Sunteți pe pagina 1din 16

P A R T E A I

LEGI, DECRETE, HOTRRI I ALTE ACTE


Anul 177 (XXI) Nr. 560 Miercuri, 12 august 2009
S U M A R
Nr. Pagina Nr. Pagina
HOTRRI ALE GUVERNULUI ROMNIEI
812. Hotrre privind aprobarea unor modificri i
completri n inventarul bunurilor din domeniul public
al statului aflate n administrarea Ministerului Aprrii
Naionale .................................................................... 2
ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAIEI PUBLICE CENTRALE
2.269 Ordin al ministrului culturii, cultelor i patrimoniului
naional privind clasarea n Lista monumentelor
istorice, grupa A, a imobilului Biserica Sf. Apostoli
Petru i Pavel Cazaclii din str. Cazaclii nr. 33,
oraul Odobeti, judeul Vrancea .............................. 3
2.274. Ordin al ministrului culturii, cultelor i patrimoniului
naional privind declasarea din Lista monumentelor
istorice a imobilului din os. Orhideelor nr. 26 bis,
sectorul 1, Bucureti .................................................. 3
2.275. Ordin al ministrului culturii, cultelor i patrimoniului
naional privind clasarea n Lista monumentelor
istorice, grupa B, a imobilului Conacul Golescu-
Grant din aleea ible nr. 64, sectorul 6, Bucureti .... 4
2.296. Ordin al ministrului culturii, cultelor i patrimoniului
naional privind declasarea din Lista monumentelor
istorice a imobilului Cas din str. Ion Voinescu nr. 20,
sectorul 3, Bucureti .................................................. 4
2.297. Ordin al ministrului culturii, cultelor i patrimoniului
naional privind declasarea din Lista monumentelor
istorice a imobilului Cas din Str. Fetielor nr. 6,
sectorul 3, Bucureti .................................................. 5
ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE
A ASIGURRILOR
575. Decizie privind autorizarea funcionrii ca broker
de asigurare a Societii Comerciale BRAIN
INSURANCE GROUP BROKER DE ASIGURARE
I REASIGURARE S.R.L. .................................... 5
ACTE ALE ORDINULUI ASISTENILOR MEDICALI
GENERALITI, MOAELOR
I ASISTENILOR MEDICALI DIN ROMNIA
2. Hotrre privind adoptarea Codului de etic i
deontologie al asistentului medical generalist, al
moaei i al asistentului medical din Romnia .......... 69
3. Hotrre privind adoptarea Regulamentului de
organizare i funcionare al Ordinului Asistenilor
Medicali Generaliti, Moaelor i Asistenilor Medicali
din Romnia .............................................................. 1016
HOTRRI ALE GUVERNULUI ROMNIEI
GUVERNUL ROMNIEI
H O T R R E
privind aprobarea unor modificri i completri n inventarul
bunurilor din domeniul public al statului aflate
n administrarea Ministerului Aprrii Naionale
n temeiul prevederilor art. 108 din Constituia Romniei, republicat, i al
art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea public i regimul juridic al
acesteia, cu modificrile i completrile ulterioare,
Guvernul Romniei adopt prezenta hotrre.
Art. 1. Se aprob scoaterea bunurilor din domeniul public al statului,
cuprinse n anexa nr. 4 la Hotrrea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea
inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificrile
i completrile ulterioare, avnd datele de identificare prevzute n anexele nr. 2,
3 i 8, n scopul corectrii erorilor materiale produse cu ocazia operrii modificrilor
intervenite n perioadele anterioare.
Art. 2. Se aprob scoaterea bunurilor din domeniul public al statului aflate
n administrarea Ministerului Aprrii Naionale, avnd datele de identificare
prevzute n anexa nr. 4, ca urmare a trecerii acestora n domeniul privat al statului,
potrivit prevederilor art. 10 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea public i
regimul juridic al acesteia, cu modificrile i completrile ulterioare.
Art. 3. Se aprob scoaterea din inventarul bunurilor din domeniul public
al statului aflate n administrarea Ministerului Aprrii Naionale a bunurilor avnd
datele de identificare prevzute n anexa nr. 5, ca urmare a schimbrii titularului
dreptului de administrare.
Art. 4. Se aprob scoaterea bunurilor din domeniul public al statului aflate
n administrarea Ministerului Aprrii Naionale, avnd datele de identificare
prevzute n anexa nr. 6, ca urmare a retrocedrii acestora n condiiile Legii
nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate n mod abuziv n perioada
6 martie 194522 decembrie 1989, republicat, cu modificrile i completrile
ulterioare, i ale Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare.
Art. 5. Se aprob modificarea anexei nr. 4 la Hotrrea Guvernului
nr. 1.705/2006 prin scoaterea bunurilor din inventarul centralizat al Ministerului
Aprrii Naionale, avnd datele de identificare prevzute n anexa nr. 9, ca urmare
a reorganizrii instituiei militare.
Art. 6. Se aprob modificarea datelor de identificare ale bunurilor din
domeniul public al statului aflate n administrarea Ministerului Aprrii Naionale,
avnd datele de identificare prevzute n anexa nr. 7, ca urmare a schimbrii
indicativelor numerice ale acestora.
Art. 7. Se aprob nscrierea bunurilor avnd datele de identificare
prevzute n anexa nr. 10 n inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public
al statului aflate n administrarea Ministerului Aprrii Naionale.
Art. 8. Anexa nr. 4 la Hotrrea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru
aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului,
publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 1.020 i 1.020 bis din
21 decembrie 2006, cu modificrile i completrile ulterioare i cu modificrile i
completrile aduse prin prezenta hotrre, se modific i se nlocuiete cu anexa
nr. 1.
Art. 9. Anexele nr. 110*) fac parte integrant din prezenta hotrre.
PRIM-MINISTRU
EMIL BOC
Contrasemneaz:
p. Ministrul aprrii naionale,
Viorel Oancea,
secretar de stat
Ministrul finanelor publice,
Gheorghe Pogea
Bucureti, 15 iulie 2009.
Nr. 812.
*) Anexele nr. 110 nu se public, fiind clasificate potrivit legii.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 560/12.VIII.2009
2
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 560/12.VIII.2009
3
A C T E A L E O R G A N E L O R D E S P E C I A L I T A T E
A L E A D M I N I S T R A I E I P U B L I C E C E N T R A L E
MINISTERUL CULTURII, CULTELOR I PATRIMONIULUI NAIONAL
O R D I N
privind clasarea n Lista monumentelor istorice, grupa A,
a imobilului Biserica Sf. Apostoli Petru i Pavel Cazaclii din str. Cazaclii nr. 33,
oraul Odobeti, judeul Vrancea
n temeiul prevederilor art. 13 alin. (1) pct. 2 lit. b) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice,
republicat, cu modificrile ulterioare,
n conformitate cu dispoziiile Ordinului ministrului culturii i cultelor nr. 2.260/2008 privind aprobarea Normelor
metodologice de clasare i inventariere a monumentelor istorice, cu modificrile ulterioare,
innd seama de Avizul Comisiei Naionale a Monumentelor Istorice nr. 68/E/2009,
n temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotrrea Guvernului nr. 9/2009 privind organizarea i funcionarea Ministerului
Culturii, Cultelor i Patrimoniului Naional, cu modificrile ulterioare,
ministrul culturii, cultelor i patrimoniului naional emite prezentul ordin.
Art. 1. Imobilul Biserica Sf. Apostoli Petru i Pavel
Cazaclii din str. Cazaclii nr. 33, oraul Odobeti, judeul Vrancea,
se claseaz ca monument istoric, grupa A, cod n Lista
monumentelor istorice VN-II-m-A-20956.
Art. 2. Direcia pentru Cultur, Culte i Patrimoniul Cultural
Naional a Judeului Vrancea va ndeplini procedurile de
comunicare n termen de cel mult 30 de zile de la data publicrii
prezentului ordin.
Art. 3. Prezentul ordin se public n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I.
Ministrul culturii, cultelor i patrimoniului naional,
Theodor Paleologu
Bucureti, 17 iunie 2009.
Nr. 2.269.
MINISTERUL CULTURII, CULTELOR I PATRIMONIULUI NAIONAL
O R D I N
privind declasarea din Lista monumentelor istorice a imobilului
din os. Orhideelor nr. 26 bis, sectorul 1, Bucureti
n temeiul prevederilor art. 19 alin. (3) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicat, cu
modificrile ulterioare,
n conformitate cu dispoziiile Ordinului ministrului culturii i cultelor nr. 2.260/2008 privind aprobarea Normelor
metodologice de clasare i inventariere a monumentelor istorice, cu modificrile ulterioare,
innd seama de Avizul Comisiei Naionale a Monumentelor Istorice nr. 104/E/2009,
n temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotrrea Guvernului nr. 9/2009 privind organizarea i funcionarea Ministerului
Culturii, Cultelor i Patrimoniului Naional, cu modificrile ulterioare,
ministrul culturii, cultelor i patrimoniului naional emite prezentul ordin.
Art. 1. Imobilul din os. Orhideelor nr. 26 bis, sectorul 1,
Bucureti, avnd regimul juridic de monument istoric, grupa B,
cod B-II-m-B-19312, se declaseaz.
Art. 2. Direcia pentru Cultur, Culte i Patrimoniul Cultural
Naional a Municipiului Bucureti va ndeplini procedurile de
comunicare n termen de cel mult 5 zile de la data publicrii
prezentului ordin.
Art. 3. Prezentul ordin se public n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I.
Ministrul culturii, cultelor i patrimoniului naional,
Theodor Paleologu
Bucureti, 22 iunie 2009.
Nr. 2.274.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 560/12.VIII.2009
4
MINISTERUL CULTURII, CULTELOR I PATRIMONIULUI NAIONAL
O R D I N
privind clasarea n Lista monumentelor istorice, grupa B,
a imobilului Conacul Golescu-Grant din aleea ible nr. 64, sectorul 6, Bucureti
n temeiul prevederilor art. 13 alin. (1) pct. 2 lit. e) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice,
republicat, cu modificrile ulterioare,
n conformitate cu dispoziiile Ordinului ministrului culturii i cultelor nr. 2.260/2008 privind aprobarea Normelor
metodologice de clasare i inventariere a monumentelor istorice, cu modificrile ulterioare,
innd seama de Avizul Comisiei Naionale a Monumentelor Istorice nr. 30/E/2009,
n temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotrrea Guvernului nr. 9/2009 privind organizarea i funcionarea Ministerului
Culturii, Cultelor i Patrimoniului Naional, cu modificrile ulterioare,
ministrul culturii, cultelor i patrimoniului naional emite prezentul ordin.
