Sunteți pe pagina 1din 23

ORDONAN DE URGEN Nr.

51 din 21 aprilie 2008


privind ajutorul publi judiiar !n "aterie ivil#
Text n vigoare ncepnd cu data de 15 februarie 2013
REALIZATR! "#$A%IA &E I%'R#ATI"( %EA#)
Text actua*i+at prin produ,u* infor-atic *egi,*ativ LE. E.$ERT n ba+a acte*or
nor-ative -odificatoare/ pub*icate n #onitoru* ficia* a* Ro-niei/ $artea I/
pn0 *a 31 ianuarie 20131
Act de baz
#B$ rdonan2a de urgen20 a 3uvernu*ui nr1 5142005
Acte modificatoare
#M1$ Legea nr1 16342005
#M2$ Legea nr1 25142011
#M3$ Legea nr1 7842012
#M4$ rdonan2a de urgen20 a 3uvernu*ui nr1 9942012
#M5$ rdonan2a de urgen20 a 3uvernu*ui nr1 942013
#odific0ri*e :i co-p*et0ri*e efectuate prin acte*e nor-ative enu-erate -ai ,u,
,unt ,cri,e cu font ita*ic1 ;n fa2a fiec0rei -odific0ri ,au co-p*et0ri e,te indicat actu*
nor-ativ care a efectuat -odificarea ,au co-p*etarea re,pectiv0/ n for-a #M1/
#M2 etc1
#CIN
NOTE:
1. rdonan2a de urgen20 a 3uvernu*ui nr1 5142005 a fo,t aprobat0 cu -odific0ri
prin Legea nr1 16342005 <#M1=1
2. A ,e vedea :i >ot0rrea "ur2ii "on,titu2iona*e nr1 2042005 referitoare *a
co-patibi*itatea prevederi*or rdonan2ei de urgen20 a 3uvernu*ui nr1 5142005
privind a?utoru* pub*ic ?udiciar n -aterie civi*0 cu natura procedurii
?uri,dic2iona*e n fa2a "ur2ii "on,titu2iona*e1
#B
Av%nd !n vedere #& potrivit alendarului de adoptare a atelor nor"ative de
tran'punere a diretivelor o"unitare !n vi(oare& Ro"%nia avea obli(a)ia
tran'punerii Diretivei *on'iliului Uniunii Europene 200+,8,*E privind
!"bun#t#)irea ae'ului la ju'ti)ie !n a-ul liti(iilor tran'.rontaliere& prin 'tabilirea de
re(uli "ini"ale o"une re.eritoare la a'i'ten)a judiiar# aordat# !n adrul ae'tor
ate(orii de au-e&
)in%nd ont # diretiva a #rei tran'punere trebuie a'i(urat# prevede 'tandarde
"ini"e pentru a 'i'te"ul de a'i'ten)# judiiar# '# .ie on'iderat a a'i(ur%nd un
ae' e.etiv la ju'ti)ie et#)enilor 'tatelor "e"bre ale Uniunii Europene& iar
preluarea ae'tor 'tandarde !n plan le(i'lativ pre'upune rearea unor ondi)ii el
pu)in identie !n plan intern& pentru a nu ondue la apari)ia unor di'ri"in#ri !ntre
proprii et#)eni /i et#)enii elorlalte 'tate "e"bre ori per'oane are au do"iiliul
ori re/edin)a obi/nuit# pe teritoriul unui 'tat "e"bru /i are ar 'oliita a'i'ten)#
judiiar# !n .a)a in'tan)elor 'au a altor autorit#)i u atribu)ii juri'di)ionale ro"%ne&
av%nd !n vedere # ae'ul la ju'ti)ie 0 e1pre'ie a prinipiilor de"oratie !ntr0un
'tat de drept /i a 'upre"a)iei le(ii 0 trebuie '# .ie e.etiv& iar o'turile unei proeduri
judiiare nu trebuie '# on'tituie o piedi# !n !nerarea de a apela la ju'ti)ie pentru
reali-area 'au ap#rarea unui drept& ju'ti.i%nd& !n anu"ite 'itua)ii /i ondi)ii&
'u')inerea din partea 'tatului& din re'ur'e .inaniare publie&
!n te"eiul art. 115 alin. 234 din *on'titu)ia Ro"%niei& republiat#&
Guvernul Ro"%niei adopt# pre-enta ordonan)# de ur(en)#.
*A5. 1
Di'po-i)ii (enerale
AR6. 1
Ajutorul publi judiiar repre-int# aea .or"# de a'i'ten)# aordat# de 'tat are
are a 'op a'i(urarea dreptului la un proe' e7itabil /i (arantarea ae'ului e(al la
atul de ju'ti)ie& pentru reali-area unor drepturi 'au intere'e le(iti"e pe ale
judiiar#& inlu'iv pentru e1eutarea 'ilit# a 7ot#r%rilor jude#tore/ti 'au a altor
titluri e1eutorii.
AR6. 2
214 5re-enta ordonan)# de ur(en)# e'te apliabil# !n toate a-urile !n are 'e
'oliit# ajutor publi judiiar !n .a)a in'tan)elor jude#tore/ti 'au a altor autorit#)i u
atribu)ii juri'di)ionale ro"%ne de #tre orie per'oan# .i-i# av%nd do"iiliul 'au
re/edin)a obi/nuit# !n Ro"%nia 'au !ntr0un alt 'tat "e"bru al Uniunii Europene.
224 5entru a deter"ina da# 'oliitantul are do"iiliul pe teritoriul Ro"%niei 'e
apli# le(ea ro"%n#. 8n a-ul !n are 'oliitantul nu are do"iiliul pe teritoriul
Ro"%niei& pentru a 'e 'tabili da# ae'ta are do"iiliul pe teritoriul unui alt 'tat
"e"bru 'e apli# le(ea 'tatului "e"bru !n au-#.
2+4 9tabilirea do"iiliului 'au a re/edin)ei obi/nuite 'e deter"in# !n .un)ie de
data depunerii ererii de ajutor publi judiiar.
#M1
AR6. 2:1
<1= $re+enta ordonan20 de urgen20 e,te ap*icabi*0 :i n ca+u* cereri*or for-u*ate
de per,oane fi+ice care nu au do-ici*iu* ,au re:edin2a obi:nuit0 pe teritoriu*
Ro-niei ori a* a*tui ,tat -e-bru a* @niunii Europene/ n -0,ura n care ntre
Ro-nia :i ,tatu* a* c0rui cet02ean e,te ,o*icitantu* ,au pe a* c0rui teritoriu :i are
do-ici*iu* exi,t0 o *eg0tur0 conven2iona*0 care con2ine di,po+i2ii referitoare *a
acce,u* interna2iona* *a ?u,ti2ie1
<2= $entru ,tate*e cu care Ro-nia nu are *eg0turi conven2iona*e/ acce,u*
interna2iona* *a ?u,ti2ie poate fi acordat n ba+a curtoa+iei interna2iona*e/ ,ub
re+erva principiu*ui reciprocit02ii1
#B
AR6. +
Ajutorul publi judiiar prev#-ut de pre-enta ordonan)# de ur(en)# 'e aord# !n
au-e ivile& o"eriale& ad"ini'trative& de "un# /i a'i(ur#ri 'oiale& preu" /i !n
alte au-e& u e1ep)ia elor penale.
AR6. 3
5oate 'oliita aordarea ajutorului publi judiiar& !n ondi)iile pre-entei
ordonan)e de ur(en)#& orie per'oan# .i-i#& !n 'itua)ia !n are nu poate .ae .a)#
7eltuielilor unui proe' 'au elor pe are le i"pli# ob)inerea unor on'ulta)ii
juridie !n vederea ap#r#rii unui drept 'au intere' le(iti" !n ju'ti)ie& .#r# a pune !n
periol !ntre)inerea 'a ori a .a"iliei 'ale.
AR6. 5
214 8n 'en'ul pre-entei ordonan)e de ur(en)#& prin .a"ilie 'e !n)ele(e 'o)ul,'o)ia&
opiii 'au al)i de'enden)i !n linie dreapt# !n v%r't# de p%n# la 18 ani a.la)i !n
!ntre)inerea 'oliitantului& preu" /i opiii 'au al)i de'enden)i !n linie dreapt# !n
v%r't# de pe'te 18 ani& dar nu "ai "ult de 2; de ani& da# 'e a.l# !n ontinuarea
'tudiilor /i !n !ntre)inerea 'oliitantului.
