Sunteți pe pagina 1din 20

- CAIET DE SARCINI -

GENERALITI
Prezentul caiet de sarcini contine principalele cerinte care trebuie
ndeplinite de constructor n procesul de executie.
Ele reprezinta extrase din acte sintetizate si prelucrate n scopul
realizarii unui ghid de date tehnologice.
Caietul de sarcini se refera la executia obiectelor de tip curent utiliznd
tehnologii implementate n executia lucrarilor de constructii civile industriale
si agricole.
EXECUTIA
Constructorul va asigura realizarea tuturor constructiilor la aceeasi
parametri de calitate indiferent de pozitia geografica a amplasamentului.
Constructorul va trebui sa prezinte dovada experientei sale n
realizarea de infrastructuri pentru turnuri de telecomunicatii.
Aceste instructiuni nu nlocuiesc celelalte acte normative de executie
care vor trebui sa fie cunoscute si respectate n procesul de realizare a
investitiilor.
Lucrarile se vor executa n ordinea prescrisa de desfasurator, iar
fiecare etapa se va ncheia obligatoriu cu formularul de control si pozele
respective.
LISTA PRINCIPALELOR REGLEMENTARI TEHNICE
SREN ISO 9001:95
Sistemele calitatii. Model pentru asigurarea calitatii n proiectare,
dezvoltare, productie , montaj si service
C83-75
ndrumator privind executarea trasarii de detaliu n constructii
SR EN 1990-1-2-3
Calculul si alcatuirea elementelor din beton, beton armat si beton
precomprimat.
SR EN 1992
Calculul si alcatuirea structurilor de beton.
P100-2006
Normativ pentru proiectarea antiseismica a constructiilor de
12412s185m locuinte, social culturale, agrozootehnice si
industriale.
NP112-2004
Normativ pentru calculul fundatiilor directe.
STAS 3300/1-85
Teren de fundare - Principii generale de calcul
STAS 3300/2-85
Teren de fundare - Calculul terenului de fundare n cazul fundarii
directe
STAS 6054/87
Adncimea de nghet
P7-2000
Normativ privind executarea si exploatarea constructiilor fundate
pe pamnturi sensibile la umezire
NE0001-96
Cod de proiectare si executie pentru terenuri fundate pe terenuri
cu umflari si contractii mari (P.U.C.M.)
C239-92
ndrumator tehnic provizoriu pentru calculul terenului de
fundare, al presiunii pamntului pe lucrari de sustinere si al
stabilitatii taluzurilor si versantilor la actiuni seismice.
C215-88
Instructiuni tehnice pentru elemente de fundatii din beton cu
adaos de cenusa de centrala termoelectrica, situate n terenuri cu
agresivitati naturale si industriale.
C11-74
Instructiuni tehnice privind alcatuirea si folosirea n constructii a
panourilor din placaj pentru cofraje.
C16-84
Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilor de
constructii si a instalatiilor aferente.
P59-86
Instructiuni tehnice pentru proiectarea si folosirea armarii cu
plase sudate a elementelor de beton.
C28-83
Instructiuni tehnice pentru sudarea armaturilor de otel beton.
C149-87
Instructiuni tehnice privind procedee de remediere a defectelor
pentru elemente de beton si beton armat.
C237-92
Instructiuni tehnice pentru utilizarea aditivului complex ADCOM
la prepararea betoanelor de ciment.
C248-93
Instructiuni tehnice pentru realizarea betoanelor de nisip.
C56-85
Normativ pentru verificarea calitatii receptia lucrarilor de
constructii.
C26-85
Normativ pentru ncercarea betonului prin metode nedistructive
C150-8 4
Normativ privind calitatea mbinarilor sudate din otel ale
constructiilor civile industriale si agricole
ENV 206
Specificatie tehnica. Betoane-terminologii, cerinte, niveluri de
performanta.
CP 012-2009
Cod de practica pentru executarea lucrarilor din beton si beton armat.
