Sunteți pe pagina 1din 58

Fitodiversitatea habitatelor

montane (2)
Etajele de vegetaie i habitatele
lor caracteristice
Lanul Carpatic i Bazinul Dunrii
Distribuia pe vertical a habitatelor majore din Carpai
Dup originea lor:
- Habitate naturale sau spontane
- Habitate artificiale sau antropogene
Dup natura ecotopului
- Acvatice, terestre sau supraterane i subterane
Dup structura i fizionomie
- Habitate arboricole (incl. arbustive) sau forestiere
(pduri i tufiuri)
- Habitate ierboase (pajiti i buruieniuri)
Unele habitate prefer soluri profunde (maj. pduri, pajiti),
altele soluri superficiale sau scheletice (saxicole) ori
mediu acvatic sau mlatini
Repartizarea i structura spaial a vegetaiei
Covorul vegetal este expresia climatului general
dominant n anumit zon (neinfluenate de ap freatic,
inundaii, de condiii extreme ca srcia primar n
substane nutritive)
vegetaie respectiv comuniti de plante zonale
Influenate de anumite condiii locale (relief, microclim):
Vegetaie extrazonal
Vegetaie intrazonal (suprafee mici numai n anumite
zone / endemice) intrazonal
Vegetaie azonal (determinat de factori extremi de sol
i condiii hidrologice / vegetaie de lunc
Vegetaia zonal nu formeaz un stadiu final
omogen
In funcie de tipuri de sol n aceleai
condiii climatice putem vorbi de:
Vegetaie zonal de roci calcaroase
(rendzine)
Vegetaie zonal pe roci silicioase, soluri
lutoase/soluri brune
Vegetaie zonal pe substraturi nisipoase
srace n silicai (soluri brune puternic
acide)
Flora ecosistemelor din Carpai
500-2544 m
Pdurile
Cea mai larg extindere
Cea mai mare acumulare de biomas, Producia de biomas de 3 ori
mai mare dect la tufriuri i pajiti
Caracterizate prin anumit
Consisten a plantelor
Stratificare: arbori (1/mai multe straturi), arbuti, regenerare, strat
ierbos,
Muchi, ciuperci, alge, licheni i litiera (frunze czute) formeaz patoma
Convieuire a diferite bioforme
Diferite pretenii la lumin (heliofile, sciafile)
Stratificare subteran:
start superior al solului organic, bacterii ciuperci, rdcinile plantelor
sol mineral
Etajele de vegetaie
Vegetaia spontan din Romnia ocup
43% din suprafaa rii, din aceast
suprafa
47% sunt n regiunile de munte
37% n regiunile de dealuri
16% n regiunile de cmpie;
Din suprafaa pdurilor 61% sunt n
regiunile de munte, 29% n cele de dealuri
joase i coline i 10% n cmpii i lunci
Etajele de vegetaie
Odat cu creterea altitudinii scade temperatura
i cresc precipitaiile; n funcia acestor factori se
schimb vegetaia, conturndu-se etajele de
vegetaie; vegetaia etajelor se schimb odat
cu continentalitatea climei n interiorul
continentului european;
Pentru delimitarea etajelor se folosete o
caracterizare a etajului prin specia forestier
dominant;
Etajele de vegetaie
zona campestr (0 200 m) i colinar/etajul colinar
(200/500 excep. 600m)
Etajul montan (500/600-1400/1600/1800m cu subetaj
montan inferior, mijlociu i superior
Etajul subalpin (1400m N, 1600/1800 m S - 1950m N ,
2250m n sud
Etajul alpin/golul alpin de la 1950m n Carpaii Rsriteni
i ncepnd cu 2250 n Carpaii Meridionali
etajul nival lipsete n Carpai
In Europa central i de Sudest se disting patru etaje
forestiere: etajul pdurilor de foioase = nemoral (subetaj:
al pdurilor de gorun i de amestec cu gorun, cel al
pdurilor de fag i de fag n amestec cu rinoase),
etajul pdurilor de molid sau etajul boreal, etajul subalpin
sau al tufriurilor i raritilor i etajul alpin cu tufriuri
pitice
Zona campestr i colinar/etajul colinar
Altitudine: camp.0-200 m, colinar 200-500 except. 600m
Se caracterizeaz prin:
- xerofilie, fotofilie, termofilie,
- pp. 400 600mm/an,
- temp. 8 11C
Specii lemnoase: Quercus pedunculiflora, Qu. frainetto, Qu.