224 8n 'en'ul pre-entei ordonan)e de ur(en)#& 'e on'ider# "e"bru al .a"iliei /i
per'oana are are do"iiliul ori re/edin)a o"un# /i (o'pod#re/te !"preun# u
'oliitantul& opiii 'au al)i de'enden)i !n linie dreapt# ai ae'teia !n v%r't# de p%n# la
18 ani a.la)i !n !ntre)inerea 'oliitantului& preu" /i opiii 'au al)i de'enden)i !n
linie dreapt# !n v%r't# de pe'te 18 ani& dar nu "ai "ult de 2; de ani& da# 'e a.l# !n
ontinuarea 'tudiilor /i !n !ntre)inerea 'oliitantului.
*A5. 2
<or"ele ajutorului publi judiiar /i ondi)iile de aordare
AR6. ;
Ajutorul publi judiiar 'e poate aorda !n ur"#toarele .or"e$
a4 plata onorariului pentru a'i(urarea repre-ent#rii& a'i'ten)ei juridie /i& dup# a-&
a ap#r#rii& printr0un avoat nu"it 'au ale'& pentru reali-area 'au orotirea unui drept
ori intere' le(iti" !n ju'ti)ie 'au pentru prevenirea unui liti(iu& denu"it# !n
ontinuare a'i'ten)# prin avoat=
b4 plata e1pertului& tradu#torului 'au interpretului .olo'it !n ur'ul proe'ului& u
!nuviin)area in'tan)ei 'au a autorit#)ii u atribu)ii juri'di)ionale& da# aea't# plat#
inu"b#& potrivit le(ii& elui e 'oliit# ajutorul publi judiiar=
4 plata onorariului e1eutorului jude#tore'=
d4 'utiri& redueri& e/alon#ri 'au a"%n#ri de la plata ta1elor judiiare prev#-ute
de le(e& inlu'iv a elor datorate !n .a-a de e1eutare 'ilit#.
#M2
AR6. >
A?utoru* pub*ic ?udiciar ,e poate acorda/ ,eparat ,au cu-u*at/ n oricare dintre
for-e*e prev0+ute *a art1 81 Aa*oarea a?utoru*ui pub*ic ?udiciar acordat/ ,eparat ,au
cu-u*at/ n oricare dintre for-e*e prev0+ute *a art1 8 *it1 a= B c=/ nu poate dep0:i/ n
cur,u* unei perioade de un an/ ,u-a -axi-0 ecCiva*ent0 cu 10 ,a*arii -ini-e brute
pe 2ar0 *a nive*u* anu*ui n care a fo,t for-u*at0 cererea de acordare1
#M2
AR6. 8
<1= Deneficia+0 de a?utor pub*ic ?udiciar n for-e*e prev0+ute *a art1 8 per,oane*e
a* c0ror venit -ediu net *unar pe -e-bru de fa-i*ie/ n u*ti-e*e dou0 *uni
anterioare for-u*0rii cererii/ ,e ,ituea+0 ,ub nive*u* de 300 *ei1 ;n ace,t ca+/ ,u-e*e
care con,tituie a?utor pub*ic ?udiciar ,e avan,ea+0 n ntregi-e de c0tre ,tat1
<2= &ac0 venitu* -ediu net *unar pe -e-bru de fa-i*ie/ n u*ti-e*e dou0 *uni
anterioare for-u*0rii cererii/ ,e ,ituea+0 ,ub nive*u* de 800 *ei/ ,u-e*e de bani care
con,tituie a?utor pub*ic ?udiciar ,e avan,ea+0 de c0tre ,tat n propor2ie de 50E1
#B
2+4 Ajutorul publi judiiar 'e poate aorda /i !n alte 'itua)ii& propor)ional u
nevoile 'oliitantului& !n a-ul !n are o'turile erte 'au e'ti"ate ale proe'ului 'unt
de natur# '# !i li"ite-e ae'ul e.etiv la ju'ti)ie& inlu'iv din au-a di.eren)elor de
o't al vie)ii dintre 'tatul "e"bru !n are ae'ta !/i are do"iiliul 'au re/edin)a
obi/nuit# /i el din Ro"%nia.
#M1
AR6. 8:1
A?utoru* pub*ic ?udiciar ,e acord0/ potrivit pre+entei ordonan2e de urgen20/
independent de ,tarea -ateria*0 a ,o*icitantu*ui/ dac0 prin *ege ,pecia*0 ,e prevede
dreptu* *a a,i,ten20 ?udiciar0 ,au dreptu* *a a,i,ten20 ?uridic0 gratuit0/ ca -0,ur0
de protec2ie/ n con,iderarea unor ,itua2ii ,pecia*e/ precu- -inoritatea/
Candicapu*/ un anu-it ,tatut :i a*te*e a,e-enea1 ;n ace,t ca+/ a?utoru* pub*ic
?udiciar ,e acord0 f0r0 ndep*inirea criterii*or prev0+ute *a art1 5/ dar nu-ai pentru
ap0rarea ,au recunoa:terea unor drepturi ,au intere,e re+u*tate ori af*ate n
*eg0tur0 cu ,itua2ia ,pecia*0 care a ?u,tificat recunoa:terea/ prin *ege/ a dreptu*ui
*a a,i,ten20 ?udiciar0 ,au *a a,i,ten20 ?uridic0 gratuit01
#B
AR6. ?
@a 'tabilirea venitului 'e iau !n alul orie venituri periodie& preu" 'alarii&
inde"ni-a)ii& onorarii& rente& 7irii& pro.it din ativit#)i o"eriale 'au dintr0o
ativitate independent# /i altele a'e"enea& preu" /i 'u"ele datorate !n "od
periodi& u" ar .i 7iriile /i obli(a)iile de !ntre)inere.
AR6. 10
Dreptul la ajutor publi judiiar 'e 'tin(e prin "oartea p#r)ii 'au prin
!"bun#t#)irea 't#rii 'ale "ateriale p%n# la un nivel are '# !i per"it# '# .a# .a)#
o'turilor proe'ului.
#M1
AR6. 10:1
$re+entu* capito* nu aduce atingere prevederi*or in,tru-ente*or co-unitare ,au
tratate*or interna2iona*e ncCeiate cu ,tate*e ne-e-bre a*e @niunii Europene/ care
con2in prevederi referitoare *a anga?a-ente*e a,u-ate de Ro-nia privind acce,u*
interna2iona* *a ?u,ti2ie n -aterie civi*0/ ob*igatoriu/ tota* :i gratuit1
#B
*A5. +
*o"peten)a /i proedura de aordare a ajutorului publi judiiar
9E*AUNEA 1
Di'po-i)ii o"une
AR6. 11
214 *ererea de aordare a ajutorului publi judiiar 'e adre'ea-# in'tan)ei
o"petente pentru 'olu)ionarea au-ei !n are 'e 'oliit# ajutorul= !n a-ul ajutorului
publi judiiar 'oliitat pentru punerea !n e1eutare a unei 7ot#r%ri& ererea e'te de
o"peten)a in'tan)ei de e1eutare.
224 8n a-ul !n are in'tan)a o"petent# nu 'e poate 'tabili potrivit alin. 214&
o"petent# e'te jude#toria !n a #rei iru"'rip)ie teritorial# !/i are do"iiliul 'au
re/edin)a 'oliitantul.
2+4 Da# ajutorul publi judiiar e'te 'oliitat !ntr0un proe' !n ur'& ererea 'au&
dup# a-& ererile de aordare a ajutorului publi judiiar 'e 'olu)ionea-#& da# le(ea
nu prevede alt.el& de o"pletul !nve'tit u 'olu)ionarea ererii prinipale.
AR6. 12
214 Ajutorul publi judiiar 'e aord# ori%nd !n ur'ul jude#)ii& de la data
.or"ul#rii ererii de #tre per'oana intere'at#& /i 'e "en)ine pe tot parur'ul etapei
proe'uale !n are a .o't 'oliitat.
224 *ererea pentru aordarea ajutorului publi judiiar e'te 'utit# de ta1# de
ti"bru.
