Sunteți pe pagina 1din 8

- 91 -

PROIECTAREA
FUNDATIILOR

- 92 -
P A a V I I - a


- 93 -


7 . P R O I E C T A R E A F U N D A T I I L O R

Se adopt sistemul de funda#ii sub form de tlpi continui, rigide, din
beton simplu sau ciclopian (cu cel mult 30% bolovani), sub pere#ii portan#i.
Proiectarea funda#iilor const n dimensionarea sau verificarea
tlpilor, precum $i n ntocmirea planului funda#iilor, cu detalii de execu#ie.
7.1 - CALCULUL FUNDA"IILOR

Calculul se face separat pentru funda#iile pere#ilor portan#i exteriori
$i interiori, considernd cte o por#iune de 1m lungime de talp, situat sub
f$iile de pere#i cele mai ncrcate, respectiv f$iile avute n vedere la calculul
de rezisten# al pere#ilor. Pentru simplificare, dimensiunile rezultate pentru
aceste f$ii se adopt acelea$i pentru tlpile similare (interioare $i exterioare).
Calculul funda#iilor se efectueaz cu valori normate ale ncrcrilor
de provenien# gravita#ional, considerate n gruparea fundamental (G.F).
Datorit modului de rezemare a peretelui pe funda#ie (care se poate
considera articula#ie), momentul ncovoietor se atenueaz pe nl#ime, astfel
c pe funda#ie ac#ioneaz numai for#e verticale provenite de la suprastructur.
Stratul de protec#ie termic se consider ata$at la pere#ii portan#i
exteriori $i se descarc mpreun la peretele de subsol $i n continuare la
funda#ie. Pentru simplificare, se poate neglija greutatea stratului de protec#ie
a hidroizola#iei peretelui de subsol, sau se include n greutatea acestuia.
n aceste condi#ii, ncrcrile se transmit practic centric de la pere#i la
funda#ii, iar presiunea pe teren, sub talpa funda#iei, este distribuit uniform.

- 94 -
Calculul funda#iilor rigide poate avea unul din urmtoarele obiective:
w dimensionarea tlpilor funda#iilor;
w verificarea dimensiunilor, dac au fost adoptate anterior.
a. Dimensionarea tlpilor funda#iei
Calculul funda#iei n acest caz prezint dou etape:
1 - dimensionarea l#imii tlpii funda#iei;
2 - calculul de rigiditate al funda#iei.
a.1 - Calculul de rezisten# pentru dimensionarea tlpii funda#iei are
la baz condi#ia ca presiunea efectiv care ia na$tere pe teren, sub funda#ie,
datorit ncrcrilor transmise (p
ef
), s nu dep$easc valoarea admisibil
(normat) a presiunii pe teren (p
n
), pentru a nu se produce cedarea terenului.
nl#imea tlpii funda#iei se impune: pentru cldirile fr subsol
nl#imea funda#iei se coreleaz cu adncimea de nghe# a zonei n care este
amplasat cldirea, iar pentru cldirile cu subsol, cum este cea tratat n
proiectul de fa#, se cere ca h
f
40 cm; n mod curent se adopt 40...50 cm.

Se scrie condi#ia: p
ef
p
n


n
f
tot
ef
p
A
N
p =

b
m
f f
n
f
(m)
f
m
f
n
f
n
0 tot
' 1 h b G
b x 1 A
G N N
=
=
+ =


n
f
m
b f f
n
0
ef
p
b 1
' h b N
p

+
=


- 95 -
' h p
b
N
b f
n
f
n
0
=

de unde rezult rela#ia l#imii necesare a tlpii funda#iei (
nec
f
b ):

b f
n
n
0 nec
f
' h p
N
b

(m); '
b
= 2000 ... 2200 daN/m
3
.
n
0
N - este suma ncrcrilor transmise de f$ia de perete la funda#ie:
( )
s
n
SE(I) niv et
n
E(I) niv
n
pc(r) aE(I)
n
p
n
ac aE(I)
n
0
h q n h q n q S q q S N + + + + =

Presiunea normat a terenului se adopt: p
n
= 1,82,2 daN/cm
2
.
Valoarea (b
f
nec
) ob#inut ini#ial se rotunje$te n plus, la multiplu de 5
cm $i rezult valoarea final, de calcul (b
f
c
), care se va utiliza $i n execu#ie.
Pentru peretele de subsol exterior se urmre$te ca funda#ia s permit
dispunerea hidroizola#iei (d
hiz
) $i a stratului de protec#ie a izola#iei (d
p,hiz
), deci:

+ + + cm 5 ... 2 d d
2
d
2 b
hiz , p hiz
s c
f

Dac aceast cerin# nu este ndeplinit, se majoreaz corespunztor
b
c
f
, tot la multiplu de 5 cm $i se ob#ine valoarea final, care se trece pe plan.

a.2 - Calculul de rigiditate a funda#iei urmre$te asigurarea condi#iei:
tg ( tg (
min
( este unghiul de rigiditate)

a
h
tg
f
= , n care: ( ) d b
2
1
a
c
f
=

- 96 -
Valoarea minim a tangentei unghiului de rigiditate (tg(
min
) este dat
n prescrip#iile tehnice, func#ie de presiunea normat a terenului (p
n
) $i de
clasa (marca) betonului din funda#ie, a$a cum se prezint n tabelul de mai jos:

tg (
min
, pentru: Bc 3,5 (B50) Bc 5 (B75)
P
n
2 daN/cm
2
1,3 1,1
P
n
> 2 daN/cm
2
1,6 1,3

Dac cerin#a de rigiditate nu este ndeplinit, este necesar majorarea
corespunztoare a nl#imii funda#iei (h
f
), deci sporirea adncimii de fundare.

b. Verificarea presiunii (p) pe teren
n anumite situa#ii, este posibil ca dimensiunile tlpilor de funda#ii s
fi fost impuse pe diferite considerente, fr efectuarea unui calcul prealabil,
cum ar fi cazul, de exemplu, a proiectului de arhitectur ntocmit anterior.
n aceast situa#ie, calculul funda#iilor se face n urmtoarele etape:
1 - verificarea presiunii active sub talpa funda#iei;
2 - verificarea de rigiditate a tlpii funda#iei.

b. 1 - Verificarea presiunii active sub talpa funda#iei se face cu rela#ia:

p
ef
p
n

n care:
n
f
n
0
n
tot
n
tot
G N N ;
A
N
p
f
ef
+ = =
;
n
f
G = b
f
h
f
1
m
$
b


- 97 -
For#a axial normat de la baza peretelui (
n
0
N ) se determin ca la a.1.
Dac cerin#a privind presiunea pe teren nu este ndeplinit, sau dac
ntre presiunea efectiv sub talpa funda#iei $i presiunea normat a terenului
de fundare diferen#a este prea mare, se impune recalcularea l#imii funda#iei.
b.2 - Calculul de rigiditate se face ca n etapa similar de la pct. a2
verificndu-se respectarea condi#iei privind unghiul de rigiditate: tg( tg (
min
.
Dac criteriul nu este ndeplinit, se recalculeaz nl#imea funda#iei:
min
f
tg
a
h
tg =
;
min f
tg a h , deci: ( )
min
nec
f
tg d b
2
1
h
c
f


7.2 PLANUL FUNDA"IILOR
(Scara 1:50)

Cunoscnd dimensiunile funda#iilor pere#ilor interiori $i exteriori, se
poate ntocmi planul funda#iilor, care va sta la baza execu#iei uneia dintre
cele mai importante categorii de elemente de rezisten# ale cldirii proiectate.
Se consider o sec#iune orizontal prin infrastructura cldirii, n zona
tlpilor funda#iilor, pe la jumtatea nl#imii acestora. De$i n acest caz
pere#ii de subsol de deasupra funda#iilor nu se vd, ace$tia se pot reprezenta
cu linii ntrerupte sau cu linii continui foarte sub#iri, pentru a scoate n
eviden# rela#ia dintre ele. Nu se reprezint golurile de u$i din ace$ti pere#i.
Cotarea plan$ei se face astfel:
w la exterior pe toate laturile, pe dou linii de cot (interax $i total),

- 98 -
w la interior pe ambele direc#ii, pentru indicarea l#imii tlpilor $i a
distan#elor dintre ele; din loc n loc se dau cote par#iale pentru a se preciza
pozi#ia peretelui de subsol pe talpa funda#iei;
wcotele de nivel se precizeaz pentru fundul spturii $i pentru partea
superioar a funda#iei, considerate fa# de cota zero a construc#iei (0.00),
care este stabilit conven#ional la nivelul pardoselii finite a parterului cldirii.

S-ar putea să vă placă și