Art. 1. Imobilul Conacul Golescu-Grant din aleea ible
nr. 64, sectorul 6, Bucureti, se claseaz ca monument istoric,
grupa B, cod n Lista monumentelor istorice B-IV-m-B-20955.
Art. 2. Direcia pentru Cultur, Culte i Patrimoniul Cultural
Naional a Municipiului Bucureti va ndeplini procedurile de
comunicare n termen de cel mult 30 de zile de la data publicrii
prezentului ordin.
Art. 3. Prezentul ordin se public n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I.
Ministrul culturii, cultelor i patrimoniului naional,
Theodor Paleologu
Bucureti, 22 iunie 2009.
Nr. 2.275.
MINISTERUL CULTURII, CULTELOR I PATRIMONIULUI NAIONAL
O R D I N
privind declasarea din Lista monumentelor istorice a imobilului Cas
din str. Ion Voinescu nr. 20, sectorul 3, Bucureti
n temeiul prevederilor art. 19 alin. (3) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicat, cu
modificrile ulterioare,
n conformitate cu dispoziiile Ordinului ministrului culturii i cultelor nr. 2.260/2008 privind aprobarea Normelor
metodologice de clasare i inventariere a monumentelor istorice, cu modificrile ulterioare,
innd seama de Avizul Comisiei Naionale a Monumentelor Istorice nr. 128/E/2009,
n temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotrrea Guvernului nr. 9/2009 privind organizarea i funcionarea Ministerului
Culturii, Cultelor i Patrimoniului Naional, cu modificrile ulterioare,
ministrul culturii, cultelor i patrimoniului naional emite prezentul ordin.
Art. 1. Imobilul Cas din str. Ion Voinescu nr. 20, sectorul 3,
Bucureti, avnd regimul juridic de monument istoric, grupa B,
cod B-II-m-B-19902, se declaseaz.
Art. 2. Direcia pentru Cultur, Culte i Patrimoniul Cultural
Naional a Municipiului Bucureti va ndeplini procedurile de
comunicare n termen de cel mult 5 zile de la data publicrii
prezentului ordin.
Art. 3. Prezentul ordin se public n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I.
Ministrul culturii, cultelor i patrimoniului naional,
Theodor Paleologu
Bucureti, 13 iulie 2009.
Nr. 2.296.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 560/12.VIII.2009
5
MINISTERUL CULTURII, CULTELOR I PATRIMONIULUI NAIONAL
O R D I N
privind declasarea din Lista monumentelor istorice a imobilului Cas
din Str. Fetielor nr. 6, sectorul 3, Bucureti
n temeiul prevederilor art. 19 alin. (3) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicat, cu
modificrile ulterioare,
n conformitate cu dispoziiile Ordinului ministrului culturii i cultelor nr. 2.260/2008 privind aprobarea Normelor
metodologice de clasare i inventariere a monumentelor istorice, cu modificrile ulterioare,
innd seama de Avizul Comisiei Naionale a Monumentelor Istorice nr. 129/E/2009,
n temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotrrea Guvernului nr. 9/2009 privind organizarea i funcionarea Ministerului
Culturii, Cultelor i Patrimoniului Naional, cu modificrile ulterioare,
ministrul culturii, cultelor i patrimoniului naional emite prezentul ordin.
Art. 1. Imobilul Cas din Str. Fetielor nr. 6, sectorul 3,
Bucureti, avnd regimul juridic de monument istoric, grupa B,
cod B-II-m-B-18726, se declaseaz.
Art. 2. Direcia pentru Cultur, Culte i Patrimoniul Cultural
Naional a Municipiului Bucureti va ndeplini procedurile de
comunicare n termen de cel mult 5 zile de la data publicrii
prezentului ordin.
Art. 3. Prezentul ordin se public n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I.
Ministrul culturii, cultelor i patrimoniului naional,
Theodor Paleologu
Bucureti, 13 iulie 2009.
Nr. 2.297.
A C T E A L E C O M I S I E I D E S U P R A V E G H E R E
A A S I G U R R I L O R
COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURRILOR
D E C I Z I E
privind autorizarea funcionrii ca broker de asigurare a Societii Comerciale
BRAIN INSURANCE GROUP BROKER DE ASIGURARE I REASIGURARE S.R.L.
n conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare i supravegherea asigurrilor, cu modificrile
i completrile ulterioare, i ale normelor emise n aplicarea acesteia,
n baza hotrrii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurrilor din data de 21 iulie 2009 prin care s-a aprobat cererea
Societii Comerciale BRAIN INSURANCE GROUP BROKER DE ASIGURARE I REASIGURARE S.R.L. de obinere a
autorizaiei de funcionare ca broker de asigurare,
Comisia de Supraveghere a Asigurrilor decide:
Art. 1. Societatea Comercial BRAIN INSURANCE
GROUP BROKER DE ASIGURARE I REASIGURARE
S.R.L., cu sediul social n municipiul Timioara, Bd. Eroilor de la
Tisa nr. 67A, camera 1, judeul Timi, nr. de ordine n registrul
comerului J35/3451/26.09.2008, cod unic de nregistrare
24522249/29.09.2008, este autorizat s funcioneze ca broker
de asigurare avnd ca obiect de activitate numai activitatea de
broker de asigurare, conform prevederilor Legii nr. 32/2000
privind activitatea de asigurare i supravegherea asigurrilor, cu
modificrile i completrile ulterioare.
Art. 2. Societatea comercial prevzut la art. 1 are
dreptul de a practica activitatea de broker de asigurare ncepnd
cu data nregistrrii n Registrul brokerilor de asigurare.
Art. 3. Societatea comercial prevzut la art. 1 are
obligaia s depun la Comisia de Supraveghere a Asigurrilor
copii ale documentelor privind plata ratelor primelor de asigurare
aferente contractului de asigurare de rspundere civil
profesional, pe msura achitrii acestora, s deschid Jurnalul
asistenilor n brokeraj i s nscrie n Registrul intermediarilor n
asigurri i/sau reasigurri personalul propriu conform Ordinului
preedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurrilor
nr. 10/2007 pentru punerea n aplicare a Normelor privind
Registrul intermediarilor n asigurri i/sau n reasigurri, cu
modificrile i completrile ulterioare.
Preedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurrilor,
Angela Toncescu
Bucureti, 28 iulie 2009.
Nr. 575.
ACTE ALE ORDINULUI ASISTENILOR MEDICALI GENERALITI,
MOAELOR I ASISTENILOR MEDICALI DIN ROMNIA
ORDINUL ASISTENILOR MEDICALI GENERALITI, MOAELOR I ASISTENILOR MEDICALI DIN ROMNIA
H O T R R E
privind adoptarea Codului de etic i deontologie al asistentului medical generalist,
al moaei i al asistentului medical din Romnia
n temeiul art. 52 alin. (3) din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent
medical generalist, a profesiei de moa i a profesiei de asistent medical, precum i organizarea i funcionarea Ordinului
Asistenilor Medicali Generaliti, Moaelor i Asistenilor Medicali din Romnia,
Adunarea general naional a Ordinului Asistenilor Medicali Generaliti, Moaelor i Asistenilor Medicali din
Romnia emite urmtoarea hotrre:
Art. 1. Adunarea general naional a Ordinului
Asistenilor Medicali Generaliti, Moaelor i Asistenilor
Medicali din Romnia adopt Codul de etic i deontologie al
asistentului medical generalist, al moaei i al asistentului
medical din Romnia, prevzut n anexa care face parte
integrant din prezenta hotrre.
Art. 2. Codul de etic i deontologie al asistentului medical
generalist, al moaei i al asistentului medical din Romnia se
public n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.
Preedintele Ordinului Asistenilor Medicali Generaliti,
Moaelor i Asistenilor Medicali din Romnia,
Mircea Timofte
Bucureti, 9 iulie 2009.
Nr. 2.
ANEX
C O D U L D E E T I C I D E O N T O L O G I E
al asistentului medical generalist, al moaei i al asistentului medical din Romnia
CAPITOLUL I
Principii generale
Art. 1. Codul de etic i deontologie al asistentului medical
generalist, al moaei i al asistentului medical din Romnia
cuprinde un ansamblu de principii i reguli ce reprezint valorile
fundamentale n baza crora se exercit profesia de asistent
medical generalist, profesia de moa i profesia de asistent
medical pe teritoriul Romniei.
Art. 2. Codul de etic i deontologie al asistentului
medical generalist, al moaei i al asistentului medical din
Romnia are drept principal scop:
a) ocrotirea drepturilor pacienilor;
b) respectarea obligaiilor profesionale de ctre asistenii
medicali generaliti, moae i asistenii medicali;
c) aprarea demnitii i a prestigiului profesiunii de asistent
medical generalist, de moa i de asistent medical;
d) recunoaterea profesiei, a responsabilitii i ncrederii
conferite de societate, precum i a obligaiilor interne ce deriv
din aceast ncredere.
Art. 3. Principiile fundamentale n baza crora se exercit
profesia de asistent medical generalist, profesia de moa i
profesia de asistent medical pe teritoriul Romniei sunt
urmtoarele:
a) exercitarea profesiei se face exclusiv n respect fa de
viaa i de persoana uman;
b) n orice situaie primeaz interesul pacientului i sntatea
public;
c) respectarea n orice situaie a drepturilor pacientului;
d) colaborarea, ori de cte ori este cazul, cu toi factorii
implicai n asigurarea strii de sntate a pacientului;
e) acordarea serviciilor se va face la cele mai nalte
standarde de calitate posibile, pe baza unui nivel nalt de
competene, aptitudini practice i performane profesionale fr
niciun fel de discriminare;
f) n exercitarea profesiei asistenii medicali generaliti,
moaele i asistenii medicali trebuie s dovedeasc loialitate
i solidaritate unii fa de alii n orice mprejurare, s i acorde
colegial ajutor i asisten pentru realizarea ndatoririlor
profesionale;
g) asistenii medicali generaliti, moaele i asistenii
medicali trebuie s se comporte cu cinste i demnitate
profesional i s nu prejudicieze n niciun fel profesia sau s
submineze ncrederea pacientului.
