Sunteți pe pagina 1din 1

Facultatea de Inginerie Electric, Energetic i Informatic Aplicat Iasi

Catedra UAAI
SUBIECTE DE EXAMEN
la disciplina INSTALATII ELECTICE !E "#ASA TENSIUNE$
anul III, Inginerie Economic, gr% &'(), anul uni*% +(,,-+(,+$
INSTALATII ELECTRICE
.entru /ntre0ari scurte
,% din %%% Structura i%e%1%t%
2. din ... Schemele reelelor electrice de j.t. la consumator
'% din %%% Conducte si ca0luri folosite in inst% el% de 1oasa tensiune
2% epre3enta i i comenta i *ariantele de ec4ipare a circuitelor 5
6% epre3enta i i comenta i *ariantele de ec4ipare a coloanelor
&% E7plica i determinarea *alorilor medii ale factorului de putere i a randamentului
8% E7plica i dimensionarea protec iei la scurtcircuit
)% E7plica i dimensionarea protec iei la suprasarcin
.entru su0iect principal
1. Dimensionarea circuitelor de receptor sau utilaj
+% !imensionarea posturilor de transformare
3. Circulaia de energie (putere in c.a.!
". Cau#ele $i e%ectele unui %act&r de putere redu$!
'. Mi(l&ace naturale de a)eli&rare a %act&rului de putere!
*. Alegerea $ur$el&r $peciali#ate de putere reacti+a!
8% Caracteristicile condensatoarelor% Calculul 0ateriilor de condensatoare
,. Ca#uri de electr&cutare. E%ectele trecerii curentului electric prin &)!
9% .ri3e de pm:nt ;fr msurarea .d.<
-.. Legarea de pr&tecie la p/)0nt (in reele IT $i TT!
--. 1r&tecia prin legare la nul!
! su0iecte &2ligat&riu de 3tiut ;/ntre0ri suplimentare frec*ente 3i eli)inat&rii din aceste su0iecte<
SUCCES=
.rof%dr%ing% !orin !% Lucac4e