Sunteți pe pagina 1din 8

Nr. ........./......................

N VEDEREA ACORDRII CALIFICATIVULUI ANUAL


PENTRU CADRELE DIDACTICE
DIN NVMNTUL PREUNIVERSITAR
Numrul fiei p!"ului ##############
Numele i pre$umele %&'rului 'i'&%"i% #############################################################################################
Spe%i&li"&"e& #############################################################################
Peri&'& e(&lurii##########################################
C&lifi%&"i(ul &%r'&"######################################
Domenii
ale evalurii
Criterii de
performan
Indicatori
de performan
Punctaj
maxim
Punctaj
acordat
Validarea
C.P.
Auto
evaluar
e
Evaluare
comisie
Evaluar
e
C.A
1. Proiectarea
activitii.
1.1. Respectarea programei
colare, a normelor de
elaborare a documentelor de
proiectare, precum i
adaptarea acesteia la
particularitile grupei/clasei.
1.1.a. Existena
programelor colare n
vigoare la portofoliul
cadrului didactic.
1
1.1.b. ntocmirea
planificrilor
calendaristice conform
legislaiei n vigoare pn
la termenul stabilit.
2
1.1.c. ntocmirea
planurilor unitilor de
nvare conform
legislaiei n vigoare pn
la termenul stabilit.
1
1.1.d. Proiectarea
didactic ntocmit pe
baza evalurii iniiale i
particularitilor de
vrstnevoi ale elevilor.
1
1.1.e. Personalizarea
documentelor prin
elemente de originalitatea
!concepte de atins"
termeni#c$eie etc.%.
1
1.2. Implicarea n activitile
de proiectare a o!ertei
educaionale la nivelul
unitii.
1.1.a. ntocmirea
proiectrii ofertei
educaionale !&.'.(.#
program colar"
planificare calendaristic
etc.%
0,5
1.1.b. Prezentarea ofertei
educaionale i
includerea acesteia n
oferta educaional la
nivelul unitii.
0,5
1.". #olosirea $IC n
activitatea de proiectare.
1.).a. *ealizarea
proiectrii activitii n
format electronic.
1
1.).b. +ntroducerea
antetului specific
ministerului i unitii
colare n realizarea
proiectrii activitii.
1
1.%. &roiectarea unor
activiti e'tracurriculare
1.,.a. Proiectarea unor
ntlniri cu priniielevii n
2corelate cu obiectivele
curriculare, nevoile i
interesele educabililor, planul
managerial al unitii.
conformitate cu
documentele unitii !plan
managerial" strategii"
proceduri etc.%.
1.,.b. Proiectarea
activitilor comisiilor n
conformitate cu
documentele unitii
!plan managerial"
strategii" proceduri etc.%.
2
1.,.c. Proiectarea
activitilor educative
extracolare i
extracurriculare n
conformitate cu
documentele unitii
!plan managerial"
strategii" proceduri"
planificri etc.%.
2
TT!" 15 p.
2. #eali$area
activitilor
didactice.
2.1.(tili)area unor strategii
didactice care asigur
caracterul aplicativ al
nvrii i !ormarea
competenelor speci!ice.
-.1.a. ntocmirea unei
liste bibliografice cu
lucrri de pedagogie i
metodica predrii
disciplinei.
1
-.1.b. Prognozele
didactice i sc$iele de
lecie sunt n concordan
cu documentele care
concretizeaz
coninuturile procesului
de nvmnt !planul de
nvmnt" programa
colar etc.%.
1
-.1.c. Exist concordan
ntre competenele
specifice#obiectivele
operaionale#coninuturi#
activiti de nvare#
metode didactice#
mi.loace didactice.
2
-.1.d. Prognozele
didactice i sc$iele de
lecie in cont de
instruirea
difereniatcentrat pe
elevelevii cu
&.E./particularitile de
vrst ale elevilor.
2
-.1.e. 0plicarea
metodelor contemporane
activ#participative.
2
-.1.f. *ealizarea unor
lecii din perspectiva
transdisciplinar.
1
2.2. (tili)area e!icient a
resurselor materiale din
unitatea de nvm*nt n
vederea optimi)rii
activitilor didactice inclusiv
$IC.
-.-.a. 1tilizarea n cadrul
fiecrei ore de curs a
manualului colar.
