Sunteți pe pagina 1din 7

UNIVERSITATEA DIN ORADEA

Facultatea de tiin e
Sisteme Distribuite n Internet (master)
Sisteme electronice de plat
mobile
(Mobile E-commerce)
~referat~
Studenta !enea Fl"rica Nic"leta
Oradea# $%&'
Sisteme electronice de plat mobile (M-commerce)
Comer ul mobil re(re)int* utili)area dis(")iti+el"r ("rtabile f*r* fir# cum ar fi telef"anele m"bile i
la(t"(,uri (entru a efectua tran)ac ii c"merciale "n,line- Acest ti( de sc.imb c"ntinu* s* creasc*# iar termenul
include cum(*rarea i +/n)area de " 0am* lar0* de bunuri i ser+icii# ser+icii bancare "n,line# (lata facturil"r#
li+r*ri de inf"rma ii i a a mai de(arte-
1ama de dis(")iti+e care sunt acti+ate (entru c"mer ul m"bil este n cre tere# du(* ce s,a e2tins n
ultimii ani cu smart(."ne,uri i tablete- Ad"(tarea t"t mai mare a c"mer ului electr"nic nclin* t"t mai mult
s(re c"mer ul m"bil i este (e " traiect"rie de cre tere f"arte (uternic* (entru anii care +"r +eni- 3re terea
ra(id* a c"mer ului m"bil este c"ndus de " serie de fact"ri (")iti+i , cererea t"t mai mare a a(lica iil"r (entru
+an)*rile "n,line t"t mai multe4 ad"(tarea ra(id* a c"mer ului "nline# dat"rit* re)"lu iei de (r"bleme de
securitate4 i (r"0resele te.n"l"0ice care au dat dis(")iti+el"r ("rtabile 5ireless ca(abilit* i i (utere de calcul
a+ansat-
Anali tii (ie ei de afaceri au (re+*)ut cu entu)iasm lumea m"dern* (rin (risma telef"anel"r m"bile care
dau i c"mer ului ("sibilitatea s* se reali)e)e "riunde i "ric/nd- Acest ti( de e,c"mmerce a f"st numit c"mer
m"bil (6"bile E,c"mmerce) sau# mai sim(lu# m,c"mmerce-
7re)int* urm*t"arele caracteristici
Aceasta im(lic* c"municare# unidirec i"nal* sau interacti+*# ntre d"u* sau mai multe
emi *t"are8rece(t"are ("ameni i8sau "biecte)
3el (u in una din (*r ile im(licate n c"municare trebuie s* fie m"bil# referit"r la ca(acitatea uneia de a
c"munica# i anume# c"municarea nu este c"ndi i"nat* de a fi la " l"ca ie fi)ic* fi2at* la un anumit
m"ment n tim( (c"mer 9an:5.ere# an:time;)-
Abilitatea de a c"munica trebuie s* aib* ("ten ialul de s* fie men inut* c"ntunuu de cel (u in una dintre
(*r ile n tim(ul unei mi c*ri fi)ice substan iale de la " l"ca ie la alta-
Semnalele de c"municare ntre (*r i trebuie s* fie translmise (rin unde electr"ma0netice# f*r* (erce( ia
sen)"rial* direct* a semnalel"r-
<n ca)ul n care "amenii c"munic*# cel (u in unul urm*re te beneficie)e din (unct de +edere ec"n"mic#
fie (e termen scurt sau (e termen lun0- <n ca)ul n care c"municarea este n ntre0ime ntre "biecte (ba)e
de date# dis("siti+e)# c"municarea trebuie s* aib* n cele din urm* sc"(ul de a aduce beneficii
ec"n"mice (entru " (ers"an* fi)ic* sau =uridic*-
S(a iul i tim(ul sunt (e at/t inde(endente (e c/t sunt de c"nstr/nse ntr," lume f*r* te.n"l"0ii m"bile-
3"nstr/n0erile s(a iale ("t duce la c"nstr/n0eri tem("rale- 7entru c* (ers"anele se afl* n l"curi c"ncrete# la
