Sunteți pe pagina 1din 23

Disciplina:

Sanatate Publica orodentara si


Management medico dentar
Infiintarea unui laborator de
TEHNICA DENTARA
Nume student: Prof. Coord.:
Cosa Ioana Conf. Univ. Dr. Elena Mihaela Carausu
Colegiul de Tehnica Dentara
Anul I, Grua !
1

".C. HA##$TEETH ".R.%.
Un zambet este o modalitate necostisitoare de a-ti
scimba infatisarea !
"
Tiul de afacere si definirea o&iectului de activitate
Tiul de afacere
#aboratorul de tenica dentara $%app&'eet( este o societate de tip
S.).#.
#egea defineste acest tip de societate ca fiind societatea comerciala
ale carei obligatii sociale sunt garantate cu patrimoniul social* asociatii sunt
obligati numai la plata partilor sociale. In acest caz* capitalul societatii este
di+izat in parti sociale care* potri+it contractului de societate si pre+ederilor
stipulate in statut* nu se negociaza la bursele de +alori. Membrii acestui tip
de societate sunt responsabili de pasi+ul social numai in limita sumelor
depuse drept parti sociale* precum si de patrimoniul societatii.
ACTE%E NECE"ARE infiintarii acestuia sunt urmatoarele:
, copie dupa actul de proprietate si copie dupa actul de identitate al
celui care pune la dispozitie imobilul in +ederea stabilirii sediului
social al societatii
Inceierea contractului de comodat sau de inciriere* indiferent daca
spatiul unde se desfasoara acti+itatea este proprietate sau nu
Do+ada pri+ind disponibilitatea firmei
Do+ada efectuarii +arsamintelor pri+ind capitalul social
-ctul constituti+ al societatii
'a.a notariala pentru autentificare* act constituti+
Specimene legalizate de semnaturi pentru administratori
Declaratii ale asociatilor pri+ind faptul ca nu au antecedente penale si
ca indeplinesc conditiile pre+azute de lege pentru a fi asociati si
administratori
Cazierele fiscale ale +iitorilor asociati - se elibereaza de Directia
/enerala a 0inantelor publice 1dureaza 2 zile lucratoare3
Cerere tip inmatriculare completata si semnata de administratori sau
oricare dintre asociati
Cerere tip pentru depunere specimene de semnatura - completata de
administrator
Citanta ta.a 4udiciara de timbru
'imbrele fiscale si 4udiciare
'a.a la )egistrul Comertului
5
'&iectul de activitate
,biectul de acti+itate al laboratorului de tenica dentara consta in
confectionarea dispoziti+elor tenico medicale unicat la comanda de catre
tenicianul dentar.
Prin dispoziti+ tenico medical la comanda se intelege orice
dispoziti+ dentar e.ecutat in laboratorul de tenica dentara*in mod special* in
conformitate cu comanda scrisa* semnata si parafata a medicului dentist.
Dispoziti+ul cuprinde caracteristici specifice si este destinat e.clusi+ unei
singure utilizari* pentru un singur pacient* indi+idual determinat.
6.emple de dispoziti+e tenico medicale e.ecutate in domeniul de
acti+itate :
lucrari metalo-ceramice
lucrari cr-ni7acrilat baro ( oli)eri*a&ile
lucrari pe implante
proteze sceletate
gutiere albire
proteze mobile
fatete ceramice
coroane 4ac8et ceramice
lucrari metalo-ceramice pe implante
lucrari metalo-ceramice cu incidere ceramica pe prag.
+or)e de organi*are a la&oratorului de tehnica dentara,
6.ercitarea profesiei de tenician dentar in )omania este un drept al
oricarei persoane fizice* cetatean roman sau cetatean al unui stat membru al
9niunii 6uropene* al unui stat apartinand Spatiului 6conomic 6uropean sau
Confederatiei 6l+etiene* posesor al diplomei* titlului sau certificatului
eliberate de o institutie de in+atamant cu profil de tenica dentara* conform
normelor 9niunii 6uropene* de catre statele membre ale 9niunii 6uropene*
statele apartinand Spatiului 6conomic 6uropean sau Confederatiei 6l+etiene.
