Sunteți pe pagina 1din 35

-2006-

Sistem cu baza de date pentru gestiunea unui magazin


cu produse IT
Pasul 1: Proiectarea logica a bazei de date relationale:
Pasul 1.1. Identificarea tipurilor de entitati
n urma studierii documentelor implicate n gestiunea din cadrul firmei se disting
urmatoarele entitati:
Furnizori
Factura fiscala
Produse
Bon fiscal
Chitanta fiscala
Clienti
n documentarea tipurilor de entitati includem o descriere amanuntita a fiecarei
entitati:
Nume tip de entitate Descriere
Factura fiscala
(intrare,iesire)
Document contabil care nsoteste marfa
primita/vnduta n/din firma de la/catre alte
firme .
Furnizori
Totalitatea furnizorilor de la care firma se
aprovizioneaza cu produse.
Produse
Totalitatea produselor comercializate n
firma.
Bon fiscal
Descriere detaliata a produselor cumparate
de un client (persoana fizica) la un moment
dat.
Chitanta fiscala
(intrare, iesire)
Document contabil care atesta ca o factura,
o cota parte din factura sau mai multe ale
unui furnizor au fost achitate.
Clienti
Totalitatea firmelor care achizitioneaza
produse de la firma mea.
Pasul 1.2. Identificarea tipurilor de relatii.
Tipurile de relatii care intervin ntre tipurile de entitati prezente n sistem sunt
expuse n continuare:
Tip de entitate Tip de relatie Tip de entitate
Furnizori Emit Facturi fiscale
Produse se primesc cu Facturi fiscale
Produse se cumpara cu Bonuri fiscale
Produse se cumpara cu Facturi fiscale
Facturi
fiscale(intrare,iesire)
se achita cu
Chitante fiscale
(intrare,iesire)
Clienti Primesc Facturi fiscale

Determinarea cardinali 10310p154k tatii si a participarii tipurilor de relatii:
Tip de entitate Tip de relatie Tip de entitate Cardinalitate
Furnizori emit Facturi fiscale 1:N
Produse se primesc cu Facturi fiscale M:N
Produse se cumpara cu Bonuri fiscale M:N
Produse se cumpara cu Facturii fiscale M:N
Facturi fiscale se achita cu Chitante fiscale M:N
Clienti primesc Facturi fiscale 1:N
Pasul 1.3. Identificarea si atribuirea de atribute la tipurile de entitati si tipurile de
relatii si determinarea domeniilor de definitie a atributelor.
Tip entitate Atribut Domeniu
Furnizori IdFurnizor AutoNumber
Cod Furnizor Number
Denumire Text(50)
Cod fiscal Text(7)
Nr RC Firma Text(13)
Adresa Text (50)
Telefon Text(10)
Cod IBAN Text(24)
Banca Text(50)
Facturi fiscale IdFactura Autonumber
Serie Factura Text(5)
Nr Factura Number
Furnizor/Clienti Number
Data Data/Timp
TVA
*
Number
Achitat Da/Nu
Nr Aviz
*
Number
Casier
**
Text(50)
Produse CodProdus Autonumber
Denumire Text(50)
Unitate masura Text(6)
Cantitate initiala Number
Chitante fiscale IdChitanta Autonumber
NrChitanta Number
Data Data/Timp
Emitent/Client Number
Bon fiscal NrBon Autonumber
Data emiterii Data/Timp
Casier Text(50)
Clienti IdClient AutoNumber
Cod Client Number
Denumire Text(50)
Cod fiscal Text(7)
Nr RC Firma Text(13)
Adresa Text (50)
Telefon Text(10)
Cod IBAN Text(24)
Banca Text(50)
* doar pentru intrari
** doar pentru iesiri
Pentru ntelegerea domeniilor atributelor din tabelul anterior, sunt explicati
termenii folositi:
Text(x) - tip de data sir de caractere alfanumeric, dimensiunea fiind de 'x'
caractere
Data/timp - tip de data reprezentnd data calendaristica
Number- tip de data reprezentnd un numar
Autonumber-tip de data reprezentnd un numar cu incrementare automata.
Pasul 1.4. Determinarea atributelor care compun cheile candidate si primare.
Urmatorul tablel prezinta cheile ce intervin n cadrul sistemului:
Tip de entitate Chei candidat Cheie primara
Furnizori
IdFurnizor
Cod_furnizor
Cod Furnizor
Cod fiscal
Nr RC Firma
Facturi fiscale
IdFactura
IdFactura
Serie Factura+
Nr Factura
Produse CodProdus CodProdus
Chitanta fiscala IdChitanta IdChitanta
Bon fiscal NrBon NrBon
Clienti
IdClient
CodClient
Cod Client
Cod fiscal
Nr RC Firma
Pasul 1.5. Desenarea diagramei entity-relationship:

