Sunteți pe pagina 1din 31

Incertrans

93/706/29.03.1999

Ordinul
directorului general al A.N.D.
Nr.47
Din 03. 05. 1999

n temeiul Hotrrii Guvernului nr. 1275 din 8.12.1990, privind regulamentul de organizare i
funcionare al Administraiei Naionale a Drumurilor, cu modificrile ulterioare, n baza
Contractului de Management nr. 4 / 21 /1994, ncheiat cu Ministerul Transporturilor, Dnil Buca -
manager al Administraiei Naionale a Drumurilor -R.A., emite urmtorul:

Ordin:

Art.l. Se aprob "Normativ privind execuia la cald a mbrcminilor bituminoase pentru calea pe
pod" indic. AND 546 - 1999.
Art.2. Aducerea la ndeplinire a prezentului ordin revine DRDP 1-7.
CUPRINS

l. Generaliti
1.1. Obiect i domeniu de utilizare
1.2. Prescripii generale
1.3. Definiii i terminologie
1.4. Referine

2. Tipuri de mixturi asfaltice

3. mbrcminte bituminoas cilindrat executat la cald din beton asfaltic cilindrat cu bitum
3.1. Condiii tehnice
3.2. Prescripii generale de execuie
3.3. Controlul calitii lucrrilor
4. mbrcminte bituminoas cilindrat executat la cald din beton asfaltic cilindrat cu bitum
modificat
4.1. Condiii tehnice
4.2. Prescripii generale de execuie
4.3. Controlul calitii lucrrilor

5. mbrcminte bituminoas turnat executat la cald din asfalt turnat dur
5.1. Condiii tehnice
5.2. Prescripii generale de execuie
5.3. Controlul calitii lucrrilor

6. Mortar asfaltic turnat ca strat de protecie sau de egalizare pentru calea pe pod 6.1-
condiii tehnice
6.2. Prescripii generale de execuie
6.3. Controlul calitii lucrrilor

7. Asfalt turnat pentru execuia mbrcminii pe trotuare la calea pe pod
7.1. Condiii tehnice
7.2. Prescripii generale de execuie
7.3. Controlul calitii lucrrilor
8. Recepia lucrrilor
8.1. Recepia preliminar
8.2. Recepia final

l. Generaliti

1.1. Obiect i domeniu de utilizare
1.1.1. Prezentul normativ se refer la condiiile de realizare i recepie a mbrcminilor
bituminoase executate la cald pe calea podurilor rutiere.
1.1.2. Tipurile de mbrcmini bituminoase pentru execuia cii pe podurile rutiere sunt:
mbrcminte bituminoas cilindrat executat la cald conform SR 174/1,2, de
tipul celei executate n calea curent pe drum n zonele adiacente podului;
mbrcminte bituminoas cilindrat executat la cald cu bitum neparafinos pentru
drumuri;
mbrcminte bituminoas cilindrat executat la cald cu bitum modificat cu
polimeri.
mbrcminte bituminoas turnat executat la cald .
1.1.3. mbrcmintea bituminoas cilindrat realizat cu bitum se execut conform
prescripiilor prezentului normativ.
1.1.4. mbrcmintea bituminoas cilindrat realizat cu bitum modificat cu polimeri se
execut conform prescripiilor prezentului normativ.
1.1.5. mbrcmintea bituminoas turnat se execut conform prevederilor STAS 11348,
STAS 175 i/sau prescripiilor prezentului normativ.
1.1.6. Alegerea tipului de mbrcminte bituminoas pentru execuia prii carosabile a cii
pe podurile rutiere se stabilete prin proiectul de execuie, pe baza performanelor hidroizolaiei i a
studiului tehnico-economic.
1.1.7. mbrcmintea bituminoas la trotuare se execut din asfalt turnat, conform STAS
11348 , STAS 175 i/sau prescripiilor prezentului normativ.

1.2. Prescripii generale
1.2.1. mbrcmintea bituminoas pe partea carosabil a podului se aplic pe stratul de
protecie executat conform STAS 5088-75 sau din mortar asfaltic turnat, conform prevederilor
STAS 11348 i/sau conform prevederilor normativului prezent.
1.2.2. mbrcminile bituminoase cilindrate realizate cu bitum, prevzute n prezentul
normativ, se execut n perioada mai...octombrie, cu condiia ca temperatura atmosferic s fie
minim +10C.
1.2.3. mbrcminile bituminoase cilindrate realizate cu bitum modificat cu polimeri,
prevzute n prezentul normativ, se execut n perioada mai...septembrie, cu condiia ca temperatura
atmosferic s fie +15C.
1.2.4. mbrcminile bituminoase turnate la cald se execut n tot timpul anului cu condiia
ca stratul suport s fie uscat, iar temperatura atmosferic s fie minim +5C.

1.3. Definiii i terminologie
1.3.1. Bitumul pur este bitumul neparafinos pentru drumuri, provenit din ieiuri
neparafinoase, folosit la execuia straturilor bituminoase, conform prescripiilor tehnice n vigoare.
1.3.2. Bitumul modificat cu polimeri este liantul obinut prin tratarea bitumului pur tip D
80/100 cu polimeri de tipul elastomerilor termoplastici liniari, n instalaii speciale, la temperaturi
de 160 ~ 180C, cu caracteristici fizico-chimice specifice.
1.3.3. n nelesul prezentului normativ, bitumul pur, bitumul modificat cu polimeri i
mixturile asfaltice preparate cu aceti liani, vor fi notate pe scurt astfel:
B: bitum pur;
Bm: bitum modificat cu polimeri;
B.A.P. : beton asfaltic cilindrat pentru mbrcmini la calea pe pod preparat cu bitum
pur;
B.Am.P. : beton asfaltic cilindrat pentru mbrcmini la calea pe pod preparat cu bitum
modificat;
A.T.D. : asfalt turnat dur pentru mbrcmini la poduri cu placa din beton;
M.A.T.: mortar asfaltic turnat pentru strat de protecie sau de egalizare;
A.T.: asfalt turnat pentru mbrcmini la trotuare.
1.3.4. Terminologia utilizat n prezentul normativ este conform STAS 4032/1.

1.4. Referine
Prescripiile tehnice la care se fac referiri n cuprinsul prezentului normativ sunt
urmtoarele:
1. STAS35-81 Bitumuri. Determinarea densitii.
2. STAS 42-86 Bitumuri. Determinarea penetraiei.
3. STAS 60-89 Bitumuri. Determinarea punctului de nmuiere.
4. SR 61-97 Bitumuri. Determinarea ductilitii.
5. STAS 113-74 Bitumuri. Punct de rupere Fraass.
6. STASH5-80 mbrcmini bituminoase cilindrate executate
la cald. Condiii generale de calitate.
7. SR 174-2:1997 mbrcmini bituminoase cilindrate executate
la cald. Condiii tehnice pentru prepararea i
punerea n oper a mixturilor asfaltice i
recepia mbrcminilor executate.
8. STAS 175-87 Lucrri de drumuri. mbrcmini bituminoase
turnate, executate la cald. Condiii tehnice
generale de calitate.
9. STAS 539-79 Filer de calcar, filer de cret i filer de var stins
n pulbere.
10. STAS 662-89 Lucrri de drumuri. Agregate naturale de
balastier.
11. SR 667-1997 Agregate naturale de piatr prelucrat pentru
drumuri. Condiii tehnice generale de execuie.
12. STAS 730-89 Agregate naturale pentru lucrri de cai ferate i
drumuri. Metode de ncercare.
13. STAS 863/1-85 Lucrri de drumuri. Elemente geometrice ale
traseelor. Prescripii de proiectare.
14. STAS 1338/1-84 Lucrri de drumuri. Mixturi asfaltice i
mbrcmini bituminoase executate la cald.
Prepararea mixturilor. Pregtirea probelor i
confecionarea epruvetelor.
15. STAS 1338/2-87 Lucrri de drumuri. Mixturi asfaltice i
mbrcmini bituminoase executate la cald.
Metode de determinare i ncercare,
confecionarea i decofrarea epruvetelor.
16. STAS4032/1-90 Lucrri de drumuri. Terminologie.
17. STAS 5088-75 Lucrri de art. Hidroizolaii. Prescripii de
proiectare i execuie.
18. STAS 5489-80 Bitumuri. Punct de inflamabilitate Marcusson.
19. STAS 8098-68 Bitumuri. Determinarea coninutului de
parafin
20. STAS 8877-72 Emulsii bituminoase cationice cu rupere rapid
pentru lucrri de drumuri.
21. STAS 10969/3-83 Lucrri de drumuri. Adezivitatea bitumurilor
pentru drumuri la agregate naturale. Metoda de
determinare cantitativ.
22. STAS 11348-87 Lucrri de drumuri. mbrcmini bituminoase
pentru calea pe pod.
23. Ind. AND 521R-1996 Instruciuni tehnice privind metoda de
determinare a compoziiei chimice a bitumului
rutier pe patru componeni.
24. Ind. AND 526-1996 Instruciuni tehnice privind execuia
mbrcminilor bituminoase cilindrate la cald
realizate cu bitum modificat cu polimeri.
25. Ind. AND 535-1997 Instruciuni tehnice pentru determinarea
stabilitii n strat subire a bitumului pentru
drumuri. ncercarea TFOT.
26. Ind. AND 536-1997 Instruciuni tehnice pentru determinarea
stabilitii n strat subire a bitumului pentru
drumuri. ncercarea RTFOT.
27. Ind. AND 537-1997 Normativ privind caracteristicile tehnice ale
bitumului neparafinos pentru drumuri.
28. Ind. AND 538-1998 Metodologie de determinare a caracteristicilor
bitumului modificat utilizat la execuia
lucrrilor de drumuri.