S.C. %app&'eet S.).#. este constituita din urmatorii anga4ati:
2 tenicieni dentari:
1 contabil:
personal necalificat1" persoane3.
;
"atiul si a)lasarea la&oratorului -Ha.Teeth/
#aboratorul de tenica dentara $%app&'eet( este amplasat pe strada
Cornisa <istritei* nr.11=* <acau. -m ales aceasta adresa deoarece in 4urul
acestei locatii se gasesc trei cabinete stomatologice* ce reprezinta potentiali
clienti. Cabinetul este usor remarcat de orice persoana ce trece pe aceasta
strada.
"tructura la&oratorului de tehnica dentara
2
'rgani*area co)arti)entelor si dotarea tehnica
coresun*atoare
0. Co)arti)entul entru regatirea )odelelor
In cadrul acestui compartiment se +or desfasura urmatoarele operatii:
turnarea amprentelor:
gipsarea:
gaurirea si sectionarea modelelor pentru bonturi mobile:
soclarea modelelor:
prelucrarea metalului dupa turnare:
ambalarea macetelor din ceara in +ederea turnarii:
dublarea.
Pregatirea si dotarea acestui compartiment
Suprafata:in 4ur de 1">12 mp pentru " 5 posturi de lucru.
Se +or trage urmatoarele instalatii:
aer comprimat:
apa:
canalizare:
electrice:
+entilatie.
-er comprimat: se +a utiliza un compresor cu uscare fara ulei*
deoarece in timp prin degradarea componentelor motorului compresorului
poate duce la patrunderea de particule fine de ulei in circuitul de aer.
Compresorul +a fi reglat la o presiune minima de ; atm si ma.ima de ? atm.
-pa trebuie adusa cu o presiune minima de " atm.
Canalizarea +a fi prote4ata de un +as decantor pentru retinerea
resturilor de gips* ceara* metal* materiale plastice etc.
Instalatia electrica se +a imparti in doua circuite: unul pentru iluminat
si unul pentru prize.
Iluminatul* in afara de cel natural* care nu este foarte important in
acest compartiment* se +a folosi o sursa de lumina centrala de cca. 1@@@ lu..
Prizele +or a+ea toate contact de protectie1impamantare3* cu o
tensiune de ma. "5@A>2@%z si +or fi distribuite in apropierea locului unde
+or fi montate aparatele pentru a e+ita aglomeratia de cabluri.
Aentilatia: in lipsa unei bune +entilari naturale se +a folosi un
+entilator e.tern cu o capacitate de +entilare de cel putin 1@ m>s.
=
Deasemeni se +a incerca izolarea fonica a acestui compartiment
deoarece ni+elul de zgomot rezultat poate deran4a pe cei situati in imediata
+ecinatate a acestui compartiment.
-paratura necesara pentru e.ecutarea acti+itatii in acest
compartiment este:
masuta +ibratoare:
aparat soclare1soclator3:
generator de aburi:
aparat de gaurire a modelelor1pinde.3:
aparat pentru mi.area sub +acuum a maselor de ambalare si
silicoanelor pentru dublare1+acuum mala.or3:
Masa de tenica dentara cu " 5 posturi* fiecare post +a a+ea in
dotare:
sistem de iluminare cca. B@@ lu. :
spra& aer comprimat :
instalatie pentru aspiratie praf :
micromotor electric de ;@.@@@ rot>min cu actionare la pedala1montata
la ni+elul genunciului3 :
spatula electrica pentru ceara .
