Sunteți pe pagina 1din 11

8.

PROGRAMUL NAIONAL DE DIAGNOSTIC I TRATAMENT PENTRU BOLI RARE


Coordonare metodologic:
Comisia de genetic medical a Ministerului Sntii
Obiective:
a) diagnosticarea precoce i prevenirea complicaiilor la bolnavii cu unele boli rare;
b) tratamentul medicamentos al bolnavilor cu boli rare prevzute n Seciunea B a prezentelor norme;
c) realizarea, implementarea i managementul egistrului naional de boli rare!
"ntervenii:
#) "ntervenia pentru asigurarea medicamentelor speci$ice pentru:
a) prevenia i tratamentul accidentelor %emoragice ale bolnavilor cu %emo$ilie i tratamentul cu c%elatori de $ier pentru bolnavii cu talasemie;
b) tratamentul bolnavilor cu:
b!#) scleroz multipl;
b.2) HTAP;
b!&) mucoviscidoz 'aduli i copii);
b!() boli neurologice degenerative)in$lamatorii 'poliradiculonevrit primitiv, polineuropatie in$lamatorie cronic demielinizant, scleroz lateral
amiotro$ic);
b!*) miastenia gravis;
b!+) osteogenez imper$ect;
b!,) boala -abr.;
b!/) boala 0ompe;
b!1) tirozinemie;
b!#2) epidermoliza buloas;
b!##) sindromul 0rader 3illi;
b!#4) mucopoliza%aridoza tip "" 'sindromul 5unter)
b!#&) mucopoliza%aridoza tip " 'sindromul 5urler)
b!#() a$ibrinogenemia congenital
b!#*) sindrom de imunode$icien primar!
Activitile, criteriile e eli!i"ilit#te, i$ic#t%rii, $#t&r# c'elt&ielil%r (i &$itile c#re re#li)e#) i$terve$i# *+ lit. #+ (i lit. "+ ,ct. "*+-"**+
.&$t ,rev)&te /$ .eci&$e# B l# ,re)e$tele $%r0e.
() "ntervenia pentru realizarea egistrului naional pentru bolile rare
6ctiviti:
a) 7nscrierea bolnavilor cu boli rare n egistrului naional pentru bolile rare!
S8C9":;86 B
0O<6=8 ;69"O;6>8 ?8 S@;@A6A8 ?8 8B6>:68, 0O-">6CA"C8 C" C: SCO0 C:6A"B, -";6;96A8 ?"; B:<8A:> -O;?:>:"
;69"O;6> :;"C ?8 6S"<:@" SOC"6>8 ?8 S@;@A6A8
C60! "
C6?:> <8;86> ?8 86>"D68 6 0O<6=8>O ;69"O;6>8 ?8 S@;@A6A8
6A! #
0rogramele naionale de sntate de evaluare, pro$ilactice i cu scop curativ, $inanate prin trans$eruri din bugetul =inisterului Sntii i din
bugetul -ondului naional unic de asigurri sociale de sntate, reprezint un ansamblu de aciuni multianuale, organizate n scopul evalurii,
prevenirii, tratamentului i controlului bolilor cu impact maEor asupra strii de sntate a populaiei!
6A! 4
'#) Bugetul alocat programelor naionale de sntate pentru anii 42## i 42#4 este prevzut la capitolul B"" al seciunii B din prezenta aneF i
este aprobat anual n >egea bugetului de stat!
'4) Structura programelor naionale de sntate $inanate din bugetul -ondului naional unic de asigurri sociale de sntate, obiectivele,
criteriile de eligibilitate stabilite de comisiile de specialitate ale =inisterului Sntii, indicatorii speci$ici, natura c%eltuielilor, precum i unitile
sanitare prin care se deruleaz programele sunt prevzute la capitolul B""" al seciunii B din prezenta aneF!
6A! &
'#) 0rogramele naionale de sntate de evaluare, pro$ilactice i cu scop curativ se deruleaz prin $urnizori de servicii medicale, $armacii cu
circuit desc%is, $urnizori autorizai i evaluai, n relaie contractual cu casele de asigurri de sntate sau cu Casa ;aional de 6sigurri de
Sntate, inclusiv uniti sanitare a$late n subordinea ministerelor cu reea sanitar proprie, la propunerea acestora, cu aprobarea =inisterului
Sntii!
'4) aporturile stabilite ntre unitile de specialitate care deruleaz programe naionale de sntate i casele de asigurri de sntate,
respectiv Casa ;aional de 6sigurri de Sntate sunt raporturi Euridice civile, care vizeaz aciuni multianuale, ce se stabilesc i se des$oar
pe baz de contract cu valabilitate pGn la data de &# decembrie 42#4!
'&) 7n situaia n care este necesar modi$icarea sau completarea clauzelor contractuale, acestea sunt negociate i stipulate n acte adiionale,
con$orm dispoziiilor legale n vigoare!
'() 6ngaEamentele legale nc%eiate n eFerciiul curent din care rezult obligaii nu pot depi creditele de angaEament sau creditele bugetare
aprobate anual prin legea bugetului de stat!
'*) Casele de asigurri de sntate, respectiv Casa ;aional de 6sigurri de Sntate pot stabili i alte termene de contractare, n $uncie de
necesarul de servicii medicale, de medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale i altele asemenea acordate n cadrul programelor
naionale de sntate, n limita $ondurilor aprobate $iecrui program)subprogram de sntate!
'+) =odelele de contracte pentru derularea programelor naionale de sntate nc%eiate ntre casele de asigurri de sntate i unitile de
specialitate care deruleaz programe naionale de sntate sunt prevzute n aneFele nr! &, ( i * la prezentele norme!
6A! (
Sumele alocate din bugetul -ondului naional unic de asigurri sociale de sntate pentru $inanarea programelor se utilizeaz pentru:
a) asigurarea, dup caz, n spital i n ambulatoriu, a unor medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale i altele asemenea speci$ice
unor boli cronice cu risc crescut, acordate bolnavilor inclui n programele naionale de sntate;
b) asigurarea serviciilor de supleere renal, inclusiv medicamente i materiale sanitare speci$ice, investigaii medicale paraclinice speci$ice,
transportul nemedicalizat al pacienilor %emodializai de la i la domiciliul pacienilor i transportul lunar al medicamentelor i materialelor sanitare
speci$ice dializei peritoneale la domiciliul pacienilor!
c) stingerea obligaiilor de plat nregistrate pGn la data de &# decembrie a anului precedent i rmase neac%itate pGn la data de &#
decembrie a anului urmtor!
d) medicamentele, materialele sanitare, dispozitivele medicale i altele asemenea eliberate prin $armaciile cu circuit desc%is n trimestrul "B al
anului precedent sunt considerate c%eltuieli n anul curent din creditele bugetare aprobate, dar nu mai mult decGt la nivelul c%eltuielii trimestrului
""" al anului precedent!
6A! *
'#) 0entru realizarea obiectivelor i activitilor cuprinse n cadrul unor programe naionale de sntate, $inanate din bugetul -ondului naional
unic de asigurri sociale de sntate, =inisterul Sntii i)sau Casa ;aional de 6sigurri de Sntate organizeaz la nivel naional proceduri
de ac%iziie public desc%is, cu respectarea legislaiei n domeniul ac%iziiilor publice!
'4) =odalitatea de contractare i decontare a produselor ac%iziionate prin proceduri de ac%iziie public la nivel naional se stabilete prin ordin
al ministrului sntii i al preedintelui Casei ;aionale de 6sigurri de Sntate! 0Gn la $inalizarea procedurii de ac%iziie public la nivel
naional prin semnarea contractelor cu o$ertanii desemnai cGtigtori, medicamentele, materialele sanitare, dispozitivele medicale i altele
asemenea, care se acord pe perioada spitalizrii bolnavilor inclui n programele naionale de sntate, se ac%iziioneaz de ctre unitile
sanitare cu paturi prin care se deruleaz programul, cu respectarea legislaiei n domeniul ac%iziiei publice, la un pre care nu poate depi preul
de decontare aprobat n condiiile legii!
6A! +
'#) Sumele a$erente programelor naionale de sntate pentru care ac%iziia medicamentelor i)sau a materialelor sanitare nu se realizeaz
prin proceduri de ac%iziie public organizate la nivel naional, precum i sumele a$erente programelor naionale de sntate pentru care ac%iziia
medicamentelor i)sau a materialelor sanitare se realizeaz prin proceduri de ac%iziie public organizate la nivel naional pGn la $inalizarea
acesteia se aloc n baza contractelor negociate i nc%eiate ntre $urnizori i casele de asigurri de sntate Eudeene, respectiv a municipiului
Bucureti, Casa 6sigurrilor de Sntate a 6prrii, Ordinii 0ublice, Siguranei ;aionale i 6utoritii Hudectoreti i Casa 6sigurrilor de
Sntate a =inisterului Aransporturilor, Construciilor i Aurismului, denumite n continuare case de asigurri de sntate, precum i ntre centrele
pilot sau $urnizorii privai de servicii de dializ '%emodializ convenional, %emodia$iltrare intermitent onIline, dializ peritoneal continu, dializ
peritoneal automat) i Casa ;aional de 6sigurri de Sntate, dup caz!
'4) Casa ;aional de 6sigurri de Sntate repartizeaz caselor de asigurri de sntate, $ondurile destinate derulrii programelor naionale
de sntate prevzute la cap! B"", n baza indicatorilor $izici i de e$icien realizai n anul precedent!
6A! ,
'#) 0entru programele naionale de sntate la care ac%iziia medicamentelor, materialelor sanitare speci$ice, dispozitivelor medicale i altele
asemenea nu se realizeaz prin proceduri de ac%iziie public organizate la nivel naional, precum i pentru programele naionale de sntate la
care ac%iziia medicamentelor, a materialelor sanitare, dispozitivelor medicale i altele asemenea se realizeaz prin proceduri de ac%iziie public
organizate la nivel naional, decontarea medicamentelor, materialelor sanitare speci$ice, dispozitivelor medicale i altele asemenea pentru
unitile sanitare a$late n contract cu casele de asigurri de sntate se realizeaz lunar, din $ondurile aprobate cu aceast destinaie, cu condiia
raportrii datelor n registrul bolnavilor speci$ic programului derulat, dup caz!
'4) ?econtarea serviciilor de supleere renal pentru $urnizorii de dializ a$lai n contract cu casele de asigurri de sntate, precum i pentru
centrele pilot sau $urnizorii privai de servicii de dializ a$lai n contract cu Casa ;aional de 6sigurri de Sntate se realizeaz lunar de casele
de asigurri de sntate, respectiv de Casa ;aional de 6sigurri de Sntate, din $ondurile aprobate cu aceast destinaie, cu condiia
raportrii datelor de ctre $urnizori la egistrul renal romGn!
6A! /
=edicamentele, materialele sanitare speci$ice, dispozitivele medicale i altele asemenea se asigur, n condiiile legii, prin $armaciile unitilor
sanitare nominalizate s deruleze programele respective i)sau prin $armaciile cu circuit desc%is a$late n relaie contractual cu casele de
asigurri de sntate, dup caz!