H.G. 925/1996
Hotarrea privind aprobarea "Regulamentului de verificare a
proiectelor de specialisti atestati MLPAT".
CD137-87
Instructiuni privind durata maxima de transport a betonului
LEGEA 10/18.01.1995
Privind calitatea n constructii.
MATERIALE
STAS 790-84
Apa pentru betoane si mortare
STAS 1667-76
Agregate naturale grele pentru betoane si mortare cu lianti
minerali
STAS 438/1-89
Otel beton laminat la cald.
STAS 438/2-91
Srma rotunda profilata
SR 438/3-98
Plase sudate.
Sr 438/4-98
Srma cu profil periodic obtinuta prin deformare plastica la rece.
ST 009-96
Specificatie privind cerinte si criterii de performanta pentru
armaturi.
MSURI PREMERGTOARE EXECUIEI
Beneficiarul va asigura verificarea proiectelor de executie de catre
verificatori de proiecte atestati de comisia de atestare a M.L.P.A.T., persoane
fizice sau juridice, altii dect specialistii elaboratori ai proiectelor.
Constructorul va numi responsabilul tehnic atestat conform legii care
raspunde de realizarea nivelului de calitate corespunzator exigentelor de
performanta esentiale ale lucrarii.
Dupa primirea documentatiei tehnice de executie, constructorul va
asigura nsusirea proiectului de catre toti factorii care concura la realizarea
lucrarii si va clarifica toate aspectele privind executia, cu proiectantul
lucrarii.
Constructorul va sesiza imediat proiectantul asupra eventualelor
neconformitati din proiect.
Programul calendaristic pentru verificarea si receptia fazelor
determinante, de la care executia nu mai poate continua fara receptia fazei,
face parte din contractul ncheiat cu beneficiarul; orice abatere de la
program va fi anuntata.
Pentru ntocmirea cartii tehnice a constructiei, executantul este obligat sa
posede:
certificatele de calitate pentru beton si armatura;
certificatele de calitate pentru piese nglobate;
condica de betoane si buletinele de analiza pentru beton;
buletinul de masura a rezistentei prizei de pamnt;
procesele verbale;
un foto reportaj care trebuie sa contina fotografii color 10 x 15 asa
cum sunt prezentate n "Etapizarea lucrarilor".
Solutionarea defectelor aparute se face numai pe baza solutiilor stabilite de
proiectant.
PREGTIREA LUCRRII
Asigurarea accesului
Se amenajeaza si/sau se reconditioneaza drumul de acces astfel nct
sa se asigure posibilitatile de aprovizionare optima a punctului de lucru.
Lucrari de trasare si pichetare
Se traseaza si se picheteaza amplasamentul si platformele tehnologice
(platforme pentru macara, zone de depozitare temporara a pamntului)
conform proiectului si planului de amplasare, n limitele tolerantelor admise
de trasare si precizate n STAS 9824-1-75.
Tolerante trasare
Lungime 1..2m 2..3m 3..4m 4..5m 6..8m 8..10m 10..12m 12..14m 14..16 16..17m <17m
Tolerante 6mm 8mm 10mm 12mm 14mm 16mm 18mm 20mm 22mm 24mm 25mm
ntre beneficiar si constructor se ncheie "Proces verbal de predare-
primire a amplasamentului si a bornelor de reper".
Se identifica, se marcheaza si se protejeaza instalatiile subterane
eventual existente pe amplasament.(tevi de gaze, se alimentare cu apa,
cabluri electrice, cabluri de fibra optica)
Se defriseaza terenul.
Se executa demolarea constructiilor de 12412s185m pe amplasament,
daca este cazul, dar numai n baza documentatiilor aprobate pentru aceasta,
dupa ce n prealabil au fost separate si izolate toate retelele de instalatii.
Se curata complet terenul, prin ncarcarea mecanizata si evacuarea
tuturor materialelor rezultate din operatiile precedente.