#M3
AR6. 1+
<1= A?utoru* pub*ic ?udiciar pentru exercitarea unei c0i de atac ,e poate acorda
n ur-a unei noi cereri1
<2= "ererea pentru acordarea a?utoru*ui pub*ic ?udiciar n vederea exercit0rii
unei c0i de atac ,e adre,ea+0 in,tan2ei a c0rei Cot0rre ,e atac0/ n -od
ob*igatoriu/ n0untru* ter-enu*ui pentru exercitarea c0ii de atac :i ,e ,o*u2ionea+0
de urgen20 de un a*t co-p*et dect ce* care a ,o*u2ionat cau+a pe fond1
<3= $rin introducerea cererii pentru acordarea a?utoru*ui pub*ic ?udiciar/
ter-enu* pentru exercitarea c0ii de atac ,e ntrerupe o ,ingur0 dat0/ dac0
,o*icitantu* depune n ter-en de ce* -u*t 10 +i*e n,cri,uri*e doveditoare prev0+ute
*a art1 191 &e *a data co-unic0rii ncCeierii prin care ,Ba ,o*u2ionat cererea de
a?utor pub*ic ?udiciar ori/ dup0 ca+/ cererea de reexa-inare/ n ,en,u* ad-iterii/
re,pectiv a* re,pingerii/ ncepe ,0 curg0 un nou ter-en pentru exercitarea c0ii de
atac1
<9= ;n ca+u* ad-iterii cererii de a?utor pub*ic ?udiciar n condi2ii*e art1 8 *it1 a=/
in,tan2a co-unic0 de ndat0 ncCeierea ,o*icitantu*ui :i barou*ui de avoca2i1 Darou*
e,te ob*igat ,0 de,e-ne+e n 95 de ore un avocat cu drept de a p*eda n fa2a
in,tan2ei de ape* ,au/ dup0 ca+/ de recur,1 &ata de,e-n0rii avocatu*ui :i date*e de
identificare a ace,tuia ,e co-unic0 in,tan2ei :i ,o*icitantu*ui n ce* -u*t 95 de ore1
<5= &e *a data de,e-n0rii avocatu*ui potrivit a*in1 <9= ncepe ,0 curg0 un nou
ter-en pentru exercitarea c0ii de atac1
#M3
AR6. 1+:1
<1= &ac0 Cot0rrea pronun2at0 n cau+a pentru care ,Ba ncuviin2at a?utoru*
pub*ic ?udiciar e,te ,upu,0 recur,u*ui/ a?utoru* pub*ic ?udiciar acordat n etapa
proce,ua*0 i-ediat anterioar0 n for-a prev0+ut0 *a art1 8 *it1 a= ,e extinde de drept
pentru redactarea cererii :i a -otive*or de recur,/ precu- :i pentru exercitarea :i
,u,2inerea ace,tuia1
<2= >ot0rrea pronun2at0 cu drept de recur,/ n,o2it0 de copia ncCeierii de
ncuviin2are a a?utoru*ui pub*ic ?udiciar ,e co-unic0 de ndat0 barou*ui de avoca2i/
n vederea verific0rii :i confir-0rii ,au/ dac0 e,te ca+u*/ de,e-n0rii unui avocat cu
drept de a p*eda n fa2a in,tan2ei de recur,1 $entru recur, avocatu* are dreptu* *a
onorariu di,tinct/ ,tabi*it/ potrivit *egii/ de in,tan2a de recur,1
<3= &ac0 partea nu a beneficiat de a?utor pub*ic ?udiciar n etapa proce,ua*0
anterioar0 recur,u*ui/ ,o*icitarea a?utoru*ui pub*ic ?udiciar ,e face potrivit art1 131
<9= &e *a data de,e-n0rii ,au confir-0rii avocatu*ui potrivit a*in1 <2= ncepe ,0
curg0 un nou ter-en pentru exercitarea c0ii de atac a recur,u*ui1 &i,po+i2ii*e art1
13 a*in1 <9= te+a fina*0 ,unt ap*icabi*e n -od core,pun+0tor1
<5= In,tan2a de recur, verific0 dac0 ,e -en2in condi2ii*e pentru a?utoru* pub*ic
?udiciar acordat confor- a*in1 <1=1 &ac0 in,tan2a con,tat0 c0 nu -ai ,unt
ndep*inite condi2ii*e/ di,pune/ prin ncCeiere/ ncetarea ace,tuia :i ob*igarea p0r2ii
*a re,tituirea/ n tot ,au n parte/ a cCe*tuie*i*or avan,ate de ,tat ,ub for-0 de
onorariu de avocat/ potrivit a*in1 <2=1 &i,po+i2ii*e art1 21 ,unt ap*icabi*e1
#B
AR6. 13
214 *ererea pentru aordarea ajutorului publi judiiar 'e .or"ulea-# !n 'ri' /i va
uprinde "en)iuni privind obietul /i natura proe'ului pentru are 'e 'oliit#
ajutorul publi judiiar& identitatea& odul nu"eri per'onal& do"iiliul /i 'tarea
"aterial# a 'oliitantului /i a .a"iliei 'ale& ata/%ndu0'e !n'ri'uri doveditoare ale
veniturilor ae'tuia /i ale .a"iliei 'ale& preu" /i dove-i u privire la obli(a)iile de
!ntre)inere 'au de plat#. *ererea va .i !n'o)it# /i de o delara)ie pe propria r#'pundere
a 'oliitantului !n 'en'ul de a prei-a da# !n ur'ul ulti"elor 12 luni a "ai
bene.iiat de ajutor publi judiiar& !n e .or"#& pentru e au-#& preu" /i
uantu"ul ae'tui ajutor.
224 @a pri"irea ererii pentru aordarea ajutorului publi judiiar 'oliitantului i
'e va pune !n vedere .aptul #& !n a-ul pierderii proe'ului& 7eltuielile de judeat#
ale eleilalte p#r)i vor .i !n 'arina 'a& preu" /i po'ibilitatea re'tituirii 'u"elor
pri"ite u titlu de ajutor publi judiiar !n a-ul prev#-ut la art. 1> alin. 224.
2+4 An'tan)a poate 'oliita orie l#"uriri /i dove-i p#r)ilor 'au in.or"a)ii 'ri'e
autorit#)ilor o"petente.
AR6. 15
214 A'upra ererii de ajutor publi judiiar in'tan)a 'e pronun)#& .#r# itarea
p#r)ilor& prin !n7eiere "otivat# dat# !n a"era de on'iliu.
224 8"potriva !n7eierii prin are 'e re'pin(e ererea de aordare a ajutorului
publi judiiar el intere'at poate .ae erere de ree1a"inare& !n ter"en de 5 -ile de
la data o"uni#rii !n7eierii.
2+4 *ererea de ree1a"inare 'e 'olu)ionea-# !n a"era de on'iliu de un alt
o"plet& in'tan)a pronun)%ndu0'e prin !n7eiere irevoabil#.
AR6. 1;
214 Ajutorul publi judiiar poate .i re.u-at %nd e'te 'oliitat abu-iv& %nd o'tul
'#u e'ti"at e'te di'propor)ionat .a)# de valoarea obietului au-ei& preu" /i atuni
%nd aordarea ajutorului publi judiiar nu 'e 'oliit# pentru ap#rarea unui intere'
le(iti" ori 'e 'oliit# pentru o a)iune are ontravine ordinii publie 'au elei
on'titu)ionale.
224 Da# ererea pentru a #rei 'olu)ionare 'e 'oliit# ajutor publi judiiar .ae
parte din ate(oria elor are pot .i 'upu'e "edierii 'au altor proeduri alternative
de 'olu)ionare& ererea de ajutor publi judiiar poate .i re'pin'#& da# 'e dovede/te
# 'oliitantul ajutorului publi judiiar a re.u-at anterior !neperii proe'ului '#
ur"e-e o a'e"enea proedur#.
2+4 Ajutorul publi judiiar poate .i re.u-at atuni %nd 'oliitantul pretinde
de'p#(ubiri pentru atin(eri adu'e i"a(inii& onoarei 'au reputa)iei 'ale& !n ondi)iile
!n are ae'ta nu a 'u.erit vreun prejudiiu "aterial& preu" /i !n a-ul !n are
ererea deur(e din ativitatea o"erial# 'au dintr0o ativitate independent#
de'.#/urat# de 'oliitant.
AR6. 1>
214 Orie per'oan# intere'at# va putea 'e'i-a ori%nd in'tan)a are a !nuviin)at
ajutorul publi judiiar& pre-ent%nd dove-i u privire la 'itua)ia real# a elui #ruia i
'0a !nuviin)at ererea= ajutorul publi judiiar nu 'e 'u'pend# !n ur'ul noilor
eret#ri.
224 Da# in'tan)a on'tat# # ererea de ajutor publi judiiar a .o't .#ut# u rea0
redin)#& prin a'underea adev#rului& va obli(a& prin !n7eiere& pe el are a
bene.iiat neju'ti.iat de ajutor publi judiiar la re'tituirea u titlu de de'p#(ubire a
'u"elor de are a .o't 'utit& preu" /i la o a"end# !n uantu" de p%n# la 5 ori
'u"a pentru are a ob)inut neju'ti.iat 'utirea.
2+4 8"potriva !n7eierii 'e poate .ae nu"ai erere de ree1a"inare& put%ndu0'e
'oliita "otivat '# 'e revin# a'upra de'p#(ubirii 'au a a"en-ii ori '# 'e di'pun#
reduerea ae'tora. *ererea 'e .ae !n ter"en de 5 -ile de la data o"uni#rii
!n7eierii /i 'e 'olu)ionea-# de un alt o"plet& prin !n7eiere irevoabil#.