pubescens, Qu. robur, Qu. petraea (mai puin n campestru),
jugastru (Acer campestre), arar ttresc (Acer tataricum), tei
argintiu (Tilia tomentosa), ulm de cmp (Ulmus minor), carpen
(Carpinus betulus), mojdrean (Fraxinus ornus), corn (Cornus mas),
pducel (Crataegus monogyna), porumbar (Prunus spinosa),
drmoz (Viburnum lantana), scumpia (Cotinus coggygria), migdal
pitic (Amygdalus nana), viinel (Prunus fruticosa), clocotici
(Staphylea pinnata) etc.
Specii ierboase: colilie (Stipa pulcherrima, St. tirsa), piui (Festuca dif.
Specii ex. Festuca sulcata, F. valesiaca, brboasa (Botriochloa
ischaemum), laptele cinelui (Euphorbia cyparissias, helioscopia
.a.), pelin (Artemisia sp.), mrgica (Melica nutans) etc.
Cerasus fruticosa / viinel
Amygdalus nana / migdal pitic
Zona campestr i colinar/etajul colinar
Pduri din etajul colinar, inclusiv submontan,
resp. montan inferior/pduri de cvercinee
Altitudini (300) 400 600 (800)m
Gorunete, goruneto - stejrete
Goruneto-crpinete
Fgeto-crpinete
Clima rel. blnd: tem p m.a. 7 (7,5) - 8 (8,5)C,
pp. 700-850mm, indicele de ariditate 30 40.
Pduri cu evident stratificare: strat arbori,
arbustiv, ierbos, patom
Etajul montan inferior
Etajul gorunului
Spnzul
(Helleborus
purpurascens)
Etajul montan inferior
Etajul gorunului
Soluri brune cu diferite gradecde podzolire,
Podzolice
Podzolice argilo-iluviale
Brune acide
Specii lemnoase/arbori: gorun (Quercus petraea), stejar (Quercus
robur), gorunul transilvnean sau gorun de stnc (Quercus
polycarpa), carpen (Carpinus betulus), fag (Fagus sylvatica), cire
pdure (Cerasus avium), mr pdure (Malus sylvestris), pr
pdure (Pyrus pyraster), teii (Tilia platyphyllos i Tilia cordata), ulm
de cmp (Ulmus minor),paltin (Acer pseudoplatanus), jugastru (Acer
campestre), frasin (Fraxinus excelsior), scoru (Sorbus torminalis),
Specii lemnoase/arbuti: snger (Cornus sanguinea), clocoti
(Staphylea pinnata), salb moale (Evonymus europaea), salb
rioas (Evonymus verrucosa), alun (Corylus avellana), pcducel
(Crataegus monogyna), soc (Sambucus nigra), lemn cinesc
(Ligustrum vulgare), mcie (Rosa canina), caprifoiul (Lonicera
xylosteum).
