisterului Pu'lic S /irecia 5aional
4nticorupie i a dispune arestarea preventiv a in(u%p"#i%or B )i C pe o durat de *, de zile de
la data de *-.8,.*8 i pn la data de *".8.*8, inclusiv.
PENTRU ACESTE MOTIDE 0N NUMELE LEGII DISPUNEE
(n 'aza art. 0,

1od procedur penal admite propunerea Parc%etului de pe lng (nalta
1urte de 1asaie i ?ustiie ) /irecia 5aional 4nticorupie.
/ispune arestarea preventiv a inculpailor B i T pe o durat de *, de zile, de la data
de *-.8,.*8 pn la data de *".8.*8, inclusiv.
1u recurs n *0 de ore.
Pronunat n edina pu'lic, azi, *-.8,.*8.
A/
CONCLUZII I PROPUNERI
(n cadrul acestei lucrrii de disertaie am ncercat, pe 'aza informaiilor o'inute din
literatura de specialitate i de pe internet s apreciez situaia existent c &inisterul Pu'lic este
parte component a autoritii judectoreti, iar atri'uiile sale sunt prevzute n 1onstituia
Romniei, repu'licat, n Legea nr. "807*880 privind organizarea judiciar, repu'licat, cu
modificrile i completrile ulterioare, precum i n alte legi speciale.
(n activitatea judiciar, &inisterul Pu'lic reprezint interesele generale ale societii i
apr ordinea de drept, precum i drepturile i li'ertile cetenilor.
&inisterul Pu'lic i exercit atri'uiile prin procurori constituii n parc%ete, n condiiile
legii.
Lucrarea cuprinde patru capitole 'ine structurate.
(n capitolul ,Organizarea func"ionarea i structura ministerului public am artat c
&inisterul Pu'lic este parte component a autoritii judectoreti, iar atri'uiile sale sunt
prevzute n 1onstituia Romniei, n Legea nr. "807*880 privind organizarea judiciar, cu
modificrile i completrile ulterioare, precum i n alte legi speciale.
&inisterul Pu'lic reprezint, n activitatea judiciar, interesele generale ale societii i
apr ordinea de drept, precum i drepturile i li'ertile cetenilor iar atri'uiile i le exercit
prin procurori constituii n parc%ete, n condiiile legii.
:tructura i organizarea &inisterului Pu'lic sunt prevzute n Legea nr. "807*880,
repu'licat, cu modificrile i completrile ulterioare, i n alte legi speciale, precum i n anexa
care face parte integrant din prezentul regulament.
1apitolul * , Organizarea structura i conducerea parchetului de pe l$ng nalta curte
de casa"ie i justi"ie relateaz c organizarea, structura i conducerea Parc%etului de pe lng nalta
1urte de 1asaie i ?ustiie n cadrul Parc%etului de pe lng nalta 1urte de 1asaie i ?ustiie
funcioneaz> direcia naional anticorupie@direcia de investigare a infraciunilor de criminalitate
organizat i terorism@secia de urmrire penal i criminalistic@secia judiciar@secia de resurse
A:
umane i documentare@ secia parc%etelor militare@serviciul de cooperare judiciar
internaional,relaii internaionale i programe@direcia de exploatare a te%nologiei
informaiei@'iroul de informare pu'lic i relaii cu presa@ departamentul economico)financiar i
administrativ@ serviciul de audit pu'lic intern@'iroul juridic@ compartimentul documentelor
clasificate@ unitatea de implementare a programelor PF4R9 G<CPB.
(n capitolul ",Organizarea i func"ionarea parchetelor de pe l$ng cur"ile de apel
tribunale i judectorii am relatat structura parc%etelor de pe lng curile de apel. /e menionat
c pe lng toate judectoriile din Romnia, funcioneaz parc%ete.
/e asemenea n capitolul 0 , Colegiile de conducere i adunrile generale ale
procurorilor am relatat c n cadrul Parc%etului de pe lng nalta 1urte de 1asaie i ?ustiie
funcioneaz colegiul de conducere care %otrte asupra pro'lemelor generale ale &inisterului
Pu'lic.
Cn cadrul parc%etelor de pe lng curile de apel, parc%etelor de pe lng tri'unale,
parc%etelor de pe lng tri'unalele pentru minori i familie, al parc%etelor militare, precum i al
parc%etelor de pe lng judectorii funcioneaz colegii de conducere care avizeaz pro'lemele
generale ale parc%etelor.
1olegiile de conducere sunt formate dintr)un numr impar de mem'ri.1olegiul de
conducere al Parc%etului de pe lng nalta 1urte de 1asaie i ?ustiie este constituit din
procurorul general, prim)adjunctul acestuia i - procurori desemnai n adunarea general a
procurorilor.
(n c%eiere am apelat la un studiu de caz rezolvat la Ari'unalul Ducureti ) :ecia C Penal
&odificrile legislative permit delimitarea clar a atri'uiilor judiciare de cele
administrative i garanteaz statutul poliistilor din poliia judiciar, a cror cariera profesional
va depinde exclusiv de modul n care le este evaluat activitatea de magistratul care
supraveg%eaz urmrirea penal. /in aceast cauz este necesar constituirea unui grup de lucru
format din reprezentanii tuturor instituiilor implicate, care s determine cea mai potrivit
varianta dintre cele trei soluii identificate.