Pasul 2. Crearea si validarea modelului logic local
.
Pasul 2.1. Proiectarea modelului conceptual local pe un model logic local.
n acest pas eliminam acele structuri din baza de date, care sunt dificil de implementat
n sistemul de gestiune al bazelor de date. Pentru a rezolva aceasta problema, se vor
urma urmatorii pasi:
Eliminarea relatiilor de tipul N:M.
Avem urmatoarele relatii M:N
a)"O factura fiscala se poate achita cu mai multe chitante fiscale"
"Mai multe facturi fiscale se pot achita cu o chitanta fiscala"
b)"Un produs se gaseste pe mai multe bonuri fiscale"
"Pe un bon fiscal se gasesc mai multe produse "
c) "O factura fiscala contine mai multe produse"
"Un produs se gaseste pe mai multe facturi facturi"1

1

N

N

devine


devine


devine
devine


Eliminarea relatiilor complexe.
Modelul nostru nu contine astfel de relatii.
Eliminarea relatiilor recursive.
Modelul nostru nu contine astfel de relatii
Eliminarea relatiilor cu atribute.
Modelul nostru nu contine astfel de relatii
Reexaminarea relatiilor de tipul 1:1.
Modelul nostru nu contine astfel de relatii.
Eliminarea relatiilor redundante.
Modelul nostru nu contine astfel de relatii.