Etajul montan inferior
Etajul gorunului
Stratul ierbos: aliorul (Euphorbia amygdaloides), mierea
ursului sau pulmnrica (Pulmonaria officinalis), vinaria
(Asperula odorata), pochivnicul (Asarum europaeum),
breiul (Mercurialis perennis), urzica moart galben
(Lamium galeobdolon), hortiul (Luzula luzuloides),
golomul (Dactylis glomerata), obsiga de pdure
(Brachypodium sylvaticum),rogozul (Carex digitata, C.
sylvatica), vineri (Ajuga genevensis, Ajuga reptans),
lptuca puturoas (Aposoeris foetida), snziana de
pdure (Galium schultesii), stelia (Stellaria holostea),
moscuorul (Adoxa moschatellina) mrgica (Melica
uniflora), scrada (Festuca altissima, Festuca drymeia). In
pdurile de amestec gorun-carpen apare primvara i
spnzul (Helleborus purpurascens), mseaua ciutei
(Erythronium dens-canis), pupezele (Lathyrus vernus),
iar toamna pe alocuri ofrnelul de toamn (Crocus
banaticus).
Erythronium dens canis, mseaua ciutei
Crocus banaticus, brndua de toamn
Etajul montan inferior
Etajul gorunului
Isopyrum thalictroides, ginue
Hepatica nobilis, trei ri
Etajul gorunului / Poian de narcise
Etajul montan inferior
Etajul gorunului
Pe pante nsorite apare la marginea pdurii somnoroasa
(Peucedanum cervaria), Potentilla alba, mrgica mic
(Melica picta), rogojelul (Carex caryophyllea), iarba
fiarelor (Vincetoxicum hirundinaria), sovrvul (Origanum
vulgare). Ele formeaz i borduri termofile de pdure
Pe soluri acide se remarc hortiul (Luzula luzuloides),
iarba deas (Poa nemoralis), ventrilic (Veronica
officinalis), droborul (Genista pilosa), grozama (Cytisus
nigricans/Lembotropis nigricans), uneori afinul
(Vaccinium myrtillus), iarba neagr (Calluna vulgaris),
piuurile (Festuca heterophylla, Deschampsia flexuosa)
Etajul montan inferior
Etajul gorunului
Patoma (litier/frunze czute, specii de ciuperci, muchi i licheni):
Ciuperci: parazolul (Macrolepiota procera), criele (Amanita
caesarea), specie termofil, cucii (Amanita rubescens), ciuperca
alb (Amanita phalloides, Amanita citrina, Amanita alba) toate trei
foarte otrvitoare, o specie de ampinion (Agaricus macrosporus),
hribii sau mntrcile (Boletus div. specii), bureii lptoi (Lactarius
piperatus, L. subdulcis, L. vellereus), vinecioarele sau oiele
(Russula cyanoxantha, Russula lepida), trmbia piticilor
(Craterellus cornucopioides), iar pe cioate i trunchiuri Collybia
fuscipes, Coriolus hirsutus, Cortinarius trivialis, limba boului
(Fistulina hepatica) etc.
Licheni tericoli: Peltigera canina, Cladonia fimbriata;
Licheni corticoli: Pertusaria pertusa, Pertusaria quercina, Partelia
caperata, Graphis scripta, Lecanora mutabilis, Evernia prunastri,
physcia stellaris, Cetraria glauca, Lecidea paraseta etc.
Muchi: Polytrichum commune, Mnium affine, Leucobryum glaucum,
Dicranum scoparium i altele.
Etajele de vegetaie
Etajul montan mijlociu sau etajul pdurilor
de fag (Fagus sylvatica)
de la alt. 500 , 700 m / 1300 (1400m), dar
i sub altitudinea de 500 m n etajul
gorunului sau etajul montan inferior; acolo
gsim fgeto-gorunete, fgeto-crpinete;
La limita superioar fgeto-brdete, fgeto
- molidiuri, sau fag cu tis (rar n Carpai)
T= (5)6C- 8 (9)C, precipitaii = 700mm-
800mm-1000mm
Etajul montan mijlociu sau etajul
pdurilor de fag (Fagus sylvatica)
Fgetele sunt pdurile cu cea mai mare ntindere n
fondul forestier al Romniei. Cele mai mlute fgete pure
se afl n Carpaii Orietali, n Carpaii Meridionali, dar i
n Munii Apuseni.
