Sunteți pe pagina 1din 1

Anexa 7

UNIVERSITATEA PETROL GAZE DIN PLOIETI


FACULTATEA: ..........................................................
DOMENIUL: ..
SPECIALIZAREA .
CURSURI DE (ZI / FR / ID) ..

De acord,
Decan

Domnule/Doamn Decan,
Subsemnatul(a) ________________________________________________ absolvent() al/a
Facultii _____________________________________________________, promoia ________,
v rog s-mi aprobai nscrierea la examenul de diplom / licen / disertaie din
sesiunea_____________________.
Declar pe propria rspundere urmtoarele:
- documentele depuse n dosar sunt autentice;
- am elaborat personal proiectul de diplom/lucrarea de licen/disertaie cu respectarea
prevederilor Legii nr.8/1996 privind dreptul de autor i drepturile conexe, astfel cum a fost
modificat ulterior, i nu am folosit alte materiale documentare n afara celor prezentate la
capitolul Bibliografie;
- varianta electronic de pe CD-ROM a proiectului de diplom/lucrrii de licen/disertaie
include coninutul proiectului/lucrrii n format PDF neprotejat (care s permit accesarea
textului) i nescanat.
Data
___________________

Absolvent(),
(nume, prenume, semntura)
_______________________

Domnului/Doamnei Decan al Facultii _______________________________________________,


Universitatea PetrolGaze din Ploieti.
F 269.13/Ed.1

Fiier SMQ/Formulare