CAPITOLUL II
Responsabilitatea personal, integritatea
i independena profesional a asistenilor
medicali generaliti, moaelor i asistenilor medicali
Art. 4. Asistentul medical generalist, moaa i asistentul
medical trebuie s evite n exercitarea profesiei atitudinile ce
aduc atingere onoarei profesiei i s evite tot ceea ce este
incompatibil cu demnitatea i moralitatea individual i
profesional.
Art. 5. Asistentul medical generalist, moaa i asistentul
medical au obligaia s manifeste o conduit ireproabil fa
de bolnav, respectnd ntotdeauna demnitatea acestuia.
Art. 6. n caz de pericol public, asistentul medical
generalist, moaa i asistentul medical nu au dreptul s i
abandoneze bolnavii, cu excepia unui ordin formal al unei
autoriti competente, conform legii.
Art. 7. Asistentul medical generalist, moaa i asistentul
medical sunt rspunztori pentru fiecare dintre actele lor
profesionale.
Art. 8. Pentru riscurile ce decurg din activitatea
profesional, asistenii medicali generaliti, moaele i asistenii
medicali din sistemul public sau privat ncheie o asigurare de
rspundere civil pentru greeli n activitatea profesional.
6
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 560/12.VIII.2009
7
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 560/12.VIII.2009
Art. 9. ncredinarea atribuiilor proprii unor persoane
lipsite de competen constituie greeal deontologic.
Art. 10. Asistentul medical generalist, moaa i asistentul
medical trebuie s comunice cu pacientul ntr-o manier
adecvat, folosind un limbaj respectuos, minimaliznd
terminologia de specialitate pe nelesul acestora.
Art. 11. Asistentul medical generalist, moaa i asistentul
medical trebuie s evite orice modalitate de a cere recompense,
altele dect formele legale de plat.
CAPITOLUL III
Raporturi profesionale cu ali profesioniti din domeniul
medico-sanitar i instituii
SECIUNEA 1
Raporturile profesionale cu ali profesioniti
din domeniul sanitar
Art. 12. n baza spiritului de echip, asistenii medicali
generaliti, moaele i asistenii medicali i datoreaz sprijin
reciproc.
Art. 13. Constituie nclcri ale regulilor etice:
a) jignirea i calomnierea profesional;
b) blamarea i defimarea profesional;
c) orice alt act sau fapt care poate aduce atingere demnitii
profesionale a asistentului medical generalist, a moaei i a
asistentului medical.
Art. 14. (1) n cazul unor nenelegeri, n considerarea
calitii profesionale, conflictul n prim instan trebuie mediat
de biroul consiliului judeean, la nivel judeean/municipiului
Bucureti, i de Biroul executiv, la nivel naional.
(2) Dac acesta persist, cei implicai se pot adresa Comisiei
de etic i deontologie sau justiiei, fiind interzis perturbarea
activitii profesionale din aceste cauze.
(3) n cazul n care se constat nclcri ale regulilor etice, se
urmeaz procedura de sancionare, conform prevederilor
Statutului Ordinului Asistenilor Medicali Generaliti, Moaelor
i Asistenilor Medicali din Romnia, adoptat prin Hotrrea
Adunrii generale naionale a Ordinului Asistenilor Medicali
Generaliti, Moaelor i Asistenilor Medicali din Romnia
nr. 1/2009.
Art. 15. n cazul colaborrii mai multor asisteni medicali
generaliti, moae i asisteni medicali pentru examinarea,
tratamentul sau ngrijirea aceluiai pacient, fiecare practician i
asum responsabilitatea individual prin aplicarea parafei
profesionale n dreptul fiecrei manevre sau tehnici executate
personal.
Art. 16. n interesul pacienilor, asistenii medicali
generaliti, moaele i asistenii medicali vor avea relaii de
colaborare cu celelalte profesii din domeniul sanitar, cu
respectarea demnitii i onoarei profesionale.
SECIUNEA a 2-a
Raporturile profesionale cu instituiile
Art. 17. Angajatorul trebuie s asigure condiii optime
asistentului medical generalist, moaei i asistentului medical n
exercitarea profesiei.
Art. 18. Asistentul medical generalist, moaa i asistentul
medical aduc la cunotina persoanelor competente i
autoritilor competente orice circumstan care poate prejudicia
ngrijirea sau calitatea tratamentelor, n special n ceea ce
privete efectele asupra persoanei sau care limiteaz exerciiul
profesional.
Art. 19. Asistentul medical generalist, moaa i asistentul
medical, n concordan cu diferitele niveluri de responsabilitate
pe care le ndeplinesc, contribuie la orientarea politicilor i
dezvoltarea sistemului de sntate.
CAPITOLUL IV
Educaia medical continu
Art. 20. n vederea creterii gradului de pregtire
profesional, asistenii medicali generaliti, moaele i asistenii
medicali au obligaia s efectueze cursuri i alte forme de
educaie continu creditate de Ordinul Asistenilor Medicali
Generaliti, Moaelor i Asistenilor Medicali din Romnia,
denumit n continuare OAMGMAMR, precum i alte forme de
educaie continu prevzute de lege pentru ndeplinirea
numrului minim de credite anual necesar reautorizrii
exercitrii profesiei.
CAPITOLUL V
Obligaii etice i deontologice
SECIUNEA 1
Obligaia acordrii ngrijirilor medicale
Art. 21. Asistentul medical generalist, moaa i asistentul
medical, n exercitarea profesiei, nu pot face discriminri pe
baza rasei, sexului, vrstei, apartenenei etnice, originii naionale
sau sociale, religiei, opiunilor politice sau antipatiei personale,
a condiiei sociale fa de pacieni.
Art. 22. Asistentul medical generalist, moaa i asistentul
medical au obligaia de a lua msuri de acordare a primului
ajutor.
Art. 23. Asistentul medical generalist, moaa i asistentul
medical au obligaia s acorde asisten medical i ngrijirile
necesare n limita competenei lor profesionale.
Art. 24. n caz de calamiti naturale (cutremure, inundaii,
epidemii, incendii) sau accidentri n mas (naufragii, accidente
rutiere sau aviatice, accidente nucleare etc.), asistentul medical
generalist, moaa i asistentul medical sunt obligai s rspund
la chemare, s i ofere de bunvoie serviciile de ngrijire,
imediat ce au luat cunotin despre eveniment.
Art. 25. (1) Voina pacientului n alegerea asistentului
medical generalist, a moaei i a asistentului medical trebuie
ntotdeauna respectat, indiferent care ar fi sensul acesteia.
(2) Dac pacientul se afl ntr-o stare fizic sau psihic ce
nu i permite exprimarea lucid a voinei, aparintorii sau
apropiaii celui suferind trebuie prevenii i informai corect,
pentru a hotr n numele acestuia, cu excepia imposibilitii (de
identificare, de comunicare, de deplasare etc.) sau a urgenelor.
Art. 26. Dac n urma examinrii sau n cursul ngrijirilor
asistentul medical generalist, moaa i asistentul medical
consider c nu au suficiente cunotine sau experien pentru
a asigura o asisten corespunztoare, se vor consulta cu ali
colegi sau vor ndruma bolnavul ctre ali specialiti.
Art. 27. Asistentul medical generalist, moaa i asistentul
medical vor pstra o atitudine de strict neutralitate i
neamestec n problemele familiale (morale, materiale etc.) ale
pacientului, exprimndu-i prerea numai dac intervenia este
motivat de interesul sntii pacientului, cu consimmntul
prealabil al acestuia.
Art. 28. Asistentul medical generalist, moaa i asistentul
medical pot refuza acordarea unor ngrijiri ctre pacient atunci
cnd refuzul este justificat de interesul sntii pacientului, cu
excepia situaiilor de urgen.
SECIUNEA a 2-a
Respectarea drepturilor pacientului
Art. 29. Pacientul are urmtoarele drepturi: dreptul la
informaia medical, dreptul la consimmnt, dreptul la
confidenialitatea informaiilor i viaa privat, drepturi n
domeniul reproducerii, drepturi la tratament i ngrijiri medicale.
8
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 560/12.VIII.2009
SECIUNEA a 3-a
Consimmntul
Art. 30. O intervenie medical nu se poate efectua dect
dup ce pacientul sau reprezentantul legal al acestuia, n
cunotin de cauz, i-a dat consimmntul. Pacientul are
dreptul s refuze sau s opreasc o intervenie medical,
asumndu-i n scris rspunderea pentru decizia sa;
consecinele refuzului su, al opririi actelor medicale trebuie
explicate pacientului.
Art. 31. Consimmntul pacientului sau, dup caz, al
reprezentantului legal al acestuia este obligatoriu:
a) pentru recoltarea, pstrarea, folosirea tuturor produselor
biologice prelevate din corpul su, n vederea stabilirii
diagnosticului sau a tratamentului cu care acesta este de acord;
b) n cazul supunerii la orice fel de intervenie medical;
c) n cazul participrii sale la nvmntul medical clinic i la
cercetarea tiinific;
d) n cazul fotografierii sau filmrii sale ntr-o unitate
medical;
e) n cazul donrii de snge n condiiile prevzute de lege.
Art. 32. Consimmntul pacientului sau al
reprezentantului legal al acestuia, dup caz, nu este obligatoriu
n urmtoarele situaii:
a) cnd pacientul nu i poate exprima voina, dar este
necesar o intervenie medical de urgen;
b) n cazul n care furnizorii de servicii medicale consider
c intervenia este n interesul pacientului, iar reprezentantul
legal refuz s i dea consimmntul, asistentul medical
generalist, moaa i asistentul medical sunt obligai s anune
medicul curant/de gard (decizia fiind declinat unei comisii de
arbitraj de specialitate).
SECIUNEA a 4-a
Secretul profesional
Art. 33. (1) Secretul profesional este obligatoriu.
(2) Secretul profesional exist i fa de aparintori, colegi
sau alte persoane din sistemul sanitar, neinteresate n
tratament, chiar i dup terminarea tratamentului i decesul
pacientului.
Art. 34. Obiectul secretului profesional l constituie tot
ceea ce asistentul medical generalist, moaa i asistentul
medical, n calitatea lor de profesionist, au aflat direct sau
indirect n legtur cu viaa intim a pacientului, a familiei, a
aparintorilor, precum i problemele de diagnostic, prognostic,
tratament, circumstane n legtur cu boala i alte diverse fapte,
inclusiv rezultatul autopsiei.