2. Tipuri de mixturi asfaltice

2.1. Tipurile de mixturi asfaltice cuprinse n prezentul normativ sunt prezentate n tabelul 1.
Tabelul 1
Dimensiunea
Nr. Tipul mixturii asfaltice Simbol maxim Domeniul de aplicare
a granulei
1 Beton asfaltic cilindrat, cu bitum pur B.A.P. 16 mbrcminte pe partea
2 Beton asfaltic cilindrat, cu bitum B.A.m.P. 16 carosabil
modificat a podului
3 Asfalt turnat dur A.T.D. 8 mbrcmini la poduri
cu placa de beton.
4 Asfalt turnat A.T. 7 mbrcminte pe
trotuare
5 Mortar asfaltic turnat M.A.T. 5 Strat de protecie a
hidroizolaiei de pe
calea pe pod
2.2. Tipul de mixtura asfaltic pentru mbrcmintea bituminoas pe partea carosabil a
podului se stabilete prin proiectul de execuie, innd seama de urmtoarele recomandri:
mbrcmintea bituminoas pe calea podurilor rutiere se execut de regul din mixturi
asfaltice de tipul betonului asfaltic cilindrat sau asfalt turnat dur preparate cu bitum neparafinos
pentru drumuri;
mbrcmintea bituminoas din beton asfaltic cilindrat preparat cu bitum modificat cu
polimeri se execut n cazul podurilor situate pe drumuri publice cu trafic foarte intens i greu, n
scopul creterii rezistenei la deformaii permanente la temperaturi ridicate i a rezistenei la fisurare
la temperaturi sczute.
2.3. Mortarul asfaltic turnat se poate utiliza ca strat de protecie a hidroizolaiei sau de
egalizare a cii podului, funcie de prevederile proiectului de execuie.
2.4. Asfaltul turnat se utilizeaz n general la execuia mbrcminii trotuarelor cii podului.

3. mbrcminte bituminoas cilindrat executat la cald din beton asfaltic cilindrat
cu bitum tip BAP

3.1. Condiii tehnice
3.1.1. Elemente geometrice
3.1.1.1. Grosimea total a mbrcminii din beton asfaltic cilindrat cu bitum este de 6 cm i
se execut din dou straturi, grosimea fiecrui strat fiind de 3 cm.
3.1.1.2. Profilul transversal, n aliniament, se execut n forma de acoperi cu dou pante
racordate n treimea mijlocie.
Profilul transversal n curbe se execut conform STAS 863/1.
Pantele profilului transversal, n aliniament sunt de 2%. Aceste pante se pot reduce la 1,5%
sau 1,0% dac declivitatea n profil longitudinal este de 2,5%...4,0% i respectiv mai mare de 4,0%.
3.1.1.3. Profilul longitudinal al traseului drumului i al podului sunt conform documentaiei
tehnice de proiectare.

3.1.2. Abateri limit la elementele geometrice
3.1.2.1. Abaterile limit la grosimea straturilor, fa de valorile prevzute n proiect, sunt -
10%.
3.1.2.2.. Abaterile limit la panta profilului transversal sunt de 2,5 mm/m.
3.1.2.3. Denivelrile maxime admise n lungul cii pe pod, sub dreptarul de 3 m sunt de
3mm.

3.1.3. Materiale
3.1.3.1. Agregate naturale
3.1.3.1.1. Agregatele naturale care se utilizeaz sunt urmtoarele:
Cribluri sort 3-8 i 8-16 mm, conform SR 667;
Nisip de concasaj sort 0-3 mm, conform SR 667;
Nisip natural 0-3 sau 0-7 mm, conform STAS 662.
3.1.3.1.2. Fiecare tip i sort de agregate trebuie s fie depozitate separat, n silozuri proprii,
pe platforme betonate, amenajate cu perei despritori pentru evitarea amestecrii.
3.1.3.2. Filer
3.1.3.2.1. Filerul trebuie s fie din calcar sau cret mcinat, conform STAS 539.
3.1.3.2.2. Filerul se depoziteaz n silozuri sau n ncperi acoperite ferite de umezeal. Nu
se admite folosirea filerului aglomerat.
3.1.3.3. Bitum
3.1.3.3.1. Tipurile de bitum care se utilizeaz la prepararea betonului asfaltic cilindrat tip
BAP sunt:
Tip D 60/80, conform normativ indicativ A.N.D. nr.537, pentru zona climatic
cald;
Tip D 80/100, conform normativ indicativ A.N.D. nr.537, pentru zona climatic
rece.
3.1.3.3.2. Caracteristicile tehnice ale tipurilor de bitum tip D 60/80 i D 80/100 sunt
prevzute de Normativ A.N.D. nr.537 i sunt prezentate n tabelul 2.
3.1.3.3.3. Transportul bitumului se face n vagoane cistern speciale sau autotransportoare
termoizolate, curate, n condiii n care s se evite impurificarea sau amestecarea cu alte sorturi de
bitum.
3.1.3.4.3. Chit tiocolic, conform reglementrilor tehnice n vigoare, pentru colmatarea
rosturilor n zonele de contact ale sapei hidrofuge i mbrcminii bituminoase cu elementele de
construcie (borduri, rosturi de dilataie, guri de scurgere, etc.).

Tabelul 2
Nr. Condiii de Metoda de
Caracteristica admisibilitate verificare
crt. D 60/80 D 80/100
1. Penetraie la 25C, 1/10 mm 60...80 80...100 STAS 42
2. Punct de nmuiere 48...55 44...49 STAS 60
3. Ductilitate la:
- 5C, min., cm 4,0 5,0 SR61
- 25C, min., cm 100 100
4. Punct de rupere Fraass, C, max. -13 -15 STAS 113
5. Punct de inflamabilitate Marcusson, C min. 250 250 STAS 5489
6. Solubilitate n solveni organici, %, min. 99,0 99,0 STAS 115
7. Stabilitate la nclzire n strat subire la 163 C:
a) metoda TFOT:
- pierderea de mas, %, max. 0,8 0,8 Instruciuni
- penetraia rezidual, % , min. 50 47 tehnice
- creterea punctului de nmuiere, C, min. 10 9 A.N.D.
- ductilitatea rezidual la 25
0
C, cm, min. 50 75 nr. 535
b) metoda RTFOT
- pierderea de mas, %, max. 0,9 0,9 Instruciuni
- penetraia rezidual, %, min. 50 47 tehnice
- creterea punctului de nmuiere, C, max. 10 9 A.N.D
- ductilitatea rezidual la 25C, cm, min. 50 75 nr.536
8. Coninut de parafin, %, max. 2,0 2,0 STAS 8099
9. Densitate la 15C, g/cm
3
, min. 0,995 0,992 STAS 35
10. Indice de instabilitate coloidal, max. - 0,5 Instruciuni
tehnice
A.N.D.
Nr. 521R
11. Adezivitate pe agregat etalon, min. 80 80 STAS 10969/3


3.1.4. Compoziia i caracteristicile fizico-mecanice ale betoanelor asfaltice cilindrate tip
BAP
3.1.4.1. Compoziia mixturii asfaltice se stabilete pe baza unui studiu preliminar, inndu-se
seama de respectarea condiiilor tehnice impuse de prezentul normativ.
3.1.4.2. Limitele normale ale procentelor sorturilor de agregate naturale din agregatul total,
pentru betoanele asfaltice cilindrate tip BAP sunt conform Tabel 3.

Tabel 3
Nr. crt. Agregate naturale, % din agregatul total Condiii de admisibilitate
1 Criblura peste 3,15 mm 40...55
2 Filer i fraciuni sub 0,09 mm 10...12
3 Filer i nisip 0,09... 3,15 mm rest pn la 100
X

X
Proporia de nisip natural din amestecul cu nisip de concasaj este de max. 20%.

3.1.4.3. Granulozitatea normal a agregatului natural total precum i coninutul obinuit de
bitum pentru betoanele asfaltice cilindrate tip BAP sunt cuprinse n limitele din tabelul 4.

Tabelul 4
Nr. crt. Specificaii Condiii de admisibilitate
1. Granulozitatea agregatelor naturale:
- trece prin ciurul de 16 mm, % 90...100
- trece prin ciurul de 8 mm, % 60...80
- trece prin ciurul de 3,15 mm, % 45...60
- trece prin sita de 0,63 mm, % 25...40
- trece prin sita de 0,20 mm, % 14...25
- trece prin sita de 0,09 mm, % 10...12
2. Coninutul de bitum, % din mas 6...7

3.1.4.4. Coninutul optim de bitum n betonul asfaltic cilindrat tip BAP se stabilete prin
studii preliminare de laborator conform STAS 1338/1,2.
3.1.4.5. Caracteristicile fizico-mecanice ale betoanelor asfaltice cilindrate tip BAP trebuie s
ndeplineasc condiiile din tabelul 5.