m"mente c"ncrete- F*r* te.n"l"0ii m"bile# un indi+id nu ("ate +erifica e,mailul n tim(ul )ilei de lucru- De
asemenea# c"nstr/n0erile tem("rale ("t duce la c"nstr/n0eri s(a iale- De"arece anumite acti+it* i trebuie s* fie
efectuate n anumite (eri"ade# (ers"anele fi)ice trebuie s* fie n acele l"curi unde se ("t efectua acti+it* ile- 3u
te.n"l"0iile m"bile se ("t de(* i inde(endent i reci(r"c c"nstr/n0erile de s(a iu i de tim( (entru multe
acti+it* i-
Istoricul comer ului prin terminale mobile
7rima li+rare (rin c"mer m"bil a a+ut l"c (entru (rima dat* n &>>?# cu (rimele d"u* telef"ane m"bile
aut"mate 3"ca,3"la instalate n @elsinAi acce(tau (lata (rin mesa=e te2t S6S- 7rimul ser+iciu bancar ba)at (e
telef"nul m"bil a f"st lansat n &>>? de c*tre !anca 6erita (Finlanda)# de asemenea# cu a=ut"rul S6S,uril"r-
Ser+erul m,c"mmerce (T6) de)+"ltat la sf/r itul anului &>>? de c*tre Be+in Duffe: a c/ ti0at (remiul
1998 Financial Times (entru C cel mai in"+at"r (r"dus m"bileC un (r"dus im(lementat al*turi de c"r("ra iile
De Da Rue# 6"t"r"la i D"0ica- Financial Times a l*udat s"lu ia (entru Ctransf"rmarea c"mer ului m"bil ntr,"
realitateC-
<n &>>E# (rimele +/n)*ri de c"n inut di0ital ca d"5nl"ad,uri (entru telef"ane m"bile s,au f*cut ("sibile
atunci c/nd (rimele t"nuri de a(el c"merciale (desc*rcabile) au f"st lansate n Finlanda de c*tre Radi"lin=a
(acum (arte din Elisa O:=)-
D"u* (latf"rme c"merciale na i"nale ma="re (entru c"mer m"bil au f"st lansate n &>>> Smart Money
(.tt(88smart-c"m-(.8m"ne:8)# n Fili(ine# i NTT DoCoMo's i-Mode Internet service n Fa("nia- i-Mode a
"ferit un (lan re+"lu i"nar de re(arti)are a +enituril"r unde NTT D"3"6" (*stra >G din ta2ele (l*tite (entru
c"n inut# i >&G re+enea (r"(rietarului de c"n inut-
De0ate de c"mer ul cu ser+icii (rin telef"nie m"bil* sa r*s(/ndit ra(id la nce(utul anului $%%%- N"r+e0ia a
lansat (l* i m"bile de (arcare- Austria a "ferit bilete de tren (rin intermediul dis(")iti+ului m"bil- Fa("nia a
"ferit ac.i)i iile m"bile de bilete de a+i"n-
<n a(rilie $%%$# (e ba)a acti+it* ii F"rumul de 3"mer 1l"bal 6"bile (163F)# Institutul Eur"(ean de
Standardi)are n Telec"munica ii (ETSI)# numit F"ac.im @"ffmann de 6"t"r"la (entru a de)+"ltat standarde
"ficiale (entru c"mer ul m"bil- T"t n acest an a f"st scris* (rima carte (enrtu acest n"u d"meniu H 6,(r"fit
T"mi A."nen;-
7rima uni+ersitate la care se discuta des(re c"mer m"bil a f"st Uni+ersitatea din O2f"rd# n $%%I# unde
T"mi A."nen i Ste+e F"nes sus ineau cursurile aferente- <nce(/nd din $%%E# U3D Inf"rmatic* i 7eter F-
!entle: a dem"nstrat ("ten ialul de a(licatii medicale de (e dis(")iti+e m"bile-
7DA,urile si telef"anele m"bile au de+enit at/t de ("(ulare nc/t multe ntre(rinderi au nce(ut s*
f"l"seasc* c"mer ul m"bil ca " m"dalitate mult mai eficient* de a c"munica cu clien ii l"r- <n acest sc"(#
(r"duc*t"rii de telef"ane m"bile# cum ar fi N"Aia# Ericss"n# 6"t"r"la# Jualc"mm lucrau cu "(erat"rii de
