Sunteți pe pagina 1din 6

SCOALA DE MESERII

PLAN DE LECTIE

DATE GENERALE:
PROFESOR: FORTU CRISTINA
CLASA: a-IX-a M.2 LUCRATOR IN LACATUSERIE MECANICA STRUCTURI.
OBIECTU DE INVATAMANT: TEHNOLOGIE GENERALA MECANICA
SUBIECTUL LECTIEI: SUDAREA METALELOR
SCOPUL LECTIEI: CUNOASTEREA TEHNOLOGIEI SUDARII
TIPUL LECTIE: MIXTA
COMPETENTE VIZATE:
ASIMILAREA CUNOSTINTELOR NECESARE OPERATILOR DE SUDARE;
FORMAREA PRICEPERILOR SI DEPRINDERILOR IN VEDEARE EXECUTARII SUDARII;
OBIECTIVE OPERATIONALE:
O1: DEFINESTE OPERATIA DE SUDARE;
O2: ENUMERA DOMENIILE DE UTILIZARE A ASAMBLARII PRIN SUDARE;
O3: IDENTIFICAREA SDV-URILOR SI UTILAJELOR UTILIZATE LA SUDARE;
O4: REGLAREA PARAMETRILOR SUDARII;
O5: DESCRIEREA TEHNOLOGIEI SUDARII;
O6: RESPECTAREA M.T.S.M SI P.S.I
METODE DE INVATAMANT:
EXPUNEREA
EXPLICATIA
CONVERSATIA
CONVERSATIA EURISTICA
DEMONSTRATIA DE OBIECTE REALE
CONTINUTURI:
- DEFINIREA SUDARII SI DOMENIILOR DE UTILIZARE;
- SDV-URI SI UTILAJE FOLOSITE LA SUDARE;
- DECRIEREA TEHNOLOGIEI SUDARII;
- M.T.S.M SI P.S.I LA SUDARE
FORME DE ORGANIZARE A ACTIVITATII ELEVILOR:
- FRONTALA
- INDIVIDUALA
MIJLOACE DE INVATATMANT:
- MANUALE, PLANSE, RETROPROIECTOARE
- OBIECTE REALE
- TABLA, CRETA

SCOALA DE MESERII

MIJLOACE SI INSTRUMENTE DE EVALUARE:
- TESTE EVALUARE
- FISA DE LUCRU
LOCUL DESFASURARII: SALA CLASA- SCOALA
TIMP: 100 MIN
BIBLIOGRAFIE:
1. STANDARD DE PREGATIRE PROFESIONALA- NIVEL I
2. MANUAL PENTRU CULTURA DE SPICIALIZARE
3. UTILAJUL SI TEHNOLOGIA SUDARIISCOALA DE MESERII


FISA DE EVALUARE
ELEMENTE DE LACATUSERIE GENERALA

NUME SI PRENUME: DATA:
..
. CLASA: ..

REZULTAT SEMNATURA EVALUATORULUIA. Identificati raspunsul correct:
1. Indrepatarea se poate realize:
a. Termic si mecanic
b. Manual si prin electroeroziune
c. Manual si mecanic
2. Presa mecanica este:
a. O scula
b. Un dispozitiv
c. Un utilaj
3. Vopsirea suprafetelor neprelucrate in vederea trasarii, se face cu:
a. Emulsie de praf de creta
b. Emulsie de sapun
c. Indigo
4. Debitarea cu foarfecele de banc cu parghie, se realizeaza:
a. Manual
b. Mecanic
c. Termic
5. Debitarea cu gaz in curent de oxigen se realizeaza:
a. Prin aschiere
b. Prin forfecare
c. Termic

B. Stabili corespondenta intre elementele celor doua coloane:
A. B.
1. masa de trasare
2. echer de a) dispositive de pozitionare si
fixare
3. punctator
4. trasatoare paralele b)instrumente de trasat
SCOALA DE MESERII
5. sablon
6. cale c)instrumente ajutatoare

C. Completati spatile libere ale enunturilor de mai jos:
1. Indreptarea mecanica se executa cu .. , masini de indreptat
cu,si masini de indreptat cu .
2. Trasarea poate fi sau in.
3. Foarfecele ghilotina executa debitarea cu 2 cutite: unul , montat pe
.. masini si altul. montat pe
D. Incercuiti raspunsul corect:
1. Indoirea in menghina se executa cand unghiul de indoire este:
a. 45
b. 60
c. 90
2. Indoirea manuala a tevilor din otel se face prin umplerea lor cu:
a. nisip
b. colofoniu
c. fara umplere
3. Indoirea mecanica a tablelor se executa cu:
a. masini cu valturi
b. masini speciale de curbat
c. masini de gaurit
4. Dupa utilizare, pilele pot fi:
a. de uz general si de uz special
b. aspre, fine, semifine si dublu fine
c. late, triunghiulare, cutit, patrate, rotunde, ovale
5. Pilele fine nu se folosesc la pilirea:
a. otelului
b. fontei
c. metale noi
E. Completati spatiile libere din enunturile de mai jos:
1. Pilirea este operatia tehnologica de prelucrare prin , prin care
adaosul de material se cu ajutorul pentru a se obtine
forma si dimensiunile inscrise in .
2. Pentru a prevenii deformarea, indoirea tevilor din material neferoase se face dupa
ce se vor .. cu.
3. Controlul operatiei de pilire se realizeaza cu .. de control pentru
suprafete .. cu unghiuri si cu ..pentru suprafete curbe, prin
metoda ....
F. Stabili corespondenta intre elementele celor doua coloane:
A. B.
1. indoirea manuala a) pila aspra
SCOALA DE MESERII
2. pilirea de degrosare b) dispositive de
3. pilire mecanica c) dispozitic cu umere
4. indoirea mecanica d) pila fina
5. pilire de finisare e) pila disc
NOTARE: BAREM CORECTARE:
A. 1- c
2- c
3- a
4- a
5- c
B. 1 , 3, 4 = b
2, 5 = c
6 = a
C. 1: prese valturi - role
2: plana spatiu
3: fix batiul mobil brat
D. 1- c
2- a
3- a
4- a
5- c
E. 1: aschiere indeparteaza pilelor desenul de executie
2: umple colofoniu
3: rigle plane echere sabloane fantei de lumina
F. 1- c
2- a
3- e
4- b
5- dCRITERII DE EVALUARE:

-Alegerea corespunzatoare a S.D.V-urilor necesare opretiilor de asamblare;
-Pregatirea conform tehnologiei de lucru a semifabricatelor supuse asamblarii;
-Realizarea in conditii optime a asamblarii prin sudare si nituire;
-Efectuarea unui control riguros a operatiilor efectuare (precizie dimensionala, rezistante
mecanica, defecte);
-Utilizarea corespunzatoare a echipamentului de lucru;
A = 15p
B = 15p
C = 15p
D = 15p
E = 15p
F = 15p
Oficiu = 10p

TOTAL 100p

SCOALA DE MESERII
INTERPRETARE TESTNumarul elevilor care au sustinut testul: 9
Note obtinute: 2 x 9
3 x 8
2 x 7
2 x 6
Media generala: 7, 55


CONCLUZII:
Elevii au o buna pregatire si si-au insusit cunostintele din unitatea de invatare Lucrari de
lacatuserie generala in mare masura. Pe operatii tehnologice se poate spune ca stapanesc mai bine
cunostintele referitoare la pilele si indreptarea manuala si mai putin cele referitoare la indreptarea
mecanica. Elevii au raspuns la toate tipurile de itemi, in masuri diferite, avand mai multe raspunsuri
bune la cei cu alegerea multipla.