Orizontalizare
Se excaveaza stratul vegetal (n zonele extraurbane) si se depoziteaza
separat, n vederea mbunatatirii unor suprafete echivalente care sa fie
redate circuitului agricol.
Se asigura scurgerea si colectarea generala a apelor de pe platforma
pe care se vor executa constructiile, prin santuri de garda sau rigole, gropi
de colectare.
Se orizontalizeaza amplasamentul si platformele tehnologice la cota
prevazuta prin proiect.
Se rectifica trasarea, pichetarea si dispunerea n amplasament a
fundatiilor dupa nivelarea si orizontalizarea amplasamentului. arusii martori
se vor proteja pe toata durata executiei fundatiei.
LUCRRI DE CONSTRUCII
FUNDAIE TURN
SPTURA
Se va executa mecanizat sau manual conform dotarii de care dispune
constructorul.
n cazul prezentei unor cladiri n imediata vecinatate (sub 2.00m) a
sapaturii se vor lua masuri de sprijinire locala.
Verificarea terenului de fundare va fi efectuata numai de catre
specialistul geotehnician n prezenta beneficiarului, rezultatele si eventualele
masuri de corelare cu situatia concreta fiind consemnate n "Proces verbal de
receptie stratului de fundare", ncheiat ntre constructor si specialistul
geotehnician.
Verificarea dimensiunilor sapaturii se face n prezenta proiectantului.
Se ntocmeste "Proces verbal de trasare si lucrari sapatura groapa de
fundatie".
La pozitia n plan a axelor fundatiilor de beton armat abaterea maxima
admisibila este de 10mm.
Abaterea maxima admisa pe verticala la pozitionarea fundatiei n
raport cu cota de nivel este de 10mm.
Ultimii 20 cm se vor sapa n ziua turnarii betonului de egalizare.
Betonul de egalizare va realiza n final o suprafata orizontala cu o
abatere maxima admisa de +/-3cm ntre oricare 2 puncte de pe suprafata
stratului de egalizare.
n urma verificarii orizontalitatii se ntocmeste "Proces verbal de
verificare a aspectului betonului dupa turnarea betonului de egalizare".
FASONAREA
Fasonarea armaturii se va face n stricta conformitate cu prevederile
proiectului.
Taierea, ndoirea si manipularea armaturii se va face astfel nct sa se
evite deteriorarea mecanica (crestaturi, loviri) sau contactul cu substante
care pot afecta proprietatile de aderenta sau care pot produce procese de
coroziune.
Armaturile care se fasoneaza vor fi curate si drepte. n caz contrar se
vor ndeparta eventualele impuritati sau pete de pe suprafata barelor.
Dupa ndepartarea ruginii reducerea sectiunii barelor nu trebuie sa
depaseasca abaterile prevazute n standardele de produs.
Barele taiate si fasonate vor fi depozitate n pachete etichetate astfel
nct sa se evite confundarea lor si sa se asigure pastrarea formei si
curateniei lor pna n momentul montarii.
Armaturile vor fi sau nu prevazute cu crlige conform prevederilor din
proiect. Formele de crlige utilizate sunt :
cu ndoire la 180 pentru bare din OB37
cu ndoire la 90 pentru bare din PC52
Pentru etrieri si agrafe se vor realiza crlige ndoite la 135 sau 180
pentru bare din OB37 si numai la 135 n cazul n care acestia sunt realizati
din PC52.
Fasonarea ciocurilor si ndoirea armaturilor se executa cu miscari lente,
fara socuri.
Se interzice fasonarea armaturilor la temperaturi sub -10C.
Barele cu profil periodic cu un diametru mai mare de 25mm se vor fasona
la cald.
ARMAREA
Se va face n conformitate cu prevederile STAS 10107/0-90 si normativul NE
012-99.
Se verifica :
existenta certificatelor de calitate pentru materialele ce urmeaza a fi
puse n opera. (caracteristicile mecanice de livrare vor fi n
conformitate cu prevederile STAS 438/1-89 pentru bare cu profil neted
realizate din OB37 si STAS 438/2-91 pentru bare rotunde profilate -
PC52.)