AR6. 18
*7eltuielile pentru are partea a bene.iiat de 'utiri 'au redueri prin
!nuviin)area ajutorului publi judiiar vor .i pu'e !n 'arina eleilalte p#r)i& da#
aea'ta a #-ut !n preten)iile 'ale. 5artea #-ut# !n preten)ii va .i obli(at# la plata
#tre 'tat a ae'tor 'u"e.
AR6. 1?
214 Da# partea are a bene.iiat de ajutor publi judiiar ade !n preten)ii&
7eltuielile proe'uale avan'ate de #tre 'tat r#"%n !n 'arina ae'tuia.
224 An'tan)a poate di'pune !n'#& odat# u 'olu)ionarea au-ei& obli(area p#r)ii are
a bene.iiat de ajutor publi judiiar la re'tituirea& !n tot 'au !n parte& a 7eltuielilor
avan'ate de #tre 'tat& da# prin o"porta"entul nedili(ent avut !n ti"pul
proe'ului a au-at pierderea proe'ului ori da# prin 7ot#r%re jude#torea'# '0a
on'tatat # a)iunea a .o't e1eritat# abu-iv.
AR6. 20
8n a-ul !n are per'oana are !ndepline/te ondi)iile prev#-ute la art. 8 alin. 214
'au 224 .ae dovada #& anterior !neperii proe'ului& a parur' proedura de "ediere
a liti(iului& bene.iia-# /i de re'tituirea 'u"ei pl#tite "ediatorului u titlu de
onorariu. De aela/i drept bene.iia-# /i per'oana are !ndepline/te ondi)iile
prev#-ute la art. 8 alin. 214 'au 224& da# 'oliit# "edierea dup# !neperea proe'ului&
dar !nainte de pri"a -i de !n.#)i/are. 9u"a la a #rei re'tituire partea are dreptul 'e
'tabile/te de in'tan)#& prin !n7eiere pronun)at# potrivit art. 15.
AR6. 21
214 Di'po-itivul !n7eierii uprin-%nd obli(a)ia de plat# a 'u"elor prev#-ute la
art. 1> alin. 224 /i art. 18 on'tituie titlu e1eutoriu.
224 8n a-ul !n are titlul e1eutoriu e'te te"ei pentru e1eutarea unei rean)e
bu(etare& ae'ta va .i o"uniat din o.iiu or(anelor o"petente.
AR6. 22
214 <ondurile nee'are aoperirii 7eltuielilor pentru aordarea ajutorului publi
judiiar de #tre 'tat !n ondi)iile pre-entei ordonan)e de ur(en)#& denu"it !n
ontinuare .ondul pentru ajutor publi judiiar& 'e on'tituie din 'u"ele prev#-ute la
art. 25 alin. 214 /i art. 2; alin. 214 din @e(ea nr. 13;,1??> privind ta1ele judiiare de
ti"bru& u "odi.i#rile /i o"plet#rile ulterioare.
224 <ondul pentru ajutor publi judiiar 'e uprinde di'tint !n bu(etul de venituri
/i 7eltuieli al Bini'terului Cu'ti)iei.
#M1
<3= Fu-e*e repre+entnd onorarii*e avocatu*ui/ expertu*ui/ traduc0toru*ui/
interpretu*ui/ executoru*ui ?udec0tore,c ,au -ediatoru*ui ,e p*0te,c n cont bancar/
prin vira-ent ,au n nu-erar/ prin co-parti-ente*e econo-ice a*e tribuna*e*or1
#B
9E*AUNEA a 20a
A'i'ten)a prin avoat
AR6. 2+
Ajutorul publi judiiar 'ub .or"a a'i'ten)ei prin avoat 'e aord# on.or"
prevederilor uprin'e !n @e(ea nr. 51,1??5 pentru or(ani-area /i e1eritarea
pro.e'iei de avoat& republiat#& u "odi.i#rile /i o"plet#rile ulterioare&
re.eritoare la a'i'ten)a judiiar# 'au a'i'ten)a judiiar# (ratuit#.
9E*AUNEA a +0a
Ajutorul publi judiiar 'ub .or"a pl#)ii onorariului e1pertului& tradu#torului 'au
interpretului
AR6. 23
214 8n a-ul !nuviin)#rii ererii de ajutor publi judiiar& 'ub .or"a pl#)ii
onorariului e1pertului& tradu#torului 'au interpretului& prin !n7eierea de
!nuviin)are a a'i'ten)ei 'e 'tabile/te /i onorariul provi-oriu uvenit ae'tora.
224 Dup# pre'tarea 'erviiului pentru are '0a pl#tit onorariul provi-oriu& in'tan)a
va 'tabili onorariul de.initiv.
AR6. 25
8n7eierea pronun)at# de in'tan)# u privire la onorariul provi-oriu /i& dup# a-& la
'u"ele e repre-int# di.eren)# !ntre onorariul provi-oriu /i el de.initiv on'tituie
titlu e1eutoriu.
9E*AUNEA a 30a
Ajutorul publi judiiar 'ub .or"a pl#)ii onorariului e1eutorului jude#tore'
AR6. 2;
214 8n a-ul !nuviin)#rii ererii de ajutor publi judiiar 'ub .or"a pl#)ii
onorariului e1eutorului jude#tore'& prin !n7eierea de !nuviin)are a a'i'ten)ei 'e
'tabile/te /i onorariul provi-oriu uvenit e1eutorului jude#tore'& !n .un)ie de
o"ple1itatea do'arului la aea dat#.
224 *ererea !"preun# u !n7eierea de !nuviin)are 'e tri"it& de !ndat#& a"erei
teritoriale a e1eutorilor jude#tore/ti din iru"'rip)ia teritorial# a aelei in'tan)e.
2+4 *ole(iul diretor al a"erei teritoriale a e1eutorilor jude#tore/ti are
obli(a)ia de a de'e"na& !n ter"en de + -ile& un e1eutor jude#tore'& #ruia !i
tran'"ite& odat# u !n/tiin)area de'e"n#rii& !n7eierea prev#-ut# la alin. 214.
5re/edintele are obli(a)ia de a o"unia /i bene.iiarului ajutorului publi judiiar
nu"ele e1eutorului jude#tore' de'e"nat. Dene.iiarul ajutorului publi judiiar
poate 'oliita el !n'u/i de'e"narea unui anu"it e1eutor jude#tore'& o"petent
din punt de vedere teritorial.
#M1
AR6. 2>
<1= &up0 ndep*inirea atribu2ii*or pe care *egea :i ,tatutu* *e prev0d n ,arcina
executoru*ui ?udec0tore,c/ in,tan2a va ,tabi*i/ *a cererea executoru*ui ?udec0tore,c/
onorariu* definitiv/ n func2ie de co-p*exitatea cau+ei :i de vo*u-u* activit02ii
de,f0:urate/ n *i-ite*e onorarii*or ,tabi*ite potrivit *egii1
#B
224 8n7eierea pronun)at# de in'tan)# u privire la onorariul provi-oriu /i& dup#
a-& la 'u"ele e repre-int# di.eren)a dintre onorariul provi-oriu /i el de.initiv
on'tituie titlu e1eutoriu& .#r# !ndeplinirea vreunei alte ondi)ii 'au .or"alit#)i.
AR6. 28
214 E1eutorul jude#tore' de'e"nat potrivit art. 2; alin. 2+4 '# aorde ajutorul
publi judiiar nu poate re.u-a aea't# 'arin# pro.e'ional# de%t !n a- de on.lit
de intere'e 'au pentru alte "otive ju'ti.iate.
224 Re.u-ul neju'ti.iat de a prelua a-ul 'au de a ontinua e1eutarea on'tituie
abatere di'iplinar#& !n ondi)iile le(ii.
AR6. 2?
Re.u-ul neju'ti.iat al bene.iiarului 'au renun)area unilateral# /i neju'ti.iat# a
ae'tuia la e1eutarea !neput# de e1eutorul de'e"nat due la !netarea ajutorului
publi 'ub .or"a pl#)ii onorariului e1eutorului jude#tore'.
AR6. +0
214 E1eutorul jude#tore' e'te dator '# depun# toate dili(en)ele pentru duerea
la !ndeplinire a e1eut#rii !n au-a !n are a .o't de'e"nat& '# "ani.e'te
on/tiinio-itate /i probitate pro.e'ional#& '# !ndeplinea'# u eleritate de"er'urile
prev#-ute de le(e& u re'petarea drepturilor p#r)ilor& a obli(a)iilor 'ale pro.e'ionale
/i a nor"elor proedurale.
224 E1eutorului jude#tore' are aord# ajutor publi judiiar !i e'te inter-i' '#
'oliite 'au '# pri"ea'# alte 'u"e de bani 'au alte .oloa'e de la partea a'i'tat#.