Art. 35. Asistentul medical generalist, moaa i asistentul
medical rspund disciplinar pentru destinuirea secretului
profesional, excepie fcnd situaia n care pacientul i-a dat
consimmntul expres pentru divulgarea acestor informaii, n
tot sau n parte.
Art. 36. Interesul general al societii (prevenirea i
combaterea epidemiilor, a bolilor venerice, a bolilor cu extindere
n mas i altele asemenea prevzute de lege) primeaz fa
de interesul personal al pacientului.
Art. 37. n comunicrile tiinifice, cazurile vor fi astfel
prezentate nct identitatea pacientului s nu poat fi
recunoscut.
Art. 38. Informaiile cu caracter confidenial pot fi furnizate
de ctre asistentul medical generalist, moaa i asistentul
medical numai n cazul n care pacientul i d consimmntul
explicit sau dac legea o cere n mod expres.
CAPITOLUL VI
Situaii speciale n practicarea profesiunii
n sistem instituionalizat
SECIUNEA 1
Situaia bolnavului psihic
Art. 39. Persoanele cu tulburri psihice beneficiaz de
asisten medical i de ngrijiri de sntate de aceeai calitate
cu cele aplicate altor categorii de bolnavi i adaptate cerinelor
lor de sntate.
Art. 40. Orice persoan cu tulburri psihice trebuie
aprat de daunele pe care ar putea s i le produc
administrarea nejustificat a unui medicament, tehnic sau
manevr de ngrijire i tratament, de maltratrile din partea altor
pacieni sau persoane ori de alte acte de natur s antreneze o
suferin fizic sau psihic.
Art. 41. (1) Pacientul cu tulburri psihice trebuie s fie
implicat n procesul de luare a deciziei att ct permite
capacitatea lui de nelegere. n cazul n care pacientul cu
tulburri psihice nu i poate exprima liber voina,
consimmntul n scris trebuie luat de la reprezentantul legal
al acestuia.
(2) Nu este necesar obinerea consimmntului n condiiile
prevzute la alin. (1) atunci cnd este necesar intervenia de
urgen.
(3) Pacientul are dreptul s refuze sau s opreasc o
intervenie medical, dup caz, asumndu-i n scris
rspunderea pentru decizia sa; consecinele refuzului sau ale
opririi actelor medicale trebuie explicate pacientului, cu
informarea medicului, dac ntreruperea tratamentului sau a
ngrijirilor are drept consecin punerea n pericol a vieii
pacientului.
Art. 42. Orice persoan care sufer de tulburri psihice
trebuie tratat cu omenie i respectul demnitii umane i trebuie
s fie aprat mpotriva oricror forme de exploatare
economic, sexual sau de alt natur, mpotriva tratamentelor
vtmtoare i degradante. Nu este admis nicio discriminare
bazat pe o tulburare psihic.
SECIUNEA a 2-a
Prescrierea, eliberarea pe baza unei reete medicale
i administrarea drogurilor
Art. 43. Prescrierea, eliberarea pe baza unei reete
medicale i administrarea drogurilor, n alte condiii dect cele
prevzute de lege, constituie infraciune.
SECIUNEA a 3-a
Pacientul privat de libertate
Art. 44. Asistentului medical generalist, moaei i
asistentului medical care ngrijesc un pacient privat de libertate
le este interzis s aduc atingere integritii fizice, psihice sau
demnitii acestuia.
Art. 45. Dac asistentul medical generalist, moaa i
asistentul medical constat c pacientul privat de libertate a
suportat maltratri, acetia au obligaia s informeze organele
competente.
SECIUNEA a 4-a
Situaia pacienilor infectai cu HIV sau bolnavi de SIDA
Art. 46. (1) Pacienii infectai cu HIV sau bolnavi de SIDA
au dreptul la ngrijire i tratament medical n mod
nediscriminatoriu, asistentul medical generalist, moaa i
asistentul medical fiind obligai s asigure ngrijirile de sntate
i tratamentele prescrise acestor pacieni.
9
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 560/12.VIII.2009
(2) Pstrarea confidenialitii asupra datelor privind
persoanele infectate cu HIV sau bolnave de SIDA este
obligatorie pentru asistentul medical generalist, moaa i
asistentul medical care au n ngrijire, supraveghere i/sau
tratament astfel de persoane.
(3) ntre specialitii medico-sanitari, informaiile cu privire la
statusul HIV/SIDA al unui pacient trebuie s fie comunicate.
CAPITOLUL VII
Practicarea profesiunii n sistem privat.
ngrijirile la domiciliu
Art. 47. Asistenii medicali generaliti, moaele i asistenii
medicali exercit profesia n regim salarial i/sau independent.
Art. 48. Asistentul medical generalist, moaa i asistentul
medical care i desfoar activitatea n calitate de titular sau
asociat al unui cabinet de practic medical pot furniza ngrijiri
medicale la domiciliu, dac sunt autorizai n acest sens, n
conformitate cu prevederile legale privind organizarea i
funcionarea ngrijirilor la domiciliu.
Art. 49. Asistentul medical generalist, moaa i asistentul
medical sunt obligai s comunice medicului care a recomandat
aceste servicii situaia evoluiei strii de sntate a pacientului
ngrijit.
Art. 50. Asistentul medical generalist, moaa i asistentul
medical chemai ntr-o familie ori colectivitate trebuie s
respecte regulile de igien i de profilaxie, n exercitarea
profesiei.
CAPITOLUL VIII
Probleme ale ngrijirii minorilor
Art. 51. Dac asistentul medical generalist, moaa i
asistentul medical apreciaz c minorul este victima unei
agresiuni sau privaiuni, trebuie s ncerce s l protejeze, uznd
de prudene, i s alerteze autoritatea competent.
Art. 52. Asistentul medical generalist, moaa i asistentul
medical trebuie s fie aprtorul copilului bolnav, dac apreciaz
c starea de sntate nu este bine neleas sau nu este
suficient de bine protejat.
Art. 53. n vederea efecturii tehnicilor i/sau a manevrelor
de ngrijire i/sau de tratament asupra unui minor,
consimmntul trebuie obinut de la reprezentantul legal al
minorului, cu excepia situaiilor de urgen.
CAPITOLUL IX
Probleme ale experimentrii pe om
Art. 54. (1) Se interzice provocarea de mbolnviri
artificiale unor oameni sntoi, din raiuni experimentale.
(2) Dispoziiile prezentului articol se completeaz cu celelalte
prevederi legale incidente n materie.
Art. 55. Impunerea, cu fora sau prin inducere n eroare,
a experimentului pe om reprezint o abatere grav pentru orice
asistent medical generalist, moa i asistent medical care
particip n mod voluntar i contient la asemenea fapte.
CAPITOLUL X
Dispoziii speciale
Art. 56. La primirea n OAMGMAMR, asistentul medical
generalist, moaa i asistentul medical vor depune urmtorul
jurmnt:
n numele Vieii i al Onoarei,
jur s mi exercit profesia cu demnitate, s respect fiina
uman i drepturile sale i s pstrez secretul profesional.
Jur c nu voi ngdui s se interpun ntre datoria mea i
pacient consideraii de naionalitate, ras, religie, apartenen
politic sau stare social.
Voi pstra respectul deplin pentru viaa uman chiar sub
ameninare i nu voi utiliza cunotinele mele medicale contrar
legilor umanitii.
Fac acest jurmnt n mod solemn i liber!
Art. 57. Dovedirea calitii de membru al OAMGMAMR se
face cu certificatul de membru, eliberat de OAMGMAMR.
Art. 58. Actele medicale i de ngrijire efectuate de
asisteni medicali generaliti, moae i asisteni medicali vor
purta parafa i semntura acestora, pentru asumarea
rspunderii individuale i probarea responsabilitii profesionale.
Art. 59. Modelul certificatului de membru i al parafei
profesionale sunt adoptate de Consiliul Naional al
OAMGMAMR, ca anexe ale Statutului Ordinului Asistenilor
Medicali Generaliti, Moaelor i Asistenilor Medicali din
Romnia, adoptat prin Hotrrea Adunrii generale naionale a
Ordinului Asistenilor Medicali Generaliti, Moaelor i
Asistenilor Medicali din Romnia nr. 1/2009 i fac parte
integrant din acesta.
CAPITOLUL XI
Dispoziii finale
Art. 60. Nerespectarea prevederilor prezentului cod de
etic i deontologie constituie abatere i atrage rspunderea
disciplinar.
Art. 61. Rspunderea disciplinar a membrilor
OAMGMAMR nu exclude rspunderea civil, penal,
administrativ sau material.
Art. 62. Procedura de sesizare i soluionare a cauzelor
este prevzut n Statutul OAMGMAMR.
Art. 63. Toi asistenii medicali generaliti, moaele i
asistenii medicali au obligaia de a informa consiliul judeean al
OAMGMAMR, respectiv al municipiului Bucureti despre
modificrile survenite n situaia lor profesional.
Art. 64. Consiliul judeean al OAMGMAMR, respectiv al
municipiului Bucureti va informa Consiliul naional al
OAMGMAMR cu privire la aceste modificri.
Art. 65. Prevederile prezentului cod de etic i deontologie
se completeaz corespunztor cu dispoziiile Legii nr. 46/2003
privind drepturile pacientului, cu prevederile Ordonanei de
urgen a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei
de asistent medical generalist, a profesiei de moa i a
profesiei de asistent medical, precum i organizarea i
funcionarea Ordinului Asistenilor Medicali Generaliti,
Moaelor i Asistenilor Medicali din Romnia, ale Statutului
Ordinului Asistenilor Medicali Generaliti, Moaelor i
Asistenilor Medicali din Romnia, adoptat prin Hotrrea
Adunrii generale naionale a Ordinului Asistenilor Medicali
Generaliti, Moaelor i Asistenilor Medicali din Romnia
nr. 1/2009, ale Regulamentului de organizare i funcionare al
Ordinului Asistenilor Medicali Generaliti, Moaelor i
Asistenilor Medicali din Romnia, adoptat prin Hotrrea
Adunrii generale naionale a Ordinului Asistenilor Medicali
Generaliti, Moaelor i Asistenilor Medicali din Romnia
nr. 3/2009, precum i cu normele legale n materie pe
specialiti, cu modificrile ulterioare.