1
-.-.b. 1tilizarea n cadrul
orelor de curs a
materialelor auxiliare
existente n dotarea
cabinetelorbibliotecii
colaremanualul
profesorului.
1
-.-.c. *ealizarea i 1utilizarea unor mi.loace
didactice" originale"
specifice disciplinei.
-.-.d. 1tilizarea
mi.loacelor 2+& n cadrul
orelor de curs.
2
2.". +iseminarea, evaluarea
i valori)area activitilor
reali)ate.
-.).a. Prezentarea
rezultatelor n cadrul unor
ntlniri cu priniila
nivelul comisiei metodice.
1
-.).b. 3eed#bac4#ul primit
de la elevi i prini prin
aplicarea unor
fiec$estionare.
1
-.).c. 5alorizarea
activitilor prin realizarea
unor portofoliiexpoziii
exemple de bun
practic.
1
2.%. ,rgani)area i
des!urarea activitilor
e'tracurriculare, participarea
la aciuni de voluntariat.
-.,.a. 6rganizarea unor
activiti extracurriculare
la nivelul colii.
1
-.,.b. Participarea la
unele activiti
extracurriculare la nivelul
colii.
0,5
-.,.c. *edactarea
coodonarea realizrii
revistei colii.
2
-.,.d. 6rganizarea unor
activiti de voluntariat.
1
-.,.e. Participarea la
activiti de voluntariat.
0,5
-.,.f. ntocmirea
documentaiei specifice
organizrii i desfurrii
unor activiti
extracurricularede
voluntariat !procese
verbale" rapoarte"
analize etc.%
1
2.-. #ormarea deprinderilor
de studiu individual i n
ec.ip n vederea !ormrii
/de)voltrii competenei
de ,,a nva s nvei/0.
-.7.a. Promovarea
studiului individual n
rezolvarea unor sarcini de
lucru creative.
1
-.7.b. Promovarea
studiului n ec$ip n
rezolvarea unor sarcini de
lucru.
1
%. &valuarea
re$ultatelor
'nvrii.
".1. Asigurarea transparenei
criteriilor, a procedurilor de
evaluare.
).1.a. Prezentarea
obiectivelor i criteriilor
evalurii elevilor.
0,5
).1.b. Prezentarea
planului evalurii elevilor
i planificrii activitilor
de evaluare.
0,5
).1.c. 0sigurarea
permanent a
feed#bac4#ului.
1
).1.d. 0nunarea
procedurii i metodologiei
de evaluare.
0,5
).1.e. 0plicarea celor trei
forme a evalurii8 iniial"
continu i sumativ.
1
).1.f. 9otarea ritmic. 1
".2. Aplicarea testelor
predictive, interpretarea i
comunicarea re)ultatelor.
).-.a. 3ormularea itemilor
n concordan cu
obiectivele evalurii"
coninuturile evalurii i
standardelor de
performan.
1
).-.b. 1tilizarea itemilor
obiectivi" semi#obiectivi i
subiectivi.
1
).-.c. Prezentarea
baremelor de corectare i
notare.
0,5
).-.d. 0naliza
administrrii testului i
ntocmirea matricei de
specificaie.
1
).-.e. &onsemnarea
progresuluiregresului
colar.
0,5
).-.f.0fiarea
rezultatelorcomunicarea
individual a rezultatelor
evalurii.
0,5
".". (tili)area diverselor
instrumente de evaluare,
inclusiv a celor din banca de
instrumente de evaluare
unic.
).).a. 3olosirea unor fie
de lucruc$estionare.
1
).).b. 1tilizarea unor
instrumente diverse de
evaluare
!portofoliireferate
proiecte%.
1
).).c. 3olosirea unor
modele de teste folosite
la nivel naional !exemplu
modelele de teste de la
evaluarea iniial%.
1
).).d. 3olosirea unor
instrumente care s
permit i o evaluare
oralpractic.
1
".%. &romovarea
autoevalurii i interevalurii.
).,.a. +ncluderea
autoevalurii ca etap n
demersul didactic n
proiectarea activitilor.
1
).,.b. 3olosirea unor
fiec$estionare de
autoevaluare.
1
).,.c. *ealizarea
autoevalurii
individualen cadrul
grupelor de lucru.