AA
BIBLIOGRAFIE
B 4lexandresco, /., 1xplica"iunea teoretic i practic a dreptului civil rom$n
Aomul C, Ducureti, ,8+@
*B 4ndronicescu, 4rmenia, 'out"i n managementul public 9ditura
<niversitar, Ducureti, *88-@
"B &anolac%e, #ctavian, !rept Comunitar %usti"ia comunitar ediia a Cl)a, 9ditura
4LL DecH, Ducureti ,,,@
0B &arcu, $iorel, /iaconu, 5icoleta, !rept comunitar general 9dit.Lumina Lex,
Ducureti *88*@
-B 5istor ,$asilic, !reptul muncii de la ;(< la ;=< 9dit /id.i Ped. Ducureti, *88-@
+B 5istor, $asilic, !rept social comunitar 9dit. Lumina Lex, *880@
=B Vinea #vidiu, !rept social comunitar 9d.Lumina Lex, Ducureti. *88*@
!B 5istor, $asilic, Organizarea i exercitarea profesiilor liberale juridice 9ditura
Eigotto, *88@
!B Aratatul de funcionare a <niunii 9uropene, ,)* octom'rie *88=@
,B 1onstituia Romniei, repu'licat n &onitorul #ficial nr. =+=7*88"@
8B Legea nr. +!7,,, privind soluionarea conflictelor de munc pu'licat n
&onitorul #ficial nr. -!*7*, noiem'rie ,,,, cu modificrile i completrile
ulterioare@
B Aitlul C$, 1apitolul $ din Legea nr. +7*88" privind unele msuri pentru
asigurarea transparenei n exercitarea demnitilor pu'lice, a funciilor pu'lice, i n mediul de
afaceri, prevenirea i sancionarea corupiei, pu'licat n &onitorul #ficial nr. *=,7* aprilie
*88", cu completrile ulterioare@
*B Legea nr. "8"7*880 privind :tatutul judectorilor i procurorilor,
repu'licata n &onitorul #ficial nr. !*+7" septem'rie *88-, cu modificrile i
completrile ulterioare@
A0
"B Legea nr. "807*880 privind #rganizarea judiciar, repu'licat n &onitorul
#ficial nr. !*=7" septem'rie *88-, cu modificrile i completrile ulterioare@
0B Legea nr "=7*880 privind 1onsiliul :uperior al &agistraturii, repu'licat n
&onitorul #ficial nr. !*=7" septem'rie *88-, cu modificrile i completrile ulterioare@
-B Legea nr. 007*88= privind nfiinarea, organizarea ifuncionarea 4geniei
5aionale de Cntegritate pu'licat n &onitorul #ficial nr. "-,7*- mai*88=, cu modificrile i
completrile ulterioare@
+B 1odul deontologic al judectorilor i procurorilor , adoptat prin Fotrrea 1.:.&.
nr."*!7*0.8!.*88-, pu'licat n &onitorul #ficial Partea C, nr. !-78!.8,.*88-
=B Regulament de ordine interioar al instanelor judectoreti adoptat
Fotrrea 1.:.&. nr. "!=7**.8,.*88-, pu'licat n &onitorul #ficiaB Partea . nr.
,-!7*!.8.*88-, cu modificrile i completrile ulterioare@
!B Regulament privind transferul i detaarea judectorilor i procurorilor, delegarea
judectorilor, numirea judectorilor i procurorilor n alte funcii de conducere, precum i
numirea judectorilor n funcia de procuror i a procurorilor n funcia de judector, adoptat prin
Fotrrea 1.:.&. nr. ,"7*88+, pu'licat Fn &onitorul #ficial Partea C, nr. "*,7*.80.*88+@
,B Regulament de organizare i funcionare a 1onsiliului :uperior al
&agistraturii adoptat prin Fotrrea 1:& nr. "*+7*0.8!.*88-, pu'licat n &onitorul #ficial
Partea L nr. !+=7*=.8,.*88-, cu modificrile i completrile ulterioare@
*8B Regulamentul Cnstitutului 5aional al &agistraturii adoptat prin Fotrrea 1.:.&.
nr. *=7.8".*88=, pu'licat n &onitorul #ficial Partea C, nr. ,"7*.8".*88=, cu modificrile
i completrile ulterioare@
*B Regulament privind evaluarea activitii profesionale a judectorilor i procurorilor
adoptat prin Fotrrea 1:& nr. +=+70.8.*88=, pu'licat n &onitorul #ficial Partea C, nr.
!07*,. i l .*88=@
**B Regulament privind modul de desfurare a cursurilor de formare
profesional continu a judectorilor i procurorilor i atestare a rezultatelor o'inute,
adoptat prin Fotrrea 1.:.&. nr. "**7*0.8!.*88-, pu'licat n &onitorul #ficial Partea C. nr.
!+7!.8,.*88-@
0=
*"B Regulament privind examenul de capacitate al judectorilor stagiari i procurorilor
stagiari, adoptat prin Fotrrea 1.:.&. nr. -!7*88+, pu'licat n &onitorul #ficial Partea C
nr. =!,7,.8,.*88+, cu modificrile ulterioare@
01