Art. 66. Completarea sau modificarea prezentului cod de
etic i deontologie se va face de ctre Adunarea general
naional, la propunerea Consiliului naional al OAMGMAMR.
Art. 67. La data intrrii n vigoare a prezentului cod de
etic i deontologie se abrog Codul de etic i deontologie
profesional al asistentului medical i al moaei din Romnia,
adoptat de Adunarea general naional a Ordinului Asistenilor
Medicali i Moaelor din Romnia.
Art. 68. Prezentul cod de etic i deontologie a fost
adoptat de Adunarea general naional a OAMGMAMR n data
de 9 iulie 2009 i intr n vigoare la data publicrii sale n
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.
ORDINUL ASISTENILOR MEDICALI GENERALITI, MOAELOR I ASISTENILOR MEDICALI DIN ROMNIA
H O T R R E
privind adoptarea Regulamentului de organizare i funcionare al Ordinului
Asistenilor Medicali Generaliti, Moaelor i Asistenilor Medicali din Romnia
n temeiul art. 52 alin. (3) din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent
medical generalist, a profesiei de moa i a profesiei de asistent medical, precum i organizarea i funcionarea Ordinului
Asistenilor Medicali Generaliti, Moaelor i Asistenilor Medicali din Romnia,
Adunarea general naional a Ordinului Asistenilor Medicali Generaliti, Moaelor i Asistenilor Medicali din
Romnia emite urmtoarea hotrre:
Art. 1. Adunarea general naional a Ordinului
Asistenilor Medicali Generaliti, Moaelor i Asistenilor
Medicali din Romnia adopt Regulamentul de organizare i
funcionare al Ordinului Asistenilor Medicali Generaliti,
Moaelor i Asistenilor Medicali din Romnia, prevzut n anexa
care face parte integrant din prezenta hotrre.
Art. 2. Regulamentul de organizare i funcionare al
Ordinului Asistenilor Medicali Generaliti, Moaelor i
Asistenilor Medicali din Romnia se public n Monitorul Oficial
al Romniei, Partea I.
Preedintele Ordinului Asistenilor Medicali Generaliti,
Moaelor i Asistenilor Medicali din Romnia,
Mircea Timofte
Bucureti, 9 iulie 2009.
Nr. 3.
ANEX
R E G U L A M E N T
de organizare i funcionare al Ordinului Asistenilor Medicali Generaliti, Moaelor i Asistenilor Medicali
din Romnia
CAPITOLUL I
Dispoziii generale
Art. 1. (1) Ordinul Asistenilor Medicali Generaliti,
Moaelor i Asistenilor Medicali din Romnia (OAMGMAMR)
se organizeaz i funcioneaz ca organizaie profesional, cu
personalitate juridic, neguvernamental, de interes public,
apolitic, fr scop patrimonial, cu responsabiliti delegate de
autoritatea de stat, avnd ca obiect de activitate controlul i
supravegherea exercitrii profesiei de asistent medical
generalist, a profesiei de moa i, respectiv, a profesiei de
asistent medical, ca profesii liberale de practic public
autorizate.
(2) OAMGMAMR are autonomie instituional n domeniul
su de competen normativ i jurisdicional profesional i i
exercit atribuiile fr posibilitatea vreunei imixtiuni, n condiiile
legii.
(3) OAMGMAMR cuprinde toi asistenii medicali generaliti,
moaele i asistenii medicali care exercit profesia de asistent
medical generalist, moa i asistent medical, n condiiile legii.
(4) Activitile asistentului medical generalist, ale moaei i
ale asistentului medical se exercit n conformitate cu
prevederile Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 144/2008
privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a
profesiei de moa i a profesiei de asistent medical, precum i
organizarea i funcionarea Ordinului Asistenilor Medicali
Generaliti, Moaelor i Asistenilor Medicali din Romnia i cu
respectarea normelor elaborate de Ministerul Sntii, n
colaborare cu OAMGMAMR.
(5) Asistenii medicali generaliti, moaele i asistenii
medicali care ntrunesc condiiile prevzute de Ordonana de
urgen a Guvernului nr. 144/2008 i exercit profesia pe baza
certificatului de membru eliberat de OAMGMAMR, avizat anual.
(6) Avizul anual se acord numai dup ncheierea asigurrii
de rspundere civil pentru greeli n activitatea profesional,
valabil pentru anul respectiv. Certificatul de membru este nsoit
de fia de eviden elaborat de Consiliul Naional al Ordinului
Asistenilor Medicali Generaliti, Moaelor i Asistenilor
Medicali din Romnia.
Art. 2. Sigla organizaiei OAMGMAMR va fi aplicat pe
toate actele emise de OAMGMAMR att la nivel naional, ct i
judeean, cu menionarea filialei, a sediului acesteia i a
celorlalte elemente de identificare cerute de prevederile legale.
Art. 3. Sediul central al OAMGMAMR este n Bucureti,
str. Ing. Zablovschi nr. 76, sectorul 1. Sediul filialelor judeene
este n oraul reedin de jude, respectiv n municipiul
Bucureti, pentru filiala municipiului Bucureti.
CAPITOLUL II
Patrimoniul OAMGMAMR. Veniturile i cheltuielile
Art. 4. (1) OAMGMAMR are patrimoniu propriu pe care l
administreaz cu diligena unui bun proprietar.
(2) Patrimoniul OAMGMAMR este alctuit din totalitatea
bunurilor mobile i imobile, dobndite n condiiile legii.
(3) n exercitarea drepturilor sale, OAMGMAMR posed i
folosete bunurile aflate n patrimoniul su i, dup caz, dispune
de acestea, n condiiile legii, n scopul realizrii obiectului su
de activitate, beneficiind de rezultatele utilizrii acestora.
Art. 5. (1) Patrimoniul OAMGMAMR este gestionat de
Biroul executiv al OAMGMAMR, iar la nivel de filial, de Biroul
Consiliului, respectiv al municipiului Bucureti.
10
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 560/12.VIII.2009
11
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 560/12.VIII.2009
(2) Contabilitatea patrimoniului i a activitilor desfurate
la nivel naional, ct i la nivelul filialelor se organizeaz i se
conduce potrivit legislaiei financiare n vigoare.
Art. 6. Organizarea i conducerea activitii contabile se
asigur de ctre personal specializat att la nivel naional, ct i
la nivelul filialelor, care au obligaia organizrii i conducerii
contabilitii proprii la sediile declarate, n conformitate cu
prevederile legale n vigoare.
Art. 7. (1) Veniturile OAMGMAMR se constituie din:
a) taxe de nscriere;
b) cotizaii lunare;
c) donaii i sponsorizri de la persoane fizice ori juridice, n
condiiile legii;
d) fonduri rezultate din diferite taxe pentru manifestri
tiinifice, n condiiile legii;
e) contravaloarea serviciilor prestate membrilor sau
persoanelor fizice i juridice, inclusiv din organizarea de cursuri
i alte forme de educaie medical continu;
f) ncasri din vnzarea publicaiilor proprii;
g) drepturi editoriale, publicate n publicaiile editate de
OAMGMAMR;
h) alte surse, cu respectarea dispoziiilor legale.
(2) Cheltuielile OAMGMAMR sunt reprezentate de sumele
ori valorile pltite sau de pltit, aferente activitii desfurate.
Art. 8. (1) Veniturile i cheltuielile organizaiei se stabilesc
prin bugetul de venituri i cheltuieli pentru fiecare exerciiu
financiar.
(2) Bugetul de venituri i cheltuieli se elaboreaz anual att
la nivelul filialelor, ct i la nivel naional i se aprob de consiliul
judeean/al municipiului Bucureti, respectiv de Consiliul
Naional al OAMGMAMR i poate suferi rectificri.
CAPITOLUL III
Atribuii de competena Consiliului Naional,
Biroului executiv, preedintelui, preedintelui de onoare
OAMGMAMR, preedintelui OAMGMAMR
al consiliului judeean/consiliului municipiului Bucureti
Art. 9. Organele de conducere la nivel naional ale
OAMGMAMR: Consiliul Naional, Biroul executiv, preedintele,
preedintele de onoare, preedintele consiliului
judeean/consiliului municipiului Bucureti ndeplinesc, n afara
atribuiilor prevzute de Ordonana de urgen a Guvernului
nr. 144/2008 i Statutul OAMGMAMR, i urmtoarele atribuii:
1. Consiliul Naional:
a) analizeaz i avizeaz regulamentul de organizare i
funcionare;
b) aprob strategia OAMGMAMR;
c) promoveaz interesele membrilor OAMGMAMR n cadrul
asigurrilor de rspundere civil profesional;
d) aprob regulamentele i normele interne elaborate de
Biroul executiv;
e) aprob fia-cadru a posturilor de asistent medical
generalist, moa i asistent medical;
f) aprob proiecte de metodologii, de ghiduri i de protocoale
de practic, la propunerea Biroului executiv;
2. Biroul executiv:
a) aprob Regulamentul intern, Regulamentul de analiz i
proiectare a posturilor, Regulamentul de evaluare a
performanelor profesionale, Regulamentul de recrutare,
selectare i angajare a personalului, Regulamentul de salarizare
i alte drepturi de personal pentru personalul din cadrul
aparatului propriu al OAMGMAMR i alte regulamente interne;
b) aprob Regulamentul de organizare i funcionare al
Biroului executiv al OAMGMAMR;
c) elaboreaz proiectul bugetului de venituri i cheltuieli al
OAMGMAMR;
d) ia decizii n situaii de urgen, n vederea nlturrii unor
riscuri care ar aduce atingere intereselor organizaiei, pe care
ulterior le va supune spre aprobare/validare Consiliului Naional;
e) aprob componena nominal a membrilor comisiilor de
specialitate;
f) colaboreaz cu Ministerul Sntii n vederea elaborrii
metodologiilor i a tematicilor de cursuri, examene, de acordare
de competene i de grade profesionale, pentru asisteni
medicali, moae i asisteni medicali;
g) aprob criteriile i standardele privind asigurarea calitii
serviciilor de ngrijiri de sntate;
h) colaboreaz cu Ministerul Sntii i Casa Naional de
Asigurri de Sntate la elaborarea contractului-cadru, privind
condiiile acordrii asistenei medicale n cadrul sistemului de
asigurri sociale de sntate i a normelor de aplicare a
acestora;
3. preedintele, preedintele de onoare:
a) aprob structura de personal a aparatului propriu al
OAMGMAMR;
b) elaboreaz Regulamentul de organizare i funcionare al
Biroului executiv al OAMGMAMR.