6A! 1
:nitile sanitare care deruleaz programe, prevzute n prezentul ordin, raporteaz caselor de asigurri de sntate indicatorii speci$ici pe
baza evidenei te%nicoIoperative, n $ormat electronic i pe suport %Grtie, con$orm mac%etelor de raportare aprobate prin ordin comun al
ministrului sntii i al preedintelui Casei ;aionale de 6sigurri de Sntate!
6A! #2
Casele de asigurri de sntate raporteaz Casei ;aionale de 6sigurri de Sntate, lunar, trimestrial 'cumulat de la nceputul anului) i
anual, sumele contractate, sumele utilizate potrivit destinaiei acestora i indicatorii speci$ici con$orm mac%etelor aprobate, prevzute la art! 1!
6A! ##
=odi$icarea structurii, sumelor i indicatorilor speci$ici pentru evaluarea i monitorizarea programelor, pe parcursul derulrii acestora, se
aprob prin ordin al ministrului sntii i al preedintelui Casei ;aionale de 6sigurri de Sntate, la propunerea Serviciului pentru programe
de sntate din cadrul =inisterului Sntii, pe baza cererii $undamentate a direciilor de specialitate din Casa ;aional de 6sigurri de
Sntate!
6A! #4
7n vederea derulrii n bune condiii a programelor naionale de sntate de evaluare, pro$ilactice i cu scop curativ, n urma evalurilor
trimestriale ale indicatorilor speci$ici i n $uncie de realizarea obiectivelor i activitilor propuse, se stabilete modul de alocare a resurselor
rmase neutilizate!
6A! #&
7n anii 42## i 42#4 programele naionale de evaluare, pro$ilactice i cu scop curativ, derulate de Casa ;aional de 6sigurri de Sntate sunt
$inanate din -ondul naional unic de asigurri sociale de sntate i prin trans$eruri din bugetul aprobat =inisterului Sntii ctre bugetul
-ondului naional unic de asigurri sociale de sntate con$orm >egii bugetului de stat pentru anul 42## nr! 4/+)42#2, respectiv >egii bugetului de
stat pentru anul 42#4!
6A! #(
Sumele a$erente programelor sunt cuprinse n contractele negociate i nc%eiate, distinct, ntre casele de asigurri de sntate i unitile
sanitare)$armaciile cu circuit desc%is prin care se deruleaz programele, ntre Casa ;aional de 6sigurri de Sntate i $urnizorii de servicii
medicale de dializ, respectiv centreleIpilot sau ali $urnizori privai de servicii medicale de %emodializ i dializ peritoneal, autorizai de
=inisterul Sntii pentru servicii de %emodializ: %emodializ convenional sau %emodia$iltrare intermitent onIline i pentru servicii de dializ
peritoneal: continu sau automat, dup caz precum i ntre casele de asigurri de sntate i o$ertanii desemnai cGtigtori ai procedurilor de
ac%iziie public organizate la nivel naional, n condiiile legii!
6A! #*
'#) Contractele nc%eiate ntre casele de asigurri de sntate i unitile sanitare prin care se deruleaz programele naionale de sntate se
realizeaz dup modelul de contract prevzut n aneFa nr! & la prezentele norme;
'#J#) eprezentantul legal al unitii sanitare nc%eie contract pentru derularea programelor)subprogramelor de sntate cu casa de asigurri
de sntate n a crei raz administrativIteritorial i are sediul sau cu Casa 6sigurrilor de Sntate a 6prrii, Ordinii 0ublice, Siguranei
;aionale i 6utoritii Hudectoreti, respectiv cu Casa 6sigurrilor de Sntate a =inisterului Aransporturilor, Construciilor i Aurismului!
:nitile sanitare din reeaua aprrii, ordinii publice, siguranei naionale i autoritii Eudectoreti, respectiv din reeaua =inisterului
Aransporturilor i "n$rastructurii nc%eie contracte pentru derularea programelor)subprogramelor de sntate numai cu Casa 6sigurrilor de
Sntate a 6prrii, Ordinii 0ublice, Siguranei ;aionale i 6utoritii Hudectoreti, respectiv cu Casa 6sigurrilor de Sntate a =inisterului
Aransporturilor, Construciilor i Aurismului, avGnduIse n vedere la contractare i decontare asiguraii, indi$erent de casa de asigurri de sntate
la care sunt luai n eviden!
'4) Contractele nc%eiate ntre casele de asigurri de sntate i $armaciile cu circuit desc%is, selectate n condiiile prevzute n ContractulI
cadru privind condiiile acordrii asistenei medicale n cadrul sistemului de asigurri sociale de sntate, aprobat con$orm legii, prin care se
deruleaz programele naionale de sntate se realizeaz dup modelul de contract prevzut n aneFa nr! ( la prezentele norme!
'&) Contractele nc%eiate ntre casele de asigurri de sntate i $urnizorii prin care se deruleaz Subprogramul de monitorizare a evoluiei bolii
la pacienii cu a$eciuni oncologice prin 08AICA i 0rogramul naional de diabet za%arat Kdozarea %emoglobinei glicozilate '5b 6#c)L se realizeaz
dup modelul de contract prevzut n aneFa nr! * la prezentele norme!
6A! #+
Contractele nc%eiate ntre Casa ;aional de 6sigurri de Sntate i $urnizorii de servicii de dializ, respectiv centreleIpilot sau ali $urnizori
privai de servicii de dializ '%emodializ convenional, %emodia$iltrare intermitent onIline, dializ peritoneal continu, dializ peritoneal
automat), autorizai i evaluai n condiiile legii, precum i ntre casele de asigurri de sntate i unitile sanitare publice se realizeaz n limita
numrului de bolnavi prevzut n 0rogramul naional de supleere a $unciei renale la bolnavii cu insu$icien renal cronic i a $ondurilor,
aprobate prin >egea bugetului de stat pentru anul 42## nr! 4/+)42#2, respectiv >egea bugetului de stat pentru anul 42#4, cu aceast destinaie!
7n situaia n care o unitate sanitar este inclus n program pe parcursul derulrii acestuia, contractul cu Casa ;aional de 6sigurri de
Sntate se poate nc%eia numai prin preluarea bolnavilor eFisteni n program de la alte uniti sanitare!
6A! #,
'#) e$uzul caselor de asigurri de sntate)Casei ;aionale de 6sigurri de Sntate de a nc%eia contracte cu $urnizorii, denunarea
unilateral a contractului, precum i rspunsurile la cererile i la sesizrile $urnizorilor se vor $ace n scris i motivat, cu indicarea temeiului legal,
n termen de &2 de zile!
'4) >itigiile legate de nc%eierea, derularea i ncetarea contractelor dintre $urnizori i casele de asigurri de sntate)Casa ;aional de
6sigurri de Sntate se soluioneaz de ctre Comisia de arbitraE care $uncioneaz pe lGng Casa ;aional de 6sigurri de Sntate,
organizat con$orm reglementrilor legale n vigoare, sau, de ctre instanele de Eudecat, dup caz!
'&) 7n cazul n care contractul dintre $urnizori i casele de asigurri de sntate)Casa ;aional de 6sigurri de Sntate a ncetat din motive
imputabile $urnizorilor, casele de asigurri de sntate)Casa ;aional de 6sigurri de Sntate nu vor)va mai intra n relaii contractuale cu
$urnizorii respectivi pGn la urmtorul termen de contractare, dar nu mai puin de + luni de la data ncetrii contractului!
'() 7n cazul n care contractul dintre $urnizori i casele de asigurri de sntate)Casa ;aional de 6sigurri de Sntate se modi$ic prin
eFcluderea din contract a uneia sau mai multor persoane nregistrat)nregistrate n contractul nc%eiat cu casa de asigurri de sntate)Casa
;aional de 6sigurri de Sntate i care des$oar activitate sub incidena acestuia la $urnizorii respectivi, din motive imputabile acestora,
casele de asigurri de sntate)Casa ;aional de 6sigurri de Sntate nu vor)va accepta nregistrarea n nici un alt contract a
persoanei)persoanelor respective pGn la urmtorul termen de contractare, dar nu mai puin de + luni de la data modi$icrii contractului!
'*) ?up reluarea relaiei contractuale, n cazul n care contractul nceteaz)se modi$ic, din motive imputabile $urnizorilor sau persoanelor
prevzute la alin! '*), casele de asigurri de sntate nu vor mai nc%eia contracte cu $urnizorii respectivi, respectiv nu vor mai accepta
nregistrarea persoanelor prevzute la alin! '*) in contractele nc%eiate cu aceti $urnizori sau cu ali $urnizori pentru aceste persoane care prin
activitatea lor au condus la ncetarea)modi$icarea contractului!
6A! #/
Sumele a$erente programelor sunt prevzute n bugetul -ondului naional unic de asigurri sociale de sntate, la capitolul ++!2* MSntateM,
titlul 42 MBunuri i serviciiM!
6A! #1
Sumele alocate programelor sunt cuprinse n bugetele de venituri i c%eltuieli aprobate ale Casei ;aionale de 6sigurri de Sntate, caselor
de asigurri de sntate i, respectiv, ale unitilor sanitare prin care acestea se deruleaz i se utilizeaz potrivit destinaiilor stabilite!
6A! 42
Sumele a$erente medicamentelor eliberate prin $armaciile cu circuit desc%is se cuprind n bugetele de venituri i c%eltuieli ale caselor de
asigurri de sntate i distinct n contractele de $urnizare de medicamente)materiale sanitare speci$ice, nc%eiate ntre acestea i $armaciile cu
circuit desc%is!
C60! ""
6C5"D"9"6 =8?"C6=8;A8>O, =6A8"6>8>O S6;"A68, ?"S0OD"A"B8>O =8?"C6>8 C" 6>A8>8 6S8=8;86 S08C"-"C8
0O<6=8>O ;69"O;6>8 ?8 S@;@A6A8
6A! 4#
'#) >ista denumirilor comune internaionale '?C") corespunztoare medicamentelor de care bene$iciaz asiguraii inclui n programele
naionale de sntate cu scop curativ n tratamentul ambulatoriu i spitalicesc este aprobat prin 5otrGrea <uvernului nr! ,42)422/ pentru
aprobarea >istei cuprinzGnd denumirile comune internaionale corespunztoare medicamentelor de care bene$iciaz asiguraii, cu sau $r
contribuie personal, pe baz de prescripie medical, n sistemul de asigurri sociale de sntate, cu modi$icrile i completrile ulterioare!
'4) >ista materialelor sanitare de care bene$iciaz asiguraii inclui n programele naionale de sntate cu scop curativ este aprobat prin ordin
al ministrului sntii!
'&) 0rogramele)subprogramele naionale de sntate pentru care ac%iziia medicamentelor, materialelor sanitare, dispozitivelor medicale i
altele asemenea se realizeaz prin proceduri de ac%iziie public organizate la nivel naional sunt:
a) Subprogramul de tratament a persoanelor cu in$ecie 5"B)S"?6 i tratamentul posteFpunere;
b) Subprogramul de tratament a bolnavilor cu tuberculoz!