Principalele asociaii vegetale sunt:
Querco petraeae-Fagetum
Symphyto cordatae-Fagetum (Festuco drymeiae-Fagetum)
Luzulo-Fagetum (Descampsio flexuosae-Fagetum)
Asperulo-Fagetum
Phyllitidi-Fagetum
Aremonio-Fagetum
Carpino-Fagetum
Epipacteto-Fagetum (Cephalanthero-Fagetum)
Rspndirea fagului (Fagus sylvatica) n Carpai
Etajele de vegetaie, pdurile de fag
Soluri:
brune
Brune podzolite (mai mult sau mai puin pseudogleizate)
Podzolice argilo-iluviale
Brune acide
Rendzine
Pseudoredzine
Litosoluri
arbori:fag (Fagus sylvatica), carpen (Carpinus betulus), paltin (Acer
peudoplatanus), teii (Tilia platyphyllos, Tilia cordata), scoru (Sorbus
aucuparia), plop tremurtor (Populus tremula), mesteacn (Betula
pendula),brad (Abies alba), molid (Picea abies)
Arbuti: alun, snger, soc, salcie cpreasc, lemn cinesc, cununi
(Spiraea ulmifolia), caprifoi (Lonicera xylosteum), tulichina (Daphne
mezereum)
Etajele de vegetaie, pdurile de fag
Specii ierboase din pdurile de fag:
Breabn (Cardamine glanduligera), coliorul (Cardamine bulbifera),
ginue (Isopyrum thalictroides), vinari (Asperula odorata),
snziana (Galium schultesii), pulmnrica (Pulmonaria officinalis),
mierea ursului (Pulmonaria rubra), pupezele (Lathyrus vernus),
toporaii (Viola reichenbachiana), vinaria (Asperula odorata),
snziana de pdure (Galium schultesii), leurda (Allium ursinum),
zlbnogul (Impatiens noli tangere), urzica moart galben (Lamium
galeobdolon), spnzul (Helleborus purpurascens), brusturul negru
(Symphytum cordatum), trei rii (Hepatica nobilis), crucea voinicului
(Hepatica transsilvanica), npraznicul (Geranium robertianum),
aliorul (Euphorbia amygdaloides), ptiele (Anemone nemorosa i
Anemone ranunculoides), stelia (Stellaria holostea),lpuul (Salvia
glutinosa),foaia fgetului (Mycelis muralis), scrada (Festuca
drymeia), murul (Rubus hirtus), feriga (Athyrium filix femina),
trestioara (Calamagrostis arundinacea), mcriul iepurelui (Oxalis
acetosella), hortiul (Luzula luzuloides), afinul (Vaccinium myrtillus),
vulturica (Hieracium transsylvanicum), lumnrica (Gentiana
asclepiadea), orchideele Cephalanthera rubra, C. damasonium,
Epipactis helleborine, E. atrorubens i altele.