Tabelul 5
Nr. Beton asfaltic cilindrat tip BAP
Caracteristici Tipul bitumului
crt. D 60/80 D 80/100
A Caracteristici pe probe Marshall
1 Densitate aparent, kg/m
3
, min. 2350 2350
2 Absorbie de ap, % vol. max. 1,0 1,0
3 Stabilitatea (S) la 60C, kN, min. 7,5 7,0
4 Indice de curgere (fluaj) (I) la 60C, mm 1,5...4,5 1,5...4,5
B Caracteristici pe probe intacte (carote ) prelevate din mbrcminte
1 Densitatea aparent kg/m
3
, min. 2250 2250
2 Absorbia de ap, % vol.max. 2,0 2,0
3 Grad de compactare, % min. 97 97

3.1.4.6. Corpurile de prob Marshall se confecioneaz conform STAS 1338/1,2.
3.1.4.7. Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice se determin pe mixturi
preparate n laborator pentru stabilirea compoziiilor, pe probe de mixtur prelevate de la malaxor
sau de la aternere pe parcursul execuiei, precum i din mbrcmintea gata executat.

3.2. Prescripii generale de execuie
3.2.1. Utilaje i echipamente
3.2.1.1. La execuia mbrcminilor bituminoase din beton asfaltic cilindrat preparat cu
bitum pur (tip BAP) se folosesc conform SR 174-2:1997 , urmtoarele utilaje i echipamente:
- Instalaie automatizat de preparare a mixturii asfaltice, dotat cu echipamente de dozare a
componenilor;
- Rezervoare de stocare a bitumului;
- Repartizator finisor care asigur precompactarea mixturii asfaltice, dotat cu sistem de
nclzire a grinzii vibratoare;
- Atelier de compactare compus dintr-un compactor cu pneuri de 120 - 160 kN, un
compactor cu rulouri netede de 100 - 120 kN i un compactor de 1,2 kN pentru compactri
marginale;
- Autocamioane basculante cu ben termoizolant sau cu ben acoperit cu prelat;
- Dispozitiv mecanic pentru execuia amorsrii cu emulsie bituminoas cationic;
3.2.2. Pregtirea stratului suport
3.2.2.l. Verificarea cotelor stratului suport conform proiectului de execuie.
3.2.2.2. Pregtirea stratului suport se efectueaz diferit n funcie de natura acestuia, dup
cum urmeaz:
3.2.2.2.1. n cazul n care mbrcmintea bituminoas se aplic pe suprafaa din beton de
ciment, se verific planeitatea acesteia n conformitate cu proiectul de execuie i se admite sau
respinge continuarea lucrrilor, aceasta fiind faza determinant.
Suprafaa astfel verificat, dup uscare, se cur i se amorseaz cu emulsie cationic cu
rupere rapid;
3.2.2.2.2. n cazul n care mbrcmintea bituminoas se aplic pe stratul de mortar asfaltic
turnat, suprafaa acestuia se cur i se amorseaz cu emulsie bituminoas cationic cu rupere
rapid numai atunci cnd execuia mbrcminii se efectueaz la un interval de peste 24 h de la
turnarea mortarului asfaltic sau acesta a fost supus circulaiei;
3.2.2.2.3. n cazul n care mbrcmintea bituminoas se aplic pe un strat bituminos
rezultat ca urmare a frezrii mbrcminii bituminoase vechi, suprafaa acesteia se cur i se
amorseaz cu emulsie bituminoas cationic cu rupere rapid.
3.2.2.2.4. n cazul n care mbrcmintea bituminoas se aplic direct pe hidroizolaie, se va
avea n vedere corelarea stabilitii termice a hidroizolaiei cu tipul de mixtur utilizat i se va
asigura aderena.
3.2.2.3. Amorsarea se execut mecanizat, realizndu-se o pelicul omogen, pe toat
suprafaa stratului suport. Dozajul de bitum rezidual va fi de 0,3...0,4 kg/m
2
.
3.2.2.4. Amorsarea se face n fa repartizatorului pe distana minim care s asigure timpul
necesar ruperii complete, a emulsiei bituminoase, dar nu mai mult de 100 m.
3.2.2.5. Suprafaa stratului suport pe care se execut amorsarea trebuie s fie uscat i
curat.
3.2.3. Prepararea i punerea n oper a mixturilor asfaltice cilindrate tip BAP
3.2. 3.1. Prepararea mixturii asfaltice
3.2.3.1.1. Prepararea mixturii asfaltice cu bitum la cald se realizeaz n instalaii
automatizate, conform SR 174/2:1997.
3.2.3.1.2. Staia de preparare a mixturii asfaltice trebuie s dispun de un sistem de
alimentare i dozare a componenilor. Tolerantele dozajelor de agregate naturale i bitum vor fi
conform prevederilor din tabelul 6.

Tabelul 6
Nr. crt. Definirea msurilor Tolerane admise
1 Dozaj bitum 2%
2 Dozaj agregate naturale 3%
3 Dozaj nisip 5%
4 Dozaj filer 2%

3.2.3.1.3. Se recomand ca instalaia s fie prevzut cu usctor de filer i s fie dotat cu
buncr de stocare a mixturii termoizolat sau cu sistem de nclzire.
3.2.3.1.4. Mixtura asfaltic cilindrat se prepar n conformitate cu prevederile SR 174/2
pct.2.2. , cu precizarea ca temperaturile agregatelor naturale, bitumului i ale mixturii asfaltice la
ieirea din malaxor vor fi conform tabelului 7.

Tabelul 7
Temperaturile componentelor la prepararea Temperatura
mixturii asfaltice,
0
C mixturilor la ieire
din malaxor
Tipul bitumului Agregate naturale la Bitum la intrare n
ieire din usctor malaxor

0
C
Tip D 60/80 180 ... 190 160 ... 170 165 ... 175
TipD80/100 175 ... 185 150 ... 170 160 ... 170

3.2.3.2. Transportul mixturii asfaltice
Mixtura asfaltic cilindrat se transport la punctul de lucru n autocamioane basculante cu
bene curate, termoizolante sau acoperite cu prelat.
Se interzice transportul mixturii asfaltice cu autobasculante cu bena neacoperit, ntruct
pierderea de temperatur sub limitele stabilite prin prezentul normativ conduce la nerespectarea
temperaturilor de aternere i compactare i deci la o mbrcminte bituminoas neetan, improprie
pentru calea pe podurile rutiere.
3.2.3.3. Aternerea mixturii asfaltice
3.2.3.3.1. Aternerea mixturii asfaltice cilindrate se face la temperaturi atmosferice de peste
10C. Execuia se ntrerupe pe timp de ploaie sau vnt puternic i se reia numai dup uscarea
suportului.
3.2.3.3.2. Aternerea mixturii asfaltice cilindrate se execut numai mecanizat, cu
repartizator finisor, care s asigure precompactarea mixturii asfaltice.
Repartizatorul trebuie s fie capabil de a aterne mixtura asfaltic fr s se produc
segregarea acesteia, respectnd pofilele i grosimile fixate prin proiectul de execuie.
3.2.3.3.3. Mixtura asfaltic trebuie aternut continuu, n mod uniform att din punct de
vedere al grosimii cat i al afnrii.
Viteza de aternere cu repartizatorul trebuie s fie adaptat condiiei de sosire a mixturii
asfaltice de la instalaia de preparare, i ct se poate de constant pentru a evita total ntreruperile n
timpul execuiei stratului bituminos n ziua respectiv.
n buncrul repartizatorului trebuie s existe n permanen suficient mixtur pentru a se
evita o rspndire neuniform a materialului.
3.2.3.3.4. mbrcmintea bituminoas pe calea podului se execut prin aternerea mixturii
asfaltice pe cate o band de circulaie, pe straturi.
3.2.3.4. Compactarea mixturii asfaltice
3.2.3.4.1. Operaia de compactare a mixturii asfaltice se execut imediat dup aternere,
astfel nct s se obin valorile optime ale caracteristicilor fizico-mecanice i de suprafaare.
3.2.3.4.2. Atelierul de compactare va fi constituit din compactori cu rulouri netede de 120
kN i compactori mici de 1,2 kN pentru compactare marginal.
Numrul compactoarelor va fi stabilit n funcie de cantitatea de mixtur ce se aterne i de
timpul necesar de compactare pentru nscrierea n limit minim a temperaturii de compactare.
3.2.3.4.3. Numrul optim de treceri al fiecrui compactor se stabilete prin ncercri pe un
sector de drum, nainte de a se trece la execuia mbrcminii bituminoase pe calea podului, dar nu
va fi mai mic de 12.
3.2.3.4.4. Temperatura mixturii la aternere i la compactare trebuie s se ncadreze n
limitele din tabelul 8.