trans("rt# cum ar fi AT & T Wireless i Sprint (entru a de)+"lta smart(."ne,uri cu KA7 acti+at- Smart(."ne,
urile "fer* ca(abilit* i de fa2# e,mail# i nu n ultimul r/nd de telef"n- C7r"fitabilitatea (entru furni)"rii de
dis(")iti+e i "(erat"rii de trans("rt de(inde de dis(")iti+ele m"bile i a(lica iile l"rC# a s(us !urc.ett-
De la lansarea i7."ne# c"mer ul m"bil s,a de(*rtat de S6S,uri i a (*truns n a(lica iile u)uale- Sistemul
de S6S,uri are +ulnerabilit* i im("rtante de securitate i (r"bleme de a0l"merare8su(rancarcare# c.iar dac*
acesta este dis("nibil (e scar* lar0*- <n (lus# mbun*t* irile m"derne aduse ca(acit* il"r dis(")iti+el"r m"bile
reduce ("+ara de resurse de (e dis(")iti+ul m"bil-
Afacerile i c"mercian ii se f"l"sesc de ca(abilit* ile de telef"niei m"bile cum ar fi
ser+icii ba)ate (e l"ca ie#
scanare de c"duri de bare#
n"tific*ri (entru a mbun*t* i e2(erien a cu clientul cum(*r*turil"r din ma0a)inele fi)ice
acces c"mun la beneficiile de cum(*r*turi "n,line (cum ar fi c"mentarii la (r"duse# inf"rma ii i
cu("ane)#
n tim( ce nc* se cum(*r* din ma0a)inul fi)ic- Acest lucru este +*)ut ca " (unte de le0*tur* ntre 0"lul creat
ntre e,c"mmerce i cum(*r*turile din ma0a)inul fi)ic- 7/n* la mi=l"cul +erii $%&I s,au nre0istrat (r"cente de
(/n* la L%G din traficul site,uril"r cu (r"fil c"merciant (r"+enit de la dis(")iti+e m"bile-
A(lica ia oo!le "allet Mobile lansat* n se(tembrie $%&& i c"munitatea (="int,+enture) c"mer ului
m"bil f"rmat* n iunie $%&& ntre V"daf"ne# O$# Oran0e i T,6"bile sunt e+"lu iile recente n d"meniu-
Reflect/nd im("rtan a m,c"mmerce# n a(rilie $%&$# 3"misarul Eur"(ean (entru 3"ncuren * al 3"misiei
Eur"(ene# a "rd"nat " in+esti0a ie a(r"fundat* a ="int,+enture
&
m,c"mmerce ntre V"daf"ne# O$# Oran0e si T,
6"bile- Un studiu recent arat* c* n $%&$# '&G din clien ii de smart(."ne,uri au cum(*rat (r"duse de +/n)are
cu am*nuntul cu dis(")iti+ele l"r m"bile-
Componenete m-commerce
Mobile Money Trans#er (ermite c"nsumat"ril"r i (ers"anel"r =uridice s* transfere bani ra(id# eficient i
mai si0ur n diferite *ri i c"ntinente- Odat* cu e2(l")ia de te.n"l"0ie a telef"niei m"bile# transferul de bani de
la (rieteni i rude n str*in*tate e mult mai accesibil-
Site,ul interna i"nal .tt(88555-f2c"m(ared-c"m ce urm*re te transferurile de bani a c"lab"rat cu
furni)"rul de sisteme s"ft5are de transfer de bani RemitONE (555-remit"ne-c"-uA) (entru a in+esti0a sc"(ul
i ("ten ialul (ie ei m"netare (rin telef"nie m"bile# (entru a afla dac* transferul de bani a ntre(rinderil"r
"(tea)* (entru acest m"d de transfer- RemitONE este (rinci(alul furni)"r m"ndial de sisteme s"ft5are (entru
(ie ele de transfer de bani# "ferind c"m(aniil"r acces la cele mai recente (latf"rme de remiteri de ultim* "r*-
<nc* de la Safaric"m intr"dus de (latf"rma de m"bil 6,7esa n urm* cu trei ani# Cbanii m"biliC c"nstituie n