1. Co)arti)entul de turnare
In cadrul acestui compartiment se +or desfasura urmatoarele operatii:
preincalzirea ringurilor pentru turnare:
turnarea metalului:
fierberea sau termo baro polimerizarea maselor plastice:
sablarea carcaselor metalice:
lustruirea:
decaparea:
electro lustruirea:
gal+anizarea.
Pregatirea si dotarea acestui compartiment:
Suprafata: in 4ur de =>? mp.
Se +or trage urmatoarele instalatii:
B
aer comprimat:
apa:
canalizare:
electrice:
+entilatie .
Instalatiile respecta compartimentului descris la nr. 1 cu urmatoarele
diferente:
nu este obligatorie instalatia de apa si canalizare:
+entilatia se +a face cu a4utorul unei ote puternice* amplasata
deasupra cuptorului de preincalzire si aragazului.
-paratura necesara pentru e.ecutarea acti+itatii in acest compartiment
este:
cuptor de preincalzire:
turnatorie:
baie termo barica:
baie decapare:
baie gal+anica:
baie electroliza:
baie cu ultrasunete:
motor bia. orizontal:
presa idraulica:
sablator cu o duza si un sac pentru cumularea prafului* pentru
dezamblarea metalului turnat in ringuri:
sablator cu doua rezer+oare de 1"2 Cm si "2@ Cm* cu aspiratie praf
pentru coroanele metalice si de ceramica.
'urnatoria de preferinta ar trebui sa fie un aparat de topire cu curenti
de inalta frec+enta1inductie3 si turnare prin centrifuga electrica sau manuala.
-cest gen de turnatorie s-a do+edit in timp mult mai fiabila si mai precisa
decat alte modele 1de e.emplu:topire cu rezistenta electrica si turnare prin
+acuum3.
'urnatoria trebuie amplasata in imediata apropiere a cuptorului de
preincalzire pentru a e+ita efectuarea unei curse prea lungi a ringului incins
1apro.. 1@@@ C3 de la preincalzire la turnare.
2. Co)arti)entul de )odela3
?
-cest compartiment nu este strict necesar sa fie separat* se poate cupla
destul de usor cu compartimentul descris la nr.1.
In cadrul acestui compartiment se +or desfasura urmatoarele operatii:
modelarea macetelor de ceara:
modelarea lucrarilor din materiale plastice* compozite*
fotocompozite.
Pregatirea si dotarea acestui compartiment:
Suprafata: in 4ur de 1@>1" mp.
Se +or trage urmatoarele instalatii:
aer comprimat:
apa:
canalizare:
electrice:
+entilatie.
Instalatiile respecta compartimentului descris la nr.1 cu urmatoarele
diferente:
canalizarea nu necesita +as decantor.
-paratura necesara pentru e.ecutarea acti+itatii in acest compartiment
este:
masa cu " 5 posturi dotata ca si cea de la compartimentul descris la
nr.1in plus apare:
o baie de ceara pentru bonturi mobile:
o becul <unsen cu gaz sau lampa de spirt sau lampa de gaz:
lampa fotopolimerizare:
cuptor fotopolimerizare:
isoparalelometru.
4. Co)arti)entul de cera)ica
In cadrul acestui compartiment se +or desfasura urmatoarele operatii:
modelarea lucrarilor de ceramica.
Pregatirea si dotarea acestui compartiment:
D
Suprafata: in 4ur de ? mp.
Se +or trage urmatoarele instalatii:
aer comprimat:
apa:
canalizare:
electrice.
Instalatiile respecta compartimentului descris la nr.1 cu urmatoarele
diferente:
canalizarea nu necesita +as decantor:
nu este ne+oie de +entilare.
-cest compartiment mai poate fi denumit dupa conditiile de igiena si
curatenie* $farmacia( laboratorului de tenica dentara. Praful nu trebuie sa
fie prezent niciodata* mediul ambient sa fie cat mai uscat* fara +apori grasi.
-cest lucru se poate obtine prin amplasarea acestui compartiment ferit de
traficul din laborator* cat mai iluminat natural* si bineinteles mentinerea unei
incaperi impecabile.