Art. 10. Consiliul judeean/Consiliul municipiului Bucureti
aprob Regulamentul intern i alte regulamente i norme interne
privind recrutarea, selectarea, angajarea personalului,
salarizarea i alte drepturi de personal pentru personalul din
aparatul propriu, cu respectarea cadrului general stabilit la
nivelul structurii naionale.
CAPITOLUL IV
Structura i atribuiile departamentelor/compartimentelor
din cadrul OAMGMAMR
Art. 11. (1) La nivelul Consiliului Naional funcioneaz:
a) departamente/compartimente de specialitate, precum i
Comisia de specialitate a asistenilor medicali generaliti,
Comisia de specialitate a moaelor, comisii de specialitate
pentru celelalte specialiti ale asistenilor medicali, Comisia
Naional de Etic i Deontologie, Comisia Naional de
Educaie Medical Continu, Comisia Naional de Control
Financiar, precum i alte comisii propuse de Biroul executiv;
b) departamente/structuri de suport care vizeaz
urmtoarele domenii: managementul resurselor umane,
managementul dezvoltrii instituionale, domeniul legislaiei,
educaie continu.
(2) Structura organizatoric intern a OAMGMAMR se
stabilete n conformitate cu dispoziiile Statutului i ale
prezentului regulament.
12
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 560/12.VIII.2009
(3) Filialele judeene, respectiv filiala municipiului Bucureti
pot adopta o structur organizatoric n concordan cu
structura OAMGMAMR la nivel naional.
(4) La nivel naional/judeean/al municipiului Bucureti se
organizeaz centre teritoriale de informare legislativ.
Art. 12. (1) Departamentele/compartimentele, comisiile de
specialitate din componena OAMGMAMR sunt:
a) Departamentul profesional tiinific, de control i
supraveghere a profesiei;
b) Comisia Naional/Judeean/a Municipiului Bucureti de
Educaie Medical Continu;
c) Comisia Naional/Judeean/a Municipiului Bucureti de
Etic i Deontologie;
d) Departamentul comunicare i relaii internaionale;
e) Departamentul nregistrare asisteni medicali generaliti,
moae i asisteni medicali;
f) Departamentul financiar-contabil;
g) Comisia Naional de Control Financiar;
h) Secretariatul general.
(2) La nivelul structurii centrale a OAMGMAMR, n
subordinea direct a preedintelui, funcioneaz consilieri,
precum i structuri de suport care vizeaz urmtoarele domenii:
managementul dezvoltrii instituionale, managementul
resurselor umane, legislaie, educaie continu, aprobate de
Biroul executiv.
Art. 13. (1) Departamentele sunt conduse de un ef de
departament i se afl n coordonarea direct a unuia dintre
membrii Biroului executiv al OAMGMAMR, respectiv Biroului
consiliului judeean/al municipiului Bucureti.
(2) Desemnarea efilor departamentelor, compartimentelor,
comisiilor de specialitate se face de Biroul executiv al
OAMGMAMR, respectiv de Biroul consiliului
judeean/al municipiului Bucureti, n condiiile legii, i se aprob
nominal de ctre Consiliului Naional/judeean, respectiv al
municipiului Bucureti.
Art. 14. n funcie de ponderea i de volumul lucrrilor,
eful de departament propune spre aprobare conducerii
organizaiei structura de personal necesar funcionrii
departamentului, face propuneri nominale pentru ocuparea
structurilor din cadrul departamentului.
Art. 15. (1) Compartimentele de specialitate sunt
subordonate din punct de vedere ierarhic efului de
departament i sunt conduse de ctre un ef de compartiment.
(2) eful de compartiment, dup caz, coordoneaz i
rspunde de activitatea comisiilor de specialitate aflate n
structura compartimentului.
Art. 16. (1) Comisiile de specialitate se ntrunesc n
edine ordinare i ori de cte ori este nevoie.
(2) Comisiile de specialitate lucreaz valabil n prezena
majoritii membrilor si.
(3) Comisia poate invita s participe la edinele sale
specialiti din cadrul organizaiei proprii sau din afara acesteia.
Art. 17. (1) Departamentul profesional tiinific, de control
i supraveghere a profesiei funcioneaz sub directa coordonare
a unui vicepreedinte desemnat de Biroul executiv la nivel
naional al OAMGMAMR i sub directa coordonare a
preedintelui, la nivel de filiale judeene/a municipiului Bucureti.
Departamentul profesional tiinific, de control i supraveghere
a profesiei ndeplinete urmtoarele atribuii:
a) asigur aplicarea regulamentelor i normelor care
organizeaz i reglementeaz exercitarea profesiei de asistent
medical generalist, a profesiei de moa i a profesiei de
asistent medical din Romnia, indiferent de forma de exercitare
i de unitatea sanitar n care se desfoar;
b) colaboreaz cu Ministerul Sntii la elaborarea normelor
specifice i a reglementrilor privind profesiile de asistent
medical generalist, moa i asistent medical i asigur
aplicarea acestora;
c) elaboreaz criterii i standarde privind asigurarea calitii
serviciilor de ngrijiri de sntate, pe care le propune spre
aprobare Ministerului Sntii;
d) supravegheaz aplicarea i respectarea standardelor de
calitate a activitilor de asistent medical generalist, moa i,
respectiv, asistent medical;
e) elaboreaz proiecte de metodologii, de ghiduri i de
protocoale de practic, pe care le propune spre aprobare
Ministerului Sntii;
f) particip, mpreun cu Ministerul Educaiei, Cercetrii i
Inovrii i cu Ministerul Sntii, la stabilirea numrului de locuri
pentru nvmntul postliceal sanitar i pentru nvmntul
superior de asisten medical;
g) autorizeaz temporar exercitarea profesiilor de asistent
medical generalist i de moa pentru cetenii altor state, n
cazul situaiilor de urgen, schimburilor de experien,
conveniilor bilaterale dintre Romnia i alte state;
h) colaboreaz, la solicitarea Biroului executiv, cu Ministerul
Sntii, cu instituii, autoriti i organizaii la elaborarea
standardelor de practic profesional, n vederea asigurrii
calitii actului de ngrijire n unitile sanitare;
i) colaboreaz cu Ministerul Sntii, cu instituii, autoriti i
organizaii la activitatea de avizare privind nfiinarea cabinetelor
private ale asistenilor medicali generaliti, moaelor i
asistenilor medicali, indiferent de forma lor juridic;
j) avizeaz fia posturilor de asistent medical generalist,
moa i asistent medical;
k) iniiaz i susine programe de informare, cunoatere de
ctre membrii si a drepturilor profesionale;
l) verific i valideaz legalitatea calificrilor obinute n
strintate, n conformitate cu dispoziiile legale;
m) elaboreaz i public n colaborare cu Departamentul
comunicare, relaii publice i relaii internaionale, precum i cu
Secretariatul general anuarul membrilor OAMGMAMR;
n) ine evidena membrilor autorizai, a celor mpotriva crora
s-au dispus ori li s-a retras calitatea de membru sau au fost
suspendai temporar din aceast calitate.
(2) Departamentul este condus de un ef de departament,
asistent medical principal, care ndeplinete urmtoarele
atribuii:
a) coordoneaz i controleaz activitatea structurilor aflate
n componena departamentului;
b) stabilete atribuiile structurilor organizatorice ale
departamentului;
c) elaboreaz fiele de post pentru personalul din subordine,
pe care le supune spre aprobare conducerii organizaiei;
13
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 560/12.VIII.2009
d) elaboreaz Regulamentul de funcionare al structurilor
interne ale departamentului;
e) coordoneaz i controleaz activitatea comisiilor de
specialitate i compartimentelor din cadrul departamentului;
f) propune componena nominal a comisiilor de specialitate
din cadrul departamentului;
g) verific i valideaz legalitatea calificrii obinute n
strintate, prin verificarea diplomelor i certificatelor;
h) colaboreaz cu Departamentul de jurisdicie profesional,
etic i deontologie pentru monitorizarea membrilor crora li s-a
eliberat avizul de liber practic, membrilor mpotriva crora
s-au pronunat sanciuni disciplinare sau li s-a retras calitatea
de membru al OAMGMAMR ori au fost suspendai temporar din
aceast calitate;
i) asigur respectarea de ctre asistenii medicali a criteriilor
de calitate profesional;
j) asigur supravegherea i controlul respectrii legislaiei de
ctre toate unitile sanitare publice sau private, de ctre
asistenii medicali din aceste uniti, la cererea Ministerului
Sntii;
k) asigur colaborarea i schimbul de informaii ntre
comisiile de specialitate din cadrul departamentului i celelalte
comisii de specialitate care funcioneaz la nivelul
OAMGMAMR;
l) asigur colaborarea i schimbul de informaii n domeniul
recunoaterii calificrilor/autorizrii temporare privind
exercitarea profesiilor de asistent medical generalist, moa i
asistent medical, cu Ministerul Sntii, dup caz, Ministerul
Educaiei, Cercetrii i Inovrii i alte autoriti competente ale
altor state;
m) ndeplinete orice alte atribuii stabilite de Biroul executiv
al OAMGMAMR i de preedintele acestuia, n limitele
competenei sale.
Art. 18. n cadrul Departamentului profesional tiinific, de
control i supraveghere a profesiei funcioneaz:
a) Compartimentul acreditare, avizare i evaluare;
b) Compartimentul standardizare;
c) Compartimentul recunoateri calificri;
d) Comisia de specialitate a asistenilor medicali generaliti;
e) Comisia de specialitate a moaelor;
f) comisii de specialitate pentru asistenii medicali.
Art. 19. (1) Comisia Naional de Educaie Medical
Continu funcioneaz sub directa coordonare a unui
vicepreedinte desemnat de Biroul executiv al OAMGMAMR la
nivel naional, iar Comisia Judeean/a Municipiului Bucureti
de Educaie Medical Continu, sub directa coordonare a
preedintelui la nivelul filialei judeene/a municipiului Bucureti.