'() 0Gn la $inalizarea procedurii de ac%iziie public la nivel naional prin semnarea contractelor cu o$ertanii desemnai cGtigtori,
medicamentele, materialele sanitare, dispozitivele medicale i altele asemenea, care se acord pe perioada spitalizrii bolnavilor inclui n
programele naionale de sntate prevzute la alin! '&), se ac%iziioneaz de unitile sanitare cu paturi prin care se deruleaz programul, cu
respectarea legislaiei n domeniul ac%iziiei publice, la un pre care nu poate depi preul de decontare aprobat prin ordin al ministrului sntii,
n condiiile legii!
6A! 44
0entru programele naionale de sntate la care ac%iziia medicamentelor, materialelor sanitare, dispozitivelor medicale i altora asemenea nu
se realizeaz prin proceduri de ac%iziie public organizate la nivel naional, ac%iziia medicamentelor, materialelor sanitare, dispozitivelor
medicale i altele asemenea se $ace, n condiiile legii, de ctre unitile sanitare care deruleaz programele respective, la un pre ce nu poate
depi preul de decontare aprobat prin ordin al ministrului sntii, n condiiile legii!
6A! 4&
0entru programele naionale de sntate pentru care nu se organizeaz proceduri de ac%iziie public la nivel naional, medicamentele,
materialele sanitare, dispozitivele medicale i altele asemenea necesare pentru tratamentul n ambulatoriu, eliberate prin $armaciile cu circuit
nc%is aparinGnd unitilor sanitare prin care se deruleaz programul, se ac%iziioneaz de ctre acestea, la un pre ce nu poate depi preul de
decontare aprobat prin ordin al ministrului sntii, n condiiile legii!
C60! """
?8CO;A686 =8?"C6=8;A8>O C")S6: 6 =6A8"6>8>O S6;"A68 S08C"-"C8 0O<6=8>O ;69"O;6>8 ?8 S@;@A6A8
6A! 4(
'#) Casele de asigurri de sntate)Casa ;aional de 6sigurri de Sntate deconteaz contravaloarea medicamentelor, materialelor
sanitare, dispozitivelor medicale i altora asemenea, precum i a serviciilor de supleere renal acordate n cadrul programelor naionale de
sntate, con$orm contractelor nc%eiate cu $urnizorii!
'4) ?econtarea medicamentelor, materialelor sanitare, dispozitivelor medicale i altele asemenea acordate n cadrul programelor se realizeaz
lunar de ctre casele de asigurri de sntate, din $ondurile aprobate cu aceast destinaie, n limita sumelor disponibile, n ordine cronologic, n
termen de maFimum 12 de zile calendaristice de la data validrii $acturilor depuse n vederea decontrii de ctre casa de asigurri de sntate,
validare care se realizeaz n termen de &2 de zile de la data depunerii documentelor Eusti$icative!
'&) 7n vederea decontrii contravalorii medicamentelor speci$ice acordate n cadrul programelor pentru tratamentul ambulatoriu, eliberate prin
$armaciile cu circuit nc%is, prescripiile se depun la casele de asigurri de sntate mpreun cu borderoul centralizator i cu documentele
Eusti$icative!
'() 7n vederea decontrii contravalorii testelor de automonitorizare a bolnavilor cu diabet za%arat insulinotratai eliberate prin $armaciile cu
circuit desc%is, prescripiile medicale se depun la casele de asigurri de sntate mpreun cu borderoul centralizator i $acturi distincte: pentru
medicamente speci$ice 'insulin, insulin i 6?O, dup caz) i pentru teste de automonitorizare!
6A! 4*
?econtarea serviciilor medicale din cadrul Subprogramelor de screening pentru depistarea precoce activ a cancerului de col uterin, a
cancerului mamar i a cancerului colorectal, acordate de ctre $urnizorii de servicii care deruleaz subprogramele, se realizeaz lunar, din
$ondurile aprobate cu aceast destinaie, de ctre casele de asigurri de sntate, la tari$ele i n condiiile prevzute n ;ormele metodologice
pentru realizarea i raportarea activitilor speci$ice subprogramelor de screening, aprobate prin ordin al ministrului sntii i al preedintelui
Casei ;aionale de 6sigurri de Sntate!
6A! 4+
'#) ?econtarea serviciilor de %emodializ convenional, %emodia$iltrare intermitent onIline, dializ peritoneal continu i dializ peritoneal
automat n sistem ambulatoriu, $urnizate de unitile sanitare care deruleaz 0rogramul naional de supleere a $unciei renale la bolnavii cu
insu$icien renal cronic, cuprinse n capitolul B""", pct! ##, se realizeaz n con$ormitate cu prevederile Ordinului preedintelui Casei ;aionale
de 6sigurri de Sntate nr! +1/)42#2 pentru aprobarea ;ormelor privind condiiile i modalitatea de decontare a serviciilor de dializ,
contractate de Casa ;aional de 6sigurri de Sntate)casele de asigurri de sntate, dup caz, cu $urnizorii de servicii de dializ, autorizai i
evaluai n condiiile legii, la un tari$ de (,4 lei pentru edina de %emodializ convenional, la un tari$)edin de %emodia$iltrare intermitent onI
line de *&+ lei, la tari$ul de *2!/22 lei)an pentru un bolnav cu dializ peritoneal continu i la tari$ul de +&!*22 lei)an pentru un bolnav cu dializ
peritoneal automat!
'4) >a regularizarea trimestrial tari$ul pentru bolnavul cu dializ peritoneal continu se poate modi$ica, n $uncie de ponderea relativ a
acestei metode de tratament, n limita bugetului aprobat, dup cum urmeaz:
a) dac raportul: numrul de bolnavi cu dializ peritoneal continu ) 'numrul de bolnavi cu dializ peritoneal continu N numrul de bolnavi
cu %emodializ convenional) este O 42P, tari$ul pentru dializ peritoneal continu)an este de *2!/22 lei
b) dac raportul: numrul de bolnavi cu dializ peritoneal continu ) 'numrul de bolnavi cu dializ peritoneal continu N numrul de bolnavi
cu %emodializ convenional) este 42P I 4(,1P, tari$ul pentru dializ peritoneal continu)an este de *(!222 lei
c) dac raportul: numrul de bolnavi cu dializ peritoneal continu ) 'numrul de bolnavi cu dializ peritoneal continu N numrul de bolnavi
cu %emodializ convenional) este Q)R 4*P, tari$ul pentru dializ peritoneal continu)an este de *+!(22 lei!
?ac pe durata derulrii contractului ponderea numrului de bolnavi cu dializ peritoneal scade sub 42P, respectiv 4*P, tari$ul pentru
bolnavii cu dializ peritoneal continu se va aEusta lunar, corespunztor serviciilor realizate!
'&) "ncluderea bolnavilor noi n program se realizeaz numai cu respectarea unui procent minim de dializ peritoneal convenional de 42P
din numrul bolnavilor nou inclui n program, cu ncadrarea n numrul de bolnavi prevzut i a bugetului aprobat pentru 0rogramul naional de
supleere a $unciei renale la bolnavii cu insu$icien renal cronic!
Contractarea cu $urnizorii publici i privai de servicii de %emodializ i dializ peritoneal, autorizai i evaluai n condiiile legii, se realizeaz
pe baza modelului de contract nc%eiat de Casa ;aional de 6sigurri de Sntate cu centreleIpilot, aprobat prin ordin al preedintelui Casei
;aionale de 6sigurri de Sntate, adaptat corespunztor dup caz!
6A! 4,
:nitile sanitare prin care se deruleaz programe n baza contractelor nc%eiate cu casele de asigurri de sntate prezint acestora, n
primele #2 zile lucrtoare ale lunii urmtoare, indicatorii speci$ici programelor realizai n luna anterioar i documente Eusti$icative cu privire la
sumele ac%itate, con$orm copiei ordinului de plat 'cu tampila trezoreriei) cu care sIa ac%itat contravaloarea $acturii pentru medicamente i)sau
materiale sanitare speci$ice aprovizionate pentru luna precedent, cererea Eusti$icativ, nsoit de copia de pe $actura emis de $urnizor pentru
medicamentele i)sau materialele sanitare speci$ice aprovizionrii pentru luna n curs, precum i prescripiile medicale n baza crora sau eliberat
medicamentele speci$ice pentru tratamentul n ambulatoriu!
6A! 4/
Casele de asigurri de sntate vor analiza i valida, n termen de maFimum &2 de zile de la primire, situaiile prezentate de unitile sanitare
i gradul de utilizare a $ondurilor puse la dispoziie anterior, precum i stocurile cantitativIvalorice i vor deconta lunar, n limita sumei prevzute n
contract i a $ondurilor disponibile cu aceast destinaie, n ordine cronologic, n termen de maFimum 12 de zile calendaristice de la data validrii
$acturilor depuse n vederea decontrii, contravaloarea $acturilor prezentate n copie de unitatea prestatoare de servicii medicale pentru
medicamentele i)sau materialele sanitare speci$ice programelor)subprogramelor de sntate!
6A! 41
;eprezentarea documentelor prevzute la art! 4+ de ctre unitile sanitare atrage prelungirea termenului de decontare pGn la termenul
urmtor prezentrii documentelor!
6A! &2
=edicamentele, materialele sanitare, dispozitivele medicale i altele asemenea, care se asigur pacienilor i bolnavilor cuprini n cadrul
programelor naionale de sntate, prin $armaciile cu circuit desc%is a$late n relaie contractual cu casele de asigurri de sntate, se
elibereaz i se deconteaz la nivelul preului de decontare aprobat prin ordin al ministrului sntii, n condiiile legii!
C60! "B
08SC"886 C" 8>"B8686 =8?"C6=8;A8>O C" 6 =6A8"6>8>O S6;"A68 S08C"-"C8 ?8CO;A6A8 7; C6?:>
0O<6=8>O ;69"O;6>8 ?8 S@;@A6A8
6A! &#
0rescrierea medicamentelor n ambulatoriu se $ace utilizGnduIse denumirea comun internaional '?C"), cu eFcepia cazurilor Eusti$icate
medical n $ia medical a pacientului, cGnd prescrierea se $ace pe denumire comercial cu menionarea n prescripie i a denumirii comune
internaionale! 0entru situaiile n care prescrierea se $ace pe denumire comercial cu menionarea n prescripie i a denumirii comune
internaionale, medicii prescriptori vor in$orma casele de asigurri de sntate n primele #2 zile ale lunii urmtoare lunii n care au eliberat
prescripia, con$orm aneFei nr! +, n vederea monitorizrii acestor situaii! 0rescrierea medicamentelor cu aprobarea comisiilor de eFperi de la
nivelul Casei ;aionale de 6sigurri de Sntate se realizeaz n baza re$eratului de Eusti$icare prevzut n aneFa nr! ,!
'#) =edicamentele, materialele sanitare speci$ice, dispozitivele medicale i altele asemenea, necesare derulrii unor programe de sntate,
nominalizate la capitolul B""" se elibereaz prin $armaciile cu circuit nc%is ale unitilor sanitare nominalizate!