-paratura necesara pentru e.ecutarea acti+itatii in acest compartiment
este:
masa cu " 5 posturi de lucruri dotate cu sistem puternic de iluminare
fara umbre* fara aspiratie* dar cu seringa de aer comprimat:
cuptor pentru coacerea maselor ceramice:
aparate speciale pentru obtinerea ceramicii turnate sau presate.
Descrierea si retul aaratelor utili*ate in la&oratorul
-Ha.Teeth/
MICR'M'T'R TEHNICA
P)6' P),D9S: 5 ?B1*2@ lei
6C%IA-#6N' 69): ?D@.@@
1@
Conditii de utilizare
"@@@-;@.@@@rot>min
putere ma. 1=@E
cuplu ma.im =*1 Ncm
lungime piesa de mana de 1;=mm
greutatea piesei de mana ""@g
racire: fara +entilatie
ni+el redus de zgomot* fara +ibratii
design dust-proof
sistem cu " rulmenti
unitate de control pentru genunci
stabilitatea +itezei la di+erite sarcini
stop de urgenta
indicator electronic pentru lucru in suprasarcina
protectie contra supratensiunilor
"'C%AT'R TEHNICA%DENT
P)6' P),D9S: 1 B;?*B@ lei
6C%IA-#6N' 69): ;@".@@
6cipamentul este confectionat din aluminiu* inclusi+ motorul si discul ce
acopera camera* cu partea din fata demontabila in trei pozitii reglabile.6tansarea
se face prin patru butoane ce permit fi.area in fata.
Partea demontabila din fata permite accesul la discul de soclare si la
curatatul resturilor din interiorul camerei.
Conectarea la apa se face printr-un furtun de 2>1=. Iesirea pentru apa se face
printr-un furtun de 1.
in mediul umed
diam.disc "2@ mm
carcasa de aluminiu
".?@@ rpm
P F 2@@ E
dim.:5"@.51@.;@@mm
masa: 15 8g
11
#inde5 TehnicalDent
P)6' P),D9S: " @;1*=@ ),N
6C%IA-#6N' 69): ;=;.@@
Conditii de utilizare
pozitionare mecanica precisa
a4ustare a +itezei de rotatie
sistem automatic sGitcing on
adaptabil la toate sistemele de preparare a modelelor
compact si ergonomic
sistem anti-praf
Date tenice
alimentare ""@A>2@%z
putere ma.ima 1@@E
+iteza ma.ima de rotatie: ;@@@ rpm
diametrul de colet: 5 mm
laser: cls. 5* ma.. 2 mE
dimensiuni: 12B>;1@>1=@ mm
masa: 2 Hg
6acuu) )ala5or
1"
P)6' P),D9S: 5 5@=*@@ lei
Conditii de utilizare
Aacuum mala.or compact si puternic. )emi. Compact ofera performante
de top si operare facila* pentru mi.area gipsurilor* maselor de ambalat si
siliconilor. 6ste foarte silentios si este li+rat cu o pompa de +acuum fara ulei
integrata pe aparat* precum si cu un timer electronic de precizie* suport
pentru fi.area pe perete* si un bol de 2@@ ml.
Semnal acustic la sfarsitul ciclului de lucru.
Caracteristici tenice:
alimentare: "5@ A 2@ %z c.a.
putere ma.ima: ";@ E
+iteza de rotatie a spatulei: 5?@ rpm
#.D.%: ""."2.;5 cm
masa: 1" Hg
Masuta vi&ratoare 17 TehnicalDent
P)6' P),D9S: B=1*"@ ),N
6C%IA-#6N' 69): 1B5.@@
Conditii de utilizare
Masuta +ibratoare a fost conceputa in conformitate cu necesitatile
laboratoarelor tenico dentare in urma unor cercetari riguroase cu pri+ire la
ino+atiile tenologice aparute in domeniul electronic. -paratul este pregatit sa
rezol+e cerintele laboratoarelor odontotenice prin folosirea tenicii de
comprimare si finisare* e+itandu-se astfel formarea de structuri spumoase.