Ben:a (rinci(alul m"d de transfer- Ini ial a nl"cuit cele mai multe canale "ficiale de "(eratiuni bancare (e
terit"rii nde(*rtate# i acum n Ben:a cifrele su0erea)* c* num*rul cel"r care f"l"sesc telef"anele l"r (entru
tran)ac iile financiare# de(* e te cu mult (e cei care de in un card de credit-
intele (entru aceast* (ia * de telef"nie m"bil* au f"st n (rinci(al a2ate (e Africa (/n* n (re)ent# a+/nd
un mare succes- 6ulte c"m(anii re(ere)int* (un i de e2isten * (entru ser+iciile de (e (ia a din Orientul
6i=l"ciu i Asia de Sud# dar e2ist* un d"meniu de a(licare mult mai lar0 (e (ia a m"ndial*- 7ia a de remiteri
ca un ntre0 este estimat a fi n +al"are de (este IL% miliarde d"lari anual# ("tri+it !*ncii 6"ndiale# SUA fiind
cea mai mare ar* remisi+*- !anca 6"ndial* +a s(ri=ini ef"rturile !an0lades.,ului de a intr"duce transferul de
remiteri (rin intermediul telef"anel"r m"bile# n sc"(ul de a face li+rarea mai re(ed* i mai ieftin*
$
- <n sc"(ul
&
" ntre(rindere c"mercial* ntre(rins* n c"mun de d"u* sau mai multe (*r i care altfel i (*strea)* identit* ile distincte
de a a=uta la reducerea c"sturil"r ridicate de remiteri Or0ani)a iile de Transfer de !ani (6TOs) i b*ncile a=ut*
lucr*t"rii mi0ran i s* trimit* bani acas* la familii-
RemitONE a lansat recent 6"dulul de Remitere 6"bil (6R6)# care (ermite b*ncil"r# "(erat"riil"r de
re ele m"bile i de re ele +irtuale de a "feri clien il"r l"r ser+icii de transfer de bani (rin telef"nie m"bil*- Un
act"r recun"scut n industria de remiteri la ni+el m"ndial# RemitONE are clien i de la mici 6TOs
I
la mari b*nci
(ri+ate i 0u+ernamentale- 7r"dus RemitONE emblematic# RemitONE 6"ne: 6ana0ement S"luti"n Transfer
(6T6S) "fer* " s"lu ie s"fisticat* de mana0ement de remiteri cu caracteristici e2trem de fiabile# care (ermit b
"(era iunile bancare de afaceri s* se )i cu )i desf* "are ntr," manier* e2trem de eficient* i eficace-
$TM Mobil% S(re de"sebire de tradi i"nalele AT6,uri# SI3A7 6"bile AT6 au f"st s(ecial (r"iectate
(entru a se c"necta la (latf"rme m"bile de bani i de a "feri " calitate de 0radul AT6,ului bancar- <n Un0aria#
V"daf"ne (ermite n numerar sau card bancar (l* i de facturi lunare de (e telef"n (debitele directe nu sunt "
(ractica standard de"arece n0reunea)* li+rarea banil"r)-
Tic&etin! mobil. !iletele ("t fi cum(*rate (rin telef"anele m"bile f"l"sind " +arietate de te.n"l"0ii-
Utili)at"rii au a("i ("sibilitatea de a utili)a imediat biletele l"r# (rin (re)entarea l"r de telef"n m"bil la casa de
bilete- 3el mai mare num*r de utili)at"ri se ndrea(t* acum s(re aceast* te.n"l"0ie- 3el mai bun e2em(lu ar fi
IR3T3 unde biletul +ine (rin S6S-
'ouc(ere) cupoane mobile i carduri de #idelitate% Te.n"l"0ia ticAetin0 m"bil ("ate fi# de asemenea#
utili)at* (entru distribuirea de tic.ete# cu("ane# i carduri de fidelitate- Aceste elemente sunt re(re)entate
(rintr,un simb"l +irtual care este trimis c*tre telef"nul m"bil- Un client care (re)int* un telef"n m"bil cu unul