(2) Comisia Naional de Educaie Medical Continu
ndeplinete urmtoarele atribuii:
a) acord credite conform Programului naional de educaie
medical continu;
b) elaboreaz i propune Biroului executiv al OAMGMAMR
metodologii de organizare i desfurare a programelor de
educaie medical continu;
c) monitorizeaz desfurarea programelor de educaie
medical continu;
d) colaboreaz cu Ministerul Sntii, cu instituii, autoriti
i organizaii la iniierea i promovarea formelor de educaie
medical continu, n vederea creterii gradului de competen
profesional a membrilor si;
e) organizeaz activitatea de nregistrare a documentelor de
educaie medical continu;
f) analizeaz i verific documentele privind numrul
participanilor, raportul de curs, documentele de plat;
g) organizeaz evidena certificatelor de credite eliberate de
OAMGMAMR naional filialelor judeene/a municipiului
Bucureti;
h) organizeaz i deruleaz programe de pregtire pentru
calificarea infirmierelor;
i) colaboreaz cu Ministerul Sntii, cu instituii, autoriti i
organizaii la susinerea activitii i dezvoltarea cercetrii
tiinifice i organizarea de manifestri tiinifice n domeniul
ngrijirilor de sntate.
(3) Comisia Judeean/a Municipiului Bucureti de Educaie
Medical Continu ndeplinete urmtoarele atribuii:
a) monitorizeaz desfurarea programelor de educaie
medical continu;
b) organizeaz activitatea de nregistrare a documentelor de
educaie medical continu;
c) analizeaz i verific documentele privind numrul
participanilor, raportul de curs, documentele de plat;
d) organizeaz evidena certificatelor de credite eliberate;
e) organizeaz i deruleaz programe de pregtire pentru
calificarea infirmierelor;
f) furnizeaz Comisiei Naionale de Educaie Medical
Continu datele necesare pentru realizarea atribuiilor prevzute
la alin. (2) lit. c)g).
(4) Comisia Naional/Judeean/a Municipiului Bucureti de
Educaie Medical Continu funcioneaz n baza unui
regulament propriu elaborat de acestea.
Art. 20. (1) Comisia Naional de Etic i Deontologie
funcioneaz sub directa coordonare a Biroului executiv la nivel
naional i Comisia teritorial de etic i deontologie, sub directa
coordonare a Biroului consiliului judeean/al municipiului Bucureti.
(2) Comisia Naional de Etic i Deontologie este compus
din preedinte i 4 membri nominalizai de Biroul executiv,
respectiv Biroul consiliului judeean/al municipiului Bucureti.
Art. 21. (1) Comisia Naional de Etic i Deontologie
ndeplinete urmtoarele atribuii:
a) urmrete i asigur respectarea de ctre membrii
OAMGMAMR a prevederilor Codului de etic i deontologie al
asistentului medical generalist, al moaei i al asistentului
medical din Romnia, adoptat de Adunarea general naional
a Ordinului Asistenilor Medicali Generaliti, Moaelor i
Asistenilor Medicali din Romnia prin Hotrrea nr. 2/2009,
denumit n continuare Codul de etic i deontologie, ale
Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 144/2008, ale Statutului
Ordinului Asistenilor Medicali Generaliti, Moaelor i
Asistenilor Medicali din Romnia, adoptat prin Hotrrea
Adunrii generale naionale a Ordinului Asistenilor Medicali
Generaliti, Moaelor i Asistenilor Medicali din Romnia
nr. 1/2009, denumit n continuare Statut, i ale prezentului
regulament;
14
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 560/12.VIII.2009
b) monitorizeaz membrii mpotriva crora s-au pronunat
sanciuni disciplinare sau li s-a retras calitatea de membru al
OAMGMAMR ori au fost suspendai temporar din aceast
calitate;
c) judec abaterile svrite de membrii OAMGMAMR n
exercitarea funciei elective i propune pronunarea unei
sanciuni n conformitate cu dispoziiile Ordonanei de urgen a
Guvernului nr. 144/2008 i ale Statutului;
d) soluioneaz conflictele ivite ntre membrii OAMGMAMR i
filiale, precum i conflictele ivite ntre filialele OAMGMAMR;
e) propune pronunarea unei sanciuni n conformitate cu
dispoziiile Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 144/2008,
ale Statutului i ale Codului de etic i deontologie;
f) ntocmete rapoarte cu privire la fiecare cauz pentru care
a fost sesizat.
(2) Comisia teritorial de etic i deontologie ndeplinete
urmtoarele atribuii:
a) urmrete i asigur respectarea de ctre membrii
OAMGMAMR a prevederilor Codului de etic i deontologie, ale
Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 144/2008, ale Statutului
i ale prezentului regulament;
b) monitorizeaz membrii mpotriva crora s-au pronunat
sanciuni disciplinare sau li s-a retras calitatea de membru al
OAMGMAMR ori au fost suspendai temporar din aceast
calitate;
c) soluioneaz contestaiile depuse mpotriva sanciunilor
prevzute de Ordonana de urgen a Guvernului nr. 144/2008.
Art. 22. (1) Lucrrile comisiei se desfoar n prezena a
cel puin 4 membri.
(2) Lucrrile comisiei se consemneaz n registrul de
procese-verbale, care se numeroteaz i se tampileaz pe
fiecare fil.
(3) Deciziile comisiei se iau de regul prin consens sau cu
majoritatea simpl a voturilor, dup caz, i se consemneaz n
registrul de procese-verbale al comisiei.
(4) Sub sanciunea nulitii absolute deciziile comisiei se
semneaz de ctre membrii prezeni ai acesteia.
(5) Comisia de etic i deontologie funcioneaz n baza unui
regulament propriu elaborat de aceasta.
Art. 23. (1) Activitatea centrului teritorial de informare
legislativ const n asigurarea accesului asistenilor medicali
generaliti, moaelor i asistenilor medicali la informaiile privind
legislaia n domeniu.
(2) Biroul executiv, respectiv Biroul consiliului
judeean/al municipiului Bucureti vor desemna cte o persoan
pentru organizarea activitii centrului naional/teritorial de
informare legislativ.
Art. 24. Accesul la informaiile prevzute la art. 23 alin. (1)
se realizeaz prin:
a) afiare la sediul organizaiei de ctre secretarul Biroului
consiliului judeean;
b) publicare n mijloacele de informare n mas, n publicaii
proprii, precum i pe pagina de internet proprie;
c) consultarea lor la sediul instituiei, n spaii special
destinate acestui scop.
Art. 25. (1) Departamentul comunicare i relaii
internaionale funcioneaz sub directa coordonare a
preedintelui OAMGMAMR la nivel naional i sub directa
coordonare a preedintelui, la nivel de filiale
judeene/a municipiului Bucureti i are urmtoarele atribuii:
a) stabilete contacte i asigur schimbul de informaii
referitoare la activitatea OAMGMAMR cu alte organizaii i
instituii naionale i internaionale;
b) promoveaz imaginea organizaiei att la nivel naional,
ct i internaional i iniiaz demersurile necesare punerii n
practic.
(2) Departamentul comunicare i relaii internaionale este
condus de un ef de departament, cu pregtire de specialitate
n domeniu, care ndeplinete urmtoarele atribuii:
a) monitorizarea presei scrise i audiovizuale;
b) administrarea site-ului OAMGMAMR, www.oamr.ro;
c) redactarea materialelor pentru revista Ars medica,
editarea revistei i asigurarea difuzrii acesteia, precum i
elaborarea altor publicaii: buletine informative, anuarul
membrilor, brouri promoionale;
d) formularea rspunsurilor pentru mesajele primite din
partea membrilor OAMGMAMR pe e-mailul organizaiei i/sau
redirecionarea acestora ctre compartimentele/departamentele
de specialitate;
e) iniierea unor proiecte comune cu organizaii n colaborare
cu celelalte departamente i organizarea/iniierea unor ntlniri
ntre reprezentanii acestora i membrii Biroului executiv;
f) preluarea i prelucrarea informaiilor, permanent, de interes
pentru membrii OAMGMAMR/public din partea celorlalte
departamente i aducerea lor la cunotina membrilor/publicului
prin mijloacele specifice mai sus menionate;
g) propunerea aciunilor de promovare a imaginii organizaiei
att la nivel naional, ct i internaional i iniierea demersurilor
necesare punerii n practic;
h) elaboreaz fiele de post pentru personalul din subordine,
pe care le supune spre aprobare conducerii organizaiei;
i) ndeplinete orice alte atribuii stabilite de Biroul executiv al
OAMGMAMR i de preedintele acestuia, n limitele
competenei sale.
Art. 26. (1) Departamentul nregistrare asisteni medicali
generaliti, moae i asisteni medicali funcioneaz sub directa
coordonare a unui vicepreedinte, nominalizat de Biroul executiv
al OAMGMAMR la nivel naional, i sub directa coordonare a
preedintelui la nivel de filiale judeene/a municipiului Bucureti.
Departamentul nregistrare asisteni medicali generaliti, moae
i asisteni medicali ndeplinete urmtoarele atribuii:
a) ntocmete i actualizeaz permanent Registrul naional
unic al asistenilor medicali generaliti, moaelor i asistenilor
medicali din Romnia, administreaz pagina de internet pe care
este publicat;
b) organizeaz centre de pregtire lingvistic necesare
pentru exercitarea profesiei de ctre asistenii medicali i
moae, ceteni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai
Spaiului Economic European sau ai Confederaiei Elveiene;
c) colaboreaz cu instituii/autoriti furniznd informaii
specifice profesiei de asistent medical generalist, moa i
asistent medical.
15
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 560/12.VIII.2009
(2) Departamentul este condus de un ef de departament
care ndeplinete urmtoarele atribuii:
a) coordoneaz ntreaga activitate privind funcionarea i
actualizarea permanent a programului informatic privind
realizarea Registrului naional unic la nivel de filiale i naional;
b) asigur implementarea sistemului informaional necesar
funcionrii OAMGMAMR, precum i evidena membrilor filialei,
dup caz;
c) ntocmete anual un raport de activitate, privind stadiul
implementrii Registrului naional unic la nivel de filiale i
naional;
d) elaboreaz fiele de post pentru personalul din subordine,
pe care le supune spre aprobare conducerii organizaiei;
e) ndeplinete orice alte atribuii stabilite de Biroul executiv
al OAMGMAMR i de preedintele acestuia, n limitele
competenei sale.