15
Cele doua tipuri de masute se deosebesc doar prin dimensiunile
suprafetelor.-mbele produc oscilatii +erticale in mod e.clusi+ pe suprafata de
lucru. 0rec+enta +ibratiei este reglata pe trei ni+ele. -paratul poate fi manipulat
astfel incat curatirea suprafetei de lucru sa se faca cat mai usor.
In spatele ecipamentului se afla situata o priza electrica de ""@ A.
<utonul de alimentare si cel de reglare a oscilatiilor se afla situate in partea
frontala a aparatului.
5 ni+ele de +ibrare
miscare oscilatorie +erticala
dim: "52 . 1;2 mm
P F 11@ E
5 ni+ele de +ibratii
"A8%AT'R A1 TEHNICA%DENT
P)6' P),D9S: " "@2*;2 lei
6C%IA-#6N' 69): 2@B.@@
cabina dubla pentru sablare o.id de aluminiu sau cu bile de sticla
pornire de la buton
circulare independenta pentru fiecare cabina
filtru te.til pentru retinerea particulelor sablate
A#ARAT GUTIERE 6#92:0
P)6' P),D9S: 1 5B@*"2 lei
6C%IA-#6N' 69): 512.@@
6cipament pentru termoformare a foliilor de gutiere din diferite materiale
si diferite grosimi
9'I#II-)6:
1;
Pozitionati modelul din plastic pe platforma perforata
-sezati o folie cu grosimea corespunzatoare pe suportul de folie*
reglati suportul
Mutati suportul de sustinere a foliei in sus1 spre zona de incalzire3
Incepeti procesul de incalzire* folia +a incepe sa se inmoaie si sa se
indoaie. Suportul de folie trebuie mutat in 4os
Horno H1:
P)6' P),D9S: 5 ;B1*=@ ),N
6C%IA-#6N' 69): B?D.@@
Conditii de utili*are
posibilitate de setare a temperaturii la uscare
control electronic al temperaturii
temperatura ma.ima de lucru: 11@@ deg. C
termocupla
consum: =*2 - 1apr.. 12@@E3
dimensiuni: "?.5?.;5 cm
ciu+ete: 1@.1@.12 cm
DENTMA"TER 7:EIC
P)6' P),D9S: 1" @=@*;@ lei
6C%IA-#6N' 69): "B;1.@@
12
Model cu ele+ator
DD programe de operare
pentru toate tipurile de ceramica dentara
gama +acuum: =@ la 1@@ mbar
control automat al parametrilor
A#ARAT DE #'%I"AT #U%%$ 2:;
P)6' P),D9S: 1 @5;*@@ lei
6C%IA-#6N' 69): "52.@@
T'#IT'R DE CEARA
#RET #R'DU", 5"2*=@ lei
ECHI6A%ENT EUR, B;.@@
#RE"A HIDRAU%ICA <9#RE""
P)6' P),D9S: 1 B21*"@ lei
6C%IA-#6N' 69): 5D?.@@
1=
'A%A TERM'8AR' #'%I9MAT 4
P)6' P),D9S: = @B"*@@ lei
6C%IA-#6N' 69): 15?@.@@
E%ECTR'%ITIC #'%I"HER
P)6' P),D9S: " "5D*=@ lei
6C%IA-#6N' 69): 2@D.@@
EA"$CUT
P)6' P),D9S: = 11=*@@ lei
6C%IA-#6N' 69): 15D@.@@
Date financiare
<anii necesari infiintarii acestui laborator +or fi preluati din resurse
proprii si in urma unui imprumut bancar pe termen lung. Suma estimati+a
necesara pornirii acestui laborator este de 1@@@@@ euro.