Desenarea diagramei E-R


Trebuie sa reactualizam si lista atributelor pentru tipurile de entitati: DetaliuChitanta,
IntrariProduse si IesiriProduse.
Tip entitate Atribut Domeniu
DetaliuChitante IdIntrareChitanta AutoNumber
IdChitanta Number
NrFactura Number
Valoare Number
IntrariProduse IdIntrare Autonumber
IdFactura Number
Denumire Number
Cantitate Number
Pret unitar Number
Adaos Number
IesiriProduse IdIesire AutoNumber
NrDocument Number
Denumire Number
Cantitate Number
Pasul 2.1. Crearea relatiilor pentru modelul logic local.
Entitati tari:
Furnizori(IdFurnizor, CodFurnizor, Denumire, Cod fiscal, Nr RC Firma, Adresa,
Telefon, Cod IBAN, Banca )
Cheie primara: IdFurnizor
Produse(CodProdus, Denumire, U/M, Cantitate initiala)
Cheie primara: CodProdus
Bon fiscal(NrBon, Data emiterii, Casier)
Cheie primara: NrBon
Clienti(IdClient, CodClient, Denumire, Cod fiscal, Nr RC Firma, Adresa,
Telefon, Cod IBAN, Banca )
Cheie primara: IdClient
Entitati slabe:
Factura fiscala intrare (IdFactura, Serie Factura, Nr Factura, Furnizor, Data,
TVA, Achitat, Nr aviz)
Cheie primara: IdFactura
Cheie straina: Furnizor
Factura fiscala iesire (IdFactura, Serie Factura, Nr Factura, Client, Data,
Achitat, Casier)
Cheie primara: IdFactura
Cheie straina: Client
Chitanta fiscala intrare(IdChitanta, NrChitanta, Data, Emitent)
Cheie primara: IdChitanta
Cheie straina: Emitent
DetaliuChitante intrare (IdIntrareChitanta, IdChitanta, NrFactura, Valoare)
Cheie primara: IdIntrareChitanta
Cheie straina: NrFactura, IdChitanta
Chitanta fiscala iesire(IdChitanta, NrChitanta, Data, Client)
Cheie primara: IdChitanta
Cheie straina: Client
DetaliuChitante iesire (IdIntrareChitanta, IdChitanta, NrFactura, Valoare)
Cheie primara: IdIntrareChitanta
Cheie straina: NrFactura, IdChitanta
IntrariProduse (IdIntrare, IdFactura, Denumire, Cantitate, Pret unitar, Adaos)
Cheie primara: IdIntrare
Cheie straina: IdFactura, Denumire
IesiriProduse (IdIesire, NrDocument, Denumire, Cantitate)
Cheie primara: IdIesire
Cheie straina: NrDocument, Denumire
Pasul 2.2. Validarea modelului, utiliznd normalizarea.
Forma normala 1
n aceasta etapa de normalizare se urmareste eliminarea grupurilor repetitive
din fiecare tabela.
Analiznd fiecare tabela se observa ca nu exista grupuri repetitive, deci baza de
date este n forma normala 1.
Forma normala 2
O relatie este n 2NF daca este n 1NF si orice atribut neprimitiv este complet
dependent de orice cheie. Forma normala 2 se verifica doar la relatiile care au o
cheie compusa pe pozitia de cheie primara. Daca pt o relatie, cheia primara se
compune dintr-un singur atribut atunci ea este n forma normala 2.
Tabelele bazei de date din sistemul nostru au chei primare care se compun
dintr-un singur atribut, in concluzie toate relatiile sunt deja in forma normala 2.
Forma normala 3
O relatie este in 3NF daca este n 2NF si nu exista nici un atribut care sa nu
apartina cheii primare si care sa fie tranzitiv dependent de cheia primara.
Examinnd relatiile n forma normala de mai sus, observam ca nu exista
dependente tranzitive. Deci relatiile sunt n forma normala 3.
Pasul 2.3. Validarea modelului din nou, utiliznd tranzactiile.
Tranzactiile cerute de utilizator sunt:
T1. Crearea si modificare nregistrarilor despre un anumit furnizor
Datele unui furnizor sunt memorate n tabela FURNIZORI. Cheia primara pentru
acest tabel este IdFurnizor. n momentul n care se ncearca introducerea unui
nou furnizor n baza de date, se verifica automat daca acesta exista, caz n care
sunt afisate datele acestuia si este permisa modificarea anumitor date
precum: Adresa, Nume, Telefon, Cod IBAN, Banca.stergerea unui furnizor din
baza de date nu este permisa, acest lucru datorndu-se faptului ca datele sale
sunt necesare att n cazul facturilor fiscale emise de acesta ct si al chitantelor
fiscale care i apartin .
T2. Listarea detaliilor despre un furnizor
Tranzactia poate fi rezolvata facnd o cautare dupa denumirea furnizorului.
T3. Crearea si modificarea nregistrarilor despre o anumita factura
Se verifica daca numarul facturii fiscale exista deja n baza de date, caz n care nu
admitem inserarea. Altfel putem insera detaliile despre factura.
T4. Listarea facturilor neachitate ale unui furnizor/client