Art. 27. (1) Departamentul financiar-contabil funcioneaz
sub directa coordonare a preedintelui la nivel OAMGMAMR
naional i a preedintelui la nivel de filiale
judeene/a municipiului Bucureti. Departamentul financiar-
contabil ndeplinete urmtoarele atribuii:
a) asigur elaborarea, fundamentarea i executarea
bugetului de venituri i cheltuieli al organizaiei i a celorlalte
lucrri financiar-contabile;
b) asigur organizarea i conducerea activitii financiar-
contabile conform legislaiei n vigoare;
c) asigur gestionarea bunurilor aflate n patrimoniul
OAMGMAMR i, dup caz, dispune utilizarea acestora n
condiiile legii, n scopul realizrii obiectului de activitate n limita
competenelor stabilite de Biroul executiv al OAMGMAMR, dup
caz, de Biroul consiliului judeean/al municipiului Bucureti.
(2) Departamentul financiar-contabil este condus de un ef
de departament, cu studii superioare economice, autorizat n
domeniul financiar-contabil, care ndeplinete urmtoarele
atribuii:
a) organizeaz, ndrum, conduce, controleaz i rspunde
de desfurarea n mod eficient a activitii financiar-contabile a
organizaiei n conformitate cu dispoziiile legale n vigoare;
b) asigur, organizeaz i gestioneaz n mod eficient
integritatea ntregului patrimoniu al organizaiei n conformitate
cu dispoziiile legale n vigoare i cu normele sau reglementrile
interne ale organizaiei;
c) organizeaz i coordoneaz contabilitatea operaiilor de
capital, contabilitatea imobilizrilor, contabilitatea stocurilor,
contabilitatea cheltuielilor, veniturilor i rezultatelor,
contabilitatea angajamentelor i altor elemente patrimoniale,
contabilitatea de gestiune n conformitate cu legislaia n
vigoare;
d) urmrete respectarea principiilor contabile i ale evalurii
patrimoniului (prudenei, permanenei metodelor, continuitii
activitii, independenei exerciiului, intangibilitii bilanului de
deschidere, necompensrii);
e) organizeaz i coordoneaz controlul financiar preventiv,
stabilind operaiunile i documentele ce se supun controlului
financiar preventiv, precum i persoanele care exercit acest
control;
f) rspunde de consemnarea corect i la timp, n scris, n
momentul efecturii ei, n documente justificative a oricrei
operaii care afecteaz patrimoniul organizaiei i de
nregistrarea cronologic i sistematic n evidena contabil a
documentelor justificative n conformitate cu prevederile legale
n vigoare;
g) rspunde de efectuarea inventarierii generale a
patrimoniului la nceputul activitii, cel puin o dat pe an, pe
parcursul funcionrii sale, n orice situaii prevzute de lege i
ori de cte ori preedintele OAMGMAMR o cere;
h) organizeaz i particip la ntocmirea lucrrilor de
nchidere a exerciiului financiar-contabil, la operaiunile de
inventariere a patrimoniului, urmrind modul de valorificare a
rezultatelor inventarierii;
i) organizeaz controlul asupra operaiilor patrimoniale;
j) rspunde de respectarea disciplinei de cas, a regulamentului
operaional de cas i a celorlalte dispoziii privind operaiunile cu
numerar, efectund personal sau prin alt persoan mputernicit,
cel puin lunar i inopinat, controlul casieriei, att sub aspectul
existenei faptice a valorilor bneti, ct i sub aspectul securitii
acestora;
k) supervizeaz implementarea procedurilor de contabilitate
cu ajutorul programului informaional;
l) asigur i rspunde de elaborarea balanei de verificare la
termenele stabilite de legislaia n vigoare;
m) efectueaz analiza financiar-contabil pe baz de bilan,
pe care o prezint Biroului executiv al OAMGMAMR;
n) avizeaz lucrri pe probleme de contabilitate a stocurilor,
de urmrire, eviden, decontri, cheltuieli venituri, bilan;
o) rspunde de ndeplinirea oricror altor sarcini prevzute
de Legea contabilitii nr. 82/1991, republicat, precum i de
celelalte reglementri legale n vigoare, pe linie economic i
financiar-contabil;
p) contabilizeaz facturile emise;
q) asigur plata la termen a sumelor care constituie obligaia
organizaiei fa de bugetul de stat, fondurile speciale i alte
obligaii fa de teri;
r) elaboreaz fiele de post pentru personalul din subordine,
pe care le supune spre aprobare conducerii organizaiei;
s) ndeplinete orice alte atribuii stabilite de Biroul executiv
al OAMGMAMR i de preedintele acestuia, n limitele
competenei sale.
Art. 28. (1) Comisia Naional de Control Financiar este
condus de un preedinte cu studii superioare de specialitate
n domeniul financiar-contabil.
(2) Comisia Naional de Control Financiar este compus din
3 reprezentani care au studii de specialitate n domeniul
financiar-contabil.
(3) Membrii Comisiei Naionale de Control Financiar vor fi
propui de preedintele acesteia spre validare nominal de ctre
Biroul executiv al OAMGMAMR.
(4) Membrii Comisiei Naionale de Control Financiar nu pot
ndeplini funcii similare n alte comisii.
(5) Nu pot fi membri ai Comisiei Naionale de Control
Financiar rudele membrilor Biroului executiv i ale personalului
salariat al OAMGMAMR pn la gradul al patrulea inclusiv.
(6) Comisia Naional de Control Financiar i desfoar
activitatea n conformitate cu propriul regulament de organizare
i funcionare elaborat de Biroul executiv i aprobat de Consiliul
Naional.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 560/12.VIII.2009
16
Art. 29. (1) Secretariatul general funcioneaz sub directa
coordonare a secretarului naional, la nivelul OAMGMAMR
naional i sub directa coordonare a preedintelui, la nivel de
filiale judeene/a municipiului Bucureti. Secretariatul general
ndeplinete urmtoarele atribuii:
a) asigur nregistrarea, evidena primar i circulaia
cererilor adresate organizaiei, a documentelor i a lucrrilor
organizaiei, activitatea de arhiv, de expediie, de protocol,
precum i realizarea unor servicii auxiliare necesare ndeplinirii
atribuiilor OAMGMAMR;
b) asigur aprovizionarea cu materiale de birotic i alte
materiale necesare desfurrii activitii;
c) asigur respectarea prevederilor legale n domeniul
achiziiilor publice.
(2) Secretariatul general este condus de un ef de
departament care ndeplinete urmtoarele atribuii:
a) primete i nregistreaz adresele, cererile, petiiile,
sesizrile adresate OAMGMAMR pe care le nainteaz
preedintelui (secretarului naional) spre direcionare n vederea
soluionrii;
b) ntocmete i pstreaz agenda telefonic a organizaiei,
asigurnd serviciul apelurilor telefonice;
c) nregistreaz i centralizeaz evidena adreselor, petiiilor,
sesizrilor, lucrrilor naintate de departamentele,
compartimentele de specialitate;
d) nregistreaz, pregtete i expediaz corespondena
OAMGMAMR organelor competente i petiionarilor;
e) execut lucrrile de secretariat i tehnoredactare aferente
activitii organizaiei;
f) ntocmete i ine registrele necesare n activitatea
organizaiei;
g) execut lucrrile de arhiv a documentelor organizaiei;
h) asigur activitatea de protocol din cadrul organizaiei i se
ocup de formalitile legate de deplasarea n ar sau n
strintate a preedintelui sau reprezentanilor organizaiei;
i) asigur protocolul organizaiei n relaiile cu persoanele i
instituiile din ar i strintate, primirea i nsoirea delegaiilor
strine;
j) ntocmete referatele de necesitate i rspunde de
achiziionarea materialelor de birotic i a altor materiale;
k) ntocmete, n condiiile legii, documentaia aferent
achiziiilor publice;
l) elaboreaz fiele de post pentru personalul din subordine,
pe care le supune spre aprobare conducerii organizaiei;
m) elaboreaz regulamentul de funcionare al structurilor
interne ale departamentelor;
n) ndeplinete orice alte atribuii de serviciu stabilite de efii
ierarhici.
CAPITOLUL V
Dispoziii comune privind circuitul documentelor
i registrele organizaiei
Art. 30. (1) Documentele ce vin din afara OAMGMAMR
se nregistreaz la Secretariatul general i se transmit spre
analiz i direcionare preedintelui filialei sau preedintelui
OAMGMAMR, dup caz.
(2) Circuitul documentelor n interiorul organizaiei de la
preedinte, Biroul executiv sau Biroul consiliului judeean ctre
celelalte departamente, compartimente de specialitate,
subalterni direci, dar i n sens invers se face numai prin
intermediul Secretariatului general, care va proceda la
nregistrarea i transmiterea acestora mai departe.
(3) Expedierea documentelor OAMGMAMR ctre alte
instituii, organizaii, autoriti, persoane fizice sau juridice se
face numai prin intermediul Secretariatului general, dup
nregistrarea i semnarea acestora de ctre preedinte.
Art. 31. Registrele organizaiei
(1) Registrele OAMGMAMR sunt urmtoarele:
a) Registrul general de intrare i ieire a corespondenei;
b) Registrul de hotrri ale organelor de conducere ale
organizaiei, organizat pe seciuni, n funcie de organul de
conducere de la care provin, numerotat n ordine cronologic;
c) Registrul de arhiv, n care se vor nregistra lucrrile,
dosarele aflate n arhiva organizaiei;
d) registrele de procese-verbale.
(2) Registrele vor fi numerotate i tampilate, iar la sfritul
fiecrui an se vor ntocmi procese-verbale de nchidere,
contrasemnate de secretarul Biroului consiliului, respectiv al
Biroului executiv.
CAPITOLUL VI
Dispoziii finale
Art. 32. Prezentul regulament a fost adoptat de ctre
Adunarea general naional a Ordinului Asistenilor Medicali
Generaliti, Moaelor i Asistenilor Medicali din Romnia n
conformitate cu dispoziiile Ordonanei de urgen a Guvernului
nr. 144/2008.
Monitorul Oficial R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucureti; C.I.F. RO427282,
IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercial Romn S.A. Sucursala Unirea Bucureti
i IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcia de Trezorerie i Contabilitate Public a Municipiului Bucureti
(alocat numai persoanelor juridice bugetare)
Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relaii cu publicul, Bucureti, os. Panduri nr. 1,
bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.411.58.33 i 021.410.47.30, fax 021.410.77.36 i 021.410.47.23
Tiparul: Monitorul Oficial R.A.
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 560/12.VIII.2009 conine 16 pagini. Preul: 3,20 lei ISSN 14534495
EDITOR: PARLAMENTUL ROMNIEI CAMERA DEPUTAILOR
&JUYDGY|432826]