Salariile anga4atilor +or fi dupa cum urmeaza :
tenicieni dentari 5"@@ lei
contabil 1B@@ lei
personal necalificat ?2@ lei
1B
#R'DU"E "I #RETURI A+ERENTE
Coroana Ceramica 'otal 0izionomica Suport Metalic
1Cr Co 3: 12@ lei
Coroana Ceramica 'otal 0izionomica Suport Metalic
1Ni Cr 3: 1"@ lei
Coroana Ceramica Partial 1Eiser 3 0izionomica Suport Metalic
1Cr Co3: 1"@ lei
Coroana Ceramica Partial 1Eiser 3 0izionomica Suport Metalic
1Ni Cr3: 1@@ lei
Coroana Ceramica 'otal 0izionomica Pe Implant Suport Metalic
1Cr Co3: "@@ lei
Coroana Ceramica 'otal 0izionomica Pe Implant Suport Metalic
1Ni Cr3: "@@ lei
0atete Ceramice: 1?@ lei
Coroana Ceramica Integrala 1alumina3: 22@ lei
D.C.)>).C.). 1-rgelo&>Ni Cr>Co Cr3: 5@ lei
Eiser 1-rgelo&>Ni Cr>Co Cr>)emaniu3: 2@ lei
Coroana 'urnata 1-rgelo&>Ni Cr>Co Cr>)emaniu3: ;@ lei
Coroane Pro+izorii -crilat: 5@ lei
Coroane Definiti+e -crilat: 52 lei
Hemmen&: B@ lei
Proteza -crilica Partiala: 1?@ lei
Proteza -crilica 'otala: "2@ lei
Proteza Sceletata 1Co Cr3: 22@ lei
Proteza Sceletata cu Sisteme Speciale 1<redent3: =@@ lei
Proteza -crilica cu Sisteme Speciale
1<redent3 7 elementele: 2@@ lei
Sablon /ida4e Implant 1-crilat3: 2@ lei
#ingura Indi+iduala 1Placa de baza>acrilica3: "2 lei
Sablon ,cluzie 1Placa de baza>acrilica3: "2 lei
Model Studiu: ;@ lei
/utiere -lbire><ru.ism: ?@ lei
)eparatie Proteza: ;2 lei
-parate ,rtodontice: "2@ lei
1?
'rgani*area activitatii de arovi*ionare, de livrare si de
valorificare a lucrarilor si serviciilor, lan9ersonal9salari*are
-pro+izionarea are o importanta ma4ora pri+ind bunul mers al
acti+itatii desfasurate in laboratorul de tenica dentara. -cti+itatea de
apro+izionare intra in atributiile persoanei care se ocupa cu receptia
lucrarilor de la stomatologi* li+rarea si +alorificarea lucrarilor si ser+iciilor*
lucrarile de contabilitate primara* de secretariat* plan personal* protectia
muncii si salarizare.
-spectul anga4atilor
'rebuiesc acceptate anumite principii :
igiena corespunzatoare :
tinuta decenta* curata si corespunzatoare functiei sau locului de
munca.
Norme de igiena
Curatenia in incinta asociatiei este o prioritate a fiecarui anga4at.
-cest lucru +a fi posibil numai prin efortul tuturor.
Pauza
Pauza pentru masa este de =@ minute si se acorda la ora indicata de
administrator* daca nu e.ista alte reglementari specifice anumitor posturi.
'impul de lucru
Programul anga4atilor +a fi stabilit de catre administrator* cu
respectarea legislatiei in +igoare. 'oti anga4atii trebuie sa respecte orele de
program.
Protectia muncii
1D
Instruirea anga4atilor si membrilor cu pri+ire la respectarea regulilor
de protectia muncii se desfasoara lunar* iar analiza conditiilor de protectie a
muncii se face trimestrial.
Salarizarea
Salarizarea anga4atilor se face in functie de numarul de ore lucrate in
cursul lunii si de performantele obtinute la locul de munca.