Dupa ce n prealabil calculam valoarea facturii, verificam daca valoarea achitata
este mai mica, caz n care vom lista factura respectiva.
T5. Listarea facturilor pe o anumita luna
Se va introduce ca parametru luna dorita, iar rezultatul va fi reprezentat de
facturile primite n luna respectiva.
T6. Crearea si modificarea inregistrarilor despre un anumit produs
Se verifica daca codul produsului, exista deja in baza de date, caz n care nu
admitem inserarea. Altfel putem insera detaliile despre noul produs.
T7. Listarea stocului de produse
Se va lista stocul de produse existent n firma.
T8 . Crearea si modificarea inregistrarilor despre o anumita chitanta fiscala
Se verifica daca numarul chitantei exista deja in baza de date, caz in care
nu admitem inserarea. Altfel putem insera detaliile despre noua chitanta .
T9 . Crearea si modificarea inregistrarilor despre o anumita factura fiscala
Se verifica daca numarul facturii exista deja in baza de date, caz in care
nu admitem inserarea. Altfel putem insera detaliile despre noua factura .
T10. Listarea chitantelor
Se vor lista chitantele emise de firma.
T11. Crearea si modificarea inregistrarilor despre un bon fiscal
Se verifica daca numarul bonului exista deja in baza de date, caz in care
nu admitem inserarea. Altfel putem insera detaliile despre noul bon.
T12. Listarea bonurilor fiscale
Rezultatul va fi afisarea tuturor bonurilor fiscale emise de firma.
Pasul 2.4. Desenarea diagramei E-R
n cazul nostrum aceasta diagrama nu se modifica
Pasul 2.5. Definirea regulilor de integritate a bazei de date.
Necesitatea datelor:
Aceste reguli deja le-am identificat, cnd am documentat atributele n pasul 1.3.
Reguli asupra domeniului atributelor.
Domeniile de definitie au fost deja identificate cnd am documentat
domeniile atributelor n pasul 1.3.
Integritatea entitatilor.
Aceste reguli au fost deja identificate, cnd am documentat cheile
primare n pasul 1.4.
Integritatea relatiilor.
Furnizori(IdFurnizor, CodFurnizor, Denumire, Cod fiscal, Nr RC Firma, Adresa,
Telefon, Cod IBAN, Banca )
Cheie primara: IdFurnizor
Produse(CodProdus, Denumire, U/M, Cantitate initiala)
Cheie primara: CodProdus
Bon fiscal(NrBon, Data emiterii, Casier)
Cheie primara: NrBon
Clienti(IdClient, CodClient, Denumire, Cod fiscal, Nr RC Firma, Adresa,
Telefon, Cod IBAN, Banca )
Cheie primara: IdClient
Factura fiscala intrare (IdFactura, Serie Factura, Nr Factura, Furnizor, Data,
TVA, Achitat, Nr aviz)
Cheie primara: IdFactura
Cheie straina: Furnizor, nenula, cascada referindu-se la Furnizori(.)
Factura fiscala iesire (IdFactura, Serie Factura, Nr Factura, Client, Data,
Achitat, Casier)
Cheie primara: IdFactura
Cheie straina: Client, nenula, cascada referindu-se la Clienti(.)
Chitanta fiscala intrare(IdChitanta, NrChitanta, Data, Emitent)
Cheie primara: IdChitanta
Cheie straina: Emitent, nenula, cascada referindu-se la Furnizori(.)
DetaliuChitante intrare (IdIntrareChitanta, IdChitanta, NrFactura, Valoare)
Cheie primara: IdIntrareChitanta
Cheie straina:
NrFactura, nenula, cascada referindu-se la Facturi fiscale intrare(.)
IdChitanta, nenula, cascada referindu-se la Chitante fiscale intrare(.)
Chitanta fiscala iesire(IdChitanta, NrChitanta, Data, Client)
Cheie primara: IdChitanta
Cheie straina: Client, nenula, cascada referindu-se la Clienti(.)
DetaliuChitante iesire (IdIntrareChitanta, IdChitanta, NrFactura, Valoare)
Cheie primara: IdIntrareChitanta
Cheie straina:
NrFactura, nenula, cascada referindu-se la Facturi fiscale iesire(.)
IdChitanta, nenula, cascada referindu-se la Chitante fiscale iesire(.)
IntrariProduse (IdIntrare, IdFactura, Denumire, Cantitate, Pret unitar, Adaos)
Cheie primara: IdIntrare
Cheie straina:
IdFactura, nenula, cascada referindu-se la Facturi fiscale intrare(.)
Denumire, nenula, cascada referindu-se la Produse(.)
IesiriProduse (IdIesire, NrDocument, Denumire, Cantitate)
Cheie primara: IdIesire
Cheie straina:
NrDocument, nenula, cascada referindu-se la Facturi fiscale iesire(.) n
uniune cuBon fiscal(.)
Denumire, nenula, cascada referindu-se la Produse(.)
Diagrama E-R finala:Baza de date a fost implementata n Access. Aici relatiile dintre entitati sunt
descrise astfel:

Manual de utilizare a aplicatiei ContaMyFirma

Cerinte minime pentru rularea aplicatiei:
- procesor: >166 MHz;
- RAM: >32 Mb;
- spatiu liber pe disc: >7 Mb;
- Windows 98;
- Microsoft Office 2000 cu MsAcces.
n momentul rularii aplicatiei "ContaMyFirma.mdb" se va deschide formularul meniului
principal numit MeniuPrincipal.
Acest meniu reprezinta interfata grafica a aplicatiei cu utilizatorul, permitant:
1) introducerea, actualizarea si stergerea datelor utilizant link-
urile specifice;
2) obtinerea si vizualizarea interogarilor SQL specifice;
3) vizualizarea si printarea rapoartelor necesare;
4) accesarea help-ului aplicatiei.

Pentru introducerea, actualizarea ori stergerea datelor puteti deschide oricare din
formularele de mai jos:

Furnizori
Facturi fiscale furnizori
Chitante fiscale furnizori

Produse

Bonuri fiscale
Facturi fiscale emise
Chitante fiscale emise


Pentru a vizualiza rapoarte, este suficient sa dati click pe eticheta numita :

Rapoarte

Pentru a parasi aplicatia dati click pe "Exit".


Formularul Facturi fiscale furnizori

Acest formular este folosit pentru introducerea datelor corespunzatoare unei facturi
fiscale cu care s-au achizitionat produse de la furnizori. Acesta va fi completat in
momentul primirii marfii. Pentru fiecare factura sunt retinute urmatoarele date:

Serie factura
Nr factura
Data emiterii
Furnizor
Cota TVA
Nr Aviz


Denumire produs
Pret unitar
Cantitate produs
Valoare TVA
Total
Adaos
Pret fara TVA
TVA vanzare
Pret vanzare
Valoare fara TVA
TVA
Total factura

Formularul contine urmatoarele butoane:
- FURNIZOR NOU a carui utilizare permite deschiderea
formularului Furnizori pentru adaugarea de noi furnizori in baza de date.
-PRODUS NOU a carui utilizare permite deschiderea
formularului Produse pentru adaugarea de noi produse in baza de date.
-VALIDEAZA a carui utilizare este obligatorie ori de cate ori au loc actualizari,
stergeri sau adaugari de date in aplicatie.

Adaugarea de noi inregistrari, stergerea si vizualizarea celor existente este
posibila cu ajutorul barei de navigare aflate in subsolul formularului.Serie factura
Este folosit pentru introducerea seriei facturii fiscale cu care au fost achizitioate
produsele. Valoarea din acest text box este de tip text.

Nr factura
Este folosit pentru introducerea numarului facturii fiscale cu care au fost achizitioate
produsele. Valoarea din acest text box este de tip numar.

Denumire furnizor
Pentru a alege un furnizor existent in baza de date dati click pe sageata alaturata
si selectati furnizorul dorit. Daca furnizorul pe care doriti sa-l introduceti nu este in baza
de date apasati butonul FURNIZOR NOU

Data emiterii
In acest camp se introduce data emiterii facturii de tipul: zz/ll/aa; unde zz reprezinta
ziua, ll luna, iar aa anul curent.

Cota TVA
Este folosit pentru introducerea cotei TVA specificata de factura fiscala cu care au fost
achizitioate produsele. Valoarea din acest text box este de tip numar.

Aviz
Este folosit pentru introducerea numarului avizului de insotire a marfii continute in
factura fiscala cu care au fost achizitioate produsele. Valoarea din acest text box este
de tip numar. Acest document insoteste produsele achizitionate pe timopul
transportului.

Denumire produs
Pentru a alege un produs existent in baza de date dati click pe sageata alaturata
si selectati produsul dorit. Daca doriti sa introduceti un nou produs, care nu este in
baza de date apasati butonul PRODUS NOU

Pret unitar
Reprezinta pretul unitar de achizitie al produsului de la furnizori si este specificat in
factura fiscala cu care a fost achizitionat acesta. Valoarea din acest text box este de tip
numar.

