Sunteți pe pagina 1din 2

Referat Neurologie

Referatul va consta intr-o lucrare de 3-4 pagini (Times New Roman 12) avand ca
subiect abordarea kinetoterapeutica intr-o afectiune neurologica
Referatul care va contine urmatoarele parti!etape"
Introducere"
- 1-2 pagini # parte teoretica privind afectiunea studiata!abordata
- cel putin 2 surse bibliografice$ citate in te%t si la sfarsitul lucrarii (lucrari de
specialitate$ articole de specialitate aflate la biblioteca sau pe internet)
- pot fi folosite 1-2 figuri sau tabele
Obiective" obiectivele terapiei kinetoterapeutice in afectiunea neurologica
Metode" metodele kinetoterapeutice in afectiunea descrisa # detalierea programului kinetic$
ca metode si desfasurare in timp
Rezultate asteptate" ca urmare a metodelor aplicate (ce se asteapta sa se obtina in urma
terapiei)
Bibliografie
Termenul de predare este ultima saptamana de scoala$ inainte de sesiune!inainte de verificare
Nu se admit lucrari identice &e anulea'a reciproc si nu se da nota de practica
Nepredarea la termen implica lipsa notei de practica si se considera restanta
(ste posibil sa pun intrebari din referat$ la predare
) &e punctea'a informatiile corecte stiintific (in special)$ dar si ideile creative si originale
derivate din date stiintifice corecte$ certe si actuale
) &e punctea'a respectarea tuturor etapelor referatului$ inclusiv bibliografia inserata in te%t si
citata la sfarsit
Exemple Bibliografie"
*nserare in te%t" +,be'itatea este un factor de risc c-eie .n de'voltarea bolii
cardiovasculare /-iar o modest0 cre1tere a *2/ (de e% *2/ 3 34kg!m2) induce o cre1tere de
patru ori a riscului de boal0 cardiovascular0$ at5t la b0rba6i$ c5t 1i al femei (1)
,be'itatea repre'int0 at5t un factor de risc independent (cu fiecare kilogram peste
greutatea normal0 riscul coronarian cre1te cu 3$17) (2)$ c5t 1i o condi6ie care induce sau
favori'ea'0 al6i factori de risc cardiovasculari cum sunt diabetul 'a-arat tip 2$ -ipertensiunea
arterial0$ dislipidemiile$ starea procoagulant0 (3)8
/itare la sfarsit"
- carte" &ilverstein 9:$ &cott ;:$ &t :eor &T (ating <atterns *n &t :eor &Teditor" ,besit=
>ssessment Tools$ 2et-ods$ *nterpretations$ /-apman ? @all &eries in /linical Nutrition$
1AAB" 2A2-344
- articol" &pit'er R9$ Cals- ;T$ Cadden T>$ &tunkard >:$ Cing RR ;inge eating disorder"
its furt-er validation in a multiple stud= *nternational :ournal of (ating Disorders$ 1AA3E 13"
13B-1F3
- site internet" -ttp"!!wwwidforg!webdata!docs!GuidelineH<2GHfinalpdf - accesat
2A41244I
1 &ilverstein 9:$ &cott ;:$ &t :eor &T (ating <atterns *n &t :eor &Teditor" ,besit=
>ssessment Tools$ 2et-ods$ *nterpretations$ /-apman ? @all &eries in /linical Nutrition$
1AAB" 2A2-344
2 &pit'er R9$ Cals- ;T$ Cadden T>$ &tunkard >:$ Cing RR ;inge eating disorder" its
furt-er validation in a multiple stud= *nternational :ournal of (ating Disorders$ 1AA3E 13"
13B-1F3
3 -ttp"!!wwwidforg!webdata!docs!GuidelineH<2GHfinalpdf - accesat 2A41244I
&ucces)