Sunteți pe pagina 1din 3

CAPITOLUL II

Materiale i metode de cercetare


Studiu are la baz examinarea si tratamentul a 7 pacieni(5 femei i 2 brbai) cu
vrsta cuprins ntre 19 i ! de ani" cu edentaii pariale reduse# $efecte unimaxilare au
f%st &" bilaterale 1" cu %cluzie %rt%'nat & i cap la cap 1# $in cei 7 pacieni la 5 edentaia a aprut n urma an%d%n iei
primare#
(acienii au f%st examinai clinic i paraclinic#
Examenul clinic al pacienilor cu edentaii pariale reduse.
Anamneza) s*a atras atenie la m%tivele prezentrii pacientului (insuficiena
exi'enel%r estetice" afectarea funciei de masticaie i f%naie)# S*au c%lectat date
privind ev%luia actualei afeciuni" tentativele de tratament efectuate anteri%r#
+n cadrul anamnezei vieii au f%st c%lectate date privind p%sibile pat%l%'ii
'enerale care ar fi putut influena ev%luia actualei pat%l%'ii#
S*au c%ncretizat unele m%mente din c%ndiiile de munc" i tipul de activitate
nerv%as superi%ar#
Examenul exobucal
Se execut prin inspecia re'iunii maxil%faciale atr'nd aten ia asupra cul%rii te'umentel%r i a muc%asei buzel%r"
lipsa sau prezena asimetrie faciale" 'radul de exprimare a anuril%r perilabiale" starea eta,ului inferi%r al fe ei# Se
examineaz prin palpare di'ital re'iunea articulaiei temp%r%mandibulare" a muc-il%r" 'an'li%nil%r limfatici
submandibulari#
.a fel se examineaz cinematica mandibular la nc-idere i desc-idere a 'urii#
Examenul endobucal
/xamenul end%bucal are ca sc%p de a depista dere'lrile m%rf%l%'ice ale esuturil%r
cavitaii bucale# S*a efectuat ntr*% anumit %rdine" s*au studiat interrap%rtul buzel%r"
'radul de desc-idere a cavitii bucale" starea dinil%r" f%rma arcadel%r dentare"
tipul de %cluzie" starea muc%asei cavitii bucale" a ap%fizel%r alve%lare i maxilarele.
S*a examinat fiecare dinte" stabilind prezen a sau absen a pr%cesel%r pat%l%'ice"
starea esuturil%r c%r%nare" nivelul l%r t%p%'rafic n rap%rt cu 'in'ia#
$easemenea s*a studiat 'radul de m%bilitate a dinil%r prin basculare cu a,ut%rul
pensei# S*a recurs la tratament cu c%r%an de nveli pe b%nt artificial n cazul n
care dintele cu leziuni %d%ntale c%r%nare ntinse nu prezenta m%bilitate pat%l%'ic#
Starea parad%ntului mar'inal a dinil%r s*a determinat prin aprecierea) strii
muc%asei 'in'ivale" prezena dep%zitel%r m%i i a tartrului" prezena pun'il%r
parad%ntale" a recesiunil%r 'in'ivale#
S*a examinat cu aten ie spa iul p%ten ial pr%tetic stabilind val%rile parametril%r
care l caracterizeaz" aceste val%ri 'uverneaz ale'erea s%lu iei terapeutice#
Examenul paraclinic
+n pr%tetica dentar" rezultatele examenului clinic dese%ri nu sunt suficiente pentru
stabilirea dia'n%sticului definitiv#
$intre met%dele paraclinice s*a recurs la %rt%pant%m%'rafie" radi%'rafie
dent%parad%ntal" analizarea m%delel%r de studiu" i bi%metria m%delel%r de dia'n%stic#
Examenul radiologic
/xamenul radi%l%'ic este f%l%sit n cursul realizrii tutur%r c%nstruciil%r pr%tetice
fixe i are ca sc%p vizualizarea structuril%r anat%m%*radi%l%'ice dent%*parad%nt%*
alve%lare" servind t%t%dat i ca d%cument ,uridic n ar'umentarea dia'n%sticului i
planului de tratament#
+n cadrul radiografiei panoramice s*a studiat particularitile de structur a parad%ntului i a
esuturil%r %s%s# +ns n acest caz apare p%sibilitatea de studiuti ansamblu" c%mparativ i c%nc%mitent a rap%artel%r
dintre arcadele dentare i elementele 012# 0ici nu se
evideniaz clar particularitaile de structur ale mar'inii %sului alve%lar" spaiul dent%alve%lar" canalele radiculare"
de aceea n unele cazuri %rt%pant%m%'rafia este as%ciat cu radi%'rafia sect%rial#
Studiind radiografia sectorial s*a determinat starea esuturil%r dure dentare" l%calizarea
bre ei" ntinderea ei n suprafa i pr%funzime" caracterul implantrii dinil%r"
direcia axuril%r dinil%r i a rdcinil%r" rap%rtul c%r%anel%r dentare cu camera
pulpar# 3adi%'rafia intra%ral a c%mpletat tabl%ul clinic al edenta iil%r par iale
reduse" %ferind detalii imp%rtante despre starea dinil%r limitr%fi bre ei" care
%bli'at%riu se studiaz naintea de a ncepe tratamentul cu pun i dentare adezive# S*
a analizat starea canalele%r radiculare" dac au f%st supuse unui tratament
end%d%ntic care nu trebuie s prezinte sc-imbri pat%l%'ice#
$ac datele radi%l%'ice nu c%respun cerinel%r naintate" tratamentul edenta iil%r
reduse fr%ntale cu pun i adezive este c%ntraindicat" de%arece acest tratament se va
s%lda cu eecuri clinice#
Studiul modelelor de diagnostic
2%delele de dia'n%stic se %b in pentru a preciza unele date clinice" care n timpul
examenului clinic prin inspectie nu sunt c%ncludente# 0stfel m%delele de
dia'n%stic" %b inute din '-ips dur p%t fi studiate separat la maxilarul superi%r i
inferi%r" din n%rm fr%ntal" p%steri%ar" lateral dreapt i stin' i cea superi%ara
ct i m%ntate n simulat%r#
4mp%rtant este s men i%nm c pe m%delele de dia'n%stic p%t fi appreciate val%rile
parametril%r spa iului p%ten ial pr%tetic# (aralel cu aceasta p%ate fi apreciat
statusul %d%ntal al din il%r restan i" p%zi ia l%r n arcadele dentare" semnele de
uzur dentar" tiparul l%r" etc#
0naliza datel%r %b inute ne v*a permite precizarea dia'n%sticului i ale'erea
s%lu iil%r %ptime de tratament#
+n sc%pul studierii particularitil%r tabl%ului clinic al edentaiei pariale unidentare
am ales 1 pacient pentru dem%nstrarea examinarii c%mplexe i tratatament pr%tetic cu restaurri pr%tetice
adezive#
5%ncluzie) 2aterialele i met%dele" f%l%site n viziunea n%astr sunt
satisfct%are" i ar'umenteaz sc%pul i sarcinile trasate#