Pozitia cofrajelor (daca e cazul)
Orice modificare a diametrelor, parametrilor, dispunerea lor sau tipului de
fier se va face numai cu acordul scris al proiectantului (prin dispozitie de
santier).
Pe stratul de egalizare din beton se monteaza armaturile, asezate pe
distantieri purici (min. 3 buc/m); se pozitioneaza distantierii si se leaga
barele cu srma la fiecare intersectie.
Se interzice utilizarea cu rol de distantieri a cupoanelor metalice sau din
lemn.
Rndul superior de armaturi se monteaza pe capre de rezemare, barele
legndu-se att la intersectii, ct si de capre si respectndu-se spatiul
pentru acoperirea cu beton ; numarul de capre va fi de minim 1 /1m n
cmp.
Nu se vor utiliza bare sau plase cu zone puternic ruginite, cu suprafete
acoperite cu alte materiale. (mortar, beton, pamnt, ulei, zapada sau
gheata)
nnadirile la bare se vor face numai prin sudura, conform detaliilor date n
scris de proiectant si numai la barele precizate de acesta n conformitate cu
reglementarile tehnice specifice C28-1983 si C150-1984.
Se asigura montarea la pozitie foarte exacta si bine legata a armaturilor
pentru stlpi (cuzineti).
Abateri n mm
Element
Distanta
intre
axele
barelor
Grosime
strat de
acoperire
Lungimi
partiale sau
totale fatade
proiect
Lungimi
petrecere la
nnadire prin
sudare
Pozitia
nnaditurii
<1m 1..10m >10m
Fundatii 10mm +10mm 5mm 20mm 30mm
Stlpi si
Grinzi
3mm +3mm 5mm 20mm 30mm
Placi 10mm - 5mm 20mm 30mm
La ncrucisari barele de armare se vor lega cu srma neagra (STAS
889-80) utilizndu-se cte 2 fire de srma de 1..1.5mm diametru. Se vor
lega n mod obligatoriu ncrucisarile de colt (muchiile grinzilor si ale stlpilor)
iar n cmp se accepta legarea din doua n doua intersectii n ambele sensuri
("n sah").
Se va respecta acoperirea cu beton a armaturilor, folosind pureci,
blocheti din beton, mortar de ciment sau azbociment, suporti distantieri din
material plastic.
nainte de pozitionare, buloanele de ancoraj se degreseaza pentru a
asigura priza cu betonul din fundatie.
Calarea sablonului cu buloanele de ancoraj se va face numai cu nivela TOPO,
toleranta maxim admisa fiind 0.5 mm. Se blocheaza pe pozitie carcasele
de ancorare prin sudare de restul armaturii, astfel nct sa se asigure
imobilitatea acesteia. Se protejeaza cu folie de plastic partea filetata a
buloanelor de ancoraj (dor n cazul n care zona filetata nu a fost zincata).
n urma verificarii se ntocmeste "Proces verbal de verificare a calitatii
lucrarilor ce devin ascunse - armare fundatie turn si montaj carcase de
ancoraj".
COFRAREA
Cofrajele vor fi montate astfel nct sa permita decofrarea fara
deteriorarea sau lovirea betonului
mbinarile dintre panourile de cofraj vor fi etanse.
Suprafata interioara a cofrajelor trebuie sa fie curata ; substantele de
ungere a cofrajului se vor aplica n straturi uniforme pe suprafata interioara
a cofrajului, iar betonul se va turna n perioada cnd acesti agenti sunt
eficienti. Agentii de decofrare nu trebuie sa pateze betonul , sa afecteze
durabilitatea betonului sau sa atace cofrajul.
n special la partea superioara a cuzinetului cofrajul va fi finisat astfel nct
sa nu existe pierderi de parti fine sau sa produca pete pe suprafata
betonului.