Munca in timpul noptii : se considera munca in timpul noptii aceea
care se presteaza in inter+alul cuprins intre orele "".@@ =.@@. ,rele lucrate
in acest inter+al se platesc cu un spor de 12J.
0orme de colaborare cu medicul stomatolog
Colaborarea +a fi pentru inceput de tip contract inceiat pe o anumita
perioada de timp* dupa care daca totul +a fi bine si multumitor* il +oi
prelungi.
"trategii de )ar=eting
Strategia de mar8eting* desemneaza liniile definitorii ale atitudinii si
conduitei intreprinderii in +ederea atingerii anumitor obiecti+e. 6a este
reprezentata de ansamblul obiecti+elor concrete care trebuie infaptuite intr-o
perioada de timp* a mi4loacelor si metodelor prin care acestea se transpun in
practica. -stfel* se +or e.prima tendintele si e.igentele ce se impun pentru
atingerea performantelor stabilite* a caror ni+el se masoara cu a4utorul unor
indicatori economici* cum ar fi : +olumul acti+itatii* cota de piata* profit* etc.
Prin strategia de mar8eting adoptata se precizeaza : pozitia pe care
organizatia isi propune sa si o asigure pe piata* scopurile urmarite*
intentiile prin care acestea se +or atinge intr o anumita perioada de timp ca
suita de decizii. Strategia de mar8eting are ca scop finalitatea optima a
acti+itatii intreprinderii intr o perioada optima.
9n laborator de tenica dentara trebuie sa prezinte o imagine proprie
care sa il indi+idualizeze fata de concurentii sai. Imaginea laboratorului
poate fi definita ca perceptia doctorilor stomatologi asupra laboratorului si
atributelor sale* puse in +aloare de un pacet de caracteristici : amplasarea
laboratorului* marirea si structura gamei de materiale* aparatura* mi4loace
promotionale* amena4area de ansamblu. Ne am propus sa efectuam toate
tipurile de lucrari pentru a putea rezista pe piata* iar calitatea lucrarilor +a fi
"@
de e.ceptie. Pentru inceput preturile +or fi destul de mici* iar dupa o
conformitate cu cererea de piata* +om dispune de toate materialele necesare
pentru a satisface calitatea lucrarilor indiferent de pret.
Cel mai sigur* rapid si eficient mod de a mi dez+olta laboratorul este
de infiintare al unui site. Site ul GGG.%app&'eet.ro +a putea fi accesat
de toti clientii pentru a afla tot ce tine de laborator. Dar +or e.ista si alte
moduri de a promo+a laboratorul : prin brosuri* pliante* cataloage* carti de
+izita.
Pliantul +a contine : numele si sigla laboratorului* adresa unde poate fi
gasit* promotiile e.istente* ser+iciile laboratorului etc.
Conclu*ii
Introducerea conceptului de management este necesara pentru
conducerea acti+itatii intr un laborator de tenica dentara* pentru o mai
buna gestionare a celor patru tipuri de resurse de care dispunem 1resurse
umane* resurse materiale* resurse financiare* timp3 precum si capacitatea
managerului de a combina planificarea pe termen scurt cu cea pe termen
lung* in mod fle.ibil* a unei strategii care sa eficientizeze acti+itatea in
laboratorul de tenica dentara. -linierea la normele europene a acti+itatilor
medicale* impune norme specifice in ceea ce pri+este circuitul produselor
rezultate din acti+itatea medicala. -ceasta preocupare este fundamentala
pentru protectia mediului incon4urator.
8i&liografie ,
re+iste de specialitate stomatologica si tenica dentara :
GGG.laboratordetenicadentara.ro :
GGG.dente..ro :
GGG.tenicaldent.ro :
"1
GGG.medime..ro :
GGG.google.ro :
GGG.referatedenota1@.ro :
GGG.Gi8ipedia.ro .
""
"5