'4) =edicamentele speci$ice pentru tratamentul n ambulatoriu al bolnavilor cu diabet za%arat, pentru tratamentul strii posttransplant al
pacienilor transplantai i pentru tratamentul pacienilor cu unele boli rare 'mucoviscidoz, scleroz lateral amiotro$ic i epidermoliz buloas,
Sindromul 0rader 3illi), se elibereaz prin $armaciile cu circuit desc%is!
'&) =edicamentele speci$ice care se acord pe perioada spitalizrii bolnavilor inclui n 0rogramul naional de oncologie se elibereaz prin
$armaciile cu circuit nc%is ale unitilor sanitare; ac%iziionarea acestora se realizeaz de ctre unitatea sanitar, cu respectarea legislaiei n
domeniul ac%iziiilor publice, la un pre care nu poate depi preul de decontare aprobat prin ordin al ministrului sntii, n condiiile legii!
'() =edicamentele speci$ice pentru tratamentul ambulatoriu al bolnavilor cu a$eciuni oncologice inclui n 0rogramul naional de oncologie se
prescriu, se elibereaz i se administreaz dup cum urmeaz:
a) eliberarea medicamentelor oncologice se realizeaz ast$el:
a!#) prin $armaciile cu circuit desc%is a$late n relaie contractual cu casele de asigurri de sntate, pentru $ormele $armaceutice cu
administrare oral;
a!4) prin $armaciile cu circuit nc%is din structura unitilor sanitare a$late n relaie contractual cu casele de asigurri de sntate, pentru
$ormele $armaceutice cu administrare parenteral, ncepGnd cu data la care se $inalizeaz procedurile de ac%iziie public! 0Gn la data $inalizrii
procedurii 'nu mai tGrziu de &# martie 42##), eliberarea se $ace n aceleai condiii ca medicamentele nominalizate la lit! a#);
b) prescrierea medicamentelor oncologice cu $orme $armaceutice cu administrare intramuscular sau subcutanat se realizeaz n unitile
sanitare cu paturi sau n structuri sanitare ambulatorii care $urnizeaz servicii de specialitate oncologie medical, n condiiile legii;
c) prescrierea medicamentelor oncologice cu $orme $armaceutice cu administrare intramuscular se $ace pe prescripie medical distinct
pentru $iecare serie de tratament din cadrul unei luni! 0rescrierea medicamentelor oncologice cu administrare subcutanat se $ace pe prescripie
medical distinct, pentru o perioad de maFimum o lun calendaristic;
d) pentru medicamentele oncologice cu administrare oral se ntocmesc prescripii medicale distincte;
e) administrarea medicamentelor oncologice cu $orme $armaceutice cu administrare intramuscular sau subcutanat se realizeaz n structuri
sanitare ambulatorii de specialitate oncologie medical, con$orm recomandrii medicului oncolog prescriptor!
7n vederea decontrii contravalorii medicamentelor speci$ice acordate n cadrul programului un eFemplar al prescripiei medicale rmGne la
medicul oncolog prescriptor, un alt eFemplar rmGne n $armacia cu circuit nc%is care a eliberat medicamentele i un eFemplar se depune la
casa de asigurri de sntate mpreun cu borderoul centralizator i $actura!
'*) 0entru prescrierea medicamentelor i materialelor sanitare speci$ice care se elibereaz prin $armaciile cu circuit desc%is, se vor completa
prescripii medicale distincte, utilizGnduIse $ormularele de prescripie medical cu regim special prevzute n Ordinul ministrului sntii i al
preedintelui Casei ;aionale de 6sigurri de Sntate nr! /&4)&24)422/ privind aprobarea $ormularelor de prescripie medical cu regim special
pentru medicamente cu i $r contribuie personal i a ;ormelor metodologice privind utilizarea i modul de completare a $ormularelor de
prescripie medical cu regim special pentru medicamente cu i $r contribuie personal! 0entru tratamentul bolnavilor cu diabet za%arat se vor
completa prescripii medicale distincte pentru: medicamente antidiabetice orale, medicamente antidiabetice de tipul insulinelor i testele de
automonitorizare i pentru medicamente antidiabetice orale i de tipul insulinelor i testelor de automonitorizare pentru tratamentul miFt al
bolnavilor diabetici!
'+) Aestele de automonitorizare a bolnavilor cu diabet za%arat insulinotratat se elibereaz prin $armaciile cu circuit desc%is! 0rescrierea
acestora se $ace mpreun cu prescrierea tratamentului cu insulin, pe acelai $ormular de prescripie medical, pe o perioad de maFimum &
luni! ;umrul de teste de automonitorizare este de pGn la #22 teste)lun pentru un copil cu diabet za%arat insulinodependent i pGn la #22
teste pentru & luni pentru un adult cu diabet za%arat insulinotratat! -armaciile sunt obligate s asigure n termen de maFimum (/ de ore testele
prescrise pacientului, dac acestea nu eFist n $armacie la momentul solicitrii! ?ecizia privind prescrierea unui numr mai mic de teste sau de a
ntrerupe acordarea testelor aparine nedicului prescriptor!
6A! &4
8liberarea medicamentelor i materialelor sanitare prin $armaciile cu circuit nc%is ale unitilor sanitare se $ace pe baz de prescripie medical
i)sau condic de medicamente, dup caz! 0entru eliberarea medicamentelor speci$ice pentru tratamentul n ambulatoriu se utilizeaz
$ormularele de prescripie medical cu regim special prevzute n Ordinul ministrului sntii i al preedintelui Casei ;aionale de 6sigurri de
Sntate nr! /&4)&24)422/ privind aprobarea $ormularelor de prescripie medical cu regim special pentru medicamente cu i $r contribuie
personal i a ;ormelor metodologice privind utilizarea i modul de completare a $ormularelor de prescripie medical cu regim special pentru
medicamente cu i $r contribuie personal!
6A! &&
0rescrierea i eliberarea medicamentelor antidiabetice, medicamentelor oncologice speci$ice i a medicamentelor speci$ice necesare
tratamentului strii posttransplant n ambulatoriu, nominalizate prin ordin al ministrului sntii privind aprobarea preului de decontare, se
realizeaz ast$el:
a) Aratamentul speci$ic bolnavilor cu diabet za%arat se iniiaz de ctre medicul specialist diabetolog sau de ctre medicul cu
competen)atestat n diabet i poate $i continuat pe baza scrisorii medicale de ctre medicii desemnai! =edicii desemnai sunt medicii specialiti
'medicin intern, medicin de $amilie), nominalizai de direcia de sntate la propunerea unitii Eudeene pentru implementarea 0rogramului
naional de diabet za%arat, n situaia n care eFist un de$icit de medici diabetologi, sau cu competen n diabet, nutriie i boli metabolice la
nivel Eudeean! :nitatea Eudeean este $ormat din:
I coordonatorul local al programului, medici diabetologi sau cu competen n diabet, nutriie i boli metabolice a$lai n relaie cu casele de
asigurri de sntate;
I responsabilul programului de la nivelul direciei de sntate;
I responsabilul programului de la nivelul casei de asigurri de sntate!
=edicii de $amilie desemnai n situaia n care eFist un de$icit de medici diabetologi sau cu competen n diabet, nutriie i boli metabolice la
nivel Eudeean pot prescrie n baza scrisorii medicale numai medicamente 6?O!
b) Aiazolidindionele i combinaiile acestora, eliberate la pre de decontare, se aprob de ctre comisia de la nivelul caselor de asigurri de
sntate, la propunerea medicului diabetolog sau a medicului cu competen)atestat n diabet, con$orm protocoalelor terapeutice elaborate de
comisiile de specialitate ale =inisterului Sntii! "niierea tratamentului cu tiazolidindione i combinaiile acestora pentru pacienii care
ndeplinesc criteriile de eligibilitate se $ace numai cu ncadrarea n sumele alocate n acest sens!
c) 8liberarea dispozitivelor de administrare a insulinei 'seringi, penuri i ace), precum i instruirea pacientului care i administreaz insulina
privind te%nica de administrare a insulinei i modalitatea de utilizare a seringii sau penului 'ung%iul sub care se introduce acul, rotaia locurilor de
inEectare, adGncimea inEeciei etc!) se $ac de ctre medicul diabetolog sau cu competen)atestat! "n$ormarea i instruirea pacienilor se vor $ace
particularizat pentru $iecare tip de pen utilizat, n $uncie de insulina uman speci$ic prescris! ecuperarea dispozitivelor de administrare a
insulinei se $ace prin cabinetele prin care acestea sIau distribuit i care vor respecta regulile de colectare i distrugere a deeurilor de aceast
natur!
d) 0entru tratamentul strii posttransplant n ambulatoriu, medicul specialist din centrele acreditate pentru activitatea de transplant i
nominalizate prin ordin al ministrului sntii, care are n eviden i monitorizeaz pacienii transplantai, elibereaz scrisoare medical ctre
medicul prescriptor a$lat n relaie contractual cu casa de asigurri de sntate la care pacientul se a$l n eviden! Scrisoarea medical are
valabilitate pe o perioad maFim de + luni calendaristice! 7n situaia n care valoarea prescripiei medicale este mai mare de &!222 lei pe lun,
aceasta se elibereaz n $armacie numai dac are aprobarea e$ului centrului acreditat! 0entru urmtoarele ?C"Iuri: BO"CO;6DO>:=,
B6><6;C"C>OB":=, 80O8A";:= B8A6 i ?6BO0O8A";:=, prescrierea i eliberarea medicamentelor se $ac numai cu aprobarea
6geniei ;aionale de Aransplant! e$eratul de aprobare se completeaz de ctre medicul specialist din centrele acreditate, care l transmite spre
aprobare e$ului centrului i, dup caz, 6geniei ;aionale de Aransplant! 7n termen de dou zile acetia trimit un eFemplar al re$eratului medicului
care lIa transmis! Cellalt eFemplar se nainteaz casei de asigurri de sntate n vederea analizrii i validrii prescripiei medicale n vederea
decontrii! 0e baza re$eratului aprobat de comisie medicul va ntocmi prescripia medical, cu obligativitatea menionrii perioadei pentru care a
$cut prescrierea, perioad care poate $i de pGn la maFimum 12 de zile, respectiv 14 de zile, dup caz, i o nmGneaz mpreun cu re$eratul
asiguratului! 6cesta l pstreaz pe toat perioada de valabilitate a re$eratului, pe care l prezint $armaciei n vederea eliberrii medicamentelor!
e) 0entru tratamentul bolnavilor cu a$eciuni oncologice iniierea i continuarea tratamentului se $ac de ctre medicul oncolog sau %ematolog,
dup caz!