Pdure de fag
Pulmonaria rubra, mierea ursului
Fget cu brad (la Podragu
Munii Fgraului)
Tulichin Daphne mezereum
Gentiana asclepiadea, caracteristic
n etajul fagului
Lathrea squamaria
Symphytum cordatum
Pduri de amestec fag-rinoase
Cele mai ntinse pduri n Carpaii Rsriteni, Meridionali
(Munii Bucegi) i Fgra
T= 5-7C, precipitatii 850-1100mm
Soluri:
brune acide, brune mezobazice i brune podzolite argilo-
iluviale (la altitudini mai mici)
Brune podzolice, podzoluri humico/feriiluviale (la
altitudini mai mari)
Pe substrate calcaroase soluri rendzinice
Pe roci vulcanice (soluri andice)
700-1100m apar i brdete pure (toponimii), mai ales n
Carpaii Orientali, Carpaii de curbur, Munii Banatului;
pduri de paltin de munte
Pduri de amestec fag-rinoase
Pdure stratificat: arbori fag, brad, molid
dominante
Paltin de munte, ulm de munte, frasin (Fraxinus
excelsior), carpen, mesteacn, plop tremurtor,
scoru de munte, teiul (Tilia platyphyllos), rar
Taxus baccata;
Arbuti: alun, mce, tulichina, socul de munte,
salcia cpreasc, cununi;
Strat ierbos: ferigile Athyrium filix femina,
Matteheucia struthiopteris, Dryopteris
carthusiana, Dryopteris robertiana, Phyllitis
scolopendrium
Pduri de amestec fag-rinoase
Mcriul iepurelui, hortiul, trestioara, snziana
(Galium schultesii), coliorul (Cardamine
bulbifera), breabn (Cardamine glanduligera),
urzica moart galben, npraznicul (Geranium
robertianum), vinari, scrada (Festuca
altissima), brusturul negru, mierea ursului, murul
(Rubus hirtus), afinul (Vaccinium myrtillus), etc.
Patoma destul de srac n specii, ciuperci:
diferite specii de macro/ i micromicete
Habitatul pdurea de molid
Pduri de molid n etajul montan superior
1200-1750m, 1800m altitudine
Ocup 1,5 mill. ha, fie continu de 200km n Carp.
Rsriteni, 10 km lime n Carpaii meridionali
Temp. 1-5C, pp. 900-1200mm
pH -5,5
Soluri: podzoluri, soluri brune podzolice i brun acide,
rendzine pe calcar, andosoluri pe andezit, hidromorfe
turbogleice, gleice, pseudogleice, soluri organice
(turboase oligotrofe)
Specii lemnoase: molid, brad, scoru de munte, soc de
munte, paltin, fag, laria, pin silvestru, Pinus pallasiana

Pduri de molid n etajul montan superior


Datorit condiiilor nefavorabile de lumin stratul ierbos e
de regul slab dezvoltat, srac n specii i exemplare,
dar un strat de muchi deobicei bine dezvoltat. Marea
majoritate a speciilor sunt plante microterme i acidofile:
afinul (Vaccinium myrtillus), mcriul iepurelui (Oxalis
acetosella), pristeniorul (Homogyne alpina), prlu de
munte (Moneses uniflora), degetruul (Soldanella
hungarica ssp. major), hortiul (Luzula luzuloides, L.
sylvatica), ttiile de munte (Leucanthemum
waldsteinii), tilica (Circaea alpina), vulturica (Hieracium
transsilvanicum), clopoei (Campanula abietina),
trestioara (Calamagrostis arundinacea), teregoaia
(Veratrum album), bsacnul (Senecio nemorensis & S.
fuchsii), cujda (Doronicum austriacum),
Pduri de molid n etajul montan superior
Specii din stratul ierbos (continuare): brusturul negru
(Symphytum cordatum), urzica moart galben (Lamium
galeobdolon), npraznicul (Geranium robertianum),
murul (Rubus hirtus), zmeurul (Rubus idaeus), nu-m-
uita (Myosotis sylvatica), splinu (Solidago virgaurea),
fragii (Fragaria vesca), lumnrica pmntului (Gentiana
asclepiadea), lcrmia (Maianthemum bifolium), breiul
(Mercurialis perennis), dalacul (Paris quadrifolia), aliorul
(Euphorbia amygdaloides), ochii oricelului (Saxifraga
cuneifolia), mierea ursului (Pulmonaria rubra), omagii
(Aconitum moldavicum, paniculatum, toxicum,
tauricum), argintica de pdure (Chrysosplenium
alternifolium), meiorul (Milium effusum), iarba deas
(Poa nemoralis), piuul (Deschampsia flexuosa),
ferigile Athyrium filix-femina, Dryopteris dilatata,
Polypodium vulgare, brdiorul (Huperzia selago etc.)