dintre aceste simb"luri# la (unctul de +/n)are (rime te acelea i beneficii ca i cum ar a+ea t"Aen,ul tradi i"nal-
6a0a)inele ("t trimite cu("ane (entru clien ii care utili)ea)* ser+icii ba)ate (e l"ca ie (entru ca)ul n care
clientul se afl* n a(r"(iere-
$c(i*i ionarea de con inut i de livrare% <n (re)ent# ac.i)i i"narea de c"n inut i de li+rare (rin
te.n"l"0ia m"bile c"nst* n (rinci(al din +/n)area de t"nuri de a(el# ima0ini de fundal# i ="curi (entru
telef"ane m"bile- 3"n+er0en a de telef"ane m"bile# (la:ere audi" ("rtabile# i de (la:ere +ide" ntr,un sin0ur
dis(")iti+ este n cre tere# ac.i)i i"narea i li+rarea de (iese mu)icale i +ide"- Vite)a de d"5nl"ad dis("nibil*
cu re elele '1 (ermite cum(*rarea unui film de (e un dis(")iti+ m"bil n c/te+a secunde-
Servicii ba*ate pe loca ie% D"ca ia utili)at"rului telef"nului m"bil este " (ies* im("rtant* de inf"rma ii
utili)at* n tim(ul c"mer ului i tran)ac iil"r m"bile- 3un"sc/nd l"ca ia utili)at"rului ser+icii ba)ate (e l"ca ie
(ermit
o "ferte de disc"unt l"cale
o +remea l"cal*
o urm*rirea i m"nit"ri)area "amenil"r
Servicii de in#ormare% O mare +arietate de ser+icii de inf"rmare ("t fi li+rate utili)at"ril"r de telef"ane
m"bile n acela i fel de mult cum acestea este li+rat la 73,uri- Aceste ser+icii includ
$
!anca 6"ndial* a f"st de ac"rd s* "fere asisten * financiar* n !an0lades. n crearea unui sistem de remiteri m"bile (rin care
destinatarul ("ate fi anun at (rintr,un S6S (e telef"nul m"bil i a("i s* retra0* banii numerar la aut"matele s(ecial c"nce(ute
Automated Teller Machines-
I
6"ne: Transfer Or0anisati"ns
o tiri
o 3"ta ii bursiere
o Sc"ruri s("rti+e
o <nre0istr*rile financiare
o Ra("rtare a traficului
Inf"rma iile de trafic (ers"nali)ate# ba)ate (e m"dele de c*l*t"rie reale ale unui utili)at"r# ("t fi trimise la
un dis(")iti+ m"bil- Aceste date (ers"nali)ate sunt mai utile dec/t un ra("rt 0eneric de difu)are a traficului# dar
a f"st im("sibil nainte de in+entarea de dis(")iti+e m"bile m"derne# ca urmare a im(edimentel"r l* imii de
band*-
+an&in! mobil% !*ncile i alte institu ii financiare f"l"sesc c"mer ul m"bil# (entru a (ermite clien il"r l"r
s* accese)e inf"rma ii de c"nt i s* fac* tran)ac ii# cum ar fi ac.i)iti"narea de ac iuni# remisie bani# etc- Acest
ser+iciu este adesea men i"nat ca 6"bile !anAin0# sau 6,!anAin0-
+ro&era, mobil% Ser+iciile de (e (ia a de +al"ri "ferite (rin intermediul dis(")iti+el"r m"bile au de+enit# de
asemenea# mai ("(ulare i sunt cun"scute sub numele de 6"bile !r"Aera0e- Acestea (ermit ab"natului s*
reac i"ne)e la e+"lu iile (ie ei n tim( util i indiferent de l"ca ia l"r fi)ic*-
-icita ii% De,a lun0ul ultimil"r trei ani s"lu iile m"bile (entru licita ii au de+enit t"t mai ("(ulare- S(re
de"sebire de licita iile tradi i"nale# licita ia in+ers* m*reau facturile de telef"n de fiecare dat* c/nd se (lasa "
