Sunteți pe pagina 1din 17

TRANSMISII

TRANSMISII
MECANICE
MECANICE
Generalitati privind transmisiile
mecanice
Legatura dintre masina motoare MM si masina de lucru ML
(figura1.1 a si b), efectuata n scopul transmiterii momentului de
torsiune, adica a miscarii si a puterii, se poate realiza direct,
prin
cuplajul C (figura 1.1.a) sau indirect, printr-o transmisie
mecanica TM (figura1.1.b).
tilizarea cuplajului este posibila atunci c!nd arborele masinii
motoare si cel al ma"inii de lucru pot fi a"eza#i n prelungire si
c!nd nu este necesara modificarea tura#iei ma"inii motoare ca
m$rime sau%si ca sens de rota#ie.
tilizarea transmisiilor mecanice este impusa si de faptul ca
masinile motoare au caracteristici de putere si de moment de
torsiune c&asiconstante, iar masinile de lucru au, de regula,
caracteristici &ariabile n timp, n functie de procesul te'nologic.
(rincipalii parametri ai unei transmisii mecanice sunt)

turatia la intrarea n TM, n


1
* n
MM
+

turatia la iesirea din TM, n


,
* n
ML
+

puterea la intrarea n TM, (


1
* (
MM
+

puterea la iesirea din TM, (


,
* (
ML
)

sensurile de miscare la intrarea n TM si la iesirea din TM+

tipul miscarii (rotatie copleta, rotatie alternanta, translatie).


(arametri deri&ati)

- raportul de transmitere i
1-,
* n
1
% n
,
sau, dupa caz, i
1-,
* -
1
%
-
,
+

- raportul de transmitere total, c!nd se utilizeaza transmisii


mecanice nseriate)


randamentul transmisiei mecanice . * (, % (1 sau . * (
ML
%(
MM
+

randamentul total, c!nd se utilizeaza transmisii mecanice


nseriate)
.
tot
*/(.
i
)

/(. /(.
i i
) 0 produsul randamentelor par#iale ) 0 produsul randamentelor par#iale
Clasificarea transmisiilor mecanice poate fi facuta dupa mai
multe criterii)
a) dupa raportul de transmitere)

reductoare de turatie (i
1-,
* ct.+ i
1-,
1 1)

multiplicatoare de turatie (i
1-,
* ct.+ i
1-,
2 1)

&ariatoare de turatie (i
1-,
3ct.). Modificarea turatiei poate fi
continua sau n trepte+
b) dupa modul de transmitere a momentului de torsiune)

prin forma (roti dintate conjugate * angrenaje, lant, curea


dintata)

prin forta de frecare (curea lata, curea trapezoidala, roti de


frictiune conjugate)
c) dupa felul contactului dintre elementele componente

- prin contact direct (angrenaje, roti de frictiune conjugate)

- prin contact indirect (curele, lanturi)


1.Transmisii prin angrenajele
4ngrenajul este un mecanism elementar format din doua roti
dintate, fiecare rotitoare n jurul propriei a5e.
Avantajele transmisiilor prin roti dintate sunt)

raport de transmitere riguros constant+

gabarit redus+

randament ridicat (678 - 998, n functie de tipul angrenajului)+

durabilitate ridicata, uneori practic nelimitata+

posibilitatea utiliz$rii pentru un domeniu larg de puteri, &iteze "i


rapoarte de transmitere+

e5ploatare simpla.
:eza&antajele transmisiilor prin roti dintate sunt)

pret de cost ridicat (pentru realizare sunt neceare masini si scule


speciale)+

precizii mari de e5ecu#ie "i montaj+

angrenajele induc n sistem zgomote si &ibratii+

imposibilitatea preluarii suprasarcinilor+

imposibilitatea modificarii continue a turatiei (la cutiile de


&iteza turatia poate fi modificata numai n trepte).
(erformantele angrenajelor)

puterea ma5ima transmisa este de 177.777 ;<+

raportul ma5im de transmitere este = (la reductoare cu o


singura perec'e de roti dintate cilindrice sau conice) si de
ordinul zecilor sau sutelor, la reductoare melcate+

raportul minim de transmitere este 1%= (la multiplicatoare de


turatie cu o singura perec'e de roti dintate cilindrice sau
conice)+

angrenajul ofera cea mai ridicata precizie cinematica dintre


toate transmisiile mecanice.
Clasificarea angrenajelor

dup$ pozi#ia relati&$ a a5elor de rota#ie)angrenaje cu a5e paralele dup$ pozi#ia relati&$ a a5elor de rota#ie)angrenaje cu a5e paralele
(fig.1.1, a, b,d, e)+angrenaje cu a5e concurente (fig.1.,)+ (fig.1.1, a, b,d, e)+angrenaje cu a5e concurente (fig.1.,)+
angrenaje cu a5e ncruci"ate (fig.1.>) angrenaje cu a5e ncruci"ate (fig.1.>)
?ig. 1.1
?ig. 1.,

dup forma roilor componente dup forma roilor componente) angrenaje cilindrice ) angrenaje cilindrice
(fig.1.1, a, b, d, e)+ angrenaje conice (fig.1.,)+ angrenaje (fig.1.1, a, b, d, e)+ angrenaje conice (fig.1.,)+ angrenaje
'iperboloidale (elicoidale 0 fig.1.>, a+ melcate 0 fig.1.>, b+ 'iperboloidale (elicoidale 0 fig.1.>, a+ melcate 0 fig.1.>, b+
'ipoide 0 fig.1.>, c)+ n fig.1.1, c este prezentat angrenajul 'ipoide 0 fig.1.>, c)+ n fig.1.1, c este prezentat angrenajul
roat$ 0 cremalier$+ roat$ 0 cremalier$+
?ig. 1.>