1
).,.d. *ealizarea
interevalurii la nivelul
claseigrupelor de lucru.
1
".- Evaluarea satis!aciei
bene!iciarilor educaionali.
).7.a. 0plicarea de
c$estionare
prinilorelevilor.
0,5
).7.b. +mplicarea
beneficiarilor educaionali
n alegerea ofertei
educaionale ce urmeaz
a fi parcurs.
0,5
).7.c. ntlniri periodice
cu priniielevii.
0,5
".1. Coordonarea elaborrii
porto!oliului educaional ca
element central al evalurii
).:.a. Prezentarea
coninutului portofoliului
educaional.
0,5re)ulatelor nvrii. ).:.b. ntocmirea
criteriilor de evaluare a
portofoliilor educaionale.
0,5
).:.c. ;onitorizarea i
intervenia pentru
realizarea
corespunztoare a
portofoliilor.
0,5
TT!" 20 p.
(.)ana*ementu
l cla+ei de elevi.
%.1. 2tabilirea unui cadru
adecvat 3reguli de conduit,
atitudini , ambient 4 pentru
des!urarea activitilor n
con!ormitate cu
particularitile clasei de
elevi.
,.1.a. Prezentarea
normelor care trebuie
respectate n timpul
orelor de curs.
2
,.1.b. ntocmirea
documentelor care
.ustific prezentarea
normelor.
1
%.2. 5onitori)area
comportamentului elevilor i
gestionarea situaiei
con!lictuale.
,.-.a. &ompletarea unor
fie de observaie a
comportamentului
elevilor.
1
,.-.b. +ntervenia pentru
ameliorarea unor situaii
conflictuale.
2
,.-.c. &ompletarea unei
strategii de gestionare a
situaiei conflictuale.
2
%.". Cunoaterea, consilierea
i tratarea di!ereniat a
elevilor.
,.).a. &ompletarea unor
fie de observaie a
elevilor.
1
,.).b. &onsilierea
permanent a elevilor.
2
,.).c. 2ratarea
difereniat a elevilor.
1
%.%. 5otivarea elevilor prin
valori)area e'emplelor de
bun practic.
,.,.a. +mplicarea elevilor
n activiti de bun
practic.
2
,.,.b. *esponsabilizarea
elevilor.
1
TT!" 15 p.
5.)ana*ementu
l carierei ,i a al
de$voltrii
profe+ionale.
-.1. 6alori!icarea
competenelor tiini!ice,
didactice i metodice
dob*ndite prin participarea
la programele de !ormare
continu/per!ecionare.
7.1.a. 5alorificarea
competenelor dobndite
la cursurile de formare
!prin redactarea
documentelor"
desfurarea demersului
didactic etc.%.
0,5
7.1.b. Prezentarea de
exemple de bun#
practic utilizate n
activitatea didactic
!prin mese rotunde sau
lecii demostrative%.
0,5
7.1.c. 'iseminarea
informaiilor de nscriere
la unele cursuri de
formare continu
colegilor.
0,5
7.1.d. *edactarea unor
articole metodico#
tiinifice n revistelucrri
de specialitate.
1-.2. Implicarea n
organi)area activitilor
metodice la nivelul
comisiei/catedrei/responsabil
.
7.-.a. Participarea cu
lucrri metodico#tiinifice
organizarea unor activiti
metodice la nivelul
catedreicomisiei.
0,5
7.-.b. Participarea cu
lucrri metodico#tiinifice
organizarea unor activiti
metodice la nivelul unitii
colare.
0,5
7.-.c. Participarea la
activiti metodice
organizate la nivel de
+.(.<. i &.&.'.
0,5
7.-.d. 6rganizarea de
activiti metodice
conform programului
&.&.'. organizate n
coalcentru metodic.
1
-.". Reali)area/Actuali)area
porto!iului pro!esional i
dosarului personal.
7.).a. &unoaterea
coninutului portofoliului
profesional i dosarului
personal.
0,5
7.).b. *ealizarea i
actualizarea permanent
a portofoliului profesional
i dosarului personal.
0,5
-.%. +e)voltarea capacitii
de comunicare i relaionare
n interiorul i n a!ara unitii
cu elevii, personalul colii,
ec.ipa managerial i cu
bene!iciarii din cadrul
comunitii 7!amiliile elevilor.