Manipularea, transportul si depozitarea cofrajelor se va face astfel
nct sa se evite deformarea sau degradarea lor.
Se interzice depozitarea cofrajelor direct pe pamnt sau depozitarea
altor materiale pe stivele de cofraje.
nainte de nceperea operatiei de montare a cofrajelor se vor curati si
pregati suprafetele care vor veni n contact cu betonul ce urmeaza a se turna
si se verifica pozitionarea corecta a armaturilor
Montarea cofrajelor va cuprinde urmatoarele operatii :
trasarea pozitiei cofrajelor
asamblarea si sustinerea provizorie a panourilor
verificarea si corectarea pozitiei panourilor
ncheierea, legarea si sprijinirea definitive a panourilor
n tabelul urmator sunt indicate abaterile admisibile pentru cofraje si
elemente de beton armat.
Elementul
Dimensiune
de referinta
Cofraj Elemente dupa decofrare
Abateri n mm pentru:
Dimensiune
nclinare
fata de
proiect
Dimensiuni
nclinarea suprafetei fata de
Verticala Orizontala
Poz.oblica
proiect
1m
1m
2

totala
1m
1m
2

totala
1m
1m
2

totala
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Fundatii
Lungime 15mm
3mm m 20mm 3mm - 5 20 5 16
Latime 6mm
naltime 10mm
15mm
total
<2m..
16mm
16 - 16
>2m...
30mm
Stlpi
naltime 10
-
<3m..
16mm
3
16
5
20
5

3..6m..
20mm
> 6m..
25mm
Latura 3 <50cm..
5mm
- -

>50cm..
8mm
Placi
Latura 10
15mm
total
<3m..
16mm

-

10

10
3..6m..
20mm
> 6m..
25mm
Grosime 3
<10cm..
3mm
- - -
>10cm..
5mm
n cazul n care elementele de sustinere a cofrajelor reazema pe teren
se va asigura repartizarea solicitarilor astfel nct sa se evite producerea
tasarilor, mai ales n cazul terenului nghetat sau supus nghetului.

TRANSPORTUL BETONULUI
Transportul betonului se va face astfel incat sa se evite segregarea,
pierderea componentilor sau contaminarea betonului.
Mijloacele de transport vor fi etanse pentru a nu permite pierderea
laptelui de ciment.
Transportul betonului se va face cu autoagitatoare, iar local transportul
se va face cu jgheaburi sau tomberoane
Durata maxima de transport (definita ca intervalul de timp din
momentul ncarcarii mijlocului de transport si sfrsitul descarcarii acestuia)
nu poate depasi valorile din tabelul de mai jos.
Temperatura
amestecului de
beton (C)
Durata maxima
de transport
10 < t <30 50min
t < 10 70min
PREGTIREA TURNRII BETONULUI
Turnarea betonului poate sa nceapa numai dupa ndeplinirea
urmatoarelor conditii :
ntocmirea procedurii pentru betonarea obiectului n cauza si
acceptarea acesteia de catre investitor;
sunt realizate masurile pregatitoare;
sunt stabilite si instruite formatiile de lucru att n ceea ce priveste
tehnologia de executie ct si masurile privind securitatea muncii si PSI
;
au fost receptionate calitativ lucrarile de sapaturi, cofraje si armaturi
(dupa caz) ;
sunt asigurate posibilitatile de transport si de punere n opera a
betonului;
au fost luate masuri pentru a se asigura dirijarea apelor din precipitatii
astfel nct acestea sa nu se acumuleze n zonele ce urmeaza a se
betona;
sunt asigurate conditiile necesare recoltarii probelor la locul de punere
n opera si a efectuarii determinarilor pe betonul proaspat la
descarcarea din mijlocul de transport ;
este stabilit locul de dirijare a eventualelor transporturi de beton care
nu ndeplinesc conditiile tehnice si sunt refuzate;
sunt stabilite, dupa caz modalitati de rezerva pentru a asigura
continuitatea betonarii. (statii de betoane, mijloace de transport etc.) ;
Nu se ntrevede posibilitatea interventiei unor conditii climatice
nefavorabile.