AR6. +1
214 8"potriva "odului de !ndeplinire a obli(a)iilor pro.e'ionale de #tre
e1eutorul jude#tore' de'e"nat partea a'i'tat# poate .ae pl%n(ere la in'tan)a are
a !nuviin)at ajutorul publi judiiar. 8n a-ul !n are pl%n(erea e'te (#'it#
!nte"eiat#& in'tan)a 'e'i-ea-# ole(iul diretor al a"erei teritoriale a e1eutorilor
jude#tore/ti !n vederea !nlouirii e1eutorului.
224 Odat# u !nlouirea e1eutorului jude#tore'& or(anele de onduere ale
a"erei teritoriale a e1eutorilor jude#tore/ti vor lua "#'uri de veri.iare a
ativit#)ii e1eutorului !nlouit /i& da# e'te a-ul& de 'an)ionare& potrivit le(ii.
AR6. +2
214 8n a-ul !n are bene.iiarul a'i'ten)ei judiiare renun)# la ontinuarea
e1eut#rii 'ilite& e1eutorul jude#tore' are obli(a)ia de a !n/tiin)a a"era
teritorial# a e1eutorilor jude#tore/ti& preu" /i in'tan)a are a !nuviin)at ajutorul
publi judiiar.
224 8n ae't a-& preu" /i !n orie alt# 'itua)ie !n are e1eutorul de'e"nat nu
.inali-ea-# e1eutarea 'ilit#& in'tan)a 'tabile/te onorariul propor)ional u atele de
e1eutare e.etuate& 7iar 'ub nivelul "ini" 'tabilit potrivit art. 2> alin. 214.
9E*AUNEA a 50a
Ajutorul publi judiiar 'ub .or"a .ailit#)ilor la plata ta1elor judiiare
AR6. ++
8n a-ul !nuviin)#rii ererii de aordare a .ailit#)ilor la plata ta1elor judiiare&
prin !n7eiere 'e vor 'tabili .ie 'utirea de plat#& .ie& dup# a-& ota de reduere&
ter"enele de plat# /i uantu"ul ratelor.
AR6. +3
214 8n a-ul !n are ta1ele judiiare datorate 'unt "ai "ari de%t dublul venitului
net lunar pe .a"ilie al 'oliitantului din luna anterioar# .or"ul#rii ererii de ajutor
publi judiiar& e/alonarea pl#)ii 'e va .ae a't.el !n%t rata lunar# datorat# '# nu
dep#/ea'# ju"#tate din venitul net pe .a"ilie& da# in'tan)a nu apreia-# nee'ar a
'e aorda o alt# .or"# de ajutor& "ai .avorabil#.
224 E/alonarea pl#)ii ta1elor judiiare 'e poate .ae !n el "ult 38 de rate lunare.
*A5. 3
A'i'ten)a e1trajudiiar#
AR6. +5
214 A'i'ten)a prin avoat poate .i /i e1trajudiiar# /i on't# !n aordarea de
on'ulta)ii& .or"ularea de ereri& peti)ii& 'e'i-#ri& ini)ierea altor a'e"enea de"er'uri
le(ale& preu" /i !n repre-entarea !n .a)a unor autorit#)i 'au in'titu)ii publie& altele
de%t ele judiiare 'au u atribu)ii juri'di)ionale& !n vederea reali-#rii unor drepturi
'au intere'e le(iti"e. A'i'ten)a e1trajudiiar# trebuie '# ondu# la .urni-area unor
in.or"a)ii lare /i ae'ibile 'oliitantului& !n on.or"itate u prevederile le(ale !n
vi(oare re.eritoare la in'titu)iile o"petente& /i& da# e'te po'ibil& la ondi)iile&
ter"enele /i proedurile prev#-ute de le(e pentru reunoa/terea& aordarea 'au
reali-area dreptului ori intere'ului pretin' de 'oliitant.
224 A'i'ten)a e1trajudiiar# 'e aord# on.or" prevederilor @e(ii nr. 51,1??5&
republiat#& u "odi.i#rile /i o"plet#rile ulterioare.
AR6. +;
Avoatul are a aordat a'i'ten)# e1trajudiiar# nu poate aorda a'i'ten)#
judiiar# aeleia/i per'oane& pentru valori.iarea ori ap#rarea aeluia/i drept 'au
intere'& !n a-ul !n are bene.iiarul a'i'ten)ei e1trajudiiare .or"ulea-# erere de
7e"are !n judeat# pentru valori.iarea ori ap#rarea aelui drept 'au intere'.
AR6. +>
Bodul de plat# /i nivelul re"unera)iei avoa)ilor pentru 'erviiile de a'i'ten)#
e1trajudiiar# 'e 'tabile' prin protool !n7eiat !ntre Bini'terul Cu'ti)iei /i Uniunea
Na)ional# a Darourilor din Ro"%nia.
*A5. 5
Or(ani-area& oordonarea /i ontrolul ativit#)ii de aordare a ajutorului publi
judiiar
AR6. +8
214 *oordonarea /i ontrolul ativit#)ii de aordare a ajutorului publi judiiar 'e
.a de Bini'terul Cu'ti)iei.
224 <inan)area ativit#)ii de aordare a ajutorului publi judiiar 'e .ae de la
bu(etul de 'tat& prin bu(etul Bini'terului Cu'ti)iei. 9u"ele nee'are ajutorului publi
judiiar 'e 'tabile' anual prin le(ea bu(etului de 'tat.
2+4 5rinipalele atribu)ii ale Bini'terului Cu'ti)iei !n do"eniul oordon#rii /i
ontrolului ativit#)ii de aordarea a ajutorului publi judiiar 'unt$
a4 e1erit# ontrolul /i a'i(ur# oordonarea& 'ub a'pet .un)ional /i
or(ani-atori& !n eea e prive/te "odul !n are 'e aord# ajutorul publi judiiar=
b4 ia "#'uri pentru in.or"area publiului u privire la 'i'te"ul de ajutor publi
judiiar=
#M1
c= ,tabi*e:te/ prin protoco* ,au prin ordin/ potrivit *egii/ va*oarea ,au/ dup0 ca+/
*i-ite*e onorarii*or pentru acordarea a,i,ten2ei de c0tre avocat :i/ re,pectiv/ pentru
executoru* ?udec0tore,cG
#B
d4 evaluea-# nee'it#)ile bu(etare pentru aordarea a'i'ten)ei judiiare /i propune
bu(etul& pentru a .i inlu'& 'eparat& !n bu(etul Bini'terului Cu'ti)iei=
e4 entrali-ea-# datele /i in.or"a)iile re.eritoare la aordarea ajutorului publi
judiiar=
.4 !nto"e/te riteriile 'tati'tie pentru eviden)a datelor /i in.or"a)iilor privind
aordarea ajutorului publi judiiar.
AR6. +?
214 Datele /i in.or"a)iile re.eritoare la aordarea ajutorului publi judiiar 'e
entrali-ea-#& 'e ad"ini'trea-# /i 'e atuali-ea-# de Bini'terul Cu'ti)iei.
224 8n vederea !nto"irii /i atuali-#rii eviden)ei& in'tan)ele jude#tore/ti /i
Uniunea Na)ional# a Darourilor din Ro"%nia tran'"it Bini'terului Cu'ti)iei&
tri"e'trial& 'itua)ii privind ererile de aordare a ajutorului publi judiiar /i&
re'petiv& a a'i'ten)ei e1trajudiiare& uprin-%nd date re.eritoare la !nuviin)area /i
re'pin(erea ererilor& !nlouirea avoa)ilor& a e1eutorilor jude#tore/ti& preu" /i
orie alte in.or"a)ii 'oliitate de Bini'terul Cu'ti)iei !n vederea !ndeplinirii
obli(a)iilor e !i revin potrivit pre-entei ordonan)e de ur(en)#.
AR6. 30
214 Bini'terul Cu'ti)iei poate .ae veri.i#ri& din o.iiu 'au la 'e'i-area ori#rei
per'oane intere'ate& u privire la realitatea 'itua)iei "ateriale a elui are a
bene.iiat de a'i'ten)# e1trajudiiar#. Eeri.i#rile pot .i .#ute ori%nd& ti"p de 2 ani
de la data aord#rii ae'teia.
224 8n a-ul !n are on'tat# # bene.iiarul ajutorului publi judiiar 'au al
a'i'ten)ei e1trajudiiare a pre-entat date .al'e 'au a a'un' date !n le(#tur# u
'itua)ia 'a "aterial#& Bini'terul Cu'ti)iei va 'e'i-a or(anele .i'ale o"petente& !n
vederea obli(#rii ae'tuia la re'tituirea 'u"elor de are a bene.iiat !n "od
neju'ti.iat.