Tabelul 8
Nr. Temperatura mixturii, C min.
crt. Tipul bitumului la aternere la nceputul la sfritul
compactrii compactrii
l. Bitum tip D 60/80 150 145 120
2. Bitum tip D80/100 145 140 110

3.2.3.4.5. Compactarea se execut n lungul cii podului, de la margine spre ax. Suprafaa
stratului se va controla n permanen, micile denivelri care apar pe suprafaa se corecteaz dup
prima trecere a compactorului pe toat limea benzii.
3.2.3.4.6. Pentru ca suprafaa stratului s fie uniform denivelrile maxime admisibile sub
dreptarul de 3 m, n profil longitudinal trebuie s fie de max. 3 mm, sau conform SR 174-1, funcie
de clasa tehnic a drumului pe care este situat podul.
3.2.3.4.7. Execuia rosturilor longitudinale i transversale
Rosturile de lucru longitudinale i transversale se realizeaz conform prescripiilor SR174-
2,pct.2.4.6.
Rosturile care separ mixtura asfaltic aternut de la o zi la alta trebuie s fie astfel
realizate nct s asigure o tranziie ntre suprafeele vechi i noi.

3.3. Controlul calitii lucrrilor
Controlul calitii lucrrilor de execuie a mbrcminii bituminoase cilindrate pe calea
podurilor rutiere, din beton asfaltic cilindrat se execut pe faze, astfel:
Controlul calitii materialelor nainte de preparare;
Controlul fabricaiei i punerii n oper a mixturii asfaltice;
Controlul stratului suport ca faz determinant;
Controlul calitii mbrcminii bituminoase executate.

3.3.1. Controlul calitii materialelor
Materialele destinate fabricaiei mixturilor asfaltice vor fi verificate n conformitate cu
prescripiile din standardele respective i n condiiile artate la pct. 3.1.3. din prezentul normativ.
3.3.1.1. Verificrile i determinrile ce se execut de laboratorul de antier constau n
urmtoarele:
3.3.1.1.1. Bitum:
Penetraie la 25
0
C, STAS 42;
Punct de nmuiere IB, STAS 60;
Ductilitate la 25C, SR61.
3.3.1.1.2. Criblura:
Natura mineralogic (examinare vizual);
Granulozitate, STAS 730;
Coeficient de form, STAS 730;
Coninutul de fraciuni sub 0,09 mm, STAS 730;
3.3.1.1.3. Nisip de concasaj:
Granulozitate, STAS 730;
Coeficient de activitate, STAS 730.
3.3.1.1.4. Nisip natural:
Granulozitate, STAS 4606;
Echivalent de nisip, STAS 730;
Materii organice, STAS 4606.
3.3.1.1.5. Filer de calcar:
Finete, STAS 539;
Umiditate, STAS 539.
3.3.1.2. Frecvena determinrilor prevzute la punctele de mai sus, const n efectuarea
acestora pentru fiecare lot de materiale aprovizionat destinat execuiei mbrcminii bituminoase
pe calea podurilor rutiere.
3.3.1.3. Verificrile i determinrile ce se execut de un laborator de specialitate autorizat,
nainte de nceperea lucrrilor cuprind toate ncercrile i determinrile cerute de standardele de
profil pentru materiale.

3.3.2. Controlul fabricaiei i punerii n oper a mixturii asfaltice
Mixturile asfaltice de tipul betonului asfaltic cilindrat pentru calea pe pod sunt supuse
ncercrilor preliminare pentru stabilirea compoziiei mixturii asfaltice i controlului n timpul
fabricaiei, n conformitate cu condiiile artate la pct. 3.1.4. din prezentul normativ i conform SR
174-2:1997.
Verificrile i determinrile se execut de laboratorul de antier, laboratorul antreprenorului
sau de un alt laborator autorizat i constau n urmtoarele:
3.3.2.1. Verificri i determinri efectuate de laboratorul de antier n timpul preparrii
mixturii asfaltice:
Determinarea granulozitii i umiditii amestecului de agregate naturale;
Reglarea predozatoarelor conform reetei adaptate;
Controlul reglajului de dozare a materialelor la instalaia de preparare a mixturii
asfaltice.
Verificarea temperaturilor tehnologice a agregatelor naturale, a liantului, a mixturii
asfaltice la ieirea din malaxor, la aternere i compactare;
Verificarea compoziiei mixturii asfaltice: coninut de bitum i granulozitatea
agregatului total, conform STAS 1338/2;
3.3.2.2. ncercri i determinri efectuate de laboratorul antreprenorului sau la un alt
laborator autorizat, pentru:
3.3.2.2.1. Stabilirea compoziiei mixturii asfaltice i a caracteristicilor fizico-mecanice pe
epruvete Marshall conform pct.3.1.4. din prezentul normativ.
3.3.2.2.2. Verificarea calitii mixturii asfaltice n timpul execuiei mbrcminii, din
mixturi prelevate de la instalaia de preparare sau de la aternere:
compoziia mixturii asfaltice;
caracteristici fizico-mecanice pe epruvete Marshall;
3.3.2.3. Pentru verificarea compoziiei mixturilor asfaltice se determin granulozitatea
agregatelor naturale i dozajul de bitum, care trebuie s corespund dozajelor stabilite prin studiul
preliminar de laborator.
Abaterile admise fa de compoziia prescris sunt conform tabelului 9.
3.3.2.4. Frecvena verificrilor i determinrilor efectuate pentru controlul calitii -
fabricaiei este data n tabelul 10.

Tabelul 9
Caracteristica Abateri maxime admise (%)
Dozajul de liant 0,3
Compoziia granulometric:
fraciunea 8-16 mm 5
fraciunea 3,15 -8 mm 5
fraciunea 0,63 - 3,15 mm 4
fraciunea 0,2 - 0,63 mm 3
fraciunea 0,09 - 0,2 mm 2
fraciunea 0,09 - 0 mm 1,5Tabelul 10

Nr. Natura controlului sau ncercrii Frecvena controlului sau ncercrii la laboratorul
crt. antreprenorului de antier
Studiu preliminar de
Caracteristici fizico-mecanice pe laborator pentru stabilirea
epruvete Marshall compoziiei mixturii -
1 asfaltice
Mixtura asfaltic de la
malaxor: 1 proba/200t -
mixtura fabricat sau pe
lucrare pentru cantiti de
sub 200t
2 Controlul reglajului instalaiei de - nainte de nceperea
preparare a mixturii asfaltice fabricaiei fiecrui tip de
mixtura, cu consemnare
scris
3 Compoziia mixturii asfaltice Mixtura asfaltic de la
malaxor: 1 proba/200t
mixtura fabricat sau pe zilnic
lucrare pentru cantiti de
sub 200t
4 Temperatura agregatelor, a liantului i
a mixturii la ieirea din malaxor - permanent, min. la 1 or
5 Temperatura mixturii la aternere i la - permanent, min. la 3 ore
compactare

3.3.2.5. Calitatea mixturilor asfaltice preparate va fi atestat prin declaraia de conformitate
i prin buletinul de ncercri elaborat pe baza ncercrilor i analizelor de laborator.

3.3.3. Controlul calitii mbrcminii bituminoase executate
mbrcmintea bituminoas gata executat va fi supus urmtoarelor verificri:
Verificri prin analize de laborator efectuate de laboratorul antreprenorului sau de un alt
laborator autorizat;
Verificri prin msurtori tehnice de drum.
3.3.3.1. Verificri prin analize de laborator
3.3.3.1.1. Verificrile prin analize de laborator se efectueaz pe probe prelevate din
mbrcmintea bituminoas la 20 zile de la execuia acesteia i constau n urmtoarele determinri:
Compoziia mixturii asfaltice, care trebuie s corespund dozajelor stabilite prin studiul
preliminar de laborator, abaterile admise fiind cele din tabelul 9;
Caracteristici fizico-mecanice pe epruvete Marshall.

3.3.3.1.2.Verificri pe probe intacte (carote) prelevate din mbrcmintea bituminoas.
Verificrile prin analize de laborator pe carote prelevate numai cu carotiera, se efectueaz
numai n caz de litigii, i/sau la cererea scris a comisiei de recepie a lucrrii pentru rezolvarea
unor neconformiti.
3.3.3.1.3. Gradul de compactare se verific, de regul, prin ncercri nedistructive (cu
gamadensimetru) conform instruciunilor aprobate.
3.3.3.2. Verificri prin msurtori tehnice
3.3.3.2.1. Verificarea elementelor geometrice: prin verificarea profilului transversal i
longitudinal i a uniformitii n profil longitudinal cu echipamente adecvate omologate conform
prevederilor SR 174/2 pct.3.4 i 3.5.


4. mbrcminte bituminoas cilindrat executat la cald din beton asfaltic cilindrat cu bitum
modificat tip B.Am.P.