TURNAREA BETONULUI
Turnarea betonului este faza determinanta de verificare. Se va anunta
proiectantul cu cel putin 48 de ore nainte si se va confirma cu 24 de ore
nainte.
Betonul va fi pus n opera numai sub conducerea nemijlocita a
conducatorului punctului de lucru.
Betonul va fi pus n lucrare la un interval ct mai scurt de la aducerea lui
la locul de turnare. Nu se admite depasirea duratei maxime de transport si
modificarea consistentei betonului.
Cofrajele de lemn si/sau betonul vechi care vor veni n contact cu betonul
proaspat vor fi udate cu apa cu (2-3ore) nainte si imediat nainte de
turnarea betonului, dat apa ramasa n denivelari va fi ndepartata.
Descarcarea betonului din mijlocul de transport se va face n jgheaburi
sau direct n lucrare.
Daca betonul adus la locul de punere n opera nu se ncadreaza n limitele
de consistenta admise sau prezinta segregari, va fi refuzat fiind interzisa
punerea lui n lucrare .
naltimea de cadere libera a betonului nu va depasi 1.50m.
Betonul trebuie sa fie raspndit uniform pe suprafata elementului,
urmarindu-se realizarea unor straturi orizontale de maxim 50cm naltime si
turnarea noului strat nainte de nceperea prizei betonului turnat anterior,
pentru evitarea rosturilor de lucru si asigurarea monolitismului blocului de
fundatie.
Se vor lua masuri pentru a se evita deformarea sau deplasarea
armaturilor fata de pozitia prevazuta, iar n cazul n care acestea totusi se
produc vor fi corectate n timpul betonarii.
Se va urmari cu atentie nglobarea completa n beton a armaturii,
respectndu-se grosimea stratului de acoperire prevazuta n proiect.
Nu este permisa scuturarea sau ciocanirea armaturii n timpul betonarii si
nici asezarea pe armaturi a vibratorului.
In zonele cu armaturi dese se va urmari umplerea completa a sectiunii. O
vibrare atenta se va efectua n jurul buloanelor de ancoraj
Se va urmari comportarea si mentinerea pe pozitie a cofrajelor si a
sustinerilor acestora, lundu-se masuri operative de remediere n cazul unor
deplasari sau cedari.
Betonarea se va face pe ct posibil continuu pna la rosturile de lucru
tehnologice de la baza cuzinetilor.
Durata maxima admisa a ntreruperilor de betonare, pentru care nu este
necesara luarea unor masuri speciale la reluarea turnarii este de maxim 2ore
de la prepararea betonului.
n cazul n care ntreruperea betonarii depaseste 2 ore reluarea turnarii
este permisa numai dupa pregatirea suprafetei rosturilor de lucru.
Compactarea betonului este obligatorie si se va face numai cu vibratoare
omologate.
Betonul trebuie compactat doar att timp cat este lucrabil.
Circulatia muncitorilor se face numai pe podini, iar betoanele turnate nu
pot fi ncarcate cu podine sau materiale, dect la 24 - 36h de la turnare.
n urma verificarii se ntocmeste "Proces verbal de verificare a aspectului
betonului dupa turnare/decofrare".
Montajul turnului se face dupa minim 7..14 zile de la turnarea betonului
conform prevederilor din proiect
Suprafetele vizibile vor fi sclivisite imediat dupa turnare.
Toate muchiile vizibile vor fi tesite.
VIBRAREA BETONULUI
Compactarea se va realiza mecanic cu vibratoare de interior
(pervibratoare).
Durata optima de vibrare se situeaza n intervalul 5sec..30sec.
Distanta maxima ntre doua puncte de introducere a pervibratorului este
de 1.00m.
Se recomanda ca grosimea stratului supus vibrarii sa nu depaseasca 3-4
din lungimea capului vibrator (a buteliei)
La vibrarea celui de-al doilea strat butelia trebuie sa patrunda 50..150mm
n stratul compactat anterior.