"fert*- 6ulte sisteme de c"mer (rin S6S se ba)ea)* (e " ac.i)i ie " sin0ur* dat* sau (e ab"nament (e "
(eri"ad*- 3u t"ate acestea# licita iile re+erse "fer* un randament ridicat (entru furni)"rul de telef"nie m"bil*
(resu(un/nd tran)ac ii (e " (eri"ad* lun0* de tim(-
.l i /n aplica ie de tele#on mobil - 7l* ile ("t fi f*cute direct n interi"rul unei a(lica ii care rulea)* (e un
sistem de "(erare smart(."ne,uri ("(ulare# cum ar fi 1""0le Andr"id- Firma de anali)a 1artner se astea(ta ca
ac.i)i ii n,cerere de a c"nduce '& la suta din A(( St"re (de asemenea# referire la (latf"rmele de distribu ie de
s"ft5are ca m"bil) +enituri n $%&M- N>O In,a(( ac.i)i ii ("t fi f"l"site (entru a cum(*ra bunuri +irtuale#
c"n inut m"bil n"i i alte i este n cele din urm* facturat de c*tre "(erat"rii m"bili# mai de0rab* dec/t de
ma0a)ine a(( n sine- N&%O I7P sistem de c"mer m"bil Ericss"n este f"l"sit de &$% de "(erat"ri de telef"nie
m"bil* de a "feri "( iuni de (lat*# cum ar fi s* ncerca i,nainte,tu,bu:# inc.irieri si ab"namente- N&&O
Mobile mar&etin! i publicitate - <n c"nte2tul de c"mer m"bil# m"bile marAetin0 se refer* la marAetin0
a(licat (rin dis(")iti+e m"bile- 3"m(aniile au ra("rtat c* ei +*d un effect mai bun de la cam(anii de marAetin0
(e m"bile dec/t de la cam(aniile tradi i"nale- 7rinci(alul m"ti+ (entru acest fa(t este natura instantanee (e care
a(lica iile m"bile i site,urile 5eb " (ermit clien il"r luarea deci)iil"r- 3"nsumat"rul ("ate (rimi un mesa= de
marAetin0 sau cu("n de reducere i# n c/te+a secunde# face " deci)ie de a cum(*ra i de a mer0e (/n* la
finali)area +/n)*rii , f*r* a (erturba acti+itatea l"r curent* n lumea real*-
3ercet*rile dem"nstrea)* c* c"nsumat"rii de (e (ie ele m"bile i cablate re(re)int* d"u* 0ru(uri distincte
care sunt c"nduse de +al"ri i c"m("rtamente diferite# i care (re)int* (r"filuri de (si."0rafice si dem"0rafice
diferite- Difer* m"dul n care indi+i)ii se ra("rtea)* la (atru dimensiuni l"c# tim(# c"nte2t s"cial i c"ntr"l-
Ace ti fact"ri sunt im("rtan i (entru m,c"mmerce sau e,c"mmerce- 3a re)ultat# c"mer ul m"bil de succes
necesit* de)+"ltarea de cam(anii de marAetin0 direc i"nate c*tre aceste dimensiuni s(ecifice-
+iblio!ra#ie
.tt(88sc."lar-0""0le-r"8sc."larQurlR
.lSr"TUS.tt(88555-academia-edu8d"5nl"ad8I%''L'''8balasubramanian%$-(dfTsaSPTscisi0SAA1!fm%FRU
@P'SASe(Q:cTVm)A!=FKEMFJT"iSsc."larrTeiS2NSPU'i$B6PFOfr@0O01T+edS%3!5J0A6"ADAA
.tt(88555-0sma-c"m8di0italc"mmerce85(,c"ntent8u(l"ads8$%&I8%E81S6A,6"bile,3"mmerce,in,Retail,
K.ite,7a(er,V$-(df
.tt(88555-c"m(uter5eeAl:-c"m8"(ini"n8K.at,are,t.e,"(("rtunities,m3"mmerce,"ffers
.tt(88mc"m-cs-cmu-edu8
.tt(88555-in+est"(edia-c"m8terms8m8m"bile,c"mmerce-as(
.tt(88en-5iAi(edia-"r085iAi86"bileQc"mmerce
.tt(88read5rite-c"m8$%%>8%>8%'8f"rQm,
c"mmerceQt"Q5"rAQ5eQneedQt"QembraceQm"bileQ(a:mentsVa5esmS~"1J)=$A>&'id.%
.tt(88555-f2c"m(ared-c"m8f"rei0n,currenc:,articles8m"bile,m"ne:,transfers-(.(