Cantitate produs
Reprezinta cantitatea din produs achizitionata pe baza facturii fiscale emise de
furnizori. Valoarea din acest text box este de tip numar.

Valoare TVA
Reprezinta exprimarea cotei TVA valoric pentru fiecare produs achizitionat pe baza
facturii fiscale emise de furnizori. Valoarea din acest text box este calculata automat in
cadrul aplicatiei pe baza Cota TVA specificata in acelasi formular.

Total
Reprezinta exprimarea valorii totale (inclusiv TVA) pentru fiecare produs achizitionat pe
baza facturii fiscale emise de furnizori. Valoarea din acest text box este calculata
automat in cadrul aplicatiei pe baza cota TVA, pret unitar, cantitate produs specificata
in acelasi formular.

Adaos
Reprezinta adaosul comercial exprimat in procente din valoarea de achizitie pentru
fiecare produs cumparat pe baza facturii fiscale emise de furnizori. Valoarea din acest
text box este de tip numar si este introdusa de catre utilizatorul aplicatiei.

Pret fara TVA
Reprezinta pretul unitar de vanzare al produsului fara TVA calculata pe baza Adaosului
comercial aplicat asupra valorii produsului. Valoarea din acest text box este calculata
automat in cadrul aplicatiei.

TVA vanzare
Reprezinta valoarea cotei TVA calculata la pretul de vanzare al produsului fara TVA .
Valoarea din acest text box este calculata automat in cadrul aplicatiei.

Pret vanzare
Reprezinta pretul de vanzare al produsului cu TVA. Valoarea din acest text box este
calculata automat in cadrul aplicatiei.

Valoare fara TVA
Reprezinta valoarea totala fara TVA a produselor continute in factura fiscala emisa de
furnizor. Valoarea din acest text box este calculata automat in cadrul aplicatiei.

TVA
Reprezinta valoarea totala a cotei TVA pentru produsele continute in factura fiscala
emisa de furnizor. Valoarea din acest text box este calculata automat in cadrul
aplicatiei.

Total factura
Reprezinta valoarea totala cu TVA a produselor continute in factura fiscala emisa de
furnizor. Valoarea din acest text box este calculata automat in cadrul aplicatiei.

Formularul Furnizori

Acest formular este folosit pentru introducerea datelor corespunzatoare unui
furnizor. Pentru fiecare furnizor sunt retinute urmatoarele date:

Nume furnizor
Cod furnizor
Cod fiscal
Nr RC firma
Adresa
Telefon
Cod IBAN
Banca

Formularul contine butonul VALIDEAZA a carui utilizare este obligatorie ori de
cate ori au loc actualizari, stergeri sau adaugari de date in aplicatie.

Adaugarea de noi inregistrari si vizualizarea celor existente este posibila cu
ajutorul barei de navigare aflate in subsolul formularului.


Nume furnizor
In acest camp se introduce denumirea/numele firmei/societatii comerciale.

Cod Furnizor
In acest camp se completeaza codul de tip numar, asociat societatii comerciale pe care
doriti s-o adaugati in baza de date, necesar identificarii unice in cadrul aplicatiei baza
de date
Cod fiscal
In acest camp trebuie introdus codul fiscal al societatii comerciale pe care doriti s-o
adagati in baza de date.

Numar reg.comert
In acest camp se completeaza numarul din Registrul Comertului asociat societatii
comerciale pe care doriti s-o adagati in baza de date.

Adresa
In acest camp trebuie introdusa adresa societatii comerciale pe care doriti s-o adaugati
in baza de date.

Telefon
In acest camp trebuie completat telefonul societatii comerciale pe care doriti s-o
adaugati in baza de date.
Doar in cazul in care il cunoasteti, altfel puteti lasa necompletat acest camp.

Cod IBAN
In acest camp se completeaza codul IBAN asociat contului bancar al societatii
comerciale pe care doriti s-o adaugati in baza de date.