$) 7n cadrul 0rogramului naional de oncologie, pentru urmtoarele ?C"Iuri: 8>OA";"B:=, "=6A";"B:=, A6SA:D:=6B:=,
B8B6C"D:=6B:=, ->:?66B";:=, "A:S"=6B:=, BOA8DO="B:=, 6>8=A:D:=6B:=, C8A:S"=6B:=, S:;"A";"B:=,
SO6-8;"B:=, ?6S6A";"B:=, 08=8A8S8?:= iniierea i continuarea tratamentului se $ac numai cu aprobarea comisiei de la nivelul Casei
;aionale de 6sigurri de Sntate, iar pentru urmtoarele ?C"Iuri: 08<-"><6SA"=:=, ";A8-8O;:= 6>-6 4b i ";A8-8O;:= 6>-6
4a iniierea i continuarea tratamentului se $ac numai cu aprobarea comisiilor de la nivelul caselor de asigurri de sntate, n baza documentelor
i re$eratului de aprobare transmis ctre acestea de ctre medicul prescriptor!
g) =edicamentele prevzute la lit! $), pentru care iniierea i continuarea tratamentului se $ac numai cu aprobarea comisiei de la nivelul Casei
;aionale de 6sigurri de Sntate, respectiv a comisiei de la nivelul casei de asigurri de sntate, se elibereaz la nivelul $armaciilor cu circuit
nc%is ale unitilor sanitare)$armaciilor cu circuit desc%is a$late n relaie contractual cu casa de asigurri de sntate! 0entru medicamentele
oncologice speci$ice care se elibereaz prin $armaciile cu circuit desc%is, medicul prescriptor ntocmete prescripia medical cu obligativitatea
menionrii perioadei pentru care a $cut prescrierea, pe care o nmGneaz bolnavului mpreun cu copia re$eratului aprobat; pentru eliberarea
acestora bolnavul prezint $armaciei cu circuit desc%is prescripia medical i copia re$eratului! 0acientul pstreaz copia re$eratului de aprobare
pe toat perioada de valabilitate a acestuia! 0entru asigurarea continuitii i e$icienei tratamentului, bolnavul va rmGne n evidena medicului
care a iniiat sc%ema de tratament pe toat perioada e$ecturii acesteia! 7n cazuri Eusti$icate, n care bolnavul se adreseaz unui alt medic oncolog
sau %ematolog decGt cel care a ntocmit re$eratul, medic a$lat n relaie contractual cu o cas de asigurri de sntate, bolnavul se poate
trans$era numai cu aprobarea casei de asigurri de sntate cu care medicul respectiv se a$l n relaie contractual!
%) comisia de la nivelul casei de asigurri de sntate care aprob iniierea i continuarea tratamentului cu medicamentele prevzute la lit! $)
este $ormat din: un reprezentant al direciei de sntate public, un reprezentant al casei de asigurri de sntate i medicul coordonator al
programului!
i) 0entru urmtoarele ?C"Iuri: ";A8-8O;:= B8A6 #a, ";A8-8O;:= B8A6 #b, <>6A"6=8 6C8A6A, ;6A6>"D:=6B:=, iniierea
tratamentului bolnavilor cu scleroz multipl se $ace numai cu aprobarea comisiei de la nivelul Casei ;aionale de 6sigurri de Sntate!
E) 0entru ?C"Iul ?8-86S"OS:= din 0rogramul naional de diagnostic i tratament pentru boli rare, iniierea i continuarea tratamentului se
$ac numai cu aprobarea comisiei de la nivelul Casei ;aionale de 6sigurri de Sntate!
T) 0erioadele pentru care pot $i prescrise medicamentele sunt de pGn la &2, respectiv &# de zile, dup caz, cu eFcepia medicamentelor
speci$ice tratamentului bolnavilor cu diabet za%arat, cu a$eciuni oncologice, cu in$ecie 5"B)S"?6 i pentru stri posttransplant, cuprini n
programul naional cu scop curativ pentru care perioada poate $i de pGn la 12, respectiv 14 de zile, dup caz! 0entru persoanele cu in$ecie
5"B)S"?6, la iniierea)modi$icarea sc%emei de tratament, prescrierea medicamentelor speci$ice se va $ace pentru o perioad de pGn la &2,
respectiv &# de zile, dup caz! 0entru bolnavii cu a$eciuni oncologice, n stabilirea perioadei de prescriere se va avea n vedere starea bolnavului
la momentul prescrierii i prognosticul bolii!
C60! B
8S0O;S6B">"A@9">8)OB>"<69"">8 S08C"-"C8 7; ?8:>686 0O<6=8>O ;69"O;6>8 ?8 S@;@A6A8
6A! &(
:nitile sanitare prin care se deruleaz programe au urmtoarele responsabiliti:
a) rspund de utilizarea $ondurilor primite potrivit destinaiei aprobate;
b) dispun msurile necesare n vederea asigurrii realizrii obiectivelor programului;
c) rspund de organizarea, monitorizarea i buna des$urare a activitilor medicale din cadrul programelor de sntate;
d) organizeaz evidena bolnavilor care bene$iciaz de medicamente i)sau de materiale sanitare speci$ice prescrise i eliberate n cadrul
programelor, precum i de servicii de supleere renal, dup caz, prin nregistrarea la nivel de pacient, n $ormat electronic, a urmtorului set
minim de date: C;0 bolnav, diagnostic speci$ic concordant cu programul, medicul curant 'cod para$), medicamentele eliberate, cantitatea i
valoarea de decontat, con$orm sc%emei terapeutice prescrise, cu respectarea protocoalelor;
e) rspund de raportarea corect i la timp a datelor ctre casele de asigurri de sntate;
$) transmit caselor de asigurri de sntate raportri lunare, trimestriale 'cumulat de la nceputul anului) i anuale, n primele #2 zile lucrtoare
ale lunii urmtoare nc%eierii perioadei pentru care se $ace raportarea, cuprinzGnd indicatorii $izici i de e$icien, precum i valoarea
medicamentelor i a materialelor sanitare consumate pentru tratamentul bolnavilor, valoarea serviciilor de supleere renal, corespunztoare
programelor $inanate din bugetul -ondului naional unic de asigurri sociale de sntate;
g) transmit caselor de asigurri de sntate prescripiile medicale n baza crora sIau eliberat medicamentele speci$ice pentru tratamentul n
ambulatoriu, nsoite de borderourile centralizatoare distincte;
%) indicatorii de e$icien reprezint costul mediu)bolnav tratat i se calculeaz ca raport ntre valoarea medicamentelor i)sau a materialelor
sanitare speci$ice consumate pentru tratamentul bolnavilor i numrul de bolnavi bene$iciari n cadrul $iecrui program, iar pentru serviciile de
supleere renal, ca raport ntre c%eltuielile pentru serviciile de supleere renal i numrul de bolnavi dializai;
i) rspund de modul de organizare a contabilitii, a evidenelor te%nicoIoperative, de utilizarea sumelor potrivit destinaiilor aprobate, cu
respectarea prevederilor legale n vigoare, precum i de eFactitatea i realitatea datelor raportate caselor de asigurri de sntate;
E) rspund de gestionarea e$icient a miEloacelor materiale i bneti i de organizarea evidenelor contabile a c%eltuielilor pentru $iecare
program i pe paragra$ele i subdiviziunile clasi$icaiei bugetare, atGt pentru bugetul aprobat, cGt i n eFecuie!
0entru nerespectarea responsabilitilor n derularea programelor naionale de sntate se vor aplica sanciuni similare sanciunilor prevzute
n ContractulIcadru privind condiiile acordrii asistenei medicale n cadrul sistemului de asigurri sociale de sntate, aprobat con$orm legii
pentru serviciilor medicale!
6A! &*
'#) Casele de asigurri de sntate, prin direciile i structurile implicate n derularea programelor naionale de sntate, au urmtoarele
responsabiliti:
a) rspund de asigurarea, urmrirea i controlul utilizrii $ondurilor alocate pentru derularea programelor;
b) realizeaz analiza i monitorizarea derulrii programelor prin indicatorii $izici i de e$icien realizai transmii de unitile sanitare;
c) realizeaz validarea $acturilor depuse n vederea decontrii, n termen de &2 de zile de la depunerea documentelor Eusti$icative;
d) raporteaz Casei ;aionale de 6sigurri de Sntate, lunar, trimestrial 'cumulat de la nceputul anului) i anual, n primele #* zile lucrtoare
ale lunii urmtoare perioadei pentru care se $ace raportarea, sumele alocate de acestea pentru $iecare program de sntate, sumele utilizate de
unitile sanitare i $armaciile cu circuit desc%is care deruleaz programe, precum i indicatorii $izici i de e$icien realizai, con$orm mac%etelor
prevzute la art! 1;
e) evalueaz i $undamenteaz, n raport cu numrul de pacieni eligibili, $ondurile necesare pentru asigurarea tratamentului cu medicamentele
care sunt aprobate la nivelul comisiilor de la nivelul Casei ;aionale de 6sigurri de Sntate i de la nivelul caselor de asigurri de sntate;
$) analizeaz i valideaz prescripiile medicale eliberate n $armaciile cu circuit desc%is n cadrul programelor, n vederea decontrii, pe baza
re$eratelor de aprobare a$late n evidena caselor de asigurri de sntate;
g) monitorizeaz consumul total de medicamente eliberate prin $armaciile cu circuit desc%is n cadrul programelor, cu evidene distincte pentru
?C"Iurile aprobate prin comisii, n limita $ondurilor stabilite cu aceast destinaie i comunicate comisiilor de eFperi;
%) analizeaz i valideaz n vederea decontrii investigaiilor medicale paraclinice e$ectuate i raportate n cadrul programelor)subprogramelor
naionale de sntate de ctre $urnizorii de servicii medicale paraclinice;
i) controleaz trimestrial modul de utilizare a $ondurilor alocate i analizeaz indicatorii prezentai;
E) realizeaz controlul ncruciat al eFamenelor bacteriologice i radiologice e$ectuate bolnavilor cu tuberculoz i raportate n cadrul
Subprogramului de tratament al bolnavilor cu tuberculoz, respectiv dozrile %emoglobinei glicozilate e$ectuate bolnavilor cu diabet za%arat i
raportate n cadrul 0rogramului naional de diabet za%arat, cu aceleai investigaii e$ectuate i decontate pentru aceti bolnavi din $ondurile
alocate pentru alte tipuri de asisten medical;
T) nc%eie i deruleaz contracte cu o$ertanii desemnai cGtigtori ai procedurilor de ac%iziie public organizate la nivel naional de =inisterul
Sntii i Casa ;aional de 6sigurri de Sntate;
l) repartizeaz unitilor sanitare $ondurile destinate derulrii programelor naionale de sntate n $uncie de indicatorii $izici i de e$icien
realizai comparativ cu cei prevzui, precum i de stocurile eFistente!
'4) 7n relaiile contractuale cu $urnizorii de medicamente, casele de asigurri de sntate au i urmtoarele obligaii:
a) s nc%eie contracte de $urnizare de medicamente i de materiale sanitare speci$ice care se acord pentru tratamentul n ambulatoriu al
bolnavilor inclui n unele programe naionale de sntate cu scop curativ numai cu $urnizorii de medicamente autorizai i evaluai con$orm
reglementrilor legale n vigoare i s $ac publice, n termen de maFimum #2 zile lucrtoare de la data nc%eierii contractelor, prin a$iare pe
pagina Ueb, lista acestora i valoarea orientativ de contract pentru in$ormarea asigurailor; s actualizeze pe perioada derulrii contractelor, prin
a$iare pe pagina Ueb i la sediul casei de asigurri de sntate, modi$icrile intervenite n lista acestora i a valorii orientative de contract, n
termen de maFimum * zile lucrtoare de la data nc%eierii actelor adiionale;
b) s urmreasc lunar evoluia consumului de medicamente i de materiale sanitare speci$ice care se acord pentru tratamentul n
ambulatoriu al bolnavilor inclui n unele programe naionale de sntate cu scop curativ, comparativ cu $ondul alocat cu aceast destinaie,
luGnd msurile ce se impun!