*A5. ;
Re(uli 'peiale privind aordarea ajutorului publi judiiar et#)enilor 'tatelor
"e"bre ale Uniunii Europene 'au altor per'oane are au do"iiliul ori re/edin)a
obi/nuit# pe teritoriul unui 'tat "e"bru /i .or"ularea unei ereri de a'i'ten)#
judiiar# #tre un alt 'tat "e"bru al Uniunii Europene
AR6. 31
214 *ererea de aordare a ajutorului publi judiiar& .or"ulat# de et#)eni ai unui
'tat "e"bru al Uniunii Europene 'au de per'oane are au do"iiliul 'au re/edin)a
obi/nuit# !n unul dintre ae'te 'tate& altul de%t Ro"%nia& 'e depune !n'o)it# de
dou"ente ju'ti.iative$
a4 .ie prin inter"ediul autorit#)ii entrale a 'tatului "e"bru de do"iiliu 'au de
re/edin)# al 'oliitantului=
b4 .ie prin inter"ediul autorit#)ii entrale ro"%ne=
4 .ie diret la in'tan)a ro"%n# o"petent# potrivit art. 11.
224 *ererea& preu" /i !n'ri'urile doveditoare 'e depun tradu'e !n li"ba ro"%n#.
AR6. 32
*%nd ererea e'te depu'# prin inter"ediul autorit#)ii entrale ro"%ne& aea'ta are
obli(a)ia tran'"iterii #tre in'tan)a o"petent#.
AR6. 3+
214 8n 'itua)iile re(le"entate de pre-enta 'e)iune& !n a-ul !n are& la data
.or"ul#rii ererii de ajutor publi judiiar& nu 'e poate deter"ina in'tan)a
o"petent# potrivit art. 11& ererea 'e 'olu)ionea-# de 6ribunalul Duure/ti.
224 A'i'ten)a e1trajudiiar# 'e a'i(ur#& !n 'itua)ia prev#-ut# la alin. 214& de Daroul
Duure/ti.
AR6. 33
Ajutorul publi judiiar !nuviin)at potrivit pre-entului apitol inlude& !n a.ara
.or"elor prev#-ute la art. ;& ur"#toarele$
a4 7eltuielile pentru traduerea !n'ri'urilor depu'e de bene.iiar /i are au .o't
'oliitate de in'tan)# 'au de autoritatea u atribu)ii juri'di)ionale !n vederea
'olu)ion#rii au-ei=
b4 a'i(urarea unui interpret !n proedurile !n .a)a in'tan)ei,autorit#)ii u atribu)ii
juri'di)ionale=
4 7eltuielile depla'#rii !n Ro"%nia& pe are bene.iiarul a'i'ten)ei 'au o alt#
per'oan# trebuie '# o .a# la ererea in'tan)ei ori a autorit#)ii u atribu)ii
juri'di)ionale ori !n a-ul !n are le(ea prevede pre-en)a obli(atorie a uneia dintre
ae'te per'oane.
AR6. 35
214 *et#)enii ro"%ni& preu" /i et#)enii 'tr#ini /i apatri-ii& u do"iiliul 'au
re/edin)a obi/nuit# pe teritoriul Ro"%niei& bene.iia-# de on'ultan)# juridi#
(ratuit# din partea autorit#)ii entrale ro"%ne& !n ondi)iile pre-entei ordonan)e de
ur(en)#& !n vederea ob)inerii a'i'ten)ei juridie !n au-e de o"peten)a in'tan)elor
unui alt 'tat "e"bru al Uniunii Europene 'au pentru e1eutarea unei 7ot#r%ri pe
teritoriul unui alt 'tat "e"bru al Uniunii Europene& !n ondi)iile prev#-ute de le(ea
aelui 'tat. Autoritatea entral# ro"%n# a'i't# 'oliitantul& a'i(ur%ndu0'e a ererea&
o"pletat# on.or" ane1ei are .ae parte inte(rant# din pre-enta ordonan)# de
ur(en)#& '# .ie !n'o)it# de toate dou"entele one1e pretin'e de autoritatea
o"petent# a 'tatului 'oliitat.
224 Autoritatea entral# ro"%n# a'i(ur# traduerea ererii /i a dou"entelor
one1e nee'are. 6raduerea 'e .ae$
a4 .ie !n li"ba o.iial# a 'tatului "e"bru 'oliitat=
b4 .ie !n una dintre li"bile aelui 'tat e ore'punde uneia dintre li"bile
in'titu)iilor *o"unit#)ii=
4 .ie !n una dintre li"bile aeptate de 'tatul "e"bru 'oliitat& potrivit Diretivei
2*E4 nr. 8,200+ de !"bun#t#)ire a ae'ului la ju'ti)ie !n liti(iile tran'.rontaliere prin
'tabilirea unor nor"e "ini"e o"une privind a'i'ten)a judiiar# aordat# !n a't.el
de liti(ii.
2+4 Autoritatea entral# ro"%n#& !n ter"en de 15 -ile de la data pri"irii ererii /i a
dou"entelor one1e& tradu'e on.or" alin. 224& le tran'"ite autorit#)ii de pri"ire
o"petente a aelui 'tat "e"bru.
AR6. 3;
214 Autoritatea entral# ro"%n# poate re.u-a tran'"iterea unei ereri de a'i'ten)#
juridi# !ntr0un alt 'tat "e"bru da# o a't.el de erere e'te v#dit ne!nte"eiat# 'au
e1edea-# do"eniului de apliare al Diretivei 2*E4 nr. 8,200+.
224 8n a-ul !n are ererea de a'i'ten)# juridi# .or"ulat# /i tran'"i'# potrivit art.
35 e'te re'pin'# de autoritatea o"petent# a 'tatului "e"bru 'oliitat& autoritatea
entral# ro"%n# va ere 'oliitantului re'tituirea 7eltuielilor de traduere.
AR6. 3>
*ererile /i dou"entele one1e& tran'"i'e 'au pri"ite !n on.or"itate u
prevederile pre-entului apitol& 'unt 'utite de .or"alitatea le(ali-#rii 'au de orie
alt# .or"alitate e7ivalent#.
AR6. 38
9e de'e"nea-# Bini'terul Cu'ti)iei a autoritate entral# ro"%n# !n "ateria
aord#rii ajutorului publi judiiar& !n 'en'ul Diretivei 2*E4 nr. 8,200+.
AR6. 3?
*ererile pentru aordarea ajutorului publi judiiar& .or"ulate on.or"
pre-entului apitol& 'e !nto"e' potrivit .or"ularului de erere prev#-ut !n ane1a
are .ae parte inte(rant# din pre-enta ordonan)# de ur(en)#.
*A5. >
Di'po-i)ii .inale /i tran-itorii
#M1
AR6. 50
<1= $entru ducerea *a ndep*inire/ n ca*itate de autoritate centra*0/ a unor
ob*iga2ii re+u*tate din pre+enta ordonan20 de urgen20 ,au a,u-ate n cadru*
cooper0rii ?udiciare interna2iona*e/ prin in,tru-ente*e interna2iona*e *a care
Ro-nia e,te parte/ #ini,teru* Hu,ti2iei poate ncCeia/ potrivit *egii/ conven2ii de
co*aborare cu!
a= avoca2i/ pentru furni+area unor ,ervicii de con,u*tan20/ a,i,ten20 :i4,au
repre+entare/ dup0 ca+G
#B
b4 e1eutori jude#tore/ti=
4 tradu#tori /i interpre)i.
224 5entru !ndeplinirea altor atribu)ii are !i revin din apliarea pre-entei
ordonan)e de ur(en)#& Bini'terul Cu'ti)iei poate !n7eia protooale u Uniunea
Na)ional# a Darourilor din Ro"%nia& u Uniunea Na)ional# a E1eutorilor
Cude#tore/ti& u or(anele repre-entative ale altor pro.e'ii ori u alte in'titu)ii 'au
autorit#)i.