Semnele dupa care se poate recunoaste ncheierea vibrarii sunt
betonul nu se mai taseaza
suprafata betonului devine orizontala si usor lucioasa
nceteaza aparitia bulelor la suprafata betonului
DECOFRAREA
Partile laterale ale cofrajelor se vor ndeparta dupa ce betonul a atins o
rezistenta de minim 2.5N/mm astfel incat muchiile si fetele elementelor sa
nu fie deteriorate.
Stabilirea rezistentelor la care au ajuns partile de constructie n vederea
decofrarii se face prin ncercarea epruvetelor de control, confectionate n
acest scop si pastrate n conditii similare elementului n cauza.
n tabelul urmator sunt date cu caracter de recomandari termenele
minime de decofrare.
Viteza de
dezvoltare a
rezistentei
Termenul de decofrare pentru o
temperatura a mediului de

+ 5C +10C +15C
Lenta 2 zile 1 zile 1 zi
Medie 2 zile 1 zi 1 zi
ROSTURI DE LUCRU
n masura n care este posibil se vor evita rosturile de lucru.
Tratarea rosturilor de lucru se va face cu jet de apa si aer sub presiune
dupa sfrsitul prizei betonului (cca. 5 ore de la betonare)
nainte de betonare suprafata rostului de lucru va fi bine curatata
ndepartndu-se betonul ce nu a fost bine compactat si/sau se va freca cu
peria de srma pentru a nlatura pojghita de lapte de ciment si oricare alte
impuritati dupa care se va uda.
naintea betonarii betonul mai vechi trebuie uscat la suprafata si lasat
sa absoarba apa dupa regula " betonul trebuie sa fie saturat dar suprafata
zvntata "
PLATFORME ECHIPAMENTE
Se verifica gradul de compactare a terenului pe zona pe care se va
realiza viitoarea platforma.
Se cofreaza si se aseaza plasele de armatura.
Se toarna betonul.
Suprafetele vizibile vor fi sclivisite imediat dupa turnare, asigurndu-se
umiditatea necesara pe perioada ntaririi betonului pentru a se evita
fisurarea sclivisirii.
Toate muchiile vizibile vor fi tesite.
Se decofreaza.
Se ntocmeste "Proces verbal de verificare a calitatii elementelor din
beton anexe".
MPREJMUIRE
Se sapa santul pentru fundatia gardului la cotele si dimensiunile din
desen.
Se compacteaza fundul santului.
Se fasoneaza si se aseaza armatura n sant.
Se aseaza stlpii de gard pe pozitie si se fixeaza.
Se sudeaza stlpii la armatura.
Se cofreaza.
Se monteaza tevile din PVC pentru drenaj (pe rndul doi de armatura).
Se toarna betonul.
Compactarea betonului se va face prin vibrare manuala (ciocanire n
cofraj).
Suprafetele vizibile vor fi sclivisite imediat dupa turnare.
Toate muchiile vizibile vor fi tesite.
Se decofreaza.
Se ntocmeste "Proces verbal de receptie calitativa al mprejmuirilor si
amenajarii amplasamentului".
CENTURA DE MPMNTARE A FUNDAIEI
Dupa decofrarea fundatiei turnului, se va trece la executia centurii de
mpamntare a turnului.
Se sapa un sant la adncimea de 1m de la cota terenului orizontalizat
n jurul fundatiei turnului.
Se bat electrozii de mpamntare n sant conform cotelor din desen.
Se ntinde conductorul de cupru n santul perimetral fundatiei, precum
si conductorii necesari mpamntarilor supraterane.
Se realizeaza conexiunile CADWELD ntre electrozii de mpamntare si
conductorii de cupru.
Se scot la suprafata capetele de conductor necesare mpamntarilor
supraterane si se vor proteja pe toata durata de executie a lucrarilor.
Se acopera cu pamnt santul.