Pdure de molid
Pduri de molid n etajul montan superior
Litiera pdurilor de molid e groas, deoarece
descompunerea acelor de de molid se face greu, n timp
ndelungat i uneori stratul de humus chiar lipsete.
Astfel se explic abundena sczut a talofitelor din
patoma i stratul ierbos. Mai bine reprezentate sunt
ciupercile: zbrciogul (Gyromitra esculenta), Zbrciogul
(Morchella conica), glbiorii (Cantharellus cibarius),
buretele panterei (Amanita pantherina), Amanita virosa,
Amanita spissa, Laccaria laccata, hribii i mntrcile
(Boletus calopus, B. edulis, B. badius), lptucile
(Lactarius trivialis, L. nitissimus L. rufus), oiele sau
hulubeii (Russula foetans, Russula emetica, Russula
lutea), steaua pmntului (Geaster fimbriatus, G.
pectinatus) etc.
Pduri de molid n etajul montan superior
Lichenii tericoli sunt puini. Aparin genurilor: Peltigera,
Cladonia, Cetraria, Alectortia, Baeomyces etc. Pe
scoara molizilor cresc Usnea barbata, U. florida, U.
dasypoga, Ramalina farinacea, specii de Parmelia i
Physcia.
Muchi tericoli: Dicranum scoparium, Entodon schreiberi,
Hyloconium splendens, Rhytidiadelphus triqueter, Ptilium
crista-castrensis, Mnium punctatum, Polytrichum sp.
Bryum sp. , n unele locuri mai umede i muchiul de
turb (Sphagnum sp.).
In unele locuri pdurile de molid sunt defriate i
transformate n pajiti folosite pentru punat. Astfel a
fost cobort n unele locuri limita superioar a pdurilor
de molid.
Pduri de molid
n Munii Apuseni
pe stnci de calcar
Molid candelabru
Limita superioar a pdurii / arbori sub form de stindard, influena vnturilor puternice
Limita superioar
a pdurii cu molizi
i zimbru (Pinus
cembra),
Buruieniuri nalte
de talpa ursului
Heracleum palmatum
i Adenostyles
alliariae
Zimbru (Pinus cembra)
Pinus nigra ssp. banatica pe muntele Domogled (Baile Herculane)
Pduri de molid cu pajiti
Coborrea limitei pdurii prin defriri
Fiecare etaj are pajiti caracteristice dezvoltate dup defriarea pdurilor
Abandonarea pajitilor duce la redezvoltarea pdurilor de molid (Pltini)
prin succesiune
Vegetaie de buruieniuri nalte de pe lng malul apelor
Telekia speciosa plant caracteristic burueniurilor nalte de munte
Anemone ranunculoides
Caltha palustris calcea calului
Mattheucia strutiopteris
Curs montan de ap cu
Myricaria germanica pe prundiul rului
Tufriuri montane
Tufriuri din etajul montan
Tufriurile de alun (Corylus avellana) n subetajul montan
inferior
Tufriurile de cununi sau floarea miresii (Spiraea ulmifolia)
Tufriuri montane de liliac comun (Syringa vulgaris)
Tufriuri montane de liliac transilvnean (Syringa josikaea)
Tufriurile de cetin de negi (J uniperus sabina)
Tufriuri de ieder alb (Daphne blagayana)
Tufriuri de strugurii ursului (Arctostaphylos uva-ursi)
Tufriuri de zlog (Salix bicolor)
Tufriuri de ctin mic Myricaria germanica pe prundi de
ru
Tufriuri n subetajul montan superior.
Tufriuri de soc rou i salcie cpreasc
Tufriuri montane de ienupr
Tufri de liliac slbatic
(Syringa vulgaris)
n sudvestul Carpailor :
Defileul Dunrii i vile din jur
Etajul subalpin i alpin
Jnepeniuri
Tufariuri de smirdar Rhododendron myrtifolium
Tufriuri cu brdior
Brukenthalia spiculifolia