4.1. Condiii tehnice

4.1.1. Elemente geometrice conform pct.3.1.1. din prezentul normativ.
4.1.2. Materiale
4.1.2.1. Agregate naturale
Cribluri sort 3-8 i 8-16 mm, conform SR 667;
Nisip de concasaj sort 0-3 mm, conform SR 667;
Nisip natural sort 0-3 mm sau 0-7 mm, conform SR 662.
4.1.2.2. Filer din calcar sau cret mcinat conform STAS 539.
4.1.2.3. Bitum.
4.1.2.3.7. Tipul de bitum care se utilizeaz la prepararea bitumului modificat tip Bm pentru
betonul asfaltic cilindrat tip BAmP este D 80/100 cu caracteristici tehnice conform Normativ AND
indicativ nr. 537 i artate n tabel 2 din prezentul normativ.
4.1.2.3.2. Temperatura bitumului la descrcarea din mijlocul de transport n rezervoarele de
stocare ale instalaiei de preparare a bitumului modificat trebuie s fie de min.l40C.
4.1.2.4. Polimeri
4.1.2.4.1. Polimerii utilizai pentru modificarea bitumului folosit la execuia mbrcminilor
bituminoase pentru calea pe pod din prezentul normativ sunt de tipul elastomerilor termoplastici
liniari, iar caracteristicile acestora sunt conform celor prevzute n certificatul de conformitate a
calitii emis, potrivit reglementrilor n vigoare.
4.1.2.4.2. Dozajul normal de polimer este de 4...6% din greutatea bitumului, procent care se
stabilete n funcie de tipul polimerului, bitumul utilizat, zona climatic de aplicare i tipul lucrrii,
n condiiile respectrii condiiilor tehnice pentru bitumul modificat cu polimeri tip Bm prevzute la
pct. 4.1.2.5. din prezentul normativ.
4.1.2.4.3. Tipul de polimer i dozajul acestuia n bitum se stabilesc pe baza unui studiu
preliminar de laborator autorizat, inndu-se seama de respectarea condiiilor tehnice precizate n
prezentul normativ.

4.1.2.5. Bitumul modificat
4.1.2.5.1. Condiiile pe care trebuie s le ndeplineasc bitumul modificat tip Bm sunt
conform Instruciuni tehnice AND indicativ 526 i sunt prevzute n tabelul 11.
4.1.2.5.2. Prepararea, transportul i depozitarea bitumului modificat cu polimeri se
efectueaz conform pct.3.1. din Instruciuni tehnice AND nr.526.

4.1.2.6. Alte materiale
4.1.2.6.1. Emulsie bituminoas cationic cu rupere rapid conform STAS 8877, pentru
amorsarea stratului suport.
4.1.2.6.2. Chit tiocolic, conform reglementrilor tehnice n vigoare, pentru colmatarea
rosturilor n zonele de contact ale sapei hidrofuge i mbrcminii bituminoase cu elementele de
construcie (borduri, rosturi de dilataie, guri de scurgere, etc.).

Tabelul 11
Nr. Caracteristica Condiii de Metoda de
crt. admisibilitate verificare
1 Penetraia la 25C, 1/10 mm 55-70 STAS 42
2 Punct de nmuiere IB, C, min. 55 STAS 60
3 Ductilitate la 13
0
C cm, min. 80 SR 61
4 Punct de rupere Fraass, C, max. -20 STAS 113
5 Revenire elastic la 13C, % min. 75 Metodologie
ANDnr.538
6 Stabilitate la nclzire n strat subire la 163C
(metoda TFOT)
- pierdere de mas, % max. 0,8
- penetraie rezidual, % min. 50 Instruciuni
- creterea punctului de nmuiere; C, max. 9 tehnice
- ductilitatea rezidual la 25 C, cm, min. 80 AND nr.535
- revenirea elastica la 13 C, % min. 75
7 Adezivitate pe agregat etalon, %, min. 85 STAS 10969/3
8 Omogenitate (microscop cu lumin fluorescent) %: 80 Metodologie
Dispersie foarte fin a particulelor sub 5 , %, min. AND nr.538
9 Stabilitate la stocare 72 ore la temperatura de 163C: 5 Metodologie
Diferena ntre punctele de nmuiere, C, max. A.N.Dnr.538

4.1.3. Compoziia i caracteristicile fizico-mecanice ale betoanelor asfaltice cilindrate cu
bitum modificat tip BAmP
4.1.3.1. Granulozitatea agregatului natural total precum i coninutul de bitum pentru
betonul asfaltic cilindrat tip BAmP sunt cuprinse n limitele date n tabelul 4, pct.3.1.4 din prezentul
normativ.
4.1.3.2. Coninutul optim de bitum se stabilete prin studii preliminare de laborator
conform STAS 1338/1,2.
4.1.3.3. Caracteristicile fizico-mecanice ale betoanelor asfaltice cilindrate tip BAmP
trebuie s ndeplineasc condiiile din tabelul 12.

Tabelul 12
Nr. Caracteristici Beton asfaltic
crt. cilindrat tip BAmP
A Caracteristici pe probe Marshall
1 Densitate aparent, kg/m , min. 2350
2 Absorbie de ap, % vol, max. 1,0
3 Stabilitatea (S) la 60C, kN, min. 10,0
4 Indice de curgere (fluaj) (I) la 60 C, mm 2,0...3,5
B Caracteristici pe probe intacte (carote)
1 Densitatea aparent kg/m
3
, min. 2250
2 Absorbia de ap, % vol.max. 2,0
3 Grad de compactare, % min. 97

4.1.3.4. Corpurile de proba Marshall se confecioneaz conform STAS 1338/1,2 cu
meniunea ca temperatura mixturii asfaltice i a tiparelor trebuie s fie majorat cu 10C fa de
STAS, iar compactarea s se efectueze cu 75 x 75 lovituri/epruvet.
4.1.3.5. Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice se determin pe mixturi
preparate n laborator pentru stabilirea compoziiilor, pe probe de mixtur prelevate de la malaxor
sau de la aternere pe parcursul execuiei, precum i din mbrcmintea gata executat.

4.2. Prescripii generale de execuie
4.2.1. Utilajele i echipamentele utilizate la execuia mbrcminii bituminoase din beton
asfaltic cilindrat cu bitum modificat sunt:
4.2.1.1. Conform pct.3.2.1. din prezentul normativ .
4.2.1.2. Instalaie special pentru prepararea bitumului modificat cu polimeri i rezervor
vertical de stocare a bitumului modificat, conform "Instruciuni tehnice privind execuia
mbrcminilor bituminoase cilindrate la cald realizate cu bitum modificat cu polimeri" - indicativ
A.N.D. 526.
4.2.2. Pregtirea stratului suport conform pct.3.2.2. din prezentul normativ i SR 174/2.
4.2.3. Prepararea i punerea n oper a mixturilor asfaltice cilindrate tip BAmP
4.2.3.1. Prepararea bitumului modificat
4.2.3.1.1. Prepararea bitumului modificat se realizeaz n rafinrie sau pe antier, la locul de
preparare a mixturii asfaltice.
4.2.3.1.2. Prepararea bitumului modificat, transportul i depozitarea se realizeaz conform
"Instruciuni tehnice privind execuia mbrcminilor bituminoase cilindrate la cald realizate cu
bitum modificat cu polimeri" - indicativ AND nr.526.
4.2.3.2. Prepararea mixturii asfaltice
Mixtura asfaltic se prepar n conformitate cu prevederile SR 174-2 pct. 2.2.2., cu
precizarea c temperaturile agregatelor naturale, ale bitumului modificat i ale mixturii asfaltice la
ieirea din malaxor vor fi conform tabelului 13.

Tabelul 13
Temperatura componentelor la prepararea mixturii Temperatura mixturii la ieirea
asfaltice, C din malaxor, C
Amestec de agregate naturaleBitum modificat
180-190 165-175 170-180

4.2.3.3. Transportul mixturii asfaltice
4.2.3.3.1. Mixtura asfaltic se transport n autocamioane basculante cu bena termoizolant
sau acoperite cu prelat.
Se interzice transportarea mixturii asfaltice n autotransportoare cu bena neacoperit,
ntruct pierderea de temperatura sub limitele stabilite prin prezentul normativ conduce la
transformarea acesteia ntr-un material rigid, neutilizabil.
4.2.3.3.2. Necesarul mijloacelor de transport pentru mixtura asfaltic se stabilete n funcie
de distana de transport prin realizarea unei corelaii corespunztoare ntre capacitatea acestora i
cea a repartizatorului de asfalt, astfel nct s se realizeze aternerea mixturii fr ntrerupere.
4.2.3.4. Aternerea mixturii asfaltice
4.2.3.4.1. Aternerea mixturii asfaltice se face la temperaturi atmosferice de peste 15C.
Execuia se ntrerupe pe timp de ploaie sau vnt, i se reia numai dup uscarea stratului suport.
4.2.3.4.2. Aternerea mixturii asfaltice se realizeaz numai mecanizat, cu repartizor - finisor,
care s asigure precompactarea mixturii asfaltice.
Aternerea mixturii asfaltice se execut n condiiile artate la pct. 3.2.3.3. din prezentul
normativ i conform prevederilor SR 174-2 pct. 2.4.2.
4.2.3.5. Compactarea mixturii asfaltice
4.2.3.5.1. Compactarea mixturii asfaltice se execut conform prevederilor de la pct. 3.2.3.4.
din prezentul normativ cu urmtoarele precizri:
Atelierul de compactare va fi constituit dintr-un compactor cu pneuri de 120 -160 kN i
unul cu rulouri netede de 120 kN;
Numrul minim de treceri al fiecrui compactor va fi de 14.
4.2.3.5.2. Temperatura mixturii la aternere i la compactare trebuie s se ncadreze n
limitele prevzute n tabelul 14.