Banca
In acest camp trebuie completata banca in care societatea comerciala pe care doriti s-o
adaugati in baza de date are deschis contul bancar

Formularul Chitante fiscale furnizori
Acest formular este folosit pentru introducerea datelor corespunzatoare unei chitante .
Acesta va fi completat in momentul achitarii unei facturi. Pentru fiecare chitanta sunt
retinute urmatoarele date:

Numar chitanta
Data chitanta
Emitent
Numar factura
Valoare chitanta

Formularul contine butonul VALIDEAZA a carui utilizare este obligatorie ori de
cate ori au loc actualizari, stergeri sau adaugari de date in aplicatie.

Adaugarea de noi inregistrari si vizualizarea celor existente este posibila cu
ajutorul barei de navigare aflate in subsolul formularului.


Nr chitanta
Este folosit pentru introducerea numarului chitantei fiscale cu care au fost achitate in
totalitate sau partial produsele. Valoarea din acest text box este de tip numar.

Data chitanta
In acest camp se introduce data data emiterii chitantei fiscale cu care au fost achitate in
totalitate sau partial produsele. Acest camp este de tipul: zz/ll/aa; unde zz reprezinta
ziua, ll luna, iar aa anul curent.
Emitent
Pentru a completa emitentul chitantei fiscale existent in baza de date dati click pe
sageata alaturata si selectati optiunea dorita.

Numar factura
Este folosit pentru selectarea facturii fiscale existente in baza de date pentru care a fost
emisa factura fiscala. Valoarea din acest list box este de tip numar.

Valoare chitanta
Este folosit pentru introducerea valorii chitantei fiscale cu care au fost achitate in
totalitate sau partial produsele. Valoarea din acest text box este de tip numar.


Formularul Produse

Acest formular este folosit pentru introducerea datelor corespunzatoare unui produs .
Acesta va fi completat in momentul primirii unui nou produs. Pentru fiecare produs sunt
retinute urmatoarele date:


Denumire produs
Unitate de masura


Denumire produse
Permite introducerea produselor noi, inexistente pana in acest moment in baza de
date. Acest text box este obligatoriu.

Unitate de masura
Permite introducerea unitatii de masura pentru produselor noi, inexistente pana in
acest moment in baza de date. Acest text box este obligatoriu.

Formularul Bon fiscal

Acest formular este folosit pentru introducerea datelor corespunzatoare unui bon de
vanzare a marfii. Acesta va fi completat de catre un angajat pentu fiecare client in
parte. Pentru fiecare bon individual sunt retinute urmatoarele date:

Numar Bon
Data emiterii
Denumire produs
Cantitate disponibila
Cantitate produs
Pret unitar
Valoare fara TVA
TVA
Total

Formularul contine butonul VALIDEAZA a carui utilizare este obligatorie ori de
cate ori au loc actualizari, stergeri sau adaugari de date in aplicatie.

Adaugarea de noi inregistrari, stergerea si vizualizarea celor existente este
posibila cu ajutorul barei de navigare aflate in subsolul formularului.


Numar Bon
Este folosit pentru setarea numarului bonului. Valoarea din acest text box nu trebuie sa
fie introdusa de catre utilizator, fiind setata de aplicatie.

Data emiterii
In acest camp se introduce data curenta a bonului de tipul: zz/ll/aa; unde zz reprezinta
ziua, ll luna, iar aa anul curent.

Denumire produs iesire
Pentru a alege un produs existent in baza de date dati click pe sageata alaturata
si selectati produsul dorit.

Cantitate disponibila
In acest camp aplicatia afiseaza cantitatea disponibila din produsul ales de
dumneavoastra.

Pret produs
Acest camp contine pretul de vanzare al produsului selectat de dumneavoastra.

Cantitate solicitata
In acest camp trebuie sa introduceti cantitatea dorita din produsul ales de
dumneavoastra; daca nu este disponibila cantitatea dorita se va afisa un mesaj in care
vi se spune cat puteti cumpara din produsul dorit.


Valoare TVA
Reprezinta valoarea TVA a produselor achizionate pe baza bonului/facturii fiscal.
Aceasta valoare este calculata de catre aplicatie, pentru a putea fi vizualizata dati click
pe butonul alaturat cu textul "Valideaza".

Total
Acest camp contine valoarea totala a bonului/facturii curent(-e). .Aceasta valoare este
calculata de catre aplicatie, pentru a putea fi vizualizata dati click pe butonul alaturat cu
textul "Valideaza".