#M2
AR6. 50:1
Fu-e*e repre+entnd *i-ite*e de venit :i *i-ita -axi-0 ce ,e poate acorda ca
a?utor pub*ic ?udiciar/ prev0+ute *a art1 7 :i/ re,pectiv/ art1 5 a*in1 <1= :i <2=/ ,e pot
-odifica prin Cot0rre a 3uvernu*ui1
#M1
AR6. 50:2
;n ,itua2ia n care/ prin Cot0rre ?udec0torea,c0 definitiv0 :i irevocabi*0/
beneficiaru* a?utoru*ui pub*ic dobnde:te bunuri ,au drepturi de crean20 a c0ror
va*oare/ re,pectiv cuantu-/ dep0:e:te de 10 ori cuantu-u* a?utoru*ui pub*ic
acordat/ ace,ta e,te ob*igat ,0 re,tituie a?utoru* pub*ic1 $rocedura de re,tituire e,te
cea prev0+ut0 *a cap1 III din pre+enta ordonan20 de urgen201
#B
AR6. 51
Alineatul 214 al artiolului 2; din @e(ea nr. 13;,1??> privind ta1ele judiiare de
ti"bru& publiat# !n Bonitorul O.iial al Ro"%niei& 5artea A& nr. 1>+ din 2? iulie
1??>& u "odi.i#rile /i o"plet#rile ulterioare& 'e "odi.i# /i va avea ur"#torul
uprin'$
FAR6. 2;
214 9u"ele provenind din ta1ele judiiare de ti"bru& a"en-ile judiiare&
i"po-itele !na'ate din onorariile avoa)ilor& ale notarilor publii /i ale e1eutorilor
jude#tore/ti on'tituie venituri la bu(etul de 'tat /i 'e uprind di'tint !n bu(etul de
venituri /i 7eltuieli al Bini'terului Cu'ti)iei /i vor .i .olo'ite pentru .inan)area
'i'te"ului de ajutor publi judiiar.F
AR6. 52
5re-enta ordonan)# de ur(en)# intr# !n vi(oare la +0 de -ile de la data publi#rii !n
Bonitorul O.iial al Ro"%niei& 5artea A.
AR6. 5+
@a data intr#rii !n vi(oare a pre-entei ordonan)e de ur(en)# 'e abro(# art. >3 0 81
din *odul de proedur# ivil#& republiat& u "odi.i#rile /i o"plet#rile ulterioare&
alin. 214 al art. 21 din @e(ea nr. 13;,1??> privind ta1ele judiiare de ti"bru&
publiat# !n Bonitorul O.iial al Ro"%niei& 5artea A& nr. 1>+ din 2? iulie 1??>& u
"odi.i#rile /i o"plet#rile ulterioare& /i art. 2?5 alin. 2114 lit. b4 din @e(ea nr.
5>1,200+ privind *odul .i'al& publiat# !n Bonitorul O.iial al Ro"%niei& 5artea A&
nr. ?2> din 2+ dee"brie 200+& u "odi.i#rile /i o"plet#rile ulterioare.
AR6. 53
214 5re-enta ordonan)# de ur(en)# tran'pune Diretiva *on'iliului 200+,8,*E de
!"bun#t#)ire a ae'ului la ju'ti)ie !n liti(iile tran'.rontaliere prin 'tabilirea unor
nor"e "ini"e o"une privind a'i'ten)a judiiar# aordat# !n a't.el de liti(ii&
publiat# !n Curnalul O.iial al Uniunii Europene @ nr. 2; din +1 ianuarie 200+.
224 5revederile pre-entei ordonan)e de ur(en)# are tran'pun prevederile
Diretivei 2*E4 nr. 8,200+ prevalea-# a'upra di'po-i)iilor on)inute !n aordurile
bilaterale /i "ultilaterale !n7eiate de 'tatele "e"bre& inlu'iv$
a4 Aordul european privind tran'"iterea ererilor de a'i'ten)# judiiar#& 'e"nat
la 9tra'bour( la 2> ianuarie 1?>>& "odi.iat prin 5rotoolul adi)ional la Aordul
european privind tran'"iterea ererilor de a'i'ten)# judiiar#& 'e"nat la Bo'ova !n
2001=
b4 *onven)ia privind .ailitarea ae'ului interna)ional la ju'ti)ie& !n7eiat# la
Ga(a la 25 oto"brie 1?80.
ANEHA 1
<ORBU@AR
pentru ererea de a'i'ten)# judiiar# !n alt 'tat "e"bru al Uniunii Europene
An'tru)iuni$
1. 8nainte de o"pletarea .or"ularului ererii& v# ru(#" '# iti)i u aten)ie ae'te
in'tru)iuni.
2. 5er'oana are o"pletea-# ererea trebuie '# o.ere toate in.or"a)iile 'oliitate
!n ae't .or"ular.
+. Orie in.or"a)ie i"prei'#& inadevat# 'au ino"plet# poate !nt%r-ia proedura
'olu)ion#rii ererii du"neavoa'tr#.
3. Anluderea unor in.or"a)ii .al'e 'au ino"plete !n erere poate avea on'ein)e
le(ale& iar ererea pentru a'i'ten)# judiiar# poate .i re'pin'#& put%nd .i atra'#& de
a'e"enea& r#'punderea penal#.
5. E# ru(#" '# ata/a)i toate dou"entele doveditoare.
;. E# ru(#" '# lua)i la uno/tin)# # aea't# erere nu are e.et a'upra ter"enului
de introduere a unei a)iuni !n ju'ti)ie.
>. E# ru(#" '# data)i /i '# 'e"na)i ererea.
A1. Datele personale ale solicitantului
Numele i
prenumele ......................................................
Data i locul
naterii ...................................................

CNP ...................................................................
...
Adresa (domiciliul sau
reedina) ........................................
...................................................................
.......
Tel/fax/e-
mail ...........................................................
A. Dac! este ca"ul# datele personale ale repre"entantului le$al
(p!rinte# tutore# curator etc.) (se completea"! %n ca"ul %n care
solicitantul este repre"entat le$al)
Numele i
prenumele ......................................................
Data i locul
naterii ...................................................

CNP ...................................................................
...

Adresa ................................................................
...
Tel/fax/e-
mail ...........................................................
A&. Dac! este ca"ul# datele personale ale a'ocatului solicitantului
(se completea"! %n ca"ul %n care solicitantul are de(a un a'ocat)
Numele i
prenumele ......................................................

Adresa ................................................................
...
Tel/fax/e-
mail ...........................................................
). *nformaii pri'itoare la liti$iul pentru care se solicit!
asistena (udiciar!
+! ru$!m ataai copii ale tuturor documentelor do'editoare.
)1. Natura liti$iului (di'or# liti$iu de munc! etc.)
). +aloarea liti$iului# dac! aceasta poate fi exprimat! %n ,ani#
precum i moneda %n care este exprimat! 'aloarea liti$iului
)&. Descrierea situaiei pentru a c!rei soluionare se solicit!
a(utor pu,lic (udiciar (inclu"-nd instana competent!# termenul#
pro,atoriul etc.)
C. Detalii pri'ind procedura
+! ru$!m ataai copii ale tuturor documentelor do'editoare.
C1. Calitatea %n care suntei sau urmea"! s! fii %n proces
(reclamant sau p-r-t)
Descriei o,iectul preteniei supuse
(udec!ii ...........................
...................................................................
.......
Numele i datele de contact ale p!rii
ad'erse ...........................
...................................................................
.......
C. Dac! este ca"ul# moti'e speciale pentru soluionarea de ur$en!
a cererii
C&. +! ru$!m specificai ce c.eltuieli ar tre,ui s! acopere (se
,ifea"!)/
0
101 a) asisten! a'ocaial!2
0
101 ,) plata expertului2
0
101 c) plata traduc!torului sau a interpretului folosit %n cursul
procesului2
0
101 d) plata onorariului executorului (udec!toresc2
0
101 e) scutiri# reduceri# ealon!ri sau am-n!ri la plata taxelor
(udiciare i/sau a cauiunilor pre'!"ute de le$e# inclusi' a taxelor i
cauiunilor datorate %n fa"a de executare silit!.
C3. +! ru$!m specificai dac! a(utorul pu,lic (udiciar este
solicitat pentru a o,ine/
0
101 Asisten! a'ocaial! %n cadrul procedurilor extra(udiciare
0
101 Asisten! a'ocaial! %nainte de %nceperea procesului
0
101 Asisten! a'ocaial! (consultan! i/sau repre"entare) %n
cadrul procedurilor %n curs de desf!urare. 4n acest ca"# specificai/
- num!rul de %nre$istrare
- termenele de (udecat!
- instana
- adresa instanei
0
101 Asisten! a'ocaial! %n cadrul procedurilor de introducere a
unei c!i de atac %mpotri'a unei .ot!r-ri (udec!toreti. 4n acest ca"#
specificai/
- instana
- data .ot!r-rii
- moti'ul solicit!rii asistenei
- calea de atac %mpotri'a .ot!r-rii
0
101 Asisten! a'ocaial! %n cadrul procedurii de executare silit!.
4n acest ca"# specificai/
- instana
- data pronun!rii .ot!r-rii sau a emiterii altui titlu executoriu.
C5. 6pecificai dac! a'ei orice form! de asi$urare sau alte
drepturi i facilit!i care ar putea acoperi c.eltuielile de (udecat!
%n tot sau %n parte.
4n acest ca" oferii
detalii/ ............................................
...................................................................
.......
...................................................................
.......
D. 6ituaia familial!
00000000
Cu c-te persoane locuii7 1000000001
+! ru$!m specificai relaiile acestora cu dumnea'oastr!