7.,.a. &omunicare
permanent cu celelalte
cadre didactice"
responsabilii comisiilor i
conducerea colii.
0,5
7.,.b. *ealizarea
integral a atribuiilor la
timp.
0,5
7.,.c. *espectarea
regulamentului intern i
normelor de organizare i
funcionare a instituiei
colare.
0,5
7.,.d. Prezena spiritului
de ec$ip n realizarea
unor sarcini la nivelul
colii.
0,5
7.,.e. 'isponibilitate la
cerinele colii.
0,5
7.,.f. &olaborare strns
cu eleviiprinii n
realizarea
corespunztoare a
demersului didactic i
activitilor
extracurriculare.
0,5
-.-. 5ani!estarea atitudinii
morale i civice 3limba8,
inut, respect,
comportament4, respectarea
i promovarea deontologiei
pro!esionale.
7.7.a. 0titudini morale i
civice conforme cu
statutul de cadru didactic.
0,5
7.7.b. Promovarea
deontologiei profesionale
i a respectul fa de
ceilali.
0,5
TT!" 10 p.
-. Contri.uia la
de$voltarea
in+tituional ,i
la promovarea
ima*inii unitii
1.1. +e)voltarea de
parteneriate i proiecte
educaionale n vederea
de)voltrii instituionale.
:.1.a. 0tragerea de
parteneriate
educaionale.
1
:.1.b. *edactarea unor
proiecte educaionale
1,colare. :.1.c. 5alorificarea
implicrii n parteneriate
i proiecte educaionale
n vederea dezvoltrii
instituionale.
1
1.2. &romovarea o!ertei
educaionale.
:.-.a. Promovarea ofertei
educaionale la nivelul
instituieilocal.
1
:.-.b. Promovarea ofertei
educaionale la nivelul
.udeeannaional.
1
1.". &romovarea imaginii
colii n comunitate prin
participare i re)ultatele
elevilor la olimpiade,
concursuri, competiii,
activiti e'tracurriculare i
e'tracolare.
:.).a. Participarea la
olimpiadele colare.
0,5
:.).b. Participarea la
concursuricompetiii
locale.udeenenaionale.
1
:.).c. Participarea la
simpozioane i sesiuni de
comunicri.
1
:.).d. Popularizarea
activitilor
extracurriculare i
extracolare prin mi.loace
mass#media" site#uri
educaionale sau la nivel
de +.(.<.&.&.'.
1
1.%. Reali)area/pariciparea la
programe/activiti de
&revenire i combatere a
violenei i comportamentelor
nesntoase n mediul
colar, !amilie i societate.
:.,.a. Participarea la
programeactiviti n
domeniul educaiei pentru
cetenie democratic.
0,5
:.,.b. +mplicarea n
activiti de prevenire i
combatere a violenei i
de prevenire i
combatere a
comportamentelor
nesntoase.
1
:.,.c. +mplicarea n
aciuni realizate n
colaborare cu Poliia de
Proximitate6.9.=#uri etc.
1
1.-. Respectarea normelor,
procedurilor de sntate i
securitatea muncii i de &2I
i I2(9 pentru toate tipurile
de activiti des!urate n
cadrul unitii de nvm*nt
precum i a sarcinilor
suplimentare.
:.7.a. &unoaterea i
aplicarea procedurilor de
sntate i securitate a
muncii i de P/+
prevzute de legislaia n
vigoare.
1
:.7.b. +mplicarea n
aciuni comune cu unele
instituii abilitate.
0,5
:.7.c. 'iseminarea
normelor i procedurilor
elevilor i ntocmirea
documentaiei specifice.
0,5
1.1. Implicarea activ n
crearea unei culturi a calitii
n nivelul organi)aiei.
:.:.a. 'isponibilitate la
responsabilizare.
1
:.:.b. 0utoperfecionarea
pentru realizarea
sarcinilor n mod
corespunztor i
exemplar.
1
TT!" 15 p.
TT!" 100 p.Data: Nume i prenume: Semnturi:
..........................
Cadrul didactic
evaluat: ................................................................. ......................
Responsabil comisie: ............................................ ......................
Director: ................................................................. ......................
Membrii C. A. ........................................................ ......................
........................................................ ......................
........................................................ ......................
........................................................ ......................
........................................................ ......................
........................................................ ......................
........................................................ ......................