Valoare fara TVA
Reprezinta valoarea cumulata fara TVA a produselor achizionate pe baza
bonului/facturii fiscale fiscal de o persoana fizica/juridica. Aceasta valoare este calculata
de catre aplicatie, pentru a putea fi vizualizata dati click pe butonul alaturat cu textul
"Valideaza".

Formularul Facturi fiscale emise

Acest formular este folosit pentru introducerea datelor corespunzatoare unei facturi
fiscale cu care s-au achizitionat produse de catre client. Acesta va fi completat in
momentul vanzarii produselor. Pentru fiecare factura sunt retinute urmatoarele date:

Serie factura
Nr factura
Data emiterii
Client
CasierDenumire produs
Cantitate disponibila
Pret unitar
Cantitate solicitata
Valoare fara TVA
TVA
Total

Formularul contine urmatoarele butoane:
- CLIENT NOU a carui utilizare permite deschiderea formularului Clienti pentru
adaugarea de noi clientiin baza de date.
-VALIDEAZA a carui utilizare este obligatorie ori de cate ori au loc actualizari,
stergeri sau adaugari de date in aplicatie.

Adaugarea de noi inregistrari, stergerea si vizualizarea celor existente este
posibila cu ajutorul barei de navigare aflate in subsolul formularului.


Client
Pentru a alege un client existent in baza de date dati click pe sageata alaturata
si selectati clientul dorit. Daca clientul pe care doriti sa-l introduceti nu este in baza de
date apasati butonul CLIENT NOU

Casier
Introduceti numele casierului care emite factura fiscala.

Formularul Chitante fiscale emise

Acest formular este folosit pentru introducerea datelor corespunzatoare unei chitante .
Acesta va fi completat in momentul achitarii unei facturi. Pentru fiecare chitanta sunt
retinute urmatoarele date:

Numar chitanta
Data chitanta
Numar factura
Valoare chitanta

Formularul contine butonul VALIDEAZA a carui utilizare este obligatorie ori de
cate ori au loc actualizari, stergeri sau adaugari de date in aplicatie.

Adaugarea de noi inregistrari si vizualizarea celor existente este posibila cu
ajutorul barei de navigare aflate in subsolul formularului.Rapoarte

Rapoartele care pot fi vizualizate sunt urmatoarele:

Bonuri fiscale
Facturi fiscale
Chitante fiscale
Intrari pe luna
Vanzari pe luna
Vanzari pe ziua
Facturi intrare
Stoc produse
Facturi neachitate
Registru jurnal


Bonuri fiscale
Acest raport permite printarea unui bon fiscal cu care au fost achizionate produse,
dupa completare.


Vanzari pe luna
Vi se cere sa introduceti luna si anul dorit, iar rezultatul va fi un raport in care se vor
afisa toate vanzarile pe luna respectiva.Stoc produs

Rezultatul este un raport care afiseaza produsele existente in gestiune cu pretul de
vanzare aferent si cantitatea existenta.Facturi neachitate
Acest raport genereaza situatia facturilor neachitate catre/de catre furnizor/client cu
datele aferente.Facturi fiscale
Acest raport permite printarea, dupa completare, a.unei facturi fiscale cu care au fost
achizionate produse.

Chitante fiscale
Acest raport permite printarea unei chitante fiscale cu care au fost achitate produsele
achizionate , dupa completare.

Intrari pe luna
Vi se cere sa introduceti luna si anul dorit, iar rezultatul va fi un raport in care se vor
afisa toate intrarile de produse pe luna respectiva.


Vanzari pe ziua
Vi se cere sa introduceti data calendaristica, iar rezultatul va fi un raport in care se vor
afisa toate vanzarile din data respectiva.

Registru jurnal
Vi se cere sa introduceti luna si anul dorit, iar rezultatul va fi un raport care va afisa
registrul jurnal al firmei pe luna respectiva.

Facturi intrare
Acest raport genereaza situatia facturilor fiscale si datele aferente acestora, cu care s-
au achizitionat produse de la furnizor.