dup tipul angrenrii dup tipul angrenrii) angrenaje e5terioare (fig.1.1, a, d, ) angrenaje e5terioare (fig.1.1, a, d,
e)+ angrenaje interiorare (fig.1.1,b)+ e)+ angrenaje interiorare (fig.1.1,b)+

dup direcia dinilor dup direcia dinilor) angrenaje cu dantur$ dreapt$ ) angrenaje cu dantur$ dreapt$
(fig.1.1, a, b "i 1.,, a)+ angrenaje cu dantur$ nclinat$ (fig.1.1, a, b "i 1.,, a)+ angrenaje cu dantur$ nclinat$
(fig.1.1, d "i 1.,, b)+ angrenaje cu dantur$ curb$(fig.1.,, c (fig.1.1, d "i 1.,, b)+ angrenaje cu dantur$ curb$(fig.1.,, c
"i 1.>, c)+ angrenaje cu dantur$ n @ (fig.1.1, e)+ "i 1.>, c)+ angrenaje cu dantur$ n @ (fig.1.1, e)+

dup forma profilului dinilor dup forma profilului dinilor) profil e&ol&entic+ profil ) profil e&ol&entic+ profil
cicloidal+ profil n arc de cerc+ cicloidal+ profil n arc de cerc+
Domeniile de folosire Domeniile de folosire ale angrenajelor sunt foarte di&erse, ale angrenajelor sunt foarte di&erse,
acestea nt!lnindu-se n reductoare "i multiplicatoare de acestea nt!lnindu-se n reductoare "i multiplicatoare de
tura#ie, cutii de &iteze, diferen#iale etc. tura#ie, cutii de &iteze, diferen#iale etc.
Consider!nd a5a instantanee de rotatie (4AB) ca generatoare
comuna a rotilor dintate, n functie de pozitia acesteia fata de
a5a geometrica de rotatie se disting categoriile) angrenaj
cilindric e5terior cu dinti drepti (figura 1.C.a), angrenaj cilindric
interior cu dinti drepti (figura 1.C.b) si angrenaj conic cu dinti
drepti (figura 1.C.c).
ELEMENTE DE CALCUL GEOMET!C AL ANGENA"ELO
C!L!ND!CE E#OL#ENT!CE CU D!N$! DE%$!

:intele unei ro#i din#ate este definit prin capul dintelui "i :intele unei ro#i din#ate este definit prin capul dintelui "i
piciorul dintelui, cele dou$ zone fiind desp$r#ite de cilindrul piciorul dintelui, cele dou$ zone fiind desp$r#ite de cilindrul
de rostogolire. de rostogolire.

4stfel, capul dintelui este por#iunea de dinte dintre cilindrul 4stfel, capul dintelui este por#iunea de dinte dintre cilindrul
de cap "i cel de rostogolire, iar piciorul dintelui este por#iunea de cap "i cel de rostogolire, iar piciorul dintelui este por#iunea
de dinte dintre cilindrul de rostogolire "i cel de picior (fig.1.D, de dinte dintre cilindrul de rostogolire "i cel de picior (fig.1.D,
a). a).

Euprafa#a lateral$ ntre &!rful dintelui "i fundul golului dintre Euprafa#a lateral$ ntre &!rful dintelui "i fundul golului dintre
doi din#i este cunoscut$ sub denumirea de flancul dintelui "i doi din#i este cunoscut$ sub denumirea de flancul dintelui "i
este partea principal$, func#ional$, a unui dinte. este partea principal$, func#ional$, a unui dinte.
Fig. 1.5.a

Evolventa Evolventa este curba descris$ de un punct al unei drepte F este curba descris$ de un punct al unei drepte Fb b, ,
care se rostogole"te f$r$ alunecare pe un cerc fi5, numit cerc care se rostogole"te f$r$ alunecare pe un cerc fi5, numit cerc
de baz$, de raz$ de baz$, de raz$ r rb b (fig.1.G, a). (ropriet$#ile e&ol&entei se (fig.1.G, a). (ropriet$#ile e&ol&entei se
refer$ la) refer$ la)
?ig.1.G, a ?ig.1.G, a
H normala n-n, n orice punct, este tangent$ la cercul de baz$+
H distan#a, m$surat$ pe direc#ia normalei, ntre punctul de pe e&ol&ent$
"i cercul de baz$ (MT 0 &. fig.1.G, a) reprezint$ raza de curbur$ a
e&ol&entei, n acel punct.
Bo#ile din#ate cu profil e&ol&entic au un num$r de din#i z,
dispu"i ec'iung'iular "i sunt caracterizate prin (fig.1.G, b))

cercul de cap (da), care m$rgine"te roata la e5terior+

cercul de picior (df), care m$rgine"te roata la interior+

modulul m+

cercul de divizare d * mxz.


?ig.1.G-b
@alorile modulului sunt standardizate prin ET4E =,, 0 =,.
Modulul standardizat permite reducerea numarului sculelor de
danturat si asigura intersc'imbabilitatea rotilor dintate.
4&!nd aceasta marime se mai pot
calcula)

diametrul de di&izare d * m I z+

diametrul de cap d
a
* d J , I '
oa
+

diametrul de picior d
f
* d - , I '
of
+

naltimea capului dintelui '


oa
* '
oa
K
I m+

naltimea piciorului dintelui '


of
* '
of
K
I m+

naltimea dintelui '


o
* '
oa
J '
of
+

naltimea de referinta a capului dintelui '


oa
K
* 1+

naltimea piciorului dintelui '


of
K
* 1,,D.
Cercul de di&izare este un cerc de rostogolire
la prelucrare.