Tabelul 14
Temperatura mixturii, C, min.
la aternere la nceputul compactrii la sfritul compactrii
min.160 min.155 min.130

4.2.3.5.3. Execuia rosturilor longitudinale i transversale.
Rosturile longitudinale i transversale se execut conform pct.3.2.3.4.7. din prezentul
normativ sau prescripiilor SR 174-2, pct.2.4.6.

4.3. Controlul calitii lucrrilor
Controlul calitii lucrrilor de execuie a mbrcminii bituminoase cilindrate pe calea
podurilor rutiere, din beton asfaltic cilindrat tip BAm P se execut pe faze, astfel:
Controlul fabricaiei bitumului modificat cu polimeri;
Controlul calitii materialelor;
Controlul fabricaiei i punerii n oper a mixturii asfaltice;
Controlul stratului suport ca faz determinant;
Controlul calitii mbrcminii bituminoase executate.
4.3.1. Controlul fabricaiei bitumului modificat cu polimeri
4.3.1.1. Bitumul pur, polimerul i bitumul modificat se verific de ctre un laborator
autorizat, independent, laboratorul productorului, respectiv al rafinriei, n cazul preparrii
liantului n rafinrie, sau al antreprenorului, n cazul preparrii acestuia pe antier, n conformitate
cu prevederile de la 3.1.3. din prezentul normativ.
4.3.1.1.2. n timpul preparrii bitumului modificat, verificrile constau n urmtoarele :
Verificarea indicelui de instabilitate coloidal al bitumului;
Verificarea temperaturii de preparare a bitumului modificat;
Urmrirea respectrii dozajului de polimer;
Verificarea omogenitii, la microscopul cu lumin fluorescent.
4.3.1.1.3. Prepararea bitumului modificat cu polimeri se va efectua sub directa supraveghere
a laboratorului autorizat conform reglementrilor n vigoare.
4.3.1.1.4. Calitatea bitumului modificat cu polimeri va fi atestat prin buletine de ncercare
elaborate pe baza ncercrilor i analizelor de laborator.

4.3.2. Controlul calitii materialelor nainte de anrobare
Materialele destinate fabricaiei mixturilor asfaltice cilindrate vor fi verificate n
conformitate cu prescripiile din standardele respective i cu condiiile artate la pct.3.1.3. din
prezentul normativ.
4.3.2.1. Verificrile i determinrile ce se execut de laboratorul de antier constau n
urmtoarele:
4.3.2.1.1. Bitum:
Penetraie la 25
0
C, STAS 42;
Punct de nmuiere IB, STAS 60;
Ductilitate la25C, SR 61.
4.3.2.1.2. Bitum modificat cu polimeri:
Penetraie la 25C. STAS 42;
Punct de nmuiere IB, STAS 60;
Ductilitate la l3C, SR 61.
Revenire elastic la 13C, ind. AND nr.538.
4.3.2.1.3.Criblura:
Natura mineralogic (examinare vizual);
Granulozitate, STAS 730;
Coeficient de form, STAS 730;
Coninutul de fraciuni sub 0,09 mm, STAS 730.
4.3.2.1.4. Nisip de concasaj:
Granulozitate, STAS 730;
Coeficient de activitate, STAS 730.
4.3.2.1.5. Nisip natural:
Granulozitate, STAS 4606;
Echivalent de nisip, STAS 730;
Materii organice, STAS 4606.
4.3.2.1.6. Filer de calcar:
Finete, STAS 539;
Umiditate, STAS 539.
4.3.2.1.7. Frecvena determinrilor prevzute la punctele de mai sus, consta n efectuarea
acestora pentru fiecare lot de materiale aprovizionat destinat execuiei mbrcminii bituminoase
pe calea podurilor rutiere.
4.3.2.2. Verificrile i determinrile ce se execut de un laborator autorizat, independent
i/sau de laboratorul furnizorului cuprind toate ncercrile i determinrile cerute de standardele de
profil pentru materiale, nainte de nceperea lucrrilor.

4.3.3. Controlul fabricaiei i punerii n oper a mixturilor asfaltice BamP
Controlul fabricaiei i punerii n oper a mixturilor asfaltice de tip BAmP se efectueaz
conform pct. 3.3.2. din prezentul normativ.

4.3.4. Controlul calitii mbrcminii bituminoase executate
Controlul calitii mbrcminii bituminoase executate se efectueaz conform pct. 3.3.3. din
prezentul normativ i SR 174/2:1997, pct.3.4. i 3.5.

5. mbrcminte bituminoas turnat executat la cald din asfalt turnat dur

5.1. Condiii tehnice
5.1.1. Compoziia i caracteristicile fizico-mecanice ale asfaltului turnat dur sunt conform
STAS 175 i conform pct. 5.1.5. din prezentul normativ.

5.1.2. Elemente geometrice
5.1.2.1. Grosimea mbrcminii din asfalt turnat dur, stabilit constructiv, este de 5 cm i se
execut ntr-un strat n cazul turnrii mecanizate i n dou straturi n cazul turnrii manuale.
5.1.2.2. Profilul transversal, n aliniament, se execut n form de acoperi cu dou pante
racordate n treimea mijlocie.
Profilul transversal n curbe se execut conform STAS 863/1.
Pantele profilului transversal, n aliniament sunt de 2%. Aceste pante se pot reduce la 1,5%
sau 1,0% dac declivitatea n profil longitudinal este de 2,5%...4,0% i respectiv mai mare de 4,0%.
5.1.2.3. Profilul longitudinal al traseului drumului i al podului sunt conform documentaiei
tehnice de proiectare.

5.1.3. Abateri la elementele geometrice
5.1.3.4. Abaterile limit la grosimea straturilor, fa de valorile prevzute n proiect, sunt
10%.
5.1.3.5. Abaterile limit la panta profilului transversal sunt de 2,5 mm/m pentru
mbrcmini aternute mecanizat i de 5 mm/m pentru mbrcmini turnate manual.
5.1.3.6. Denivelrile maxime admise n lungul cii pe pod, sub dreptarul de 3 m sunt de 3
mm n cazul aternerii mecanizate i respectiv 5 mm n cazul turnrii manuale.

5.1.4. Materiale
5.1.4.1. Agregate naturale
5.1.4.1.1. Agregatele naturale care se utilizeaz sunt urmtoarele:
Cribluri sort 3-8 mm, conform SR 667;
Nisip de concasaj sort 0-3 mm, conform SR 667.
5.1.4.1.2. Fiecare tip i sort de agregate trebuie s fie depozitate separat, n silozuri proprii,
pe platforme betonate, amenajate cu perei despritori pentru evitarea amestecrii i impurificrii
agregatelor.
5.1.4.2. Filerul trebuie s fie din calcar sau cret mcinat, conform STAS 539.
5.1.4.3. Bitum
5.1.4.3.1. Tipurile de bitum care se utilizeaz la prepararea asfaltului turnat dur sunt:
Tip D 25/40, conform normativ indicativ A.N.D. nr.537, pentru zona climatic cald;
Tip D 40/50, conform normativ indicativ A.N.D. nr.537, pentru zona climatic rece.
5.1.4.3.2. Caracteristicile tehnice ale tipurilor de bitum tip D 25/40 i D 40/50, prevzute de
normativ AND indicativ nr.537, sunt prezentate n tabelul 15.
5.1.4.4. Alte materiale
5.1.4.4.1. Emulsie bituminoas cationic cu rupere rapid conform STAS 8877, pentru
amorsarea stratului suport.
5.1.4.4.2. Aditiv tensioactiv pentru mbuntirea adezivitii bitumului la agregate naturale,
conform datelor prevzute de certificatul de conformitate a calitii emis potrivit reglementrilor n
vigoare.
Tipul de aditiv i procentul acestuia n bitum se stabilesc prin ncercri preliminare de
laborator de ctre productorul mixturii asfaltice n vederea stabilirii necesitii aditivrii
bitumului, astfel nct s fie realizat condiia de adezivitate prevzuta n tabelul 15.
5.1.4.4.3. Chit tiocolic, conform reglementrilor tehnice n vigoare, pentru colmatarea
rosturilor n zonele de contact ale sapei hidrofuge i mbrcminii bituminoase cu elementele de
construcie (borduri, rosturi de dilataie, guri de scurgere, etc.).