6A! &+
Casa ;aional de 6sigurri de Sntate, prin direciile de specialitate, are urmtoarele responsabiliti:
a) rspunde de asigurarea, urmrirea, evidenierea i controlul utilizrii $ondurilor alocate pentru derularea programelor;
b) realizeaz monitorizarea derulrii subprogramelor prin indicatorii $izici i de e$icien realizai;
c) trimestrial i anual, ntocmete un raport de analiz comparativ a indicatorilor prevzui $a de cei realizai;
d) raporteaz =inisterului Sntii modul de utilizare a sumelor trans$erate din bugetul acestuia n bugetul -ondului naional unic de asigurri
sociale de sntate;
e) transmite trimestrial, n maFimum &2 de zile de la data nc%eierii trimestrului, Serviciului programe de sntate din cadrul =inisterului
Sntii indicatorii $izici i de e$icien realizai pentru $iecare program naional de sntate;
$) colaboreaz cu comisiile de eFperi de la nivel naional, numite prin ordin al preedintelui Casei ;aionale de 6sigurri de Sntate, pentru
implementarea programelor naionale de sntate cu scop curativ;
g) organizeaz, mpreun cu =inisterul Sntii, proceduri de ac%iziie public la nivel naional pentru realizarea obiectivelor i activitilor
cuprinse n cadrul unor programe naionale de sntate $inanate din -ondul naional unic de asigurri sociale de sntate!
6A! &,
'#) 7n relaiile contractuale cu casele de asigurri de sntate pentru eliberarea medicamentelor i materialelor sanitare speci$ice unor
programe naionale de sntate, respectiv 0rogramul naional de diabet za%arat, 0rogramul naional de oncologie, 0rogramul naional de
diagnostic i tratament pentru boli rare 'mucoviscidoz, scleroz lateral amiotro$ic, epidermoliz buloas, Sindromul 0raderI3illi) i 0rogramul
naional de transplant de organe, esuturi i celule de origine uman 'tratamentul strii posttransplant), $urnizorii de medicamente evaluai,
selectai i a$lai n relaie contractual cu casele de asigurri de sntate pentru $urnizare de medicamente cu i $r contribuie personal, au
obligaiile prevzute n ContractulIcadru privind condiiile acordrii asistenei medicale n cadrul sistemului de asigurri sociale de sntate,
precum i urmtoarele obligaii:
a) s se aprovizioneze continuu cu medicamentele corespunztoare ?C"Iurilor prevzute n lista C I sectiunea C4 din 5otrGrea <uvernului nr!
,42)422/ pentru aprobarea >istei cuprinzGnd denumirile comune internaionale corespunztoare medicamentelor de care bene$iciaz asiguraii,
cu sau $r contribuie personal, pe baz de prescripie medical, n sistemul de asigurri sociale de sntate, cu modi$icrile i completrile
ulterioare, cu prioritate cu medicamentele al cror pre pe unitatea terapeutic este mai mic sau egal cu preul de decontare!
b) s veri$ice dac au $ost respectate condiiile prevzute n normele te%nice de realizare a programelor naionale de sntate cu privire la
eliberarea prescripiilor medicale pentru materialele sanitare speci$ice care se acord pentru tratamentul n ambulatoriu al bolnavilor inclui n
unele programe naionale de sntate cu scop curativ;
c) s transmit caselor de asigurri de sntate datele solicitate, utilizGnd Sistemul in$ormatic unic integrat! 7n situaia n care se utilizeaz un
alt sistem in$ormatic, acesta trebuie s $ie compatibil cu Sistemul in$ormatic unic integrat, caz n care $urnizorii sunt obligai s asigure
con$idenialitatea n procesul de transmitere a datelor! 7ncepGnd cu data implementrii sistemului de raportare n timp real, acesta va $i utilizat de
$urnizorii de medicamente evaluai pentru ndeplinirea acestei obligaii;
d) s ntocmeasc i s prezinte caselor de asigurri de sntate documentele necesare n vederea decontrii medicamentelor i a
materialelor sanitare speci$ice care se acord pentru tratamentul n ambulatoriu al bolnavilor inclui n unele programe naionale de sntate cu
scop curativ $actur, borderouIcentralizator, prescripii medicale, cu nscrierea numrului de ordine al bonului $iscal i a datei de emitere a
acestora, pe baza crora au $ost eliberate medicamentele i materialele sanitare speci$ice care se acord pentru tratamentul n ambulatoriu al
bolnavilor inclui n unele programe naionale de sntate cu scop curativ; sumele prevzute n $actur pentru medicamentele i materialele
sanitare din documentele Eusti$icative nsoitoare, prezentate caselor de asigurri de sntate de $urnizorii de medicamente n vederea decontrii
acestora, trebuie s corespund cu datele raportate;
e) s respecte modul de eliberare a medicamentelor i modul de eliberare a materialelor sanitare speci$ice care se acord pentru tratamentul
n ambulatoriu al bolnavilor inclui n unele programe naionale de sntate cu scop curativ, n condiiile reglementrilor legale n vigoare;
$) s transmit zilnic caselor de asigurri de sntate, n $ormat electronic, situaia medicamentelor i materialelor sanitare eliberate con$orm
$ormularelor de raportare aprobate prin ordin al preedintelui Casei ;aionale de 6sigurri de Sntate; nerespectarea neEusti$icat a acestei
obligaii pe perioada derulrii contractului conduce la rezilierea acestuia la a patra constatare!
g) s elibereze medicamente, materiale sanitare, la nivelul preului de decontare aprobat prin ordin al ministrului sntii, $r a ncasa
contribuie personal pentru acestea de la asigurai!
'4) 7n relaiile contractuale cu casele de asigurri de sntate, $urnizorii de servicii medicale paraclinice pentru unele programe)subprograme
naionale de sntate cu scop curativ evaluai, selectai i a$lai n relaie contractual cu casele de asigurri de sntate pentru $urnizare de
servicii medicale n asistena medical de specialitate din ambulatoriu pentru specialitile paraclinice au obligaiile prevzute n ContractulIcadru
privind condiiile acordrii asistenei medicale n cadrul sistemului de asigurri sociale de sntate, precum i urmtoarele obligaii:
a) s in$ormeze asiguraii cu privire la obligaiile $urnizorului de servicii medicale paraclinice n cadrul unor programe nationale de sntate i
ale asiguratului re$eritoare la actul medical;
b) s e$ectueze investigaiile medicale paraclinice ast$el:
I dozarea %emoglobinei glicozilate numai n baza biletului de trimitere, care este $ormular cu regim special utilizat n sistemul asigurrilor
sociale de sntate, cu condiia ca medicul diabetolog care a eliberat biletul de trimitere s se a$le n relaie contractual cu aceeai cas de
asigurri de sntate cu care se a$l n relaie contractual $urnizorul de servicii medicale paraclinice;
I investigaia 08AICA numai n baza deciziei de aprobare emis de comisia de eFperi de la nivelul Casei ;aionale de 6sigurri de Sntate;
c) s transmit rezultatul investigaiilor paraclinice:
I pentru dozarea %emoglobinei glicozilate la bolnavi cu diabet za%arat, medicului care a $cut recomandarea 'transmiterea rezultatelor se poate
$ace i prin intermediul asiguratului);
I pentru investigaiile 08AICA, medicului care a $acut recomandarea 'transmiterea rezultatelor se poate $ace si prin intermediul asiguratului) si,
periodic, cel puin o dat pe lun, Casei ;aionale de 6sigurri de Sntate!
d) s transmit lunar, odat cu raportarea, n vederea decontrii serviciilor medicale paraclinice e$ectuate con$orm contractului, un borderou
centralizator cuprinzGnd evidena biletelor de trimitere)deciziilor de aprobare a$erente serviciilor paraclinice raportate; borderoul centralizator este
document Eusti$icativ care nsoete $actura;
e) s utilizeze Sistemul in$ormatic unic integrat! 7n situaia n care se utilizeaz un alt sistem in$ormatic acesta trebuie s $ie compatibil cu
Sistemul in$ormatic unic integrat, caz n care $urnizorii sunt obligai s asigure con$idenialitatea n procesul de transmitere a datelor!
C60! B"
CO;AO>:> ?8:>@"" 0O<6=8>O ;69"O;6>8 ?8 S@;@A6A8
6A! &/
'#) -urnizorii au obligaia de a pune la dispoziia organelor de control ale caselor de asigurri de sntate toate documentele Eusti$icative care
atest $urnizarea serviciilor e$ectuate i raportate n relaia contractual cu casele de asigurri de sntate, respectiv toate documentele
Eusti$icative privind sumele decontate din $ond!
'4) e$uzul $urnizorilor de a pune la dispoziia organelor de control toate documentele Eusti$icative care atest $urnizarea serviciilor raportate n
relaia contractual cu casele de asigurri de sntate, respectiv toate documentele Eusti$icative privind sumele decontate din $ond, con$orm
solicitrii scrise a organelor de control n ceea ce privete documentele i termenele de punere la dispoziie a acestora, se sancioneaz con$orm
legii i poate conduce la rezilierea de plin drept a contractului de $urnizare de servicii!
'&) Controlul indicatorilor din programele de sntate va urmri, n principal, urmtoarele obiective:
a) ncadrarea n bugetul aprobat, precum i modul n care $ondurile alocate au $ost utilizate potrivit destinaiilor stabilite pentru realizarea
obiectivelor propuse n programul respectiv;
b) respectarea de ctre persoanele implicate a responsabilitilor legate de derularea programelor de sntate;
c) realitatea indicatorilor raportai;
d) acurateea i validarea datelor colectate i raportate;
e) eventuale dis$uncionaliti n derularea programelor!
6A! &1
7n urma $iecrui control se va ntocmi un raport care va $i analizat cu persoanele responsabile de derularea programelor respective, n vederea
remedierii eventualelor dis$uncionaliti, urmGnd ca n termen de &2 de zile s se stabileasc rezultatele $inale ale controlului! 7n cazul n care
casa de asigurri de sntate identi$ic probleme ce nu pot $i soluionate la nivel local, acestea vor $i transmise spre soluionare ?ireciei control
din cadrul Casei ;aionale de 6sigurri de Sntate!
6A! (2
0entru anul 42##, respectiv 42#4 controlul anual se va e$ectua pGn la data de #* $ebruarie 42#4, respectiv #* $ebruarie 42#&!