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000
1 Numele i 1 8elaia cu 1 Data naterii1 6e afl! aceast!1 6e afl!
1
1 prenumele 1 solicitantul1 (%n ca"ul 1 persoan! %n 1
solicitantul 1
1 1 1 minorilor) 1 %ntreinerea 1 %n
%ntreinerea 1
1 1 1 1 solicitantului71 acestei
persoane71
1000000000000010000000000000100000000000000100000000000000001
0000000000000000001
1 1 1 1 0 1 0
1
1 1 1 1 101 1 101
1
1000000000000010000000000000100000000000000100000000000000001
0000000000000000001
1 1 1 1 0 1 0
1
1 1 1 1 101 1 101
1
1000000000000010000000000000100000000000000100000000000000001
0000000000000000001
A'ei %n %ntreinere o alt! persoan! care nu locuiete cu
dumnea'oastr!7

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000
1 Numele i prenumele 1 8elaia cu solicitantul 1 Data naterii
1
1 1 1 (%n ca"ul
minorilor) 1
10000000000000000000000001000000000000000000000000000001
000000000000000000000001
1 1 1
1
10000000000000000000000001000000000000000000000000000001
000000000000000000000001
1 1 1
1
10000000000000000000000001000000000000000000000000000001
000000000000000000000001
1 1 1
1
10000000000000000000000001000000000000000000000000000001
000000000000000000000001
6untei %n %ntreinerea unei persoane care nu locuiete cu
dumnea'oastr!7

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000
1 Numele i prenumele 1 8elaia cu solicitantul
1
100000000000000000000000000000000000001
00000000000000000000000000000000000000001
1 1
1
100000000000000000000000000000000000001
00000000000000000000000000000000000000001
1 1
1
100000000000000000000000000000000000001
00000000000000000000000000000000000000001
1 1
1
100000000000000000000000000000000000001
00000000000000000000000000000000000000001
9. *nformaii financiare
+! ru$!m oferii toate informaiile despre dumnea'oastr!#
partenerul de 'ia! sau soul dumnea'oastr!# orice persoan! pe care o
a'ei %n %ntreinere sau# dup! ca"# %n a c!rei %ntreinere suntei.
Dac! primii alte contri,uii financiare fa! de cele ale persoanei
%n a c!rei %ntreinere suntei i care nu locuiete cu dumnea'oastr!#
specificai-le %n cadrul punctului 9.1 :Alte 'enituri:.
Dac! oferii asisten! financiar! altei persoane dec-t aceleia care
se afl! %n %ntreinerea dumnea'oastr! i locuiete cu dumnea'oastr!# '!
ru$!m specificai acest lucru %n cadrul punctului 9.& :Alte
c.eltuieli:.
+! ru$!m ataai toate documentele do'editoare ale situaiilor
descrise mai sus.
+! ru$!m specificai moneda %n care exprimai 'alorile pecuniare
din ta,el# dac! acestea sunt exprimate %n alt! moned! dec-t leu.

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000
19.1. Detalii despre 1*. 6olicitantul1**. 6oul sau1***. Persoane1*+.
Persoane 1
1'enitul lunar 1 1partenerul 1aflate %n 1care
%l au %n1
1 1 1de 'ia! 1%ntreinere 1
%ntreinere 1
1 1 1 1 1pe
solicitant1
100000000000000000000100000000000000010000000000000100000000000001
00000000000001
16alarii# 1 1 1 1
1
1indemni"aii/ 1 1 1 1
1
100000000000000000000100000000000000010000000000000100000000000001
00000000000001
1Profit din afaceri/ 1 1 1 1
1
100000000000000000000100000000000000010000000000000100000000000001
00000000000001
1Pensii/ 1 1 1 1
1
100000000000000000000100000000000000010000000000000100000000000001
00000000000001
1+enituri/ 1 1 1 1
1
100000000000000000000100000000000000010000000000000100000000000001
00000000000001
1)eneficii din partea
1
1statului/
1
1
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000001
11. alocaii/ 1 1 1 1
1
100000000000000000000100000000000000010000000000000100000000000001
00000000000001
1. a(utor de oma( 1 1 1 1
1
1i asi$ur!ri 1 1 1 1
1
1sociale/ 1 1 1 1
1
100000000000000000000100000000000000010000000000000100000000000001
00000000000001
1+enituri pro'enite 1 1 1 1
1
1din drepturile 1 1 1 1
1
1asupra unor ,unuri 1 1 1 1
1
1mo,ile sau imo,ile/ 1 1 1 1
1
100000000000000000000100000000000000010000000000000100000000000001
00000000000001
1Alte 'enituri/ 1 1 1 1
1
100000000000000000000100000000000000010000000000000100000000000001
00000000000001
1T;TA</ 1 1 1 1
1
100000000000000000000100000000000000010000000000000100000000000001
00000000000001

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000
19.. +aloarea 1*. 6olicitant 1**. 6oul sau1***. Persoane1*+.
Persoane 1
1propriet!ilor 1 1partenerul 1aflate %n 1care
%l au %n1
1 1 1de 'ia! 1%ntreinere 1
%ntreinere 1
1 1 1 1 1pe
solicitant1
100000000000000000000100000000000000010000000000000100000000000001
00000000000001
1*mo,ilul %n care 1 1 1 1
1
1locuii/ 1 1 1 1
1
100000000000000000000100000000000000010000000000000100000000000001
00000000000001
1Alt imo,il/ 1 1 1 1
1
100000000000000000000100000000000000010000000000000100000000000001
00000000000001
1Terenuri/ 1 1 1 1
1
100000000000000000000100000000000000010000000000000100000000000001
00000000000001
19conomii/ 1 1 1 1
1
100000000000000000000100000000000000010000000000000100000000000001
00000000000001
1Aciuni/ 1 1 1 1
1
100000000000000000000100000000000000010000000000000100000000000001
00000000000001
1+e.icule cu motor/ 1 1 1 1
1
100000000000000000000100000000000000010000000000000100000000000001
00000000000001
1Alte ,unuri/ 1 1 1 1
1
100000000000000000000100000000000000010000000000000100000000000001
00000000000001
1T;TA</ 1 1 1 1
1
100000000000000000000100000000000000010000000000000100000000000001
00000000000001

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000
19.&. C.eltuieli 1*. 6olicitant 1**. 6oul sau1***. Persoane1*+.
Persoane 1
1lunare 1 1partenerul 1aflate %n 1care
%l au %n1
1 1 1de 'ia! 1%ntreinere 1
%ntreinere 1
1 1 1 1 1pe
solicitant1
100000000000000000000100000000000000010000000000000100000000000001
00000000000001
1*mpo"ite/ 1 1 1 1
1
100000000000000000000100000000000000010000000000000100000000000001
00000000000001
1Contri,uii la 1 1 1 1
1
1asi$ur!rile sociale/1 1 1 1
1
100000000000000000000100000000000000010000000000000100000000000001
00000000000001
1Taxe locale/ 1 1 1 1
1
100000000000000000000100000000000000010000000000000100000000000001
00000000000001
1C.eltuieli 1 1 1 1
1
1ipotecare/ 1 1 1 1
1
100000000000000000000100000000000000010000000000000100000000000001
00000000000001
1C.irii i costuri 1 1 1 1
1
1pentru %ntreinere/ 1 1 1 1
1
100000000000000000000100000000000000010000000000000100000000000001
00000000000001
1C.eltuieli pentru 1 1 1 1
1
1educaie/ 1 1 1 1
1
100000000000000000000100000000000000010000000000000100000000000001
00000000000001
1C.eltuieli pentru 1 1 1 1
1
1%ntreinerea 1 1 1 1
1
1copiilor/ 1 1 1 1
1
100000000000000000000100000000000000010000000000000100000000000001
00000000000001
18ate/ 1 1 1 1
1
100000000000000000000100000000000000010000000000000100000000000001
00000000000001
18estituirea de 1 1 1 1
1
1%mprumuturi/ 1 1 1 1
1
100000000000000000000100000000000000010000000000000100000000000001
00000000000001
1;,li$aii le$ale de 1 1 1 1
1
1%ntreinere fa! de 1 1 1 1
1
1alte persoane/ 1 1 1 1
1
100000000000000000000100000000000000010000000000000100000000000001
00000000000001
1Alte c.eltuieli/ 1 1 1 1
1
100000000000000000000100000000000000010000000000000100000000000001
00000000000001
1T;TA</ 1 1 1 1
1
100000000000000000000100000000000000010000000000000100000000000001
00000000000001
Declar pe propria r!spundere c! informaiile oferite sunt ade'!rate
i complete i %mi asum o,li$aia de a declara de %ndat! autorit!ii
competente s! soluione"e cererea orice sc.im,!ri sur'enite %n situaia
mea financiar!.
<ocul %ntocmirii ..........................
Data ......................................
6emn!tura .................................
000000000000000

Evaluare