Tabelul 15
Nr. Condiii de Metoda de
crt. Caracteristica admisibilitate verificare
D 25/40 D 40/50
1 Penetraie la 25
0
C, 1/10 mm 25...40 40...50 STAS 42
2 Punct de nmuiere 57...67 55...60 STAS 60
3 Ductilitate la:
- 5C, min., cm - - SR 61
- 25C, min., cm. 25 50
4 Punct de rupere Fraass, C, max. -10 -12 STAS 113
5 Punct de inflamabilitate Marcusson, C min. 260 260 STAS 5489
6 Solubilitate n solveni organici, %, min. 99,0 99,0 STAS115
7 Coninut de parafin, %, max. 2,0 2,0 STAS 8099
8 Densitate la 15C, g/cm
3
, min. 1,0 0,998 STAS 35
9 Adezivitate pe agregat etalon, min. 80 80 STAS 10969/3

5.1.5. Compoziia i caracteristicile fizico-mecanice ale asfaltului turnat dur
5.1.5.1. Compoziia mixturii asfaltice respectiv limitele procentelor sorturilor de agregate
naturale din agregatul total, pentru asfaltul turnat dur sunt conform STAS 175 i cuprinse n tabelul
16.
5.1.5.2. Coninutul optim de bitum n mixturile asfaltice de tipul ATD se stabilete prin
studii preliminare de laborator, efectuate conform STAS 1338/1,2.
5.1.5.3. Caracteristicile fizico-mecanice ale asfaltului turnat dur, se determin pe cuburi i
pe cilindri Marshall, confecionate conform STAS 1338/1,2 i trebuie s ndeplineasc condiiile
din tabelul 17.

Tabelul 16
Nr. Specificaii Condiii de admisibilitate
crt. ATD
1 Criblura peste 3,15 mm, % 30...40*
40...55**
2 Filer i fraciuni din nisipuri sub 0,09 mm, % 20...30
3 Filer i nisip 0,09 ... 3,15 mm, % rest pn la 100%
4 Coninut de bitum, % din mas 7,5...9,5***
7,0...9,0***

* n cazul turnrii n dou straturi;
* n cazul turnrii intr-un strat;
*** aternere manual;
**** aternere mecanizat.

Tabelul 17
Nr. Caracteristici Asfalt turnat dur
crt.
A Caracteristici pe cuburi:
1 Densitate aparent, kg/m , min. 2400
2 Absorbia de ap, % vol 0...1
3 Rezistena la compresiune la 22C N/mm
2
, min. 3,5
4 Rezistena la compresiune la 50C N/mm
2
, min. 1,7
5 Reducerea rezistentei la compresiune dup 28 zile 10
imersie n apa la temp. de 22 C, % max.
6 Ptrunderea la 40C sub o fora de 525 N, aplicat 1...7
timp de 30 min. cu ajutorul unui poanson avnd
seciunea de 500 mm
2
, mm.
B Caracteristici pe cilindri Marshall
1 Stabilitate (S) la 60C, kN, min. 5,5
2 Indice de curgere (fluaj) (I) la 60C, mm. 1,5 ...4,5


5.1.5.4. Caracteristicile fizico-mecanice ale asfaltului turnat dur se determin pe mixturi
preparate n laborator pentru stabilirea compoziiei pe probe de mixturi prelevate de la malaxor i de
la aternere precum i pe carote prelevate din mbrcmintea executat.

5.2. Prescripii generale de execuie
5.2.1. Utilaje i echipamente
5.2.1.1. Pentru preparare, conform STAS 175:
- instalaii speciale (malaxoare mecanice sau staii fixe) cu sau fr nclzire
prealabil a materialelor, dotate cu echipamente de dozare a componenilor (dispozitive de cntrire
sau dozare volumetric);
- instalaii pentru prepararea la cald a mixturilor asfaltice cilindrate prevzute cu
malaxor cu sistem de nclzire i meninere a temperaturii i usctoare - nclzitoare pentru filer.
5.2.1.2. Pentru aternere, conform STAS 175:
- repartizatoare prevzute cu vibratoare n cazul aternerii mecanizate a mixturii;
- dispozitiv mecanic pentru execuia amorsrii stratului suport.

5.2.2. Pregtirea stratului suport
5.2.2.1. Pregtirea stratului suport, conform pct.3.2.2. din prezentul normativ sau STAS
11348, constituie faza determinant pentru continuarea lucrrilor.
5.2.2.2. Amorsarea se execut mecanizat n condiiile prezentate la pct.3.2.2. din prezentul
normativ.

5.2.3. Prepararea i punerea n oper a asfaltului turnat dur
Prepararea, transportul i punerea n oper a asfaltului turnat dur se efectueaz conform
STAS 175:87, cu urmtoarele precizri:
5.2.3.1. Transportul se face n autotransportoare prevzute cu dispozitive de amestecare i
de nclzire sau n malaxoare mecanice mobile.
5.2.3.2. Temperatura la aternere a asfaltului turnat dur este de min. 180C.
5.2.3.3. Aternerea se execut mecanizat cu repartizatoare prevzute cu vibratoare sau
manual cu dric.
5.2.3.4. Suprafaa proaspt turnat se trateaz cu 2-3 kg/m
2
nisip sort 0-3 i se compacteaz
cu rulouri uoare de 40-50 kg.
5.2.3.5. Pentru sporirea rugozitii n zonele periculoase suprafaa se cluteaz cu 6-8 kg/m
2

de criblur 8-16 mm bitumat i se compacteaz cu un rulou de aproximativ 100 kg.
Tratarea suprafeei se efectueaz cnd mixtura are o temperatura de 130C i max.l40C.
5.3. Controlul calitii lucrrilor
Controlul calitii lucrrilor de execuie a mbrcminii bituminoase pe calea podurilor
rutiere, din asfalt turnat dur se execut , astfel:
Controlul calitii materialelor;
Controlul fabricaiei i punerii n oper a asfaltului turnat dur;
Controlul stratului suport ca faz determinant;
Controlul calitii mbrcminii bituminoase executate.

5.3.1.Controlul calitii materialelor
5.3.1.1. Verificarea materialelor n laboratorul de antier:
5.3.1.1.1.Bitum:
Penetraie la 25C, STAS 42;
Punct de nmuiere IB, STAS 60;
Ductilitate la 25C, SR 61.
5.3.1.1.2.Criblura:
Natura mineralogica (examinare vizuala);
Granulozitate, STAS 730;
Coeficient de forma, STAS 730;
Coninutul de fraciuni sub 0,09 mm, STAS 730.
5.3.1.1.3. Nisip de concasaj:
Granulozitate, STAS 730;
Coeficient de activitate, STAS 730.
5.3.1.1.4. Filer de calcar:
Finete, STAS 539;
Umiditate, STAS 539.
5.3.1.1.5. Frecvena determinrilor prevzute la punctele de mai sus, const n efectuarea
acestora pentru fiecare lot de materiale aprovizionat destinate execuiei mbrcminii bituminoase
pe calea podurilor rutiere.
5.3.1.2. Controlul calitii materialelor la un laborator autorizat, independent i/sau la
laboratorul anteprenorului pentru toate materialele conform standardelor de profil, nainte de
nceperea lucrrilor.
5.3.2. Controlul fabricaiei i punerii n oper
5.3.2.1. Controlul n timpul preparrii:
- respectarea temperaturilor tehnologice a agregatelor naturale i a bitumului atunci cnd
acestea sunt nclzite n prealabil, permanent;
- respectarea succesiunii de introducere a materialelor n procesul de preparare, la fiecare
arj;
- respectarea duratei de malaxare n conformitate cu prescripiile STAS 175, permanent.
5.3.2.2. Verificarea compoziiei mixturilor asfaltice de tipul asfaltului turnat dur n timpul
preparrii pe probe prelevate de la malaxor (2 x 10 kg pentru fiecare 200 tone de mixtur fabricat
sau /lucrare cnd cantitatea este mai mare de 200 t) prin:
- verificarea coninutului de bitum conform STAS 1338/2;
- verificarea granulozitii agregatului natural, conform STAS 1338/2;
- verificarea caracteristicilor fizico-mecanice.
5.3.3. Controlul calitii mbrcminii bituminoase executate
5.3.3.1. Controlul calitii mbrcminii bituminoase executate se face dup minim 20 zile
de la darea n circulaie prin metode nedistructive sau pe carote, n caz de litigiu, la cererea
beneficiarului i const n verificrile menionate la pct. 5.3.2.2. privind compoziia mixturii
asfaltice.
5.3.3.2. Verificarea respectrii elementelor geometrice se face n conformitate cu
prevederile SR 174/2.

6. Mortar asfaltic turnat ca strat de protecie sau de egalizare pentru calea pe pod

6.1. Condiii tehnice
6.1.1. Elemente geometrice
6.1.1.1. Grosimea stratului de mortar asfaltic turnat se stabilete constructiv i prezint
valori de 1 pana la 2 cm.
6.1.1.2. La turnarea mortarului asfaltic se vor respecta condiiile impuse de proiectul de
execuie pentru profilul transversal i longitudinal, conform STAS 1348-87.

6.1.2.Materiale
6.1.2.1. Agregate naturale 6.1.2.1.7.Agregatele naturale care se utilizeaz sunt urmtoarele:
Nisip de concasaj sort 0,3 mm, conform STAS 667.
6.1.2.2. Filerul trebuie s fie din calcar sau cret mcinat, conform STAS 539.
6.1.2.3. Bitum tip D 60/80, cu caracteristici tehnice conform normativ indicativ A.N.D.
nr.537 prezentate m tabelul 18.
6.1.2.4. Alte materiale, conform pct.5.1.4.4. din prezentul normativ sau STAS 11348.