C60! B""
B:<8A:> 6>OC6A 0O<6=8>O ;69"O;6>8 ?8 S@;@A6A8 60OB6A8 08;A: 6;:> 42##
VAV
- mii lei -
---------------------------------------T---------------T------------------
- Denumire programe naionale -Credite bugeta-- Transferuri -
- de sntate -re aprobate n - MS -
- -2011, din are!- -
- - - -
"--------------------------------------"---------------"------------------"
-#$ %rogramul naional de diagnosti &i- - -
-tratament pentru boli rare''( - 221$)02- 221$)02-
"--------------------------------------"---------------"------------------"
'ST'
------------
V) Sumele alocate n 0rogramul naional de boli cardiovasculare prin trans$eruri din bugetul =inisterului Sntii n bugetul -ondului naional
unic de asigurri sociale de sntate se utilizeaz pentru stingerea obligaiilor de plat neac%itate pGn la data de &# decembrie 42#2!
VV) ?in sumele alocate n cadrul programului naional de diagnostic i tratament pentru boli rare, n anul 42##, pentru programul naional de
diagnostic i tratament al sepsisului sever se utilizeaz $onduri numai pentru stingerea obligaiilor de plat nregistrate la &# decembrie 42#2 i
neac%itate!
VVV) 7n $ondurile a$erente M0rogramului naional privind asigurarea serviciilor medicale, medicamentelor i dispozitivelor medicale n cadrul
sistemului de sntateM, aprobate n aneFa nr! #2)2, la >egea bugetului de stat pe anul 42## nr! 4/+)42#2, sunt cuprinse i:
I suma de #42!222 mii lei a$erent M0rogramului pentru compensarea cu 12P a preului de re$erin al medicamentelorM, care se regsete la
paragra$ul M=edicamente cu i $r contribuie personalM;
I suma de &2!(*4 mii lei a$erent M0rogramului naional de depistare activ a a$eciunilor oncologiceM, care se regsete la paragra$ul MSpitale
generaleM;
I din suma de ,+#!11+ mii lei a$erent M0rogramului naional de oncologieM, suma de ,*#!11+ mii lei este a$erent MSubprogramului de
tratament al bolnavilor cu a$eciuni oncologiceM, din care suma de #/(!142 mii lei este a$erent medicamentelor speci$ice bolnavilor cu a$eciuni
oncologice care ncepGnd cu # aprilie 42## se elibereaz prin $armaciile cu circuit nc%is din structura unitilor sanitare a$late n relaie
contractual cu casele de asigurri de sntate, pentru $ormele $armaceutice cu administrare parenteral, i este cuprins la paragra$ul OOSpitale
generaleQQ;
I din suma de &#!&,4 mii lei, suma de 4,!42# mii lei este a$erent reinerii de *P con$orm art! & alin! '() din 5otrGrea <uvernului nr!
#!&//)42#2, cu modi$icrile ulterioare, i este cuprins la paragra$ul MSpitale generaleM!
C60! B"""
SA:CA:6 0O<6=8>O ;69"O;6>8 ?8 S@;@A6A8 60OB6A8 08;A: 6;"" 42## C" 42#4
+! 0rogramul naional de diagnostic i tratament pentru boli rare
Obiectiv:
Aratamentul medicamentos al bolnavilor cu unele boli rare
6ctiviti:
#) asigurarea, prin $armaciile cu circuit nc%is, a tratamentului cu inter$eronum beta #a, inter$eronum beta #b, glatiramer acetat, natalizumabum
pentru bolnavii cu scleroz multipl;
4) asigurarea, n spital i n ambulatoriu, prin $armaciile cu circuit nc%is, a medicamentelor speci$ice pentru:
a) prevenia i tratamentul accidentelor %emoragice ale bolnavilor cu %emo$ilie i tratamentul cu c%elatori de $ier pentru bolnavii cu talasemie;
b) tratamentul bolnavilor cu boli neurologice degenerative)in$lamatorii 'poliradiculonevrit primitiv, polineuropatie in$lamatorie cronic
demielinizant);
c) tratamentul bolnavilor cu miastenia gravis;
d) tratamentul bolnavilor cu osteogenez imper$ect;
e) tratamentul bolnavilor cu boala -abr.;
$) tratamentul bolnavilor cu boala 0ompe;
g) tratamentul bolnavilor cu tirozinemie!
1+ #.i!&r#re#, /$ .,it#l, # tr#t#0e$t&l&i .,eci2ic ,e$tr& "%l$#vii c& 3TAP4
() asigurarea, n ambulatoriu, prin $armaciile cu circuit desc%is a medicamentelor speci$ice pentru:
a) tratamentul bolnavilor cu scleroz lateral amiotro$ic;
b) tratamentul bolnavilor cu mucoviscidoz;
c) tratamentul bolnavilor cu epidermoliz buloas;
d) tratamentul bolnavilor cu Sindrom 0rader 3illi!
Criterii de eligibilitate:
#) Scleroz multipl:
a) vor $i inclui bolnavii:
a!#) cu $orm recurentIremisiv i scor 8?SS O)R *,* '6voneF, ebi$, Beta$eron, 8Ftavia, CopaFone);
a!4) cu sindrom clinic izolat 'C"S) cu imagistic sugestiv pentru scleroz multipl '"= cerebral i)sau medular) i eFcluderea cu certitudine
a unui alt diagnostic etiologic '6voneF, Beta$eron, 8Ftavia, CopaFone);
a!&) cu $orm secundar progresiv i scor 8?SS O)R +,* 'Beta$eron, 8Ftavia);
a!() cu $orm progresiv cu recderi i scor 8?SS O)R *,* 'Beta$eron, 8Ftavia, ebi$);
a!*) care nu au rspuns unei cure complete i adecvate de betaIinter$eron 'indi$erent de $orma $armaceutic) sau glatiramerIacetat; pacienii
trebuie s $i avut cel puin o recidiv n anul precedent n timp ce se a$lau n tratament i s aib cel puin 1 leziuni %iperintense A4 la "=
cranian sau cel puin # leziune evideniat cu gadoliniu 'A.sabri);
a!+) cu $orma recurentIremisiv sever, cu evoluie rapid, de$init prin 4 sau mai multe recidive care produc invaliditate ntrIun an i cu # sau
mai multe leziuni evideniate cu gadoliniu la "= cranian sau o cretere semni$icativ a ncrcrii leziunilor A4 comparativ cu un eFamen "=
anterior recent 'A.sabri)!
b) vor $i eFclui bolnavii:
b!#) cu reacii adverse greu de suportat;
b!4) cu imobilizare de$initiv 'scor 8?SS /);
b!&) care re$uz tratamentul;
b!() $emei gravide sau care alpteaz;
b!*) apariia unor a$eciuni %ematologice grave, %epatice grave sau alte boli asociate grave care ar putea $i in$luenate negativ de tratamentul
speci$ic sclerozei multiple!
c) criterii de sc%imbare a tratamentului cu un alt medicament imunomodulator:
c!#) agravarea constant a strii clinice sub tratament;
c!4) apariia de reacii secundare severe sau greu de tolerat sub tratament;
c!&) scderea complianei bolnavului sub un anumit tratament imunomodulator;
c!() sc%imbarea $ormei clinice evolutive sub un anumit tratament imunomodulator;
c!*) apariia tulburrilor depresive la pacieni tratai cu inter$eron 'pot $i tratai cu CopaFone);
c!+) scderea e$icienei clinice sub tratament cu un imunomodulator de linia " '6voneF, ebi$, Beta$eron, 8Ftavia, CopaFone) i cel puin 4
recderi n ultimul an necesit iniierea tratamentului cu A.sabri 'cu respectarea riguroas a indicaiilor, contraindicaiilor, metodologiei de iniiere
i monitorizare speci$ice)!
8liberarea medicamentelor speci$ice se $ace n baza prescripiilor medicale con$orm egistrului de tratament al bolnavilor cu scleroz multipl!
4) 5emo$ilia:
a) bolnavi cu %emo$ilie i boala von 3illebrand, pentru tratamentul accidentelor %emoragice i urgen;
b) bolnavi cu $orm sever de boal, avGnd vGrste cuprinse ntre # I #/ ani, pentru tratamentul pro$ilactic al accidentelor %emoragice;
c) bolnavi cu %emo$ilie cu anc%iloze care necesit intervenie ortopedic i recuperare postoperatorie;
d) bolnavi cu intervenii c%irurgicale!
&) Aalasemie maEor:
a) bolnavi politrans$uzai 'Q 42 trans$uzii)an);
b) bolnavi cu %emosideroz secundar trans$uziei!
() Boli neurologice degenerative)in$lamatorii 'poliradiculonevrit primitiv, polineuropatie in$lamatorie cronic demielinizant, scleroz lateral
amiotro$ic):
a) bolnavi cu diagnostic cert de poliradiculonevrit primitiv;
b) bolnavi cu diagnostic cert de polineuropatie in$lamatorie cronic demielinizant;
c) bolnavi cu diagnostic cert de scleroz lateral amiotro$ic!
*) =iastenia gravis
a) bolnavi cu diagnostic cert de miastenie I crize miastenice 'diagnostic clinic, paraclinic i genetic)
+) Osteogenez imper$ect:
a) bolnavii cu diagnostic cert de osteogenez imper$ect 'diagnostic clinic, paraclinic i genetic)!
,) Boala -abr.:
a) bolnavii cu diagnostic cert de boala -abr.!
/) Boala 0ompe:
a) bolnavii cu diagnostic cert de boala 0ompe!
1) Airozinemie
a) bolnavi cu diagnostic cert de tirozinemie!
10) Hipertensiune arterial pulmonar:
a) bolnavi diagnosticai con$orm criteriilor stabilite de Societatea 8uropean de Cardiologie, n baza investigaiilor paraclinice de specialitate, cu
urmtoarele $orme de 5A60:
a!#) idiopatic)$amilial,
a!4) asociat cu colagenoze 'sclerodermie, lupus eritematos diseminat, poliartrita reumatoid, boala miFt de esut conEunctiv, sindrom
SEogren);
#.1+ #.%ci#t c& e2ecte c#ri#ce c& (&$t .t5$!#-re#,t# e ti,&l e2ect .e,t#l ve$tric&l#r, e2ect .e,t#l #tri#l, c#$#l #rteri#l
,er.i.te$t c5t (i 2%r0# .ever e ev%l&ie # #ce.t%r# ctre .i$r%0 Ei.e$0e$!er4
a!() de cauz tromboembolic $r indicaie de tromboendarterectomie sau cu 5A60 persistent dup tromendarterectomie!
b) criterii de eligibilitate pentru copii:
b!#) grupa de vGrst 2 I #/ ani;
".6+ 0#l2%r0#ii c#ri#ce c%$!e$it#le c& .'&$t .t5$!#-re#,t# c#re ev%l&e#) .,re 'i,erte$.i&$e #rteri#l ,&l0%$#r c& re)i.te$e
,&l0%$#re v#.c&l#re cre.c&te, re#ctive l# te.t&l v#.%il#t#t%r4
".1+ .i$r%0 Ei.e$0e$!er4
b!() mal$ormaiile cardiace congenitale compleFe de tip ventricul unic i anastomozele cavopulmonare, cu creterea presiunii n circulaia
pulmonar;
b!*) 5A60 idiopatic!
c) criterii de eligibilitate pentru aduli:
c!#) 5A60 idiopatic)$amilial;
c!4) 5A60 asociat cu colagenoze;
c.1+ 3TAP #.%ci#t c& e2ecte c#ri#ce c& .'&$t .t5$!#-re#,t# e ti,&l e2ect .e,t#l ve$tric&l#r 7DS8+, e2ect .e,t#l #tri#l 7DSA+,
c#$#l #rteri#l ,er.i.te$t 7PCA+.
d) condiii suplimentare obligatorii:
.*+ ,#cie$i c& 3TAP #2l#i /$ cl#.# 2&$ci%$#l II - I8 N93A4
d!4) pacienii la care cateterismul cardiac drept evideniaz o 060m Q &* mm5g i 060s Q *2 mm5g;
.1+ ,#cie$ii # cr%r i.t#$ l# te.t&l e 0er. e : 0i$&te e2ect&#t i$ii#l e.te 0#i 0ic e ;<= 0etri. L# ,#cie$ii c& te.t e 0er. e
.&" *<= 72%#rte .everi+ .#& i0,%.i"il e re#li)#t 7c%0%r"iiti+, te.t&l e 0er. $& v# ,&te# 2i 2%l%.it c# ,#r#0etr& e e2icie$4
.;+ i$cl&ere# /$ Re!i.tr&l N#i%$#l #l ,#cie$il%r c& 3TAP.