Se compacteaza cu maiul mecanic.
CENTURI DE MPMNTARE ALE PLATFORMELOR
Dupa decofrarea platformelor de echipamente, se va trece la executia
centurilor de mpamntare.
Se sapa un sant la adncimea de 1m de la cota terenului orizontalizat
n jurul platformei de echipamente (pe trei dintre laturi ei), protejndu-se
tubul de PVC din platforma (pentru alimentarea cu energie electrica).
Se bat electrozii de mpamntare n sant conform cotelor din desen.
Se ntinde conductorul de cupru n santul platformei, precum si
conductorii necesari mpamntarilor supraterane.
Se realizeaza conexiunile CADWELD ntre electrozii de mpamntare si
conductorul de cupru si ntre conductor si centura de mpamntare a
fundatiei, realizndu-se astfel legatura dintre cele doua centuri de
mpamntare.
Se scot la suprafata capetele de conductor necesare mpamntarilor
supraterane si se vor proteja pe toata durata de executie a lucrarilor.
Se acopera cu pamnt santul.
Se compacteaza cu maiul mecanic.
ETAPIZAREA LUCRRILOR
Nr.
crt.
Denumire
etapa
Formular de
control
Executant Poze
1.
Predare
amplasamentului
catre constructor
Proces verbal de predare -
primire a amplasamentului
si a bornelor de reper
Constructor DA
2.
Nivelare si trasare
amplasament
Proces verbal de trasare si
lucrari sapatura groapa de
fundatie
Constructor NU
3.
Sapare groapa de
fundatie
Proces verbal de receptie a
stratului de fundare
Constructor NU
4.
Turnare beton de
egalizare
Proces verbal de verificare
a aspectului betonului
dupa turnarea betonului
de egalizare
Constructor DA
5.
Cofrare si armare
fundatie
- Constructor DA
6.
Montare carcase de
ancorare
- Constructor DA
7.
Montare si calare
sablon
Proces verbal de verificare
a calitatii lucrarilor ce
devin ascunse - armare
fundatie turn si montaj
carcase de ancorare
Constructor NU
8. Turnare beton
Condica pentru evidenta
betoanelor turnate
Constructor DA
9. Decofrare
Proces verbal de verificare
a aspectului betonului
dupa turnare - decofrare
Constructor NU
10.
Montare centura de
mpamntare pentru
fundatia turnului
- Constructor DA
11.
Umplutura si
compactare
- Constructor NU
12. Asamblare turn N/A Montajist N/A
13.
Executie platforme
de echipamente
Proces verbal de verificare
a calitatii elementelor din
beton anexe
Constructor DA
14.
Montare centura de
mpamntare pentru
platforma
echipamente
- Constructor NU
15.
Verificare si
masurare priza de
pamnt
Fisa de masurare a
rezistentei prizei de
pamnt
Constructor NU
16.
Montaj turn pe
pozitie
N/A Montajist N/A
17.
Montaj shelter pe
pozitie
N/A Montajist N/A
18. Montaj gard
Proces verbal de receptie
calitativa a mprejmuirilor
si amenajarii
amplasamentului
Constructor NU
19. Receptie finala
Proces verbal de receptie
la terminarea lucrarilor
Constructor DA
DEFECTE ADMISIBILE
Se admit urmatoarele defecte privind aspectul elementelor din beton si
beton armat
defecte de suprafata (pori, segregari, denivelari) cu adncimea de
maximum 1cm si suprafata de maximum 400cm2, iar totalitatea
defectelor de acest tip fiind limitata la maximum 10% din suprafata
fetei elementului pe care sunt situate.
defecte n stratul de acoperire a armaturilor (stirbiri locale, segregari)
cu adncimea mai mica dect grosimea stratului de acoperire n
lungime de maximum 5cm iar totalitatea defectelor de acest tip este
limitata la maximum 5% din lungimea muchiei respective.
Intocmit :
ing. B. Preda

S-ar putea să vă placă și