Tabelul 18
Nr. Metoda de
crt. Caracteristici Tip D 60/80 verificare
1 Penetraie la 25C, 1/10 mm 60...80 STAS 42
2 Punct de nmuiere 49...55 STAS 60
3 Ductilitate la:
- 5 C, min., cm 4,0 SR61
- 25
0
C, min., cm. 100
4 Punct de rupere Fraass, C, max. -13 STAS113
5 Punct de inflamabilitate Marcusson,
0
C min. 250 STAS 5489
6 Solubilitate n solveni organici, %, min. 99,0 STAS 115
7 Stabilitate la nclzire n strat subire la 163 C:
a) metoda TFOT:
- pierderea de mas, %, max. 0,8 Instruciuni
- penetraia rezidual, % , min. 50 tehnice
- creterea punctului de nmuiere, C, max. 10 A.N.D.
- ductilitatea rezidual la 25
0
C, cm, min. 50 nr.535
b) metoda RTFOT
- pierderea de mas, %, max. 0,9 Instruciuni
- penetraia rezidual, %, min. 50 tehnice
- creterea punctului de nmuiere, C, max. 10 A.N.D
- ductilitatea rezidual la 25
0
C, cm, min. 50 nr.536
8 Coninut de parafin, %, max. 2,0 STAS 8099
9 Densitate la 15 C, g/cm , min. 0,995 STAS 35
10 Adezivitate pe agregat etalon, min. 80 STAS 10969/3

6.1.3. Compoziia i caracteristicile fizico-mecanice ale mortarului asfaltic turnat
6.1.3.1. Compoziia mortarului asfaltic turnat, conform STAS 11348, este prezentat n
tabelul 19.
6.1.3.2. Caracteristicile fizico-mecanice ale mortarului asfaltic turnat se determin pe
epruvete cubice i sunt conform tabelului 20.

Tabelul 19
Nr. Specificaii Condiii de admisibilitate
crt.
1 Coninut de agregate peste 3,15 mm, % 5...20
2 Filer i fraciuni din nisipuri sub 0,09 mm, % 25...35
3 Filer i nisip 0,09 ... 3,15 mm, % rest pn la 100%
4 Coninut de bitum, % din mas 11...12

Tabelul 20
Nr. Caracteristici Condiii de
crt. admisibilitate
1 Densitate aparent, kg/m
3
, min. 2150
2 Absorbia de ap, % vol. 0... 1
3 Ptrunderea la 40C sub o fora de 525 N, aplicat timp 1 ... 15
de 30 min. cu un poanson cu seciunea de 500 mm
2
, mm

6.2. Prescripii generale de execuie
6.2.1.Utilaje i echipamente, conform pct.5.2.1.din prezentul normativ sau STAS 175.
6.2.2. Pregtirea stratului suport, conform pct.5.2.2. din prezentul normativ sau STAS
11348-87.
6.2.3. Prepararea i punerea n oper a mortarului asfaltic turnat
6.2.3.1. Prepararea, transportul i punerea n oper a mixturilor asfaltice turnate de tipul
MAT se efectueaz conform STAS 175.
6.2.3.2. Mortarul asfaltic turnat, ca strat de protecie a hidroizolaiei sau ca strat de egalizare
se aplic dup amorsarea acesteia cu emulsie.

6.3. Controlul calitii lucrrilor
6.3.1. Controlul procesului de preparare a mortarului asfaltic turnat, conform STAS 175.
6.3.2. Verificarea materialelor, conform prevederilor standardelor de materiale i pct.5.3.1.
din prezentul normativ.
6.3.3. Verificarea compoziiei i a caracteristicilor fizico-mecanice, conform STAS 1338/1,2,
pe probe luate de la malaxor sau de la aternere prin:
- verificarea coninutului de bitum;
- verificarea granulozitii agregatului total din mixtur;
- verificarea caracteristicilor fizico-mecanice.
6.3.4. Verificarea stratului suport ca faz determinant.
6.3.5. Controlul calitii mbrcminii executate
6.3.5.1. Verificri pentru compoziia mortarului asfaltic i a caracteristicilor fizico-mecanice,
conform STAS 1338/1,2.
6.3.5.2. Verificarea respectrii elementelor geometrice pe parcursul execuiei, conform
STAS 174/2.

7. Asfalt turnat pentru execuia mbrcminii pe trotuare la calea pe pod

7.1. Condiii tehnice
7.1.1. Elemente geometrice
7.1.1.1. Grosimea mbrcminii pe trotuare se stabilete constructiv i are valori cuprinse
ntre 2...3 cm.

7.1.2. Materiale
7.1.2.1. Agregate naturale
7.1.2.1.1. Agregatele naturale:
Nisip natural sort 0-3 mm, conform STAS 662
Nisip grunos (pietri) sort 3-7 mm, conform STAS 662.
7.1.2.1.2.Filerul trebuie s fie din calcar sau cret mcinat, conform STAS 539.
7.1.2.2. Bitum, tip D 40/50, cu caracteristici tehnice conform normativ indicativ A.N.D.
nr.537, prezentate n tabelul 15 din prezentul normativ.
7.1.3. Compoziia i caracteristicile fizico-mecanice ale asfaltului turnat
7.1.3.1. Compoziia asfaltului turnat, conform STAS 175-87 i este prezentata in tabelul 21.

Tabelul 21
Nr. Specificaii Condiii de admisibilitate
crt.
1 Nisip grunos 3,15-7,1 mm, % 30...40
2 Filer i fraciuni din nisipuri sub 0,09 mm, % 20...30
3 Filer i nisip 0,09 ... 3,15 mm, % rest pn la 100%
4 Coninut de bitum, % din mas 7,5...9,5

7.1.3.2. Caracteristicile fizico-mecanice ale asfaltului turnat sunt conform STAS 175 i sunt
prezentate n tabelul 22.

Tabelul 22
Nr. Caracteristici Asfalt turnat
crt.
A Caracteristici pe cuburi:
1 Densitate aparent, kg/m , min. 2400
2 Absorbia de ap, % vol 0...1
3 Rezistena la compresiune la 22C N/mm
2
, min. 3,0
4 Rezistena la compresiune la 50C N/mm
2
, min. 1,5
5 Reducerea rezistentei la compresiune dup 28 zile 10
imersie n ap la temp. de 22 C, % max.
6 Ptrunderea la 40C sub o fora de 525 N, aplicat 1...15
timp de 30 min. cu ajutorul unui poanson avnd
seciunea de 500 mm
2
, mm.
B Caracteristici pe cilindri Marshall
1 Stabilitate (S) la 60C, kN, min. 4,0
2 Indice de curgere (fluaj) (I) la 60C, mm. 1,5 ...4,5

7.2. Prescripii generale de execuie
7.2.1. Prepararea asfaltului turnat, conform STAS 175 i conform pct.5.2. din prezentul
normativ.
7.2.2. Transportul asfaltului turnat se face n transportoare de asfalt turnat (TAT) prevzute
cu dispozitive de amestecare i de nclzire sau n malaxoare mecanice mobile prevzute cu sisteme
de nclzire.
7.2.3. Punerea n oper a asfaltului turnat se efectueaz manual.

7.3. Controlul calitii lucrrilor
7.3.1. Verificarea materialelor, n conformitate cu standardele de materiale i pct.5.3.1.1. din
prezentul normativ.
7.3.2. Verificarea compoziiei i caracteristicilor fizico-mecanice, conform STAS 175 i
pct.5.3.2.2. din prezentul normativ, pentru mixturile prelevate la preparare i la aternere i consta
n:
- verificarea coninutului de bitum, conform STAS 1338/2;
- verificarea granulozitii agregatului natural;
- verificarea caracteristicilor fizico-mecanice, conform STAS 1338/2.
7.3.3. Verificarea stratului suport ca faz determinant
7.3.4. Verificarea mbrcminilor executate, n caz de litigii.

8. Recepia lucrrilor

8.1. Recepia preliminar
8.1.1. Recepia preliminar se face la cel puin o lun de la darea lucrrii n circulaie.
8.1.2. Comisia de recepie va examina lucrarea executat conform documentaiei tehnice
aprobate i documentaiei de control ntocmite n timpul executrii.
8.1.3. Documentele tuturor verificrilor stabilite conform acestui normativ fac parte din
documentaia recepiei preliminare i se predau beneficiarului lucrrii pentru a fi gestionate n
cartea podului.
8.1.4. Eventualele degradri ce apar n termenul de garanie a lucrrii executate, precum i
propunerile fcute de comisia de recepie preliminar vor fi remediate de constructor, pe cheltuiala
acestuia, n mod corespunztor i la termenele stabilite.

8.2. Recepia final
8.2.1. Recepia final se va face la un an de la data efecturii recepiei preliminare, timp n
care se va face verificarea comportrii n exploatare a lucrrii executate i se vor realiza eventualele
remedieri ale deficientelor aprute n perioada de garanie.