##) =ucoviscidoz:
a) bolnavii cu diagnostic cert de mucoviscidoz!
#4) 8pidermoliz buloas:
a) bolnavii cu diagnostic cert de epidermoliz buloas 'diagnostic clinic, eFamen %istopatologic);
#&) Sindromul 0rader 3illi
a) bolnavii cu diagnostic cert de Sindrom 0rader 3illi!
I$ic#t%ri e ev#l&#re>
*+ i$ic#t%ri 2i)ici>
- $&0r "%l$#vi c& "%li r#re> ;.8:?, i$ c#re>
a) numr de bolnavi cu scleroz multipl tratai: 4!422;
b) numr de bolnavi cu %emo$ilie $r intervenie c%irurgical maEor: #!422;
c) numr de bolnavi cu %emo$ilie care necesit intervenii c%irurgicale maEore pentru artropatii invalidante: +2;
d) numr de bolnavi cu talasemie: 4(2;
e) numr de bolnavi cu boli neurologice degenerative)in$lamatorii: 1*
$) numr de bolnavi cu boli neurologice degenerative)in$lamatorii: n puseu acut: #(*;
g) numr bolnavi cu scleroz lateral amiotro$ic: 4,2;
%) numr de bolnavi cu miastenia gravis I crize miastenice: (2;
i) numr de bolnavi cu osteogenez imper$ect: 4*;
E) numr de bolnavi cu boala -abr.: (;
T) numr de bolnavi cu boala 0ompe: #;
l) numr de bolnavi cu tirozinemie: #;
0+ $&0r "%l$#vi c& 3TAP tr#t#i> *@=4
n) numr bolnavi cu mucoviscidoz 'aduli): *2;
o) numr bolnavi cu mucoviscidoz 'copii): 4+2;
p) numr bolnavi cu epidermoliz buloas: 4*!
r) numr de bolnavi cu Sindromul 0rader 3illi: +#
4) indicatori de e$icien:
I cost mediu)bolnav cu boal rar tratat: (*!(12,(* lei, dup cum urmeaz:
a) cost mediu)bolnav cu scleroz multipl tratat)an: (4!222 lei;
b) cost mediu)bolnav cu %emo$ilie $r intervenie c%irurgical maEor)an: 4*!222 lei;
c) cost mediu)bolnav cu %emo$ilie cu intervenie c%irurgical maEor)an: (*!222 lei;
d) cost mediu)bolnav cu talasemie)an: &4!222 lei;
e) cost mediu)bolnav cu boli neurologice degenerative)in$lamatorii: ,/!(22 lei;
$) cost mediu)bolnav cu boli neurologice degenerative)in$lamatorii: n puseu acut: &1!422 lei;
g) cost mediu)bolnav cu scleroz lateral amiotro$ic: #*!222 lei;
%) cost mediu)bolnav cu miastenia gravis I crize miastenice: &1!422 lei;
i) cost mediu)bolnav cu osteogenez imper$ect: #!+/( lei;
E) cost mediu)bolnav cu boal -abr.: /4/!(&,,* lei;
T) cost mediu)bolnav cu boal 0ompe: ++(!2&+ lei;
l) cost mediu)bolnav cu tirozinemie: #42!(*2 lei;
m) cost mediu)bolnav 5A60)an: 1*!+(*,(* lei;
n) cost mediu)bolnav cu mucoviscidoz 'aduli): (&!++2 lei;
o) cost mediu)bolnav cu mucoviscidoz 'copii): &/!222 lei;
p) cost mediu)bolnav cu epidermoliz buloas: +!222 lei!
W) cost mediu)bolnav cu boala 0rader 3illi: 4+!+#* lei
N#t&r# c'elt&ielil%r .&",r%!r#0&l&i>
- c'elt&ieli ,e$tr& 0eic#0e$te .,eci2ice.
:niti care deruleaz subprogramul:
#) scleroz multipl:
a) Spitalul :niversitar de :rgen Bucureti I Clinica de neurologie;
b) Spitalul Clinic =ilitar Central de :rgen M?r! Carol ?avilaM Bucureti I Clinica de neurologie;
c) Spitalul Clinic Colentina I Clinica de neurologie;
d) Spitalul Clinic :niversitar 8lias I Clinica de neurologie;
e) Spitalul Clinic Hudeean de :rgen AGrgu =ure;
$) Spitalul Clinic de ecuperare "ai;
g) Spitalul de :rgen X0ro$! 6grippa "onescuY I Clinica de neurologie;
%) Spitalul Clinic Hudeean de :rgen Aimi I Clinica de neurologie;
i) Spitalul Clinic Hudeean de :rgen CluE I Clinica de neurologie;
E) "nstitutul Clinic -undeni I Clinica de neurologie;
T) Spitalul Clinic de 0si%iatrie M0ro$! ?r! 6leFandru ObregiaM, Bucureti!
4) %emo$ilie, talasemie:
a) "nstitutul ;aional de 5ematologie Arans$uzional M0ro$! ?r! C!A! ;icolauM Bucureti;
b) Clinica de 5ematologie -undeni; Clinica de 0ediatrie -undeni;
c) "nstitutul pentru Ocrotirea =amei i Copilului M0ro$! dr! 6l$red usescuM Bucureti;
d) Spitalul Clinic de :rgen pentru Copii M>ouis 9urcanuM Aimioara;
e) Spitalul Clinic Colea;
$) uniti sanitare cu secii sau compartimente de pediatrie i %ematologie;
g) uniti sanitare aparinGnd ministerelor cu reea sanitar proprie!
&) boli neurologice degenerative)in$lamatorii 'poliradiculonevrit primitiv, polineuropatie in$lamatorie cronic demielinizant):
Secii)compartimente de specialitate neurologie din:
a) "nstitutul ;aional de ;eurologie i Boli ;eurovasculare Bucureti;
b) Spitalul :niversitar de :rgen Bucureti;
c) "nstitutul Clinic -undeni;
d) Spitalul Clinic Colentina;
e) Spitalul Clinic de :rgen M0ro$! ?r! ;! ObluM "ai;
$) Spitalul de ecuperare "ai;
g) Spitalul Clinic Hudeean de :rgen Aimioara;
%) Spitalul Clinic Hudeean de :rgen CluEI;apoca;
i) Spitalul Clinic Hudeean de :rgen AGrgu =ure!
E) Spitalul Clinic de 0si%iatrie M0ro$! ?r! 6l! ObregiaM I Clinica neurologie pediatric;
T) Spitalul de :rgen M0ro$! dr! 6gripa "onescuM;
l) Spitalul :niversitar de :rgen =ilitar Central Mdr! Carol ?avilaM Bucureti!
() scleroz lateral amiotro$ic:
a) $armacii cu circuit desc%is a$late n relaie contractual cu casele de asigurri de sntate!
*) miastenia gravis:
Secii)compartimente de specialitate neurologie din:
a) "nstitutul ;aional de ;eurologie i Boli ;eurovasculare Bucureti;
b) Spitalul :niversitar de :rgen Bucureti;
c) "nstitutul Clinic -undeni Bucureti;
d) Spitalul Clinic Colentina;
e) Spitalul Clinic de :rgen M0ro$! ?r! ;! ObluM "ai;
$) Spitalul Clinic Hudeean de :rgen Aimioara;
g) Spitalul Clinic Hudeean de :rgen CluEI;apoca;
%) Spitalul Clinic Hudeean de :rgen AGrgu =ure!
i) Spitalul Clinic de 0si%iatrie M0ro$! ?r! 6l! ObregiaM I Clinica neurologie pediatric;
E) Spitalul :niversitar de :rgen =ilitar Central Mdr! Carol ?avilaM Bucureti!
+) osteogeneza imper$ect:
a) Spitalul Clinic de :rgen pentru Copii M<rigore 6leFandrescuM, Bucureti;
b) Spitalul Clinic de :rgen pentru Copii M=!S! CurieM, Bucureti!
,) boala -abr.:
a) Spitalul Clinic Hudeean de :rgen CluE I Secia clinic de ne$rologie i dializ;
b) Spitalul Clinic de :rgen pentru Copii MS$! =ariaM "ai I Clinica "B pediatrie;
c) Spitalul Clinic Hudeean de :rgen Constana I Secia %ematologieIinterne;
d) Spitalul :niversitar de :rgen Bucureti I Secia clinic neurologie!
/) boala 0ompe:
a) Spitalul Hudeean de :rgen "alomia!
1) tirozinemia:
b) Spitalul de 0ediatrie 0iteti!
#2) =ucoviscidoza:
a) $armacii cu circuit desc%is a$late n relaie contractual cu casele de asigurri de sntate!
##) 8pidermoliza buloas:
a) $armacii cu circuit desc%is a$late n relaie contractual cu casele de asigurri de sntate!
*6+ 3i,erte$.i&$e #rteri#l ,&l0%$#r>
a) pentru copii:
a#) Spitalul Clinic Hudeean de :rgen AGrgu =ure I Centrul pentru boli cardiovasculare i transplant;
a 4) "nstitutul "nimii de :rgen pentru Boli Cardiovascular e M;icolae StncioiuM CluEI;apoca;
a &) Spitalul Clinic de :rgen pentru Copii M>ouis 9urcanuM Aimioara;
a () "nstitutul de :rgen pentru Boli Cardiovasculare M0ro$! dr! C!C! "liescuM Bucureti;
b) pentru aduli:
b 1) Institutul de Pneumoftizioloie !Prof. "r. #arius $asta! %u&ure'ti;
b 2) Institutul de (ren pentru %oli )ardio*as&ulare !Prof. "r. ).). Ilies&u!;
b +) ,pitalul )lini& de Pneumoloie Ia'i;
b () Spitalul de Boli "n$ecioase i 0neumologie MBictor BabeM Aimioara;
b *) "nstitutul "nimii de :rgen pentru Boli Cardiovasculare M;icolae StncioiuM CluEI;apoca!
#&) Sindromul 0rader 3illi!
a) $armacii cu circuit desc%is a$late n relaie contractual cu casele de asigurri de sntate!